ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ ΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Β Φάση: Προτάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανάδοχοι Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ Ι. ΜΠΑΛΑΤΣΑ Αθήνα, 2010

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ανάθεση της Μελέτης Αντικείµενο της Μελέτης Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης Εκπόνηση της Μελέτης Οµάδα Μελέτης Ευχαριστίες ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Στοιχεία Σχεδιασµού της Κυκλοφορίας Χρονικά επίπεδα Εφαρµογής του Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παραδοχές Ιστορικό Κέντρο Πολεοδοµική Ενότητα 8 (ευρύτερη περιοχή κέντρου) Πολεοδοµική Ενότητα 1 (Συνοικισµός) Πολεοδοµική Ενότητα 2 (Καραγιαννοπούλου) Πολεοδοµική Ενότητα 3 (Ευαγγελίστρια) Πολεοδοµική Ενότητα 4 (Ζαγαράς Άγιος Νικόλαος) Πολεοδοµική Ενότητα 5 (Άγιος Γεώργιος) Πολεοδοµική Ενότητα 6 (Χαιρωνείας) Πολεοδοµική Ενότητα 7 (Βορειοανατολικό τµήµα του Σχεδίου Πόλης) Ιεράρχηση Πρότασης Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής Πρόταση Άµεσης Εφαρµογής Κυκλοφοριακή Οργάνωση) ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Παραδοχές σχεδιασµού Προτεινόµενες ρυθµίσεις Τελική Κυκλοφοριακή Λειτουργία ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Πρόταση Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής Γενικά Υφιστάµενη Σήµανση Στάθµευσης Προτεινόµενο καθεστώς στάθµευσης Πρόταση Ελεγχόµενης Στάθµευσης Στάθµευση στην κεντρική περιοχή Περιοχή εφαρµογής Φορέας υλοποίησης και ελέγχου Στρατηγικός Σχεδιασµός - Στόχοι Πρόταση Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης Στοιχεία εφαρµογής του Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενικά Συµπεράσµατα υφιστάµενης συγκοινωνιακής υποδοµής Πρόταση ανάπτυξης συστήµατος αστικής συγκοινωνίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Π.1. Ανάπτυξη και Χρήση Συγκοινωνιακού Προτύπου Π.1.1. Γενικά Σκοπιµότητα Π.1.2. Ζώνες Κυκλοφορίας και Γένεση των µετακινήσεων Π.1.3 ίκτυο Προσοµοίωσης και Κατανοµή των µετακινήσεων Π.1.4. Προσαρµογή του Συγκοινωνιακού Πρότυπου στην υφιστάµενη κατάσταση Π.1.5. Μεθοδολογία αξιοποίησης αποτελεσµάτων Συγκοινωνιακού Πρότυπου 61 2

3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Ιεράρχηση ικτύου Λιβαδειάς (Πρόταση Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής) Πίνακας 2: Προσδιορισµός καθεστώτος στάθµευσης βάσει γεωµετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών οδών

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4

5 Ανάθεση της Μελέτης Ο ήµος Λεβαδέων προκειµένου να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των δηµοτών του προχώρησε στην ανάθεση της µελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη ήµου Λεβαδέων» στα συµπράττοντα γραφεία µελετών: Παρασκευόπουλος Μιχαήλ Καρεκλάς Ευάγγελος Μπάλατσα Ιωάννα. Η ανάθεση της µελέτης έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3316/ 2005 περί ανάθεσης και εκπόνησης µελετών µε την υπ αριθµόν 77/ 2009 Απόφαση του ηµαρχιακής Επιτροπής. Η σύµβαση της ανάθεσης υπογράφηκε στις 23/ 6/ Αντικείµενο της Μελέτης Η µελέτη έχει ως αντικείµενο την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης κυκλοφορίας και στάθµευσης, την επισήµανση των σχετικών προβληµάτων της και τη διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για την αντιµετώπιση τους σύµφωνα µε τους κανόνες και τις µεθόδους της κυκλοφοριακής τεχνικής. Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης Σκοπός της µελέτης είναι η καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάµενων (και µεσοπρόθεσµα των προβλεπόµενων) οδικών υποδοµών για την αύξηση της κυκλοφοριακής του ικανότητας και την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθµευσης τόσο στην κεντρική περιοχή της πόλης της Λιβαδειάς όσο και στην περιφέρεια αυτής. Η πρωτεύοντες στόχοι της µελέτης αφορούν στην: οργάνωση της κυκλοφορίας των οχηµάτων, βελτίωση του επιπέδου κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης και µείωση των καθυστερήσεων. βελτίωση του περιβάλλοντος και ειδικότερα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της όχλησης βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας πεζών και οχηµάτων αντιµετώπιση των οξυµένων προβληµάτων της στάθµευσης 5

6 ενίσχυση των λειτουργιών «γειτονιάς» µε εκτροπή της διαµπερούς κυκλοφορίας περιφερειακά αυτής ενίσχυση του ρόλου της αστικής συγκοινωνίας συµβατότητα µε τους πολεοδοµικούς στόχους και κατευθύνσεις που έχουν προταθεί στην µελέτη του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), η αναθεώρηση του οποίου βρίσκεται στην τελική της φάση. Εκπόνηση της Μελέτης Η µελέτη εκπονείται σε τρεις (3) επιµέρους Φάσεις που παρουσιάζονται στην συνέχεια: Α Φάση: Απογραφή Υφιστάµενης Κατάστασης και Εντοπισµός Προβληµάτων Η Α Φάση της Μελέτης περιλαµβάνει την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης κυκλοφορίας. Ειδικότερα περιλαµβάνει την απογραφή του υφιστάµενου οδικού δικτύου (πλάτη οδών/ πεζοδροµιών, κυκλοφοριακή οργάνωση, θέσεις και είδος ρυθµιστικών πινακίδων κλπ.), µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων σε όλες τις σηµατοδοτηµένες διασταυρώσεις και σε επιλεγµένες θέσεις και ανάλυση/ επεξεργασία των µετρήσεων αυτών. καταγραφή χώρων και καθεστώτος στάθµευσης, διερεύνηση προσφοράς και χαρακτηριστικών στάθµευσης κεντρικής περιοχής ήµου καταγραφή και ανάλυση ατυχηµάτων τελευταίας 2ετίας Επισήµανση και ανάλυση των κυκλοφοριακών προβληµάτων που παρατηρήθηκαν και καθορισµός πλαισίων σχεδιασµού προτάσεων για την επίλυσή τους Β Φάση: Προτάσεις Κατά την Β Φάση της µελέτης δίδονται οι προτεινόµενες παρεµβάσεις στα προβλήµατα που ανιχνεύθηκαν στην Α Φάση. Οι προτάσεις παρουσιάζονται κωδικοποιηµένες ως προς τον εκτιµώµενο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους ως εξής: 6

7 Πρόταση Άµεσης Εφαρµογής. Αφορά στην εφαρµογή επειγουσών ρυθµίσεων, οι οποίες µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα, µε έργα µικρού κόστους, όπως: µονοδροµήσεις και αντιδροµήσεις οδών, σήµανση, απαγορεύσεις στάθµευσης, χαρακτηρισµός πεζοδρόµων και µικρές βελτιώσεις σε κόµβους. Πρόταση Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής. Περιλαµβάνει έργα άµεσης προτεραιότητας που απαιτούν όµως προκαταρκτικές και συµπληρωµατικές µελέτες (πχ. τοπογραφήσεις, κατασκευαστικές µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κλπ.) ή που απαιτούν δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν άµεσα από τον προϋπολογισµό (πχ. διαµόρφωση/ υλοποίηση πεζοδρόµων, µελέτη φωτεινής σηµατοδότησης, διαµορφώσεις κόµβων, κλπ.). Πρόταση Μεσοπρόθεσµης Εφαρµογής. Περιλαµβάνει έργα που απαιτούν είτε πιο εκτεταµένες διαδικασίες απαλλοτριώσεων και µελετών, είτε µεγαλύτερη χρηµατοδότηση (π.χ. διανοίξεις αδιάνοικτων τµηµάτων οδών, τοπικές διαπλατύνσεις οδών κλπ.). Γ Φάση: Τελική Έκθεση Κατά την Γ Φάση της µελέτης εκπονείται η τελική Έκθεση η οποία περιέχει τις οριστικές προτάσεις, όπως αυτές θα έχουν διαµορφωθεί µετά την ενσωµάτωση των παρατηρήσεων και επισηµάνσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου (επιβλέπουσα Αρχή της µελέτης) που τυγχάνουν γενικής αποδοχής και διαθέτουν επιστηµονική βάση. Το παρόν τεύχος αποτελεί την τεχνική έκθεση της Β Φάσης εκπόνησης της Μελέτης: «Προτάσεις» Οµάδα Μελέτης Για την εκπόνηση της µελέτης συνεργάστηκαν οι: Μιχάλης Παρασκευόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος CES, Περιβαλλοντολόγος DEA, ως Υπεύθυνος της Μελέτης. Ευάγγελος Καρεκλάς, Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc, ως υπεύθυνος για την Συλλογή των Στοιχείων και τις έρευνες πεδίου. 7

8 Αναστάσιος Ροιδάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος M.Sc., ως υπεύθυνος για την ανάλυση των συλλεγέντων στοιχείων. Αγγελική Αποστολάτου, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. Αναστάσιος Γερακίνης, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός. Γεώργιος Ρεµούνδος, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός. ακόπουλος Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός. Τερροβίτη Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος M.Sc. Κωστάκου Αριστέα, Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός. Καρακασίδης Παντελής, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός. Έλενα Λυµπερίδου, Σχεδιάστρια. Ευχαριστίες Ευχαριστούµε τον ήµαρχο Λεβαδέων κ. Τσίφη και τους συναδέλφους της Τ.Υ. του ήµου κ. Νταλιάνη Χρ., Προϊστάµενο Τ.Υ, κα Μπάτσου Ευαγ., επιβλέπουσα της Μελέτης, καθώς και τους λοιπούς συναδέλφους της Τ.Υ για τη δηµιουργική και συνεχή συνεργασία. Εκ µέρους της Οµάδα Μελέτης Μιχάλης Παρασκευόπουλος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος - Περιβαλλοντολόγος 8

9 2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 9

10 Στοιχεία Σχεδιασµού της Κυκλοφορίας Ο σχεδιασµός της κυκλοφορίας γίνεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, µε βάση την ευρύτερη πολεοδοµική οργάνωση της πόλης (χρήση γής, πολεοδοµικές ενότητες, κέντρα γειτονιών) έτσι όπως αυτή εκφράζεται από το Γ.Π.Σ. και σχετικές εξειδικευµένες µελέτες (αναπλάσεις, διαµορφώσεις χώρων, κ.λ.π.) Τα στοιχεία σχεδιασµού είναι: α) Σύστηµα Ιεράρχησης Βασικού Οδικού ικτύου & ίκτυο Ροών Πεζών. Πρωταρχικός στόχος παραµένει ο αυστηρός καθορισµός και εξορθολογισµός της λειτουργίας του βασικού οδικού δικτύου µε τον σαφή καθορισµό των προτεραιοτήτων δηλαδή των µετακινήσεων που κάθε άξονας εξυπηρετεί και του τρόπου κατανοµής της κυκλοφορίας στις διαφορετικού επιπέδου οδικές αρτηρίες (δευτερεύουσες, συλλεκτήριες-συνδετήριες) ώστε να εξυπηρετηθούν αποτελεσµατικότερα οι βασικές λειτουργίες της πόλης. Η δηµιουργία ενός αυστηρά ιεραρχηµένου οδικού δικτύου στην περιοχή, θα έχει ως αποτέλεσµα τον διαχωρισµό σε σηµαντικό βαθµό των τοπικών από τις υπερτοπικές µετακινήσεις και την εύρυθµη λειτουργία του τοπικού δικτύου και των γειτονιών της πόλης. Αυτό επιτυγχάνεται µε ένα σύστηµα οργανωµένων σηµείων εισόδου εξόδου του τοπικού δικτύου προς το αρτηριακό µέσω τοπικών συλλεκτηρίων οδών, υποστηριζόµενο από ένα πλέγµα µονοδροµήσεων, πεζοδροµήσεων και σηµειακών παρεµβάσεων (σηµατοδότηση κόµβων, σήµανση, τοπικές κατασκευαστικές επεµβάσεις). Επιδιώκεται παράλληλα η ανακατανοµή της χρήσης του οδικού δικτύου της πόλης παραχωρώντας τµήµα του σηµερινού «οδικού χώρου» στους πεζούς µε την δηµιουργία βασικών διαδροµών που να διατρέχουν την πόλη µε στόχο σηµείο αναφοράς το κέντρο, εξασφαλίζοντας παράλληλα και τις περιφερειακές συνδέσεις. Η διερεύνηση για την ανακατανοµή της χρήσης του «οδικού χώρου»πρέπει να περιλαµβάνει επίσης τα αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς καθώς και άλλες µορφές αστικής µετακίνησης, φιλικές προς το περιβάλλον, όπως το ποδήλατο, η χρήση του οποίου µπορεί να ευνοηθεί σε περιοχές της πόλης µε κατάλληλο ανάγλυφο και επαρκή ρυµοτοµία (Πολ. Ενότητες 6-7 και περιοχές προτεινόµενων επεκτάσεων). 10

11 β) Σύστηµα Κυκλοφοριακής Οργάνωσης. Με στόχο την εξυπηρέτηση των παραπάνω κυκλοφοριακών αρχών, προτείνεται ένα σύστηµα µονοδροµήσεων, απαγορεύσεων στροφών, βρόγχων και κυψελών κυκλοφορίας καθώς και σηµειακών παρεµβάσεων που µε την παράλληλη λειτουργία των πυλών εισόδου εξόδου στην περιοχή, κατανέµει µε ορθολογικό και ασφαλέστερο τρόπο τις µετακινήσεις στον χώρο, εξυπηρετώντας συγχρόνως τους βασικούς πολεοδοµικούς στόχους λειτουργίας της πόλης. Οι µονοδροµήσεις χωρίς να αποτελούν κλειδί στην επίλυση των προβληµάτων κυκλοφορίας της περιοχής, απλουστεύουν τις συνδέσεις των τοπικών οδών, τόσο µεταξύ τους όσο και αυτές µε το βασικό οδικό δίκτυο, οργανώνουν τις κινήσεις στο σύνολο της περιοχής κάνοντας τις πιο κατανοητές, γρήγορες (όσο αυτό είναι επιθυµητό) και ασφαλείς, αυξάνουν την ικανότητα των δρόµων για στάθµευση. Παράλληλα διευκολύνουν τους πεζούς και επιτρέπουν την παραχώρηση τµήµατος του οδοστρώµατος σε αυτούς (διαπλάτυνση πεζοδροµίων, µικτός πεζόδροµος κλπ), πράγµα ιδιαίτερα επιθυµητό µε βάση τις σηµερινές ανταγωνιστικές συνθήκες κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών. Παρόλα αυτά, και σε µικρούς δρόµους αποκλειστικής χρήσης από τους κατοίκους ή όπου πιθανή µονοδρόµηση θα δηµιουργούσε ανυπέρβλητα εµπόδια στην τοπική κυκλοφοριακή λειτουργία, προτείνεται η διατήρηση της διπλής κατεύθυνσης. γ) ίκτυο Πεζοδρόµων Προτείνεται ένα δίκτυο ροών διαδρόµων πεζών, που θα συµπληρώνει το υπάρχον, µε πόλους αναφοράς τους κοινόχρηστους χώρους (πρασίνου, αναψυχής, αθλητισµού) την ζώνη του παραδοσιακού κεντρικού τοµέα αλλά και τα κέντρα στις γειτονιές το οποίο, σε συνδυασµό µε το προτεινόµενο σύστηµα κυκλοφοριακής οργάνωσης, θα αναβαθµίζει την πολεοδοµική και περιβαλλοντική λειτουργία της πόλης. Αναλυτικότερα τα κριτήρια για τις προτεινόµενες πεζοδροµήσεις είναι: ηµιουργία διαδρόµων κορµών κινήσεων πεζών που να «διατρέχουν» την πόλη σε όλο το µήκος της, µε πόλους αναφοράς υπάρχοντες κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, αναψυχής και αθλητισµού, ώστε να ενοποιούνται και να αυξάνονται οι «ζωτικοί» ελεύθεροι χώροι της πόλης, αλλά και να ενθαρρύνεται η πρόσβαση των κατοίκων σε αυτούς. 11

12 Απόδοση σε αποκλειστική χρήση των πεζών, δρόµων ή τµηµάτων τους σε περιοχές σηµαντικής συγκέντρωσης ροών, όπως σχολεία, Κέντρο Πόλης, τοπικά εµπορικά κέντρα, για την δηµιουργία πυρήνων ασφαλούς, άνετης και ανθρώπινης διακίνησης και ζωής των κατοίκων. Αποτροπή, τοπικά της διερχόµενης κυκλοφορίας (διαµπερούς και µη) όπου αυτή δεν είναι αναγκαία, για την θωράκιση του συστήµατος κυκλοφοριακής λειτουργίας της περιοχής και την δηµιουργία αυτόνοµων «νησίδων» ελεύθερων χώρων (παιδότοποι, σηµεία αναφοράς γειτονιάς κλπ.) σε όλη την έκταση της πόλης. Η υλοποίηση του δικτύου εξειδικεύεται µε την χρήση τριών τύπων πεζοδρόµων: τους αµιγείς πεζόδροµους, τους δρόµους ήπιας κυκλοφορίας (woonerf) και τους µικτούς πεζόδροµους. Σηµειώνεται, ότι ο διαχωρισµός στην πράξη δεν είναι πάντα σαφής µεταξύ των διαφορετικών τύπων. Στους αµιγείς πεζόδροµους θα επιτρέπεται η διέλευση των οχηµάτων των κατοίκων που έχουν ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης στα µέτωπα των οδών αυτών. Το ίδιο θα ισχύει και για οχήµατα που έχουν προορισµό άλλες χρήσεις µε ιδιόκτητους χώρους στάθµευσης. Τέλος θα επιτρέπεται ή σε συγκεκριµένο ωράριο διέλευση και στάθµευση οχηµάτων τροφοδοσίας των παρακείµενων καταστηµάτων. Στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας (woonerf) θα επιτρέπεται η διέλευση και η στάθµευση της κυκλοφορίας, αλλά την προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση θα την έχει η κίνηση των πεζών. Αυτό επιτυγχάνεται µε σειρά τεχνικών παρεµβάσεων (π.χ. λόξευση του άξονα της κυκλοφορίας, φυτεύσεις, παγκάκια κ.λ.π.) και ο τύπος αυτός πεζοδρόµησης εφαρµόζεται κυρίως στην περιφέρεια του κέντρου. Οι µικτοί πεζόδροµοι επιτρέπουν την ισότιµη, αλλά πλήρως διαχωρισµένη, κίνηση πεζών και οχηµάτων επί της οδού, µε την διαπλάτυνση των πεζοδροµίων από την µία πλευρά ή εκατέρωθεν του οδοστρώµατος. Το τελευταίο περιορίζεται σε µια µονή συνήθως λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς δυνατότητα παράπλευρης στάθµευσης και η τροφοδοσία των καταστηµάτων γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένες «εσοχές». 12

13 Το προτεινόµενο δίκτυο πεζοδρόµων συµπληρώνει το ήδη υφιστάµενο και βρίσκεται κατά κανόνα σε συµφωνία µε τον υπό έγκριση Πολεοδοµικό Σχεδιασµό του ήµου (µελέτη χρήσεων γης, κλπ.) δ) Στάθµευση Η οργάνωση της στάθµευσης βασίζεται στα εξής πλαίσιο: i. Στάθµευση παρά την οδό Περιορισµός της στάθµευσης στο βασικό δίκτυο και πλήρης απαγόρευση στα κρίσιµα σηµεία της πόλης (κόµβοι, πλατείες κλπ.) Προσφορά στάθµευσης σε διαδρόµους όπου εξοικονοµείται οδικός χώρος από το νέο σύστηµα κυκλοφοριακής οργάνωσης (µονοδροµήσεις κ.λ.π.) Εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης στην περιοχή του κέντρου για την αύξηση της προσφοράς στάθµευσης. Χρησιµοποιώντας την εµπειρία του εφαρµοσθέντος Σ.Ε.Σ, προτείνεται η επαναλειτουργία του µε τις απαιτούµενες τροποποιήσεις στις παραµέτρους σχεδιασµού (έκταση, τιµολόγηση, κλπ) ii. Στάθµευση σε χώρους εκτός οδού Αύξηση της προσφοράς θέσεων µε δηµιουργία, όπου είναι εφικτό, χώρων στάθµευσης δηµόσιας χρήσης στην περιφέρεια του κέντρου και στις απολήξεις των οδών πρόσβασης-εισόδου στην πόλη, καθώς και κατά µήκος οδικών αξόνων µε συσσώρευση υπερτοπικών λειτουργιών. Πολιτική ενθάρρυνσης της στάθµευσης εκτός οδού στις περιοχές κατοικίας. Συγκεκριµένα µέτρα για την οργάνωση της στάθµευσης προτείνονται, σύµφωνα και µε τις προδιαγραφές, κατά την παρούσα Β φάση της µελέτης, αλλά η οριστικοποίησή τους θα περιλαµβάνεται στην Γ φάση όταν θα έχουν εγκριθεί οι επιλογές στο επίπεδο της οργάνωσης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο. ε) Αστικές Συγκοινωνίες Προτείνεται η αναδιάρθρωση, σύµφωνα µε τις νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, των αστικών λεωφορειακών γραµµών του ΚΤΕΛ µε στόχο την αύξηση της εξυπηρέτησης (αλλά και της ελκυστικότητας) του σηµερινού συστήµατος αστικών συγκοινωνιών. 13

14 Η επέκταση (δηµιουργία νέων γραµµών) και ορθολογικότερη λειτουργία του δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών θα επιτρέψει την πληρέστερη αλλά και την πιο αποτελεσµατική κάλυψη όλων των περιοχών του ήµου. Οι προτεινόµενες νέες γραµµές µπορούν να έχουν ως φορέα υλοποίησης είτε το ΚΤΕΛ είτε τον ήµο ( ηµοτική Συγκοινωνία) και φορέα λειτουργίας τον πρώτο, µέσω πιθανά προγραµµατικής σύµβασης. Χρονικά επίπεδα Εφαρµογής του Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού Κατά την Β Φάση της µελέτης προτείνονται οι απαιτούµενες παρεµβάσεις στα προβλήµατα που ανιχνεύθηκαν στην Α Φάση της µελέτης. Οι προτάσεις παρουσιάζονται κωδικοποιηµένες ως προς τον εκτιµώµενο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους ως εξής: Πρόταση Άµεσης Εφαρµογής Αφορά στην εφαρµογή επειγουσών ρυθµίσεων, οι οποίες µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα, µε έργα µικρού κόστους, όπως: µονοδροµήσεις και αντιδροµήσεις οδών, σήµανση, απαγορεύσεις στάθµευσης, χαρακτηρισµός πεζοδρόµων και µικρές βελτιώσεις σε κόµβους. Οι απαιτούµενες ρυθµίσεις Άµεσης Εφαρµογής που προτείνονται, περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: Α) Παρεµβάσεις στο παραδοσιακό κέντρο της πόλης (κεντρική πλατεία, Ταµπάχνα, Κρύα). Στόχος η περαιτέρω προστασία της περιοχής από την ανεξέλεγκτη εισβολή της κυκλοφορίας οχηµάτων. Β) Έγκριση Πρότασης επαναλειτουργίας Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης στην Περιοχή του Κέντρου. Καθορισµός ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, πρόταση εναλλακτικών πολιτικών τιµολόγησης και εναλλακτικών τεχνικών εφαρµογής. Γ) Έγκριση Πρότασης ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης Αστικής Συγκοινωνίας στο σύνολο της πόλης. Καθορισµός διαδροµών, στάσεων, συχνοτήτων διέλευσης κλπ, µε στόχο την εξυπηρέτηση των µετακινήσεων και την συνακόλουθη απεξάρτηση από την υποχρεωτική χρήση του ΙΧ. ) Έγκριση Πρότασης ένταξης νέων οδών στο υφιστάµενο δίκτυο πεζοδρόµων (κάθε είδους), τόσο στην Περιοχή του Κέντρου όσο και στις Περιοχές Κατοικίας, µε κριτήρια πολεοδοµικά (σύνδεση περιοχών µε 14

15 συγκεκριµένες χρήσεις γης) και κυκλοφοριακά (συµβατότητα µε υφιστάµενη ή προτεινόµενη, βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα, κυκλοφοριακή λειτουργία) Ε) Έγκριση Πρότασης πιλοτικών εφαρµογών δικτύων ποδηλατοδρόµων. Καθορισµός οδών χωροθέτησης, διαδικασίες θεσµοθέτησης, κλπ. ΣΤ) Πρόταση νέων σηµατοδοτούµενων κόµβων, πρόταση τροποποίησης υφισταµένων προγραµµάτων σηµατοδότησης κόµβων βάσει των νέων στοιχείων και µετρήσεων φόρτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της παρούσας Μελέτης. Ζ) Έγκριση και εφαρµογή Πρότασης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (µονοδροµήσεων, καθεστώτος στάθµευσης) στις Πολ. Ενότητες όπου η έντονη ανάπτυξη χρήσεων κάθε είδους έχει εξαντλήσει την επάρκεια των ρυθµίσεων που προτάθηκαν ή/ και εφαρµόστηκαν από την Κυκλοφοριακή Μελέτη του Επισηµαίνουµε ότι η πρόταση τροποποίησης ή συµπλήρωσης της σήµανσης, αποτελεί αντικείµενο της Γ Φάσης εκπόνησης της παρούσας Μελέτης, αφού απαιτείται η οριστικοποίηση των προτάσεων κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθµευσης που θα ολοκληρωθεί µε την έγκριση της Β Φάσης. Πρόταση Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής Περιλαµβάνει έργα άµεσης προτεραιότητας που απαιτούν όµως προκαταρκτικές και συµπληρωµατικές µελέτες (π.χ. τοπογραφήσεις, κατασκευαστικές µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κλπ.) ή που απαιτούν χρόνο ή δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν άµεσα από τον προϋπολογισµό (π.χ. διάνοιξη τµήµατος Αισχύλου, διαµόρφωση/ υλοποίηση πεζοδρόµων, µελέτη-εγκατάσταση φωτεινών σηµατοδοτών, διαµορφώσεις κόµβων κλπ.). Ως τέτοια νοούνται τα εξής: Α) ράσεις για την εφαρµογή του τροποποιηµένου Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης (Μελέτες εφαρµογής, οργάνωση φορέα υλοποίησης, υλικοτεχνική υποδοµή κλπ) Β) ράσεις για την υλοποίηση ενός αξιόπιστου συστήµατος Αστικής Συγκοινωνίας (Μελέτες εφαρµογής, συνεργασία µε ΚΤΕΛ, προµήθεια minibus, υλικοτεχνική υποστήριξη, κλπ). 15

16 Γ) ράσεις για την κατασκευή δικτύων πεζοδρόµων και ανάλογων έργων. ) ράσεις για την πιλοτική εφαρµογή δικτύου ποδηλατοδρόµων. Ε) ράσεις για την εγκατάσταση συστηµάτων σηµατοδότησης σε νέους κόµβους και τροποποίησης των προγραµµάτων σε όσους από τους υφιστάµενους κριθεί απαραίτητο (µελέτες σηµατοδότησης, εγκρίσεις αρµοδίων Υπηρεσιών, εγκατάσταση και λειτουργία νέων συστηµάτων). ΣΤ) ράσεις για την αναδιαµόρφωση ισόπεδων αστικών κόµβων ή οδικών αξόνων και κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσής τους, σε σηµεία όπου στην φάση της ανάλυσης επισηµαίνεται επικινδυνότητα ή δυσλειτουργία (π.χ. Αθηνών Αισχύλου Αταλάντης, ιστόµου Φθιώτιδος, Φειδιππίδου Κασιµίδη Πλάτωνος, κλπ). Απαιτούνται τοπογραφικές αποτυπώσεις, µελέτες αστικής οδοποιίας, δηµοπράτηση και κατασκευή των απαιτουµένων έργων. Ζ) ράσεις για την κατασκευαστική ολοκλήρωση έργων διανοίξεων οδών που πρέπει άµεσα να ενταχθούν στην οδική υποδοµή της πόλης (π.χ. τµήµατα Αισχύλου, Ρούµελης, κλπ) και κρίνονται ως ώριµα από νοµική, οικονοµική και τεχνική άποψη. Πρόταση Μεσοπρόθεσµης Υλοποίησης Περιλαµβάνει έργα που απαιτούν είτε πιο εκτεταµένες διαδικασίες απαλλοτριώσεων και µελετών, είτε µεγαλύτερη χρηµατοδότηση (π.χ. διανοίξεις αδιάνοικτων τµηµάτων οδών, τοπικές διαπλατύνσεις οδών κλπ.). Στην δέσµη αυτή των προτάσεων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Α) Πρόταση νέας κυκλοφοριακής λειτουργίας του βασικού οδικού δικτύου, µετά την απόδοση στην κυκλοφορία σηµαντικών αδιάνοικτων έως σήµερα οδικών τµηµάτων (οδοί Αισχύλου, Ρούµελης, Αριστοφάνους, κλπ.), στην οποία θα περιλαµβάνεται και η πλήρης πεζοδρόµηση ευρύτερου τµήµατος του ιστορικού κέντρου της πόλης. Β) Πρόταση-υπόδειξη περιοχών όπου απαιτείται η εξεύρεση µέσω πολεοδοµικών µηχανισµών, χώρων για την δηµιουργία χώρων στάθµευσης δηµόσιας χρήσης. 16

17 Γ) ιερεύνηση τεχνικής εφικτότητας και κυκλοφοριακής σκοπιµότητας, για την κατασκευή νέας-ων οδικών συνδέσεων του βασικού οδικού δικτύου της πόλης µε την Παρακαµπτήρια Οδό. Επισηµαίνεται ότι η Πρόταση Άµεσης Εφαρµογής (βλ. Σχέδιο Π2) αποτελεί το πρώτο στάδιο υλοποίησης της Πρότασης Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής (βλ. Σχέδια Π1, Π3, Π4, Π6). Ως εκ τούτου, στα επόµενα κεφάλαια περιγράφονται αναλυτικά οι στόχοι και τα προτεινόµενα µέτρα µε βάση τις Προτάσεις Βραχυπρόθεσµης και Μεσοπρόθεσµης Εφαρµογής (βλ. Σχέδια Π4, Π5, Π7), που αποτελούν τα δύο πλήρως διακριτά χρονικά επίπεδα ανάπτυξης του τελικού κυκλοφοριακού σχεδιασµού. 17

18 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 18

19 Παραδοχές Για την σύνταξη της Πρότασης Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές: α) Συµπεριλαµβάνονται όλες οι ρυθµίσεις που για να υλοποιηθούν απαιτούνται πρόσθετες µελέτες εφαρµογής, εγκρίσεις καθώς και δηµοπράτηση και κατασκευή έργων (πεζοδροµήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδροµίων, οδούς ήπιας κυκλοφορίας, διαµορφώσεις κόµβων, νέες σηµατοδοτήσεις και τροποποιήσεις προγραµµάτων σηµατοδότησης) που εκτιµάται ότι είναι εφικτή η ολοκλήρωση τους σε βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα (εντός διετίας περίπου). β) Συµπεριλαµβάνονται ακόµη και θεωρούνται πλήρως ενταγµένα στο οδικό δίκτυο της πόλης, τα αδιάνοικτα τµήµατα οδών των οποίων η διάνοιξη θεωρείται νοµικά,οικονοµικά και τεχνικά ώριµη. Ειδικότερα, συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω οδοί και οδικά τµήµατα: - Αισχύλου (τµήµα µεταξύ Φίλωνος και Ερκυνας), - Αριστοφάνους (τµήµα µεταξύ Αχιλλέως και Πλαταιών) καθώς και οι οδοί που περιβάλλουν το Ο.Τ της Πυροσβεστικής. - Προδρόµου και γειτονικό τµήµα της οδού Θηβών. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι προτεινόµενες παρεµβάσεις ανά περιοχή/ Πολεοδοµική Ενότητα. Ιστορικό Κέντρο Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις βραχυπρόθεσµης εφαρµογής στο παραδοσιακό Κέντρο της πόλης αποσκοπούν στην ελάφρυνση των κυκλοφοριακών πιέσεων, στην ορθολογική και αποτελεσµατική διαχείριση της ζήτησης για στάθµευση οχηµάτων και στην περαιτέρω πριµοδότηση των µετακινήσεων πεζών και της πρόσβασης µε µέσα µαζικής µεταφοράς. Συγκεκριµένα προτείνονται οι εξής ρυθµίσεις (βλ. Σχέδιο Π1 και Π4): α) Πεζοδρόµηση του οδικού άξονα Καλιαγκάκη Κουτσοπετάλου, από την οδό Ι. Γεωργαντά έως την οδό Καραγιαννοπούλου. 19

20 Στόχος είναι η πλήρης ενοποίηση της ευρύτερης περιοχής περί την κεντρική πλατεία, η οποία προσφάτως ανακατασκευάστηκε. Παράλληλα, µε την ρύθµιση αυτή επιτυγχάνεται η ανακοπή «περιττών» κινήσεων οχηµάτων περί την κεντρική πλατεία, µε έµµεσο αποτέλεσµα την κυκλοφοριακή αποφόρτιση τόσο της οδού Ιωαν. Λάππα, όσο και της οδού Καραγιαννοπούλου στο τµήµα της που σήµερα λειτουργεί ως µονόδροµος. Σύµφωνα µε τις µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της Α Φάσης της Μελέτης, προκύπτει πως το 60% περίπου του φόρτου της οδού Καραγιαννοπούλου, στο τµήµα της µεταξύ των οδών Κουτσοπετάλου και Σπυρίδωνος, προέρχεται από την οδό Καλιαγκάκη, χρησιµοποιώντας την οδό Καραγιαννοπούλου ως πύλη εξόδου από το Κέντρο. β) Αντιδρόµηση της οδού Καλιαγκάκη (µεταξύ των οδών Γεωργαντά και ηµ. Ανδρεαδάκη) και της οδού Ελ. Γονή σε όλο το µήκος της: Στόχος της ρύθµισης είναι η δηµιουργία µιας νέας πύλης εξόδου από το οδικό δίκτυο του Κέντρου, που θα αντικαταστήσει εν µέρει την καταργούµενη (µέσω Καραγιαννοπούλου), λόγω της πεζοδρόµησης της περιοχής περί την κεντρική πλατεία. Η νέα πύλη εξόδου θα εξυπηρετεί τις κινήσεις οχηµάτων είτε ανατολικά προς τον κόµβο του Ζαππείου (µέσω ηµ. Ανδρεαδάκη), είτε προς βορρά (κόµβος Νοσοκοµείου µέσω Χαιρωνείας), είτε δυτικά προς την οδό ελφών (µέσω ωδεκανήσου). γ) Συµπληρωµατικές ρυθµίσεις για την οµαλή εφαρµογή των προαναφερθέντων, είναι οι εξής: - Αντιδρόµηση των οδών Λάππα Ιωαν. και Τσόγκα - Λειτουργία φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση ηµ.ανδρεαδάκη και Καλιαγκάκη- Ελ.Γονή. - Τροποποίηση των χρόνων πρασίνου στους σηµατοδοτούµενους κόµβους ηµ. Ανδρεαδάκη - Φίλωνος και Παπασπύρου - Θεσσαλονίκης, µε ρύθµιση που θα πριµοδοτεί την κίνηση κατά µήκος της ηµ. Ανδρεαδάκη σε βάρος των κινήσεων κατά µήκος της Φίλωνος και της εξόδου από το κέντρο µέσω Ανδρεαδάκη - Μπουφίδου (κόµβος Ζαππείου). - Μετακίνηση της πιάτσας των ταξί στην οδό Γεωργαντά, στο µέτωπο του Ο.Τ. µεταξύ Σπυρίδωνος και Καλιαγκάκη. 20

21 - Λειτουργία δεύτερης πιάτσας ταξί για την εξυπηρέτηση της κεντρικής πλατείας, επί της οδού Καραγιαννοπούλου στο µέτωπο της κεντρικής πλατείας. - Καθορισµός ωραρίου τροφοδοσία των καταστηµάτων σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχµής (πχ. νωρίτερα από τις 7:30 π.µ. και κατά τις µεσηµβρινές ώρες 15:00 17:00). δ) Εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης (Σ.Ε.Σ.) (βλ. Σχέδιο Π6 και Πρόταση Στάθµευσης) ε) ροµολόγηση δύο νέων λεωφορειακών γραµµών µε µικρά ευέλικτα οχήµατα (mini bus) για την βελτίωση της πρόσβασης στο κέντρο και στην περιοχή της Κρύας (νέες λεωφορειακές γραµµές Α και Β βλ. Σχέδιο Π3 και Πρόταση αστικών συγκοινωνιών). στ) Αντιδρόµηση της οδού Σοφοκλέους σε όλο το µήκος της, που αποτελεί την σηµαντικότερη τροποποίηση της σηµερινής κυκλοφοριακής λειτουργίας που περιλαµβάνεται σε αυτή τη δέσµη µέτρων είναι. Η ρύθµιση αυτή µπορεί να υλοποιηθεί µόνον όταν δοθεί στην κυκλοφορία το τµήµα της οδού Αισχύλου µεταξύ Φίλωνος και Ερκυνας, έργο που θεωρείται απολύτως ώριµο προς υλοποίηση στον χρονικό ορίζοντα της διετίας που προσδιορίζει την ένταξή της στην πρόταση βραχυχρόνιας εφαρµογής (βλ. Σχέδιο Π4). Πολεοδοµική Ενότητα 8 (ευρύτερη περιοχή κέντρου) Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις αποσκοπούν στην βελτίωση της υποδοµής για τους πεζούς, στην διαχείριση της στάθµευσης και στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας των σηµατοδοτούµενων κόµβων (βλ. Σχέδιο Π4). Ειδικότερα, προτείνονται: α) ιαπλάτυνση πεζοδροµίων κατά µήκος της οδού Φίλωνος, στο τµήµα µεταξύ Αισχύλου και ηµ. Ανδρεαδάκη, που παρουσιάζει σηµαντικές κινήσεις πεζών. Το έργο αυτό υλοποιείται και βρίσκεται ήδη στο στάδιο της ολοκλήρωσης της κατασκευής του. β) Πεζοδρόµηση της οδού Ικάρου στο τµήµα της µεταξύ ηµ. Ανδρεαδάκη και Κάδµου, µε ταυτόχρονη µετατροπή του υπολοίπου τµήµατός της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Το ίδιο προτείνεται και για τις οδούς Κάδµου και αιδάλου (οδοί ήπιας κυκλοφορίας). 21

22 γ) Τροποποίηση των χρόνων πρασίνου στον σηµατοδοτούµενο κόµβο Σοφοκλέους-Φίλωνος, µε πριµοδότηση των οχηµάτων που κινούνται επί της οδού Σοφοκλέους. δ) Εφαρµογή Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης, στις οδούς της περιοχής (βλ. Σχέδιο Π6), σε συνδυασµό µε τον καθορισµό συγκεκριµένου καθεστώτος παρόδιας στάθµευσης που τίθεται σε ισχύ ανεξάρτητα από τον χρόνο υλοποίησης του Σ.Ε.Σ. ε) Ενίσχυση προσβασιµότητας περιοχής µε διέλευση λεωφορειακής γραµµής από οδό Αισχύλου (βλ. Πρόταση Αστικών Συγκοινωνιών, Σχέδιο Π3). Στ) Το ωράριο τροφοδοσίας των καταστηµάτων που θα καθοριστεί για το ιστορικό κέντρο πόλης να ισχύει και για την Πολ. Ενότητα 8. Πολεοδοµική Ενότητα 1 (Συνοικισµός) Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις στον Συνοικισµό αποσκοπούν αφενός στην διαµόρφωση ενός γραµµικού «κέντρου γειτονιάς» κατά µήκος της οδού 17ης Νοεµβρίου, αφετέρου στην λειτουργική και ασφαλή σύνδεση του τοπικού οδικού δικτύου µε την οδό Αγ. Θεοδώρων η οποία καλείται να αναλάβει τον ρόλο βασικής συλλεκτήριας οδού στο Νότιο και (µετά την πλήρη διάνοιξή της) στο Ανατολικό τµήµα της πόλης. Για την υλοποίηση των παραπάνω, απαιτούνται οι εξής παρεµβάσεις (βλ. Σχέδιο Π4). α) Συνδυασµένες δράσεις κατά µήκος της οδού 17ης Νοεµβρίου για την δηµιουργία ασφαλούς και ελκυστικού άξονα κίνησης πεζών και ποδηλατιστών, που θα ξεκινά από την πλ. Αγ. Μελετίου και θα καταλήγει στην οδό Αγ. Θεοδώρων, συνδέοντας τις δύο πλατείες µε το 5ο ηµ. Σχολείο και το 5ο Νηπιαγωγείο. Αναλυτικότερα προτείνονται: - Ολοκλήρωση της πεζοδρόµησης της οδού 17ης Νοεµβρίου, από την πλ. Αγ. Μελετίου έως την οδό Ν. Μάκρης. - Μετατροπή του τµήµατος της οδού 17ης Νοεµβρίου µεταξύ Ν. Μάκρης και Κασιµίδη, σε οδό ήπιας κυκλοφορίας µε κατάλληλη διαµόρφωση του οδοστρώµατος. 22

23 - Μονοδρόµηση της οδού 17ης Νοεµβρίου µε κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Θεοδώρων, στο τµήµα της µεταξύ Κασιµίδη και Αγ. Θεοδώρων, µε ταυτόχρονη διαπλάτυνση των πεζοδροµίων. β) Μονοδρόµηση της οδού Ποντίων, από Αγ. Θεοδώρων µέχρι και προς Καραγιαννοπούλου, καθώς και της ανώνυµης οδού µεταξύ των Ο.Τ. 392, 393, από την Αγ. Θεοδώρων µέχρι και προς την οδό Κερασούντος. Με την ρύθµιση αυτή διαµορφώνεται µία αξιόπιστη και ασφαλής οδική σύνδεση της οδού Αγ. Θεοδώρων µε την οδό Καραγιαννοπούλου. γ) Μονοδρόµηση της οδού Ν. Μάκρης από την οδό 28 Οκτωβρίου έως και προς την οδό Ποντίων. Πολεοδοµική Ενότητα 2 (Καραγιαννοπούλου) Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις (βλ. Σχέδιο Π4) αποσκοπούν στην κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου της περιοχής, το οποίο αποτελείται στην πλειονότητά του από αµφίδροµους συνολικού πλάτους 8µ.περίπου. Οι προτεινόµενες µονοδροµήσεις αφενός επιτρέπουν την διαπλάτυνση των πεζοδροµίων, αφετέρου ελαττώνουν τις πλέξεις των κινουµένων οχηµάτων στις διασταυρώσεις των τοπικών οδών µε τη Λεωφ. Αθηνών και την οδό Καραγιαννοπούλου. Υπενθυµίζεται ότι πολλές από τις διασταυρώσεις αυτές έχουν επισηµανθεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνες (βλ. Α Φάση Μελέτης). Συγκεκριµένα προτείνονται τα εξής: α) Έργο ανακατασκευής της οδού Καραγιαννοπούλου µε κατάλληλες τοπικές διαµορφώσεις οδοστρώµατος, πεζοδροµίων και οριζόντια σήµανση µε στόχο την διαµόρφωση ενιαίας διατοµής της οδού σε όλο το αµφίδροµο τµήµα της. β) Μονοδρόµηση όλων των τοπικών οδών που συµβάλλουν τόσο µε την Λεωφ. Αθηνών όσο και µε την οδό Καραγιαννοπούλου. Βασικό κριτήριο για την φορά των προτεινόµενων µονοδρόµήσεων αποτελεί η επαρκής εξυπηρέτηση όλων των τοπικών προσβάσεων σε συνδυασµό µε την διατήρηση κατά το δυνατό των µονοδρόµων όπως λειτουργούν σήµερα. Αναλυτικότερα προτείνεται η µονοδρόµηση των παρακάτω οδών: - ροσίνη (από Κασιµίδη έως και προς την Λεωφ. Αθηνών). - Παλαµά (από Λεωφ. Αθηνών έως και προς την οδό Καραγιαννοπούλου). 23

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τεχνική Εκθεση Ιανουάριος 2014 Μελετητής: Κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Σύμβουλος: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

καθώς και το ενετικό λιµάνι µε τα νεώρια και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος και οµορφιάς.

καθώς και το ενετικό λιµάνι µε τα νεώρια και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος και οµορφιάς. 1/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιστηµονική Επιτροπή Επίβλεψης της µελέτης «Προστασία και Ανάδειξη της Παληάς Πόλης Ηρακλείου» είχε εισηγηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΤΡΙΚΟΡΥΝΘΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΤΡΙΚΟΡΥΝΘΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Γραφείο Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων Ι.Μάρης Νηρέως 10, Παλαιό Φάληρο 17 561, τηλ: (210) - 9854850/1, φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Οκτώβριος 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Traffic management in the historical centre of Aegina 30/06/2014-20/07/2014 Διοργάνωση με την υποστήριξη Συμμετέχοντες Fanny Bachevalier, FR Gwenolé

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού A/A 1 2 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ Τεχνικές Προδιαγραφές του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μελέτη δικτύου ποδηλατόδρομου 12 χλμ. στο Δήμο Θεσσαλονίκης Μελέτη επέκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 5. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 5. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 5. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1.ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 169 ΔHΜΟΣ: ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Α 0,60

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6 Εισήγηση «Η ηχορύπανση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Μέθοδοι και προτάσεις αντιµετώπισής της» Σήµερα η ηχορύπανση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» ΣΑΤΑ Υπάρχουσα πίστωση 15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα Ομάδα έρευνας Παναγιώτης Τουρνικιώτης καθηγητής ΕΜΠ Μαρία Βασενχόβεν Χριστίνα Βασιλοπούλου Βασίλης Βασιλειάδης Ηώ Καρύδη Φάνης Καφαντάρης Βασίλης Κίτσος Σταύρος Μουζακίτης Έλενα Πατατούκα αρχιτέκτονες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ.

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ. Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Έρευνα μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009).

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). 2. Τοπικές μεταφορές 2A. Παρουσίαση κατάστασης O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). Η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 Προς: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βέροια, Τ.Κ. 59100 Πληροφορίες: Π. Ζαχαρόπουλος Τηλ.: 23313 50587

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. ΠΡΟΣ Πρόεδρο Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συνοικία Αγίου Γεωργίου: 1) Μονοδρόμηση των οδών: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΑΛΑΜΩΝ, ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συνοικία Αγίου Γεωργίου: 1) Μονοδρόμηση των οδών: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΑΛΑΜΩΝ, ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24 ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

19. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥ- ΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

19. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥ- ΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 19. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥ- ΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Βασίλης Ψαριανός, αν. καθηγητής ΕΜΠ 19.1. Στόχοι του ελέγχου των προσβάσεων Ο έλεγχος των προσβάσεων κατά μήκος του κύριου οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΣ 5 2 ΣΚΟΠΟΣ 5 3 ΔΡΑΣΕΙΣ 6 4 ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 9 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΣ 5 2 ΣΚΟΠΟΣ 5 3 ΔΡΑΣΕΙΣ 6 4 ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 9 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 13 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣTO EIΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΒΙΩΣΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθµός Μελέτης: 4 / 07-02-2012 ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού.

Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού. ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σερράος. Εφησυχασµός κυκλοφορίας στο τοπικό οδικό δίκτυο. Κατευθυντήριες αρχές για το σχεδιασµό

Κωνσταντίνος Σερράος. Εφησυχασµός κυκλοφορίας στο τοπικό οδικό δίκτυο. Κατευθυντήριες αρχές για το σχεδιασµό Κωνσταντίνος Σερράος Εφησυχασµός κυκλοφορίας στο τοπικό οδικό δίκτυο. Κατευθυντήριες αρχές για το σχεδιασµό 1. Λειτουργία και ρόλος των τοπικών δρόµων Παλιά: Ο δρόµος αποτελούσε χώρο για τη συνύπαρξη ποικίλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 245 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Στεγανοποίηση Εδάφους σε υπό Αστικοποίηση Περιοχές Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc., Ph.D. Πλ. Ιπποδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα