ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ ΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Β Φάση: Προτάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανάδοχοι Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ Ι. ΜΠΑΛΑΤΣΑ Αθήνα, 2010

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ανάθεση της Μελέτης Αντικείµενο της Μελέτης Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης Εκπόνηση της Μελέτης Οµάδα Μελέτης Ευχαριστίες ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Στοιχεία Σχεδιασµού της Κυκλοφορίας Χρονικά επίπεδα Εφαρµογής του Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παραδοχές Ιστορικό Κέντρο Πολεοδοµική Ενότητα 8 (ευρύτερη περιοχή κέντρου) Πολεοδοµική Ενότητα 1 (Συνοικισµός) Πολεοδοµική Ενότητα 2 (Καραγιαννοπούλου) Πολεοδοµική Ενότητα 3 (Ευαγγελίστρια) Πολεοδοµική Ενότητα 4 (Ζαγαράς Άγιος Νικόλαος) Πολεοδοµική Ενότητα 5 (Άγιος Γεώργιος) Πολεοδοµική Ενότητα 6 (Χαιρωνείας) Πολεοδοµική Ενότητα 7 (Βορειοανατολικό τµήµα του Σχεδίου Πόλης) Ιεράρχηση Πρότασης Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής Πρόταση Άµεσης Εφαρµογής Κυκλοφοριακή Οργάνωση) ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Παραδοχές σχεδιασµού Προτεινόµενες ρυθµίσεις Τελική Κυκλοφοριακή Λειτουργία ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Πρόταση Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής Γενικά Υφιστάµενη Σήµανση Στάθµευσης Προτεινόµενο καθεστώς στάθµευσης Πρόταση Ελεγχόµενης Στάθµευσης Στάθµευση στην κεντρική περιοχή Περιοχή εφαρµογής Φορέας υλοποίησης και ελέγχου Στρατηγικός Σχεδιασµός - Στόχοι Πρόταση Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης Στοιχεία εφαρµογής του Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενικά Συµπεράσµατα υφιστάµενης συγκοινωνιακής υποδοµής Πρόταση ανάπτυξης συστήµατος αστικής συγκοινωνίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Π.1. Ανάπτυξη και Χρήση Συγκοινωνιακού Προτύπου Π.1.1. Γενικά Σκοπιµότητα Π.1.2. Ζώνες Κυκλοφορίας και Γένεση των µετακινήσεων Π.1.3 ίκτυο Προσοµοίωσης και Κατανοµή των µετακινήσεων Π.1.4. Προσαρµογή του Συγκοινωνιακού Πρότυπου στην υφιστάµενη κατάσταση Π.1.5. Μεθοδολογία αξιοποίησης αποτελεσµάτων Συγκοινωνιακού Πρότυπου 61 2

3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Ιεράρχηση ικτύου Λιβαδειάς (Πρόταση Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής) Πίνακας 2: Προσδιορισµός καθεστώτος στάθµευσης βάσει γεωµετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών οδών

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4

5 Ανάθεση της Μελέτης Ο ήµος Λεβαδέων προκειµένου να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των δηµοτών του προχώρησε στην ανάθεση της µελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη ήµου Λεβαδέων» στα συµπράττοντα γραφεία µελετών: Παρασκευόπουλος Μιχαήλ Καρεκλάς Ευάγγελος Μπάλατσα Ιωάννα. Η ανάθεση της µελέτης έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3316/ 2005 περί ανάθεσης και εκπόνησης µελετών µε την υπ αριθµόν 77/ 2009 Απόφαση του ηµαρχιακής Επιτροπής. Η σύµβαση της ανάθεσης υπογράφηκε στις 23/ 6/ Αντικείµενο της Μελέτης Η µελέτη έχει ως αντικείµενο την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης κυκλοφορίας και στάθµευσης, την επισήµανση των σχετικών προβληµάτων της και τη διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για την αντιµετώπιση τους σύµφωνα µε τους κανόνες και τις µεθόδους της κυκλοφοριακής τεχνικής. Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης Σκοπός της µελέτης είναι η καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάµενων (και µεσοπρόθεσµα των προβλεπόµενων) οδικών υποδοµών για την αύξηση της κυκλοφοριακής του ικανότητας και την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθµευσης τόσο στην κεντρική περιοχή της πόλης της Λιβαδειάς όσο και στην περιφέρεια αυτής. Η πρωτεύοντες στόχοι της µελέτης αφορούν στην: οργάνωση της κυκλοφορίας των οχηµάτων, βελτίωση του επιπέδου κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης και µείωση των καθυστερήσεων. βελτίωση του περιβάλλοντος και ειδικότερα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της όχλησης βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας πεζών και οχηµάτων αντιµετώπιση των οξυµένων προβληµάτων της στάθµευσης 5

6 ενίσχυση των λειτουργιών «γειτονιάς» µε εκτροπή της διαµπερούς κυκλοφορίας περιφερειακά αυτής ενίσχυση του ρόλου της αστικής συγκοινωνίας συµβατότητα µε τους πολεοδοµικούς στόχους και κατευθύνσεις που έχουν προταθεί στην µελέτη του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), η αναθεώρηση του οποίου βρίσκεται στην τελική της φάση. Εκπόνηση της Μελέτης Η µελέτη εκπονείται σε τρεις (3) επιµέρους Φάσεις που παρουσιάζονται στην συνέχεια: Α Φάση: Απογραφή Υφιστάµενης Κατάστασης και Εντοπισµός Προβληµάτων Η Α Φάση της Μελέτης περιλαµβάνει την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης κυκλοφορίας. Ειδικότερα περιλαµβάνει την απογραφή του υφιστάµενου οδικού δικτύου (πλάτη οδών/ πεζοδροµιών, κυκλοφοριακή οργάνωση, θέσεις και είδος ρυθµιστικών πινακίδων κλπ.), µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων σε όλες τις σηµατοδοτηµένες διασταυρώσεις και σε επιλεγµένες θέσεις και ανάλυση/ επεξεργασία των µετρήσεων αυτών. καταγραφή χώρων και καθεστώτος στάθµευσης, διερεύνηση προσφοράς και χαρακτηριστικών στάθµευσης κεντρικής περιοχής ήµου καταγραφή και ανάλυση ατυχηµάτων τελευταίας 2ετίας Επισήµανση και ανάλυση των κυκλοφοριακών προβληµάτων που παρατηρήθηκαν και καθορισµός πλαισίων σχεδιασµού προτάσεων για την επίλυσή τους Β Φάση: Προτάσεις Κατά την Β Φάση της µελέτης δίδονται οι προτεινόµενες παρεµβάσεις στα προβλήµατα που ανιχνεύθηκαν στην Α Φάση. Οι προτάσεις παρουσιάζονται κωδικοποιηµένες ως προς τον εκτιµώµενο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους ως εξής: 6

7 Πρόταση Άµεσης Εφαρµογής. Αφορά στην εφαρµογή επειγουσών ρυθµίσεων, οι οποίες µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα, µε έργα µικρού κόστους, όπως: µονοδροµήσεις και αντιδροµήσεις οδών, σήµανση, απαγορεύσεις στάθµευσης, χαρακτηρισµός πεζοδρόµων και µικρές βελτιώσεις σε κόµβους. Πρόταση Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής. Περιλαµβάνει έργα άµεσης προτεραιότητας που απαιτούν όµως προκαταρκτικές και συµπληρωµατικές µελέτες (πχ. τοπογραφήσεις, κατασκευαστικές µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κλπ.) ή που απαιτούν δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν άµεσα από τον προϋπολογισµό (πχ. διαµόρφωση/ υλοποίηση πεζοδρόµων, µελέτη φωτεινής σηµατοδότησης, διαµορφώσεις κόµβων, κλπ.). Πρόταση Μεσοπρόθεσµης Εφαρµογής. Περιλαµβάνει έργα που απαιτούν είτε πιο εκτεταµένες διαδικασίες απαλλοτριώσεων και µελετών, είτε µεγαλύτερη χρηµατοδότηση (π.χ. διανοίξεις αδιάνοικτων τµηµάτων οδών, τοπικές διαπλατύνσεις οδών κλπ.). Γ Φάση: Τελική Έκθεση Κατά την Γ Φάση της µελέτης εκπονείται η τελική Έκθεση η οποία περιέχει τις οριστικές προτάσεις, όπως αυτές θα έχουν διαµορφωθεί µετά την ενσωµάτωση των παρατηρήσεων και επισηµάνσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου (επιβλέπουσα Αρχή της µελέτης) που τυγχάνουν γενικής αποδοχής και διαθέτουν επιστηµονική βάση. Το παρόν τεύχος αποτελεί την τεχνική έκθεση της Β Φάσης εκπόνησης της Μελέτης: «Προτάσεις» Οµάδα Μελέτης Για την εκπόνηση της µελέτης συνεργάστηκαν οι: Μιχάλης Παρασκευόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος CES, Περιβαλλοντολόγος DEA, ως Υπεύθυνος της Μελέτης. Ευάγγελος Καρεκλάς, Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc, ως υπεύθυνος για την Συλλογή των Στοιχείων και τις έρευνες πεδίου. 7

8 Αναστάσιος Ροιδάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος M.Sc., ως υπεύθυνος για την ανάλυση των συλλεγέντων στοιχείων. Αγγελική Αποστολάτου, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. Αναστάσιος Γερακίνης, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός. Γεώργιος Ρεµούνδος, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός. ακόπουλος Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός. Τερροβίτη Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος M.Sc. Κωστάκου Αριστέα, Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός. Καρακασίδης Παντελής, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός. Έλενα Λυµπερίδου, Σχεδιάστρια. Ευχαριστίες Ευχαριστούµε τον ήµαρχο Λεβαδέων κ. Τσίφη και τους συναδέλφους της Τ.Υ. του ήµου κ. Νταλιάνη Χρ., Προϊστάµενο Τ.Υ, κα Μπάτσου Ευαγ., επιβλέπουσα της Μελέτης, καθώς και τους λοιπούς συναδέλφους της Τ.Υ για τη δηµιουργική και συνεχή συνεργασία. Εκ µέρους της Οµάδα Μελέτης Μιχάλης Παρασκευόπουλος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος - Περιβαλλοντολόγος 8

9 2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 9

10 Στοιχεία Σχεδιασµού της Κυκλοφορίας Ο σχεδιασµός της κυκλοφορίας γίνεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, µε βάση την ευρύτερη πολεοδοµική οργάνωση της πόλης (χρήση γής, πολεοδοµικές ενότητες, κέντρα γειτονιών) έτσι όπως αυτή εκφράζεται από το Γ.Π.Σ. και σχετικές εξειδικευµένες µελέτες (αναπλάσεις, διαµορφώσεις χώρων, κ.λ.π.) Τα στοιχεία σχεδιασµού είναι: α) Σύστηµα Ιεράρχησης Βασικού Οδικού ικτύου & ίκτυο Ροών Πεζών. Πρωταρχικός στόχος παραµένει ο αυστηρός καθορισµός και εξορθολογισµός της λειτουργίας του βασικού οδικού δικτύου µε τον σαφή καθορισµό των προτεραιοτήτων δηλαδή των µετακινήσεων που κάθε άξονας εξυπηρετεί και του τρόπου κατανοµής της κυκλοφορίας στις διαφορετικού επιπέδου οδικές αρτηρίες (δευτερεύουσες, συλλεκτήριες-συνδετήριες) ώστε να εξυπηρετηθούν αποτελεσµατικότερα οι βασικές λειτουργίες της πόλης. Η δηµιουργία ενός αυστηρά ιεραρχηµένου οδικού δικτύου στην περιοχή, θα έχει ως αποτέλεσµα τον διαχωρισµό σε σηµαντικό βαθµό των τοπικών από τις υπερτοπικές µετακινήσεις και την εύρυθµη λειτουργία του τοπικού δικτύου και των γειτονιών της πόλης. Αυτό επιτυγχάνεται µε ένα σύστηµα οργανωµένων σηµείων εισόδου εξόδου του τοπικού δικτύου προς το αρτηριακό µέσω τοπικών συλλεκτηρίων οδών, υποστηριζόµενο από ένα πλέγµα µονοδροµήσεων, πεζοδροµήσεων και σηµειακών παρεµβάσεων (σηµατοδότηση κόµβων, σήµανση, τοπικές κατασκευαστικές επεµβάσεις). Επιδιώκεται παράλληλα η ανακατανοµή της χρήσης του οδικού δικτύου της πόλης παραχωρώντας τµήµα του σηµερινού «οδικού χώρου» στους πεζούς µε την δηµιουργία βασικών διαδροµών που να διατρέχουν την πόλη µε στόχο σηµείο αναφοράς το κέντρο, εξασφαλίζοντας παράλληλα και τις περιφερειακές συνδέσεις. Η διερεύνηση για την ανακατανοµή της χρήσης του «οδικού χώρου»πρέπει να περιλαµβάνει επίσης τα αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς καθώς και άλλες µορφές αστικής µετακίνησης, φιλικές προς το περιβάλλον, όπως το ποδήλατο, η χρήση του οποίου µπορεί να ευνοηθεί σε περιοχές της πόλης µε κατάλληλο ανάγλυφο και επαρκή ρυµοτοµία (Πολ. Ενότητες 6-7 και περιοχές προτεινόµενων επεκτάσεων). 10

11 β) Σύστηµα Κυκλοφοριακής Οργάνωσης. Με στόχο την εξυπηρέτηση των παραπάνω κυκλοφοριακών αρχών, προτείνεται ένα σύστηµα µονοδροµήσεων, απαγορεύσεων στροφών, βρόγχων και κυψελών κυκλοφορίας καθώς και σηµειακών παρεµβάσεων που µε την παράλληλη λειτουργία των πυλών εισόδου εξόδου στην περιοχή, κατανέµει µε ορθολογικό και ασφαλέστερο τρόπο τις µετακινήσεις στον χώρο, εξυπηρετώντας συγχρόνως τους βασικούς πολεοδοµικούς στόχους λειτουργίας της πόλης. Οι µονοδροµήσεις χωρίς να αποτελούν κλειδί στην επίλυση των προβληµάτων κυκλοφορίας της περιοχής, απλουστεύουν τις συνδέσεις των τοπικών οδών, τόσο µεταξύ τους όσο και αυτές µε το βασικό οδικό δίκτυο, οργανώνουν τις κινήσεις στο σύνολο της περιοχής κάνοντας τις πιο κατανοητές, γρήγορες (όσο αυτό είναι επιθυµητό) και ασφαλείς, αυξάνουν την ικανότητα των δρόµων για στάθµευση. Παράλληλα διευκολύνουν τους πεζούς και επιτρέπουν την παραχώρηση τµήµατος του οδοστρώµατος σε αυτούς (διαπλάτυνση πεζοδροµίων, µικτός πεζόδροµος κλπ), πράγµα ιδιαίτερα επιθυµητό µε βάση τις σηµερινές ανταγωνιστικές συνθήκες κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών. Παρόλα αυτά, και σε µικρούς δρόµους αποκλειστικής χρήσης από τους κατοίκους ή όπου πιθανή µονοδρόµηση θα δηµιουργούσε ανυπέρβλητα εµπόδια στην τοπική κυκλοφοριακή λειτουργία, προτείνεται η διατήρηση της διπλής κατεύθυνσης. γ) ίκτυο Πεζοδρόµων Προτείνεται ένα δίκτυο ροών διαδρόµων πεζών, που θα συµπληρώνει το υπάρχον, µε πόλους αναφοράς τους κοινόχρηστους χώρους (πρασίνου, αναψυχής, αθλητισµού) την ζώνη του παραδοσιακού κεντρικού τοµέα αλλά και τα κέντρα στις γειτονιές το οποίο, σε συνδυασµό µε το προτεινόµενο σύστηµα κυκλοφοριακής οργάνωσης, θα αναβαθµίζει την πολεοδοµική και περιβαλλοντική λειτουργία της πόλης. Αναλυτικότερα τα κριτήρια για τις προτεινόµενες πεζοδροµήσεις είναι: ηµιουργία διαδρόµων κορµών κινήσεων πεζών που να «διατρέχουν» την πόλη σε όλο το µήκος της, µε πόλους αναφοράς υπάρχοντες κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, αναψυχής και αθλητισµού, ώστε να ενοποιούνται και να αυξάνονται οι «ζωτικοί» ελεύθεροι χώροι της πόλης, αλλά και να ενθαρρύνεται η πρόσβαση των κατοίκων σε αυτούς. 11

12 Απόδοση σε αποκλειστική χρήση των πεζών, δρόµων ή τµηµάτων τους σε περιοχές σηµαντικής συγκέντρωσης ροών, όπως σχολεία, Κέντρο Πόλης, τοπικά εµπορικά κέντρα, για την δηµιουργία πυρήνων ασφαλούς, άνετης και ανθρώπινης διακίνησης και ζωής των κατοίκων. Αποτροπή, τοπικά της διερχόµενης κυκλοφορίας (διαµπερούς και µη) όπου αυτή δεν είναι αναγκαία, για την θωράκιση του συστήµατος κυκλοφοριακής λειτουργίας της περιοχής και την δηµιουργία αυτόνοµων «νησίδων» ελεύθερων χώρων (παιδότοποι, σηµεία αναφοράς γειτονιάς κλπ.) σε όλη την έκταση της πόλης. Η υλοποίηση του δικτύου εξειδικεύεται µε την χρήση τριών τύπων πεζοδρόµων: τους αµιγείς πεζόδροµους, τους δρόµους ήπιας κυκλοφορίας (woonerf) και τους µικτούς πεζόδροµους. Σηµειώνεται, ότι ο διαχωρισµός στην πράξη δεν είναι πάντα σαφής µεταξύ των διαφορετικών τύπων. Στους αµιγείς πεζόδροµους θα επιτρέπεται η διέλευση των οχηµάτων των κατοίκων που έχουν ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης στα µέτωπα των οδών αυτών. Το ίδιο θα ισχύει και για οχήµατα που έχουν προορισµό άλλες χρήσεις µε ιδιόκτητους χώρους στάθµευσης. Τέλος θα επιτρέπεται ή σε συγκεκριµένο ωράριο διέλευση και στάθµευση οχηµάτων τροφοδοσίας των παρακείµενων καταστηµάτων. Στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας (woonerf) θα επιτρέπεται η διέλευση και η στάθµευση της κυκλοφορίας, αλλά την προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση θα την έχει η κίνηση των πεζών. Αυτό επιτυγχάνεται µε σειρά τεχνικών παρεµβάσεων (π.χ. λόξευση του άξονα της κυκλοφορίας, φυτεύσεις, παγκάκια κ.λ.π.) και ο τύπος αυτός πεζοδρόµησης εφαρµόζεται κυρίως στην περιφέρεια του κέντρου. Οι µικτοί πεζόδροµοι επιτρέπουν την ισότιµη, αλλά πλήρως διαχωρισµένη, κίνηση πεζών και οχηµάτων επί της οδού, µε την διαπλάτυνση των πεζοδροµίων από την µία πλευρά ή εκατέρωθεν του οδοστρώµατος. Το τελευταίο περιορίζεται σε µια µονή συνήθως λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς δυνατότητα παράπλευρης στάθµευσης και η τροφοδοσία των καταστηµάτων γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένες «εσοχές». 12

13 Το προτεινόµενο δίκτυο πεζοδρόµων συµπληρώνει το ήδη υφιστάµενο και βρίσκεται κατά κανόνα σε συµφωνία µε τον υπό έγκριση Πολεοδοµικό Σχεδιασµό του ήµου (µελέτη χρήσεων γης, κλπ.) δ) Στάθµευση Η οργάνωση της στάθµευσης βασίζεται στα εξής πλαίσιο: i. Στάθµευση παρά την οδό Περιορισµός της στάθµευσης στο βασικό δίκτυο και πλήρης απαγόρευση στα κρίσιµα σηµεία της πόλης (κόµβοι, πλατείες κλπ.) Προσφορά στάθµευσης σε διαδρόµους όπου εξοικονοµείται οδικός χώρος από το νέο σύστηµα κυκλοφοριακής οργάνωσης (µονοδροµήσεις κ.λ.π.) Εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης στην περιοχή του κέντρου για την αύξηση της προσφοράς στάθµευσης. Χρησιµοποιώντας την εµπειρία του εφαρµοσθέντος Σ.Ε.Σ, προτείνεται η επαναλειτουργία του µε τις απαιτούµενες τροποποιήσεις στις παραµέτρους σχεδιασµού (έκταση, τιµολόγηση, κλπ) ii. Στάθµευση σε χώρους εκτός οδού Αύξηση της προσφοράς θέσεων µε δηµιουργία, όπου είναι εφικτό, χώρων στάθµευσης δηµόσιας χρήσης στην περιφέρεια του κέντρου και στις απολήξεις των οδών πρόσβασης-εισόδου στην πόλη, καθώς και κατά µήκος οδικών αξόνων µε συσσώρευση υπερτοπικών λειτουργιών. Πολιτική ενθάρρυνσης της στάθµευσης εκτός οδού στις περιοχές κατοικίας. Συγκεκριµένα µέτρα για την οργάνωση της στάθµευσης προτείνονται, σύµφωνα και µε τις προδιαγραφές, κατά την παρούσα Β φάση της µελέτης, αλλά η οριστικοποίησή τους θα περιλαµβάνεται στην Γ φάση όταν θα έχουν εγκριθεί οι επιλογές στο επίπεδο της οργάνωσης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο. ε) Αστικές Συγκοινωνίες Προτείνεται η αναδιάρθρωση, σύµφωνα µε τις νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, των αστικών λεωφορειακών γραµµών του ΚΤΕΛ µε στόχο την αύξηση της εξυπηρέτησης (αλλά και της ελκυστικότητας) του σηµερινού συστήµατος αστικών συγκοινωνιών. 13

14 Η επέκταση (δηµιουργία νέων γραµµών) και ορθολογικότερη λειτουργία του δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών θα επιτρέψει την πληρέστερη αλλά και την πιο αποτελεσµατική κάλυψη όλων των περιοχών του ήµου. Οι προτεινόµενες νέες γραµµές µπορούν να έχουν ως φορέα υλοποίησης είτε το ΚΤΕΛ είτε τον ήµο ( ηµοτική Συγκοινωνία) και φορέα λειτουργίας τον πρώτο, µέσω πιθανά προγραµµατικής σύµβασης. Χρονικά επίπεδα Εφαρµογής του Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού Κατά την Β Φάση της µελέτης προτείνονται οι απαιτούµενες παρεµβάσεις στα προβλήµατα που ανιχνεύθηκαν στην Α Φάση της µελέτης. Οι προτάσεις παρουσιάζονται κωδικοποιηµένες ως προς τον εκτιµώµενο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους ως εξής: Πρόταση Άµεσης Εφαρµογής Αφορά στην εφαρµογή επειγουσών ρυθµίσεων, οι οποίες µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα, µε έργα µικρού κόστους, όπως: µονοδροµήσεις και αντιδροµήσεις οδών, σήµανση, απαγορεύσεις στάθµευσης, χαρακτηρισµός πεζοδρόµων και µικρές βελτιώσεις σε κόµβους. Οι απαιτούµενες ρυθµίσεις Άµεσης Εφαρµογής που προτείνονται, περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: Α) Παρεµβάσεις στο παραδοσιακό κέντρο της πόλης (κεντρική πλατεία, Ταµπάχνα, Κρύα). Στόχος η περαιτέρω προστασία της περιοχής από την ανεξέλεγκτη εισβολή της κυκλοφορίας οχηµάτων. Β) Έγκριση Πρότασης επαναλειτουργίας Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης στην Περιοχή του Κέντρου. Καθορισµός ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, πρόταση εναλλακτικών πολιτικών τιµολόγησης και εναλλακτικών τεχνικών εφαρµογής. Γ) Έγκριση Πρότασης ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης Αστικής Συγκοινωνίας στο σύνολο της πόλης. Καθορισµός διαδροµών, στάσεων, συχνοτήτων διέλευσης κλπ, µε στόχο την εξυπηρέτηση των µετακινήσεων και την συνακόλουθη απεξάρτηση από την υποχρεωτική χρήση του ΙΧ. ) Έγκριση Πρότασης ένταξης νέων οδών στο υφιστάµενο δίκτυο πεζοδρόµων (κάθε είδους), τόσο στην Περιοχή του Κέντρου όσο και στις Περιοχές Κατοικίας, µε κριτήρια πολεοδοµικά (σύνδεση περιοχών µε 14

15 συγκεκριµένες χρήσεις γης) και κυκλοφοριακά (συµβατότητα µε υφιστάµενη ή προτεινόµενη, βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα, κυκλοφοριακή λειτουργία) Ε) Έγκριση Πρότασης πιλοτικών εφαρµογών δικτύων ποδηλατοδρόµων. Καθορισµός οδών χωροθέτησης, διαδικασίες θεσµοθέτησης, κλπ. ΣΤ) Πρόταση νέων σηµατοδοτούµενων κόµβων, πρόταση τροποποίησης υφισταµένων προγραµµάτων σηµατοδότησης κόµβων βάσει των νέων στοιχείων και µετρήσεων φόρτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της παρούσας Μελέτης. Ζ) Έγκριση και εφαρµογή Πρότασης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (µονοδροµήσεων, καθεστώτος στάθµευσης) στις Πολ. Ενότητες όπου η έντονη ανάπτυξη χρήσεων κάθε είδους έχει εξαντλήσει την επάρκεια των ρυθµίσεων που προτάθηκαν ή/ και εφαρµόστηκαν από την Κυκλοφοριακή Μελέτη του Επισηµαίνουµε ότι η πρόταση τροποποίησης ή συµπλήρωσης της σήµανσης, αποτελεί αντικείµενο της Γ Φάσης εκπόνησης της παρούσας Μελέτης, αφού απαιτείται η οριστικοποίηση των προτάσεων κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθµευσης που θα ολοκληρωθεί µε την έγκριση της Β Φάσης. Πρόταση Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής Περιλαµβάνει έργα άµεσης προτεραιότητας που απαιτούν όµως προκαταρκτικές και συµπληρωµατικές µελέτες (π.χ. τοπογραφήσεις, κατασκευαστικές µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κλπ.) ή που απαιτούν χρόνο ή δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν άµεσα από τον προϋπολογισµό (π.χ. διάνοιξη τµήµατος Αισχύλου, διαµόρφωση/ υλοποίηση πεζοδρόµων, µελέτη-εγκατάσταση φωτεινών σηµατοδοτών, διαµορφώσεις κόµβων κλπ.). Ως τέτοια νοούνται τα εξής: Α) ράσεις για την εφαρµογή του τροποποιηµένου Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης (Μελέτες εφαρµογής, οργάνωση φορέα υλοποίησης, υλικοτεχνική υποδοµή κλπ) Β) ράσεις για την υλοποίηση ενός αξιόπιστου συστήµατος Αστικής Συγκοινωνίας (Μελέτες εφαρµογής, συνεργασία µε ΚΤΕΛ, προµήθεια minibus, υλικοτεχνική υποστήριξη, κλπ). 15

16 Γ) ράσεις για την κατασκευή δικτύων πεζοδρόµων και ανάλογων έργων. ) ράσεις για την πιλοτική εφαρµογή δικτύου ποδηλατοδρόµων. Ε) ράσεις για την εγκατάσταση συστηµάτων σηµατοδότησης σε νέους κόµβους και τροποποίησης των προγραµµάτων σε όσους από τους υφιστάµενους κριθεί απαραίτητο (µελέτες σηµατοδότησης, εγκρίσεις αρµοδίων Υπηρεσιών, εγκατάσταση και λειτουργία νέων συστηµάτων). ΣΤ) ράσεις για την αναδιαµόρφωση ισόπεδων αστικών κόµβων ή οδικών αξόνων και κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσής τους, σε σηµεία όπου στην φάση της ανάλυσης επισηµαίνεται επικινδυνότητα ή δυσλειτουργία (π.χ. Αθηνών Αισχύλου Αταλάντης, ιστόµου Φθιώτιδος, Φειδιππίδου Κασιµίδη Πλάτωνος, κλπ). Απαιτούνται τοπογραφικές αποτυπώσεις, µελέτες αστικής οδοποιίας, δηµοπράτηση και κατασκευή των απαιτουµένων έργων. Ζ) ράσεις για την κατασκευαστική ολοκλήρωση έργων διανοίξεων οδών που πρέπει άµεσα να ενταχθούν στην οδική υποδοµή της πόλης (π.χ. τµήµατα Αισχύλου, Ρούµελης, κλπ) και κρίνονται ως ώριµα από νοµική, οικονοµική και τεχνική άποψη. Πρόταση Μεσοπρόθεσµης Υλοποίησης Περιλαµβάνει έργα που απαιτούν είτε πιο εκτεταµένες διαδικασίες απαλλοτριώσεων και µελετών, είτε µεγαλύτερη χρηµατοδότηση (π.χ. διανοίξεις αδιάνοικτων τµηµάτων οδών, τοπικές διαπλατύνσεις οδών κλπ.). Στην δέσµη αυτή των προτάσεων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Α) Πρόταση νέας κυκλοφοριακής λειτουργίας του βασικού οδικού δικτύου, µετά την απόδοση στην κυκλοφορία σηµαντικών αδιάνοικτων έως σήµερα οδικών τµηµάτων (οδοί Αισχύλου, Ρούµελης, Αριστοφάνους, κλπ.), στην οποία θα περιλαµβάνεται και η πλήρης πεζοδρόµηση ευρύτερου τµήµατος του ιστορικού κέντρου της πόλης. Β) Πρόταση-υπόδειξη περιοχών όπου απαιτείται η εξεύρεση µέσω πολεοδοµικών µηχανισµών, χώρων για την δηµιουργία χώρων στάθµευσης δηµόσιας χρήσης. 16

17 Γ) ιερεύνηση τεχνικής εφικτότητας και κυκλοφοριακής σκοπιµότητας, για την κατασκευή νέας-ων οδικών συνδέσεων του βασικού οδικού δικτύου της πόλης µε την Παρακαµπτήρια Οδό. Επισηµαίνεται ότι η Πρόταση Άµεσης Εφαρµογής (βλ. Σχέδιο Π2) αποτελεί το πρώτο στάδιο υλοποίησης της Πρότασης Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής (βλ. Σχέδια Π1, Π3, Π4, Π6). Ως εκ τούτου, στα επόµενα κεφάλαια περιγράφονται αναλυτικά οι στόχοι και τα προτεινόµενα µέτρα µε βάση τις Προτάσεις Βραχυπρόθεσµης και Μεσοπρόθεσµης Εφαρµογής (βλ. Σχέδια Π4, Π5, Π7), που αποτελούν τα δύο πλήρως διακριτά χρονικά επίπεδα ανάπτυξης του τελικού κυκλοφοριακού σχεδιασµού. 17

18 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 18

19 Παραδοχές Για την σύνταξη της Πρότασης Βραχυπρόθεσµης Εφαρµογής έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές: α) Συµπεριλαµβάνονται όλες οι ρυθµίσεις που για να υλοποιηθούν απαιτούνται πρόσθετες µελέτες εφαρµογής, εγκρίσεις καθώς και δηµοπράτηση και κατασκευή έργων (πεζοδροµήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδροµίων, οδούς ήπιας κυκλοφορίας, διαµορφώσεις κόµβων, νέες σηµατοδοτήσεις και τροποποιήσεις προγραµµάτων σηµατοδότησης) που εκτιµάται ότι είναι εφικτή η ολοκλήρωση τους σε βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα (εντός διετίας περίπου). β) Συµπεριλαµβάνονται ακόµη και θεωρούνται πλήρως ενταγµένα στο οδικό δίκτυο της πόλης, τα αδιάνοικτα τµήµατα οδών των οποίων η διάνοιξη θεωρείται νοµικά,οικονοµικά και τεχνικά ώριµη. Ειδικότερα, συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω οδοί και οδικά τµήµατα: - Αισχύλου (τµήµα µεταξύ Φίλωνος και Ερκυνας), - Αριστοφάνους (τµήµα µεταξύ Αχιλλέως και Πλαταιών) καθώς και οι οδοί που περιβάλλουν το Ο.Τ της Πυροσβεστικής. - Προδρόµου και γειτονικό τµήµα της οδού Θηβών. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι προτεινόµενες παρεµβάσεις ανά περιοχή/ Πολεοδοµική Ενότητα. Ιστορικό Κέντρο Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις βραχυπρόθεσµης εφαρµογής στο παραδοσιακό Κέντρο της πόλης αποσκοπούν στην ελάφρυνση των κυκλοφοριακών πιέσεων, στην ορθολογική και αποτελεσµατική διαχείριση της ζήτησης για στάθµευση οχηµάτων και στην περαιτέρω πριµοδότηση των µετακινήσεων πεζών και της πρόσβασης µε µέσα µαζικής µεταφοράς. Συγκεκριµένα προτείνονται οι εξής ρυθµίσεις (βλ. Σχέδιο Π1 και Π4): α) Πεζοδρόµηση του οδικού άξονα Καλιαγκάκη Κουτσοπετάλου, από την οδό Ι. Γεωργαντά έως την οδό Καραγιαννοπούλου. 19

20 Στόχος είναι η πλήρης ενοποίηση της ευρύτερης περιοχής περί την κεντρική πλατεία, η οποία προσφάτως ανακατασκευάστηκε. Παράλληλα, µε την ρύθµιση αυτή επιτυγχάνεται η ανακοπή «περιττών» κινήσεων οχηµάτων περί την κεντρική πλατεία, µε έµµεσο αποτέλεσµα την κυκλοφοριακή αποφόρτιση τόσο της οδού Ιωαν. Λάππα, όσο και της οδού Καραγιαννοπούλου στο τµήµα της που σήµερα λειτουργεί ως µονόδροµος. Σύµφωνα µε τις µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της Α Φάσης της Μελέτης, προκύπτει πως το 60% περίπου του φόρτου της οδού Καραγιαννοπούλου, στο τµήµα της µεταξύ των οδών Κουτσοπετάλου και Σπυρίδωνος, προέρχεται από την οδό Καλιαγκάκη, χρησιµοποιώντας την οδό Καραγιαννοπούλου ως πύλη εξόδου από το Κέντρο. β) Αντιδρόµηση της οδού Καλιαγκάκη (µεταξύ των οδών Γεωργαντά και ηµ. Ανδρεαδάκη) και της οδού Ελ. Γονή σε όλο το µήκος της: Στόχος της ρύθµισης είναι η δηµιουργία µιας νέας πύλης εξόδου από το οδικό δίκτυο του Κέντρου, που θα αντικαταστήσει εν µέρει την καταργούµενη (µέσω Καραγιαννοπούλου), λόγω της πεζοδρόµησης της περιοχής περί την κεντρική πλατεία. Η νέα πύλη εξόδου θα εξυπηρετεί τις κινήσεις οχηµάτων είτε ανατολικά προς τον κόµβο του Ζαππείου (µέσω ηµ. Ανδρεαδάκη), είτε προς βορρά (κόµβος Νοσοκοµείου µέσω Χαιρωνείας), είτε δυτικά προς την οδό ελφών (µέσω ωδεκανήσου). γ) Συµπληρωµατικές ρυθµίσεις για την οµαλή εφαρµογή των προαναφερθέντων, είναι οι εξής: - Αντιδρόµηση των οδών Λάππα Ιωαν. και Τσόγκα - Λειτουργία φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση ηµ.ανδρεαδάκη και Καλιαγκάκη- Ελ.Γονή. - Τροποποίηση των χρόνων πρασίνου στους σηµατοδοτούµενους κόµβους ηµ. Ανδρεαδάκη - Φίλωνος και Παπασπύρου - Θεσσαλονίκης, µε ρύθµιση που θα πριµοδοτεί την κίνηση κατά µήκος της ηµ. Ανδρεαδάκη σε βάρος των κινήσεων κατά µήκος της Φίλωνος και της εξόδου από το κέντρο µέσω Ανδρεαδάκη - Μπουφίδου (κόµβος Ζαππείου). - Μετακίνηση της πιάτσας των ταξί στην οδό Γεωργαντά, στο µέτωπο του Ο.Τ. µεταξύ Σπυρίδωνος και Καλιαγκάκη. 20

21 - Λειτουργία δεύτερης πιάτσας ταξί για την εξυπηρέτηση της κεντρικής πλατείας, επί της οδού Καραγιαννοπούλου στο µέτωπο της κεντρικής πλατείας. - Καθορισµός ωραρίου τροφοδοσία των καταστηµάτων σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχµής (πχ. νωρίτερα από τις 7:30 π.µ. και κατά τις µεσηµβρινές ώρες 15:00 17:00). δ) Εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης (Σ.Ε.Σ.) (βλ. Σχέδιο Π6 και Πρόταση Στάθµευσης) ε) ροµολόγηση δύο νέων λεωφορειακών γραµµών µε µικρά ευέλικτα οχήµατα (mini bus) για την βελτίωση της πρόσβασης στο κέντρο και στην περιοχή της Κρύας (νέες λεωφορειακές γραµµές Α και Β βλ. Σχέδιο Π3 και Πρόταση αστικών συγκοινωνιών). στ) Αντιδρόµηση της οδού Σοφοκλέους σε όλο το µήκος της, που αποτελεί την σηµαντικότερη τροποποίηση της σηµερινής κυκλοφοριακής λειτουργίας που περιλαµβάνεται σε αυτή τη δέσµη µέτρων είναι. Η ρύθµιση αυτή µπορεί να υλοποιηθεί µόνον όταν δοθεί στην κυκλοφορία το τµήµα της οδού Αισχύλου µεταξύ Φίλωνος και Ερκυνας, έργο που θεωρείται απολύτως ώριµο προς υλοποίηση στον χρονικό ορίζοντα της διετίας που προσδιορίζει την ένταξή της στην πρόταση βραχυχρόνιας εφαρµογής (βλ. Σχέδιο Π4). Πολεοδοµική Ενότητα 8 (ευρύτερη περιοχή κέντρου) Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις αποσκοπούν στην βελτίωση της υποδοµής για τους πεζούς, στην διαχείριση της στάθµευσης και στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας των σηµατοδοτούµενων κόµβων (βλ. Σχέδιο Π4). Ειδικότερα, προτείνονται: α) ιαπλάτυνση πεζοδροµίων κατά µήκος της οδού Φίλωνος, στο τµήµα µεταξύ Αισχύλου και ηµ. Ανδρεαδάκη, που παρουσιάζει σηµαντικές κινήσεις πεζών. Το έργο αυτό υλοποιείται και βρίσκεται ήδη στο στάδιο της ολοκλήρωσης της κατασκευής του. β) Πεζοδρόµηση της οδού Ικάρου στο τµήµα της µεταξύ ηµ. Ανδρεαδάκη και Κάδµου, µε ταυτόχρονη µετατροπή του υπολοίπου τµήµατός της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Το ίδιο προτείνεται και για τις οδούς Κάδµου και αιδάλου (οδοί ήπιας κυκλοφορίας). 21

22 γ) Τροποποίηση των χρόνων πρασίνου στον σηµατοδοτούµενο κόµβο Σοφοκλέους-Φίλωνος, µε πριµοδότηση των οχηµάτων που κινούνται επί της οδού Σοφοκλέους. δ) Εφαρµογή Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης, στις οδούς της περιοχής (βλ. Σχέδιο Π6), σε συνδυασµό µε τον καθορισµό συγκεκριµένου καθεστώτος παρόδιας στάθµευσης που τίθεται σε ισχύ ανεξάρτητα από τον χρόνο υλοποίησης του Σ.Ε.Σ. ε) Ενίσχυση προσβασιµότητας περιοχής µε διέλευση λεωφορειακής γραµµής από οδό Αισχύλου (βλ. Πρόταση Αστικών Συγκοινωνιών, Σχέδιο Π3). Στ) Το ωράριο τροφοδοσίας των καταστηµάτων που θα καθοριστεί για το ιστορικό κέντρο πόλης να ισχύει και για την Πολ. Ενότητα 8. Πολεοδοµική Ενότητα 1 (Συνοικισµός) Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις στον Συνοικισµό αποσκοπούν αφενός στην διαµόρφωση ενός γραµµικού «κέντρου γειτονιάς» κατά µήκος της οδού 17ης Νοεµβρίου, αφετέρου στην λειτουργική και ασφαλή σύνδεση του τοπικού οδικού δικτύου µε την οδό Αγ. Θεοδώρων η οποία καλείται να αναλάβει τον ρόλο βασικής συλλεκτήριας οδού στο Νότιο και (µετά την πλήρη διάνοιξή της) στο Ανατολικό τµήµα της πόλης. Για την υλοποίηση των παραπάνω, απαιτούνται οι εξής παρεµβάσεις (βλ. Σχέδιο Π4). α) Συνδυασµένες δράσεις κατά µήκος της οδού 17ης Νοεµβρίου για την δηµιουργία ασφαλούς και ελκυστικού άξονα κίνησης πεζών και ποδηλατιστών, που θα ξεκινά από την πλ. Αγ. Μελετίου και θα καταλήγει στην οδό Αγ. Θεοδώρων, συνδέοντας τις δύο πλατείες µε το 5ο ηµ. Σχολείο και το 5ο Νηπιαγωγείο. Αναλυτικότερα προτείνονται: - Ολοκλήρωση της πεζοδρόµησης της οδού 17ης Νοεµβρίου, από την πλ. Αγ. Μελετίου έως την οδό Ν. Μάκρης. - Μετατροπή του τµήµατος της οδού 17ης Νοεµβρίου µεταξύ Ν. Μάκρης και Κασιµίδη, σε οδό ήπιας κυκλοφορίας µε κατάλληλη διαµόρφωση του οδοστρώµατος. 22

23 - Μονοδρόµηση της οδού 17ης Νοεµβρίου µε κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Θεοδώρων, στο τµήµα της µεταξύ Κασιµίδη και Αγ. Θεοδώρων, µε ταυτόχρονη διαπλάτυνση των πεζοδροµίων. β) Μονοδρόµηση της οδού Ποντίων, από Αγ. Θεοδώρων µέχρι και προς Καραγιαννοπούλου, καθώς και της ανώνυµης οδού µεταξύ των Ο.Τ. 392, 393, από την Αγ. Θεοδώρων µέχρι και προς την οδό Κερασούντος. Με την ρύθµιση αυτή διαµορφώνεται µία αξιόπιστη και ασφαλής οδική σύνδεση της οδού Αγ. Θεοδώρων µε την οδό Καραγιαννοπούλου. γ) Μονοδρόµηση της οδού Ν. Μάκρης από την οδό 28 Οκτωβρίου έως και προς την οδό Ποντίων. Πολεοδοµική Ενότητα 2 (Καραγιαννοπούλου) Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις (βλ. Σχέδιο Π4) αποσκοπούν στην κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου της περιοχής, το οποίο αποτελείται στην πλειονότητά του από αµφίδροµους συνολικού πλάτους 8µ.περίπου. Οι προτεινόµενες µονοδροµήσεις αφενός επιτρέπουν την διαπλάτυνση των πεζοδροµίων, αφετέρου ελαττώνουν τις πλέξεις των κινουµένων οχηµάτων στις διασταυρώσεις των τοπικών οδών µε τη Λεωφ. Αθηνών και την οδό Καραγιαννοπούλου. Υπενθυµίζεται ότι πολλές από τις διασταυρώσεις αυτές έχουν επισηµανθεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνες (βλ. Α Φάση Μελέτης). Συγκεκριµένα προτείνονται τα εξής: α) Έργο ανακατασκευής της οδού Καραγιαννοπούλου µε κατάλληλες τοπικές διαµορφώσεις οδοστρώµατος, πεζοδροµίων και οριζόντια σήµανση µε στόχο την διαµόρφωση ενιαίας διατοµής της οδού σε όλο το αµφίδροµο τµήµα της. β) Μονοδρόµηση όλων των τοπικών οδών που συµβάλλουν τόσο µε την Λεωφ. Αθηνών όσο και µε την οδό Καραγιαννοπούλου. Βασικό κριτήριο για την φορά των προτεινόµενων µονοδρόµήσεων αποτελεί η επαρκής εξυπηρέτηση όλων των τοπικών προσβάσεων σε συνδυασµό µε την διατήρηση κατά το δυνατό των µονοδρόµων όπως λειτουργούν σήµερα. Αναλυτικότερα προτείνεται η µονοδρόµηση των παρακάτω οδών: - ροσίνη (από Κασιµίδη έως και προς την Λεωφ. Αθηνών). - Παλαµά (από Λεωφ. Αθηνών έως και προς την οδό Καραγιαννοπούλου). 23

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 4 : Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) Μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Φεβρουαρίου 2012 Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης Ώρα 16:30 21:30 1 Εισαγωγή Η Συνάντηση της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα