ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8m³ / 24h.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8m³ / 24h."

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8m³ / 24h. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ... 3 ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (Δ) ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ, Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ 0,05 M ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «UBAS-40» ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ ΚΥΡΙΑ ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΗΣ ΛΥΠΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ( ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΤΟΡ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ «UBAS-40» ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «UBAS-40»... 6

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Νομοθεσία του περιβάλλοντος, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σε συνδυασμό με την απομακρυσμένη περιοχή και την όχληση που θα προκαλεί στους πελάτες η επίσκεψη βυτιοφόρων οχημάτων για το άδειασμα των βόθρων, συνηγορούν στην κατασκευή ενός Compact διαστάσεων αντιδραστήρα για να γίνεται ο καθαρισμός των λυμάτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας και το κατεργασμένο καθαρό πλέον νερό να χρησιμοποιηθεί για πότισμα. Ο εν λόγω αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού (S.B.R.) γιατί, με την χρήση του εν λόγο συστήματος δεν παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα, η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδαμινή, το κόστος λειτουργίας πάρα πολύ χαμηλό και η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι άριστη και προσφέρεται για την άρδευση του πρασίνου της ξενοδοχειακής μονάδας. 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα λαμβάνονται υπ όψιν τα παρακάτω δεδομένα: 1. Δυναμικότητα 40 άτομα. 2. Ειδική κατανάλωση ανά άτομο : 200 L / άτομο. d Ολικός ημερήσιος όγκος λυμάτων: Qολ = 40 * 0,200 = 8 Μ 3 3. Ειδική φόρτιση λυμάτων ανά άτομο : 60 gr / κλίνη. d 4. Ποιότητα νερού εξόδου: ΒΟD 5 ; 4-5 mg BOD/L COD : mg COD/L SS : 4 mg/l TKN : 9 mg/l P : 3 mg/l Αιωρούμενα στερεά : 8-11 SS/L 5. Παντελής έλλειψη οσμών. 6. Διαλυμένο οξυγόνο στο νερό εξόδου > 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ Ο προτεινόμενος αντιδραστήρας (ενδ. Τύπου UBAS-40) είναι νέας τεχνολογίας και λειτουργεί με το σύστημα του διακεκομμένου αερισμού S.B.R. σε δύο φάσεις, στην 1 η φάση πραγματοποιείτε ο αερισμός των δεξαμενών Β & Γ για να υπάρχουν οι απαιτούμενες αερόβιες συνθήκες για την βιολογική επεξεργασία των λυμάτων και στην 2 η φάση σταματάει η παροχή του αέρα στις δεξαμενές Β & Γ δημιουργούνται συνθήκες ανοξείδωτης διαδικασίας και γίνεται η απονιτροποίηση, ενώ αρχίζει ο αερισμός της δεξαμενής Α. Η εναλλαγή των φάσεων είναι συνεχής και η χρονική τους διάρκεια είναι, περίπου δύο ώρες για την 1 η φάση και περίπου μία ώρα για την 2 η φάση. Στην 1 η φάση τα λύματα μεταφέρονται με τις κύριες αεραντλίες από την δεξαμενή Α στις δεξαμενές Β και γίνεται η εκροή καθαρισμένου νερού. Στην 2 η φάση τα λύματα μεταφέρονται με τις αεραντλίες ανακύκλωσης από την δεξαμενή Β στην δεξαμενή Γ και από την δεξαμενή Γ με φυσική ροή μεταφέρονται στην δεξαμενή Α. Για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη ( Τουλάχιστον 50 έτη ) δυνατή διάρκεια ζωής του αντιδραστήρα κατασκευάζεται 100% από πολυπροπυλένιο και περιλαμβάνει τις παρακάτω βαθμίδες. Δεξαμενή (Α) συσσώρευσης λυμάτων. Δεξαμενή (Β) αερισμού. 2

3 Χώρος (Ε) κατακάθισης της ιλύος ή δευτερεύουσες δεξαμενές. Δεξαμενή (Δ) αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού. Δεξαμενή (Γ) σταθεροποίησης ιλύος Δεξαμενή συσσώρευσης λυμάτων Η δεξαμενή συσσώρευσης (Α) είναι αυτή που δέχεται τα λύματα από τις αποχετευτικές εγκαταστάσεις, μέσα στην εν λόγο δεξαμενή γίνεται ομογενοποίηση των λυμάτων και πραγματοποιείται ο προκαταρκτικός αερόβιος και ο ανοξείδωτος βιολογικός καθαρισμός από τις υπάρχουσες σε αυτά ποσότητες ενεργής ιλύος, ο συνολικός όγκος της δεξαμενής είναι 3.1 m Δεξαμενή αερισμού Στην δεξαμενή αερισμού (Β) πραγματοποιείται η οριστική καταστροφή της οργανικής ουσίας των υγρών λυμάτων με ενεργή ιλύ και οξυγόνο, η οξείδωση των ανθρακούχων ενώσεων με σχηματισμό του μονοξειδίου άνθρακα και οι ενεργές διαδικασίες νιτροποίησης. Ο μικτός όγκος της δεξαμενής είναι 4,5 m 3, ή 3,6 m 3 ο καθαρός αν αφαιρεθεί ο χώρος που καταλαμβάνει η δευτερεύουσα δεξαμενή Ε Δευτερεύουσα δεξαμενή Στην δευτερεύουσα δεξαμενή (Ε) σε συνθήκες με χαμηλό επίπεδο διαλυμένου οξυγόνου πραγματοποιείται η ιζηματογένεση (sedimentation) της ενεργής ιλύος και των κατάλοιπων αιωρούμενων ουσιών, καθώς επίσης και η ενεργή απονιτροποίηση. Η δευτερεύουσα δεξαμενή έχει σχήμα αναποδογυρισμένης πυραμίδας με άνοιγμα στην κορυφή της, βρίσκεται μέσα στην δεξαμενή αερισμού Β και ο συνολικός όγκος της δεξαμενής είναι 0,9 m Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού Στη Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού (Δ) αποθηκεύεται επεξεργασμένο νερό μέχρι την τελική διάθεση του, ο συνολικός όγκος της δεξαμενής είναι 0,05 m Δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος Στην εν λόγο δεξαμενή (Γ) γίνεται ο διαχωρισμός της ιλύος, η παλαιότερη ιλύς που είναι και πιο βαριά κατακάθεται λόγο της βαρύτητας στο δάπεδο της δεξαμενής και με την παροχή των απαιτούμενων ποσοτήτων οξυγόνου δημιουργούνται αερόβιες συνθήκες, κάτω από αυτές τις συνθήκες επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση ( πάχυνση) της ιλύος, η νέα ιλύς που ευρίσκεται στα πάνω στρώματα της δεξαμενής μεταφέρεται με φυσική ροή στη δεξαμενή συσσώρευσης (Α) για επαναεπεξεργασία. Ο συνολικός όγκος της δεξαμενής είναι 1,5 m Εξοπλισμός συστήματος Το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με τα κάτωθι εξαρτήματα: 1. Κύρια αεραντλία. 2. Αεραντλία δευτερεύουσας δεξαμενής. 3. Αεραντλία ανακύκλωσης. 4. Αφαιρετής λυπών. 5. Δύο κομπρεσέρ ( αεροσυμπιεστές) SECOH Ένας αισθητήρας στάθμης. 7. Φίλτρο μεγάλων ακαθαρσιών. 8. Πέντε στοιχεία αερισμού. 9. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3

4 10. Ένας πίνακας ελέγχου 11. Αντλία επεξεργασμένου νερού 4.1. Αεραντλία κύρια Βρίσκεται στην δεξαμενή συσσώρευσης (Α) είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο και η παρεχόμενη εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας είναι διάρκειας δέκα (10) ετών. Η αντλία λειτουργεί συνεχώς ανεξάρτητα αν η στάθμη των λυμάτων είναι χαμηλή ή υψηλή και το έργο που πραγματοποιεί είναι να μεταφέρει τα λύματα από την δεξαμενή συσσώρευσης (Α) στην δεξαμενή αερισμού Β Αεραντλία δευτερεύουσας δεξαμενής. Είναι και αυτή κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο και η παρεχόμενη εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας είναι όπως και της κυρίας αντλίας διάρκειας δέκα (10) ετών. Οι εν λόγο αντλία βρίσκεται στην δεξαμενή Β, λειτουργεί μόνο κατά το χρονικό διάστημα που το σύστημα βρίσκεται στην 2 η φάση. Το έργο που πραγματοποιεί είναι να παίρνει από τα μεσαία στρώματα της δεξαμενής Β τα λύματα με την πλέον ενεργή ιλύ και να τα μεταφέρει στο χώρο της αντεστραμμένης πυραμίδας Ε. Τα βακτηρίδια μεταφερόμενα στον χώρο της ανεστραμμένης πυραμίδας όπου δεν υπάρχει οξυγόνο αναγκάζονται να αναπνεύσουν αποσπώντας οξυγόνο από κάποιες χημικές ενώσεις, κάτω από αυτές τις ανοξείδωτες συνθήκες πραγματοποιείται η (αποπομπή αζώτου & φωσφόρου) απονιτροποίηση Αεραντλία ανακύκλωσης. Βρίσκεται στην δεξαμενή αερισμού Β. Το έργο της είναι να μεταφέρει τα λύματα από το κάτω μέρος της δεξαμενής Β στην δεξαμενή συσσώρευσης ιλύος (Γ), για την πάχυνση και σταθεροποίηση της ιλύος. Είναι και αυτή κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο και η παρεχόμενη εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας είναι όπως και των άλλων αεραντλιών διάρκειας δέκα (10) ετών Αφαιρετής λυπών. Ο αφαιρετής λιπών είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο, βρίσκεται στην αντεστραμμένη πυραμίδα και λειτουργεί ως αεραντλίες μόνο, όταν το σύστημα βρίσκεται στην 2 η φάση της λειτουργίας. Το έργο του είναι να μεταφέρει τα λύπη που επιπλέουν στις δεξαμενή αερισμού Β για επαναεπεξεργασία εμποδίζοντας τα να φτάσουν στην δεξαμενή καθαρού νερού Κομπρεσέρ ( αεροσυμπιεστής). Για την παροχή του οξυγόνου στα στοιχεία αερισμού και σε όλα τα άλλα εξαρτήματα (αεραντλίες, λιποαφαιρετές, κλπ. ) το UBAS-40 είναι εξοπλισμένο με έναν αεροσυμπιεστή Τσέχικής προέλευσης, η εμπορική ονομασία του είναι SECOH και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τα ακόλουθα : Τύπος EL-120 Όγκος αέρα : 120 l/min Πίεση : 19.6 κpa 4.6. Αισθητήρας στάθμης. Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με έναν αισθητήρα στάθμης ΜOTOROLA τύπου GAYGE PORT SUFFIX AP / GR. Ο αισθητήρας είναι συνδεμένος με το μπλοκ ελέγχου και λειτουργεί ως μετατροπέας φάσεων δίνοντας εντολή στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για να περάσει το σύστημα από την 1 η φάση λειτουργίας στην 2 η φάση Φίλτρο μεγάλων ακαθαρσιών. Το φίλτρο είναι κατασκευασμένο από σωλήνα πολυπροπυλενίου Φ110mm και ο 4

5 ρόλος του είναι να προφυλάσσει την κύρια αεραντλία που βρίσκεται μέσα του από βουλώματα. Οι οπές του φίλτρου από όπου περνούν αρχικά τα λύματα πριν αυτά αναρροφηθούν από τις κύριες αεραντλίες, βρίσκονται 40cm πάνω από το δάπεδο της δεξαμενής (Α) και η διάμετρος τους είναι ελάχιστα μικρότερη από την διάμετρο των οπών που έχει η κύρια αντλία, οπότε αφού η διάμετρος των λυμάτων που τελικά περνούν από το φίλτρο είναι μικρότερη από αυτήν που μπορεί να δεχτεί οι κύρια αεραντλία, αυτή είναι αδύνατον να βουλώσει. Το φίλτρο για την δική του προστασία έχει στην εξωτερική του πλευρά δύο φυσητήρες που στέλνουν αέρα στο κάτω εξωτερικό σημείο του, με αυτό τον τρόπο γύρω από στις οπές εισόδου του φίλτρου επικρατούν συνθήκες στροβίλου, κάτω από αυτές τις συνθήκες όχι μόνο προστατεύεται το φίλτρο αλλά και τα χοντρά λύματα διασπώνται προστατεύοντας το από τα βουλώματα Στοιχεία αερισμού Αεράτορ. Τα στοιχεία αερισμού είναι αυτά που παρέχουν τον απαιτούμενο αέρα σε όλο το σύστημα, είναι συνολικά 5 και βρίσκονται, δύο στην δεξαμενή συσσώρευσης (Α), δύο στην δεξαμενή αερισμού (Β) και ένα στην δεξαμενή σταθεροποίησης της ιλύος (Γ). Τα εν λόγο στοιχεία είναι κατασκευασμένα με πολυπροπυλένιο και καλύπτονται από μία ειδική μεμβράνη που έχει δεκάδες πόρους - οπές μίας όψεως, έτσι όταν το στοιχείο βρίσκεται σε λειτουργία η μεμβράνη φουσκώνει ανοίγουν οι οπές και ο αέρας μπορεί να εξέλθει στην δεξαμενή με την μορφή μάλιστα της μικροφυσαλίδας, όταν το στοιχείο παύει να λειτουργεί η μεμβράνη επανέρχεται κλείνουν οι οπές και τα λύματα δεν μπορούν να εισέλθουν στο στοιχείο με συνέπεια αυτό να μην βουλώνει και να διατηρείται καθαρό. Τα στοιχεία αερισμού στο σύστημα «UBAS-40» είναι τοποθετημένα εντελώς κάτω στο πάτωμα ανεξάρτητα σε ποια δεξαμενή βρίσκονται, ο δε απαιτούμενος επαρκής αριθμός τους να είναι τέτοιος ώστε ο παρεχόμενος αέρας να μπορεί να καλύψει την αντίστοιχη δεξαμενή καθ όλο το πλάτος και μήκος της. Ο εμπορικός τύπος των στοιχείων αερισμού είναι ο ΑΤΕ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα βρίσκεται στο χώρο που βρίσκεται το υπόλοιπο μπλοκ ελέγχου και ο ρόλος της είναι να αλλάζει την ροή του αέρα προς τα στοιχεία αερισμού τις αεραντλίες κλπ. σύμφωνα με την αλλαγή των φάσεων της λειτουργίας (Α & Β ) όλου του συστήματος. Είναι Ιταλικής προέλευσης και ο εμπορικός της τύπος είναι Sirai D332 V21C W5 ø1/2x9 S. E Πίνακας ελέγχου. Το μπλοκ ελέγχου βρίσκεται στην υπ αρίθμ. 12G (βλέπε σκαρίφημα,12ga) θυρίδα ελέγχου και περιλαμβάνει, έναν διακόπτη για την έναρξη & την παύση της λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος, ένα διακόπτη ασφάλειας για την κατά βούληση έναρξη ή παύση λειτουργίας του αεροσυμπιεστή, τρεις λυχνίες πράσινου, πορτοκαλή και ερυθρού χρώματος που δείχνουν την κατάσταση της λειτουργίας όλου του συστήματος, μια ηλεκτρονική πλακέτα που περιλαμβάνει τον ελεγκτή του αισθητήρα της στάθμης με το ανάλογο τροφοδοτικό του Αντλία επεξεργασμένου νερού. Το σύστημα είναι εξοπλισμένο αποστραγγιστική αντλία Ιταλικής κατασκευής με την εμπορική ονομασία PEDROLLO TOP1, η αντλία αντλεί το καθαρισμένο πλέον νερό από την δεξαμενή συσσώρευσης καθαρού νερού (Δ) και το στέλνει στο σημείο υπεδάφιας διάθεσης. 5

6 5. Υλικό κατασκευής. Για την μεγαλύτερη δυνατή αντοχή του στο χρόνο όλο το σύστημα είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, αυτό το υλικό μπορεί να αντέξει σύμφωνα με Πανεπιστημιακές μετρήσεις αλλά και δηλώσεις των κατασκευαστών του σε ανάλογες συνθήκες τουλάχιστον πενήντα (50) χρόνια. Το πάχος του υλικού εξαρτάται από το συγκεκριμένο σημείο του αντιδραστήρα όπου, στα πλαϊνά του τοιχώματα και στα πατώματα το υλικό έχει πάχος από 10*+50**=60mm & 10*+70**=80mm, στα εσωτερικά χωρίσματα το υλικό έχει πάχος 20* mm και στις δευτερεύουσες (αντεστραμμένες πυραμίδες ) δεξαμενές το υλικό έχει πάχος 10* mm. * Μασίφ πολυπροπυλένιο. ** Ενισχυτικές νευρώσεις. 6. Γενική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας. Τα λύματα φθάνουν στην δεξαμενή συσσώρευσης (Α) μέσα στη οποία γίνεται ομογενοποίηση των λυμάτων και πραγματοποιείται ο προκαταρκτικός αερόβιος (Φάση Α ) και ανοξείδωτος ( Φάση Β ) βιολογικός καθαρισμός από τις υπάρχουσες σε αυτά ποσότητες ενεργής ιλύος. Από την δεξαμενή (Α) το μίγμα των λυμάτων και η ενεργής ιλύς μέσω του φίλτρου μεγάλων ακαθαρσιών (Ε-F) και της κύριας αεραντλίας (Ε-ΚΑ) μεταφέρεται στην δεξαμενή αερισμού (Β) όπου πραγματοποιείται η οριστική καταστροφή της οργανικής ουσίας των υγρών λυμάτων, με ενεργή ιλύς και οξυγόνο γίνεται η οξείδωση των ανθρακούχων ενώσεων σχηματίζοντας μονοξείδιο του άνθρακα και πραγματοποιούνται οι ενεργές διαδικασίες νιτροποίησης. Στη συνέχεια, το μίγμα των καθαρισμένων υγρών λυμάτων με ενεργή ιλύ φτάνει στην δευτερεύουσα δεξαμενή (Ε) που μοιάζει σαν αντεστραμμένη πυραμίδα μέσω των αεραντλιών. Μέσα στην δεξαμενή (Ε) λόγο έλλειψης του οξυγόνου επικρατούν ανοξείδωτες συνθήκες, έτσι πραγματοποιείται η καθίζηση - ιζηματογένεση (sedimentation) της ενεργής ιλύος και των κατάλοιπων αιωρούμενων ουσιών, καθώς και η ενεργή απονιτροποίηση. Η ενεργή ιλύς κατακάθεται και δια μέσου ανοίγματος στην κορυφή της αναποδογυρισμένης πυραμίδας γυρίζει πίσω στην δεξαμενή αερισμού (Β) υπό την επίδράση της βαρύτητας. Η στάθμη του καθαρισμένου νερού στην δευτερεύουσα δεξαμενή (Ε) φτάνει στον σωλήνα της εξόδου επεξεργασμένου νερό και μεταφέρεται στην δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού (Δ). Εάν η συρροή των λυμάτων δεν είναι αρκετή και η στάθμη στην δεξαμενή συσσώρευσης (Α) φτάσει στο ελάχιστο, τότε αρχίζει την λειτουργία του αισθητήρα ο οποίος ελέγχει την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, η βαλβίδα μεταφέρει την εγκατάσταση στην φάση ανακύκλωσης, σε αυτή την φάση γίνεται αερισμός της δεξαμενής συσσώρευσης (Α) και η μετάγγιση της περίσσειας ενεργής ιλύος από την δεξαμενή αερισμού (Β), με την αεραντλία ανακύκλωσης (Ε-ΑΑ) αυτή κατευθύνεται στη δεξαμενή σταθεροποίησης της ιλύος (Γ). Μέσα στην δεξαμενή σταθεροποίησης της ιλύος (Γ) γίνεται η αύξηση της στάθμης και ο διαχωρισμός της ιλύος, η παλαιότερη ιλύς που είναι και πιο βαριά κατακάθεται στον πάτο και η νέα ιλύς μεταφέρεται στη δεξαμενή συσσώρευσης (Α) με φυσική ροή μέσω ανοίγματος για επαναληπτική χρήση. Όταν στην διάρκεια της φάσης της ανακύκλωσης στην δεξαμενή συσσώρευσης (Α) έχουμε υψηλή στάθμη η βαλβίδα μεταφέρει την εγκατάσταση πάλι στην φάση της άμεσης κυκλοφορίας και αρχίζει ο αερισμός της δεξαμενής σταθεροποίησης της ιλύος (Γ) και της δεξαμενής αερισμού (Β). 6

7 Η περίσσια ενεργή ιλύς από την δεξαμενή αερισμού (Β) αποσύρεται με την αεραντλία ανακύκλωσης έως μία ορισμένη στάθμη, η διαδικασία αυτή είναι συνεχής και γίνεται αυτόματα, έτσι τα περισσεύματα της ενεργής ιλύος και η διατήρηση της πυκνότητάς της βρίσκονται πάντα σε μια ορισμένη στάθμη που είναι και απαραίτητη για τον αποτελεσματικό της καθαρισμό. Η δεξαμενή σταθεροποίησης της ιλύος (Γ) χρησιμοποιείται για την αερόβια σταθεροποίηση της περίσσιας ιλύος, όσων αφορά της αύξησης της αποτελεσματικότητας του καθαρισμού συνιστάται να αποφεύγονται οι υπερφορτώσεις της εγκατάστασης γιατί αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των κύκλων του καθαρισμού, επειδή ο κανονικός αριθμός των εναλλαγών των κύκλων πραγματοποιείται περίπου 5φορές την ημέρα. Η απομάκρυνση της περίσσειας ιλύς από την δεξαμενή σταθεροποίησης (Γ) πραγματοποιείται από τον χρήστη της εγκατάστασης περίπου κάθε έξη μήνες με τη βοήθεια της αποστραγγιστικής αντλίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως λίπασμα. Οι περιεχόμενες στα λύματα φωσφορικές ενώσεις αφομοιώνονται από την ενεργή ιλύς σε μορφή πολυφωσφορικών και απομακρύνονται σταδιακά μαζί με αυτήν. Ο αφαιρετής λιπών αφαιρεί τα λίπη από τα πάνω στρώματα των επεξεργασμένων λυμάτων που βρίσκονται στην δευτερεύουσα δεξαμενή (Ε) και τα μεταφέρει στην δεξαμενή αερισμού (Β) για επαναεπεξεργασία εμποδίζοντας τα να μεταφερθούν στην δεξαμενή καθαρισμένου νερού (Δ). ΧΑΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ Πολιτικός Μηχανικός ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός 7

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων Νικόλαος Καλογεράκης και Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει την ευθύνη για τη Λειτουργία και Συντήρηση των μεγάλων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

μεταστέγαση αποθήκευσης υλικού Με το παρόν Ο μελετητής βοηθήσουν να ολοκληρώσει υλικό που θα εξειδικευμένες επαγγελματικό που πρέπει να που αφορούν

μεταστέγαση αποθήκευσης υλικού Με το παρόν Ο μελετητής βοηθήσουν να ολοκληρώσει υλικό που θα εξειδικευμένες επαγγελματικό που πρέπει να που αφορούν ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Με το παρόν έντυπο επιχειρείται μια προσπάθεια συνοπτικής αποτύπωσης των κυριότερων σημείων που σχετίζονται με τη διατήρησηη και προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός είναι ό κύριος λόγος πού οι κλειστές εστίες έχουν υψηλή απόδοση σε σχέση με τα ανοικτού τύπου τζάκια.

Αυτός είναι ό κύριος λόγος πού οι κλειστές εστίες έχουν υψηλή απόδοση σε σχέση με τα ανοικτού τύπου τζάκια. ΑΝΟΙΚΤΟ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ Σε όσο πιο υψηλή θερμοκρασία γίνεται ή καύση τού ξύλου σε μία εστία τζακιού, τόσο πιο πολλές ποσότητες αερίων και μονοξειδίου τού άνθρακα αναφλέγονται γίνεται δηλαδή τέλεια καύση,

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ επιχείρηση σας είναι δικό μας ζήτημα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και τη μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής»

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Πλαίσιο αναφοράς...4 1.2 Σκοπιμότητα...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!!

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο απόλυτος ρυθμιστής ρεύματος! Το μοναδικό με εσωτερική οθόνη Και δυνατότητα ρυθμίσεων εντός οχήματος Μετέτρεψε το αυτοκίνητο σου

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.marineaquarium.gr

www.marineaquarium.gr ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ PLANKTON Σε αυτό το άρθρο θα αναφέρω τι είναι το phytoplankton καθώς και τον τρόπο παραγωγής του στο σπίτι για χρήση του στο ενυδρείο μας. Το πλανκτόν είναι από τις κυριότερες πηγές τροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα