ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία αποτελεσματικής και ευέλικτης αγοράς εργασίας. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανέλαβε το σύνθετο έργο της περιοδικής παροχής μακροχρόνιων προβλέψεων των αναγκών σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα για δεκαετή περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑνΑΔ ολοκλήρωσε τη διενέργεια προβλέψεων για τις ανάγκες σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα της κυπριακής οικονομίας οι οποίες καλύπτουν τη δεκαετία Α. Σκοπός της Μελέτης Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ουσιαστική συμβολή στον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της παροχής προβλέψεων για τις ανάγκες στην κυπριακή οικονομία κατά την περίοδο Η πρόβλεψη επιτυγχάνεται μέσα από την εκτίμηση του μεγέθους της συνολικής και την πρόβλεψη της κατανομής των απασχολουμένων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και επαγγέλματα. Ακολούθως, υπολογίζονται οι αναπτυξιακές ανάγκες, δηλαδή οι νέες θέσεις εργασίας, γίνεται πρόβλεψη των αναγκών λόγω αποχωρήσεων και ως απόρροια εκτιμάται η συνολική ζήτηση στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και στα επαγγέλματα. Β. Έκταση της Μελέτης Στη μελέτη παρέχονται προβλέψεις για τις ανάγκες στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (3 ευρείς τομείς, 21 κύριοι τομείς και 52 τομείς) και σε 309 επαγγέλματα (173 επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου, 130 επαγγέλματα μέσου επιπέδου και 6 επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου) που καλύπτουν το σύνολο της κυπριακής οικονομίας για την περίοδο Απασχόληση Ανάγκες λόγω αποχωρήσεων Παρεχόμενες Προβλέψεις Αναπτυξιακές ανάγκες Συνολικές ανάγκες 1

2 Γ. Μεθοδολογία Η μεθοδολογία έχει αναπτυχθεί από την ΑνΑΔ και στηρίχτηκε στη μακρόχρονη εμπειρία της στην παροχή προβλέψεων για την απασχόληση καθώς και σε ανάλογες μεθοδολογίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε Ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις αφορούν μόνο τη συνολική ζήτηση που θα υπάρξει σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα και δεν καλύπτουν με οποιοδήποτε τρόπο την αντίστοιχη προσφορά, η οποία διαμορφώνεται με βάση τα στοιχεία της ανεργίας, τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από τις εκροές της εκπαίδευσης καθώς και την καθαρή μετανάστευση. Κατά τη διενέργεια των προβλέψεων για την απασχόληση λήφθηκαν υπόψη οι στρατηγικές επιδιώξεις της Κύπρου, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τα διάφορα προγραμματικά έγγραφα, και κατ επέκταση υιοθετήθηκαν συγκεκριμένες παραδοχές και σενάρια εργασίας. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελμάτων ως απόρροια της επιδίωξης για αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δημιουργία θέρετρου καζίνου το οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχείου και μονάδων εστίασης. Περαιτέρω προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, εμπλουτισμός του με εναλλακτικές μορφές τουρισμού και παροχή αναβαθμισμένης υποστήριξης από παρεμφερείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών Υγείας και κοινωνικής μέριμνας, απόρροια της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας αλλά και της συνεχιζόμενης γήρανσης του πληθυσμού. Αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στον κλάδο της Μεταλυκειακής και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παροχή υποστήριξης στον τομέα των Κατασκευών, με έμφαση στον σύγχρονο σχεδιασμό κτηρίων με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Περαιτέρω προώθηση της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στην ορθολογιστική αξιοποίηση των πόρων, στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προώθηση της θαλάσσιας/γαλάζιας οικονομίας, περιλαμβανομένης και της δυναμικής ανάπτυξης του τομέα της εμπορικής ναυτιλίας. Περαιτέρω προώθηση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της επιχείρησης, όπως στην παραγωγή, στην εμπορία και στη διοίκηση. Περαιτέρω συρρίκνωση των τομέων της Δημόσιας διοίκησης και άμυνας καθώς και των Χρηματοπιστωτικών οργανισμών. 2

3 Δ. Σύνολο Οικονομίας Η συνολική απασχόληση την περίοδο προβλέπεται ότι θα εμφανίσει αυξητική τάση ανακάμπτοντας σταδιακά από τις δυσχερείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Η απασχόληση την περίοδο αυξήθηκε κατά 3,4% τον χρόνο, την περίοδο , ως συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αυξήθηκε μόνο 1,3% τον χρόνο ενώ τα επόμενα δύο χρόνια παρουσίασε μεγάλες μειώσεις οι οποίες σημειώθηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο μετά το 1974 με -3,3% το 2012 και -5,2% το Τη δεκαετία προβλέπεται ότι οι απασχολούμενοι θα αυξάνονται κατά άτομα ή 1,4% τον χρόνο, δηλαδή θα σημειωθούν χαμηλότεροι ρυθμοί αύξησης από εκείνους της περιόδου ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 0% 0,0% 3,2% 0,8% 0,1% 1,3% 1,7% 1,9% 1,8% 1,5% 1,2% 1,4% 1,4% 1,4% -3% -3,3% -1,0% -6% -5,2% -9% Η ετήσια συνολική ζήτηση την περίοδο θα ανέλθει στις άτομα με τον μέσο ετήσιο ρυθμό να φτάνει στο 3,4%. Οι αναπτυξιακές ανάγκες προβλέπεται ότι θα φτάσουν στις άτομα ή 1,4% τον χρόνο και οι ανάγκες λόγω αποχωρήσεων στις άτομα ή 2,0% τον χρόνο. Επισημαίνεται ότι η μέση ετήσια συνολική ζήτηση της περιόδου κυμαίνεται σε πολύ ψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την αντίστοιχη ζήτηση της περιόδου (3.752 άτομα ή 0,9% τον χρόνο) ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Αναπτυξιακές ανάγκες Αποχωρήσεις 3

4 Ε. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας Η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουμένων θα εξακολουθήσει να συγκεντρώνεται στον τριτογενή τομέα παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. Ως αποτέλεσμα, περίπου 8 στους 10 απασχολούμενους θα εργοδοτούνται στον τριτογενή τομέα αντικατοπτρίζοντας έτσι την εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τις Υπηρεσίες. Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Σύνολο ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 80% ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,3% 79,2% 79,8% 80,4% 60% 40% 20% 0% 21,6% 16,4% 16,0% 15,7% 4,1% 4,4% 4,2% 3,9% Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Από τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που θα έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες 11 ανήκουν στον τριτογενή τομέα, 2 στον δευτερογενή τομέα και 1 στον πρωτογενή τομέα. ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Λιανικό εμπόριο (1.762 άτομα ή 4,4% τον χρόνο) Εστιατόρια (1.091 άτομα ή 5,4% τον χρόνο) Εκπαίδευση (1.074 άτομα ή 3,2% τον χρόνο) Χονδρικό εμπόριο (914 άτομα ή 4,4% τον χρόνο) Υγεία και κοινωνική μέριμνα (818 άτομα ή 4,3% τον χρόνο) Ξενοδοχεία (787 άτομα ή 6,1% τον χρόνο) Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (715 άτομα ή 4,6% τον χρόνο) Κατασκευές (615 άτομα ή 2,4% τον χρόνο) Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 1 (459 άτομα ή 4,1% τον χρόνο) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (333 άτομα ή 5,7% τον χρόνο) Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού (319 άτομα ή 2,9% τον χρόνο) Πώληση και επισκευή αυτοκινήτων (318 άτομα ή 3,3% τον χρόνο) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (311 άτομα ή 2,0% τον χρόνο) Πλωτές μεταφορές (297 άτομα ή 6,3% τον χρόνο) 1 Δραστηριότητες επιχειρηματικών, εργοδοτικών και επαγγελματικών οργανώσεων, Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων, Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας, Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών. 4

5 ΣΤ. Επαγγέλματα Και στις τρεις ευρείες επαγγελματικές κατηγορίες προβλέπεται ότι θα παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων. Οι μισοί περίπου απασχολούμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου (επαγγέλματα που χρειάζονται απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ενώ 1 στους 3 απασχολούμενους θα εργάζεται σε επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου (επαγγέλματα που απαιτούν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου Επαγγέλματα μέσου επιπέδου Επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου Σύνολο ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 40% ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,5% 46,8% 47,0% 47,3% 36,2% 36,5% 36,6% 36,8% 20% 15,3% 16,7% 16,4% 15,9% 0% Επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου Επαγγέλματα μέσου επιπέδου Επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου Από τα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου που θα έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες 10 ανήκουν στους Πτυχιούχους, 5 στους Τεχνικούς βοηθούς και 3 στους Διευθυντές. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Λογιστές (194 άτομα ή 2,2% τον χρόνο) Βοηθοί λογιστών (180 άτομα ή 2,2% τον χρόνο) Γραμματείς διοίκησης (173 άτομα ή 3,4% τον χρόνο) Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (147 άτομα ή 1,6% τον χρόνο) Νοσηλευτές και μαίες (140 άτομα ή 3,1% τον χρόνο) Νομικοί (133 άτομα ή 3,2% τον χρόνο) Καθηγητές πανεπιστημίων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (112 άτομα ή 4,9% τον χρόνο) Διευθυντές εμπορίου (94 άτομα ή 3,4% τον χρόνο) Υπεύθυνοι δανείων και πιστώσεων (91 άτομα ή 2,2% τον χρόνο) Εμπορικοί αντιπρόσωποι (85 άτομα ή 1,6% τον χρόνο) (συνεχίζεται ) 5

6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δάσκαλοι (79 άτομα ή 1,5% τον χρόνο) Κτηματομεσίτες και διαχειριστές ακινήτων (77 άτομα ή 6,1% τον χρόνο) Καθηγητές ξένων γλωσσών (εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) (76 άτομα ή 4,6% τον χρόνο) Ιατροί (69 άτομα ή 3,0% τον χρόνο) Πολιτικοί μηχανικοί (66 άτομα ή 2,9% τον χρόνο) Διευθυντές χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών (62 άτομα ή 4,7% τον χρόνο) Διευθυντές εστιατορίων (57 άτομα ή 5,9% τον χρόνο) Προγραμματιστές εφαρμογών (54 άτομα ή 2,1% τον χρόνο) Από τα επαγγέλματα μέσου επιπέδου που θα έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες 11 ανήκουν στους Υπαλλήλους υπηρεσιών και πωλητές, 5 στους Γραφείς, 4 στους Τεχνίτες, 3 στους Χειριστές μηχανημάτων και συναρμολογητές και 1 στους Γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Πωλητές σε καταστήματα (769 άτομα ή 4,5% τον χρόνο) Σερβιτόροι (498 άτομα ή 5,2% τον χρόνο) Γραφείς γενικών καθηκόντων (412 άτομα ή 4,2% τον χρόνο) Μάγειροι (315 άτομα ή 6,0% τον χρόνο) Καταστηματάρχες (292 άτομα ή 4,5% τον χρόνο) Ιδιαιτέρες γραμματείς (254 άτομα ή 3,1% τον χρόνο) Ταμίες καταστημάτων και έκδοσης εισιτηρίων (253 άτομα ή 3,7% τον χρόνο) Οδηγοί αυτοκινήτων, ταξί, βαν και μοτοσυκλετών (249 άτομα ή 4,0% τον χρόνο) Καλλιεργητές φυτειών και κηπευτικών (241 άτομα ή 3,5% τον χρόνο) Αποθηκάριοι και γραφείς μεταφορών και παραγωγής (216 άτομα ή 4,7% τον χρόνο) Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων (171 άτομα ή 4,1% τον χρόνο) Κομμωτές (141 άτομα ή 4,1% τον χρόνο) Ταμίες τραπεζών και ταχυδρομείου (133 άτομα ή 4,1% τον χρόνο) Επόπτες καταστημάτων (122 άτομα ή 4,5% τον χρόνο) Γραφείς λογιστηρίου (120 άτομα ή 2,6% τον χρόνο) Χειριστές γεωργικών και χωματουργικών μηχανημάτων, γερανών και αναβατορίων (110 άτομα ή 5,0% τον χρόνο) Αστυνομικοί (εκτός αξιωματούχοι και ντετέκτιβ αστυνομίας) (110 άτομα ή 2,5% τον χρόνο) Αισθητικοί (109 άτομα ή 4,1% τον χρόνο) Μηχανικοί αυτοκινήτων (107 άτομα ή 2,8% τον χρόνο) Υπάλληλοι παροχής προσωπικής φροντίδας σε ιδρύματα και οικίες (106 άτομα ή 8,6% τον χρόνο) Μπάρμαν (100 άτομα ή 5,2% τον χρόνο) Οικοδόμοι κατοικιών (99 άτομα ή 2,2% τον χρόνο) Ηλεκτρολόγοι κτηρίων (87 άτομα ή 3,0% τον χρόνο) Συγκολλητές και κόπτες μετάλλου (81 άτομα ή 3,9% τον χρόνο) 6

7 Ζ. Αναλυτικές Πληροφορίες για Επαγγέλματα Οι αναλυτικές προβλέψεις για τις ανάγκες για τα 309 επαγγέλματα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ (http://www.anad.org.cy/el/στοιχεία-και-προβλέψεις- Απασχόλησης/προβλέψεις-αναγκών--σε-επαγγέλματα). Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν και να εντοπίσουν τις πληροφορίες για τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν δύο ευρετήρια για τα επαγγέλματα με σκοπό τον εύκολο και γρήγορο εντοπισμό των επαγγελμάτων. Το πρώτο ευρετήριο περιλαμβάνει τα επαγγέλματα κατά επαγγελματική κατηγορία σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση ISCO-08 ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τα επαγγέλματα κατά αλφαβητική σειρά. Πληροφορίες για επαγγέλματα Περιγραφή επαγγέλματος Προβλέψεις αναπτυξιακών αναγκών Ενδεικτικοί τομείς Προβλέψεις αναγκών λόγω αποχωρήσεων Προβλέψεις Προβλέψεις συνολικών αναγκών 7

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά.

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά. EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο : DELIVERABLE No : ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1.1. Διοικητική διάρθρωση περιοχής παρέμβασης...3

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 Κατά το Β Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.539.085

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 4.1 Η Σύγχρονη Επιχείρηση 46 4.2 Μορφές Επιχειρήσεων 46 4.3 Η Παραγωγική Διαδικασία 50 4.4 Οι Κίνδυνοι και οι Υποχρεώσεις της Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα