Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές και Ειδικές µελέτες διαπεριφερειακού Επιπέδου (Εθνικού Ευρωπαϊκού) Προεκτιµώµενη αµοιβή για µελέτες Χωροταξικού Σχεδιασµού Περιφερειών του Ν-2742/99 Προεκτιµώµενη αµοιβή για µελέτες Χωροταξικού Σχεδιασµού επίπεδου υποκειµένου του περιφερειακού (Ειδικές Χωρικές Ενότητες) : µελέτες νοµαρχιακού επίπεδου µελέτες ειδικών γεωγραφικών ενοτήτων µελέτες τοπικών χωρικών ρυθµίσεων-παρεµβάσεων Προεκτιµώµενη αµοιβή για µελέτες Χωρικών Επιπτώσεων Προγραµµάτων και Πολιτικών στα επίπεδα Χωροταξικού Σχεδιασµού Προεκτιµώµενη αµοιβή για ρυθµιστικά σχέδια µεγάλων αστικών κέντρων Προεκτιµώµενη αµοιβή για ρυθµιστικά σχέδια εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ (ΓΠΣ) ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) Άρθρο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.1 Γενικά Άρθρο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.2 Προεκτιµώµενη αµοιβή εκπόνησης µελετών ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ ΣΕΠΟΧ /

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ Άρθρο ΠΟΛ.1 Άρθρο ΠΟΛ.2 Άρθρο ΠΟΛ.3 Άρθρο ΠΟΛ.4 Άρθρο ΠΟΛ.5 Άρθρο ΠΟΛ.6 Άρθρο ΠΟΛ.7 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή εκπόνησης Α και Β σταδίου γενικής πολεοδοµικής µελέτης επέκτασης και έγκρισης πολεοδοµικού και ρυµοτοµικού σχεδίου Α ή Β κατοικίας και ειδικών παραγωγικών χρήσεων. Προεκτιµώµενη αµοιβή εκπόνησης Α και Β σταδίου γενικής πολεοδοµικής µελέτης ανάπλασης, τροποποίησης ή αναθεώρησης ή αναµόρφωσης, εγκεκριµένου πολεοδοµικού (ή/και) ρυµοτοµικού σχεδίου Α ή Β κατοικίας και ειδικών παραγωγικών χρήσεων. Προεκτιµώµενη αµοιβή για µελέτες εκπόνησης Α και Β σταδίου γενικής πολεοδοµικής µελέτης παραδοσιακών οικισµών, παραδοσιακών τµηµάτων ή τµηµάτων για χαρακτηρισµό ως παραδοσιακών ή αξιόλογων µε ειδικούς κανονισµούς δόµησης Προεκτιµώµενη αµοιβή ειδικών πολεοδοµικών µελετών ΠΕΡΠΟ ή µελετών ΖΕΠ / ΖΕΑ σε προς πολεοδόµηση περιοχές Προεκτιµώµενη αµοιβή ειδικών πολεοδοµικών µελετών ανάπλασης και ΖΕΠ / ΖΕΑ σε πολεοδοµηµένες περιοχές Προεκτιµώµενη αµοιβή για µελέτη καθορισµού ή τροποποίησης χρήσης γης είτε πολεοδοµικού κανονισµού 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Άρθρο ΧΩ/ΡΥ 1. Γενικά Το κεφάλαιο αυτό αφορά στον καθορισµό της ενιαίας τιµής προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ όπως προσδιορίζονται και περιγράφονται στις προδιαγραφές των κάτωθι Υπουργικών Αποφάσεων : 1) Y.A.1567/794/ (προδιαγραφές Χωροταξικών των Περιφερειών) 2) Υ.Α /2980/ (προδιαγραφές Ειδικών Χωροταξικών Μελετών) 3) Y.A /2700/ (προδιαγραφές Χωρικών Επιπτώσεων) Οι µελέτες αυτές αναφέρονται στην κατηγορία 01 της παραγρ. 2 του Άρθρου 2 του Ν. 3316/2005. Άρθρο ΧΩ/ΡΥ 2. Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές και Ειδικές µελέτες διαπεριφερειακού επιπέδου (Εθνικού Ευρωπαϊκού) Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση µελετών διαπεριφερειακού επιπέδου (εθνικού ευρωπαϊκού), υπολογίζεται σύµφωνα µε τον εκτιµώµενο χρόνο απασχόλησης µηχανικών διάφορων ετών εµπειρίας σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 και ΓΕΝ.5 της παρούσας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές όπως αυτές θα οριστούν. Άρθρο ΧΩ/ΡΥ 3. Προεκτιµώµενη αµοιβή για µελέτες Περιφερειών Οι µελέτες Χωροταξικών Σχεδίων των Περιφερειών (ΧΣΠ) είναι µελέτες που εκπονούνται σε εφαρµογή του νόµου 2742/1999 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Υ.Α. 1567/794/ ΣΕΠΟΧ /

4 Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τις µελέτες ΧΣΠ καθορίζεται βάσει του τύπου: Α = [ Κ x (Π+Ε)] x τκ Όπου: Π = συντελεστής πληθυσµού E = συντελεστής έκτασης K = συντελεστής πολυπλοκότητας αστικοποιηµένου ή σύνθετου γεωγραφικού χώρου Οι συντελεστές αυτοί προσδιορίζονται για κάθε περιφέρεια ως εξής: Π = 0,3 ευρώ / κάτοικο x (πραγµατικός πληθυσµός τελευταίας απογραφής ΕΣΥΕ) Ε = 1,5 ευρώ / τετρ.χλµ x (έκταση σε τετρ.χλµ. κατά ΕΣΥΕ). Ο συντελεστής Κ λαµβάνει τις τιµές του παρακάτω πίνακα : Κ 1,2 για περιφέρειες µε χαρακτήρα παραµεθόριο και ορεινό Κ 1,3 Κ 1,4 για περιφέρειες µε σύνθετο οικιστικό δίκτυο ή πολυπλοκότητα δραστηριοτήτων ή εκτεταµένο παράκτιο χώρο για περιφέρειες µε σύνθετο οικιστικό δίκτυο σε συνδυασµό µε πολυπλοκότητα δραστηριοτήτων και εκτεταµένο παράκτιο χώρο Κ 2,5 για περιφέρειες µε νησιωτικό χαρακτήρα Ο συντελεστής τκ ετήσιας επικαιροποίησης όπως ορίζεται στα άρθρα ΓΕΝ.2 και ΓΕΝ.3 Η παραπάνω προεκτιµώµενη αµοιβή αφορά και τα τρία στάδια (Α, Β, Γ) της χωροταξικής µελέτης. Εάν ζητηθεί και πρόσθετο στάδιο, µε αντικείµενο τη σύνταξη «Σχεδίου Εισηγητικής Έκθεσης» για τη θεσµοθέτηση της µελέτης, τότε η εργασία του σταδίου αυτού έχει προεκτιµώµενη αµοιβή ίση µε το 15% της συνολικής αµοιβής. Σε περίπτωση δε που απαιτείται και επικαιροποίηση της µελέτης, τότε η συνολική εργασία του σταδίου αυτού έχει προεκτιµώµενη αµοιβή ίση µε το 30% της συνολικής αµοιβής του ΧΣΠ. Η ελάχιστη κατώτατη προεκτιµώµενη αµοιβή για την εκπόνηση χωροταξικής µελέτης περιφέρειας ορίζεται σε x τκ ευρώ. 4

5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Προεκτιµώµενη αµοιβή για µελέτες Χωροταξικού Σχεδιασµού επιπέδου υποκειµένου του περιφερειακού (Ειδικές Χωρικές Ενότητες) : µελέτες νοµαρχιακού επίπεδου µελέτες ειδικών γεωγραφικών ενοτήτων µελέτες τοπικών χωρικών ρυθµίσεων-παρεµβάσεων Οι µελέτες Χωροταξικών Σχεδίων σε χωρικό επίπεδο υποκείµενο της Περιφέρειας όπως στο επίπεδο του Νοµού ή άλλης γεωγραφικής ενότητας, είναι µελέτες που εκπονούνται στα πλαίσια του νόµου 2742/1999. Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τις µελέτες σε Ειδικές Χωρικές Ενότητες καθορίζεται βάσει του τύπου: Όπου: Π = συντελεστής πληθυσµού E = συντελεστής έκτασης Α = [ Κ x (Π+Ε) x C] x τκ K = συντελεστής πολυπλοκότητας αστικοποιηµένου ή σύνθετου γεωγραφικού χώρου C = συντελεστής βαθµού εξειδίκευσης Οι συντελεστές αυτοί προσδιορίζονται για κάθε Ειδική Χωρική Ενότητα ως εξής: Π = 0,6 ευρώ / κάτοικο x (πραγµατικός πληθυσµός τελευταίας απογραφής ΕΣΥΕ) Ε = 7 ευρώ / τετρ.χλµ x (έκταση σε τετρ.χλµ. κατά ΕΣΥΕ). Ο συντελεστής Κ λαµβάνει τις τιµές του παρακάτω πίνακα: Κ 1,2 για παραµεθόριες και ορεινές χωρικές ενότητες Κ 1,3 K 1,4 για χωρικές ενότητες µε σύνθετο οικιστικό δίκτυο ή πολυπλοκότητα δραστηριοτήτων ή εκτεταµένο παράκτιο χώρο για περιφέρειες µε σύνθετο οικιστικό δίκτυο σε συνδυασµό µε πολυπλοκότητα δραστηριοτήτων και εκτεταµένο παράκτιο χώρο Κ 3 για νησιωτικές ενότητες Ο συντελεστής C : ΣΕΠΟΧ /

6 - για τις µελέτες νοµαρχιακού επιπέδου είναι 1 και - λαµβάνει τιµές από 1,2 1,5 αναλόγως του απαιτουµένου βαθµού εξειδίκευσης για χωρικές ενότητες υποκείµενες του νοµαρχιακού επιπέδου. Ο συντελεστής τκ ετήσιας επικαιροποίησης όπως ορίζεται στα άρθρα ΓΕΝ.2 και ΓΕΝ.3 Η παραπάνω αµοιβή αφορά και τα τρία στάδια (Α, Β, Γ) χωροταξικής µελέτης. Εάν ζητηθεί και πρόσθετο στάδιο, µε αντικείµενο την σύνταξη «Σχεδίου και Εισηγητικής Έκθεσης» για το κείµενο του Χωροταξικού Σχεδίου και Οικιστικής Οργάνωσης της Περιφέρειας ώστε να θεσµοθετηθεί η µελέτη, τότε η εργασία του σταδίου αυτού έχει προεκτιµώµενη αµοιβή το 15% της συνολικής αµοιβής. Σε περίπτωση που απαιτείται και επικαιροποίηση τότε η συνολική εργασία του σταδίου αυτού έχει προεκτιµώµενη αµοιβή το 30% της συνολικής αµοιβής Η ελάχιστη κατώτατη προεκτιµώµενη αµοιβή για την εκπόνηση χωροταξικής µελέτης ορίζεται σε x τκ ευρώ Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Μελέτες Χωρικών Επιπτώσεων Προγραµµάτων και Πολιτικών στα επίπεδα Χωροταξικού Σχεδιασµού Οι µελέτες Χωρικών Επιπτώσεων Προγραµµάτων και Πολιτικών στα επίπεδα Χωροταξικού Σχεδιασµού είναι µελέτες που εκπονούνται µε τις προδιαγραφές της Υ.Α /2700/ Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση των µελετών αυτών ορίζεται ως ποσοστό της προεκτιµώµενης αµοιβής του αντιστοίχου επιπέδου των χωροταξικών µελετών του Ν-2742/1999 ως ακολούθως: - αν προϋπάρχουν αντίστοιχες χωροταξικές µελέτες η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ίση µε το 40% της αµοιβής των µελετών αυτών - αν δεν προϋπάρχουν αντίστοιχες χωροταξικές µελέτες η προεκτιµώµενη αµοιβή είναι ίση µε το 70% της αµοιβής των µελετών αυτών. 6

7 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 Προεκτιµώµενη αµοιβή για ρυθµιστικά σχέδια µεγάλων αστικών κέντρων Προεκτιµώµενη αµοιβή για ρυθµιστικά σχέδια εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων ΣΕΠΟΧ /

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ (ΓΠΣ) ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) Άρθρο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.1 Γενικά Το κεφάλαιο αυτό αφορά τον καθορισµό της ενιαίας τιµής προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση µελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ όπως προσδιορίζονται και περιγράφονται στις προδιαγραφές της 9572/1845 Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. της (ΦΕΚ 209 / ). Οι µελέτες αυτές αναφέρονται στις κατηγορίες 01 και 02 της παραγρ. 2 του Άρθρου 2 του Ν. 3316/2005 µε την παρακάτω κατανοµή αµοιβών: Μελέτες ΣΧΟΟΑΠ: Η αµοιβή στις µελέτες αυτές κατανέµεται κατά 80% στην κατηγορία 01 και 20% στην κατηγορία 02. Μελέτες ΓΠΣ σε ΟΤΑ µε µεγαλύτερο οικισµό πληθυσµού έως κατ. κατά την τελευταία απογραφή: Η αµοιβή των µελετών αυτών κατανέµεται κατά 80% στην κατηγορία 01 και 20% στην κατηγορία 02. Μελέτες ΓΠΣ σε ΟΤΑ µε µεγαλύτερο οικισµό πληθυσµού έως κατ.: Η αµοιβή των µελετών αυτών κατανέµεται κατά 70% στην κατηγορία 01 και 30% στην κατηγορία 02. Μελέτες ΓΠΣ σε ΟΤΑ µε οικισµό άνω των κατ.: Η αµοιβή στις µελέτες αυτές κατανέµεται κατά 60% στην κατηγορία 01 και 40% στην κατηγορία 02. Μελέτες ΓΠΣ ΟΤΑ µητροπόλεων και εντός των πολεοδοµικών συγκροτηµάτων.: Η αµοιβή στις µελέτες αυτές κατανέµεται κατά 50% στην κατηγορία 01 και 50% στην κατηγορία 02. Άρθρο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.2 Προεκτιµώµενη αµοιβή εκπόνησης µελετών ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ 1. Η ενιαία τιµή Α προεκτιµώµενης αµοιβής εκπόνησης µελετών ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ ορίζεται ως εξής: Α = [(ν 1 * τ 1 + ν 2 *τ 2 +.ν 8 χ τ 8 ) + 0,2 * Ε] * τκ Όπου: ν = αριθµός οικισµών ανά κατηγορία µεγέθους, τ = τιµή µονάδας ανά οικισµό και ανά κατηγορία µεγέθους ως εξής: για οικισµούς µέχρι 500 κατ. τ = για οικισµούς από 501 µέχρι κατ. τ = για οικισµούς από 1001 µέχρι κατ. τ = για οικισµούς από 2001 µέχρι κατ. τ = για οικισµούς από µέχρι κατ. τ = για οικισµούς από µέχρι κατ. τ = για οικισµούς από έως κατ. τ = για οικισµούς µεγαλύτερους από κατ. τ = Ε = έκταση του ΟΤΑ σε στρέµµατα τκ = ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως ορίζεται στα άρθρα ΓΕΝ. 2 και ΓΕΝ. 3. 8

9 2. Οι τιµές µονάδος ανά οικισµό προσαυξάνονται κατά 20% σε οικισµούς παραλιακούς, παραδοσιακούς και αξιόλογους µε πληθυσµό µικρότερο των κατοίκων. Η προσαύξηση αυτή εφαρµόζεται άπαξ. 3. Για οικισµούς για τους οποίους έχουν εγκριθεί γενικά πολεοδοµικά σχέδια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1337/83, οι αµοιβές της παρ. 1 µειώνονται κατά 10% για οικισµούς από έως κατοίκους και µόνο γι αυτούς και κατά 30% για οικισµούς µεγαλύτερους από κατοίκους. 4. Η τελική αµοιβή της παραπάνω παραγράφου 1, επιµερίζεται σε 50% για το Α στάδιο της µελέτης (ανάλυση, διάγνωση, προοπτικές) και 50% για το Β στάδιο (πρόταση). Ειδικότερα το Β στάδιο υποδιαιρείται σε 2 υποστάδια Β1 και Β2, όπου στο µεν Β1 θα πληρώνεται το 30% της συνολικής αµοιβής µε την παραλαβή του σταδίου και Β2 το υπόλοιπο 20% µετά την οριστική πρόταση του ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ όπως αυτή διαµορφώνεται µετά τις συµµετοχικές διαδικασίες. Η προκαταβολή αποσβένυται εξ ολοκλήρου µε την παράδοση του Α σταδίου. 5. Η ελάχιστη κατώτατη προεκτιµώµενη αµοιβή για την εκπόνηση πλήρους µελέτης ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, ορίζεται σε * τκ Ευρώ( ). ΣΕΠΟΧ /

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Άρθρο ΠΟΛ.1 Γενικά Το κεφάλαιο αυτό αφορά τον καθορισµό της ενιαίας τιµής προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση πολεοδοµικών µελετών όπως προσδιορίζονται ακριβώς τεχνικά και περιγράφονται στις προδιαγραφές της 5731/1146 Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. της (ΦΕΚ 329 Β / ) όπως έχει διορθωθεί µε την 16806/3656 της (ΦΕΚ 803 Β / ) Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Οι µελέτες αυτές αναφέρονται στην κατηγορία 02 της παραγρ. 2 του Άρθρου 2 του Ν. 3316/2005. Στις αµοιβές που καθορίζονται στα επόµενα άρθρα εφαρµόζονται και τα εξής : 1. Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής προσαυξάνεται κατά 20% για αλλαγή κλίµακας από κλίµακα 1:1000 σε 1: Για κάθε διόρθωση του ρυµοτοµικού σχεδίου που προκύπτει από τις διαδικασίες ανάρτησης προστίθεται αµοιβή 32 * τκ ανά στρέµµα επιφάνειας επέµβασης προσµετρούµενης σε ακέραια οικοδοµικά τετράγωνα που µεταβάλλουν όρια. 3. Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής προσαυξάνεται κατά 10% για τις µετά την πρώτη ανάρτηση της µελέτης αναρτήσεις πλέον της αµοιβής των διορθώσεων. 4. Εφόσον απαιτείται, για εγγραφή (καρτέλα) αρχείου για την αναγνώριση κτιρίου ή άλλων στοιχείων του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της ιευθύνουσας υπηρεσίας προστίθεται αµοιβή 125 * τκ ανά κτίριο. 5. Εφόσον απαιτείται, για απογραφή αναλυτικών χρήσεων ανά οριζόντια επιφάνεια κτισµάτων και διακεκριµένη κατοικία / εγκατάσταση προστίθεται αµοιβή 20 * τκ ανά κτίριο. Η απογραφή των ανωτέρω χρήσεων αποδίδεται σε ψηφιοποιηµένο υπόβαθρο από τοπογραφική αποτύπωση ή φωτογραµµετρική ενηµερωµένη απόδοση υποβάθρου. Παραδίδονται ψηφιακοί χάρτες και βάση δεδοµένων σε DBF αρχεία. 6. Εφόσον απαιτείται, για καταγραφή και οργάνωση αρχείου όψεων κτιριακών συνόλων ή άλλων συνόλων του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος (ειδικά οικιστικά σύνολα, οδικοί άξονες, φυσικά σύνολα) µε γενικές µεθόδους (φωτογραµµετρική ή φωτογραφική απόδοση) και έκθεση αξιολόγησης / ανάδειξης / προστασίας προστίθεται αµοιβή * τκ ανά στρέµµα ανεπτυγµένης όψης. 7. Εφόσον απαιτείται, για επιχειρησιακό πρόγραµµα σε περιοχές ανάπλασης συνοδευόµενο από τεχνικά δελτία έργου προστίθεται αµοιβή που ανέρχεται σε 1,5% επί του προϋπολογισµού των έργων του προγράµµατος ανάπλασης. 8. Η ελάχιστη κατώτατη προεκτιµώµενη αµοιβή για την εκπόνηση πολεοδοµικής µελέτης οποιασδήποτε έκτασης ορίζεται σε * τκ Ευρώ( ).. 10

11 Άρθρο ΠΟΛ.2 Προεκτιµώµενη αµοιβή εκπόνησης Α και Β σταδίου γενικής πολεοδοµικής µελέτης επέκτασης και έγκρισης πολεοδοµικού και ρυµοτοµικού σχεδίου Α ή Β κατοικίας και ειδικών παραγωγικών χρήσεων. Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση Ά και Β σταδίου γενικής πολεοδοµικής µελέτης επέκτασης και έγκρισης πολεοδοµικού και ρυµοτοµικού σχεδίου Α και Β κατοικίας οικισµών µε πληθυσµό >2.000 κατοίκους, ειδικών παραγωγικών χρήσεων καθώς και οικισµών µε πληθυσµό <2.000 κατοίκους ορίζεται ανά στρέµµα πολεοδοµικής µελέτης σε 300 * τκ όπου τκ = ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως ορίζεται στα άρθρα ΓΕΝ. 2 και ΓΕΝ. 3. Άρθρο ΠΟΛ.3 Προεκτιµώµενη αµοιβή εκπόνησης Α και Β σταδίου γενικής πολεοδοµικής µελέτης ανάπλασης, τροποποίησης ή αναθεώρησης ή αναµόρφωσης, εγκεκριµένου πολεοδοµικού (ή/και) ρυµοτοµικού σχεδίου Α ή Β κατοικίας και ειδικών παραγωγικών χρήσεων Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση Α' και Β σταδίου γενικής πολεοδοµικής µελέτης ανάπλασης, τροποποίησης ή αναθεώρησης ή αναµόρφωσης, εγκεκριµένου πολεοδοµικού (ή/και) ρυµοτοµικού σχεδίου Α και Β κατοικίας οικισµών µε πληθυσµό >2.000 κατοίκους, ειδικών παραγωγικών χρήσεων καθώς και οικισµών µε πληθυσµό <2.000 κατοίκους ορίζεται ανά στρέµµα πολεοδοµικής µελέτης σε 375 * τκ όπου τκ = ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως ορίζεται στα άρθρα ΓΕΝ. 2 και ΓΕΝ. 3. Άρθρο ΠΟΛ.4 Προεκτιµώµενη αµοιβή εκπόνησης Α και Β σταδίου γενικής πολεοδοµικής µελέτης παραδοσιακών οικισµών, παραδοσιακών τµηµάτων ή τµηµάτων για χαρακτηρισµό ως παραδοσιακών ή αξιόλογων µε ειδικούς κανονισµούς δόµησης. Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση Ά και Β σταδίου γενικής πολεοδοµικής µελέτης παραδοσιακών οικισµών, παραδοσιακών τµηµάτων ή τµηµάτων για χαρακτηρισµό ως παραδοσιακών ή αξιόλογων µε ειδικούς κανονισµούς δόµησης ορίζεται ανά στρέµµα πολεοδοµικής µελέτης σε 420 * τκ όπου τκ = ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως ορίζεται στα άρθρα ΓΕΝ. 2 και ΓΕΝ. 3. ΣΕΠΟΧ /

12 Άρθρο ΠΟΛ.5 Προεκτιµώµενη αµοιβή εκπόνησης ειδικών πολεοδοµικών µελετών ΠΕΡΠΟ ή µελετών ΖΕΠ / ΖΕΑ σε προς πολεοδόµηση περιοχές. Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση Ά και Β σταδίου ειδικών πολεοδοµικών µελετών ΠΕΡΠΟ ή µελετών ΖΕΠ / ΖΕΑ σε προς πολεοδόµηση περιοχές ορίζεται ανά στρέµµα πολεοδοµικής µελέτης σε 300 * τκ όπου τκ = ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως ορίζεται στα άρθρα ΓΕΝ. 2 και ΓΕΝ. 3. Άρθρο ΠΟΛ.6 Προεκτιµώµενη αµοιβή εκπόνησης ειδικών πολεοδοµικών µελετών ΖΕΠ / ΖΕΑ σε ήδη πολεοδοµηµένες περιοχές. Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση Ά και Β σταδίου ειδικών πολεοδοµικών µελετών ΖΕΠ / ΖΕΑ σε ήδη πολεοδοµηµένες περιοχές ορίζεται ανά στρέµµα πολεοδοµικής µελέτης σε 420 * τκ όπου τκ = ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως ορίζεται στα άρθρα ΓΕΝ. 2 και ΓΕΝ. 3. Άρθρο ΠΟΛ.7 Προεκτιµώµενη αµοιβή για µελέτη καθορισµού ή τροποποίησης χρήσης γης είτε καθορισµού ή τροποποίησης πολεοδοµικού κανονισµού. Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση µελέτης καθορισµού ή τροποποίησης χρήσης γης είτε µελέτης καθορισµού ή τροποποίησης πολεοδοµικού κανονισµού ορίζεται ανά στρέµµα πολεοδοµικής µελέτης σε 100 * τκ όπου τκ = ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως ορίζεται στα άρθρα ΓΕΝ. 2 και ΓΕΝ. 3. Άρθρο ΠΟΛ.8 Προεκτιµώµενη αµοιβή Εργασιών Σταδίου Γ της Πολεοδοµικής Μελέτης (Π.Μ.). Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση των Εργασιών του Σταδίου Γ της Πολεοδοµικής Μελέτης υπολογίζεται ως εξής : 1. Για τις εργασίες του εδαφίου Α της παραγράφου 8 του κεφαλαίου ΙΙ της 5731/1146 Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. της (ΦΕΚ 329 Β / ). α) Για κάθε ιδιοκτησία του πίνακα της Πράξης Εφαρµογής 42 * τκ β) Για κάθε ιδιοκτησία µε µεταβαλλόµενα όρια ή µετακινούµενη 21 * τκ γ) Για κάθε ιδιοκτησία που συµµετέχει στον πίνακα επικειµένων 10 * τκ 2. Για τις εργασίες του εδαφίου Β της παραγράφου 8 του κεφαλαίου ΙΙ της 5731/1146 Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. της (ΦΕΚ 329 Β / ). α) Για κάθε ιδιοκτησία του πίνακα της Πράξης Αναλογισµού 65 * τκ β) Για τις λοιπές ιδιοκτησίες του πίνακα της Πράξης Εφαρµογής 28 * τκ γ) Για κάθε ιδιοκτησία µε µεταβαλλόµενα όρια ή µετακινούµενη 21 * τκ δ) Για κάθε ιδιοκτησία που συµµετέχει στον πίνακα επικειµένων 10 * τκ 12

13 3. Για τις εργασίες του εδαφίου Γ της παραγράφου 8 του κεφαλαίου ΙΙ της 5731/1146 Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. της (ΦΕΚ 329 Β / ). Για κάθε στρέµµα συνολικής έκτασης της περιοχής µελέτης 3 * τκ 4. Για τις εργασίες του εδαφίου της παραγράφου 8 του κεφαλαίου ΙΙ της 5731/1146 Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. της (ΦΕΚ 329 Β / ). Για κάθε στρέµµα συνολικής έκτασης της περιοχής µελέτης 6 * τκ 5. Για τις εργασίες του εδαφίου Ε της παραγράφου 8 του κεφαλαίου ΙΙ της 5731/1146 Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. της (ΦΕΚ 329 Β / ). Για κάθε στρέµµα συνολικής έκτασης της περιοχής µελέτης 8 * τκ Επίσης για την ανασύνταξη της µελέτης µετά την κρίση των ενστάσεων : Για κάθε ιδιοκτησία για την οποία διορθώνονται οι πίνακες ή το διάγραµµα ή και τα δύο 42 * τκ 6. Για τις εργασίες του εδαφίου Ζ της παραγράφου 8 του κεφαλαίου ΙΙ της 5731/1146 Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. της (ΦΕΚ 329 Β / ). Για κάθε εγγραφή 3 * τκ 7. Για τις εργασίες του εδαφίου Η της παραγράφου 8 του κεφαλαίου ΙΙ της 5731/1146 Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. της (ΦΕΚ 329 Β / ). Για κάθε τελική ιδιοκτησία 5 * τκ ΣΕΠΟΧ /

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ...1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ...2 2.1 «ΑΣΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ...2 2.2 «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσέγγιση προβληµάτων που αντιµετωπίζονται κατά την εκπόνηση των µελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Οµάδα Εργασίας: Ηράκλειο Φεβρουάριος 2008 Κική Κοιλάδη αρχ. µηχ. Κατερίνα Κουρουπάκη αρχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας» Επί της Αρχής Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 159 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4280 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμη ση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα