Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι Σκοπός Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Έννοιες κλειδιά Εισαγωγικές έννοιες Η διαδικασία Ο κύκλος ζωής στην ενοποιηµένη προσέγγιση Περιγραφή Μελέτης Περίπτωσης Ηλεκτρονικού Ανθοπωλείου Καταγραφή και Ανάλυση Απαιτήσεων (Requirements Capture and analysis) Το µοντέλο του πεδίου προβλήµατος Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης (use case model) Προσδιορισµός των χειριστών (actors) Προσδιορισµός των περιπτώσεων χρήσης (use cases) Αναλυτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Κανόνες για την ανάπτυξη του µοντέλου περιπτώσεων χρήσης ιαγράµµατα ραστηριοτήτων Το µοντέλο αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το σύστηµα Μοντέλο Ανάλυσης Εκλέπτυνση του διαγράµµατος κλάσεων Η συνεργασία των αντικειµένων Ο κύκλος ζωής ενός αντικειµένου Μοντέλο Σχεδιασµού Αποθήκευση των δεδοµένων Προσδιορισµός των υποσυστηµάτων ιαγράµµατα διάταξης (deployment diagrams) Μοντέλο Υλοποίησης Μοντέλο Ελέγχου Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία Πίνακας Εικόνων 2

3 Εικόνα 1: Η δοµή των διαγραµµάτων UML... 8 Εικόνα 2: Βασικές έννοιες του κύκλου ζωής στην ενοποιηµένη προσέγγιση Εικόνα 3: Παράδειγµα ορισµού ροής εργασίας Εικόνα 4: Ο κύκλος ζωής στην ενοποιηµένη προσέγγιση Εικόνα 5: Λεκτική ανάλυση αρχικής περιγραφής του συστήµατος Εικόνα 6: ιάγραµµα κλάσεων του πεδίου προβλήµατος Εικόνα 7: Η σχέση του µοντέλου περιπτώσεων χρήσης µε τα άλλα µοντέλα Εικόνα 8: Το αρχικό σύνολο περιπτώσεων χρήσης (scope map) Εικόνα 9: Οι χειριστές του συστήµατος ηλεκτρονικού ανθοπωλείου Εικόνα 10: Τα επίπεδα των περιπτώσεων χρήσης Εικόνα 11: Οι περιπτώσεις χρήσης για το χειριστή «Ανώνυµο πελάτη» Εικόνα 12: Οι περιπτώσεις χρήσης για το χειριστή «Καταχωρηµένος πελάτης»..37 Εικόνα 13: Η ανάλυση της περίπτωσης χρήσης «ιαχείριση Επετείων» σε υποπεριπτώσεις Εικόνα 14: Οι περιπτώσεις χρήσης για το χειριστή «ιαχειριστή Συστήµατος»...39 Εικόνα 15: Το συνολικό διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης του συστήµατος Εικόνα 16: Πρότυπο περιγραφής περίπτωσης χρήσης σε µορφή πίνακα Εικόνα 17: Πρότυπο περιγραφής περίπτωσης χρήσης UP Εικόνα 18: Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «ηµιουργία Ανθοδέσµης» Εικόνα 19: Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «ηµιουργία Λογαριασµού Πελάτη» Εικόνα 20: Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Τροποποίηση Στοιχείων Πελάτη» Εικόνα 21: Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «log-in» Εικόνα 22: Παράδειγµα διαγράµµατος δραστηριότητας Εικόνα 23: ιάγραµµα δραστηριότητας για την περίπτωση χρήσης «ηµιουργία Λογαριασµού Πελάτη» Εικόνα 24: Παραδείγµατα σχέσεων συναρµολόγησης και σύνθεσης Εικόνα 25: Χάρτης πλοήγησης για τη «ιαχείριση Λογαριασµού Πελάτη» Εικόνα 26: Σελίδα δηµιουργίας λογαριασµού πελάτη Εικόνα 27: Σελίδα παρουσίασης συνθέσεων Εικόνα 28: Σελίδα λεπτοµερειών ανθοδέσµης Εικόνα 29: ιάγραµµα κλάσεων µε εµφάνιση πεδίων

4 Εικόνα 30: ιάγραµµα κλάσης για περίπτωση χρήσης «ηµιουργία Λογαριασµού Πελάτη» Εικόνα 31: ιάγραµµα ακολουθίας για την περίπτωση χρήσης «ηµιουργία Λογαριασµού Πελάτη» Εικόνα 32: Ο συµβολισµός των κλάσεων και των στιγµιότυπων Εικόνα 33: Είδη µηνυµάτων σε διαγράµµατα ακολουθίας Εικόνα 34: ιάγραµµα συνεργασίας για την περίπτωση χρήσης «ηµιουργία Λογαριασµού Πελάτη» Εικόνα 35: Κανόνες διαγραµµάτων συνεργασίας Εικόνα 36: Παράδειγµα συνεργασίας συνοριακής κλάσης µε κλάση οντοτήτων.. 72 Εικόνα 37: Η αντιστοίχηση µεταξύ των στοιχείων του user interface και των συνοριακών κλάσεων Εικόνα 38: ιάγραµµα συνεργασίας για την περίπτωση χρήσης «Επιλογή ανθοδέσµης» Εικόνα 39: ιάγραµµα κατάστασης για την κλάση «Ηλεκτρονικό Καρότσι» Εικόνα 40: Αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων Εικόνα 41: Σχεδιασµός της περίπτωσης χρήσης «Login» Εικόνα 42: ηµιουργία πινάκων από τις κλάσεις του συστήµατος Εικόνα 43: Οργάνωση υποσυστηµάτων Εικόνα 44: Απλοποιηµένο διάγραµµα διάταξης Εικόνα 45: Αναλυτικό διάγραµµα διάταξης για ηλεκτρονικό ανθοπωλείο

5 1 Γνωσιολογικοί στόχοι 1.1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας µελέτης περίπτωσης είναι να παρουσιάσει την κατασκευή ενός συστήµατος λογισµικού ηλεκτρονικού εµπορίου µε τη χρήση της γλώσσας UML (Unified Modeling Language). Επιπλέον, εκτός από τη χρήση UML κατά την ανάπτυξη του συστήµατος θα παρουσιασθούν πρακτικά θέµατα διαδικασιών ανάπτυξης λογισµικού µε αντικειµενοστρεφή τρόπο και θα δοθούν ανά κατηγορία πρακτικές οδηγίες για την καλύτερη χρήση της γλώσσας UML. 1.2 Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Μετά τη µελέτη του παραδείγµατος ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να: Να χρησιµοποιεί την Ενοποιηµένη Προσέγγιση (Unified Process - UP) για την ανάπτυξη ενός συστήµατος λογισµικού µε αντικειµενοστρεφή τρόπο Να δηµιουργεί τα απαραίτητα µοντέλα που απαιτούνται στην κάθε φάση ανάπτυξης λογισµικού Να εµβαθύνει στον τρόπο περιγραφής ενός συστήµατος µε τη χρήση της γλώσσας UML. 1.3 Έννοιες κλειδιά Τεχνολογία Λογισµικού UML (Unified Modeling Language) Ενοποιηµένη Προσέγγιση (Unified Process - UP) ιαχείριση Απαιτήσεων (Requirements Management) Ανάλυση και Σχεδιασµός Συστηµάτων Έλεγχος Συστηµάτων 5

6 2 Εισαγωγικές έννοιες Ο όρος UML προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων «Unified Modelling Language», που σηµαίνει «Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης» η οποία είναι η στάνταρτ γλώσσα για την περιγραφή και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων. Η UML περιλαµβάνει ένα σύνολο δοµικών στοιχείων τα οποία συντίθενται σε διαγράµµατα που έχουν τους παρακάτω στόχους: Τον προσδιορισµό πληροφοριακών συστηµάτων (Specification) Την οπτικοποίηση της δοµής αυτών, της συµπεριφοράς τους και του τρόπου που αλληλεπιδρούν µε το χρήστη (Visualization) Τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασµό Την Κατασκευή Τον Έλεγχο του συστήµατος και Την τεκµηρίωση Η UML κατασκευάσθηκε για να βελτιώσει την επικοινωνία των συµµετεχόντων στην ανάπτυξη συστηµάτων πληροφορικής µε αντικειµενοστρεφή τρόπο µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. Πολύ γρήγορα όµως η UML άρχισε να επηρεάζει την ανάπτυξη λογισµικού γενικότερα καθώς και την κουλτούρα των ανθρώπων που συµµετείχαν στην ανάπτυξη συστηµάτων. Η UML ικανοποιεί µια βασική ανάγκη στην ανάπτυξη λογισµικού και συστηµάτων: την ανάγκη της µοντελοποίησης. Ένα µοντέλο είναι στην ουσία µια αφαίρεση (abstraction) του πραγµατικού κόσµου η οποία µας επιτρέπει να συγκεντρώσουµε την προσοχή µας σε συγκεκριµένα σηµεία και να µελετήσουµε πιθανά προβλήµατα µε σκοπό της εξαγωγή συµπερασµάτων που θα µας προφυλάξουν από σφάλµατα στην ανάπτυξη του συστήµατος. Ένα καλά ορισµένο µοντέλο αποτελεί µια αποδοτική µέθοδο επικοινωνίας των συµµετεχόντων (stakeholders) στο έργο αφού επιτρέπει την ακριβή περιγραφή του προβλήµατος και της λύσης που προτείνεται. Ένα από τα πιο απλά παραδείγµατα µοντέλου είναι ο χάρτης. Ένας χάρτης µοντελοποιεί τον κόσµο µε διαφορετικούς τρόπους (πολιτικός, γεωγραφικός, συγκοινωνιακός χάρτης), καθένας από τους οποίους παρουσιάζει µια διαφορετική όψη χωρίς ποτέ να ταυτίζεται µε τον πραγµατικό κόσµο. Αντίστοιχα κάθε διαφορετικού τύπου διάγραµµα UML µοντελοποιεί το πρόβληµα µε έναν διαφορετικό τρόπο, που παρουσιάζει µια διαφορετική οπτική γωνία του ιδίου προβλήµατος. Η χρήση της αφαίρεσης, στα µοντέλα και τα διαγράµµατα της UML, µας επιτρέπει να χειριστούµε καλύτερα την πολυπλοκότητα εφόσον κάθε φορά µπορούµε να εστιάσουµε την προσοχή µας σε διαφορετικά θέµατα-παραµέτρους του συστήµατος. Η UML επιτρέπει τη δηµιουργία εξειδικευµένων όψεων (view) του συστήµατος περιορίζοντας τα στοιχεία του διαγράµµατος που εµφανίζονται κάθε 6

7 φορά. Για παράδειγµα ένα διάγραµµα κλάσεων (class diagram) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση του προβλήµατος, για το σχεδιασµό της λύσης, για την υλοποίηση του συστήµατος καθώς και για τον έλεγχο αυτού. Έτσι κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και για το ίδιο διάγραµµα κλάσεων εστιάζουµε την προσοχή µας σε λογικές έννοιες και σχέσεις του πεδίου του προβλήµατος, κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού εστιάζουµε την προσοχή µας στο πως θα υλοποιήσουµε τις κλάσεις και τις σχέσεις µεταξύ τους ενώ τέλος κατά την υλοποίηση ενδιαφερόµαστε για τις προγραµµατιστικές κλάσεις. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η χρήση UML για τη δηµιουργία µοντέλων µας επιτρέπει: 1. Να οπτικοποιήσουµε παραµέτρους του συστήµατος που θέλουµε να κατασκευάσουµε 2. Να προσδιορίσουµε τη δοµή και τη συµπεριφορά ενός συστήµατος 3. Να δηµιουργήσουµε πρότυπα που θα µας καθοδηγήσουν στην κατασκευή του συστήµατος και 4. Να τεκµηριώσουµε τις αποφάσεις που έχουµε λάβει σχετικά µε την ανάπτυξη του συστήµατος Η UML έχει µεγάλο αριθµό διαγραµµάτων, πράγµα το οποίο αποτελεί πολλές φορές λόγο σύγχυσης. Επιπλέον, η προσαρµοστικότητα (flexibility) της γλώσσας µας επιτρέπει να τοποθετούµε κατά το δοκούν στοιχεία από έναν τύπο διαγράµµατος σε έναν άλλο, ιδιότητα που αυξάνει την εκφραστικότητα της γλώσσας αλλά και περιπλέκει ακόµη περισσότερο τα πράγµατα. Στην UML 2.0 υπάρχουν 13 επίσηµα είδη διαγραµµάτων και αρκετά ανεπίσηµα. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη επίσηµων διαγραµµάτων UML µε τη µορφή µιας σχέσης γενίκευσης ειδίκευσης. Σύµφωνα µε αυτήν την εικόνα υπάρχουν δύο µεγάλες κατηγορίες διαγραµµάτων: 1. Τα δοµικά διαγράµµατα (structural diagrams)και 2. Τα διαγράµµατα συµπεριφοράς (behavioral diagrams) Τα δοµικά διαγράµµατα είναι αυτά που περιγράφουν τη στατική δοµή του συστήµατος, τα συστατικά του στοιχεία και γενικά όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που δε µεταβάλλονται στο χρόνο. Τα διαγράµµατα συµπεριφοράς περιγράφουν τη δυναµική συµπεριφορά του συστήµατος, πώς το σύστηµα αποκρίνεται στις απαιτήσεις και το πώς τα αντικείµενα συνεργάζονται για να επιτύχουν τους σκοπούς του συστήµατος. 7

8 Εικόνα 1: Η δοµή των διαγραµµάτων UML Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται επιγραµµατικά η χρησιµότητα του κάθε είδους διαγράµµατος: Τύπος ιαγράµµατος ιάγραµµα Κλάσεων (Class Diagram) ιάγραµµα Αντικειµένων (Object Diagram) ιάγραµµα Σύνθετης οµής (Composite Structure Σύντοµη Περιγραφή Παρουσιάζει τη στατική δοµή του συστήµατος, µε τη µορφή κλάσεων και συσχετίσεων µεταξύ τους Χρησιµοποιείται για να δείξει συγκεκριµένα παραδείγµατα του τρόπου µε τον οποίο συνδέονται τα αντικείµενα Είναι ένας νέος τύπος διαγράµµατος στην UML 2.0, το οποίο χρησιµοποιείται για να παρουσιάσει µε εναλλακτικό τρόπο τη σχέση σύνθεσης 8

9 Τύπος ιαγράµµατος Diagram) ιάγραµµα ιάταξης (Deployment Diagram) ιάγραµµα Συστατικών (Component Diagram) ιάγραµµα Πακέτων (Package Diagram) ιάγραµµα ραστηριοτήτων (Activity Diagram) ιάγραµµα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagram) ιάγραµµα Καταστάσεων/Πρωτοκόλλου (State Machine Diagram/ Protocol State Machine Diagram) ιάγραµµα Συνοπτικό (Overview Diagram) ιάγραµµα Ακολουθίας (Sequence Diagram) ιάγραµµα Επικοινωνίας (Communication Diagram) Σύντοµη Περιγραφή (composition). Χρησιµοποιείται για να περιγράψει την αρχιτεκτονική του συστήµατος σε σχέση µε άλλα προϊόντα λογισµικού που απαιτούνται, σε σχέση µε το υλικό κ.λπ. Χρησιµοποιείται για να δείξει την οργάνωση και τις σχέσεις του συστήµατος Χρησιµοποιείται για την οµαδοποίηση των κλάσεων του συστήµατος Χρησιµοποιείται για την περιγραφή της ροής των δεδοµένων και του ελέγχου. Είναι επίσης πολύ καλός τρόπος για την περιγραφή της ροής των εργασιών. Χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις υπηρεσίες που παρέχονται από το σύστηµα ή/και για να περιγράψει τη λειτουργικότητα του συστήµατος Χρησιµοποιείται για να περιγράψει τον κύκλο ζωής των αντικειµένων µιας κλάσης ή τις διαδοχικές καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρεθεί. Είναι ένα ειδικού τύπου διάγραµµα δραστηριότητας που χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια σύνθετη περίπτωση χρήσης. Χρησιµοποιείται για να περιγράψει την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ αντικειµένων καθώς και τη σειρά εκτέλεσης των µηνυµάτων Όπως και το διάγραµµα ακολουθίας χρησιµοποιείται για την περιγραφή της επικοινωνίας µεταξύ των αντικειµένων. Ονοµάσθηκαν διαγράµµατα επικοινωνίας στην UML 2.0 ενώ στις προηγούµενες εκδόσεις της UML ονοµάζονταν διαγράµµατα συνεργασίας (collaboration diagrams). Για λόγους συµβατότητας µε το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και καλύτερης κατανόησης θα εξακολουθήσουµε να τα αποκαλούµε διαγράµµατα 9

10 Τύπος ιαγράµµατος ιάγραµµα Χρονισµού (Timing Diagram) Σύντοµη Περιγραφή συνεργασίας. Τα διαγράµµατα χρονισµού χρησιµοποιούνται σε συστήµατα πραγµατικού χρόνου µε σκοπό να δείξουµε το χρονισµό του ρολογιού µέσα στο σύστηµα 10

11 3 Η διαδικασία Η ενοποιηµένη προσέγγιση (UP Unified Process) είναι µια επαναληπτική (iterative) διαδικασία ανάπτυξης συστηµάτων. Για ένα απλό σύστηµα, θα ήταν εφικτό να προσδιορισθεί αρχικά όλο το σύστηµα, να σχεδιαστεί ολόκληρη η λύση, να υλοποιηθεί το λογισµικό, και στη συνέχεια να ελεγχθεί το τελικό προϊόν. Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα, την εµβάθυνση που απαιτείται και την εκλέπτυνση που χρειάζεται για την ανάπτυξη ενός συστήµατος σήµερα, αυτή η γραµµική προσέγγιση είναι µη ρεαλιστική. Αντίθετα, µια επαναληπτική προσέγγιση επιτυγχάνει τη διαδοχικά αυξανόµενη κατανόηση του προβλήµατος µέσω της συνεχούς εµβάθυνσης στο πρόβληµα και εκλέπτυνσης της λύσης. Επιπλέον η επαναληπτική προσέγγιση προσφέρει την ευελιξία που απαιτείται στην ανάπτυξη των συστηµάτων σήµερα λόγω των συχνών αλλαγών στις απαιτήσεις ή των τακτικών αλλαγών στους επιχειρησιακούς στόχους. Οι δραστηριότητες της ενοποιηµένης προσέγγισης βασίζονται στη δηµιουργία και τη συντήρηση των µοντέλων παρά στη δηµιουργία και συντήρηση εγγράφων. Τα UML µοντέλα υπερέχουν έναντι των εγγράφων µια και περιέχουν πλούσια σηµειολογία και σηµασιολογία που εστιάζεται στην ανάπτυξη λογισµικού. Επιπλέον τα µοντέλα µπορούν να ειδωθούν από πολλές οπτικές γωνίες ενώ η πληροφορία που περιέχουν µπορεί να διαχειριστεί ηλεκτρονικά. Το σκεπτικό πίσω από την προσέγγιση αυτή είναι να ελαχιστοποιηθεί το κόστος ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων, µέσω της ελαχιστοποίησης του κόστους ανάπτυξης και συντήρησης εγγράφων. Η ενοποιηµένη προσέγγιση είναι µια διαδικασία αρχιτεκτονικο-κεντρική (architecture centric). Η ενοποιηµένη προσέγγιση εστιάζει την προσοχή στην όσο το δυνατόν νωρίτερα ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής του λογισµικού καθώς και του καθαυτό λογισµικού. Η ύπαρξη µιας αρχιτεκτονικής σε ισχύ διευκολύνει την παράλληλη ανάπτυξη, ελαχιστοποιεί την επανάληψη, αυξάνει την πιθανότητα της επαναχρησιµοποίησης τµηµάτων και βελτιώνει τη συντηρησιµότητα των συστηµάτων. Τέλος, η ανάπτυξη συστηµάτων µε την ενοποιηµένη προσέγγιση είναι βασισµένη στις περιπτώσεις χρήσης, δίνοντας έµφαση στη λεπτοµερή κατανόηση για το πώς το σύστηµα θα χρησιµοποιηθεί. Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τέσσερις είναι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η ενοποιηµένη προσέγγιση: 1. Εφαρµόζεται επαναληπτικά (iterative) 2. Το σύστηµα χτίζεται σταδιακά (incremental) 3. Είναι αρχιτεκτονικό-κεντρική (architecture centric) και 4. Βασίζεται στις περιπτώσεις χρήσης (use case driven) 11

12 3.1 Ο κύκλος ζωής στην ενοποιηµένη προσέγγιση Σύµφωνα µε την ενοποιηµένη προσέγγιση, ο κύκλος ζωής ανάπτυξης λογισµικού έχει τέσσερις φάσεις: 1. Η έναρξη (inception) είναι η πρώτη φάση της ενοποιηµένης προσέγγισης, όπου παρουσιάζεται η αρχική ιδέα του συστήµατος τουλάχιστον µέχρι του σηµείου που είναι αρκετά καλά θεµελιωµένη έτσι ώστε να επιτρέψει την είσοδο στη φάση επεξεργασίας. 2. Η επεξεργασία (elaboration) είναι η δεύτερη φάση, όπου περιγράφεται το όραµα του συστήµατος καθώς και η υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική του. Σε αυτήν τη φάση, προσδιορίζονται οι απαιτήσεις του συστήµατος. 3. Η κατασκευή (construction) είναι η τρίτη φάση, όπου σχεδιάζεται και κατασκευάζεται το λογισµικό. 4. Η µετάβαση (transition) είναι η τέταρτη φάση της διαδικασίας, όπου το λογισµικό υπόκειται σε έλεγχο και τελικά παραδίδεται στους χρήστες. Η φάση της µετάβασης σηµατοδοτεί την έναρξη της φάσης της συντήρησης λογισµικού και όχι το τέλος της διαδικασίας. Αν προσπαθήσουµε να συνοψίσουµε σε µια φράση το περιεχόµενο της κάθε φάσης τότε θα λέγαµε: 1. Έναρξη (inception) - Τεκµηριώνουµε την επιχειρηµατική ανάγκη ύπαρξης του συστήµατος 2. Επεξεργασία (elaboration) Προγραµµατίζουµε το έργο (project planning) και δηµιουργούµε την αρχιτεκτονική του συστήµατος 3. Κατασκευή (construction) Αναπτύσσουµε το σύστηµα 4. Μετάβαση (transition) Παραδίδουµε το σύστηµα στους τελικούς χρήστες Σε κάθε φάση µπορεί να εκτελεστεί ένας αριθµός επαναλήψεων (iterations). Στη συνέχεια, σε κάθε επανάληψη µπορεί να εκτελείται ένας αριθµός διαδικασιών (process) όπου κάθε διαδικασία, περιγράφεται µε ένα αριθµό διαφορετικών εργασιών (workflows). Έτσι µπορούµε να πούµε ότι ξεκινούµε από ένα γενικό κύκλο ζωής ενός έργου, συνεχίζουµε µε τις φάσεις, όπου σε κάθε φάση εκτελούµε επαναλήψεις, επαναλήψεις διαδικασιών που περιγράφονται µε ροές εργασιών. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του κύκλου ζωής και των επαναλήψεων που εκτελούνται µε γραφικό τρόπο. 12

13 Κύκλος ζωής επανάληψη φάση σύλληψη επεξεργασία κατασκευή µετάβαση Στόχοι συστήµατος Αρχιτεκτονική Συστήµατος Σύστηµα Λειτουργικά Ικανό Τελικό σύστηµα Εικόνα 2: Βασικές έννοιες του κύκλου ζωής στην ενοποιηµένη προσέγγιση Μια ροή εργασίας (workflow) είναι µια λογική οµαδοποίηση των δραστηριοτήτων και περιγράφει τους ρόλους των συµµετεχόντων, τις δραστηριότητες που εκτελούνται καθώς και τα αποτελέσµατα (artifacts) των δραστηριοτήτων που µπορεί να είναι παραδοτέα (deliverables), έγγραφα, κώδικας, πρότυπα ή οτιδήποτε άλλο µπορεί να παράγει µια δραστηριότητα. Στην ενοποιηµένη προσέγγιση έχουµε εννέα διαφορετικές ροές εργασιών (process workflows) οι οποίες είναι οι ακόλουθες: Βασικά workflows 1. Μοντελοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασιών (business modeling): Περιγράφει τη δοµή και την οργάνωση των διαδικασιών µιας επιχείρησης 2. Προδιαγραφές (requirements): Περιγραφή προδιαγραφών συστήµατος µε χρήση περιπτώσεων χρήσης 3. Ανάλυση και σχεδίαση (analysis and design): Περιγραφή των µοντέλων του συστήµατος 4. Υλοποίηση (implementation): Υλοποίηση του συστήµατος, µοναδιαίος έλεγχος (unit testing) και έλεγχος ολοκλήρωσης (integration testing) 5. Έλεγχος (testing): Καταγραφή των περιπτώσεων ελέγχων, της διαδικασίας ελέγχου καθώς και των µετρικών που θα χρησιµοποιηθούν. 6. ιάταξη (deployment): Αναφέρεται στη διάταξη του παραδοτέου συστήµατος Βοηθητικά workflows Επιπλέον εκτός των βασικών ροών εργασιών υπάρχει και ένας αριθµός βοηθητικών ροών εργασιών. Οι βοηθητικές ροές εργασιών δεν είναι προαιρετικές, είναι και αυτές απαραίτητες, αλλά διαφέρουν από τις βασικές ροές στο ότι τα παραδοτέα που παράγονται κατά την εκτέλεσή τους δεν αναφέρονται στο έργο αυτό καθαυτό, αλλά στη διαχείριση των εργασιών και των παραδοτέων του έργου. 13

14 7. ιοίκηση Σχηµατισµών (configuration management): ιαχείριση όλων των παραδοτέων του έργου 8. ιαχείριση έργου (project management): ιαχείριση των στοιχείων του έργου (χρόνου, πόρων κ.λπ.) 9. Περιβάλλον (environment): ηµιουργία της αναγκαίας υποδοµής για την εκτέλεση του έργου Ένα παράδειγµα του τρόπου ορισµού της ροής εργασίας για τη διαχείριση έργου δίνεται στην Εικόνα 3. Εκτέλεση Ανάπτυξη Κύκλου Επιχειρηµατικής Περίπτωσης Προσδιορισµός Κινδύνων Ανάπτυξη Ανάπτυξη Πλάνου Πλάνου Επαναληπτικής Ανάπτυξης Έργου Στελέχωση ιευθυντής Έργου Έργου Επανεκτίµηση Κινδύνων Αξιολόγηση κύκλου Εικόνα 3: Παράδειγµα ορισµού ροής εργασίας Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται ο συνδυασµός των φάσεων και των εργασιών στον κύκλο ζωής ενός έργου στο οποίο ακολουθείται η ενοποιηµένη προσέγγιση. 14

15 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ Σύλληψη Επεξεργασία Κατασκευή Μετάβαση Μοντελοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασιών Προδιαγραφές Ανάλυση και σχεδίαση Υλοποίηση Έλεγχος ιάταξη Συστήµατος ιοίκηση Σχηµατισµών ιαχείριση Έργου Περιβάλλον Εικόνα 4: Ο κύκλος ζωής στην ενοποιηµένη προσέγγιση. Τα βασικά παραδοτέα της ενοποιηµένης προσέγγισης όπως τονίστηκε και παραπάνω είναι τα µοντέλα. Εποµένως το αποτέλεσµα των παραπάνω workflows είναι η δηµιουργία ενός αριθµού µοντέλων τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται σε αντιστοιχία µε το όνοµα του workflow και είναι τα ακόλουθα: 1. Επιχειρηµατικό µοντέλο (Business model). Μοντελοποιεί την επιχείρηση και τις διαδικασίες της 2. Μοντέλο πεδίου προβλήµατος (Domain model). Περιγράφει το σύστηµα και καθορίζει τα όρια του συστήµατος. 3. Μοντέλο περιπτώσεων χρήσης (Use case model). Ορίζει τις προδιαγραφές του συστήµατος 4. Μοντέλο ανάλυσης (Analysis model). Περιγράφει τις αρχικές ιδέες (concepts) του συστήµατος 5. Μοντέλο σχεδιασµού (Design model). Περιγράφει το πώς θα υλοποιηθεί το σύστηµα. 6. Μοντέλο διαδικασιών (Process model). Περιγράφει τις φυσικές διαδικασίες του συστήµατος και τους µηχανισµούς συγχρονισµού. 7. Μοντέλο διάταξης (Deployment Model). Περιγράφει τη διάταξη-τοπολογία του φυσικού συστήµατος σε σχέση µε το περιβάλλον όπου το λογισµικό εκτελείται. 15

16 8. Μοντέλο Υλοποίησης (Implementation model). Περιγράφει το τρόπο µε τον οποίο θα κατασκευασθεί το τελικό σύστηµα από τα συστατικά του στοιχεία. 9. Μοντέλο Ελέγχου (Test model). Περιγράφει τη στρατηγική και τις διαδικασίες ελέγχου καθώς και τις περιπτώσεις ελέγχου (test cases). Όπως περιγράφτηκε και παραπάνω ο τρόπος εφαρµογής της ενοποιηµένης προσέγγισης είναι δυναµικός και προσαρµόσιµος στις εκάστοτε ανάγκες. Στα επόµενα κεφάλαια θα περιγραφούν τα απαιτούµενα µοντέλα για την κατασκευή ενός συστήµατος για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ανθοπωλείου «Λευκός Κρίνος». Πιο συγκεκριµένα για τη µελέτη περίπτωσης του ηλεκτρονικού ανθοπωλείου «Λευκός Κρίνος» θα δοθούν για τις βασικές εργασίες ανάπτυξης του συστήµατος τα εξής: καταγραφή των προδιαγραφών του συστήµατος o το µοντέλο περιπτώσεων χρήσης και o το µοντέλο του πεδίου προβλήµατος, ανάλυση και το σχεδιασµό o το µοντέλο ανάλυσης o το µοντέλο του σχεδιασµού o το µοντέλο διάταξης υλοποίηση o το µοντέλο υλοποίησης έλεγχος o το µοντέλο ελέγχου 16

17 4 Περιγραφή Μελέτης Περίπτωσης Ηλεκτρονικού Ανθοπωλείου Το κεντρικό ανθοπωλείο «Λευκός Κρίνος» αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο Internet δηµιουργώντας ένα ηλεκτρονικό ανθοπωλείο όπου οι πελάτες του θα µπορούν να παραγγέλνουν τις ανθοδέσµες της αρεσκείας τους. Πιο συγκεκριµένα το ανθοπωλείο αυτό θα προσφέρει τις εξής υπηρεσίες: 1. Ο κάθε πελάτης θα µπορεί να δηµιουργεί προσωπικό λογαριασµό στον οποίο θα αποθηκεύονται τα προσωπικά του δεδοµένα και ο οποίος θα προστατεύεται µε password. 2. To ανθοπωλείο θα µπορεί να δέχεται παραγγελίες από το internet. Ο χρήστης θα επιλέγει ένα-ένα τα διαφορετικά λουλούδια που θα βάλει στην ανθοδέσµη του καθώς και τον αριθµό των λουλουδιών του κάθε είδους που θέλει να αγοράσει. Εναλλακτικά, ο χρήστης θα µπορεί να επιλέξει µια ανθοσύνθεση η οποία είναι προκαθορισµένη όσον αφορά το περιεχόµενο αλλά και την τιµή της. 3. Ανάλογα µε το είδος του προορισµού (κοντινός, µακρινός) του παραλήπτη θα γίνεται µια επισήµανση προς τον πελάτη σχετικά µε την ανθεκτικότητα των λουλουδιών. Επιπλέον για κάθε λουλούδι θα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του, άρωµα, χρώµα, µέγεθος, οικογένεια, προέλευση, ειδική περίσταση στην οποία προσφέρεται, φωτογραφία κ.λπ. Αντίστοιχα για τις συνθέσεις θα δίνεται µια σύντοµη περιγραφή, ο τύπος της (ροµαντική, επαγγελµατική, κ.λπ.) καθώς και φωτογραφία. 4. Όταν ο πελάτης ολοκληρώσει την επιλογή των λουλουδιών θα ζητούνται από το σύστηµα τα στοιχεία του παραλήπτη των λουλουδιών. Τα στοιχεία αυτά θα αποθηκεύονται στο σύστηµα σε σχέση µε κάθε πελάτη και θα είναι διαθέσιµα για να χρησιµοποιηθούν κάποια επόµενη φορά. Ταυτόχρονα ο πελάτης θα γράφει το µήνυµα το οποίο θα ήθελε να συνοδεύει την ανθοδέσµη. 5. Ο πελάτης θα µπορεί να προσθέσει όσες ανθοδέσµες θέλει στο «ηλεκτρονικό καρότσι», να τις αφαιρέσει ακυρώνοντας την επιλογή του, ή να ολοκληρώσει τη συναλλαγή του µε την πληρωµή αυτών που έχει επιλέξει. 6. Επιπλέον, για κάθε πελάτη το σύστηµα θα µπορεί να αποθηκεύει τα ονόµατα φίλων, συνεργατών, αγαπηµένων προσώπων µαζί µε σηµαντικές ηµεροµηνίες επετείους έτσι ώστε όταν πλησιάζει η ηµεροµηνία της επετείου να στέλνει και να υπενθυµίζει την ηµέρα αυτή. 7. Το ηλεκτρονικό ανθοπωλείο θα συνδέεται µε το λογιστήριο της εταιρείας όπου υπάρχει το σύστηµα πληρωµής µε πιστωτικές κάρτες (το υποσύστηµα αυτό δεν ανήκει στο ηλεκτρονικό ανθοπωλείο αλλά συνεργάζεται µε αυτό). Το σύστηµα πιστωτικών καρτών επιτρέπει την ασφαλή πληρωµή των παραγγελθέντων λουλουδιών. 17

18 Την επιλεγµένη µελέτη περίπτωσης την συναντάµε πολύ συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία για τον απλό λόγο ότι είναι εύκολη στην κατανόηση καθώς ο τρόπος λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι γνωστός στους περισσότερους. Στα επόµενα κεφάλαια θα παρουσιασθεί βήµα-βήµα η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος για το ηλεκτρονικό ανθοπωλείο. Πρέπει όµως στο σηµείο αυτό να γίνει ξεκάθαρο ότι στόχος δεν είναι να δοθεί η πλήρης τεκµηρίωση του συστήµατος αλλά να δοθούν ξεκάθαρα παραδείγµατα και πρακτικές συµβουλές για τον τρόπο ανάπτυξης µε τη χρήση της γλώσσας UML. 18

19 5 Καταγραφή και Ανάλυση Απαιτήσεων (Requirements Capture and analysis) Η καταγραφή και η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως στόχο να απαντήσει στη βασική ερώτηση για το τι πρέπει να κάνει το σύστηµα. Είναι µια διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη και δύσκολη καθώς πρέπει να κατανοήσουµε τις πραγµατικές ανάγκες των χρηστών και στη συνέχεια να τις καταγράψουµε. Ορισµένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της καταγραφής των απαιτήσεων είναι: 1. στις περισσότερες περιπτώσεις το σύστηµα απευθύνεται σε πολλούς χρήστες, οι οποίοι έχουν γνώση ενός µικρού µέρους µόνο της συνολικής εργασίας που καλείται να υποστηρίξει το πληροφοριακό σύστηµα, 2. οι ανάγκες της επιχείρησης αλλάζουν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του συστήµατος, 3. κάθε έργο ανάπτυξης λογισµικού είναι µοναδικό η µοναδικότητα αυτή προέρχεται από τη διαφορετικότητα του πεδίου προβλήµατος, τη διαφορετικότητα του οργανισµού που θα χρησιµοποιεί το σύστηµα κ.λπ. 4. το σηµείο εκκίνησης για την καταγραφή των απαιτήσεων είναι διαφορετικό για κάθε έργο µια και µπορεί να ξεκινά από µια πολύ σύντοµη περιγραφή της γενικής ιδέας ή από την αναλυτική περιγραφή των αναγκών της επιχείρησης. Είναι προφανές λοιπόν ότι η καταγραφή των απαιτήσεων είναι µια διαδικασία σύνθετη η οποία και διαφέρει από έργο σε έργο. Στη γενική περίπτωση η καταγραφή και η ανάλυση των απαιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 1. Προσδιορισµός του µοντέλου του πεδίου προβλήµατος (domain model). Το µοντέλο του προβλήµατος περιγράφει τις βασικές οντότητες-έννοιες που αποτελούν το σύστηµα. 2. Προσδιορισµός του αντικειµένου εργασιών του συστήµατος (scope map). Προσδιορίζει µε επιγραµµατικό τρόπο τις απαιτήσεις του συστήµατος. 3. Προσδιορισµός του µοντέλου των περιπτώσεων χρήσης (use case model). Προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται το σύστηµα 4. Οργάνωση των περιπτώσεων χρήσης σε πακέτα. Οµαδοποιεί τις περιπτώσεις χρήσεις σε λογικά πακέτα. 5. Ανάπτυξη πρωτότυπων του συστήµατος µε σκοπό την επίδειξη στο χρήστη βασικών παραµέτρων. 5.1 Το µοντέλο του πεδίου προβλήµατος Το µοντέλο πεδίου προβλήµατος είναι ένα από τα βασικά µοντέλα της UML. Πρωταρχικός µας στόχος στη δηµιουργία του µοντέλου του πεδίου προβλήµατος είναι να προσδιορίσουµε τις αφαιρέσεις του πραγµατικού κόσµου που απαιτούνται για την κατασκευή του συστήµατος δηλαδή τα κύρια εννοιολογικά (conceptual) 19

20 αντικείµενα που πρόκειται να συµµετέχουν σε αυτό το σύστηµα. Η παραπάνω προσέγγιση αποτελεί γενικότερη αρχή δηµιουργίας συστηµάτων µε αντικειµενοστρεφές τρόπο, ότι το λογισµικό πρέπει να βασίζεται στα αντικείµενα του πεδίου προβλήµατος. Η αρχή αυτή βασίζεται στη θεωρία ότι ο πραγµατικός κόσµος αλλάζει λιγότερο συχνά από ότι οι προδιαγραφές ενός συστήµατος λογισµικού. Θα περίµενε κάποιος ότι ο ορισµός των περιπτώσεων χρήσης προηγείται του ορισµού του µοντέλου πεδίου προβλήµατος. Αν και στην πράξη ο ορισµός των δύο µοντέλων γίνεται ταυτόχρονα, ο ορισµός του µοντέλου πεδίου προβλήµατος προηγείται των περιπτώσεων χρήσης µια και οι περιπτώσεις χρήσης πρέπει να γραφούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να λαµβάνουν υπόψη τα εννοιολογικά αντικείµενα που καθορίζονται στο µοντέλο του προβλήµατος (conceptual model). Επιπλέον, µε την προσέγγιση αυτή µπορούµε να συνδέσουµε το στατικό και το δυναµικό µοντέλο του συστήµατος. Εν κατακλείδι, το µοντέλο του πεδίου προβλήµατος αποτελεί ένα αρχικό λεξικό όρων και εννοιών του προς ανάπτυξη συστήµατος. Καθώς προσδιορίζουµε τα εννοιολογικά αντικείµενα, πρέπει επίσης να προσδιορίσουµε τις σχέσεις µεταξύ τους. Τρεις είναι οι πιο σηµαντικοί τύποι σχέσεων: η σχέση γενίκευσης/ειδίκευσης (generalization/specialization) µε την οποία περιγράφουµε την κληρονοµικότητα, η σχέση συναρµολόγησης (aggregation) µε την οποία περιγράφουµε τη σύνθεση και τέλος οι απλές συσχετίσεις που περιγράφουν την ανάγκη ύπαρξης άλλων αντικειµένων µε σκοπό την υλοποίηση µιας συµπεριφοράς. Στην παρούσα φάση δε δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στην καταγραφή των πεδίων ή των µεθόδων µια και ο βασικός µας στόχος είναι ο προσδιορισµός των αντικειµένων και των σχέσεων µεταξύ τους. Μια από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνει για τη δηµιουργία του στατικού µοντέλου είναι να βρεθούν οι κατάλληλες κλάσεις που αντιπροσωπεύουν ακριβώς τις αφαιρέσεις που παρουσιάζει η περιοχή προβλήµατος. Κλάσεις µπορεί να είναι φυσικές οντότητες είτε να αναπαριστούν γενικότερες ιδέες. Μερικοί βασικοί κανόνες για την εύρεση των κλάσεων είναι: 1. Τα ουσιαστικά και οι ονοµαστικές φράσεις γίνονται κλάσεις ή πεδία κλάσεων. 2. Τα ρήµατα και οι ρηµατικές φράσεις γίνονται µέθοδοι και συνδέσεις (associations). 3. Οι κτητικές φράσεις δείχνουν ότι το ουσιαστικό αναπαριστά µια ιδιότητα παρά µια κλάση. 20

21 Αν εφαρµόσουµε τους κανόνες χρησιµοποιώντας τη γενική περιγραφή του προβλήµατος τότε καταλήγουµε σε ένα αριθµό υποψηφίων κλάσεων. Οι κλάσεις που παράγονται µε τον τρόπο αυτό παρουσιάζονται υπογραµµισµένες. Το κεντρικό ανθοπωλείο «Λευκός Κρίνος» αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο Internet δηµιουργώντας ένα ηλεκτρονικό ανθοπωλείο όπου οι πελάτες του θα µπορούν να παραγγέλνουν τις ανθοδέσµες της αρεσκείας τους. Πιο συγκεκριµένα το ανθοπωλείο αυτό θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες του να κάνουν τα ακόλουθα: 1. Ο κάθε πελάτης µπορεί να δηµιουργεί προσωπικό λογαριασµό στον οποίο αποθηκεύονται τα προσωπικά του δεδοµένα και ο οποίος προστατεύεται µε password. 2. To ανθοπωλείο θα µπορεί να δέχεται παραγγελίες από το internet. Ο χρήστης επιλέγει ένα-ένα τα διαφορετικά λουλούδια που θα βάλει στην ανθοδέσµη του καθώς και τον αριθµό των λουλουδιών του κάθε είδους που θέλει να αγοράσει. Εναλλακτικά, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µια ανθοσύνθεση η οποία είναι προκαθορισµένη όσο αφορά το περιεχόµενο αλλά και την τιµή της. 3. Ανάλογα µε το είδος του προορισµού (κοντινός, µακρινός) του παραλήπτη γίνεται µια επισήµανση προς τον πελάτη σχετικά µε την ανθεκτικότητα των λουλουδιών. Επιπλέον για κάθε λουλούδι παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του: άρωµα, χρώµα, µέγεθος, οικογένεια, προέλευση, ειδική περίσταση στην οποία προσφέρεται, φωτογραφία κ.λπ. Αντίστοιχα για τις συνθέσεις δίνεται µια σύντοµη περιγραφή, ο τύπος της (ροµαντική, επαγγελµατική, κ.λπ.) καθώς και φωτογραφία. 4. Όταν ο πελάτης ολοκληρώσει την επιλογή των λουλουδιών ζητούνται από το σύστηµα τα στοιχεία του παραλήπτη των λουλουδιών. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται στο σύστηµα σε σχέση µε κάθε πελάτη και είναι διαθέσιµα για να χρησιµοποιηθούν κάποια επόµενη φορά. Ταυτόχρονα ο πελάτης γράφει το µήνυµα το οποίο θα ήθελε να συνοδεύει την ανθοδέσµη. 5. Ο πελάτης µπορεί να προσθέσει όσες ανθοδέσµες θέλει στο «ηλεκτρονικό καρότσι», να τις αφαιρέσει ακυρώνοντας την επιλογή του, ή να ολοκληρώσει τη συναλλαγή του µε την πληρωµή αυτών που έχει επιλέξει. 6. Επιπλέον, για κάθε πελάτη το σύστηµα µπορεί να αποθηκεύει τα ονόµατα φίλων, συνεργατών, αγαπηµένων προσώπων µαζί µε σηµαντικές ηµεροµηνίες επετείους έτσι ώστε όταν πλησιάζει η ηµεροµηνία της επετείου να στέλνει και να υπενθυµίζει την ηµέρα αυτή. 7. Το ηλεκτρονικό ανθοπωλείο θα συνδέεται µε το λογιστήριο της εταιρείας όπου υπάρχει το σύστηµα πληρωµής µε πιστωτικές κάρτες (το υποσύστηµα αυτό δεν ανήκει στο ηλεκτρονικό ανθοπωλείο αλλά συνεργάζεται µε αυτό). Το σύστηµα πιστωτικών καρτών επιτρέπει την ασφαλή πληρωµή των παραγγελθέντων λουλουδιών. 21

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για ανάπτυξη διαγραµµάτων κλάσεων

Κανόνες για ανάπτυξη διαγραµµάτων κλάσεων 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κανόνες για ανάπτυξη διαγραµµάτων κλάσεων ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Προσδιορισµός κλάσεων Πως να ονοµάσουµε τις κλάσεις; Που να τις βρούµε; Τι να κοιτάξουµε; Τι να

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Πρωτοτυποποίηση Προγραµµατισµός υλοποίησης Ανάπτυξη συστήµατος Μοναδιαίος έλεγχος Ολοκλήρωση 2 3 Η υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Βασικές έννοιες αντικειµενοστεφούς τρόπου ανάπτυξης Τι είναι κλάση Τι είναι αντικείµενο 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τα διαγράµµατα πακέτων

Τα διαγράµµατα πακέτων 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Τα διαγράµµατα πακέτων ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Βασικές έννοιες Πως αποικοδοµούµε ένα σύστηµα σε πακέτα Παραδείγµατα διαγράµµατος πακέτων Στερεότυπα πακέτων 3 Οχωρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα UML

Εισαγωγή στη γλώσσα UML Κεφάλαιο 1 o Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο Στις πρώτες εποχές των υπολογιστών, οι προγραμματιστές συνήθιζαν να περιορίζονται στην ανάλυση σε βάθος των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Αλέξανδρος Ν. Χατζηγεωργίου Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Διαχείριση Παραγγελιών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεματική Ενότητα ΠΛΗ 24 2008

Διαβάστε περισσότερα

Requirements Απαιτήσεις

Requirements Απαιτήσεις Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων Information Systems Analysis and Design Requirements Engineering Data Flow Diagrams Process

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων. Εισαγωγή στην UML. Βασίλειος Βεσκούκης

Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων. Εισαγωγή στην UML. Βασίλειος Βεσκούκης Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Εισαγωγή στην UML Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@unipi.gr v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Άσκηση 1 Εφαρµογή Web

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Άσκηση 1 Εφαρµογή Web ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Εφαρµογή Web Α) Τα παραπάνω διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις του συστήµατος ως εξής: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Μόνο οι φοιτητές του συγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης Use case

Περίπτωση Χρήσης Use case Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Use Cases & Use Case Diagrams Περίπτωση Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ»

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ» Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας για το εργαστήριο «Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστημάτων I» θα σχεδιαστεί το ακόλουθο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ): Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα διαγράµµατα UML. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα διαγράµµατα UML. ρ. Πάνος Φιτσιλής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Τα διαγράµµατα UML ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Σύντοµη περιγραφή των διαγραµµάτων UML Στατική δοµή υναµική δοµή ιαγράµµατα UML - 1 Περιγράφουν τη στατική δοµή του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 893 ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Πάνος Φιτσιλής Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατος Συσκευασίας Φακέλων Τσαγιού

Συστήµατος Συσκευασίας Φακέλων Τσαγιού νέο ιάγραµµα Ροής εδοµένων (DFD) Συστήµατος Συσκευασίας Φακέλων Τσαγιού ΖΥΓΑΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ζύγισε φάκελο Καταµέτρηση 1 λάθος Επιδιωκόµενο Χρησιµοποιείται για να δείξει ένα άτοµο, µια µηχανή ή ένα άλλο Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Diagrams)

Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Diagrams) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πρόσθετο Υλικό (White Paper) Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Φεβρουάριος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών Εφαρµογή Βusiness ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Μετασχηµατισµοί Παραστατικών... 4 1.1 Συνδεόµενα Παραστατικά (Έµµεση Οθόνη)...4 1.2 Μαζικοί Μετασχηµατισµοί...7 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Μεθοδολογίες Σχεδιασµού, Μεθοδολογία LUCID Τι είναι σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων; Τι είναι σχεδίαση;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Ανάλυση Απαιτήσεων Μοντέλο περιπτώσεων χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)- Γενικά Περίπτωση χρήσης: ένα σύνολο διαδοχικών ενεργειών (που μπορεί να περιλαμβάνει και εναλλακτικές ενέργειες) το οποίο οδηγεί σε ένα χρήσιμο αποτέλεσμαγιαέναν χειριστή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής. Διάλεξη 1: Βασικές Έννοιες Έργου

Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής. Διάλεξη 1: Βασικές Έννοιες Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 1: Βασικές Έννοιες Έργου Πληροφορίες για το µάθηµα Διαλέξεις: κάθε Δευτέρα 13:00-15:00 Ιστότοπος στο eclass:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου 2 Περιεχόμενα 1Καθορισμός στόχων υλοποίησης...2 1.1Ανάλυση αναγκών...2 1.2Ανάλυση χρηστών...2 1.3Μοντέλα πληροφορίας...3 1.3.1Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β

Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σ Β (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3) Τελευταία ενηµέρωση: 10/2011 Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β ΣΤΟΧΟΣ Στόχοs του 3 ου εργαστηρίου είναι η υλοποίηση µοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ.

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΣΑΠΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. : Μ15/06 ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο 2007-2008 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ : Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανάπτυξη web-based εφαρµογής για διαχείριση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης καθηγητών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ έσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο 9.1 ηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης 9.2 Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση 9.3 Αναλυτικά για το ιάγραµµα ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα