ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΜΑΕΣ ΟΣΜΑΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΜΑΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΕΣΟΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ «ΟΣΜΑΕΔ» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

3 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να διερευνήσει τη σκοπιμότητα της συγχώνευσης των οικοδομικών συνεταιρισμών ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ ΚΑΙ ΟΣΜΑΑ. Έγινε έρευνα πεδίου, ηλεκτρονικής και έντυπης πληροφόρησης για την νομική, οικονομική και οργανωτική κατάσταση των οικοδομικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα προκειμένου να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές και συγκρίσιμοι δείκτες δραστηριότητας για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εξετάστηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των τριών συνεταιρισμών καθώς επίσης τα καταστατικά και οι κανονισμοί λειτουργίας και έγινε επίσης συλλογή οικονομικών στοιχείων των συνεταιρισμών από ισολογισμούς, αποτελέσματα χρήσεως, καταστάσεις εσόδων-εξόδων. Συλλέχτηκαν επίσης στοιχεία για οργάνωση και λειτουργία των συνεταιρισμών με εκτενή ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν τα στελέχη και των τριών συνεταιρισμών. Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία σχεδιάστηκε σε γενικές γραμμές η οργανωτική και λειτουργική δομή ενός συνεταιρισμού που θα προέκυπτε από τη συγχώνευση των υφισταμένων τριών συνεταιρισμών. Από την εξέταση των συλλεχθέντων στοιχείων και την προβλεπόμενη λειτουργία του συνεταιρισμού που θα προέκυπτε από ενδεχόμενη συγχώνευση συνάγονται τα εξής: 1 Η συγχώνευση των τριών υφισταμένων συνεταιρισμών σε ένα νέο ομοειδή συνεταιρισμό είναι νομικά εφικτή υπό την προϋπόθεση αλλαγής του άρθρου του ιδρυτικού νόμου που γενικά απαγορεύει τις συγχωνεύσεις. 2 Οι συνεταιρισμοί πρέπει να δηλώσουν βιβλία Γ κατηγορίας στην εφορία. 3 Ο νέος συνεταιρισμός θα είχε σαφές όφελος τόσο για το Υπ.Εθ.Α., λόγω της οικονομικότερης λειτουργίας του, όσο και για τα μέλη στα οποία θα μπορεί να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες λόγω της αρτιότερης οργάνωσης με τη προσθήκη τεχνικής και νομικής υπηρεσίας. 4 Οι δείκτες δραστηριότητας του νέου συνεταιρισμού συγκρίνονται ευμενώς όχι μόνο με τους δείκτες των υφισταμένων συνεταιρισμών αλλά και με τους δείκτες άλλων τυπικών πολιτικών συνεταιρισμών καθώς και ιδιωτικών οργανισμών μέρη των οποίων επιτελούν παρόμοιο έργο. Τέλος παρατίθεται σειρά οργανωτικών, οικονομικών, λογιστικών και οργανωτικών θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να οργανωθούν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δράσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση των τριών υφισταμένων συνεταιρισμών σε ένα ομοειδή νέο συνεταιρισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 1

4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Κατόπιν εντολής του Υπ.Εθ.Α. /ΓΔΟΣΥ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ ανέλαβε να διερευνήσει τη σκοπιμότητα της συγχώνευσης των οικοδομικών συνεταιρισμών ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ ΚΑΙ ΟΣΜΑΑ. Για το σκοπό αυτό υπεγράφη κατόπιν αξιολόγησης ενσφραγίστων προσφορών στις 19 Ιουλίου 2011 σύμβαση μεταξύ Της διοίκησης του ΟΣΜΑΕΣ και της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» προκειμένου η τελευταία «να διερευνήσει την ενδεχομένως μέσω συγχωνεύσεως ή άλλης προσφορότερης προτάσεως βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συνεταιρισμών ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ και ΟΣΜΑΑ με τη συγχώνευση τους». Για την υλοποίηση του έργου η ανάδοχος ακολούθησε την πιο κάτω μεθοδολογία: 1 Πραγματοποίησε συνεντεύξεις με στελέχη των τριών συνεταιρισμών 2 Συνέλλεξε οικονομικά στοιχεία και στοιχεία δραστηριότητας των τριών συνεταιρισμών 3 Εκπόνησε εκτενές ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωσε το προσωπικό και των τριών συνεταιρισμών. Με το ερωτηματολόγιο ( το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα (7. 1) συλλέχτηκαν πληροφορίες για την πραγματική ενασχόληση του προσωπικού των συνεταιρισμών, τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας καθώς και οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη. 4 Έγινε έρευνα στο διαδίκτυο, σε δημοσιεύματα αλλά και με απ ευθείας επαφές με άλλους ιδιωτικούς συνεταιρισμούς και φορείς παρεμφερούς δραστηριότητας προκειμένου να ευρεθούν λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη προς σύγκριση με αυτά των υπό μελέτη συνεταιρισμών. 5 Έγινε μελέτη του νομικού καθεστώτος που διέπει γενικά τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα και ειδικότερα τους συγκεκριμένους ιδίως όσον αφορά στην δυνατότητα μετασχηματισμού τους και εξετάστηκε η από νομική άποψης δυνατότητα συγχώνευσης. 6 Έγινε επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων προς δημιουργία δεικτών δραστηριότητας και με βάση τις πληροφορίες που συλλέχτηκαν από τα ερωτηματολόγια, τις πληροφορίες για τη λειτουργία οργανισμών με παρεμφερή λειτουργία και την πείρα των μελετητών συντάχτηκε οργανόγραμμα με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας για συνεταιρισμό που θα προέκυπτε από ενδεχόμενη συνένωση των εν λόγω συνεταιρισμών. Ο νέος συνεταιρισμός ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 2

5 ονομάστηκε προκαταρκτικά «ΟΣΜΑΕΔ», Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. 7 Έγινε εκτίμηση του κόστους λειτουργίας του νέου συνεταιρισμού που θα προκύψει από ενδεχόμενη συγχώνευση αλλά και των λειτουργικών ωφελημάτων. 8 Τέλος συντάχτηκαν συμπεράσματα και προτάσεις προς τη διοίκηση του ΟΣΜΑΕΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 3

6 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ : Ο πρώτος ορισµός που αφορά στους οικοδομικούς συνεταιρισµούς εµφανίζεται µε τη θέσπιση του Α.Ν. 201/1967: «οικοδοµικός είναι κάθε συνεταιρισµός, ο οποίος ανεξαρτήτως της επωνυμίας του, έχει σύµφωνα µε το καταστατικό του ως κύριο σκοπό την απόκτηση και διανοµή εις τα µέλη αυτού εκτάσεων, αστικών ή εξοχικών, για την ανέγερση οικοδομών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο στεγαστική ή µη εξυπηρέτηση τούτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εξυπηρέτηση αυτή δε θα αφορά τη γεωργική, δασονοµική ή αγροτική εν γένει εκµετάλλευση.» Το 1986 με το Ν. 1667/86 καθορίζεται περαιτέρω το πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισμών. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία: «οικοδοµικός συνεταιρισµός είναι κάθε συνεταιρισµός που έχει από το καταστατικό του αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση για τα µέλη του κατοικιών σε αστικές ή παραθεριστικές περιοχές ή την εν γένει αναµόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση περιοχών κατοικίας προς όφελος µόνο των µελών του.» Από το δεύτερο αυτό ορισµό προκύπτουν και οι δυο βασικές κατηγορίες συνεταιρισµών που είναι οι αστικοί και οι παραθεριστικοί, οι οποίοι ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία ως εξής : Αστικοί οικοδοµικοί συνεταιρισµοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σκοπό να αποκτήσουν τα µέλη τους κύρια κατοικία ή εκείνοι, οι οποίοι αποσκοπούν στην αναµόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση διαμορφωμένων περιοχών κατοικίας εφόσον προβλέπονται από εγκεκριμένο ΓΠΣ. Παραθεριστικοί οικοδοµικοί συνεταιρισµοί είναι αυτοί που έχουν σκοπό να αποκτήσουν τα µέλη τους παραθεριστική κατοικία ή αποσκοπούν στην αναµόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση διαμορφωμένων περιοχών παραθεριστικής κατοικίας εφόσον αυτές οι παροχές προβλέπονται από εγκεκριμένη ΖΟΕ. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, περιορισμένης ευθύνης, δηλαδή κάθε οικοδοµικός συνεταιρισµός είναι υπεύθυνος για τα χρέη του αποκλειστικά και µόνο µε την περιουσία του και τα µέλη του ευθύνονται μέχρι του ποσοστού της εταιρικής τους συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 4

7 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ: Οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί πρωτοεµφανίστηκαν στον ελληνικό χώρο στις αρχές της δεκαετίας του 1950, λίγα χρόνια µετά τη λήξη του εµφυλίου πολέµου. Η βαθµιαία εξοµάλυνση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης µεταπολεµικά, σε συνδυασµό µε την εσωτερική µετανάστευση των δεκαετιών 50, 60, οδήγησε σε έντονη ζήτηση γης για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, ιδίως στα µεγάλα αστικά κέντρα και στις περιοχές γύρω από αυτά. Με σκοπό την εξασφάλιση στέγης, συστάθηκαν έτσι, οικοδοµικοί συνεταιρισµοί από άτοµα που άνηκαν στον ίδιο ευρύτερο επαγγελµατικό τοµέα. Με την πάροδο των ετών και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί άρχισαν να ενδιαφέρονται όχι µόνο για την εξασφάλιση κύριας κατοικίας αλλά και για τη δηµιουργία παραθεριστικής, αγοράζοντας εκτάσεις σε ανάλογες τοποθεσίες. Οι παραθεριστικοί οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, ιδιαίτερα διαδεδοµένοι οδήγησαν στην από κοινού αγορά µεγάλων εκτάσεων οι οποίες στη συνέχεια προορίζονταν για κατάτµηση, διανοµή οικοπέδων στους δικαιούχους και τελικά για οικιστική αξιοποίηση. Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι η σύσταση των οικοδοµικών συνεταιρισµών οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην προσπάθεια των ασθενέστερων οικονοµικά οµάδων να προστατευθούν από την ασύδοτη εκµετάλλευση της γης από επιχειρηµατίες και την πώληση οικοπέδων σε τιµές εξαιρετικά υψηλές για το µέσο εργαζόµενο. Σήµερα εντοπίζονται πάνω από 518 οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, αρκετοί από τους οποίους αντιµετωπίζουν πληθώρα προβληµάτων, όσον αφορά την υλοποίηση του στόχου για τον οποίο συστάθηκαν, ο οποίος δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση κατοικίας (κύριας ή παραθεριστικής) στα µέλη του εκάστοτε συνεταιρισµού ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός των Συνεταιρισμών είναι η απόκτηση κατά κυριότητα και νομή (ιδιωτικών και δημοσίων εξοχικών εκτάσεων για τον ΟΣΜΑΕΣ και εξοχικών αλλά και αστικών εκτάσεων για τους ΟΣΜΑΑ και ΟΣΜΑΝ σε διάφορες περιοχές της Χώρας και η διανομή αυτών εις τους συνεταίρους μετά τη διαρρύθμιση του εντός και πέριξ αυτών χώρου ως οικοδομήσιμου, προς ανέγερση κατοικίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί όρων δομήσεως.. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 5

8 Κάθε περιοχή που αποκτάται από τους συνεταιρισμούς αποτελεί ιδιαίτερο οικιστικό πρόγραμμα εξυπηρέτησης των συνεταίρων. Κέρδη δεν διανέμονται μεταξύ των συνεταίρων. Προς επίτευξη του ως άνω σκοπού οι Συνεταιρισμοί μπορούν: - Να αγοράζουν εκτάσεις, να τις κατανέμουν, να πωλούν ή να ανταλλάσουν εκτάσεις εκτός ρυμοτομικού σχεδίου. - Να ρυμοτομούν εκτάσεις προς διανομή οικοπέδων στα μέλη - Να κατασκευάζουν έργα υποδομής - Να δανείζονται αλλά κα να δανείζουν τα μέλη τους με κατάλληλες εγγυήσεις - Να κατασκευάζουν οικίες με εργολαβίες για όποια μέλη το επιθυμούν αλλά και να αναλαμβάνουν κάθε είδους εργασία προς εκπλήρωση του σκοπού τους ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης και μονίμων αξιωματικών Ελληνικού Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ και ΟΣΜΑΑ ιδρύθηκαν το 1968 ο πρώτος και το 1970 οι άλλοι δυο με τον ΑΝ 564/1968 και ΝΔ 505/1970 αντίστοιχα. Ο ΟΣΜΑΕΣ αντικατέστησε παλαιότερο συνεταιρισμό που ιδρύθηκε δυνάμει του Ν.602/1914 και εποπτεύεται από το Υπ.Εθ.Α. μέσω της ΓΕΣ/ΔΟΙ σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2295/95 και το Π.Δ. 363/97. Ο ΟΣΜΑΝ ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών στις 14 Οκτωβρίου 1968 και περιήλθε στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Αμύνης δια του Αρχηγού ΓΕΝ με το Ν.Δ. 505/1970 την 17 Απριλίου Ο ΟΣΜΑΑΑ ιδρύθηκε το 1968 με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και η λειτουργία του διέπεται από το Ν,Δ, 505/1970. Οι νέοι συνεταιρισμοί με την ίδρυση τους έθεσαν νέες βασικές καταστατικές διατάξεις. Κύριες ανάμεσα τους ήταν η αντικατάσταση της άσκησης των αρμοδιοτήτων των Γενικών Συνελεύσεων από τα ΑΝΣ και για θέματα αγοράς εκτάσεων, χωροθέτησης, χαρακτηρισμούς, πολεοδόμηση και οικοδόμηση οικοπέδων, εφαρμογή θα είχαν πλέον οι διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. και του Π.Δ. 93/87. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 6

9 Οι Συνεταιρισμοί αποτελούν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα και υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Είναι απεριορίστου διαρκείας και δεν έχουν εμπορική ιδιότητα. Οι συνεταιρισμοί διέπονται από τους ιδρυτικούς νόμους ΑΝ 564/1968 και Ν.Δ. 505/1970 καθώς και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν χωροθέτηση, αδειοδότηση οικιστικών προγραμμάτων στην Ελληνική Επικράτεια καθώς επίσης και στις κείμενες διατάξεις του αστικού και εμπορικού δικαίου εάν κάτι διαφορετικό δεν θεσμοθετείται με τους ιδρυτικούς νόμους ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Συγχωνεύσεις των Συνεταιρισμών με άλλους ομοειδείς απαγορεύεται από τους ιδρυτικούς νόμους. Α.Ν. 564/1968 για τον ΟΣΜΑΕΣ και Ν.Δ. 505/1970 για τον ΟΣΜΑ και ΟΣΜΑΝ. Καθ όσο οι ιδρυτικοί νόμοι ρητά απαγορεύουν την συγχώνευση καθενός συνεταιρισμού με άλλον, προκειμένου να υλοποιηθεί η συγχώνευση τους πρέπει να προηγηθεί κατάργηση της απαγόρευσης αυτής με νέα διάταξη νόμου που θα επιτρέπει την συγχώνευση των τριών συνεταιρισμών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Ν. 2166/93 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 4 του Ν. 2390/ 1996 προβλέπει την συγχώνευση αστικών συνεταιρισμών σε ομοειδή συνεταιρισμό. Ως εκ τούτου η μόνη νομική παρέμβαση που απαιτείται είναι η προσθήκη δύο άρθρων σε νομοθεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α. ως εξής 1. Δια του παρόντος προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 564/1968 η εξής φράση: «Επιτρέπεται κατ εξαίρεση η συγχώνευση του συνεταιρισμού με τον ΟΣΜΑΝ και ΟΣΜΑΑ σε ομοειδή νέο συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 όπως τροποποιήθηκε» 2. Δια του παρόντος προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 33 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 505/1970 η εξής φράση: «Επιτρέπεται κατ εξαίρεση η συγχώνευση των συνεταιρισμών με τον ΟΣΜΑΕΣ σε ομοειδή συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 όπως τροποποιήθηκε» ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 7

10 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα περιουσιακά στοιχεία των συνεταιρισμών αποτελούνται από τα εξής: 1. Οικόπεδα που έχουν ρυμοτομηθεί και δεν έχουν ακόμη διανεμηθεί στα μέλη. 2. Οικόπεδα που έχουν μεν διανεμηθεί στα μέλη αλλά δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη και δεν έχουν γίνει συμβόλαια μεταβίβασης. 3. Εκτάσεις εκτός και εντός σχεδίου που δεν είναι αξιοποιήσιμες ή είναι προς πώληση ή ανταλλαγή. 4. Κοινόχρηστοι χώροι. 5. Κτίρια, εγκαταστάσεις και έργα υποδομής. Από τους ισολογισμούς του 2010 των συνεταιρισμών προκύπτουν τα εξής: ΟΣΜΑΕΣ ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕΤΑ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ , ,43 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ , ,99 ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ , ,31 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ , ,77 ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 0,05 0,05 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Τα μέλη και των τριών συνεταιρισμών μπορούν να είναι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Κατ εξαίρεση στον ΟΣΜΑΕΣ μέλη μπορούν γίνουν και έφεδροι αξιωματικοί υπό την προϋπόθεση ότι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 8

11 είχαν δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία πριν το Ο αριθμός όμως αυτών των εφέδρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/100 των μονίμων αξιωματικών μελών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Τα προγράμματα σε εξέλιξη στους τρεις συνεταιρισμούς είναι τα εξής: ΟΣΜΑΕΣ: Πρόγραμμα Μαλεσίνας με μέλη Πρόγραμμα Κάρυστος με μέλη Τα μη εξυπηρετούμενα ήδη σε πρόγραμμα του συνεταιρισμού ανέρχονται σε σε σύνολο μελών. ΟΣΜΑΝ: Πρόγραμμα Αγ. Ιωάννης Ευβοίας με μέλη Πρόγραμμα Κορακιές με μέλη Πρόγραμμα Τσονίμα με 77 μέλη Πρόγραμμα Βγέθι με 199 μέλη Πρόγραμμα Γραμματικό με 121 Τα μη εξυπηρετούμενα ήδη σε πρόγραμμα του συνεταιρισμού ανέρχονται σε σε σύνολο μελών. ΟΣΜΑΑ: Πρόγραμμα Αετός Καρύστου με 815 μέλη Πρόγραμμα Γούβες Ηράκλειο με 35 μέλη Πρόγραμμα Μ. Ηλίων Β. Εύβοια με 30 μέλη Τα μη εξυπηρετούμενα ήδη σε πρόγραμμα του συνεταιρισμού ανέρχονται σε σε σύνολο μελών. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 9

12 2.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ Προσωπικό Το προσωπικό του ΟΣΜΑΕΣ αποτελείται από 10 άτομα προσωπικού όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα 1 και τα οποία είναι τα εξής: ο Πρόεδρος Δ.Σ., ο Γενικός Γραμματέας και υπεύθυνος του Γ προγράμματος (των μη Εξυπηρετηθέντων Μελών), η γραμματέας, ο Τμηματάρχης του Προγράμματος Μαλεσίνας, ο Τμηματάρχης Ύδρευσης, ο Τμηματάρχης Καρύστου, 1 Ταμίας, 1 βοηθός Ταμία και 2 στο Λογιστήριο. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 10

13 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΜΑΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α. ΚΟΥΡΜΠΑΝΗΣ ΑΝΧΗΣ (Μ.Χ.) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ Ι. ΜΠΑΣΕΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Ε. ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Β. ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡ. ΣΕΡΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΜΕΛΗ Α. ΚΟΥΡΜΠΑΝΗΣ ΑΝΧΗΣ (Μ.Χ.) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Π. ΓΚΟΓΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Ε. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Μ. ΜΑΚΡΗ Ν. ΤΣΙΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 11

14 Περιγραφή των θέσεων και καθηκόντων Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό πρέπει να επιτελεί τα εξής έργα: α. Συγκαλεί Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει την συνεδρίαση εισηγουμένης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των οποίων συντάσσει ο ίδιος. β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου γ. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και τα έγγραφα του οργανισμού δ. Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία ε. Υπογράφει εντολές είσπραξης και πληρωμής στ. Αναφέρει στον Β Υπαρχηγό του ΓΕΣ την πορεία του οργανισμού και τυχόν προβλήματα που υπάρχουν Ο Γενικός Γραμματέας επιτελεί τα παρακάτω έργα: α. Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου / ΟΣΜΑΕΣ (Σύγκλιση Συγκρότηση Αποφάσεων τήρηση πρακτικών ) Κάθε μέρα ασχολείται με θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου για περίπου 1,5 ώρα δηλαδή κατά 20% του χρόνου του με εντολή του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα που θα τεθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεων των επί μέρους τμημάτων. Το έργο εκτελείται κατά 70% σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους. β. Διεξαγωγή αλληλογραφίας του ΟΣΜΑΕΣ Κάθε μέρα ασχολείται με την αλληλογραφία για 2 ώρες δηλαδή ένα 30% του χρόνου του και με εντολή του Προέδρου για θέματα με απαντήσεις σε επιστολές, αιτήματα των μελών του ΟΣΜΑΕΣ, υπηρεσίες και θέματα Διοικητικής φύσεως. Ενώ για θέματα που απαιτείται έγκριση Εποπτικού ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 12

15 Συμβουλίου ή ΑΣΣ χρειάζεται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΜΑΕΣ. Το έργο εκτελείται κατά 60% σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους. γ. Ενεργεί κάθε εργασία που ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ. Κάθε μέρα για 3 ώρες απασχόλησης δηλαδή κατά 30% του χρόνου του αφιερώνεται σε εργασίες που ξεκινούν από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΜΑΕΣ και αφορούν την υλοποίηση έργων υποδομής, την διευθέτηση νομικών θεμάτων, την διερεύνηση για αγορά εκτάσεως και συμβάσεις. Το έργο εκτελείται κατά 50% σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους. δ. Συντονισμός τμημάτων ΟΣΜΑΕΣ Κάθε μέρα ασχολείται με τον συντονισμό των τμημάτων του ΟΣΜΑΕΣ για 1 ώρα δηλαδή κατά 15% του χρόνου του. Η εργασία αρχίζει μετά από εντολή του Προέδρου και το έργο εκτελείται κατά 90% σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους. Ο Γενικός Γραμματέας είναι επίσης υπεύθυνος του Γ Προγράμματος (Μη Εξυπηρετηθέντα Μέλη) λόγω του μικρού όγκου έργου του καθώς δεν υπάρχει πρόγραμμα σε εξέλιξη. Τα καθήκοντα του είναι: α. Εγγραφή Διαγραφή Αναγνώριση Τήρηση Μητρώου Μελών Κάθε μήνα και για 5 ώρες δηλαδή ένα 2,5% του χρόνου του ασχολείται με την εγγραφή, διαγραφή, αναγνώριση ή τήρηση του μητρώου μελών από εισερχόμενη αλληλογραφία με το αντίστοιχο αίτημα και χρειάζεται μια έγκριση. β. Διερεύνηση για αγορά εκτάσεως Κάθε μήνα και για έξι ώρες δηλαδή ένα 3% του χρόνου του περίπου ασχολείται με την διερεύνηση αγοράς εκτάσεως μετά από επιστολές μεσιτών που προτείνουν εκτάσεις για αγορά από τον ΟΣΜΑΕΣ. Παρακολουθεί και ενεργεί για υπάρχουσες εκτάσεις που ενδιαφέρουν τον ΟΣΜΑΕΣ και εκκρεμούν απαντήσεις, διαδικασίες από Δημόσιες ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 13

16 υπηρεσίες (ΥΠΕΚΑ -Δήμους-Εφορίες). Το έργο εκτελείται κατά 20% σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους Η γραμματέας ασχολείται με τα κάτωθι: α. Διεκπεραίωση εισερχόμενης εξερχόμενης αλληλογραφίας β. Χειρισμός του φωτοτυπικού μηχανήματος γ. Αποστολή fax δ. Ασφαλή διαφύλαξη του αρχείου ε. Υποδοχή και αναγγελία των επισκεπτών στον πρόεδρο στ. Χειρισμός του τηλεφωνικού κέντρου του οργανισμού ζ. Καταχώρηση και καταγραφή των μεταβολών στην ΗΔ. Κάθε μέρα ασχολείται με τα παραπάνω δηλαδή την πρωτοκόλληση εισερχόμενης αλληλογραφίας, χρέωση εγγράφων στα αρμόδια τμήματα, αποστολή εξερχομένων εγγράφων, τήρηση του αρχείου της γραμματείας και την καταχώρηση στην Ημερησία Διάταξη των Μεταβολών. Οι ώρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας είναι 7 ώρες δηλαδή 100% του χρόνου της. Επίσης η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 100% απαραίτητη Ο υπεύθυνος του Α προγράμματος Μαλεσίνας ασχολείται με τις κάτωθι υπηρεσίες: α. Συμβόλαια Μεταβιβάσεις Κάθε μέρα ασχολείται για 1,5 ώρα με τα συμβόλαια και τις μεταβιβάσεις δηλαδή σε ποσοστό 20% του χρόνου του. Αφού τα συμβόλαια γίνουν εισερχόμενα και υπογραφούν από την ιεραρχία του ΟΣΜΑΕΣ, το τμήμα τα στέλνει στον νομικό σύμβουλο. Όταν πάρει γνωμάτευση τα στέλνει στο Διοικητικό Συμβούλιο για τελική έγκριση. Περνάει τις αλλαγές και στέλνει την σχετική αλληλογραφία στους οικιστές. Επίσης η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 14

17 β. Αλληλογραφία Η απασχόληση με την αλληλογραφία είναι καθημερινή διαρκεί 1,5 ώρα, δηλαδή κατά 20% του χρόνου του και αρχίζει με εντολή από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού εξετάσει τα θέματα που αφορούν το τμήμα, συντάσσει την απάντηση σε προβλήματα και θέματα που έχουν αποφασιστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο Επίσης η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. γ. Θέματα για Δ.Σ. / ΟΣΜΑΕΣ Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτείται 1,5 ώρα, δηλαδή ένα 20% του χρόνου του και ξεκινάει μόλις εξετασθούν τα θέματα από το τμήμα τα οποία μπορεί να είναι αιτήματα, βλάβες, υδρομετρητές και τιμολόγια έργων προκειμένου να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση δημιουργείται ειδικός φάκελος για υπογραφή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. δ. Έλεγχος τιμολογίων Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτούνται 45 λεπτά δηλαδή ένα 10% του χρόνου του και ξεκινάει μόλις δει τα τιμολόγια η ιεραρχία του ΟΣΜΑΕΣ. Η γραμματεία φέρνει τα τιμολόγια στο τμήμα, γίνεται έλεγχος αν τα έργα έχουν γίνει ή τα υλικά έχουν αγοραστεί και στην συνέχεια ενημερώνεται το ταμείο και αρχίζει η διαδικασία για έγκριση πληρωμής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ε. Συνεργασία με Λογιστήριο Ταμείο Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτούνται 35 λεπτά δηλαδή ένα 8% του χρόνου και ξεκινάει με έλεγχο ορθότητας των τιμολογίων από το Ταμείο και έλεγχο ως προς το αν έχουν περαστεί οι αλλαγές στα στοιχεία οικοπεδούχων οικιστών από συμβόλαια από το Λογιστήριο μετά από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 30% απαραίτητη. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 15

18 στ. Επίβλεψη έργων και επιθεώρηση εγκαταστάσεων Η επίβλεψη των έργων γίνεται 4 φορές τον μήνα και απαιτούνται 65 ώρες ολοκλήρωσης, δηλαδή κατά 7,5% του χρόνου του ξεκινάει από εντολή του Γενικού Γραμματέα ή του Διοικητικού Συμβουλίου για επί τόπου επίβλεψη των έργων και εγκαταστάσεων στην Μαλεσίνα. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 60% απαραίτητη. ζ. Έλεγχος βιβλίων υλικών Ο έλεγχος των βιβλίων υλικών γίνεται κάθε μήνα και απαιτούνται 2 ώρες δηλαδή κατά 2% του χρόνου του. Κάθε φορά γίνεται επίσκεψη στον οικισμό με το κλιμάκιο και γίνεται έλεγχος των βιβλίων έργων αποθήκης και υλικών. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. η. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση γίνεται καθημερινά και απαιτεί ένα 2% του χρόνου του. Δίνονται τηλεφωνικές οδηγίες προς εξυπηρέτηση των οικιστών οικοπεδούχων για θέματα βλαβών προβλημάτων λογαριασμών και συμβολαίων. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. θ. Επαφές με συλλόγους Οι επαφές με τους συλλόγους είναι μηνιαίες σε ποσοστό 1% του χρόνου του και αποτελείται κυρίως με αλληλογραφία και γίνεται σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα ή τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ι. Αγορά αντικατάσταση Υδρομετρητών Η απασχόληση είναι μηνιαία και απαιτούνται 120 λεπτά, δηλαδή ένα 2% του χρόνου του και ξεκινάει με τον έλεγχο για ανάγκες σε αλλαγή και αντικατάσταση υδρομετρητών στον οικισμό, έγκριση για αντικατάσταση, αγορά και μεταφορά τους στον οικισμό για τοποθέτηση από συνεργείο. Αλληλογραφία με οικιστή για κύρος και ενημέρωση λογιστηρίου. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 16

19 Υπεύθυνος Ύδρευσης ασχολείται με τις κάτωθι υπηρεσίες.: α. Συμβόλαια Μεταβιβάσεις Κάθε μέρα ασχολείται για 2,5 ώρες με τα συμβόλαια και τις μεταβιβάσεις δηλαδή σε ποσοστό 30% του χρόνου του. Αφού τα συμβόλαια γίνουν εισερχόμενα και υπογραφούν από την ιεραρχία αποστέλλονται στον νομικό σύμβουλο για γνωμάτευση. Όταν η γνωμάτευση ολοκληρωθεί τα στέλνει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια γίνονται οι μεταβολές και οι απαραίτητες ενημερώσεις στους συνεταίρους. Επίσης η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. β. Αγορά αντικατάσταση Υδρομετρητών Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτείται 1,5 ώρα δηλαδή κατά 20% του χρόνου του. Όσον αφορά μεν την αγορά το τμήμα έρχεται σε επαφή με εταιρεία πωλήσεων υδρομετρητών και ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν, όσον αφορά δε την αντικατάσταση μετά από έλεγχο που διενεργεί το συνεργείο του ΟΣΜΑΕΣ ή σχετική αίτηση συνεταίρου δίνεται εντολή για αντικατάσταση και στη συνέχεια ενημερώνεται το Ταμείο και το Λογιστήριο. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. γ. Αλληλογραφία Η απασχόληση με την αλληλογραφία είναι καθημερινή διαρκεί 1,5 ώρα, δηλαδή κατά 20% του χρόνου του και αρχίζει με εντολή από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από εξέταση των θεμάτων που αφορούν το τμήμα, συντάσσει τις σχετικές απαντήσεις και τις αποστέλλει στους ενδιαφερομένους. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. δ. Θέματα για Δ.Σ. / ΟΣΜΑΕΣ Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτείται 1 ώρα, δηλαδή ένα 10% του χρόνου του και ξεκινάει μόλις εξετασθούν τα θέματα από το τμήμα τα οποία μπορεί να είναι αιτήματα για βλάβες, υδρομετρητές και εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο δημιουργείται ειδικός φάκελος για έγκριση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 17

20 ε. Συνεργασία με Λογιστήριο Ταμείο Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτούνται 45 λεπτά δηλαδή ένα 10% του χρόνου του και ξεκινάει έλεγχος κόστους υδρομετρητών και έλεγχος καταθέσεων για την αντικατάσταση από το Ταμείο. Επίσης έλεγχος αν έχουν περαστεί οι αλλαγές στα στοιχεία οικοπεδούχων και έλεγχος μετρήσεων των υδρομετρητών από το Λογιστήριο. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 30% απαραίτητη. στ. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση γίνεται καθημερινά και απαιτούνται 45 λεπτά δηλαδή ένα 10% του χρόνου του. Τηλεφωνικές οδηγίες και εξυπηρέτηση των οικιστών οικοπεδούχων για θέματα βλαβών προβλημάτων λογαριασμών συμβολαίων. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ζ. Επιθεώρηση εγκαταστάσεων οικισμού Η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του οικισμού γίνεται κάθε μήνα και απαιτείται μισή ώρα δηλαδή κατά 5% του χρόνου. Μαζί με τον Τμηματάρχη Μαλεσίνας μεταβαίνουν στην περιοχή του οικισμού για την διενέργεια ελέγχου σε βλάβες γενόμενα έργα και έλεγχο εγκαταστάσεων. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη Ο υπεύθυνος Τμηματάρχης του Β προγράμματος Καρύστου ασχολείται με τα κάτωθι: α. Συμβόλαια Μεταβιβάσεις Αναγνωρίσεις Κάθε μέρα απασχολείται για 2 ώρες δηλαδή κατά 20% του χρόνου του. Αφού τα συμβόλαια γίνουν εισερχόμενα από τη Γραμματεία στη συνέχεια παραδίδονται στον νομικό σύμβουλο για γνωμάτευση και όταν η γνωμάτευση ολοκληρωθεί τα στέλνει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια γίνονται οι μεταβολές και οι απαραίτητες ενημερώσεις στους συνεταίρους. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 18

21 β. Αλληλογραφία Η απασχόληση με την αλληλογραφία είναι καθημερινή διαρκεί 1,5 ώρα, δηλαδή ένα 20% του χρόνου του. Η εισερχόμενη αλληλογραφία χωρίζεται σε κατηγορίες και ακολούθως προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την διεκπεραίωση τους. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. γ. Θέματα για Δ.Σ. / ΟΣΜΑΕΣ Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτεί 1,5 ώρα, δηλαδή ένα 20% του χρόνου του. Μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα ή του Προέδρου ανάλογα με το θέμα προς εξέταση, επεξεργάζονται τα δεδομένα και προωθείται το θέμα προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. δ. Συνεργασία με Λογιστήριο Ταμείο Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτούνται 2 ώρες δηλαδή ένα 10% του χρόνου του και η εργασία αρχίζει όταν κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων του τμήματος διαπιστωθεί ότι απαιτείται η συνεργασία με το Λογιστήριο ή το Ταμείο. Επιπλέον μετά την ολοκλήρωση της αλληλογραφίας που αφορά μεταβιβάσεις-αναγνωρίσεις κληροδοτημάτων γίνεται ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 30% απαραίτητη. ε. Επίβλεψη Έργων Η επίβλεψη των έργων γίνεται 4 φορές τον μήνα και απαιτούνται 72 ώρες ολοκλήρωσης δηλαδή ένα 10% του χρόνου του. Όταν υπάρχουν έργα σε εξέλιξη στην περιοχή της Καρύστου μετά από εντολή του Προέδρου μεταβαίνει στον οικισμό προκειμένου να επιβλέψει τα έργα σε συνεργασία με τον εργολάβο και το Φύλακα Καρύστου. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. στ. Επαφή με Σύλλογο Οικοπεδούχων Καρύστου Η επαφή με τον σύλλογο είναι μηνιαία και απαιτεί κατά 10% του χρόνου του. Αφορά αλληλογραφία με το Σύλλογο οικοπεδούχων Καρύστου και αφού μελετηθούν τα έγγραφα, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 19

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Μέλη Συλλόγου. Από: ΝΕΑ ΑΛΑΙΑ. Κοιν.: 1. ΟΣΜΑΕΣ/ΓΓ. Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. Μαλεσίνας, Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Προς: 1. Μέλη Συλλόγου. Από: ΝΕΑ ΑΛΑΙΑ. Κοιν.: 1. ΟΣΜΑΕΣ/ΓΓ. Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. Μαλεσίνας, Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016 ΝΕΑ ΑΛΑΙΑ Σύλλογος κατοίκων οικιστών και οικοπεδούχων περιοχής Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. Μαλεσίνας Μαλεσίνα, Τ.Κ.: 350 01, τηλ. & fax: 2233093307, E-mail: info@alaia.gr, WEB: www.alaia.gr Από: ΝΕΑ ΑΛΑΙΑ Προς: 1. Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το αντικείμενο του έργου του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην εφαρμογή του διπλογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 90.097,00 ΜΕ Φ.Π.Α Α. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων εκάστου χρήσης ως 30/06

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ. 12 Δεκ. 2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 270.689,00 180.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ. 12 Δεκ. 2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 270.689,00 180. Page 1 of 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Εισφορά Συνεταίρων Έτους 007 (*) Έσοδα από Κατανάλωση Νερού Χρεώστες Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/10/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ Άρθρο 1 ο Ο παρών κανονισμός είναι υποχρεωτικός για όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού. Άρθρο 2 ο Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Σεμινάριο στελεχών Σωματείων. Εσωτερική οργάνωση Σωματείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Σεμινάριο στελεχών Σωματείων. Εσωτερική οργάνωση Σωματείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Σεμινάριο στελεχών Σωματείων Εσωτερική οργάνωση Σωματείων Εισηγητής: Λουκάς Ζώτος Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι εκλεγμένο και ασκεί τη διοίκηση του Σωματείου σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2016 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (Π.Ε.Δ.Η.) ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Άρθρο 2 - Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ»

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ» Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΥΨΩ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 8/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ. β. Από πλευράς Συλλόγου Οικιστών «Η Νέα Αλαία»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ. β. Από πλευράς Συλλόγου Οικιστών «Η Νέα Αλαία» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ Η οποία έγινε στην έδρα του ΟΣΜΑΕΣ Δ. Σούτσου 40 στις 6 Σεπ 2012 βάση της Φ.900/78/1593/Σ.406/29 Αυγ 2012/ΟΣΜΑΕΣ/Τμ. Μαλεσίνας πρόσκλησης του Προέδρου ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ Σχη (ΜΧ) Φαμέλη Ανδρέα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τις πιο κάτω κατηγορίες αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 4.5.2015 Αριθμ. πρωτ.: 18715 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Χίος, 08/04/2016 Ταχ. Δ/νση Λάδης 1, 2 ος Όροφος Ταχ. Κώδικας : 82131 Τηλέφωνο : 2271 3 50824 e-mail : monometohiki@gmail.com ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16PROC005391001 2016-11-15 Αθήνα: 14.11.2016 Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΥ : 2016016954 Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα : Φ.Μαργαρίτης : 2103689019 : 2103689166

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες:

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες: Συνεταιρισμός είναι εμπορική εταιρία με νομική προσωπικότητα της οποίας ο αριθμός των συνεταίρων και το κεφάλαιο είναι μεταβλητά. Σκοπός είναι η συνεργασία των μελών η πρόοδος της ιδιωτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που δεν έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη των παραπάνω εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα