ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΜΑΕΣ ΟΣΜΑΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΜΑΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΕΣΟΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ «ΟΣΜΑΕΔ» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

3 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να διερευνήσει τη σκοπιμότητα της συγχώνευσης των οικοδομικών συνεταιρισμών ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ ΚΑΙ ΟΣΜΑΑ. Έγινε έρευνα πεδίου, ηλεκτρονικής και έντυπης πληροφόρησης για την νομική, οικονομική και οργανωτική κατάσταση των οικοδομικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα προκειμένου να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές και συγκρίσιμοι δείκτες δραστηριότητας για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εξετάστηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των τριών συνεταιρισμών καθώς επίσης τα καταστατικά και οι κανονισμοί λειτουργίας και έγινε επίσης συλλογή οικονομικών στοιχείων των συνεταιρισμών από ισολογισμούς, αποτελέσματα χρήσεως, καταστάσεις εσόδων-εξόδων. Συλλέχτηκαν επίσης στοιχεία για οργάνωση και λειτουργία των συνεταιρισμών με εκτενή ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν τα στελέχη και των τριών συνεταιρισμών. Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία σχεδιάστηκε σε γενικές γραμμές η οργανωτική και λειτουργική δομή ενός συνεταιρισμού που θα προέκυπτε από τη συγχώνευση των υφισταμένων τριών συνεταιρισμών. Από την εξέταση των συλλεχθέντων στοιχείων και την προβλεπόμενη λειτουργία του συνεταιρισμού που θα προέκυπτε από ενδεχόμενη συγχώνευση συνάγονται τα εξής: 1 Η συγχώνευση των τριών υφισταμένων συνεταιρισμών σε ένα νέο ομοειδή συνεταιρισμό είναι νομικά εφικτή υπό την προϋπόθεση αλλαγής του άρθρου του ιδρυτικού νόμου που γενικά απαγορεύει τις συγχωνεύσεις. 2 Οι συνεταιρισμοί πρέπει να δηλώσουν βιβλία Γ κατηγορίας στην εφορία. 3 Ο νέος συνεταιρισμός θα είχε σαφές όφελος τόσο για το Υπ.Εθ.Α., λόγω της οικονομικότερης λειτουργίας του, όσο και για τα μέλη στα οποία θα μπορεί να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες λόγω της αρτιότερης οργάνωσης με τη προσθήκη τεχνικής και νομικής υπηρεσίας. 4 Οι δείκτες δραστηριότητας του νέου συνεταιρισμού συγκρίνονται ευμενώς όχι μόνο με τους δείκτες των υφισταμένων συνεταιρισμών αλλά και με τους δείκτες άλλων τυπικών πολιτικών συνεταιρισμών καθώς και ιδιωτικών οργανισμών μέρη των οποίων επιτελούν παρόμοιο έργο. Τέλος παρατίθεται σειρά οργανωτικών, οικονομικών, λογιστικών και οργανωτικών θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να οργανωθούν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δράσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση των τριών υφισταμένων συνεταιρισμών σε ένα ομοειδή νέο συνεταιρισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 1

4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Κατόπιν εντολής του Υπ.Εθ.Α. /ΓΔΟΣΥ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ ανέλαβε να διερευνήσει τη σκοπιμότητα της συγχώνευσης των οικοδομικών συνεταιρισμών ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ ΚΑΙ ΟΣΜΑΑ. Για το σκοπό αυτό υπεγράφη κατόπιν αξιολόγησης ενσφραγίστων προσφορών στις 19 Ιουλίου 2011 σύμβαση μεταξύ Της διοίκησης του ΟΣΜΑΕΣ και της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» προκειμένου η τελευταία «να διερευνήσει την ενδεχομένως μέσω συγχωνεύσεως ή άλλης προσφορότερης προτάσεως βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συνεταιρισμών ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ και ΟΣΜΑΑ με τη συγχώνευση τους». Για την υλοποίηση του έργου η ανάδοχος ακολούθησε την πιο κάτω μεθοδολογία: 1 Πραγματοποίησε συνεντεύξεις με στελέχη των τριών συνεταιρισμών 2 Συνέλλεξε οικονομικά στοιχεία και στοιχεία δραστηριότητας των τριών συνεταιρισμών 3 Εκπόνησε εκτενές ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωσε το προσωπικό και των τριών συνεταιρισμών. Με το ερωτηματολόγιο ( το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα (7. 1) συλλέχτηκαν πληροφορίες για την πραγματική ενασχόληση του προσωπικού των συνεταιρισμών, τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας καθώς και οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη. 4 Έγινε έρευνα στο διαδίκτυο, σε δημοσιεύματα αλλά και με απ ευθείας επαφές με άλλους ιδιωτικούς συνεταιρισμούς και φορείς παρεμφερούς δραστηριότητας προκειμένου να ευρεθούν λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη προς σύγκριση με αυτά των υπό μελέτη συνεταιρισμών. 5 Έγινε μελέτη του νομικού καθεστώτος που διέπει γενικά τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα και ειδικότερα τους συγκεκριμένους ιδίως όσον αφορά στην δυνατότητα μετασχηματισμού τους και εξετάστηκε η από νομική άποψης δυνατότητα συγχώνευσης. 6 Έγινε επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων προς δημιουργία δεικτών δραστηριότητας και με βάση τις πληροφορίες που συλλέχτηκαν από τα ερωτηματολόγια, τις πληροφορίες για τη λειτουργία οργανισμών με παρεμφερή λειτουργία και την πείρα των μελετητών συντάχτηκε οργανόγραμμα με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας για συνεταιρισμό που θα προέκυπτε από ενδεχόμενη συνένωση των εν λόγω συνεταιρισμών. Ο νέος συνεταιρισμός ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 2

5 ονομάστηκε προκαταρκτικά «ΟΣΜΑΕΔ», Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. 7 Έγινε εκτίμηση του κόστους λειτουργίας του νέου συνεταιρισμού που θα προκύψει από ενδεχόμενη συγχώνευση αλλά και των λειτουργικών ωφελημάτων. 8 Τέλος συντάχτηκαν συμπεράσματα και προτάσεις προς τη διοίκηση του ΟΣΜΑΕΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 3

6 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ : Ο πρώτος ορισµός που αφορά στους οικοδομικούς συνεταιρισµούς εµφανίζεται µε τη θέσπιση του Α.Ν. 201/1967: «οικοδοµικός είναι κάθε συνεταιρισµός, ο οποίος ανεξαρτήτως της επωνυμίας του, έχει σύµφωνα µε το καταστατικό του ως κύριο σκοπό την απόκτηση και διανοµή εις τα µέλη αυτού εκτάσεων, αστικών ή εξοχικών, για την ανέγερση οικοδομών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο στεγαστική ή µη εξυπηρέτηση τούτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εξυπηρέτηση αυτή δε θα αφορά τη γεωργική, δασονοµική ή αγροτική εν γένει εκµετάλλευση.» Το 1986 με το Ν. 1667/86 καθορίζεται περαιτέρω το πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισμών. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία: «οικοδοµικός συνεταιρισµός είναι κάθε συνεταιρισµός που έχει από το καταστατικό του αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση για τα µέλη του κατοικιών σε αστικές ή παραθεριστικές περιοχές ή την εν γένει αναµόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση περιοχών κατοικίας προς όφελος µόνο των µελών του.» Από το δεύτερο αυτό ορισµό προκύπτουν και οι δυο βασικές κατηγορίες συνεταιρισµών που είναι οι αστικοί και οι παραθεριστικοί, οι οποίοι ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία ως εξής : Αστικοί οικοδοµικοί συνεταιρισµοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σκοπό να αποκτήσουν τα µέλη τους κύρια κατοικία ή εκείνοι, οι οποίοι αποσκοπούν στην αναµόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση διαμορφωμένων περιοχών κατοικίας εφόσον προβλέπονται από εγκεκριμένο ΓΠΣ. Παραθεριστικοί οικοδοµικοί συνεταιρισµοί είναι αυτοί που έχουν σκοπό να αποκτήσουν τα µέλη τους παραθεριστική κατοικία ή αποσκοπούν στην αναµόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση διαμορφωμένων περιοχών παραθεριστικής κατοικίας εφόσον αυτές οι παροχές προβλέπονται από εγκεκριμένη ΖΟΕ. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, περιορισμένης ευθύνης, δηλαδή κάθε οικοδοµικός συνεταιρισµός είναι υπεύθυνος για τα χρέη του αποκλειστικά και µόνο µε την περιουσία του και τα µέλη του ευθύνονται μέχρι του ποσοστού της εταιρικής τους συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 4

7 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ: Οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί πρωτοεµφανίστηκαν στον ελληνικό χώρο στις αρχές της δεκαετίας του 1950, λίγα χρόνια µετά τη λήξη του εµφυλίου πολέµου. Η βαθµιαία εξοµάλυνση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης µεταπολεµικά, σε συνδυασµό µε την εσωτερική µετανάστευση των δεκαετιών 50, 60, οδήγησε σε έντονη ζήτηση γης για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, ιδίως στα µεγάλα αστικά κέντρα και στις περιοχές γύρω από αυτά. Με σκοπό την εξασφάλιση στέγης, συστάθηκαν έτσι, οικοδοµικοί συνεταιρισµοί από άτοµα που άνηκαν στον ίδιο ευρύτερο επαγγελµατικό τοµέα. Με την πάροδο των ετών και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί άρχισαν να ενδιαφέρονται όχι µόνο για την εξασφάλιση κύριας κατοικίας αλλά και για τη δηµιουργία παραθεριστικής, αγοράζοντας εκτάσεις σε ανάλογες τοποθεσίες. Οι παραθεριστικοί οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, ιδιαίτερα διαδεδοµένοι οδήγησαν στην από κοινού αγορά µεγάλων εκτάσεων οι οποίες στη συνέχεια προορίζονταν για κατάτµηση, διανοµή οικοπέδων στους δικαιούχους και τελικά για οικιστική αξιοποίηση. Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι η σύσταση των οικοδοµικών συνεταιρισµών οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην προσπάθεια των ασθενέστερων οικονοµικά οµάδων να προστατευθούν από την ασύδοτη εκµετάλλευση της γης από επιχειρηµατίες και την πώληση οικοπέδων σε τιµές εξαιρετικά υψηλές για το µέσο εργαζόµενο. Σήµερα εντοπίζονται πάνω από 518 οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, αρκετοί από τους οποίους αντιµετωπίζουν πληθώρα προβληµάτων, όσον αφορά την υλοποίηση του στόχου για τον οποίο συστάθηκαν, ο οποίος δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση κατοικίας (κύριας ή παραθεριστικής) στα µέλη του εκάστοτε συνεταιρισµού ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός των Συνεταιρισμών είναι η απόκτηση κατά κυριότητα και νομή (ιδιωτικών και δημοσίων εξοχικών εκτάσεων για τον ΟΣΜΑΕΣ και εξοχικών αλλά και αστικών εκτάσεων για τους ΟΣΜΑΑ και ΟΣΜΑΝ σε διάφορες περιοχές της Χώρας και η διανομή αυτών εις τους συνεταίρους μετά τη διαρρύθμιση του εντός και πέριξ αυτών χώρου ως οικοδομήσιμου, προς ανέγερση κατοικίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί όρων δομήσεως.. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 5

8 Κάθε περιοχή που αποκτάται από τους συνεταιρισμούς αποτελεί ιδιαίτερο οικιστικό πρόγραμμα εξυπηρέτησης των συνεταίρων. Κέρδη δεν διανέμονται μεταξύ των συνεταίρων. Προς επίτευξη του ως άνω σκοπού οι Συνεταιρισμοί μπορούν: - Να αγοράζουν εκτάσεις, να τις κατανέμουν, να πωλούν ή να ανταλλάσουν εκτάσεις εκτός ρυμοτομικού σχεδίου. - Να ρυμοτομούν εκτάσεις προς διανομή οικοπέδων στα μέλη - Να κατασκευάζουν έργα υποδομής - Να δανείζονται αλλά κα να δανείζουν τα μέλη τους με κατάλληλες εγγυήσεις - Να κατασκευάζουν οικίες με εργολαβίες για όποια μέλη το επιθυμούν αλλά και να αναλαμβάνουν κάθε είδους εργασία προς εκπλήρωση του σκοπού τους ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης και μονίμων αξιωματικών Ελληνικού Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ και ΟΣΜΑΑ ιδρύθηκαν το 1968 ο πρώτος και το 1970 οι άλλοι δυο με τον ΑΝ 564/1968 και ΝΔ 505/1970 αντίστοιχα. Ο ΟΣΜΑΕΣ αντικατέστησε παλαιότερο συνεταιρισμό που ιδρύθηκε δυνάμει του Ν.602/1914 και εποπτεύεται από το Υπ.Εθ.Α. μέσω της ΓΕΣ/ΔΟΙ σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2295/95 και το Π.Δ. 363/97. Ο ΟΣΜΑΝ ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών στις 14 Οκτωβρίου 1968 και περιήλθε στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Αμύνης δια του Αρχηγού ΓΕΝ με το Ν.Δ. 505/1970 την 17 Απριλίου Ο ΟΣΜΑΑΑ ιδρύθηκε το 1968 με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και η λειτουργία του διέπεται από το Ν,Δ, 505/1970. Οι νέοι συνεταιρισμοί με την ίδρυση τους έθεσαν νέες βασικές καταστατικές διατάξεις. Κύριες ανάμεσα τους ήταν η αντικατάσταση της άσκησης των αρμοδιοτήτων των Γενικών Συνελεύσεων από τα ΑΝΣ και για θέματα αγοράς εκτάσεων, χωροθέτησης, χαρακτηρισμούς, πολεοδόμηση και οικοδόμηση οικοπέδων, εφαρμογή θα είχαν πλέον οι διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. και του Π.Δ. 93/87. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 6

9 Οι Συνεταιρισμοί αποτελούν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα και υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Είναι απεριορίστου διαρκείας και δεν έχουν εμπορική ιδιότητα. Οι συνεταιρισμοί διέπονται από τους ιδρυτικούς νόμους ΑΝ 564/1968 και Ν.Δ. 505/1970 καθώς και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν χωροθέτηση, αδειοδότηση οικιστικών προγραμμάτων στην Ελληνική Επικράτεια καθώς επίσης και στις κείμενες διατάξεις του αστικού και εμπορικού δικαίου εάν κάτι διαφορετικό δεν θεσμοθετείται με τους ιδρυτικούς νόμους ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Συγχωνεύσεις των Συνεταιρισμών με άλλους ομοειδείς απαγορεύεται από τους ιδρυτικούς νόμους. Α.Ν. 564/1968 για τον ΟΣΜΑΕΣ και Ν.Δ. 505/1970 για τον ΟΣΜΑ και ΟΣΜΑΝ. Καθ όσο οι ιδρυτικοί νόμοι ρητά απαγορεύουν την συγχώνευση καθενός συνεταιρισμού με άλλον, προκειμένου να υλοποιηθεί η συγχώνευση τους πρέπει να προηγηθεί κατάργηση της απαγόρευσης αυτής με νέα διάταξη νόμου που θα επιτρέπει την συγχώνευση των τριών συνεταιρισμών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Ν. 2166/93 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 4 του Ν. 2390/ 1996 προβλέπει την συγχώνευση αστικών συνεταιρισμών σε ομοειδή συνεταιρισμό. Ως εκ τούτου η μόνη νομική παρέμβαση που απαιτείται είναι η προσθήκη δύο άρθρων σε νομοθεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α. ως εξής 1. Δια του παρόντος προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 564/1968 η εξής φράση: «Επιτρέπεται κατ εξαίρεση η συγχώνευση του συνεταιρισμού με τον ΟΣΜΑΝ και ΟΣΜΑΑ σε ομοειδή νέο συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 όπως τροποποιήθηκε» 2. Δια του παρόντος προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 33 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 505/1970 η εξής φράση: «Επιτρέπεται κατ εξαίρεση η συγχώνευση των συνεταιρισμών με τον ΟΣΜΑΕΣ σε ομοειδή συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 όπως τροποποιήθηκε» ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 7

10 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα περιουσιακά στοιχεία των συνεταιρισμών αποτελούνται από τα εξής: 1. Οικόπεδα που έχουν ρυμοτομηθεί και δεν έχουν ακόμη διανεμηθεί στα μέλη. 2. Οικόπεδα που έχουν μεν διανεμηθεί στα μέλη αλλά δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη και δεν έχουν γίνει συμβόλαια μεταβίβασης. 3. Εκτάσεις εκτός και εντός σχεδίου που δεν είναι αξιοποιήσιμες ή είναι προς πώληση ή ανταλλαγή. 4. Κοινόχρηστοι χώροι. 5. Κτίρια, εγκαταστάσεις και έργα υποδομής. Από τους ισολογισμούς του 2010 των συνεταιρισμών προκύπτουν τα εξής: ΟΣΜΑΕΣ ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕΤΑ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ , ,43 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ , ,99 ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ , ,31 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ , ,77 ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 0,05 0,05 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Τα μέλη και των τριών συνεταιρισμών μπορούν να είναι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Κατ εξαίρεση στον ΟΣΜΑΕΣ μέλη μπορούν γίνουν και έφεδροι αξιωματικοί υπό την προϋπόθεση ότι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 8

11 είχαν δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία πριν το Ο αριθμός όμως αυτών των εφέδρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/100 των μονίμων αξιωματικών μελών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Τα προγράμματα σε εξέλιξη στους τρεις συνεταιρισμούς είναι τα εξής: ΟΣΜΑΕΣ: Πρόγραμμα Μαλεσίνας με μέλη Πρόγραμμα Κάρυστος με μέλη Τα μη εξυπηρετούμενα ήδη σε πρόγραμμα του συνεταιρισμού ανέρχονται σε σε σύνολο μελών. ΟΣΜΑΝ: Πρόγραμμα Αγ. Ιωάννης Ευβοίας με μέλη Πρόγραμμα Κορακιές με μέλη Πρόγραμμα Τσονίμα με 77 μέλη Πρόγραμμα Βγέθι με 199 μέλη Πρόγραμμα Γραμματικό με 121 Τα μη εξυπηρετούμενα ήδη σε πρόγραμμα του συνεταιρισμού ανέρχονται σε σε σύνολο μελών. ΟΣΜΑΑ: Πρόγραμμα Αετός Καρύστου με 815 μέλη Πρόγραμμα Γούβες Ηράκλειο με 35 μέλη Πρόγραμμα Μ. Ηλίων Β. Εύβοια με 30 μέλη Τα μη εξυπηρετούμενα ήδη σε πρόγραμμα του συνεταιρισμού ανέρχονται σε σε σύνολο μελών. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 9

12 2.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ Προσωπικό Το προσωπικό του ΟΣΜΑΕΣ αποτελείται από 10 άτομα προσωπικού όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα 1 και τα οποία είναι τα εξής: ο Πρόεδρος Δ.Σ., ο Γενικός Γραμματέας και υπεύθυνος του Γ προγράμματος (των μη Εξυπηρετηθέντων Μελών), η γραμματέας, ο Τμηματάρχης του Προγράμματος Μαλεσίνας, ο Τμηματάρχης Ύδρευσης, ο Τμηματάρχης Καρύστου, 1 Ταμίας, 1 βοηθός Ταμία και 2 στο Λογιστήριο. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 10

13 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΜΑΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α. ΚΟΥΡΜΠΑΝΗΣ ΑΝΧΗΣ (Μ.Χ.) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ Ι. ΜΠΑΣΕΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Ε. ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Β. ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡ. ΣΕΡΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΜΕΛΗ Α. ΚΟΥΡΜΠΑΝΗΣ ΑΝΧΗΣ (Μ.Χ.) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Π. ΓΚΟΓΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Ε. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Μ. ΜΑΚΡΗ Ν. ΤΣΙΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 11

14 Περιγραφή των θέσεων και καθηκόντων Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό πρέπει να επιτελεί τα εξής έργα: α. Συγκαλεί Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει την συνεδρίαση εισηγουμένης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των οποίων συντάσσει ο ίδιος. β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου γ. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και τα έγγραφα του οργανισμού δ. Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία ε. Υπογράφει εντολές είσπραξης και πληρωμής στ. Αναφέρει στον Β Υπαρχηγό του ΓΕΣ την πορεία του οργανισμού και τυχόν προβλήματα που υπάρχουν Ο Γενικός Γραμματέας επιτελεί τα παρακάτω έργα: α. Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου / ΟΣΜΑΕΣ (Σύγκλιση Συγκρότηση Αποφάσεων τήρηση πρακτικών ) Κάθε μέρα ασχολείται με θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου για περίπου 1,5 ώρα δηλαδή κατά 20% του χρόνου του με εντολή του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα που θα τεθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεων των επί μέρους τμημάτων. Το έργο εκτελείται κατά 70% σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους. β. Διεξαγωγή αλληλογραφίας του ΟΣΜΑΕΣ Κάθε μέρα ασχολείται με την αλληλογραφία για 2 ώρες δηλαδή ένα 30% του χρόνου του και με εντολή του Προέδρου για θέματα με απαντήσεις σε επιστολές, αιτήματα των μελών του ΟΣΜΑΕΣ, υπηρεσίες και θέματα Διοικητικής φύσεως. Ενώ για θέματα που απαιτείται έγκριση Εποπτικού ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 12

15 Συμβουλίου ή ΑΣΣ χρειάζεται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΜΑΕΣ. Το έργο εκτελείται κατά 60% σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους. γ. Ενεργεί κάθε εργασία που ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ. Κάθε μέρα για 3 ώρες απασχόλησης δηλαδή κατά 30% του χρόνου του αφιερώνεται σε εργασίες που ξεκινούν από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΜΑΕΣ και αφορούν την υλοποίηση έργων υποδομής, την διευθέτηση νομικών θεμάτων, την διερεύνηση για αγορά εκτάσεως και συμβάσεις. Το έργο εκτελείται κατά 50% σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους. δ. Συντονισμός τμημάτων ΟΣΜΑΕΣ Κάθε μέρα ασχολείται με τον συντονισμό των τμημάτων του ΟΣΜΑΕΣ για 1 ώρα δηλαδή κατά 15% του χρόνου του. Η εργασία αρχίζει μετά από εντολή του Προέδρου και το έργο εκτελείται κατά 90% σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους. Ο Γενικός Γραμματέας είναι επίσης υπεύθυνος του Γ Προγράμματος (Μη Εξυπηρετηθέντα Μέλη) λόγω του μικρού όγκου έργου του καθώς δεν υπάρχει πρόγραμμα σε εξέλιξη. Τα καθήκοντα του είναι: α. Εγγραφή Διαγραφή Αναγνώριση Τήρηση Μητρώου Μελών Κάθε μήνα και για 5 ώρες δηλαδή ένα 2,5% του χρόνου του ασχολείται με την εγγραφή, διαγραφή, αναγνώριση ή τήρηση του μητρώου μελών από εισερχόμενη αλληλογραφία με το αντίστοιχο αίτημα και χρειάζεται μια έγκριση. β. Διερεύνηση για αγορά εκτάσεως Κάθε μήνα και για έξι ώρες δηλαδή ένα 3% του χρόνου του περίπου ασχολείται με την διερεύνηση αγοράς εκτάσεως μετά από επιστολές μεσιτών που προτείνουν εκτάσεις για αγορά από τον ΟΣΜΑΕΣ. Παρακολουθεί και ενεργεί για υπάρχουσες εκτάσεις που ενδιαφέρουν τον ΟΣΜΑΕΣ και εκκρεμούν απαντήσεις, διαδικασίες από Δημόσιες ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 13

16 υπηρεσίες (ΥΠΕΚΑ -Δήμους-Εφορίες). Το έργο εκτελείται κατά 20% σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους Η γραμματέας ασχολείται με τα κάτωθι: α. Διεκπεραίωση εισερχόμενης εξερχόμενης αλληλογραφίας β. Χειρισμός του φωτοτυπικού μηχανήματος γ. Αποστολή fax δ. Ασφαλή διαφύλαξη του αρχείου ε. Υποδοχή και αναγγελία των επισκεπτών στον πρόεδρο στ. Χειρισμός του τηλεφωνικού κέντρου του οργανισμού ζ. Καταχώρηση και καταγραφή των μεταβολών στην ΗΔ. Κάθε μέρα ασχολείται με τα παραπάνω δηλαδή την πρωτοκόλληση εισερχόμενης αλληλογραφίας, χρέωση εγγράφων στα αρμόδια τμήματα, αποστολή εξερχομένων εγγράφων, τήρηση του αρχείου της γραμματείας και την καταχώρηση στην Ημερησία Διάταξη των Μεταβολών. Οι ώρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας είναι 7 ώρες δηλαδή 100% του χρόνου της. Επίσης η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 100% απαραίτητη Ο υπεύθυνος του Α προγράμματος Μαλεσίνας ασχολείται με τις κάτωθι υπηρεσίες: α. Συμβόλαια Μεταβιβάσεις Κάθε μέρα ασχολείται για 1,5 ώρα με τα συμβόλαια και τις μεταβιβάσεις δηλαδή σε ποσοστό 20% του χρόνου του. Αφού τα συμβόλαια γίνουν εισερχόμενα και υπογραφούν από την ιεραρχία του ΟΣΜΑΕΣ, το τμήμα τα στέλνει στον νομικό σύμβουλο. Όταν πάρει γνωμάτευση τα στέλνει στο Διοικητικό Συμβούλιο για τελική έγκριση. Περνάει τις αλλαγές και στέλνει την σχετική αλληλογραφία στους οικιστές. Επίσης η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 14

17 β. Αλληλογραφία Η απασχόληση με την αλληλογραφία είναι καθημερινή διαρκεί 1,5 ώρα, δηλαδή κατά 20% του χρόνου του και αρχίζει με εντολή από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού εξετάσει τα θέματα που αφορούν το τμήμα, συντάσσει την απάντηση σε προβλήματα και θέματα που έχουν αποφασιστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο Επίσης η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. γ. Θέματα για Δ.Σ. / ΟΣΜΑΕΣ Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτείται 1,5 ώρα, δηλαδή ένα 20% του χρόνου του και ξεκινάει μόλις εξετασθούν τα θέματα από το τμήμα τα οποία μπορεί να είναι αιτήματα, βλάβες, υδρομετρητές και τιμολόγια έργων προκειμένου να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση δημιουργείται ειδικός φάκελος για υπογραφή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. δ. Έλεγχος τιμολογίων Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτούνται 45 λεπτά δηλαδή ένα 10% του χρόνου του και ξεκινάει μόλις δει τα τιμολόγια η ιεραρχία του ΟΣΜΑΕΣ. Η γραμματεία φέρνει τα τιμολόγια στο τμήμα, γίνεται έλεγχος αν τα έργα έχουν γίνει ή τα υλικά έχουν αγοραστεί και στην συνέχεια ενημερώνεται το ταμείο και αρχίζει η διαδικασία για έγκριση πληρωμής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ε. Συνεργασία με Λογιστήριο Ταμείο Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτούνται 35 λεπτά δηλαδή ένα 8% του χρόνου και ξεκινάει με έλεγχο ορθότητας των τιμολογίων από το Ταμείο και έλεγχο ως προς το αν έχουν περαστεί οι αλλαγές στα στοιχεία οικοπεδούχων οικιστών από συμβόλαια από το Λογιστήριο μετά από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 30% απαραίτητη. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 15

18 στ. Επίβλεψη έργων και επιθεώρηση εγκαταστάσεων Η επίβλεψη των έργων γίνεται 4 φορές τον μήνα και απαιτούνται 65 ώρες ολοκλήρωσης, δηλαδή κατά 7,5% του χρόνου του ξεκινάει από εντολή του Γενικού Γραμματέα ή του Διοικητικού Συμβουλίου για επί τόπου επίβλεψη των έργων και εγκαταστάσεων στην Μαλεσίνα. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 60% απαραίτητη. ζ. Έλεγχος βιβλίων υλικών Ο έλεγχος των βιβλίων υλικών γίνεται κάθε μήνα και απαιτούνται 2 ώρες δηλαδή κατά 2% του χρόνου του. Κάθε φορά γίνεται επίσκεψη στον οικισμό με το κλιμάκιο και γίνεται έλεγχος των βιβλίων έργων αποθήκης και υλικών. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. η. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση γίνεται καθημερινά και απαιτεί ένα 2% του χρόνου του. Δίνονται τηλεφωνικές οδηγίες προς εξυπηρέτηση των οικιστών οικοπεδούχων για θέματα βλαβών προβλημάτων λογαριασμών και συμβολαίων. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. θ. Επαφές με συλλόγους Οι επαφές με τους συλλόγους είναι μηνιαίες σε ποσοστό 1% του χρόνου του και αποτελείται κυρίως με αλληλογραφία και γίνεται σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα ή τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ι. Αγορά αντικατάσταση Υδρομετρητών Η απασχόληση είναι μηνιαία και απαιτούνται 120 λεπτά, δηλαδή ένα 2% του χρόνου του και ξεκινάει με τον έλεγχο για ανάγκες σε αλλαγή και αντικατάσταση υδρομετρητών στον οικισμό, έγκριση για αντικατάσταση, αγορά και μεταφορά τους στον οικισμό για τοποθέτηση από συνεργείο. Αλληλογραφία με οικιστή για κύρος και ενημέρωση λογιστηρίου. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 16

19 Υπεύθυνος Ύδρευσης ασχολείται με τις κάτωθι υπηρεσίες.: α. Συμβόλαια Μεταβιβάσεις Κάθε μέρα ασχολείται για 2,5 ώρες με τα συμβόλαια και τις μεταβιβάσεις δηλαδή σε ποσοστό 30% του χρόνου του. Αφού τα συμβόλαια γίνουν εισερχόμενα και υπογραφούν από την ιεραρχία αποστέλλονται στον νομικό σύμβουλο για γνωμάτευση. Όταν η γνωμάτευση ολοκληρωθεί τα στέλνει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια γίνονται οι μεταβολές και οι απαραίτητες ενημερώσεις στους συνεταίρους. Επίσης η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. β. Αγορά αντικατάσταση Υδρομετρητών Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτείται 1,5 ώρα δηλαδή κατά 20% του χρόνου του. Όσον αφορά μεν την αγορά το τμήμα έρχεται σε επαφή με εταιρεία πωλήσεων υδρομετρητών και ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν, όσον αφορά δε την αντικατάσταση μετά από έλεγχο που διενεργεί το συνεργείο του ΟΣΜΑΕΣ ή σχετική αίτηση συνεταίρου δίνεται εντολή για αντικατάσταση και στη συνέχεια ενημερώνεται το Ταμείο και το Λογιστήριο. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. γ. Αλληλογραφία Η απασχόληση με την αλληλογραφία είναι καθημερινή διαρκεί 1,5 ώρα, δηλαδή κατά 20% του χρόνου του και αρχίζει με εντολή από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από εξέταση των θεμάτων που αφορούν το τμήμα, συντάσσει τις σχετικές απαντήσεις και τις αποστέλλει στους ενδιαφερομένους. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. δ. Θέματα για Δ.Σ. / ΟΣΜΑΕΣ Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτείται 1 ώρα, δηλαδή ένα 10% του χρόνου του και ξεκινάει μόλις εξετασθούν τα θέματα από το τμήμα τα οποία μπορεί να είναι αιτήματα για βλάβες, υδρομετρητές και εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο δημιουργείται ειδικός φάκελος για έγκριση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 17

20 ε. Συνεργασία με Λογιστήριο Ταμείο Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτούνται 45 λεπτά δηλαδή ένα 10% του χρόνου του και ξεκινάει έλεγχος κόστους υδρομετρητών και έλεγχος καταθέσεων για την αντικατάσταση από το Ταμείο. Επίσης έλεγχος αν έχουν περαστεί οι αλλαγές στα στοιχεία οικοπεδούχων και έλεγχος μετρήσεων των υδρομετρητών από το Λογιστήριο. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 30% απαραίτητη. στ. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση γίνεται καθημερινά και απαιτούνται 45 λεπτά δηλαδή ένα 10% του χρόνου του. Τηλεφωνικές οδηγίες και εξυπηρέτηση των οικιστών οικοπεδούχων για θέματα βλαβών προβλημάτων λογαριασμών συμβολαίων. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ζ. Επιθεώρηση εγκαταστάσεων οικισμού Η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του οικισμού γίνεται κάθε μήνα και απαιτείται μισή ώρα δηλαδή κατά 5% του χρόνου. Μαζί με τον Τμηματάρχη Μαλεσίνας μεταβαίνουν στην περιοχή του οικισμού για την διενέργεια ελέγχου σε βλάβες γενόμενα έργα και έλεγχο εγκαταστάσεων. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη Ο υπεύθυνος Τμηματάρχης του Β προγράμματος Καρύστου ασχολείται με τα κάτωθι: α. Συμβόλαια Μεταβιβάσεις Αναγνωρίσεις Κάθε μέρα απασχολείται για 2 ώρες δηλαδή κατά 20% του χρόνου του. Αφού τα συμβόλαια γίνουν εισερχόμενα από τη Γραμματεία στη συνέχεια παραδίδονται στον νομικό σύμβουλο για γνωμάτευση και όταν η γνωμάτευση ολοκληρωθεί τα στέλνει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια γίνονται οι μεταβολές και οι απαραίτητες ενημερώσεις στους συνεταίρους. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 18

21 β. Αλληλογραφία Η απασχόληση με την αλληλογραφία είναι καθημερινή διαρκεί 1,5 ώρα, δηλαδή ένα 20% του χρόνου του. Η εισερχόμενη αλληλογραφία χωρίζεται σε κατηγορίες και ακολούθως προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την διεκπεραίωση τους. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. γ. Θέματα για Δ.Σ. / ΟΣΜΑΕΣ Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτεί 1,5 ώρα, δηλαδή ένα 20% του χρόνου του. Μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα ή του Προέδρου ανάλογα με το θέμα προς εξέταση, επεξεργάζονται τα δεδομένα και προωθείται το θέμα προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. δ. Συνεργασία με Λογιστήριο Ταμείο Η απασχόληση είναι καθημερινή και απαιτούνται 2 ώρες δηλαδή ένα 10% του χρόνου του και η εργασία αρχίζει όταν κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων του τμήματος διαπιστωθεί ότι απαιτείται η συνεργασία με το Λογιστήριο ή το Ταμείο. Επιπλέον μετά την ολοκλήρωση της αλληλογραφίας που αφορά μεταβιβάσεις-αναγνωρίσεις κληροδοτημάτων γίνεται ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 30% απαραίτητη. ε. Επίβλεψη Έργων Η επίβλεψη των έργων γίνεται 4 φορές τον μήνα και απαιτούνται 72 ώρες ολοκλήρωσης δηλαδή ένα 10% του χρόνου του. Όταν υπάρχουν έργα σε εξέλιξη στην περιοχή της Καρύστου μετά από εντολή του Προέδρου μεταβαίνει στον οικισμό προκειμένου να επιβλέψει τα έργα σε συνεργασία με τον εργολάβο και το Φύλακα Καρύστου. Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η εργασία είναι κατά 50% απαραίτητη. στ. Επαφή με Σύλλογο Οικοπεδούχων Καρύστου Η επαφή με τον σύλλογο είναι μηνιαία και απαιτεί κατά 10% του χρόνου του. Αφορά αλληλογραφία με το Σύλλογο οικοπεδούχων Καρύστου και αφού μελετηθούν τα έγγραφα, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα