ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

2 ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

3 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ.Υ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κωδικός Περιγραφή Ποσ. Ζ1Α02 ΓΡΑΦΕΙΟ 1.40 ΜΕ 1 ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ 8 Ζ1Γ00 ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ 8 Ζ1Δ00 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 5 Ζ1Η01 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 11 Ζ1Θ00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΑΙΟΣ 10 Ζ1Θ10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 1 Ζ2Α06 ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΙΚΡΟ 2 Ζ2Α10 ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ 1 Ζ2Β00 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ 16 Ζ2Β11 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΥΛ. 13 Ζ2Β13 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ 4 Ζ2Θ00 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ + ΤΡΑΠΕΖΙ 4 Ζ2Θ01 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ 2 Ζ2Θ03 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ 1 ΑΤΟΜΟΥ + ΤΡΑΠΕΖΙ 1 Ζ2Θ04 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ 5 Ζ2Κ16 ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟΥ 2 Ζ2Λ00 ΣΚΑΛΑΚΙ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 1 Ζ3Α00 ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 Ζ3Α01 ΚΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 9 Ζ3Α22 ΚΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΣ 10 Ζ3Α23 ΚΑΔΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΣ 8 Ζ3Β15 ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 50 εκ. (μ. μήκους) 12 Ζ3Γ10 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 1 Ζ3Γ51 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 1 Ζ3Γ61 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΓΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 3 Ζ3Γ81 ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΤΡΟΧΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 Ζ4Δ06 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ 1

4 ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

5 ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Γενικά Στα κεφάλαια που ακολουθούν, περιλαμβάνονται όλα τα Γενικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών των Ειδών του Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού. 2. Πρότυπα - Κανονισμοί Η Προμήθεια, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Συντήρηση των ειδών θα γίνει σύμφωνα με: α. Την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία β. Τα υπάρχοντα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ) γ. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) δ. Τα Διεθνή Πρότυπα (ΙSΟ) ε. Τα Εθνικά Πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (DIN, BS, ΕΚΕΒΥΛ, κλπ.). Επίσης τα παραπάνω ισχύουν και όσον αφορά: 1. Τα Ποιοτικά Συστήματα και τις Μεθόδους ποιοτικής εξασφάλισης στην Παραγωγή, Εγκατάσταση και Συντήρηση μετά την πώληση των διαφόρων ειδών. 2. Τις βασικές Προδιαγραφές Ασφάλειας για τους χρήστες των ειδών. 3. Τις βασικές Προδιαγραφές Διαστάσεων (γενικών και επί μέρους) των διαφόρων ειδών. 4. Τις απαιτήσεις Πυρασφάλειας (αναφλεξιμότητα, μετάδοση φλόγας, κλπ.) των χρησιμοποιούμενων υλικών. 3. Γενική Τεχνική Περιγραφή - Ορισμοί α. Τα περιγραφόμενα υλικά, στα κεφάλαια που ακολουθούν, καθορίζουν γενικά τον επιθυμητό χαρακτήρα (αισθητικό, λειτουργικό ) και τις ελάχιστες απαιτήσεις αντοχών και ποιότητας. Για την επιλογή των υλικών και τον καθορισμό των προδιαγραφών των διαφόρων ειδών ελήφθησαν υπ' όψιν τα παρακάτω: - Οι λειτουργικές απαιτήσεις και οι συνθήκες καθαριότητας και ασηψίας που επιβάλλει η χρήση του κάθε χώρου. - Η συμβατικότητα των ειδών του Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, μεταξύ τους ή με άλλα είδη εξοπλισμού του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 1 από 33

7 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ β. Είναι δυνατή η χρήση άλλων υλικών εκτός των περιγραφόμενων, εφ' όσον πληρούνται τα παραπάνω και αποδεδειγμένα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις αντοχών και ποιότητας. γ. Οι περιγραφές που ακολουθούν αφορούν τα υλικά κατασκευής και τελειωμάτων καθώς και τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας των διαφόρων ειδών. δ. Ο τρόπος κατασκευής των ειδών και τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα εξασφαλίζουν την: - Λειτουργικότητα και την ασφαλή χρήση τους. - Αντοχή σε φορτίσεις και φθορές κάθε είδους κατά την προβλεπόμενη χρήση τους. - Άρτια εμφάνιση εμφανών και αφανών στοιχείων, συναρμογών, υλικών και απολήξεων (Περίοπτα είδη). ε. Όλα τα είδη θα είναι συναρμολογούμενα ώστε να εξασφαλίζεται: - Εύκολη μεταφορά - Μείωση χώρων αποθήκευσης και - Δυνατότητα αντικατάστασης (σε περίπτωσης φθοράς) τμήματος μόνον του είδους. Εξαίρεση αποτελούν τα είδη τα οποία λόγω της χρήσης τους (π.χ. κάδοι απορριμμάτων) δεν πρέπει να είναι συναρμολογούμενα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 2 από 33

8 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα σχετικά με τα διάφορα είδη Ξυλείας (Φυσικής ή Τεχνητής) και τα Υλικά Επικαλύψεων αυτής, από τα οποία κατασκευάζονται εν όλω ή εν μέρει τα διάφορα είδη του Εξοπλισμού. Τα υλικά Ταπετσαρίας και τα Εξαρτήματα Στερέωσης και Λειτουργίας περιγράφονται αντίστοιχα στα κεφάλαια Γ και Δ. 1. Ξυλεία - Γενικά Το είδος της χρησιμοποιούμενης ξυλείας θα φέρει την πρότυπη (ΕΛΟΤ) ή επίσημη ονομασία π.χ. το «δεσποτάκι» δεν θα ονομάζεται «μέλιο». Ξυλεία που χρωματίζεται για να απομιμηθεί άλλο είδος θα φέρει την σωστή ονομασία της και όχι της απομίμησης. Σφραγίδες ένδειξης προέλευσης στα φύλλα καπλαμά ή στις σανίδες, επιτρέπονται μόνο στα αφανή τμήματα των ειδών. 1.1 Συμπαγές Ξύλο Η χρησιμοποιούμενη ξυλεία (μαλακή και σκληρή) θα είναι επιλεγμένη και ελεύθερη από μαλακά μέρη, σχισίματα, σκεβρώματα, ανώμαλα νερά, λεκέδες, έντομα, σαπίσματα, θήλακες ρητίνης, νεκρούς και σκληρούς ρόζους. Υγιείς, στερεοί ρόζοι επιτρέπονται εφ' όσον δεν ξεπερνούν το 1/4 του φάρδους της διατομής και έχουν διάμετρο μικρότερη των 7mm στα εμφανή μέρη της κατασκευής και των l2mm στα αφανή μέρη. Σε είδη ξυλείας με εμφανές εγκάρδιο ξύλο δεν θα επιτρέπεται η χρήση σόμφου ξύλου. 1.2 Φύλλα Καπλαμά Τα χρησιμοποιούμενα φύλλα καπλαμά θα είναι άριστης ποιότητας χωρίς σχισίματα, χαλαρά μέρη και ελαττώματα. Το πάχος των φύλλων θα είναι σύμφωνα με το DIN Δεν επιτρέπονται τρύπες ρόζων. Τα φύλλα καπλαμά που επενδύουν τις επιφάνειες των επίπλων ιδιαίτερα δε τις εμφανείς, θα είναι επίπεδα και το πάχος τους θα είναι όσο απαιτείται ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ρηγμάτωσης. 1.3 Τεχνητή Ξυλεία Τα χρησιμοποιούμενα φύλλα τεχνητής ξυλείας θα καλύπτουν τις απαιτήσεις σε περιεκτικότητα φορμαλδεΰδης του Ευρωπαϊκού Προτύπου, ΕΝ 120. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 3 από 33

9 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αντικολλητή ξυλεία (Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης) Οι στρώσεις της κόλλας θα είναι ισοπαχείς και θα εξασφαλίζουν πλήρη και στερεά συγκόλληση του τελικού προϊόντος. Το πάχος και η ποιότητα καθορίζονται ανάλογα με την χρήση του ως φέρον ή μη στοιχείο του επίπλου. Θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN , Μέρος 2. Όλες οι ενώσεις θα εφαρμόζουν απόλυτα. Περιορισμένη χρήση μικρών παρεμβλημάτων και μικρού μεγέθους ρόζοι είναι αποδεκτοί. Οπές ρόζων ή άλλα ελαττώματα, δεν είναι αποδεκτά Πηχοσανίδες (Πλακάζ) Τα φύλλα πλακάζ θα είναι επίπεδα χωρίς εσοχές ή προεξοχές, και η επιφάνεια θα είναι χωρίς ελαττώματα, αποκολλήσεις ή εμφανείς ενώσεις στα περιθώρια. Θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN 68705, Μέρος 2. Τα εσωτερικά πηχάκια θα είναι από έλατο, πεύκο, αφρικάνικο μαόνι, φιλύρα ή λεύκα και δεν θα έχουν κενά, οπές και μεγάλους ή χαλαρούς ρόζους. Ο καπλαμάς επένδυσης θα είναι από αφρικάνικο μαόνι οκουμέ ή ανάλογο, πάχους περίπου 2mm, χωρίς ρόζους, οπές ή διαγώνια νερά με μηδενικούς αρμούς Μοριοσανίδες Οι μοριοσανίδες θα πληρούν τις απαιτήσεις του DIN (Μέρος 1 οg4) ή BS 5669 (τύπος 1), που αφορούν τις αντοχές σε κάμψη, εφελκυσμό κατά μήκος διόγκωση και ακρίβεια διαστάσεων. Ακάλυπτες επιφάνειες μοριοσανίδων σε οποιαδήποτε μέρη των επίπλων δεν επιτρέπονται. Το ελάχιστο πάχος των μοριοσανίδων για ράφια, ερμάρια, επιφάνειες εργασίας κλπ., καθορίζονται ανάλογα με την απαιτούμενη σε κάθε περίπτωση αντοχή και ακαμψία Ινοσανίδες (MDF) Τα χρησιμοποιούμενα φύλλα ινοσανίδων θα είναι αμερικάνικης προέλευσης, πάχους αναλόγου με την κάθε περίπτωση, ομοιογενή, ισόπαχα χωρίς στρεβλώσεις (πέτσικα). ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 4 από 33

10 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.4 Συνδετικά υλικά ξύλινα Καβίλιες επίπεδες (λαμέλες) Θα είναι από κόντρα πλακέ ή μασίφ ξύλο πάχους τουλάχιστον 4 χλστ. σε σχήμα οβάλ ή ορθογωνικό Καβίλιες κυλινδρικές Από ημίσκληρο ξύλο με ραβδωτή κατά μήκος επιφάνεια και σταθερή διατομή 6-10 χλστ. και μήκος ίσο τουλάχιστον με το διπλάσιο του πάχους των συνδεόμενων ξύλινων τεμαχίων. 2. Υλικά συγκόλλησης (κόλλες) Θα επιλέγονται ανάλογα με τα συγκολλούμενα υλικά, τις καταπονήσεις κατά τη χρήση των επίπλων και δεν θα προσβάλλουν χημικά τις συγκολλούμενες επιφάνειες. Θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και τυχόν υπερχειλίσεις κατά το πρεσάρισμα θα αφαιρούνται αμέσως με τη χρήση κατάλληλου διαλύτη, ώστε οι επιφάνειες των συγκολλούμενων στοιχείων να είναι καθαρές. Μετά την ξήρανση της χρησιμοποιούμενης κόλλας, τυχόν εμφανή σημεία της δεν θα δημιουργούν χρωματικές αντιθέσεις με τα χρώματα των συγκολλούμενων επιφανειών. 3. Υλικά επικαλύψεων 3.1 Βερνίκια - Λάκες Θα παρουσιάζουν καλή πρόσφυση και δεν θα δημιουργούν φυσαλίδες. Θα έχουν άριστη αντοχή στο φως. Η επιλογή των κατάλληλων, κατά περίπτωση, υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις καταπονήσεις κατά την χρήση και τις απαιτήσεις αντοχών σε φθορά (βλ. παράρτημα προδιαγραφών υλικών και εργασιών). Πεδίο εφαρμογής Επιφάνειες φυσικής ή τεχνητής ξυλείας. Προετοιμασία επιφάνειας Τα υλικά χρησιμοποιούνται σε απόλυτα λειασμένες, καθαρές και στεγνές επιφάνειες, χωρίς ελαττώματα και χαλαρά μέρη. Οι επιφάνειες της φυσικής ξυλείας ή του καπλαμά, αν απαιτείται, χρωματίζονται προηγουμένως στην επιθυμητή απόχρωση ξύλου ή (η ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 5 από 33

11 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ανοιχτόχρωμη ξυλεία και καπλαμάς) με χρώμα διαλυτικού (ανιλίνης), στο επιθυμητό χρώμα. Εφαρμογή υλικού Η εφαρμογή του υλικού γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες μηχανικές, χημικές κλπ. αντοχές. Ιδιότητες: Άριστη εμφάνιση και ομοιοχρωμία. Επιφάνεια λεία, σατινέ, μη απορροφητική. Πολύ καλές χημικές και μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στο φως. Ακαυστότητα (υψηλή θερμοκρασία ανάφλεξης και καθυστέρηση μετάδοσης φλόγας). Ανθεκτικό σε μακροχρόνια χρήση συνήθων απορρυπαντικών. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Επιφάνειες εργασίας, εκτεθειμένες επιφάνειες, ράφια Αντοχή σε: Νερό (ISO 4211) : 24 ώρες Λίπη : 24 ώρες + Χαρακιές : Χαρακιά 8Ν Αιθυλική Αλκοόλη : 3Ν Καφές : 6 ώρες Θερμότης (ξηρή) : 85 C Ακετόνες : 2 min Επιφάνειες εμφανείς λιγότερο εκτεθειμένες Αντοχή σε: Νερό : 6 ώρες Λίπη : 25 ώρες + Λίπη/Χαρακιές : Χαρακιά 8Ν 3.2 Φύλλα συνθετικά Τα χρησιμοποιούμενα συνθετικά φύλλα θα έχουν επιφάνεια λεία, ημίστιλπνη, (σατινέ) χωρίς διακυμάνσεις πάχους και απόχρωσης Φαινοπλαστικά φύλλα (συμπαγή) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 6 από 33

12 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αυτοφερόμενα συμπαγή φύλλα σε πάχος ανάλογο με τις απαιτούμενες, κατά περίπτωση αντοχές και δύο εμφανείς επιφάνειες. Περιγραφή Φαινοπλαστικά, συμπαγή φύλλα, 10mm, έγχρωμα, σατινέ, που το εσωτερικό τους αποτελείται από επάλληλα φύλλα εμποτισμένα με φαινολικές ρητίνες, ενώ το τελείωμα της επιφάνειας κατασκευάζεται από διακοσμητικά φύλλα εμποτισμένα με συνθετικές ρητίνες (μελαμίνη). Τα φύλλα έχουν δύο (2) διακοσμητικές όψεις (εγγυημένη η μία καλή όψη). Ιδιότητες - Είναι αυτοφερόμενο. - Υψηλή αντοχή σε κρούσεις. - Υψηλή αντίσταση στο νερό και στον ατμό. - Αντοχή στην φωτιά (CLASS 1). - Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής. - Απλή και γρήγορη εγκατάσταση. - Υψηλή αντοχή σε χημικά. - Υψηλή αντοχή σε οργανικούς διαλύτες. - Δεν εκπέμπει φορμαλδεΰδη. Καθαρισμός και Συντήρηση Τα φαινοπλαστικά φύλλα δεν είναι εύθραυστα και δεν απαιτούν ειδική συντήρηση: 1. Φύλλα που είναι λίγο λεκιασμένα καθαρίζονται με ένα μαλακό, υγρό πανί. 2. Πιο δύσκολοι λεκέδες αφαιρούνται με απορρυπαντικά κοινά του εμπορίου που δεν περιέχουν λειαντικά συστατικά. 3. Επίμονοι λεκέδες όπως μελάνι, στυλό, κραγιόν κλπ. μπορούν να αφαιρεθούν με οργανικούς διαλύτες όπως οινόπνευμα, ακετόνη κλπ. 4. Δεν απαιτείται και δεν συνιστάται η χρήση κήρου και άλλων γυαλιστικών υλικών. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 7 από 33

13 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.2.1α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ανοχές ΙSΟ 4586 % 5% Πυκνότης kg/mc Θερμική αγωγιμότης DIN W/m 0 k 0.25 Μεταβολή διαστ. (στους 20 C) με μεταβλητή ISO 4586 % υγρασία Αντίσταση στο βραστό % 2 νερό (2 ώρες σε 100 C) Αντίσταση στο νερό % <1 Αντοχή στην τριβή ΙSΟ 4586 Αριθμ. Περιστρ. 400 Αντοχή στις χρώσεις ΙSΟ 4586 Όχι ορατές αλλοιώσεις Αντοχή στην καύτρα ΙSΟ 4586 Δεν καίγεται τσιγάρου Αντοχή στο φως ΙSΟ 4586 B1ue Wool 6 Sca1e Εφελκυστική αντοχή ΙSΟ R527 N/mm 2 L>100 T>70 Αντοχή σε κάμψη ISOR178 N/mm 2 L>100 T>80 Μέτρο ελαστικότητας σε κάμψη ΙSΟ R178 N/mm 2 L> T>8.000 Θλιπτική αντοχή SIN N/mm 2 >200 Σκληρότητα κατά Rοckwell ASTM D785 HRE 78 0 C -1 2 x 10-5 Συντελεστής διαστολής Κατάταξη αντοχής πυρός ASTM D696 DIN 4102 (part 1) Φαινοπλαστικά Φύλλα (τύπου Fοrmica) Χρησιμοποιούνται ως υλικό επένδυσης επιφανειών και σόκορων πλακών τεχνητής ξυλείας. Το πάχος θα είναι 0,8mm. Οι αφανείς επιφάνειες των πλακών θα επενδύονται με κατάλληλου πάχους φαινοπλαστικά φύλλα, για εξισορρόπηση των επιφανειακών τάσεων. Η συγκόλληση - πρόσφυση στις πλάκες θα είναι απόλυτη, η δε επιφάνεια θα είναι χωρίς ελαττώματα, φουσκώματα κλπ. B1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 8 από 33

14 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η ποιότητα των φαινοπλαστικών φύλλων θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις αντοχών σε φθορά Συνθετικές Ρητίνες (Μελαμίνη) Χρησιμοποιούνται ως υλικό επικάλυψης φύλλων μοριοσανίδων και θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αντοχών σε φθορά α Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Υαλοενισχυμένες πολυεστερικές ρητίνες ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 30% ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ ASTM ISO DIN ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ D MPa ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ C C C C ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ D % ΘΡΑΥΣΗ C 2,0 1, C 2,5 2, C 3,5 3, C 3,7 4,0 ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ D J/m C C ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΕΩΣ D34l C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ D C ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 1,8 MPa ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ D g/cm 3 1,52 1,68 ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ROCKWELL D / Μ92 R121 Μ88 R119 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 9 από 33

15 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4. Περιθώρια ( σόκορα) Όλες οι ακμές, γωνίες και σόκορα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες και, προστατευμένες ώστε να: α. αντέχουν σε κρούσεις και φθορά. β. προστατεύουν τα αφανή υλικά από ανεπιθύμητες προσβολές (π.χ. υγρασία, απορρυπαντικά, απολυμαντικά κλπ.). γ. επιτυγχάνεται εργονομική μορφή δ. είναι τα είδη ασφαλή για τους χρήστες Τα χρησιμοποιούμενα υλικά ποικίλουν ανάλογα με τα υλικά κατασκευής, επένδυσης επικάλυψης των επιφανειών και με την θέση τους στο έπιπλο (εμφανή, αφανή εκτεθειμένα ή μη, προσιτά στους χρήστες ή μη). Η συναρμογή των περιθωρίων μεταξύ τους (αποτμήσεις, γωνίες κ.λ.π) καθώς και με τα λοιπά σε επαφή υλικά θα είναι άριστη. Δεν επιτρέπονται ξεφτίσματα, γρέζια, προεξοχές και ξεχειλίσματα υλικών συγκόλλησης. Τα υλικά στερέωσης θα είναι αφανή. Οι προσιτές ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 3mm. 4.l. Περιθώριο Μελαμίνης Θερμοκολλημένη ταινία στα αφανή σόκορα των μοριοσανίδων που επενδύονται με μελαμίνη πλάτους όσο το πάχος της επενδεδυμένης μοριοσανίδας και πάχους 0,4mm Περιθώρια Φαινοπλαστικού Φύλλου α. Ταινία επικολλούμενη στα εγκάρσια και στα αφανή σόκορα, φύλλων τεχνητής ξυλείας που επενδύονται με φαινοπλαστικά φύλλα, πλάτους όσο και το πάχος του φύλλου τεχνητής ξυλείας και πάχους 8mm. β. Στις διαμήκεις ακμές θυρόφυλλων και επιφανειών εργασίας, το φαινοπλαστικό φύλλο επένδυσης της επιφάνειας, πάχους τουλάχιστον 0,8mm, προεκτείνεται καλύπτοντας και το σόκορο με ακτίνα καμπυλότητας 0,6mm ή και ειδική εργονομική διατομή. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 10 από 33

16 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.3. Περιθώρια από διατομές συνθετικού υλικού α. Διατομή από PVC ελάχιστου πάχους 0,6mm στα εμφανή με εκτιθέμενα σόκορα των πλακών τεχνητής ξυλείας, που επενδύονται με μελαμίνη ή φαινοπλαστικά φύλλα. β.1. β.2. Διατομή από ΑΒS ελαχίστου πάχους 2mm ή Διατομή από PVC ελάχιστου πάχους 3mm και πλάτους όσο η πλάκα με στρογγυλεμένες ακμές ακτίνας καμπυλότητας >0,8mm. γ. Εργονομική διατομή από PVC ελάχιστου πάχους 9mm και πλάτους όσο η πλάκα με στρογγυλεμένες ακμές και ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας άνω 9mm. Προβλέπεται στα διαμήκη σόκορα των επιφανειών εργασίας ορισμένων τύπων γραφείων. δ. Διατομή από μορφοποιημένο ενισχυμένο πολυαμίδιο (ΡΑ) ελάχιστου πάχους 5mm και πλάτους μεγαλύτερου από την πλάκα, για δημιουργία περιμετρικά χείλους συγκράτησης σκευών και υγρών που τυχόν θα χυθούν στην επιφάνεια. 4.4 Περιθώρια από φυσική ή τεχνητή ξυλεία Χρησιμοποιείται σε πλάκες τεχνητής ξυλείας που επενδύονται με καπλαμά και βερνικώνονται. Ελάχιστο πάχος 5mm στρογγυλεμένες ακμές, πλάτος όσο το συνολικό πάχος της επενδυμένης πλάκας και τελείωμα από βερνίκι διαφανές. Kατασκευάζεται από: α. Φυσική ξυλεία ή β. Δύο συγγολλημένα φύλλα καπλαμά (ελαχίστου πάχους 2,5mm έκαστο ). Του αυτού είδους με τον καπλαμά που επενδύει την επιφάνεια της πλάκας, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραγράφων 1.1. και 1.2. του παρόντος. 5. Εργασία 5.l. Υγρασία - Περιεκτικότητα Η περιεκτικότητα της φυσικής και τεχνητής ξυλείας σε υγρασία κατά την κατεργασία και αποθήκευση, θα είναι 8% + 2%. Συγκολλούμενα μέρη θα έχουν το ίδιο ποσοστό υγρασίας. 'Ολα τα ξύλινα συνδετικά υλικά πριν την εφαρμογή τους θα αποξηραίνονται με κατάλληλο ψήσιμο σε φούρνο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 11 από 33

17 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.2. Επεξεργασία Η ξυλεία θα υποστεί όλη την απαραίτητη επεξεργασία: γωνίασμα, ξεχόντρισμα, πλάνισμα, κλπ. με τα κατάλληλα μηχανήματα ώστε να επιτυγχάνονται ξυλοσυνδέσεις απόλυτης επαφής και ακρίβειας χωρίς στρεβλώσεις ή άλλες παραμορφώσεις. Μεγάλες ξύλινες διατομές θα κατασκευάζονται σύνθετες από μικρότερα ξύλα συγκολλημένα μεταξύ τους με τόρμους και εντορμίες ή άλλο σύστημα (FINGER JΟΙΝΤS). 'Ολοι οι αρμοί θα είναι ίσοι και θα εφαρμόζουν απόλυτα. Σφηνώματα, γεμίσματα και παραμορφώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 'Ολες οι βίδες και λοιπά μεταλλικά στοιχεία ( φυράμια, κλπ.) θα είναι χωνευτά και αφανή. Οι κόλλες θα επαλείφονται ομοιόμορφα και οι επιφάνειες θα παρουσιάζονται επίπεδες. Ξεχειλίσματα, νερά, ανωμαλίες και κυματισμοί δεν θα γίνονται δεκτοί. Η λειτουργίa των ίδιων των κατασκευαστών αλλά και των διαφόρων μερών τους (συρτάρια, φύλλα, κλπ.) θα είναι ευχερής και αθόρυβη. Οι εγκοπές για τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας δεν θα έχουν σκλήθρες, σπασίματα, ανωμαλίες ή άλλα ελαττώματα και τα εξαρτήματα θα εφαρμόζουν απόλυτα. Η τοποθέτηση και στήριξη των ξύλινων κατασκευών θα γίνει με ακρίβεια ώστε να μην δημιουργηθούν μόνιμες παραμορφώσεις, άνισοι αρμοί κλπ. Θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη στερεότητα και αντοχή στην χρήση και θα στεγανώνουν πλήρως με τα κατάλληλα υλικά ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες καθαριότητας και ασηψίας που επιβάλλει η χρήση του κάθε χώρου. Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και τελείως κατεργασμένες χωρίς το παραμικρό ελάττωμα. 'Ολα τα εξαρτήματα λειτουργίας, χειρισμού, προστασίας κλπ. των κατασκευών αυτών θα είναι αφαιρετά και αντικαταστάσιμα επί τόπου με την χρήση απλών εργαλείων (π.χ. βιδωτά και όχι κολλητά) στον μικρότερο δυνατό χρόνο και χωρίς ζημιές της υπόλοιπης κατασκευής. 5.3 Λείανση 'Ολα τα εμφανή μέρη θα είναι λειασμένα ώστε να μην υπάρχουν σκλήθρες, σημάδια κοπής ή άλλα ελαττώματα. Η τελική λείανση θα γίνεται με γυαλόχαρτο, ανάλογο με το είδος ξυλείας χωρίς να μένουν ίχνη όταν γίνεται κάθετα στα νερά του ξύλου. Οι μη στρογγυλεμένες ακμές θα λειαίνονται ώστε να μην είναι αιχμηρές. Τα λιγότερο εμφανή ή τα αφανή μέρη θα λειανθούν επίσης ώστε να είναι λεία και καθαρά, χωρίς αυτοκόλλητες ταινίες, σημάδια μολυβιών, σκλήθρες, προεξοχές και άλλα ελαττώματα. Στα πλαίσια ή στοιχεία που ταπετσάρονται όλες οι ακμές που έρχονται σε ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 12 από 33

18 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ επαφή με τα υλικά ταπετσαρίας θα είναι κατάλληλα στρογγυλεμένες ή φαλτσοκομμένες, ώστε τα υφάσματα και υλικά ταπετσαρίας να μην φθείρονται. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 13 από 33

19 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ Στο κεφαλαίο αυτό περιγράφονται τα υλικά και οι εργασίες που αφορούν σκελετούς εμφανείς και αφανείς, πετάσματα πληρώσεως, επιφάνειες εργασίας ή ράφια που κατασκευάζονται από χάλυβα ανοξείδωτο ή μη. Τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας περιγράφονται στο κεφάλαιο Δ αυτού του τεύχους. 1. Υλικά - Γ ενικά Θα χρησιμοποιηθούν ανοξείδωτα ή μη χαλυβδόφυλλα, διάτρητα ή μη, συμπαγείς και κοίλες διατομές, μορφής, πάχους και διαστάσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις αντοχών σε καταπονήσεις και φθορά. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι καθαρά, χωρίς παραμορφώσεις, ατέλειες ή άλλα ελαττώματα από το εκάστοτε κατάλληλο κράμα. 2. Εργασία 'Ολες οι εργασίες θα εκτελούνται με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια. Οι συγκολλήσεις, ανεξάρτητα από τη μέθοδο, θα εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις αντοχών, θα είναισυνεχείς, χωρίς πόρους, ξεχειλίσματα, λειασμένες, χωρίς άνωμαλίες ή άλλα ελαττώματα. 'Ολες οι συνδέσεις διατομών υπό γωνία, θα γίνονται κατά την διχοτόμο, είτε με ηλεκτροσυγκόλληση είτε με ειδικούς συνδέσμους. Ελεύθερα άκρα διατομών θα καλύπτονται είτε με ηλεκτροσυγκολλημένες τάπες από το ίδιο υλικό είτε με ειδικές καλύπτρες, μεταλλικές ή από συνθετικό υλικό, κατάλληλα προσαρμοσμένες. Ορατά ματίσματα διατομών (τσοντάρισμα) δεν επιτρέπονται, έστω και αν έχουν εκτελεσθεί με ακρίβεια. Προσιτά μέρη των κατασκευών, εμφανή ή αφανή δεν θα έχουν γρέζια ή αιχμηρές ακμές. Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους και θα έχουν τις ελάχιστες απαιτούμενες ανοχές. 'Ολοι οι κοχλίες θα έχουν ομαλές επιφάνειες και θα είναι φρεζαριστοί. Οπές, εγκοπές και λοιπές υποδοχές για τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας θα κατασκευάζονται με τα κατάλληλα κατά περίπτωση μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης, με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ώστε η εφαρμογή να είναι απόλυτη και η εμφάνιση άρτια. Μετά την τελική επεξεργασία της επιφάνειας (γαλβάνισμα, βαφή, επιχρωμίωση κλπ.) ουδεμία επέμβαση επιτρέπεται. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 14 από 33

20 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3. Ανοξείδωτος Χάλυβας Περιγραφή - Χρωμιονικελιούχους ωστενικός χάλυβας, με μικρή περιεκτικότητα άνθρακα. Ιδιότητες / Χαρακτηριστικά Δεν βάφεται. Ανθεκτικός στην διάβρωση. Παραμαγνητικός στην ανοπτημένη κατάσταση, ελαφρά μαγνητικός αν κατεργασθεί εν ψυχρώ Καλή συγκολλησιμότητα. Καλή αντίσταση στην περικρυσταλλική διάβρωση. Χρησιμοποιείται και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 4. Επιχρωμίωση Πεδίο εφαρμογής: Eπιφάνειες και εξαρτήματα από σίδηρο. Μέθοδος κατεργασίας: Προετοιμασία επιφάνειας: Λείανση - Κετσάρισμα - Βούρτσισμα - Καθαρισμός Επιορειχάλκωση Eπινικέλωση Eπιχρωμίωση - Καθαρισμός - Στέγνωμα Ιδιότητες: Άριστη εμφάνιση και ομοιογένεια Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες Αριστη αντοχή στην υγρασία Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος επιμετάλλευσης συνολικά έως 20 μικρά κατασκευαζόμενο σύμφωνα με ISΟ 1456 ή Παρατηρήσεις: Μετά την εmχρωμίωση δεν επιτρέπεται καμμία επέμβαση στις επιφάνειες (π.χ. διανοίξεις οπών κοψίματα κλπ.). ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 15 από 33

21 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τα Νοσοκομειακά Είδη που φέρουν επιχρωμιωμένα εξαρτήματα θα δύναται να πλένονται και να απολυμαίνονται στον κλίβανο απολύμανσης κλινών του Νοσοκομείου χωρίς αλλοίωση των ιδιοτήτων τους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 16 από 33

22 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5. Βαφή ηλεκτροστατική φούρνου (με πούδρα εποξειδική και πολυεστέρα) Πεδίο εφαρμογής: Επιφάνειες και εξαρτήματα από σίδηρο ή αλουμίνιο. Τρόπος εφαρμογής: Ηλεκτροστατικά πιστόλια βαφής, με γεννήτρια αρνητικής πολικότητας και τάση μεταξύ 50 και 100 KV. Προετοιμασία επιφάνειας πριν από την βαφή: Το υλικό χρησιμοποιείται σε απόλυτα καθαρές και στεγνές επιφάνειες, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή πρόσφυση. Eπιφάνειες πολύ λιπαρές ή οξειδωμένες απαιτούν ιδιαίτερη κατεργασία όπως αμμοβολή, σφυρηλάτημα κ.α. Για εφαρμογές σε σιδηρές επιφάνειες γίνεται απαραίτητα ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση και ξέπλυμα με απιονισμένο νερό. Για εφαρμογές σε αλουμίνιο συνίσταται χρωμάτωση ή φωσφοχρωμάτωση. Βαφή: Ηλεκτροστατική κάλυψη επιφάνειας με πούδρα. Ψήσιμο πολυμερισμός. Σκλήρυνση σε φούρνο (200 C). Ιδιότητες: Άριστη εμφάνιση και απόλυτη ομοιοχρωμία. Υψηλή ηλεκτροστατική απόδοση: μεγάλη διείσδυση και μικρό πάχος. Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. Άριστη αντοχή στην οξείδωση. Υψηλή αντοχή στο «κιτρίνισμα» και σε συνθέσεις που δεν κιτρινίζουν, δεν «σβήνει» το χρώμα. Τ εχνικά χαρακτηριστικά : Πάχος επικάλυψης μεταξύ μικρόν. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 17 από 33

23 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μηχανικές ιδιότητες και δοκιμή αντοχής στην οξείδωση : Οι δοκιμές γίνονται σε απολιπασμένα και φωσφατωμένα τεμάχια λαμαρίνας πάχους 0,6 χλστ. και με πάχος βαφής 60 μικρών. Σκληρότης μολυβιού : 1Η-2Η Ευκαμψία (DIN 53152) : Αναλλοίωτα στα 3/l6" Σ ταυροειδείς χαραιαές : GTO (100%) (Πρόσφυση) DIN 53151) Ευκαμψία Erichsen : 3-9 χλστ. (ανάλογα με χρώμα και τύπο) Δοκιμή κρούσης Gardner : >10-30kg x cm (ανάλογα με χρώμα και τύπο) Ψεκασμός αλατιού : >500 'Ωρες (ΑSΤΜΒ 117) Κλωβός υγρασίας : > 1000 'Ωρες χωρίς να επηρεασθεί. (DIN 50017) Υπερθέρμανση και αντοχή στο κιτρίνισμα : Βαφή υψηλής στιλπνότητας που δεν «κιτρινίζει». Αντοχή, χωρίς εμφανή αλλαγή χρώματος περίπου 100 ώρες σε υψηλή θερμοκρασία (80-90 C). Αντοχή σε υπερθέρμανση ( C) για τριπλάσιο χρόνο από τον χρόνο «ψησίματος». Χημική αντοχή: Μεγάλη αντοχή σε αραιά διαλύμματα ανόργανων και οργανικών οξέων, καυστικής σόδας, αμμωνίας, αιθυλικής αλκοόλης, νάφθας, σε τρόφιμα, και σε διαλύματα κοινών απορυπαντικών. Λόγω της περιεκτικότητας της σε εποξειδική ρητίνη δυνατόν να παρουσιάζει τάση κιμωλίωσης όταν εκτεθεί σε υπεριώδεις ακτίνες, χωρίς όμως να χάσει τις αντισκωριακές της ιδιότητες. Παρατηρήσεις: Μετά την εφαρμογή της βαφής δεν επιτρέπεται ουδεμία επέμβαση στις επιφάνειες που πιθανόν να καταστρέψει την συνέχειά της (π.χ. διανοίξεις οπών, κοψίματα κλπ.). ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 18 από 33

24 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ. ΥΛΙΚΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 1. Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα υλικά γεμίσματος και επένδυσης των επίπλων που ταπετσάρονται καθώς και η βάση στήριξης αυτών. 2. Βάση Στήριξης 2.1 Βάση Στήριξης ξύλινη πάχους τουλάχιστον 11χιλ. για την έδρα και 9χιλ. για την πλάτη, κατασκευασμένη από επάλληλα φύλλα οξυάς, συγκολλημένα υπό πίεση εν θερμώ και, όπου απαιτείται, κατάλληλα μορφοποιημένα. 2.2 Βάση Στήριξης από υαλοενισχυμένες πολυεστερικές ρητίνες Κατασκευάζεται ως ενιαίο κέλυφος (έδρα-πλάτη) ή σε ανεξάρτητη κελύφη για την έδρα και την πλάτη. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 19 από 33

25 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α. Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.2α Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 30% ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ ASTM ISO DIN ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ D MPa ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ C C C C ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ D % ΘΡΑΥΣΗ C 2,0 1, C 2,5 2, C 3,5 3, C 3,7 4,0 ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ D J/m C C ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΕΩΣ D34l C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ D C ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 1,8 MPa ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ D g/cm 3 1,52 1,68 ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ROCKWELL D / Μ92 R121 Μ88 R Βάση στήριξης από ξύλο και υαλοενισχυμένες πολυεστερικές ρητίνες Κατασκευάζεται σε δύο ανεξάρτητα κελύφη ως εξής: Πλάτη (ως παραγρ. 2.1.) και Έδρα (ως παραγρ. 2.2.), με εξωτερικό κάλλυμα από ΑΒS ή ΑΒS επενδεδυμένο με δερματίνη. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 20 από 33

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις προμήθειας και τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν για την προμήθεια των παρακάτω ξύλινων επίπλων: α) Ερμάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. Ν. ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη ΠΕΝΤΕΛΗ, 09-10-2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προµηθειών Αρ. Πρωτ.: 10939/13-10-2015 Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 Χ 80 εκ. Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, χρώματος γκρί ανθρακί, ο οποίος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.93,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.997,39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ... 4 ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm.

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm. Κατηγορίες Α. Κάθισμα αναμονής IKAROS N B. Κάθισμα αναμονής IKAROS V Γ. Κάθισμα αναμονής IKAROS ZETA IKAROS Α. IKAROS N Α.1. Περιγραφή Α.1.1. Το κάθισμα αναμονής IKAROS N αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τη Γεωτεχνική Υπηρεσία Α.Μ. : Π 94/2012 ΠΡΟYΠ: 6.132.78 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ. Ενενήντα πέντε (95) σετ διθέσιων τραπεζοθρανίων τύπου λυκείου με αντίστοιχα καθίσματα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ. Ενενήντα πέντε (95) σετ διθέσιων τραπεζοθρανίων τύπου λυκείου με αντίστοιχα καθίσματα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ενενήντα πέντε (95) σετ διθέσιων τραπεζοθρανίων τύπου λυκείου με αντίστοιχα καθίσματα. ΓENIKA Τα τραπεζoθρανία είναι διθέσια και αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΑΣΚ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου πωλητηρίου ΤΑΠ σε υφιστάμενο κτήριο στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σε κτήριο που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 69/12)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 69/12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Aρ. Βατουσίου Τηλέφωνο:210 3381138 Ε-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίπλωση γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών του επί της οδού Μητροπόλεως 1 κτιρίου της Βουλής, σύμφωνα με τις λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το παρόν Υποέργο 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθισμάτων θεάτρου και αναμονής, καθώς και την προμήθεια και μεταφορά συμπληρωματικών επίπλων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) (3) ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, για την προµήθεια: 1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.467,00 ΕΥΡΩ Πέµττη 3-6-04 Ω /09:00 2. ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (γραφεία, συρταροθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15002/719762 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 25-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 29-4 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 280 Αρµόδιος υπάλληλος. Παλαιολόγος Tηλ επικοινωνίας 2132020244 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου

Α.1. 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου Είδος: Κάθισµα θεάτρου Κωδικός αριθµός είδους 1 Ποσότητα: 281 τεµάχια Α.1 Περιγραφή καθίσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 15άρι-συρόμενο βάσης Σελίδα 2 3 Για προσόψεις 90 και 45 με πολλαπλές λειτουργίες Συρόμενο βάσης COMFORT Σελίδα 2 9 Για προσόψεις 90 και 45 COMFORT DISPENSA Junior Σελίδα 2 15 Εξοπλισμός για

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002815356 2015-06-02

15SYMV002815356 2015-06-02 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26ης Οκτωβρίου 1-3 Τ.Κ.54626 Πληρ.: Πέτρος Κοταμανίδης Τηλέφωνο: 2310 507454 Φαξ: 2310 541848 E-mail : efetthess.egr@gmail.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ-FAX:2103381138 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ I

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ I 34 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836135 2015-06-10

15PROC002836135 2015-06-10 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: 8223 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα, 13/06/2014. Ο ήµαρχος. Αντώνης Χατζηδιαµαντής

Μύρινα, 13/06/2014. Ο ήµαρχος. Αντώνης Χατζηδιαµαντής Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 13 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρωτ: 10303 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Περιγραφές Προϊόντων

Τεχνικές Περιγραφές Προϊόντων Τεχνικές Περιγραφές Προϊόντων Επιφάνειες Εργασίας 1) 38 χιλ. 2) Υλικό βάσης Μοριοσανίδα τριών στρώσεων 3) Υλικό επιφάνειας Μεβράνη απο θερμοπλαστικές ρητίνες (CPL/ HPL) 4) στρώματος 0,6 0,8 χιλ. 5) Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια πέντε (5) καλαθιώνκάδων απόθεσης ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, που θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατος βοηθός Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Ευτελώς πρακτικό: Ένα τέτοιο καρότσι είναι πάντοτε εκεί, όπου ακριβώς χρειάζεται, και προσφέρει πολύ χώρο για το ένα και το άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Κάλυμμα φρεατίου μη τυποποιημένων διαστάσεων 5 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Α 7 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Β 9 Κλίμακα (ανεμόσκαλα) ασφαλείας 11 Σχάρα (γραδελάδα) τύπος 40x40x25mm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας.

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. Κρεβάτι με απλό ντιζάιν Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. 1 Εισαγωγή Το «απλό και χαμηλό» είναι η τάση, που συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός συνεργείου

Εξοπλισμός συνεργείου Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Εξοπλισμός συνεργείου Εργαλειοφορείς Πάγκοι εργασίας Εργαλειοθήκες Εργαλειοθήκες Ντουλάπια Ερμάρια ιματιοθήκης Καθαρή αποθήκευση του εργαλείου Ο εξοπλισμός συνεργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Συστήματα Στερέωσης Στέγης άγκιστρα στέγης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Με 3 θέσεις στερέωσης Αλουμίνιο (ΕΝ-AW-6082 T6) g Χαμηλό βάρος Ευελιξία χάριν της προσαρμοστικότητας σε ύψος και πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Qualitative Treatment and

Qualitative Treatment and ualitative reatment and anufacture O D U L A R S Y S E S C O P A C H P L S R A I F I C A O Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία μας δημιουργήθηκε το 1963 από τον Σάββα Ψαραδέλλη σαν ατομική επιχείρηση με βασικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία.

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. Page 1/5 Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων Τμήμα Προδιαγραφών, Τυποποίησης & Έρευνας Αγοράς Εξοπλιστικών Μέσων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod.

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod. LAMELLO SWISS MADE Mod. Classic C3 Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα. Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello απαραίτητη για κάθε ξυλουργική εργασία. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής, με ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΑΣΟΣ ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΔΑΣ. ΕΙΔΟΣ ή και ΚΛΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

βαφή εποξειδικής πούδρας με πάχος επικάλυψης 50-70μm, χρώματος που θα επιλεγεί από την επίβλεψη βάσει χρωματολογίου. Το χρωματολόγιο, τόσο για τις

βαφή εποξειδικής πούδρας με πάχος επικάλυψης 50-70μm, χρώματος που θα επιλεγεί από την επίβλεψη βάσει χρωματολογίου. Το χρωματολόγιο, τόσο για τις ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ) ΚΩΔΙΚΟΙ : 39132200-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια Εκπαίδευση (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ) ΚΩΔΙΚΟΙ : 39132200-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια Εκπαίδευση (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ) ΚΩΔΙΚΟΙ : 39132200-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια Εκπαίδευση (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) 1/5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ) (Σχέδια : Ξ-ΒΙΝΓ)

Διαβάστε περισσότερα

Ιθάκη. Ξυλεία: Μαόνι. Οριζόντια τομή: Βαφή: Ειδική τεχνοτροπία παλαίωσης 3 στρωμάτων (χέρια) και τελείωμα με προεργασία και βερνίκι νερού.

Ιθάκη. Ξυλεία: Μαόνι. Οριζόντια τομή: Βαφή: Ειδική τεχνοτροπία παλαίωσης 3 στρωμάτων (χέρια) και τελείωμα με προεργασία και βερνίκι νερού. Member Εσώπορτες Μασίφ Πόρτες Ιθάκη Ξυλεία: Μαόνι Κατασκευή φύλλου: Μπόγια - Τραβέρσες από μασίφ ξυλεία 42 mm σύνδεση με εσωτερικά μόρσα. Περαστοί ταμπλάδες plywood οκουμέ 10 mm ευρωπαϊκής προέλευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ "NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε."

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε. ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ "NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε." Θέση ΑΥΓΟ ΣOΥΦΛI EΒΡOΥ 684 00 Πωλήσεις: Tηλ: 2554 023522 Φaξ: 2554 020049 E-mail: info@weatherstrip.gr WEB-SITE:www.weatherstrip.gr WEB-SITE:

Διαβάστε περισσότερα

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών.

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. Page 1/5 Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το HYPERDESMO -D-2Κ είναι βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, δύο

Διαβάστε περισσότερα

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Εξαρτήματα για προφίλ αλουμινίου Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1889 και από τότε έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην παραγωγή εξαρτημάτων για πόρτες και παράθυρα από προφίλ αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Συστήματα σκίασης Ρόλερ Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Ρόλερ Model 250A Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας 250Α Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης. Τα συστήματα σκίασης ρόλερ Optima

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/03/2015 Α.Π.: 1774 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΟΝΙΑ. Κατηγορίες Α. Σαλόνια LEON Β. Σαλόνια INDIE Γ. Σαλόνια FREDIE Δ. Σαλόνια ALFIE Ε. Σαλόνια TONY ΣΤ.Σαλόνια ALIS Z.

ΣΑΛΟΝΙΑ. Κατηγορίες Α. Σαλόνια LEON Β. Σαλόνια INDIE Γ. Σαλόνια FREDIE Δ. Σαλόνια ALFIE Ε. Σαλόνια TONY ΣΤ.Σαλόνια ALIS Z. Κατηγορίες Α. Σαλόνια LEON Β. Σαλόνια INDIE Γ. Σαλόνια FREDIE Δ. Σαλόνια ALFIE Ε. Σαλόνια TONY ΣΤ.Σαλόνια ALIS Z. Σαλόνια ARMONIA ΣΑΛΟΝΙΑ Α.1. Τεχνικά Στοιχεία LEON Α.1.1. Καναπέδες με πλάτη και φαρδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Μ.2/2011 ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κουζίνας METOD ΔΩΡΕΑΝ. 25 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Σύστημα Κουζίνας METOD ΔΩΡΕΑΝ. 25 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Σύστημα Κουζίνας METOD ΔΩΡΕΑΝ 25 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στην κουζίνα, γι αυτό κι εμείς ελέγχουμε αυστηρά τις κουζίνες μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι αντέχουν τα

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ξαπλώστρα κήπου ντιζάιν

Ξαπλώστρα κήπου ντιζάιν Ξαπλώστρα κήπου ντιζάιν Η οικονομική κατασκευή Ξαπλώστρα κήπου ντιζάιν Για μια ξαπλώστρα από τέακ πρέπει να ακουμπήσεις πολλά λεφτά. Εδώ είναι μια οικονομική εναλλακτική λύση, που είναι το ίδιο άνετη.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ http://www.e-stergiu.cm/index.php?lang=1 ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ Πλανισμένες δοκοί σύνθετης συγκολλητής ξυλείας εισαγωγής. Προσφέρουν υψηλή μηχανική αντοχη (GL24),διαθέτουν μικρό ειδικό βάρος (450kg/m

Διαβάστε περισσότερα

FUHR FUHR MULTISAFE. Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας. Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται

FUHR FUHR MULTISAFE. Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας. Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται FUHR Αυξημένη ασφάλεια και ευκολία για μονόφυλλες και δίφυλλες πόρτες από προφίλ αλουμινίου, ξύλου και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος Οδηγίες εγκατάστασης Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος Έλεγχος Όταν ελέγχετε το υπόστρωμα, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία και, στη συνέχεια, υποβάλλετε το υπόστρωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός μύθου. Διαβαθμίσεις στην κινητή σιαγώνα που βοηθούν στην κατά προσέγγιση ρύθμιση του μεγέθους ανοίγματος για διάφορα μεγέθη σωλήνων.

Ανατομία ενός μύθου. Διαβαθμίσεις στην κινητή σιαγώνα που βοηθούν στην κατά προσέγγιση ρύθμιση του μεγέθους ανοίγματος για διάφορα μεγέθη σωλήνων. Οι σωληνοκάβουρες RIDGID είναι παγκοσμίως γνωστοί για την απαράμιλλη αντοχή τους και το λειτουργικό σχεδιασμό τους. Ο αυθεντικός σωληνοκάβουρας βαρέος τύπου, που απεικονίζεται παρακάτω, έχει κερδίσει την

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ GRP ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα...

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Κοιμηθείτε άφοβα με ανοικτές τις μπαλκονόπορτες Πτυσσόμενο Παντζούρι Ασφαλείας Ασφάλεια και Λειτουργικότητα. Δυνατότητα κλειδώματος με 4 έως 8 κρυφούς πείρους Φ

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο

Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο Παρακαλώ περάστε στο τραπέζι Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο Αυτό το χαμηλό τραπέζι σαλονιού τα έχει όλα: Περιλαμβάνει έναν ένθετο δίσκο, για να προσφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002565653 2015-02-09

15REQ002565653 2015-02-09 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 131/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: Έπιπλα & σκεύη πολιτιστικών κέντρων,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 0 T H E F U T U R E I S H E R E

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 0 T H E F U T U R E I S H E R E Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 0 T H E F U T U R E I S H E R E 2 W.P.C. - DECK Το W.P.C. DECK είναι υλικό φτιαγμένο από μείγμα μπαμπού ξύλου, ρητίνες πολυαιθυλενίου και συνθέσεις διαφόρων άλλων υλικών που όλα μαζί προστιθέμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ SERVER RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια SERVER RACKS

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπώμενα τμήματα στράντζας 150 mm / 75 mm / 50 mm / 25mm Σιαγόνες από χάλυβα υψηλής ποιότητας

Αποσπώμενα τμήματα στράντζας 150 mm / 75 mm / 50 mm / 25mm Σιαγόνες από χάλυβα υψηλής ποιότητας quantum FP 30/quantum BM 3 Στράντζα quantum FP 30 - γενικής χρήσης Ιδανική για στραντζάρισμα και κουρμπάρισμα λαμαρίνων Αποσπώμενοι σιαγόνες Άνετο στραντζάρισμα μέσω του μεγάλου μοχλού Συνιστάται η χρήση

Διαβάστε περισσότερα