Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Η ΜΕΛΕΤΗ KIDSCREEN ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

2 Η παρούσα έκδοση µε τίτλο Η ΜΕΛΕΤΗ KIDSCREEN - αξιολόγηση της ποιότητας ζωής σχετιζόµενης µε την υγεία των παιδιών και των εφήβων πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου µε τίτλο «Εκτίµηση και Προαγωγή της Ποιότητας Ζωής Σχετιζόµενης µε την Υγεία στα Παιδιά 8-11 ετών στην Ελλάδα» µε χρηµατοδότηση του Πυθαγόρας ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα Πανεπιστήµια από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ( ). Στο πρόγραµµα συµµετείχαν: Γιάννης Τούντας, Αν. Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Παν/µίου Αθηνών, Ιωάννης Τσιάντης, Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Παν/µίου Αθηνών και οι Χριστίνα ηµητρακάκη, ήµητρα Πετανίδου και Χαρά Τζαβάρα, επιστηµονικοί συνεργάτες του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών, Σταυρούλα ιαρεµέ, επιστηµονική συνεργάτης της Πανεπιστηµιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Παίδων Η Αγία Σοφία, Καλλιρρόη Παπαδοπούλου του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Παν/µίου Αθηνών, και Μελποµένη Στοϊκίδου του Τµήµατος Επισκεπτών Υγείας του ΤΕΙ Αθηνών. Συµµετείχαν στο πρόγραµµα οι παρακάτω Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας της Α βάθµιας ιεύθυνσης: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΝΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ ΓΚΟΓΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΤΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΑΥΡΟΠΑΛΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΥΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΣΟΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΝΙΑΟΥΝΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ ΠΕΛΛΑ-ΠΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ ΑΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΚΡΕΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΟΥΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2

3 ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΙΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Συµµετείχαν στο πρόγραµµα οι παρακάτω Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας της B βάθµιας ιεύθυνσης: ΑΝΑΝΙΆ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΑΞΙΩΤΊ ΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΊ ΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΆ ΑΡΙΣΤΈΑ ΒΑΜΒΑΚΆ ΑΡΙΣΤΈΑ ΒΆΡΟΥ-ΠΟΎΛΟΥ ΚΛΕΟΝΊΚΗ ΒΙΛΑΝΆΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΡΊΒΑ ΣΤΑΜΑΤΊΝΑ ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΊΑ ΕΥΘΥΜΙΆ ΟΥ ΣΟΦΊΑ ΘΕΌΚΛΗΤΟΣ ΛΕΩΝΊ ΑΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΎ ΉΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΝΊΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΤΣΊΚΑΣ ΗΜΉΤΡΙΟΣ ΚΆΤΤΟΥ ΜΑΡΊΝΑ ΚΕΛΕΦΙΏΤΗΣ ΗΜΉΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΡΤΣΉΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΤΣΙΟ ΉΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΌΖΥΒΑ ΠΑΣΧΑΛΊΝΑ ΚΟΪ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΤΌΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑ ΟΠΟΎΛΟΥ ΘΕΟ ΏΡΑ ΛΑ ΟΠΟΎΛΟΥ ΘΕΟ ΏΡΑ ΜΑΝΆΚΑΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ 3

4 ΜΑΝΑΣΣΆΚΗ ΚΑΛΛΙΌΠΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΆΤΟΥ ΥΒΌΝΝΗ ΜΑΡΜΑΤΆΚΗ ΑΡΕΤΉ ΜΊΜΗΣ ΣΤΈΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊ ΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΠΑΛΟΎΚΗ ΦΑΝΙΏ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΥ ΠΟΛΥΞΈΝΗ ΠΕ ΙΑ ΊΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΡΆΠΤΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΊ ΗΣ ΗΡΑΚΛΉΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΆΚΗ ΠΟΤΙΏ-ΜΑΡΙΓΏ ΣΚΑΡΆΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΑΜΊΡΗ ΉΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΆΚΗ ΦΡΑΓΚΊΣΚΗ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΊΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΤΣΟΛΆΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΦΑΤΣΈΑ-ΚΟΚΚΑΛΊ Η Α ΑΜΑΝΤΊΑ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΊ ΗΣ ΡΈΝΟΣ Τις πιο θερµές µας ευχαριστίες οφείλουµε στις οικογένειες και τα σχολεία που συµµετείχαν µε ειλικρινή ενθουσιασµό στο πρόγραµµα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια της Ποιότητας Ζωής σχετιζόµενης µε την Υγεία Ο έλεγχος της κατάστασης της υγείας ενός πληθυσµού αποτελεί µία από τις βασικές δραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας στη δηµόσια υγεία. Στις ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες διεξάγονται συχνά σχετικές αντιπροσωπευτικές µελέτες, η κατάσταση της υγείας αξιολογείται κυρίως µέσω τυπικών δεικτών υγείας, σύµφωνα µε το βιο-ιατρικό µοντέλο. Όµως σύµφωνα µε τον ορισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ), η υγεία θα πρέπει να περιλαµβάνει και την έννοια της υποκειµενικής αντίληψης του ατόµου για την λειτουργικότητα και την ευηµερία του (WHO, 1948). Ο ορισµός αυτός διευρύνει τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την υγεία, ούτως ώστε η υγεία να µη µπορεί πλέον να εκτιµηθεί µόνο µέσω σωµατικών δεικτών αλλά να περιλαµβάνει και το πώς 4

5 αισθάνεται το ίδιο το άτοµο ψυχολογικά και σωµατικά, πώς διαχειρίζεται τις σχέσεις του µε τους άλλους ανθρώπους αλλά και το πώς αντιµετωπίζει την καθηµερινότητά του (Bullinger, Rosser, Spilker, 1990). Αυτή η αντίληψη για την υγεία συνδέεται µε την έννοια της Ποιότητας Ζωής σχετιζόµενης µε την Υγεία (ΠΖσΥ Health Related Quality of Life (HRQOL). H ΠΖσΥ περιγράφεται ως µια πολυδιάστατη έννοια που περιλαµβάνει την υποκειµενική αντίληψη του ατόµου για τις σωµατικές, συναισθηµατικές, ψυχικές, κοινωνικές και συµπεριφορικές πτυχές της ευεξίας και της λειτουργικότητα τους (Bullinger, Bullinger & Hasford, Stewart & Ware, 1990). Η οµάδα του ΠΟΥ για την Ποιότητα Ζωής επεκτείνει ακόµα περισσότερο αυτόν τον ορισµό προσθέτοντας και τον πολιτισµικό παράγοντα: η ποιότητα ζωής προσδιορίζεται και ως η αντίληψη του ατόµου για τη θέση του στην ζωή µέσα στο πλαίσιο του πολιτισµού και του συστήµατος αξιών στο οποίο ζει και σε σχέση µε τους στόχους, τις προσδοκίες, τις αξιώσεις και τις ανησυχίες του (WHO, 1996). Η ανάπτυξη, λοιπόν, εργαλείων ΠΖσΥ είναι πολύ σηµαντική, καθώς η χρησιµοποίησή τους σε µελέτες δηµόσιας υγείας επιτρέπει στους ερευνητές να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας ενός πληθυσµού µέσα στο χρόνο, να εντοπίζουν µέσα στο γενικό πληθυσµό υπό-οµάδες υψηλού κινδύνου για εµφάνιση χαµηλής ΠΖσΥ, να αξιολογούν την επίδραση παρεµβάσεων σε συγκεκριµένους πληθυσµούς και να καθοδηγούν τις όποιες διορθωτικές ή καινοτόµες πολιτικές για την υγεία. Ερευνητικά θέµατα στη µέτρηση της ΠΖσΥ σε παιδιά και εφήβους Παρόλο που η έρευνα για την ποιότητα ζωής σε ενήλικες έχει σηµειώσει µεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, η έρευνα για την ΠΖσΥ σε παιδιά και εφήβους αποτελεί πιο πρόσφατο ερευνητικό εγχείρηµα. Όπως συνέβη και στην περίπτωση των ενηλίκων, αλλά µε καθυστέρηση τουλάχιστον µιας δεκαετίας, η ανάπτυξη της έρευνας για την ποιότητα ζωής σε παιδιά και εφήβους πραγµατοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η µελέτη επικεντρώθηκε στην εκτίµηση της ποιότητα ζωής των παιδιών ως µια θεωρητική έννοια, µε έµφαση στις διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στις έννοιες της ποιότητας ζωής των ενηλίκων και των παιδιών. Η δεύτερη φάση που ξεκίνησε στην αρχή της δεκαετίας του 1990 και είναι ακόµα σε εξέλιξη, αφορά στην κατασκευή εργαλείων µέτρησης της ποιότητας ζωής στα παιδιά και στους εφήβους. Η τρίτη φάση που ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα, από το 1995 και µετά, αφορά στην εφαρµογή αυτών των εργαλείων σε κλινικές µελέτες για τη µέτρηση των αποτελεσµάτων των ιατρικών παρεµβάσεων και της παρεχόµενης φροντίδας των υπηρεσιών υγείας καθώς και σε µελέτες δηµόσιας υγείας. Η καθυστέρηση των ερευνητικών προσπαθειών για την κατασκευή εργαλείων που αξιολογούν τις απόψεις των ίδιων των παιδιών για την ευεξία και τη λειτουργικότητα τους οφείλονταν σε διάφορες µεθοδολογικές δυσκολίες. Αρχικά, υπήρχαν για χρόνια αµφιβολίες για την ικανότητα των παιδιών να εκφράσουν αξιόπιστα γνώµες, στάσεις και συναισθήµατα σε σχέση µε τη ποιότητα της ζωής τους (Herjanic & Brown, 1975). Στη συνέχεια όµως, άλλες έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά είναι ικανά να αξιολογούν αξιόπιστα την προσωπική τους ευεξία και λειτουργικότητα εφόσον τα ερωτηµατολόγια είναι προσαρµοσµένα κατάλληλα για την ηλικία και το γνωστικό τους επίπεδο (Bullinger & Ravens- Sieberer, 1995). Η κατανόηση λοιπόν της έννοιας της ΠΖσΥ ή η εκτίµηση των διαφορετικών πτυχών της προσωπικής υγείας και ευεξίας των παιδιών και των εφήβων καθορίζεται από την ηλικία, την ωριµότητα και τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Στα µικρότερα παιδιά τροχοπέδη µπορεί να αποτελεί και η δυσκολία τους στη γραφή και στην ανάγνωση. Για να ξεπεραστούν αυτά τα εµπόδια ορισµένοι συγγραφείς ανέπτυξαν ερωτηµατολόγια για διαφορετικές ηλικιακές οµάδες. Επιπλέον, η χρήση νέων µεθόδων αξιολόγησης (π.χ. διαφορετικές κατηγορίες απαντήσεων, χρήση συµβόλων/ 5

6 εικόνων) ειδικά για τα µικρότερα παιδιά έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητική. Ένα θέµα, το οποίο φαίνεται να διαπραγµατεύονται οι µελετητές ακόµη και σήµερα, αφορά στις διαστάσεις που είναι σχετικές και απαραίτητες για να περιγράψουν την έννοια της ΠΖσΥ στα παιδιά και στους εφήβους. Το κατά πόσο τα παιδιά δίνουν έµφαση στις ίδιες διαστάσεις της ΠΖσΥ που θα έδιναν και οι ενήλικες, µπορεί να υποτεθεί ότι εν µέρει καθορίζεται από την ηλικία του παιδιού. Μια αδυναµία της θεωρητικής προσέγγισης και της κατασκευής ερωτηµατολογίων είναι ότι σπάνια ζητείται από τα παιδιά να εκφράσουν τη γνώµη τους, αν και οι ειδικοί τονίζουν πλέον ότι οι απόψεις των ίδιων των παιδιών είναι εξίσου ή περισσότερο σηµαντικές από αυτές των ειδικών ή των αποτελεσµάτων των ανασκοπήσεων της βιβλιογραφίας. Ένα εξίσου σηµαντικό θέµα που προκύπτει από τις µελέτες αξιολόγησης των ερωτηµατολογίων ΠΖσΥ για παιδιά και εφήβους, είναι ότι τα θέµατα αυτών των ερωτηµατολογίων έχουν προκύψει µέσα από µελέτες σε µία µόνο χώρα και κατόπιν έχουν µεταφραστεί και προσαρµοστεί στις γλώσσες άλλων χωρών. Η απλή πολιτισµική (και πραγµατολογική) προσαρµογή των ερωτηµατολογίων, αν και αποτελεί οικονοµικό, από άποψη χρόνου, αλλά και πρακτικά εύκολο µέσο για την απόκτηση εργαλείων ΠΖσΥ σε άλλες γλώσσες, παρουσιάζει αρκετές αδυναµίες όταν τα ερωτηµατολόγια χρησιµοποιούνται σε δια-πολιτισµικές µετρήσεις. Για να αποφευχθούν τα παραπάνω προβλήµατα, αρκετοί µελετητές έχουν προτείνει την ταυτόχρονη ανάπτυξη των εργαλείων σε διαφορετικές χώρες (The WHOQOL Group, 1993, 1998). H οµάδα του ΠΟΥ για την Ποιότητα Ζωής έχει προτείνει ότι µια τέτοια ταυτόχρονη προσέγγιση θα πρέπει να περιλαµβάνει την εξερεύνηση των σχετικών διαστάσεων της ΠΖσΥ ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα στις διαφορετικές χώρες και ότι το αρχικό περιεχόµενο µιας κλίµακας για την Ποιότητα Ζωής θα πρέπει να αναπτύσσεται µέσα από οµάδες εστιασµένης συζήτησης (focus groups) στις διαφορετικές χώρες (Skevington, Sattorius & Amir, 2004). Μέχρι σήµερα, οι περισσότερες µετρήσεις ΠΖσΥ σε παιδιά και εφήβους έχουν πραγµατοποιηθεί µε περιστατικά που έχουν κάποια χρόνια παιδιατρική ασθένεια (Eiser &Morse, Harding, Marra, Levine, McKerrow & Carleton, 1996). Παρόλα αυτά, υπάρχει και ένας περιορισµένος, αλλά συνεχώς αυξανόµενος αριθµός ερωτηµατολογίων ΠΖσΥ γενικής φύσεως (generic measures) που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιµοποιούνται σε ένα ευρύ φάσµα παιδιατρικών πληθυσµών, αντί σε µία συγκεκριµένη οµάδα ασθενών, όπως ασθµατικούς ή επιληπτικούς ασθενείς (Rajmil et al., Bullinger & Ravens-Sieberer, 1995). Πρόσφατες δηµοσιεύσεις τονίζουν ότι η αποτελεσµατικότητα της συλλογής πληροφοριών για την ΠΖσΥ µε εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για παιδιά ή εφήβους µε κάποια συγκεκριµένη ασθένεια (disease-specific measures) είναι περιορισµένη (Wallander, Schmitt & Koot, 2001). Ο αντίκτυπος µίας ασθένειας κατανοείται καλύτερα µέσω της σύγκρισης της ποιότητας ζωής των ατόµων που έχουν και που δεν έχουν τη συγκεκριµένη ασθένεια. Τα εργαλεία γενικής φύσεως µπορούν να εφαρµοστούν και σε παιδιατρικούς πληθυσµούς συνοδευόµενα και από εργαλεία που εστιάζουν σε µία συγκεκριµένη ασθένεια, µια και τα πρώτα είναι τα µόνα που µπορούν να ανιχνεύσουν πτυχές της ευεξίας των ασθενών που συνήθως παραβλέπονται στα πλαίσια της συνηθισµένης συµβουλευτικής σε παιδιατρικούς ασθενείς. Μια τέτοια πρακτική µπορεί να βοηθήσει, για παράδειγµα, την αξιολόγηση µιας φαρµακοθεραπείας όπου οι όποιες απρόσµενες παρενέργειες είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Τέλος, στις αναλύσεις των αποτελεσµάτων από µελέτες δηµόσιας υγείας που περιλαµβάνουν κλίµακες ΠΖσΥ για παιδιά και εφήβους, είναι σηµαντικό να λαµβάνουµε υπόψη παράγοντες που συµβάλλουν στην υποκειµενική αντίληψη 6

7 του παιδιού και του εφήβου για την υγεία του όπως είναι το φυσικό, το πολιτισµικό και το κοινωνικό περιβάλλον, οι κοινωνικοί στρεσογόνοι παράγοντες, οι συµπεριφορές υγείας και ψυχοκοινωνικές διεργασίες όπως είναι οι στρατηγικές αντιµετώπισης και η κοινωνική υποστήριξη (Evans, Barers & Marmor, Engel & Huurelmann, Ravens- Sieberer, Beckers & Bullinger, Landgraf, Ravens-Sieberer & Bullinger, 1997). Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να περιλαµβάνονται στην ανάλυση είτε σαν δείκτες, είτε σαν καθοριστικές µεταβλητές στο σχεδιασµό µελετών υγείας µαζί µε την ποιότητα ζωής σαν εξαρτηµένη µεταβλητή, ούτως ώστε να µπορούν να εντοπιστούν τα παιδιά και οι έφηβοι υψηλού κινδύνου σε ότι αφορά στην υποκειµενική αντίληψη της υγείας τους. Για αυτά τα παιδιά και εφήβους υψηλού κινδύνου θα µπορούν, στη συνέχεια, να αναπτυχθούν προγράµµατα παρέµβασης, τα οποία και αυτά µε τη σειρά τους θα πρέπει να αξιολογούνται. Τα ήδη υπάρχοντα ερωτηµατολόγια ΠΖσΥ γενικής φύσεως για παιδιά και έφηβους ύο πρόσφατες ανασκοπήσεις εργαλείων ΠΖσΥ γενικής φύσεως για παιδιά και εφήβους (Eiser & Morse, Harding, 2001) κατέγραψαν τουλάχιστον 19 κλίµακες, οι οποίες είχαν δηµοσιευτεί στη διεθνή βιβλιογραφία κατά τη δεκαετία του 1990 και χρησιµοποιήθηκαν στη µέτρηση της κατάστασης υγείας και στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε ιατρικές παρεµβάσεις και παροχή φροντίδας υγείας. Από αυτές όµως τις 19 κλίµακες γενικής φύσεως που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση παιδιατρικών και εφηβικών πληθυσµών πολύ λίγες βρέθηκαν να τηρούν τις προϋποθέσεις για ποιότητα που ισχύουν διεθνώς όσον αφορά στα θέµατα της µετάφρασης, της ανάπτυξης και στάθµισης µιας ψυχοµετρικής δοκιµασίας (Rosenbaum & Saigal, Landgraf, & Abetz, 1997). Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα, κλίµακες ΠΖσΥ για ενήλικες είχαν απλά προσαρµοστεί για χρήση σε παιδιά. Ανάµεσα στα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί µε τη χρήση κατάλληλου εννοιολογικού πλαισίου και ψυχοµετρικών τεχνικών, είναι το Child Health Questionnaire (CHQ: Landgaf, Maunsell & Nion, 1998) και νεώτερα εργαλεία όπως το TACQOL (Vogels, Verrips, Verloove-Vanhorick, 1998), VSP-A(Simeoni, Auquier, Antaniotti, Sapin & SanMarco, 2000)και KINDL R (Ravens-Sieberer & Bullinger, 1998). Μία πρόσφατη µελέτη (Rajmil et al., 2004) ανάλυσης περιεχόµενου των πιο ευρέως χρησιµοποιούµενων ερωτηµατολογίων ΠΖσΥ γενικής φύσεως για παιδιά και έφηβους εξέτασε τη συµφωνία των διαστάσεων και των ερωτήσεων/θεµάτων τους σε σχέση µε τους ορισµούς της ΠΖσΥ που αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Schumaker & Naughton, 1995). Η µελέτη αυτή έδειξε ότι όλα τα ερωτηµατολόγια που εξετάσθηκαν περιλάµβαναν σωστά διαστάσεις και θέµατα που σχετίζονται µε σωµατικές, ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές της υγείας (Πίνακας 1, παράρτηµα 1), αλλά ο τρόπος µε τον οποίο το περιεχόµενο (δηλαδή οι ερωτήσεις/θέµατα) ήταν διανεµηµένο ανάµεσα σε αυτούς τους τρεις ευρείς τοµείς υγείας ποίκιλε σηµαντικά. Οι ερωτήσεις που σχετίζονταν µε τη σωµατική υγεία καταλάµβαναν από 8% έως και 46% του περιεχοµένου των ερωτηµατολογίων που αναλύθηκαν, ενώ οι διαστάσεις στις οποίες είχαν ταξινοµηθεί παρόµοια ερωτήµατα/θέµατα διέφεραν ανάλογα µε το ερωτηµατολόγιο. Για παράδειγµα, τα προβλήµατα ύπνου στις κλίµακες KINDL R και TACQOL περιλαµβάνονταν στη σωµατική διάσταση, ενώ στις κλίµακες CHQ, CHIP (Strarfield, Bergner & Ensminger, 1993) και PEDSQL (Varni, Seid & Kurtin, 1999) υπάγονταν στην ψυχολογική διάσταση της ΠΖσΥ. 7

8 Όσον αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης των ερωτηµατολογίων που περιλήφθηκαν στην παραπάνω ανάλυση περιεχοµένου, αναφέρεται ότι οι κλίµακες DUX-25 (Kolsteren, Koopman & Schalekamp, 2001), Eeter HRQL (Eiser, Cotter & Oades., 1999), GCQ (Collier, MacKinlay & Phillips, 2000), HAY (Bruil, 1999) και TACQOL αφορούν στη σύγκριση της ικανοποίησης µε τη ζωή όπως είναι σήµερα σε σχέση µε το πώς το παιδί ή ο έφηβος θα ήθελε να είναι. Οι κλίµακες KINDL, PEDSQL και VSP-A, από την άλλη µεριά, βασίζονται στην αξιολόγηση του ίδιου του παιδιού/έφηβου για τη λειτουργικότητα του στους σωµατικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς τοµείς. Οι κλίµακες CHQ και CHIP εστιάζονται στην περιγραφή της κατάστασης της υγείας των παιδιών και των εφήβων από τα ίδια. Οι Rajmil και συνεργάτες, (2004) καταλήγουν ότι οι διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στα ερωτηµατολόγια αντανακλούν πιθανόν το γεγονός ότι οι µετρήσεις της ΠΖσΥ στα παιδιά και τους έφηβους αποτελούν σχετικά νέο επιστηµονικό πεδίο. Συµπληρώνουν ακόµα ότι οι διαφορές αυτές δε θα πρέπει να θεωρηθούν αναγκαστικά ως µειονέκτηµα, αλλά ως µια ευκαιρία που επιτρέπει στους ερευνητές να διαλέξουν το εργαλείο που εξυπηρετεί περισσότερο τους σκοπούς τους. Παρόλα αυτά, τονίζουν ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη πληροφόρηση για το ποια ερωτήµατα/θέµατα και διαστάσεις λειτουργούν καλύτερα σε σχέση µε τις κλασσικές ψυχοµετρικές ιδιότητες της αξιοπιστίας, εγκυρότητας και ευαισθησίας στην αλλαγή, καθώς και σε σχέση µε τις καινούργιες µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται στα εργαλεία ΠΖσΥ, όπως η ανάλυση Rasch (Fayers & Machin, 2000), η οποία παρέχει περισσότερα στοιχεία για το ποια ερωτήµατα/θέµατα και διαστάσεις θα πρέπει να περιληφθούν ή να παραληφθούν προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα ενός ερωτηµατολογίου. Επίσης, η ανάπτυξη όλων των παραπάνω ερωτηµατολογίων για παιδιά και έφηβους σε εθνικό, και όχι σε διεθνές, επίπεδο υπογραµµίζεται ως ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. Η δια-πολιτισµική προσαρµογή ενός ερωτηµατολογίου από µία χώρα σε άλλη µπορεί να θέσει σε κίνδυνο πτυχές της δια-πολιτισµικής ισοδυναµίας (Bullinger, Power, Aaronson, Cella & Anderson, Anderson, Aaronson & Wilkin, 1993,1996). Η µεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός ερωτηµατολογίου γενικής φύσεως και την παραγωγή ισοδύναµων εκδοχών σε πολλές γλώσσες απαιτεί µια κοινή θεώρηση της έννοιας της ΠΖσΥ, µια αρχική επιλογή των θεµάτων µε συµµετοχή όλων των χωρών, µετάφραση από και προς την αρχική γλώσσα και µια πρώτη δοκιµή σε όλες τις συµµετέχουσες χώρες (The WHOQOL Group, 1993, 1998). Η ανάπτυξη και δοκιµασία του διευρωπαϊκού ερωτηµατολογίου KIDSCREEN-52 Η πρώτη διευρωπαϊκή συνεργασία για τη δηµιουργία ενός δια-πολιτισµικά ευαίσθητου εργαλείου µέτρησης της Ποιότητας Ζωής σχετιζόµενης µε την Υγεία για παιδιά και έφηβους καθώς και η καταγραφή θεµάτων Ποιότητας Ζωής των παιδιών και των εφήβων έγινε µε το πρόγραµµα KIDSCREEN: Εκτίµηση της Ποιότητας Ζωής σε παιδιά και εφήβους - Μια Ευρωπαϊκή προσέγγιση της ηµόσιας Υγείας ( ). Το πρόγραµµα KIDSCREEN ξεκίνησε µε τη συµµετοχή εφτά Ευρωπαϊκών χωρών (Αυστρία, Γερµανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία, και Αγγλία) στα πλαίσια του ευρύτερου προγράµµατος "Ποιότητα Ζωής και ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων"/ 5ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα. Ακολούθησε η συµµετοχή άλλων έξι ευρωπαϊκών χωρών στο πρόγραµµα Ελλάδα, Ιρλανδία, Σουηδία, ηµοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία, και Πολωνία µε επίσης ανεξάρτητη εθνική χρηµατοδότηση. 8

9 Η συµµετοχή της Ελλάδας στη µελέτη ξεκίνησε το 2002 µε ανεξάρτητη χρηµατοδότηση από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ για την καταγραφή της ΠΖσΥ των εφήβων στην Ελλάδα (ηλικίες 12-18) και συνεχίστηκε το 2005 µε χρηµατοδότηση του ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων - Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) για την καταγραφή της ΠΖσΥ των παιδιών στην Ελλάδα (ηλικίες 8-11). Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν µέσω του προγράµµατος KIDSCREEN, προκειµένου να ικανοποιηθούν τα παραπάνω πολιτικά, επιστηµονικά και πρακτικά αιτήµατα ήταν οι εξής: 1) Ανάπτυξη ερωτηµατολόγιου γενικής φύσεως για την αξιολόγηση της Ποιότητας Ζωής σε υγιή και µη-υγιή και εφήβους (8-18 ετών), αντικατοπτρίζοντας την άποψη του ατόµου που το απαντάει για την κατάσταση της υγείας του 2) Έλεγχος της ποιότητας, από ψυχοµετρικής πλευράς, του εργαλείου σε 13 διαφορετικές χώρες και γλώσσες 3) Εκτίµηση της αξίας του εργαλείου µε εφαρµογή σε εθνικές µελέτες υγείας 4) Καταγραφή της υγείας και της υποκειµενικής ευεξίας και των εφήβων στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε σε τρεις βασικές φάσεις: ανάπτυξη του εργαλείου, δοκιµή και εφαρµογή του σε µεγάλα δείγµατα του πληθυσµού. Υπήρξε συνεχής ανταλλαγή γνώσεων ανάµεσα στους εταίρους του προγράµµατος KIDSCREEN και τους ειδικούς του προγράµµατος DISABKIDS, ενός παράλληλου Ευρωπαϊκού προγράµµατος ανάπτυξης ερωτηµατολογίων που αξιολογούν την ποιότητα ζωής σε παιδιά και εφήβους µε αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες και στις οικογένειες τους (DISABKIDS Group, 2001). Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Το πρώτο βήµα ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στο θέµα της ανάπτυξης και χρήσης εργαλείων γενικής φύσης για τη µέτρηση της ποιότητας ζωής σε παιδιά και εφήβους σε διάφορα κλινικά πλαίσια. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας οδήγησε σε µια πρώτη αποσαφήνιση των σχετικών διαστάσεων της ΠΖσΥ και των διαθέσιµων µεθόδων αξιολόγησής τους. Σε δύο διαδοχικές ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας µε τη χρήση των βάσεων Medline και Psychlit - µέσω δέντρου αναζήτησης το οποίο στην κορυφή περιελάµβανε τη λέξη «παιδί» ή «έφηβος» σε συνδυασµό µε τους όρους «δηµόσια υγεία» ή «µελέτη υγείας» ή «καταγραφή υγείας» ή «επιδηµιολογία» και σε ένα δεύτερο επίπεδο τους όρους «ποιότητα ζωής» ή «κατάσταση υγείας» ή «ευεξία» ή «ψυχοκοινωνικό» σε συνδυασµό µε τους όρους «εργαλεία» ή «αξιολόγηση»- εντοπίστηκαν περιλήψεις. Με τη χρήση ενός προκαθορισµένου κριτηρίου αξιολόγησης αυτές οι περιλήψεις εξετάστηκαν από µια οµάδα ειδικών υγείας του παιδιού και ποιότητας ζωής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µόνο ένα ποσοστό 4% της βιβλιογραφίας ήταν σχετικό µε την ποιότητα ζωής σε µελέτες υγείας. Εντούτοις, ένα επιπρόσθετο 40% αυτής της βιβλιογραφίας προσδιόριζε έννοιες και εργαλεία εκτίµησης που είχαν σχέση µε δείκτες ποιότητας ζωής. Οι πιο πολλές µελέτες ήταν περιγραφικές, ενώ στα πλαίσια της επιδηµιολογικής βιβλιογραφίας οι αντιπροσωπευτικές µελέτες υγείας ήταν σπάνιες. Από τη σκοπιά της δηµόσιας υγείας µόνο ελάχιστες χώρες φάνηκε να έχουν διεξάγει συστηµατικές µελέτες σε θέµατα υγείας του παιδιού. Παρατηρήθηκε επίσης, ότι οι µελέτες σε εθνικό επίπεδο διέφεραν ευρέως ως προς τις µεθόδους και τους ερευνητικούς σχεδιασµούς 9

10 τους, καθιστώντας δύσκολη τη συγκριτική ανάλυση των δεδοµένων ποιότητας ζωής ανάµεσα στις διαφορετικές χώρες. Τα υπάρχοντα εργαλεία που µετρούν ποιότητα ζωής, τόσο γενικής φύσεως όσο και σχετιζόµενης µε κάποια ασθένεια, εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε την ψυχοµετρική τους αξία (αξιοπιστία, εγκυρότητα και ευαισθησία) και τη φύση της εφαρµογής τους (Rajmil et al., 2004). Μέθοδος ελφοί Στο δεύτερο βήµα της φάσης ανάπτυξης του ερωτηµατολογίου KIDSCREEN, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος ελφοί (Delphi Method) προκειµένου να διευκρινιστεί ο βαθµός συναίνεσης ανάµεσα στους ειδικούς για τη θεωρητικοποίηση και τον καθορισµό της ορολογίας της ΠΖσΥ σε παιδιά, µε σκοπό να προσδιοριστεί το προκαταρκτικό περιεχόµενο του νέου εργαλείου στο επίπεδο των διαστάσεων. Η τεχνική ελφοί είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του βαθµού στον οποίο ειδικοί ή απλοί άνθρωποι συµφωνούν πάνω σε ένα δεδοµένο θέµα, προκειµένου, µέσω επαναλαµβανόµενων συζητήσεων, να επιτευχθεί µια συναίνεση. Η διαδικασία της µεθόδου ελφοί περιγράφεται αναλυτικά σε πρόσφατο άρθρο της ερευνητικής οµάδας (Herdman et al., 2002). Στο πρόγραµµα KIDSCREEN η µέθοδος εφαρµόστηκε σε τρεις γύρους χορήγησης ερωτηµατολογίων σε 24 ειδικούς από επτά ευρωπαϊκές χώρες. Ο πρώτος γύρος περιείχε πρωτίστως ανοιχτές ερωτήσεις και οι επόµενες εκδοχές του ερωτηµατολογίου βασίστηκαν στις απαντήσεις των ειδικών από αυτόν το γύρο. Το ερωτηµατολόγιο χωρίστηκε σε 3 ευρύτερους τοµείς που αφορούσαν σε θέµατα θεωρητικοποίησης και ορολογίας της ΠΖσΥ καθώς και θέµατα κατασκευής και περιεχοµένου του ερωτηµατολογίου. Η ανάλυση των απαντήσεων του πρώτου γύρου ήταν κυρίως ποιοτική. Στο δεύτερο και τρίτο γύρο, συναίνεση θεωρήθηκε ότι είχε επιτευχθεί όταν ένα ποσοστό τουλάχιστον 90% των ειδικών είχε φτάσει σε συµφωνία για ένα δεδοµένο θέµα. Η συµφωνία στην οποία κατέληξαν οι ειδικοί ήταν ότι το νέο εργαλείο θα έπρεπε να είναι πολυδιάστατο, να συµπεριλαµβάνει θέµατα καλύπτοντας πέντε µε δέκα διαστάσεις και να χρειάζεται λεπτά για να συµπληρωθεί. Συγκεκριµένα συµφωνήθηκε ότι θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο ερωτηµατολόγιο οι ακόλουθες οχτώ διαστάσεις: ψυχολογική ευεξία, αυτό-εκτίµηση, εικόνα σώµατος, γνωστική λειτουργικότητα, κινητικότητα, ενέργεια/ζωτικότητα, κοινωνικές σχέσεις, οικογενειακή λειτουργικότητα. Οµάδες εστιασµένης συζήτησης Τα αποτελέσµατα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της διαδικασίας ελφοί παρείχαν την προκαταρκτική βάση για την τρίτη φάση του Προγράµµατος, τη διεξαγωγή οµάδων εστιασµένης συζήτησης (focus groups) µε παιδιά και έφηβους ( 8-18 ετών) προκειµένου να αναδυθούν οι σχετικές διαστάσεις της ποιότητας ζωής και η κατάλληλη ονοµασία τους. ιεξήχθησαν έξι οµάδες εστιασµένης συζήτησης σε κάθε χώρα, δύο για κάθε ηλικιακή οµάδα (ηλικιακές οµάδες: 8-9 ετών, ετών, ετών, n=24) µε κατώτερο όριο τη συµµετοχή τεσσάρων παιδιών/εφήβων σε κάθε οµάδα και µε ξεχωριστές οµάδες για τα αγόρια και τα κορίτσια ανάλογα µε την ηλικιακή τους οµάδα. Οι συµµετέχοντες στρατολογήθηκαν από διαφορετικά σχολεία ή παρόµοια εκπαιδευτικά πλαίσια. Όπου ήταν δυνατό, τα παιδιά που συµµετείχαν στις οµάδες εστιασµένης συζήτησης δε γνωρίζονταν µεταξύ τους και είχε ζητηθεί από τους ερευνητές να συµπεριλάβουν στις οµάδες παιδιά προερχόµενα από διάφορα κοινωνικό-οικονοµικά επίπεδα. 10

11 Ζητήθηκε επίσης από τους γονείς των παιδιών να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε το ποια στοιχεία εκείνοι θεωρούν σηµαντικά για την ποιότητα ζωής των παιδιών τους. Μετάφραση και ιαπολιτιστική Προσαρµογή Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε η λίστα των θεµάτων/ερωτηµάτων και των διαστάσεων, των εικόνων και των επιλογών/κλιµάκων των απαντήσεων του ερωτηµατολόγιου. Η τελική επιλογή θεµάτων έγινε σε µια δεύτερη µελέτη µε τη µέθοδο ελφοί. Το αποτέλεσµα αυτής της διεργασίας ήταν µια πιλοτική εκδοχή του ερωτηµατολογίου στην αγγλική γλώσσα που στη συνέχεια µεταφράστηκε στις γλώσσες των συµµετεχουσών χωρών. Ακολουθήθηκαν διεθνείς κανονισµοί µετάφρασης που περιέλαβαν: α) δύο ευθείες µεταφράσεις από την αγγλική γλώσσα από µεταφραστές των οποίων η µητρική γλώσσα ήταν ίδια µε τη γλώσσα-στόχο, β) µία µετάφραση στην αγγλική από µεταφραστές των οποίων η µητρική γλώσσα ήταν ίδια µε την γλώσσα προέλευσης και γ) σύγκριση ανάµεσα στην τελευταία αυτή µετάφραση και στην πρωτότυπη αγγλική εκδοχή του ερωτηµατολογίου (WHOQOL Group, Gadnek & Ware, 1998). Επιπλέον, ανεξάρτητοι κριτές αξιολόγησαν ποιοτικά τη µετάφραση από άποψη σαφήνειας, χρήση καθοµιλουµένης γλώσσας και σηµειολογικής ισοδυναµίας. Πιλοτική µελέτη Μετά τη διαδικασία της µετάφρασης, µια πιλοτική εκδοχή του ερωτηµατολογίου ήταν διαθέσιµη σε διάφορες γλώσσες. Το πιλοτικό ερωτηµατολόγιο συµπεριλήφθηκε σε µια πιλοτική µελέτη µε 300 παιδιά από κάθε χώρα και τους γονείς τους (µε δύο ηλικιακές οµάδες, τρία κοινωνικό-οικονοµικά επίπεδα και στα δύο φύλα), ώστε να διεξαχθεί µια προκαταρκτική στάθµιση. Τα παιδιά που συµπεριλήφθησαν στην πιλοτική αυτή µελέτη στρατολογήθηκαν σε συνεργασία µε επαγγελµατίες υγείας µέσω ιατρικών εξετάσεων ρουτίνας στα σχολεία. Τα αποτελέσµατα αυτής της πιλοτικής δοκιµής, εκτός από τη συνήθη ψυχοµετρική ανάλυση, εξετάστηκαν και µε προχωρηµένες στατιστικές δοκιµασίες για τον προσδιορισµό των πιο κατάλληλων θεµάτων/ερωτήσεων και διαστάσεων του ερωτηµατολογίου. Η διαδικασία της µείωσης των διαστάσεων και των θεµάτων, αναλύεται σε πρόσφατο άρθρο της ερευνητικής οµάδας (Ravens-Sieberer, Erhart & Power, 2003). Από τη διαδικασία της µείωσης προέκυψε η τελική εκδοχή του ερωτηµατολογίου KIDSCREEN-52, το οποίο αποτελείται από 52 ερωτήσεις/θέµατα και αξιολογεί 10 διαστάσεις ΠΖσΥ. Οι διαστάσεις του ερωτηµατολογίου KIDSCREEN-52 είναι οι εξής: Σωµατική ευεξία: αξιολογεί το επίπεδο σωµατικής δραστηριότητας, ενέργειας και φυσικής κατάστασης του παιδιού/ εφήβου. Ψυχολογική ευεξία: εξετάζει τη ψυχολογική ευεξία του παιδιού/ εφήβου συµπεριλαµβάνοντας ερωτήσεις σχετικές µε θετικά συναισθήµατα και την ικανοποίηση από την ζωή. ιάθεση και Συναισθήµατα: επικεντρώνεται στο κατά πόσο ένα παιδί/ έφηβος βιώνει καταθλιπτικά και αγχογόνα συναισθήµατα και διαθέσεις. Αντίληψη Εαυτού: εξετάζει την αντίληψη που έχει το παιδί/ έφηβος για τον εαυτό του. Περιλαµβάνει το κατά πόσο η εικόνα του σώµατος βιώνεται ως θετική ή αρνητική. Αυτονοµία: εξετάζει τις ευκαιρίες που δίνονται σε ένα παιδί/ έφηβο για να δηµιουργήσει το δικό του χρόνο για κοινωνικές σχέσεις και ψυχαγωγία 11

12 Σχέσεις µε Γονείς και Οικογενειακή Ζωή: εξετάζει τις σχέσεις µε τους γονείς και την ατµόσφαιρα στο σπίτι του παιδιού/ εφήβου. Συνοµήλικοι και Κοινωνική Υποστήριξη: εξετάζει τη ποιότητα των σχέσεων του παιδιού/ εφήβου µε φίλους και συνοµηλίκους. Σχολικό Περιβάλλον: αξιολογεί την αντίληψη του παιδιού/ εφήβου για τη γνωστική του ικανότητα ως προς τη µάθηση και τη συγκέντρωση καθώς και τα συναισθήµατα του για το σχολείο. Συµπεριλαµβάνει την ικανοποίηση του παιδιού/ εφήβου µε τις ικανότητες και τις επιδόσεις του στο σχολείο. Εξετάζονται επίσης, γενικά συναισθήµατα, όπως το κατά πόσο το σχολείο είναι ένα διασκεδαστικό µέρος. Κοινωνική αποδοχή (Bullying): εξετάζει τα συναισθήµατα απόρριψης από τους συνοµηλίκους στο σχολείο. Εξετάζει τόσο το συναίσθηµα του να νιώθει κανείς απόρριψη στο σχολείο όσο και το να νιώθει άγχος απέναντι στην οµάδα των συνοµηλίκων. Οικονοµικοί πόροι: εκτιµά την αντίληψη που έχει το ίδιο το παιδί/έφηβος για τους οικονοµικούς του πόρους κατά πόσο, δηλαδή, νιώθει ότι έχει τις απαιτούµενες οικονοµικές δυνατότητες που του/της επιτρέπουν να ζει µ έναν τρόπο ζωής που είναι συγκρίσιµος µε αυτόν των συνοµηλίκων του/της. Το ερωτηµατολόγιο KIDSCREEN-52 για τη µέτρηση της ΠΖσΥ αξιολογεί είτε τη συχνότητα είτε την ένταση των συµπεριφορών και των συναισθηµάτων και σε µερικές περιπτώσεις την ένταση κάποιων στάσεων. Όλες οι ερωτήσεις απαντώνται σε µια κλίµακα Likert 5 σηµείων και η περίοδος αναφοράς είναι η τελευταία εβδοµάδα πριν τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Οι βαθµολογίες υπολογίζονται για κάθε διάσταση ξεχωριστά και µετατρέπονται σε τιµές-τ µε µέση τιµή το βαθµό 50 και τυπική απόκλιση το 10. Οι υψηλότεροι βαθµοί υποδηλώνουν καλύτερη ΠΖσΥ και ευεξία. Στην παρακάτω ενότητα δίνεται η επεξήγηση της σηµασίας κάθε διάστασης της Ποιότητας Ζωής που συµπεριλαµβάνει το Ερωτηµατολόγιο KIDSCREEN, καθώς και ενδεικτικά κάποιες σχετικές ερωτήσεις για την κάθε διάσταση. 1 η ιάσταση: Σωµατική ευεξία Επεξήγηση: Αυτή η διάσταση διερευνά το επίπεδο σωµατικής δραστηριότητας, ενέργειας και φυσικής κατάστασης του παιδιού/εφήβου. Το επίπεδο της σωµατικής δραστηριότητας του παιδιού/εφήβου εξετάζεται σε σχέση µε την ικανότητα του κινηθεί στο σπίτι και στο σχολείο, καθώς και να παίξει ή να κάνει σωµατικά απαιτητικές δραστηριότητες όπως είναι τα σπορ αφού η αναπηρία ενός παιδιού/εφήβου επηρεάζει τη σωµατική δραστηριότητα. Αυτή η διάσταση επίσης εξετάζει την ικανότητα του παιδιού/εφήβου για ζωντανό και ενεργητικό παιχνίδι. Επιπλέον, διερευνάται ο βαθµός στον οποίο ένα παιδί/έφηβος δεν νιώθει καλά και παραπονιέται για κακή κατάσταση της υγείας του. Θέµατα: Ποτέ - Πάντα Καθόλου- Υπερβολικά Σε γενικές γραµµές, πώς θα έλεγες ότι είναι η υγεία σου; Ήσουν σωµατικά δραστήριος/α (π.χ τρέξιµο, σκαρφάλωµα, ποδηλασία); Μπορούσες να τρέχεις καλά; Ένιωθες γεµάτος/η από ενέργεια; 12

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: ekpmet1030@uom.gr

e-mail: ekpmet1030@uom.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ιπλωµατική Εργασία: «Ο αυτοπροσδιορισµός των µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς»

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Αγαλιώτης, Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;»

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;» ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;» Και τα δυο, αυτισμός ή αυτιστική διαταραχή και σύνδρομο Asperger, ανήκουν στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα