ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 43, ΙΛΙΟΝ τηλ fax:

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΒΑ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΓΕΣ, ΨΑΜΜΙΤΕΣ, ΠΗΛΟΙ, ΨΗΦΙ ΟΠΑΓΗ, ΑΡΓΙΛΟΙ, ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΗ, ΜΑΡΓΑΪΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ (Νεογενές) ΠΡΟΣΧΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ (Τεταρτογενές) ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΟΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 1

3 4.2.3 Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Υ ΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ Υ ΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 2

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η παρούσα γεωλογική έκθεση αναφέρεται στα αποτελέσµατα των γεωλογικών εργασιών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της µελέτης Πολεοδόµηση Περιοχών ΓΠΣ ήµου Πεντέλης. Επέκταση 2. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας. Η µελέτη ανατέθηκε από τον κ. ηµήτρη Γιαννακόπουλο µε την από 18/07/2011 εντολή ανάθεσης εκπόνησης µελέτης στο γραφείο µελετών κ. Γεώργιου Μηλιώνη και αφορά την µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής που βρίσκεται εντός των ορίων της Επέκτασης 2, των υπό πολεοδόµηση περιοχών του ήµου Πεντέλης του Νοµού Αττικής. 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας έχει ως αντικείµενο: Τη συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των στοιχείων (µορφολογικών, γεωλογικών, τεκτονικών, υδρογεωλογικών κ.λ.π.) που προέκυψαν από τις επί τόπου ερευνητικές εργασίες και αυτών που υπάρχουν από παρεµφερείς εργασίες, µε σκοπό τον προσδιορισµό της γεωλογικής καταλληλότητας της προς δόµηση περιοχής. Τον εντοπισµό και διαχωρισµό από άποψη εδαφικών συνθηκών, περιοχών ως κατάλληλων, ακατάλληλων και κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για δόµηση. Τη σαφή περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων µέτρων βελτίωσης των ή άλλων µέτρων προστασίας που απαιτούνται, ώστε στις κατάλληλες υπό προϋποθέσεις περιοχές, να καταστεί δυνατή η δόµηση. Την υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω µελετών και ερευνών που απαιτούνται για την αποσαφήνιση της γεωλογικής καταλληλότητας των προς δόµηση περιοχών, στο βαθµό που τα στοιχεία της µελέτης γεωλογικής Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 3

5 καταλληλότητας δεν επαρκούν ή για τον αποχαρακτηρισµό ακατάλληλων για δόµηση περιοχών. Σκοπός της µελέτης είναι ο καθορισµός της γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών, στις οποίες εκπονείται πολεοδοµική µελέτη, για την διασφάλιση του δοµηµένου περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους, προερχόµενους από ανθρώπινες επεµβάσεις και δραστηριότητες. 1.3 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ Για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης ελήφθησαν χρήσιµα στοιχεία από πηγές και προϋπάρχουσες εργασίες : Γραφείο µελετών ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ, τοπογραφικά σχέδια. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), γεωλογικός χάρτης φύλλο Κηφισιά, κλίµακας 1: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) (1985), «Γεωτεχνική έρευνα στην περιοχή Πεντέλης (Αγ. Σύλλα) για την κατασκευή ταµιευτήρα». Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) (1975), «Επί των υδρογεωλογικών συνθηκών και των δυνατοτήτων υδρεύσεως της κοινότητος Ν. Πεντέλης Αττικής». Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) (2010), «Υδρογεωλογική αναγνώριση και αποτύπωση των συνθηκών ύδρευσης στο δήµο Πεντέλης νοµού Αττικής». ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας τοµ. XXXVI, (2004), «Η γεωλογική δοµή του αλλόχθονου συστήµατος των Σχιστόλιθων Αθηνών.» Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 4

6 ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας τοµ. XXXVI, (2004), «Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη του λεκανοπεδίου Αθηνών από το ανώτερο Μειόκαινο έως σήµερα». ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας τοµ. XXXVI, (2004), «Παρατηρήσεις επί της τεκτονικής του δυτικού Πεντελικού - Αττική». 1.4 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Για την εκπόνηση της µελέτης ακολουθήθηκε η παρακάτω µεθοδολογία: Συγκέντρωση των πληροφοριών που αφορούν την περιοχή µελέτης και την ευρύτερη περιοχή της και αναφέρονται σε υδρογεωλογικές γεωλογικές, εδαφοτεχνικές και σεισµολογικές µελέτες που εκπονήθηκαν από διάφορους ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς και επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. Καταγραφή της πρώτης αξιολόγησης των υφιστάµενων γεωλογικών - γεωτεχνικών στοιχείων και περιγραφή πλάνου εργασιών υπαίθρου και των προβληµάτων που έπρεπε να διασαφηνιστούν. Κατά την εργασία υπαίθρου έγινε λεπτοµερής χαρτογράφηση του συνόλου της περιοχής και έγιναν παρατηρήσεις σε εκσκαφές ή τοµές ρεµάτων ή δρόµων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Έγινε επεξεργασία όλων των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την εργασία υπαίθρου και µε βάση αυτή χαρακτηρίσθηκε η γεωλογική καταλληλότητα της περιοχής. Τέλος, η αξιολόγηση του συνόλου των δεδοµένων είχε ως αποτέλεσµα τη σύνταξη του χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας και όλων των χαρτών που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και την σύνταξη της παρούσας τεχνικής έκθεσης. Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 5

7 Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε βάσει των τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς δόµηση περιοχές, οι οποίες συντάχθηκαν από την /νση Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩ Ε και δηµοσιεύονται στο ΦΕΚ 723Β/ καθώς και «Τεχνικές προδιαγραφές µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και τον «Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/05» του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1162/Β/22/08/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η περιοχή µελέτης συνολικής επιφάνειας ,769 m 2, βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του Νοµού Αττικής. Ορίζεται ανατολικά - βορειοανατολικά από την οδό Επαναστάσεως 1909, δυτικά - νοτιοδυτικά από παρακείµενες ιδιοκτησίες, βόρεια - βορειοδυτικά από την οδό 25 ης Μαρτίου και νότια - νοτιανατολικά από την οδό Αριστοφάνους. Στο νότιο νοτιανατολικό τµήµα της η περιοχή γειτνιάζει µε κλάδο του ρέµατος Πολύδροσου. Η περιοχή στην οποία αναφέρεται η παρούσα µελέτη φαίνεται στο απόσπασµα δορυφορικής εικόνας από το Google Earth. (Εικόνα 1.1). Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 6

8 Εικόνα 1.1 : Απόσπασµα δορυφορικής εικόνας από το Google Earth µε τοποθετηµένα (γραµµοσκιασµένη πορτοκαλί περιοχή) τα όρια της περιοχής µελέτης. Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 7

9 2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2.1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γεωµορφολογίας της ευρύτερης περιοχής είναι το έντονο ανάγλυφο και οι µεγάλες µορφολογικές κλίσεις. Τα µέσο υψόµετρο του δήµου είναι 560 m περίπου. Η µέση κλίση του εδάφους είναι 36%. Το υδρογραφικό δίκτυο παρουσιάζεται πολύ αραιό στα ανθρακικά πετρώµατα, λόγω της υψηλής υδροπερατότητας (έντονα ανεπτυγµένο δευτερογενές πορώδες), ενώ αντίθετα παρουσιάζεται ιδιαίτερα πυκνό σε περιοχές, όπου αναπτύσσονται σχιστολιθικοί σχηµατισµοί, λόγω της πολύ µικρής υδροπερατότητάς τους. Η υπό µελέτη περιοχή χαρακτηρίζεται µορφολογικά από κεκλιµένο ανάγλυφο µε ανώτερο και κατώτερο υψόµετρο τα 379m και 356m, περίπου. Η περιοχή µελέτης γειτονεύει προς νότια νοτιοανατολικά µε κλάδο του ρέµατος Πολύδροσου. Η µέση κλίση της µορφολογίας είναι τις τάξεως των 5 περίπου µε διεύθυνση ΒΑ Ν, ενώ στα πρανή του ρέµατος η κλίση παίρνει πολύ µεγαλύτερες τιµές. Το στάδιο του κύκλου διαβρώσεως του ανάγλυφου, θεωρείται κατά W. M. Davis, ως ωριµότητας. Συµπερασµατικά, κατόπιν εξέτασης της γεωµορφολογίας της περιοχής, καταλήγουµε στην ύπαρξη έντονου ανάγλυφου σταδίου ωριµότητας, µε καλές συνθήκες αποστράγγισης, µε φαινόµενα διάβρωσης και αποσάθρωσης (µανδύας αποσάθρωσης σχιστόλιθου) των γεωλογικών σχηµατισµών. Τα διάφορα µορφολογικά στοιχεία που παρατηρούνται στην περιοχή, σηµειώνονται στον χάρτη γεωλογικών συνθηκών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων (Γ1, κλίµακας 1:1.000), ο οποίος επισυνάπτεται. 2.2 Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Από το Πεντελικό όρος πηγάζουν και το διαρρέουν σηµαντικός αριθµός ρυακιών χειµάρρων. Ο σηµαντικότερος χείµαρρος της περιοχής είναι ο Πολύδροσος. Το Ρέµα Πολύδροσου (γνωστό και ως Ρέµα Χαλανδρίου) είναι µεγάλος χείµαρρος που πηγάζει από τις παρυφές της Πεντέλης και χύνεται στην πεδιάδα των Χαλανδραίων, σβήνοντας στα Τουρκοβούνια. Συγκεκριµένα, πηγάζει από τα διοικητικά όρια του Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 8

10 πρώην ήµου Νέας Πεντέλης, χωρίζει στην κάθοδό του τον πρώην ήµο Μελισσίων και τον ήµο Βριλησσίων ώσπου να καταλήξει στην εύφορη γη των Χαλανδραίων και να "σβήσει" σταδιακά στα διοικητικά όρια του Αµαρουσίου (στη συνοικία της Αγίας Φιλοθέης) και να διακλαδιστεί σε µικρότερα ρέµατα στο ήµο Φιλοθέης. Παλαιότερα, οι κάτοικοι του Χαλανδρίου αποκαλούσαν το χείµαρρο Βριλησσό Ποταµό. Ανατολικά του Ρέµατος Πολύδροσου, ρέει το µικρότερο Ρέµα Βριλησσού που καταλήγει στον Ποδονίφτη. Ένας κλάδος του Πολύδροσου οριοθετεί προς νότια νοτιοανατολικά την περιοχή µελέτης (φωτογραφίες 2,3). Το συνολικό µήκους του ρέµατος που γειτνιάζει µε την Επέκταση 2 του ΓΠΣ του ήµου Πεντέλης, είναι 285 m περίπου και έχει διεύθυνση ΒΑ-Ν. Σηµειώνεται πως εντός τις εξεταζόµενης περιοχής δεν υπάρχουν ρέµατα. Η επιφανειακή απορροή στην περιοχή είναι αυξηµένη και ξεπερνάει σε ποσοστό το 70-80% των συνολικών κατακρηµνισµάτων, ενώ το υδρογραφικό δίκτυο είναι πυκνό δενδριτικού τύπου, µε αυξηµένες κλίσεις στην κοίτη ροής και χειµαρρική δράση. Τα υδατορέµατα που αναπτύσσονται, διαµορφώνουν παράλληλες, επιµήκεις υδρολογικές λεκάνες. Ο αριθµός των κλάδων που συµβάλλουν στους βασικούς άξονες αποστράγγισης είναι της τάξεως 4 κατά HORTON και STRAHLER. Η υδρογραφική υφή χαρακτηρίζεται ως λεπτή κατά HORTON. 2.3 Ε ΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η περιοχή µελέτης αποτελείται κυρίως από προσχωµατικές αποθέσεις αποτελούµενες από χαλαρά καστανόχρωµα αργιλοαµµώδη υλικά µε διάσπαρτες κροκαλολατύπες. Τµηµατικά εµφανίζονται υπερκείµενες ανθρωπογενείς αποθέσεις και επιχώσεις αποτελούµενες από ποικίλα εδαφικά υλικά χωρίς καµία λιθολογική οµοιοµορφία. Το πάχος του εδαφικού ορίζοντα είναι της τάξεως των 0,50 m έως 3 m περίπου. Το υπόβαθρο της περιοχής, το οποίο συναντάται σε µικρό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, αποτελούν οι σχιστολιθικοί σχηµατισµοί ΒΑ /κης Αττικής. Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί της περιοχής µελέτης είναι µικροπερατοί (εδαφικοί σχηµατισµοί) και µακροπερατοί (σχιστόλιθος) και χαρακτηρίζονται από αδιαπέρατοι έως περατοί. Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 9

11 3. ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3.1 ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η ευρύτερη περιοχή της Πεντέλης δοµείται από γεωλογικούς σχηµατισµούς οι οποίοι εντάσσονται στην αυτόχθονη Αττικοκυκλαδική ενότητα. Επίσης, σηµαντική έκταση καταλαµβάνουν οι νεογενείς και τεταρτογενείς σχηµατισµοί. Στην περιοχή µελέτης εµφανίζονται επιφανειακά οι τεταρτογενείς σχηµατισµοί και το υπόβαθρο των σχιστόλιθων της Αττικοκυκλαδικής ενότητας. Συγκεκριµένα οι σχηµατισµοί των πετρωµάτων µε στρωµατογραφική ακολουθία από τους αρχαιότερους προς τους νεώτερους είναι οι εξής : ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΒΑ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόκειται για µαρµαρυγιακούς, ασβεστιτικούς, χλωριτικούς µε χαλαζιακές φλέβες, σχιστόλιθους. Ενδιαφέρον λόγω των διαστάσεών τους παρουσιάζουν οι παρεµβολές µαρµάρου εντός των σχιστόλιθων. Το σύνηθες πάχος τους είναι µικρότερο των 20 m, όµως έχουν διαπιστωθεί παρεµβολές µαρµάρου που φθάνουν και τα 80 m πάχος. Το µέγιστο πάχος του σχηµατισµού των σχιστόλιθων µε παρεµβολές µαρµάρων υπερβαίνει τα 300 m. Η ηλικία τους είναι το κατώτερο µέσο Τριαδικό. Σηµειώνεται ότι στην περιοχή τα παρεµβαλλόµενα µάρµαρα είναι τα εµφανιζόµενα στον λόφο της Λίµνης. ΜΑΡΓΕΣ, ΨΑΜΜΙΤΕΣ, ΠΗΛΟΙ, ΨΗΦΙ ΟΠΑΓΗ, ΑΡΓΙΛΟΙ, ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΗ, ΜΑΡΓΑΪΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ (Νεογενές) Συναντώνται σε εναλλαγές και αποτελούν το υπόστρωµα των Τεταρτογενών προσχώσεων κατάντη των Μελισσίων και γενικά δοµούν το ηµιλοφώδες τοπίο της νοτιανατολικής παρυφής του Πεντελικού. Το µέγιστο πάχος του σχηµατισµού υπερβαίνει πιθανόν τα 300 m. Η ηλικία του προσδιορίζεται στο Νεογενές. ΠΡΟΣΧΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ (Τεταρτογενές) Εµφανίζονται ως κορήµατα πρανών και ως πληρώµατα των µικρών κοιλάδων και του ταπεινού πεδινού τοπίου. Επίκεινται των σχιστόλιθων στην περιοχή του Αγ. Σύλλα και Καζάρµας και στο µεγαλύτερο τµήµα τις περιοχής της πλατείας της Κοινότητας. Παρόµοια επίκεινται των σχιστόλιθων και στην περιοχή Μονής Πεντέλης Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 10

12 και Τουρκοβουνίου, ενώ κάτω από την ισοϋψή των 300 m το υπόστρωµά τους είναι το νεογενές. Οι προσχώσεις γενικά είναι χαλαρές, λεπτοµερείς έως µεσοµερείς, οµοιογενούς εν γένει κοκκοµετρίας στην περιοχή Αγ. Σύλλα και Πλατείας και όπου, γενικότερα, έχουν σχιστολιθική προέλευση ή υπέρκεινται των σχιστόλιθων. Το µέγιστο πάχος τους είναι της τάξεως των 10 m στον Αγ. Σύλλα και την Πλατεία, ενώ είναι χαρακτηριστικά µεγαλύτερο στις κατάντη περιοχές. Η ηλικία τους είναι το Τεταρτογενές. 3.2 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η σηµερινή κατάσταση έχει διαµορφωθεί από τεκτονικές κινήσεις σε διάφορες εποχές του γεωλογικού χρόνου, κυρίως όµως από αυτές της αλπικής ορογένεσης. Στο σηµερινό ανάγλυφο επενέργησε και ο παράγοντας της διάβρωσης, ο οποίος τις περισσότερες φορές αποκαλύπτει ή αλλοιώνει διάφορες τεκτονικές δοµές. Από µακροτεκτονική άποψη εξεταζόµενος ο ορεινός όγκος του Πεντελικού συνιστά µία θολοειδή πτυχή, ο πυρήνας της οποίας καταλαµβάνεται από τους βαθύτερους ορίζοντες του µαρµάρου (Κατώτερο Μάρµαρο). Ο άξονας της εν λόγω πτυχής έχει διεύθυνση Β ΝΑ και βύθιση άλλοτε προς Β και άλλοτε προς ΝΑ, συµπίπτει επιπλέον µε την µορφολογία του όρους όπως τεκµαίρεται και από την εξέταση του τοπογραφικού χάρτη. Αναλυτικότερα τα στρώµατα του κατωτέρου Μαρµάρου, των γνευσίων και των σχιστόλιθων έχουν υποστεί µια πτύχωση ανεξάρτητη από πτυχώσεις σε υπερκείµενους σχηµατισµούς. Η ορογένεση δηµιούργησε πτυχές µε άξονες ΒΒΑ ΝΝ διεύθυνσης. Οι πτυχές στα σχιστολιθικά πετρώµατα και τους µοσχοβιτικούς γνεύσιους, λόγω µεταγενέστερης ορογένεσης και µεταµόρφωσης, έχουν διατηρηθεί µόνο τοπικά. Κύριο χαρακτηριστικό της τεκτονικής δοµής στην ευρύτερη περιοχή µελέτης είναι το αντίκλινο, η επιφανειακή διάβρωση του οποίου οδηγεί στην επιφανειακή εκδήλωση το κατώτερου στρωµατογραφικά ορίζοντα της Αττικής (κατώτερο Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 11

13 Μάρµαρο). Το αντίκλινο Υµηττού Πεντέλης Μαραθώνα έχει παράλληλη διεύθυνση µε αυτή του σύγκλινου Αθηνών Καπανδριτίου, δηλαδή 35 ΒΑ Ν διεύθυνσης. Η κεντρική περιοχή του αντικλίνου (περιοχή Πεντέλης), η οποία διακόπτεται από ρήγµα ΒΑ Ν διεύθυνσης στην περιοχή Πικέρµι Γέρακας Σταυρός Αγ. Παρασκευής, δοµείται από ιζήµατα της κατώτερης και µεσαίας σειράς (κατώτερο µάρµαρο, γνεύσιοι, σχιστόλιθοι). Στην Πεντέλη και το Μαραθώνα τα ανώτερα Μεσοζωικά ιζήµατα έχουν διαβρωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Ρηξιγενείς ζώνες µε διευθύνσεις ΒΑ Ν, Β ΝΑ και Α - τέµνουν τα ανωτέρω ιζήµατα σε διάφορες περιοχές, διακόπτοντας πολλές φορές την οµαλή στρωµατογραφική εξέλιξη του αντικλίνου. Τα συστήµατα των δικλάσεων παρουσιάζουν µεγαλύτερη ανάπτυξη στο Β σκέλος των αντικλινικών µορφών και κυρίως στους ανώτερους ορίζοντες τους, ενώ µειώνονται σηµαντικά στα κατώτερα στρώµατα. 3.3 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Για να καθορισθούν οι ακριβείς γεωλογικές συνθήκες της περιοχής µελέτης, πραγ- µατοποιήθηκε χαρτογράφηση γεωλογικών συνθηκών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων (Χάρτης Γ1, κλίµακα 1:1.000). Το γεωλογικό υπόβαθρο της εξεταζόµενης περιοχής αποτελείται από σχιστόλιθους ΒΑ/κης Αττικής. Συνίστανται από µαραµαρυγιακούς, ασβεστιτικούς, χλωριτικούς µε χαλαζιακές φλέβες, σχιστόλιθους µε παρεµβολές µαρµάρου. Ο σχηµατισµός του σχιστόλιθου, ο οποίος παρουσιάζει µανδύα αποσάθρωσης το πάχος του οποίου κυµαίνεται από µερικά εκατοστά έως 3 m περίπου, εµφανίζεται επιφανειακά στην περιοχή µελέτης. Επίσης εµφανίζονται και σε κάποιες τοµές τις τοπογραφίας της περιοχής (φωτογραφίες 7,8,9). Των σχιστόλιθων ΒΑ/κης Αττικής υπέρκεινται ασύµφωνα προσχωµατικές αποθέσεις αποτελούµενες από χαλαρά καστανόχρωµα αργιλοαµµώδη έως ιλυοαµµώδη υλικά µε διάσπαρτες κροκαλολατύπες (φωτογραφία 1). Το πάχος του εδαφικού ορίζοντα στην υπό µελέτη περιοχή, είναι της τάξεως των 0,50 m έως 3 m περίπου. Τµηµατικά εµφανίζονται υπερκείµενες ασύµφωνα, ανθρωπογενείς αποθέ-σεις και επιχώσεις αποτελούµενες Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 12

14 από ποικίλα εδαφικά υλικά χωρίς καµία λιθολογική οµοιοµορφία (φωτογραφίες 4,5,6). Το πάχος τους φθάνει σηµειακά τα 3 m περίπου. Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 13

15 4. Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 4.1 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύµφωνα µε κλιµατολογικά δεδοµένα του σταθµού Τατόι: Γ. Μήκος (Lon) 23 47'0" / Γ. Πλάτος (Lat) 38 6'0" / Ύψος 235 m. (ΕΜΥ), η µέση ετήσια θερµοκρασία της περιοχής είναι 16,4º C και το ηµερήσιο θερµοκρασιακό εύρος ξεπερνά τους 8º C. Οι πιο θερµοί µήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ενώ οι πιο ψυχροί ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος. Η µέση ετήσια σχετική υγρασία προσδιορίζεται σε 63% και η µέση ετήσια βροχόπτωση σε 38 mm. Οι πιο βροχεροί µήνες είναι ο εκέµβριος και Ιανουάριος, ενώ οι πιο ξηροί είναι ο Ιούνιος και Ιούλιος. Ελάχιστες είναι οι χιονοπτώσεις στην περιοχή. Η µέση ετήσια ένταση των ανέµων ανέρχεται στα 6,1 Kt και η διεύθυνσή τους Β ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Με βάση τα στοιχεία του µετεωρολογικού σταθµού Τατόι, τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1, προκύπτει ότι ο ψυχρότερος µήνας είναι ο Ιανουάριος και ο θερµότερος ο Ιούλιος. Η απόλυτη µέγιστη θερµοκρασία είναι 48º C και η απόλυτη ελάχιστη θερµοκρασία είναι -8,8º C, για περίοδο από το έτος 1958 έως Η τιµή του θερµοκρασιακού εύρους είναι παράγοντας που επηρεάζει την απόσάθρωση των πετρωµάτων. ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓ. ΘΕΡΜ.: 48 o C / ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΑΧ. ΘΕΡΜ.: -8,8 o C ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ: Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 14

16 1 ο Εξάµηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ Ελάχιστη Μηνιαία Θερµοκρασία Μέση Μηνιαία Θερµοκρασία Μέγιστη Μηνιαία Θερµοκρασία ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Ελάχιστη Μηνιαία Θερµοκρασία Μέση Μηνιαία Θερµοκρασία Μέγιστη Μηνιαία Θερµοκρασία Πίνακας 4.1: Μηνιαίες και εποχιακές θερµοκρασίες Τατοΐου (Ε.Μ.Υ.) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ Η γεωγραφική κατανοµή των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο αυτά φθάνουν στην επιφάνεια του εδάφους, έχουν σαν αποτέλεσµα: α) Τη µηχανική διάβρωση των απότοµων πρανών τα οποία καλύπτονται από µανδύα αποσάθρωσης. β) Τη δηµιουργία τοπικών συγκεντρώσεων υπόγειου νερού που οδηγούν στην εκδήλωση φαινοµένων όπως η πίεση πόρων κατά την κίνηση του νερού στην ακόρεστη ζώνη. Το νερό αυτό επιπλέον, λιπαίνει τις επιφάνειες ασυνέχειας και αυξάνει το βάρος των ασταθών µαζών. γ) Τη διαδοχική ύγρανση και ξήρανση των υλικών, η οποία ολοκληρώνει τη δραστική µείωση του συντελεστή συνοχής των υλικών. Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται στοιχεία του µετεωρολογικού σταθµού Τατοΐου της Ε.Μ.Υ. που αφορούν τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα, όπως το ύψος βροχόπτωσης ανά µήνα και εξάµηνο. Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 15

17 1 ο Εξάµηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση Συνολικές Μέρες Βροχής ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση Συνολικές Μέρες Βροχής Πίνακας 4.2: Μηνιαίο και εποχιακό ύψος βροχόπτωσης Τατοΐου (Ε.Μ.Υ.). Από την αξιολόγηση των δεδοµένων του σταθµού προκύπτουν συµπεράσµατα τα οποία συνδέονται άµεσα µε τις διαδικασίες αποσάθρωσης των πετρωµάτων της ευρύτερης περιοχής ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ Ο ατµοσφαιρικός αέρας περιέχει πάντα κάποια ποσότητα υδρατµών οι οποίοι αποτελούν την ατµοσφαιρική υγρασία. Αυτή ασκεί αποφασιστική επίδραση στην πορεία του υδρολογικού κύκλου, γιατί αποτελεί την πηγή τροφοδοσίας των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων. Επί πλέον επιδρά στην εξάτµιση και διαπνοή των φυτών. Στον πίνακα 4.3 παρουσιάζεται η µηνιαία και εποχιακή διακύµανση της ατµοσφαιρικής υγρασίας του αέρα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του µετεωρολογικού σταθµού Τατοΐου της Ε.Μ.Υ. Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 16

18 1 ο Εξάµηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ Μέση Μηνιαία Υγρασία ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Μέση Μηνιαία Υγρασία Πίνακας 4.3: Μηνιαία και εποχιακή ατµοσφαιρική υγρασία Τατοΐου (Ε.Μ.Υ.). Από την αξιολόγηση των στοιχείων του σταθµού προκύπτει ότι ο υγρότερος µήνας είναι ο εκέµβριος και ακολουθούν ο Ιανουάριος και ο Νοέµβριος, ενώ οι ξηρότεροι µήνες είναι οι Αύγουστος και Ιούνιος. Παρατηρείται ότι οι βροχοπτώσεις παρουσιάζουν παρόµοια διακύµανση µε την υγρασία, δηλαδή οι περίοδοι που έχουν µέγιστο βροχόπτωσης έχουν και µέγιστο σχετικής υγρασίας, ενώ το αντίθετο παρατηρείται µε την διακύµανση της θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Το θερµοκρασιακό εύρος που παρατηρείται όλη την περίοδο του χρόνου, σε συνδυασµό µε την υψηλή υγρασία ευνοούν τη δράση των παραγόντων διάβρωσης και αποσάθρωσης καθώς και τη γρήγορη ανάπτυξη της βλάστησης. Οι διεργασίες αυτές βέβαια είναι βραδείες, αλλά στα πλαίσια του γεωλογικού χρόνου συµβάλλουν στη χαλάρωση των σχηµατισµών µε την προοδευτική διείσδυση του συστήµατος των ριζών των φυτών κατά µήκος των ασυνεχειών, προκαλώντας τη χαλάρωση και διεύρυνσή τους. Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 17

19 4.1.4 ΑΝΕΜΟΣ Οι άνεµοι επηρεάζουν σηµαντικά την εξάτµιση του νερού από την επιφάνεια του εδάφους συµβάλλοντας έτσι στη διαµόρφωση του υδρολογικού ισοζυγίου. Ο άνεµος εκτελεί, όπως και άλλοι παράγοντες, το γεωλογικό του ρόλο µε την διάβρωση, την µεταφορά και την απόθεση. Στον πίνακα 4.4 παρουσιάζονται στοιχεία του µετεωρολογικού σταθµού Τατοΐου της Ε.Μ.Υ. που αφορούν την µηνιαία και εποχιακή διακύµανση της έντασης των ανεµών στην περιοχή. 1 ο Εξάµηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ Μέση Μηνιαία ιεύθυνση Ανέµων Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέµων Β Β Β Β Β Β ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Μέση Μηνιαία ιεύθυνση Ανέµων Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέµων Β Β Β Β Β Β Πίνακας 4.4: Μηνιαία και εποχιακή ένταση ανέµων Τατοΐου (Ε.Μ.Υ.). Από την αξιολόγηση των στοιχείων ανέµων του σταθµού προκύπτει ότι η περιοχή έρευνας είναι εκτεθειµένη σε µέτριες εντάσεις ανέµου µε κύρια διεύθυνση από βορά. Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 18

20 4.2 Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Στην εξεταζόµενη περιοχή δεν εντοπίστηκαν επιφανειακοί υδατικοί πόροι. Εντοπίσθηκαν παρόλα αυτά σηµεία, όπως π.χ. στη συµβολή των οδών Σωκράτους και Μαραθή όπου η επαφή του υγιούς σχιστόλιθου µε τους υπερκείµενους σχηµατισµούς τέµνει την τοπογραφία (φωτογραφίες 8,9). Εκτιµάται πως η ανωτέρω δοµή µπορεί να δώσει πηγές επαφής, ελάχιστης και περιστασιακής παροχής. Η περιοχή εκτείνεται κατά µήκος κλάδου του ποταµού Πολύδροσου και αποτελεί τµήµα της λεκάνης απορροής του εν λόγω ρέµατος, που πηγάζει από τις παρυφές της Πεντέλης και χύνεται στην πεδιάδα των Χαλανδραίων. Η κοίτη του ρέµατος εµφανίζει ικανοποιητική υψοµετρική διαφορά από το επίπεδο της περιοχής µελέτης, της τάξεως των 8 m περίπου (φωτoγραφίες 2,3), ενώ σύµφωνα µε την 314/11/90 ΦΕΚ 4012/90 Απόφαση Νοµάρχη, το συγκεκριµένο ρέµα είναι διευθετηµένο. Η δε, υπό ένταξη περιοχή, βρίσκεται εκτός των ορίων του διευθετηµένου ρέµατος ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Στην ευρύτερη περιοχή έχει κατασκευασθεί στο παρελθόν αριθµός πηγαδιών. Οι θέσεις αυτών και οι µετρήσεις στάθµης που έγιναν, όπου ήταν δυνατή η πρόσβαση, παρουσιάζονται στον χάρτη Γ1. Η τιµές κυµαίνονται από 3,00 έως 6,50 m, ανάλογα µε την υψοµετρική θέση του εκάστοτε πηγαδιού. Με βάση την γεωλογική δοµή της περιοχής, αναµένεται ασθενής υπόγεια υδροφορία εντός των σχιστόλιθων, µέσα από το πυκνό σύστηµα των δικλάσεων καθώς και του µανδύα αποσάθρωσης που σε συνέργια µε τις προσχωµατικές αποθέσεις εκδηλώνουν φρεάτια υδροφορία. Οι σχιστόλιθοι συµµετέχουν στο υδρογεωλογικό σύστηµα της περιοχής σαν οδηγοί της υπόγειας κυκλοφορίας, δηµιουργώντας βάση φορέα, της υδροφορίας των επικείµενων υδροπερατών σχηµατισµών. Παρόλα αυτά οι αποθέσεις αυτές δεν φιλοξενούν σηµαντικές ποσότητες νερού, λόγω του µικρού τους πάχους και της περιορισµένης επιφανειακής τους ανάπτυξης. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι στην ευρύτερη περιοχή του ήµου Πεντέλης αναπτύσσεται ένα κύριο υδροφόρο σύστηµα, το καρστικό των µαρµάρων. Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 19

21 Όσο αφορά την εκµετάλλευση των υπόγειων υδάτων στην εξεταζόµενη περιοχή αναφέρεται ότι, οι φρεάτιοι υδροφορείς, έχουν πλήρη εκµετάλλευση, από την οποία καλύπτονται µόνο τοπικές ανάγκες σε νερό άρδευσης. Οι τοπικές ανάγκες σε ύδρευση καλύπτονται εξολοκλήρου από την Ε.Υ.Α.Π.. Στα όρια του ήµου Πεντέλης τα δυνητικά υπόγεια υδατικά αποθέµατα εκτιµώνται σε 1.6 x 10 6 m 3, ωστόσο, το εκτιµώµενο ετήσιο ανανεώσιµο υδατικό δυναµικό δεν υπερβαίνει το 1 x 10 6 m 3 περίπου, εξαιτίας της υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων από σηµαντικό αριθµό γεωτρήσεων και πηγαδιών Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Οι υδατικές ανάγκες της περιοχής µελέτης εκτιµάται ότι θα είναι για ύδρευση και άρδευση. Μπορούν να καλυφθούν η µεν ύδρευση από το δίκτυο της Ε.Υ.Α.Π. και η άρδευση σε ένα µέρος της από τον φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα και το υπόλοιπο από τις δηµοτικά υδρολυπτικά και υδροµαστευτικά έργα που έχουν κατασκευασθεί κατά καιρούς Υ ΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΑ Η υδατοπερατότητα των διάφορων γεωλογικών σχηµατισµών είναι συνάρτηση του ενεργού πορώδους τους, το οποίο εξαρτάται από την κοκκοµετρική διαβάθµιση των σχηµατισµών. Έτσι τα εδάφη που αποτελούνται από αδροµερή υλικά και τα διερρηγ- µένα πετρώµατα χαρακτηρίζονται ως υδροπερατά, ενώ τα εδάφη που αποτελούνται από λεπτοµερή υλικά και τα συµπαγή πετρώµατα, χαρακτηρίζονται ως ηµιπερατά ή ακόµη και ως πρακτικά αδιαπέρατα. Οι ανθρωπογενείς αποθέσεις θεωρείται εντελώς ανοµοιογενής σχηµατισµός παρόλα αυτά από την επί τόπου εξέτασή του εκτιµάται ότι είναι πρακτικά υδροπερατός. Η υδροδυναµικότητα των προσχωµατικών αποθέσεων έγκειται στην έκταση, το πάχος και την κοκκοµετρική τους σύνθεση, ενώ αναπτύσσουν υδροφορία µέτριας έως καλής σχετικά υδροδυναµικότητας και υδροαποδοτικότητας, ανάλογα µε το Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 20

22 πάχος των ιζηµάτων. Τα αργιλικά υλικά ανάλογα µε την περιεκτικότητα τους σε άργιλο παρουσιάζουν διακύµανση στην υδατοπερατότητά τους, γεγονός που τα καθιστά γενικότερα ηµιπερατά. Η περατότητα του σχηµατισµού στην περιοχή θεωρείται καλή και χαρακτηρίζεται ως µέσης περατότητας, µε τιµές του δείκτη διαπερατότητας k της τάξεως των 10-3 m/sec. Οι σχιστόλιθοι είναι γενικά υδατοστεγείς. Μικρής δυναµικότητας υδροφορία εµφανίζεται στην εξωτερική µικρού πάχους στιβάδα, στην οποία η αποσάθρωση έχει αυξήσει το ενεργό πορώδες και την υδρολογική λειτουργικότητα των ρωγµών σε σχέση µε το υγιές υπόστρωµα. Οι σχηµατισµοί του σχιστόλιθου στην περιοχή χαρακτηρίζονται από µικρής περατότητας έως πρακτικά αδιαπέρατοι, µε τιµές του δείκτη διαπερατότητας k της τάξεως των 10-5 έως <10-9 m/sec. Η πιεζοµετρική επιφάνεια εκτιµάται πως βρίσκεται σε µικρό βάθος και παρουσιάζει διεύθυνση προς το ρέµα Πολύδροσου, σύµφωνα µε την γενική διεύθυνση της επαφής σχιστόλιθου µε τις προσχωµατικές αποθέσεις ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Από βιβλιογραφικές αναφορές σε αναλύσεις δειγµάτων νερού που ελήφθησαν από γεωτρήσεις και πηγές του ήµου Πεντέλης διαπιστώνεται ότι: Τα κύρια ιόντα βρίσκονται εντός των ενδεικτικών και παραµετρικών τιµών, που θεσπίζονται από την Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία. Από την επεξεργασία των γενικών χηµικών αναλύσεων προκύπτει ότι ο γενικός υδροχηµικός τύπος των υπογείων υδάτων του δήµου είναι Ca HCO 3, πρόσφατης τροφοδοσίας (fresh water). Επίσης από το διάγραµµα Richards προκύπτει ότι τα ύδατα χαρακτηρίζονται ως χαµηλού κινδύνου αλκαλίωσης και υψηλού κινδύνου αλατότητας και όσο αφορά τα ιχνοστοιχεία προκύπτει ότι οι τιµές βρίσκονται εντός των ορίων ποσιµότητας. Σχετικά µε το µικροβιακό φορτίο παρατηρείται, σε αρκετές περιπτώσεις, υπέρβαση των θεσµοθετηµένων ορίων ποσιµότητας. Γεγονός που καθιστά το νερό ακατάλληλο για οικιακή χρήση χωρίς προηγούµενη επεξεργασία (π.χ. συστηµατική χλωρίωση). Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 21

23 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η ευρύτερη περιοχή µελέτης εντάσσεται στην ζώνη σεισµικότητας του Ελληνικού χώρου που ακολουθεί τη δυτική και νότια παράκτια περιοχή (δυτική Ελλάδα Ιόνια νησιά νότια της Πελοποννήσου Κρήτη Ρόδος) και καταπονείται από σεισµούς, τα επίκεντρα των οποίων βρίσκονται κυρίως στην περιοχή του κεντρικού τµήµατος του Ελληνικού τόξου. Χαρακτηρίζεται από αυξηµένη σεισµική δραστηριότητα, µε κύρια συσσώρευση κατά µήκος της σεισµικής ζώνης Αλκυονίδων Καπαρελίου Πλαταιών Ωρωπού. Όπως διαπιστώνεται και από το απόσπασµα του σεισµοτεκτονικού χάρτη του ΙΓΜΕ που παρατίθεται στη συνέχεια, η εγγύς περιοχή φιλοξενεί το γνωστό σεισµικό κέντρο του Ωρωπού, ενώ µεγάλη συγκέντρωση επικέντρων παρατηρείται κυρίως στον ανατολικό Κορινθιακό κόλπο (Αλκυονίδες) και δευτερευόντως στις περιοχές Θηβών και Αταλάντης. Στις παραπάνω σεισµογενείς περιοχές, πρέπει να προστεθεί πλέον και το σεισµικό κέντρο των Αθηνών (Πάρνηθας), από το οποίο µπορεί να επηρεασθεί επίσης η περιοχή µελέτης. Στους πίνακες 5.1 και 5.2 σηµειώνονται οι σηµαντικότεροι σεισµοί, των οποίων τα επίκεντρα βρίσκονται στην περιοχή µε κέντρο την περιοχή της Επέκτασης 2, του ΓΠΣ του ήµου Πεντέλης µε συντεταγµένες, N E και ακτίνα 150 km, το µέγεθος τους είναι Μ 6.0 της κλίµακας Richter. Τα στοιχεία προέρχονται από την U.S. GEOLOGICAL SURVEY EARTHQUAKE DATA BASE και χρησιµοποιήθηκαν, ο κατάλογος της NOAA όπου αναφέρονται τα συµβάντα που συνέβησαν τα έτη 2150 B.C A.D. πίνακας 5.1 και ο κατάλογος της Historical & Preliminary Data όπου αναφέρονται τα συµβάντα που συνέβησαν τα έτη 1973 PRESENT πίνακας 5.2. Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 22

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ρ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ CAMBRIDGE ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ (140-6074) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα