ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Κινητού Μηχ/κού εξοπλισµού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισµό του στόλου των οχηµάτων της ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ήµου Θεσσαλονίκης) Οι τεχνικές προδιαγραφές των αναφερόµενων ειδών τίθενται σε δηµόσια διαβούλευση µε ηµεροµηνία έναρξης την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και ηµεροµηνία λήξης την Παρασκευή 21 ΜΑΡΤΙΟΥ Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή παρατηρήσεων και σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών της εν λόγω προµήθειας, από τους φορείς της αγοράς αλλά και από κάθε άλλο ενδιαφερόµενο ή εκπρόσωπο δηµόσιου φορέα σχετικού µε το αντικείµενο της προµήθειας. Παρακαλούµε, όπως µας ενηµερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια σας σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στα e- mail: και στα τηλέφωνα: &

2 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Κινητού Μηχ/κού εξοπλισµού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισµό του στόλου των οχηµάτων της ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ήµου Θεσσαλονίκης,» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. Μελέτης: 37/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Η εν λόγω προµήθεια εντάσσεται στην προσπάθεια που καταβάλει η ιοίκηση του ήµου Θεσσαλονίκης να αναδιοργανώσει την /νση Καθ/τας. Από την ανάληψη της διοίκησης από την νέα ηµοτική αρχή τον Ιανουάριο του 2011, όπως έγινε ευρέως γνωστό, ξέσπασε στην Θεσσαλονίκη η «κρίση της καθαριότητας» αποτέλεσµα µιας πολυπροβληµατικής κατάστασης που παρέλαβε η ηµοτική Αρχή στην υποδοµή του τµήµατος Καθαριότητας, η οποία δηµιούργησε σηµαντική αναστάτωση στην λειτουργία της πόλης στους ευαίσθητους τοµείς της καθαριότητας και της υγιεινολογικής ασφάλειας.σηµαντική παράµετρος του προβλήµατος αποτελεί η ολοκληρωτική σχεδόν απαξίωση του στόλου οχηµάτων, ο οποίος στην πλειοψηφία του είναι σε κατάσταση υπερεξάντλησης.οι υπηρεσίες της Καθαριότητας του ήµου, µε σηµαντικές ελλείψεις σε εξοπλισµό και µέσα, διαχειρίζονται την αποκοµιδή αστικών απορριµµάτων, µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων, ανακυκλώσιµων υλικών, πλύσης κάδων κλπ. Το σύνολο των ανωτέρω αποτελεί έναν µεγάλο όγκο, ο οποίος για αν υποστηριχθεί απαιτεί σύγχρονη υποδοµή και οχήµατα τα οποία θα πρέπει να εξυπηρετούν έναν βεβαρυµµένο κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά, αστικό ιστό.η εν λόγω ανανέωση του πλέον πεπαλαιωµένου στόλου οχηµάτων της /νσης Καθ/τας θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που βοηθούν στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος και πρωτίστος στην µη επιβάρυνση αυτού.αυτό επιτυγχάνεται, όπως καταφανέστατα προκύπτει από το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της εν λόγω µελέτη προµήθειας οχηµάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.αναλυτικότερα τα τεχνικά στοιχεία και προδιαγραφές των υπό προµήθεια οχηµάτων ορίζονται κατωτέρω και είναι:

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α(Αρθου 8) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Οχήµατα πλύσης κάδων χωρητικότητας 2 m³ (νερού) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΓΕΝΙΚΑ Τα υπό προµήθεια οχήµατα πλύσης κάδων χωρητικότητας 2 m³ (νερού) προορίζονται για την κάλυψη αναγκών του ήµου για να χρησιµοποιηθούν σε εργασίες πλύσης κάδων χωρητικότητας από 120 έως 340 λίτρα, µεταλλικών ή πλαστικών. Το όχηµα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή οχήµατος πλύσης κάδων και υπερκατασκευή χωρητικότητας νερού.2m³. Ολόκληρο το όχηµα θα είναι απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής θα είναι αναγνωρισµένου τύπου, γνωστού και µε καλή φήµη εργοστασίου, ενω σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, θα φέρει κατά την παράδοση έγκριση τύπου ΜΕ, ενω η υπερκατασκευή θα φέρει σήµανση CE, συνοδευόµενη απο δήλωση συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το µέγιστο µικτό βάρος του πλαισίου θα είναι περίπου 10,0 τν και σε κάθε περίπτωση θα υπερκαλύπτει το ωφέλιµο φορτίο που µπορεί να δεχτεί η υπερκατασκευή και το βάρος της υπερκατασκευής.(να κατατεθεί σχετική ανάλυση) Το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος σε νερό θα είναι περίπου (2 tn) και το συνολικό µικτό τουλάχιστον 10tn. Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα καθορίσει ο ήµος. Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόµενα :

4 -Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετηµένο σε ασφαλές µέρος του αυτοκινήτου. -Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. -Πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ -Πλήρες µεταλλικό φαρµακείο σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. -Τρίγωνο βλαβών -Ταχογράφο -Βιβλία συντήρησης και επισκευής Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασµένο µε τους προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήµατα ως και ηχητικό σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό. Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόµενης τιµής. ΕΙ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α) ΠΛΑΙΣΙΟ Θα είναι τελείως καινούργιο, προωθηµένης οδήγησης, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγµένα τεχνολογικά, µε µεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήµη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µικτού βάρους Kgr τουλάχιστον. Να δοθεί το ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου. Σαν ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που µένει µετά την από το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο (Perm. Gross Weight) αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαµβάνεται η καµπίνα οδήγησης, το προσωπικό δύο ατόµων (οδηγός και ένας εργάτης), το βάρος

5 του καυσίµου, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κιβωτάµαξα µε τον µηχανισµό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήµατος. To ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο του απαιτούµενου, για την µεταφορά νερού 2 tn περίπου. Ως ωφέλιµο φορτίο νοείται το υπόλοιπο που αποµένει µετά την αφαίρεση από το µέγιστο µικτό επιτρεπόµενο φορτίο των παρακάτω : - Του ιδίου βάρους του πλαισίου µε καύσιµα, νερό ορυκτέλαια, πλήρη εφεδρικό τροχό, εργαλεία κ.λ.π. εξοπλισµό. - Του οδηγού και ενός εργάτη - Του βάρους της πλήρους κενής υπερκατασκευής - Του βάρους του ανυψωτικού µηχανισµού κάδων (αν προβλέπεται) Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυµένης κατασκευής µε διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστηµα ανάρτησης. Το ύψος του πλαισίου (άνω µέρος των διαµήκων δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και επιπλέον κατά το δυνατόν σταθερό κατά την φόρτωση του οχήµατος. Το µεταξόνιο επιθυµείται να είναι το µικρότερο δυνατό για την πολύ καλή ευελιξία του οχήµατος. Όσον αφορά τις διαστάσεις,θα προτιµηθεί όχηµα µε µικρές διαστάσεις, µε µεταξόνιο 2900~3200 mm περίπου, επειδή το εν λόγω πλυντήριο κάδων θα εξυπηρετήσει και στενούς δρόµους. Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και µάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: - Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού. ιαστάσεις αυτοκινήτου: - Μεταξόνιο, µετατρόχιο - Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) - Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος - Υλικά κατασκευής σκελετού - Βάρη πλαισίου και αµαξώµατος - Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSS WEIGHT) - Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού. - Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο - Η ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα. Κινητήρας

6 Ο κινητήρας θα είναι ισχύος τουλάχιστον 210 PS µετρούµενος σύµφωνα µε τις οδηγίες τις ΕΕ και αναπτυσσόµενης ροπής µεγαλύτερης από 600Νm, και θα είναι σύµφωνος µε τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε για τις εκποµπές καυσαερίων EURO 6 ή µεταγενέστερη η οποία θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία παράδοσης των οχηµάτων, το δε επίπεδο θορύβου σύµφωνο µε την οδηγία 92/97 EC. Η απαίτηση αυτή συνολικά είναι ουσιώδης και απαράβατη. Να αναφερθούν στοιχεία των εκποµπών καυσαερίων και τυχόν ειδικές διατάξεις που εξασφαλίζουν τις χαµηλές εκποµπές, όπως καταλυτικοί µετατροπείς καυσαερίων κλπ. Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καµπίνα µε µονωµένη σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:. - Τύπος και κατασκευαστής - Η πραγµατική ισχύς, στον αριθµό στροφών ονοµαστικής λειτουργίας. - Η µεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθµού στροφών του. - Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον αριθµό των στροφών. - Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). -Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισµός και η σχέση συµπιέσεως. - Το σύστηµα ψύξεως και το σύστηµα εκκινήσεως. - Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας Σύστηµα µετάδοσης Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοµατοποιηµένο µηχανικό τουλάχιστον 5 ταχυτήτων εµπροσθοπορείας και µιας (1) οπισθοπορείας,. Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχηµα να είναι ικανό να κινηθεί µε πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60. Σύστηµα πέδησης Το σύστηµα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (Α.Β.S.), καθώς και σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης ανάλογα µε το φορτίο, στον πίσω άξονα. Θα διαθέτει επίσης σύστηµα αντι ολίσθησης τροχών (ASR) και σύστηµα δυναµικής ευστάθειας οχήµατος (ESP).

7 To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Η ρύθµιση των φρένων θα γίνεται αυτόµατα, ανάλογα µε τη φθορά των υλικών τριβής. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί µε ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήµατος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστηµα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχηµα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αµίαντο µε αποτέλεσµα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Θα φέρει χειρόφρενο ικανό για ακινητοποίηση του φορτωµένου αυτοκινήτου σε κλίση δρόµου τουλάχιστον 10% µε σβηστό κινητήρα και χωρίς ταχύτητα. Σύστηµα διεύθυνσης Το πηδάλιο θα ευρίσκεται στο αριστερό µέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικό ή τουλάχιστον υδραυλικής υποβοήθησης. Θα δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του πλήρους οχήµατος. Το τιµόνι θα είναι ρυθµιζόµενο. Η ακτίνα στροφής είναι επιθυµητό να είναι η ελάχιστη δυνατή. Άξονες αναρτήσεις Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύµφωνα µε την οδηγία 92/62 EC). Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης Ελάχιστη τεχνική ικανότητα φόρτισης εµπρόσθιου άξονα 3500 kg και οπίσθιου 6500 kg. To όχηµα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ηµιτρακτερωτά. Να δοθεί ο τύπος και οι διαστάσεις αυτών. Καµπίνα οδήγησης Το πηδάλιο πρέπει να είναι στο αριστερό µέρος του αυτοκινήτου και να έχει οπωσδήποτε υδραυλική υποβοήθηση. Η καµπίνα θα είναι ανακλινόµενου τύπου, θα φέρει κάθισµα οδηγού και συνοδηγού, τα συνήθη όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά σήµατα, ανεµοθώρακα από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόµοιου τύπου ασφαλείας, θερµική µόνωση µε επένδυση από πλαστικό δέρµα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα, σύστηµα θέρµανσης µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στο θαλαµίσκο µη θερµαινόµενου φρέσκου αέρα, air condition, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη για την τοποθέτηση µπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαµίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. Β). ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η σχεδίαση, η διάταξη του εξοπλισµού και η λειτουργικότητα της υπερκατασκευής θα πρέπει να ικανοποιούν την εκτέλεση, τουλάχιστον, των παρακάτω εργασιών : 1.Πλύση µόνο µικρών κάδων απορριµµάτων, χωρητικότητας από 120 έως 340 λίτρα, µεταλλικών ή πλαστικών µε τις εξής δυνατότητες:

8 Το πλύσιµο των κάδων θα γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά µε κρύο νερό και η απολύµανση και απολίπανση των κάδων θα γίνεται ταυτόχρονα µε το πλύσιµο αυτών. 2.Πλύση, µέ πιστόλι υψηλής πίεσης, των κάδων επί του πεζοδροµίου αλλά και αυτοκινήτων, στηθαίων ασφαλείας, αγαλµάτων κ.λ.π. Ερµάριο εξοπλισµού Σε κατάλληλο και καλαίσθητο σηµείο, κατά προτίµηση στο εµπρόσθιο, της υπερκατασκευής θα υπάρχει ερµάριο που περιλαµβάνει όλο ή το κυριότερο εξοπλισµό µετάδοσης κίνησης, υδραυλικής ενέργειας κλπ. Το ερµάριο αυτό ή τα ερµάρια αυτά, σε οποιοδήποτε σηµείο της υπερκατασκευής και να βρίσκονται θα φέρουν καλαίσθητες πόρτες µε κλειδαριές ασφαλείας. εξαµενή νερού Θα αποτελείται από δύο ( 2 ) θαλάµους, που εξωτερικά πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, όπως επίσης να αποτελεί ενιαίο σύνολο µαζί µε το ερµάριο εξοπλισµού. Εσωτερικά θα φέρει αντιπαφλαστικά διαφράγµατα. Το υλικό κατασκευής της, θα είναι οπωσδήποτε ανοξείδωτος χάλυβας, σύµφωνα µε προδιαγραφές AISI / DIN 17007, πάχους τουλάχιστον δύο ( 2 ) χιλιοστών. Κάθε θάλαµος θα πρέπει να έχει ανθρωποθυρίδα, στο άνω µέρος του. Σε κατάλληλο σηµείο της υπερκατασκευής ( στη δεξιά ή/και αριστερή πλευρά του οχήµατος ) θα πρέπει να υπάρχει στόµιο µε χειροκίνητη βάνα και ταχυσύνδεσµο για την πλήρωση των θαλάµων καθαρού νερού της δεξαµενής, µε νερό από τα στόµια υδροληψίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το καθαρό νερό θα αποθηκεύεται / συλλέγεται σε έναν θάλαµο που θα βρίσκεται στο εµπρόσθιο µέρος. Στο κάτω µέρος του θαλάµου θα πρέπει να υπάρχει χειροκίνητη βάνα διαµέτρου τουλάχιστον µιάς ( 1 ) ιντσας ( NW25 ) για την εκκένωση της. Θα πρέπει να υπάρχει σωλήνας υπερχείλισης που θα καταλήγει στο θάλαµο πλύσης κάδων ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες νερού κατά την διαδροµή. Η συνολική χωρητικότητα του θαλαµου της δεξαµενής, που περιέχει το καθαρό νερό θα πρέπει, να είναι ltr. Πίσω από τον θάλαµο του καθαρού νερού θα βρίσκεται ο θάλαµος συλλογής του ακαθάρτου νερού ίσης χωρητικότητας µε τον αντίστοιχο του καθαρού νερού. Θα πρέπει να υπάρχει σωλήνας υπερχείλησης που να καταλήγει στο θάλαµο πλύσης κάδων ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες νερού κατά την διαδροµή. Θα πρέπει να φέρει στόµιο εκκένωσης, µε προσαρµοσµένη µια ( 1 ) χειροκίνητη βάνα, που πρέπει να βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο του θαλάµου, εξωτερικά στη δεξιά πλευρά του οχήµατος, διαµέτρου τουλάχιστον δύο ( 2 ) ιντσών ( NW50 ), για την εκκένωση του ακαθάρτου νερού µε φυσική ροή.

9 Το στόµιο εκκένωσης θα πρέπει να διαθέτει ταχυσύνδεσµο για την προσαρµογή εύκαµπτου κανάβινου σωλήνα, µήκους τουλάχιστον τεσσάρων ( 4 ) m. Η χωρητικότητα του θαλάµου του ακαθάρτου νερού της δεξαµενής θα πρέπει, να είναι ltr.. Θάλαµος πλύσης κάδων Ο θάλαµος πλύσης κάδων, θα βρίσκεται στο οπίσθιο µέρος της υπερκατασκευής του οχήµατος, θα είναι κλειστού τύπου και κατάλληλα διαµορφωµένος ώστε να φέρει στόµιο φόρτωσης που να δέχεται όλους τους τυποποιηµένους ( DIN / ΕΝ840:97 ) κάδους απορριµµάτων, µεταλλικών ή πλαστικών, χωρητικότητας από 80 έως 360 ltr.. Στον πυθµένα του θα πρέπει να υπάρχει θυρίδα εκκένωσης του εσωτερικού του από τα στερεά κατάλοιπα. Η θυρίδα θα πρέπει να φέρει στεγανή θύρα. Το στόµιο φόρτωσης του θαλάµου θα πρέπει να καλύπτεται από πόρτα/ες µε µεταλλικό πλαίσιο και επένδυση αλουµινίου - κατά προτίµηση. Περιµετρικά η/οι πόρτα/ες θα έχουν ελαστικό περέµβισµα για την εξασφάλιση της απόλυτης στεγανότητας του θαλάµου. Το υλικό κατασκευής του θαλάµου, θα πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας, σύµφωνα µε προδιαγραφές AISI / DIN και πάχους τουλάχιστον ενος ( 1 ) χιλιοστού. Η χωρητικότητα του πυθµένα του θαλάµου πλύσης κάδων,δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 200 ltr. Ως βασικό εξοπλισµό ο θάλαµος πλύσης θα πρέπει να φέρει µηχανισµό εσωτερικής και εξωτερικής πλύσης των κάδων, ανυψωτικό µηχανισµό των κάδων, σύστηµα µεταφοράς του ακαθάρτου νερού και πίνακα ελέγχου της πλύσης των κάδων. Μηχανισµός πλύσης Θα πρέπει να φέρει, κατάλληλο ή κατάλληλους µηχανισµό / ούς για την εσωτερική και/ή εξωτερική πλύση αλλά και απολύµανση των κάδων απορριµµάτων. Για την εσωτερική πλύση θα υπάρχει µία 1 κεφαλή πλύσης, που θα φέρει τουλάχιστον εξι ( 5 ) ακροφύσια νερού. Για την εξωτερική πλύση θα υπάρχουν, τουλάχιστον, τέσσερα ( 4 ) ακροφύσια, τα οποία θα είναι κατάλληλα διατεταγµένα εντός του θαλάµου. Μεταφορά ακαθάρτου νερού Ο διαχωρισµός του ακαθάρτου νερού από τα στερεά κατάλοιπα θα επιτυγχάνεται µε ένα ( 1 ) τουλάχιστον µεταλλικό φίλτρο. Το ακάθαρτο νερό απαλλαγµένο από τα στερεά κατάλοιπα θα πρέπει να διοχετεύεται µέσω φυγοκεντρικής αντλίας νερού και θα συλλέγεται στο εσωτερικό του αντίστοιχου θαλάµου.

10 Ανυψωτικός µηχανισµός Θα πρέπει να φέρει εσωτερικά, υδραυλικό ανυψωτικό µηχανισµό, κατάλληλο για την ανάρτηση, ανύψωση και ανατροπή εντός του θαλάµου, ενός κάθε φορά των προαναφερόµενων κάδων απορριµµάτων. Αντλίες νερού Η υπερκατασκευή, θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον δύο ( 2 ) αντλίες νερού, σύµφωνα µε όσα προδιαγράφονται στη συνέχεια. Η αντλία για την πλύση των κάδων, θα είναι εµβολοφόρα µε απόδοση τουλάχιστον 40 lr/min σε πίεση 80 bar. (Να προσκοµιστεί,τεχνικό έντυπο που θα περιέχει τουλάχιστον διάγραµµα ή πίνακα των αποδόσεών της). Να είναι τοποθετηµένη σε ειδικό ερµάριο ή στο ερµάριο εξοπλισµού. Η αντλία θα πρέπει να φέρει βαλβίδα ανακούφισης για την αποφυγή υπερπίεσης και µανόµετρο για τον έλεγχο της πίεσης. Θα πρέπει να φέρει απαραίτητα, περισσότερα του ενός, φίλτρα νερού που θα βρίσκονται στη γραµµή άντλησης του καθαρού νερού, τα οποία θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ελεγχθούν ή να αντικατασταθούν. Η σύµπλεξη και η αποσύµπλεξη της εµβολοφόρας αντλίας θα πρέπει να γίνεται µέσα από το θάλαµο οδήγησης. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πίνακας ελέγχου µέσα στο θάλαµο οδήγησης. H εµβολοφόρα αντλία θα πρέπει να κινείται από υδραυλικό κινητήρα. Θα τροφοδοτεί µε νερό, εκτός του µηχανισµού πλύσης, κατόπιν κατάλληλων χειρισµών, εκτυλίκτρια µε ελαστικό σωλήνα και πιστόλι υψηλής πίεσης για διάφορες άλλες εργασίες. Η αντλία για την αναρρόφηση και µεταφορά του χρησιµοποιηµένου νερού θα είναι φυγοκεντρική µε απόδοση τουλάχιστον 300 lr/min σε µανοµετρικό ύψος 8 m.(να προσκοµιστεί,τεχνικό έντυπο που θα περιέχει τουλάχιστον διάγραµµα ή πίνακα των αποδόσεών της). Θα πρέπει να κινείται απο υδραυλικό κινητήρα ανεξάρτητα από τις άλλες αντλίες και θα πρέπει να αναρροφά το ακάθαρτο νερό από τον πυθµένα του θαλάµου πλύσης και να το µεταφέρει στον αντίστοιχο θάλαµο νερού της δεξαµενής. Η έναρξη και η παύση λειτουργίας της θα πρέπει να ελέγχεται - κατά προτίµηση µε ιδιαίτερο αυτοµατισµό, χωρίς την επέµβαση του χειριστή. Χειρισµός υπερκατασκευής - Γενικά Η κίνηση όλων των αντλιών νερού και όλου του υδραυλικού συστήµατος θα πρέπει να γίνεται µέσω αντλίας ή αντλιών λαδιού, που θα παίρνει-ουν κίνηση από το δυναµολήπτη (ΡΤΟ) του αυτοκινήτου.

11 Στη εξωτερική πλευρά του θαλάµου πλύσης (κατά προτίµηση στη δεξιά), θα πρέπει να υπάρχει ο πίνακας χειρισµού των λειτουργιών του θαλάµου πλύσης της υπερκατασκευής. Απαραίτητα θα πρέπει να φέρει χρονοδιακόπτη που θα επιτρέπει την ρύθµιση της διάρκειας του χρόνου πλύσης σε σχέση µε τον βαθµό ρύπανσης των κάδων. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει πίνακας ελέγχου, µερικών λειτουργιών της υπερκατασκευής, µέσα στο θάλαµο οδήγησης. θα πρέπει να φέρει υδραυλικό χειριστήριο, µε χειροµοχλό για τον έλεγχο του ανυψωτικού µηχανισµού. Ο µηχανισµός ανύψωσης θα είναι µε χτένα για τους κάδους των ltr, µεταλλικών ή πλαστικών, σύµφωνα µε την τυποποίηση DIN και EN840:97. Για το εξωτερικό πλύσιµο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται µετά το εσωτερικό πλύσιµο και να µπορεί να ρυθµιστεί ο χρόνος εξωτερικής πλύσης ανεξάρτητα µε το εσωτερικό χρόνο πλύσης ή να διακόπτεται η λειτουργία του εξωτερικού πλυσίµατος εφόσον το επιθυµεί ο χειριστής. Η απολύµανση και η απορρύπανση των κάδων να επιτυγχάνεται µε ειδικό υγρό που θα βρίσκεται σε ανοξείδωτη δεξαµενή, χωρητικότητας τουλάχιστον 20 ltr. Η ροή του υγρού θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενη και να αναµιγνύεται κατά την διάρκεια πλύσης των κάδων µε το καθαρό νερό. Βασικός βοηθητικός εξοπλσιµός Το όχηµα θα παραδοθεί µε τον εξής βασικό εξοπλισµό : 1 Ενα (1) ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης µήκους (10) m., που να καταλήγει σε ενα (1) πιστόλι υψηλής πίεσης. Ο σωλήνας να τυλίγεται σε χειροκίνητη εκτυλίκτρια. 2 Ενα (1) κανάβινο σωλήνα µήκους (4) m., µε ταχυσυνδέσµους για την πλήρωση των θαλαµων καθαρού νερού της υδατοδεξαµενής από τα στόµια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 3 Ενα (1) εύκαµπτο κανάβινο σωλήνα, µήκους (4) m., για την εκκένωση του θάλαµου του χρησιµοποιηµένου νερού. 4 είκτης στάθµης καθαρού νερού, εύκολα ορατό στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής εντός του πίνακα ελέγχου. 5 Σκάλες ανάβασης στην υπερκατασκευή. 6 Στο επάνω και πίσω µέρος της υπερκατασκευής να είναι τοποθετηµένοι δυο (2) περιστρεφόµενοι φάροι, δεξιά και αριστερά χρώµατος πορτοκαλί. Ένας (1) ακόµη περιστρεφόµενος φάρος να είναι τοποθετηµένος επάνω στο εµπρόσθιο µέρος της υπερκατασκευής, χρώµατος πορτοκαλί.

12 7 Στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής να υπάρχει προβολέας λευκού φωτός για νυχτερινή εργασία. 8 Στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής να πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση φωτισµού (στοπ,πορείας,φλας) αριστερά και δεξιά, όπως επίσης τρίγωνο βραδυπορείας και ανακλαστικές ερυθροκίτρινες λωρίδες. Ποιότητα και καταλληλότητα Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνονται όλες οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά κατασκευής και καταλληλότητας χρήσης (Έγκριση τύπου του αρµόδιου υπουργείου),του οχήµατος σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία, καθώς και ήλωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ( Π 57/2010 ενσωµάτωση οδηγίας 2006/42/ΕΚ ) και κατά προτίµηση µε σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης ( CEN ). Στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπή Αξιολόγησης επαφίεται να ζητηθεί να προσκοµιστεί ή επιδειχθεί,(αν κριθεί αναγκαίο και αν είναι εφικτό από τους διαγωνιζόµενους), δείγµα οχήµατος για την επίδειξη της λειτουργίας του προκειµένου να σχηµατίσει πλήρη εικόνα για την λειτουργία, την αποδοτικότητα και την ασφάλεια του µηχανήµατος, σε τόπο που θα ορισθεί από κοινού. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου 2. Απόσταση αξόνων 3. Εµπρόσθιος πρόβολος πλαισίου 4. Οπίσθιος πρόβολος πλαισίου 5. Ολικό µήκος πλαισίου 6. Μέγιστο επιτρεπόµενο µήκος οπίσθιου προβόλου αµαξώµατος 7. Ύψος άνω επιφάνειας πλαισίου από οδού (άφορτο) 8. Επιτρεπόµενο ολικό µικτό φορτίο

13 9. Κατανοµή ολικού µικτού φορτίου κατ άξονα 10. Ικανότητα φόρτισης πλαισίου 11. Ικανότητα φόρτισης εµπρόσθιου άξονα 12. Ικανότητα φόρτισης οπίσθιου άξονα 13. Ίδιο βάρος πλαισίου µετά εφεδρικού τροχού, καµπίνας εργαλείων, καυσίµων, κινητήρος, συσσωρευτού και οδηγού 14. Κατανοµή ιδίου βάρους πλαισίου κατ άξονα 15. Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει η καµπίνα του οδηγού 16. Σύστηµα διεύθυνσης, τύπος α) ιάµετρος κύκλου επιστροφής του περισσότερου προεξέχοντος σηµείου του ετοίµου αυτοκινήτου. 17. ιαφορικό, τύπος σχέση µετάδοσης, µειωτήρες στους τροχούς. 18. Ικανότητα ανάβασης υπό µεγίστη ροπή στρέψης για µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο, σε σχέση µε τον προσφερόµενο τύπο υπερκατασκευής. 19. Κιβώτιο ταχυτήτων, τύπος α) Αριθµός βαθµίδων β) Σχέσεις µετάδοσης 20. Σύστηµα πέδησης, τύπος α) Βοηθητικό φρένο β) χειρόφρενο 21. Κινητήρας α) Τύπος κινητήρα, αριθµός κυλίνδρων, διάµετρος εµβόλων, διαδροµή, κυβισµός. Β) Μέγιστη ιπποδύναµη του κινητήρα σε PS και DIN, αριθµός στροφών γ) Μέγιστη ροπή στρέψης σε Nm και DIN, αριθµός στροφών δ) Σύστηµα ψύξης του κινητήρα ε) Κατανάλωση του κινητήρα, αριθµός κυλίνδρων, διάµετρος εµβόλων, διαδροµή κυβισµός.

14 στ) Ποια τα ενδεχόµενα πλεονεκτήµατα του προσφερόµενου κινητήρα έναντι των ανταγωνιστών; Ύπαρξη κεντρικού συστήµατος αυτόµατης λίπανσης 22. Στοιχεία συσσωρευτή ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1. Καθαρή χωρητικότητα της δεξαµενής για την πλήρωση της µε νερό 2. Εξωτερικές διαστάσεις υπερκατασκευής 3. Βάρος κενής υπερκατασκευής. 4. Κατανοµή του βάρους της υπερκατασκευής κατ άξονα. 5. Πάχος λαµαρίνας στα διάφορα σηµεία της υπερκατασκευής και ποιότητα αυτής 6. Τύπος και χαρακτηριστικά αντλιών 7. Συστήµατα ασφαλείας

15 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Οχήµατα πλύσης κάδων χωρητικότητας 5 m³ (νερού) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΓΕΝΙΚΑ Τα υπό προµήθεια οχήµατα πλύσης κάδων χωρητικότητας 5 m³ (νερού), προορίζονται για την κάλυψη αναγκών του ήµου για να χρησιµοποιηθούν σε εργασίες πλύσης κάδων χωρητικότητας από 120 έως 1100 λίτρα, µεταλλικών ή πλαστικών. Το όχηµα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή οχήµατος πλύσης κάδων και υπερκατασκευή χωρητικότητας νερού.5m³. Ολόκληρο το όχηµα θα είναι απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής θα είναι αναγνωρισµένου τύπου, γνωστού και µε καλή φήµη εργοστασίου, ενω σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, θα φέρει κατά την παράδοση έγκριση τύπου ΜΕ, ενω η υπερκατασκευή θα φέρει σήµανση CE, συνοδευόµενη απο δήλωση συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το µέγιστο µικτό βάρος του πλαισίου θα είναι περίπου 16,0 τν και σε κάθε περίπτωση θα υπερκαλύπτει το ωφέλιµο φορτίο που µπορεί να δεχτεί η υπερκατασκευή και το βάρος της υπερκατασκευής.(να κατατεθεί σχετική ανάλυση) Το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος σε νερό θα είναι περίπου (5tn) και το συνολικό µικτό τουλάχιστον 16tn. Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα καθορίσει ο ήµος. Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόµενα : -Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετηµένο σε ασφαλές µέρος του αυτοκινήτου.

16 -Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. -Πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ -Πλήρες µεταλλικό φαρµακείο σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. -Τρίγωνο βλαβών -Ταχογράφο -Βιβλία συντήρησης και επισκευής Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασµένο µε τους προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήµατα ως και ηχητικό σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό. Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόµενης τιµής. ΕΙ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α) ΠΛΑΙΣΙΟ Θα πρέπει να είναι τελείως καινούργιο, προωθηµένης οδήγησης, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγµένα τεχνολογικά, µε µεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήµη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µικτού βάρους Kgr τουλάχιστον. Να δοθεί το ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου. Σαν ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που µένει µετά την από το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο (Perm. Gross Weight) αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαµβάνεται η καµπίνα οδήγησης, το προσωπικό δύο ατόµων (οδηγός και ένας εργάτης), το βάρος του καυσίµου, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κιβωτάµαξα µε τον µηχανισµό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήµατος.

17 To ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο του απαιτούµενου, για την µεταφορά νερού 5 tn περίπου. Ως ωφέλιµο φορτίο νοείται το υπόλοιπο που αποµένει µετά την αφαίρεση από το µέγιστο µικτό επιτρεπόµενο φορτίο των παρακάτω : - Του ιδίου βάρους του πλαισίου µε καύσιµα, νερό ορυκτέλαια, πλήρη εφεδρικό τροχό, εργαλεία κ.λ.π. εξοπλισµό. - Του οδηγού και ενός εργάτη - Του βάρους της πλήρους κενής υπερκατασκευής - Του βάρους του ανυψωτικού µηχανισµού κάδων (αν προβλέπεται) Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυµένης κατασκευής µε διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστηµα ανάρτησης. Το ύψος του πλαισίου (άνω µέρος των διαµηκών δοκών) θα πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και επιπλέον κατά το δυνατόν σταθερό κατά την φόρτωση του οχήµατος. Το µεταξόνιο επιθυµείται να είναι το µικρότερο δυνατό για την πολύ καλή ευελιξία του οχήµατος. Όσον αφορά τις διαστάσεις, θα προτιµηθεί όχηµα µε µικρές διαστάσεις, επειδή το εν λόγω πλυντήριο κάδων θα εξυπηρετήσει και στενούς δρόµους. Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό θα πρέπει να δοθούν απαραίτητα και µάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: - Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού. ιαστάσεις αυτοκινήτου: - Μεταξόνιο, µετατρόχιο - Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) - Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος - Υλικά κατασκευής σκελετού - Βάρη πλαισίου και αµαξώµατος - Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSS WEIGHT) - Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού. - Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο - Η ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα. Κινητήρας Ο κινητήρας θα είναι ισχύος τουλάχιστον 240 PS µετρούµενος σύµφωνα µε τις οδηγίες τις ΕΕ και αναπτυσσόµενης ροπής µεγαλύτερης από 800Νm, και

18 θα είναι σύµφωνος µε τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε για τις εκποµπές καυσαερίων EURO 6 ή µεταγενέστερη η οποία θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία παράδοσης των οχηµάτων, το δε επίπεδο θορύβου σύµφωνο µε την οδηγία 92/97 EC. Η απαίτηση αυτή συνολικά είναι ουσιώδης και απαράβατη. Να αναφερθούν στοιχεία των εκποµπών καυσαερίων και τυχόν ειδικές διατάξεις που εξασφαλίζουν τις χαµηλές εκποµπές, όπως καταλυτικοί µετατροπείς καυσαερίων κλπ. Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καµπίνα µε µονωµένη σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:. - Τύπος και κατασκευαστής - Η πραγµατική ισχύς, στον αριθµό στροφών ονοµαστικής λειτουργίας. - Η µεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθµού στροφών του. - Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον αριθµό των στροφών. - Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). -Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισµός και η σχέση συµπιέσεως. - Το σύστηµα ψύξεως και το σύστηµα εκκινήσεως. - Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας Σύστηµα µετάδοσης Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοµατοποιηµένο µηχανικό τουλάχιστον 6 ταχυτήτων εµπροσθοπορείας και µιας (1) οπισθοπορείας,. Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχηµα να είναι ικανό να κινηθεί µε πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60. Σύστηµα πέδησης Το σύστηµα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστηµα Αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (Α.Β.S.), καθώς και σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης ανάλογα µε το φορτίο, στον πίσω άξονα. Θα διαθέτει επίσης σύστηµα αντι-ολίσθησης τροχών (ASR) και σύστηµα δυναµικής ευστάθειας οχήµατος (ESP).

19 To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Η ρύθµιση των φρένων θα γίνεται αυτόµατα, ανάλογα µε τη φθορά των υλικών τριβής. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί µε ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήµατος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστηµα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχηµα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αµίαντο µε αποτέλεσµα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Θα φέρει χειρόφρενο ικανό για ακινητοποίηση του φορτωµένου αυτοκινήτου σε κλίση δρόµου τουλάχιστον 10% µε σβηστό κινητήρα και χωρίς ταχύτητα. Σύστηµα διεύθυνσης Το πηδάλιο θα ευρίσκεται στο αριστερό µέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικό ή τουλάχιστον υδραυλικής υποβοήθησης. Θα δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του πλήρους οχήµατος. Το τιµόνι θα είναι ρυθµιζόµενο. Η ακτίνα στροφής είναι επιθυµητό να είναι η ελάχιστη δυνατή. Άξονες αναρτήσεις Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύµφωνα µε την οδηγία 92/62 EC). Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης Ελάχιστη τεχνική ικανότητα φόρτισης εµπρόσθιου άξονα kg και οπίσθιου kg. To όχηµα θα πρέπει να φέρει ελαστικά επίσωτρα ηµιτρακτερωτά. Να δοθεί ο τύπος και οι διαστάσεις αυτών. Καµπίνα οδήγησης Το πηδάλιο πρέπει να είναι στο αριστερό µέρος του αυτοκινήτου και να έχει οπωσδήποτε υδραυλική υποβοήθηση. Η καµπίνα θα είναι ανακλινόµενου τύπου, θα φέρει κάθισµα οδηγού και συνοδηγού, τα συνήθη όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά σήµατα, ανεµοθώρακα από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόµοιου τύπου ασφαλείας, θερµική µόνωση µε επένδυση από πλαστικό δέρµα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα, σύστηµα θέρµανσης µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στο θαλαµίσκο µη θερµαινόµενου φρέσκου αέρα, air condition, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη για την τοποθέτηση µπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαµίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. Β). ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η σχεδίαση, η διάταξη του εξοπλισµού και η λειτουργικότητα της υπερκατασκευής θα πρέπει να ικανοποιούν την εκτέλεση, τουλάχιστον, των παρακάτω εργασιών : 1.Πλύση κάδων απορριµµάτων, χωρητικότητας από 120 έως 1100 ltr, µεταλλικών ή πλαστικών µε τις εξής δυνατότητες:

20 Το πλύσιµο των κάδων θα γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά µε κρύο και ζεστό νερό, η απολύµανση και απολίπανση των κάδων θα γίνεται ταυτόχρονα µε το πλύσιµο αυτών. 2.Πλύση, µέ πιστόλι υψηλής πίεσης, των κάδων επί του πεζοδροµίου αλλά και αυτοκινήτων, στηθαίων ασφαλείας, αγαλµάτων κ.λ.π. 3 Κατάβρεξη δρόµων. 4 Πότισµα λουλουδιών και δένδρων, µε φυσική ροή. 5 Πυρόσβεση. 6 Βοηθητικό πετρελαιοκινητήρα για την εκτέλεση των παραπάνω ή µέρος των παραπάνω εργασιών όταν το όχηµα είναι σε κίνηση. Ερµάριο εξοπλισµού Σε κατάλληλο και καλαίσθητο σηµείο, κατά προτίµηση στο εµπρόσθιο, της υπερκατασκευής θα πρέπει να υπάρχει ερµάριο που περιλαµβάνει όλο ή το κυριότερο εξοπλισµό µετάδοσης κίνησης, υδραυλικής ενέργειας κλπ. Το ερµάριο αυτό ή τα ερµάρια αυτά, σε οποιοδήποτε σηµείο της υπερκατασκευής και να βρίσκονται θα φέρουν καλαίσθητες πόρτες µε κλειδαριές ασφαλείας. εξαµενή νερού Θα αποτελείται από τρείς (3) θαλάµους, που εξωτερικά πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, όπως επίσης να αποτελεί ενιαίο σύνολο µαζί µε το ερµάριο εξοπλισµού. Εσωτερικά θα φέρει αντιπαφλαστικά διαφράγµατα. Το υλικό κατασκευής της, θα είναι οπωσδήποτε ανοξείδωτος χάλυβας, σύµφωνα µε προδιαγραφές AISI / DIN 17007, πάχους τουλάχιστον δύο ( 2 ) χιλιοστών. Κάθε θάλαµος πρέπει να έχει ανθρωποθυρίδα, στο άνω µέρος του. Σε κατάλληλο σηµείο της υπερκατασκευής ( στη δεξιά ή/και αριστερή πλευρά του οχήµατος ) θα υπάρχει στόµιο µε χειροκίνητη βάνα και ταχυσύνδεσµο για την πλήρωση των θαλάµων καθαρού νερού της δεξαµενής, µε νερό από τα στόµια υδροληψίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το καθαρό νερό θα αποθηκεύεται / συλλέγεται σε έναν θάλαµο που θα βρίσκεται στο εµπρόσθιο µέρος. Στο κάτω µέρος του θαλάµου θα πρέπει να υπάρχει χειροκίνητη βάνα διαµέτρου τουλάχιστον µιας ( 1 ) ιντσας ( NW25 ) για την εκκένωση της. Θα πρέπει να υπάρχει σωλήνας υπερχείλισης που θα καταλήγει στο θάλαµο πλύσης κάδων ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες νερού κατά την διαδροµή. Η συνολική χωρητικότητα του θαλάµου της δεξαµενής, που περιέχει το καθαρό νερό πρέπει, να είναι ltr. Πίσω από τον θάλαµο του καθαρού νερού θα βρίσκεται ο θάλαµος συλλογής του ακαθάρτου νερού ίσης χωρητικότητας µε τον αντίστοιχο του καθαρού νερού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Κινητού Μηχ/κού εξοπλισµού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισµό του στόλου των οχηµάτων Καθαριότητας του ήµου Θεσσαλονίκης,» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6tn.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6tn. Αριθµός Απόφασης: 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 1302-3 ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ Ηράκλειο 1 / 9 / 2009

Διαβάστε περισσότερα

επιβατικού αυτοκινήτου και ενός 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

επιβατικού αυτοκινήτου και ενός 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α. : 30.7132.001 Πληροφορίες: Χρήστος Σιδηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελέτη : Προμήθεια δύο (2) καινούργιων υπερκατασκευών πλυντηρίων κάδων και τοποθέτηση αυτών σε υπάρχοντα οχήματα του Δήμου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελέτη : Προμήθεια δύο (2) καινούργιων υπερκατασκευών πλυντηρίων κάδων και τοποθέτηση αυτών σε υπάρχοντα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μελέτη : Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τµήµα Συντήρησης και Κίνησης Οχηµάτων Αρ. Μελέτης: 18 /2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ' αρ. 7 /2018

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ' αρ. 7 /2018 Αρ.Μελέτης: 7 /2018 ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ' αρ. 7 /2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΟΣ (1) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 Προμήθεια αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας»

«Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας» Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Υ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ. Ε. Υ. Α. Κ. «Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:

Τηλ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 26η/ 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την κάλυψη των αναγκών της /νσης /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Προµήθεια: Μηχανικού σαρώθρου χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 18-9-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: , 545 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τηλ: , 545  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 10/ 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 14-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 17/2019 ΤΗΛΕΦΩΝO : 2310 981 226 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14.03.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ» Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Υ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ. Ε. Υ. Α. Κ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΗΜΟΥ ΓΑΥ ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ Α ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 75952 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αλογάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 21 η της Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 21 η της Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 21 η της 15-07-2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 21 η Συνεδρίαση της 15-07-2016 της Οικονομικής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για οποιοδήποτε όχημα ή και για το σύνολο των οχημάτων.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για οποιοδήποτε όχημα ή και για το σύνολο των οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α. : 30.7132.001 Πληροφορίες: Χρήστος Σιδηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληρ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η-Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση : ΙΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΕΣΩΝ

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΕΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δαναού 3 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60700 Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos Πληροφορίες : κ. Αναστάσιος Καμπόσος Fax: 27510-69153

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια μικρού γερανοφόρου φορτηγού 2,5 3τόνων μικτού φορτίου. Ηράκλειο ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV 34144900-7 ΑΡ. ΜΕΛ.: 35 / 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CPV

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΠΠ: 65/ 2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ «Προμήθεια δύο (2) επιβατηγών οχημάτων πέντε θέσεων μεικτής χρήσης για το προσωπικό του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου

Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. (Σύστημα Β) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

έτους 2008) και αμεταχείριστο. Θα είναι κατασκευασμένο από γνωστούς οίκους, με ευρεία κυκλοφορία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

έτους 2008) και αμεταχείριστο. Θα είναι κατασκευασμένο από γνωστούς οίκους, με ευρεία κυκλοφορία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 1 Προμήθεια Μικρού απορριμματοφόρου αυτοκινήτου μικτού βάρους 3.500 kgr Με υπερκατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο Η τιµή της προσφοράς θα περιλαµβάνει µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία των οχηµάτων, καθώς και την εκπαίδευση των τεχνιτών και οδηγών της Υπηρεσίας. εκτές γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προµήθεια πλυντηρίου οχήµατος. Κ.Μ. : Π72/2009 ΠΡΟΫΠ: 170.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προµήθεια πλυντηρίου οχήµατος. Κ.Μ. : Π72/2009 ΠΡΟΫΠ: 170. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια πλυντηρίου οχήµατος. Κ.Μ. : Π72/2009 ΠΡΟΫΠ: 170.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προµήθεια πλυντηρίου οχήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 16/01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ) - - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) 1. Γενική Περιγραφή και Προορισµός: Φορτηγό αυτοκίνητο (4χ4) µε γερανοβραχίονα που προορίζεται για µεταφορές στα εργοτάξια του ικτύου Μεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΗΜΟΥ ΓΑΥ ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ Α ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ) - - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/3-11-2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ : Α/Α ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΣΟΝ Κ.Α.Ε./ C.P.V. 110.000,00 20.7131.0006 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή S 416 GT HD

Περιγραφή S 416 GT HD Περιγραφή S 416 GT HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσωτερικό ύψος διαδρόμου Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Κυβισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m 3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m 3 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΔΑΜ: 15REQ003107032 2015 09 30 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο ημιφορτηγών.

ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο ημιφορτηγών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο ημιφορτηγών. Κ.Μ. :Π56/2011 ΠΡΟΫΠ : 50.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ 4Χ2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια επιβατηγών οχημάτων μικτής χρήσης, 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «Αντικατάσταση Ρυπογόνων Δημοτικών Οχημάτων του ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ με νέα Οχήματα Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 138Α/2-8-2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανίαα Κρήτηατήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΡΓΟ : «Αντικατάσταση Ρυπογόνων Δημοτικών Οχημάτων του ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση τη προμήθεια υπάγονται στι διατάξει :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση τη προμήθεια υπάγονται στι διατάξει : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ενό

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φορτωτή - εκσκαφέα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια φορτωτή - εκσκαφέα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος Αρ. μελέτης: 10/2016 Προμήθεια φορτωτή - εκσκαφέα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Με την παρούσα περιγράφονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ταχ. /νση: Λατούς 8 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Πεδιαδίτης Γεώργιος τηλ.: 28410 91219 fax: 28410 91211 Αριθµός Μελέτης : 17_2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ VAN ΕΝΝΙΑ ΘΕΣΕΩΝ (8 + 1) 1.1. Ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 1000 kg. 1.2. Το ολικό μήκος του αυτοκινήτου να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. μελέτης : 21/ 2017 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προμήθεια μικρών λεωφορείων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 62 / 2013 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 160.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης 9/2016

Αριθμός Μελέτης 9/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Μελέτης 9/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 233.700,00 (188.468,00 χωρίς Φ.Π.Α.) CPV:34144500-3

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια σαρώθρου 2m3. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια σαρώθρου 2m3. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια σαρώθρου 2m3. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 22 / 7 / 2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλα τάσια τροχών Ρεζέρβα κανονικού τύπου Δύο πλαϊνές συρόμενες πόρτες PRO

Μεγάλα τάσια τροχών Ρεζέρβα κανονικού τύπου Δύο πλαϊνές συρόμενες πόρτες PRO PRO LUDO Μαύροι ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες Μαύροι προφυλακτήρες Δύο ασύμμετρα ανοιγόμενες πίσω πόρτες με παράθυρο Αντιθαμβωτικό πίσω παράθυρο Πίσω υαλοκαθαριστήρας Φιμέ πλευρικά κρύσταλλα και κρύσταλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ α. Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 7/2019 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 7/2019 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διευθ.: Εθν. Αντιστάσεως 128 Καλαμαριά Πληροφορίες : Αθ. Χατζηπαναγιώτου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το προς προμήθεια καλαθοφόρο όχημα θα πρέπει να είναι καινούργιο περίπου 12μ ύψους εργασίας και 5,5μ οριζόντιας εργασίας. Θα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 68, 16452, Αργυρούπολη ΤΗΛ 2132018700 FAX 2132018765 Αρ. Μελέτης: Δ3/13/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψαχνά, 10/06/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β

Ψαχνά, 10/06/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΩΝ & ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 31/2015 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΔΥΟ (02)

Διαβάστε περισσότερα

Γενική επισκοπηση συστηματος οχηματος

Γενική επισκοπηση συστηματος οχηματος Υβριδικο Vlv FE υβριδικο vlv FE Γενική επισκοπηση συστηματος οχηματος Κινητηρας D7F Eur 5 Κινητήρας ντίζελ με παράλληλο υβριδικό Ροπή 3 2 1 Σ.Α.Λ. 1. Ηλεκτροκινητήρας 2. Πετρελαιοκινητήρας 3. Υβριδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Εξοπλισμού ΣΜΑ-ΣΜΑΥ Αλιβερίου και ΣΜΑ Κύμης» (Υποέργο 3 της Πράξης: «Κατασκευή Δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου», κωδ. ΟΠΣ 5001255)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανθρωπιστική Βοήθεια Funded by The European Union Humanitarian Aid Θεσσαλονίκη 27/7/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ VAN - ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

αναρροφητικού, με χωρητικότητα του κάδου σαρωμάτων από 5 έως 6 κυβικά μέτρα (m 3 ). Τα

αναρροφητικού, με χωρητικότητα του κάδου σαρωμάτων από 5 έως 6 κυβικά μέτρα (m 3 ). Τα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ενός σαρώθρου 5-6 m3 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Κομοτηνής» Αρ. Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14m 1.0 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Το προσφερόμενο αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα (όχημα πλαίσιο και υπερκατασκευή)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε πρέσα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 14 /11 / 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

18REQ

18REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 3 απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16μ3 Αρ. Μελέτης: 2/2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 483.000,00

Διαβάστε περισσότερα