Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7)"

Transcript

1 Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7) Απαραίτητες ενέργειες: 1. Ενεργοποιούµε την Πολυτονική ρύθµιση πληκτρολογίου: δεξί κλικ στο εικονίδιο της Γλώσσας (κάτω-δεξιά, εκεί που γράφει ΕL ή ΕΝ) -> Ρυθµίσεις -> Προσθήκη -> Επιλέγουµε: Γλώσσα εισαγωγής Ελληνική, και ιάταξη πληκτρολογίου Ελληνική Πολυτονική. Με αυτές τις ενέργειες θα έχουµε δύο ρυθµίσεις στην ελληνική γλώσσα: την Ελληνική (δηλ. την µονοτονική ρύθµιση) και την Ελληνική πολυτονική. Εφόσον η εναλλαγή µεταξύ αγγλικών και ελληνικών γίνεται µε Alt + Shift, η εναλλαγή µεταξύ ελληνικών µονοτονικών και πολυτονικών γίνεται µε Ctrl + Shift. Μπορούµε να καταργήσουµε την µονοτονική ρύθµιση η πολυτονική ρύθµιση καλύπτει όλες τις ανάγκες (έχοντας όµως υπόψη αυτό που επισηµαίνεται στην πρώτη παράγραφο της επόµενης σελίδας). 2. Χρησιµοποιούµε πολυτονική γραµµατοσειρά. Στα Windows ΧΡ είναι προεγκατεστηµένες οι Palatino Linotype, Tahoma, Microsoft Sans Serif και Arial Unicode MS. Στα Windows Vista υπάρχουν επιπλέον οι Arial, Times New Roman, Courier New και Segoe UI, και στα Windows 7 υπάρχουν επίσης και οι Calibri, Cambria, Consolas και Gabriola. Οι πολυτονικοί χαρακτήρες παράγονται µε τον τρόπο που δείχνει ο επόµενος πίνακας (πατάµε το πλήκτρο ή τον συνδυασµό των πλήκτρων, τα αφήνουµε, και µετά πατάµε το γράµµα). Το πλήκτρο AltGr είναι το δεξί Alt και ισοδυναµεί µε το αριστερό Ctrl + Alt. Βλέπε επίσης τις απεικονίσεις των συνδυασµών πληκτρολογίου στις επόµενες σελίδες. Πλήκτρο AltGr + Shift + ] ή Shift + ] και µετά τελεία Παραγόµενο πολυτονικό σύµβολο Άνω τελεία Παράδειγµα [ Περισπωµένη ᾶ { (δηλ. Shift + [) Υπογεγραµµένη ᾳ ' (πλήκτρο δεξιά του τόνου) Ψιλή ἀ " (πλήκτρο δεξιά του τόνου µε Shift) ασεία ἁ / Ψιλή-Οξεία ἄ? ασεία-οξεία ἅ = Ψιλή-Περισπωµένη ἆ + ασεία-περισπωµένη ἇ ] Βαρεία ὰ \ Ψιλή-Βαρεία ἂ ασεία-βαρεία ἃ ~ (πλήκτρο πάνω από το Tab µε Shift) ιαλυτικά-βαρεία ῢ AltGr + ` ιαλυτικά-περισπωµένη ῧ Οι συνδυασµοί της υπογεγραµµένης (π.χ. ᾷ, ᾀ, ᾁ, ᾄ, ᾅ, ᾆ, ᾇ κ.λπ.) παράγονται µε πατηµένο το δεξί Alt (AltGr) την στιγµή που πατάµε το πλήκτρο του τόνου ή της περισπωµένης ή του πνεύµατος (π.χ. για να γράψουµε ᾄ πατάµε AltGr + / και µετά α). ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Στις περιπτώσεις του συνδυασµού οξείας µε υπογεγραµµένη (π.χ. ᾴ)

2 χρησιµοποιηθούµε το πλήκτρο Q αντί για το πλήκτρο του τόνου, δηλ. πατάµε AltGr + q και µετά το γράµµα. Εάν θέλουµε να γράψουµε τους χαρακτήρες που αναγράφονται πάνω στα πολυτονικά πλήκτρα, δηλ. ; : - + " ' /? [ ] { } _ =, µετά το πάτηµα του αντίστοιχου πλήκτρου πατάµε το κενό διάστηµα (space). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: για την απρόσκοπτη γραφή πολυτονικού κειµένου στο MS Word, πρέπει να απενεργοποιηθεί η επιλογή "Αντικατάσταση κειµένου κατά την πληκτρολόγηση" (Εργαλεία -> Επιλογές Αυτόµατης ιόρθωσης). Χρήση του πληκτρολογίου για την παραγωγή των ελληνικών πολυτονικών χαρακτήρων Με πατηµένο το Shift Για να γράψουµε Άνω τελεία, µετά τον συνδυασµό Shift + ] πρέπει να πατήσουµε και την τελεία. 2

3 Με πατηµένο το AltGr (δεξί Alt) Με πατηµένο AltGr + Shift ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ Ερωτηµατικό, Άνω-κάτω τελεία: πληκτρολογούµε Q και Shift + Q αντίστοιχα (στο αγγλικό πληκτρολόγιο παράγονται µε το πλήκτρο του τόνου). Στην πολυτονική ρύθµιση πληκτρολογίου χρειάζεται µετά και κενό διάστηµα (space). ιαλυτικά (ϊ, ϋ): Shift + τόνος και µετά το γράµµα -ή- Shift + Q και µετά το γράµµα. ιαλυτικά µε τόνο (ΐ, ΰ): AltGr + τόνος και µετά το γράµµα -ή- Shift + W και µετά το γράµµα. Άνω τελεία ( ). Πολυτονική ρύθµιση πληκτρολογίου: AltGr + Shift + ] -ή- Shift + ] και µετά τελεία. Μονοτονική ρύθµιση πληκτρολογίου: Alt * * µε πατηµένο το αριστερό Alt πληκτρολογούµε τον τετραψήφιο αριθµό στο αριθµητικό πληκτρολόγιο. 3

4 Απόστροφος κάθετη ('): µε το πλήκτρο δεξιά του τόνου. Σε αρκετές γραµµατοσειρές εµφανίζεται σαν κανονική απόστροφος. Στην πολυτονική ρύθµιση χρειάζεται µετά και space. Στο WORD, αν είναι ενεργοποιηµένη η αντικατάσταση "Απλών εισαγωγικών µε καλλιγραφικά" (βλ. επιλογές Αυτόµατης διόρθωσης) µετατρέπεται αυτόµατα σε Απόστροφο σαν δεξί µικρό µονό εισαγωγικό ( ). Απόστροφος σαν δεξί µικρό µονό εισαγωγικό ( ): Alt Απόστροφος σαν ψιλή ( ), µόνο στην πολυτονική ρύθµιση και επί πολυτονικής γραµµατοσειράς: µε το πλήκτρο της ψιλής (δεξιά του τόνου) και µετά τελεία -ή- AltGr + ψιλή και µετά κενό διάστηµα (space). Αποσιωπητικά ( ): Alt (στο WORD: AltGr + τελεία). Εισαγωγικά κλασικά (): AltGr + [, AltGr + ] (στο ελληνικό πληκτρολόγιο στην πολυτονική ρύθµιση χρειάζεται µετά και space), Alt , Alt (στο αγγλικό πληκτρολόγιο) Εισαγωγικά µικρά ( ): Alt , Alt Εισαγωγικά µικρά κάθετα ("): µε το πλήκτρο δεξιά του τόνου (µε Shift). Στην πολυτονική ρύθµιση χρειάζεται µετά και space. Στο WORD, αν είναι ενεργοποιηµένη η αντικατάσταση "Απλών εισαγωγικών µε καλλιγραφικά" (βλ. επιλογές Αυτόµατης διόρθωσης) µετατρέπεται αυτόµατα σε Εισαγωγικά κλασικά (). Παράγραφος ( ): AltGr + 5 (ελληνικό πληκτρολόγιο), Alt Παύλα µεσαία ( ): Alt (στο WORD: Ctrl + αριθµητικό πλην). Παύλα µεγάλη ( ): Alt (στο WORD: Ctrl + Alt + αριθµητικό πλην). Σταυρός ( ): Alt Επί τοις χιλίοις ( ): Alt Βούλα ( ): Alt Ευρώ ( ): AltGr + Ε (ελλην. πληκτρολόγιο), Alt Μισό (½): AltGr + ίσον (ελληνικό πληκτρολόγιο στην πολυτονική ρύθµιση χρειάζεται µετά και space). Συν-πλην (±): AltGr + µικρή παύλα (ελληνικό πληκτρολόγιο). Εκθέτης µηδέν ή βαθµοί Κελσίου ( ): AltGr + µηδέν (ελληνικό πληκτρολόγιο). Εκθέτης δύο ή δύναµις στο τετράγωνο (²): AltGr + Shift + 2 (ελληνικό πληκτρολόγιο). Εκθέτης τρία ή δύναµις στον κύβο (³): AltGr + Shift + 3 (ελληνικό πληκτρολόγιο). 4

5 Τόνος µετά το γράµµα (α, β, γ,, Ε ): µετά το γράµµα πατάµε τόνο και µετά space. Στην πολυτονική ρύθµιση επίσης: Q και µετά τελεία. Τόνος των αρχαιοελληνικών αριθµητικών των χιλιάδων (π.χ. α= 1000): στον πίνακα των πολυτονικών χαρακτήρων βρίσκεται πέντε θέσεις πριν τα τονούµενα κεφαλαία (δεν υπάρχει συντόµευση πληκτρολογίου και δεν απαντάται σε όλες τις γραµµατοσειρές). Αρχαιοελληνικά αριθµητικά Στίγµα (Ϛ = 6) Κόππα (Ϟ = 90) Σαµπί (Ϡ = 900): AltGr + 1, AltGr + 2, AltGr + 3. Στον πίνακα των πολυτονικών χαρακτήρων βρίσκονται µετά τα πεζά ελληνικά. εν απαντώνται σε όλες τις γραµµατοσειρές. Προσγεγραµµένη, δηλ. υπογεγραµµένη µετά το κεφαλαίο γράµµα (π.χ. Αι): AltGr + / και µετά space. Copyright - πνευµατικά δικαιώµατα ( ): AltGr + C (ελληνικό πληκτρολόγιο), Alt Registered - σήµα κατατεθέν ( ): AltGr + R (ελληνικό πληκτρολόγιο), Alt Trade Mark - εµπορικό σήµα ( ): Alt (στο WORD: AltGr + T). Υφέν συλλαβισµού: Ctrl + παύλα (ισχύει µόνο στο WORD). Αδιάσπαστο κενό διάστηµα: Ctrl + Shift + space (ισχύει µόνο στο WORD). Αδιάσπαστη µικρή παύλα: Ctrl + Shift + παύλα (χρήσιµη στην γραφή ηµεροµηνιών του τύπου ισχύει µόνο στο WORD. Επιπλέον σύµβολα και χαρακτήρες µπορούν να εισαχθούν σε κείµενο µέσω του Πίνακα χαρακτήρων. Στο WORD: Εισαγωγή -> Σύµβολο. Για τα άλλα προγράµµατα: Έναρξη -> Προγράµµατα -> Βοηθήµατα -> Εργαλεία συστήµατος. 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 «ΤΟ ΣΚΟΝΑΚΙ» για την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στις Τ.Π.Ε. Γενικές οδηγίες Ο υπολογιστής δεν έχει ( προς το παρόν) την δυνατότητα να διαβάζει τη σκέψη µας. Γι αυτό απαιτείται, πριν του δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE Το πιο συναρπαστικό κοµµάτι του Internet και αυτό που έχει και τους περισσότερους χρήστες είναι, πέρα από την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ

Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς θα συνδεθείτε σε έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) του Frederick, πώς να καταχωρίσετε το όνοµα χρήστη και τον προσωπικό σας κωδικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Παράδειγμα Εικόνας Πρόλογος Αυτό το πρότυπο του Word θα σας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα προσωπικά σας Newsletter στο MS Word. Μπορείτε να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο ιοίκησης(μανατζµεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκµεταλλεύσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. CASh 2300 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15 ΠΦ 410/12-05-2009

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. CASh 2300 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15 ΠΦ 410/12-05-2009 ΠΑΓΚΑΛΙ ΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ www.pagalidis.gr e-mail : pagalidi@otenet.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ CASh 2300 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµατοσειρές TrueType και L A TEX2e

Γραµµατοσειρές TrueType και L A TEX2e Ε τυπον Τε χος ρ. 2 Απρίλιος 1999 17 Γραµµατοσειρές TrueType και L A TEX2e Απ στολος Συρ πουλος και Αντώνης Τσολοµ της 28ης Οκτωβρίου 366 671 00 Ξάνθη E-mail: DSRVWROR#REHOL[1HH1GXWK1JU Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΥ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

emachines Σειρά E625 Γρήγορος οδηγός

emachines Σειρά E625 Γρήγορος οδηγός emachines Σειρά E625 Γρήγορος οδηγός Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. emachines Σειρά Γρήγορος οδηγός E625 Αρχική Έκδοση: 02/2009 Η εταιρεία δεν προβαίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΛΑΜΙΑ 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2 H εκτύπωση αυτή έγινε µε δαπάνη του Έργου «Αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κ. ΦΑΣΣΕΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής. Ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Multi Media Builder 4.9.6a

Multi Media Builder 4.9.6a Multi Media Builder 4.9.6a Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Βασική γραμμή εργαλείων Γραμμή αντικειμένων Εμφάνιση/απόκρυψη παραθύρου συντεταγμένων και διαστάσεων Εκκίνηση εφαρμογής Master Page Master Top Layer

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λειτουργίες νέων τηλεφωνικών συσκευών Τα τηλεφωνικά κέντρα που απαρτίζουν το νέο δίκτυο φωνής προσφέρουν προηγµένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheets); To CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του TABLET της εταιρείας μας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για να εξοικειωθείτε με τις πιο σημαντικές λειτουργίες της συσκευής. 1.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH έκδοση 1.4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Scratch είναι μια νέα γλώσσα προγραμματισμού που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, καθώς και να τις μοιραστείτε με

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα