Οι ηγεµονίες του Νικόλαου Μαυροκορδάτου στη Βλαχία ορόσηµο στον τρόπο διακυβέρνησης των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών; Tudor Dinu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ηγεµονίες του Νικόλαου Μαυροκορδάτου στη Βλαχία ορόσηµο στον τρόπο διακυβέρνησης των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών; Tudor Dinu"

Transcript

1 1 Οι ηγεµονίες του Νικόλαου Μαυροκορδάτου στη Βλαχία ορόσηµο στον τρόπο διακυβέρνησης των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών; Tudor Dinu Στις 6 Νοεµβρίου 1709 διορίστηκε ηγεµόνας της Μολδαβίας στη θέση του Μιχαήλ Ράκοβιτζα, ο οποίος κατηγορούνταν για ύποπτη συνεργασία µε τους Ρώσους, ο Νικόλαος, υιός του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου Εξαπορρήτων. Η πράξη πραγµατοποιήθηκε µε την τήρηση της ισχύουσας από το δεύτερο περίπου ήµισυ του 17 ου αιώνα διαδικασίας και συγκεκριµένα µε την πρόσκληση των εν Κωνσταντινουπόλει πεπαυµένων ηγεµόνων να συµµετάσχουν σε µια sui generis δηµοπρασία του θρόνου. Αυτή τη φορά όµως ο βεζίρης Çorlulu Damat Ali Paşa ήξερε κάλλιστα ότι ούτε ο Κωνσταντίνος Δούκας, ο οποίος είχε παρασυρθεί σε ατέλειωτες δίκες µε τους πιστωτές του, oύτε ο Αντίοχος Καντεµίρης, ο οποίος βρισκόταν, µε τη σειρά του, σε ισχνή οικονοµική κατάσταση, δεν µπορούσαν να εξοφλήσουν ούτε καν το αρχικό ποσό των 300 πουγγίων. Στις συνθήκες στις οποίες ο τελευταίος έχει προσφέρει µε µισό στόµα µόνο 150 πουγγία, τα οποία δεν επρόκειτο να καταβάλει επί τόπου, ο Οθωµανός αξιωµατούχος µπόρεσε να προσκαλέσει στο διαγωνισµό και έναν παρείσακτο, ο οποίος εξαιτίας του ίδιου του καθεστώτος του υποχρεούνταν να πλειοδοτήσει. Έτσι, θυσιάζοντας τις οικείες και τις πατρικές οικονοµίες, ο Νικόλαος δεν δίστασε να καταβάλει διακόσια πουγγία ως δώρο για το σουλτάνο και άλλα διακόσια για το βεζίρη και άλλους αξιωµατούχους. Επρόκειτο για ένα αστρονοµικό ποσό το οποίο δεν µπορούσε µε κανέναν τρόπο να επανακτηθεί βραχυπρόθεσµα από τη Μολδαβία 1. Φυσικά, δεν ήταν η πρώτη φορά που ένας Ρωµιός έπαιρνε τα ηνία της χώρας. Επί παραδείγµατι, ο Γεώργιος Δούκας, ένας Ρουµελιώτης, µε ενδεχόµενη αλβανική καταγωγή, είχε ανέβει τέσσερις φορές στο θρόνο του Ιασίου ( , , 1672, ), αλλά αυτός είχε έρθει στη Μολδαβία από τα παιδικά του χρόνια, όπου είχε προαχθεί βογιάρος επί ηγεµονίας του Βασίλε Λούπου. Ακόµα και ο Δηµητράσκος Καντακουζηνός, πριν διοριστεί βοεβόδας της Μολδαβίας ( , , ) είχε δραστηριοποιηθεί για περισσότερο από µια δεκαετία στις ηγεµονίες, όπου είχε γίνει αξιωµατούχος της Βλαχίας ήδη Dr. Tudor Dinu, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστηµίου Βουκουρεστίου, 1 (Dinu 2011, )

2 2 από την περίοδο , ως κορυφαίος εκπρόσωπος της ελληνικής πράταξης του Stroe Leurdeanu. Αντίθετα από τους εν λόγω προκατόχους ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος πατούσε για πρώτη φορά το 1710 στο έδαφος της Μολδαβίας, είχε µόνο µια αµυδρή εικόνα περί του πολιτικού βίου των ηγεµονιών και, πρωτίστως, δεν ήξερε καθόλου τη ρουµανική γλώσσα. Το τελευταίο γεγονός αποτελούσε πρωτοφανές στοιχείο ικανό να αποµακρύνει τον ηγεµόνα από τους υπηκόους του και να δυσκολεύει αισθητά τη διοίκησή του ( µην ξέροντας ρουµανική γλώσσα µιλούσε µόνο µέσω διερµηνέως 2 ισχυρίζεται ο χρονικογράφος Muste, ενώ ο Ion Neculce αναφέρει στο Χρονικό του ότι το γεγονός ότι ο Νικόλαος βόδας δεν ήξερε µολδαβικά ήταν επαχθές για τους βογιάρους και τη χώρα 3 ). Η συνειδητοποίηση της κατάστασής του ως ξένου που είχε τοποθετηθεί στο θρόνο του Ιασίου χάρη στην αποκλειστική βούληση της Πύλης ώθησε τον Μαυροκορδάτο να επιδιώξει εσκεµµένα να νοµιµοποιήσει την ηγεµονική του ιδιότητα µε την επισήµανση της καταγωγής του από τη σηµανικότερη µολδαβική δυναστεία, εκείνη των Muşatini (µε ρίζες από το 14 ο αιώνα). Με αυτό το σκοπό, ζήτησε από τον δουλοπρεπή ιστορικό Radu Popescu να εκγαινιάσει το κεφάλαιο αφιερωµένο στις βλαχικές ηγεµονίες του Νικόλαου µε µια λεπτοµερή παρουσίαση της γενεαλογίας του, η οποία δεν απαντά στην περίπτωση κανενός άλλου βοεβόδα ( το γένος του λαµπροτάτου και υψηλοτάτου και πανελεήµονος ηγεµόνος Ιωάννη Νικόλαου Αλέξανδρου βοεβόδα, πανάγαθου αυθέντη της Ρουµανικής Χώρας ο οποίος κατάγεται από τον Αλέξανδρο Βόδα τον Αγαθό ( ), όστις απέστειλε πρεσβευτή στη σύνοδο της Φλωρεντίας 4 ( ), εσφαλµένος ισχυρισµός που ανάγει όµως επιδέξια τη δραστηριότητα των Μαυροκορδάτων στη βυζαντινή εποχή. Εξίσου, ο Νικόλαος κατάλαβε ότι, όχι µόνο προκειµένου να ενταχθεί στην παράδοση της χώρας, αλλά και για καθαρά πρακτικούς λόγους επικοινωνίας µε τους βογιάρους χρειαζόταν να µάθει ρουµανικά, έτσι άρχισε το διάβασµα. Μην µπορώντας να ελέγξουµε σήµερα το επίπεδο της γλωσσοµάθειάς του, θα αρκεστούµε να τον πιστέψουµε ότι στα τέλη του έτους 1712 κατανοούσε ήδη την ντόπια γλώσσα, όντας ικανός να διατρέχει την τοπική ιστορία (Ενίοτε δε 2 (Muste 1874, 41) 3 (Neculce 1982, 253) 4 (Popescu 1963, 215)

3 3 και την µολδαβικήν ιστορίαν ουκ αηδώς επερχόµεθα - συνετή γαρ ηµίν ήδη και η επιχώριος γλώσσα 5 ). Εποµένως διαπιστώνουµε ότι ο διορισµός κατευθείαν ως ηγεµόνα ενός αλλόφωνου δραγουµάνου χωρίς προϋπηρεσία αξιωµατούχου στις Ρουµανικές Χώρες άλλαζε το ισχύον παράδειγµα, αλλά και ότι ο Μαυροκορδάτος επιχείρησε να τηρήσει από τη νέα θέση του την παράδοση των βοεβόδων της χώρας. Προκειµένου να µπορέσει να συνεχίσει και τον τρόπο διακυβέρνησης των προκατόχων του, αυτός έπρεπε πρώτα να τον γνωρίσει, κάτι που δεν συνέβαινε φυσικά όταν αυτός αφίχθη για πρώτη φορά στο Ιάσιο. Επιπλέον, αφού είχε διορισθεί χωρίς να διαθέτει υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο, ο Μαυροκορδάτος φοβούνταν µια εχθρική αντίδραση εκ µέρους των παραγόντων εξουσίας της Μολδαβίας. Γι αυτό το λόγο, έφτασε στο Ιάσιο συνοδευόµενος από µια ισχυρή φρουρά µισθοφόρων, προορισµένη να τον προστατεύσει από οποιαδήποτε δυσαρέσκεια ( πήρε και στρατό, Σέρβους, Αρναούτηδες και τους έφερε µαζί του και ήλθε όχι ως ηγεµόνας, αλλά ως λιοντάρι, απάνω σε όλους 6 ). Επίσης, προκειµένου να αποφύγει την υπονόµευση της διακυβέρνησής του από τους Ρουµάνους βογιάρους, έφερε στο Ιάσιο περισσότερους έµπιστους ανθρώπους στους οποίους σκόπευε να στηρίξει τη διακυβέρνησή του ( µε πλήθος Ρωµιών είχε έλθει, έτσι ώστε το Φανάρι είχε ερηµώσει και είχαν µείνει εκεί µόνο οι γυναίκες, ενώ για να συναντήσεις Ρωµιό έπρεπε να περπατήσεις πολύ εκεί. Γιατί είχαν φτάσει εδώ και είχαν γεµίσει όλους τους οντάδες της ηγεµονικής αυλής και τα καταλύµατα της πόλης 7 ). Πέραν από την φανερή πολεµική υπερβολή αυτού του ισχυρισµού, πρέπει να παραδεχτούµε ότι, εάν δεν ήθελε να πεταχθεί στον γκρεµό, ο Μαυροκορδάος δε διέθετε άλλη λύση για να κρατά άµεσα τα ηνία της εξουσίας. Γι αυτό το λόγο, φρόντισε να διπλασιάσει τους βογιάρους που είχε διορίσει εκών άκων σε διάφορα αξιώµατα µε αφοσιωµένους Έλληνες οι οποίοι λάµβαναν τις τελικές αποφάσεις σε κάθε τοµέα ( βογιάροι ονοµάζονταν, αλλά δεν είχαν καµία τιµή δεν έµπαιναν στην οικία του ηγεµόνα, οποιαδήποτε δουλειά κι αν είχαν, ώσπου δεν έπαιρναν απάντηση από κάποιο Ρωµιό 8 ). Αυτό το µέτρο έχει εφαρµοστεί βεβαίως µε µεγάλη αυστηρότητα στο οικονοµικό πεδίο στο οποίο ο βόδας είχε ζητήσει από τον καµαράση του Σκούλιο, έναν πραγµατικό υπουργό οικονοµικών, να κρατήσει µια πλήρη φορολογική καταγραφή στα ελληνικά 5 (Legrand 1888, 84) 6 (Muste 1874, 40) 7 (Muste 1874, 41) 8 (Muste 1874, 41)

4 4 ( ο Νικόλας βόδας είχε για όλα τα δοσίµατα που µαζεύονταν από τη χώρα και από τους χωρικούς και από τους µαζίληδες, ελληνικά έγγραφα χάρη στο Σκούλη τον προσωπικό του καµαράση 9 ). Αναµφίβολα, η σχεδόν πλήρης περιθωριοποίησή τους δεν µπορούσε να µην προκαλέσει την εχθρική αντίδραση των Μολδαβών βογιάρων, οι οποίοι, µην έχοντας καµία πέραση στο Μαυροκορδάτο, αναγκάζονταν να προστρέξουν στη λύση της φυγής από τη χώρα και στην κατάδοση του ηγεµόνα στην Υψηλή Πύλη. Ιδιαίτερα επειδή ο βοεβόδας είχε υιοθετήσει από την αρχή τη γραµµή της άκρας αδιαλλαξίας, ρίχνοντας στη φυλακή για λιγότερο ή περισσότερο βασισµένες κατηγορίες πολλούς από τους προεστούς της χώρας. Με αυτό τον τρόπο, επέτυχε ταυτόχρονα περισσότερους στόχους: δηµιούργησε µια ατµόσφαιρα τρόµου, η οποία θα αθετούσε κατ αυτόν τις ενδεχόµενες απόπειρες εξέγερσης, εµπόδισε τους συγκεκριµένους βογιάρους να αποστείλουν µηνύσεις στην Πύλη, µπόρεσε να αποσπάσει από αυτούς τα τόσο αναγκαία χρήµατα στις συνθήκες στις οποίες είχε δανειστεί υπέρµετρα ποσά ενόψει του διορισµού του ( Τον Στούρζα και τον Καταρτζή τους έσετειλε στους σεϊµένηδες (φρουρούς) και τους έβαλε στα σίδερα. Και δεν άφηνε κανέναν να τους επισκεφτεί. Και τους κρατούσε φυλακισµένους για δύο τρεις εβδοµάδες και τους έκανε να δώσουν ο καθένας από 4 πουγγιά χρήµατα και ύστερα τους απελευθέρωσε 10, Τον δε βόρνικο Iordache Ruset τον είχε κλειδώσει µε λουκέτο σε µπουντρούµι της αυλής, έτσι ώστε δεν µπορούσε να µπει κανείς σε αυτόν, εκτός από τον µπουλούκµπασα, καθώς του έφερνε το φαΐ. Και του πήρε και 10 πουγγιά χρήµατα και δεν τον απελευθέρωσε. Και τον κράτησε στη φυλακή, ώσπου παύτηκε από ηγεµόνα 11 ). Η ακραία σκληρότητα απέναντι στους βογιάρους δεν ήταν πρωτοφανής στην ιστορία της Μολδαβίας. Αντίθετα όµως, η έκδοση µεγάλου αριθµού αποφάσεων προς όφελος των απλών ανθρώπων στις αγωγές µε τα µέλη της ιθύνουσας τάξης αποτελούσε εξαίρεση ( και στους χωριάτες τους έδωσε άδεια να σηκωθούν µε µηνύσεις κατά των βογιάρων, για τους οποίους δεν είχε καµία εκτίµηση. Στο διβάνι οι αγροίκοι έβριζαν τους βογιάρους και µόλις έβγαινε ένας χωριάτης ενώπιον του διβανίου και παραπανιούνταν για ένα βογίαρο, αµέσως παρέδιδε το βογιάρο στα χέρια του χωριάτη, χωρίς δίκη και δίκαιο 12, Στους χωριάτες, στον όχλο έδειχνε 9 (Axinte 1874, 227) 10 (Neculce 1982, 253) 11 (Neculce 1982, 254) 12 (Muste 1874, 41)

5 5 οίκτο και δικαιοσύνη και τους ευνοούσε 13 ). Παρόλο που αποκαλύπτει το πνεύµα δικαιοσύνης και τον ευγενή ανθρωπισµό του βοεβόδα, αυτή η πρακτική δε συνέβαλλε στην καλή διακυβέρνηση της Μολδαβίας, σε µια εποχή κατά την οποία οι βογιάροι αποτελούσαν τη µοναδική δύναµη ικανή να συµµετάσχει στον πολιτικό βίο. Εποµένως µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η πολιτική του Μαυροκορδάτου κατά την πρώτη µολδαβική του ηγεµονία σηµατοδοτεί πλήρη ρήξη µε την παράδοση της χώρας, αφού αυτός επεδίωξε να αντικαταστήσει τη γηγενή καθεστηκυία τάξη µε µια προσωπική καµαρίλα, αναζητώντας ταυτόχρονα υποστήριξη στα κατώτερα στρώµατα του πληθυσµού. Ευτυχώς, ο Μαυροκορδάτος είχε αρκετή νηφαλιότητα για να αντιληφθεί τις αρνητικές συνέπειες της πολιτικής του, η οποία είχε προκαλέσει τη γενική εχθρότητα των βογιάρων, δυσχεραίνοντας πολύ τη διακυβέρνηση της χώρας. Συνεπώς, όταν διορίστηκε για δεύτερη φορά στο θρόνο του Ιασίου το 1711, θεώρησε σκόπιµο να αλλάξει τη στάση του, έτσι ώστε να φτάσει σ εναν modus vivendi µε την ιθύνουσα τάξη της χώρας. Το γεγονός έχει διευκολυνθεί από τη ριζική τροποποίηση της κατάστασης της ηγεµονίας, της οποίας οι κάτοικοι είχαν εξεγερθεί κατά της Υψηλής Πύλης µε επικεφαλής το βοεβόδα Δηµήτριο Καντεµίρη, συµµετέχοντας δίπλα στα στρατεύµατα του Πέτρου του Μεγάλου στη µάχη του Stănileşti στον Προύθο (18-22 Ιουλίου 1711). Η πανολεθρία των Ρώσων έφερε τους Μολδαβούς στο έλεος των Τούρκων, οι οποίοι µπορούσαν να τους τιµωρήσουν σκληρότατα για προδοσία. Πάντως, επιθυµώντας να επανακτήσουν τον έλεγχο της ηγεµονίας, αυτοί έδειξαν επιείκεια, παραχωρώντας στους ντόπιους µια απροσδόκητη αµνηστία 14. Βεβαίως, προκειµένου να εξαγοράσουν τα αµαρτήµατά τους, έπρεπε να υπακούσουν άνευ όρων στον Νικόλαο, ο διορισµός του οποίου έγινε δεκτός µε ανακούφιση, δεδοµένου ότι κάποια στιγµή η µετατροπή της Μολδαβίας σε οθωµανική επαρχία φαινόταν αναπόφευκτη 15. Επωφελούµενος από το γεγονός ότι οι µεγάλοι βογιάροι είχαν χάσει όλη την επιρροή τους στην Πύλη, όπου οι µηνύσεις κατά του ηγεµόνα δεν είχαν πλέον καµία πέραση, ο Μαυροκορδάτος µπορούσε να τους τοποθετήσει άφοβα στις πιο σπουδαίες θέσεις. Ταυτόχρονα, για να τους προσεταιριστεί, τους χορήγησε, όπως και στους ιερείς, διάφορες φορολογικές απαλλαγές ( έχει καταργήσει µια µιαρή συνήθεια [...] που προξενούσε την καταστροφή των 13 (Neculce 1982, 253) 14 (Legrand 1888, 80) 15 (Dinu 2011, 172)

6 6 αρχοντικών οίκων, [...] να πληρώνουν οι βογιάροι τη δεκάτη των κυψελών και των χοίρων, όπως οι χωρικοί 16, εκείνο το φθινόπωρο, ο Νικόλαος βόδας µείωσε τον φόρο vădrărit επί της παραγωγής οίνου από τέσσερα σε δύο λεπτά και συνέταξε διαθήκη µε κατάρες, την οποία υπέγραψε και η Αυτού Μακαριότης ο πατριάρχης Χρύσανθος. Και πριν από δύο χρόνια είχε καταργήσει και το φόρο των αµπελώνων, ο οποίος ανερχόταν σ ένα τάλιρο και 20 λεπτά για κάθε 5 στρέµµατα, έτσι ώστε να µην υφίσταται πια 17 ). Επιπλέον, αντίθετα από την πρώτη ηγεµονία του κατά την οποία είχε φυλακίσει πολλούς βογιάρους, ο Μαυροκορδάτος κατέβαλε τώρα αξιόλογες προσπάθειες για την απελευθέρωση πρώην µεγάλων αξιωµατούχων 18 (ο βόρνικος Lupu, ο χατµανός Antiohie Jora και ο ποστέλνικος Macsut) οι οποίοι κρατούνταν από τους Τούρκους στη Βάρνα σε όχι και αξιοζήλευτες συνθήκες ( τους έχουν βάλει µέσα µε χειροπέδες στα πόδια και µε αλυσίδες στον αυχένα ). Η ριζική αλλαγή της στάσης απέναντι στους προεστούς της χώρας περιγράφεται εύστοχα από το συγγραφέα του γνωστού ως Ψευδο-Αµηρά χρονικού ο οποίος ισχυρίζεται ότι κατά την πρώτη ηγεµονία όντας αυθέντης νέος και µη γνωρίζοντας τη φύση των βογιάρων αποδείχθηκε τροµερός και στενοχώρησε µερικούς βογιάρους και τους προσέβαλε 19, ενώ κατά τη δεύτερη θητεία του αποδείχθηκε πάγκαλος και πράος και τιµούσε και αγαπούσε τους βογιάρους 20. Από την άλλη, οι φοροαπαλλαγές προορισµένες να αποκτήσουν την εύνοια αυτών προκαλούσαν την επιδείνωση της ήδη ισχνής οικονοµικής κατάστασης της ηγεµονίας, αφού δεν µπορούσαν να αντισταθµίζονται αρκετά από τις προσπάθειες βελτίωσης της συγκέντρωσης των φόρων. Διότι από την πρώτη κιόλας ηγεµονία του ο Μαυροκορδάτος είχε διατάξει την πραγµατοποίηση µιας γενικής απογραφής των φορολογουµένων και την επάνοδο στο παλαιότερο σύστηµα της ruptă, συνολικού φόρου πληρωτέου σε τέσσερις δόσεις (τέταρτα) ( Την ίδια περίοδο ο Νικόλαος συγκέντρωσε ruptă από όλη τη χώρα και διέταξε στους βογιάρους να πηγαίνουν στις περιοχές να κανονίσουν έτσι ώστε οι άνθρωποι να πληρώνουν ο καθένας ανάλογα µε τις δυνατότητές του 21 ). 16 (Neculce 1982, 316) 17 (Axinte 1874, 299) 18 (Axinte 1874, 265, 267, 271) 19 (Pseudo Amiras 1975, 66) 20 (Pseudo Amiras, 1975, 71) 21 (Cronica Ghiculeştilor 1965, 61)

7 7 Σε αυτές τις κρίσιµες συνθήκες ο Μαυροκορδάτος προσέφυγε σ ένα άνευ προηγουµένου µέτρο στην ιστορία της Μολδαβίας, ήτοι τη χορήγηση ενός δανείου προς τη χώρα. Αφού δαπάνησε περισσότερα πουγγιά για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ηγεµονίας, συγκάλεσε τους βογιάρους, οι οποίοι συµµετείχαν πλέον στη διακυβέρνηση, τους παρουσίασε την οικονοµική κατάσταση της χώρας και τους ζήτησε να του συντάξουν έγγραφο για τα χρήµατα που είχαν δαπανηθεί επιπλέον και του συνέταξαν έγγραφο και, αφού το υπέγραψαν όλοι οι βογιάροι, το επέδωσαν στον ηγεµόνα 22. Και το σενάριο επαναλήφθηκε µετά από δυο χρόνια, προτρέποντας τον ηγεµόνα να επιδιώξει τη µετάθεσή του στο θρόνο της Βλαχίας, η οποία είχε σαφώς καλύτερη οικονοµική κατάσταση. Το έλλειµµα είχε αυξηθεί αναµφιβόλως και εξαιτίας της πρωτοβουλίας του Μαυροκορδάτου να επανιδρύσει τόσο το ηγεµονικό τυπογραφείο, όσο και την Ακαδηµία του Ιασίου, που είχαν πάψει να λειτουργούν λόγω των πρόσφατων ταραχών. Αναβαθµίζοντας την τοπική παράδοση, ο Φαναριώτης ηγεµόνας ίδρυσε σχολείο όπου µπορούσε οποιοσδήποτε να σπουδάσει ατελώς όχι µόνο στα ελληνικά και στα σλαβονικά, αλλά και στη γλώσσα της χώρας ( έφεραν και δύο δασκάλους αρχαίων ελληνικών γραµµάτων, έναν της απλής ελληνικής γλώσσας, έναν δάσκαλο για να µάθουν τα σλαβονικά γράµµατα και άλλο για να µάθουν κατανοητά µολδαβικά 23 ). Συµπερασµατικά, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης ηγεµονίας του στη Μολδαβία ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος επεδίωξε τη συµφιλίωση µε τους εγχώριους βογιάρους και την επιστροφή στον καθιερωµένο τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Ικανός να µάθει από τα οικεία σφάλµατα και πρόθυµος να βελτιώνει συνεχώς την πολιτική του, ο Φαναριώτης ηγεµόνας κατάλαβε ότι η σχετική φορολογική ελάφρυνση την οποία είχε εφαρµόσει κατά τη δεύτερη µολδαβική ηγεµονία, παρόλο που του είχε εξασφαλίσει τη συµφιλίωση µε την εγχώρια πολιτική τάξη, ήταν αρνητική, διότι είχε οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα της πτώχευσης. Εποµένως, µόλις έλαβε την επιβεβαίωση του διορισµού στο θρόνο του Βουκουρεστίου επέστρεψε στη δυσβάστακτη φορολογία που είχε ασκήσει το 1710 ( Ο Νικόλας βόδας, τελειώνοντας τη θητεία του (στη Μολδαβία) για να πάει ηγεµόνας στη Βλαχία, επέβαλε µεγάλα βάρη στη χώρα και στους βογιάρους [...] µε µεγάλα ποσά πέρα από τις δυνατότητες των ανθρώπων και πήρε πολλά λεφτά εκείνα τα ποσά µε µεγάλη προσπάθεια, µε εισπράκτορες και 22 (Axinte 1874, 275) 23 (Axinte 1874, 296)

8 8 φυλακίζοντας τους βογιάρους τους έκανε να συµπληρώσουν όλα τα ποσά 24 ). Επίσης, αφού σκόπευε η Βλαχία να µην έχει την ίδια οικονοµική κατάσταση µε τη Μολδαβία, ο Μαυροκορδάτος εγκατέλειψε τις φοροαπαλλάγες για διάφορες κοινωνικές κατηγορίες και επεδίωξε κυρίως την επίτευξη της ισορροπίας του προϋπολογισµού, ιδιαίτερα επειδή τα λαϊκιστικά µέτρα του Στέφανου Καντακουζηνού είχαν ήδη βλάψει τα οικονοµικά της χώρας. Φυσικά, µε αυτό τον τρόπο προκάλεσε το µίσος όχι µόνο των κατώτερων στρωµάτων του πληθυσµού, αλλά και των βογιάρων της χώρας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το Μητροφάνη το Γρηγορά, συγγραφέα που κατά τα άλλα ευνοεί ιδιαίτερα τον Μαυροκορδάτο ( Οι δε άρχοντες αυτόν διά τας πυκνάς φορολογίας και χρηµάτων λήψεις [...] εµίσησαν 25 ). Από την άλλη, ο Μαυροκορδάτος δεν µπορούσε να εφαρµόσει και στη Βλαχία την πολιτική συµφιλίωσης µε τους βογιάρους η οποία είχε χαρακτηρίσει τη δεύτερη µολδαβική ηγεµονία του, διότι στο θρόνο του Βουκουρεστίου είχε τοποθετηθεί παρά τη βούληση της χώρας στη θέση του Στέφανου Καντακουζηνού, εκπροσώπου µιας πανίσχυρης αρχοντικής παράταξης, η οποία δεν ήταν διατεθειµµένη να παραιτηθεί αµαχητί από την εξουσία. Εποµένως, αποδεχόµενος την ηγεµονία της Βλαχίας, ο Μαυροκορδάτος µπήκε σε µια πάλη ζωής και θανάτου µε τους Καντακουζηνούς. Η µοναδική του πιθανότητα για να επιβιώσει πολιτικά (και ίσως και σωµατικά) ήταν να κατορθώσει να τους εξουδετερώσει, πριν εξολοθρευτεί ο ίδιος από αυτούς. Έδρασε λοιπόν µε µια άνευ προηγουµένου σκληρότητα, καθοδηγούµενος αποκλειστικά από την αδήριτη λογική της πάλης για την εξουσία, η οποία του υπαγόρευε την ταχύτερη εκµηδένιση των αντιπάλων του και των συνεργατών τους 26. Αποστέλλοντας στην Πύλη περισσότερο ή λιγότερο ψευδείς κατηγορίες κατά των Καντακουζηνών και δωροδοκώντας τους Οθωµανούς αξιωµατούχους µε υπέρµετρα χρηµατικά ποσά ο συγγραφέας του Ανώνυµου Χρονικού της Ρουµανικής Χώρας 27 και ο Διονύσιος Φωτεινός 28, αντίστοιχα, υποστηρίζουν ότι ο βοεβόδας έχει δαπανήσει γι αυτό το σκοπό πουγγιά ο Νικόλαος απέσπασε τον απαγχονισµό, µετά από παρατεταµένα βασανιστήρια, του ηγεµόνα Στέφανου Καντακουζηνού, του ηλικιωµένου του πατέρα του στόλνικου Κωνσταντίνου, 24 (Muste 1874, 57) 25 (Russo 1934, 27) 26 (Dinu ) 27 (Istoria Ţării Româneşti 1959, 127) 28 (Fotinos 2008, 290)

9 9 αλλά και του σπαθαρίου Μιχαήλ και του Radu Dudescu, των οποίων τα κεφάλια έχουν κοπεί, εκκενωθεί και γεµιστεί µε γνάφαλλα 29. Πάντως, το µαρτύριο των Καντακουζηνών δεν ολοκληρώθηκε εκεί, διότι ο Μαυροκορδάτος αποσκοπούσε στο να είναι βέβαιος ότι ο θώκος του δεν επρόκειτο να απειληθεί ποτέ από έναν εκπρόσωπο αυτής της άλλοτε πανίσχυρης αρχοντικής παράταξης. Γι αυτό το σκοπό, εξαπέλυσε ένα µεγάλο κύµα διωγµών εναντίον τους: τα µέλη της οικογένειας των Καντακουζηνών κυνηγούνταν µε σκληρότητα, τα αγαθά τους πωλούνταν σε πληστηριασµό [...] και από αυτούς κατάσχονταν µεγάλα χρηµατικά ποσά η φυλάκιση και ο ξυλοδαρµός ήταν οι ελαφρύτερες τιµωρίες. Το όνοµα του Καντακουζηνού και η συγγένεια µε αυτό το όνοµα αποτελούσαν εγκλήµατα που συνεπάγονταν τη θανατική ποινή 30 αναφέρει ο Anton Maria del Chiaro, αυτόπτης µάρτυρας των εν λόγω διωγµών. Και πάλι για να ενισχύσει την εξουσία του, ο Μαυροκορδάτος προέβη στην αντικατάσταση της αρχοντικής ολιγαρχίας του Brâncoveanu και των Καντακουζηνών µε τους συγγενείς και τους φίλους του, οι οποίοι συνωστίζονταν από την Κωνσταντινούπολη για να πλουτίσουν 31. Προκειµένου να τους καταστήσει πιο αφοσιωµένους στο πρόσωπό του, ο ηγεµόνας χάριζε σε πολλούς εξ αυτών τα χωριά των Καντακουζηνών ή των οπαδών τους, το εισόδηµα των οποίων στρογγυλοποιούσε τα ήδη αξιόλογα ποσά που οι Ρωµιοί της Πόλης αποκόµιζαν από την εξάσκηση διάφορων αξιωµάτων στη Βλαχία. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι αξιοθαύµαστο το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της εισόδου το 1716 της Αψβουργικής Αυτοκρατορίας στον πόλεµο µεταξύ της Πύλης και της Βενετίας, οι βογιάροι έχουν οργανώσει περισσότερες συνωµοσίες για την ανατροπή του ξενόφερτου ηγεµόνα. Η πρώτη απέτυχε ελλείψει µιας επέµβασης των αυστριακών στρατευµάτων, προκαλώντας µόνο την εκτέλεση κατόπιν διαταγής του βοεβόδα του µητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Άνθιµου εξ Ιβηρίας και άλλων αξιόλογων βογιάρων, οι οποίοι είχαν πείσει το Μαυροκορδάτο να εγκαταλείψει εσπευσµένα τη βλαχική πρωτεύουσα προκειµένου να βρει καταφύγιο σε οθωµανικό έδαφος πρώτα στο Γύργεβο (Giurgiu) και κατόπιν στο Ρούσικο (Ruse) 32. Η δεύτερη όµως επέτυχε εν µέρει το στόχο της, αφού είχε ως αποτέλεσµα τη σύλληψη 29 (Del Chiaro, 1929, 133) 30 (Del Chiaro, 1929, 134) 31 (Del Chiaro, 1929, 134) 32 (Dinu 2011, )

10 10 του Μαυροκορδάτου και την οδήγησή του µε στρατιωτική ακολουθία στη Τρανσυλβανία µετά από διακυβέρνηση λιγότερη του ενός έτους (το Νοέµβριο του ). Εποµένως µπορούµε να συµπεράνουµε ότι κατά την πρώτη του ηγεµονία στη Βλαχία ο Μαυροκορδάτος επεδίωξε να αντικαταστήσει διά της βίας την ιθύνουσα τάξη της Βλαχίας (τις αρχοντικές παρατάξεις του Constantin Brâncoveanu και των Καντακουζηνών) µε µία προσωπική καµαρίλα φερµένη από την Κωνσταντινούπολη. Δεν αποσκοπούσε αυτή τη φορά στην εξασφάλιση της υποστήριξης των κατώτερων κοινωνικών κατηγοριών, αλλά βασίστηκε αποκλειστικά στην εξουσία που του έδινε η πλήρης εµπιστοσύνη εκ µέρους της Υψηλής Πύλης. Η ηχηρή αποτυχία αυτής της πολιτικής θα έπρεπε λογικά να προτρέψει τον ηγεµόνα να παραιτηθεί από αυτήν, όταν µετά τη σύναψη της ειρήνης στο Karlowitz (1718) και τον ύποπτο θάνατο του αδελφού του Ιωάννη, αυθέντη της Βλαχίας, έλαβε για δεύτερη φορά το χρίσµα για το θρόνο στο Βουκουρέστι. Ο Νικόλαος έφτασε το Μάρτιο του 1719 στη βλαχική πρωτεύουσα συνοδευόµενος από έναν ακόµα µεγαλύτερο αριθµό Ρωµιών της Κωνσταντινούπολης, στους οποίους ανέθεσε τα πιο σπουδαία αξιώµατα, παρ όλες τις επίµονες συµβουλές που είχε λάβει πρόσφατα από τον µακαρίτη αδελφό του να µην αφήσει χωρίς αξίωµα και µακριά από την αυλή τους ντόπιους Ρουµάνους βογιάρους, για να βολέψει τους πολλούς ανθρώπους παντός είδους οι οποίοι τον συνόδευαν 34. Διότι, όντως, το πρώτο ηγεµονικό συµβούλιο του Μαυροκορδάτου είχε το υψηλότερο ποσοστό Ελλήνων σε όλη τη Φαναριωτική εποχή (34% 35 ), ενώ η ατµόσφαιρα στο Βουκουρέστι είχε καταντήσει το 1719 παρόµοια εκείνης που περιγράφει το 1710 ο Nicolae Muste στο Ιάσιο ( Το Φανάρι όλον είναι εδώ. Πόλιν πλέον δεν θυµούµαι, έγραψε µε ενθουσιασµό ο Μάρκος Πορφυρόπουλος, καθηγητής της Ηγεµονικής Ακαδηµίας του Αγίου Σάββα 36 ). Επιπλέον, ο ηγεµόνας επέστρεψε στη δυσβάστακτη φορολογική πολιτική, µαζεύοντας και πάλι το βακαρίτο φόρο επί των βοοειδών, αυξάνοντας το πογοναρίτο αγροτικό φόρο, βγάζοντας πάλι σφραγισµένα βιβλία και επιβάλλοντας φόρους στις µονές και στους ιερείς δοσίµατα τα οποία είχαν καταργηθεί όλα επί Στέφανου του Καντακουζηνού 37, ανησυχώντας ότι δε θα µπορέσει να εξοφλήσει ολοσχερώς το χαράτσι στην Πύλη λόγω της αισθητής 33 (Dinu 2011, ) 34 (Dinu 2011, 324) 35 (Bălan, 2002, 450) 36 (Dinu, 2011, 324) 37 (Fotinos 2008, 294)

11 11 συρρίκνωσης του αριθµού φορολογουµένων κατόπιν της κατάληψης της Ολτενίας από την Αψβουργική Αυτοκρατορία. Όταν όµως η Οθωµανική Αυτοκρατορία αποδέχτηκε µια µείωση του φόρου υποτελείας εξαιτίας της εν λόγω εδαφικής απώλειας 38, ο βοεβόδας ανάσανε ανακουφισµένος, χαλαρώνοντας τη φορολογική πίεση. Το 1724 διέταξε την πραγµατοποίηση µιας γενικής απογραφής των φορολογουµένων, έτσι ώστε να µην µπορέσει κανένας να γλιτώσει την εφορία, και έπειτα επέστρεψε στο παλαιότερο και ηπιότερο σύστηµα της ruptă για να είναι όλοι (οι κάτοικοι) κοινώς ευχαριστηµένοι 39. Την ίδια περίοδο, έλαβε την απόφαση να αποµακρύνει από τα αξιώµατα µερικούς οικείους του οι οποίοι είχαν διαπράξει σοβαρές αυθαιρεσίες, όπως ο µέγας βεστιάρης Γρηγόριος Χαλεπής, που δεν άφηνε το χούι των λεηλασιών, των ρουσφετιών και άλλων κακών, τον οποίο έβαλε στη φυλακή, διατάσσοντας του να επιστρέψει ό,τι είχε σφετεριστεί 40. Ήταν µια εποχή κατά την οποία κανένας δεν απειλούσε πλέον το θρόνο του Μαυροκορδάτου, έτσι αυτός µπορούσε να υλοποιήσει τη σχεδιαζόµενη συµφιλίωση µε τους βογιάρους της χώρας, ανακαλώντας τους εξόριστους και παραχωρώντας τους την άφεση των παραπτωµάτων 41. Και πάλι τότε ο Μαυροκορδάτος βρήκε το χρόνο να συλλογίζεται τις εµπειρίες του ως ηγεµόνα αµφότερων των Ρουµανικών Χωρών, διαπιστώνοντας αντικειµενικά τα οικεία επιτεύγµατα και σφάλµατα. Επιθυµώντας ο υιός του Κωνστανίνος, τον οποίο προετοίµαζε για τη διαδοχή του θρόνου, να µην επαναλάβει τα λάθη του, του απηύθυνε 25 Νουθεσίες (1726), οι οποίες αποτελούν την πεµπτουσία των ώριµων πεποιθήσεών του για τον ιδανικό τρόπο διακυβέρνησης των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών. Μετά από µια και επιπλέον δεκαετία στους θρόνους του Βουκουρεστίου και του Ιασίου, αυτός υποστηρίζει την ανάγκη της γνώσης των ηγεµονιών, της διοικητικής τους δοµής, των παραγόντων εξουσίας της κάθε περιοχής ( Να ηξεύρης τα καδηλίκια, την δύναµίν τους εις κάθε καιρόν, µε ποία µέρη συνορίζονται, και ποίοι άρχοντες και µαζήλιδες κατοικούν εις κάθε καδηλίκι 42 ), αλλά και της φύσης των εντοπίων, διαµέσου τόσο των ιστορικών αναγνωσµάτων, όσο και της προσεκτικής παρατήρησης των προσόντων και των ελαττωµάτων τους. Διαπιστώνοντας έτσι τη βιωσιµότητα του ισχύοντος συστήµατος διακυβέρνησής τους, ο Νικόλαος συστήνει στον Κωνστατίνο να βαδίζη την 38 (Popescu, 1963, 251) 39 (Popescu, 1963, 260) 40 (Popescu, 1963, ) 41 (Popescu, 1963, 245, 265) 42 (Νουθεσίαι 1909, 462)

12 12 πεπατηµένην οδόν, να λείπη από νεωτερισµούς 43, τόσο στο φορολογικό τοµέα, όσο και στην ευρύτερη σφαίρα της κοινωνικής οργάνωσης. Επίσης, µαθαίνοντας από τα λάθη του πατέρα του ( Αν έσφαλεν ο πατέρας σου εις τούτο το µέρος, ας είναι εις εσένα τα παθήµατά του µαθήµατα. 44 ), να µην ανεχθεί τις εκδικήσεις των χωρικών στους βογιάρους (Να µη πιστεύης εύκολα τας κατηγορίας των τζαράννων διά τους άρχοντας και από το άλλο µέρος να µην αφίνης να εκδικούνται οι τζαράννοι) 45, όπως είχε πράξει ο ίδιος κατά την πρώτη µολδαβική ηγεµονία και να έχει γύρω του ολίγους Φαναριώτες 46, µολονότι ο Νικόλαος είχε στηρίξει για πολύ καιρό τη διακυβέρνησή του σε Ρωµιούς από την εν λόγω συνοικία της Πόλης. Και µε κανέναν τρόπο να µην τους παραχωρεί χάρες και προνόµια, τα οποία είναι όχι µόνο εις τους εντόπιους αφόρητα, αλλά και ολέθρια για τον προϋπολογισµό της χώρας 47. Συµπερασµατικά, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ηγεµονιών του στις Ρουµανικές Χώρες (δύο στη Μολδαβία, δύο στη Βλαχία) ο Μαυροκορδάτος προσπάθησε δύο φορές να αντικαταστήσει την εγχώρια καθεστηκυία τάξη µε έναν κύκλο οικείων που είχε φέρει από το Φανάρι, αλλά παραιτήθηκε αργότερα από αυτό το εγχείρηµα, βασίζοντας τελικά τη διακυβέρνησή του στους ντόπιους βογιάρους και στο σύστηµα καθιερωµένο στις Ηγεµονίες κατά το δεύτερο µισό του 17 ου αιώνα και στις αρχές του 18 ου. Βιβλιογραφία Axinte Uricariul: A doua domnie a lui Neculai Alecsandru Mavrocordat în Moldova ( ). Στο: Mihail Kogălniceanu (Επιµ.), Cronicile României sau Letopiseţele Moldovei si Valahiei. 3 ος τόµος. 2 η έκδοση. Βουκουρέστι 1874: Bălan, Constantin: Domniile fanariote în Ţara Românească şi Moldova. Στο: Paul Cernovodeanu και Nicolae Edroiu (Επιµ.) Istoria Românilor. 6-ος τόµος: Românii între Europa Clasică şi Europa Luminilor ( ). Βουκουρέστι: Εκδόσεις Enciclopedică 2002 Cronica Ghiculeştilor: Istoria Moldovei între anii Επιµ. Nestor Camariano şi Ariadna Camariano-Cioran. Βουκουρέστι: Εκδόσεις της Ακαδηµίας της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της Ρουµανίας 1965 Del Chiaro, Anton-Maria: Revoluţiile Valahiei. Μετάφραση S. Cris-Cristian. Πρόλογος N. Iorga. Ιάσιο: Εκδόσεις Viaţa Românească Dinu, Tudor: Dimitrie Cantemir şi Nicolae Mavrocordat, Rivalităţi politice şi literare la începutul secolului XVIII. Βουκουρέστι: Εκδόσεις Humanitas 2011 Fotino, Dionisie: Istoria Daciei. Μετάφραση George Sion. Βουκουρέστι: Εκδόσεις Valahia (Νουθεσίαι 1909, 461) 44 (Νουθεσίαι 1909, 461) 45 (Νουθεσίαι 1909, 462) 46 (Νουθεσίαι 1909, 462) 47 (Νουθεσίαι 1909, 461)

13 13 Istoria Ţării Româneşti de la Octombrie 1688 până la martie Επιµ. Constantin Grecescu. Βουκουρέστι: Εκδόσεις Ştiinţifică 1959 Legrand, Emile: Epistolaire Grec: ou Recueil de Lettres Adressees pour la plupart a Chrysanthe Notaras. Παρίσι: Εκδόσεις Maisonneuve 1888 Muste, Nicolaie: Letopiseţul Ţării Moldovei de la domnia lui Istrati Dabija Vv pana la a treia domnie a lui Mihai Racoviţă Vv. Στο Mihail Kogălniceanu (Επιµ.), Cronicile României sau Letopiseţele Moldovei si Valahiei. 3 ος τόµος. 2 η έκδοση. Βουκουρέστι 1874: Neculce, Ion: Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte. Κριτική έκδοση και εισαγωγική µελέτη Gabriel Ştrempel. Βουκουρέστι: Εκδόσεις Minerva 1982 Popescu, Radu vornicul: Istoriile domnilor Ţării Romanesti. Επιµ. C. Grecescu. Βουκουρέστι: Εκδόσεις της Ακαδηµίας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Ρουµανίας 1963 Pseudo-Amiras (Cronica anonimă a Moldovei ). Επιµ. Dan Simonescu. Βουκουρέστι: Εκδόσεις της Ακαδηµίας της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της Ρουµανίας 1975 Russo, Demostene: Mitrofan Grigoras, Cronica Ţării Româneşti ( ). Revista Istorică Română VI (1934): 1-43 Νουθεσίαι (του αοιδίµου αυθέντου Νικολάου Βοεβόδα προς τον υιόν αυτού Κωνσταντινον Βοεβόδα Αυθέντην). Στο: Hurmuzaki (Επιµ.), Documente privind istoria românilor. 13-ος τόµος. Βουκουρέστι: Institutul de Arte Grafice Carol Göbl 1909:

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Olga Cicanci Ρουµανικά πολιτικά προβλήµατα στην ελληνική ιστοριογραφία του 18 ου αιώνα

Olga Cicanci Ρουµανικά πολιτικά προβλήµατα στην ελληνική ιστοριογραφία του 18 ου αιώνα Olga Cicanci Ρουµανικά πολιτικά προβλήµατα στην ελληνική ιστοριογραφία του 18 ου αιώνα Στα πλαίσια του χρόνου που διαθέτουµε, θα αναφερθούµε στα ιστορικά κείµενα που έγραψαν στα ελληνικά, συγγραφείς που

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός της εθνικής ταυτότητας μέσω του εθνικού ονόματος. Η περίπτωση της Ιστορίας της Βλαχίας (Βιέννη, 1806) Mihai Ţipău

Ο προσδιορισμός της εθνικής ταυτότητας μέσω του εθνικού ονόματος. Η περίπτωση της Ιστορίας της Βλαχίας (Βιέννη, 1806) Mihai Ţipău Ο προσδιορισμός της εθνικής ταυτότητας μέσω του εθνικού ονόματος. Η περίπτωση της Ιστορίας της Βλαχίας (Βιέννη, 1806) Mihai Ţipău Το 1806 εκδόθηκε στη Βιέννη, στο τυπογραφείο του Γεωργίου Βενδότη 1 μια

Διαβάστε περισσότερα

3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι. α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου

3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι. α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου Στόχοι: Ο Μιχαήλ Η' (1261-1282) έπρεπε: να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα των Λατίνων και να αποκαταστήσει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία Γιώργος Θεοτοκάς Κωνσταντινούπολη 1905- Αθήνα 1966 Αργώ (Θέλω γράμματα) 1 Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006 1 Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - - - - - - - - 2 - - - - - - - 3 - - - Στο ανά χείρας ιστόρηµα περιορίζοµαι να επισηµάνω ορισµένα γεγονότα. Πρώτον ότι η Eλλάδα, εκπροσωπούµενη από το Βενιζέλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ.

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ. ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ποιες ήταν οι αιτίες της διάσπασης του φυλετικού κράτους; Η αύξηση του πληθυσμού και η έλλειψη καλλιεργήσιμης γης. Η καταπίεση που ασκούσαν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού]

Κείµενο [Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού] 41 Διαγώνισµα 81 Ανεργία Κείµενο [Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού] Πώς αντιδρούν τα περισσότερα άτοµα αν, από τη µια µέρα στην άλλη, βρεθούν χωρίς εργασία; Όταν µάλιστα, για λόγους εντελώς άσχετους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου

Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου Γεννήθηκε στην πόλη Αιάκειο της Κορσικής, μόλις ένα χρόνο αφού η κυριαρχία του νησιού μεταβιβάστηκε από τη Δημοκρατία της Γένοβας στη Γαλλία. Ο πατέρας του Κάρλος Βοναπάρτης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Στην Αυλή του Βασιλιά Νέα αξιώματα πρέπει να καταληφθούν! Οι Άρχοντες αιτούνται για τα καλύτερα αξιώματα της χώρας, αναζητώντας δύναμη και προνόμια. Νέα περιεχόμενα και αλλαγές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 3 Η δεύτερη φάση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review Ημερομηνία 20/7/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://www.culture21century.gr/ Γιώτα Παπαδημακοπούλου http://www.culture21century.gr/2015/07/belinda-alexandra-book-review.html ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες Η Φιλική Εταιρεία Ήταν μυστική οργάνωση. Ιδρύθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας, το 1814. Σκοπός της ήταν η ανεξαρτησία των Ελλήνων. Πρωτεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη: Γιάννης Ζουµπρούλης, Επιµέλεια: Λύδια Τυλλιανάκη 23-5- 2006. Συνέντευξη Alex Dong για τα Push Hands

Συνέντευξη: Γιάννης Ζουµπρούλης, Επιµέλεια: Λύδια Τυλλιανάκη 23-5- 2006. Συνέντευξη Alex Dong για τα Push Hands Συνέντευξη: Γιάννης Ζουµπρούλης, Επιµέλεια: Λύδια Τυλλιανάκη 23-5- 2006 Συνέντευξη Alex Dong για τα Push Hands 1. Τι είναι τα Push Hands (Χέρια που Σπρώχνουν); Τα Push Hands είναι µια άσκηση η οποία γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρουμανία βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου και ανήκει στις παραδουνάβιες χώρες. Συνορεύει βόρεια με την Ουγγαρίας και

Η Ρουμανία βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου και ανήκει στις παραδουνάβιες χώρες. Συνορεύει βόρεια με την Ουγγαρίας και Η Ρουμανία βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου και ανήκει στις παραδουνάβιες χώρες. Συνορεύει βόρεια με την Ουγγαρίας και την Ουκρανίας, νότια με τη Βουλγαρία, δυτικά με την Ουγγαρία

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 9 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 9 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 9 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Κριός Αυτή την εβδομάδα θα μπεις σε σκέψεις αγαπητέ Κριέ και θα αλλάξεις το σκεπτικό σου για το πως βλέπεις κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. π. Mircea Constantin Vadin

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. π. Mircea Constantin Vadin 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ π. Mircea Constantin Vadin Ι. Μ. ΒΑΚΑΡΕΣΤΙ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: EΞΙ (6) ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Ήδη έχουν ειπωθεί αρκετά. Τη δύσκολη κατάσταση που περνάει ο λαός την γνωρίζουμε όλοι. Ξεθεμελιώνονται δικαιώματα και κατακτήσεις για τις οποίες έχει χυθεί πολύ αίμα. Για μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A1 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω ιστορικών όρων: α)

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, λεγόταν Αλεξάνδρα Καλπάκα και ήταν γεννημένη στο Αϊβαλί. Οι γονείς της ήταν Αϊβαλιώτες, γέννημα θρέμμα. Ζούσαν στο Αϊβαλί πάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ Η θεσμική διάσταση

ΟΙ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ Η θεσμική διάσταση 141 ΟΙ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ Η θεσμική διάσταση Ιστοριογραφικές επισημάνσεις Οι Φαναριώτες ως φαινόμενο της νεοελληνικής ιστορίας αποτέλεσε αμφιλεγόμενο θέμα και προκάλεσε αμηχανία στους Έλληνες ιστορικούς. Η τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή δύο ιστοριών

Συγγραφή δύο ιστοριών Συγγραφή δύο ιστοριών ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ: Τα παρακάτω βήματα 1 έως 4 αφορούν το 1ο στάδιο και υλοποιήθηκαν με την εργασία και υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών Αγάπης Βράντση και Κυριάκου Πεντερίδη, ενώ τα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Πραξικόπημα και Τουρκική Εισβολή Πεσόντες, Αγνοούμενοι και Θύματα Αιχμαλωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20 Μαΐου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 141: «Ισχυρότερο όργανο να αδρανοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ. Οδυσσέας Περαντζάκης

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ. Οδυσσέας Περαντζάκης ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ Οδυσσέας Περαντζάκης Α 2 Η Σπάρτη ήταν πόλη-κράτος στην Αρχαία Ελλάδα. Ήταν χτισμένη στις όχθες του ποταμού Ευρώτα στη Λακωνία. Η Σπάρτη έχει μείνει γνωστή στην παγκόσμια ιστορία για τη στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατίας, Φιλικός, διοικητικό στέλεχος, πολιτικός Ιωάννινα

Επιχειρηµατίας, Φιλικός, διοικητικό στέλεχος, πολιτικός Ιωάννινα Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Σταύρου - Τσιαπαλάµος Γεώργιος Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου Χρόνος Θανάτου Βιογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών»

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σελ. 77: «Μέσα στην Εθνοσυνέλευση (1862 1864). όπως ονομάστηκαν» «Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Πώς αντιμετώπισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Κωνσταντίνος Λιάκος Β2 49 ο Γυμνάσιο Αθηνών 2011-2012 Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Όπως και στον σύγχρονο κόσμο, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο...

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Aθηνά Θανοπούλου 1. Εικόνα: Ο Γιώργος Κωστόγιαννης Ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό του 1903,στο μικρό ορεινό χωριό Καντρέβα, σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια

7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια 7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Ο Ευµένης (βασιλιάς των Σελευκιδών), παρέδωσε τις αποµακρυσµένες πόλεις στη διακυβέρνηση των φίλων του, τους έκανε φρούραρχους και τους διόρισε

Διαβάστε περισσότερα