ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΤΟΕ Ημερίδα 18/06/2015

2 Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα αναπτύχθηκε ύθ αποσπασματικά και χωρίς μακροχρόνιο σχεδιασμό. Η εμμονή της πολιτείας να αναζητά διεξόδους, κυρίως σε διαχειριστικό επίπεδο, οδήγησε σε αδιέξοδα αποτέλεσμα. Τα κυριότερα στοιχεία που καθόρισαν την ανάπτυξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα: η αποδυνάμωση των κεφαλαιοποιητικών της στοιχείων οι ανισότητες τα ελλείμματα το χαμηλό επίπεδο παροχών ο ασφυκτικός κρατικός έλεγχος, οοποίος, σε σημαντικό βαθμό,, αποδυνάμωσε τηνοικονομική και κοινωνική ευρωστία των ταμείων.

3 Ησημερινήκρίση, έχει επιφέρει τραγικές επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση με διεύρυνση των ελλειμμάτων στα Ασφαλιστικά Ταμεία. λόγω: των παρεμβάσεων της πολιτείας, των υποχρεωτικών άτοκων καταθέσεων των αποθεματικώνστηντράπεζα της Ελλάδος, της ανορθολογικής διαχείρισης των πόρων,, της αύξησης της ανεργίας και της δημογραφικής κατάστασης της διαρκούς αντι ασφαλιστικής νομοθετικής παρέμβασης των Κυβερνήσεων.

4 παλαιότερα: Τραπεζικός Κλάδος Στον κλάδο μας οι ανησυχίες για την κοινωνική ασφάλιση και την προστασία των εργαζόμενων ξεκίνησαν από τα πρωτοβάθμια σωματεία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Αποτέλεσμα: από τη δεκαετία του 80 λειτούργησαν ειδικά ταμεία Κύριας Σύνταξης και Ειδικά Ταμεία Επικούρησης. Η συλλογική συνείδηση του κλάδου οδήγησε σε πολυήμερους αγώνες των εργαζόμενων στις Τράπεζες, για τις αλλεπάλληλες ασφαλιστικές επιθέσεις που δέχθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια.

5 Σήμερα: ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μετά το 2008 οι παροχές κύριας σύνταξης που αφορούν τραπεζοϋπαλλήλους έχουν μεταφερθεί στο ΙΚΑ, παράλληλα με την εκχώρηση της περιουσίας τους σ αυτό. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι μετά την 1/1/1993 ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για κύρια σύνταξη και στο ΕΤΕΑ για επικουρική σύνταξη (Ν. 3029/02, 3522/06, 3655/08) Καταργούνται οι διατάξεις των καταστατικών (αυξήσεις συντάξεων, χρονικοί διαχωρισμοί, υποβιβάστηκε το επίπεδο κοινωνικής παροχής των προηγούμενων γενιών Ορισμένα από τα ειδικά ταμεία διατηρούν τους όρους του κανονισμού παροχών τους για τους παλαιούς ασφαλισμένους πριν το 1983.

6 ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μετά το 2005 και το ν.3371 Ηπολιτείααπαλλάσσειτουςς τραπεζίτες από τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (ύψους 2,3 δις ευρώ)και επιβάλει την μεταφορά των ασφαλισμένων τραπεζοϋπαλλήλων στο ΕΤΑΤ. Εμμέσως καταργούνται τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Οδηγείται σε αδιέξοδο η επικουρική ασφάλιση τραπεζοϋπαλλήλων των Αδυνατίζει η θέση της ΟΤΟΕ για Ενιαία λύση

7 Το ΕΤΑΤ Δεν έχει νέους ασφαλισμένους, (όσοι προσλαμβάνονται στις Τράπεζες από πηγαίνουν στο ΕΤΕΑ). Δεν έχει γίνει αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητά του Έχει ημερομηνία λήξης λόγω έλλειψης Έχει ημερομηνία λήξης, λόγω έλλειψης εισφορών και άλλων πόρων.

8 το σκεπτικό Η στρατηγική θέση της ΟΤΟΕ Ενιαίο Ταμείο Επικούρησης Η αυτονομία (διοικητική διαχειριστική) των Επικουρικών ταμείων, με τη μορφή των ΝΠΙΔ, κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, το ΣτΕ και την ισχύουσανομοθεσία. Η διαχρονική μελέτη τους απέδειξε το σημαντικό ρόλο που παίζουν στην κοινωνική προστασία μεγάλων μγ κοινωνικών ομάδων εργαζομένων. Η ενίσχυση της αυτονομίας αυτοδιοίκησης ης και αυτοδιαχείρισης τέτοιων ταμείων διασφαλίζει: την χρηματοοικονομική τους ισορροπία, την απρόσκοπτη κεφαλαιοποιητική τους λειτουργία, την βιωσιμότητα την κοινωνική τους αποτελεσματικότητα. Στοιχεία που ανατρέπονται συνεχώς από τις κρατικές παρεμβάσεις.

9 Μετά τους Νόμους 3371/ /06, 3522/06, 3554/07, 3620/07 Στο ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ έχουν υποχρεωτικά ενταχθεί οι ασφαλισμένοι της Εμπορικής Πειραιώς, Αγροτικής, Αττικής και πρώην Πίστεως, ενώ δεν καταργήθηκαν τα επικουρικά Ταμεία και παραμένουν οι περιουσίες τους.

10 Με τους Νόμους 3655/08 και 3863/10 Το επικουρικό της ΕΤΒΑ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ και στη συνέχεια στο ΕΤΕΑ Το επικουρικό Ταμείο της Γενικής εντάχθηκε στο ΕΤΕΑ

11 Διατηρούνται ως έχουν Τα επικουρικάταμεία: της Εθνικής Τράπεζας, της Τραπέζης Ελλάδος, της πρώην Εθνικής Ακινήτων των πολλών τραπεζών ΤΑΠΙΛΤ ΑΤ.

12 Η περιπέτεια της Υπουργικής Εγκυκλίου στις 27 Φεβρουαρίου 2013 Το 2012 (ν.4052, άρθ.35) ) ιδρύεται το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α) Σκοπός: Η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους εργαζομένους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

13 Το άρθρο 36 προέβλεπε: Την ένταξη στο ΕΤΕΑ 5 επικουρικών ταμείων ανάμεσά τους και το ΕΤΑΤ ως προς την επικουρική ασφάλιση, εκτός αν εγκριθούν από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μέχρι οι αναλογιστικές μελέτες και τα καταστατικά που έχουν υποβάλλει οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ασφαλισμένων για εξαίρεση από την ως άνω ένταξη

14 Η ΟΤΟΕ εγγράφως ζήτησε την εξαίρεση του ΕΤΑΤ από τοετεα Επέμεινε στη δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων με μέλη το σύνολο των εργαζόμενων στις Τράπεζες, χωρίς εξαιρέσεις, ως τη μόνη λύση στα πλαίσια του σεβασμούτωνσυλλογικώνσυμβάσεων(δέσμευση της Κυβέρνησης των αποφάσεων του ILO). Η εξαίρεση επιβαλλόταν μεταξύ άλλων διότι: ηένταξηστο ΕΤΕΑ δεν στηριζόταν σε αναλογιστικές μελέτες για την βιωσιμότητα των εντασσόμενων Ταμείων Δεν προήγαγε την αρχή της κοινωνικής ασφάλισης. Η συγχώνευση Ταμείων διαφορετικών παροχών και κεφαλαιακών γχ η μ φ ρ ρ χ φ προϋποθέσεων βιωσιμότητας, καθιστούσε επισφαλή τη θέση των ασφαλισμένων του υγιέστερου Ταμείου

15 Η ΟΤΟΕ κατέθεσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα (αναλογιστική μελέτη, καταστατικό, κ.α.), ) ζητώντας την εξαίρεση και το Υπουργείο Εργασίας, χωρίς αιτιολογημένη απόφαση, απέρριψετοαίτημα της Στη συνέχεια, εξέδωσε εγκύκλιο (27/2/13) και ενέταξε τους συνταξιούχους που θεμελίωσαν δικαίωμα στο ΕΤΕΑ (συνταξιούχοιξ ύ Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) και ALPHA BANK (TAΠΤΠ). Έτσι: Στέρησε τις εισφορές των εργαζόμενων της ALPHA BANK από το ΕΤΑΤ και με τα αποθεματικά κεφάλαια που υπάρχουν ο κίνδυνος κατάρρευσης του είναι πλέον ορατός.

16 ΗθέσητηςΟΤΟΕ Η ΟΤΟΕ επιμένει στην πρόταση της για Ενιαίο Ταμείο, ως τη μοναδική λύση. Είναι τεχνικά και συνδικαλιστικά έτοιμη να καταθέσει την ολοκληρωμένη πρότασή της σύμφωνα μετις διατάξεις του ν.4052, άρθ.35. Για το λόγο αυτό απέστειλε αίτημα στον σημερινό Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης για εξαίρεση του ΕΤΑΤ απότο ΕΤΕΑ.

17 Τομέας Υγείας

18 Γενικά Αναμφίβολα το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο συζητούμε, και μέσα στο οποίο κινούμαστε για ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα Υγείας με κλαδικά χαρακτηριστικά,, είναι αρνητικό. ρη Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη απέναντι στο Δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της περίθαλψης επέφερε ένα ισχυρό πλήγμα στον Κλάδο Υγείας των Τραπεζών, που επιδεινώνεται περισσότερο από την οικονομική κρίση της Ελλάδας και τις εξελίξεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα.

19 Από τη δεκαετία του 90, Η ιδιωτικοποίηση της υγείας ήταν κυρίαρχη επιλογή των Κυβερνήσεων, και μέσω της υποχρηματοδότησης υπονομεύθηκε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Την ίδια στιγμή με νομοθετικές πρωτοβουλίες ενισχύθηκε ο Την ίδια στιγμή με νομοθετικές πρωτοβουλίες ενισχύθηκε ο ιδιωτικός τομέας της Υγείας.

20 Ειδικά στον κλάδο Η στρατηγική μας επιλογή για Ενιαίο Φορέα Υγείας στον Κλάδο υπήρξε και συνεχίζει να παραμένει ως η μοναδική λύση που διασφαλίζει ένα ποιοτικό επίπεδο παροχών υγείας στους τραπεζοϋπαλλήλους Είναι η μοναδική λύση για την υπέρβαση των σημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τραπεζοϋπάλληλοι, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι των, αλλά και για τα συμβεβλημένα μέλη των οικογενειών τους.

21 Ν. 3655/08 και Ν.4075/12/ Από την ένταξη των 3 ταμείων υγείας στο ΤΑΥΤΕΚΩ (ν.3655/08) υπήρξε η ουσιαστική ανατροπή στον κλάδο Υγείας. Ο Νόμος 3655/08 ένταξε στο ΤΑΥΤΕΚΩ τον κλάδο ασθενείας του Ταμείου του Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ ΕΤΒΑ), τον κλάδο Ασθενείας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας (ΤΑΠΕΤΕ) και το ταμείο ασφάλισης προσωπικού τραπεζών Πίστεως, Γενικής,AmericanExpressκλπ.(ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) Η ενοποίηση αυτή δημιούργησε σωρεία προβλημάτων για Η ενοποίηση αυτή δημιούργησε σωρεία προβλημάτων για τους χιλιάδες ασφαλισμένους των ταμείων μας.

22 Νόμος 4075/12 Ίδρυση του ΕΟΠΥΥ διαχωρισμός παροχών υγείας σε είδος και σε χρήμα. Ένταξη ασφαλισμένων του κλάδου Ανατροπή του σχεδίου της ΟΤΟΕ Δημιουργία πολλών προβλημάτων για τους ασφαλισμένους τραπεζοϋπαλλήλους (αλλαγή όλων των δομών ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης).

23 Αίτημα εξαίρεσης ΗΟΤΟΕκατέθεσε (27/9/2012) το αίτημα εξαίρεσης των τριών ταμείων μαζί με την Μελέτη Βιωσιμότητας τους, όπως όριζαν οι σχετικές διατάξεις των νόμων 4052/12 και 4075/12, οι οποίες τέθηκαν, επειδή ο νομοθέτης έλαβε υπόψη την ιστορική καινομική αιτία ίδρυσης των 3 ταμείων μας. Συγκεκριμένα: 1. Τα 3 Ταμεία είχαν ενταχθεί στο ΤΑΥΤΕΚΩ (ν.3655/08) με την ρητή πρόβλεψη της πλήρους λογιστικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας πριν από 4 χρόνια

24 2. Τα τρία ταμεία υγείας (όπως και τα υπόλοιπα των Τραπεζών) λειτουργούσαν αυτοδύναμα, χωρίς να επιβαρύνουν το Κράτος. 3. Για αυτά δεν ίσχυαν τα «περί μείωσης του δημόσιου χρέους και της διάσωσης της εθνικής οικονομίας». 4. Η λειτουργία τους στηρίζονταν αποκλειστικά στις εισφορές εργαζόμενων και εργοδοτών (3% και 6% αντίστοιχα + 4% των συνταξιούχων) και οι εργοδότες συνεχίζουν να μισθοδοτούν το σύνολο των υπαλλήλων αυτών των Ταμείων.

25 5. Κάλυπταν, εξ ιδίων πόρων, το σύνολο των παροχών (στο ύψος του τιμολογίου του δημοσίου) και το κόστος της υποδομής και των λειτουργικών τους εξόδων. 6. Διέθεταν περιουσία και πλεονασματικό ταμείο και το μηχανογραφικό τους σύστημα στηρίζεται από τους αποσπασμένους υπαλλήλους των Τραπεζών, οι οποίες χορήγησαν τον απαραίτητο προσωπικό, σε συνεννόηση με την ΟΤΟΕ.

26 Σήμερα βρίσκονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας οι ασφαλισμένοι των τριών ταμείων που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, χωρίς ουσιαστικά να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτικές παροχές ασφαλισμένους βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα που αφορά στην προστασία του μέγιστου αγαθού της Υγείας.

27 Σταθμοί αγώνα για την υγεία Νοέμβριος 2011 επαφές με το αρμόδιο Υπουργείο για να μην μπούμε στον ΕΟΠΥΥ Φλεβάρης 2012 για τις ιδιαιτερότητες των ταμείων μας ζητούμε εξαίρεση Απρίλης 2012 ν.4075 με το άρθρο 44 παρ. 14 γίνεται δυνατή η εξαίρεση Παρέμβαση ρμβ στον υπηρεσιακό υπουργό Εργασίας γνωμοδότηση ηγια τα ταμεία μας και τελικά εξαιρούμαστε μέχρι τη δημιουργία της μελέτης και των λοιπών διαδικασιών Νοέμβριος 2012 κατάθεση μελέτης και καταστατικού και αίτημα για δημιουργία ΝΠΙΔ. έκδοση ΦΕΚ Απεργίες συλλαλητήρια παρεμβάσεις στην βουλή με αποτέλεσμα η καταψήφιση της τροπολογίας ςγια την κατάργηση η της παραγράφου της εξαίρεσης Σε τρεις μέρες ο Υπουργός Οικονομίας φέρνει στο μόνο άρθρο του 4093 νέο άρθρο με βίαιη ένταξη των ταμείων μας Προσφυγή στο ΣτΕ με αίτημα το δικαίωμα εξαίρεσης.

28 προβλήματα καθημερινότητας Με αφορμή τα προβλήματα από την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ Έγιναν: Επανειλημμένες παρεμβάσεις μας στους αρμόδιους Υπουργούς Υγείας και προς τον ΕΟΠΥΥ. Αίτημα η ίδρυση Περιφερειακής Διεύθυνσης που θα εξυπηρετεί εί τους ασφαλισμένους των Τραπεζών. Η πρόταση μας μετά από 2 ετών προσπάθειες έγινε αποδεκτή Η πρόταση μας, μετά από 2 ετών προσπάθειες, έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό και αποφασίστηκε από το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

29 «τη Σύσταση δύο (2) Αποκεντρωμένων Γραφείων εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων στου Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, για την εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων των Τομέων Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΤΑΠΕΤΕ, ΤΑΠΕΤΒΑ). Το Αποκεντρωμένο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Ν. Αττικής θα υπάγεται και θα εποπτεύεται από την Περιφερειακή Δ/νση Κέντρου Αθηνών και το αντίστοιχο του Ν. Θεσσαλονίκης θα υπάγεται και θα εποπτεύεται από την Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλονίκης. Ως υπεύθυνοι και των δύο αυτών Αποκεντρωμένων Γραφείων θα οριστούν υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ. Οι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν τα Αποκεντρωμένα Γραφεία θα είναι υπάλληλοι που θα διατεθούν από συσχετιζόμενες Τράπεζες και θα αμείβονται από αυτές» τις

30 συμπληρωματικό πρόγραμμα υγείας Σήμερα Στον κλάδο η πλειονότητα των εργαζόμενων ασφαλίζεται στον ΕΟΠΥΥ, Παραμένει το ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Εθνικής Τράπεζας) και το Ταμείο Υγείας της Τραπέζης Ελλάδος. Σε ορισμένες Τράπεζες Τά λειτουργούν (με επιλογή των εργοδοτών) ) συμπληρωματικά προγράμματα υγείας που καλύπτουν μέρος των παροχών υγείας. Όμως, το κόστος στην υγεία παραμένει υψηλό για πολλούς τραπεζοϋπαλλήλους, όπως στο φάρμακο (συμμετοχή), στους γιατρούς, στην προληπτική ιατρική, στα δόντια κλπ.

31 Η πρόταση μας στοχεύει στη δημιουργία ενός θεσμού κλαδικής ταυτότητας που θα αφήνει ανοιχτό τον δρόμο καιθαδημιουργείτιςπροϋποθέσειςγιατονστρατηγικό μας στόχο που είναι το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ο οποίος παραμένει σταθερός. Ηπρόσφατη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ ανοίγει τον δρόμο για να προχωρήσουμε σ αυτήν την κατεύθυνση, διεκδικώντας από τους εργοδότες τη δική τους συμμετοχή σ αυτό.

32 Στην κατεύθυνση αυτή, διερευνήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ενόςσυμπληρωματικού προγράμματος παροχών, ώστε: με ελάχιστο κόστος, να καλύπτονται παροχές ή τμήμα τους, που δεν καλύπτονται σήμερα. να αφορά το σύνολο των εργαζόμενων στις Τράπεζες και σε συνεργασίαμετηνοστοενακαλύπτονταιοισυνταξιούχοιτου κλάδου

33 Η απόφαση μας είναι το πρόγραμμα αυτό, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά, να αφορά το σύνολο των εργαζόμενων και των συνταξιούχων των Τραπεζών (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ, στο ΤΥΠΕΤ και ΤΥΠΑΤΕ) και τα έμμεσα μέληαυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα είδη παροχών που εξετάζουμε να περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό πρόγραμμα υγείας, τα οποία δεν καλύπτονται σήμερα:

34 Συγκεκριμένο αριθμό δωρεάν επισκέψεων σε γιατρούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Φαρμακευτική δαπάνη συμπληρωματικά με το ΠΕΔΥ και τα ιδιωτικά προγράμματα υγείας. Ένα ετήσιο ολοκληρωμένο check-up σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα. Μειωμένο τιμολόγιο για οδοντιατρικές εργασίες που έχουν αυξημένο κόστος κατά ένα σημαντικό ποσοστό. Επιπλέον, παροχές από τα διαγνωστικά κέντρα (πχ μειωμένες τιμές σε γιατρούς)

35 Επίσης θα μελετηθεί να συμπεριλαμβάνονται μβ και άλλες παροχές που κρίνονται αναγκαίες και δεν καλύπτονται. Το κόστος του προγράμματος θα είναι ανάλογο με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που θα προσφέρονται. Η μορφή που θα επιλέξουμε να πάρει το συγκεκριμένο συμπληρωματικό πρόγραμμα (ταμείο ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο) θα εξαρτηθεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους Εργοδότες.

36 Στόχος : Το συμπληρωματικό πρόγραμμα υγείας, που θα στηρίζεται στον όγκο των χιλιάδων ασφαλισμένων τραπεζοϋπαλλήλων λ εν ενεργεία και συνταξιούχων και των μελών των οικογενειών τους, για την καλύτερη δυνατή και συνολικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Α. Η κοινωνική ασφάλιση υπό κατάρρευση: αιτίες, αποτελέσματα Οι διαχρονικές πολιτικές υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης Από την οικονομική κρίση του '90, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ 1 «Ο Λογ/σμός Επικούρησης» και οι προθέσεις της Διοίκησης της ΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Με το τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ενδιαφερόμενος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Η ανάκτηση της λαϊκής μας κυριαρχίας, η αποκατάσταση του ισότιμου ρόλου της χώρας μας στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ P O S T P R E S S ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Αριθµός Αδείας X+7 P O S T P R E S S ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 1117/1996 KEMΠA Ξενοφώντος 15A 105 57 Aθήνα, Tηλ. 210-32.21.316 Κωδικός 01-2753

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αινείας και Αγχίσης (αγγείο του 5 ου αιώνα π.χ.) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Σεπτέµβριος 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ

ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 86 ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ Την ώρα που η κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα θέσεων ΕΣΕΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπόμνημα θέσεων ΕΣΕΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2015 Υπόμνημα θέσεων ΕΣΕΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρη Στρατούλη για Ασφαλιστικά Θέματα και Ζητήματα Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Η εξαετής ύφεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 NTUA-LMT-2007-101 24 Φεβ. 2007 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/06/2013 Αριθμ. Πρωτ. T01/652/16 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Ένωση Καταναλωτών Βόλου Αρχαιρεσίες Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας

Παρουσίαση: Ένωση Καταναλωτών Βόλου Αρχαιρεσίες Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας Τεύχος 3 Ιούλιος 2014 Γενική Συνέλευση ΣΥΜΗΔΥΠΑΣ Παρουσίαση: Ένωση Καταναλωτών Βόλου Αρχαιρεσίες Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας Η σύνθεση του Δ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Πρόεδρος Λιόντης Στέφανος 6937457910

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ. Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ. Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ Η παρούσα εισήγηση στηρίχτηκε: 1. Σε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα