Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης"

Transcript

1 Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης ΣΥΝΟΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ I Από την Παρανάγνωση στη "Φιλολογική Ανάγνωση" 1. Από την παρανάγνωση/παρερµηνεία (το κυνήγι των "Grundgedanken" τύπου Λεκατσά-Λυπουρλή ["δροσιά", "χάρη" στον Ολ. 14]], ή του "Dominant symbol" τύπου Norwood ["Moving Waters" στον Ολ. 14]) περνάµε στη φιλολογική ανάγνωση Μέθοδός µου, ή µάλλον: η τεχνική µου: η λεγ. φιλολογική ανάγνωση: προσπάθεια να δούµε το κείµενο στηριγµένοι ει δυνατόν µόνον στα ενδοκειµενικά στοιχεία του. Στη βιβλιογραφία θα πάµε στη συνέχεια, και µόνον όσο φειδωλότερα γίνεται: Γιατί στόχος είναι η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του µαθητή, όχι η άντληση από την ξένη σοφία προτού εξαντληθούν οι δικές µας δυνατότητες. Η οργάνωση της "περιόδου". Η ανατοµία της συντακτικής-λογικής συνάφειας των περιόδων και των µερών τους. Ο "κατάλογος" και το "µοντέλο" αποµονώνει τις ατοµικές µονάδες λόγου καταρτίζεται η κωλοµετρία κάθε συντακτικής περιόδου ξεχωριστά (µε επίκεντρο το ρήµα της κύριας πρότασης της) και η δόµηση συντακτικών-νοηµατικών πυραµίδων, που αντιστοιχούν στις περιόδους του κειµένου. Η ελεύθερη τάξη των λέξεων µέσα στη φράση, και των προτάσεων, "κώλων" και "κοµµάτων" µέσα στην περίοδο αφήνει ως ρυθµιστή των "εµφάσεων" τα ρητορικά σχήµατα και τους δοµικούς µανιερισµούς της αρχαϊκής (εν προκειµένω) εποχής. Από τον "κατάλογο" προκύπτει, στον Ολ. 14, η ιδιαίτερη πύκνωση λέξεων: " νέος", "δόξα". Από τις τρεις συντακτικές πυραµίδες από την αποκωδικοποίηση της ρητορικής της τοποθέτησης ενός ρήµατος σε θέση έµφασης από τη σύνταξη της τελικής πρότασης (έµφασης ενισχυµένης χάρη στη retardatio ως εστιαστική τεχνική) καταλήγουµε στην κορυφαία πρόταση: η νίκη "εοτεφάνωσε" το άγουρο παλληκαράκι µε το πιo βαρύτιµο κύδος, αυτό που απορρέει από µιαν ολυµπιακή νίκη.

2 Συµπέρασµα: Ο λυρικός ποιητής απαντά στον επικό ποιητή, αντιπαραβάλλοντας το λυρικό αυτό ιδεολόγηµα (: τι συνιστά κύδος σε καιρό ειρήνης) προς το παλαιότερο οµηρικό (ιλιαδικό κυρίως) ιδεολόγηµα (: τι συνιστά "κύδος" (κλέα ανδρών) σε καιρό πολέµου). Το πολεµικό ιδεώδες και το αθλητικό ιδεώδες σε εξίσωση - αντιπαράθεση. 2. Ανάγνωση - γλωσσική επεξεργασία: & Στίξη αναγνώριση δοµικών σχηµάτων είτε στη µεµονωµένη λέξη είτε στα κώλα ("κύκλος", "παράταξη" (και τα σχήµατα της...), επανάληψη, "νόµος τριών", αύξησης των µελών = κλιµάκωσης, Ηροδότειο ή αλκµανικό σχήµα, αρχαϊκή αντίστιξη (φώςσκότος)). Τούτο σηµαίνει πρώτα από όλα εκµέρους του καθηγητή Συλλογή Υλικού. Συγκεκριµένα: (1) λεξικογραφικά λήµµατα από τo λεξικό Slater (W.J. Slater, Lexicon to Pindar, Βερολίνο 1969) (2) αποδελτιωµένα υλικά από τα υποµνήµατα: Disseti, Gildersleeve, άλλα (3) ειδικά άρθρα ή κεφάλαια σε µονογραφίες για τον Πίνδαρο. (Σηµ: Πρέπει να. πάψει να θεωρείται άλλο αυτό που λέει η "επιστήµη" και άλλο αυτό "που χρειαζόµαστε" για την εκπαίδευση (ή: αυτό που µπορεί να αφοµοιώσει ο φιλόλογος). II. "Ειδολογική αναγνώριση ή ανάγνωση" Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Με δεδοµένη τη συµβατική φύση όλης της αρχαίας λογοτεχνίας, σύµφωνα µε την οποία κάθε ποιητικό (ή πεζό) είδος έχει τις δικές του θεµατικές, µετρικές και υφολογικές συµβάσεις, ακολουθεί η υποχρέωσή µας για λεπτοµερή Ειδολογική ανάλυση της επινίκιας αυτής ωδής, προκειµένου να συνυπολογιστούν οι ιδιαιτερότητες του είδους αυτού της πινδαρικής ποίησης. (α) 1ον Λαµβάνεται υπόψη ότι στη Χορική Ποίηση γενικά έχει εφαρµογή το τρίπτυχο: Μύθος - Γνώµαι - "ειδική περίσταση" (: ο "κώµος" για επινίκιο" θωστήρια για παρθένιο, κατά Αλκµ. απ. 1 κ.ο.κ. για άλλα υποείδη της χορικής ποίησης). (β) 2ον: Λαµβάνεται υπόψη ότι στο υπο-είδος "Επινίκια Ωδή" έχει εφαρµογή η "γραµµατική του χορικού λυρισµού". Εφαρµογή στην ωδή µας της "γραµµατικής του χορικού λυρισµού", κατά τον Elroy Bundy 1962 [Studia Pindarica, Berkeley, Los Angeles, επανέκδ. 1986] (Βασική θέση του οποίου είναι ότι: [α] "στόχος του επινικίου είναι ο έπαινος του νικητή"

3 όλα στην επινίκια ωδή συντείνουν στον έπαινο του νικητή προς τούτο δίνεται µια "Λίστα µοτιφηµάτων και τόπων" που προσιδιάζουν στο είδος αυτό ποίησης δίνεται ακόµη [β] το βασικότερο τέχνηµα που αναδεικνύει τον στόχο αυτόν, το δοµικό σχήµα του " Priamel" (: το σήµα κατατεθέν της αρχαϊκής ποίησης γενικά, και του Πινδάρου ειδικά: πρόκειται για έναν µηχανισµό παραγωγής έµφασης δια της προοδευτικής και αργής εστίασης στο θέµα ο αρχαϊκός ποιητής, καθυστερεί σε πολλά άλλα προτού µπει στο θέµα του ποτέ δεν είναι άµεσος). Πρβ. Τυπικό δείγµα ενός Priamel (Σαπφ. απ. 16 L.-P.): Οἰ µὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων οἰ δὲ νάων φαῖσ ἐπὶ γᾶν µέλαιναν ἔµµεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν ὄττω τις ἔραται (Στον 14. Ολ. δεν συµβαίνει να υπάρχει " Priamel") (γ) 3ον: Αναγνώριση της ειδολογικής ιδιαιτερότητας (τα λεγόµενα άλλα "µικρά είδη" της αρχαίας λυρικής ποίησης, που, ενδεχοµ ένως, µπολιάζουν την καθαρή "Επινίκια Ωδή"): Εδώ, ειδικά στον 14ο Ολυµπιόνικο, ρόλο έχει η δοµή του "Ύµνου" και της "ευχής" (Βλέπε Ed. Norden, Agnostos Theos. Ακόµη: Η. Meyer, Hymnische Stilelemente in der frühgriechischen Dichtung, Würzburg 1933). Αναγνώριση και Ανάλυση των στοιχείων της, της απόλυτης συµµετρίας της ωδής κ.λ. κυρίως από την Magrit Dönt ("Zur 14. Olympischen Ode Pindars," Rheinisches Museum für Philologie 126 (1983) ). IΙ. Β Narratio, Descriptio. (Modus narrativus, Modus descriptivus) Υπόδειξη ότι "τεχνικά" όλη αυτή η ωδή είναι δείγµα του "Περιγραφικού Τρόπου" (βλ. Ι.Ν. Καζάζης, Λυρική Ποίηση, τ. Α ', Θεσσαλονίκη: Βάνιας 2000). (Βλ. την κατεξοχήν ονοµατική δοµή του λόγου. Ακόµη και οι εγκλίσεις των κυρίων προτάσεων είναι εγκλίσεις προτάσεων επιθυµίας.) Καθώς µάλιστα στην ωδή αυτήν δεν υπάρχει Μύθος, δεν υπάρχει ούτε δείγµα "λυρικής αφήγησης" (όπως έχει ονοµαστεί από Wilamowitz, Dornseiff, Illig και άλλους η ειδική µορφή που παίρνει η "παλαιά επική Αφήγηση". Για τη "λυρική αφήγηση" (σε συνειδητή αντιδιαστολή προς την "επική αφήγηση", βλέπε Wilamowitz, Pindaros, Berlin P.S. Dornseiff, Pindars Stil, Βερολίνο 1921.

4 IΙΙ Μετά τη φιλολογική ανάγνωση και την ειδολογική αναγνώριση περνάµε στην "ερµηνευτική" προσέγγιση του ποιήµατος Ερώτηµα: Ποια η αίσθηση που έχουµε για την ωδή αυτή; Απάντηση: Ο Gildersleeve τόνιζε ότι "ενώ οι ποιητές θαυµάζουν την ωδή αυτήν ιδιαίτερα, οι εκδότες παραπονούνται για τις δυσκολίες της". Ποιες, όµως, είναι αυτές οι δυσκολίες; Οι φιλόλογοι έχουν ξεχωρίσει πέντε ή έξι: [1-2] εν υπάρχει µυθική αφήγηση ούτε ανάπτυξη γνωµικών [3] όσο για το τρίτο από τα απαραίτητα συστατικά ενός χορικού άσµατος, "την ειδική περίσταση", τον νικητή και τη νίκη, αυτά θίγονται σύντοµα, και, επιπλέον, µολονότι ο πατέρας κατά την τυπολογία µνηµονεύεται, ολοφάνερα δεν είναι σε θέση να συµµετάσχει στον εορταστικό κώµο είναι νεκρός και ήδη στον Άδη. Ακόµη [4]: η δοµή της ωδής απαρτίζεται από δύο στροφές (άρα δεν συµµορφώνεται προς το σύνηθες τριαδικό µετρικό σύστηµα) και, τέλος [5], τα δύο τρίτα της αφιερώνονται σε έναν ύµνο των Χαρίτων και µόνον το τελευταίο τρίτο της στο προκείµενο, στον "έπαινο του νικητή", που είναι και το σηµαντικότερο για τη γραµµατική του χορικού λυρισµού, όπως έχει καθιερωθεί πια γενικά από τον Elroy Bundy. Κυρίως ο συνδυασµός των προβληµάτων [3] και [5] υπαγορεύει το κεντρικό ερώτηµα: Τι είδους ενότητα µπορεί, ύστερα από όλα αυτά, να παρουσιάζει η µικρή αυτή ωδή; (Και θυµίζω ότι η ενότητα είναι το βασικό ζητούµενο των πινδαρικών ωδών από το 1821 και δώθε, µετά από τη µνηµειώδη υποµνηµατισµένη έκδοση του Dissen για να µη µιλήσουµε για την προεπιστηµονική φάση της φιλολογίας, η οποία σάστιζε κι αυτή από τον υψιπέτη ποιητή, που όλοι τον επαινούν και όλοι αδυνατούν να καταλάβουν, όπως θέλει και το σχετικό στιχούργηµα του Βολταίρου.) Η Πρότασή µας α ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ-ΛΥΡΙΚΟ & ΕΙ ΟΛΟΓΙΚΟ ΨΑΞΙΜΟ <ΤΥΠΟΥ BUNDY> διαπιστώθηκε η παρουσία των βασικών συστατικών µοτίβων του επινίκιου (Bundy) και, εποµένως, πιστοποιήθηκε ότι ο έπαινος του νικητή είναι όντως και εδώ ο στόχος του ποιήµατος. Πρέπει να αποδειχτεί και το ότι "όλα συµβάλλουν στον έπαινο νικητή". Απάντηση: Ένα από αυτά τα ειδολογικά απαιτούµενα µοτίβα, ο

5 "έπαινος της θεότητας, των Μουσών ή των Χαρίτων" [εδώ, για λόγους εντοπιότητας µετατράπηκε σε: των Χαρίτων] µεταβλήθηκε από τον Πίνδαρο σε πλήρη Ύµνο (και [προσ]ευχή) των Χαρίτων (η παραλλακτική µέθοδος (variatio) έχει πολλές µορφές: διαστολή και συστολή ενός µοτίβου, συνδυασµό µε άλλα κ.ο.κ.) Με τη de facto λειτουργ ί α αυτού του µοτίβου-ύµνου [τοποθετηµένου, όπως και το Priamel, τυπικά σχεδόν στο προοίµιο του επινίκιου], ως r e t a r d a t i o συντελέστηκε η µετακίνηση έµφασης της ωδής στο καθαυτό "Επινίκιο Πρόγραµµα" (που πιάνει τους στ. 17-τέλος), και τονίστηκε το περιεχόµενο των δύο καταληκτικών στίχων Αλλά και η ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ µας είχε οδηγήσει στην ίδια διαπίστωση, ότι δηλαδή: στην τελευταία πρόταση της ωδής θέση "έµφασης", όπου η δήλωση περί το ρήµα "εστεφάνωσε" (: στο µοτίβο "απονοµής επάθλου", τυπικό στο Επινίκιο Πρόγραµµα) εκεί συµπυκνώθηκε το "µήνυµα" της ωδής. Ταυτόχρονα η προσεχτική ανάλυση των µοτίβων παρά τη φαινοµενική ανατροπή της ισορροπίας µεταξύ "ύµνου" και "επινικίου" δείχνει µια συµµετρικότητα απόλυτη, κάτι που δηµιουργεί και από άλλη πλευρά την "ενότητα" ανέκαθεν το πρώτο ζητούµενο της πινδαρικής έρευνας (ανάλυση της Magrit Dönt): 1η στροφή (γενικού χαρακτήρα) 1-5α Προσφώνηση, Αναφορά στον "τόπο λατρείας" 5β - 12 "Ευλογία" (γάρ): Επίδραση των Χαρίτων 5β - 7 πάνω στη Γη (σε δευτεροπρόσωπο ύφος, σύν ὑµῖν) 8-12 στον Ουρανό (σε τριτοπρόσωπο ύφος, οὐδέ σέβοντι) 2η στροφή (ατοµικού χαρακτήρα, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη πραγµατικότητα): 13-17α Προσφώνηση, Αναφορά στον "µύθο γέννησης" 17β - 24 "Ευλογία" (γάρ): Επίδραση των Χαρίτων πάνω στον Ασώπιχο φέρνει 17β - 20α απονοµή Τιµής στην πόλη (σε δευτεροπρόσωπο ύφος) 20β - 24 απονοµή Τιµής στον πατέρα κάτω στον Άδη (σε τριτοπρόσωπο ύφος) β Άλλα: Μύθος δεν υπάρχει στην ωδή αυτή, αλλά µόνον "µυθικά στοιχεία".

6 Γνώµαι όντως δεν υπάρχουν, εκτός αν θεωρηθεί "γνωµικής" φύσης η φράση "σὺν γὰρ ὑµῖν τὰ τερπνὰ καὶ τὰ γλυκέα ἄνεται πάντα βροτοῖς" (5-6), που ορθότερα θεωρούνται µέρος της "ευλογίας" των Χαρίτων, δηλ. τµήµα της υµνητικής δοµής.

7 Πινδ. 14. Ολυµπιόνικος. Συντακτική κωλοµέτρηση Καφισίων ὑδάτων λαχοῖσαι αἴτε ναίετε καλλίπωλον ἕδραν, ὦ λιπαρᾶς ἀοίδιµοι βασίλειαι χάριτες Ἐρχοµενοῦ, παλαιγόνων Μινυᾶν ἐπίσκοποι, κλῦτ(ε) ἐ π ε ί εὔχοµαι σὺν γ ὰ ρ ὑµῖν τὰ τερπνὰ καὶ τὰ γλυκέα ἄνεται πάντα βροτοίς, εἰ σοφός, εἰ καλός, εἴ τις ἀγλαὸς ἀνήρ οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεµνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χορούς οὔτε δαῖτας ἀλλὰ πάντων ταµίαι ἔργων ἐν οὐρανῷ, χρυσότοξον θέµεναι πάρα Πύθιον Ἀπόλλωνα θρόνους, αἰέναον σέβοντι πατρὸς Ὀλυµπίοιο τιµάν. < ὦ> πότνι(α) Ἀγλαΐα φιλησίµολπέ τ(ε) Εὐφροςύνα, θεῶν κρατίστου παῖδες, ἐπακοοῖτε νῦν Θ α λ ί α τε ἐρασίµολπε, ἰδοῖσα τόνδε κῶµον ἐπ() εὐµενεῖ τύχᾳ κοῦφα βιβῶντα Λυδῷ γὰρ Ἀσώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν µελέταις τ(ε) ἀείδων ἔµολον, ο ὕ ν ε κ (α) Ὀλυµπιόνικος ἁ Μινύεια σεῦ ἕκατι. µελαντειχέα νῦν δόµον Φερσεφόνας ἔλθ(ε), Ἀχοῖ, πατρὶ κλυτάν φέροισ(α) ἀγγελίαν, Κλεόδαµον ὄ φ ρ ( α) i δ ο ῖ σ (α) υἱὸν εἴ πῃ ς ὅτι οἱ νέαν κόλποις παρ() εὐδόξοις Πίσας ἐστεφάνωσε κυδίµων ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν 1η συντακτική πυραµίδα: α-πρόταση κλῦτ(ε)+ µτχ, αἵ-πρόταση, παράθεση ἐ π ε ὶ - πρόταση γάρ-πρότ. / αλλά [επιθ. φράση µτχ. φρ.]... σέβοντι {Ρυθµός περιόδου: (αναβατικός) - καταβατικός] 2η συντακτική πυραµίδα: α-πρόταση ἐπακοοῖτε + παράθεση µτχ. φράση γάρ-πρότ. οΰνεκα-πρότ. [Ρυθµός περιόδου: (αναβατικός) - καταβατικός] 3η συντακτική πυραµίδα: α-πρόταση ἔλθ(ε) +µτχ. φρ. όφρα- πρότ. µτχ ότι... ἐστεφάνωσε [Ρυθµός περιόδου: καταβατικός]

8 Τι είναι η γραµµατική του χορικού λυρισµού Elroy Bundy (1962) Στο κυνήγι της ενότητας (1821, Dissen 1922 Wilamowitz, µετά την αµερικανική New Criticism υπάρχει ένα σηµείο καµπή: Elroy Bundy (1962) Πρόκειται για συµβολή στη λεγόµενη "Ειδολογική κριτική". Η θέση του: (α) Σκοπός της επινίκιας ωδής είναι ο έπαινος του νικητή" (β) Όλα στην επινίκια ωδή κατατείνουν στον έπαινο του νικητή (εµµέσως ή αµέσως στη µορφή και στο περιεχόµενο). Το περιεχόµενο συνίσταται σε µια σειρά τυπικών µοτίβων ενώ µε µορφή εννοούµε το ύφος και τη δοµή, τον τρόπο επεξεργασίας των µοτίβων αυτών. (1) Ως προς την αρχαϊκή αισθητική To Priamel είναι µέρος ουσιώδες της αρχαϊκής αισθητικής, η οποία ποτέ "δεν µπαίνει στο θέµα" αµέσως. Tα ποιητικά µερίδια διευθετούνται µε τη βοήθεια "σχηµάτων" όπως είναι: ο κύκλος, ο κατάλογος (µορφές έντεχνες της παρατακτικότητας) και µε τεχνικές όπως: η αποσπασµατικότητα, η ελλειπτικότητα και η ασυνέχεια της αφήγησης σε συνειδητή αντιδιαστολή προς την αίσθηση της συµπαγούς αφήγησης, την οποία επιδιώκει το έπος. (Φυσικά και άλλα "ρητορικά" σχήµατα εµφανίζονται στην αρχαϊκή σύνθεση, τα οποία έχουν δοµικό, όχι κοσµητικό ρόλο. Η συµµετρικότητα, ο νόµος των τριών, ο νόµος της προοδευτικής αύξησης των εν παρατάξει λέξεων ή κώλων, κ.ά.) Κεντρική η θέση στην αρχαϊκή αισθητική καταλαµβάνει το Priamel, η προοδευτική εστίαση στο θέµα, η οποία λειτουργεί ως µια µορφή retardatio και αποσκοπεί στην κλιµάκωση της έντασης. Ο Β. θεωρεί το σχήµα του Priamel και τον Κατάλογο µοτίβων ως µιαν αξεδιάλυτη ενότητα. (2) Ως προς τα συµβατικά µοτίβα Ιδού (κατά τον Bundy) ο κατάλογος των µοτίβων που απαντούν (αν όχι όλα, τα βασικότερα) σε κάθε επινίκια ωδή. ίνω "πλήρη" κατάλογο, σε δική µου κατάταξη και µε σταυρό σηµειώνω τα µοτίβα εκείνα που εµφανίζονται στον 14ο Ολυµπιόνικο): Ι. Ο Νικητής: όνοµά του [+] πατρώνυµο [+], γένος πόλη [+] έπαινος φυλής [=+ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ '"ΕΥΧΗ"] όνοµα προπονητή ο τύπος του διαγωνισµού (Ολυµπιόν, πυθιόνικος, κ.λ.) [+] είδος αθλήµατος (πυγµαχία...) [Αντίθετα ποτέ δεν δίνονται λεπτοµέρειες διεξαγωγής αγώνα (ο "τύπος" δηλαδή δίνεται και όχι "ατοµικά" χαρακτηριστικά)] η ανακοίνωση της νίκης [+] µοτίβο ανακήρυξης νικητή (στέψις) [+] έπαθλο, φιάλη, τρίπους, // στέφανος [+] επίκληση στις Μούσες (ευχή) [+] νίκη µε βοήθεια θεού [+]

9 II. Ο ποιητής: τα διαπιστευτήριά του (: αντλεί έµπνευση από Μούσες, Χάριτες, θεό...) το µοτίβο της 'άφιξης: έρχεται να πάρει µέρος στον κώµο [κωµάσωµεν Ν ] [+] συνθέτει ύµνο για τον κώµο [ἐπέων γλυκὺν ὕµνον Ν ] [+] το τραγούδι εξασφαλίζει αθανασία στον θνητό νικητή φιλία συνδέει νικητή-ποιητή III. Laus victoris ([+]) Κατάλογος άλλων νικών του ιδίου ή της οικογένειάς του αρετές πνευµατικές σωµατικές δίκαιος θεοσεβής φιλόξενος συγκεκριµένα επιτεύγµατά του πολεµικά, µη πολεµικά αποτέλεσµά τους: ο πλούτος του ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟ Ι ΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι ΙΟ ΑΜΕΣΩΣ, Ή, ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ Ή ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ (Ισθµ. 11) στους προγόνους ο σπόρος της νίκης Varia Επινίκιοι Τόποι Η ωδή ως σπονδή ευχή για περισσότερες νίκες ιερός γάµος θεού θνητού ηδονή-βία φως-σκότος θνητός-θεός εφήµερος-αιώνιος κοσµική τάξη θνητή αταξία φύση και ο "κόσµος" της οι νεκροί συµµετέχουν στη γιορτή Μεταφορές (ναυτικού βίου κ. άλλες)... [+]

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία Κική Δημουλά «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν ἄγαλμα, ἐγώ σέ πρσφωνῶ γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Ι.Θ. Κακριδής «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Αληθινά λυπούμαι που τον καιρό αυτό είμαι αναγκασμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, κι έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ.

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. (2015) Περίληψη Σκιαγραφείται η Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ) για την Δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Ε. Κείμενο από το πρωτότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστιν Ἀθηναίοις ἔχουσι τοσαῦτ ἐπιτειχίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ *

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιας νομικής έννοιας 1. Αποτελεί άραγε η ιστορία των εννοιών το δικαστήριό τους ό πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a d) Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για το Περιβάλλον!

Τα πάντα για το Περιβάλλον! Ιούλιος Αύγουστος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Τα πάντα για το Περιβάλλον! Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος συμμετείχαμε εθελοντικά σε μια προσπάθεια του Δήμου Ζηρού για τον συμβολικό

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F.

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F. Η απελευθέρωση της oικονοµικής επιστήµης Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση Drucilla K. Barker & Susan F. Feiner Επιστηµονική Επιµέλεια - Εισαγωγή Αντιγόνη Λυµπεράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις: Να συγκρίνετε την τιμωρία αυτή με τη θανάτωση που προτάθηκε παραπάνω (κτείνειν ὡς νόσον πόλεως). Είναι η κύρωση αυτή ηπιότερη ή όχι και γιατί; Στο παρατιθέμενο απόσπασμα του πλατωνικού

Διαβάστε περισσότερα

marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER

marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER HERMAWAN KARTAJAYA IWAN SETIAWAN Ευχαριστούµε την εταιρεία Coca-Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. και την τράπεζα EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Δ. Δασκαλοπούλου Σ. Κ. Αρχοντάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής ε πιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 30 χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Αἰτοῦμαι οὖν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ τῷ ἀπολογουμένῳ ἢ τοῖς κατηγόροις, εἰδότας ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ, μάλ εὔφωνος ὤν, κατασιωπησάμενος ἔλεξεν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Σ. Ξυνόγαλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της έκτασης του όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά

Διαβάστε περισσότερα