ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αριθµός 14/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αριθµός 14/2010"

Transcript

1 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αριθµός 14/2010 Σήµερα 13 Μαΐου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα στο Κατάστηµα του Αρείου Πάγου συνήλθε, ύστερα από νόµιµη πρόσκληση, η, κατά το άρθρο 14 παρ. 2 και 4 του Κώδικα Οργανισµού ικαστηρίων και Κατάστασης ικαστικών Λειτουργών, διοικητική ολοµέλεια στην οποία έλαβαν µέρος οι: Γεώργιος Καλαµίδας, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ηµήτριος αλιάνης, Ηλίας Γιαννακάκης, ηµήτριος Πατινίδης, Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, Βασίλειος Ρήγας - Εισηγητής, Ρένα Ασηµακοπούλου, Σπυρίδων Ζιάκας, Χαράλαµπος Ζώης, Χαράλαµπος Παπαηλιού, Χαράλαµπος ηµάδης, Αθανάσιος Κουτροµάνος, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Βασίλειος Λυκούδης, Βασίλειος Φούκας, Γεώργιος Χρυσικός, Νικόλαος Ζαΐρης, ήµητρα Παπαντωνοπούλου, Νικόλαος Λεοντής, Βιολέττα Κυτέα, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ελευθέριος Μάλλιος, Γεωργία Λαλούση, Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτης, Γρηγόριος Κουτσόπουλος, Σπυρίδων Μιτσιάλης, Γεώργιος Γεωργέλλης, Παναγιώτης Κοµνηνάκης, ηµήτριος Μουστάκας, Παναγιώτης Ρουµπής, Ανδρέας ουλγεράκης, Κωνσταντίνος Φράγκος, Νικόλαος Πάσσος, Σοφία Καραχάλιου, ηµήτριος Τίγγας, Νικόλαος Μπιχάκης, ηµητρούλα Υφαντή, Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά, Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Χρυσόστοµος Ευαγγέλου,

2 Αριθµός 14/ σελ. 2 Κωνσταντίνος Τσόλας, ηµήτριος Κράνης, Χριστόφορος Κοσµίδης, Ανδρέας Ξένος, Κυριακούλα Γεροστάθη και Βασίλειος Φράγγος, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκε ως γραµµατέας της Ολοµέλειας η Αλεξάνδρα Χαραλάµπους, Αναπληρώτρια Προϊσταµένης ιεύθυνσης της Γραµµατείας του Αρείου Πάγου. Η ιοικητική Ολοµέλεια συνήλθε σε Συµβούλιο ύστερα από την υπ αριθ. 206/ πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου προκειµένου να ανταλλάξει απόψεις σχετικά µε την αντιµετώπιση του νοµικού ζητήµατος, που δηµιουργείται εξ αφορµής των καταδικαστικών για την Ελλάδα αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώπου λόγω απορρίψεως αναιρετικών λόγων ως αορίστων. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Βασίλειος Ρήγας έθεσε υπόψη των µελών της Ολοµέλειας το παραπάνω έγγραφο και ανέπτυξε την εισήγησή του ως εξής: Κατά την παγία αρεοπαγιτική νοµολογία, για το ορισµένο και συνεπώς το παραδεκτό των αναιρετικών λόγων της ευθείας ή εκ πλαγίου παραβιάσεως ουσιαστικού κανόνα δικαίου, κατά το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολ, απαιτείται να αναφέρονται στο αναιρετήριο µε πληρότητα και σαφήνεια και όχι αποσπασµατικώς και επιλεκτικώς, τα γενόµενα δεκτά από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικά περιστατικά ή οι «παραδοχές» αυτού, υπό τα οποία ή τις οποίες συνετελέσθη η επικαλουµένη παραβίαση. Ειδικότερα, γίνεται δεκτό περίπου στερεοτύπως ότι: «Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4, και ΚΠολ, για την πληρότητα του λόγου αναίρεσης µε τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας παραβίαση των κανόνων ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1α ΚΠολ ), πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο, εκτός από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου που

3 Αριθµός 14/ σελ. 3 φέρονται ότι παραβιάστηκαν, το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου, εφόσον δε το δικαστήριο αποφάνθηκε επί της ουσίας της υπόθεσης, µε πληρότητα και σαφήνεια, και όχι αποσπασµατικά και επιλεκτικά, τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε αυτό, υπό τα οποία συντελέσθηκε η προβαλλόµενη παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου, ώστε από το αναιρετήριο να προκύπτει η νοµική πληµµέλεια, δοθέντος ότι η αοριστία του λόγου της αναίρεσης δε µπορεί να συµπληρωθεί µε παραποµπή σε άλλο διαδικαστικό έγγραφο. Επίσης, για να είναι ορισµένος ο λόγος αναίρεσης, µε τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας η νοµική πληµµέλεια ότι η απόφασή του στερείται νόµιµης βάσης (άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ ), πρέπει να αναφέρονται, πλην των άλλων, µε πληρότητα, οι ουσιαστικές παραδοχές του δικαστηρίου, υπό τις οποίες συντελέσθηκε η αποδιδόµενη παράβαση και η αιτία συνεπεία της οποίας συµβαίνει τούτο, ήτοι αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αντιφατικές αιτιολογίες, οπότε πρέπει να καθορίζεται σε τι συνίσταται η αντίφαση και από ποία αντιτιθέµενα µέρη προκύπτει, ή εάν έχει ανεπαρκείς αιτιολογίες, οπότε πρέπει περαιτέρω να καθορίζεται σε τι συνίσταται η ανεπάρκειά τους, ποίο δηλαδή το στοιχείο που λείπει, το οποίο είναι αναγκαίο για την επάρκειά τους» (βλ. ενδεικτικώς ΟλΑΠ 32/1996, 27/1998 και από τις τελευταίες 2041, 1423, 1421, 1340, 1291, 1279, 1216, 1215, 1013, 1012, 1007, 980, 694, 401, 365, 348, 221, 126, 69 του 2009). 2. Νοµολογία του Ε Α Με δώδεκα αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου των ικαιωµάτων του Ανθρώπου κατεδικάσθη η Ελλάδα στην καταβολή αποζηµιώσεων στους προσφεύγοντες, ένεκα προσβολής υπό του Αρείου Πάγου του δικαιώµατος αυτών να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, συνεπεία της απορρίψεως, δυνάµει της ανωτέρω

4 Αριθµός 14/ σελ. 4 αρεοπαγιτικής πρακτικής, ως απαραδέκτων λόγων αναιρέσεως, επειδή οι προσφεύγοντες δεν διελάµβαναν στα αναιρετήρια τις παραδοχές των αναιρεσιβαλλοµένων αποφάσεων. Ειδικότερα, το Ε Α δέχεται διά των εν λόγω αποφάσεών του σχεδόν πανοµοιοτύπως ότι: «α) ο εθνικός νοµοθέτης δικαιούται να θεσπίζει ή να µη θεσπίζει το ένδικο µέσο της αιτήσεως αναιρέσεως κατά την κρίση του, δυνάµενος να τάσσει και προϋποθέσεις του παραδεκτού της αυστηρότερες εκείνων του ενδίκου µέσου της εφέσεως, αλλά αν θεσπίσει το ένδικο µέσο της αναιρέσεως, πρέπει να διασφαλίζονται οι εγγυήσεις του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, τηρουµένης ως προς αυτό και της αρχής της αναλογικότητας, β) ο κανόνας περί της ανάγκης µνείας στο αναιρετήριο για το παραδεκτό (ορισµένο) του αναιρετικού λόγου των πραγµατικών παραδοχών της αναιρεσιβαλλοµένης αποφάσεως δεν απορρέει από συγκεκριµένη δικονοµική διάταξη, αλλ αποτελεί νοµολογιακή κατασκευή, γ) το δικαστήριο (το Ε Α) µπορεί να δεχθεί ότι ο κανόνας αυτός, ήτοι της αναγκαιότητας αναφοράς των παραδοχών του δικαστηρίου της ουσίας, είναι σύµφωνος προς τις αρχές της νοµικής ασφαλείας και της καλής απονοµής της δικαιοσύνης, δ) στις κριθείσες περιπτώσεις δεν ανεφέροντο στα αναιρετήρια τα γενόµενα δεκτά από τις αναιρεσιβαλλόµενες αποφάσεις πραγµατικά γεγονότα, αλλά τούτο δεν ήταν αναγκαίο, διότι οι προσφεύγοντες (αναιρεσείοντες) είχαν παραθέσει περιληπτικώς στην εισαγωγή της αιτήσεώς των τα κυριότερα πραγµατικά γεγονότα της υποθέσεως, την µέχρι τότε ακολουθηθείσα διαδικασία και τις αιτιάσεις των κατά των προσβαλλοµένων αποφάσεων και εξάλλου είχαν επισυνάψει στις αιτήσεις των τις προσβαλλόµενες αποφάσεις και τέλος ε) κατόπιν τούτων προσεβλήθη το δικαίωµά των να προσφεύγουν σε δικαστήριο, ως περιορισθέν ανεπιτρέπτως» (βλ. τις αποφάσεις Ε Α από

5 Αριθµός 14/ σελ επί προσφυγής Λιακόπουλου, από , επί προσφυγής Ευσταθίου κλπ, από , επί προσφυγής Ζουµπουλίδη, από επί προσφυγής Λιοναράκη, από επί προσφυγής Βασιλάκη, από επί προσφυγής Κοσκινά κλπ, από επί προσφυγής Αλβανού κλπ, από επί προσφυγής Ρέκλου κλπ, από επί προσφυγής Πιστόλη κλπ, από επί προσφυγής Ρουµελιώτη, από επί προσφυγής ηµόπουλου και από επί προσφυγής Κοψίδη). 3. Κριτική της Νοµολογίας του Ε Α Εν σχέσει προς τις διατυπούµενες στις ανωτέρω αποφάσεις κρίσεις του Ε Α (παραβλεποµένων των υφολογικού χαρακτήρα ακροτήτων περί αρεοπαγιτικών τεχνασµάτων, µηχανευµάτων, πραιτωρικών λύσεων κλπ), είναι παρατηρητέα τα ακόλουθα: Α. Νοµική κατασκευή Ο κανόνας ότι ο αναιρετικός λόγος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραδεκτής προβολής του (κατηγορία της οποίας συνιστά και το ορισµένο του λόγου), προβλέπεται ρητώς από τα άρθρα 118 αρ. 4 και 577 ΚΠολ, κατά τα οποία τα δικόγραφα πρέπει να αναφέρουν το αντικείµενό τους κατά τρόπο σαφή, ορισµένο και ευσύνοπτο, ο δε Άρειος Πάγος πρώτα συζητεί για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως, την οποία απορρίπτει, αν λείπει κάποια προϋπόθεση του παραδεκτού της, ακολούθως δε, αν είναι παραδεκτή η αίτηση, εξετάζει το παραδεκτό των λόγων της. Η νοµική κατασκευή συνίσταται στη λύση νέου προβλήµατος διά της εξετάσεώς του εντός νοµοθετικού πλαισίου τεθέντος προς ρύθµιση αλλοίων ζητηµάτων. Συνεπώς, ο ανωτέρω κανόνας της ανάγκης πληρότητας του αναιρετικού λόγου, ως προϋποθέσεως του παραδεκτού αυτού, τιθέµενος ευθέως υπό του ΚΠολ, δεν είναι γέννηµα νοµικής κατασκευής. Εξάλλου, ο προκύπτων εκ νοµικής κατασκευής κανόνας δικαίου δεν

6 Αριθµός 14/ σελ. 6 υπολείπεται κατ αξίαν του ρητώς υπό νοµοθετικού κειµένου προς διευθέτηση ορισµένης ανάγκης εισαγοµένου ή του ερµηνευτικώς συναγοµένου εξ αυτού κανόνα. Β. υνατότητα θεσπίσεως αυστηρής (µε προϋποθέσεις παραδεκτού) αναιρέσεως Για την αποσαφήνιση του αληθούς νοήµατος ορισµένου κανόνα δικαίου ή τη δηµιουργία νέου, προς κατάστρωση της µείζονος προτάσεως νοµικού συλλογισµού, ο νοµικός χρησιµοποιεί ορισµένα τυπικά συλλογιστικά σχήµατα. Είναι τα argumenta a simile, e contrario, a majiore ad minus, a minore ad majus, a fortiori και ad absurdum, χρησιµοποιούµενα κατ επιλογήν και αναλόγως της προσφορότητάς τους προς επίλυση του συγκεκριµένου νοµικού ζητήµατος. Το argumentum a majiore ad minus, εκ του µείζονος προς το έλασσον, αποτελεί άµεσο συλλογισµό (κατ ακριβολογίαν όχι συλλογισµό, αλλ άµεσο διαλογισµό), του οποίου η υπαλλάσσουσα πρόταση στηρίζεται στην ποσοτική διαφορά αυτής προς τη µία και µόνη προκειµένη. Ο άµεσος συλλογισµός θεµελιώνεται επί της σχέσεως υπερτάξεως ή υποτάξεως δύο εννοιών, λαµβανοµένων κατά το πλάτος αυτών. Εκ της υπαλλαγής έπεται ότι η υπαλλάσσουσα πρόταση (συµπέρασµα) είναι αληθής, εφόσον η προκειµένη είναι αληθής. Βάση του συλλογισµού τούτου είναι ότι εφόσον ισχύει κάτι γενικώς, τούτο ισχύει και για τα µερικότερα (quidquid de omnibus valet, valet etiam de quibusdam et de singulis), κατά τον τύπο: Όλα τα Α είναι Β. Ορισµένα Α είναι Β. Συνεπώς, εκ της αποτελούσης τη συλλογιστική βάση του Ε Α προτάσεως περί της εξουσίας του εθνικού νοµοθέτη να παρέχει ή όχι το ένδικο µέσο της αναιρέσεως, προκύπτει το ακόλουθο άµεσο συλλογιστικό σχήµα:

7 Αριθµός 14/ σελ. 7 Προκειµένη πρόταση: Η χορήγηση γενικώς δικαιώµατος ασκήσεως αναιρέσεως ανήκει στις δυνατότητες του εθνικού νοµοθέτη. Υπαλλάσσουσα πρόταση (συµπέρασµα): Η χορήγηση περιορισµένου δικαιώµατος ασκήσεως αναιρέσεως περιλαµβάνεται στις δυνατότητες του εθνικού νοµοθέτη. Και τούτο, διότι η περιορισµένη χορήγηση του δικαιώµατος ασκήσεως αναιρέσεως, τουθόπερ αντιστοιχεί προς τη νοµοθετική διάπλαση αυστηρής, ήτοι µε προϋποθέσεις παραδεκτού, αναιρέσεως, αποτελεί έλασσον έναντι της θεµιτής ευχερείας του εθνικού νοµοθέτη να µη χορηγεί παντάπασι το δικαίωµα ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως. Εποµένως, η συναγωγή υπό του Ε Α, εκ του κανόνα ότι είναι δικαίωµα του εγχωρίου νοµοθέτη να µη χορηγεί δικαίωµα ασκήσεως αναιρέσεως, του κανόνα ότι δεν είναι δικαίωµά του να εισάγει αυστηρή αναίρεση, ήτοι να θέτει προϋποθέσεις του παραδεκτού αυτής, ούτε καθήκον του Ακυρωτικού να εξετάζει τη συνδροµή τους, πάσχει από πλευράς τυπικής λογικής. Γ. Έλλειψη ταυτότητας και αντίφαση µεταξύ της ανάγκης σεβασµού του ρυθµιστικού πλαισίου της αυστηρής αναιρέσεως και της δυνατότητας παραθεωρήσεως τούτου Οµοίως, πάσχει λογικώς η κρίση ότι «το δικαστήριο µπορεί να δεχθεί ότι ο κανόνας αυτός, ήτοι της αναγκαιότητας αναφοράς των παραδοχών του δικαστηρίου της ουσίας, είναι σύµφωνος προς τις αρχές της νοµικής ασφαλείας και της καλής απονοµής της δικαιοσύνης», αλλά η µη αναφορά στο αναιρετήριο, ως προς τις διαγνωσθείσες υπό του Ε Α περιπτώσεις, των γενοµένων δεκτών από τις αναιρεσιβληθείσες αποφάσεις πραγµατικών γεγονότων δεν ήταν αναγκαία, διότι οι προσφεύγοντες (τότε αναιρεσείοντες) «είχαν παραθέσει περιληπτικώς στην εισαγωγή των αιτήσεών των τα κυριότερα πραγµατικά γεγονότα της

8 Αριθµός 14/ σελ. 8 υποθέσεως, την µέχρι τότε ακολουθηθείσα διαδικασία και τις αιτιάσεις των κατά των προσβαλλοµένων αποφάσεων». Η έλλογη σκέψη πρέπει να πειθαρχεί στις τέσσαρες θεµελιώδεις αρχές του ορθού λόγου, ήτοι τους ανωτάτους νόµους της ταυτότητας, της αντιφάσεως, του αποκλεισµού του τρίτου και του αποχρώντος λόγου. Οι νόµοι αυτοί πρέπει να διέπουν και τη νοµική σκέψη γενικώς και τη δικαστική κρίση ειδικότερα. Οι προπαρατεθείσες νοµικές σκέψεις των ανωτέρω αποφάσεων δεν φαίνεται να στοιχούνται προς τους δύο πρώτους εκ των ανωτάτων νόµων της νοήσεως και δη το νόµο της ταυτότητας, αφού εξοµοιούνται δύο αντίθετα αντικείµενα, ήτοι η υποχρέωση σεβασµού και η παραθεώρηση ενός και του αυτού κανόνα, του περί της αναγκαιότητας δηλ. προβολής ορισµένως του αναιρετικού λόγου, καθώς και το νόµο της αντιφάσεως, ως γινοµένης δεκτής της αληθείας δύο αντιφατικών προτάσεων, τουτέστιν τόσο της αναγκαιότητας, όσο και της µη αναγκαιότητας προβολής του αναιρετικού λόγου εν πληρότητι. Η εφαρµογή του δικαίου εξάλλου πρέπει να γίνεται ελλόγως. Τις αρχές της έλλογης εφαρµογής του δικαίου φαίνεται βεβαίως ακολουθούν και το Ε Α, εφόσον οι αποφάσεις του βρίθουν νοµικών συλλογισµών, ερµηνευτικών αναλύσεων, επιχειρηµάτων κλπ. Εν τούτοις, οι ανωτέρω σκέψεις του αποκλίνουν προς την άλογη εφαρµογή του δικαίου, παραπέµπουσες στη «δικαιοσύνη του καδή», αποφαινοµένη κατά περίπτωση και επιτρέπουσα τη διαφορετική διάγνωση οµοίων ζητηµάτων ή την οµοία κρίση αντιθέτων περιπτώσεων.. υνατότητα υποκαταστάσεως των ελλείψεων του αναιρετηρίου διά των στοιχείων του φακέλου. Περαιτέρω, εδέχθη το Ε Α ότι η παράλειψη µνείας στο αναιρετήριο υποχρεωτικών στοιχείων του αναιρετικού λόγου µπορεί να αναπληρωθεί από το περιεχόµενο του φακέλου, στον οποίο πρέπει να προσφεύγει ο Άρειος Πάγος, προκειµένου να

9 Αριθµός 14/ σελ. 9 εντοπίζει ελλείπον ουσιώδες και υποχρεωτικώς καταχωρητέο στο αναιρετήριο στοιχείο. Και η κρίση αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση προς το γενικώς κρατούντα στα δικονοµικά δίκαια κανόνα ότι το εισαγωγικό δίκης δικόγραφο (αγωγή, ένδικο µέσο κλπ) πρέπει να διαλαµβάνει πλήρως και σαφώς την ιστορική του αιτία, η οποία δεν µπορεί να προκύπτει εξ άλλων εγγράφων. Τη συµπεριληπτέα άλλωστε στο ένδικο µέσο ιστορική αιτία αποτελούν οι λόγοι αυτού, σύµφωνα µε τα άρθρα 118 αρ. 4, 501, 520, 547, 566 ΚΠολ. Ε. Παραθεώρηση της φύσεως του αναιρετικού ελέγχου Ο αναιρετικός έλεγχος είναι νοµικός. Αποσκοπεί στη διόρθωση των νοµικών σφαλµάτων της προσβαλλοµένης αποφάσεως. Αντιθέτως, κείται εκτός του βεληνεκούς του η έρευνα της ορθότητας των πραγµατικών διαπιστώσεων του ουσιαστικού δικαστή. Γι αυτό τα νοµικά σφάλµατα ελέγχονται µόνον εν σχέσει προς τα γενόµενα δεκτά από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικά γεγονότα και όχι εν αναφορά προς τους ισχυρισµούς του διαδίκου. Τους κανόνες αυτούς φαίνεται να παραβλέπει το Ε Α, διά της κρίσεώς του ότι η παράλειψη αναφοράς στο αναιρετήριο των «παραδοχών» εκαλύπτετο, αφού οι προσφεύγοντες «είχαν παραθέσει περιληπτικώς στην εισαγωγή της αιτήσεώς της τα κυριότερα πραγµατικά γεγονότα της υποθέσεως». Η σύγχυση µεταξύ γεγονότων, το µεν ανελέγκτως γενοµένων από το ουσιαστικό δικαστήριο δεκτών, το δε υπό του διαδίκου προβληθέντων (αλλ αδιαφόρων για το συγκεκριµένο αναιρετικό έλεγχο), είναι προφανής. ΣΤ. Ανεπάρκεια της αρχής της αναλογικότητας να δικαιολογήσει την απόκλιση εκ του κανόνα Αλλά και η επικαλουµένη αρχή της αναλογικότητας αδυνατεί να δικαιολογήσει την απόκλιση εκ του κανόνα της ανάγκης πληρότητας του αναιρετηρίου για το ορισµένο του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως. Η ωφέλεια εκ της παρακάµψεως του εν λόγω

10 Αριθµός 14/ σελ. 10 βασικού κανόνα είναι η απαλλαγή του αναιρεσείοντος εκ του βάρους να παραθέσει λίγες φράσεις στο αναιρετήριό του. Η εν λόγω υποχρέωση είναι ηπία, δικαιολογείται πλήρως, ως εκτίθεται αµέσως κατωτέρω και ερείδεται επί των από µακρού κρατούντων δικονοµικών θεσµίων. Η απάλειψη συνεπώς του σχετικού βάρους του διώκοντος τον αναιρετικό έλεγχο, να προσδιορίσει πλήρως την αποδιδοµένη στην πληττοµένη απόφαση πληµµέλεια, δεν αποτελεί επαρκές αντιστάθµισµα προς παράκαµψη ευλόγου και ευχερώς τηρητέου υπ αυτού βασικού δικονοµικού κανόνα. Ζ. Κανονιστική απροσδιοριστία Βεβαίως το Ε Α εδέχθη ότι προσβολή του δικαιώµατος προσφυγής σε δικαστήριο υπήρξε υπό τις ειδικές συνθήκες των συγκεκριµένων περιπτώσεων, αφήνον ανοικτό το ενδεχόµενο ανάλογη κρίση περί απαραδέκτου ένεκα αοριστίας αναιρετικού λόγου να µη συνιστά παράβαση του άρθρου 6 1 της ΕΣ Α. εν προσδιορίζει όµως τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες πρέπει να παρακάµπτεται ο κανόνας της υποχρεώσεως συντάξεως πλήρους και ορισµένου αναιρετηρίου και δη τους δικαιολογούντες την κατάφαση της αοριστίας του αναιρετικού λόγου όρους. Η. Το ουσιαστικώς άτοπο της εκδοχής του Ε Α και το προς ακρόαση δικαίωµα του αναιρεσιβλήτου Ακόµη, η συµµόρφωση προς την ανωτέρω στρασβούργεια απόφανση περί της υπό απροσδιόριστα στοιχεία καταφάσεως ή µη της αοριστίας των αναιρετικών αιτιάσεων, δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα, τόσο για τον Άρειο Πάγο, ο οποίος, εκτρεπόµενος του λειτουργικού ρόλου του, θα πρέπει, εάν µάλιστα γενικευθεί ο κανόνας της υποχρεώσεως προσφυγής στα στοιχεία της δικογραφίας, να ερευνήσει πληθύν δικογράφων για τη συµπλήρωση του ελλιπούς αναιρετηρίου, όσο και για τον αναιρεσίβλητο, ο οποίος κατά προσβολή του δικαιώµατός του προς ακρόαση, θα πρέπει να απαντά επί πιθανών, αρχικώς

11 Αριθµός 14/ σελ. 11 αγνώστων και ακολούθως κατά δικαστική έµπνευση εξειδικευοµένων αιτιάσεων. Θ. Αίτια του απαραδέκτου των αναιρετικών λόγων Η νοµολογία του Αρείου Πάγου, εν σχέσει προς το αναγκαίο περιεχόµενο του αναιρετηρίου, φαίνεται ίσως απαιτητική. Οι ποικίλες διατυπώσεις όµως των σχετικών αποφάσεων, που φαίνονται συσσωρεύουσες υψηλό αριθµό υποχρεωτικώς παραθετέων στο αναιρετήριο στοιχείων, απλώς απηχούν την ανάγκη προσδιορισµού του νοµικού σφάλµατος της προσβαλλοµένης διά του οικείου αναιρετικού λόγου αποφάσεως. Η περιγραφή του σφάλµατος τούτου, ενόψει της αποστολής του Ακυρωτικού και του περιεχοµένου του αναιρετικού ελέγχου, είναι σύµφυτος προς την ανάγκη πληρότητας του αναιρετηρίου. Εξάλλου, η σχετικώς υψηλή, ιδίως παλαιότερα, συχνότητα του φαινοµένου απορρίψεως αναιρετικών λόγων ως απαραδέκτων, ένεκα αοριστίας, οφείλεται εν πολλοίς, τόσο στο µεγάλο όγκο των αιτήσεων αναιρέσεως, όσο και στην ηµετέρα αδικαιολόγητη ενίοτε κατά την εκτίµηση του αναιρετηρίου αυστηρότητα, αλλά και στην άσκηση της αναιρέσεως από µη εξειδικευµένους στο ιδιαίτερο τούτο ένδικο µέσο παροχής έννοµης προστασίας δικηγόρους. Σηµειωτέον ότι εξουσία ασκήσεως των καθηκόντων τους ενώπιον των Ανωτάτων (Ακυρωτικών) ικαστηρίων των συγχρόνων ευρωπαϊκών κρατών έχουν συνήθως λίγες δεκάδες δικηγόρων. Ι. Έννοια, αναγκαιότητα µνείας και επάρκεια των «παραδοχών» Οι «παραδοχές» (όρος αντικαταστήσας σχετικώς προσφάτως στην αρεοπαγιτική φρασεολογία την παραδοσιακή έννοια «των ανελέγκτως γενοµένων δεκτών πραγµατικών γεγονότων»), ως αναγκαίως µνηµονευτέο στο αναιρετήριο, για την πληρότητά του, στοιχείο, πρέπει να νοηθούν ως η έκθεση των γενοµένων δεκτών υπό του ουσιαστικού δικαστηρίου γεγονότων. Η

12 Αριθµός 14/ σελ. 12 έκθεση αυτή ουδόλως βεβαίως συνίσταται στη σχοινοτενή εξιστόρηση ή αυτολεξεί παράθεση των γενοµένων δεκτών πραγµατικών γεγονότων. Η αναφορά των όχι µόνο µπορεί, αλλά και επιβάλλεται, κατ άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολ, να γίνεται συνοπτικώς. Κριτήριο επαρκείας των µνηµονευτέων στο αναιρετήριο παραδοχών αποτελεί η δυνατότητα εξειδικεύσεως δι αυτών της προβαλλοµένης νοµικής πληµµελείας. Υπό την έννοια αυτή απαιτεί και πρέπει να απαιτεί η νοµολογία του Αρείου Πάγου την παράθεση στο αναιρετήριο των «παραδοχών». Είναι γεγονός εξάλλου, ότι ενίοτε, σε ευάριθµες πάντως περιπτώσεις, δεν έτυχε ορθής εφαρµογής ο ανωτέρω κανόνας, αξιώσαντος του Αρείου Πάγου τη λεπτοµερή παράθεση στο αναιρετήριο περιττών για την άσκηση του αναιρετικού ελέγχου «παραδοχών». Προς ορθή εφαρµογή του κανόνα, περί των προαπαιτουµένων για την πληρότητα του αναιρετικού λόγου στοιχείων, επιβάλλεται ασφαλώς, όπως και στις λοιπές εκτιµήσεις του, εξιδιασµένη προσοχή. ΙΑ. Συµπέρασµα Βάσει των ανωτέρω είναι δυνατή η γενική παρατήρηση ότι, όσον αναγκαία είναι η αποφυγή της άκρας περί την εκτίµηση του αναιρετηρίου αυστηρότητας, τόσον επιβεβληµένη είναι και η συλλογιστική ευστάθεια. Και για τις δύο, ως δικαιϊκά desiderata, φαίνεται χρήσιµη η υπόδειξη του Albert Einstein: «Τα πράγµατα πρέπει να απλουστεύονται κατά το δυνατόν, αλλά όχι και περισσότερο». Πάντα τα ανωτέρω επεσήµανα δι άρθρου µου, δηµοσιευθέντος στο Νοµικό Βήµα του έτους Κατ αυτού διετυπώθησαν πολλαχόθεν αντιρρήσεις, αλλ ουδείς ουσιαστικός αντίλογος. 4. Μερικές ιστορικές συγκριτικές επισηµάνσεις

13 Αριθµός 14/ σελ. 13 Η αναίρεση, υπό τη σύγχρονη υπόστασή της, ως εκτάκτου ενδίκου µέσου, εκυοφορήθη εντός των κόλπων του Μεγάλου Συµβουλίου στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια των δεκάτου τετάρτου έως δεκάτου έκτου αιώνα. Η αποτελούσα το δογµατικό θεµέλιό της διάκριση των σφαλµάτων του δικαστηρίου της ουσίας σε νοµικά και πραγµατικά αποτυπώνεται σαφώς πλέον κατά το τέλος της περιόδου αυτής, στην Ordonnance de Blois του 1579 και το έδικτο της Rouen του Οι ρυθµίσεις αυτών και οι επακολουθήσασες διατάξεις συνεχωνεύθησαν τελικώς στον Reglement του Ο εν λόγω Κανονισµός επιτάσσει, διά του IV τίτλου του άρθρου 1, να αναφέρονται στο αναιρετήριο οι λόγοι αναιρέσεως (les moyens de cassation). Μετά την απόσειση του τουρκικού ζυγού και κατά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, ιδρύθη στο πλαίσιο της δικαστικής οργανώσεως αυτού, ο Άρειος Πάγος, ως ακυρωτικό δικαστήριο, µε βάση τη γαλλική νοµοθεσία. ιά της Πολιτικής ικονοµίας του 1834 εθεσπίσθη και υπήχθη σ αυτόν το έκτακτο ένδικο µέσο της αναιρέσεως. Κατ αποµίµηση των ισχυόντων στη Γαλλία βάσει του µόλις αναφερθέντος Κανονισµού, ορίσθη διά του άρθρου 819 της Πολ 1834 ότι «η περί αναιρέσεως αίτησις πρέπει να περιέχει τους της αναιρέσεως λόγους». Ανάλογη επιταγή περιλαµβάνει και το άρθρο 566 του ισχύοντος ΚΠολ, ορίζον ότι «το έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να περιέχει τους λόγους της αναίρεσης». Όµοιοι κατά βάση κανόνες περιλαµβάνονται στις αντίστοιχες ρυθµίσεις των πολιτικών δικονοµιών και των πλέον εξελιγµένων ευρωπαϊκών κρατών. Ειδικότερα, ενδεικτικώς: Η γερµανική Πολιτική ικονοµία ορίζει ( 551 1, 3 ZPO) ότι: «Der Revisionskläger muss die Revision begründen. Die Revisionsbegründung muss enthalten: die Angabe der Revisionsgründe und zwar: a) die bestimmte Bezeichnung der

14 Αριθµός 14/ σελ. 14 Umstände, aus denen sich die Rechtsverletzung ergibt; b) soweit die Revision darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben». Αναλόγως, και ο νέος γαλλικός Κώδικας Πολιτικής ικονοµίας προβλέπει (άρθρο 978 ΝCPC) ότι: «A peine d être declaré d office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu un seul cas d ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit preciser, sous la même sanction: le cas d ouverture invoqué; le partie critiquée de la decision; ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué». Ωσαύτως και ο ιταλικός Κώδικας Πολιτικής ικονοµίας ορίζει (άρθρο 366 CPC) ότι: «Il ricorso dove contenere, a pena di inammisibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». Βάσει των κανόνων τούτων, εγχωρίων και αλλοδαπών, εγίνετο και γίνεται παγίως δεκτό υπό της νοµολογίας και θεωρίας, τόσον παρ ηµίν, όσον και στην ξένη, ότι επί ποινή απαραδέκτου οι υπόψη αναιρετικοί λόγοι πρέπει να διαλαµβάνουν σαφώς, συγκεκριµένως και ειδικώς το αποδιδόµενο στην πληττοµένη απόφαση σφάλµα, τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει τούτο και τον παραβιασθέντα ουσιαστικό κανόνα δικαίου και µάλιστα εναρίθµως, απαγορευοµένης της προσφυγής του αναιρετικού δικαστηρίου σε άλλες πηγές προς ανεύρεση των θεµελιούντων τον εξεταζόµενο αναιρετικό λόγο στοιχείων. Η καθολικώς γινοµένη δεκτή αναγκαιότητα πληρότητας του αναιρετηρίου διά συγκεκριµένων αναφορών αποδίδεται από τη θεωρία και την πράξη στο γαλλικό δίκαιο ως «precision suffisante», στο ιταλικό µε τη διδασκαλία περί «autosufficienza» του αναιρετηρίου κλπ. Συνεπώς, ο Άρειος Πάγος, κατά τη διατύπωση των περί αοριστίας των ανωτέρω αναιρετικών λόγων σκέψεών του, ούτε

15 Αριθµός 14/ σελ. 15 υπό αυτοπεριχαράκωση διατελεί, ούτε από ανεπίτρεπτη εσωστρέφεια ελαύνεται. Απλώς, διαµορφώνει το ηµεδαπό δόγµα, βάσει και των εντός του ευρωπαϊκού χώρου, δυνάµει οµοίου κανονιστικού πλαισίου, γενικώς κρατούντων, καίτοι ενίοτε επιδεικνύει αδικαιολόγητη αυστηρότητα, κατά την εφαρµογή των οικείων κανόνων. 5. Προς εξ υπαρχής θεώρηση του ζητήµατος Βάσει των ηµετέρων περί την εκτίµηση του αναιρετηρίου υπερβολών και παρά την προβληµατική στρασβούργεια νοµική λογική, παρίσταται ανάγκη διευθετήσεως του ζητήµατος. Αφετηρία προς τούτο πρέπει ασφαλώς να αποτελέσει το τεθειµένο δίκαιο. Κατά τον ΚΠολ : α) Το έγγραφο της αναιρέσεως πρέπει να περιέχει, εκτός των άλλων και τα στοιχεία που απαιτούνται κατά τα άρθρα 118 έως 120, καθώς και τους λόγους της αναιρέσεως (άρθρο 566 1). Το αυτό ισχύει και για τους λόγους των λοιπών εν στενή εννοία ενδίκων µέσων (ανακοπής ερηµοδικίας, εφέσεως και αναψηλαφήσεως). Ανάλογο περιεχόµενο πρέπει κατά νόµον να έχουν και πάντα τα λοιπά εν ευρεία εννοία ένδικα µέσα (αγωγή, ανταγωγή, αίτηση, ανακοπή κλπ). Συνάγεται εντεύθεν ο γενικός κανόνας ότι το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο πρέπει να διαλαµβάνει τους λόγους του. β) Ακόµη, τα δικόγραφα πρέπει να αναφέρουν το αντικείµενό τους κατά τρόπο σαφή, ορισµένο και ευσύνοπτο (άρθρο 118 αρ. 4). γ) Περαιτέρω, το δικαστήριο πρώτα συζητεί για το παραδεκτό της αναιρέσεως. Αν η αναίρεση δεν ησκήθη νοµίµως ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως. Αν ο Άρειος Πάγος κρίνει νόµιµη και παραδεκτή την αναίρεση, εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιµο των λόγων της (άρθρο 577).

16 Αριθµός 14/ σελ. 16 δ) Τέλος, κατ εξαίρεση ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως ύστερα όµως από πρόταση του εισηγητή αρεοπαγίτη, που έχει περιληφθεί στην έγγραφη εισήγησή του, λόγο αναιρέσεως από εκείνους που αναφέρονται στους αριθµούς, 1, 4, 14, 16, 17 και 19 του άρθρου 559 (άρθρο 562 4). ιά των ανωτέρω ρητών νοµοθετικών επιταγών, των οποίων αποδέκτης είναι τόσον ο αναιρεσείων, όσον και ο Άρειος Πάγος, διαµορφώνεται το ακόλουθο κανονιστικό πλαίσιο: α. Έρευνα των προϋποθέσεων ισχύος της αιτήσεως αναιρέσεως Η αίτηση αναιρέσεως, ως επιτευκτική διαδικαστική πράξη, πρέπει να εξετάζεται από τον Άρειο Πάγο εν πρώτοις ως προς τις προϋποθέσεις του παραδεκτού αυτής. Η θετική διάγνωση της συνδροµής αυτών ακολουθείται από την έρευνα των αναιρετικών λόγων κατά το παραδεκτό, τη νοµιµότητα και την ουσιαστική βασιµότητα αυτών εν σειρά και δι ανοίγµατος εκάστου των εν λόγω σταδίων κατόπιν θετικής κρίσεως επί του προηγουµένου. β. Πληρότητα του αναιρετηρίου αα. Η πληρότητα του αναιρετικού λόγου, ως προϋπόθεση του παραδεκτού αυτού, συνίσταται στη σαφή, ορισµένη και ευσύνοπτη αναφορά αναιρετικής πληµµελείας, εκ των περιοριστικώς αναγραφοµένων στο άρθρο 559 ΚΠολ. ββ. Η αναγκαιότητα σαφούς και ορισµένης εκθέσεως του αναιρετικού λόγου επιβάλλει την εξειδίκευσή του, δι αναφοράς στο αναιρετήριο των απαραιτήτων προς διάγνωσή του ιστορικών στοιχείων. γγ. Το ευσύνοπτο της εκθέσεώς του εξάλλου, συνίσταται στην περιληπτική αναφορά των εν λόγω στοιχείων, καθισταµένης περιττής της αναφοράς όσων λεπτοµερειών δεν άπτονται του αναιρετικού ελέγχου.

17 Αριθµός 14/ σελ. 17 Ως απαραίτητα ιστορικά στοιχεία τέλος, νοούνται ενταύθα τα διαδικαστικά συµβάντα, επί των οποίων θεµελιούται η αναιρετική αιτίαση, ήτοι δικανικά γεγονότα (λχ πρόταση ισχυρισµού, ερηµοδικία διαδίκου ή λήψη υπόψη παρανόµου αποδεικτικού µέσου) ή κρίσεις του ουσιαστικού δικαστηρίου (λχ αναιτιολόγητη απόρριψη ενστάσεως συµψηφισµού ή εσφαλµένη κατανοµή του βάρους αποδείξεως, διά της κρίσεως πχ ότι ο ενάγων δεν απέδειξε τη µη εξόφλησή του από τον εναγόµενο). γ. Πληρότητα των εκ των αρ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ λόγων. Ειδικώς για την πληρότητα των λόγων αυτών, οι οποίοι απετέλεσαν και το αντικείµενο των ανωτέρω αποφάσεων του Ε Α, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ προκαθεστηκυίας υπαγωγής και ουσιαστικής εφαρµογής ουσιαστικού κανόνα δικαίου. αα. Στην πρώτη περίπτωση, βάσει των γενικώς ισχυόντων, κατά τα ανωτέρω υπό 5β, απαιτείται µνεία του περιεχοµένου της ιστορικής βάσεως του ισχυρισµού (αγωγής, ενστάσεως κλπ), καθ ον λόγον ο αναιρεσείων επικαλείται εσφαλµένη επ αυτού εφαρµογή ουσιαστικού κανόνα δικαίου. Η αναφορά λεπτοµερειών, πέραν του αποδιδοµένου στο ουσιαστικό δικαστήριο σφάλµατος, δεν είναι αναγκαία. Λχ επί απορρίψεως ως µη νόµιµης αγωγής καταβολής τιµήµατος πωληθέντος δι ιδιωτικού εγγράφου κινητού πράγµατος, ελλείψει συµβολαιογραφικού τύπου, είναι περιττή η αναφορά των αναγοµένων στην περιγραφή του πράγµατος λεπτοµερειών ή των χρονικών σηµείων καταβολής των δόσεων του πιστωθέντος τιµήµατος. ββ. Στη δεύτερη περίπτωση ο αναιρετικός λόγος πρέπει να διαλαµβάνει τα γενόµενα δεκτά υπό του ουσιαστικού δικαστηρίου γεγονότα. Η έκθεση αυτών ουδόλως βεβαίως συνίσταται στη σχοινοτενή εξιστόρηση ή αυτολεξεί παράθεση των γενοµένων

18 Αριθµός 14/ σελ. 18 δεκτών περιστατικών. Η αναφορά των όχι µόνο µπορεί, αλλά και επιβάλλεται, κατ άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολ, να γίνεται συνοπτικώς. Κριτήριο επαρκείας των µνηµονευτέων στο αναιρετήριο ως γενοµένων δεκτών γεγονότων αποτελεί η δυνατότητα εξειδικεύσεως δι αυτών της προβαλλοµένης νοµικής πληµµελείας. Έτσι, επί καταψηφίσεως χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ηθικής βλάβης, την οποία υπέστη η σύζυγος του τραυµατισθέντος σε τροχαίο ατύχηµα ενάγοντος, είναι περιττή η αναφορά στο αναιρετήριο του εναγοµένου των γενοµένων δεκτών περιστάσεων του ατυχήµατος, αρκούσης της επικλήσεως ότι επεδικάσθη χρηµατική ικανοποίηση στον ενάγοντα παθόντα για ηθική βλάβη τρίτου. γγ. Οµοίως, επί αναιρετικού λόγου περί εκ πλαγίου παραβιάσεως ουσιαστικού κανόνα δικαίου, αρκεί ο εντοπισµός στο αναιρετήριο της ελλείψεως, αντιφάσεως ή ανεπαρκείας της αιτιολογίας της προσβαλλοµένης αποφάσεως, σαφώς, ορισµένως και συνοπτικώς προσδιοριζοµένων, ώστε να εξειδικεύεται το ελάττωµά της, χωρίς ανάγκη εκθέσεως, όσων λεπτοµερειών είναι αδιάφορες για την επικαλουµένη πληµµέλεια. δδ. Τέλος, η υποχρέωση ενάριθµης µνείας του παραβιασθέντος κανόνα ουσιαστικού δικαίου πρέπει να αντιµετωπίζεται επιεικώς. Το αναιρετήριο πρέπει βεβαίως να µνηµονεύει τον φερόµενο ως παραβιασθέντα ουσιαστικό κανόνα, ιδίως επί πολυσχιδών εννόµων σχέσεων, καλυπτοµένων από πολλούς κλάδους του δικαίου, όπως ενοχικού, εµπορικού, ειδικών νοµοθεσιών κλπ. Είναι όµως εύλογο να παρακάµπτεται η έλλειψη ενάριθµης µνείας σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις και δη, είτε όταν ο κανόνας είναι γενική αρχή συναγοµένη από πολλές διατάξεις (λχ ανωτέρα βία, επιείκεια) ή φέρει πάγιο όνοµα (πχ κατάχρηση δικαιώµατος), είτε εφηρµόσθη ανύπαρκτος κανόνας (λχ αναγνώριση υποχρεώσεως ασκήσεως φιλανθρωπικής

19 Αριθµός 14/ σελ. 19 δραστηριότητας), οπότε υφίσταται πραγµατική αδυναµία ενάριθµης επικλήσεώς του. δ. υνατότητα συµπληρώσεως του αορίστου αναιρετικού λόγου από τον εισηγητή Εφόσον ο Άρειος Πάγος κατ εξαίρεση, εξετάζει αυτεπαγγέλτως ορισµένους λόγους αναιρέσεως, κατόπιν προτάσεως του εισηγητή αρεοπαγίτη, που έχει περιληφθεί στην έγγραφη εισήγησή του, ο τελευταίος επί σηµαντικών περιπτώσεων πρέπει να συµπληρώνει τον εµπίπτοντα στους αριθµούς 1, 4, 14, 16, 17 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ, ελλιπή αναιρετικό λόγο. 6. Εισήγηση Ενόψει των ανωτέρω εισηγούµαι προς την Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου να αποφασίσει αναπροσαρµογή της ακολουθουµένης κατά την αντιµετώπιση της αοριστίας του αναιρετικού λόγου πρακτικής του και δη σε τρία επίπεδα, ως εξής χρονικώς κατατασσόµενα και κατά περιεχόµενο υποστασιούµενα: Α. Λειτουργικό επίπεδο Ευρύτερη χρήση της δυνατότητας συµπληρώσεως από τον εισηγητή αρεοπαγίτη του αορίστου αναιρετικού λόγου, χάριν διασώσεώς του. Β. ιαγνωστικό επίπεδο Φιλάγαθη και επιεικής εκτίµηση του αναιρετηρίου, εντός του προαναφερθέντος πλαισίου του υποχρεωτικού κατά νόµον περιεχοµένου του, αρκούσης της σαφούς, ορισµένης και ευσύνοπτης εκθέσεως του αναιρετικού λόγου. Γ. Υφολογικό επίπεδο Επί µη διασώσεως λόγου αναιρέσεως, κατά την εκτύλιξη του λειτουργικού ή διαγνωστικού σταδίου, προσήλωση στο νοµοθετικό κείµενο της απορριπτικής αυτού, ως αορίστου, αρεοπαγιτικής αποφάσεως, αναφερούσης στη µεν µείζονα σκέψη της, την αναγκαία έκθεση στο αναιρετήριο του λόγου αναιρέσεως (κατά

20 Αριθµός 14/ σελ. 20 τρόπο σαφή, ορισµένο και τουλάχιστον ευσύνοπτο), στη δε ελάσσονα την έλλειψη και αυτού ακόµη του ελαχίστου περιεχοµένου του και λαµβανούσης την ακόλουθη µορφή: «Επειδή κατά το άρθρο ΚΠολ, το έγγραφο της αναιρέσεως πρέπει να περιέχει, εκτός των άλλων και τα στοιχεία που απαιτούνται κατά τα άρθρα 118 έως 120, καθώς και τους λόγους της αναιρέσεως. Εξάλλου, κατά το άρθρο 118 αρ. 4 του αυτού Κώδικα, τα δικόγραφα πρέπει να αναφέρουν το αντικείµενό τους κατά τρόπο σαφή, ορισµένο και ευσύνοπτο. Ο αόριστος αναιρετικός λόγος τέλος, σύµφωνα µε την 3 του άρθρου 577 του ιδίου Κώδικα, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος. Στην προκειµένη περίπτωση, ο αναιρεσείων επικαλείται τον εκ του άρθρου 559 αρ. 1 (ή 19) ΚΠολ λόγο, αλλά δεν προσδιορίζει κατά τρόπο σαφή, ορισµένο και ευσύνοπτο τη διαπραχθείσα από το Εφετείο (... ή...) παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου (ή την έλλειψη αιτιολογίας τις αντιφατικές αιτιολογίες τις ανεπαρκείς αιτιολογίες της πληττοµένης αποφάσεως, σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης). Συγκεκριµένως,... (προσδιορισµός της ελλείψεως του αναιρετικού λόγου, ως µη διαλαµβάνοντος ούτε ευσυνόπτως την αποδιδοµένη στην αναιρεσιβαλλοµένη απόφαση πληµµέλεια). Εποµένως, ο... λόγος αναιρέσεως είναι αόριστος και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος». Μετά το πέρας της εισηγήσεως ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες διατύπωσε τη γνώµη που ήταν σύµφωνη µε την πρόταση του Εισηγητή και αποχώρησε. Επακολούθησε συζήτηση, µετά την οποία η Ολοµέλεια, σκεφθείσα κατά νόµον, δέχτηκε οµοφώνως την εισήγηση και την αιτιολογία της.

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 930/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

ΑΠ 930/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Άρειος Πάγος 930/2013 Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 7 και 10 παρ. 1 του Β.Δ. 748/1966 περί κωδικοποιήσεως κ.λπ. της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Σώρευση αγωγών Αριθµός απόφασης: 448 - Σώρευση αγωγών στο ίδιο δικόγραφο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Νόμιμη ελάχιστη διάρκεια - H δωδεκαετής (νόμιμη) διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ'

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Κ.Π. (m) Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Δεκεμβρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρττ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-123 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αριθµός απόφασης: 945 - Αίτηση αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Περιορισµός αιτήµατος αγωγής Αριθµός απόφασης: 1670 - Περιορισµός καταψηφιστικού αιτήµατος σε αναγνωριστικό.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-123 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αρβανιτάκης Πάρις: Η προβολή των πραγµατικών ισχυρισµών κατά τη διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-76 [ 2 ]

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-76 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-76 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αοριστία λόγων αναίρεσης Αριθµός απόφασης: 387 Έτος: 2012 - Αοριστία λόγων αναίρεσης. Έλλειψη νόµιµη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01-02/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 01-02/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-123 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αοριστία λόγων αναίρεσης Αριθµός απόφασης: 534 Έτος: 2006 - Αοριστία λόγων αναίρεσης. - Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 52/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η απαλλαγή του εργοδότη όταν ο παθών είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, καλύπτει και την περίπτωση της "ειδικής αμελείας", δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή-Η έννοια της Ποινικής Δικονομίας... 1 2. Η πρακτική σημασία της διάκρισης μεταξύ ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας... 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Οι πηγές της Ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 44/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 44/2013 Αθήνα, 29-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2264/29-03-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 44/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1-4, 4 παρ. 1 α, 6 παρ. 1, 12παρ.1, 13 παρ. 1, 2 και 3,

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1-4, 4 παρ. 1 α, 6 παρ. 1, 12παρ.1, 13 παρ. 1, 2 και 3, Αριθμός 537/2010 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές:Δημήτριο Δαλιάνη, Αντιπρόεδρο, Ιωάννη Ιωαννίδη, Χαράλαμπο Ζώη, Αθανάσιο Κουτρομάνο και Χρυσόστομο Ευαγγέλου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 Αθήνα, 25-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2996/25-04-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 108/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 108/2013 Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 2013 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5891/16.09.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/662-1/08-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013 Αθήνα, 04-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2410/04-04-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αριθµός απόφασης: 1654 Έτος: 2011 - Αναίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1107/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/, ΕΕΔ τομος 72/2013 σελ. 437 Προσβολή προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνχωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ]

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Γενικά ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθµός απόφασης: 190 Έτος: 2009 - Συνεκδίκαση περισοτέρων αγωγών.αν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3311-1/27.09.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αναιρετική μεταχείριση των ενστάσεων Γ. Μποτέλη ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αναιρετική μεταχείριση των ενστάσεων Γ. Μποτέλη ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εισήγηση ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηλία Γιαννακάκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Θεμέλη,

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηλία Γιαννακάκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Θεμέλη, Αριθμός 872/2009 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηλία Γιαννακάκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Θεμέλη, Ειρήνη Αθανασίου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3360/29-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 569/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ε` ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 569/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ε` ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 569/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ε` ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 750 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4024/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 24/2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1 Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 24/2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 24/2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1 Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Εμμανουήλ Δαμάσκο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος του Αντιπροέδρου), Χρήστο Παληοκώστα, Λουκά Λυμπερόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 09/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 09/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/471/24-01-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 09/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1068-1/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Έννοµο συµφέρον Αριθµός απόφασης: 1831 Έτος: 2011 - Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αγωγής. Αδικοπραξία. Έµµεση

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Παραίτηση από το δικαίωµα της αγωγής Αριθµός απόφασης: 736 Έτος: 2011 - Παραίτηση από δικόγραφο και δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πειραιάς, 19.07.2017 Αρ. Πρωτ.: 42675 Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 ΕΠΕΙΓΟΝ (Αποστολή µε FAX) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/22-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Θέµα: Η αρχή της ανθρώπινης αξίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ. ιδάσκων Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Θέµα: Η αρχή της ανθρώπινης αξίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ. ιδάσκων Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/28-09-2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2011

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1222/20-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013 Αθήνα, 04-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/04-04-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Όταν οι εργαζόμενοι αυτοί διαμένουν και διατρέφονται στην οικία του εργοδότη, χαρακτηρίζονται ως οικόσιτοι οικιακοί μισθωτοί.

Όταν οι εργαζόμενοι αυτοί διαμένουν και διατρέφονται στην οικία του εργοδότη, χαρακτηρίζονται ως οικόσιτοι οικιακοί μισθωτοί. Άρειος Πάγος 783/2013 Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3129-1/09-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1861/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη Σύνοψη περιεχομένων Συντομογραφίες... XVII Γενική βιβλιογραφία... XXIII Ι. Ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο... XXIII ΙΙ. Αλλοδαπό διοικητικό δικονομικό δίκαιο...xxviii Παραπομπές στην νομοθεσία και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6472-1/22-12-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

670/2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Ο

670/2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Ο Άρειος Πάγος Απόφαση 670/2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης ή σχέσης εργασί Άρειος Πάγος Απόφαση 670/2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ως ορισμένου ή αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Του αναιρεσείοντος:..., κατοίκου..., ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Έλλη Ρούσσου.

Του αναιρεσείοντος:..., κατοίκου..., ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Έλλη Ρούσσου. Αριθμός 1030/2010 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωάννη Παπανικολάου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Χρυσικό, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Αριθµός Απόφασης 176/2012 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Αποτελούµ ενο από τους δικαστές Ειρήνη Γιανναδάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Ανδρέα ιαµαντή, Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/243-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1106/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/2017

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1106/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/2017 Αθήνα, 13-02-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1106/13-02-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2016 Αθήνα, 19-12-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8386/19-12-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Αριθμός ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμός 10 1997 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές : Στέφανο Ματθία, Πρόεδρο, Ευάγγελο Ρίκο,Αγησίλαο Μπακόπουλο,και Γεώργιο Βελλή, Αντιπροέδρους, Θεόδωρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4534 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος: 166/1996 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 8-9, σελ. 867, 1996

Άρειος Πάγος: 166/1996 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 8-9, σελ. 867, 1996 Άρειος Πάγος: 166/1996 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 8-9, σελ. 867, 1996 Περίληψη: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΟΛΟΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ. Εκείνος που υπέστη ανικανότητα εξαιτίας εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 23 Απριλίου 2013, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ:

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 23 Απριλίου 2013, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1401/2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Αντώνιο Αθηναίο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, (κωλυομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ:

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ: ΑΡΙΘΜΟΣ 424/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Ζώη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, Δημητρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια εγγράφου: Χάρης Σιµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Ιανουαρίου 2007, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Γιαννέλη, για να δικάσει μεταξύ :

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Ιανουαρίου 2007, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Γιαννέλη, για να δικάσει μεταξύ : 919/2007 ΑΠ Αριθμός 919/2007 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1 Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές : Δημήτριο Λοβέρδο, Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Καλαμίδα, Δημήτριο Κανελλόπουλο, Διονύσιο Γιαννακόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απόφαση 1429/2015 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 21Οκτωβρίου 2014, µε δικαστή το Φώτιο Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 21/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4247 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5906/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 95 /2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5906/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 95 /2017 Αθήνα, 03-08-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5906/03-08-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 95 /2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/491-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 29/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/491-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 29/2015 Αθήνα, 02-03-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/491-1/02-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 29/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

6) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 227 παρ.2 του Ν.3852/2010 «Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστι

6) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 227 παρ.2 του Ν.3852/2010 «Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστι ΘΕΜΑ: Εξέταση της από..2017 προσφυγής τ. κατά της υπ' αριθ. πρωτ....2017 αποφάσεως του ιευθυντή Τεχνικών Έργων. περί ορισµού υπαλλήλου για έλεγχο επαρχιακού οδικού δικτύου ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα: 31-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3606 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ.

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. * * * * * Δημόσιο Έργο Διαγωνισμός Προσωρινή Δικαστική Προστασία Ν. 3886/2010 Έννομο συμφέρον Η δεκαήμερη προθεσμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 12η Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 12η Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 307/2010 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αόριστου χρόνου υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281

Διαβάστε περισσότερα