Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Π. ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ, Μ. ΤΣΑΚΑΛΔΗΜΗ, Θ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262, 54124, Θεσσαλονίκη Περίληψη Τα τελευταία χρόνια λόγω των έντονων προβλημάτων που παρουσίασαν οι μονοκαλλιέργειες με κωνοφόρα, παρουσιάστηκε η ανάγκη αύξησης της ποικιλότητας των δασοπονικών ειδών στα προγράμματα αναδάσωσης και χρησιμοποίησης αυτόχθονων ειδών και μάλιστα πλατύφυλλων. Στην Ελλάδα η τάση αυτή δεν έχει πάρει σαφή μορφή αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν πλατύφυλλα είδη είτε σε αναδασώσεις είτε σε ερευνητικά προγράμματα αποκατάστασης δασικών περιοχών. Ωστόσο προγράμματα αναδάσωσης και αποκατάστασης που εφαρμόσθηκαν διεθνώς, τόσο σε πρακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, με αυτόχθονα πλατύφυλλα είδη και κυρίως δρύες, είχαν ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλά ποσοστά επιβίωσης και μικρή αύξηση. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα αποτελέσματα της χρησιμοποίησης ειδών δρυός σε προγράμματα αναδάσωσης και αποκατάστασης στην Ελλάδα και με τα αίτια της μειωμένης χρήσης των ειδών αυτών αλλά και της χαμηλής επιτυχίας της εγκατάστασής τους. Για την υλοποίηση της έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία από ερευνητικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο (σε περιοχές της Κασσάνδρας Χαλκιδικής και Μυτιλήνης) καθώς και από την αναδάσωση που έλαβε χώρα στην περιοχή του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης. Σε όλες τις περιπτώσεις συγκεντρώθηκαν στοιχεία της μεθόδου παραγωγής των φυταρίων, του τόπου παραγωγής, της ηλικίας των φυταρίων, τις διαστάσεις τους όπως επίσης και στοιχεία για την περιοχή φύτευσης, τη μέθοδο φύτευσης και την επιβίωση και αύξηση των φυταρίων. Λέξεις κλειδιά: Επιβίωση φυταρίων, είδη δρυός, φυτεύσεις. 1. Εισαγωγή Παραδοσιακά τα δασοπονικά είδη που χρησιμοποιούνται σε προγράμματα αναδάσωσης διεθνώς αλλά και ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι κωνοφόρα. Τα τελευταία χρόνια όμως λόγω των έντονων προβλημάτων που παρουσίασαν οι μονοκαλλιέργειες με κωνοφόρα, παρουσιάστηκε η ανάγκη αύξησης της ποικιλότητας των δασοπονικών ειδών και χρησιμοποίησης αυτόχθονων ειδών και μάλιστα πλατύφυλλων. Στην Ελλάδα η τάση

2 αυτή δεν έχει πάρει σαφή μορφή αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν πλατύφυλλα είδη είτε σε αναδασώσεις είτε σε ερευνητικά προγράμματα αποκατάστασης δασικών περιοχών. Προγράμματα αναδάσωσης και αποκατάστασης που εφαρμόσθηκαν διεθνώς, τόσο σε πρακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, με αυτόχθονα πλατύφυλλα είδη και κυρίως δρύες, είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλά ποσοστά επιβίωσης και μικρή αύξηση. Η δυσκολία της επιτυχούς εγκατάστασης αποτελεί κοινό πρόβλημα για τα περισσότερα είδη δρυός και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι δρύες δεν προσαρμόζονται εύκολα στις απότομες αλλαγές των συνθηκών περιβάλλοντος (McGee and Loftis 1992) και δυσκολεύονται να επεκτείνουν το ριζικό τους σύστημα στο έδαφος (Ruehle and Kormanik 1986). Οι παραπάνω δυσκολίες επιτείνονται όταν συντρέχουν κι άλλοι παράγοντες όπως: η έλλειψη εμπειρίας χρησιμοποίησης πλατύφυλλων δασοπονικών ειδών, η μη κατάλληλη ποιότητα φυτευτικού υλικού, η μη τήρηση βασικών κανόνων φύτευσης, οι γενετικοί παράγοντες, οι συνθήκες του σταθμού και των μικροπεριβαλλόντων και η μη εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών φύτευσης (Branco et al. 2002, Fuchs et al. 2000, Maestre et al. 2002, Pardos et al. 2003). Οι δρύες παρότι είναι ένα γένος που αντιπροσωπεύεται με ένα μεγάλο αριθμό ειδών στην Ελλάδα δεν έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής σε προγράμματα αναδάσωσης. Τα είδη δρυός που χρησιμοποιήθηκαν για αναδασώσεις ή αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών σε ξηρά περιβάλλοντα είναι: Quercus pubescens; φυλλοβόλο είδος που αντέχει σε φτωχά και ξηρά εδάφη, Quercus ilex; αείφυλλο σκληρόφυλλο είδος ικανό να χρησιμοποιεί το νερό της βροχής και να αντέχει την ξηρασία, Quercus. coccifera; αείφυλλο σκληρόφυλλο είδος και ξηρανθεκτικό και Quercus macrolepis; ημιφυλλοβόλο είδος ικανό να αυξάνει σε ξηρά και αβαθή εδάφη (Αθανασιάδης 1986, Παντέρα 2001, Τσακαλδήμη 2001). Η τεχνητή εγκατάσταση των ειδών δρυός επιτυγχάνεται είτε με απ ευθείας σπορά είτε με φύτευση (Pope 1992). Η φύτευση όμως φυταρίων κέρδισε περισσότερο έδαφος διότι ένα πολύ βασικό μειονέκτημα με τη σπορά είναι η απώλεια των σπόρων λόγω των τρωκτικών (Pope 1992, Παντέρα 2001). Η επιτυχία της εγκατάστασης των φυταρίων δρυός εξασφαλίζεται όταν επιτευχθεί η άμεση αύξησή τους αμέσως μετά τη μεταφύτευση στην ύπαιθρο. Αρκετές είναι οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν διεθνώς, τόσο στο φυτώριο όσο και στην ύπαιθρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αύξηση των φυταρίων δρυός, όπως: ριζοκοπή αργά το καλοκαίρι, μεταφύτευση φυταρίων στο φυτώριο και παραγωγή μεταφυτευμένων φυταρίων (1+1), κορυφολόγημα κατά τη φύτευση στην ύπαιθρο, χρήση των ηλιοπροστατευτικών διχτυών (treeselters), προσθήκη υδροφιλικών πολυμερών, εμβολιασμό με μυκόρριζα κ.α. (Bowersox 1992, Zaczek et al. 1996). Ωστόσο παρ όλες τις προσπάθειες το πρόβλημα της επιτυχούς εγκατάστασης των φυταρίων δρυός και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, παραμένει σχεδόν άλυτο (Zaczek et al. 1996, Bellot et al. 2002). Με βάση τα παραπάνω η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρησιμοποίησης ειδών δρυός σε προγράμματα αναδάσωσης και αποκατάστασης στην Ελλάδα. Επίσης προσπαθεί να προσδιορίσει τα αίτια της μειωμένης χρήσης των ειδών αυτών και της χαμηλής επιτυχίας της εγκατάστασης των φυταρίων στην ύπαιθρο.

3 2. Μέθοδος έρευνας Για την υλοποίηση της έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία από ερευνητικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο καθώς και από την αναδάσωση που έλαβε χώρα στην Περιοχή του Σέϊχ-Σου. Συγκεκριμένα στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης (Σέϊχ-Σου), στο οποίο η μεγάλη πυρκαγιά του 1997 κατέστρεψε το μισό δάσος, έγινε μια προσπάθεια δημιουργίας μικτών συστάδων και χρησιμοποιήθηκαν διάφορα πλατύφυλλα, μεταξύ των οποίων και δύο είδη δρυός (Q. pubescens και Q. ilex). Στοιχεία επίσης πάρθηκαν από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου χρησιμοποιήθηκαν τα είδη Q. ilex και Q. coccifera και από περιοχές της Μυτιλήνης όπου χρησιμοποιήθηκαν τα είδη Q. macrolepis, Q. ilex και Q. coccifera (Hatzistathis et al. 1999, Hatzistathis et al. 2000, Σπανός και άλλοι 2000, Τσακαλδήμη 2001, Χατζηστάθης και άλλοι 1997). Ταυτόχρονα σε όλες τις περιπτώσεις συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής των φυταρίων, τον τόπο παραγωγής, την ηλικία των φυταρίων, τις διαστάσεις τους όπως επίσης και στοιχεία για την περιοχή φύτευσης, τη μέθοδο φύτευσης και την επιβίωση και αύξηση των φυταρίων. 3. Αποτελέσματα 3.1 Στοιχεία παραγωγής φυταρίων (τόπος και μέθοδος παραγωγής, ηλικία, διαστάσεις) Στον πίνακα 1, περιλαμβάνονται στοιχεία παραγωγής φυταρίων των ειδών δρυός που χρησιμοποιήθηκαν: Quercus ilex, Q. pubescens, Q. Coccifera και Q. macrolepis. Όλα τα είδη παρήχθησαν με τη μορφή βωλοφύτων φυταρίων είτε σε χαρτογλαστρίδια είτε σε πλαστικές φυτοθήκες (Quick-pots, Rootrainers). To υπόστρωμα ανάπτυξης ήταν το ίδιο σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις (τύρφη και περλίτης σε αναλογία κυρίως 3:1), ενώ χρησιμοποιήθηκε και το μίγμα τύρφης με ίνες κοκοφοίνικα σε αναλογία 1:1. Χρησιμοποιήθηκαν μονοετή και διετή φυτάρια. Τα φυτάρια, ανεξάρτητα του είδους, ανήκαν στην κατηγορία των μικρών έως μέτριων φυταρίων (Χατζηστάθης και Ντάφης 1990) με ύψος που κυμαίνονταν από 13,0 εκ. έως 42,0 εκ Στοιχεία υπαίθρου (περιοχή φύτευσης, μέθοδος φύτευσης, επιτυχία εγκατάστασης) Στον πίνακα 2 παραθέτονται στοιχεία από την ύπαιθρο που αφορούν τις περιοχές των φυτεύσεων, τη μέθοδο φύτευσης και την επιβίωση και αύξηση των φυταρίων δύο χρόνια μετά τη μεταφύτευσή τους. Όλα σχεδόν τα είδη δρυός που χρησιμοποιήθηκαν παρουσίασαν χαμηλά ποσοστά επιβίωσης στην ύπαιθρο έως και μηδενικά (σε ορισμένες περιπτώσεις), ανεξάρτητα του τρόπου παραγωγής τους. Την υψηλότερη επιβίωση παρουσίασαν φυτάρια πουρναριού και αριάς, με μορφή χαρτογλαστριδίων, σε περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής (71,7 και 65,0% αντίστοιχα) και η χνοώδης δρυς, σε πλαστικές φυτοθήκες, στην περιοχή του περιαστικού δάσους (64,5% μέσος όρος από τις τρεις ποιότητες τόπου που διακρίθηκαν). Αντίθετα στις περιοχές της Μυτιλήνης η επιβίωση ήταν έως και μηδενική. Για όλες τις περιπτώσεις, όπως αναφέρουν οι

4 ερευνητές, η μεγαλύτερη θνησιμότητα παρατηρήθηκε το πρώτο έτος μετά τη φύτευση και ειδικά κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (Hatzistathis et al. 1999, Τσακαλδήμη 2001, Hatzistathis et al. 2000), η οποία αποτελεί και το πλέον κρίσιμο στάδιο για την επιβίωση των φυταρίων. Η αύξηση των φυταρίων δρυός ήταν επίσης μικρή. Σε πολλές περιπτώσεις η αύξηση σε ύψος και σε διάμετρο ήταν μηδενική, ιδιαίτερα τον πρώτο χρόνο (Hatzistathis et al. 1999). 4. Συζήτηση - Ανάλυση των αποτελεσμάτων Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των φυτεύσεων με τα παραπάνω είδη δρυός αλλά και σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η επιβίωση των φυταρίων δρυός στην ύπαιθρο είναι δύσκολη και κάποιες φορές αβέβαιη. Η αύξηση επίσης είναι ιδιαίτερα μικρή, αφού τα φυτάρια αγωνίζονται να επιβιώσουν στις δυσμενείς συνθήκες της υπαίθρου χωρίς να καταφέρνουν να αυξήσουν τις διαστάσεις τους (Pope 1992, Zaczek et al. 1996, Hatzistathis et al. 1999, Τσακαλδήμη 2001, Branco et al. 2002, Maestre et al. 2002, Pardos et al. 2003). Το πρόβλημα της δύσκολης εγκατάστασης των δρυών είναι η μη γρήγορη ανάπτυξη των φυταρίων αμέσως μετά τη φύτευσή τους στην ύπαιθρο, δηλαδή η μη γρήγορη αύξηση του ριζικού συστήματος και η επέκτασή του μέσα στο έδαφος, έτσι ώστε να απορροφήσει νερό και θρεπτικά στοιχεία (Pope 1992, Bowersox 1992, Zaczek et al. 1996). Σημαντικό ρόλο για τη συμπεριφορά αυτή φαίνεται να παίζει το ριζικό σύστημα το οποίο αναπτύσσουν τα περισσότερα είδη δρυός και το οποίο χαρακτηρίζεται ως πασσαλώδες, άτονο με μικρό ινώδες (Hatzistathis et al. 2000, Γούναρης κ.α. 2000, Τσακαλδήμη 2001). Με βάση τα στοιχεία των ερευνών (Hatzistathis et al. 1999, Σπανός και άλλοι 2000, Τσακαλδήμη 2001, Hatzistathis et al. 2000), η θνησιμότητα των φυταρίων, λαμβάνει χώρα κυρίως κατά τη διάρκεια του πρώτου καλοκαιριού, ενώ το σοκ της μεταφύτευσης, σε τέτοια ξηροθερμικά περιβάλλοντα, έχει μικρότερη επίδραση σε σχέση με την καλοκαιρινή ξηρασία. Με την παραπάνω άποψη συμφωνούν οι Fuchs et al. (2000) και οι Maestre et al. (2002). Ο περιοριστικός παράγοντας λοιπόν για την άμεση αύξηση των φυταρίων φαίνεται να είναι η έλλειψη υγρασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μια που όλες οι φυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της ζώνης των αειφύλλων πλατυφύλλων, εκτός της περίπτωσης του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης, του οποίου η βλάστηση ανήκει στην υποζώνη Ostryo-carpinion. Στη δημιουργία όμως δυσμενών συνθηκών, πέρα από την έλλειψη υγρασίας, συνετέλεσαν και άλλοι παράγοντες όπως: η κακή ποιότητα του φυτευτικού υλικού (στην περιοχή του Σέϊχ-Σου χρησιμοποιήθηκαν διετή φυτάρια με άνιση αναλογία υπέργειου/υπόγειου τμήματος), υποβαθμισμένο έδαφος (στις δύο περιοχές της Μυτιλήνης τα εδάφη ήταν όξινα πυριγενή και έντονα υποβαθμισμένα), μη εκμετάλλευση των ευνοϊκών μικροπεριβαλλόντων (περίπτωση Σέϊχ Σου), απουσία περιποίησης των φυτεύσεων, όπως για παράδειγμα πότισμα ή λίπανση. Σε καμιά από τις περιπτώσεις δεν εφαρμόσθηκε περιποίηση των φυταρίων, αντίθετα τα φυτάρια αφέθηκαν στην τύχη τους, πλην της περίφραξης που έγινε σε ορισμένες περιπτώσεις.

5 5. Συμπεράσματα Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι η χρησιμοποίηση των ειδών δρυός σε προγράμματα αναδάσωσης παρουσιάζει δυσκολίες. Αυτές αναφέρονται κυρίως στις οικο-φυσιολογικές ιδιότητες των ειδών, οι οποίες πρέπει να μελετηθούν περισσότερο. Ο τύπος του ριζικού συστήματος (πασσαλώδες, άτονο, με μικρό ινώδες) φαίνεται να παίζει αποφασιστικό ρόλο όπως και η σωστή αναλογία υπέργειου/ριζικού συστήματος. Παρόλο που με τις νέες μεθόδους παραγωγής (χρήση κατάλληλων φυτοδοχείων κλπ.) αποτρέπεται η περιστροφή της ρίζας, η γρήγορη ανάπτυξη ισχυρής κύριας ρίζας των φυταρίων με ελάχιστες διακλαδώσεις φαίνεται ότι δυσκολεύει την εγκατάσταση των φυταρίων. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός όμως ότι οι δρύες αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για την ελληνική δασοπονία και ταυτόχρονα με την καλύτερη διαχείριση των δασών τους θα πρέπει να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης και στα προγράμματα αναδάσωσης παρόλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Η χρησιμοποίησή τους παρουσιάζει οικολογικά πλεονεκτήματα και ίσως θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρησιμοποίηση δρυών και στην εφαρμογή του κανονισμού 2080 (1257 σήμερα, περί αναδάσωσης οριακών γεωργικών γαιών) και να πριμοδοτηθεί η χρησιμοποίηση δρυών και όχι να φθάσουμε στο σημείο να γεμίσει όλη η Ελλάδα από φυτείες με ψευδακακίες. Η σωστή επιλογή του είδους, η εξασφάλιση καλής ποιότητας φυτευτικού υλικού και η κατάλληλη μέθοδος αναδάσωσης μπορούν να συμβάλλουν σε καλύτερα αποτελέσματα. Η χρήση των πλαστικών σακουλών πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται, για όλα τα είδη δρυός, επειδή ευνοεί την περιστροφή της ρίζας (Landis et al. 1990). Επίσης πρέπει να διερευνηθούν κατάλληλοι μέθοδοι σκληραγώγησης των φυταρίων σε συνθήκες έλλειψης νερού. Η σπορά ως εναλλακτική μέθοδος μπορεί να δοκιμασθεί αλλά απαιτείται προστασία των βελανιδιών από τρωκτικά και πουλιά (Hatzistathis et al. 1999, Παντέρα 2001). Καθοριστικός παράγοντας επίσης είναι, όπως προαναφέρθηκε, η περιποίηση των φυταρίων μετά τη φύτευσή τους. Ένα αρκετά αποτελεσματικό μέτρο βελτίωσης του αποτελέσματος είναι η εφαρμογή ποτισμάτων στην ύπαιθρο κυρίως κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου του πρώτου καλοκαιριού μετά τη φύτευση. Βιβλιογραφία Αθανασιάδης Ν Δασική Βοτανική, Μέρος Β (Δένδρα και Θάμνοι της Ελλάδος). Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη. Bellot J., Ortiz de Urbina J.M., Bonet A. and Sanchez J.R The effects of treeshelters on the growth of Quercus coccifera L. seedlings in a semi-arid environment. Forestry 75(1): Bowersox T Oak regeneration: A Summary. In Symposium Proceedings : Oak regeneration, serious problems, practical recommendations. Knoxville, Tennessee, Sept USDA Forest Service, Southeastern Forest Exp. Station, Gen Tech. Rep. SE-84, pp

6 Branco M., Branco C., Merouani H. and Almeida M.H Germination success, survival and seedling vigor of Quercus suber acorns in relation to insect damage. Forest Ecology and Management 166: Γούναρης Ν., Γκανάτσας Π., Ζάγκας Θ., Τσακαλδήμη Μ., Τσιτσώνη Θ. και Χατζηστάθης Α Επίδραση της μεθόδου παραγωγής στην επιβίωση και την αύξηση των φυταρίων δύο ειδών δρυός. Επιστ. Επετ. του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., Τόμος αφιερωμένος στον Ομότιμο Καθηγητή κ. Κων. Πανέτσο. Fuchs M.A., Krannitz P.G. and Harestad A.S Factors affecting emergence and first-year survival of seedlings of Garry oaks (Quercus garryana) in British Columbia, Canada. Forest Ecology and Management 137: Landis, T.D., Tinus, R.W., McDonald, S.E., Barnett, J.P Containers and Growing media. The Container Tree Nursery Manual Vol. 2, Agriculture Handbook 674. Washington DC: U.S.D.A Forest Service. Maestre F.T., Bautista S., Cortina J., Diaz G., Honrubia M. and Vallejo R Microsite and mycorrhizal inoculum effects on the establishment of Quercus coccifera in a semi-arid degraded steppe. Ecological Engineering 19: McGee C.E., Loftis D.L Oak regeneration: A Summary. In Symposium Proceedings : Oak regeneration, serious problems, practical recommendations. Knoxville, Tennessee, Sept USDA Forest Service, Southeastern Forest Exp. Station, Gen Tech. Rep. SE-84, pp Παντέρα Α Εγκατάσταση της βαλανιδιάς Quercus ithaburensis Decaisne subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge & Yalt. υπό συνθήκες ανταγωνισμού με ποώδη βλάστηση σε δασολιβαδικά οικοσυστήματα. Διδακτορική Διατριβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα Δασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 143 σελ. Pardos M., Royo A., Gil L. and Pardos J.A Effect of nursery location and outplanting date on field performance of Pinus halepensis and Quercus ilex seedlings. Forestry 76(1): Pope P. E A historical perspective of planting and seeding oaks: progress, problems and status. In Symposium Proceedings : Oak regeneration, serious problems, practical recommendations. Knoxville, Tennessee, Sept USDA Forest Service, Southeastern Forest Exp. Station, Gen Tech. Rep. SE-84, pp Σπανός Ι., Χατζηφιλιππίδης Γ., Ζάγκας Θ., Χατζηστάθης Α., Πινακίδης Ι., Αθανασιάδης Β. και Στεργιόπουλος Ι Πορεία εγκατάστασης των αναδασώσεων των καμμένων εκτάσεων του Περιαστικού Δάσους Πάρκου Θεσσαλονίκης: πρώτα αποτελέσματα, δύο έτη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Δασική Έρευνα 13: Τσακαλδήμη Μ Έρευνα για την παραγωγή και την εκτίμηση της ποιότητας φυτευτικού υλικού των αναδασώσεων. Διδακτορική Διατριβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα Δασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος, ΑΠΘ. 198 σελ. Χατζηστάθης Α., Πρωτόγερος Ι., Ζάγκας Θ., Γκανάτσας Π., Πείραμα αναδάσωσης με πρόσκοπα και αυτόχθονα δασοπονικά είδη, με σκοπό την αποκατάσταση διαταραχθέντος τοπίου Μεταλλείου μαγνησίου στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Πρακτικά 5 ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, 1-4 Σεπτεμβρίου 1997,Τόμος B, σελ 1-7.

7 Hatzistathis A., Zagas Th., Ganatsas P. and Tsitsoni Th Experimental work on restoration techniques after wildfires in forest ecosystems in Chalkidiki, North Greece. In: Proceedings of the International Symposium «Forest Fires: Needs & Innovations», Athens, Greece, November 1999, pp Hatzistathis A., Zagas T., Tsitsoni T., Ganatsas P. Tsakaldimi M. and Gounaris N Final Report of the Project REDMED (Restoration of degraded ecosystems in Mediterranean Region). Research project supporting by the EC Environment and Climate RTD Program, Contact No ENV4-CT www. gva.es/ceam/redmed. Zaczek J.J., Steiner K.C., Bowersox T.W Northern red oak planting stock: 6-year results. New Forests 13: THE USE OF OAKS IN REFORESTATION IN GREECE Summary Recent years the heavy problems presented by the coniferous monocultures demonstrated the need of using different forest species in reforestation projects, and particularly the use of broadleaves. In Greece, this trend is not so evident but some efforts towards this direction have been made. However, it is a common phenomenon that the use of native broadleaves and especially the use of oaks in reforestation show bad field performance. This study analyses the results of using Quercus species in reforestation in Greece and tries to find out the reasons for the seldom use of oaks as well as for their bad field performance in Greek conditions. Data were collected from research and reforestation projects; special attention was paid in method and location of seedlings production, age and morphological characteristics of the seedlings, site parameters and site preparation methods and finally survival and increase of the seedlings.

8 Πίνακας 1. Στοιχεία παραγωγής φυταρίων των ειδών δρυός που χρησιμοποιήθηκαν. Table 1. Nursery production data for oak species used in reforestation and restoration programs in Greece. α/α Είδη που χρησιμοποιήθηκαν Τόπος Παραγωγής Τύπος φυτοδοχείου Υπόστρωμα ανάπτυξης Ηλικία φυταρίων σε έτη 1 Quercus ilex Δασικό Φυτώριο Χαρτογλαστρίδια και Ν. Χαλκηδόνας Πλαστικές φυτοθήκες Ύψος φυταρίων σε εκ. Τύρφη-Περλίτης 1 20,8-42,0 2 Quercus ilex -//- Πλαστικές φυτοθήκες -//- 2 26,0 3 Quercus ilex -//- Χαρτογλαστρίδια -//- 2 37,1 4 Quercus ilex Φυτώριο Εργαστηρίου Δασοκομίας Χαρτογλαστρίδια και Πλαστικές φυτοθήκες Τύρφη-Περλίτης και Τύρφη-coconut fiber 1 19,4-28,2 5 Q. pubescens Δασικό Φυτώριο Ν. Χαλκηδόνας 6 Q. coccifera Δασικό Φυτώριο Ν. Χαλκηδόνας 7 Q. coccifera Φυτώριο Εργαστηρίου Δασοκομίας 8 Q. macrolepis Φυτώριο Εργαστηρίου Δασοκομίας Πλαστικές φυτοθήκες Τύρφη-περλίτης 2 13,0 Χαρτογλαστρίδια και Πλαστικές φυτοθήκες Χαρτογλαστρίδια και Πλαστικές φυτοθήκες Χαρτογλαστρίδια και Πλαστικές φυτοθήκες Τύρφη-περλίτης 1 13,6-28,3 Τύρφη-Περλίτης και Τύρφη-coconut fiber Τύρφη-Περλίτης και Τύρφη-coconut fiber 1 14,7-25,5 1 17,7-29,1

9 Πίνακας 2. Στοιχεία επιβίωσης και αύξησης των φυταρίων ειδών δρυός στην ύπαιθρο. Table 2. Survival and growth of oak seedlings in the field. Είδη που φυτεύθηκαν α/α Περιοχή φύτευσης Μέθοδος φύτευσης Επιβίωση (%) Αύξηση σε ύψος (εκ.) Αύξηση διαμέτρου (χιλ.) Quercus ilex 1 Κασσάνδρα σε λάκκους 30,4-65,0 6,7-16,7 0,93-3,42 Quercus ilex 2 Περιαστικό -//- 28,3 12,0 -* δάσος Θεσ/νικης Quercus ilex 3 Κασσάνδρα -//- 33,7 0 0,05 Quercus ilex 4 Μυτιλήνη -// Q. pubescens 5 Περιαστικό -//- 64,5 8,0 - δάσος Θεσ/νικης Q. coccifera 6 Κασσάνδρα -//- 23,3-71,7 8,4-18,5 1,83-2,9 Q. coccifera 7 Μυτιλήνη -//- 0,0-0,5 0,5-5,0 0,0-0,85 Q. macrolepis 8 Μυτιλήνη -//- 0,0 0,0 0,0 * δεν υπάρχουν μετρήσεις.

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Παύλος Κωνσταντινίδης Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ Λουτρά Θέρμης e-mail: pavkon@fri.gr Περίληψη Οι μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Σ. Παπούλια 1, Σ. Καζαντζίδης 2 και Γ. Τσιουρλής 2, 3 1 Ιοφώντος 2, 116 34 Παγκράτι, Αθήνα, E-mail: papoulst@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη λιβαδικών δρόμων Ε. Καραγιάννης και Κ. Καραγιάννης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Δασοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ ξυλωδών και ποωδών φυτών σε

μεταξύ ξυλωδών και ποωδών φυτών σε Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ξυλωδών και ποωδών φυτών σε δασολιβαδικά συστήματα Λ. Μπραζιώτης Άρμεν 46 661 00 Δράμα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αγροδασοπονία και συγκεκρψένα τα δασολιβαδικά ουστiματα είναι μία παλιά χρήση γης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης και η εφαρμογή τους στις κυνηγετικές οργανώσεις

H χρήση δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης και η εφαρμογή τους στις κυνηγετικές οργανώσεις H χρήση δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης και η εφαρμογή τους στις κυνηγετικές οργανώσεις Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος 1,2, Β. Μπλιούμης 1, Α.Σ. Χριστοδούλου 1 1 Α.Π.Θ., Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms Alexandros Diamantidis Dept. of Production & Management Engineering Democritus University of Thrace adiaman@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φελλοφόρος δρυς, ένα πολύτιμο δασοπονικό είδος με πολλαπλές χρήσεις

Φελλοφόρος δρυς, ένα πολύτιμο δασοπονικό είδος με πολλαπλές χρήσεις Φελλοφόρος δρυς, ένα πολύτιμο δασοπονικό είδος με πολλαπλές χρήσεις Δρ Ιωάννης Σπανός, Τακτικός Ερευνητής Δρ Παναγιώτης Πλατής, Τακτικός Ερευνητής Γεώργιος Γιακζίδης, Δασολόγος Δρ Θωμάς Παπαχρήστου, Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Anton Imeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Η ΦΎΣΗ ΚΑΙ Η ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ιωάννης Βασιλάκης (ΜΝ04019)

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκαρβέλης Μ., Τζιτζιρής Κ.,Παπαδόπουλος Ι. Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, B. Γρίβα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα