Το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης (tagging) σε Εσθονία και Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης (tagging) σε Εσθονία και Ελλάδα"

Transcript

1 Το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης (tagging) σε Εσθονία και Ελλάδα Μία συγκριτική απεικόνιση με αφορμή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων που εισήγαγε στην ελληνική έννομη τάξη ως εναλλακτική πρακτική σωφρονισμού και επανένταξης το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης (electronic monitoring EM) γνωστό ως ηλεκτρονικό βραχιόλι. Από τους Άρτεμη Δουδωνή και Βασίλη Γερασόπουλο, τελειόφοιτους φοιτητές της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, εκπαιδευόμενους στην Υπηρεσία Επιμελητών Αθηνών στο πλαίσιο του μαθήματος Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων. Το Σεπτέμβριο του 2006 στην Εσθονία υιοθετήθηκε, μετά από διετείς διαβουλεύσεις με σκοπό τη βελτίωση του συστήματος αναστολών, ο θεσμός του κατ 'οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση(tagging).ο νέος αυτός θεσμός άρχισε να εφαρμόζεται στις αρχές του επόμενου έτους για την αποσυμφόρηση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων-καθώς η Εσθονία ήταν μία από τις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά φυλάκισης στην ΕΕ και μεγάλο αριθμό υποδίκων στους οποίους είχε επιβληθεί προσωρινή κράτηση. Μεταξύ των δύο χωρών φαίνεται να υπάρχει μία κοινή αφετηρία και προβληματική που κατέστησε αναγκαία την εξεύρεση και εισαγωγή εναλλακτικών προτάσεων στο ποινικό τους σύστημα. Τρόπος επιβολής του μέτρου Στην Εσθονία το μέτρο εφαρμόζεται μόνο στο πλαίσιο της πρόωρης υφ'όρον απόλυσης. Εφόσον ο κρατούμενος έχει ολοκληρώσει το 1/3 ή 1/2 της ποινής του και μόνο μετά από συναίνεσή του - κατ' όμοιο τρόπο με την εγχώρια πρόβλεψη, η υπηρεσία αναστολών και το σωφρονιστικό κατάστημα προωθούν την αιτιολογημένη γνώμη τους στο δικαστήριο - αφού έχει προηγηθεί μια εκτίμηση επικινδυνότητας του κρατουμένου (Risk Assessment),το οποίο και αποφασίζει τελικώς, επιβάλλοντας κατ 'οίκον επιτήρηση για διάστημα κυμαινόμενο από ένα μήνα έως ένα έτος. Εν προκειμένω η αντίστοιχη πρόβλεψη στην ελληνική ποινική πραγματικότητα παρουσιάζει ευρύτερο φάσμα, καλύπτοντας τόσο την υφ' όρον απόλυση όσο και τις άδειες των κρατουμένων και το ανακριτικό στάδιο της προδικασίας στο κεφάλαιο της επιβολής των περιοριστικών όρων.

2 Εποπτικές αρχές για την ορθή εφαρμογή Στο Εσθονικό σύστημα ο επιτηρητής (probation officer) ευθύνεται για συγκεκριμένο και αυστηρά καθορισμένο αριθμό καταδίκων, για τον καθένα από τους οποίους εποπτεύει τη διαδικασία, από την εγκατάσταση της ηλεκτρονικής συσκευής μέχρι τον σχεδιασμό του προγράμματος του επιτηρουμένου, το οποίο και υποχρεωτικά περιλαμβάνει μία εβδομαδιαία συνάντηση μαζί του. Τόσο το υπό ψήφιση ελληνικό νομοσχέδιο όσο και το ισχύον εσθονικό καθεστώς προβλέπουν μία διακριτική ευχέρεια του ''απολυθέντος'' να βρίσκεται για προκαθορισμένες ώρες της ημέρας και μόνο για συγκεκριμένες δραστηριότητες (εργασία, εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση, συμμετοχή σε εγκεκριμένα προγράμματα απεξάρτησης ) έκτος του τόπου του κατ 'οίκον περιορισμού. Η σχετική διαφοροποίηση εντοπίζεται στο ότι το ακριβές πρόγραμμα του πρώην κρατουμένου διαμορφώνεται με ακρίβεια λίγο μετά την έναρξη του EM (electronic monitoring),ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο εναλλακτικές (καθορισμός μέσω βουλεύματος απόλυσης ή εισαγγελική διάταξη εκδοθείσα μετά την απόλυση). Ωστόσο σε κάθε περίπτωση η επίβλεψη του όλου εγχειρήματος πραγματοποιείται από δημόσιες διωκτικές αρχές χωρίς εμπλοκή ιδιωτικού φορέα παρά μόνο των κατασκευαστών των ηλεκτρονικών μέσων. Συνέπειες παραβίασης Σε τυχόν παραβίαση της ηλεκτρονικής επιτήρησης, το ελληνικό σύστημα φαίνεται αυστηρότερο επιβάλλοντας φυλάκιση μέχρι ενός έτους, ενώ στο εσθονικό ο επιτηρητής είτε ζητά γραπτή εξήγηση ή προειδοποιεί τον παραβάτη είτε αποστέλλει σχετική έκθεση στο δικαστήριο το οποίο και αποφασίζει για την άρση του EM και τη επιστροφή του στη φυλακή. Καινοτομίες του ελληνικού υπό ψήφιση νομοσχεδίου Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων προβλέπεται η επιβολή του μέτρου και για ανήλικους παραβάτες εφόσον έχουν εκτίσει το 1/3 της ποινής τους και η αίτησή τους συνοδεύεται από έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήματος κράτησης και της υπηρεσίας επιμε λητών ανηλίκων-πάντα με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου (βασικός πυλώνας του δικαίου ανηλίκων). Στην Εσθονία, όπως άλλωστε και την υπόλοιπη Ευρώπη, πρόβλεψη για EM σε ανηλίκους δεν υπάρχει και οι σχετικές διατάξεις περιορίζονται στον τομέα της απλής επιτήρησης. Τέλος, η βαρύτητα του διαπραχθέντος από τον κατάδικο εγκλήματος δεν προβλέπεται να αποτελέσει τροχοπέδη σε τυχόν εφαρμογή του μέτρου ηλεκτρονικής

3 επιτήρησης στην Ελλάδα, τη στιγμή που στην Εσθονία η νομοθετική πρόβλεψη αποκλείει από το ΕΜ τους δράστες βαρύτερων εγκλημάτων. Τα δύο συστήματα, όπως είναι φανερό, σε άλλα σημεία συγκλίνουν και σε άλλα αποκλίνουν η κυριότερη όμως και ειδοποιός διαφορά τους έγκειται στο ότι στο μεν ελληνικό η νομοπαρασκευαστική επιτροπή προσανατολίζεται στην κάλυψη μιας ευρύτατης γκάμας παραβατών και περιπτώσεων, ενώ στο εσθονικό η πρόβλεψη είναι περιοριστική εφαρμόζοντας αποκλειστικά το μέτρο τη ηλεκτρονικής επιτήρησης στο κομμάτι της αναστολής των ποινών. Η εφαρμογή του μέτρου σε ΓΑΛΛΙΑ και ΓΕΡΜΑΝΙΑ Από την Άσπα-Φιλοθέη Δεπάστα, φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, εκπαιδευόμενης φοιτήτριας στο πλαίσιο του μαθήματος του Ποινικού Δικαίου Ανηλίκων στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών. Διερευνώντας την υιοθέτηση του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης (electronic monitoring) στη Γαλλία και τη Γερμανία εντοπίζουμε ότι αυτό θεσμοθετήθηκε στη Γαλλία το 1997, ενώ στη Γερμανία εμφανίζεται το Η περίπτωση της Γαλλίας Καταρχάς, όσον αφορά στη γαλλική νομοθεσία συναντάται πρώτα μόνο ως εναλλακτικός τρόπος εκτέλεσης ορισμένων στερητικών της ελευθερίας ποινών. Ο σχετικός νόμος στις 19/12/97 τροποποίησε μεν το άρθρο 723-6επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας(CPP), ενώ η αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου ομολογείται από τον Οκτώβριο του 2000 και έπειτα. Στην πρώτη του εμφάνιση στο γαλλικό κόσμο το μέτρο παρατηρείται ότι δεν επιβαλλόταν ab initio από το δικαστήριο, αλλά αποφασιζόταν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις από τον Δικαστή Εκτέλεσης Ποινών (ΔΕΠ). Εν συνεχεία, με την πάροδο του χρόνου το μέτρο υπέστη ποικίλες τροποποιήσεις ως προς τις μορφές του και ως προς το πεδίο εφαρμογής του, με συνέπεια να επιβάλλεται σε όλες τις φάσεις της ποινικής διαδικασίας δηλαδή πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της δίκης και μάλιστα απευθείας από το δικαστήριο. Χωρίς την παράθεση πληροφοριών για τους τεχνολογικούς εξοπλισμούς, επεξηγηματικά υποδεικνύεται ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση στη συνήθη μορφή της καλείται tagging, ενώ από το 2005 εφαρμόζεται με τη μορφή του tracking, για την οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια. Όσον αφορά στην επιβολή του tagging στο εν λόγω ποινικό σύστημα, αξίζει να εντοπιστεί συνοπτικά στα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Σε εκείνο το στάδιο πριν τη δίκη με νόμο της 24 ης Νοεμβρίου του 2009 εκείνοι που περιμένουν να δικαστούν και εκείνοι που εκτίουν 2 χρόνια ποινή φυλάκισης ή και περισσότερα δύναται να τους επιβληθεί κατ οίκον περιορισμός υπό tagging ή αν εκτίουν 7 χρόνια ποινή φυλάκισης με παράλληλη κοινωνικήδικαστική επιτήρηση υπό tracking. Συνακόλουθα, κατά την διεξαγωγή της δίκης, από το

4 2004 τα δικαστήρια εξουσιοδοτήθηκαν να επιβάλουν το tagging και οι εισαγγελείς να προτείνουν μια μορφή διαπραγμάτευσης στα πλαίσια μιας νέας διαδικασίας, αποσκοπώντας στην άμεση επίλυση των υποθέσεων. Έπειτα, στο τελευταίο στάδιο μετά τη δίκη ο δικαστής ο οποίος έχει ορισθεί ως επιφορτισμένος με την επιβολή της ποινής (ΔΕΠ/PEJ) αρχικά είχε την ευχέρεια να αποφασίσει με νόμο του 2000, πράγμα που άλλαξε με νόμο στις 9/3/2004 αμβλύνοντας την δυνατότητα του αυτή και ενισχύοντας το ρόλο των υπηρεσιών επιτήρησης και των σωφρονιστικών υπηρεσιών, οι οποίες από τότε ήταν υποχρεωμένες να εξετάζουν την κατάσταση όλων των κρατουμένων με συστηματικές έρευνες προς ανεύρεση τυχόν τροποποιήσεων των ποινών τους. Στη συνέχεια, αναφορικά με το tracking, αυτό προτιμάται για επικίνδυνους εγκληματίες που ήδη έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης ή για τους υπότροπους. Ως επιβληθέν μέτρο ενδέχεται να είναι προσωρινό στα πλαίσια διαμεσολάβησης, ή να είναι επιπρόσθετο σε ήδη υπάρχουσα επιτήρηση ως υποστηρικτικό μέτρο κυρίως για αυτούς που κατηγορούνται για βία ή σεξουαλική βία με ποινή 7 χρόνια φυλάκισης. Το tracking διαρκεί ανάλογα με την κρίση του δικαστηρίου, η οποία διαμορφώνεται και μέσω της παράλληλης ιατρικής παρακολούθησης του επιτηρούμενου. Το προσωπικό της φυλακής ευθύνεται για την τοποθέτηση, την απομάκρυνση και τον χειρισμό του σχετικού εξοπλισμού που απαιτεί το μέτρο. Η εν λόγω μορφή της ηλεκτρονικής επιτήρησης εφαρμόσθηκε αφού δοκιμάσθηκε από τον Ιούνιο του 2006 έως τον Μάιο του Αντίθετα με το tracking, το tagging συνδέεται λόγου χάρη με ποινές σε περιπτώσεις μικροκλοπών ή οδήγησης σε κατάσταση μέθης. Τα επίσημα δεδομένα από την Διεύθυνση Διοίκησης Φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Γαλλίας (DAP) είναι ελάχιστα, αφού μηνιαίως δημοσιεύει στατιστικές για τον αριθμό των υποβαλλόμενων στο μέτρο χωρίς να προσδίδει τα χαρακτηριστικά τους. Μόνο λοιπόν με προσωπική έρευνα ανευρίσκονται τέτοιες πληροφορίες, γεγονός που αναστέλλει τον σχηματισμό μιας ασφαλούς γνώσης πάνω στο θέμα. Έχουν γίνει πενιχρές αναφορές ότι το μέτρο επιβάλλεται και σε ανηλίκους όσο και σε ενηλίκους χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Επιπλέον, δεν διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες και όταν συνδυάζεται με το μέτρο του κατ οίκον περιορισμού εποπτεύεται από τον δικαστή και τις σωφρονιστικές υπηρεσίες. Παρόλο που στην περίπτωση αυτή η μόνιμη κατοικία αποτελεί έναν άγραφο όρο για την επιβολή του μέτρου, κατάλληλοι παρουσιάζονται και άλλοι χώροι όπως εκείνος της εργασίας, ενώ οι συνθήκες υπαγωγής κάποιου στο μέτρο ορίζονται στα άρθρα και CCP. Το tagging μεταξύ του 2000 και του 2006 επιβλήθηκε περισσότερο σύμφωνα με έρευνες ως υποκατάστατο ποινών μικρής διάρκειας και ως επιπρόσθετη ποινή ή ως προσωρινό μέτρο μαζί με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική επιτήρηση από ένα μέτρο που αρχικά επιλεγόταν με διστακτικότητα εξελίχθηκε στο πιο δημοφιλές ανάμεσα στις τροποποιημένες ποινές. Τα ερείσματα της ανάδειξής του ήταν η αποσυμφόρηση των φυλακών και η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Ωστόσο, παρατηρήθηκε η χρήση του περισσότερο για αποφυγή της φυλακής, ενώ παράλληλα η σύγχυση που επικρατεί λόγω των πολυάριθμων ποινών. Όσον αφορά στον κατ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση τίθεται το θέμα προσβολής του οικογενειακού ασύλου και της ιδιωτικής ζωής. Και τούτο γιατί μαζί με τον επιτηρούμενο εποπτεύονται και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, πράγμα που συχνά οδηγεί σε αναπόφευκτες συγκρούσεις ανάμεσα τους. Τις αντιρρήσεις αυτές αντικρούουν έρευνες που δείχνουν ότι οι επιτηρούμενοι προοδεύουν επαγγελματικά και αποκτούν και

5 άλλα παιδιά και γενικότερα εναρμονίζονται με την ιδέα να ζουν σύννομα κάνοντας την βίωμα τους. Η περίπτωση της Γερμανίας Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην Πολιτεία Hesse, πληροφορούμαστε για μία έρευνα που διεξήχθη, επιχορηγούμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Hesse, με σκοπό να ερευνήσει την εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης σε συνδυασμό με αυτό του κατ οίκον περιορισμού. Έχοντας ως μοναδικό γνώμονα αυτήν την έρευνα προσεγγίζουμε κατά μία έννοια την επιβολή του μέτρου στη Γερμανία. Η έρευνα ξεκίνησε το 2003 και προορίζεται να ολοκληρωθεί το Με επιφύλαξη αναφέρουμε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε μάλλον το 2000 σε κάποιες περιοχές της πολιτείας, επιβαλλόταν από το δικαστήριο εναλλακτικά αντί της ποινής της φυλάκισης προκειμένου να ανακουφίσει το ποινικό σύστημα και να μειώσει το κόστος που συνεπάγεται η κράτηση σε κατάστημα. Το σημαντικό είναι ότι γίνεται λόγος για εφαρμογή του μέτρου σε ανήλικους παραβάτες με την παράλληλη θεραπευτική υποστήριξη που θα τους βοηθήσει να ανακτήσουν την ψυχολογική τους ισορροπία και να βελτιώσουν προσωπικές τους δεξιότητες, ώστε να επανενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο μετά την έκτιση της ποινής τους. Ανάλογα με το αν το μέτρο επιβάλλεται ως προσωρινό καθώς και ανάλογα με την ηλικία του ανηλίκου σκοπός είναι η αναμόρφωση του παιδιού-παραβάτη. Μάλιστα θεωρείται ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση συνάδει με τη μείωση της νεανικής παραβατικότητας, εφόσον ο ανήλικος περιορίζεται σε συγκεκριμένο χώρο κάτι που κατάφωρα είναι αντίθετο με την φύση των παιδιών. Γενικά, το μέτρο είναι εφικτό να εφαρμοσθεί ως προσωρινό σε περίπτωση αναστολής της ποινής της φυλάκισης ή για να αποφευχθεί η ποινικοποίηση μιας τυχόν παραβίασης μιας ήδη επιτήρησης. Επίσης, μετά από διαμεσολάβηση και εφόσον ο κατηγορούμενος έχει εκτίσει το μισό χρόνο από ποινή φυλάκισης 2 ή 3 χρόνων έχει την δυνατότητα να υποβληθεί στο μέτρο. Εν τέλει, επειδή η έρευνα κυρίως εστιάζεται σε ανηλίκους χωρίς να προσδιορίζονται οι πράξεις που τελούν ώστε να τους επιβληθεί το μέτρο αγνοούμε τι συμβαίνει στην περίπτωση των ενηλίκων. Περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη αυτής της έρευνας δεν ευρέθησαν, αλλά ελπίζουμε σε μια μελλοντική περισσότερο ουσιαστική και βαθιά ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα. Εν κατακλείδι, στη Γαλλία ήδη το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης έχει παγιωθεί εφόσον προηγουμένως έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα. Υπάρχουν αναμφίβολα κάποιες

6 διαφορές ανάμεσα στο σχετικό σχέδιο νόμου της Ελλάδος και στην πρακτική της Γαλλίας ή τις σκέψεις της Γερμανίας, διαφορές όμως που οφείλονται στα ποινικά συστήματα, στις δυναμικές και στην τεχνολογική πρόοδο της κάθε χώρας που εκ των πραγμάτων υπάρχουν και εξαλείφονται ανάλογα με τις βλέψεις και τις επιδιώξεις της. Σαφώς υπάρχουν και ομοιότητες, όπως η απαραίτητη συναίνεση του κρατούμενου για την επιβολή του μέτρου και η εφαρμογή σε ανηλίκους. Συνεπώς, πρόδηλα διαπιστώνεται ότι κάθε χώρα συνθέτει η ίδια την εκάστοτε νομοθεσία της αφορμώμενη αφενός από τις υπόλοιπες, επιδιώκοντας δε αφετέρου την επίτευξη των δικών της στόχων. ΠΗΓΕΣ Κατ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το μέλλον της ποινικής καταστολής ;, Ελληνική Δικαιοσύνη, Ιανουάριος. Φεβρουάριος 1995 Η ηλεκτρονική επιτήρηση ως εναλλακτικό μέτρο έκτισης των στερητικών της ελευθερίας ποινών: Το παράδειγμα του γαλλικού νόμου της , Ποινική Δικαιοσύνη 9/1998 Θεοδώρου Π. Παπαθεοδώρου Μέτρα προς υποκατάσταση της ποινής της φυλάκισης και ειδικότερα ο κατ οίκον περιορισμός, Ποινική Δικαιοσύνη 5/2000 Βασιλικής-Στυλιανής Στεφανίδου Μεταμοντέρνες Ποινές: Η ηλεκτρονική επιτήρηση, Ποινική Δικαιοσύνη 5/1998 Δ.Ζημιανίτη The Implementation of Electronic Monitoring in Germany- An evaluation based on an empirical study of legal design and the efficiency of electronic monitored house arrest in the German state of Hesse Smart sentencing The emergence of Intermediate sanctions, James M. Byrne, Arthur J. Lurigio, Joan Petersilia Privatizing criminal justice, Roger Matthews Electronically Monitored Punishment-International and Critical Perspectives, Mike Nellis, Kristel Beyens, Dan Kaminski

7 Η εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης σε ανηλίκους κατά το Βρετανικό ποινικό σύστημα Από την Χαρά Γαλανού, Επιμελήτρια Ανηλίκων στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων της Αθήνας Στην Μεγάλη Βρετανία η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης διπλασιάστηκε τα τελευταία έξι χρόνια με τον συνολικό αριθμό των ατόμων υπό το μέτρο να ανέρχεται στις το Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Μεγάλης Βρετανίας βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης της εφαρμογής του μέτρου λόγω πρόσφατων σοβαρών παραβιάσεων του. Σε ποσοστό 37% επί του συνολικού αριθμού των υπό ηλεκτρονική επιτήρηση ατόμων προκλήθηκαν σοβαρές βλάβες στις συσκευές ενώ στο ίδιο ποσοστό ανήκουν και περιπτώσεις παραβίασης του ωραρίου και απουσίας καθ όλην την διάρκεια του κατ οίκον περιορισμού. Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα σε συνολικό αριθμό ατόμων υπό ηλεκτρονική επιτήρηση που εποπτεύουν οι δυο μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες ασφάλειας και φύλαξης η Serco και η G4S αποκαλύπτει ότι 90% των παραβατών δήλωσαν ότι το ηλεκτρονικό βραχιόλι τους απομάκρυνε από οποιαδήποτε υποτροπή και ποσοστό 70% δηλώνουν ότι περιόρισαν την χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών συνεπεία του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης εφαρμόζεται είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με το μέτρο της επιτήρησης από επιμελητή (on probation) ή με άλλα εξωιδρυματικά μέτρα (community orders) όπως η κοινωφελής εργασία. H ηλεκτρονική επιτήρηση αφορά πάντα τον κατ οικον περιορισμό για δώδεκα συνήθως ώρες το 24τετράωρο σε καθημερινή βάση. Οι ώρες διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση αλλά συνήθως o περιορισμός επιβάλλεται για τις βραδινές ώρες. Η διάρκεια της ποινής μπορεί να κυμαίνεται από δύο εβδομάδες έως δώδεκα μήνες. Η ηλεκτρονική επιτήρηση αποτελεί είτε όρο της αναστολής της ποινής είτε όρο σε περιπτώσεις πρόωρης απόλυσης από κατάστημα κράτησης. Το ηλεκτρονικό βραχιόλι εφαρμόζεται κατά το βρετανικό σύστημα και σε ανηλίκους συνήθως ως παρεπόμενη εξωϊδρυματική ποινή που συνδυάζεται με εντατική επίβλεψη και παρακολούθηση (Intensive Supervision and Surveillance Program), είτε σε περιπτώσεις προγραμμάτων πρόωρης αποφυλάκισης ή τιμώρησης με αναστολή είτε σε συνδυασμό με το μέτρο του περιορισμού σε ειδικό πλαίσιο διαμονής που λειτουργεί στην κοινότητα. Αυτή η εντατική επίβλεψη της πορείας του ανηλίκου εντός της κοινότητας κύριο στόχο της έχει την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην παραβατική συμπεριφορά. Η ηλεκτρονική

8 επιτήρηση πραγματοποιείται με την τοποθέτηση ενός πομπού (σε μορφή βραχιολιού) στον αστράγαλο του παραβάτη με παράλληλη εγκατάσταση μιας συσκευής ηλεκτρονικού ελέγχου στην κατοικία του. Ο πομπός ελέγχεται είτε μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης από την κατοικία του παραβάτη είτε μέσω ενός δορυφόρου και μιας συσκευής γεωεντοπισμού (GPS) που διαχειρίζεται ιδιωτική εταιρία ασφάλειας και φύλαξης και παρακολουθεί την τήρηση των ωρών του κατ οικον περιορισμού του υποκειμένου. Παραβίαση της συσκευής ηλεκτρονικής επιτήρησης ή παραβίαση των όρων του κατ οικον περιορισμού σημαίνει ότι η ιδιωτική εταιρία λαμβάνει ένα σήμα συναγερμού και αυτομάτως ενημερώνει την αστυνομία και τον επιμελητή που επιβλέπει τον παραβάτη. Στην συνέχεια ο επιμελητής προσθέτει στην επόμενη δικάσιμο την παραβίαση αυτού του όρου(breach) και η υπόθεση επανεισάγεται στο ακροατήριο όπου συνήθως επιβάλλεται είτε αυστηρότερη ποινή, είτε διαφορετική ποινή. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η επόμενη επαχθέστερη ποινή μπορεί να είναι είτε μικρής διάρκειας φυλάκιση, είτε αύξηση των ωρών του κατ οικον περιορισμού, είτε αύξηση των υποχρεώσεων άλλης ποινής όπως η κοινωφελής εργασία, είτε επιστροφή στο κατάστημα κράτησης εάν επρόκειτο για υφ ορων απόλυση. Κατά το αγγλικό σύστημα, μια δικαστική απόφαση μπορεί να επιβάλει απομάκρυνση και αποβολή από συγκεκριμένους χώρους και περιοχές γεγονός που σημαίνει και συνεπάγεται ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση συνδυάζεται ως μέτρο για να παρακολουθείται τυχόν παραβίαση αυτού του όρου. Η ποινή του κατ οίκον περιορισμού αφορά την αποφυλάκιση παραβατών που έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης τεσσάρων μηνών έως τρία έτη, ειδικά δε για ανήλικους κάτω των 18 ετών η ηλεκτρονική παρακολούθηση μπορεί να αφορά κατ οικον περιορισμό ή παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος. Ωστόσο, μελέτη του Βρετανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα έτη αποκαλύπτει ποσοστό 65% παραβίασης των όρων ηλεκτρονικής επιτήρησης, κατ οικον περιορισμού, και άλλων συνοδών όρων όπως η αποφυγή συγκεκριμένων περιοχών ή διευθύνσεων για το υπό περιορισμό υποκείμενο.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν, Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διοίκηση των φυλακών Μια θεώρηση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η διοίκηση των φυλακών Μια θεώρηση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Andrew Coyle Η διοίκηση των φυλακών Μια θεώρηση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Εγχειρίδιο για το σωφρονιστικό προσωπικό Μετάφραση και γλωσσική επιμέλεια: Νικόλαος Βαρβατάκος Επιστημονική επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Άννα Τριανταφυλλίδου, Δανάη Αγγελή, Αγγελική Δημητριάδη Παράτυπη Μετανάστευση/ Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή του Δρ Felix Steffek LLM (Cambridge), Ιούνιος 2012 Ι. Διαμεσολάβηση 1. Ορισμός και Χαρακτηριστικά Η διαμεσολάβηση είναι μία μεταξύ πολλών διαδικασιών για

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ 13. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡ. ΙΑΚ. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 647/02-10-2006 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/01/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα