Αριθµός Απόφασης 50/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός Απόφασης 50/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 Αριθµός Απόφασης 50/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Παναγιώτη Παπανότη, Δικηγόρο Αθηνών, ως µέλη και από το γραµµατέα Στυλιανό Βασιλειάδη. Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό της στις 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 για να δικάσει την υπόθεση µεταξύ : της Ενιστάµενης : ποδοσφαιρικής ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία : «Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Κέρκυρα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ηλία Σιδέρη της Καθ ης η ένσταση : ποδοσφαιρικής ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία : «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Ηράκλειο, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Περικλή Λεµπέση. Η ενιστάµενη ζητεί να γίνει δεκτή η από ένστασή της που κατατέθηκε στη Γραµµατεία της Super League Ελλάδας µε αριθµό πρωτοκόλλου 431/ και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιµο. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο µεν πληρεξούσιος δικηγόρος της ενιστάµενης ανέπτυξε τους ισχυρισµούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στην ένσταση και στο εµπροθέσµως κατατεθέν ενώπιον της Επιτροπής από έγγραφο υπόµνηµα, ο δε πληρεξούσιος δικηγόρος της καθ ης ζήτησε να απορριφθεί η υπό κρίση ένσταση για τους λόγους που ανέπτυξε προφορικά και στο εµπροθέσµως κατατεθέν ενώπιον της Επιτροπής από έγγραφο υπόµνηµα.

2 2 η σελίδα της υπ αρθµ. 50/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής - ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Με την υπό κρίση ένσταση ζητείται να κατακυρωθεί υπέρ της ενιστάµενης ΠΑΕ ο ποδοσφαιρικός αγώνας ο οποίος τελέστηκε στις , στο πλαίσιο του πρωταθλήµατος της Super League Ελλάδα (αγωνιστική περίοδος / 11 η αγωνιστική ηµέρα εξ αναβολής) µεταξύ των οµάδων της καθ ης η ένσταση ΠΑΕ και της ενιστάµενης ΠΑΕ και ο οποίος έληξε µε νικηφόρο αποτέλεσµα για την πρώτη (καθ ης), µε τέρµατα 3-2. Περαιτέρω ζητείται να επιβληθούν στην καθ ης η ένσταση ΠΑΕ οι προβλεπόµενες κυρώσεις και να επιστραφεί στην επιστάµενη ΠΑΕ το σχετικό παράβολο. Η υπό κρίση ένσταση νόµιµα φέρεται προς συζήτηση ενώπιον της παρούσας Πειθαρχικής Επιτροπής, αφού υποβλήθηκε µε ιδιαίτερο υπόµνηµα, κατατεθέν εµπροθέσµως στην διοργανώτρια Αρχή, κατ άρθρ περ. α και 5 περ. α του Κ.Α.Π. (αριθ. πρωτ. Super League Ελλάδας 431/ ) και είναι παραδεκτή, κατ άρθρ του Κ.Α.Π., εφόσον κατατέθηκε το νόµιµο παράβολο για την άσκησή της, όπως προκύπτει από την ευρισκόµενη εντός του φακέλου υπ αριθ. 1239/ απόδειξη είσπραξης του «Σουπερλίγκ Ελλάδας Συν.Π.Ε.», ποσού 400,00 (βλ. άρθρο 14 2 την Προκήρυξη του πρωταθλήµατος Super League Ελλάδα - αγωνιστική περίοδος ). Στο άρθρο 23 1 του Κ.Α.Π. ορίζονται επί λέξει τα εξής : «1. Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται µόνο από τις διαγωνιζόµενες οµάδες στους µεταξύ τους αγώνες, για τους παρακάτω αποκλειστικά λόγους : α) Για αντικανονική διακοπή αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη και αντίθετη µε τους Κανονισµούς απόφαση του διαιτητή. 2

3 3 η σελίδα της υπ αρθµ. 50/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής - β) Για εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή διατάξεων από το διαιτητή που σχετίζονται µε τη συµπλήρωση των οµάδων, µετά την έναρξη του αγώνα. γ) Για αντικανονική συµµετοχή ποδοσφαιριστή που, υποχρεωτικά, πρέπει να κατονοµάζεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριµένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. Η ένσταση αυτή µπορεί να στρέφεται κατά οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή - τακτικού ή αναπληρωµατικού- ο οποίος αγωνίστηκε, από τους αναγραφόµενους στο Φ.Α. δ) Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή, που πρέπει υποχρεωτικά να κατονοµάζεται. Η ένσταση αυτή µπορεί να στρέφεται κατά ενός, περισσοτέρων ή και όλων των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν, που θα πρέπει να κατονοµάζονται. ε) Για παράλειψη παρουσίας ιατρού για την διεξαγωγή του αγώνα. στ) Κατά του κύρους του αγώνος ο οποίος ετελέσθη µη νοµίµως και κατά παράβασιν διατάξεως του Κ.Α.Π. ή της εγκριθείσης προκήρυξης.», ενώ στο άρθρο 23 5 περ. α του Κ.Α.Π. ορίζεται : «Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται µε χωριστό υπόµνηµα στο οποίο να αναφέρονται συγκεκριµένα οι λόγοι υποβολής τους και µέσα στις προθεσµίες που προβλέπεται διαφορετικά απορρίπτεται η ένσταση, κρινόµενη απαράδεκτη.» Από την τελευταία διάταξη προκύπτει ότι στο κατατεθέν εµπροθέσµως υπόµνηµα (δικόγραφο) της ενστάσεως πρέπει να εκτίθενται, µε σαφήνεια και πληρότητα, οι λόγοι για τους οποίους προσβάλλεται το κύρος του συγκεκριµένου κανόνα, χωρίς να είναι επιτρεπτή και παραδεκτή η συµπλήρωση του δικογράφου αυτού µε παραποµπή ή αναφορά σε άλλα έγγραφα που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της τασσόµενης για την υποβολή της ένστασης προθεσµίας 3

4 4 η σελίδα της υπ αρθµ. 50/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής - (π.χ. µε υπόµνηµα ή µε άλλα έγγραφα που κατατίθεται κατά την εκδίκαση της ενστάσεως). Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 281 του Α.Κ. «η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος» Η διάταξη αυτή, η οποία σηµειωτέον είναι κανόνας δηµοσίας τάξεως (βλ. και άρθρο 25 3 του Συντ. κατά το οποίο «η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος δεν επιτρέπεται»), διεκδικεί εφαρµογή σε κάθε µορφή δικαιοδοτικής κρίσης, άρα είναι αναµφισβήτητα εφαρµοστέα και στην προκειµένη περίπτωση. Στην υπό κρίση ένστασή της η ενιστάµενη, µεταξύ άλλων, αναφέρει επί λέξει και τα εξής : «Ο συγκεκριµένος αγώνας διεξήχθη παράνοµα κατά παράβαση των κανονισµών διότι η αντίδικη ΠΑΕ όφειλε ποσά στους ποδοσφαιριστές ΤΑΥΛΑΡΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΡΟΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, µε τις υπ αριθµ. 84/2013, 71/2013 ΚΑΙ 70/2013 αντίστοιχα αποφάσεις του Τ.Δ.Δ. της ΕΠΟ µε βάση τις οποίες σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της αντίδικης ΠΑΕ, πρέπει να επιβληθούν µε βάση αυτές οι εξής ποινές : α) µη ορισµός των αγώνων της και κατακύρωση αυτών υπέρ των αντιπάλων της. β) αφαίρεση 3 βαθµών για κάθε απόφαση. Οι υποχρεώσεις της αντίδικης ΠΑΕ δεν έχουν εκπληρωθεί όπως προκύπτει από τις δηλώσεις - ενεργοποιήσεις των ως άνω ποδοσφαιριστών, οι οποίες έχουν κατατεθεί αρµοδίως και εµπροθέσµως στην Super League, στην ΕΠΟ, στο Τ.Δ.Δ. και στον ΠΣΑΠ. Επειδή δικαιούµαστε να καταθέσουµε την παρούσα ένσταση µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και δη το άρθρο 23 του ΚΑΠ. Επειδή η αντίδικη ΠΑΕ κατά την ηµέρα διεξαγωγής του αγώνα δεν είχε εκπληρώσει τις 4

5 5 η σελίδα της υπ αρθµ. 50/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής - υποχρεώσεις της στους ως άνω ποδοσφαιριστές. Επειδή ο ως άνω αγώνας διεξήχθη παρανόµως και αντίθετα µε τους ισχύοντες κανονισµούς» Με το παραπάνω περιεχόµενο η υπό κρίση ένσταση είναι πρωτίστως απορριπτέα ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 23 5 περ. α του Κ.Α.Π. διότι δεν αναφέρονται οι συγκεκριµένοι λόγοι υποβολής της. Κατ αρχάς δεν αναφέρεται ποιόν από τους έξι (6) περιοριστικά αναφερόµενους στο άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Α.Π. λόγους ενστάσεως επικαλείται η ενιστάµενη. Αλλά και αν, κατ εκτίµηση του δικογράφου της υπό κρίση ενστάσεως και δια του λογικού αποκλεισµού των υπόλοιπων πέντε (5) περιπτώσεων, γίνει απαγωγικά δεκτό ότι η ενιστάµενη επικαλείται την υπό (στ) πληµµέλεια, ακόµη και στην περίπτωση αυτή η ένσταση είναι αόριστη, διότι δεν διαλαµβάνει µε σαφήνεια και πληρότητα : α) ποιά ή ποιες διατάξεις του Κ.Α.Π. ή/και της οικείας προκηρύξεως του πρωταθλήµατος παραβιάστηκαν µε την τέλεση του επίµαχου αγώνα, β) µε ποιόν τρόπο έγινε η παραβίαση του Κανονισµού ή/και της προκηρύξεως, γ) πώς συσχετίζονται µε τη φερόµενη παραβίαση του Κανονισµού ή/και της προκηρύξεως οι αναφερόµενες στην ένσταση τρείς (3) αποφάσεις του Τ.Δ.Δ. της Ε.Π.Ο., δ) τί ακριβώς διέτασσαν οι αποφάσεις αυτές, πέραν της επιβολής των ποινών που αναφέρονται στην ένσταση και ε) από πότε οι αποφάσεις αυτές ήταν εκτελεστές ενόψει κυρίως του ότι πρόκειται για αποφάσεις εκδοθείσες το έτος 2013, καθώς και του ότι στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. -βλ. άρθρο 41 υπό Ζ αριθµός 5- ορίζονται επί λέξει τα εξής : «Το τακτικό διαιτητικό δικαστήριο και το διαιτητικό δικαστήριο εφέσεων στις αποφάσεις τους καθορίζουν, εφόσον δεν προβλέπεται σε άλλο οικείο κανονισµό, το χρονικό διάστηµα στο οποίο ο ηττηθείς διάδικος οφείλει 5

6 6 η σελίδα της υπ αρθµ. 50/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής - να εκτελέσει την απόφαση, ιδιαίτερα δε για περιπτώσεις καταβολής οποιουδήποτε είδους χρηµατικών προστίµων ή αποζηµιώσεων. Παράλληλα δε θα προβλέπεται στην απόφαση η απειλούµενη ποινή κατά του υπαίτιου σε περίπτωση παρόδου απράκτου του καθορισθέντος χρονικού διαστήµατος. Ως απειλούµενη ποινή µπορεί να καθοριστεί µία ή περισσότερες κατά την κρίση του δικαστηρίου από τις αναφερόµενες στο άρθρο 40 του παρόντος καταστατικού.» Εποµένως για όλους τους προεκτεθέντες λόγους η υπό κρίση ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας. Σε κάθε πάντως περίπτωση, από τα έγγραφα της προκείµενης δικογραφίας, τα οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και τα υποµνήµατα που αµφότερες οι διάδικες πλευρές κατέθεσαν εµπροθέσµως, καθώς και από τα αναπτυχθέντα προφορικώς ενώπιον της Επιτροπής, τα οποία περιέχονται στα ταυτάριθµα µε την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασής της, απεδείχθησαν τα εξής περιστατικά : Στις και ώρα 17:15 διεξήχθη στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» του Ηρακλείου ο ποδοσφαιρικός αγώνας µεταξύ των οµάδων ΠΑΕ ΟΦΗ ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ( ) του πρωταθλήµατος της Super League Ελλάδα (11 η αγωνιστική), ο οποίος έληξε µε τέρµατα 3-2 υπέρ της γηπεδούχου οµάδας. Στη πραγµατοποιηθείσα στις συνεδρίαση του Δ.Σ. της Super League Ελλάδας ΣΥ.Π..Ε., ετέθη προς συζήτηση και λήψη απόφασης, ως Θέµα 3 ο το εξής : «Προσφυγές των ΠΑΕ ΟΦΗ και ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στα πολιτικά δικαστήρια συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε συνέχεια των από 03/09/2014, 08/10/2014 και 14/11/2014 Αποφάσεων του Δ.Σ. του 6

7 7 η σελίδα της υπ αρθµ. 50/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής - Συνεταιρισµού». Στο πλαίσιο της συζητήσεως του εν λόγω θέµατος, ο Ιωάννης Οικονοµάκης, νοµικός σύµβουλος της Super League Ελλάδας ΣΥ.Π..Ε., αφού έλαβε το λόγο και ανέφερε, µεταξύ άλλων και τα εξής (βλ. 13 η σελίδα του υπ αριθ. 132/ Πρακτικού Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Super League) : «δεδοµένου ότι συγκεκριµένες δύο (2) οµάδες έχουν στείλει προσωρινές διαταγές στο Συνεταιρισµό, µε αποτέλεσµα ο τελευταίος να µην µπορεί να εκτελέσει αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου, οι οποίες διατάσσουν το µη ορισµό αγώνα και την αφαίρεση βαθµών. Ως εκ τούτου, θέση του ως νοµικού είναι ότι πρέπει να αποσυρθούν οπωσδήποτε οι προσωρινές διαταγές και να πληρώνονται οι αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου ενώ, σε περίπτωση που δεν πληρώνονται, η Super League να δύναται να επιβάλει τις προβλεπόµενες ποινές». Τελικώς επί του θέµατος αυτού, το Δ.Σ. της Super League αποφάσισε κατά πλειοψηφία (µάλιστα την παρακάτω απόφαση υπερψήφισε και η ενιστάµενη σήµερα ΠΑΕ, ενώ µειοψήφησε µόνον η καθ ης η ένσταση ΠΑΕ) «να θέσει στις ΠΑΕ ΟΦΗ και ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ προθεσµία µέχρι τις 08/01/2015 προκειµένου να στείλουν στη Super League έγγραφη παραίτηση από υφιστάµενες και τις τυχόν µελλοντικές προσωρινές διαταγές περί µη λήψης µέτρων εκτέλεσης εναντίον τους, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση αποφάσεων ενεργοποίησης ποινών από αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ που επιδικάζουν οφειλές των εν λόγω ΠΑΕ προς ποδοσφαιριστές προπονητές κλπ. Σε περίπτωση που δεν λάβουν χώρα οι εν λόγω παραιτήσεις δεν θα οριστούν οι αγώνες του Σαββατοκύριακου 10,11,12 Ιανουαρίου και οι επόµενοι αγώνες όσο δεν παραιτείται η εκάστοτε ΠΑΕ, ενώ στους τρεις (3) µη ορισµούς θα επιβάλλεται αποβολή από το πρωτάθληµα» (βλ. 26 η σελίδα 7

8 8 η σελίδα της υπ αρθµ. 50/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής - του υπ αριθ. 132/ Πρακτικού Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Super League). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι κατά την πραγµατοποιηθείσα στις συνεδρίαση του Δ.Σ. της Super League Ελλάδας ΣΥ.Π..Ε., ετέθη εκ νέου προς συζήτηση και λήψη απόφασης, ως Θέµα 5 ο το εξής : «Αίτηµα ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ» Η απόφαση του Δ.Σ. επί του θέµατος αυτού, η οποία, σηµειωτέον, ελήφθη οµόφωνα, ήτοι µε τη σύµφωνη γνώµη και της ενιστάµενης ΠΑΕ, ήταν να εγκριθεί «το κοινό αίτηµα των ΠΑΕ ΟΦΗ και ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ για παράταση της προθεσµίας παραίτησης από τις προσωρινές διαταγές (ως ελήφθη από το προηγούµενο Δ.Σ. της σηµείωση : πρόκειται προφανώς περί γραφικού λάθους αφού η προηγούµενη συνεδρίαση έλαβε χώρα στις , κατά τα προεκτεθέντα) µέχρι την 12 η Ιανουαρίου, µε ρητή δέσµευση των ΠΑΕ ότι δεν πρόκειται να υποβάλουν νέο αίτηµα παράτασης» (βλ. 12 η σελίδα του υπ αριθ. 133/ Πρακτικού Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Super League). Με βάση λοιπόν τις παραπάνω αποφάσεις του Δ.Σ. της Super League, δεν προέκυψε ότι ο ορισµός και η διεξαγωγή του επίµαχου αγώνα έγινε κατά παράβαση κάποιας διατάξεως του ΚΑΠ ή της Προκηρύξεως του πρωταθλήµατος. Σηµειωτόν ότι ο εν λόγω Συνεταιρισµός δεσµευόταν από προσωρινές διαταγές, εκδοθείσες σύµφωνα µε τον ΚΠολΔ από αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα της πολιτικής δικαιοσύνης, οι οποίες τον εµπόδιζαν να εκτελέσει τις αποφάσεις του Τ.Δ.Δ. της Ε.Π.Ο., επισύροντας µάλιστα, σε περίπτωση µη συµµορφώσεώς του, ακόµη και τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 232Α Π.Κ. Στο σηµείο αυτό γίνεται µνεία ότι η ενιστάµενη ΠΑΕ, µε το από υπόµνηµά της, το οποίο κατατέθηκε µετά την εκδίκαση της 8

9 9 η σελίδα της υπ αρθµ. 50/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής - ενστάσεως και προς υποστήριξή της τελευταίας, ισχυρίζεται ότι η προσωρινή διαταγή που είχε υπόψη του το Δ.Σ. του Συνεταιρισµού στις , είχε πάψει να ισχύει από Ο ισχυρισµός αυτός, εφόσον δεν περιελήφθη στο δικόγραφο της εντάσεως, προβάλλεται σε κάθε περίπτωση εκπροθέσµως, άρα απαραδέκτως, κατ άρθρο 23 5 περ. α του Κ.Α.Π. Πέραν αυτού όµως, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε η βασιµότητα του ισχυρισµού αυτού, πολλώ δε µάλλον δεν αποδείχθηκε ότι η από φερόµενη παύση της ισχύος της προσωρινής διαταγής είχε περιέλθει µε οποιανδήποτε τρόπο σε γνώση του Συνεταιρισµού. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, η υπό κρίση ένσταση είναι απορριπτέα και ως καταχρηστικώς υποβληθείσα κατ άρθρο 281 ΑΚ, της καταχρηστικότητας αυτής προκύπτουσας από το γεγονός ότι, όπως αποδείχθηκε, η ενιστάµενη ΠΑΕ δια του εκπροσώπου της στο Δ.Σ. του Συνεταιρισµού, τάχθηκε υπέρ της χρονικής παρατάσεως της µη επιβολής των οιωνδήποτε επιβληθεισών κυρώσεων σε βάρος της καθ ης και µάλιστα κατά τη συνεδρίαση της , υπερψήφισε το κοινό αίτηµα της καθ ης και της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ για χρονική επέκταση της περιόδου «χάριτος» έως και τις , προκειµένου να παραιτηθεί η καθ ης από την προσωρινή διαταγή που δέσµευε τον Συνεταιρισµό ως προς την µη εφαρµογή των αποφάσεων του Τ.Δ.Δ./Ε.Π.Ο., µολονότι την χρονική εκείνη στιγµή, βάσει άλλης αποφάσεως του Δ.Σ. που ελήφθη την ίδια ηµέρα (Θέµα 1 ο ), είχε εγκριθεί η διεξαγωγή των αγώνων της αναβληθείσας 11 ης αγωνιστικής και κατά συνέπεια γνώριζε ότι επρόκειτο στις να αγωνιστεί εναντίον της οµάδας της καθ ης. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 9

10 10 η σελίδα της υπ αρθµ. 50/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής - Απορρίπτει την κρινόµενη ένσταση. Διατάσει κατάπτωση του παραβόλου. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή της στις O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994. Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος κτάται μόνο με την καταχώρηση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994. Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος κτάται μόνο με την καταχώρηση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994 Αρ. 1 1. Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα των άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002, 3264/2004 και 4049/12),των Καταστατικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Περίληψη Χρησικτησία Πράξεις νομείς Η νομή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το σωματικό και το πνευματικό - Το σωματικό στοιχείο εκδηλώνεται με

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 184 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 16/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: ΣτεφανίαΚαρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Μαρία Ανδρεοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Για τη ίκαιη ίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων Αρνησιδικίας» Α. Πολιτική ίκη - ΑΚ 1. ικαστική µεσολάβηση: Οργανώνεται µε πληρότητα η δυνατότητα προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα