ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες A 2013 Β 2013 Γ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε άτοµα και των ανέργων σε Το ποσοστό ανεργίας ήταν 27,8%, έναντι 27,8% του προηγούµενου τριµήνου και 27,6% του αντίστοιχου τριµήνου Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και µειώθηκε 0,6% σε σχέση µε το Α Τρίµηνο του Ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 0,5% σε σχέση µε το Α Τρίµηνο του Απασχολούµενοι σε χιλιάδες A 2013 Β 2013 Γ Α σε χιλιάδες Άνεργοι 2013 Α 2013 Β 2013 Γ Α Επισηµαίνουµε ότι οι εκτιµήσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το δελτίο τύπου βασίζονται στην τριµηνιαία έρευνα Εργατικού υναµικού και ότι, σε αντίθεση µε τα µηνιαία αποτελέσµατα της έρευνας, δεν είναι εποχικά διορθωµένες. Για την παραγωγή των αποτελεσµάτων που δηµοσιεύονται στο παρόν δελτίο τύπου, έχουν χρησιµοποιηθεί οι πληθυσµιακές εκτιµήσεις που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα της απογραφής του οι σχετικές εργασίες υπολογισµού ενδιάµεσου πληθυσµού αλλά και επανυπολογισµού των τριµηνιαίων στοιχείων εργατικού υναµικού ολοκληρώθηκαν πρόσφατα- και όχι οι πληθυσµιακές εκτιµήσεις που εχρησιµοποιούντο µέχρι τώρα και βασίζονταν στα αποτελέσµατα της απογραφής του Στο τέλος του παρόντος δελτίου τύπου περιγράφονται αναλυτικά οι µεταβολές που επιφέρει στις εκτιµήσεις των τριµηναίων αποτελεσµάτων η αναθεώρηση των πληθυσµιακών δεδοµένων. Επισηµαίνουµε ότι στη διεύθυνση : είναι αναρτηµένες όλες οι αναθεωρηµένες χρονοσειρές µε στοιχεία της Έρευνας Εργατικού υναµικού για τη περίοδο Με αναθεωρηµένο πληθυσµό δηµοσιεύονται στη διεύθυνση και οι πίνακες µε τα αναλυτικά τριµηνιαία αποτελέσµατα για το 1 ο τρίµηνο 2014, ενώ οι αναθεωρηµένοι πίνακες για τη περίοδο θα αναρτηθούν τις αµέσως επόµενες ηµέρες. Πληροφορίες: /νση Στατιστικών Πληθυσµού & Αγοράς Εργασίας Τµήµα Έρευνας Εργατικού υναµικού Στ. Ζαχαρίου Τηλ.: Fax:

2 Ι. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (31,4%) είναι σηµαντικά υψηλότερο από των ανδρών (25,0%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας ετών (56,7%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 61,5% (Πίνακας 1, ιάγραµµα 1). Πίνακας 1. Ανεργία (%), κατά φύλο και οµάδες ηλικιών Ηλικία Σύνολο Α τρίµηνο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο 24,9 31,1 27,6 25,0 31,4 27,8 55,1 66,1 60,0 52,6 61,5 56,7 39,3 43,2 41,1 40,7 44,2 42,4 22,8 30,2 26,1 23,4 30,8 26,7 18,3 21,5 19,6 18,5 22,7 20,3 8,3 5,1 7,4 14,4 7,9 12,6 ιάγραµµα 1 Ανεργία (%) κατά οµάδες ηλικιών. A τρίµηνο Σύνολο Η κατανοµή της ανεργίας, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν πάει Μερικές τάξεις ηµοτικού (45,0%) ενώ ακολουθούν τα άτοµα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (38,4%). Τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό (15,3%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (18,7%) (Πίνακας 2). 2

3 Πίνακας 2. Ανεργία (%) κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης Επίπεδο εκπαίδευσης Α τρίµηνο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Σύνολο 24,9 31,1 27,6 25,0 31,4 27,8 ιδακτορικό ή µεταπτυχιακό 13,6 18,3 15,6 15,6 14,9 15,3 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 14,7 20,7 17,8 16,1 21,0 18,7 Πτυχίο Ανώτερης Τεχνολογικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 23,8 36,3 30,0 23,8 35,0 29,2 Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 26,3 35,7 30,1 26,8 37,2 31,1 Απολυτήριο Τριτάξιας Μέσης Εκπαίδευσης 31,6 37,4 33,7 31,5 36,0 33,1 Απολυτήριο ηµοτικού 28,6 26,8 27,9 27,0 28,6 27,6 Μερικές τάξεις ηµοτικού 37,8 20,2 32,2 35,7 62,9 45,0 εν πήγε καθόλου σχολείο 39,2 47,7 43,1 34,4 45,4 38,4 Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν µισθωτή απασχόληση, το 25,6% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 68,8% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειµένο να εργαστεί και µε µερική απασχόληση. Τέλος, το 5,6% αναζητά µερική απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει µερική ή πλήρη απασχόληση. Ένα ποσοστό ανέργων (4,0%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του Α τριµήνου του 2014, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή: α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (27,7%), β) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (25,6%). γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (23,4%), Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ανέρχεται στο 23,0% του συνόλου των ανέργων ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 71,4%. Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ξένη υπηκοότητα, είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (36,5% έναντι 27,0%). Επίσης, το 73,0% των ξένων υπηκόων είναι οικονοµικά ενεργό, ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 50,6%. Σε επίπεδο Περιφέρειας το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο µε 30,3% και στην Κεντρική Μακεδονία µε 29,9%. Στον αντίποδα, το µικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο µε 24,4% και στη Πελοπόννησο µε 23,4% (Πίνακας 3). 3

4 Πίνακας 3. Ανεργία (%), κατά Περιφέρεια 1 Περιφέρειες Α Τρίµηνο Σύνολο Χώρας 27,6 27,8 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 26,7 25,4 Κεντρική Μακεδονία 29,7 29,9 υτική Μακεδονία 32,0 28,4 Ήπειρος 26,7 28,5 Θεσσαλία 25,6 25,2 Ιόνιοι Νήσοι 22,8 27,4 υτική Ελλάδα 27,0 29,7 Στερεά Ελλάδα 28,2 27,6 Αττική 28,6 28,0 Πελοπόννησος 20,6 23,4 Βόρειο Αιγαίο 24,2 24,4 Νότιο Αιγαίο 24,9 30,3 Κρήτη 26,9 26,9 ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κατά το Α Τρίµηνο του 2014, βρήκαν απασχόληση άτοµα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, άτοµα µετακινήθηκαν από τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, άτοµα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούµενα, σήµερα είναι άνεργα και άλλα άτοµα που ήταν απασχολούµενα, είναι πλέον οικονοµικά µη ενεργά. Επιπλέον, άτοµα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα. Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθµού των απασχολουµένων, ανά τοµέα της οικονοµίας, παρατηρούµε ότι στον πρωτογενή τοµέα παρατηρείται αύξηση 0,9% στον αριθµό των απασχολούµενων σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό τρίµηνο. Στον δευτερογενή παρατηρείται µείωση 5,6% στον αριθµό των απασχολούµενων και στον τριτογενή αύξηση 0,3%. Στο ιάγραµµα 2 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των απασχολούµενων κατά τοµέα της οικονοµίας για το Α Τρίµηνο του ιάγραµµα 2 Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολούµενων, κατά τοµέα της οικονοµίας. A τρίµηνο 2014 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 13,8% ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 15,1% ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 71,1% 1 Οι Περιφέρειες είναι οι «χαµηλότερες» γεωγραφικές περιοχές για τις οποίες δηµοσιεύει αποτελέσµατα η Έρευνα Εργατικού υναµικού. Αποτελέσµατα σε µικρότερες γεωγραφικές περιοχές (Περιφερειακές Ενότητες) δε δηµοσιεύονται διότι, λόγω µικρού πληθυσµού και µεγέθους δείγµατος, οι εκτιµήσεις σε αυτές τις περιοχές συνοδεύονται από ιδιαίτερα µεγάλα δειγµατοληπτικά σφάλµατα. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι σε 4 περιφέρειες και συγκεκριµένα τη υτική Μακεδονία, τις Ιόνιους Νήσους, το Βόρειο Αιγαίο και το Νότιο Αιγαίο, υπάρχει το ίδιο πρόβληµα µικρού πληθυσµού και δείγµατος και οι εκτιµήσεις που αναφέρονται σε αυτές τις περιοχές έχουν µεγάλα δειγµατοληπτικά σφάλµατα. 4

5 Το ποσοστό της µερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,2% του συνόλου των απασχολουµένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζοµένων το 62,7% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν µπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 7,0% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 4,4 γιατί εκπαιδεύεται, το 3,2% διότι φροντίζει µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες και το 22,8% για διάφορους άλλους λόγους. Το ποσοστό των µισθωτών, το οποίο εκτιµάται σε 63,3%, ( ιάγραµµα 3) εξακολουθεί να είναι χαµηλότερο του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 80% του συνόλου των απασχολουµένων. ιάγραµµα 3 Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολούµενων, κατά θέση στο επάγγελµα. A τρίµηνο 2014 Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 4,6% Αυτοπασχολούµενος µε προσωπικό 6,4% Αυτοπασχολούµενος χωρίς προσωπικό 25,6% Μισθωτός 63,3% Στον πίνακα 4 που ακολουθεί, δίνεται ο αριθµός των απασχολουµένων κατά µονοψήφιο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας για το Α Τρίµηνο του έτους 2014 σε σύγκριση µε το τρίµηνο του 2013 και το Α Τρίµηνο του 2013, ενώ στον πίνακα 5 περιλαµβάνονται τα ποσοστά των απασχολουµένων, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, στις 13 περιφέρειες της χώρας. 5

6 Πίνακας 4. Απασχολούµενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 2 Σε χιλιάδες Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) Α Τρίµηνο 2013 τρίµηνο 2013 Α Τρίµηνο 2014 Σύνολο 3.504, , ,7 Γεωργία, ασοκοµία και Αλιεία 475,4 478,9 479,6 Ορυχεία και Λατοµεία 10,0 8,8 10,3 Μεταποίηση 329,3 318,5 315,3 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού 28,7 29,2 28,7 Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 19,3 23,8 23,0 Κατασκευές 171,0 153,3 149,6 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 634,9 616,4 621,1 Μεταφορά και αποθήκευση 175,2 174,4 175,6 ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης 236,3 251,2 248,9 Ενηµέρωση και επικοινωνία 76,6 76,1 74,3 Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 103, ,1 ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 2,6 3,2 3,0 Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 198,6 195,2 193,3 ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 58,5 65,8 72,9 ηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 326,3 328,2 323,8 Εκπαίδευση 269,4 282,3 290,3 ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής µέριµνας 219,6 209,4 206,5 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 43,0 45,6 44,2 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 72,5 64,1 69,3 ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 52,3 48,6 48,7 ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων 1,1 1,6 1,3 2 Εκτιµήσεις «σπανίων» χαρακτηριστικών, δηλαδή εκτιµήσεις που αναφέρονται σε λιγότερο από άτοµα, συνοδεύονται από ιδιαίτερα µεγάλο δειγµατοληπτικό σφάλµα. 6

7 Πίνακας 5. Αναλογία % απασχολουµένων ηλικίας 15 ετών και άνω σε επίπεδο Περιφέρειας, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Α Τρίµηνο 2014 Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας Σύνολο Χώρας Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιοι Νήσοι Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Γεωργία, ασοκοµία και Αλιεία 13,8 29,0 15,8 18,6 23,0 26,7 20,0 Ορυχεία και Λατοµεία 0,3 0,3 0,3 5,6 0,1 0,2 0,0 Μεταποίηση 9,1 9,6 10,4 8,2 7,8 10,0 9,4 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού 0,8 0,2 0,8 3,8 0,6 0,4 0,2 Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 0,7 0,7 0,4 0,6 0,5 0,6 0,2 Κατασκευές 4,3 3,6 3,9 7,1 5,0 4,9 7,2 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 17,8 13,8 18,1 13,4 15,2 15,2 20,6 Μεταφορά και αποθήκευση 5,0 2,3 4,9 3,5 2,8 3,2 2,0 ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης 7,1 5,6 7,8 7,6 8,2 5,3 7,3 Ενηµέρωση και επικοινωνία 2,1 1,0 1,7 0,3 0,7 0,4 0,4 Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 3,0 0,8 1,9 0,9 1,7 0,9 0,9 ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 5,5 2,8 5,2 4,0 4,5 3,3 5,7 ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2,1 1,3 2,3 0,9 1,0 0,8 1,8 ηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 9,3 12,8 7,0 9,7 8,5 9,2 8,3 Εκπαίδευση 8,3 8,9 9,3 9,4 9,8 8,5 8,2 ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής µέριµνας 5,9 4,6 5,7 4,2 8,0 5,8 3,7 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 1,3 0,6 1,8 1,0 0,8 0,7 1,6 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2,0 1,7 1,7 0,7 1,5 2,5 1,7 ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 1,4 0,4 1,0 0,3 0,5 1,4 0,5 ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

8 Πίνακας 5. Αναλογία % απασχολουµένων ηλικίας 15 ετών και άνω σε επίπεδο Περιφέρειας, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας (συνέχεια) Α Τρίµηνο 2014 Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας υτική Ελλάς Στερεά Ελλάς Αττική Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Γεωργία, ασοκοµία και Αλιεία 25,4 22,2 0,9 34,2 14,5 9,9 18,9 Ορυχεία και Λατοµεία 0,2 1,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 Μεταποίηση 6,5 16,8 8,9 5,5 4,4 6,1 7,5 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού 0,5 0,8 0,8 1,3 0,5 2,0 0,5 Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 0,4 1,0 0,7 0,4 0,6 1,7 0,8 Κατασκευές 3,8 3,5 3,6 4,6 4,6 8,1 6,4 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 17,0 18,0 19,7 14,2 16,4 15,4 19,6 Μεταφορά και αποθήκευση 5,3 4,7 7,0 2,2 5,5 4,8 2,6 ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης 7,5 6,2 6,1 7,1 9,4 16,3 9,6 Ενηµέρωση και επικοινωνία 1,6 0,2 3,9 0,8 1,6 0,8 1,3 Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 1,6 1,8 5,4 1,7 1,2 1,7 1,7 ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 3,5 2,9 8,1 4,0 6,2 2,8 3,3 ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 1,1 0,9 2,9 1,4 1,0 3,8 1,5 ηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 8,3 7,5 10,1 8,6 16,9 12,1 7,0 Εκπαίδευση 8,0 6,4 8,4 5,6 8,5 7,4 8,7 ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής µέριµνας 4,9 3,5 7,3 4,4 5,2 3,7 5,1 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 1,2 0,9 1,5 1,0 0,8 1,2 1,0 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2,6 1,3 2,1 2,2 2,2 1,5 2,7 ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 0,5 0,5 2,4 0,8 0,5 0,2 1,4 ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 8

9 Αναθεώρηση των πληθυσµιακών εκτιµήσεων βάσει της απογραφής 2011 Η Έρευνα Εργατικού υναµικού παράγει τις τελικές εκτιµήσεις σταθµίζοντας τα δειγµατικά αποτελέσµατα µε κατάλληλους αναγωγικούς συντελεστές. Η στάθµιση αυτή βασίζεται στις εκάστοτε πληθυσµιακές εκτιµήσεις 3. Ο πληθυσµός της χώρας καθορίζεται ανά δεκαετία από την Απογραφή Πληθυσµού, ενώ στα ενδιάµεσα των απογραφών έτη καθορίζεται από τα αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής και από τα στοιχεία που προκύπτουν από τη φυσική κίνηση πληθυσµού. Επιπλέον, κατά τις σταθµίσεις της Έρευνας Εργατικού υναµικού λαµβάνεται υπόψη µόνο ο πληθυσµός που διαµένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά (εξαιρούνται τα άτοµα που διαµένουν µόνιµα σε συλλογικές κατοικίες δηλαδή, µοναστήρια, γηροκοµεία, φυλακές, κληρωτοί, κλπ.). Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι οι δύο απογραφές παρουσιάζουν ορισµένες µεθοδολογικές διαφορές. Για παράδειγµα, άτοµα που απεγράφησαν το 2001 µετά την ηµεροµηνία λήξης της απογραφής (περί τις άτοµα) καταγράφηκαν ως διαµένοντα σε συλλογικές κατοικίες, ενώ το 2011 καταγράφτηκαν κανονικά στο πραγµατικό τύπο κατοικίας τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ανάλογη υποεκτίµηση του πληθυσµού των ιδιωτικών νοικοκυριών το Τα επόµενα γραφήµατα παρουσιάζουν τις προηγούµενες και τις τρέχουσες εκτιµήσεις για το πλήθος των απασχολούµενων και των ανέργων. ιάγραµµα 4. Εκτιµήσεις αριθµού απασχολούµενων βάσει των δύο διαφορετικών πληθυσµιακών εκτιµήσεων 4.650, , , ,0 µε βάση την απογραφή του 2001 µε βάση την απογραφή του , , ,0 Α τρίµηνο 2001 τρίµηνο 2001 Γ τρίµηνο 2002 Β τρίµηνο 2003 A τρίµηνο 2004 τρίµηνο 2004 Γ τρίµηνο 2005 Β τρίµηνο 2006 A τρίµηνο 2007 τρίµηνο 2007 Γ τρίµηνο 2008 Β τρίµηνο 2009 A τρίµηνο 2010 τρίµηνο 2010 Γ τρίµηνο 2011 Β τρίµηνο 2012 A τρίµηνο 2013 τρίµηνο Αναλυτική περιγραφή του τρόπου υπολογισµού των αναγωγικών συντελεστών της έρευνας µπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση 9

10 ιάγραµµα 5. Εκτιµήσεις αριθµού ανέργων βάσει των δύο διαφορετικών πληθυσµιακών εκτιµήσεων 1.340, ,0 940,0 740,0 µε βάση την απογραφή του 2001 µε βάση την απογραφή του ,0 340,0 Α τρίµηνο 2001 τρίµηνο 2001 Γ τρίµηνο 2002 Β τρίµηνο 2003 A τρίµηνο 2004 τρίµηνο 2004 Γ τρίµηνο 2005 Β τρίµηνο 2006 A τρίµηνο 2007 τρίµηνο 2007 Γ τρίµηνο 2008 Β τρίµηνο 2009 A τρίµηνο 2010 τρίµηνο 2010 Γ τρίµηνο 2011 Β τρίµηνο 2012 A τρίµηνο 2013 τρίµηνο 2013 Η αναθεώρηση των εκτιµήσεων της Έρευνας Εργατικού υναµικού έχει ως αποτέλεσµα «υψηλότερες» εκτιµήσεις του πλήθους των απασχολούµενων ως το 2010, και «χαµηλότερες» από το 2011 και µετά. Ανάλογη επίδραση αν και µικρότερη έχει και στο εκτιµώµενο πλήθος των ανέργων. Στο µπορείτε να βρείτε αναλυτικούς συγκριτικούς πίνακες µε τη µεταβολή των βασικών εκτιµήσεων της Έρευνας Εργατικού υναµικού κατά τη περίοδο (αριθµός απασχολούµενων, ανέργων, µη ενεργών, ποσοστό ενεργού πληθυσµού και ανεργίας) λόγω της αναθεώρησης του πληθυσµού βάσει των αποτελεσµάτων της απογραφής του

11 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Έρευνα Εργατικού υναµικού Νοµικό πλαίσιο Περίοδος Αναφοράς Η Έρευνα Εργατικού υναµικού διενεργείται από το Μέχρι το 1997 τα αποτελέσµατα εξάγονταν σε ετήσια βάση, µε περίοδο αναφοράς το 2 Ο τρίµηνο του έτους, ενώ από το 1998 και εξής η έρευνα είναι συνεχής και παράγει τριµηνιαία αποτελέσµατα. Βασικός σκοπός της είναι η κατανοµή του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (15 ετών και άνω) σε τρεις πλήρως διακριτές οµάδες : απασχολούµενοι, άνεργοι και οικονοµικά µη ενεργοί. Επιπλέον, συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν δηµογραφικά χαρακτηριστικά της κύριας εργασίας, ύπαρξη και χαρακτηριστικά δεύτερης εργασίας, ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό επίπεδο, συµµετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προηγούµενη εργασιακή εµπειρία και αναζήτηση εργασίας. Η παρούσα έρευνα είναι πλήρως εναρµονισµένη µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η κύρια νοµοθετική πράξη είναι ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 577/ του Συµβουλίου ο οποίος στις διατάξεις του καθορίζει το σχεδιασµό και τα χαρακτηριστικά της έρευνας. Το πλαίσιο της έρευνας τροποποιήθηκε µε τους διαδοχικούς κανονισµούς 1372/2007, 2257/2003, και 1991/2002. Το δείγµα της Έρευνας Εργατικού υναµικού ισοκατανέµεται µέσα στις 4 (ή 5) εβδοµάδες του µήνα. Κάθε επιλεγµένο νοικοκυριό αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη εβδοµάδα, την εβδοµάδα αναφοράς (από ευτέρα ως Κυριακή). Για την απασχόληση περίοδος αναφοράς είναι η εβδοµάδα αναφοράς. Για την αναζήτηση εργασίας περίοδος αναφοράς είναι η εβδοµάδα αναφοράς και οι τρεις προηγούµενες εβδοµάδες. Κάλυψη Ορισµοί Ο πληθυσµός των ιδιωτικών νοικοκυριών που διαµένει ή προτίθεται να διαµείνει τουλάχιστον ένα χρόνο στην Ελλάδα. Τα άτοµα που διαµένουν µόνιµα σε συλλογικές κατοικίες, δηλαδή νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, άσυλα, οίκους ευγηρίας, ορφανοτροφεία κτλ., δεν καλύπτονται από την έρευνα. Απασχολούµενοι: τα άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία την εβδοµάδα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και µία ώρα µε σκοπό την αµοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν αλλά είχαν µια εργασία ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά. Άνεργοι: τα άτοµα ηλικίας ετών που δε χαρακτηρίστηκαν ως απασχολούµενοι (σύµφωνα µε τον ορισµό της προηγούµενης παραγράφου), ήταν άµεσα διαθέσιµοι για εργασία και είτε αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες είτε έχουν βρει µια εργασία που θα αναλάβουν µέσα στους επόµενους τρεις µήνες. Οικονοµικά µη ενεργοί: τα άτοµα που δε χαρακτηρίζονται απασχολούµενοι ή άνεργοι. Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός (εργατικό δυναµικό): οι απασχολούµενοι και οι άνεργοι. Ποσοστό Ανεργίας: το πηλίκο των ανέργων δια του εργατικού δυναµικού. Μεθοδολογίαία Τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης (αριθµός απασχολουµένων, ανέργων κλπ.) εκτιµώνται µε την εφαρµογή κατάλληλου αµερόληπτου εκτιµητή, ο υπολογισµός του οποίου βασίζεται: α) στην πιθανότητα επιλογής των νοικοκυριών του δείγµατος, β) στο ποσοστό ανταπόκρισης των νοικοκυριών του δείγµατος σε κάθε πρωτογενή µονάδα δειγµατοληψίας (επιφάνεια) και γ) στην κατανοµή του πληθυσµού κάθε περιφέρειας κατά φύλο και οµάδες ηλικιών. Παραποµπές Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, γραφήµατα, µεθοδολογία) σχετικά µε την Έρευνα Εργατικού υναµικού µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛ. ΣΤΑΤ http//www.statistics.gr, στο σύνδεσµο «Στατιστικά Θέµατα > Αγορά Εργασίας> Απασχόληση Ανεργία». 11

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 Κατά το Β Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.539.085

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ εκέµβριος 2012 Περιεχόµενα ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... 3 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1.1. Διοικητική διάρθρωση περιοχής παρέμβασης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H EλλAδα. με αριθμους

H EλλAδα. με αριθμους H EλλAδα με αριθμους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ 2014 Ελληνική Στατιστική Αρχή (EΛΣΤΑΤ) με το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο δίνει Hστη δημοσιότητα μερικά επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν την τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ματίνα Γιαννακούρου ικηγόρος, ρ. Εργατικού ικαίου (Παν/µιο Paris X-Nanterre), & Ευαγγελία Σουµέλη Επιστ. Συνεργάτις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα