Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα Μαρία Καραμεσίνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα Μαρία Καραμεσίνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο"

Transcript

1 Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (1), Social Cohesion and Development (1), Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα Μαρία Καραμεσίνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο From education to paid employment: Empirical investigation of the labour market integration of youth in Greece Maria Karamesini, Panteion University Περiληψη Το άρθρο διερευνά εμπειρικά, στα πλαίσια μιας μακροοικονομικής δυναμικής προσέγγισης, τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία στην Ελλάδα. Εξετάζονται η πορεία των αποφοίτων του έτους 1999 στην αγορά εργασίας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και φύλο και οι δυσκολίες ένταξης και σταθεροποίησής τους στην απασχόληση την περίοδο Στη συνέχεια, διερευνώνται οι επιπτώσεις της οικονομικής συγκυρίας στην εργασιακή ένταξη των αποφοίτων, μέσω της σύγκρισης των επιδόσεων των σειρών των ετών 1994, 1996, 1998, 2000 και 2002, ένα, τρία και πέντε έτη μετά την αποφοίτηση. Το άρθρο χρησιμοποιεί μία πρωτότυπη μεθοδολογία, που συνίσταται στην κατασκευή οιονεί πάνελ και επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης βασικών μεγεθών, όπως τα ποσοστά συμμετοχής, απασχόλησης και ανεργίας, όπως και τα ποσοστά σταθερής μισθωτής απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης. Abstract The paper empirically investigates the transition of youth from education to work in Greece by using a macroeconomic and dynamic approach. It examines in particular the labour market integration of young graduates of the year 1999 by educational attainment level and gender, as well as the difficulties they had in stabilizing in employment during The paper also discusses the impact of the economic context at the moment of graduation and during the first years after labour market entry by comparing employment performance of the 1994, 1996, 1998, 2000 and 2002 cohorts, one, three and five years after graduation. The methodology used for the empirical analysis consists of the creation of pseudopanels and the estimation of a number of indicators of labour market integration for consecutive years. 1. Εισαγωγή 1 Η επαγγελματική ένταξη των νέων αποφοίτων διαφορετικών βαθμίδων, ειδών και κατευθύνσεων εκπαίδευσης και τα χαρακτηριστικά της περιόδου μετάβασής τους από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία έχουν απασχολήσει τη διεθνή έρευνα από τα τέλη της δεκαετίας του Σε χώρες πρωτοπόρες σε αυτού του είδους την έρευνα, όπως η Γαλλία, η παρακολούθηση της επαγγελ-

2 [68] Κοινωνικη Συνοχη και Αναπτυξη ματικής διαδρομής των νέων μετά την αποφοίτηση ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Σύμφωνα με τους σχεδιαστές της, το εκπαιδευτικό σύστημα έπρεπε να τροφοδοτεί την οικονομία με κατάλληλο σε ποσότητα και ειδικεύσεις εργατικό δυναμικό και η έρευνα κατ ανάθεση από το κράτος βοηθούσε τον σχεδιασμό. Η κρίση της απασχόλησης στις δεκαετίες του 1970, 1980 και 1990 και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους έστρεψαν την έρευνα σε άλλα ερωτήματα και την υπέταξαν στις προτεραιότητες της πολιτικής αντιμετώπισης της ανεργίας. Από την άλλη, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός υποχώρησε αισθητά. Η έρευνα προσανατολίστηκε στον εντοπισμό των δυσκολιών μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία των διαφόρων ομάδων αποφοίτων του εκπαιδευτικού συστήματος ιδίως εκείνων που ήταν πιο ευάλωτες στην ανεργία και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κρατικών πολιτικών που ασκούνταν για την προώθηση της απασχόλησής τους. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα, οι χαμηλοί ρυθμοί αύξησης της απασχόλησης επιμήκυναν τη διάρκεια της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία και περιέπλεξαν τις διαδρομές επαγγελματικής τους ένταξης. Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλαν και άλλες δύο δομικές αλλαγές: Η άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου και η παράταση του χρόνου εκπαίδευσης των νέων αφ ενός, η αυξανόμενη χρήση των διαφόρων μορφών προσωρινής εργασίας, ως αποτέλεσμα της αναζήτησης από τις επιχειρήσεις ευελιξίας στη χρήση του εργατικού δυναμικού, αφ ετέρου. Το κεντρικό ερώτημα στο οποίο η σύγχρονη οικονομική και κοινωνιολογική θεωρία και έρευνα προσπαθούν να απαντήσουν είναι γιατί οι νέοι αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες πρόσβασης και σταθεροποίησης στην απασχόληση τις τελευταίες δεκαετίες, αν και είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά τους λόγους διαφοροποίησης των επιδόσεων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών νέων ως προς την ταχύτητα και την ποιότητα της επαγγελματικής τους ένταξης. Ένα τρίτο ερώτημα αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες των εθνικών διαφορών, δεδομένου ότι οι δυσκολίες πρόσβασης των νέων στην απασχόληση, σε σχέση με τον υπόλοιπο ενεργό πληθυσμό, είναι πολύ μεγαλύτερες σε κάποιες χώρες έναντι κάποιων άλλων. Αν και η ψαλίδα μεταξύ του ποσοστού ανεργίας των νέων και του γενικού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έρευνα για την επαγγελματική ένταξη των νέων στη χώρα μας, στα πλαίσια μιας δυναμικής προσέγγισης μετάβασης, είναι εξαιρετικά περιορισμένη και αποσπασματική. 2 Αδυνατεί να παράσχει μία συνολική εικόνα της πραγματικότητας, ακόμα και ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας εργασιακής ένταξης. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει για πρώτη φορά μία σαφή εικόνα για την εργασιακή ένταξη των αποφοίτων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και φύλο, στα πλαίσια μιας μακρο-οικονομικής, δυναμικής προσέγγισης, χρησιμοποιώντας αδημοσίευτα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Εξετάζει την εξέλιξη του βαθμού συμμετοχής των αποφοίτων του έτους 1999 στην αγορά εργασίας και τις δυσκολίες ένταξης και σταθεροποίησής τους στην αμειβόμενη εργασία την περίοδο Στη συνέχεια, διερευνά τις επιπτώσεις της οικονομικής συγκυρίας στην εργασιακή ένταξη των αποφοίτων, μέσω της σύγκρισης των επιδόσεων των σειρών των ετών 1994, 1996, 1998, 2000 και του 2002, ένα, τρία και πέντε έτη μετά την αποφοίτηση. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαφορετικοί ορισμοί και προσεγγίσεις της επαγγελματικής ένταξης των νέων και της μετάβασής τους από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία. Στην τρίτη ενότητα περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα και αναδεικνύονται οι διαφορές μεταξύ των αποφοίτων διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου και φύλου. Στην τελευταία ενότητα συνοψίζονται τα συμπεράσματα.

3 Social Cohesion and Development [69] 2. Μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και επαγγελματική ένταξη των νέων: Έννοιες, ορισμοί, προσεγγίσεις Η έννοια της επαγγελματικής ένταξης των νέων και η πιο πρόσφατη της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία δεν είναι αυτονόητες. Οι ορισμοί τους παραπέμπουν όχι μόνο σε διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και των μηχανισμών επαγγελματικής κοινωνικοποίησης, αλλά και σε διαφορετικά ερευνητικά ερωτήματα και οπτικές, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με βάση τόσο τις επιλογές των ερευνητών όσο και τις ανάγκες άσκησης κρατικής πολιτικής. Οι ορισμοί διακρίνονται ανάλογα με το εάν ο προβληματισμός εστιάζεται στο άτομο (μικροπροσέγγιση) ή σε μία κοορτή ατόμων (μακρο-προσέγγιση), εάν αναφέρονται στους νέους, τους αποφοίτους του εκπαιδευτικού συστήματος ή τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και εάν είναι αντικειμενικοί ή υποκειμενικοί. Ανεξαρτήτως των μεταξύ τους διαφορών, όλοι οι ορισμοί υιοθετούν μία δυναμική προσέγγιση της επαγγελματικής ένταξης ως διαδικασίας. Στα πλαίσια της ατομικιστικής προσέγγισης, ο M. Vernieres (1997) ορίζει την επαγγελματική ένταξη ως τη διαδικασία σταθεροποίησης στην απασχόληση των ατόμων που ποτέ δεν συμμετείχαν στον ενεργό πληθυσμό, ενώ ο Vincens (1997) ως την αλλαγή καταστάσεων στο πλαίσιο μιας ατομικής διαδικασίας μετάβασης από μία αρχική σε μία τελική κατάσταση. Η αρχική κατάσταση μπορεί να είναι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η είσοδος στην ενεργό ζωή, η έξοδος από το εκπαιδευτικό σύστημα, η έναρξη επαγγελματικών σπουδών, ενώ η τελική κατάσταση μπορεί να είναι η πρώτη απασχόληση, η σταθερή απασχόληση ή η στιγμή που το ίδιο το άτομο θεωρεί ότι έχει σταθεροποιηθεί στην απασχόληση, η απασχόληση που αντιστοιχεί στις σπουδές, η απασχόληση στην οποία το άτομο θεωρεί ότι είναι επαγγελματικά ενταγμένο κ.λπ. Η αρχική κατάσταση πάντοτε ορίζεται με αντικειμενικό τρόπο, ενώ για την τελική υπάρχουν αντικειμενικοί και υποκειμενικοί ορισμοί (Vincens, 1997). Στο πλαίσιο της μακρο-οικονομικής/κοινωνικής προσέγγισης, ο ΟΟΣΑ ορίζει τη μετάβαση ως το πέρασμα μιας κοορτής νέων από την κατάσταση της σχεδόν πλήρους σε εκείνην της αμελητέας συμμετοχής στην εκπαίδευση, και από την κατάσταση της αμελητέας σ εκείνην της υψηλής συμμετοχής στην αγορά εργασίας (OECD, 1996). Στην έρευνα οι κοορτές συνήθως αναφέρονται σε σειρές αποφοίτων, που εξέρχονται του εκπαιδευτικού συστήματος μια συγκεκριμένη χρονιά. Η πορεία ένταξης μιας κοορτής παρακολουθείται με βάση τις τιμές που παίρνουν ορισμένες οικονομικές μεταβλητές κατά τη διάρκεια ζωής της. Οι μεταβλητές που συνήθως χρησιμοποιούνται στην εμπειρική έρευνα είναι δείκτες εργασιακής ένταξης και αφορούν την εξέλιξη της κατάστασης απασχόλησης (απασχόληση, ανεργία, ανενεργός κατάσταση), καθώς και τη μορφή, το είδος και την αμοιβή της εργασίας. Επίσης, χρησιμοποιούνται δείκτες που αφορούν τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος (αντιστοιχία με σπουδές, επαγγελματικές προοπτικές, ικανοποίηση). Ο συνδυασμός των δύο κατηγοριών δεικτών παρέχει πλήρη εικόνα για την επαγγελματική ένταξη. Σύμφωνα με τους Fondeur και Minni (2005), οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν το συνδυασμένο αποτέλεσμα τριών διαφορετικών ειδών επιπτώσεων: Το αποτέλεσμα ηλικίας, το αποτέλεσμα περιόδου και το αποτέλεσμα γενιάς. Το πρώτο δείχνει την επίπτωση που έχει στον βαθμό και την ποιότητα επαγγελματικής ένταξης η εμπειρία που αποκτούν οι απόφοιτοι στην αγορά εργασίας με την ηλικία. Το δεύτερο αποτέλεσμα αντιστοιχεί στην επίπτωση που έχει στον βαθμό και την ποιότητα επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων η οικονομική συγκυρία, που διαμορφώνει τις ευκαιρίες απασχόλησης. Το τρίτο αποτέλεσμα λειτουργεί στο μακροχρόνιο διάστημα και προκύπτει από τις δομικές αλλαγές στα εργασιακά πρότυπα.

4 [70] Κοινωνικη Συνοχη και Αναπτυξη Η λογική βάση της μακρο-προσέγγισης της επαγγελματικής ένταξης είναι η ιδέα ότι η μοναδικότητα της διαδρομής μιας κοορτής τοποθετείται στο ξεκίνημα, δηλαδή στη φάση ένταξης, ενώ στη μακρά διάρκεια οι διαφορές μεταξύ κοορτών περιορίζονται αισθητά ή και εξαφανίζονται. Το τέλος της ένταξης μιας κοορτής νέων ισοδυναμεί με την ενσωμάτωσή της στις κοορτές των ενηλίκων, των οποίων στη συνέχεια μοιράζεται την τύχη (Vincens, 1998). Άρα, και στα πλαίσια της μακρο-οικονομικής/κοινωνικής προσέγγισης, χρειάζεται να προσδιοριστεί το τέλος της μετάβασης, οπότε η κοορτή θεωρείται επαγγελματικά ενταγμένη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πληθώρα κριτηρίων για τον προσδιορισμό του τέλους της μετάβασης. Όλα περιλαμβάνουν έναν βαθμό υποκειμενικότητας ως προς την επιλογή. Ένα από τα προταθέντα κριτήρια είναι η ομοιότητα του ποσοστού ανεργίας της κοορτής με εκείνο ενός πληθυσμού αναφοράς. Άλλο κριτήριο είναι χ% των ατόμων της κοορτής να έχει σταθερή απασχόληση (Vincens, 2001). Τέλος, η επαγγελματική ένταξη των νέων αποτελεί πεδίο συνάντησης διαφορετικών προσεγγίσεων επιστημόνων διαφορετικών πεδίων (Rose, 1998). Οι οικονομολόγοι κυρίως ενδιαφέρονται για το πώς συσσωρεύεται και αξιοποιείται το ανθρώπινο κεφάλαιο και πώς η επαγγελματική ένταξη των νέων συνδέεται με τις διαδικασίες κατάτμησης της αγοράς εργασίας. Οι κοινωνιολόγοι, από την άλλη, ενδιαφέρονται κυρίως για τη διαδικασία επαγγελματικής κοινωνικοποίησης, ενώ οι ερευνητές στις επιστήμες διοίκησης για το πώς γίνεται η διαχείριση των δεξιοτήτων και ποιες είναι οι δυνατότητες υποκατάστασης μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών εργατικού δυναμικού. 3. Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα Στην ενότητα αυτή διερευνάμε εμπειρικά την εργασιακή ένταξη των νέων στην Ελλάδα ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και φύλο και εξετάζουμε την επίδραση της οικονομικής συγκυρίας στον βαθμό και τις δυσκολίες ένταξης. Η διερεύνηση αυτή υιοθετεί τη μακρο-οικονομική/κοινωνική προσέγγιση, που επιτρέπει την παρακολούθηση και σύγκριση της εργασιακής ένταξης ολόκληρων σειρών αποφοίτων του εκπαιδευτικού συστήματος. Ξεκινάμε με την παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε και συνεχίζουμε με την παρουσίαση και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εμπειρική διερεύνηση. Μεθοδολογία Για να εξετάσουμε την εργασιακή ένταξη των νέων στην Ελλάδα, ακολουθήσαμε τη μεθοδολογία που πρώτοι ανέπτυξαν οι Baudelot (1988) και Vincens (1998, 2001) και τελειοποίησαν οι Fondeur και Minni (2005). Η μεθοδολογία αυτή αποσκοπεί στο να αντισταθμίσει την έλλειψη ερευνών πάνελ, που είναι ιδιαίτερα δαπανηρές και μη συστηματικές, αξιοποιώντας τα δεδομένα των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού, που διεξάγονται πολύ συχνά και τακτικά, για τον σχηματισμό οιονεί πάνελ αποφοίτων ανάλογα με το έτος αποφοίτησης. Για κάθε οιονεί πάνελ αποφοίτων που σχηματίζεται με τα στοιχεία των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού διαδοχικών ετών υπολογίζονται δείκτες εργασιακής ένταξης επί σειράν ετών μετά την αποφοίτηση (συνήθως πέντε έως δέκα). Η εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας στην περίπτωση της Ελλάδας προϋπέθετε την αξιοποίηση ανάλογων στοιχείων της ελληνικής Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), η οποία μόνο από

5 Social Cohesion and Development [71] το 1999 άρχισε να συλλέγει στοιχεία για το έτος ολοκλήρωσης του ανώτατου επιπέδου σπουδών των ερωτώμενων. Η πληροφορία αυτή μας επέτρεψε να σχηματίσουμε ένα οιονεί πάνελ των ατόμων που αποφοίτησαν από το εκπαιδευτικό σύστημα το 1999 και των οποίων την πορεία επαγγελματικής ένταξης μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε επί μία εξαετία μετά την αποφοίτηση, με βάση τα στοιχεία των ετήσιων ΕΕΔ της περιόδου Με βάση τα ίδια στοιχεία, σχηματίσαμε οιονεί πάνελ για τους αποφοίτους των ετών 1994, 1996, 1998, 2000 και 2002, προκειμένου να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής συγκυρίας στην ένταξη διαφορετικών κοορτών-σειρών αποφοίτων. Για την κοορτή-σειρά αποφοίτων του 1999 υπολογίσαμε τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, απασχόλησης και ανεργίας επί μία εξαετία μετά την αποφοίτηση. Τα ποσοστά υπολογίστηκαν τόσο συνολικά όσο και κατά φύλο για τους αποφοίτους κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης. Επίσης, υπολογίσαμε τα ποσοστά συμμετοχής σε σταθερές θέσεις μισθωτής απασχόλησης, καθώς και τα ποσοστά αυτοαπασχόλησης για την ίδια σειρά ετών. Όσον αφορά τις κοορτές-σειρές αποφοίτων των ετών 1994, 1996, 1998, 2000 και 2002, υπολογίσαμε τα ποσοστά ανεργίας ένα, τρία και πέντε έτη μετά την αποφοίτηση. Μόνο για τις σειρές του 1998 και του 2000 υπήρχαν πλήρη στοιχεία και μπορέσαμε να υπολογίσουμε και τα τρία ποσοστά. Τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, απασχόλησης, ανεργίας, συμμετοχής σε σταθερές θέσεις μισθωτής απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης που υπολογίσαμε χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες παρακολούθησης των δυσκολιών και της πορείας εργασιακής ένταξης των αποφοίτων κατά την περίοδο μετάβασης. Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και το ποσοστό απασχόλησης χρησιμοποιήθηκαν ως συνοπτικοί δείκτες του βαθμού εργασιακής ένταξης των αποφοίτων. Ο πρώτος δείκτης μετρά τον βαθμό ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, ενώ ο δεύτερος την ικανότητα της τελευταίας να τους εξασφαλίζει αμειβόμενη εργασία. Δεδομένου ότι η εργασιακή ένταξη δεν εξαρτάται μόνο από την πρόσβαση, αλλά και από τη σταθεροποίηση στην απασχόληση, χρησιμοποιήσαμε το ποσοστό συμμετοχής σε θέσεις σταθερής μισθωτής απασχόλησης ως τον ακριβέστερο συνοπτικό δείκτη του βαθμού εργασιακής ένταξης. Λόγω του υψηλού ποσοστού αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα, συγκαταλέξαμε και τους αυτοαπασχολούμενους μεταξύ των εργασιακά ενταγμένων. Η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας χρησιμοποιήθηκε ως συνοπτικός δείκτης των δυσκολιών εργασιακής ένταξης των αποφοίτων. Διαφορές μεταξύ των φύλων αναμένονταν τόσο στο ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (στρατιωτική θητεία για τους άνδρες, τεκνοποιία για τις γυναίκες) όσο και στο ποσοστό ανεργίας (διακρίσεις κατά των γυναικών στην αγορά εργασίας). Εργασιακή ένταξη της σειράς αποφοίτων του 1999 Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε την πορεία εργασιακής ένταξης των αποφοίτων του έτους 1999 ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 3 και φύλο κατά τη διάρκεια της εξαετίας μετά την αποφοίτηση, με τη βοήθεια διαγραμμάτων που απεικονίζουν την εξέλιξη των βασικών δεικτών ένταξης (Διαγράμματα 1α, β, γ, 2, 3α, β, γ, 4α, β). Ένταξη στην αγορά εργασίας και την απασχόληση Όπως συνάγεται από τη μεθοδολογία που παρουσιάσαμε παραπάνω, η πορεία της ένταξης στην αγορά εργασίας και την απασχόληση μιας κοορτής αποφοίτων απεικονίζεται στα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και την απασχόληση αντίστοιχα κατά την περίοδο μετάβασης.

6 [72] Κοινωνικη Συνοχη και Αναπτυξη Πριν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εμπειρικής διερεύνησης χρειάζεται να κάνουμε κάποιες διευκρινίσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων γυμνασίου δεν ξεκινάει τη μετάβασή της στην απασχόληση αμέσως μετά το απολυτήριο, διότι συνεχίζει τις σπουδές στο λύκειο ή σε σχολές, εκπαιδευτήρια και ινστιτούτα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Άρα, μόνο μετά το τρίτο έτος αποφοίτησης τα ποσοστά συμμετοχής και απασχόλησης των αποφοίτων γυμνασίου αντιστοιχούν καθαρά στην περίοδο μετάβασης εκείνων από τη σειρά του 1999 που δεν απέκτησαν στη συνέχεια απολυτήριο λυκείου, επειδή είτε δεν φοίτησαν στο λύκειο είτε δεν το ολοκλήρωσαν. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι πάνω από τους μισούς αποφοίτους λυκείου συνεχίζουν τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ένα μεγάλο ποσοστό εγγράφεται σε ΙΕΚ. Άρα, μόνο από τα πέντε χρόνια μετά την αποφοίτηση τα ποσοστά συμμετοχής και απασχόλησης των αποφοίτων λυκείου αρχίζουν να αντιστοιχούν στη μετάβαση εκείνων από τη σειρά του 1999 που δεν απέκτησαν στη συνέχεια πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται στη μεταβολή του αριθμού των αποφοίτων γυμνασίου και λυκείου του 1999 την περίοδο , όπως καταγράφονται από τις ΕΕΔ. Οι απόφοιτοι γυμνασίου του έτους 1999 μειώνονται κατά άτομα μεταξύ 2000 και 2005, δεδομένου ότι τα άτομα αυτά έχουν αποκτήσει μέσα στην εξαετία απολυτήριο λυκείου. Οι απόφοιτοι λυκείου του έτους 1999 μειώνονται την ίδια περίοδο κατά άτομα, τα οποία έχουν αποκτήσει μέσα στην εξαετία πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Και στις δύο περιπτώσεις, τα άτομα που αποκτούν πτυχίο ανώτερου επιπέδου εκπαίδευσης καταγράφονται από τις επόμενες ΕΕΔ ως απόφοιτοι μεταγενέστερης του 1999 σειράς και άρα εξαφανίζονται από τη σειρά του Τέλος, μετά την απόκτηση του πτυχίου, η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θέτει ως πρωταρχικό της μέλημα την επαγγελματική αποκατάσταση, ακόμα και αν κάποια στιγμή μετά την αποφοίτηση ένα ποσοστό αποφασίσει να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές ή, αργότερα, διδακτορική έρευνα. Συνεπώς, για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, η περίοδος μετάβασης ξεκινά με την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του πτυχίου. Τα βασικά ευρήματα της εμπειρικής διερεύνησης του βαθμού ένταξης στην αγορά εργασίας της σειράς αποφοίτων του 1999, με βάση την εξέλιξη του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό κατά την εξαετία μετά την αποφοίτηση, είναι τα εξής (Διαγράμματα 1α, β, γ).

7 Social Cohesion and Development [73] Πρώτον, η εξέλιξη του ποσοστού συμμετοχής των αποφοίτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης είναι ανοδική όσο αυξάνεται η χρονική απόσταση από την αποφοίτηση, αν και στους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ εμφανίζεται κάποια διακύμανση. Στους πτυχιούχους ΑΕΙ, το ποσοστό συμμετοχής αγγίζει το επίπεδο οροφής (90,6%) τέσσερα έτη μετά την αποφοίτηση, για να μειωθεί στη συνέχεια, ενώ στους αποφοίτους ΤΕΙ φθάνει στο επίπεδο οροφής (95,2%) έξι έτη μετά την αποφοίτηση. Ο περιορισμός των στοιχείων δεν επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του ποσοστού συμμετοχής μετά την εξαετία, για να δούμε εάν το ποσοστό συμμετοχής των πτυχιούχων ΑΕΙ επανέρχεται στο επίπεδο οροφής μετά το διάστημα αυτό. Δεύτερον, τα γυναικεία ποσοστά συμμετοχής είναι υψηλότερα των ανδρικών τα τρία πρώτα χρόνια μετά την αποφοίτηση στους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και τα δύο πρώτα στους αποφοίτους λυκείου. Η στρατιωτική θητεία των ανδρών ερμηνεύει αυτό το φαινόμενο. Μετά τον τρίτο και δεύτερο χρόνο μετάβασης, αντίστοιχα, τα γυναικεία ποσοστά είναι χαμηλότερα των ανδρικών, αντανακλώντας την επίδραση του γάμου, της τεκνοποιίας και των διακρίσεων φύλου στην πρόσλη-

8 [74] Κοινωνικη Συνοχη και Αναπτυξη ψη των γυναικών. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα γυναικεία ποσοστά συμμετοχής είναι χαμηλότερα των ανδρικών όλη την εξαετία στους αποφοίτους γυμνασίου. Έξι έτη μετά την αποφοίτηση, το ανδρικό και γυναικείο ποσοστό συμμετοχής έχουν σχεδόν εξισωθεί μεταξύ των πτυχιούχων ΑΕΙ, ενώ το χάσμα είναι 9 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των πτυχιούχων ΤΕΙ, 11 στους αποφοίτους λυκείου και 17 στους αποφοίτους γυμνασίου. Τρίτον, η καμπύλη του γυναικείου ποσοστού συμμετοχής στους πτυχιούχους ΑΕΙ εμφανίζει ανοδική πορεία μέχρι το τέταρτο έτος και ελαφρά κάμψη το πέμπτο και έκτο έτος, μετά την αποφοίτηση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλη μερίδα γυναικών αποκτά παιδί από το πέμπτο έτος μετά την αποφοίτηση και ύστερα, ενώ κάποιες από αυτές αποσύρονται από το εργατικό δυναμικό για κάποιο διάστημα λόγω της τεκνοποιίας. Για πολλές γυναίκες αποφοίτους ΤΕΙ η (πρώτη) φάση της τεκνοποιίας τοποθετείται τρία έως τέσσερα έτη μετά την αποφοίτηση και οδηγεί κάποιες από αυτές σε προσωρινή απόσυρση από το εργατικό δυναμικό, όπως συνάγεται από την κάμψη και ανάκαμψη του γυναικείου ποσοστού συμμετοχής το τρίτο και πέμπτο έτος από την αποφοίτηση αντίστοιχα. Τέταρτον, το ποσοστό συμμετοχής των αποφοίτων ΤΕΙ του έτους 1999 στο εργατικό δυναμικό ήταν πολύ υψηλότερο από αυτό των αποφοίτων ΑΕΙ του ιδίου έτους στο σύνολο σχεδόν της εξαετίας μετά την αποφοίτηση. Έτσι, το πρώτο έτος μετά την αποφοίτηση, η διαφορά στα ποσοστά συμμετοχής μεταξύ των δύο κατηγοριών αποφοίτων ήταν ένδεκα ποσοστιαίες μονάδες, ενώ έξι χρόνια μετά είχε περιοριστεί μόλις στις επτάμισι. Το 2005, το ποσοστό συμμετοχής των αποφοίτων ΤΕΙ του έτους 1999 ήταν 100% στους άνδρες και 91% στις γυναίκες, ενώ εκείνο των αποφοίτων ΑΕΙ του ίδιου έτους 88% στους άνδρες και 87% στις γυναίκες. Η συστηματική διαφορά στα ποσοστά συμμετοχής ιδίως τα τρία πρώτα έτη μετά την αποφοίτηση είναι πολύ μεγάλη για να οφείλεται μόνο στην πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών από τους αποφοίτους ΑΕΙ. Αυτή η υπόθεση ενισχύεται από το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μεταπτυχιακών φοιτητών και το σύνολο σχεδόν των υποψηφίων διδακτόρων στην Ελλάδα εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Αυτή η υπόθεση εργασίας δεν έρχεται σε αντίφαση με μια άλλη, που υποστηρίζει ότι η κάμψη στο ανδρικό ποσοστό συμμετοχής το πέμπτο έτος μετά την αποφοίτηση, καθώς και η διατήρησή του στο ίδιο χαμηλό επίπεδο το έκτο έτος οφείλονται στην προσωρινή απόσυρση ενός ικανού ποσοστού ανδρών από το εργατικό δυναμικό λόγω μεταπτυχιακών σπουδών. Αναμφίβολα, για την ερμηνεία της διαφοράς στα ποσοστά συμμετοχής μεταξύ τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης χρειάζεται ειδική έρευνα. Εκτός από την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, πλήθος άλλων παραγόντων ενδέχεται να αδρανοποιούν προσωρινά ένα μεγαλύτερο μέρος των αποφοίτων ΑΕΙ κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης, π.χ. οι περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και οι μεγάλες ουρές αναμονής στα επαγγέλματα και τους κλάδους προνομιακής τους απορρόφησης, ο υψηλότερος μισθός επιφύλαξης και η μεγαλύτερη αντίσταση στην ετεροαπασχόληση λόγω διαφορετικής κοινωνικής/ταξικής σύνθεσης από τους αποφοίτους ΤΕΙ κ.λπ. Ένα πέμπτο εύρημα της εμπειρικής διερεύνησης αφορά τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των αποφοίτων γυμνασίου και λυκείου της σειράς του 1999 που δεν συνέχισαν ή δεν ολοκλήρωσαν σπουδές σε ανώτερη βαθμίδα. Έξι έτη μετά το απολυτήριο συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό 86% των ανδρών και 69% των γυναικών αποφοίτων γυμνασίου. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι τα αντίστοιχα ποσοστά για τους αποφοίτους λυκείου είναι πολύ χαμηλότερα: 62% στους άνδρες και 51% στις γυναίκες. Η ερμηνεία και αυτής της διαφοράς χρήζει ειδικής έρευνας. Όπως προαναφέραμε, το ποσοστό απασχόλησης μιας σειράς αποφοίτων κατά την περίοδο μετάβασης εκφράζει την πρόοδο του βαθμού ένταξης της σειράς στην αμειβόμενη εργασία. Η εξέλιξη του ποσοστού απασχόλησης της σειράς αποφοίτων του 1999 κατά την εξαετία οδηγεί στις εξής παρατηρήσεις (Διάγραμμα 2):

9 Social Cohesion and Development [75] Το ποσοστό απασχόλησης ανέρχεται με την αύξηση της χρονικής απόστασης από την αποφοίτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Αυτό εμφανίζουν τα στοιχεία για τους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της σειράς του Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι τα δύο πρώτα έτη και το πέμπτο έτος μετά την αποφοίτηση το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων ΤΕΙ της σειράς του 1999 ήταν υψηλότερο από αυτό των αποφοίτων ΑΕΙ του ιδίου έτους. Το αντίστροφο συνέβαινε το τρίτο και τέταρτο έτος μετά την αποφοίτηση. Συγκεκριμένα, ενώ έναν χρόνο μετά την αποφοίτηση η διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ήταν πεντέμισι ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των δεύτερων (ποσοστά 47,5% και 53% αντίστοιχα), έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση τα δύο ποσοστά είχαν εξισωθεί στο 80,5%. Έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση, τα ποσοστά των αποφοίτων γυμνασίου και λυκείου που δεν συνέχισαν ή δεν ολοκλήρωσαν σπουδές σε ανώτερη βαθμίδα ήταν πάρα πολύ χαμηλότερα: 65,7% και 46,7% αντίστοιχα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων γυμνασίου ήταν υψηλότερο από αυτό των αποφοίτων λυκείου. Δυσκολίες ένταξης Το ποσοστό ανεργίας κατά την περίοδο μετάβασης αντανακλά τις δυσκολίες εργασιακής ένταξης των αποφοίτων. Είναι συνάρτηση των ευκαιριών απασχόλησης που δημιουργούνται στην οικονομία σε σχέση με τον όγκο των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, καθώς και του ανταγωνισμού των διαφορετικών ομάδων αναζητούντων εργασία γύρω από τις νέες θέσεις εργασίας. Οι παλαιότερες σειρές αποφοίτων ανταγωνίζονται τις νεότερες με πλεονέκτημα την εμπειρία που έχουν ήδη αποκτήσει στην αγορά εργασίας, ενώ αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό άλλων ομάδων αναζητούντων εργασία, που έχουν ακόμα μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία. Από την άλλη, το ποσοστό ανεργίας επηρεάζει το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και άρα τον όγκο των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, μέσω της αποθάρρυνσης που προκαλεί κυρίως στα άτομα χαμηλών προσόντων. Τα ποσοστά ανεργίας των αποφοίτων γυμνασίου και λυκείου, που υπολογίσαμε για τη σειρά του 1999 για μία εξαετία μετά την αποφοίτηση (Διαγράμματα 3α, β, γ), δεν παρουσιάζουν τα ίδια μεθοδολογικά προβλήματα με αυτά των ποσοστών συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και την απασχόληση ως δείκτες παρακολούθησης της διαδικασίας εργασιακής ένταξης. Κι αυτό διότι εκφράζουν

10 [76] Κοινωνικη Συνοχη και Αναπτυξη τις δυσκολίες εργασιακής ένταξης όσων συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό, άρα στην πλειοψηφία τους έχουν ξεκινήσει τη μετάβαση στην απασχόληση, είτε παράλληλα εκπαιδεύονται είτε όχι. Το ποσοστό ανεργίας των εξερχόμενων του εκπαιδευτικού συστήματος μειώνεται γρήγορα όσο αυξάνεται η χρονική απόσταση από την αποφοίτηση, ενώ το ύψος του διαφοροποιείται αισθητά ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και το φύλο.

11 Social Cohesion and Development [77] Το σημαντικότερο όμως εύρημα είναι τα ιλιγγιώδη ποσοστά ανεργίας στους νέους όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων ένα έτος μετά την αποφοίτηση και, κυρίως, η διατήρησή τους σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση. Έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση, το ποσοστό ανεργίας ακόμα και των πτυχιούχων ΑΕΙ είναι υψηλό σε διεθνή σύγκριση (8,2%). Αυτό αποδεικνύει ότι ένα σημαντικό μέρος ακόμα και των πτυχιούχων πανεπιστημίου αντιμετωπίζει αλλαγές εργασίας και αστάθεια απασχόλησης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την αποφοίτηση. Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι, έναν χρόνο μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι γυμνασίου παρουσίαζαν το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας (26,1%) μεταξύ των αποφοίτων όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων, ενώ οι απόφοιτοι λυκείου το υψηλότερο (44,9%). Επιπλέον, έναν χρόνο μετά την αποφοίτηση, οι πτυχιούχοι ΤΕΙ εμφάνιζαν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας από τους πτυχιούχους ΑΕΙ (36,5% έναντι 34,4%), παρ όλο που είχαν υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης από τους τελευταίους (βλ. παραπάνω). Αυτό σαφώς οφείλεται στον υψηλότερο βαθμό συμμετοχής των πτυχιούχων ΤΕΙ στο εργατικό δυναμικό σε σύγκριση με τους πτυχιούχους ΑΕΙ. Τη μεγαλύτερη ταχύτητα μείωσης της ανεργίας στην εξαετία μετά την αποφοίτηση εμφάνισαν οι απόφοιτοι ΑΕΙ και τη μικρότερη οι απόφοιτοι γυμνασίου. Αν και ένα έτος μετά την αποφοίτηση οι απόφοιτοι λυκείου της σειράς του 1999 είχαν σχεδόν διπλάσιο ποσοστό ανεργίας από αυτό των αποφοίτων γυμνασίου, έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση τα δύο ποσοστά είχαν σχεδόν εξισωθεί. Αντίθετα, ενώ έναν χρόνο μετά την αποφοίτηση οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ είχαν παραπλήσια ποσοστά ανεργίας, έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση η ψαλίδα είχε διευρυνθεί εις βάρος των δεύτερων. Αυτό οφείλεται σε μικρό μόνο βαθμό στην ταχύτερη αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στους πτυχιούχους ΑΕΙ τα τέσσερα πρώτα έτη μετά την αποφοίτηση. Η διεύρυνση της ψαλίδας κυρίως οφείλεται στις αντίθετες μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στις δύο κατηγορίες πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τον τέταρτο χρόνο και ύστερα. Συγκεκριμένα, μεταξύ του τέταρτου και του έκτου έτους μετά την αποφοίτηση, στους μεν πτυχιούχους ΑΕΙ σημειώθηκε κάμψη του ποσοστού συμμετοχής τους κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στους πτυχιούχους ΤΕΙ άνοδος κατά τέσσερις. Οι γυναίκες απόφοιτοι του 1999 βρέθηκε να έχουν συστηματικά υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από τους άνδρες σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, καθ όλη την εξαετία μετά την αποφοίτηση. Ένα έτος μετά την αποφοίτηση, η μεγαλύτερη ψαλίδα λόγος του γυναικείου προς το ανδρικό ποσοστό παρατηρήθηκε στους αποφοίτους γυμνασίου (2,7), ενώ η μικρότερη στους πτυχιούχους ΑΕΙ (1,4). Έξι έτη μετά την αποφοίτηση, η μεγαλύτερη ψαλίδα παρατηρήθηκε στους πτυχιούχους ΤΕΙ (2,7), ενώ η μικρότερη στους αποφοίτους λυκείου (1,4). Το ύψος του ποσοστού ανεργίας στις γυναίκες βρέθηκε αντιστρόφως ανάλογο του εκπαιδευτικού επιπέδου. Το ίδιο παρατηρήθηκε στους άνδρες, με εξαίρεση τους αποφοίτους γυμνασίου, που βρέθηκε να έχουν χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από αυτούς του λυκείου. Τέλος της περιόδου μετάβασης Στη δεύτερη ενότητα αυτού του άρθρου αναφέραμε ότι ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού του τέλους της περιόδου μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση μιας κοορτής/σειράς αποφοίτων στα πλαίσια της μακρο-οικονομικής/ κοινωνικής προσέγγισης είναι η ομοιότητα του ποσοστού ανεργίας της με εκείνο ενός πληθυσμού αναφοράς. Για τις ανάγκες της δικής μας εμπειρικής διερεύνησης, ορίσαμε ως ποσοστό ανεργίας αναφοράς το ποσοστό ανεργίας στον πληθυσμό ετών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο. Στη συνέχεια, συγκρίναμε τα ποσοστά ανεργίας των αποφοίτων της σειράς του 1999 ανά εκπαιδευτικό επίπεδο με τα αντίστοιχα ποσοστά αναφοράς.

12 [78] Κοινωνικη Συνοχη και Αναπτυξη 999 Πίνακας 1 Ποσοστά ανεργίας έτους ,2 7,4 32,6 20,9 9,2 5,2 3,7 2,4,9 5,3,8 25,9 16,1 0,5 0,0 7,8 5,6 3,5 9,2 0,9 25,1 3,2 9,7 0,3 6,2 4,5 4,3 µ 8,7 0,9 19,8 0,9,3 0,6 8,3 7,9 6,0 5,5 4,5 3,7 17,3 6,9 2,7 2,4,5,9 9,3 6,5 6,6 10,4 5,5 6,8 3,5 3,4,6 6,2 6,3 18,9 7,4 5,0 5,6 2,8 2,6 2,5 µ 4,9 7,5 14,8 9,0 8,0 6, 3,8 5,4 3,6 0,0 0,4 38,4 23,6, 7,4 5, 3,7 2,0 20,7 7,3 3,8 20,4 4,8 3,4 3,7 8,9 7,8 23,6 8,0 32,5 22,4 7,6 6,9,2 7,6 8, µ 29,3 8,9 35,2 5,9 9,0 9,5 7,0 3, 3,5 : µ (2006) -. Με βάση τη σύγκριση που προκύπτει από τις δύο πρώτες στήλες του Πίνακα 1, φαίνεται ότι μία εξαετία μετά την αποφοίτηση οι απόφοιτοι ΑΕΙ βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στο τέλος της περιόδου μετάβασης, ενώ οι απόφοιτοι ΤΕΙ έχουν να διανύσουν μερικά χρόνια ακόμα. Πολύ μεγάλη απόσταση εμφανίζουν οι απόφοιτοι λυκείου και γυμνασίου, αν και οι μεγάλες διαφορές των ποσοστών ανεργίας της σειράς του 1999 από τα γενικά ποσοστά ανεργίας για τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά επίπεδα παραπέμπουν σε δομικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, που έχουν διαφοροποιήσει εντελώς τις συνθήκες απορρόφησης των αποφοίτων γυμνασίου και λυκείου σε σχέση με τα άτομα ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου παλαιότερων γενεών. Από τις υπόλοιπες στήλες του Πίνακα 1 φαίνεται ότι μόνο στις ηλικίες άνω των 35 το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων ΑΕΙ και γυμνασίου είναι χαμηλότερο του γενικού ποσοστού ανεργίας για τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά επίπεδα. Το ίδιο συμβαίνει για τους αποφοίτους ΤΕΙ και γυμνασίου στις ηλικίες άνω των 30. Βεβαίως, τα στοιχεία των στηλών του πίνακα δεν αφορούν κοορτές αποφοίτων, και άρα μόνο ενδεικτικά μπορούμε να επιχειρηματολογούμε με βάση αυτά ως προς την εργασιακή ένταξη. Σταθεροποίηση στην απασχόληση και βαθμός ένταξης Όπως προαναφέραμε στην ενότητα περί μεθοδολογίας, η σταθεροποίηση στην απασχόληση αποτελεί κριτήριο εργασιακής ένταξης ενός ατόμου (μικρο-προσέγγιση), ενώ το ποσοστό των ατόμων που σταθεροποιείται στην απασχόληση αποτελεί κριτήριο εργασιακής ένταξης μιας κοορτής αποφοίτων (μακρο-προσέγγιση). Η σταθεροποίηση στην απασχόληση διαπιστώνεται είτε

13 Social Cohesion and Development [79] από την πρόσβαση σε σταθερές μορφές απασχόλησης είτε από δείκτες βεβαιότητας/ασφάλειας. Ωστόσο, είναι δύσκολο να ορίσει κανείς αυθαίρετα ένα ποσοστό-κατώφλι σταθερότητας, άνω του οποίου μια σειρά αποφοίτων θεωρείται εργασιακά/ επαγγελματικά ενταγμένη. Μπορούμε λοιπόν να αρκεστούμε στο επιχείρημα ότι όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό αποφοίτων που έχει αποκτήσει σταθερή απασχόληση χ έτη μετά την αποφοίτηση, τόσο λιγότερο ενταγμένη θεωρείται η σειρά. Στην περίπτωση της Ελλάδας, εξετάσαμε την εξέλιξη τόσο του ποσοστού μισθωτών με σταθερή απασχόληση όσο και του ποσοστού αυτοαπασχολούμενων στο σύνολο των αποφοίτων της σειράς του 1999, επί μία εξαετία μετά την αποφοίτηση (Διαγράμματα 4α, β). Από την εμπειρική διερεύνηση της ένταξης της σειράς αποφοίτων του 1999 προέκυψε ότι, ενώ το ποσοστό μισθωτών με σταθερή απασχόληση στο σύνολο των αποφοίτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ακολούθησε ανοδική πορεία τα τέσσερα πρώτα έτη μετά την αποφοίτηση, από το τέταρτο έτος και εξής άρχισε να παρουσιάζει κάμψη ή/και διακύμανση. Έξι έτη μετά την αποφοίτηση, 59,3% των αποφοίτων ΤΕΙ έναντι 55,2% των αποφοίτων ΑΕΙ είχαν σταθερή απασχόληση, ενώ ένα παραπλή-

14 [80] Κοινωνικη Συνοχη και Αναπτυξη σιο ποσοστό αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ αυτοαπασχολείτο: 12,7% και 12% αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά βεβαίως δεν μας πληροφορούν ούτε για το εάν η αυτοαπασχόληση είναι πραγματική ή υποκρύπτει μισθωτή απασχόληση, ούτε εάν εξασφαλίζει σταθερές επαγγελματικές προοπτικές. Το πιο σημαντικό όμως συμπέρασμα που προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του οιονεί πάνελ είναι ότι, έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση, 32% των αποφοίτων ΑΕΙ του έτους 1999 και 29% των αποφοίτων ΤΕΙ του ίδιου έτους είτε είχαν προσωρινή μισθωτή απασχόληση είτε ήσαν άνεργοι. Η κατάσταση βρέθηκε πολύ χειρότερη για τους αποφοίτους γυμνασίου και λυκείου της σειράς του Έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση, μόνο 37,5% των πρώτων και 28,6% των δεύτερων είχε σταθερή μισθωτή απασχόληση. Επίσης, 10% των πρώτων αυτοαπασχολείτο έναντι 5% των δεύτερων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση, 52,5% των αποφοίτων γυμνασίου του έτους 1999 και 66,4% των αποφοίτων λυκείου του ίδιου έτους είτε είχαν προσωρινή μισθωτή απασχόληση είτε ήσαν άνεργοι. Μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε ότι περίπου ένας στους τρεις αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του έτους 1999 δεν είχε σταθεροποιηθεί επαγγελματικά έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση. Η αναλογία είναι περίπου ένας στους δύο στους αποφοίτους γυμνασίου και δύο στους τρεις στους αποφοίτους λυκείου του ίδιου έτους. Εργασιακή ένταξη των νέων: Ο ρόλος της οικονομικής συγκυρίας Η ταχύτητα εργασιακής ένταξης μιας σειράς αποφοίτων εξαρτάται ευθέως από την οικονομική συγκυρία, που καθορίζει και τις ευκαιρίες απασχόλησης στην οικονομία. Οι απόφοιτοι αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων για πρόσληψη και έτσι επηρεάζονται δυσανάλογα από την οικονομική συγκυρία σε σχέση με άλλες ομάδες του εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας. Ο Πίνακας 2 αποτυπώνει τις επιπτώσεις της οικονομικής συγκυρίας στο ποσοστό απασχόλησης διαφορετικών σειρών αποφοίτων, ένα, τρία και πέντε έτη μετά την αποφοίτηση. Περιλαμβάνει στοιχεία μόνο για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, δεδομένου ότι το ποσοστό απασχόλησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης των επιδόσεων της εργασιακής ένταξης των αποφοίτων γυμνασίου και λυκείου κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης, λόγω περιορισμών της ΕΕΔ (βλ. παραπάνω). Από τον πίνακα φαίνεται ότι ενώ οι απόφοιτοι ΑΕΙ του 1998 ευνοήθηκαν από την οικονομική συγκυρία έναντι αυτών του 2000 κατά το πρώτο έτος μετά την αποφοίτηση, η κατάσταση αντιστράφηκε υπέρ των δεύτερων κατά τα επόμενα τέσσερα έτη μετά την αποφοίτηση. Πέντε χρόνια μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι ΑΕΙ του 1998 είχαν πολύ χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης από αυτούς του Οι απόφοιτοι ΤΕΙ του 2000 ευνοήθηκαν από την οικονομική συγκυρία έναντι αυτών του 1998 κατά το πρώτο έτος μετά την αποφοίτηση και μεταξύ του τρίτου και πέμπτου έτους μετά την αποφοίτηση. Αντίθετα, οι απόφοιτοι ΤΕΙ του 1998 ευνοήθηκαν από την οικονομική συγκυρία έναντι αυτών του έτους 2000 μεταξύ του πρώτου και τρίτου έτους. Πέντε έτη μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι ΤΕΙ του έτους 2000 είχαν υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης έναντι αυτών του έτους 1998.

15 Social Cohesion and Development [81] Πίνακας 2 Μετάβαση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ποσοστά απασχόλησης των σειρών του 1994, 1996, 1998, 2000 και 2002 ένα, τρία και πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους Συμπερασματικά, κατά τη διάρκεια της πενταετίας μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 2000 γνώρισαν περισσότερες χρονιές ευνοϊκής συγκυρίας για την εργασιακή τους ένταξη από ό,τι αυτοί του έτους Αυτό ίσχυσε τόσο για τους αποφοίτους ΑΕΙ όσο και για τους αποφοίτους ΤΕΙ. Κρίνοντας από το ύψος των ποσοστών απασχόλησης πέντε χρόνια μετά την αποφοίτηση και για τις σειρές αποφοίτων των υπόλοιπων ετών, μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική συγκυρία της πενταετίας μετά την αποφοίτηση υπήρξε πιο ευνοϊκή για τους αποφοίτους ΑΕΙ των σειρών του 1996 και του 2000 και για τους αποφοίτους ΤΕΙ των σειρών του 2000 και του Αντίθετα, η οικονομική συγκυρία δεν ευνόησε τους αποφοίτους ΑΕΙ της σειράς του Αυτό δείχνει ότι η οικονομική συγκυρία δεν επιδρά ομοιόμορφα στους αποφοίτους του ίδιου έτους, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. Κι αυτό, διότι η οικονομική μεγέθυνση έλκεται προνομιακά από ορισμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, που μπορεί να ευνοούν την απορρόφηση αποφοίτων κάποιων εκπαιδευτικών επιπέδων και όχι κάποιων άλλων. 4. Συμπεράσματα Α πό την εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των αποφοίτων του 1999 στην Ελλάδα προέκυψαν ενδιαφέροντα ευρήματα. Εντύπωση προκαλούν: (α) Τα πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (άνω του 85%) των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ και των δύο φύλων, και των ανδρών αποφοίτων γυμνασίου έξι έτη μετά την αποφοίτηση. Αντίθετα, τα ποσοστά συμμετοχής των αποφοίτων λυκείου και των δύο φύλων είναι πολύ χαμηλά (κάτω του 65%) και των γυναικών αποφοίτων γυμνασίου, μέτρια (περίπου 70%). (β) Τα πολύ υψηλά ποσοστά απασχόλησης των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ (80,5%), σε αντίθεση με τα

16 [82] Κοινωνικη Συνοχη και Αναπτυξη (ε) πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των αποφοίτων γυμνασίου και ιδιαίτερα λυκείου (65,7% και 46,7% αντίστοιχα), έξι έτη μετά την αποφοίτηση. (γ) Τα πολύ υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των πτυχιούχων ΤΕΙ έναντι των πτυχιούχων ΑΕΙ, που είναι και ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας των πολύ υψηλότερων ποσοστών ανεργίας των πρώτων έναντι των δεύτερων. (δ) Η εξίσωση του ανδρικού και γυναικείου ποσοστού συμμετοχής στους πτυχιούχους ΑΕΙ έξι έτη μετά την αποφοίτηση, σε αντίθεση με τη διατήρηση μεγάλης ψαλίδας μεταξύ ανδρικού και γυναικείου ποσοστού στους αποφοίτους ΤΕΙ και λυκείου και τεράστιας στους αποφοίτους γυμνασίου. Τα ιλιγγιώδη ποσοστά ανεργίας στους νέους όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων ένα έτος μετά την αποφοίτηση και η διατήρησή τους σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση, με εξαίρεση τους πτυχιούχους ΑΕΙ (μέτριο ποσοστό). Το σημαντικότερο όμως εύρημα είναι η έλλειψη σταθεροποίησης στην απασχόληση ακόμα και έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση για έναν στους τρεις πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναν στους δύο αποφοίτους γυμνασίου και δύο στους τρεις αποφοίτους λυκείου. Αν έξι χρόνια μετά την αποφοίτηση οι πτυχιούχοι ΑΕΙ έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την περίοδο μετάβασης και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ θέλουν λίγα χρόνια ακόμα, οι κάτοχοι απολυτηρίων λυκείου και γυμνασίου μοιάζει να μην έχουν άλλη προοπτική παρά την ενδημική ανεργία και τις εναλλαγές διαστημάτων ανεργίας με διαστήματα προσωρινής απασχόλησης. Η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της οικονομικής συγκυρίας της περιόδου , αλλά μονιμότερων τάσεων και δομικών αλλαγών στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Η προσέγγιση της επαγγελματικής ένταξης των νέων μέσω της παρακολούθησης της πορείας μετάβασής τους από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία πλεονεκτεί σαφώς έναντι της στατικής ανάλυσης των χαρακτηριστικών της απασχόλησης των νέων με βάση τις ομάδες ηλικιών. Κι αυτό διότι μία ομάδα ηλικιών απαρτίζεται από νέους διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων, που άλλοι μόλις ξεκίνησαν τη μετάβασή τους, ενώ άλλοι την έχουν ήδη ολοκληρώσει ή την ολοκληρώνουν. Η εμπειρική διερεύνηση της διαδικασίας μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία που πραγματοποιήσαμε, υιοθετώντας τη μακρο-οικονομική /κοινωνική προσέγγιση, περιορίστηκε στην εργασιακή ένταξη των νέων και τη (μη) σταθεροποίησή τους στην απασχόληση. Ένα από τα όρια της ανάλυσής μας ήταν η αδυναμία της να ενσωματώσει την αυτοαπασχόληση στο ερμηνευτικό της πλαίσιο, λόγω έλλειψης πληροφοριών από τις ΕΕΔ για το εάν η αυτοαπασχόληση παρέχει ή όχι σταθερότητα απασχόλησης ή/και επαγγελματικές προοπτικές στα άτομα. Μία δεύτερη έλλειψη είναι η αδυναμία της ανάλυσής μας να ερμηνεύσει τα φαινόμενα που περιγράφει. Αυτό βεβαίως αποτελεί δομικό περιορισμό της προσέγγισης που υιοθετήσαμε, που εξ ορισμού αποσκοπεί στο να συνοψίσει τα αδρά χαρακτηριστικά της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία και να ελέγξει την εργασιακή ένταξη ολόκληρων κοορτών αποφοίτων. Από την άλλη, η συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών της μετάβασης και του βαθμού εργασιακής ένταξης θέτει τις βάσεις ώστε να διατυπωθούν εύστοχες υποθέσεις εργασίας για οποιαδήποτε εις βάθος έρευνα των υπό διερεύνηση φαινομένων. Ελπίζουμε ότι η ανάλυσή μας συνέβαλε στο να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

17 Social Cohesion and Development [83] Σημειώσεις: 1) Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των διαγραμμάτων και πινάκων αυτού του άρθρου έχει γίνει από τον Ανδρέα Κορνελάκη, πτυχιούχο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. 2) Περιλαμβάνει τις έρευνες απορρόφησης αποφοίτων στην αγορά εργασίας που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ Ι (Β ΚΠΣ) και άλλους φορείς (π.χ. ΤΕΕ). Ενδεικτικά αναφέρουμε τις Καλογήρου κ.ά. (2002), Κασίμης κ.ά. (2000), Χασσίδ κ.ά. (2000). Σε αυτές έχουν πρόσφατα προστεθεί οι εργασίες των Κανελλόπουλου, Μαυρομάρα και Μητράκου (2003) και Καραμεσίνη και Κορνελάκη (2005). Οι έρευνες που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ Ι (Β ΚΠΣ) επισκοπούνται στο: Βερεβή (2002). 3) Τα στοιχεία για τους αποφοίτους ΑΕΙ που επεξεργαστήκαμε γι αυτό το άρθρο περιλαμβάνουν μόνο τους απλούς πτυχιούχους. Δεν συμπεριλαμβάνουν αυτούς που ολοκλήρωσαν τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές τους σπουδές το έτος 1999, ούτε αναλύουμε ξεχωριστά την ένταξη των τελευταίων. Βιβλιογραφικές αναφορές Baudelot C., (1988), La jeunesse n est plus ce qu elle etait. Les difficultes d une description, Revue Economique, 39 (1), Βερεβή Α., (επιμ.) (2002), Το έργο «Έρευνα» Συνοπτική παρουσίαση, Αθήνα: Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας. Fondeur Y., et Minni C., (2005), L emploi des jeunes au coeur des dynamiques du marche du travail, Economie et Statistique, p.p , Κανελλόπουλος Κ., Μαυρομάρας Κ. και Μητράκος Θ., (2003), Εκπαίδευση και αγορά εργασίας, Αθήνα: ΚΕΠΕ. Καραμεσίνη Μ., (2006), Η ανεργία των νέων, Αθήνα: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς. Καραμεσίνη M. και Κορνελάκης Α., (2005), «Από την εκπαίδευση στην απασχόληση: Η πρώτη σημαντική εργασία των αποφοίτων ΑΕΙ και η εργασιακή εμπειρία μέσω του STAGE», στο: Εργασία 2005, ΙΑΠΑΔ-Πάντειο Πανεπιστήμιο. Καλογήρου Γ., κ.ά. (2002), Η απορρόφηση των μηχανικών του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας, Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κασίμης κ.ά. (2000), Διαδικασίες ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας: Η περίπτωση των αποφοίτων κοινωνικών επιστημών της ανώτατης εκπαίδευσης, Αθήνα: Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και ΕΚΚΕ. OECD, (1996), Growing into work: Youth and the labour market over the 1980s and 1990s, in: Employment Outlook, 1996, Paris. Rose J., (1998), Les jeunes face a l emploi, Paris: Desclee de Brouwer.

18 [84] Κοινωνικη Συνοχη και Αναπτυξη Vernieres M., (1997), La notion de l insertion professionnelle, in: M. Vernieres (coord.), L insertion professionnelle. Analyses et debats, Paris: Economica. Vincens J., (1997), L insertion professionnelle des jeunes. A la recherche d une definition conventionnelle, Formation Emploi, 60, Vincens J., (1998), L insertion professionnelle des jeunes, quelques reflexions theoriques, Formation Emploi, 61, Vincens J., (2001), A propos de l article d Henri Eckert: L approche macrosociale de l insertion professionnelle, Formation Emploi, 73, Χασσίδ Ι., κ. ά. (2000), Από το σχολείο στην εργασία: Eναλλακτικές διαδρομές. Προβλήματα και διλήμματα εκπαιδευτικής πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Social Cohesion and Development

Social Cohesion and Development Social Cohesion and Development Vol. 1, 2006 From education to paid employment: Empirical investigation of the labour market integration of youth in Greece Καραμεσίνη Μαρία 10.12681/scad.9004 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές;

Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές; Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές; ΚΑΘ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΙΕΑΔ, Ανοιχτή Συζήτηση «Η ανεργία των νέων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης: δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση

Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση Νικόλαος Κανελλόπουλος (ΚΕΠΕ) Θεόδωρος Μητράκος (Τράπεζα της Ελλάδος) Πάνος Τσακλόγλου (ΟΠΑ/ΣΟΕ) Ιωάννης Χολέζας (ΚΕΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα με βάση τα

Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα με βάση τα Κεφάλαιο 1 Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ Με βάση τους ορισμούς της ΕΣΥΕ, μπορούμε να θεωρήσουμε ως στελέχη τις παρακάτω κατηγορίες απασχολουμένων: 1. Μέλη των βουλευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Μέση τιμή εξαετίας: 16,4 ΙΔΙΩΤΙΚΑ Μέση τιμή εξαετίας: 21,6 17,3 16,6 16,1 16,2 16,2 16,0 22,9 22,4 22,5 20,7 20,5 20,4

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ

Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ Η εξισορρόπηση, συμφιλίωση ή εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Κρίση, Οικονομική Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Κεφάλαιο Ηλίας Κικίλιας Διοικητής ΟΑΕΔ Διευθυντής Ερευνών / Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Είναι γνωστό ότι η περίοδος 2009 μέχρι το 2015 χαρακτηρίστηκε από την οικονομική κρίση αλλά και από τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Από τους 812 αποφοίτους της έρευνας, 303 (ποσοστό 37.2%) έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Καθώς πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των αποφοίτων,

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες

Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες Κρίση και αγορά εργασίας: προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα Τράπεζα Ελλάδος «Η ελληνική αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ)

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 1 1/5/2004 Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 2 (α) (β) (γ) Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δεδομένα για τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα.

Βασικά δεδομένα για τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα. Κεφάλαιο 3 Βασικά δεδομένα για τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα. 1. Πηγή δεδομένων εισαγωγικές παρατηρήσεις. Το Παρατηρητήριο Απασχόλησης του τραπεζικού κλάδου, διμερής θεσμός που ιδρύθηκε με την κλαδική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 της Μαρίας Καραμεσίνη Λέγαμε στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου, στο προηγούμενο φύλλο της Εποχής, ότι εν όψει του διάλογου για το ασφαλιστικό, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα.

στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. ΡΑΣΗ: 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ράση 1: Μελέτη ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 Περιεχόµενα Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση Θεωρητικές προσεγγίσεις 30 1.1 Κοινωνικός αποκλεισµός 30 1.1.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12-2-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2008-2014 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΣΜΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Η ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΧΑΣΜΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Η ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Αθήνα, 10-11 Νοεμβρίου 2011 ΧΑΣΜΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση

Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΕ) Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση Δείκτες και κριτήρια αναφοράς 2010/2011 Αποδελτίωση-Ανάλυση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2009-2015 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 9-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα