οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα Αρ Φεβρουάριος 2004

2

3 Τα Οικονοµικά της Παιδείας στην Κύπρο: Κόστος, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Απόδοση Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα Περίληψη Στην παρούσα µελέτη παραθέτουµε διάφορα στοιχεία που αφορούν στις δαπάνες και την απόδοση της παιδείας στην Κύπρο και άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό επιτρέπει να εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα για την αποτελεσµατικότητα της παιδείας στην Κύπρο σε σχέση µε τις χώρες αυτές. Όσον αφορά στις δαπάνες, η Κύπρος παρουσιάζεται να έχει συνολικά την ψηλότερη δαπάνη το 1999, κυρίως λόγω της µεγάλης ιδιωτικής δαπάνης για φοίτηση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η δηµόσια δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ προσεγγίζει το µέσο όρο της ΕΕ, αν και η δαπάνη ανά µαθητή/φοιτητή είναι χαµηλότερη. Η Κύπρος ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες για το πολύ χαµηλό ποσοστό της δηµόσιας δαπάνης που κατανέµεται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και το πολύ µεγάλο ποσοστό που κατανέµεται για τους µισθούς των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Επιπλέον, οι µισθοί αυτοί παρουσιάζονται να είναι από τους ψηλότερους στην Ευρώπη. Όσον αφορά στην απόδοση της παιδείας, οι µαθητές της Κύπρου που βρίσκονται στη 2 η τάξη του Γυµνασίου σηµείωσαν τις χαµηλότερες επιδόσεις σε διεθνείς εξετάσεις µαθηµατικών και επιστήµης. Η συµµετοχή των Κυπρίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα ψηλή. Τέλος, φαίνεται ότι στην Κύπρο, γενικά, τα άτοµα µε περισσότερη µόρφωση αµείβονται ψηλότερα από τα άτοµα µε λιγότερη µόρφωση, σε διαφορετικό βαθµό όµως οι άνδρες από τις γυναίκες, και οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο τοµέα από τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό.

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Συνολικές απάνες ηµόσιες απάνες Κατανοµή των ηµοσίων απανών Αµοιβές Εκπαιδευτικών Ιδιωτικές απάνες Το Κόστος της Παιδείας στην Κύπρο: Ανακεφαλαίωση ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Επίδοση Μαθητών σε ιεθνείς Εξετάσεις Συµµετοχή στην Εκπαίδευση Αποδόσεις στην Αγορά Εργασίας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων µε φοίτηση σε κάποιο εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αναπόσπαστο µέρος της ζωής σχεδόν όλων των ανθρώπων σήµερα. Τόσο στις αναπτυγµένες όσο και τις αναπτυσσόµενες χώρες είναι αναµενόµενο ότι κάθε άτοµο θα λάβει κάποιας µορφής εκπαίδευση για κάποιο χρονικό διάστηµα ανάµεσα στις ηλικίες των 5 µε 16 ετών. Για πολλούς, ιδιαίτερα στις αναπτυγµένες χώρες, η αναµενόµενη εκπαίδευση µπορεί να διαρκέσει για ακόµη περισσότερα χρόνια. Την ευθύνη για το περιεχόµενο της παιδείας σε µια χώρα αναλαµβάνει συνήθως το ίδιο το κράτος, µέσω του σχεδιασµού και ελέγχου του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το κράτος συµµετέχει στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών µε την οργάνωση και λειτουργία δηµόσιων σχολών, ενώ ταυτόχρονα καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών. Η σηµασία αυτή που δείχνουν τα κράτη για την εκπαίδευση των πολιτών τους δεν είναι τυχαία, αλλά αντικατοπτρίζει την αναγνώριση των ευεργετικών επιπτώσεων που αυτή έχει για τους πολίτες τους ατοµικά, αλλά και συλλογικά για την κοινωνία. Από τη σκοπιά της οικονοµικής θεωρίας, η συµµετοχή του ατόµου στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται ότι έχει δύο διαστάσεις: την κατανάλωση και την επένδυση. ηλαδή, από τη µια αναγνωρίζεται ότι το άτοµο ενδεχοµένως απολαµβάνει την εµπειρία της µάθησης ως καταναλωτής, και από την άλλη, ότι προσβλέπει σε µελλοντικά οφέλη από την αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ως εργαζόµενος. Οι αποδόσεις από την επένδυση στην παιδεία µπορεί να είναι χρηµατικές, όπως για παράδειγµα οι απολαβές που έχει το άτοµο προσφέροντας υπηρεσίες στην αγορά εργασίας που στηρίζονται στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε - το ανθρώπινό του κεφάλαιο 1. Ταυτόχρονα, ένα άτοµο που επενδύει στην εκπαίδευσή του µπορεί να έχει και µη χρηµατικά οφέλη, όπως είναι, για παράδειγµα, η δυνατότητά του να προσφέρει στον εαυτό του και στην οικογένειά του µια ποιοτικά ανώτερη ζωή, ως αποτέλεσµα των γνώσεων που απέκτησε. Ακόµη, ένα άτοµο µπορεί να αντλεί ικανοποίηση και από τη δυνατότητα που του παρέχει η µόρφωση για κριτική σκέψη και αισθητική. 1 Σε αυτή την περίπτωση ο όρος ανθρώπινο κεφάλαιο δικαιολογείται καθώς αυτές οι γνώσεις και δεξιότητες αποτελούν εισροή στην παραγωγική διαδικασία. 2

7 Πέρα από τα οφέλη που προκύπτουν άµεσα για το άτοµο, υπάρχουν και οφέλη που προκύπτουν για ολόκληρη την κοινωνία. Τέτοιες θετικές επιδράσεις που αντανακλούν όχι µόνο στο άτοµο που εκπαιδεύεται αλλά και στην κοινωνία γενικότερα είναι, για παράδειγµα, το ότι ένα µορφωµένο άτοµο µε τις γνώσεις και δεξιότητές του στηρίζει και καθοδηγεί άλλους. Επίσης, ένα ψηλά εκπαιδευµένο άτοµο µε το δυναµισµό και την ευελιξία του βοηθά στην αφοµοίωση τεχνολογικών αλλαγών που έχουν ευρύτερο όφελος για ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σήµερα όπου οι οικονοµίες στηρίζονται στην ψηλή τεχνολογία και τη διαχείριση της γνώσης, και που χαρακτηρίζονται από αλµατώδεις αλλαγές. Ακόµα, η ύπαρξη πολιτών µε έντονη κριτική σκέψη υποβοηθά στην καλύτερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και µιας δυναµικής κοινωνίας. Τα οφέλη που προκύπτουν για ολόκληρη την κοινωνία από τη µόρφωση ενός ατόµου, συνήθως δεν είναι κίνητρο για το άτοµο να επιδιώξει την όσο το δυνατό µεγαλύτερη εκπαίδευσή του. Για αυτό χαρακτηρίζονται ως εξωτερικότητες. Η ύπαρξη θετικών εξωτερικοτήτων της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφαλαίο είναι ένας λόγος που τα κράτη (α) έχουν θεσµοθετήσει την υποχρεωτική φοίτηση µέχρι κάποια βαθµίδα, και (β) ο πιο βασικός λόγος που επιχορηγούν την εκπαίδευση των πολιτών τους, ώστε να δαπανώνται για την παιδεία περισσότερα από όσο οι ιδιώτες θα δαπανούσαν από µόνοι τους στην ελεύθερη αγορά. 2 εδοµένης της σηµασίας που έχει για µια χώρα η παιδεία για την ευηµερία των πολιτών της, είναι σηµαντικό να βελτιώνεται συνεχώς η αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού της συστήµατος, δηλαδή το πόσο καλά πετυχαίνει τους στόχους που έχει θέσει για το άτοµο και την κοινωνία. Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέταση της αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος, δηλαδή της σχέσης µεταξύ της απόδοσης από τη µια, και του κόστους της παιδείας από την άλλη. 2 Για το άτοµο, η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο έχει κόστος, το οποίο ισούται µε το κόστος της φοίτησης, συν το κόστος ευκαιρίας, που στην περίπτωση αυτή είναι το εισόδηµα που θα έπαιρνε αν κατά τη διάρκεια της φοίτησής του εργαζόταν, και η ενδεχόµενη διαφορά µεταξύ του (µειωµένου) µισθού στα πρώτα χρόνια εργοδότησης του µετά το πέρας των σπουδών σε σχέση µε το µισθό που θα έπαιρνε αν ξεκινούσε η εργοδότησή του τη στιγµή που ξεκινούσαν οι σπουδές του. Η απόφαση για το αν θα επενδύσει εξαρτάται από το κατά πόσο η αξία των προσδοκώµενων ωφεληµάτων, χρηµατικών ή µη, ξεπερνά το κόστος αυτής της επένδυσης. 3

8 Η επικρατούσα άποψη στην Κύπρο σήµερα είναι ότι στον τοµέα της εκπαίδευσης παρουσιάζεται µια ικανοποιητική εικόνα. Η άποψη αυτή επηρεάζεται κυρίως από το γεγονός ότι το ποσοστό των Κυπρίων αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι σχετικά ψηλό. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να εξετάσει σε ποιο βαθµό η άποψη αυτή ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, παρουσιάζοντας στοιχεία που αντανακλούν τόσο στην απόδοση όσο και στην αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος στην Κύπρο. Η ανάλυση γίνεται κυρίως µε σύγκριση της Κύπρου µε άλλες χώρες, καθώς συγκρίνουµε τις δαπάνες και δείκτες απόδοσης της παιδείας στην Κύπρο µε τα αντίστοιχα µεγέθη άλλων χωρών. Η διαχρονική αποτίµηση (η από χρόνο σε χρόνο αλλαγή) της αποτελεσµατικότητας της παιδείας στην Κύπρο είναι περιορισµένη, επειδή δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Η µελέτη είναι χωρισµένη σε δύο ενότητες: Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στις δαπάνες για την παιδεία στην Κύπρο και άλλες χώρες. Αυτό γίνεται για τις συνολικές δαπάνες, και ξεχωριστά για τις δηµόσιες και τις ιδιωτικές. Για τις δηµόσιες, πέρα από το ύψος τους εξετάζεται και ο τρόπος µε τον οποίο κατανέµονται, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις απολαβές των εκπαιδευτικών. Η ανάλυση των ιδιωτικών δαπανών γίνεται τόσο στο συνολικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο του ατόµου, χρησιµοποιώντας στοιχεία που προέρχονται από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών του 1996/97. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται ποιοτικά χαρακτηριστικά και δείκτες απόδοσης της παιδείας. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται οι επιδόσεις µαθητών σε τυποποιηµένες εξετάσεις, ο βαθµός συµµετοχής στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην τριτοβάθµια, και η σχέση του µορφωτικού επιπέδου µε το ύψος των απολαβών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο και άλλες χώρες. Ακολούθως, συγκρίνονται οι δαπάνες µε την απόδοση στην Κύπρο και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για να εξαχθούν συµπεράσµατα αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Η µελέτη ολοκληρώνεται µε την παράθεση µερικών συµπερασµάτων πολιτικής. 4

9 2. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2.1 Συνολικές απάνες Η διαχρονική πορεία των δαπανών για την παιδεία στην Κύπρο µεταξύ του 1975 και 1998 παρουσιάζεται στο ιάγραµµα 1, σε εκατοµµύρια Λίρες Κύπρου (ΛΚ), σε τρέχουσες τιµές. Στην περίπτωση της ιδιωτικής δαπάνης για την παιδεία παρουσιάζονται ξεχωριστά το µέρος που δαπανάται για σπουδές στην Κύπρο και το ποσό που δαπανάται για σπουδές στο εξωτερικό 3. Από το ιάγραµµα 1 φαίνεται ότι τόσο η δηµόσια όσο και η ιδιωτική δαπάνη για την παιδεία στην Κύπρο ακολουθούν ανοδική πορεία σε όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πορείας αυτής είναι η άνοδος του ρυθµού αύξησης της δηµόσιας δαπάνης για την παιδεία µετά το 1990 σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, και η απότοµη αύξηση στο επίπεδο της ιδιωτικής δαπάνης για την παιδεία, που πραγµατοποιείται στην Κύπρο µεταξύ του 1994 και Επίσης, από το 1995 και µετά, η ιδιωτική δαπάνη για την παιδεία στην Κύπρο βρίσκεται σε ψηλότερο επίπεδο από την ιδιωτική δαπάνη για την παιδεία στο εξωτερικό, ενώ φαίνεται να αυξάνεται και µε ψηλότερο ρυθµό. Ο λόγος της δηµόσιας προς την ιδιωτική δαπάνη για την παιδεία την περίοδο που εξετάζεται κυµαίνεται γύρω στο 2 προς 1. Συγκεκριµένα, το 1975 ήταν 2,2 προς 1, καταλήγοντας στο 1,7 προς 1 το Ένα πρώτο συµπέρασµα που εξάγεται από τα πιο πάνω στοιχεία σχετικά µε τη δοµή της ιδιωτικής δαπάνης για την παιδεία είναι ότι αυτή αφορά, κατά κύριο λόγο, δαπάνες για φοίτηση σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εξωτερικού. 3 Για την εκτίµηση των ιδιωτικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στην Κύπρο, χρησιµοποιούνται τα συνολικά έσοδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Έτσι η εκτίµηση περιλαµβάνει τόσο τις δαπάνες των νοικοκυριών στα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (εκτός από τα ιδρύµατα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης), όσο και τις δαπάνες των ξένων φοιτητών στην Κύπρο. Η ιδιωτική δαπάνη που πραγµατοποιείται στο εξωτερικό περιλαµβάνει το σύνολο του συναλλάγµατος για το οποίo δόθηκε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα να εξαχθεί για σκοπούς φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Στα ποσά για τη δηµόσια δαπάνη, πέρα από αυτά που προέρχονται από το κράτος, περιλαµβάνονται ακόµα οι εισφορές των Συνδέσµων Γονέων και ξένη βοήθεια. 5

10 ιάγραµµα 1: ηµόσια και ιδιωτική δαπάνη για την παιδεία στην Κύπρο, (σε εκ. ΛΚ, τρέχουσες τιµές) ηµόσια δαπάνη Ιδιωτική δαπάνη στην Κύπρο Ιδιωτική δαπάνη στο εξωτερικό Πηγή: Statistical Abstract 1999, table 12, σελ. 86 Σηµ: Η δηµόσια δαπάνη περιλαµβάνει το Σύνδεσµο Γονέων και την ξένη βοήθεια. Η ιδιωτική δαπάνη αποτελείται από τις ιδιωτικές δαπάνες στην Κύπρο και το εξωτερικό. Πέρα από τη σύγκριση των δαπανών διαχρονικά, ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση µε άλλες χώρες. Στο ιάγραµµα 2 παρουσιάζονται οι δηµόσιες και ιδιωτικές δαπάνες στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της ΕΕ-15 (χώρες-µέλη της ΕΕ πριν τη διεύρυνση του 2004) κατά το Για σκοπούς σύγκρισης οι δαπάνες αυτές είναι εκφρασµένες ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Παρά το ότι ο τρόπος υπολογισµού των ιδιωτικών δαπανών για την παιδεία στις διάφορες χώρες δεν είναι αυστηρά συγκρίσιµος, 4 µπορούµε να συµπεράνουµε ότι στην Κύπρο η συνολική δαπάνη για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 4 Εδώ το ποσό για τις ιδιωτικές δαπάνες στην Κύπρο προσαρµόζεται ώστε από αυτό να αφαιρεθεί το µέρος που αντιστοιχεί στις δαπάνες των ξένων φοιτητών στην Κύπρο, και σε αυτό να περιληφθούν οι δαπάνες των νοικοκυριών για συµπληρωµατική εκπαίδευση (φροντιστήρια). Με βάση το ότι οι ξένοι φοιτητές στην Κύπρο το 1999/2000 ανέρχονταν στους 2025, δηλαδή ποσοστό 19,44% στο σύνολο των φοιτητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Κύπρο (εκτός από το Πανεπιστήµιο Κύπρου), οι δαπάνες που κατέβαλαν για τη φοίτησή τους εκτιµήθηκαν γύρω στο 0,2% του ΑΕΠ. Από την άλλη, µε βάση τα στοιχεία για τις δαπάνες των νοικοκυριών στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97 (ΕΟΠ96/97), οι δαπάνες των νοικοκυριών σε φροντιστήρια φτάνουν στο 0,7% του ΑΕΠ. Ξεκινώντας από το αρχικό ποσό για τις ιδιωτικές δαπάνες που ήταν 3,2%, µε τις δύο αλλαγές προκύπτει το ποσοστό 3,7%. Σηµειωτέον ότι το ίδιο ποσοστό προκύπτει και από την αναγωγή της µέσης δαπάνης των νοικοκυριών για την παιδεία που παρουσιάζεται στην ΕΟΠ96/97 στο επίπεδο του πληθυσµού, δηλαδή πολλαπλασιάζοντας τη µέση δαπάνη µε τον αριθµό των νοικοκυριών στον κυπριακό πληθυσµό. 6

11 πολύ ψηλή σε σχέση µε τις χώρες-µέλη της ΕΕ-15. Ακόµη φαίνεται ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην ιδιαίτερα ψηλή ιδιωτική δαπάνη. 5 Συγκεκριµένα η ιδιωτική δαπάνη για την παιδεία στην Κύπρο ανέρχεται στο 3,7% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ στη Γερµανία, που είναι η δεύτερη χώρα µε τις ψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την παιδεία µετά την Κύπρο, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται µόλις στο 1,2% του ΑΕΠ. Όσον αφορά στη δηµόσια δαπάνη αυτή ανέρχεται στο 5,7% του ΑΕΠ στην Κύπρο, ποσοστό που είναι ψηλότερο του µέσου όρου των υπολοίπων χωρών που παρουσιάζονται στο ιάγραµµα 2, που είναι 5,1%. Τις µεγαλύτερες δηµόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν η Σουηδία (6,5%) και η ανία (6,4%), αντίστοιχα. Τις µεγαλύτερες συνολικές δαπάνες (δηµόσιες και ιδιωτικές) για την παιδεία έχει η Κύπρος, µε ποσοστό 9,4% του ΑΕΠ, ενώ στις ανία και Σουηδία που ακολουθούν, το ποσοστό αυτό είναι 6,7%. ιάγραµµα 2: ηµόσια και ιδιωτική δαπάνη για την παιδεία ως % του ΑΕΠ το Κύπρος Aυστρία Bέλγιο ανία Φιλανδία Γαλλία Γερµανία ηµόσιες δαπάνες Ελλάδα Ιρλανδία Ιταλία Ολλανδία Ιδιωτικές δαπάνες Πορτογαλία Ισπανία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο Πηγή: Statistical Abstract, 1999, Education, Table 12, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2001 OECD, Education, 2002 Τα πιο πάνω δεδοµένα δηµιουργούν εύλογα το ερώτηµα κατά πόσο οι αυξηµένες συνολικές δαπάνες για την παιδεία στην Κύπρο αντανακλούν κάποια ποιοτική ή ποσοτική διαφορά στην εκπαίδευση σε σύγκριση µε άλλες χώρες, ή 5 Ενδεχοµένως οι ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα να παρουσιάζονται υποτιµηµένες λόγω των ιδιαίτερων µαθηµάτων. 7

12 αν είναι ένδειξη αναποτελεσµατικότητας (δηλ. ότι το κόστος της παιδείας στην Κύπρο σε σχέση µε το ό,τι παρέχεται είναι µεγαλύτερο από ότι σε άλλες χώρες). Για να δοθεί κάποια απάντηση στο ερώτηµα αυτό, ακολούθως, εξετάζονται σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια οι δηµόσιες και ιδιωτικές δαπάνες στην Κύπρο σε σχέση µε αυτές άλλων χωρών, ενώ στην επόµενη ενότητα θα ακολουθήσει σύγκριση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην απόδοση της παιδείας στην Κύπρο και σε άλλες χώρες. 2.2 ηµόσιες απάνες Στο ιάγραµµα 3 παρουσιάζονται οι δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία στην Κύπρο ως ποσοστό του κρατικού προϋπολογισµού και του ΑΕΠ σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης την περίοδο Ως ποσοστό του κρατικού προϋπολογισµού οι δαπάνες για την παιδεία το 1975 είναι 14,6%. Το 1988 µειώνονται στο χαµηλότερο (11%), ενώ το 1998 φτάνουν στο ψηλότερο σηµείο (14,7%). Ως ποσοστό του ΑΕΠ οι δαπάνες για την παιδεία το 1975 είναι 4,5%. Το 1977 φτάνουν στο χαµηλότερο και το 1998 στο ψηλότερο σηµείο, 3,5% και 5,4% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. ιάγραµµα 3: ηµόσιες δαπάνες για την παιδεία στην Κύπρο ως % του ΑΕΠ και του κρατικού προϋπολογισµού % στο προϋπολογισµό % στο ΑΕΠ Πηγή: Statistical Abstract 1999, table 12, σελ

13 Σε σύγκριση µε άλλες χώρες-µέλη της ΕΕ-15, η Κύπρος φαίνεται να δαπανεί λιγότερα για την παιδεία από το µέσο όρο των χωρών αυτών το 1995 και 1996, σύµφωνα µε το ιάγραµµα 4, ενώ στα επόµενα χρόνια αυτό ανατρέπεται. Συγκεκριµένα, το 2000 οι δαπάνες για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Κύπρο ανέρχονται στο 5,6% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ τον ίδιο χρόνο στις χώρες- µέλη της ΕΕ-15 ο µέσος όρος ήταν 5,1%. ιάγραµµα 4: ηµόσιες δαπάνες για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ Κύπρος Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγές: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2001 και Eurostat Στο ιάγραµµα 5 παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία ως ποσοστό στο ΑΕΠ στην Κύπρο και σε χώρες-µέλη της ΕΕ-15 τo 1995 και Γενικά, δεν φαίνεται να υπάρχουν αξιόλογες αλλαγές µεταξύ των δύο ετών για τις πλείστες χώρες µε εξαίρεση την Κύπρο, όπου το ποσοστό των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία αυξήθηκε κατά 1,1% µεταξύ 1995 και Το 1995 τα ψηλότερα ποσοστά (πάνω από 6%) δηµόσιας δαπάνης για την παιδεία στο ΑΕΠ έχουν οι Σκανδιναβικές χώρες ( ανία, Φιλανδία και Σουηδία). Στις άλλες χώρες το ποσοστό των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία κυµαίνεται µεταξύ 4,5% µε 5,5% του ΑΕΠ µε εξαίρεση την Ελλάδα, όπου το ποσοστό αυτό ανέρχεται µόλις στο 2,9% του ΑΕΠ. Το 1999 η Σουηδία και η ανία εξακολουθούν να έχουν δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία σε µεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ τους από τις υπόλοιπες χώρες. Η Κύπρος, µετά την αύξηση κατά 1,1% µεταξύ 1995 και 1997, βρίσκεται πιο πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ-15. 9

14 ιάγραµµα 5: ηµόσιες δαπάνες για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ το 1995 και Κύπρος Αυστρία Βέλγιο ανία Φιλανδία Γαλλία Γερµανία Ελλάδα Ιρλανδία Ιταλία Ολλανδία Πορτογαλία Ισπανία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο Πηγές: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2001 και OECD, Education, Στο ιάγραµµα 6 γίνεται σύγκριση των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο ανάµεσα στις νέες χώρες-µέλη της ΕΕ, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Πρώτη στην κατάταξη είναι η Εσθονία µε τη δηµόσια δαπάνη για την παιδεία να ανέρχεται στο 6,9% του ΑΕΠ, ενώ η Κύπρος βρίσκεται στην 11 η θέση ανάµεσα στις 13 χώρες. ιάγραµµα 6: ηµόσιες δαπάνες για την παιδεία ως ποσοστό στο ΑΕΠ (µέσος όρος της περιόδου ) Κύπρος Βουλγαρία Τσεχία Εσθονία Ουγγαρία Λετονία Λιθουανία Μάλτα Πολωνία Ρουµανία Σλοβακία Σλοβενία Τουρκία Πηγή: Unesco, Institute for statistics. Σηµ: Τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί χρησιµοποιώντας το µέσο όρο για τα χρόνια (για τις χρονιές που υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία). 10

15 Ένας άλλος τρόπος σύγκρισης των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία µεταξύ χωρών είναι η παρουσίαση στοιχείων που αφορούν στη δαπάνη ανά µαθητή. Το συγκεκριµένο στατιστικό στοιχείο είναι επιπλέον και µια ένδειξη της ποιότητας της εκπαίδευσης. Στο ιάγραµµα 7 παρουσιάζεται η δηµόσια δαπάνη ανά µαθητή/φοιτητή σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης στις χώρες-µέλη της ΕΕ. Όσον αφορά τη δηµόσια δαπάνη ανά µαθητή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η Κύπρος µε PPS ανά µαθητή, έχει την ψηλότερη δαπάνη από όλες τις νέες χώρες-µέλη της ΕΕ, όµως εξακολουθεί να είναι κάτω από το µέσο όρο των υπολοίπων χωρών-µελών της ΕΕ (PPS4100 ανά µαθητή). Ανάµεσα στις χώρες- µέλη της ΕΕ την ψηλότερη δηµόσια δαπάνη ανά µαθητή έχουν οι ανία (PPS6200), Αυστρία (PPS5900), και Σουηδία (PPS5300). Η Ελλάδα και η Ιρλανδία έχουν τις χαµηλότερες δηµόσιες δαπάνες ανά µαθητή, PPS2300 και PPS2700 αντίστοιχα, ανάµεσα στις χώρες-µέλη της ΕΕ-15. Οι νέες χώρες-µέλη της ΕΕ, εξαιρουµένης της Κύπρου, έχουν δηµόσιες δαπάνες ανά µαθητή κάτω του PPS2000. ιάγραµµα 7: ηµόσια δαπάνη ανά µαθητή/φοιτητή κατά επίπεδο εκπαίδευσης σε δηµόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα το 1999 (σε χιλιάδες PPS) Κύπρος ΕΕ-15 Βέλγιο ανία Γερµανία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Ολλανδία Αυστρία Πορτογαλία Φιλανδία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο Τσεχία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Ουγγαρία Μάλτα Πολωνία Σλοβακία Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια Τριτοβάθµια Πηγή: Eurydice : Key education in Europe 2002, Chapter I, Financing of Education. Σηµ.: Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνει και τη µετά-δευτεροβάθµια εκπαίδευση αλλά όχι την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στη Λιθουανία και τη Σλοβακία η πρωτοβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνεται στη δευτεροβάθµια. 6 Purchasing Power Standard = Μονάδες ίσης αγοραστικής δύναµης. 11

16 Παρόµοια εικόνα παρατηρείται και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε την Κύπρο να δαπανά PPS4700 ανά µαθητή, ενώ στις άλλες νέες χώρες-µέλη της ΕΕ η δαπάνη αυτή δεν ξεπερνά τα PPS2000, εκτός από τις Τσεχία (PPS2800), Εσθονία (PPS2500) και Ουγγαρία (PPS2100). Από τις χώρες-µέλη της ΕΕ-15 η ανία µε PPS8700 έχει και πάλι την πιο ψηλή δηµόσια δαπάνη ανά µαθητή. Ακολουθούν το Ηνωµένο Βασίλειο και η Αυστρία µε δηµόσια δαπάνη ανά µαθητή PPS8500 και PPS7600, αντίστοιχα. Η Ελλάδα και η Ιρλανδία έχουν τη χαµηλότερη δηµόσια δαπάνη ανά µαθητή (PPS2600 και PPS4000, αντίστοιχα) ανάµεσα στις χώρες-µέλη της ΕΕ-15. Ενώ η δηµόσια δαπάνη ανά µαθητή για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Κύπρο προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και είναι αρκετά πιο µεγάλη από το µέσο όρο των νέων χωρών-µελών της ΕΕ, η εικόνα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι πολύ διαφορετική. Εδώ η Κύπρος µε δηµόσια δαπάνη PPS2300 ανά φοιτητή κατατάσσεται τρίτη από το τέλος, µπροστά από τις Λετονία και Λιθουανία, και βρίσκεται πολύ κάτω από το µέσο όρο των χωρών- µελών της ΕΕ-15. Ανάµεσα στις χώρες-µέλη της ΕΕ-15 οι Σουηδία, ανία και Αυστρία βρίσκονται πρώτες στην κατάταξη µε δηµόσια δαπάνη PPS16200, PPS14600 και PPS12800 ανά φοιτητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, ενώ οι Ελλάδα και Ισπανία είναι τελευταίες στην κατάταξη µε PPS4200 ανά φοιτητή. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιταλία οι δηµόσιες δαπάνες ανά φοιτητή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι χαµηλότερες από τις αντίστοιχες δαπάνες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Σε σύγκριση µε τις νέες χώρες-µέλη της ΕΕ, όπως και για τις άλλες δύο βαθµίδες εκπαίδευσης, οι δηµόσιες δαπάνες ανά φοιτητή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Κύπρο είναι χαµηλότερες από το µέσο όρο. Οι νέες χώρες-µέλη της ΕΕ µε τις ψηλότερες δηµόσιες δαπάνες ανά φοιτητή είναι η Μάλτα και η Σλοβακία, µε PPS5100 και PPS4800, αντίστοιχα. Συµπερασµατικά, η πρόσφατη αυξητική τάση έφερε τις δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία στην Κύπρο πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ. Όµως, η κατανοµή των δαπανών αυτών φαίνεται ετεροβαρής, λόγω του πολύ χαµηλού µεριδίου της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Όπως θα δούµε στη συνέχεια, επίσης, ετεροβαρής είναι η κατανοµή των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία στην Κύπρο και από λειτουργικής άποψης. 12

17 2.3 Κατανοµή των ηµοσίων απανών Στο ιάγραµµα 8 παρουσιάζεται η κατανοµή των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία στην Κύπρο, ανάµεσα σε µισθούς διδακτικού προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, φοιτητικές χορηγίες/δάνεια και κεφαλαιουχικές δαπάνες, το Επίσης, παρουσιάζεται η κατανοµή των δαπανών αυτών κατά βαθµίδα εκπαίδευσης: πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια µη πανεπιστηµιακή και τριτοβάθµια πανεπιστηµιακή. Η κατανοµή στις τέσσερις βαθµίδες εκπαίδευσης δείχνει ότι το µεγαλύτερο µέρος των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία στην Κύπρο κατανέµεται στη δευτεροβάθµια και ακολούθως στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ το µέρος που κατανέµεται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι συγκριτικά πολύ χαµηλότερο. Όσον αφορά τις ανάγκες που καλύπτονται από τις δηµόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, φαίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος απορροφάται από τους µισθούς του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Στην περίπτωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το µεγαλύτερο µέρος δαπανάται σε φοιτητικές χορηγίες και δάνεια. ιάγραµµα 8: Κατανοµή δηµοσίων δαπανών για την παιδεία στην Κύπρο το 1999/2000 (σε χιλιάδες ΛΚ) Μισθοί διδακτικού προσωπικού & διοικητικού προσωπικού Λειτουργικά Έξοδα Φοιτητικές χορηγίες και άνεια Κεφαλαιουχικές απάνες σε Κτίρια, Έπιπλα, Μηχανήµατα κλπ Γενικό Σύνολο Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια Τριτοβάθµια µη πανεπιστηµιακή Τριτοβάθµια πανεπιστηµιακή Πηγή: Στατιστικές της εκπαίδευσης 1999/2000. Στο ιάγραµµα 9 συγκρίνεται ο τρόπος που κατανέµεται η δηµόσια δαπάνη για την παιδεία στις χώρες-µέλη της ΕΕ. Εδώ φαίνεται καθαρά πως σε όλες τις χώρες, όπως και στην Κύπρο, το µεγαλύτερο µέρος των δηµοσίων δαπανών 13

18 κατανέµεται στις τρέχουσες δαπάνες προσωπικού, οι οποίες περιλαµβάνουν κυρίως τους µισθούς του προσωπικού. Όµως το ποσοστό στην Κύπρο, το οποίο ανέρχεται στο 82,6%, είναι ιδιαίτερα ψηλό, κατατάσσοντάς την τρίτη µετά από τις Λετονία (85,5%) και Πορτογαλία (84,2%). ιάγραµµα 9: Κατανοµή δηµοσίων δαπανών στην παιδεία το 1999 Κύπρος Σλοβακία Ρουµανία Πολωνία Μάλτα Ουγγαρία Λετονία Τσεχία Βουλγαρία Ηνωµένο Βασίλειο Σουηδία Φιλανδία Πορτογαλία Αυστρία Ολλανδία Ιταλία Ιρλανδία Γαλλία Ισπανία Ελλάδα Γερµανία ανία Βέλγιο 0% 20% 40% 60% 80% 100% Τρέχουσες δαπάνες προσωπικού Άλλες τρέχουσες δαπάνες Κεφαλαιουχικές δαπάνες Πηγή: Eurydice : Key education in Europe 2002, Chapter I, Financing of Education. Σηµ: Στη Σουηδία οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαµβάνονται στις τρέχουσες. Ανάµεσα στις χώρες-µέλη της ΕΕ-15, η Πορτογαλία κατανέµει το µεγαλύτερο µέρος των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία στις τρέχουσες δαπάνες 14

19 προσωπικού (85,1%), ακολουθούµενη από την Ισπανία (77,6%). Το Ηνωµένο Βασίλειο, η Φιλανδία, και η Σουηδία κατανέµουν το µικρότερο ποσοστό στις τρέχουσες δαπάνες προσωπικού σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες-µέλη, γύρω στο 62%. Το ποσοστό των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία που κατανέµεται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες κυµαίνεται από 3-10% για όλες τις χώρες-µέλη της ΕΕ-15, εκτός από την Ελλάδα, όπου αυτό είναι 20,2%. Όσον αφορά στις νέες χώρες-µέλη της ΕΕ, η Λετονία κατανέµει το µεγαλύτερο (86,4%) και η Τσεχία το µικρότερο (55,6%) ποσοστό των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία στις τρέχουσες δαπάνες προσωπικού. Το ποσοστό των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία που κατανέµεται σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό στις νέες χώρες-µέλη της ΕΕ κυµαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα µε αυτά των χωρών- µελών της ΕΕ-15 (από 3-9%). εδοµένης της µεγάλης βαρύτητας που έχουν οι αµοιβές των εκπαιδευτικών στις δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία, στη συνέχεια γίνεται µια πιο λεπτοµερής παρουσίασή τους Αµοιβές Εκπαιδευτικών Στo ιάγραµµα 10 συγκρίνεται ο ετήσιος σχετικός µισθός που λαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί σε χώρες-µέλη της ΕΕ-15 και στην Κύπρο µετά από 15 χρόνια υπηρεσίας. Ως σχετικός µισθός ορίζεται ο µισθός εκφρασµένος ως ποσοστό του κατά κεφαλή ΑΕΠ και αυτό γίνεται για σκοπούς σύγκρισης µεταξύ χωρών µε διαφορετικό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης. Οι σχετικοί µισθοί παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης. Η Κύπρος παρουσιάζεται να πληρώνει τους ψηλότερους σχετικούς µισθούς τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Συγκεκριµένα µετά από 15 χρόνια υπηρεσίας η µέση αµοιβή των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Κύπρο είναι 2,14 φορές το κατά κεφαλή ΑΕΠ. Ακολουθούν οι Ισπανία και Γερµανία όπου οι µισθοί είναι 1,50-1,65 φορές το κατά κεφαλή ΑΕΠ, ενώ παρόµοιες είναι και οι απολαβές στην Πορτογαλία στην πρωτοβάθµια και κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στις χαµηλότερες 7 Στην Κύπρο, η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης φοιτούν σε δηµόσια σχολεία. Έτσι η αναφορά σε µισθούς δασκάλων στις βαθµίδες αυτές αφορά κυρίως σε αυτούς που εργάζονται στα δηµόσια σχολεία. 15

20 θέσεις βρίσκονται οι Ιταλία, Αυστρία, και Σουηδία, µε µισθούς που µόλις ξεπερνούν το κατά κεφαλή ΑΕΠ. Είναι ενδιαφέρον ότι η Σουηδία, που έχει το µεγαλύτερο ποσοστό δηµοσίων δαπανών για την παιδεία ως ποσοστό στο ΑΕΠ στην ΕΕ-15, έχει τους χαµηλότερους σχετικούς µισθούς εκπαιδευτικών. Στα ιαγράµµατα γίνεται σύγκριση του ελάχιστου και µέγιστου (κατά µέσο όρο) µισθού, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στις πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση ανάµεσα στις χώρες-µέλη της ΕΕ-15. Από το ιάγραµµα 11 (πρωτοβάθµια εκπαίδευση) φαίνεται ότι στην Κύπρο οι εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, έχουν µέγιστο µισθό ίσο µε 260% του κατά κεφαλή ΑΕΠ, που την κατατάσσει δεύτερη σε σχέση µε τις χώρες-µέλη, µετά την Πορτογαλία. Στην ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης, επίσης, ξεχωρίζουν οι µέγιστοι µισθοί στην Πορτογαλία, Ελλάδα και Αυστρία (331%, 219% και 186% του κατά κεφαλή ΑΕΠ, αντίστοιχα). Ανάµεσα στις νέες χώρες-µέλη της ΕΕ, εκτός της Κύπρου, ξεχωρίζουν οι µέγιστοι σχετικοί µισθοί στις Μάλτα, Σλοβενία και Πολωνία, (170%, 150% και 137% του κατά κεφαλή ΑΕΠ, αντίστοιχα). 16

21 ιάγραµµα 11: Ελάχιστοι και µέγιστοι µισθοί εκπαιδευτικών ως ποσοστό του κατά κεφαλή ΑΕΠ (πρωτοβάθµια εκπαίδευση) το 2000/ Κύπρος Βέλγιο(Γαλλ) Βέλγιο(Γερµ) Βέλγιο(Φλαµ ανία Γερµανία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Λουξεµβούρ Ολλανδία Αυστρία Πορτογαλία Φιλανδία Σουηδία Ην.Βασίλειο* Σκοτία Τσεχία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Ουγγαρία Μάλτα Πολωνία Ρουµανία Σλοβενία Σλοβακία Ελάχιστος µισθός Μέγιστος µισθός Πηγή: Eurydice: Key education in Europe 2002, Chapter G, Teachers. * εν περιλαµβάνει τη Σκοτία. Ο ελάχιστος µισθός των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στην Κύπρο είναι, επίσης, ανάµεσα στους ψηλότερους των χωρών που εξετάζονται, φτάνοντας στο 119% του κατά κεφαλή ΑΕΠ. Αντίθετα, στις πλείστες χώρες-µέλη της ΕΕ ο ελάχιστος µισθός των εκπαιδευτικών στην ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης είναι αρκετά χαµηλότερος από το κατά κεφαλή ΑΕΠ. Για παράδειγµα, είναι 65% του κατά κεφαλή ΑΕΠ στη Γαλλία και µόλις 30% του κατά κεφαλή ΑΕΠ στη Λετονία. Όσον αφορά στη σύγκριση µεταξύ του ελάχιστου και µέγιστου µισθού, οι µεγαλύτερες διαφορές παρατηρούνται στην Πορτογαλία και στην Κύπρο. Αυτό αντανακλά στις µεγάλες αυξήσεις που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στις χώρες αυτές κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Παρόµοια είναι η εικόνα που παρουσιάζεται στα ιαγράµµατα 12 και 13, που δείχνουν τους ελάχιστους και µέγιστους µισθούς ως ποσοστό του ΑΕΠ στην κατώτερη και ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αντίστοιχα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε µερικές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Λουξεµβούργο και Ρουµανία) παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µισθών των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε αντίθεση µε την Κύπρο όπου οι µισθοί στις δύο αυτές βαθµίδες εκπαίδευσης συµπίπτουν. 17

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

απάνες για την παιδεία

απάνες για την παιδεία Εκπαίδευση απάνες για την παιδεία Χώρα απάνη ανά µαθητή πρωτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) απάνη ανά σπουδαστή δευτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) Ελλάδα $4.595 $5.593 Η.Π.Α. $8.805 $22.476 Ην. Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός ΤΕΙ Αθήνας 2010 εδοµένα της ΕΕ: Πληθυσµός Bulgaria 7,576.8 1.51 110,912 2.5 68.5 Cyprus 801.9 0.16 9,250 0.2 86.6 Czech Republic 10,512.4

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015.

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. 2 «Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 11.07.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 ελτίο Τύπου Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές που αφορούν στην καθιέρωση μέχρι το έτος 2010 ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση

Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΕ) Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση Δείκτες και κριτήρια αναφοράς 2010/2011 Αποδελτίωση-Ανάλυση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση. Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ. Έκδοση 2003

Επισκόπηση. Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ. Έκδοση 2003 Επισκόπηση Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators - 2003 Edition Greek translation Οι Επισκοπήσεις αποτελούν µεταφρασµένα αποσπάσµατα δηµοσιευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Θέμα: Εύθραυστη η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD Από τη μελέτη της κατάταξης της χώρας μας στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 1 / 2012 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2010 Οικονοµική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα