ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2"

Transcript

1 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6): Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της γνώσης και της στάσης των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). Επίσης, στόχοι της έρευνας αυτής ήταν η σύγκριση του επιπέδου της στάσης απέναντι στην εφαρμογή και τη χρήση Η/Υ μεταξύ των τριών ομάδων επαγγελματιών υγείας (ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό), καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την εν λόγω στάση. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην έρευνα έλαβαν μέρος 300 επαγγελματίες υγείας από το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Nurses Attitudes Toward Computerization (NATC) των Brodt και Stronge (1984). Η απάντηση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου δόθηκε μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής. Ο τρόπος διεξαγωγής της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με χρήση του στατιστικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι επαγγελματίες υγείας ήταν κατά μέσο όρο από «αβέβαιοι» έως και «διαφωνούσαν» ότι η χρήση Η/Υ επέφερε μείωση θέσεων εργασίας (2,7), «διαφωνούσαν» για το αν το νοσοκομείο έχει όφελος από τη χρήση Η/Υ (2,5), ήταν κατά μέσο όρο από «αβέβαιοι» έως και «συμφωνούσαν» ότι υπάρχει αύξηση της νομικής ευθύνης του προσωπικού από τη χρήση Η/Υ (3,5), ενώ προέκυψε ότι κατά μέσο όρο «συμφωνούσαν» πως παρέχεται ποιοτική φροντίδα στον ασθενή από τη χρήση Η/Υ (3,7), καθώς και «συμφωνούσαν» ότι υπάρχει αύξηση της αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων του προσωπικού από τη χρήση Η/Υ (3,8). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ηλικία, τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας, η χρονολογία λήψης πτυχίου, η γνώση Η/Υ, η εμπειρία στη χρήση των Η/Υ γενικά και κατά την εργασία, καθώς και ο συνολικός αριθμός των ετών που εργάζονται, είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στους Η/Υ. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2014, 31(6): Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 1 Τμήμα Τεχνικού και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων, Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Μολάοι 2 Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη Study of the knowledge and attitudes of healthcare professionals about computers Λέξεις ευρετηρίου Abstract at the end of the article Γνώσεις Επαγγελματίες υγείας Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων Πληροφορική Στάσεις Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Η στάση για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) από επαγγελματίες υγείας μπορεί να συμπεριληφθεί στην ευρύτερη στάση απέναντι σε οποιοδήποτε τεχνολογικό σύστημα. 1 Άλλωστε, η εξήγηση του λόγου για τον οποίο οι άνθρωποι αποδέχονται ή απορρίπτουν τους Η/Υ έχει αποδειχθεί ένα από τα πλέον προκλητικά θέματα στον τομέα της έρευνας των πληροφοριακών συστημάτων. 2 Οι στάσεις (attitudes) αναφέρονται σε «ένα γενικό και διαρκές, θετικό ή αρνητικό, συναίσθημα για κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή θέμα». 3 Ο ορισμός της στάσης από τους Fishbein και Ajzen, 4 στον οποίο πολλοί από τους ερευνητές συμφωνούν, αναφέρει ότι «η στάση είναι το γενικό και διαρκές, ευνοϊκό ή μη συναίσθημα, το οποίο αφορά σε ένα αντικείμενο, γεγονός ή κατάσταση που προηγείται της συμπεριφοράς και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου». Πολλές θεωρίες και μοντέλα έχουν αναπτυχθεί με σκοπό τον καθορισμό και την επεξήγηση της στάσης ενός ατόμου για τα πληροφοριακά συστήματα. Ενδεικτικά, στη συνέχεια παρατίθεται συνοπτική περιγραφή σε κάποιες από αυτές.

2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 703 Αρχικά, η θεωρία του Τριάντη 5 αναφέρει ότι η προβλεπόμενη συμπεριφορά του ατόμου βρίσκεται σε συνάρτηση με τις τάσεις συμπεριφοράς, τις συνήθειες, την ψυχική διέγερση και τις συνθήκες του περιβάλλοντος που βιώνει το άτομο. Μια άλλη προσέγγιση έγινε από τους Fishbein και Ajzen, 4 οι οποίοι παρουσίασαν τη θεωρία της λογικής ενέργειας ή αλλιώς τη θεωρία της έλλογης δράσης (theory of reasoned action, TRA). Σύμφωνα με την TRA, κάθε συμπεριφορά ενός ατόμου καθορίζεται από την πρόθεση συμπεριφοράς του (behavioral intention, BI), από τη στάση (attitude, A) και από τις προσωπικές νόρμες (subjective norms, SN) του ατόμου σχετικά με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Στη συνέχεια, το μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής (technology acceptance model, TAM) παρουσιάστηκε από τους Davis, Bagozzi και Warshaw 6 και αποτελεί μια προσαρμογή της TRA, ειδικά μελετημένη για τη μοντελοποίηση της τεχνολογικής αποδοχής (computer acceptance) από μέρους του χρήστη. Έτσι, η αξιολόγηση των στάσεων αποτελεί τμήμα της κατανόησης της συμπεριφοράς του ατόμου. 7 Οι Kim και Kim 8 πιστεύουν ότι η αποδοχή μιας καινοτομίας ορίζεται από τη θετική ή την αρνητική στάση των ατόμων απέναντι σε αυτή και από το αν ο αποδέκτης θέλει να εφαρμόσει την προτεινόμενη συμπεριφορά. Η θετική στάση αυξάνει την κινητοποίηση για εκπαίδευση και διατήρηση της πληροφορίας σε μια δεδομένη κατάσταση. Εμπειρικά, μια αρνητική στάση πιθανόν να εμποδίσει την εκπαίδευση και τη διατήρηση της πληροφορίας. 9 Οι Brodt και Stronge 10 θεωρούν ότι σήμερα οι Η/Υ αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα της εργασίας στο νοσοκομειακό περιβάλλον και η διαδικασία μετάβασης των επαγγελματιών υγείας από τη χειρωνακτική στην αυτοματοποιημένη εργασία μπορεί να διευκολυνθεί περισσότερο αν οι νοσηλευτές απαντήσουν στην αλλαγή με θετικό τρόπο. Έτσι, η μέτρηση της στάσης καθίσταται αναπόσπαστο τμήμα της επιτυχούς κατανόησης της συμπεριφοράς ενός ατόμου απέναντι στην εφαρμογή μιας καινοτομίας. 11 Ένα σύστημα δεν θα μπορέσει να φθάσει ποτέ τις δυνατότητές του αν οι στάσεις των επαγγελματιών υγείας (π.χ. νοσηλευτών) απέναντι στην αποδοχή και τη χρησιμοποίησή του δεν είναι γνωστές. 12 Επομένως, η στάση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχή ή όχι εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος. 13 Έτσι λοιπόν, είναι σημαντική η εκτίμηση της στάσης των νοσηλευτών που εργάζονται με τους Η/Υ, για να διασφαλιστεί ότι θα τους αποδεχθούν ευνοϊκότερα. 9 Σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το προσωπικό φροντίδας υγείας ώστε να αποδεχθεί ή να απορρίψει ένα σύστημα πληροφόρησης είναι η ποιότητα της άμεσης πρόσβασης από το χρήστη στο σύστημα, γιατί αντανακλά την ευκολία και την αμεσότητα χρήσης του συστήματος. 14 Με την αποδοχή-υιοθέτηση ενός πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με τον Al-Shordaji, 15 τα πιθανά οφέλη διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Στα ποσοτικά οφέλη, τα οποία είναι οικονομικά οφέλη που είναι σαφώς μετρήσιμα και αποδίδονται στη χρήση μιας ιδιαίτερης τεχνολογίας, στα ποιοτικά οφέλη, τα οποία είτε άμεσα είτε έμμεσα αποδίδονται στην τεχνολογία και είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και, τέλος, στα στρατηγικά οφέλη, που ουσιαστικά είναι πιο μακροπρόθεσμα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αποτύπωση της γνώσης και της στάσης των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση Η/Υ στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Επίσης, στόχος της εν λόγω έρευνας ήταν η σύγκριση του επιπέδου της στάσης μεταξύ των τριών ομάδων επαγγελματιών υγείας, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη στάση. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Δείγμα και συλλογή δεδομένων Στην παρούσα κοινωνική έρευνα έλαβαν μέρος 300 επαγγελματίες υγείας, που αποτέλεσαν το συνολικό δείγμα της μελέτης, η οποία διεξήχθη προκειμένου να διερευνηθεί η γνώση και η στάση τους αναφορικά με τη χρήση Η/Υ. Στα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη δόθηκε ένα συνολικό ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο καταγράφει τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και περιλαμβάνει κάποιες ερωτήσεις σχετικές με τη χρήση Η/Υ. Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις-προτάσεις για την αποτύπωση της στάσης των επαγγελματιών υγείας απέναντι στην εφαρμογή των νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου Ιουλίου του 2013 και είχε τη μορφή αυτοσυμπλήρωσης. Εξηγήθηκαν στους συμμετέχοντες οι σκοποί της έρευνας, το προαιρετικό της συμμετοχής τους, η εξασφάλιση της ανωνυμίας και η τήρηση του απορρήτου, καθώς και η μη χρήση των στοιχείων σε άλλες έρευνες ή άλλους σκοπούς. Η έρευνα εκπονήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναλυτικά, το συνολικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας απασχολεί 500 επαγγελματίες υγείας, από τους οποίους οι 144 ανήκουν στο ιατρικό προσωπικό, οι 204 στο νοσηλευτικό και οι 152 στο διοικητικό προσωπικό. Στην παρούσα μελέτη, το συνολικό δείγμα ήταν 300 επαγγελματίες υγείας και, ειδικότερα, οι 90 που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν ιατροί, οι 108 απασχολούνταν ως νοσηλευτικό προσωπικό και οι 102 στη διοίκηση. Συνεπώς, το γενικό ποσοστό ανταπόκρισης στην έρευνα ανήλθε σε 60%. Το ποσοστό ανταπόκρισης των ιατρών ήταν 62,5%, του νοσηλευτικού προσωπικού 52,9% και του διοικητικού προσωπικού 67,1%.

3 704 Δ. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΣ και συν Στατιστική ανάλυση Εξετάστηκαν και αναλύθηκαν οι περιγραφικοί δείκτες των μεταβλητών. Έγινε χρήση των βασικών μέτρων θέσης και διασποράς, καθώς και των συχνοτήτων και των σχετικών συχνοτήτων για την περιγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των ερωτήσεων αναφορικά με την αποτύπωση της γνώσης και της στάσης των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση Η/Υ. Προκειμένου να μελετηθούν οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις από το συνολικό ερωτηματολόγιο «Στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στην εφαρμογή νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων» για τη σύνθεση της επί μέρους βαθμολογίας στάσης. Στη συνέχεια, για τη συγκριτική αξιολόγηση της στάσης μεταξύ των τριών ομάδων των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση των νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης κατά μία κατεύθυνση (ANOVA F-test). Για τη στατιστική συσχέτιση της στάσης των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση των νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων με τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης κατά μία κατεύθυνση (ANOVA F-test), σύγκριση της μέσης τιμής μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων (t-test) και υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman r. Τέλος, η στατιστική συσχέτιση της στάσης των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση των νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων με την προηγούμενη γνώση τους στη χρήση Η/Υ πραγματοποιήθηκε με σύγκριση της μέσης τιμής μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων (t-test) και με υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης Spearman r. Η τιμή p που αναφέρονται, βασίζεται σε αμφίπλευρους ελέγχους. Τα αποτελέσματα με παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας p<0,05 θεωρήθηκαν ως στατιστικώς σημαντικά. Για τη διενέργεια της στατιστικής ανάλυσης εφαρμόστηκε το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) (SPSS Inc, Chicago, USA, 2003), έκδοση Ηθική και δεοντολογία Η παρούσα ερευνητική μελέτη ανταποκρίθηκε στις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές, οι οποίες διέπουν τη διεξαγωγή μιας έρευνας. Ειδικότερα, τηρήθηκε πλήρης εχεμύθεια ως προς τις πληροφορίες που αφορούσαν στους συμμετέχοντες και διαφυλάχθηκε η ασφάλεια του σχετικού υλικού, κατοχυρώθηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συλλογή των δημογραφικών στοιχείων περιελάμβανε την καταγραφή βασικών δημογραφικών δεδομένων των συμμετεχόντων, όπως την ηλικία, το φύλο, τη θέση εργασίας στο νοσοκομείο, τα συνολικά χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας, τον ανώτερο τίτλο σπουδών και τη χρονολογία λήψης του πλέον πρόσφατου τίτλου σπουδών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ανάλογα με τη θέση εργασίας τους (ιατροί, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό). Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ιατρών (33,3%) και του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν ηλικίας ετών, ενώ η πλειοψηφία των διοικητικών υπαλλήλων (44,1%) ήταν ηλικίας ετών. Επί πλέον, από την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος υγείας και της ηλικιακής κατανομής (p<0,001). Αναφορικά με το φύλο, η πλειοψηφία των ιατρών ήταν άνδρες (66%), ενώ οι περισσότεροι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι στη διοίκηση ήταν γυναίκες (90,7% και 65,7%, αντίστοιχα). Από την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος υγείας και του φύλου (p<0,001). Επίσης, οι ιατροί (43,3%) και οι νοσηλευτές (44,4%) στην πλειοψηφία τους είχαν εργασιακή εμπειρία έως 10 έτη, ενώ το διοικητικό προσωπικό (39,2%) είχε εμπειρία στη συγκεκριμένη θέση από χρόνια. Η συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος υγείας και των ετών εργασιακής εμπειρίας ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,001). Η πλειοψηφία των ιατρών (50%) είχαν ως ανώτερο τίτλο πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) και των νοσηλευτών (44,4%) πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΤΕΙ). Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι που ανήκαν στο διοικητικό προσωπικό δήλωσαν στην πλειοψηφία τους (38,2%) «άλλο» πτυχίο. Από την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος υγείας και του επιπέδου εκπαίδευσης (p<0,001). Το 60% των ιατρών και το 49,1% των νοσηλευτών έλαβαν τον πλέον πρόσφατο τίτλο σπουδών τους μετά το 2000, σε αντίθεση με το 52% του διοικητικού προσωπικού που έλαβε πτυχίο πριν από το Η συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος υγείας και της χρονολογίας λήψης του πλέον πρόσφατου τίτλου σπουδών ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,001). Ακολούθως, παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των ερωτήσεων για τη γνώση των Η/Υ, ανά επάγγελμα. Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι οι ιατροί και οι νοσηλευτές είχαν διδαχθεί Η/Υ κατά τη βασική τους εκπαίδευση σε ποσοστό μεγαλύτερο απ ό,τι οι διοικητικοί υπάλληλοι. Από το στατιστικό έλεγχο φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του επαγγέλματος και των μαθημάτων για Η/Υ στη βασική εκπαίδευση των συμμετεχόντων (p=0,011<0,05). Αναφορικά με την εμπειρία στη χρήση των Η/Υ γενικά, δεν φάνηκε να υπάρχει διαφορά ανάλογα με το επάγγελμα (p<0,05). Από την άλλη πλευρά, οι ιατροί (85,6%) και οι διοικητικοί υπάλληλοι (80,4%) είχαν

4 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 705 Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των δημογραφικών χαρακτηριστικών, ανά επάγγελμα, για το σύνολο των 300 ατόμων που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη. Δημογραφικά στοιχεία Επάγγελμα Συχνότητα (%) Ιατροί (n=90) Νοσηλευτές (n=108) Διοικητικοί (n=102) Στατιστικός έλεγχος Ηλικία (σε έτη) (18,9) 21 (19,4) 3 (2,9) (33,3) 47 (43,5) 21 (20,6) x 2 =53, (18,9) 35 (32,4) 45 (44,1) p<0,001** >50 26 (28,9) 5 (4,6) 33 (32,4) Φύλο Άνδρας 60 (66,7) 10 (9,3) 35 (34,3) x 2 =71,146 Γυναίκα 30 (33,3) 98 (90,7) 67 (65,7) p<0,001** Πόσα συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας έχετε στο συγκεκριμένο επάγγελμα; (43,3) 48 (44,4) 20 (19,6) (21,1) 33 (30,6) 31 (30,4) x 2 =28, (22,2) 25 (23,1) 40 (39,2) p<0,001** >30 12 (13,3) 2 (1,9) 11 (10,8) Ποιος είναι ο ανώτερος τίτλος πτυχίου που έχετε αποκτήσει; Διετούς φοίτησης 0 (0) 35 (32,4) 27 (26,5) ΤΕΙ 0 (0) 48 (44,4) 27 (26,5) ΑΕΙ 45 (50,0) 4 (3,7) 4 (3,9) x 2 =276,91 Ειδικότητα 35 (38,9) 0 (0) 0 (0) p<0,001** Μεταπτυχιακόδιδακτορικό 10 (11,1) 12 (11,1) 5 (4,9) Άλλο 0 (0) 9 (8,3) 39 (38,2) Χρονολογία λήψης του πλέον πρόσφατου τίτλου σπουδών σας Πριν από το (22,2) 22 (20,4) 53 (52,0) (17,8) 33 (30,6) 33 (32,4) x 2 =50,093 Μετά το (60,0) 53 (49,1) 16 (15,7) p<0,001** **Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% ΑΕΙ: Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ΤΕΙ: Τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα εμπειρία στη χρήση των Η/Υ στην εργασία τους σε ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο των νοσηλευτών (57,4%). Από το στατιστικό έλεγχο προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του επαγγέλματος και της εμπειρίας στη χρήση Η/Υ στην εργασία τους (p<0,001). Από το σύνολο των επαγγελματιών υγείας που χρησιμοποιούσαν Η/Υ στην εργασία τους, η πλειοψηφία των ιατρών (85,7%) και των νοσηλευτών (88,7%) είχε εμπειρία έως και 10 έτη, ενώ η πλειοψηφία των διοικητικών (47,6%) είχε εμπειρία έτη. Από το στατιστικό έλεγχο προέκυψε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του επαγγέλματος και των ετών εμπειρίας στη χρήση Η/Υ στην εργασία τους (p<0,001). Η πλειοψηφία των ιατρών (72,2%) και των νοσηλευτών (53,7%) εργαζόταν συνολικά στο νοσοκομείο μέχρι και 10 έτη. Αντίθετα, τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας για τους διοικητικούς υπαλλήλους φάνηκε ότι κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ όλων των ετών εργασιακής εμπειρίας. Από το στατιστικό έλεγχο προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του επαγγέλματος και των ετών εμπειρίας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο (p<0,001). Παράλληλα, η πλειοψηφία των ιατρών (70%) και των νοσηλευτών (78,7%) εργαζόταν συνολικά στο συγκεκριμένο τμήμα μέχρι και 10 έτη. Αντίθετα, τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας για τους διοικητικούς υπαλλήλους στο συγκεκριμένο τμήμα φάνηκε ότι μοιράζονται κυρίως μεταξύ των ετών εργασιακής εμπειρίας, δηλαδή 0 10 έτη και έτη. Από το στατιστικό έλεγχο προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του επαγγέλματος και των ετών εμπειρίας στο εν λόγω τμήμα του νοσοκομείου (p=0,001<0,05). Προκειμένου να μελετηθούν οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις από το συνολικό ερωτηματολόγιο «Στάση των

5 706 Δ. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΣ και συν Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των ερωτήσεων για τη γνώση Η/Υ, ανά επάγγελμα, στο σύνολο των 300 ατόμων που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη. Γνώση Η/Υ Επάγγελμα Συχνότητα (%) Ιατροί (n=90) Νοσηλευτές (n=108) Διοικητικοί (n=102) Στατιστικός έλεγχος Στη βασική σας εκπαίδευση διδαχθήκατε μαθήματα για Η/Υ; Όχι 49 (54,4) 54 (50,0) 71 (69,6) x 2 =8,946 Ναι 41 (45,6) 54 (50,0) 31 (30,4) p=0,001* Έχετε εμπειρία στη χρήση των Η/Υ γενικά; Όχι 17 (18,9) 25 (23,1) 26 (25,5) x 2 =1,211 Ναι 73 (81,1) 83 (76,9) 76 (74,5) p=0,546 Έχετε εμπειρία στη χρήση των Η/Υ στην εργασία σας; Όχι 13 (14,4) 46 (42,6) 20 (19,6) x 2 =23,654 Ναι 77 (85,6) 62 (57,4) 82 (80,4) p<0,001** Συνολικός αριθμός ετών που ασχολείστε με τη χρήση Η/Υ στην εργασία σας (85,7) 55 (88,7) 36 (43,9) x 2 =47, (13,0) 7 (11,3) 39 (47,6) p<0,001** >20 1 (1,3) 0 (0) 7 (8,5) Πόσα συνολικά χρόνια εργάζεστε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο; (72,2) 58 (53,7) 32 (31,4) (16,7) 31 (28,7) 31 (30,4) x 2 =39, (11,1) 17 (15,7) 31 (30,4) p<0,001** >30 0 (0) 2 (1,9) 8 (7,8) Πόσα συνολικά χρόνια εργάζεστε στο συγκεκριμένο τμήμα; (70,0) 85 (78,7) 51 (50,0) (17,8) 17 (15,7) 36 (35,3) x 2 =22, (12,2) 5 (4,6) 14 (13,7) p=0,001* >30 0 (0) 1 (0,9) 1 (1,0) * Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%. ** Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%. Η/Υ: Ηλεκτρονικός υπολογιστής επαγγελματιών υγείας απέναντι στην εφαρμογή νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων» για τη σύνθεση των επί μέρους βαθμολογιών. Έτσι, υπολογίστηκε το άθροισμα των σχετικών προτάσεων και προέκυψαν πέντε διαφορετικές βαθμολογίες που χαρακτηρίζουν τη στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση Η/Υ. Ειδικότερα, οι βαθμολογίες αυτές αφορούν «στην παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή από τη χρησιμοποίηση Η/Υ», «στο όφελος του νοσοκομείου από τη χρησιμοποίηση Η/Υ», «στη μείωση των θέσεων εργασίας από τη χρησιμοποίηση Η/Υ στο νοσοκομείο», «στην αύξηση της αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων του προσωπικού» και «στην αύξηση της νομικής ευθύνης του προσωπικού από τη χρησιμοποίηση Η/Υ». Ακολουθούν τα βασικά περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς των διαφόρων βαθμολογιών, για το σύνολο του δείγματος. Προκειμένου να είναι συγκρίσιμα, διαιρέθηκαν με το πλήθος των ερωτήσεων από τις οποίες αποτελούνται. Από τον πίνακα 3 φαίνεται ότι η μέση τιμή των βαθμολογιών κυμάνθηκε από την τιμή 2,5 (όφελος του νοσοκομείου) έως και την τιμή 3,8 (αύξηση της αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων του προσωπικού). Αυτό σημαίνει ότι οι Πίνακας 3. Βασικά στατιστικά μέτρα θέσης και διασποράς για τις πέντε βαθμολογίες της στάσης των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση Η/Υ. Βαθμολογία Παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή Μέση τιμή ΣΑ Ελάχιστη Μέγιστη 3,7 0,69 1,3 5,0 Όφελος του νοσοκομείου 2,5 0,81 1,0 4,8 Μείωση θέσεων εργασίας 2,7 1,01 1,0 5,0 Αύξηση της αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων του προσωπικού Αύξηση της νομικής ευθύνης του προσωπικού Η/Υ: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, ΣΑ: Σταθερή απόκλιση 3,8 0,67 1,5 5,0 3,5 0,83 1,3 5,0

6 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 707 επαγγελματίες υγείας ήταν κατά μέσο όρο από «αβέβαιοι» έως και «διαφωνούσαν» ότι η χρήση Η/Υ επιφέρει μείωση θέσεων εργασίας (2,7), «διαφωνούσαν» για το κατά πόσο το νοσοκομείο είχε όφελος από τη χρήση Η/Υ (2,5), ήταν κατά μέσο όρο από «αβέβαιοι» έως και «συμφωνούσαν» ότι υπάρχει αύξηση της νομικής ευθύνης του προσωπικού από τη χρήση Η/Υ (3,5), ενώ προέκυψε ότι κατά μέσο όρο «συμφωνούσαν» πως παρέχεται ποιοτική φροντίδα στον ασθενή από τη χρήση Η/Υ (3,7), καθώς και «συμφωνούσαν» ότι υπάρχει αύξηση της αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων του προσωπικού από τη χρήση Η/Υ (3,8). Στις εικόνες 1 5 παρουσιάζονται οι κατανομές των αντίστοιχων βαθμολογιών. Σημειώνεται ότι όλες οι βαθμολογίες κατανεμήθηκαν κανονικά. Στην εικόνα 6 παρουσιάζεται η μέση τιμή και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της μέσης τιμής για τις διάφορες βαθμολογίες που αφορούσαν στη Εικόνα 1. Ιστόγραμμα συχνοτήτων των επαγγελματιών υγείας και του ερευνητικού ερωτήματος «παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή από τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών». ΣΑ: Σταθερή απόκλιση. Εικόνα 3. Ιστόγραμμα συχνοτήτων των επαγγελματιών υγείας και του ερευνητικού ερωτήματος «μείωση των θέσεων εργασίας από τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νοσοκομείο». ΣΑ: Σταθερή απόκλιση. Εικόνα 2. Ιστόγραμμα συχνοτήτων των επαγγελματιών υγείας και του ερευνητικού ερωτήματος «όφελος του νοσοκομείου από τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών». ΣΑ: Σταθερή απόκλιση. Εικόνα 4. Ιστόγραμμα συχνοτήτων των επαγγελματιών υγείας και του ερευνητικού ερωτήματος «αύξηση της αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων του προσωπικού». ΣΑ: Σταθερή απόκλιση.

7 708 Δ. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΣ και συν Ερευνητική υπόθεση 1: «Η χρησιμοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων (ΠΣΝ) παρέχει ποιοτική φροντίδα στους ασθενείς (βαθμολογία 1)» Εικόνα 5. Ιστόγραμμα συχνοτήτων των επαγγελματιών υγείας και του ερευνητικού ερωτήματος «αύξηση της νομικής ευθύνης του προσωπικού από τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών». ΣΑ: Σταθερή απόκλιση. στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση Η/Υ. Για τη συγκριτική αξιολόγηση της στάσης μεταξύ των τριών ομάδων των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση των νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων πραγματοποιήθηκε έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς της μέσης τιμής των απαντήσεων των συμμετεχόντων του δείγματος. Για το σκοπό αυτόν εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης κατά μία κατεύθυνση (ANOVA F-test). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της διερεύνησης των βασικών υποθέσεων της παρούσας εργασίας. Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων των επαγγελματιών υγείας όσον αφορά στη στάση τους στη βαθμολογία για την «παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς» (ANOVA F-test=8,860 και p<0,001). Ειδικότερα, προέκυψε ότι οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό είχαν κατά μέσο όρο χαμηλότερη μέση τιμή στην κλίμακα σε σύγκριση με την αντίστοιχη του διοικητικού προσωπικού (εικ. 7). Ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι ιατροί στις ερωτήσεις οι οποίες καθόριζαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία ήταν 3,6, με σταθερή απόκλιση (ΣΑ) 0,82, δηλαδή κυμάνθηκε στο 3 4, στοιχείο το οποίο αντιστοιχεί στο «αβέβαιος» και στο «συμφωνώ» της κλίμακας Likert, με εύρος απαντήσεων από 1,3=διαφωνώ απόλυτα έως και 5=συμφωνώ απόλυτα. Ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι νοσηλευτές στις ερωτήσεις οι οποίες καθόριζαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία ήταν 3,5, με ΣΑ 0,67, δηλαδή κυμάνθηκε από 3 4, που αντιστοιχεί στο «αβέβαιος» και στο «συμφωνώ» της κλίμακας Likert, με εύρος απαντήσεων από 1,8=διαφωνώ έως και 4,8=συμφωνώ απόλυτα. Ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι διοικητικοί υπάλληλοι στις ερωτήσεις οι οποίες καθόριζαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία ήταν 3,9, με ΣΑ 0,51, δηλαδή προσέγγιζε το 4, στοιχείο που αντιστοιχούσε στο «συμφωνώ» της κλίμακας Likert, με εύρος απαντήσεων από 2,3=διαφωνώ έως και 5=συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, η στάση Εικόνα 6. Γράφημα της μέσης τιμής και των 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης για τις πέντε βαθμολογίες στάσης των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εικόνα 7. Μέση τιμή και 95% διάστημα εμπιστοσύνης ανά ομάδα επαγγελματιών υγείας σχετικά με την «παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή από τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών».

8 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 709 των ιατρών και των νοσηλευτών όσον αφορά στην ουσιαστική συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων (ΠΣΝ) στην παρεχόμενη ποιοτική φροντίδα προς τον ασθενή κυμαινόταν από ουδέτερη προς θετική. Από την άλλη πλευρά, οι διοικητικοί υπάλληλοι είχαν θετική στάση αναφορικά με τη χρήση των Η/Υ και την παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς. Ερευνητική υπόθεση 2: «Η χρησιμοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων ωφελεί το ίδρυμα (βαθμολογία 2)» Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τη στάση τους στη βαθμολογία «όφελος του ιδρύματος από τη χρήση Η/Υ» (ANOVA F-test=4,44 και p=0,013<0,05). Ειδικότερα, προέκυψε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό είχε υψηλότερη μέση τιμή στην κλίμακα σε σύγκριση με την αντίστοιχη των ιατρών και του διοικητικού προσωπικού, που κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα (εικ. 8). Ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι ιατροί στις ερωτήσεις οι οποίες καθόριζαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία ήταν 2,5, με ΣΑ 0,89, δηλαδή κυμάνθηκε στο 2 3, στοιχείο που αντιστοιχούσε στο «διαφωνώ» και στο «αβέβαιος» της κλίμακας Likert, με εύρος απαντήσεων από 1,0=διαφωνώ απόλυτα έως και 4,8=συμφωνώ απόλυτα. Ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι νοσηλευτές στις ερωτήσεις οι οποίες καθόριζαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία ήταν 2,7, με ΣΑ 0,78, δηλαδή προσέγγιζε περισσότερο την τιμή 3, που αντιστοιχούσε στο «αβέβαιος» της κλίμακας Likert, με εύρος απαντήσεων το οποίο κυμαινόταν από 1,0=διαφωνώ απόλυτα έως και 4,5=συμφωνώ απόλυτα. Ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι διοικητικοί υπάλληλοι στις ερωτήσεις οι οποίες καθόριζαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία ήταν 2,4, με ΣΑ 0,74, δηλαδή κυμάνθηκε από 2 3, στοιχείο που αντιστοιχούσε στο «διαφωνώ» και στο «αβέβαιος» της κλίμακας Likert, με εύρος απαντήσεων από 1,0=διαφωνώ απόλυτα έως και 4,3=συμφωνώ. Έτσι, η στάση των νοσηλευτών σχετικά με την ουσιαστική συμβολή των ΠΣΝ στην πρόταση ότι η χρήση των Η/Υ μειώνει το κόστος και το φόρτο εργασίας ήταν ουδέτερη. Από την άλλη πλευρά, φάνηκε ότι οι ιατροί και οι διοικητικοί υπάλληλοι διαφωνούσαν ότι η χρησιμοποίηση των Η/Υ μειώνει το κόστος και το φόρτο εργασίας. Ερευνητική υπόθεση 3: «Η χρήση των Η/Υ μειώνει τις θέσεις εργασίας και αποτελεί απειλή για τον εργασιακό χώρο (βαθμολογία 3)» Από την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τη στάση τους στη βαθμολογία «μείωση θέσεων εργασίας από τη χρήση Η/Υ» (ANOVA F-test=0,346 και p=0,708>0,05) (εικ. 9). Ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι ιατροί, το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό στις ερωτήσεις οι οποίες καθόριζαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία ήταν 2,8 με ΣΑ 0,99, 2,7 με ΣΑ 0,96 και 2,6 με ΣΑ 1,09, αντίστοιχα. Συνεπώς, και στις τρεις ομάδες των επαγγελματιών υγείας προσέγγιζε την τιμή 3, που αντιστοιχούσε στο «αβέβαιος» της κλίμακας Likert, με εύρος απαντήσεων από 1,0=διαφωνώ απόλυτα έως και 5=συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, φάνηκε Εικόνα 8. Μέση τιμή και 95% διάστημα εμπιστοσύνης ανά ομάδα επαγγελματιών υγείας σχετικά με το «όφελος του νοσοκομείου από τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών». Εικόνα 9. Μέση τιμή και 95% διάστημα εμπιστοσύνης ανά ομάδα επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη «μείωση των θέσεων εργασίας από τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νοσοκομείο».

9 710 Δ. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΣ και συν ότι όλοι οι επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου είχαν ουδέτερη στάση ως προς την πρόταση ότι η χρήση των Η/Υ αποτελεί κίνδυνο για τη μείωση των θέσεων εργασίας και ότι συνιστά απειλή για την εργασία. Ερευνητική υπόθεση 4: «Η χρησιμοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για το προσωπικό του ιδρύματος Αύξηση της αποδοτικότητας (βαθμολογία 4)». Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τη στάση τους στη βαθμολογία «αύξηση της αποδοτικότητας» (ANOVA F-test=9,053 και p<0,001). Ειδικότερα, προέκυψε ότι οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό είχαν κατά μέσο όρο χαμηλότερη μέση τιμή στην κλίμακα σε σύγκριση με την αντίστοιχη του διοικητικού προσωπικού (εικ. 10). Ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι ιατροί στις ερωτήσεις οι οποίες καθόριζαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία ήταν 3,7, με ΣΑ 0,79, δηλαδή κυμάνθηκε στο 3 4, στοιχείο που αντιστοιχούσε στο «αβέβαιος» και στο «συμφωνώ» της κλίμακας Likert, με εύρος απαντήσεων από 1,5=διαφωνώ έως και 5=συμφωνώ απόλυτα. Ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι νοσηλευτές στις ερωτήσεις οι οποίες καθόριζαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία ήταν 3,7, με ΣΑ 0,67, δηλαδή κυμάνθηκε στο 3 4, που αντιστοιχούσε στο «αβέβαιος» και στο «συμφωνώ» της κλίμακας Likert, με εύρος απαντήσεων από 1,8=διαφωνώ έως και 4,8=συμφωνώ απόλυτα. Ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι διοικητικοί υπάλληλοι στις ερωτήσεις οι οποίες καθόριζαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία ήταν 4,1, με ΣΑ 0,49, δηλαδή υπερέβαινε την τιμή 4, που αντιστοιχούσε στο «συμφωνώ» της κλίμακας Likert, με εύρος απαντήσεων το οποίο κυμαινόταν από 2,8=αβέβαιος έως και 5=συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, η στάση των ιατρών και των νοσηλευτών αναφορικά με την αύξηση της αποδοτικότητας εξ αιτίας της χρήσης Η/Υ κυμάνθηκε από ουδέτερη προς θετική. Από την άλλη πλευρά, οι διοικητικοί υπάλληλοι είχαν θετική στάση και ήταν της άποψης ότι η χρήση των Η/Υ προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για το προσωπικό του ιδρύματος και αυξάνει την αποδοτικότητα. Ερευνητική υπόθεση 5: «Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αυξάνει τη νομική ευθύνη του προσωπικού (βαθμολογία 5)». Από την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τη στάση τους στη βαθμολογία «αύξηση της νομικής ευθύνης του προσωπικού από τη χρήση Η/Υ» (ANOVA F-test=0,491 και p=0,613 >0,05) (εικ. 11). Ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι ιατροί, το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό στις ερωτήσεις που καθόριζαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία ήταν 3,5 με ΣΑ 0,89, 3,5 με ΣΑ 0,86 και 3,6 με ΣΑ 0,74, αντίστοιχα. Συνεπώς, και στις τρεις ομάδες των επαγγελματιών υγείας κυμάνθηκε από 3 4, στοιχείο που αντιστοιχούσε στο «αβέβαιος» έως και στο «συμφωνώ» της κλίμακας Likert, με εύρος απαντήσεων από 1,3=διαφωνώ απόλυτα έως και 5=συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, φάνηκε ότι όλοι οι επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου είχαν από ου- Εικόνα 10. Μέση τιμή και 95% διάστημα εμπιστοσύνης ανά ομάδα επαγγελματιών υγείας σχετικά με την «αύξηση της αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων του προσωπικού». Εικόνα 11. Μέση τιμή και 95% διάστημα εμπιστοσύνης ανά ομάδα επαγγελματιών υγείας σχετικά με την «αύξηση της νομικής ευθύνης του προσωπικού από τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών».

10 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 711 δέτερη έως και θετική στάση σχετικά με την πρόταση ότι η χρήση των Η/Υ αυξάνει τη νομική ευθύνη του προσωπικού. Τα παραπάνω αποτελέσματα και για τις πέντε ερευνητικές υποθέσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 4. ηλεκτρονικών υπολογιστών με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά Ηλικία Για τη στατιστική συσχέτιση της στάσης των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση των νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων με τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης κατά μία κατεύθυνση (ANOVA F-test), σύγκριση της μέσης τιμής μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων (t-test) και υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman r. Φάνηκε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά της μέσης τιμής της βαθμολογίας «μείωση θέσεων εργασίας» μεταξύ των ηλικιακών ομάδων (F=3,809 και p=0,011 <0,05). Πιο αναλυτικά, οι επαγγελματίες υγείας ηλικίας >50 ετών φάνηκε να συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τα άτομα μικρότερης ηλικίας ότι η χρήση Η/Υ οδηγεί σε μείωση των θέσεων εργασίας. Όσον αφορά στη συσχέτιση της ηλικίας με τις υπόλοιπες βαθμολογίες, δεν προέκυψε κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p>0,05). ηλεκτρονικών υπολογιστών και του φύλου Για το σκοπό αυτόν εφαρμόστηκε έλεγχος σύγκρισης μέσης τιμής για δύο ανεξάρτητα δείγματα t-test. Ωστόσο, φάνηκε ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά της μέσης τιμής των πέντε βαθμολογιών των στάσεων μεταξύ των ανδρών και των γυναικών (p>0,05). ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συνολικών ετών προϋπηρεσίας στο επάγγελμα Για το σκοπό αυτόν υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της βαθμολογίας «μείωση θέσεων εργασίας» και της εργασιακής εμπειρίας (εικ. 12). Συγκεκριμένα, όσο περισσότερα έτη προϋπηρεσίας είχαν στο επάγγελμα οι συμμετέχοντες τόσο περισσότερο θεωρούσαν Πίνακας 4. Αποτελέσματα στατιστικής συσχέτισης των διαφόρων βαθμολογιών μεταξύ των τριών ομάδων των επαγγελματιών υγείας. Βαθμολογία n Μέση τιμή ΣΑ Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Στατιστικός έλεγχος Παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή Ιατρός 89 3,6 0,82 1,3 5,0 Νοσηλευτικό προσωπικό 107 3,5 0,67 1,8 4,8 F=8,86 Διοικητικό προσωπικό 102 3,9 0,51 2,3 5,0 p<0,001** Σύνολο 298 3,7 0,69 1,3 5,0 Όφελος του νοσοκομείου Ιατρός 90 2,5 0,89 1,0 4,8 Νοσηλευτικό προσωπικό 108 2,7 0,78 1,0 4,5 F=4,44 Διοικητικό προσωπικό 102 2,4 0,74 1,0 4,3 p=0,013* Σύνολο 300 2,5 0,81 1,0 4,8 Μείωση θέσεων εργασίας Ιατρός 89 2,8 0,99 1,0 5,0 Νοσηλευτικό προσωπικό 108 2,7 0,96 1,0 5,0 F=0,346 Διοικητικό προσωπικό 102 2,6 1,09 1,0 5,0 p=0,708 Σύνολο 299 2,7 1,01 1,0 5,0 Αύξηση της αποδοτικότητας Ιατρός 89 3,7 0,79 1,5 5,0 Νοσηλευτικό προσωπικό 106 3,7 0,67 1,8 5,0 F=9,053 Διοικητικό προσωπικό 101 4,1 0,49 2,8 5,0 p<0,001** Σύνολο 296 3,8 0,67 1,5 5,0 Αύξηση της νομικής ευθύνης Ιατρός 89 3,5 0,89 1,3 5,0 Νοσηλευτικό προσωπικό 108 3,5 0,86 1,3 5,0 F=0,491 Διοικητικό προσωπικό 101 3,6 0,74 1,3 5,0 p=0,613 Σύνολο 298 3,5 0,83 1,3 5,0 * Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%. ** Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%. ΣΑ: Σταθερή απόκλιση

11 712 Δ. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΣ και συν Εικόνα 12. Θηκόγραμμα της κατανομής της βαθμολογίας της στάσης «μείωση θέσεων εργασίας», ανά συνολικά έτη εργασιακής εμπειρίας στο επάγγελμα. Εικόνα 13. Θηκόγραμμα της κατανομής της βαθμολογίας της στάσης «μείωση θέσεων εργασίας», ανάλογα με τη χρονολογία απόκτησης του τελευταίου τίτλου σπουδών. ότι η χρήση Η/Υ οδηγεί στη μείωση των θέσεων εργασίας και πως αποτελούν απειλή για την εργασία (r=0,137 και p=0,018 <0,05). Όσον αφορά στις υπόλοιπες βαθμολογίες που προσδιόριζαν τη στάση των επαγγελματιών υγείας, δεν βρέθηκε να σχετίζονται στατιστικώς σημαντικά με την εργασιακή εμπειρία (p>0,05). ηλεκτρονικών υπολογιστών και του επιπέδου εκπαίδευσης Για το σκοπό αυτόν υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των επί μέρους βαθμολογιών οι οποίες προσδιόριζαν τη στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση Η/Υ και του ανώτερου τίτλου σπουδών που είχαν αποκτήσει οι συμμετέχοντες (p>0,05). περισσότερο οι συμμετέχοντες θεωρούσαν ότι η χρήση Η/Υ οδηγεί στην αύξηση της νομικής ευθύνης του προσωπικού (r=0,160 και p=0,006 <0,05) (εικ. 14). Αναφορικά με τις υπόλοιπες βαθμολογίες που προσδιόριζαν τη στάση των επαγγελματιών υγείας, δεν βρέθηκε να σχετίζονται στατιστικώς σημαντικά με τη χρονολογία απόκτησης του τελευταίου πτυχίου (p>0,05). ηλεκτρονικών υπολογιστών και της γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών Για τη στατιστική συσχέτιση της στάσης των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση των νοσοκομειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών και της χρονολογίας λήψης του τελευταίου πτυχίου Για το σκοπό αυτόν υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της βαθμολογίας «μείωση θέσεων εργασίας» και της χρονολογίας απόκτησης του τελευταίου πτυχίου (εικ. 13). Συγκεκριμένα, όσο πιο πρόσφατα αποκτήθηκε το τελευταίο πτυχίο τόσο περισσότερο οι συμμετέχοντες δεν θεωρούσαν ότι η χρήση Η/Υ οδηγεί στη μείωση των θέσεων εργασίας και πως ούτε αποτελεί απειλή για την εργασία (r=-0,200 και p=0,001 <0,05). Παράλληλα, όσο πιο πρόσφατα αποκτήθηκε το τελευταίο πτυχίο τόσο Εικόνα 14. Θηκόγραμμα της κατανομής της βαθμολογίας της στάσης «αύξηση νομικής ευθύνης», ανάλογα με τη χρονολογία απόκτησης του τελευταίου τίτλου σπουδών.

12 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 713 πληροφοριακών συστημάτων με την προηγούμενη γνώση στη χρήση Η/Υ πραγματοποιήθηκε σύγκριση της μέσης τιμής μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων (t-test) και υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman r. Όσοι είχαν παρακολουθήσει μαθήματα Η/Υ κατά τη βασική τους εκπαίδευση διαφωνούσαν κατά μέσο όρο περισσότερο σε σχέση με όσους δεν είχαν λάβει μαθήματα, αναφορικά με τη μείωση θέσεων εργασίας εξ αιτίας της χρήσης Η/Υ και το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν στατιστικά σημαντικό (t-test=2,340 και p=0,02<0,05). Επί πλέον, οι συμμετέχοντες που παρακολούθησαν μαθήματα Η/Υ κατά τη βασική τους εκπαίδευση συμφωνούσαν κατά μέσο όρο περισσότερο σε σχέση με όσους δεν είχαν λάβει μαθήματα, σχετικά με την αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού εξ αιτίας της χρήσης Η/Υ και το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν στατιστικά σημαντικό (t-test=2,289 και p=0,023<0,05). Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση που εξετάστηκε η αύξηση της νομικής ευθύνης. Όσα άτομα είχαν λάβει μαθήματα Η/Υ κατά τη βασική τους εκπαίδευση συμφωνούσαν κατά μέσο όρο σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η χρήση Η/Υ αυξάνει τη νομική ευθύνη του προσωπικού και το αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό (t-test=2,577 και p=0,010<0,05). ηλεκτρονικών υπολογιστών και της εμπειρίας που έχουν στη χρήση τους γενικά Για το σκοπό αυτόν εφαρμόστηκε έλεγχος σύγκρισης μέσης τιμής για δύο ανεξάρτητα δείγματα t-test. Όσοι είχαν εμπειρία στη χρήση Η/Υ γενικά, παρουσίασαν θετική στάση όσον αφορά στη χρήση Η/Υ για την παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή και το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν στατιστικά σημαντικό (t-test=2,951 και p=0,003<0,05). Αντίθετα, οι συμμετέχοντες με εμπειρία στη χρήση Η/Υ γενικά δεν θεωρούσαν ότι το ίδρυμα θα είχε όφελος από τη χρήση Η/Υ και το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν στατιστικά σημαντικό (t-test=3,631 και p<0,001). Τα άτομα με εμπειρία στη χρήση Η/Υ γενικά, διαφωνούσαν με τη μείωση θέσεων εργασίας λόγω της χρήσης Η/Υ και το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν στατιστικά σημαντικό (t-test=2,835 και p=0,005<0,05). Επί πλέον, οι συμμετέχοντες με εμπειρία στη χρήση Η/Υ γενικά, συμφωνούσαν κατά μέσο όρο περισσότερο σε σχέση με όσους δεν είχαν αντίστοιχη εμπειρία, σχετικά με την αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού εξ αιτίας της χρήσης Η/Υ και το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν στατιστικά σημαντικό (t-test=3,822 και p<0,001). Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση που εξετάστηκε η αύξηση της νομικής ευθύνης. Όσα άτομα είχαν εμπειρία στη χρήση Η/Υ γενικά, συμφωνούσαν κατά μέσο όρο σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η χρήση Η/Υ αυξάνει τη νομική ευθύνη του προσωπικού και το αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό (t-test=2,865 και p=0,004<0,05). ηλεκτρονικών υπολογιστών και της εμπειρίας που έχουν στη χρήση τους κατά την εργασία τους Για το σκοπό αυτόν εφαρμόστηκε έλεγχος σύγκρισης μέσης τιμής για δύο ανεξάρτητα δείγματα t-test. Όσοι είχαν εμπειρία στη χρήση Η/Υ στην εργασία τους, είχαν θετική στάση όσον αφορά στη χρήση Η/Υ για την παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή και το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν στατιστικά σημαντικό (t-test=3,103 και p=0,002<0,05). Αντίθετα, οι συμμετέχοντες με εμπειρία στη χρήση Η/Υ στην εργασία τους δεν θεωρούσαν ότι το νοσοκομείο θα είχε όφελος από τη χρήση Η/Υ και το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν στατιστικά σημαντικό (t-test=2,645 και p=0,009<0,05). Επί πλέον, οι συμμετέχοντες με εμπειρία στη χρήση Η/Υ στην εργασία τους συμφωνούσαν κατά μέσο όρο περισσότερο σε σχέση με όσους δεν είχαν αντίστοιχη εμπειρία, σχετικά με την αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού λόγω της χρήσης Η/Υ και το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν στατιστικά σημαντικό (t-test=2,529 και p=0,012<0,05). Για τις βαθμολογίες που αναφέρονται στη μείωση των θέσεων εργασίας και την αύξηση της νομικής ευθύνης από τη χρήση Η/Υ δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της στάσης των ατόμων που είχαν ή όχι εμπειρία στη χρήση Η/Υ στην εργασία τους (p>0,05). Συσχέτιση της στάσης απέναντι στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του συνολικού αριθμού ετών που ασχολούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εργασία τους Για το σκοπό αυτόν υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της βαθμολογίας «παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή» και του συνολικού αριθμού των ετών που ασχολούνταν με τη χρήση Η/Υ στην εργασία τους (εικ. 15). Συγκεκριμένα, όσο περισσότερα χρόνια ασχολούνταν με τη χρήση Η/Υ στην εργασία τους, τόσο περισσότερο θεωρούσαν ότι η χρήση Η/Υ επέφερε ποιοτική φροντίδα στον ασθενή και το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν στατιστικά σημαντικό (r=0,138 και p=0,042<0,05). Αναφορικά με τις υπόλοιπες βαθμολογίες που προσδιόρισαν τη στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση Η/Υ, δεν βρέθηκε να σχετίζονται στατιστικώς σημαντικά με το συνολικό αριθμό ετών που ασχολούνταν με τη χρήση Η/Υ στην εργασία τους (p>0,05).

13 714 Δ. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΣ και συν Εικόνα 15. Θηκόγραμμα της κατανομής της βαθμολογίας της στάσης «παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή», ανάλογα με το συνολικό αριθμό ετών ασχολίας με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στην εργασία. Εικόνα 16. Θηκόγραμμα της κατανομής της βαθμολογίας της στάσης «μείωση θέσεων εργασίας», ανάλογα με το συνολικό αριθμό ετών που ασχολούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στο συγκεκριμένο τμήμα εργασίας τους. ηλεκτρονικών υπολογιστών και του συνολικού αριθμού των ετών που εργάζονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο Για το σκοπό αυτόν υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι η εργασιακή εμπειρία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο δεν διαδραμάτιζε ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση Η/Υ (p>0,05). ηλεκτρονικών υπολογιστών και του συνολικού αριθμού ετών που εργάζονται στο συγκεκριμένο τμήμα Για το σκοπό αυτόν υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της βαθμολογίας «μείωση θέσεων εργασίας» και της εργασιακής εμπειρίας στο συγκεκριμένο τμήμα (εικ. 16). Ειδικότερα, όσο πιο μεγάλη ήταν η προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο τμήμα, τόσο περισσότερο οι συμμετέχοντες θεωρούσαν ότι η χρήση Η/Υ οδηγεί στη μείωση των θέσεων εργασίας και πως αποτελεί απειλή για την εργασία τους (r=0,134 και p=0,021<0,05). Αναφορικά με τις υπόλοιπες βαθμολογίες που προσδιόριζαν τη στάση των επαγγελματιών υγείας, δεν βρέθηκε να σχετίζονται στατιστικώς σημαντικά με τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο συγκεκριμένο τμήμα (p>0,05). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα αποτελέσματα των αναλύσεων της παραπάνω έρευνας κατέδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος και μερικών δημογραφικών στοιχείων. Αρχικά, από την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος και της ηλικίας (p<0,001). Η πλειοψηφία των ιατρών (33,3%) και του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν ηλικίας ετών, ενώ η πλειοψηφία των διοικητικών υπαλλήλων (44,1%) ήταν ηλικίας ετών. Ομοίως φάνηκε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος με το φύλο (p<0,001), όπου η πλειοψηφία των ιατρών ήταν άνδρες (66%), ενώ οι περισσότεροι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι στη διοίκηση ήταν γυναίκες (90,7% και 65,7%, αντίστοιχα). Επίσης, υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος και των ετών εργασιακής εμπειρίας (p<0,001), του επιπέδου εκπαίδευσης (p<0,001) και της χρονολογίας λήψης του πλέον πρόσφατου τίτλου σπουδών (p<0,001). Οι ιατροί (43,3%) και οι νοσηλευτές (44,4%) στην πλειοψηφία τους είχαν εργασιακή εμπειρία έως 10 χρόνια, ενώ το διοικητικό προσωπικό (39,2%) είχε εμπειρία στη συγκεκριμένη θέση από χρόνια. Η πλειοψηφία των ιατρών (50%) είχαν ως ανώτερο τίτλο πτυχίο ΑΕΙ και των νοσηλευτών (44,4%) πτυχίο ΤΕΙ. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι που ανήκαν στο διοικητικό προσωπικό δήλωσαν στην πλειοψηφία τους (38,2%) «άλλο» πτυχίο. Τέλος, το 60% των ιατρών και το 49,1% των νοσηλευτών έλαβαν τον πλέον πρόσφατο τίτλο σπουδών τους μετά το 2000, σε αντίθεση με το 52% του

14 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 715 διοικητικού προσωπικού που έλαβε πτυχίο πριν από το Στη συνέχεια, από την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου για τη γνώση Η/Υ φάνηκε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος και των μαθημάτων για Η/Υ στη βασική εκπαίδευση των συμμετεχόντων (p=0,011<0,05). Οι ιατροί (45,6) και οι νοσηλευτές (50,0) είχαν διδαχθεί Η/Υ κατά τη βασική τους εκπαίδευση σε ποσοστό μεγαλύτερο απ ό,τι οι διοικητικοί υπάλληλοι (30,4). Ομοίως, υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος και της εμπειρίας στη χρήση Η/Υ στην εργασία τους (p<0,001), καθώς και του συνολικού αριθμού ετών που ασχολούνταν με τη χρήση Η/Υ στην εργασία τους (p<0,001). Συγκεκριμένα, οι ιατροί (85,6%) και οι διοικητικοί υπάλληλοι (80,4%) είχαν εμπειρία στη χρήση των Η/Υ στην εργασία τους σε ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο των νοσηλευτών (57,4%) και η πλειοψηφία των ιατρών (85,7%) και των νοσηλευτών (88,7%) είχαν εμπειρία έως και 10 έτη, ενώ η πλειοψηφία των διοικητικών (47,6%) είχε εμπειρία από έτη. Ακόμη, υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος και των ετών εμπειρίας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο (p<0,001), καθώς και των ετών εμπειρίας στο εν λόγω τμήμα του νοσοκομείου (p=0,001<0,05). Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των ιατρών (72,2%) και των νοσηλευτών (53,7%) εργάζονταν συνολικά στο νοσοκομείο μέχρι και 10 έτη. Αντίθετα, τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας για τους διοικητικούς υπαλλήλους κατανέμονταν ομοιόμορφα μεταξύ όλων των ετών εργασιακής εμπειρίας. Παράλληλα, η πλειοψηφία των ιατρών (70%) και των νοσηλευτών (78,7%) εργάζονταν συνολικά στο σχετικό τμήμα μέχρι και 10 έτη. Αντίθετα, τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας για τους διοικητικούς υπαλλήλους στο συγκεκριμένο τμήμα μοιράζονταν κυρίως μεταξύ των ετών εργασιακής εμπειρίας, δηλαδή 0 10 έτη και έτη. Μετρώντας στη συνέχεια τη στάση με τις πέντε προαναφερθείσας υποθέσεις προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα. Για την πρώτη ερευνητική υπόθεση, που αφορούσε στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή από τη χρησιμοποίηση των Η/Υ και κατ επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων του νοσοκομείου, η στάση των ιατρών και των νοσηλευτών κυμαινόταν από ουδέτερη προς θετική. Δηλαδή, από «αβέβαιος(η)» προς «συμφωνώ» με τα προαναφερόμενα. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμπίπτουν και με εκείνα άλλων μελετών που αναζητήσαμε, τα οποία όμως μέτρησαν μόνο τη στάση του νοσηλευτικού προσωπικού για τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή με τη χρήση των Η/Υ. 11,16 Από την άλλη πλευρά, οι διοικητικοί υπάλληλοι είχαν πιο θετική στάση σε σχέση με τους ιατρούς και τους νοσηλευτές και η στάση τους αυτή δικαιολογείται μιας και δεν είχαν άμεση επαφή με τους ασθενείς. Τα αποτελέσματα των διοικητικών υπαλλήλων ήταν παρόμοια με εκείνα της μελέτης που εκπόνησε η κυρία Καλαφάτη. 17 Για τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση, που αφορούσε στο όφελος για το νοσηλευτικό ίδρυμα από τη χρησιμοποίηση των Η/Υ, οι νοσηλευτές είχαν ουδέτερη στάση, δηλαδή δεν είχαν διαπιστώσει κάποιο όφελος του νοσοκομείου από τη χρήση Η/Υ. Οι ιατροί, ωστόσο, και οι διοικητικοί υπάλληλοι διαφωνούσαν ότι η χρησιμοποίηση των Η/Υ μειώνει το κόστος και το φόρτο εργασίας. Μελέτες που μέτρησαν την αρνητική στάση μόνο του νοσηλευτικού προσωπικού για το όφελος του ιδρύματος από τη χρήση Η/Υ είναι αυτές των Sultana 13 και Wiley. 18 Για την τρίτη ερευνητική υπόθεση, η οποία αφορούσε στη μείωση των θέσεων εργασίας από τη χρησιμοποίηση Η/Υ, τα αποτελέσματά μας έρχονται σε αντίθεση με τα αντίστοιχα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, οι μελέτες των Wilson 16 και Large 19 έδειχναν αρνητική στάση, δηλαδή οι επαγγελματίες υγείας δήλωναν ότι δεν κινδύνευαν από μείωση των θέσεων εργασίας από τη χρήση Η/Υ. Σήμερα, όμως, η στάση των επαγγελματιών υγείας έχει αλλάξει λόγω της οικονομικής κρίσης και των μεταβολών που δρομολογούνται στο δημόσιο τομέα. Έτσι, η στάση τους εμφανίζεται ουδέτερη, δηλαδή δηλώνουν ότι δεν είναι «βέβαιος(η)» για το κατά πόσο η χρήση Η/Υ αποτελεί κίνδυνο για τη μείωση των θέσεων εργασίας. Για την τέταρτη ερευνητική υπόθεση, η οποία εξέταζε την αύξηση της αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων του προσωπικού, οι ιατροί και οι νοσηλευτές είχαν ουδέτερη προς θετική στάση, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι είχαν θετική στάση. Η θετική στάση των διοικητικών δικαιολογείται λόγω της ευκολίας και των δυνατοτήτων που τους παρέχονται από τους Η/Υ στο χώρο εργασίας, ενώ οι ιατροί και οι νοσηλευτές αποκτούν με σταθερό ρυθμό περισσότερο θετική στάση σε σχέση με προηγούμενες μελέτες λόγω τριβής τους με το αντικείμενο. Παρόμοια αποτελέσματα για τη στάση του νοσηλευτικού προσωπικού ανέφεραν και οι μελέτες των McBride 20 και Negron. 9 Τέλος, για την πέμπτη ερευνητική υπόθεση, η οποία αφορούσε στην αύξηση της νομικής ευθύνης του προσωπικού με τη χρησιμοποίηση Η/Υ, τα αποτελέσματά μας έρχονται επίσης σε αντίθεση με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας. Έτσι, μέχρι σήμερα οι διάφορες μελέτες έδειχναν αρνητική στάση των νοσηλευτών σχετικά με την υπόθεση των Bryson, 21 Saranto και Leino-Kilpi. 22 Στην παρούσα μελέτη, όλοι οι επαγγελματίες υγείας παρουσίαζαν μια ουδέτερη έως και θετική στάση. Η συμπεριφορά αυτή των επαγγελματιών υγείας είναι σαφώς δικαιολογημένη,

15 716 Δ. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΣ και συν γιατί σήμερα πλέον η ασφάλεια των πληροφοριών στα ΠΣΝ είναι ευάλωτη και τρωτή. Κλείνοντας την εν λόγω μελέτη, είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση παρατηρήθηκε αλλαγή της στάσης των επαγγελματιών υγείας με την πάροδο των ετών. Οι πρώτες μελέτες, κατά τη δεκαετία του 1960, έδειχναν αρνητική στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στη χρήση Η/Υ σε όλα τα επίπεδα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, την κατάλληλη εκπαίδευση, τη γνωριμία με τον υπολογιστή ως ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση της εργασίας τους, η στάση αυτή άρχισε να τροποποιείται. Οι επαγγελματίες υγείας άρχισαν να γίνονται περισσότερο θετικοί ως προς την εισαγωγή των Η/Υ στη ζωή τους και κατ επέκταση στο χώρο εργασίας τους. Η σταδιακή εισαγωγή των Η/Υ σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου καθώς και η υποχρεωτική εκπαίδευση σε μαθήματα υπολογιστών οδήγησε στη συγκεκριμένη αλλαγή. Επί πλέον, βοήθησε η εισαγωγή μαθημάτων Η/Υ σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), όπου το πτυχίο Η/Υ θεωρείται πλέον υποχρεωτικό και απαραίτητο έγγραφο. Βήματα που θα οδηγήσουν σε ακόμη περισσότερο θετική στάση όλων των επαγγελματιών υγείας στη χρήση Η/Υ και κατ επέκταση στην ομαλή υιοθέτηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων του νοσοκομείου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος τόσο σε επίπεδο νοσοκομείου, όσο και σε ευρύτερο επίπεδο (ΥΠΕ Χώρας). Δηλαδή, τη λειτουργία ενός ενιαίου συστήματος πληροφορικής, καθώς και τη θέσπιση ενός κεντρικού φορέα ελέγχου των διαδικασιών (προμηθειών, νοσηλίων κ.ά.). Επίσης, χρήσιμο θα ήταν να συσταθούν προγράμματα ενημέρωσης των χρηστών για τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση των Η/Υ και κατ επέκταση των ΠΣΝ, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης των χρηστών σχετικά με τις διαδικασίες και τις αλλαγές που επιφέρουν τα ΠΣΝ, τα οποία θα επικαιροποιούνται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Τέλος, η χρηματοδότηση έργων έρευνας και ανάπτυξης στο χώρο της υγείας, καθώς και η προμήθεια τεχνολογικής υποδομής (Η/Υ, δικτύων, servers κ.ά.), που θα υποστηρίζουν αξιόπιστα και γρήγορα τις απαιτήσεις του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, είναι σημαντικά βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν για να οδηγήσουν τους επαγγελματίες υγείας σε θετικότερη στάση στη χρήση Η/Υ. ABSTRACT Study of the knowledge and attitudes of health care professionals about computers D. TSOROMOKOS, 1 P. PREZERAKOS, 2 S. TZIAFERI, 2 Α. LAZAKIDOU 2 1 Department of Technical and Biomedical Engineering, Nursing Unit of Molai, General Hospital of Laconia, Molai, 2 Department of Nursing, Faculty of Human Movement and Quality of Life Sciences, University of the Peloponnese, Sparta, Greece Archives of Hellenic Medicine 2014, 31(6): OBJECTIVE To investigate the knowledge and attitudes of health professionals on the use of computers and the factors that shape this attitude, and to compare the attitudes towards the implementation and use of computers among three groups of health professionals, doctors, nurses and administrative staff. METHOD A survey was conducted on 300 healthcare professionals in the General Hospital of Laconia. Data were collected using the questionnaire Nurses Attitudes Toward Computerization (NATC) of Brodt and Stronge (1984) by electronic survey through a specific web application. Statistical analysis was performed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v RESULTS Health professionals reported, on average, unsure to disagree that the use of computers would reduce jobs (2.7), disagree about whether the hospital derives benefit from computer use (2.5), on average unsure to agree that there is increased legal liability of staff from computer use (3.5), on average agree that quality care is provided to the patient by the use of computers (3.7) and agree that there is an increase in efficiency and capacity of staff with computer use (3.8). CONCLUSIONS The age, the total years of working experience, the date of receiving diploma, the computer knowledge, the experience in the use of computers in general and at work and the number of years of present work are factors that influence the attitudes of health professionals towards computers. Key words: Computer and internet use, Health care professionals, Hospital information systems (HIS), Knowledge and attitudes

16 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 717 Βιβλιογραφία 1. LIAW SS, CHANG WC, HUNG WH, HUANG HM. Attitudes toward search engines as a learning assisted tool: Approach of Liaw and Huang s research model. Comput Hum Behavior 2006, 22: SWANSON EB. Management information systems: Appreciation and involvement. Manage Sci 1974, 21: PETTY RE, CACIOPPO JT. Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches. W.C. Brown, Dubuque, Iowa, FISHBEIN M, AJZEN I. Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Addison-Wesley, Reading, MA, TRIANDIS HC. Values, attitudes, and interpersonal behavior. In: Howe HE, Page MM (eds) Nebraska Symposium on Motivation University of Nebraska Press, Lincoln, Nebraska, DAVIS FD, BAGOZZI RP, WARSHAW PR. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Manage Sci 1989, 35: SHAW ME, WRIGHT JM. Scale for the measurement of attitudes. McGraw-Hill, New York, KIM I, KIM MI. The effects of individual and nursing-unit characteristics on willingness to adopt an innovation. Comput Nurs 1996, 14: NEGRON JA. The impact of computer anxiety and computer resistance on the use of computer technology by nurses. Journal of Nursing Staff Development 1995, 3: BRODT A, STRONGE JH. Nurses attitudes towards computerization in a Midwestern community hospital. Comput Nurs 1986, 4: STRONGE JH, BRODT A. Assessment of nurses attitudes toward computerization. Comput Nurs 1985, 3: KRAMPF S, ROBINSON S. Managing nurses attitudes toward computers. Nurs Manage 1984, 15: SULTANA N. Nurses attitudes towards computerization in clinical practice. J Adv Nurs 1990, 15: PERREAULT LE, WIEDERHOLD G. System design and evaluation. In: Shortliffe EH, Perreault LE, Wiederhold G, Fagan LM (eds) Medical informatics: Computer applications in health care. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, 1990: AL-SHORBAJI N. Health and medical informatics: Technical paper. WHO, Cairo, WILSON BA. Computer anxiety in nursing students. J Nurs Educ 1991, 30: ΚΑΛΑΦΑΤΗ Μ. Στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στην εφαρμογή των νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα, WILEY A. Fitting the pieces together: Managing, interfacing, and utilizing a nursing clinical information system. In: Carter BEL, Walker D (eds) HIC 1994 proceedings. HISA, Melbourne, 1994: LARGE WP. Nurses attitudes towards computerization in intensive care. Br J Nurs 1994, 3: McBRIDE SH, NAGLE LM. Attitudes toward computers. A test of construct validity. Comput Nurs 1996, 14: BRYSON DM. The computer-literate nurse. Comput Nurs 1991, 9: SARANTO K, LEINO-KILPI H. Computer literacy in nursing: Developing the information technology syllabus in nursing education. J Adv Nurs 1997, 25: Corresponding author: D. Tsoromokos, Health Center of Molai, General Hospital of Lakonia, GR Molai, Lakonia, Greece

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο

Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών ΣΚΟΠΟΣ Η πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή του moodle e-learning συστήματος Ηπερίπτωση των φοιτητών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Αποδοχή του moodle e-learning συστήματος Ηπερίπτωση των φοιτητών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Αποδοχή του moodle e-learning συστήματος Ηπερίπτωση των φοιτητών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κυριακή Δ. Γιάντσου Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Στ. Φιλιππίδης Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο

Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(1):66-76 Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤA HIV ΟΡΟΘΕΤΙΚA ATOMA Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ H χρήση των ημερολογίων αναστοχασμού στην εκπαίδευση των φοιτητών στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας: Μια προσέγγιση στα πλαίσια των κανόνων της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση, Στάση και Ασφαλής Συμπεριφορά των Νοσηλευτών κατά το Χειρισμό των Κυτταροστατικών Φαρμάκων

Γνώση, Στάση και Ασφαλής Συμπεριφορά των Νοσηλευτών κατά το Χειρισμό των Κυτταροστατικών Φαρμάκων Γνώση, Στάση και Ασφαλής Συμπεριφορά των Νοσηλευτών κατά το Χειρισμό των Κυτταροστατικών Φαρμάκων Εισαγωγή Κυπριανού Καράβα Μάρω Τα κυτταροστατικά φάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπεία του καρκίνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Τι μας εμποδίζει να συμπεριφερθούμε φιλικά προς το περιβάλλον?

Τι μας εμποδίζει να συμπεριφερθούμε φιλικά προς το περιβάλλον? Τι μας εμποδίζει να συμπεριφερθούμε φιλικά προς το περιβάλλον? Ενα σύνθετο σύστημα αλληλεπίδρασης! (Γεωργαλής,Εμπεδοκλή 2015) Βασικός στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η παρακίνηση των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο και Πιλοτική Έρευνα Αξιολόγησης του Πληροφοριακού Συστήματος «Ψηφιακό Σχολείο»

Μοντέλο και Πιλοτική Έρευνα Αξιολόγησης του Πληροφοριακού Συστήματος «Ψηφιακό Σχολείο» Μοντέλο και Πιλοτική Έρευνα Αξιολόγησης του Πληροφοριακού Συστήματος «Ψηφιακό Σχολείο» Ελένη Γαλανοπούλου 1, Δρ. Βασίλειος Χατζής 2 elenidb@windowslive.com, chatzis@teikav.edu.gr 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα Τίτλος εργασίας: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων (swot analysis) μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών και εξωτερικής αξιολόγησης (μέσω ΑΔΙΠ), τμήματος ΑΕΙ Τ.Τ. (Τεχνολογικού Τομέα). Συγγραφική Ομάδα Μαρία Σιγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα