εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι καὶ μὲ ἀ- νυπομονησία θὰ περιμένουν νὰ ἀ- κούσουν ἐὰν νίκησε ἡ δική τους ὁ- μάδα. Νίκησε; Ώ, τότε θὰ ἐκδηλώσουν τὴ χαρά τους, θὰ κάνουν καὶ διαδήλωσι ἀκόμα καὶ θὰ τρέχουν στοὺς δρόμους καὶ θὰ φωνάζουν καὶ θὰ ταράζουν ὅλη τὴν πόλι Τί μανία, τί τρέλλα! Ἀλλὰ αὐτὲς οἱ νίκες στὰ γήπεδα εἶναι μικρὲς καὶ ἀ- σήμαντες. Ὑπάρχουν ὅμως ἄλλου εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες νίκες, ποὺ εἶχαν προσέξει καὶ ἐκτιμήσει οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, οἱ Ἕλληνες. Ἀ- γαποῦσαν τὸν ἀθλητισμό. Τιμοῦσαν τοὺς ἀθλητᾶς. Τοὺς τιμοῦσαν ὄχι ὅ- μως μὲ λεφτά, ὅπως σήμερα, ποὺ μὲ ἕνα καντάρι χρυσάφι ἀγοράζουν τὰ πόδια τῶν ποδοσφαιριστῶν ποὺ θεωροῦνται ἄσσοι στὴν μπάλλα. Τοὺς τιμοῦσαν μὲ ἕνα στεφάνι ἀπὸ φύλλα ἐλιᾶς. Ἀγαποῦσαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἕναν ἀθλητισμό, ποὺ γύμναζε ὄχι μόνο τὰ πόδια, ἀλλὰ ὁ- ΝΙΚΗΤΑΙ! 1 λόκληρο τὸ κορμί. Καὶ ὁ σκοπὸς τους ἤτανε νὰ ἔχουν γερὰ κορμιά, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ὑπερασπίζουν τὴν πατρίδα τους σὲ καιρὸ πολέμου. Αὐτὸς ἦταν ὁ ἑλληνικὸς ἀθλητισμός, ἕνας ἀθλητισμὸς ἄξιος προσοχῆς καὶ μιμήσεως, τουλάχιστον ἀπὸ μᾶς τοὺς Ἕλληνες, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ γυμναζώμαστε κατὰ τὰ ἀρχαία πρότυπα, καὶ ὄχι νὰ μιμούμεθα ὅ,τι μᾶς σερβίρουν οἱ ξένοι λαοί, ποὺ κι αὐτὸ τὸν ἀθλητισμὸ τοὺς τὸν ἔκαναν ἐμπόριο καὶ ἐκμετάλλευσι. Ἀλλὰ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὶς σωματικὲς ἀ- σκήσεις οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἐκτιμοῦσαν κάτι ἄλλο. Ὡς ἀνώτερη νίκη, εἶχαν τὴ νίκη τῆς ἀρετῆς. ικό τους ρητὸ ἦταν: «Ὕψιστη νίκη εἶναι νὰ νικᾶς τὸν ἑαυτό σου». Ἀλλὰ ποιὸς εἶνε ὁ ἐαυτός μας ποῦ πρέπει νὰ νικήσουμε; Εἶναι ὁ διεφθαρμένος ἐαυτός μας, οἱ κακίες μας, τὰ ἐλαττώματά μας, τὰ πάθη. Θεωρεῖτε εὔκολο νὰ νικήση ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του; Νίκησε λοιπὸν τὶς κακίες, τὰ ἐλαττώματά σου, τὰ πάθη σου καὶ τότε θὰ εἶσαι νικητής, ἄξιος νὰ πάρης τὸ στεφάνι τῆς δόξης. Ἀλλὰ (Συνέχεια στὴν 7 η σελίδα)

2 ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ Η ΣΙΓΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Χριστὸς Ἀ- νέστη πάτερ Ὁ Ἱερομόναχος Χρισκολα Ραφαήλ. Στὶς 4 Μαρ- τίου μπῆκα στόδουλος Καπέτας, Γέροντας στὸ νοσοκο- τοῦ Ἰβηρί- μεῖο Γενηματά. Ἤμουν τικου Κελλιοῦ Ἅγιων χάλια, ἔχω Πέ- πρόβλημα στὰ τρου καὶ νεφρά μου καὶ Ὀνούφριου, εἶπαν οἱ γιατροὶ διηγή- εἶναι δύ- θηκε γιὰ τὴν πρώτη του συνάντηση τὰ πράγματα, λόγω ἡλικίας μὲ τὸν πατέρα Παΐσιο. «Ἀκούγαμε μου 77 χρόνων ποὺ εἶμαι, δὲν θὰ ἔ- γιὰ τὸν Γέροντα ὅτι μιλᾶ μὲ τὰ ζῶα χω ἀποτελέσματα καὶ θὰ καταλήξω καὶ τὰ πουλιά, ὅτι πιάνει τὰ φίδια σὲ αἱμοκάθαρση καὶ παίρνω βαρεία μὲ τὰ χέρια του, ἀλλὰ ἐγὼ προσωπικὰ φάρμακα κορτιζόνη καὶ ἄλλα. Βγῆκα δὲν τὰ πίστευα. Θεωροῦσα ὅτι ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο καὶ μοῦ εἶπαν εἶναι λόγια τοῦ κόσμου καὶ λέγον- κάθε ἑβδομάδα νὰ πηγαίνω. ταν γιὰ νὰ ἀποκτήσει ὁ Γέροντας ἀ- Μοῦ εἶπε τὸ παιδί μου, θὰ ἀντέξεις κόμα καὶ φήμη. Ὅταν ἀποφοίτησα νὰ πᾶμε καὶ φέτος στὸν Ἅγιο Ραφα- ἀπὸ τὴν Ἀθωνιάδα, τὸ 1971, ἀρχὲς ὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθώνα Ἰουλίου, μὲ ἕναν πνευματικὸ ἀδελφό γιὰ νὰ παραγγείλω τοὺς ἄρτους. μου ὀνόματι Κωνσταντῖνο Λύ- Τῆς εἶπα ναί. Ἀνέβηκα σιγὰ-σιγὰ τρα, ἀπὸ τὴν Κατερίνη, ἐπισκεφθήκαμε στὸ Βράχο καὶ προσκύνησα. Κάνω τὸν Γέροντα στὸ κελλὶ τοῦ Τί- τὸ σταυρό μου καὶ γυρίζω τὸ βλέμμα μιου Σταυροῦ. Φθάσαμε ἐκεῖ τὸ μου στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, καὶ βλέ- πρωί, γύρω στὶς ἐννιάμισυ ἡ ὥρα, πω τὰ μάτια του νὰ μεγαλώνουν καὶ μᾶς ὑποδέχθηκε ὁ Γέροντας στὸ καὶ νὰ μὲ κοιτάζουν δεξιὰ καὶ ἀριστερά, ὑπαίθριο Ἀρχονταρίκι, στὴν ἐλιά. καὶ εἶπα, κάτι θὰ μοῦ συμβῆ Ἀφοῦ μᾶς κέρασε ἀπὸ ἕνα ξερὸ σύ- καλό. Στὶς 17 Ἀπριλίου 2015 πῆγα κο καὶ δυὸ-τρία φουντούκια καὶ νεράκι, γιὰ ἐξέταση, καὶ οἱ γιατροὶ βλέπουν ἄρχισε νὰ μᾶς ὁμιλεῖ γιὰ διά- τὶς ἐξετάσεις μου καὶ λέει ὁ Γιατρός, φορα πνευματικὰ θέματα. Ἡ περιοχὴ τὰ στοιχεῖα εἶναι τῆς κυρίας. Οἱ ἐξετάσεις εἶχε πολλὰ πουλιά, κυρίως ἀηδό- ὅμως δὲν δείχνουν τίποτα. νια, τὰ ὁποῖα κελαηδοῦσαν καὶ ἦ- Μείνανε ἄφωνοι γιατί περιμένανε ταν κουραστικά. Μᾶς δυσκόλευαν τὰ χειρότερα καὶ πάω καλὰ μὲ τὴ στὴ συζήτηση. Ὅποτε, σὲ μιὰ στιγμὴ βοήθεια τῶν Ἅγιων, ποὺ τοὺς ἔχω ἀκοῦμε τὸν Γέροντα νὰ λέει προστάτες καὶ σταυρώνομε κάθε μέρα Κοπάστε (δὲν εἶπε σωπάστε) εὐλο- μὲ τὸ λαδάκι τους. γημένα, ἀφοῦ βλέπετε ὅτι ἔχω συζή- Φιλῶ μὲ σεβασμὸ τὸ χέρι σας. τηση. Ὅταν τελειώσω ἐγώ, τότε νὰ Μ.Ζ. ἀρχίσετε ἐσεῖς. Αὐτομάτως τὰ που- 2

3 λιὰ «κόπασαν», χωρὶς νὰ κουνηθοῦν καθόλου ἀπὸ τὴ θέση τους. Τόσο ἐντυπωσιασθήκαμε ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτό, ὥστε ἀδυνατούσαμε στὴ συνέχεια νὰ παρακολουθήσουμε τὴ συζήτηση. Αὐτὸ ἦταν καὶ μιὰ μυστικὴ ἀπάντηση σὲ μένα προσωπικά, ποὺ εἶχα αὐτὴν τὴν ἀμφιβολία γιὰ τὸν Γέροντα. Ἂς μὲ συγχωρέσει καὶ ζητῶ νὰ ἔχω τὴν εὐχή του». (Βίος Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου) «ΖΗΤΩ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» 3 Ὁ Φιλέλληνας καὶ ἥρωας Ἰταλὸς Στρατηγὸς Σανταρόζα συνομιλεῖ μὲ τοὺς Παπαφλέσσα καὶ Γ. Κουντουριώτη: - Γιὰ ποιὸν λόγο φέρατε τὴν συστατικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Μαυροκορδάτου; Σανταρόζα: Ζήτησα τὴ συνηγορία τοῦ Μαυροκορδάτου, διότι φοβόμουν μήπως δὲν γίνω ἀποδεκτός. Σᾶς πληροφορῶ ὅτι φθάνετε σὲ ἄσχημη στιγμή. Ἡ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς προσφέρει καμμιὰ ἀ- μοιβὴ γιὰ τὶς ὑπηρεσίες σας. Σανταρόζα: Γνωρίζω ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀ- νάγκη καὶ τοῦ τελευταίου στρατιώτη καὶ δὲν θὰ δεχόμουν καμμιὰ ἀ- μοιβὴ γιὰ τὶς ὑπηρεσίες μου. Ἡ Ἑλλάδα σᾶς εὐχαριστεῖ, ἀλλὰ μένει νὰ τακτοποιηθεῖ ἕνα σοβαρὸ ζήτημα. Βλέπω ὅτι φέρετε στολὴ μὲ βαθμὸ ἀξιωματικοῦ. Ποιὸν βαθμὸ ζητᾶτε νὰ καταλάβετε στὸν ἑλληνικὸ στρατό; Σανταρόζα: Τὸν βαθμὸ τοῦ στρατιώτη. Τοῦ ἁπλοῦ στρατιώτη; Μὰ δὲν εἶσθε ἀξιωματικός; Σανταρόζα: Μάλιστα, στὴν πατρίδα μου εἶμαι ἀξιωματικός, τὸν βαθμὸν αὐτὸν τὸν ἀπέκτησα, ἀφοῦ γνώρισα τὴν κακουχία καὶ τὴ δυστυχία τοῦ στρατιώτη, τὴν πείνα, τὸν τραυματισμὸ καὶ τὴ φυλακή, καὶ καμμιά κακουχία στρατιώτη δὲν μοῦ εἶναι ἄγνωστη. Τὴ στιγμὴ αὐτὴ ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ στρατιῶτες καὶ παρακαλῶ νὰ μὲ δεχθεῖτε ὡς ἁπλὸ στρατιώτη. Καὶ τί βαθμὸ εἴχατε στὴν πατρίδα σας; Σανταρόζα: Στρατηγὸς καὶ ὑπουργὸς τῶν στρατιωτικῶν. (κατάπληκτος ὁ Παπαφλέσσας τὸν ρώτησε) - Καὶ πῶς ὀ- νομάζεσθε; Σανταρόζα: Σαντόρε Σανταρόζα. Ἀφοῦ μὲ δεχθήκατε, σᾶς παρακαλῶ νὰ μὲ στείλετε στὴ Σφακτηρία, διότι ὁ Μαυροκορδάτος μὲ πληροφόρησε ὅτι χρειάζονται ἄνδρες ἐκεῖ. (Ο Γ. Κουντουριώτης κατακόκκινος ἀπὸ συγκίνηση καὶ ντροπὴ ἀγκάλιασε τὸν Σανταρόζα). Ἐπίλογος: Τὴν 7 η Μαΐου 1825 ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἄμυνας τῆς Σφακτηρίας Ἀναγνωσταρᾶς ζήτησε ἐνισχύσεις. Μεταξὺ τῶν 100 ἀνδρῶν ποὺ πῆγαν ἐκεῖ ἦταν καὶ ὁ Σανταρόζα. Τὴν ἑπόμενη ὁ Ἰμπραὴμ κατέλαβε τὴν Σφακτηρία. Ὁ Σανταρόζα βαριὰ τραυματισμένος συνέχισε νὰ μάχεται ἕως ὅτου τὸν σκότωσε Αἰγύπτιος στρατιώτης. Αὐτὸς ψάχνοντας τὸ νεκρὸ σῶμα γιὰ χρήματα βρῆκε τὴ σφραγίδα τοῦ ὑπουργοῦ τῶν στρατιωτικῶν τῆς Ἰταλίας Σαντόρε Σανταρόζα. Ἀπὸ τὴν σφραγίδα αὐτὴ βεβαιώθηκε γιὰ τὸ τέλος του ὁ φίλος του Καλένιο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἔρθει στὴν Ἑλλάδα μαζὶ μὲ τὸν Σαν-

4 ταρόζα. Στὴ Σφακτηρία στήθηκε μνημεῖο πρὸς τιμὴ τῶν ἀγωνιστῶν, ὅπου εἶναι γραμμένο καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Σανταρόζα. (Παρακαταθήκη, τεῦχος 94, σελὶς 11) Η ΑΝΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ 4 Ἡ ἀναίδεια καὶ ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ εἶναι χαρακτηριστικὰ συμπεριφορᾶς ποὺ ἱστορικὰ ἐκδηλώνονται πάντα σὲ περιόδους κοινωνικῆς κρίσης, κατάρρευσης καὶ παρακμῆς. Ἡ ἀναίδεια ἐκφράζει τὴν ἀναισχυντία, τὴν ξεδιαντροπιά, τὴν ἔλλειψη κάθε συστολῆς, τὴν ἀπουσία τῆς αἰδοῦς (τῆς ἐντροπῆς, τοῦ σεβασμοῦ). Τὸ ἐ- ρώτημα σήμερα εἶναι πῶς μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἀκλόνητος καὶ ἀλώβητος ἕ- νας ἄνθρωπος, μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν καθημερινὰ καὶ ποιὸς καὶ πῶς μπορεῖ νὰ ἀναλάβει τὴν καθοδήγηση καὶ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων ἀνθρώπων, ὅταν τὰ πάντα γύρω του ἀμφισβητοῦνται, ὅταν ἡ ἴδια ἡ Πολιτεία δὲ σέβεται τοὺς πολίτες, ὅταν οἱ πολίτες γίνονται συμφεροντολόγοι καὶ ἀτομιστές, ὅταν οἱ μικροὶ ἀ- σεβοῦν καὶ ἐπικρίνουν τοὺς μεγάλους, μὲ συνέπεια νὰ συντηρεῖται ἕ- νας φαῦλος κύκλος ἀσυνεννοησίας, ἀναισχυντίας καὶ παντελοῦς ἔλλειψης σεβασμοῦ τοῦ ἑνὸς πρὸς τὸν ἄλλον. Ἀσφαλῶς, δὲν ὑπάρχουν εὔκολες συνταγές. Ὁ σεβασμὸς ξεκινάει ἀπὸ τὸ σπίτι. Ἀπὸ τὴν οἰκογένεια. Γιατί ἀποτελεῖ ἔμφυτο χαρακτηριστικὸ τοῦ ἀνθρώπου, μιὰ ἀγαθὴ καὶ βαθιὰ προαίρεση, ποὺ χρειάζεται νὰ σκύψεις μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη, νὰ τὴν ποτίσης μὲ τὰ θεία νάματα καὶ νὰ τὴν ἀνασύρεις στὴν ἐπιφάνεια ἀκμαία καὶ ἀειθαλῆ (μὲ θάρρος). Πρώτιστα, οἱ γονεῖς ὀφείλουν νὰ ἐκδηλώνουν ἔμπρακτα τὸ σεβασμὸ μεταξύ τους καὶ πρὸς τὰ παιδιά, μέσα ἀπὸ ἐκδηλώσεις στοργῆς, ἀγάπης καὶ ἀλληλοκατανόησης, νὰ εἶναι πράγματι ἐκεῖ, ψυχὴ τὲ καὶ σώματι, ὄχι μὲ ἐντολὲς καὶ παραινέσεις μέσα ἀπὸ τὸ κινητὸ τηλέφωνο ἢ ὕ- στερα ἀπὸ μία σύντομη διακοπὴ ἀ- πὸ τὴν ἐνασχόλησή τους μὲ τὸ διαδίκτυο. (Σύνδεσμος, τεῦχ. 496, σελ. 50) ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΑ Στὴ φρικτὴ ἐποχὴ τῆς ἀποστασίας τῶν ἔσχατων ἔφτασαν οἱ ἄνθρωποι στὴν ἔσχατη κατάντια νὰ μὴ λειτουργοῦν οὔτε μὲ τὰ ἔνστικτά τους. Κλασσικὸ παράδειγμα τὸ ὁλοένα καὶ περισσότερο διογκούμενο φαινόμενο τῆς γονικῆς ἀσπλαχνίας. «Μητέρες» κάνουν ἔκτρωση ἐλαφρὰ τὴ καρδία, σὰν νὰ ἔκοψαν τὰ μαλλιά τους! Πετοῦν τὰ ἀνεπιθύμητα νεογέννητα στὰ σκουπίδια, σὰν ἄ- χρηστα καὶ ἐπιβλαβῆ ἀπορρίματα! «Πατέρες» καὶ «μητέρες» ἐγκαταλείπουν σύζυγο καὶ παιδιὰ γιὰ τὰ «μάτια» τῶν ἐρωμένων τους! Αὐτὰ στὸν «κόσμο» τῶν ἀνθρώπων, γιατί στὸν «κόσμο» τῶν ζώων τὰ πράγματα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικά, διότι τουλάχιστον, αὐτὰ λειτουργοῦν καὶ συμπεριφέρονται σύμφωνα μὲ τὰ ἔνστικτά τους, ποὺ τὰ προίκισε ὁ ημιουργὸς γιὰ νὰ ἐπιβιώνουν! Ἕνα πρόσφατο γεγονὸς σόκαρε κυριολεκτικά. Στὴ Χιλὴ προκλήθηκε μία με-

5 γάλη πυρκαγιά, ἡ ὁποία ἀποτέφρωσε μία τεράστια περιοχή. Ἀνάμεσα στὶς φονικὲς φλόγες βρέθηκε μία σκυλίτσα μὲ τὰ κουτάβια της. Βλέποντας τὸν κίνδυνο, ἔσκαψε μὲ τὰ νύχια της βαθὺ λάκκο, ὅπου τὰ ἔβαλε καὶ τὰ κάλυψε μὲ τὸ σῶμα της γιὰ νὰ τὰ προστατέψει. Τελικὰ τὰ ἔσωσε, μὲ σοβαρὰ ἐγκαύματα γιὰ τὴν ἴ- δια. Οἱ πυροσβέστες δὲν πίστευαν στὰ μάτια τους, βλέποντας τὴ χαρὰ τῆς σκύλας μάνας, ποὺ σώθηκαν τὰ «παιδιά» της, παρὰ τοὺς ἀφόρητους πόνους της! Ἔρχονται, δυστυχῶς, τὰ ἄλογα ζῶα, γιὰ νὰ μᾶς διδάξουν τὴν ἀνθρωπιά, τὴν ὁποία ἐμεῖς θυσιάσαμε στὸν εἰδωλολατρικὸ βωμὸ τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ μας. ΟΥΤΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Μετὰ ἀπὸ τὴν πτώση τῆς Βασιλεύουσας ὁ Μωάμεθ ὁ Β ἐγκαταστάθηκε στὸ «ἱερὸν παλάτιον» τοῦ Κωνσταντίνου. Χαρούμενος καὶ ἐνθουσιασμένος γιὰ τὸ μεγάλο στρατηγικὸ κατόρθωμα τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης, παρέθεσε πλούσιο γεῦμα στοὺς στρατηγοὺς καὶ ἀξιωματούχους του. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ γεύματός τους ὅμως, ξαφνικὰ πρόσεξε σὲ ἕναν τοῖχο τοῦ δωματίου νὰ 5 ἐμφανίζεται μία παλάμη μὲ ἀνοιχτὰ τὰ πέντε δάκτυλά της πρὸς αὐτόν. Πάγωσε ἀπὸ τὸν φόβο του καὶ ρώτησε τοὺς ἄλλους συνδαιτημόνες του ἐὰν τὴν βλέπουν καὶ αὐτοί. Αὐτοὶ τοῦ εἶπαν ὅτι τὴν βλέπουν, ἀλλὰ δὲν ξέρουν τί μπορεῖ νὰ σημαίνει. Ρώτησε λοιπὸν τοὺς μάγους καὶ σοφοὺς ποὺ εἶχε στὴν ὑπηρεσία του νὰ τοῦ ἑρμηνεύσουν τί σημαίνει ἡ ἀνοιχτὴ παλάμη ποὺ βλέπει, ἀλλὰ κανεὶς δὲν μπόρεσε νὰ τοῦ δώσει μία ἀπάντηση. Τότε, κάποιος μάγειρας χριστιανὸς τοῦ εἶπε νὰ βρεῖ ἕναν χριστιανὸ ἅγιο καὶ αὐτὸς θὰ τοῦ πεῖ τί πραγματικὰ σημαίνει. Ἔψαξε καὶ τελικὰ βρῆκε κάποιον ἅγιο ποὺ τοῦ ὑπέδειξαν οἱ ἐναπομείναντες χριστιανοὶ τῆς Πόλης. Ὁ ἅγιος αὐτὸς ἦ- ταν ὁ Γεώργιος (Γεννάδιος) Σχολάρχης. Τὸν ρώτησε λοιπὸν ὁ Μωάμεθ ἂν γνωρίζει νὰ τοῦ ἐξήγηση τί σημαίνει ἡ ἀνοιχτὴ παλάμη ποὺ ἐξακολουθοῦσε νὰ βλέπει μπροστά του. Τοῦ εἶπε ὁ Σχολάρχης ὅτι πρέπει νὰ τοῦ δώσει περιθώριο 7 ἡμερῶν γιὰ νὰ νηστεύσει καὶ νὰ παρακαλέσει τὸ Θεὸ νὰ τοῦ φανερώσει τί σημαίνει, καὶ ἀφοῦ γίνει αὐτό, θὰ ρθει νὰ τοῦ τὸ πεῖ. Πράγματι, μετὰ ἀπὸ 7 ἡ- μέρες ὁ Γεώργιος Σχολάρχης παρουσιάζεται μπροστὰ στὸ Σουλτάνο καὶ τοῦ λέει: ὁ Θεὸς μοῦ εἶπε: Τὰ πέντε ἀνοικτὰ δάκτυλα ποὺ βλέπεις σημαίνουν ὅτι, ἐὰν πέντε ἀληθινοί, πραγματικοὶ χριστιανοὶ βρισκόντουσαν μέσα στὴν Πόλη, ἐσὺ δὲν θὰ τὴν καταλάμβανες ποτέ. Μόλις τὸ ἄκουσε αὐτὸ ὁ Μωάμεθ τρόμαξε καὶ ἀμέσως χάθηκε ἡ ἀνοιχτὴ παλάμη ποὺ ἔβλεπε μπροστά του μέχρι ἐ- κείνη τὴν ὥρα. Πέντε ἀληθινοὶ χριστιανοὶ δὲν ὕπηρχαν μέσα στὴν Κωσταντινούπολη πρὶν αὐτὴ πέσει στὰ χέρια τῶν Ἀγαρηνῶν. Ὁ Θεὸς πάντοτε μετροῦσε πόσους ἐνάρετους

6 ἀνθρώπους ἔχει ἡ κάθε πόλη πρὶν τὴν ἀφήσει νὰ καταστραφεῖ καὶ νὰ ἄρει τὴν προστασία του ἀπὸ αὐτή. Ἡ Κωνσταντινούπολη ἔπεσε. Τὸ σκοτάδι ἁπλώθηκε σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Ἡ ἡμισέληνος ἀνέτειλε κρύβοντας τὸ λαμπρὸ φῶς τοῦ ἡλίου. Ο ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ 6 «Καὶ τώρα ἀδέλφια μου, θυμηθῆτε τὴν πόρνη ποὺ ἱ- στοράει τὸ Βαγγέλιο. Ἕ- να χωράφι ἦταν κι αὐτὴ χιλιοπατημένο ποὺ ἔγινε κοπρώνας. Ἀλλὰ δὲν ἔφταιγε μονάχα ἡ γυναίκα γιὰ τὸ κατάντημά της. Πόρνοι ἤσαντε καὶ ὅσοι πλαγιάσανε μαζί της. Γιατί λοιπὸν εἶναι δίκιο νὰ πομπέψουμε τὴν ἀδύναμη γυναίκα, χωρὶς νὰ πομπέψουμε μαζί της καὶ τοὺς πόρνους ἀγαπητικούς της; Τοῦτο εἶχε στὸ νοῦ του ὁ Χριστός μας ὅταν κάλεσε τὸν ἀκριμάτιστον νὰ πετροβολήσει. Κανένας ὅμως δὲν πετροβόλησε, γιατί κανένας ἀπὸ τοὺς ἀνελέητους αὐτοὺς κριτὲς τῆς πόρνης δὲν ἦταν καθαρός. ὲν εἶναι δικαιοσύνη γιὰ ἕνα κρίμα ποὺ κάνανε δυὸ μαζί, ὁ ἕνας νὰ τὸ πλερώνει κι ὁ ἄλλος νὰ παρασταίνει τὸν κριτὴ καὶ τὸν μπόγια. Ὁ Χριστὸς ὅ- μως μὲ τὸ λόγο ποὺ εἶπε δὲν ἔσωσε μονάχα τὴ ζωὴ μιᾶς πόρνης, ἀλλὰ ἔ- σωσε τὴν ψυχή της. Καὶ δὲν ἔσωσε μονάχα τὴ δική της ψυχή, ἀλλὰ καὶ ἐκείνων ποὺ εἶχαν σηκώσει τὴν πέτρα νὰ τὴν πετροβολήσουν καὶ μόλις ἄκουσαν τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ, ἄφησαν τὶς πέτρες νὰ πέσουν ἀπὸ τὰ χέρια τους. Ὅσες πέτρες πέσανε παρατημένες, τόσο ξαλαφρώσανε τὴν ψυχὴ τοὺς οἱ ἄμυαλοι καὶ ἀνίδεοι ἐκεῖνοι ἄνθρωποι.» ιδαχὴ τοῦ Χριστοφόρου Παπουλάκου. Ὁ Μοναχὸς Χριστόφορος Παναγιωτόπουλος ἢ Παπουλάκος ( ) ἦταν ἕνας νέος ἀπόστολος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅ,τι ἔργο ἔκανε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς στὴ Βόρεια Ἑλλάδα τὸ πραγματοποίησε ὁ Παπουλάκος στὴν Κεντρικὴ Ἑλλάδα. Εἶχε περιοδεύσει σὲ ὅλη τὴν Πελοπόννησο, στὴν Ἀττικὴ καὶ σὲ πολλὰ νησιά, ὅπως στὶς Σπέτσες, στὴν Ὕδρα, στὸν Πόρο καὶ στὴν Ἐλαφόνησο, διδάσκοντας τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ. Οἱ ιδαχές του ἦ- ταν βάλσαμο καὶ ἐλπίδα γιὰ ὅλους. Παντοῦ στηλίτευε τὶς προσπάθειες τῆς ξενόφερτης βαυαρικῆς ἐξουσίας καὶ τῶν προστατῶν αὐτῆς, ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας. Μὲ τὸ λόγο του μεταμόρφωνε τὸ λαό, ὥ- στε νὰ ἐπικρατεῖ ἀγάπη, δικαιοσύνη καὶ συγχώρηση. Ἀπ' ὅπου περνοῦσε ἐξαλειφόταν ἡ ζωοκλοπή, ἡ δενδροκοπία, ἡ ψευδορκία, ἡ πορνεία κ.τ.λ. υστυχῶς, ἡ Κυβέρνηση καὶ διὰ τῶν πιέσεών της ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντέδρασαν στὸ ἔργο του. Στρατὸς καὶ στόλος, ἐκστρατία ὁλόκληρη, ἀπεστάλησαν ἐναντίον τοῦ Παπουλάκου, γιὰ νὰ καταστείλουν τὸ δῆθεν «κίνημά» του. Τελικά, ἐγκλείστηκε στὴ φυλακὴ καὶ κατόπιν, παρόλο ποὺ δὲν δικάστηκε, περιορίστηκε σωματικῶς διὰ βίου, περιφρουρούμενος, σὲ Ἱερὰ Μονὴ στὴ Θήρα καὶ ἀργότερα στὴν Ἄνδρο, ὅ- που καὶ κοιμήθηκε ὀσιακῶς στὶς 18 Ἰανουαρίου 1861.

7 ΝΙΚΗΤΑΙ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1 η σελίδα) ὑπάρχουν τέτοιοι νικηταί; Ὑπάρχουν. Εἶναι οἱ ἥρωες τοῦ πνεύματος. Εἶναι οἱ μάρτυρες καὶ οἱ ὁμολογηταὶ τῆς πίστεως. Εἶναι οἱ γενναῖοι ἀ- θληταὶ τῆς ἀρετῆς, εἶναι οἱ ἅγιοι Πάντες. Ναί, οἱ ἅγιοι Πάντες εἶναι νικηταὶ στὸν πιὸ ὡραῖο καὶ σπουδαῖο ἀγώνα ποὺ καλεῖται νὰ δώση ὁ ἄνθρωπος στὸν κόσμο αὐτό. Νίκησαν τὸν πιὸ μεγάλο καὶ ἐπικίνδυνο ἐχθρό, νίκησαν τὴν ἁμαρτία. Καὶ ἦ- ταν ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νέοι καὶ νέες καὶ μικρὰ ἀκόμα παιδιά. Τὴ νίκησαν μὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Τὴ νίκησαν παίρνοντας δύναμι ἀπὸ τὸ Χριστό. Νὰ μετρήσουμε τοὺς νικήτας αὐτούς; Εἶναι ἀναρίθμητοι. Ἔφτασε ἡ ὥρα τοῦ ἀγώνα ἐνάντια στὴν ὑ- περηφάνεια, στὴν κενοδοξία, στὴν φιλαργυρία, στὴν πορνεία, στὸν θυμό, τὸν φθόνο, τὴν λαιμαργία, τὴν ὀκνηρία καὶ τὴν ἀμέλεια. Ἐμπρὸς λοιπόν! Μᾶς φωνάζει ἡ σάλπιγγα τοῦ ἀγῶνος. Χριστιανοί, ἀγωνισθῆτε ἐναντίον τῶν παθῶν! Νικῆστε μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ τὴν ἁμαρτία, καὶ θὰ εἶστε ἄξιοι τῆς οὐράνιας δόξας. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Ἔρχεται μία εἴδηση ποὺ ἐπιβεβαιώνει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές: «Ὁ Τζῶν Χόλντρευ, ἐπιστημονικὸς σύμβουλος τοῦ Μπαρὰκ Ὀμπάμα, ὑποστη- τοῦ πληθυσμοῦ στὸ ρίζει τὴ μείωση ἕνα δισεκατομμύριο καὶ γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ εἰσάγονται χημικὲς οὐσίες στὴν τροφὴ καὶ στὸ νερὸ μας γιὰ νὰ μᾶς «ξεκάνουν» πρὶν τὴν ὥρα μας. Θὰ πρέπει νὰ ἀ- ναρωτιόμαστε τί συμβαίνει μὲ τὴν πολιτικὴ ἐλὶτ ἀνὰ τὸν πλανήτη. Ἴ- 7 σως δὲν χρειάζονται χημικὲς οὐσίες, γιὰ νὰ μᾶς «ξεκάνουν». Ἡ τεχνητὴ φτώχεια στὸν «τρίτο κόσμο» ἡ ὁποία ἀποδεκατίζει κυρίως τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν (νόμιμων πιὰ) ἐκτρώσεων στὸν «πολιτισμένο» κόσμο, ἀρκοῦν γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τὰ σχέδιά τους! Ἀλλὰ ζεῖ Κύριος ὁ Θεὸς καὶ μπορεῖ νὰ ματαιώσει τὰ σατανοκίνητα σχέδιά τους! (Ὀρθόδοξος Τύπος , σελὶς 9) ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ: ΚΟΡΑΝΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Ι ΙΟ ΠΡΑΓΜΑ Ὁ Πάπας τῆς Ρώμης Φραγκίσκος, μιλώντας στὶς 3 Ἰουνίου ἀπὸ τὸν κλασικὸ ἐξώστη τοῦ Βατικανοῦ στὸ κοινὸ ποὺ βρίσκονταν στὴν πλατεία τοῦ Ἅγιου Πέτρου, δήλωσε μὲ ξεκά- πὼς θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἁγία θαρο τρόπο Βίβλος εἶναι τό ἴδιο πράγμα μὲ τὸ Κοράνι τῶν μουσουλμάνων. Ὁ ἀρχηγὸς τῶν παπικῶν ὅμως δὲν ἀρκέστηκε σὲ αὐτὴ τὴν δήλωση. Προχώρησε ἀκόμα περισσότερο ἰσχυριζόμενος πὼς ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Γιαχβὲ καὶ ὁ Ἀλλάχ, εἶναι τό ἴδιο πράγμα, δηλαδὴ διαφορετικὰ ὀνόματα τοῦ ἴδιου Θεοῦ. Φυσικὰ ὕπηρξε καὶ ἡ οἰκουμενιστικὴ στήριξη αὐτῶν τῶν πρωτοφανῶν ἀναφορῶν, πὼς ἐπὶ χρόνια ὁ πόλεμος χώρισε τοὺς ἀνθρώπους διάφορων θρησκειῶν καὶ τώρα ἦρθε ἡ ὥρα της «ἑνότητας» καὶ τῆς σύγκλισης τῶν

8 θρησκευτικῶν δογμάτων. (Πηγή: defencenet.gr). Σχόλιο: Τί σχέση καὶ ὁμοιότητα ἔχει τὸ Κοράνι, τὸ ὁποῖο βασίζεται στὸ μίσος καὶ τὴ βία (π.χ. Κοράνι, 8:12 «Θὰ σπείρω τὸν τρόμο στὶς καρδιὲς τῶν Ἄπιστων: τσακίστε τοὺς λαιμούς τους, καὶ σακατέψτε τὰ ἀκροδάχτυλά τους.») μὲ τὴ διδασκαλία τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας: (Λκ. 6,27) «Νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας, νὰ ἀγαθοποιεῖτε σὲ ἐκείνους ποὺ σᾶς μισοῦν, νὰ εὐλογεῖτε ἐκείνους ποὺ σᾶς καταρῶνται καὶ νὰ προσεύχεσθε γιὰ ἐκείνους ποὺ σᾶς βλάπτουν.» Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ Χριστὸς καὶ ὁ Ἀλλάχ, ποὺ πρεσβεύουν τὰ ἀντίθετα, νὰ εἶναι ὁ ἴδιος Θεὸς μὲ ἄλλο ὄνομα; Πόσο πιὸ ξεκάθαρα πρέπει νὰ μιλήσει ὁ Πάπας γιὰ νὰ καταλάβει κανεὶς ὅ- τι τὰ σχέδιά του εἶναι ἀντιχριστιανικὰ καὶ σατανοκίνητα; ΠΟΙΟΣ ΕΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ Ἕνας χωρικὸς εἶχε προσκληθεῖ σὲ ἕνα συμπόσιον. Καθόταν στὸ τραπέζει ἀνάμεσα σὲ ἄλλους προσκεκλημένους ὑψηλῆς κοινωνικῆς τάξης. Τὸ γεύμα ἄρχισε χωρὶς κανένας νὰ αἰσθανθεῖ τὴν ἀνάγκη νὰ προσευχηθεῖ. Μόνο ὁ χωρικὸς ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ σιωπηλὰ εὐχαρίστησε τὸν Θεό. Τότε ἕνας ἀπὸ τοὺς καλεσμένους στὸ τραπέζι, βέβαιος γιὰ τὴν ὑπεροχὴ τοῦ ἑαυτοῦ του, εἶπε εἰρωνικά: «Ἀγαπητὲ φίλε, ἐσεῖς στὴν ὕπαιθρο διατηρεῖτε ἀκόμα τὴν συνήθεια νὰ προσεύχεσθε». «Ὄχι», ἀπάντησε ὁ χωρικός, «δὲν μπορῶ νὰ τὸ πῶ αὐτό». «Ώ!», εἶπε ὁ ἄλλος μὲ θριαμβευτικὸ τόνο, «τότε ἴσως μόνο οἱ γέροι νὰ προσεύχονται καὶ οἱ καθυστερημένοι». «ὲν εἶναι ἔτσι», ἦ- ταν ἡ ἀπάντηση. «Κοιτάξτε, στὸ σταῦλο μου ἔχω μιὰ γουρούνα μὲ ἑ- πτὰ γουρουνάκια. Κι αὐτὰ δὲν προσεύχονται. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ τὰ τετράποδα, καθένας μας εὐχαριστεῖ τὸν ημιουργὸ γιὰ τὴν τροφὴ καὶ τὸ νερὸ ποὺ μᾶς δίνει». Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη ὁ ἄνθρωπος τῆς πόλης σταμάτησε νὰ τὸν ἐνοχλεῖ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ : π.μ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεμαχίου Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ Ἁγίου Λειψάνου πρωὶ ἀνοικτὰ Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 μ.μ Μεσημέρι κλειστὰ (τὸν μήνα Ἰούνιο) ἀπόγευμα ἀνοικτὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΓΈΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001 - Γέροντα, τα ζώα πώς καταλαβαίνουν την καλωσύνη ενός άνθρωπου; -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος (Στα αποσπάσματα που ακολουθούν σκιαγραφούνται τα πορτρέτα δύο ηρωίδων του μυθιστορήματος. Οι τίτλοι των «κεφαλαίων» είναι της μεταφράστριας) ΛΙΟΥΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 180 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - maioc 2012 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα