εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι καὶ μὲ ἀ- νυπομονησία θὰ περιμένουν νὰ ἀ- κούσουν ἐὰν νίκησε ἡ δική τους ὁ- μάδα. Νίκησε; Ώ, τότε θὰ ἐκδηλώσουν τὴ χαρά τους, θὰ κάνουν καὶ διαδήλωσι ἀκόμα καὶ θὰ τρέχουν στοὺς δρόμους καὶ θὰ φωνάζουν καὶ θὰ ταράζουν ὅλη τὴν πόλι Τί μανία, τί τρέλλα! Ἀλλὰ αὐτὲς οἱ νίκες στὰ γήπεδα εἶναι μικρὲς καὶ ἀ- σήμαντες. Ὑπάρχουν ὅμως ἄλλου εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες νίκες, ποὺ εἶχαν προσέξει καὶ ἐκτιμήσει οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, οἱ Ἕλληνες. Ἀ- γαποῦσαν τὸν ἀθλητισμό. Τιμοῦσαν τοὺς ἀθλητᾶς. Τοὺς τιμοῦσαν ὄχι ὅ- μως μὲ λεφτά, ὅπως σήμερα, ποὺ μὲ ἕνα καντάρι χρυσάφι ἀγοράζουν τὰ πόδια τῶν ποδοσφαιριστῶν ποὺ θεωροῦνται ἄσσοι στὴν μπάλλα. Τοὺς τιμοῦσαν μὲ ἕνα στεφάνι ἀπὸ φύλλα ἐλιᾶς. Ἀγαποῦσαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἕναν ἀθλητισμό, ποὺ γύμναζε ὄχι μόνο τὰ πόδια, ἀλλὰ ὁ- ΝΙΚΗΤΑΙ! 1 λόκληρο τὸ κορμί. Καὶ ὁ σκοπὸς τους ἤτανε νὰ ἔχουν γερὰ κορμιά, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ὑπερασπίζουν τὴν πατρίδα τους σὲ καιρὸ πολέμου. Αὐτὸς ἦταν ὁ ἑλληνικὸς ἀθλητισμός, ἕνας ἀθλητισμὸς ἄξιος προσοχῆς καὶ μιμήσεως, τουλάχιστον ἀπὸ μᾶς τοὺς Ἕλληνες, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ γυμναζώμαστε κατὰ τὰ ἀρχαία πρότυπα, καὶ ὄχι νὰ μιμούμεθα ὅ,τι μᾶς σερβίρουν οἱ ξένοι λαοί, ποὺ κι αὐτὸ τὸν ἀθλητισμὸ τοὺς τὸν ἔκαναν ἐμπόριο καὶ ἐκμετάλλευσι. Ἀλλὰ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὶς σωματικὲς ἀ- σκήσεις οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἐκτιμοῦσαν κάτι ἄλλο. Ὡς ἀνώτερη νίκη, εἶχαν τὴ νίκη τῆς ἀρετῆς. ικό τους ρητὸ ἦταν: «Ὕψιστη νίκη εἶναι νὰ νικᾶς τὸν ἑαυτό σου». Ἀλλὰ ποιὸς εἶνε ὁ ἐαυτός μας ποῦ πρέπει νὰ νικήσουμε; Εἶναι ὁ διεφθαρμένος ἐαυτός μας, οἱ κακίες μας, τὰ ἐλαττώματά μας, τὰ πάθη. Θεωρεῖτε εὔκολο νὰ νικήση ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του; Νίκησε λοιπὸν τὶς κακίες, τὰ ἐλαττώματά σου, τὰ πάθη σου καὶ τότε θὰ εἶσαι νικητής, ἄξιος νὰ πάρης τὸ στεφάνι τῆς δόξης. Ἀλλὰ (Συνέχεια στὴν 7 η σελίδα)

2 ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ Η ΣΙΓΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Χριστὸς Ἀ- νέστη πάτερ Ὁ Ἱερομόναχος Χρισκολα Ραφαήλ. Στὶς 4 Μαρ- τίου μπῆκα στόδουλος Καπέτας, Γέροντας στὸ νοσοκο- τοῦ Ἰβηρί- μεῖο Γενηματά. Ἤμουν τικου Κελλιοῦ Ἅγιων χάλια, ἔχω Πέ- πρόβλημα στὰ τρου καὶ νεφρά μου καὶ Ὀνούφριου, εἶπαν οἱ γιατροὶ διηγή- εἶναι δύ- θηκε γιὰ τὴν πρώτη του συνάντηση τὰ πράγματα, λόγω ἡλικίας μὲ τὸν πατέρα Παΐσιο. «Ἀκούγαμε μου 77 χρόνων ποὺ εἶμαι, δὲν θὰ ἔ- γιὰ τὸν Γέροντα ὅτι μιλᾶ μὲ τὰ ζῶα χω ἀποτελέσματα καὶ θὰ καταλήξω καὶ τὰ πουλιά, ὅτι πιάνει τὰ φίδια σὲ αἱμοκάθαρση καὶ παίρνω βαρεία μὲ τὰ χέρια του, ἀλλὰ ἐγὼ προσωπικὰ φάρμακα κορτιζόνη καὶ ἄλλα. Βγῆκα δὲν τὰ πίστευα. Θεωροῦσα ὅτι ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο καὶ μοῦ εἶπαν εἶναι λόγια τοῦ κόσμου καὶ λέγον- κάθε ἑβδομάδα νὰ πηγαίνω. ταν γιὰ νὰ ἀποκτήσει ὁ Γέροντας ἀ- Μοῦ εἶπε τὸ παιδί μου, θὰ ἀντέξεις κόμα καὶ φήμη. Ὅταν ἀποφοίτησα νὰ πᾶμε καὶ φέτος στὸν Ἅγιο Ραφα- ἀπὸ τὴν Ἀθωνιάδα, τὸ 1971, ἀρχὲς ὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθώνα Ἰουλίου, μὲ ἕναν πνευματικὸ ἀδελφό γιὰ νὰ παραγγείλω τοὺς ἄρτους. μου ὀνόματι Κωνσταντῖνο Λύ- Τῆς εἶπα ναί. Ἀνέβηκα σιγὰ-σιγὰ τρα, ἀπὸ τὴν Κατερίνη, ἐπισκεφθήκαμε στὸ Βράχο καὶ προσκύνησα. Κάνω τὸν Γέροντα στὸ κελλὶ τοῦ Τί- τὸ σταυρό μου καὶ γυρίζω τὸ βλέμμα μιου Σταυροῦ. Φθάσαμε ἐκεῖ τὸ μου στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, καὶ βλέ- πρωί, γύρω στὶς ἐννιάμισυ ἡ ὥρα, πω τὰ μάτια του νὰ μεγαλώνουν καὶ μᾶς ὑποδέχθηκε ὁ Γέροντας στὸ καὶ νὰ μὲ κοιτάζουν δεξιὰ καὶ ἀριστερά, ὑπαίθριο Ἀρχονταρίκι, στὴν ἐλιά. καὶ εἶπα, κάτι θὰ μοῦ συμβῆ Ἀφοῦ μᾶς κέρασε ἀπὸ ἕνα ξερὸ σύ- καλό. Στὶς 17 Ἀπριλίου 2015 πῆγα κο καὶ δυὸ-τρία φουντούκια καὶ νεράκι, γιὰ ἐξέταση, καὶ οἱ γιατροὶ βλέπουν ἄρχισε νὰ μᾶς ὁμιλεῖ γιὰ διά- τὶς ἐξετάσεις μου καὶ λέει ὁ Γιατρός, φορα πνευματικὰ θέματα. Ἡ περιοχὴ τὰ στοιχεῖα εἶναι τῆς κυρίας. Οἱ ἐξετάσεις εἶχε πολλὰ πουλιά, κυρίως ἀηδό- ὅμως δὲν δείχνουν τίποτα. νια, τὰ ὁποῖα κελαηδοῦσαν καὶ ἦ- Μείνανε ἄφωνοι γιατί περιμένανε ταν κουραστικά. Μᾶς δυσκόλευαν τὰ χειρότερα καὶ πάω καλὰ μὲ τὴ στὴ συζήτηση. Ὅποτε, σὲ μιὰ στιγμὴ βοήθεια τῶν Ἅγιων, ποὺ τοὺς ἔχω ἀκοῦμε τὸν Γέροντα νὰ λέει προστάτες καὶ σταυρώνομε κάθε μέρα Κοπάστε (δὲν εἶπε σωπάστε) εὐλο- μὲ τὸ λαδάκι τους. γημένα, ἀφοῦ βλέπετε ὅτι ἔχω συζή- Φιλῶ μὲ σεβασμὸ τὸ χέρι σας. τηση. Ὅταν τελειώσω ἐγώ, τότε νὰ Μ.Ζ. ἀρχίσετε ἐσεῖς. Αὐτομάτως τὰ που- 2

3 λιὰ «κόπασαν», χωρὶς νὰ κουνηθοῦν καθόλου ἀπὸ τὴ θέση τους. Τόσο ἐντυπωσιασθήκαμε ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτό, ὥστε ἀδυνατούσαμε στὴ συνέχεια νὰ παρακολουθήσουμε τὴ συζήτηση. Αὐτὸ ἦταν καὶ μιὰ μυστικὴ ἀπάντηση σὲ μένα προσωπικά, ποὺ εἶχα αὐτὴν τὴν ἀμφιβολία γιὰ τὸν Γέροντα. Ἂς μὲ συγχωρέσει καὶ ζητῶ νὰ ἔχω τὴν εὐχή του». (Βίος Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου) «ΖΗΤΩ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» 3 Ὁ Φιλέλληνας καὶ ἥρωας Ἰταλὸς Στρατηγὸς Σανταρόζα συνομιλεῖ μὲ τοὺς Παπαφλέσσα καὶ Γ. Κουντουριώτη: - Γιὰ ποιὸν λόγο φέρατε τὴν συστατικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Μαυροκορδάτου; Σανταρόζα: Ζήτησα τὴ συνηγορία τοῦ Μαυροκορδάτου, διότι φοβόμουν μήπως δὲν γίνω ἀποδεκτός. Σᾶς πληροφορῶ ὅτι φθάνετε σὲ ἄσχημη στιγμή. Ἡ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς προσφέρει καμμιὰ ἀ- μοιβὴ γιὰ τὶς ὑπηρεσίες σας. Σανταρόζα: Γνωρίζω ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀ- νάγκη καὶ τοῦ τελευταίου στρατιώτη καὶ δὲν θὰ δεχόμουν καμμιὰ ἀ- μοιβὴ γιὰ τὶς ὑπηρεσίες μου. Ἡ Ἑλλάδα σᾶς εὐχαριστεῖ, ἀλλὰ μένει νὰ τακτοποιηθεῖ ἕνα σοβαρὸ ζήτημα. Βλέπω ὅτι φέρετε στολὴ μὲ βαθμὸ ἀξιωματικοῦ. Ποιὸν βαθμὸ ζητᾶτε νὰ καταλάβετε στὸν ἑλληνικὸ στρατό; Σανταρόζα: Τὸν βαθμὸ τοῦ στρατιώτη. Τοῦ ἁπλοῦ στρατιώτη; Μὰ δὲν εἶσθε ἀξιωματικός; Σανταρόζα: Μάλιστα, στὴν πατρίδα μου εἶμαι ἀξιωματικός, τὸν βαθμὸν αὐτὸν τὸν ἀπέκτησα, ἀφοῦ γνώρισα τὴν κακουχία καὶ τὴ δυστυχία τοῦ στρατιώτη, τὴν πείνα, τὸν τραυματισμὸ καὶ τὴ φυλακή, καὶ καμμιά κακουχία στρατιώτη δὲν μοῦ εἶναι ἄγνωστη. Τὴ στιγμὴ αὐτὴ ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ στρατιῶτες καὶ παρακαλῶ νὰ μὲ δεχθεῖτε ὡς ἁπλὸ στρατιώτη. Καὶ τί βαθμὸ εἴχατε στὴν πατρίδα σας; Σανταρόζα: Στρατηγὸς καὶ ὑπουργὸς τῶν στρατιωτικῶν. (κατάπληκτος ὁ Παπαφλέσσας τὸν ρώτησε) - Καὶ πῶς ὀ- νομάζεσθε; Σανταρόζα: Σαντόρε Σανταρόζα. Ἀφοῦ μὲ δεχθήκατε, σᾶς παρακαλῶ νὰ μὲ στείλετε στὴ Σφακτηρία, διότι ὁ Μαυροκορδάτος μὲ πληροφόρησε ὅτι χρειάζονται ἄνδρες ἐκεῖ. (Ο Γ. Κουντουριώτης κατακόκκινος ἀπὸ συγκίνηση καὶ ντροπὴ ἀγκάλιασε τὸν Σανταρόζα). Ἐπίλογος: Τὴν 7 η Μαΐου 1825 ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἄμυνας τῆς Σφακτηρίας Ἀναγνωσταρᾶς ζήτησε ἐνισχύσεις. Μεταξὺ τῶν 100 ἀνδρῶν ποὺ πῆγαν ἐκεῖ ἦταν καὶ ὁ Σανταρόζα. Τὴν ἑπόμενη ὁ Ἰμπραὴμ κατέλαβε τὴν Σφακτηρία. Ὁ Σανταρόζα βαριὰ τραυματισμένος συνέχισε νὰ μάχεται ἕως ὅτου τὸν σκότωσε Αἰγύπτιος στρατιώτης. Αὐτὸς ψάχνοντας τὸ νεκρὸ σῶμα γιὰ χρήματα βρῆκε τὴ σφραγίδα τοῦ ὑπουργοῦ τῶν στρατιωτικῶν τῆς Ἰταλίας Σαντόρε Σανταρόζα. Ἀπὸ τὴν σφραγίδα αὐτὴ βεβαιώθηκε γιὰ τὸ τέλος του ὁ φίλος του Καλένιο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἔρθει στὴν Ἑλλάδα μαζὶ μὲ τὸν Σαν-

4 ταρόζα. Στὴ Σφακτηρία στήθηκε μνημεῖο πρὸς τιμὴ τῶν ἀγωνιστῶν, ὅπου εἶναι γραμμένο καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Σανταρόζα. (Παρακαταθήκη, τεῦχος 94, σελὶς 11) Η ΑΝΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ 4 Ἡ ἀναίδεια καὶ ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ εἶναι χαρακτηριστικὰ συμπεριφορᾶς ποὺ ἱστορικὰ ἐκδηλώνονται πάντα σὲ περιόδους κοινωνικῆς κρίσης, κατάρρευσης καὶ παρακμῆς. Ἡ ἀναίδεια ἐκφράζει τὴν ἀναισχυντία, τὴν ξεδιαντροπιά, τὴν ἔλλειψη κάθε συστολῆς, τὴν ἀπουσία τῆς αἰδοῦς (τῆς ἐντροπῆς, τοῦ σεβασμοῦ). Τὸ ἐ- ρώτημα σήμερα εἶναι πῶς μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἀκλόνητος καὶ ἀλώβητος ἕ- νας ἄνθρωπος, μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν καθημερινὰ καὶ ποιὸς καὶ πῶς μπορεῖ νὰ ἀναλάβει τὴν καθοδήγηση καὶ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων ἀνθρώπων, ὅταν τὰ πάντα γύρω του ἀμφισβητοῦνται, ὅταν ἡ ἴδια ἡ Πολιτεία δὲ σέβεται τοὺς πολίτες, ὅταν οἱ πολίτες γίνονται συμφεροντολόγοι καὶ ἀτομιστές, ὅταν οἱ μικροὶ ἀ- σεβοῦν καὶ ἐπικρίνουν τοὺς μεγάλους, μὲ συνέπεια νὰ συντηρεῖται ἕ- νας φαῦλος κύκλος ἀσυνεννοησίας, ἀναισχυντίας καὶ παντελοῦς ἔλλειψης σεβασμοῦ τοῦ ἑνὸς πρὸς τὸν ἄλλον. Ἀσφαλῶς, δὲν ὑπάρχουν εὔκολες συνταγές. Ὁ σεβασμὸς ξεκινάει ἀπὸ τὸ σπίτι. Ἀπὸ τὴν οἰκογένεια. Γιατί ἀποτελεῖ ἔμφυτο χαρακτηριστικὸ τοῦ ἀνθρώπου, μιὰ ἀγαθὴ καὶ βαθιὰ προαίρεση, ποὺ χρειάζεται νὰ σκύψεις μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη, νὰ τὴν ποτίσης μὲ τὰ θεία νάματα καὶ νὰ τὴν ἀνασύρεις στὴν ἐπιφάνεια ἀκμαία καὶ ἀειθαλῆ (μὲ θάρρος). Πρώτιστα, οἱ γονεῖς ὀφείλουν νὰ ἐκδηλώνουν ἔμπρακτα τὸ σεβασμὸ μεταξύ τους καὶ πρὸς τὰ παιδιά, μέσα ἀπὸ ἐκδηλώσεις στοργῆς, ἀγάπης καὶ ἀλληλοκατανόησης, νὰ εἶναι πράγματι ἐκεῖ, ψυχὴ τὲ καὶ σώματι, ὄχι μὲ ἐντολὲς καὶ παραινέσεις μέσα ἀπὸ τὸ κινητὸ τηλέφωνο ἢ ὕ- στερα ἀπὸ μία σύντομη διακοπὴ ἀ- πὸ τὴν ἐνασχόλησή τους μὲ τὸ διαδίκτυο. (Σύνδεσμος, τεῦχ. 496, σελ. 50) ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΑ Στὴ φρικτὴ ἐποχὴ τῆς ἀποστασίας τῶν ἔσχατων ἔφτασαν οἱ ἄνθρωποι στὴν ἔσχατη κατάντια νὰ μὴ λειτουργοῦν οὔτε μὲ τὰ ἔνστικτά τους. Κλασσικὸ παράδειγμα τὸ ὁλοένα καὶ περισσότερο διογκούμενο φαινόμενο τῆς γονικῆς ἀσπλαχνίας. «Μητέρες» κάνουν ἔκτρωση ἐλαφρὰ τὴ καρδία, σὰν νὰ ἔκοψαν τὰ μαλλιά τους! Πετοῦν τὰ ἀνεπιθύμητα νεογέννητα στὰ σκουπίδια, σὰν ἄ- χρηστα καὶ ἐπιβλαβῆ ἀπορρίματα! «Πατέρες» καὶ «μητέρες» ἐγκαταλείπουν σύζυγο καὶ παιδιὰ γιὰ τὰ «μάτια» τῶν ἐρωμένων τους! Αὐτὰ στὸν «κόσμο» τῶν ἀνθρώπων, γιατί στὸν «κόσμο» τῶν ζώων τὰ πράγματα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικά, διότι τουλάχιστον, αὐτὰ λειτουργοῦν καὶ συμπεριφέρονται σύμφωνα μὲ τὰ ἔνστικτά τους, ποὺ τὰ προίκισε ὁ ημιουργὸς γιὰ νὰ ἐπιβιώνουν! Ἕνα πρόσφατο γεγονὸς σόκαρε κυριολεκτικά. Στὴ Χιλὴ προκλήθηκε μία με-

5 γάλη πυρκαγιά, ἡ ὁποία ἀποτέφρωσε μία τεράστια περιοχή. Ἀνάμεσα στὶς φονικὲς φλόγες βρέθηκε μία σκυλίτσα μὲ τὰ κουτάβια της. Βλέποντας τὸν κίνδυνο, ἔσκαψε μὲ τὰ νύχια της βαθὺ λάκκο, ὅπου τὰ ἔβαλε καὶ τὰ κάλυψε μὲ τὸ σῶμα της γιὰ νὰ τὰ προστατέψει. Τελικὰ τὰ ἔσωσε, μὲ σοβαρὰ ἐγκαύματα γιὰ τὴν ἴ- δια. Οἱ πυροσβέστες δὲν πίστευαν στὰ μάτια τους, βλέποντας τὴ χαρὰ τῆς σκύλας μάνας, ποὺ σώθηκαν τὰ «παιδιά» της, παρὰ τοὺς ἀφόρητους πόνους της! Ἔρχονται, δυστυχῶς, τὰ ἄλογα ζῶα, γιὰ νὰ μᾶς διδάξουν τὴν ἀνθρωπιά, τὴν ὁποία ἐμεῖς θυσιάσαμε στὸν εἰδωλολατρικὸ βωμὸ τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ μας. ΟΥΤΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Μετὰ ἀπὸ τὴν πτώση τῆς Βασιλεύουσας ὁ Μωάμεθ ὁ Β ἐγκαταστάθηκε στὸ «ἱερὸν παλάτιον» τοῦ Κωνσταντίνου. Χαρούμενος καὶ ἐνθουσιασμένος γιὰ τὸ μεγάλο στρατηγικὸ κατόρθωμα τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης, παρέθεσε πλούσιο γεῦμα στοὺς στρατηγοὺς καὶ ἀξιωματούχους του. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ γεύματός τους ὅμως, ξαφνικὰ πρόσεξε σὲ ἕναν τοῖχο τοῦ δωματίου νὰ 5 ἐμφανίζεται μία παλάμη μὲ ἀνοιχτὰ τὰ πέντε δάκτυλά της πρὸς αὐτόν. Πάγωσε ἀπὸ τὸν φόβο του καὶ ρώτησε τοὺς ἄλλους συνδαιτημόνες του ἐὰν τὴν βλέπουν καὶ αὐτοί. Αὐτοὶ τοῦ εἶπαν ὅτι τὴν βλέπουν, ἀλλὰ δὲν ξέρουν τί μπορεῖ νὰ σημαίνει. Ρώτησε λοιπὸν τοὺς μάγους καὶ σοφοὺς ποὺ εἶχε στὴν ὑπηρεσία του νὰ τοῦ ἑρμηνεύσουν τί σημαίνει ἡ ἀνοιχτὴ παλάμη ποὺ βλέπει, ἀλλὰ κανεὶς δὲν μπόρεσε νὰ τοῦ δώσει μία ἀπάντηση. Τότε, κάποιος μάγειρας χριστιανὸς τοῦ εἶπε νὰ βρεῖ ἕναν χριστιανὸ ἅγιο καὶ αὐτὸς θὰ τοῦ πεῖ τί πραγματικὰ σημαίνει. Ἔψαξε καὶ τελικὰ βρῆκε κάποιον ἅγιο ποὺ τοῦ ὑπέδειξαν οἱ ἐναπομείναντες χριστιανοὶ τῆς Πόλης. Ὁ ἅγιος αὐτὸς ἦ- ταν ὁ Γεώργιος (Γεννάδιος) Σχολάρχης. Τὸν ρώτησε λοιπὸν ὁ Μωάμεθ ἂν γνωρίζει νὰ τοῦ ἐξήγηση τί σημαίνει ἡ ἀνοιχτὴ παλάμη ποὺ ἐξακολουθοῦσε νὰ βλέπει μπροστά του. Τοῦ εἶπε ὁ Σχολάρχης ὅτι πρέπει νὰ τοῦ δώσει περιθώριο 7 ἡμερῶν γιὰ νὰ νηστεύσει καὶ νὰ παρακαλέσει τὸ Θεὸ νὰ τοῦ φανερώσει τί σημαίνει, καὶ ἀφοῦ γίνει αὐτό, θὰ ρθει νὰ τοῦ τὸ πεῖ. Πράγματι, μετὰ ἀπὸ 7 ἡ- μέρες ὁ Γεώργιος Σχολάρχης παρουσιάζεται μπροστὰ στὸ Σουλτάνο καὶ τοῦ λέει: ὁ Θεὸς μοῦ εἶπε: Τὰ πέντε ἀνοικτὰ δάκτυλα ποὺ βλέπεις σημαίνουν ὅτι, ἐὰν πέντε ἀληθινοί, πραγματικοὶ χριστιανοὶ βρισκόντουσαν μέσα στὴν Πόλη, ἐσὺ δὲν θὰ τὴν καταλάμβανες ποτέ. Μόλις τὸ ἄκουσε αὐτὸ ὁ Μωάμεθ τρόμαξε καὶ ἀμέσως χάθηκε ἡ ἀνοιχτὴ παλάμη ποὺ ἔβλεπε μπροστά του μέχρι ἐ- κείνη τὴν ὥρα. Πέντε ἀληθινοὶ χριστιανοὶ δὲν ὕπηρχαν μέσα στὴν Κωσταντινούπολη πρὶν αὐτὴ πέσει στὰ χέρια τῶν Ἀγαρηνῶν. Ὁ Θεὸς πάντοτε μετροῦσε πόσους ἐνάρετους

6 ἀνθρώπους ἔχει ἡ κάθε πόλη πρὶν τὴν ἀφήσει νὰ καταστραφεῖ καὶ νὰ ἄρει τὴν προστασία του ἀπὸ αὐτή. Ἡ Κωνσταντινούπολη ἔπεσε. Τὸ σκοτάδι ἁπλώθηκε σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Ἡ ἡμισέληνος ἀνέτειλε κρύβοντας τὸ λαμπρὸ φῶς τοῦ ἡλίου. Ο ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ 6 «Καὶ τώρα ἀδέλφια μου, θυμηθῆτε τὴν πόρνη ποὺ ἱ- στοράει τὸ Βαγγέλιο. Ἕ- να χωράφι ἦταν κι αὐτὴ χιλιοπατημένο ποὺ ἔγινε κοπρώνας. Ἀλλὰ δὲν ἔφταιγε μονάχα ἡ γυναίκα γιὰ τὸ κατάντημά της. Πόρνοι ἤσαντε καὶ ὅσοι πλαγιάσανε μαζί της. Γιατί λοιπὸν εἶναι δίκιο νὰ πομπέψουμε τὴν ἀδύναμη γυναίκα, χωρὶς νὰ πομπέψουμε μαζί της καὶ τοὺς πόρνους ἀγαπητικούς της; Τοῦτο εἶχε στὸ νοῦ του ὁ Χριστός μας ὅταν κάλεσε τὸν ἀκριμάτιστον νὰ πετροβολήσει. Κανένας ὅμως δὲν πετροβόλησε, γιατί κανένας ἀπὸ τοὺς ἀνελέητους αὐτοὺς κριτὲς τῆς πόρνης δὲν ἦταν καθαρός. ὲν εἶναι δικαιοσύνη γιὰ ἕνα κρίμα ποὺ κάνανε δυὸ μαζί, ὁ ἕνας νὰ τὸ πλερώνει κι ὁ ἄλλος νὰ παρασταίνει τὸν κριτὴ καὶ τὸν μπόγια. Ὁ Χριστὸς ὅ- μως μὲ τὸ λόγο ποὺ εἶπε δὲν ἔσωσε μονάχα τὴ ζωὴ μιᾶς πόρνης, ἀλλὰ ἔ- σωσε τὴν ψυχή της. Καὶ δὲν ἔσωσε μονάχα τὴ δική της ψυχή, ἀλλὰ καὶ ἐκείνων ποὺ εἶχαν σηκώσει τὴν πέτρα νὰ τὴν πετροβολήσουν καὶ μόλις ἄκουσαν τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ, ἄφησαν τὶς πέτρες νὰ πέσουν ἀπὸ τὰ χέρια τους. Ὅσες πέτρες πέσανε παρατημένες, τόσο ξαλαφρώσανε τὴν ψυχὴ τοὺς οἱ ἄμυαλοι καὶ ἀνίδεοι ἐκεῖνοι ἄνθρωποι.» ιδαχὴ τοῦ Χριστοφόρου Παπουλάκου. Ὁ Μοναχὸς Χριστόφορος Παναγιωτόπουλος ἢ Παπουλάκος ( ) ἦταν ἕνας νέος ἀπόστολος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅ,τι ἔργο ἔκανε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς στὴ Βόρεια Ἑλλάδα τὸ πραγματοποίησε ὁ Παπουλάκος στὴν Κεντρικὴ Ἑλλάδα. Εἶχε περιοδεύσει σὲ ὅλη τὴν Πελοπόννησο, στὴν Ἀττικὴ καὶ σὲ πολλὰ νησιά, ὅπως στὶς Σπέτσες, στὴν Ὕδρα, στὸν Πόρο καὶ στὴν Ἐλαφόνησο, διδάσκοντας τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ. Οἱ ιδαχές του ἦ- ταν βάλσαμο καὶ ἐλπίδα γιὰ ὅλους. Παντοῦ στηλίτευε τὶς προσπάθειες τῆς ξενόφερτης βαυαρικῆς ἐξουσίας καὶ τῶν προστατῶν αὐτῆς, ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας. Μὲ τὸ λόγο του μεταμόρφωνε τὸ λαό, ὥ- στε νὰ ἐπικρατεῖ ἀγάπη, δικαιοσύνη καὶ συγχώρηση. Ἀπ' ὅπου περνοῦσε ἐξαλειφόταν ἡ ζωοκλοπή, ἡ δενδροκοπία, ἡ ψευδορκία, ἡ πορνεία κ.τ.λ. υστυχῶς, ἡ Κυβέρνηση καὶ διὰ τῶν πιέσεών της ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντέδρασαν στὸ ἔργο του. Στρατὸς καὶ στόλος, ἐκστρατία ὁλόκληρη, ἀπεστάλησαν ἐναντίον τοῦ Παπουλάκου, γιὰ νὰ καταστείλουν τὸ δῆθεν «κίνημά» του. Τελικά, ἐγκλείστηκε στὴ φυλακὴ καὶ κατόπιν, παρόλο ποὺ δὲν δικάστηκε, περιορίστηκε σωματικῶς διὰ βίου, περιφρουρούμενος, σὲ Ἱερὰ Μονὴ στὴ Θήρα καὶ ἀργότερα στὴν Ἄνδρο, ὅ- που καὶ κοιμήθηκε ὀσιακῶς στὶς 18 Ἰανουαρίου 1861.

7 ΝΙΚΗΤΑΙ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1 η σελίδα) ὑπάρχουν τέτοιοι νικηταί; Ὑπάρχουν. Εἶναι οἱ ἥρωες τοῦ πνεύματος. Εἶναι οἱ μάρτυρες καὶ οἱ ὁμολογηταὶ τῆς πίστεως. Εἶναι οἱ γενναῖοι ἀ- θληταὶ τῆς ἀρετῆς, εἶναι οἱ ἅγιοι Πάντες. Ναί, οἱ ἅγιοι Πάντες εἶναι νικηταὶ στὸν πιὸ ὡραῖο καὶ σπουδαῖο ἀγώνα ποὺ καλεῖται νὰ δώση ὁ ἄνθρωπος στὸν κόσμο αὐτό. Νίκησαν τὸν πιὸ μεγάλο καὶ ἐπικίνδυνο ἐχθρό, νίκησαν τὴν ἁμαρτία. Καὶ ἦ- ταν ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νέοι καὶ νέες καὶ μικρὰ ἀκόμα παιδιά. Τὴ νίκησαν μὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Τὴ νίκησαν παίρνοντας δύναμι ἀπὸ τὸ Χριστό. Νὰ μετρήσουμε τοὺς νικήτας αὐτούς; Εἶναι ἀναρίθμητοι. Ἔφτασε ἡ ὥρα τοῦ ἀγώνα ἐνάντια στὴν ὑ- περηφάνεια, στὴν κενοδοξία, στὴν φιλαργυρία, στὴν πορνεία, στὸν θυμό, τὸν φθόνο, τὴν λαιμαργία, τὴν ὀκνηρία καὶ τὴν ἀμέλεια. Ἐμπρὸς λοιπόν! Μᾶς φωνάζει ἡ σάλπιγγα τοῦ ἀγῶνος. Χριστιανοί, ἀγωνισθῆτε ἐναντίον τῶν παθῶν! Νικῆστε μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ τὴν ἁμαρτία, καὶ θὰ εἶστε ἄξιοι τῆς οὐράνιας δόξας. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Ἔρχεται μία εἴδηση ποὺ ἐπιβεβαιώνει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές: «Ὁ Τζῶν Χόλντρευ, ἐπιστημονικὸς σύμβουλος τοῦ Μπαρὰκ Ὀμπάμα, ὑποστη- τοῦ πληθυσμοῦ στὸ ρίζει τὴ μείωση ἕνα δισεκατομμύριο καὶ γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ εἰσάγονται χημικὲς οὐσίες στὴν τροφὴ καὶ στὸ νερὸ μας γιὰ νὰ μᾶς «ξεκάνουν» πρὶν τὴν ὥρα μας. Θὰ πρέπει νὰ ἀ- ναρωτιόμαστε τί συμβαίνει μὲ τὴν πολιτικὴ ἐλὶτ ἀνὰ τὸν πλανήτη. Ἴ- 7 σως δὲν χρειάζονται χημικὲς οὐσίες, γιὰ νὰ μᾶς «ξεκάνουν». Ἡ τεχνητὴ φτώχεια στὸν «τρίτο κόσμο» ἡ ὁποία ἀποδεκατίζει κυρίως τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν (νόμιμων πιὰ) ἐκτρώσεων στὸν «πολιτισμένο» κόσμο, ἀρκοῦν γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τὰ σχέδιά τους! Ἀλλὰ ζεῖ Κύριος ὁ Θεὸς καὶ μπορεῖ νὰ ματαιώσει τὰ σατανοκίνητα σχέδιά τους! (Ὀρθόδοξος Τύπος , σελὶς 9) ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ: ΚΟΡΑΝΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Ι ΙΟ ΠΡΑΓΜΑ Ὁ Πάπας τῆς Ρώμης Φραγκίσκος, μιλώντας στὶς 3 Ἰουνίου ἀπὸ τὸν κλασικὸ ἐξώστη τοῦ Βατικανοῦ στὸ κοινὸ ποὺ βρίσκονταν στὴν πλατεία τοῦ Ἅγιου Πέτρου, δήλωσε μὲ ξεκά- πὼς θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἁγία θαρο τρόπο Βίβλος εἶναι τό ἴδιο πράγμα μὲ τὸ Κοράνι τῶν μουσουλμάνων. Ὁ ἀρχηγὸς τῶν παπικῶν ὅμως δὲν ἀρκέστηκε σὲ αὐτὴ τὴν δήλωση. Προχώρησε ἀκόμα περισσότερο ἰσχυριζόμενος πὼς ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Γιαχβὲ καὶ ὁ Ἀλλάχ, εἶναι τό ἴδιο πράγμα, δηλαδὴ διαφορετικὰ ὀνόματα τοῦ ἴδιου Θεοῦ. Φυσικὰ ὕπηρξε καὶ ἡ οἰκουμενιστικὴ στήριξη αὐτῶν τῶν πρωτοφανῶν ἀναφορῶν, πὼς ἐπὶ χρόνια ὁ πόλεμος χώρισε τοὺς ἀνθρώπους διάφορων θρησκειῶν καὶ τώρα ἦρθε ἡ ὥρα της «ἑνότητας» καὶ τῆς σύγκλισης τῶν

8 θρησκευτικῶν δογμάτων. (Πηγή: defencenet.gr). Σχόλιο: Τί σχέση καὶ ὁμοιότητα ἔχει τὸ Κοράνι, τὸ ὁποῖο βασίζεται στὸ μίσος καὶ τὴ βία (π.χ. Κοράνι, 8:12 «Θὰ σπείρω τὸν τρόμο στὶς καρδιὲς τῶν Ἄπιστων: τσακίστε τοὺς λαιμούς τους, καὶ σακατέψτε τὰ ἀκροδάχτυλά τους.») μὲ τὴ διδασκαλία τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας: (Λκ. 6,27) «Νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας, νὰ ἀγαθοποιεῖτε σὲ ἐκείνους ποὺ σᾶς μισοῦν, νὰ εὐλογεῖτε ἐκείνους ποὺ σᾶς καταρῶνται καὶ νὰ προσεύχεσθε γιὰ ἐκείνους ποὺ σᾶς βλάπτουν.» Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ Χριστὸς καὶ ὁ Ἀλλάχ, ποὺ πρεσβεύουν τὰ ἀντίθετα, νὰ εἶναι ὁ ἴδιος Θεὸς μὲ ἄλλο ὄνομα; Πόσο πιὸ ξεκάθαρα πρέπει νὰ μιλήσει ὁ Πάπας γιὰ νὰ καταλάβει κανεὶς ὅ- τι τὰ σχέδιά του εἶναι ἀντιχριστιανικὰ καὶ σατανοκίνητα; ΠΟΙΟΣ ΕΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ Ἕνας χωρικὸς εἶχε προσκληθεῖ σὲ ἕνα συμπόσιον. Καθόταν στὸ τραπέζει ἀνάμεσα σὲ ἄλλους προσκεκλημένους ὑψηλῆς κοινωνικῆς τάξης. Τὸ γεύμα ἄρχισε χωρὶς κανένας νὰ αἰσθανθεῖ τὴν ἀνάγκη νὰ προσευχηθεῖ. Μόνο ὁ χωρικὸς ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ σιωπηλὰ εὐχαρίστησε τὸν Θεό. Τότε ἕνας ἀπὸ τοὺς καλεσμένους στὸ τραπέζι, βέβαιος γιὰ τὴν ὑπεροχὴ τοῦ ἑαυτοῦ του, εἶπε εἰρωνικά: «Ἀγαπητὲ φίλε, ἐσεῖς στὴν ὕπαιθρο διατηρεῖτε ἀκόμα τὴν συνήθεια νὰ προσεύχεσθε». «Ὄχι», ἀπάντησε ὁ χωρικός, «δὲν μπορῶ νὰ τὸ πῶ αὐτό». «Ώ!», εἶπε ὁ ἄλλος μὲ θριαμβευτικὸ τόνο, «τότε ἴσως μόνο οἱ γέροι νὰ προσεύχονται καὶ οἱ καθυστερημένοι». «ὲν εἶναι ἔτσι», ἦ- ταν ἡ ἀπάντηση. «Κοιτάξτε, στὸ σταῦλο μου ἔχω μιὰ γουρούνα μὲ ἑ- πτὰ γουρουνάκια. Κι αὐτὰ δὲν προσεύχονται. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ τὰ τετράποδα, καθένας μας εὐχαριστεῖ τὸν ημιουργὸ γιὰ τὴν τροφὴ καὶ τὸ νερὸ ποὺ μᾶς δίνει». Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη ὁ ἄνθρωπος τῆς πόλης σταμάτησε νὰ τὸν ἐνοχλεῖ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ : π.μ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεμαχίου Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ Ἁγίου Λειψάνου πρωὶ ἀνοικτὰ Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 μ.μ Μεσημέρι κλειστὰ (τὸν μήνα Ἰούνιο) ἀπόγευμα ἀνοικτὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * *

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * * 1 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα 2015 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα Ὁ ὁσιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΟΚΟΛΑΤΑ του Αλέξανδρου Χαντρά Σταυρουλάκη μαθητή της Γ γυμνασίου,

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΟΚΟΛΑΤΑ του Αλέξανδρου Χαντρά Σταυρουλάκη μαθητή της Γ γυμνασίου, Σοκολάτες ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑ του Αλέξανδρου Χαντρά Σταυρουλάκη μαθητή της Γ γυμνασίου, 2015-2016 ΣΟ: Αβαγιανού Μικαέλα ΚΟ: Σιάτρα Σοφία ΛΑ: Αρχοντάκη Ελένη ΤΑ: Λιάπη Ιωάννα Μαρία Αγόρια,

Διαβάστε περισσότερα

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕκπαιδΕυτικΕσ δραστηριοτητεσ

ΕκπαιδΕυτικΕσ δραστηριοτητεσ Η Μελίνα µπορεί να τον ακολουθήσει χωρίς να φοβάται. Και, το κυριότερο, η µα- µά της είχε πει πως πρέπει να τον περιµένει. Άργησες πολύ, τον µαλώνει η Μελίνα. Έβγαλα ρίζες εδώ πέρα! Συγγνώµη, αδελφούλα

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας του Γέροντος Παϊσίου Μια ψυχούλα που στάζει αγάπη για όλους χωρίς να διαλέγει. Μια στιγµούλα ν ακούσεις τα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµατα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλαστογραφοῦν.

Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµατα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλαστογραφοῦν. (αρ. φυλλ. 47) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2013 ΧΕΡΙΑ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΧΕΡΙΑ ΑΝΟΣΙΑ Ὁ Χριστὸς προχωράει γιὰ ν ἀναµετρηθεῖ µὲ τὸ χάος καὶ τὸν θάνατο. Ὁ καιρὸς τῆς σύλληψής του πλησιάζει. Καλεῖ τοὺς µαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣAΡΛΣ ΝΤΙΚΕΝΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ IΣΤΟΡΙΑ

ΤΣAΡΛΣ ΝΤΙΚΕΝΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ IΣΤΟΡΙΑ ΤΣAΡΛΣ ΝΤΙΚΕΝΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ IΣΤΟΡΙΑ Παραμονὴ Χριστουγέννων. Σκυμμένος πάνω ἀπ τὸ γραφεῖο του, ὁ Ἐμπενέζερ Σκροῦτζ δούλευε ἀσταμάτητα. Τὸ δωμάτιο ἦταν μᾶλλον κρύο, γιατί τὰ λιγοστὰ κάρβουνα στὴ σόμπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα