Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011"

Transcript

1 Παρουσίαση Προϊόντος Βασικές Πληροφορίες Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Ορισµός Οφέλη Ηδιασύνδεσηαποτελείτηφυσικήκαιλογική σύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων που υνατότητα επικοινωνίας µεταξύ συνδροµητών ΟΤΕ και δικτύου επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ Παρόχου υνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες άλλων δικτύων συνδροµητών διαφορετικών δικτύων καθώς Μονοσηµειακή εξυπηρέτηση Παρόχων που επιθυµούν τερµατισµό & την πρόσβαση σε υπηρεσίες άλλου δικτύου κλήσεων σε συνδροµητές και υπηρεσίες τρίτων δικτύων, µέσω του δικτύου του ΟΤΕ Σε Ποιους Απευθύνεται Σε Παρόχους που παρέχουν υπηρεσίες φωνής Οι Πάροχοι έχουν την δυνατότητα δροµολόγησης κλήσεων από και προς το εξωτερικό µέσω των ιεθνών Κέντρων ΟΤΕ Πώς Υλοποιείται Με ζεύξεις διασύνδεσης 2Mbps στα κέντρα ΟΤΕ σε µία ή περισσότερες από τις έντεκα περιοχές διασύνδεσης του ΟΤΕ Η ανταλλαγή σηµατοδοσίας γίνεται µε τη χρήση του πρωτοκόλλου CCSNo7 µέσω καναλιών σηµατοδοσίας 64Kbps που υλοποιούνται µέσω των ζεύξεων διασύνδεσης 2Mbps και προεκτείνονται µέχρι τα STP ΟΤΕ Υποβολή αιτήσεων ιασύνδεσης: /νση Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Παρόχων, ΟΤΕ, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι Πληροφορίες για τη ιασύνδεση και τις σχετικές υπηρεσίες:

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Τερµατισµός Κλήσεων Σε Γεωγραφικούς Αριθµούς ΟΤΕ Σε Σύντοµους Κωδικούς ΟΤΕ Onephone Freephone ΟΤΕ Εκκίνηση Κλήσεων Μέσω Κωδικού Επιλογής / Προεπιλογής Φορέα Παρόχου Προς 807 & 800 Παρόχου Προς Γεωγραφικούς Αριθµούς & Αριθµούς Κινητής Τηλεφωνίας Προς Λοιπούς µη Γεωγραφικούς Αριθµούς και Σύντοµους µ Κωδικούς Παρόχου ιαβίβαση Κλήσεων Σε συνδυασµό µε χονδρική εκκίνηση και χονδρικό τερµατισµό Μεταξύ τρίτων ικτύων ιεθνής Κίνησης Πρόσθετης Χρέωσης Προεπιλογής Φορέα

4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ Σε Γεωγραφικούς Αριθµούς ΟΤΕ Με ευθύνη του Παρόχου οι κλήσεις παραδίδονται στο πλησιέστερο δυνατό σηµείο διασύνδεσης µε το δίκτυο του ΟΤΕ, ως προς τον προορισµό τους Παρέχεται σε επίπεδο Τοπικού Κόµβου ιασύνδεσης ΟΤΕ Μεµονωµένα Σε συνδυασµό µε υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων Συνδροµητής Παρόχου Συνδροµητής ΟΤΕ

5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ Σε Σύντοµους Κωδικούς ΟΤΕ 3ψήφιοι, 4ψήφιοι, 5ψήφιοι & 6ψήφιοι Σύντοµοι Κωδικοί που ενεργοποιούνται στο δίκτυο ΟΤΕ: Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης Υπηρεσιών ΟΤΕ ή τρίτων µερών µη αυξηµένης χρέωσης Οι κλήσεις από δίκτυο Παρόχου που τερµατίζουν σε Σύντοµους Κωδικούς που ενεργοποιούνται στο δίκτυο ΟΤΕ, παραδίδονται, µε ευθύνη του Παρόχου, στους ιαβιβαστικούς Κόµβους ιασύνδεσης TANDEM Αθήνας Σε κάθε κλήση προτάσσεται στο B-Number το ΕΚΠ+0, 0 εκτός από Σ.Κ. που τερµατίζουν στην περιοχή Αθήνας (ΕΚΠ = Εθνικός Κωδικός Προορισµού της Κοµβικής Περιοχής ΟΤΕ από όπου προέρχεται η κλήση) Συνδροµητής Παρόχου Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης Σύντοµοι Κωδικοί ΟΤΕ ή τρίτων µερών

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ Σε σειρές 800, 801 και 807 ΟΤΕ Οι κλήσεις από το δίκτυο του Παρόχου που τερµατίζουν σε µη γεωγραφικούς αριθµούς των σειρών 800, 801 & 807 ΟΤΕ παραδίδονται µε ευθύνη του Παρόχου στον πλησιέστερο στην εκκίνηση των κλήσεων ιαβιβαστικό Κόµβο ιασύνδεσης δικτύου ΟΤΕ Ο δε θα χρεώνει τον καλούντα συνδροµητή του δικτύου του για κλήσεις που τερµατίζουν σε αριθµούς της σειράς 800 (Freephone) και 807 (κάρτες προπληρωµένου χρόνου) OTE 801 Onephone 801 Freephone 800 Συνδροµητής Παρόχου Pre-Paid Paid Cards

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ Μέσω Κωδικού Επιλογής Φορέα ( Κ.Ε.Φ. ) Μέσω Κωδικού Προεπιλογής Φορέα (Κ.Π.Φ.) Ο Συνδροµητής ΟΤΕ προτάσσει τον ΚΕΦ Ο προτάσσει τον ΚΠΦ αδιαφανώς προς το Συνδροµητή ΟΤΕ Η υπηρεσίες παρέχονται σε επίπεδο Τοπικού Κόµβου ιασύνδεσης ΟΤΕ και αφορά στην εκκίνηση κλήσεων από τελικούς χρήστες που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Τοπικού Κόµβου ιασύνδεσης ΟΤΕ, µε χρήση ΚΕΦ ή ΚΠΦ Οι κλήσεις µεταφέρονται από το σηµείο του τελικού χρήστη ΟΤΕ µέχρι τον Τοπικό Κόµβο ιασύνδεσης Η υπηρεσία παρέχεται,, κατ επιλογή του αιτούντος Παρόχου τόσο µεµονωµένα, µ µ όσο και σε συνδυασµό µ µε υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων Οι κλήσεις του συνδροµητή δροµολογούνται στο δίκτυο του (προ)επιλεγµένου Παρόχου ο οποίος τις ολοκληρώνει και τιµολογεί απευθείας τον συνδροµητή Συνδροµητής µ ΟΤΕ Κ.Ε.Φ. + B number Κ.Π.Φ. + B number

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ Προς 800 & 807 Παρόχου Υπηρεσία εκκίνησης ης κλήσεων από τελικούς χρήστες δικτύου του ΟΤΕ: µέσω καρτών Προπληρωµένου Χρόνου (σειράς 807 Παρόχου) προς αριθµούς Ατελούς Χρέωσης (σειράς 800 Παρόχου) Η υπηρεσία παρέχεται σε επίπεδο Τοπικού Κόµβου ιασύνδεσης ΟΤΕ Αφορά στην εκκίνηση κλήσεων σε µη γεωγραφικούς αριθµούς των σειρών 807 και 800 του Παρόχου, αποκλειστικά από τελικούς χρήστες που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Τοπικού Κόµβου ιασύνδεσης ΟΤΕ Οι κλήσεις µεταφέρονται από το σηµείο του τελικού χρήστη OΤΕ µέχρι τον Τοπικό Κόµβο ιασύνδεσης Η υπηρεσία παρέχεται τόσο µεµονωµένα, µ µ όσο και σε συνδυασµό µε τις υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων Freephone Συνδροµητές ΟΤΕ

9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ Προς Γεωγραφικούς Αριθµούς Παρόχου Προς Κινητούς Αριθµούς Παρόχου Οι κλήσεις που δροµολογούνται από το δίκτυο του ΟΤΕ προς γεωγραφικούς αριθµούς του Παρόχου παραδίδονται µε ευθύνη του ΟΤΕ στους ιαβιβαστικούς Κόµβους ιασύνδεσης της περιοχής διασύνδεσης που αντιστοιχούν οι γεωγραφικοί αριθµοί του Παρόχου Οι κλήσεις που δροµολογούνται από το δίκτυο του ΟΤΕ, προς συνδροµητικούς αριθµούς κινητής τηλεφωνίας του Παρόχου, παραδίδονται µε ευθύνη του ΟΤΕ σε ιαβιβαστικούς Κόµβους ιασύνδεσης στο πλησιέστερο δυνατό σε σχέση µε την εκκίνηση της κλήσης σηµείο διασύνδεσης ΟΤΕ και Παρόχου Συνδροµητές ΟΤΕ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ Προς Σύντοµους Κωδικούς & Μη Γεωγραφικούς Αριθµούς Παρόχου Οι κλήσεις από το δίκτυο ΟΤΕ προς Σύντοµους Κωδικούς και λοιπούς µη γεωγραφικούς αριθµούς του Παρόχου, παραδίδονται µε ευθύνη του ΟΤΕ σε σηµείο διασύνδεσης πλησιέστερα στην εκκίνηση της κλήσης Παρέχεται σε επίπεδο Τοπικού Κόµβου ιασύνδεσης ΟΤΕ Μεµονωµένα Σε συνδυασµό µ µε υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων Συνδροµητές ΟΤΕ Λοιποί µη Γεωγραφικοί αριθµοί Σύντοµοι Κωδικοί

11 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ Μεταφορά κλήσεων µέσω του δικτύου ΟΤΕ από το δίκτυο ενός Παρόχου σε δίκτυα Τρίτων παρόχων, εντός της εθνικής επικράτειας, µε τα οποία ο ΟΤΕ έχει συνάψει συµφωνία διασύνδεσης Ο ΟΤΕ εισπράττει: Τέλη συλλογής ΟΤΕ για κλήσεις προς 800 & 807 Παρόχου Β και τα αποδίδει στον Πάροχο Α Τέλη τερµατισµού δικτύου Παρόχου Β από τον Πάροχο Α για τις λοιπές κλήσεις και τα αποδίδει στον Πάροχο Β Τέλη Υπηρεσίας ιαβίβασης ιαχειριστικό τέλος Παρέχεται µέσω των ιαβιβαστικών Κέντρων διασύνδεσης του ΟΤΕ Ο ΟΤΕ διεκπεραιώνει κλήσεις παρέχοντας πρόσβαση από όλα τα δίκτυα σε όλα τα δίκτυα ιαχειριστικό τέλος Τέλη ιαβίβασης Τέλος Τερµατισµού ΤΠ Β A B Τέλη Συλλογής ΟΤΕ (για 800 & 807 ΤΠ Β)

12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ υνατότητα επικοινωνίας συνδροµητών Παρόχου µε όλες τις χώρες του κόσµου Ευέλικτα αναπροσαρµοζόµενα ρµ µ τιµολόγιαµ Ανταγωνιστικές τιµές Απαιτείται διασύνδεση του Παρόχου στα διεθνή κέντρα του ΟΤΕ ιεθνές Α ΝΥΜΑ ιεθνές Β Κωλέττη ιεθνές Θεσ/κης Ροή Εισερχόµενης Κίνησης Ροή Εξερχόµενης Κίνησης

13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου (σειρά 118ΧΧ) & Υπηρεσίες Πολυµεσικής Ενηµέρωσης (σειρές 90ΧΧΧΧΧΧΧΧ & 14ΧΧΧ) ΟΤΕ Τερµατισµός κλήσεων από δίκτυο Παρόχου σε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, που ενεργοποιούνται στο δίκτυο ΟΤΕ Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου (σειρά 118ΧΧ) & Υπηρεσίες Πολυµεσικής Ενηµέρωσης (σειρές 90ΧΧΧΧΧΧΧΧ & 14ΧΧΧ) Παρόχου Τερµατισµός κλήσεων από το δίκτυο ΟΤΕ σε υπηρεσίες πρόσθετης προστιθέµενης αξίας που ενεργοποιούνται στο δίκτυο Παρόχου Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας ΟΤΕ Υπηρεσίες Προστιθέµε νης Αξίας Παρόχου

14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ Μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων διεκπεραιώνονται σε πάγια βάση από άλλο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, χωρίς πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτηριστικού προθέµατος ή κωδικού από τον συνδροµητή Ο προσφέρει στους συνδροµητές του τα ακόλουθα σχήµατα προεπιλογής φορέα: υνατότητα 1: ιεθνείς κλήσεις υνατότητα 2: Υπεραστικές και κλήσεις προς κινητά υνατότητα 3: Όλες οι κλήσεις Βασικά Οφέλη Εύκολη διαδικασία ενεργοποίησης / κατάργησης µέσω του WCRM-CPS Παρακολούθηση και ενηµέρωση της πορείας των αιτηµάτων του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου µέσω WCRM εν απαιτείται πληκτρολόγηση προθέµατος από το συνδροµητή Προσθήκη Προθέµατος 210 (160xy)210 ροµολόγηση κλήσης µέσω της υπηρεσίας προεπιλογής φορέα

15 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Προσφέρεται πρόσβαση: Στην αντίστοιχη περιοχή διασύνδεσης Σε άλλες περιοχές διασύνδεσης ιαβιβαστικοί Κόµβοι Συζυγή Κέντρα Μη Συζυγή Κέντρα 1. Αθήνα & Υπόλοιπο Αττικής (Tandem Ρέντης Ακρόπολη, Tandem Κωλέττης ΑΡΗΣ, Tandem Αλεξάνδρα Αλυσίδα, ΑΥΚ Α ΑΥΚ Β, ΚΟΚ Α ΚΟΚ Β) 2. υτική Ελλάδα (Σκιαγιοπούλειο Πέλοπας (Πάτρα)) 3. Κρήτη (Αριάδνη Θέρισσος (Ηράκλειο)) 4. Θεσσαλία & υτική Μακεδονία (Μεταµόρφωση Φιλελλήνων (Λάρισα)) 5. Θεσ/νίκη & Υπόλοιπο Νοµού (Ερµού Αµπελόκηποι (Θεσ/νίκη)) 6. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (Φίλιππος Πέργαµος (Καβάλα)) 7. Στερεά Ελλάδα (Χαλκίδα Λιβαδειά) 8. Ν. Αιγαίου (Μυτίλήνη Ρόδος) 9. Β Ελλάδα (Ιωάννινα, ά Κέρκυρα) ) 10. Κεντρική & Ν. Πελοπόννησος (Λαγοπάτη Τρίπολης) 11. Κεντρική Μακεδονία (Σέρρες ς Βέροια) ) Απαιτείται διασύνδεση µε ίσο αριθµό κυκλωµάτων και κατανοµή κίνησης

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Εισαγωγή Η ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει κυρίως συνδεθεί με την ανάπτυξη των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα