προστασία των ποταμών Αλκιβιάδης Ν. Οικονόμου Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προστασία των ποταμών Αλκιβιάδης Ν. Οικονόμου Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων"

Transcript

1 Η ιχθυοπανίδα και η προστασία των ποταμών Αλκιβιάδης Ν. Οικονόμου Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ελληνική ιχθυοπανίδα Ιχθυοπανίδα του Αχελώου Υδατικοί πόροι Προβλήματα διαχείρισης Νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση των υδατικών πόρων Ερευνητικό έργο «Ορεινά ρ ποτάμια»

3 Ψάρια που ζουν στα γλυκά νερά της Ελλάδας Αριθμός ειδών 155 Αυτόχθονα είδη 130 Εισαχθέντα 25 Ενδημικά της Ελλάδας 47 Ενδημικά της Ελλάδας και γειτονικών χωρών 14 Εδ Ενδημικά της Βαλκανικής 28

4 Προέλευση Ελληνικής ιχθυοπανίδας Ευρωσιβηριανά είδη Πρώτες μεταναστεύσεις κατά το Ολιγόκαινο ή τις αρχές της Μειοκαίνου

5 Tortonian, εκ. χρόνια πριν

6 Ιχθυοπεριοχές Ελλάδας Συνθήκες ειδογένεσης Απομόνωση Ελλάδας Τοπικές απομονώσεις Εναλλαγή κλίματος Παγετωνικά καταφύγια Ιόνια ιχθυοπεριοχή: 75 % ενδημικά Zogaris et al. (2009)

7 Ψάρια που απαντούν στη λεκάνη του π. Αχελώου Αριθμός ειδών 38 Αυτόχθονα είδη 20 Εισαχθέντα 18 Ενδημικά της λεκάνης του Αχελώου 6 Silurus aristotelis Scardinius acarnanicus Cobitis trichonica Economidichthys trichonis Rutilus panosi Sl Salaria economidisi idii

8 Ψάρια του άνω ρου του Αχελώου Salmo farioides Squalius peloponnensis Barbus albanicus Barbus peloponnesius Telestes pleurobipunctatus Salaria economidisi

9 Περιοχές υψηλού κινδύνου για την εξαφάνιση ενδημικών ειδών ψαριών European Environment Agency

10 Λεκάνες απορροής προτεραιότητας για προστασία

11 Σημασία Οικονομική και κοινωνική, εξαιτίας του ξηροθερμικού ρμ κλίματος μεγάλου μγ μέρους της χώρας Περιβαλλοντική, λόγω της υψηλής βιοποικιλότητας και της αισθητικής αξίας των υδάτινων οικοσυστημάτων Προβλήματα Υπεράντληση, συγκρούσεις χρήσεων Ποιοτική υποβάθμιση, περιορισμός χρηστικών αξιών του νερού Απώλεια υγρότοπων, βιοποικιλότητας και υδατικών ενδιαιτημάτων Υφαλμύριση, επακόλουθο της υπεράντλησης Κλιματικές αλλαγές Ακραία φαινόμενα Συνολική αντιμετώπιση Ολοκληρωμένη διαχείριση, όπου το σύμπλοκο των οικολογικών, οικονομικών, κοινωνικών, νομικών, τεχνικών και πολιτικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού και του περιβάλλοντος θα εξετάζονται από κοινή βάση.

12 Κλιματικό σενάριο βάσει μοντέλου για το 2070

13 Δύο βασικές Κοινοτικές Οδηγίες που αφορούν τα νερά Οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων και της χλωρίδας και πανίδας (92/43/EEC) Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό (2000/60/ΕΚ)

14 Οδηγία-Πλαίσιο ί για το νερό 2000/60/ΕΚ Αποσκοπεί στη προστασία των υδάτων με κοινές αρχές και μέσα Ενσωματώνει ή αντικαθιστά πολλές παλαιότερες Οδηγίες και Κανονισμούς που αφορούν το νερό Εισάγει την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροή Προάγει μία «οικοσυστημική προσέγγιση» για την προστασία, αποκατάσταση και αειφόρο χρήση των υδατικών πόρων

15 Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό 2000/60/ΕΚ Δεν αποβλέπει, αυτή καθαυτή, στην προστασία συγκεκριμένων ειδών, κοινοτήτων, βιοτόπων ή ενδιαιτημάτων. Απλώς, χρησιμοποιεί τα είδη και τις βιολογικές τους παραμέτρους σαν εργαλείο για την αξιολόγηση της κατάστασης των υδατικών πόρων και την εκτίμηση των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δρασηροήω δραστηριοτήτων σαο στα οικοσυστήματα. οσυσ α Τα κράτη μέλη υποχρεούνται: να αναπτύξουν μεθοδολογίες εκτίμησης της κατάστασης των σωμάτων να εγκαταστήσουν προγράμματα συνεχούς παρακολούθησης να φέρουν τα νερά σε καλή κατάσταση μέχρι το έτος 2015

16 Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό 2000/60/ΕΚ Κατηγορίες σωμάτων που πρέπει να επιτηρούνται Ποτάμια Λίμνες Μεταβατικά ύδατα Παράκτια ζώνη Ισχυρά τροποποιημένα σώματα Τεχνητά σώματα

17 Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό 2000/60/ΕΚ Ποιοτικά στοιχεία που καθορίζουν την κατάσταση Υδρομορφολογικά Φυσικοχημικά Βιολογικά Φυτοπλαγκτό Φυτοβένθος Μακρόφυτα - Βενθικά μακροασπόνδυλα Ψάρια Άλλα ποιοτικά στοιχεία που εξετάζονται: ενδιαιτήματα Άλλα ποιοτικά στοιχεία που εξετάζονται: ενδιαιτήματα, παραποτάμια βλάστηση

18 Ερευνητικό έργο Δημιουργία ιχθυολογικού πολυπαραμετρικού δείκτη για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης ορεινών ρεμάτων και ποταμών (χρηματοδότηση ΥΠΑΝ) Οι στόχοι και δραστηριότητες του έργου συνδέονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο της ΕΕ για το νερό (2000/60/EC).

19 αντιπροσωπευτικότητα της θέσης σε ένα Δειγματοληψίες ποτάμιο τμήμα ( υδρο/γεωμορφολογικά ρφσταθμοί γ Λεκάνη Αριθμός ιχθυολογικής π. Αλφειό χαρακτηριστικά είναι τυπικά για το τμήμα αυτό) απορροής σταθμών δειγματοληψίας π. `Αραχθο Αχελώος π. Αχελώο οδική προσβασιμότητα 69 των θέσεων 60 π. Αώο Αλφειός π. Αλιάκμονα Αώος οι θέσεις αναφοράς 17 επιλέχτηκαν 17με βάση μία λίστα κριτηρίων αποκλεισμού (FAME - αποφυγή Άραχθος ενσωμάτωσης θέσεων έστω και με μικρή Αλιάκμονας επιβάρυνση) Σύνολο επιδίωξη να αντιπροσωπεύονται οι κυρίαρχες ανθρωπογενείς πιέσεις

20 Μεθοδολογικά πρωτόκολλα Ελληνική Ονομασία Αναφορά Μετρούμενες παράμετροι Πρωτόκολλο Ιχθυολογικών 1. Fish Data Protocol Δεδομένων - Αρβή Ακριβή Μεγέθη αλιεύθηκαν) Πρωτόκολλο Ιχθυολογικών Δεδομένων Κλάσεις Μεγεθών Ψαριών Πρωτόκολλο Βιοεκτίμησης Ποταμών Πρωτόκολλο Βενθικών 4. Μακροασπονδύλων και Φυσικοχημικών Παραμέτρων Fish Length-Class Protocol River Bioassessment Protocol Σύσταση ιχθυοκοινότητας (είδη και ακριβή μεγέθη ψαριών που αλιεύθηκαν) Κατανομή κλάσεων μεγέθους ανά είδος ψαριού Μορφομετρικά, μορφολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά ποταμών, ενδιαιτήματα θέσεων δειγματοληψίας ψαριών, πιέσεις, φυσικοχημικές μετρήσεις Benthic Macroinvertebrate Εδ Ενδιαιτήματα μακροασπονδύλων και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά Protocol θέσεων δειγματοληψίας,, φυσικοχημικές μετρήσεις Πρωτόκολλο Εκτίμηση της Δομής Χαρακτηριστικά ενδιαιτημάτων, υδρόβια βλάστηση, River Habitat Survey (RHS) 5. των Ποτάμιων Ενδιαιτημάτων γεωμορφολογικά γνωρίσματα, χρήσεις γης στην παρόχθια περιοχή Πρωτόκολλο Οπτικής Εκτίμησης Κατάστασης Ρεμάτων Πρωτόκολλο Καταγραφής Παρόχθιας Βλάστησης Πρωτόκολλο Οικολογικής Κατάστασης Παρόχθιας Βλάστησης Stream Visual Assessment Protocol (SVAP). Riparian Macrophyte Protocol Riparian Habitat Quality Protocol (QBR) Yδρομορφολογία, ενδιαιτήματα και βιοκοινότητες του ποταμού και της παρόχθιας ζώνης Ενδιαιτήματα, χλωριδική σύσταση και πιέσεις παραποτάμιας ζώνης Κάλυψη, δομή και σύνθεση παραποτάμιας βλάστησης, σημαντικά προβλήματα

21 Δειγματοληπτικές τεχνικές και εργαλεία ηλεκτραλιεία απόχες χς δίχτυα συλλογής γόνου υποβρύχια κάμερα σε συμφωνία με το πρόγραμμα FΑΜΕ, ανέπτυξε το γενικό πλαίσιο μεθοδολογιών θδλ βιοεκτίμησης, που στηρίζονται σε ιχθυοδείκτες

22 Ρέματα

23 Ιχθυοπανίδα Υδατικοί πόροι Νομοθεσία Ορεινά ποτάμια * Σταθμοί δειγματοληψίας * Σταθμοί δειγματοληψίας στον ποταμό Αχελώο.

24 Προ-ταξινόμηση των θέσεων δειγματοληψίας στον π. Αχελώο ως προς τη μέση τιμή των πέντε πρωταρχικών πιέσεων

25 Ιχθυοπανίδα Υδατικοί πόροι Νομοθεσία Ορεινά ποτάμια * Σύσταση της ιχθυοκοινωνίας και ποσοστιαία συμμετοχή ειδών στους σταθμούς δειγματοληψίας του Αχελώου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δημιουργήθηκαν δύο ιχθυολογικοί δείκτες με βάση τη μεθοδολογία του Κοινοτικού προγράμματος FAME Και οι δύο δείκτες στηρίζονται στην αρχή των συνθηκών αναφοράς αλλά διαφέρουν ως προς τον τρόπο προσδιορισμού των συνθηκών αναφοράς Χωρικήή Μεθόδος Μοντέλο Πρόβλεψης

27 Δημιουργία Ποτάμιων Τύπων Χαρακτηρισμός Συνθηκών Αναφοράς Οριοθέτηση περιοχών ιχθυολογικής ομοιογένειας και απόδοση των αντίστοιχων αβιοτικών χαρακτηριστικών σε κάθε βιοτικό τύπο δηλαδή της σύστασης της ιχθυοκοινότητας, κάτω από αδιατάρακτες συνθήκες Ιχθυοκοινότητα Αναφοράς Εκτίμηση Απόκλισης από τις Συνθήκες Αναφοράς Δειγματοληπτικά δεδομένα Προσδιορισμός καθεστώτος ποιότητας Υψηλή (1) Καλή (2) Μέτρια (3) Ελλιπής (4) Παρουσίαση καθεστώτος ποιότητας 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κακή (5) 3

28 Ομαδοποίηση σταθμών δειγματοληψίας με βάση την ιχθυοπανιδική ομοιότητα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α (a&b Β (c&d) C (f&g) Διάταξη σταθμών δειγματοληψίας στο χώρο Βιοτικές Ομάδες a, b, c, d, e, f, g, h

29 Βιοτικός Τύπος Α: Πέστροφας Βιοτικός Τύπος B: Πέστροφας-Μπριάνας Βιοτικός Τύπος C: Ορεινών Κυπρινοειδών Βιοτικός Τύπος B: Πέστροφας-Μπριάνας Ιχθυολογική σύσταση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ομάδα c: κυρίως Salmo farioides και Barbus peloponnesius, μικρότερη αφθονία του Telestes pleurobipunctatus και περιστασιακή παρουσία άλλων ειδών. ομάδα d: Barbus peloponnesius σε μεγάλες πυκνότητες και ικανοποιητική παρουσία του Telestes pleurobipunctatus.

30 Ιχθυοπανίδα Υδατικοί πόροι Νομοθεσία Ορεινά ποτάμια ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βιοτικοί Τύποι Α Β C * Τυπολογικός χαρακτηρισμός των σταθμών δειγματοληψίας του Αχελώου

31 Υψόμετρο Ζώνη Πέστροφας Ζώνη Πέστροφας-Μπριάνας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ορεινών Κυπρινοειδών Ζώνη Λεστιάς Διαμήκης ιχθυολογική ζώνωνση Απόσταση από πηγή

32 Αβιοτικά χαρακτηριστικά ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βιοτικών Τύπων Τύπος Α Τύπος Β Τύπος C (ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ) (ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ-ΜΠΡΙΑΝΑΣ) (ΟΡΕΙΝ. ΚΥΠΡΙΝΟΕΙΔΩΝ) Αβιοτικά χαρακτηριστικά Απόσταση από πηγή μικρή Μικρή μεσαία μεγαλύτερη Υψόμετρο > 500 m m Κλίση >2 % 2 % < 2 % Θερινή θερμοκρασία < 17 C C C νερού Πλάτος κοίτης < 6 m 5 10 m 7 20 m Μέσο βάθος < 30 cm cm > 30 cm Μέγιστο βάθος < 1.5 m < 2 m < 2.5 m Υπόστρωμα > 50 % βράχοι, ογκόλιθοι, Μεταβλητό αλλά πιο λεπτόκοκκο (περιέχονται τόσο ζώνες κροκάλες (διαβρωσιγενής δάβ διάβρωσης όσο και ζώνες απόθεσης) ) ζώνη) Ροή Ταχεία και τυρβώδης Μεταβλητή έως σταθερή Ποικιλότητα ειδών Κυρίαρχα είδη ψαριών του τύπου Αλλα σημαντικά είδη ψαριών του τύπου Ιχθυολογικά χαρακτηριστικά Μικρή (1-3 είδη) Σχετικά μικρή (2-5 είδη) Υψηλότερη (4-7 είδη) Salmo trutta Barbus peloponnesius Salmo trutta, Barbus peloponnesius Leuciscus pleurobipunctatus Leuciscus cephalus, Barbus peloponnesius Barbus albanicus, Leuciscus pleurobipunctatus, Blenius fluviatilis, Anguilla anguilla

33 Βιοτικός Τύπος A Πέστροφας Βιοτικός Τύπος B Πέστροφας-Μπριάνας Βιοτικός Τύπος C Ορεινών Κυπρινοειδών

34 Συνθήκες Αναφοράς ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος Σύσταση και αφθονία Συνθήκες αναπαραγωγής Τυπο-χαρακτηριστικά είδη Κατανομές μεγεθών 1 έως 2 και σπάνια 3 είδη - S. trutta : τουλάχιστον τρεις κλάσεις ηλικιών, παρουσία ατόμων > 25 cm. Α - S. trutta >90 %, Β. peloponnesius 0-10 % Σε καλές συνθήκες σύνθεσης ύθ ενδιαιτημάτων παρατηρείται αναπαραγωγή S. trutta. S. truttα - B.peloponnesius : κυρίως μεγάλου μεγέθους άτομα, διότι το είδος δεν αναπαράγεται συχνά σε ρέματα με πολύ ψυχρά νερά και μεγάλη κλίση. Β C - Η αφθονία ποικίλει πολύ σε σχέση με τα μικροενδιαιτήματα και άλλους παράγοντες. 2 έως 3, σπάνια μέχρι 5 είδη - Κυριαρχεί πάντα το Salmo trutta, συνήθως με % συμμετοχή. - Παρουσία Barbus peloponnesius 5 έως 40 % ανάλογα με τα ενδιαιτήματα. - Συχνά υπάρχει Leuciscus pleurobipunctatus ή/και άλλα δύο είδη, πάντα με πολύ μικρή συμμετοχή. 4 έως 7 είδη, σπανίως 8, μεγάλη αφθονία ατόμων - Κυριαρχούν τα B. peloponnesius (20 έως 60%), L. cephalus (5 έως 40%) και L. pleurobipunctatus (3-40%). - Όπου υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες (βαθιά ήρεμα νερά) απαντάται το Blennius fluviatilis (2 έως 20 %). -Το Barbus albanicus και το Anguilla anguilla (έως 15%) έχουν χρονικά και χωρικά μεταβλητή συμμετοχή, λόγω μεταναστεύσεων. Τυχόν απουσία τους είναι ενδεικτική διαταραχών συνεκτικότητας. -Σε ποτάμια με πλημυρική ζώνη και ποικιλόμορφα ενδιαιτήματα απαντάται το ελόφιλο P. stymphalicus. Μεγάλες συγκεντρώσεις γόνου B. peloponnesius. S. trutta αναπαράγεται όταν υπάρχουν κατάλληλα ενδιαιτήματα. Αναπαράγονται διάφορα είδη κυπρινοειδών (L. cephalus, L. pleurobipunctatus και B. peloponnesius ) και υπάρχει άφθονος γόνος. Τα B. albanicus και B. fluviatilis αναπαράγονται σε ειδικές περιοχές. S. Truttα, B. peloponnesius ά Bl i fl i tili (2 έ 20 %) B. Peloponnesius, L. cephalus, L. pleurobipunctatus - B. peloponnesius (τουλάχιστον 3 κλάσεις ηλικιών/μεγεθών) - S. trutta (2 έως 4 κλάσεις μεγεθών) - L. pleurobipunctatus (μία ή δύο κλάσεις μεγεθών). Τα μεγαλόσωμα είδη B. albanicus και L. cephalus αντιπροσωπεύονται από τουλάχιστον τέσσερις κλάσεις ηλικιών (μεγεθών).

35 Επιλογή μετρικών - Βασική παραδοχή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Aν υπάρξει ανθρωπογενής επίδραση θα μεταβληθούν οι ιχθυολογικές συναθροίσεις ρ ς Aποτέλεσμα: εμφάνιση διαφορών στη σύνθεση και αφθονία των ειδών σε σχέση με τις συνθήκες αναφοράς H μέτρηση αυτών των διαφορών μπορεί να γίνει με επιλεγμένες ιχθυολογικές μετρικές Αλλαγή συνάθροισης Παράλληλα: Πιθανή Μετρική Αύξηση λιμνόφιλων ειδών και της αφθονίας τους Πθ Πιθανή ήμετρική Μείωση των ρεόφιλων ειδών και της αφθονίας τους Παράδειγμα: Μετατροπή στο καθεστώς ροής ενός ποταμού, οαού π.χ. απόληψη νερού ή φράγματα

36 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατάλογος Μετρικών FAME Εισαγωγή Μετρικών >100 στο Δείκτη Διαδικασία επιλογής μετρικών Κατάλογος Δυνητικών Μετρικών Έργου ~50 Μετά από: Κατάλογος Υποψηφίων Μετρικών 19 Κατάλογος γς Μετρικών κάθε Τύπου Βιοτικός Τύπος Α: 2 μετρικές Βιοτικός Τύπος B: 3 μετρικές Βιοτικός Τύπος C: 5 μετρικές έλεγχο απόκρισης των μετρικών στις πιέσεις αν μπορεί να μετρήσει έλεγχο αλληλοεπικάλυψης των μετρικών να μην την μετρούν υποβάθμιση τον ίδιο έλεγχο διακριτικής ικανότητας δυνατότητα ιχθυολογικό διαχωρισμού παράγοντα κλάσεων ή οικολογικής ιδιότητα ή είδος κατάστασης υποβάθμισης

37 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετρικές του δείκτη οικολογικής ταξινόμησης χωρικής βάσης (διαδικασία του FAME) Μετρική Πέστροφας Πέστροφας- Ορεινών Μπριάνας Κυπρινοειδών NativDiv Sl SalmPop% DensSalm LeplPop% p TolrPop% InsPop% OmnSp% MigrSp% LeceSp%

38 Δείκτης FATHeR The Fishbased Assessment Tool for Hellenic Rivers ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ανασύσταση των συνθηκών αναφοράς φρς( (ιχθυοκοινότητας χ η ς αναφοράς) φρς) που θα αναμένονταν κάτω από αδιατάρακτες υδρο-μορφολογικές και φυσικοχημικές συνθήκες, με βάση ένα μοντέλο πρόβλεψης δεν απαιτείται η ανάπτυξη τυπολογίας οι μετρικές δεν επιλέγονται ούτε βαθμονομούνται με κριτήρια ανθρωπογενών πιέσεων Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται στη Γερμανία 3. και την Αυστρία Το εργαλείο FATHeR υποστηρίζεται από λογισμικό, με τρία λογιστικά φύλλα Excel εμπλουτισμένα μ με μακροεντολές 1. Ιχθυοπανιδικής Σύνθεσης Κοινότητας Αναφοράς 2. Αποτελεσμάτων Δειγματοληψίας 3 Εκτίμησης με βάση τα Ψάρια

39 Reference Fish Community (Mountain Rivers of Western Greece and the Peloponnese) Main River Basin: 0 River: Abiotic Description of the Sampling Site: Water Temperature: C 0,0 #Δ/Υ 12,0 Clear Data Input from Worksheet Wetted Width: m 0,0 #Δ/Υ 4,0 Gradient: 0,0 93 4,0 Distance from Source: km 0, ,0 Species: IFR Reference Percentage Metrics of the Reference Fish Community: Aburnoides bipunctatus 5,33 Alburnus alburnus 5,92 (1) Inventory of Species and Guilds: Anguilla anguilla 5,33 Total Species Number in the Reference Fish Community: 0 Barbatula pindus 5,67 a) Type Spezific Species, [n]: 0 Barbus albanicus 5,75 Giuding Species in a), [n]: 0 Barbus macedonicus 4,75 b) katadromous + potamodromous species? 3% in a), [n]: 0 Barbus peloponnesius 4,75 c) IFR of species far from reference: > #### or < ##### Chondrostoma vardarense / C. nasus 5,58 d) Habitat Guilds? 3%, [n]: 0 Gobio gobio 5,58 e) Reproductive Guilds? 3%, [n]: 0 Leuciscus cephalus / Squalius peloponnensis 5,50 f) Trophic Guilds? 3%, [n]: 0 Leuciscus pleurobipunctatus 5,17 g) Termal Guilds? 3%, [n]: 0 Oncorhynchus mykiss 3,92 Pachychilon pictum 5,92 (2) Abundance of Species and Guilds (relative proportions): Pseudophoxinus stymphalicus 5,75 a) Guiding Species: Salaria fluviatilis 5,67 0 Salmo trutta 375 3, b) Perch/Roach Abundance: c) Distribution of Ecological Guilds (guilds? 3% are highlighted in green): I) Habitat Guilds: rheophilic: ##### indifferent: ##### stagnophilic: ##### ###### II) Reproductive Guilds: lithophilic: ##### psammophilic: ##### phytophilic: ##### phyto-lithophilic: ##### speleophilic: ##### marine: #####?: ##### ###### III) Trophic Guilds: inverti-piscivorous: ##### omnivorous: ##### invertivorous: ##### herbivorous: ##### ###### IV) Termal Guilds: tolerant ##### cold: ##### warm: ##### ###### Ιχθυοπανίδα Υδατικοί πόροι Νομοθεσία Ορεινά ποτάμια ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3) Migration: Migration Index: MI = ##### (4) Fish Region: Total Index of Fish Regions: IFR tot = ##### Sum: 0,0 0,0 %

40 Reference Fish Community (Mountain Rivers of Western Greece and the Peloponnese) Main River Basin: Acheloos River: Acheloos Abiotic Description of the Sampling Site: Water Temperature: 19,8 C 20, ,0 Wetted Width: 23 m 23, ,0 Clear Data Input from Worksheet Gradient: 0,4 0,4 0,4 97 0,4 Distance from Source: 52 km 50, ,0 Species: IFR Reference Percentage Metrics of the Reference Fish Community: Aburnoides bipunctatus 5,33 Alburnus alburnus 5,92 (1) Inventory of Species and Guilds: Anguilla anguilla 5,33 3,9 Total Species Number in the Reference Fish Community: 6 Barbatula pindus 5,67 a) Type Spezific Species, [n]: 6 Barbus albanicus 5,75 11,2 Giuding Species in a), [n]: 3 Barbus macedonicus 4,75 b) katadromous + potamodromous species 3% in a), [n]: 2 Barbus peloponnesius 4,75 34,5 c) IFR of species far from reference: > 5,78 or < 4,88 Chondrostoma vardarense / C. nasus 5,58 d) Habitat Guilds 3%, [n]: 2 Gobio gobio 5,58 e) Reproductive Guilds 3%, [n]: 4 Leuciscus cephalus / Squalius peloponnensis 5,50 22,8 f) Trophic Guilds 3%, [n]: 3 Leuciscus pleurobipunctatus t 517 5,17 17,4 g) Termal Guilds 3%, [n]: 2 Oncorhynchus mykiss 3,92 Pachychilon pictum 5,92 (2) Abundance of Species and Guilds (relative proportions): Pseudophoxinus stymphalicus 5,75 a) Guiding Species: Salaria fluviatilis 5,67 10,1 1. Barbus peloponnesius 0,345 Salmo trutta 3,75 2. Leuciscus cephalus / Squalius peloponnensis 0, Leuciscus pleurobipunctatus 0, b) Perch/Roach Abundance: c) Distribution of Ecological Guilds (guilds 3% are highlighted in green): I) Habitat Guilds: rheophilic: 0,859 indifferent: 0,141 stagnophilic: 0,000 1,000 II) Reproductive Guilds: lithophilic: 0,747 psammophilic: 0,112 phytophilic: 0,000 phyto-lithophilic: 0,000 speleophilic: 0,101 marine: 0,039?: 0,000 1,000 III) Trophic Guilds: inverti-piscivorous: 0,039 omnivorous: 0,685 invertivorous: 0,276 herbivorous: 0,000 1,000 IV) Termal Guilds: tolerant 0,747 cold: 0,000 warm: 0,253 1, Ιχθυοπανίδα Υδατικοί πόροι Νομοθεσία Ορεινά ποτάμια ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Sum: 100,0 100,0 % (3) Migration: Migration Index: MI = 1,382 (4) Fish Region: Total Index of Fish Regions: IFR tot = 5,33 *Σταθμός Δειγματοληψίας PER10, ποταμός Αχελώος

41 Sampling Result (Mountain Rivers of Western Greece and the Peloponnese) River Name: Acheloos Main River Basin: Acheloos Site Name: PER10 Sampling Date: 23/8/2004 Sampled Stretch: 200 Sampling Method: electrofishing by wading Fishing Gear: pulsed DC, 10 kw 200 m electrofishing by wading pulsed DC, 10 kw Species: totally de- detected tected [n] 0+ [n]: Metrics of Fish Community Detected: Aburnoides bipunctatus Alburnus alburnus (1) Inventory of Species and Guilds: Anguilla anguilla Total number of detected species: 4 Barbatula pindus a) detected Type Specific Species ( 3 %), [n] (from 6): 3 Barbus albanicus Guiding Species ( 15 %) included in a), [n] (from 3): 3 Barbus macedonicus max. reference-proportion from missing Type Specific Species: 0,112 Barbus peloponnesius b) detected species far from reference, [n] # 1 Chondrostoma vardarense / C. nasus c) detected katadr. + potamodr. Reference Species 3 %, [n] (from 2): 0 Gobio gobio d.1) detected Habitat Guilds 3% in reference, [n] (from 2): 1 Leuciscus cephalus / Squalius peloponnensis d.2) Habitat Guilds far from reference, [n]: 0 Leuciscus pleurobipunctatus 10 8 e.1) detected Reproductive Guilds 3% in reference, [n] (from 4): 1 Oncorhynchus mykiss e.2) Reproductive Guilds far from reference, [n]: 0 Pachychilon pictum f.1) detected Trophic Guilds 3% in reference, [n] (from 3): 3 Pseudophoxinus stymphalicus f.2) Trophic Guilds far from reference, [n]: 0 Salaria fluviatilis g.1) detected t d Termal Guilds 3% in reference, [n] (from 2): 1 Salmo trutta g.2) Termal Guilds far from reference, [n]: 1 (2) Abundance of Species and Guilds (relative proportions): a) Guiding Species: 1. Barbus peloponnesius 0, Leuciscus cephalus / Squalius peloponnensis 0, Leuciscus pleurobipunctatus 0,048 0 #Δ/Υ 0 #Δ/Υ 0 #Δ/Υ 0 #Δ/Υ 0 #Δ/Υ 0 #Δ/Υ #Δ/Υ b) Distribution of Ecological Guilds: I) Habitat Guilds: rheophilic: 1,000 indifferent: 0,000 stagnophilic: 0,000 1,000 II) Reproductive Guilds: lithophilic: 1,000 psammophilic: 0,000 phytophilic: 0,000 phyto-lithophilic: 0,000 speleophilic: 0,000 marine: 0,000?: 0,000 1,000 III) Trophic Guilds: inverti-piscivorous: 0,252 omnivorous: 0,700 invertivorous: ,048 herbivorous: 0,000 1,000 IV) Termal Guilds: tolerant 0,748 cold: 0,252 warm: 0,000 1,000 Ιχθυοπανίδα Υδατικοί πόροι Νομοθεσία Ορεινά ποτάμια ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Sum: 210 (3) Age Structure: Detected Guiding Species with > 30 % of age class 0+ (from 3): 2 Detected Guiding Species with % of age class 0+ (from 3): 1 Detected Guiding Species with < 10 % of age class 0+ (from 3): 0 (4) Migration: Migration Index: MI = 1,000 (5) Fish Region: Total Index of Fish Regions: IFR tot = 4,76 *Σταθμός Δειγματοληψίας PER10, ποταμός Αχελώος

42 Fishbased Assessment River: Acheloos (Mountain Rivers of Western Greece and the Peloponnese) Sampling Site: PER10 Sampling date: 23/8/2004 Main river basin: Acheloos Sampled stretch: 200 m Sampling design: Total no. of individuals detected: 210 electrofishing by wading with pulsed DC, 10 kw a) Type Specific Species (reference 3 %) number: % < 100 % < 100 % 50,0 % and and max. reference-proportion from missing Type Specific Species: N/A 0,112 N/A 0,06 > 0,06 0,112 1 b) katadromous and potamodromous species 3 %, [n]: % 50 < 100 % < 50 % 0,0 % 1 c) species far from reference, [n]: 0 1 N/A N/A > d.1) Habitat Guilds 3 %, [n]: % N/A < 100 % 50,0 % 1 d.2) Habitat Guilds far from reference, [n]: 0 0 N/A N/A > 0 0 e.1) Reproductive Guilds 3 %, [n]: % N/A < 100 % 25,0 % 1 e.2) Reproductive Guilds far from reference, [n]: 0 0 N/A N/A > 0 0 f.1) Trophic Guilds 3 %, [n]: % N/A < 100 % 100,0 % 5 f.2) Trophic Guilds far from reference, [n]: 0 0 N/A N/A > 0 0 g.1) Termal Guilds 3 %, [n]: % N/A < 100 % 50,0 % 1 g.2) Termal Guilds far from reference, [n]: 0 1 N/A N/A > (2) Abundance of Species and Guilds: 2,78 a) Abundance of Guiding Species (reference 15 %) Deviation: Deviation: Deviation: Deviation: 1. Barbus peloponnesius 0,345 0,438 27,0 % 3 2. Leuciscus cephalus / Squalius peloponnensis 0,228 0,262 15,0 % 5 3. Leuciscus pleurobipunctatus 0,174 0,048 72,7 % 1 0 2,000 2, ,000 2,000 < 25 % % > 50 % 0 2,000 2, ,000 2, ,000 2, ,000 2,000 Reference Score Scoring Criteria Value to Quality Features and Metrics Sampled Scoring (1) Inventory of Species and Guilds: 1,50 b) Distribution of Ecological Guilds Deviation: Deviation: Deviation: Deviation: 6 18 I) Habitat Guilds: rheophilic 0,859 1,000 < 6 % 6 18 % > 18 % 16,4 % II) Reproductive Guilds: lithophilic 0,747 1,000 < 6 % 6 18 % > 18 % 33,9 % psammophilic 0,112 0,000 < 15 % % > 45 % 100,0 % III) Trophic Guilds: inverti-piscivorous 0,039 0,252 < 25 % % > 75 % 541,2 % > % > -18 % 3 9 2,2 omnivorous 0,685 0, % > % > +9 % +2,2 % IV) Termal Guilds: tolerant 0,747 0,748 < 6 % 6 18 % > 18 % 0,1 % 5 (3) Age Structure: 5,00 Proportion of age class 0+ in catches of Guiding Species (reference 15%) Percentage: Percentage: Percentage: Percentage: Barbus peloponnesius (total: 92 ind.) > 0,300 0,304 30,4 % 5 # 2. Leuciscus cephalus / Squalius peloponnensis (total: 55 ind.) > 0,300 0,473 < 10 % 47,3 % 5 # 3. Leuciscus pleurobipunctatus p (total: (oa 10 ind.) d) > 0,300 0,800 withamini- 80,0 % 5 > 30 % % 0 mum of 10 with a minimum of 10 mum of 10 with a mini- individulas 0 detected 0 individulas individulas or detected detected 0 species not 0 detected 0 (4) Migration: 1,00 Migration Index, MI 1,382 1,000 >1,287 1,191 1,287 < 1,191 1,000 1 (5) Fish Region: 1,00 Total Index of Fish Regions, IFR tot 5,33 Deviation: Deviation: Deviation: Deviation: < 0,26 0,26 0,52 > 0,52 0,56 Total Average (average from (1) + (2) + (3) + [average from (4) + (5)]): 2,57 Ecological Status: Good Ecological Quality Ratio (EQR): 0,39 4,76 1 Ιχθυοπανίδα Υδατικοί πόροι Νομοθεσία Ορεινά ποτάμια ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ υψηλή οικολογική κατάσταση: καλή οικολογική κατάσταση: μέτρια οικολογική κατάσταση: φτωχή οικολογική κατάσταση: 3,76 5,00 2,51 3,75 2,01 2,50 1,51 2,00 κακή οικολογική κατάσταση: 1,00 1,50 *Σταθμός Δειγματοληψίας PER10, ποταμός Αχελώος

43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οικολογική ταξινόμηση των περιοχών που ερευνήθηκαν κυρίως με βάση τα αποτελέσματα του δείκτη χωρικής βάσης Διαπιστώθηκαν μεθοδολογικές αδυναμίες στην επιλογή των μετρικών που ελαττώνουν την προγνωστική ικανότητα του δείκτη

44 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ακολουθώντας μία διαφορετική μεθοδολογική κατεύθυνση δημιουργήθηκε ένας νέος δείκτης χωρικής βάσης που χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό συνδυασμό μετρικών Μετρική Πέστροφας Πέστροφας- Ορεινών Μπριάνας Κυπρινοειδών NativDiv NativeDensity %TypeSpecific %Native +Salmo <10cm %Salmo %Salmo >20cm %B.pel >10cm %Rheoph %Diadr %Potamodr +B.alb <5cm %B.alb >20cm

45 Αποτελέσματα οικολογικής ταξινόμησης των θέσεων δειγματοληψίας στον π. Αχελώο με τη χρήση του νέου δείκτη 25 Αρ ριθμός σταθμ μών ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΚΗ Οικολογική κατάσταση ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΚΗ Ποτάμιοι τύποι Πέστροφας Πέστροφας-Μπριάνας Ορεινών Κυπρινοειδών Σύνολο

46 Ιχθυοπανίδα Υδατικοί πόροι Νομοθεσία Ορεινά ποτάμια ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χαρτογραφική απεικόνιση της οικολογικής κατάστασης των θέσεων δειγματοληψίας στον π. Αχελώο

47 Ιχθυοπανίδα Υδατικοί πόροι Νομοθεσία Ορεινά ποτάμια Σταθμοί του βόρειου τμήματος του π. Αχελώου

48 Ιχθυοπανίδα Υδατικοί πόροι Νομοθεσία Ορεινά ποτάμια Σταθμοί του ανατολικού Σταθμοί του ανατολικού τμήματος του π. Αχελώου

49 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνολικά, η οικολογική κατάσταση τν τμημάτων του Αχελώου ανάντη της ΤΛ Κρεμαστών εμφανίζεται σαν ικανοποιητική Οριμένες περιοχές εμφανίζουν μέτρια έως σημαντική ιχθυολογική υποβάθμιση που αποδίδεται κυρίως στην εντατική αλιεία της πέστροφας, στα υπό κατασκευή φράγματα στον άνω Αχελώο και (σε τοπικό επίπεδο) σε υπεράντληση και σε μορφολογικές αλλοιώσεις λόγω τεχνικών έργων Η ρύπανση δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, ωστόσο είναι σημαντική τοπικά, όπως σε περιοχές του Καρπενησιώτη Η Ευρτανία είναι πλούσια σε νερά. Στο μέλλον το νερό θα αναδειχθεί σαν σημαντικός μοχλός ανάπτυξης. Ωστόσο, το νερό δεν πρέπει πλέον να θεωρείται σαν δεδομένο αγαθό, δεδομένης μάλιστα και της ισχυρής πιθανότητας κλιματικών αλλαγών. Χρειάζεται προσεκτική διαχείριση των υδάτινων αποθεμέτων ώστε να διασφαλισθεί η ποσοτική επάρκεια και η καλή ποιότητα του νερού. Τα προγράμματα οικολογικής παρακολούθησης και η εφαρμογή διεπιστημονικών εργαλείων διαχείρισης μπορούν να συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή

50 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008 Ποταμός Ευρώτας

51 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Οδηγία 2000/60/EΚ: Κατευθύνσεις για το σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης Παράδειγμα Εφαρμογής στην Ελλάδα

Οδηγία 2000/60/EΚ: Κατευθύνσεις για το σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης Παράδειγμα Εφαρμογής στην Ελλάδα Οδηγία 2000/60/EΚ: Κατευθύνσεις για το σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης Παράδειγμα Εφαρμογής στην Ελλάδα Kostantinos Galanis Environmental Management Expert Εισαγωγή Περιβαλλοντικός στόχος της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών

Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών Γιώργος Πουλής, Δημήτρης Ζέρβας, Βασιλική Τσιαούση e-mail: gpoulis@ekby.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογηση της ιχθυολογικης βιβλιογραφιας για τους ποταμούς και λίμνες της Ελλαδας σε σχεση με την εφαρμογή της Οδηγίας για το νερο (2000/60/ΕΚ)

Αξιολογηση της ιχθυολογικης βιβλιογραφιας για τους ποταμούς και λίμνες της Ελλαδας σε σχεση με την εφαρμογή της Οδηγίας για το νερο (2000/60/ΕΚ) 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 881 Αξιολογηση της ιχθυολογικης βιβλιογραφιας για τους ποταμούς και λίμνες της Ελλαδας σε σχεση με την εφαρμογή της Οδηγίας για το νερο (2000/60/ΕΚ) Α.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΕΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Έργο: ΕΤΜΕ Ιλαρίωνα, Τελική Έκθεση, Ιανουάριος 2009

ΕΛΚΕΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Έργο: ΕΤΜΕ Ιλαρίωνα, Τελική Έκθεση, Ιανουάριος 2009 5.10.2.2. Ποσοτική προσέγγιση Τα ποσοτικά δεδοµένα των δειγµατοληψιών (στρεµµατική πυκνότητα, άτοµα/1000 m 2 ) που παρουσιάζονται στον Πίνακα 34 λογαριθµήθηκαν για επίτευξη οµαλοποίησης της κατανοµής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ /ΣΗ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

26/5/2011. Η ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση. Η λεκάνη απορροής ως βασική ενότητα, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/EΚ.

26/5/2011. Η ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση. Η λεκάνη απορροής ως βασική ενότητα, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/EΚ. Η ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση. Η λεκάνη απορροής ως βασική ενότητα, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/EΚ Εργαστήριο 5 Η Οδηγία 2000/60 και οι υποχρεώσεις μας UK environmental agency Προστασία όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ FISH SPECIES DISTRIBUTION AND ABUNDANCE IN THE RIVER STRYMON

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ FISH SPECIES DISTRIBUTION AND ABUNDANCE IN THE RIVER STRYMON ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ Γούσια Ε., Μπόμπορη Δ.Χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, evgousia@bio.auth.gr, bobori@bio.auth.gr. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

οι επιπτωσεις των ανθρωπογενων πιεσεων στα διαλειπουσασ ροης ποταμια οικοσυστηματα της μεσογειου - το παραδειγμα του ποταμου ευρωτα

οι επιπτωσεις των ανθρωπογενων πιεσεων στα διαλειπουσασ ροης ποταμια οικοσυστηματα της μεσογειου - το παραδειγμα του ποταμου ευρωτα οι επιπτωσεις των ανθρωπογενων πιεσεων στα διαλειπουσασ ροης ποταμια οικοσυστηματα της μεσογειου - το παραδειγμα του ποταμου ευρωτα 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ Σπάρτη 21/6/2007 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΡΩΤΑ Ν. Σκουλικίδης, A. Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος»

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» «Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» Καθηγητής Γεώργιος Ζαλίδης Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονικώς υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου

Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες αναφοράς, οικολογική ποιότητα και ταξινόµηση των εσωτερικών νερών της χώρας µε την Οδηγία 2000/60

Συνθήκες αναφοράς, οικολογική ποιότητα και ταξινόµηση των εσωτερικών νερών της χώρας µε την Οδηγία 2000/60 Συνθήκες αναφοράς, οικολογική ποιότητα και ταξινόµηση των εσωτερικών νερών της χώρας µε την Οδηγία 2000/60 Αλκιβιάδης Οικονόµου & Νικόλαος Σκουλικίδης Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΛΙΜΝΩΝ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΛΙΜΝΩΝ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΛΙΜΝΩΝ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ Βλάχος Ν., Ράμφος Α., Μουτόπουλος Δ.Κ., Χώτος Γ., Κατσέλης Γ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Συμπέθερος Ειδικός Γραμματέας. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Ιωάννης Συμπέθερος Ειδικός Γραμματέας. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννης Συμπέθερος Ειδικός Γραμματέας Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Νοέμβριος 2009 Στόχος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ.

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ. Παρόχθιες Ζώνες Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης 1. Εισαγωγικά Ποταμολογική Προσέγγιση 2. Ορισμοί 3. Αναγνώριση Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Ιχθυοπανίδας του Ποταμού Νέστου*

Καταγραφή της Ιχθυοπανίδας του Ποταμού Νέστου* 4η Πανελλήνια ημερίδα Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων: «Διαχείριση Διακρατικών Υδάτων», Ξάνθη 16 Νοεμβρίου 2007 Καταγραφή της Ιχθυοπανίδας του Ποταμού Νέστου* Δρ. Μάνος Κουτράκης, Πάνος Λεονταράκης, Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ιχθυολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60

ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ιεύθυνση Υδατικού υναµικού και Φυσικών Πόρων ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...3 1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΛΚΕΘΕ...3 1.3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION Giannouris Ε. & Manolaki P. giannouris.epaminondas@gmail.com manolaki@upatras.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση της κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων

Ταξινόμηση της κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων Ταξινόμηση της κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πρωτόκολο για ταχεία εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των Παρόχθιων Ζωνών στον Ποταμό Ευρώτα Protocol

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΥ-ΠΑΠΑ ΙΑΣ. Τελική Έκθεση

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΥ-ΠΑΠΑ ΙΑΣ. Τελική Έκθεση ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΥ-ΠΑΠΑ ΙΑΣ Τελική Έκθεση ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση οικολογικής ποιότητας τεσσάρων ελληνικών λιμνών με βάση τα υδρόβια μακρόφυτα πρώτα αποτελέσματα.

Αξιολόγηση οικολογικής ποιότητας τεσσάρων ελληνικών λιμνών με βάση τα υδρόβια μακρόφυτα πρώτα αποτελέσματα. Αξιολόγηση οικολογικής ποιότητας τεσσάρων ελληνικών λιμνών με βάση τα υδρόβια μακρόφυτα πρώτα αποτελέσματα. Δημήτριος Ζέρβας, Γεώργιος Πουλής, Βασιλική Τσιαούση Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα έπρεπε κάθε βιολόγος να ξέρει για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Λίγοι επιστήμονες. ανθρώπινο πληθυσμό ως τη ρίζα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Τι θα έπρεπε κάθε βιολόγος να ξέρει για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Λίγοι επιστήμονες. ανθρώπινο πληθυσμό ως τη ρίζα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος Το Σύνδροµο Αστικών Ρεµάτων (The Urban Stream Syndrome) Ιωάννης Καραούζας Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46.7 χλµ Αθηνών-Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος, Αττική. ikarz@hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Νέστου μετά την κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων

Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Νέστου μετά την κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Νέστου μετά την κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων Δρ Μάνος Κουτράκης, Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Ο ποταμός Νέστος πηγάζει από τη Βουλγαρία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί Ενότητα 2: Οδηγία 2000/60/ΕΚ, Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας σε λεκάνες απορροής της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Εσωτερικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Εσωτερικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Εσωτερικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Εσωτερικά ύδατα (inland waters) Χαρακτηρίζονται από την παρουσία γλυκού νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ 2010 2011 1 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα GlobAqua

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα GlobAqua Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα GlobAqua (Περίπτωση Μελέτης Ποταμού Ευρώτα) Τεχνικό δελτίο Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Επιμέλεια έκδοσης: Ε. Καλογιάννη, Λ. Βαρδάκας, Θ. Κουβαρντά, N. Σκουλικίδης Ινστιτούτο Θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ»

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων Expert

Διαβάστε περισσότερα

Ζωική Ποικιλότητα. Ενότητα 5. Ιχθυοπανίδα. Ρόζα Μαρία Τζαννετάτου Πολυμένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας

Ζωική Ποικιλότητα. Ενότητα 5. Ιχθυοπανίδα. Ρόζα Μαρία Τζαννετάτου Πολυμένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Ζωική Ποικιλότητα Ενότητα 5. Ιχθυοπανίδα Ρόζα Μαρία Τζαννετάτου Πολυμένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Οικολογικές ζώνες 1/2 1. Ζώνη της πέστροφας: έναρξη από τις πηγές,

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες Παρόχθια Δάση. Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Παρόχθιες Ζώνες Παρόχθια Δάση. Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Παρόχθιες Ζώνες Παρόχθια Δάση στην Ελλάδα Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ρ Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Έρευνα για την προστασία των υδάτινων πόρων, των υδάτινων και παρόχθιων οικοσυστημάτων Παρόχθιες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της Οικολογικής Κατάστασης του ρ. Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης του. Δρ.

Αποτίμηση της Οικολογικής Κατάστασης του ρ. Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης του. Δρ. Αποτίμηση της Οικολογικής Κατάστασης του ρ. Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης του Δρ. Ηλίας Δημητρίου Υδρολογική λεκάνη ρέματος 1) Έκταση λεκάνης απορροής ρέματος Πικροδάφνης:

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.4 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ιχθυοπανίδα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.4 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ιχθυοπανίδα για την Ιχθυοπανίδα Σελίδα 2 από 16 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 3 Περιοχή της μελέτης Σκοπός της μελέτης 3 2 Μεθοδολογία αξιολόγησης της κατάστασης των ιχθυοπληθυσμών 4 Επιλογή θέσεων δειγματοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 193 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3//11 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ- 11 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (WFD 2000/60/ΕΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛIΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (WFD 2000/60/ΕΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛIΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (WFD 2000/60/ΕΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛIΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ν. Σύμπουρα 1, Σ. Ρεϊζοπούλου 1, Σ. Ορφανίδης 2 & Π. Παναγιωτίδης 1 1 Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ. Μελέτη Ιχθυοπανίδας Περιοχής Έργου Υδροδότησης Αιγίου Ποταμός Σελινούντας

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ. Μελέτη Ιχθυοπανίδας Περιοχής Έργου Υδροδότησης Αιγίου Ποταμός Σελινούντας Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ Μελέτη Ιχθυοπανίδας Περιοχής Έργου Υδροδότησης Αιγίου Ποταμός Σελινούντας Μάρτιος 2013 1 Η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά στην παρούσα έκθεση είναι: Ζόγκαρης, Σ., Χατζηνικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 142

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 142 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 142 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Νίκης 20, 105 57 Αθήνα Τηλ.: 210-3224944, 210-3314563,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Κ. Ποϊραζίδης Ανάλυση ψηφίδων ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 Οικολογία Τοπίου 22 Νοεμβρίου 2009 Ανάλυση ψηφίδων Το μέγεθος τους (Patch size / perimeter / edges ) Έκταση Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò 2 Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò áíèñþðéíåò áíüãêåò ìå ôá ëéìíáßá ïéêïóõóôþìáôá ìå Ýíáí áñìïíéêü

Διαβάστε περισσότερα

5.5. Αλιεία και αλιευτική διαχείριση

5.5. Αλιεία και αλιευτική διαχείριση 5.5. Αλιεία και αλιευτική διαχείριση 5.5.1. Χαρακτήρας, αλιευτικά εργαλεία και στοιχεία παραγωγής Η αλιεία στον Αλιάκµονα έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και ασκείται από σχετικά µεγάλο αλλά αδιευκρίνιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Πετρίκη Ο., Μπόμπορη Δ. Χ. Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Biodiversity of the Tzoumerka-Peristeri Protected Area

Biodiversity of the Tzoumerka-Peristeri Protected Area Zogaris, S. (2008) The Ichthyofauna In: Biodiversity of the Tzoumerka-Peristeri Protected Area. Dimopoulos, P & Kati, V. (eds). University of Ioannina, Department of Environmental and Natural Resources

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία

ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία 1 η Άσκηση Έρευνα στο πεδίο - Οργάνωση πειράματος Μέθοδοι Δειγματοληψίας Εύρεση πληθυσμιακής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας. Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, Δεκέμβριος 2013

Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας. Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, Δεκέμβριος 2013 < ο )))>< Τα ψάρια του τεχνητού υγρότοπου της Κάρλας < ο )))>< Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Χαμόγλου Μαρία Ιχθυολόγος, Msc ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθ. Γεράσιμος ΑΡΑΠΗΣ Εργαστήριο Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος mani@aua.gr Βιώσιμη Ανάπτυξη, Φέρουσα Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6 Το πρόβλημα Οι ανάγκες του ανθρώπου σε νερό διπλασιάζονται κάθε 20 χρόνια. Το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις των φραγμάτων στην ιχθυοπανίδα των ποταμών και προτάσεις αποκατάστασης: Η περίπτωση του Ποταμού Νέστου*

Επιπτώσεις των φραγμάτων στην ιχθυοπανίδα των ποταμών και προτάσεις αποκατάστασης: Η περίπτωση του Ποταμού Νέστου* Επιπτώσεις των φραγμάτων στην ιχθυοπανίδα των ποταμών και προτάσεις αποκατάστασης: Η περίπτωση του Ποταμού Νέστου* Δρ. Μάνος Κουτράκης Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Νέστου-Βιστωνίδας Βιστωνίδας-Ισμαρίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 1. Οργανισμοί...15 1.1 Οργανισμοί και είδη...15 1.1.1 Ιδιότητες των οργανισμών...15 1.1.2 Φαινότυπος, γονότυπος, οικότυπος...17 1.1.3 Η έννοια του είδους και ο αριθμός των ειδών...19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π.

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Στρυμόνα ρ. Γεώργιος Συλαίος Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας

Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας Το γενετικό επίπεδο της βιοποικιλότητας 1 Υποκατάσταση μέτρησης Η βιοποικιλότητα ορίζεται, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση της κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων

Ταξινόμηση της κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων Ταξινόμηση της κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ, ΤΥΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE PINUS Η δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση των καμένων δασών μαύρης πεύκης

LIFE PINUS Η δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση των καμένων δασών μαύρης πεύκης LIFE PINUS Η δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση των καμένων δασών μαύρης πεύκης Τα δάση μαύρης πεύκης στην Ευρώπη, την Ελλάδα και τον Πάρνωνα Pinus nigra subsp. nigra var. caramanica Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

EUB057 - Εκβολή ποταμού Μανικιάτη

EUB057 - Εκβολή ποταμού Μανικιάτη EUB057 - Εκβολή ποταμού Μανικιάτη Περιγραφή Η εκβολή του ποταμού Μανικιάτη βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα ανατολικά του οικισμού Οξύλιθος στην παραλία Στόμιο και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Κύμης - Αλιβερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-31-7

ISBN 978-960-7511-31-7 1 Η πλήρης αναφορά στην παρούσα έκδοση είναι: Χρυσοπολίτου, Βασιλική και Βασιλική Τσιαούση. 2006. Κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων. Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Το ΥΔ της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνει τρεις κύριες υδρολογικές λεκάνες: του Αχελώου, του Ευήνου και του Μόρνου. Ακόμη, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας

Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας Διαχείριση της Γενετικής Ποικιλότητας (με έμφαση στα μεσογειακά δάση) 1 Βιοποικιλότητα Ορίζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Πετρίκη. Απόφοιτος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Όλγα Πετρίκη. Απόφοιτος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Όλγα Πετρίκη Απόφοιτος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της τεχνητής λίμνης Κερκίνης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε. Μπακέας, 2013 Πηγή: Α. Βαλαβανίδης «Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία», Τµήµα Χηµείας, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2007, Κεφ.11. Οι κυριότεροι τοµείς οικοτοξικολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.7 - Ανατολικό Τμήμα Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.7 - Ανατολικό Τμήμα Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Παράρτημα 6.5.7 - Ανατολικό Τμήμα Υδροβιολογική Σελίδα 2 από 71 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 13 2.1 Παρόχθια ενδιαιτήματα και Υδρο-μορφολογία 13 2.2 Ποιότητα νερού: Φυσικοχημικές Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου» Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 03/12/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό 2010 2011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1 Ηαποκατάσταση υγροτόπων δεν έχει ένα γενικά αποδεκτό ορισμό: Με την ευρύτερη ερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα