IV. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IV. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΑ"

Transcript

1 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ IV. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΑ 1. Στην Ανατολική Γερµανία, δεν µπορεί να γίνει λόγος για εγκληµατολογική επιστήµη πριν από τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο 56, αφού πριν από τη λήξη του, δεν υπάρχει ως κράτος η Ανατολική Γερµανία 57. Η εγκληµατολογική επιστήµη δηµιουργήθηκε, σχεδόν ταυτόχρονα, µε την ίδρυση του Ανατολικογερµανικού κράτους 58. Και αυτό είναι ευεξήγητο, αφού η εγκληµατολογία είχε µεγάλη παράδοση στην προπολεµική, ενιαία Γερµανία 59. Η εγκληµατολογία -στη χώρα αυτή- θεωρείται σαν µια επιστήµη που σκοπό έχει την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας µέσω της πολιτικής της 56. Βλ. σχετ. G. Sander, Kriminalität und Kriminologie in der DDR, στο Kriminologisches Journal 1982, σελ Η Γερµανία χωρίστηκε στα 2, ως εξής: Στις 8 Μαΐου 1845 έγινε η επίσηµη συνθηκολόγηση και παράδοση των γερµανικών στρατευµάτων. Τον Ιούλιο του 1945, πραγµατοποιείται η Διάσκεψη Πότσνταµ, µε συµµετοχή των Τρούµαν, Στάλιν και Τσόρτσιλ. Η Γερµανία χωρίζεται σε 4 διοικητικές ζώνες υπό την αντίστοιχη διοίκηση Αµερικανών, Άγγλων, Γάλλων, Σοβιετικών. Σε 4 ζώνες χωρίζεται και η πρωτεύουσα, το Βερολίνο. Η διάσπαση των συµµαχικών δυνάµεων κατά το 1946, οδηγεί στη σταδιακή δηµιουργία δύο διαφορετικών ζωών: Της δυτικής, µε την ενοποίηση της αµερικανικής, αγγλικής και γαλλικής ζώνης και της ανατολικής. Παράλληλα, διεξήχθησαν εκλογές, και στο µεν δυτικό τοµέα κυριάρχησε η Χριστιανοδηµοκρατική Ένωση, µε ισχυρή αντιπολίτευση το Σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα, στο δε ανατολικό τοµέα -επικράτησετο Ενοποιηµένο, από κοµµουνιστές και σοσιαλδηµοκράτες, Σοσιαλιστικό κόµµα. Στις 20 Ιουνίου 1948 οι τρεις δυτικές δυνάµεις αναγγέλλουν την έκδοση νέου νοµίσµατος για τον δυτικό τοµέα. Την ίδια ηµέρα, οι Σοβιετικοί, σε αντίποινα, προχωρούν στη διακοπή της επικοινωνίας µεταξύ των δύο τοµέων. Στις 23 Μαίου 1949, ανακηρύσσεται ως χωριστό κράτος η Γερµανική Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία στον δυτικό τοµέα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι -αρχικά- οι Γερµανοί αντέδρασαν στο σχηµατισµό δυο κρατών. Πείστηκαν όµως -τελικά- χάριν των οικονοµικών πλεονεκτηµάτων του Σχεδίου Μάρσαλ. Έτσι, στις 7 Οκτωβρίου 1949, ανακηρύσσεται η Γερµανική Λαοκρατική Δηµοκρατία στον ανατολικό τοµέα. Στις 13 Αυγούστου 1961, οι Σοβιετικοί ανεγείρουν το τείχος του Βερολίνου (τείχος του αίσχους), που διαχωρίζει τον ανατολικό από τον δυτικό του τοµέα. Αργότερα όµως οι πάγοι ανάµεσα στις δυο χώρες άρχισαν να λιώνουν. Έτσι, στις 21 Δεκεµβρίου 1972, αποκαθίστανται αµοιβαία στοιχειώδεις διακρατικές σχέσεις µεταξύ των δυο χωρών. Τέλος, στις 7 Σεπτεµβρίου 1987, ο πρόεδρος του κρατικού Συµβουλίου και γενικός γραµµατέας του ενοποιηµένου Σοσιαλιστικού κόµµατος της Γ.Λ.Δ. Έρικ Χόνεκερ επισκέπτεται για πρώτη φορά την Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας. 58. Βλ. σχετ. J. Lekschas, Zum Aufbau der Verbrechenslehre unserer demokratisichen Strafrechtswissenschaft, Berlin 1952, σελ. 11 επ. 59. Βλ. σχετ. Lekschas, Neue Probleme der Sozialistischen Kriminologie, Berlin 1967, σελ. 6 επ. 913

2 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ δικαιοσύνης 60. Βλέπουµε λοιπόν, ότι -όπως στη Σοβιετική Ένωση, έτσι και στην Ανατολική Γερµανία- η εγκληµατολογία διασυνδέεται µε την εγκληµατολογική πολιτική, ενώ η τελευταία, «νοηµατοδοτείται» από τους πολιτικούςπρογραµµατικούς στόχους του κράτους. Η εγκληµατολογική επιστήµη στην Ανατολική Γερµανία προσδιορίζεται ως σοσιαλιστική 61. Στο συλλογικό τους έργο, οι Buchholz, Hartmann, Lekschas και Stiller αναφέρουν ότι η σοσιαλιστική εγκληµατολογία είναι µια αυτόνοµη και σύνθετη κοινωνική επιστήµη, η οποία επεξεργάζεται τις κοινωνικές συγκρούσεις και διαθέτει ίδιο αντικείµενο, µέθοδο έρευνας και ειδικές γνώσεις 62. Ο σοσιαλιστικός χαρακτήρας της Ανατολικογερµανικής εγκληµατολογίας απορρέει από το καθήκον που έχει να συµβάλλει στην απάλειψη της εγκληµατικότητας από τη σοσιαλιστική κοινωνία Η εγκληµατολογία της Γερµανικής Λαοκρατικής Δηµοκρατίας -όπως προαναφέραµε- αποτελεί συνέχεια της εγκληµατολογίας της ενιαίας Γερµανίας 64. Η εξέλιξη όµως της εγκληµατολογίας της Ανατολικής Γερµανίας βασίστηκε - κυρίως- στην κριτική αντιπαράθεσή της, προς την «αστική-ιµπεριαλιστική» εγκληµατολογία -όπως αποκαλούν οι Ανατολικογερµανοί εγκληµατολόγοι, την εγκληµατολογία -της Δυτικής Γερµανίας 65. Δεν υπάρχει µάλιστα, ούτε ένα συστηµατικό έργο 66 ή µονογραφία 67 -όπως επίσης και πολλές εµπειρικές έρευνες- 68 που να µην αναφέρονται -κατ αντιπαράθεση- στην εγκληµατολογία της Ο.Δ. Γερµανίας. 60. Βλ. σχετ. E. Buchholz / R. Hartmann / J. Lekschas / G. Stiller, Sozialistische krimonologie. Ihre theoretische und methodologische Grundlegung. 2. Erweiterte Auflage, Berlin Βλ. σχετ. Buchhlolz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische kriminologie, ό.π., σελ. 74 επ. 62. Ό.π. 63. Βλ. σχετ. Buchholz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische Kriminologie, ό.π., σελ. 66 επ. 64. Βλ. σχετ. H.J. Schneider, Kriminologie (Grndlagen), στο A. Elster / H. Lingemann / R. Sieverts - 4. J. Schneider, Handwörterbuch der Kriminologie, τόµ. 2ος, 1977, σελ. 529 επ. 65. Βλ. σχετ. A. Freiburg / H. Schintzel, Zur Kriminalität von Jugendlichen und Erwachsenen in BRD und DDR, Deutschland Archiv 1971, σελ Lekschas / H. Harrland-Hartmann-G. Lehmann, Kriminologie, Berlin 1983, σελ. 234 επ. 66. Βλ. σχετ. Buchholz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische Kriminologie, ό.π., σελ. 137 επ. Πρβλ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ. 234 επ. 67. Βλ. σχετ. D. Seidel / G. Wiesel, krimineller Profit-Profitable Kriminalität, Berlin 1982, σελ. 171 επ. 68. Βλ. σχετ. Harrland, Zwanzig Jahre Kampf für die Zurückdrängund der Kriminalität in der DDR, στο Neue Justiz 1969, σελ H. Szewczyk, Untersuchungen zur Kriminellen Entwicklung Jugendlicher, στο Aktuelle Beiträge d. Staats-u. Réchtswissenschaft, Potsdam- Babelsberg 1972, σελ. 130 επ. 914

3 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στο σηµείο αυτό, θ αναφέρουµε εκείνες τις θέσεις των Δυτικογερµανικών εγκληµατολόγων, τις οποίες έχουν σχολιάσει -επικριτικά- οι Ανατολικογερ- µανοί. α. Όπως είναι γνωστό, τόσο στην προπολεµική Γερµανία, όσο και στη µετέπειτα Δυτική Γερµανία, το έγκληµα και ο εγκληµατίας αποτελούσαν τους θε- µελιακούς όρους και συγχρόνως, τα ερευνητικά πεδία της εγκληµατολογικής επιστήµης 69. Τ αντικείµενα αυτά προσεγγίζονται από την αιτιολογική σκοπιά, όπως αυτή γίνεται νοητή, στα πλαίσια της παραδοσιακής ή θετικιστικής ή του περάσµατος στην πράξη εγκληµατολογίας. Σύµφωνα µε τους Exner και Abrahamsen, η τέλεση του εγκλήµατος εξηγούνταν, άλλοτε από λόγους κληρονοµικής προδιάθεσης, άλλοτε από βιοψυχολογικούς λόγους κι άλλοτε από λόγους περιβαλλοντολογικούς 70. Οι Ανατολικογερµανοί εγκληµατολόγοι θεωρούν ότι οι παραπάνω βιοψυχολογικές απόψεις για την ερµηνεία του εγκλήµατος είναι αναπόδεικτες και γι αυτό, αντιεπιστηµονικές, ενώ κυοφορούν τον κοινωνικό ρατσισµό, πάνω στον οποίον οικοδοµήθηκε ο εκφασισµός της Γερµανίας 71. Όσον αφορά την επισήµανση των περιβαλλοντολογικών παραγόντων, θεωρούν ότι είναι ψευδοεπιστηµονική, αφού οι Δυτικογερµανοί εγκληµατολόγοι δεν τολµούν να πουν ευθέως, ότι το αστικό σύστηµα, είναι αυτό - τούτο το εγκληµατογενές περιβάλλον 72. β. Αργότερα, οι Δυτικοί εγκατέλειψαν τις µονιστικές θεωρίες για την αιτιολογία του εγκλήµατος και διατύπωσαν την υπόθεση του πολυπαραγοντισµού, σύµφωνα µε την οποία, το έγκληµα οφειλόταν στη συνδυασµένη επίδραση των ατοµικών (βιοψυχολογικών) και των κοινωνικών (περιβαλλοντολογικών) παραγόντων Βλ. σχετ. S. Bader, Stand und Aufgaben der Kriminologie, στο JZ 1952, σελ. 16 επ. 70. Βλ. σχετ. F. Exner, Kriminologie, Berlin 1949, σελ. 279 επ. D. Abrahamsen, The Psychology of Crime, New York 1960, σελ. 37 επ. 71. Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Κriminologie, ό.π., σελ. 229 επ. 72. Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ Κατά τον Willkins, ο πολυπαραγοντισµός -απέναντι στις θεωρίες των µοναδικών αιτίων- συνιστά µια Αντι-θεωρία. Βλ. σχετ. L.T. Willkins, New prediction and classification methods in Criminology, στο Journal of Research in Crime and Delinquency, (1964), σελ. 37 επ. Κριτική παρουσίαση της θεωρίας του Willkins, βλ. εις Αλεξιάδη, Η περί εγκληµατικών γενεών θεωρία του L.T. Willkins, ανατ. από το περιοδ. «Ποινική Επιθεώρησις» Θεσσαλονίκη Η υπόθεση ή η θεωρία ή -ακόµα- το σύστηµα του πολυπαραγοντισµού, εµφανίζεται µε τις ακόλουθες 3 µορφές: α. Με την Αγγλοαµερικάνικη µορφή του, η οποία περιλαµβάνει τις εξής, δυο ερµηνευτικές εκδοχές: Σύµφωνα µε την πρώτη, η συνδυασµένη λειτουργία των ψυχοπαθολογικών και κοινωνικών παραγόντων, ασκεί θεµελιώδη επίδραση, στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του εγκληµατία. Σύµφωνα µε τη δεύτερη, οι κοινωνικοί παράγο- 915

4 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι Ανατολικογερµανοί έκριναν την υπόθεση του πολυπαραγοντισµού, ως παρωχηµένη κι αµφίβολης επιστηµονικής βασιµότητας, αφού δεν απαντά συγκεκριµένα, σε ποιους παράγοντες οφείλεται ακριβώς, το έγκληµα 74. γ. Τις κοινωνικοψυχολογικές θεωρίες των Quensel 75 και Schneider 76, αλλά και τις λειτουργιστικές απόψεις των Merton 77, Lemert 78, Becker 79 κ.ά., οι Ανατολικογερµανικοί εγκληµατολόγοι, τις χαρακτηρίζουν ως αστικές, αφού -µε το να επιδιώκουν την προσαρµογή του εγκληµατία στην αστική κοινωνία- δεν κάνουν τίποτ άλλο, από το να θεωρούν την αστική κοινωνία και το ιµπεριαλιστικό σύστηµα, ότι δεν µετέχουν της διαδικασίας εγκληµατογένεσης 80. Επίσης, θεωρούν ότι η διαντιδραστική θεωρία του Parsons, η οποία θεµελίωσε -αργότερα- τη δοµολειτουργική ανάλυση του εγκληµατικού φαινοµένου, εξαντλείται στα όρια της καπιταλιστικής κοινωνίας 81. δ. Τέλος, οι Ανατολικογερµανοί εγκληµατολόγοι ασκούν δρυµεία κριτική και στη Δυτικογερµανική εκδοχή του labeling approach λέγοντας ότι η θεωρία αυτή παραλείπει να εξετάσει ένα σηµαντικό ζήτηµα, δηλαδή τους µηχανιντες αρκούν για τη θεµελίωση του πολυπαραγοντισµού, λόγω της πολλαπλότητάς τους. Βλ. σχετ. S. Glueck / E. Glueck, Toward a typology of juvenile offenders. Inplication for therapy and prevention, New York-London 1970 σελ. 21 επ. β. Στη Γαλλόφωνη βιβλιογραφία, το σύστηµα του πολυπαραγοντισµού αντιµετωπίζεται στα πλαίσια, της αιτιολογικής αντίληψης για την έννοια της επικινδυνότητας. Σύµφωνα µε αυτήν, τα βιολογικά και τα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητας, προδιαθέτουν -δυσµενώς- το άτοµο και του εµφυσούν το πέρασµα στην πράξη. Βλ. σχετ. D. Szabo, Criminologie, Montreal 1965, σελ. 37. γ. Στη Γερµανική µορφή του, το σύστηµα του πολυπαραγοντισµού διαµορφώθηκε µέσα από µια έρευνα που διεξήχθη στο Tübingen της Ο.Δ.Γ., το 1962, από µια οµάδα ερευνητών, υπό τη διεύθυνση του Göppinger. Κατ αυτήν, η συνδυασµένη δράση πολλών και διαφορετικών παραγόντων οδηγεί το άτοµο στο έγκληµα. Οι κοινωνίες που περιβάλλουν τ άτοµα, είναι υπεύθυνες για την εγκληµατικότητα. Βλ. σχετ. H. Göppinger, Kriminologie, 4. Aufl., München 1980, σελ. 76 επ. 74. Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ. 231 επ. 75. Βλ. σχετ. S. Quensel, Sozialpsychologische Aspekte der Kriminologie. Handlung, Situation und Persönlichkeit, Stuttgart 1964, σελ. 9 επ. 76. Βλ. σχετ. H.-J. Schneider, Kriminologie, 1987, σελ. 450 επ. 77. Βλ. R. Merton, Social theory and social Structure, Glencoe Βλ. σχετ. E.M. Lemert, Human deviance, Social problems and social control, New Jersey 1967, σελ. 11 επ. 79. Βλ. H.S. Becker, Outsiders, New York, Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ. 223 επ. 81. Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ. 244 επ. 916

5 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σµούς εκείνους που επιτρέπουν την εµφάνιση και τη λειτουργία των διαδικασιών ετικετοποίησης Η εγκληµατολογία της Ανατολικής Γερµανίας είναι η µόνη -από τις εγκλη- µατολογίες των σοσιαλιστικών χωρών- που «άνοιξε» από την πρώτη στιγµή της δηµιουργίας της, µόνιµο διάλογο µε την εγκληµατολογία του δυτικού κόσµου και ιδίως, µε την εγκληµατολογία της Ο.Δ. Γερµανίας και τούτο -φυσικάγια λόγους καταγωγής. Από την άποψη αυτή, µπορεί να υποστηριχτεί -βάσιµα- ότι οι Ανατολικογερµανοί εγκληµατολόγοι -σε αντίθεση µε τους Σοβιετικούς- είναι οι πλέον ενηµερωµένοι πάνω στις προόδους και στα τελευταία επιτεύγµατα, που έχει σηµειώσει η Δυτική εγκληµατολογία. Οι Ανατολικογερµανοί θεµελίωσαν κι ανέπτυξαν την εγκληµατολογία, στις αρχές του µαρξισµού-λενινισµού. Αν και στις δυο πρώτες δεκαετίες αποκαλούσαν την εγκληµατολογία (τους) σοσιαλιστική, τα τελευταία χρόνια, απέφευγαν να χρησιµοποιούν τον παραπάνω επιθετικό προσδιορισµό. Για την Ανατολικογερµανική εγκληµατολογία, 3 είναι τα γνωστικά της αντικείµενα: Η εγκληµατικότητα, τα αίτια του εγκληµατικού φαινοµένου και η προσωπικότητα του δράστη 83. Ειδικότερα, η εγκληµατικότητα αναλύεται ως εξής: 84. α. Η εγκληµατικότητα αποτελεί ένα ιδιοσυστασιακό γνώρισµα της καπιταλιστικής κοινωνίας κι ένα φαινόµενο ξένο προς την ουσία του σοσιαλισµού. Στη σοσιαλιστική κοινωνία δεν επιτρέπεται να υπάρχει ούτε ένας εγκληµατίας. β. Η εµφάνιση της εγκληµατικότητας στη σοσιαλιστική κοινωνία αποτελεί έκφραση καταλοίπων της καπιταλιστικής κοινωνίας, από την οποία -άλλωστεπροέρχεται ο σοσιαλισµός. γ. Η εγκληµατικότητα αποτελεί -στην ουσία- άρνηση της αστικής ιδιοκτησίας και της κοινωνικής τάξης του καπιταλισµού, κι από την άποψη αυτή, δεν συγχωρείται η παρουσία αυτού του φαινοµένου στο σοσιαλισµό. δ. Η εγκληµατικότητα παρουσιάζεται στην καπιταλιστική κοινωνία, επειδή σ αυτήν βασιλεύει η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, λόγω της ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής από τους αστούς. Από το γεγονός αυτό -εξάλλου- πηγάζει η αποξένωση, η απαλλοτρίωση και η σύγκρουση µεταξύ των ατόµων, όπως επίσης και ο ανταγωνισµός ατόµου-κοινωνίας. Τα παραπάνω, 82. Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ. 277 επ. 83. Βλ. Buchhlolz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische Kriminologie, ό.π. 84. Βλ. σχετ. Buchholz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische Kriminologie, ό.π., σελ. 175 επ. Πρβλ. H.-J. Schneider, Kriminologie (Gurndlagen), ό.π. σελ

6 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ µορφοποιούνται κι εκφράζονται µέσω της εγκληµατικότητας. Το φαινόµενο της εγκληµατικότητας αιτιολογείται στα πλαίσια της Ανατολικογερµανικής εγκληµατολογίας, ως εξής: α. Η -χρονικά- πρώτη ερµηνεία του φαινοµένου, έγινε από τον Lekschas, µε τη θεωρία της πάλης των τάξεων. Ο Lekschas υποστήριξε ότι η εγκληµατικότητα είναι το προϊόν των οικονοµικοκοινωνικών σχέσεων και των κοινωνικών συγκρούσεων, που εµφανίζονται σε µια -ιστορικά ξεπερασµένη- ανταγωνιστική κοινωνία. Η εµφάνιση του ίδιου φαινοµένου και σε µια διαφορετική -ιστορικοπολιτικά- κοινωνία, όπως είναι η σοσιαλιστική, σηµαίνει ότι δεν έχει -πλήρως- ξεπεραστεί η ανταγωνιστική βάση της κοινωνίας 85. β. Μετά από λίγα χρόνια, ένας άλλος θεωρητικός, ο Streit, διετύπωσε τη θεωρία του φίλου-εχθρού 86. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η θεωρία αυτή αιτιολογεί το εγκληµατικό φαινόµενο, όπως αυτό εµφανίζεται στη σοσιαλιστική κοινωνία και µόνον 87. Κατά τον Streit λοιπόν, το φαινόµενο της εγκληµατικότητας εµφανίζεται στη σοσιαλιστική κοινωνία, όταν αυτή βρίσκεται σε ανάπτυξη κι οφείλεται στις συγκρούσεις που εκτυλίσσονται µεταξύ των συνειδητοποιη- µένων πολιτών και συγχρόνως, µελών του πολιτικού φορέα που οργανώνει κι εκπροσωπεί -πολιτικά- αυτή την ανάπτυξη (= φίλων) και των ιδεολογικά καθυστερηµένων ατόµων (= εχθρών), οι οποίοι δεν µπορούν να κατανοήσουν τις συντελούµενες εξελίξεις και για τον λόγο αυτόν αντί να εναντιωθούν στην πολιτική εξουσία και το πολιτικοκοινωνικό σύστηµα, που προωθεί αυτές τις εξελίξεις, αντιδρούν κατά των πολιτών που µάχονται υπέρ αυτών των εξελίξεων 88. γ. Μια τρίτη θεωρία, που διατυπώθηκε αργότερα από τους Hartmann και Lekschas, βελτιώνει -κατά κάποιο τρόπο- τη θεωρία -για την αιτιολογία του εγκλήµατος- του τελευταίου. Όπως προαναφέρθηκε, ο Lekschas είχε αποδώσει -αρχικά- την εγκληµατικότητα, στα αστικά κατάλοιπα της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Σ αυτήν όµως, τη µεταγενέστερη προσέγγιση που πραγµατοποίησε µαζί µε τον Hartmann, αναφέρεται όχι µόνον σ εγκλήµατα, αλλά και σε παρεκκλίνουσες συµπεριφορές, οι οποίες είναι εννοιολογικά ευρύτερες των εγκληµάτων, καθώς αυτές προσβάλλουν τους καθιερωµένους κοινωνικούς κανόνες ατοµικής και συλλογικής δράσης, οι οποίοι όµως, δεν έχουν τη µορφή κανόνων του ποινικού δικαίου. 85. Βλ. σχετ. Zum Aufbau der Verbrechenslehre userer demokratischen Strafrechtswissenschaft, ό.π., σελ. 4 επ. 86. «Freund-Feind-Theorie». 87. Βλ. σχετ. Sander, Kriminalität und Kriminologie in der DDR, ό.π., σελ Βλ. σχετ. J. Streit, Klassenkampf und Verbrechen, στο Neue Justiz 1956, σελ. 494 επ. 918

7 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Οι Lekschas και Hartmann θεωρούν ότι το έγκληµα και η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά αποτελούν ένα ατοµικό και συγχρόνως, κοινωνικά -σύνθετο φαινόµενο, που οφείλεται στην αντιδιαλεκτική σχέση των ατόµων και φορέων της εγκληµατικής δράσης προς την κοινωνία. Αυτή η αντιδιαλεκτική σχέση εκδηλώνεται στα άτοµα- εγκληµατίες, µε µια νόθα συνείδηση, δηλαδή, µε µια ιδεολογικά εσφαλµένη απεικόνιση του περιβάλλοντος και της πραγµατικότητας, στον εσωτερικό τους κόσµο 89. Η θεωρία αυτή συµπληρώθηκε -αργότερα- από τους Friebel, Manecke και Orshkowski, µε τη θεωρία των «καταλοίπων της παλιάς κοινωνίας» 90. Κατά τη θεωρία αυτή, το έγκληµα και η ευρύτερη κοινωνική παρέκκλιση οφείλονται -πρωταρχικά- στη σύγκρουση των κοινωνικών προτύπων, τα οποία «φιλοξενούνται» στους κόλπους της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Συγκεκριµένα, στη σοσιαλιστική κοινωνία περιέχονται και ψήγµατα της προηγούµενης καπιταλιστικής, την οποία υπερέβη η σοσιαλιστική µε την ανατροπή της. Είναι φυσικό λοιπόν, να υπάρχουν πολίτες, δέσµιοι του παλιού καθεστώτος κι οπαδοί των παλιών κοινωνικών προτύπων. Στη σύγκρουση των κοινωνικών προτύπων, οφείλεται το εγκληµατικό και το παρεκκλιτικό φαινόµενο. δ. Οι Lekschas, Hartland, Hartmann και Lehmann, πρόσθεσαν -αργότεραστα προηγούµενα και την οικονοµική παράµετρο. Ισχυρίστηκαν δηλαδή, ότι το εγκληµατικό και το κοινωνικά παρεκκλιτικό φαινόµενο, πέραν από την ιδεολογική, πολιτική και κοινωνική, έχει και µια οικονοµική διάσταση. Η διάσταση αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι και στο σοσιαλιστικό σύστηµα -και µάλιστα, σ αυτό της Λαοκρατικής Γερµανικής Δηµοκρατίας- διατηρούνται, µε διαφορετική µορφή, βέβαια, από τον καπιταλισµό, ορισµένες οικονοµικές αντιθέσεις, οι οποίες οφείλονται είτε στην πληµµελή κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής είτε στην επανεµφάνιση συµπτωµάτων πλουτισµού σε ορισµένα άτοµα και στρώµατα της κοινωνίας. Έτσι, η οικονοµική κατάσταση της κοινωνίας, µπορεί να εξελιχθεί σ εγκληµατογενή παράγοντα 91. Πρέπει να σηµειωθεί όµως, ότι ο οικονοµικός παράγοντας δεν αρκεί από µόνος του για να προκαλέσει την έλευση ενός εγκλήµατος. Προσαπαιτούνται επίσης οι ιδεολογικοί και οι κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες, που επισηµάνθηκαν κι αναλύθηκαν, από τους παραπάνω θεωρητικούς. 89. Βλ. σχετ. Hartmann-Lekschas, Zur Theorie der Ursachen Bedingungen und Anlässe der Kriminalität in der DER, Berlin 1964, σελ. 53 επ. 90. Βλ. σχετ. W. Friebel-K. Manecke-W. Orschekowski, Gewalt und Sexual Kriminalität, Berlin 1970, σελ. 154 επ. 91. Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ. 326 επ. 919

8 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Το τρίτο -κατά σειρά- γνωστικό αντικείµενο της Ανατολικογερµανικής εγκλη- µατολογίας είναι η έρευνα της προσωπικότητας του δράστη. Όπως αναφέρουν οι Buchholz, Hartmann, Lekschas και Stiller, ο άνθρωπος (Mensch) δεν είναι το προϊόν της προδιάθεσής (του) (Anlage) και του περιβάλλοντος (Umwelt), όπως ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι της «αστικής» εγκληµατολογίας και συνεπώς, η (µαθηµατική) σχέση M=A.U, δεν ισχύει 92. Το µοντέλο αυτό είναι στατικό, αφού κατανοεί τον άνθρωπο και κατ επέκταση τον δράστη ενός εγκλήµατος, σαν µια ποσοτική έκφραση των εσωτερικών και των εξωτερικών (= κοινωνικών) στοιχείων του. Η προσωπικότητα του ανθρώπου όµως, είναι µια έννοια δυναµική και η προσφορότερη µέθοδος για την κατανόησή της είναι η διαλεκτική. Από την άποψη αυτή λοιπόν η προσωπικότητα θα πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο κοινωνικό της πλαίσιο και να ειδωθεί µέσα από τις κοινωνικές της σχέσεις. Κατά τους Ανατολικογερµανούς εγκληµατολόγους, ο άνθρωπος και κατ επέκταση ο δράστης, καθορίζεται µέσα από τα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν τη συνείδησή του. Η συνείδηση του εγκληµατία είναι ταυτόσηµη µε την ποιότητα της δράσης του. Έτσι, συνείδηση και δράση συνέχονται διαλεκτικά, δηλαδή αλληλοπροσδιορίζονται µε τρόπο δυναµικό και συνεχόµενο. Όµως η διαλεκτική σχέση συνείδησης και δράσης, δεν είναι υπόθεση ατοµική. Είναι υπόθεση, προεξαρχόντως, κοινωνική. Γιαυτό τον λόγο, το περιεχόµενο της συνείδησης του ατόµου καθορίζεται -σχεδόν αποκλειστικά- από το κοινωνικό περιβάλλον και ειδικότερα, από τα µηνύµατα του τύπου και των λοιπών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, από τον πολιτισµό και την αγωγή. Η προσωπικότητα του ατόµου λοιπόν, είναι η εξατοµίκευση του κοινωνικού. Η ατοµική δράση, αποτελεί την αντίδραση στο περιβάλλον, καθ υπαγόρευση της συνείδησης. Έτσι λοιπόν, µια αλλοτριωµένη συνείδηση -προϊόν µιας αλλοτριωτικής κοινωνικοποίησης- θα προκαλέσει µια αλλοτριωµένη δράση 93. Από την άποψη αυτή, η εγκληµατολογική προσέγγιση του δράστη δεν µπορεί να είναι κλινική, αλλά -πρωτευόντως- κοινωνιολογική. 2. Όπως η Λαοκρατική Δηµοκρατία της Γερµανίας, έτσι και η Γιουγκοσλαβία πέρασε στο σοσιαλισµό, µετά το τέλος του β Παγκοσµίου Πολέµου. Έναντι των άλλων σοσιαλιστικών χωρών όµως, η Γιουγκοσλαβία -από τα πρώτα σοσιαλιστικά της βήµατα- παρουσίασε µια ιδιαιτερότητα. Συγκεκριµένα, το 1948 η Τιτοϊκή Γιουγκοσλαβία έρχεται σε ρήξη µε τη «διεθνιστική» πο- 92. Βλ. σχετ. Buchholz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische Kriminologie, ό.π., σελ. 232 επ. 93. Βλ. σχετ. Buchholz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische Kriminologie, ό.π., σελ. 342 επ. 920

9 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ λιτική της Μόσχας κι αποκηρύσσει το Σοβιετικό κοινωνικοπολιτικό µοντέλο σοσιαλισµού 94. Από τότε, οι Γιουγκοσλάβοι πολιτικοί κι επιστήµονες ισχυρίζονται ότι ακολουθούν το αυτοδιαχειριστικό σοσιαλιστικό πρότυπο. Αυτό το -µείζονος σηµασίας- κοινωνικοπολιτικό γεγονός, επηρέασε αποφασιστικά την εξέλιξη ολόκληρης της Γιουγκοσλάβικης επιστηµονικής σκέψης κι όπως ήταν επόµενο, επηρέασε και την ίδια την εγκληµατολογία. Ο επηρεασµός της Γιουγκοσλάβικης εγκληµατολογικής επιστήµης 95, συνίσταται, στο γεγονός ότι αυτή αναπτύχτηκε εντελώς αυτόνοµα κι ανεξάρτητα, από την Σοβιετική και την υπόλοιπη, λεγόµενη σοσιαλιστική εγκληµατολογία. Οι πρώτες εγκληµατολογικές έρευνες στη Γιουγκοσλαβία πραγµατοποιούνται το 1952, ενώ 2 χρόνια αργότερα, ιδρύεται το πρώτο Εγκληµατολογικό Ινστιτούτο 96. Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων χρόνων σοσιαλισµού, η Γιουγκοσλάβικη εγκληµατολογική επιστήµη επηρεάζεται απόλυτα από τις αρχές της Διεθνούς Κοινωνικής Άµυνας και ιδίως, από τις σκέψεις του σηµαιοφόρου της «δεξιάς» πτέρυγάς της, Γάλλου αρεοπαγίτη Marc Ancel 97. Το 1958 όµως, η Γιουγκοσλάβικη εγκληµατολογία µεταβάλλει στάση, υιοθετώντας τις µαρξιστικές θέσεις του L. Bavcon. Κατά τον συγγραφέα αυτόν, η εγκληµατικότητα έχει τις ρίζες της στις κοινωνικές αντιθέσεις και ιδίως, στους σοσιαλιστικούς όρους εµφάνισης αυτών των αντιθέσεων 98. Εδώ, ο Bavcon εντάσσει όλες εκείνες τις µορφές νόθευσης του αυτοδιαχειριστικού σοσιαλιστικού συστήµατος που έχουν ως αποτέλεσµα τη γένεση αλλοτριωτικών φαινοµένων. Η θέση αυτή, που υιοθετήθηκε αργότερα, από τους Γιουγκοσλάβους εγκληµατολόγους Skaberne και Vodopivec, οδήγησε σε πλήρη ρήξη µε τους Ανατολικογερµανούς εγκληµατολόγους Βλ. σχετ. K. Vodopivec, Widerhall der Kritischen kriminologie in Jugoslawien, στο Kriminalsoziologische Bibliografie 1985, σελ Βλ. σχετ. Vodopivec, Widerhall der Kritischen Kriminologie in Jugoslawien ό.π., σελ. 58 επ. όπου παρατίθεται η κυριότερη εγκληµατολογική βιβλιογραφία της Γιουγκοσλαβίας. Πρβλ. M. Ancel-N. Srzentic, Le droit penal nouveau de la Yougoslavie, έκδ. Institut de droit compare de l Université de Paris, 1952, Κεφ. ΧΙ, µε τίτλο, Η έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής του Andrija Pejovic, σελ (µετ.-επιµ. Β. Μπονάτσου-Αιµ. Φουντά), στο «Σωφρονιστικά Σπουδαστικά Μελετήµατα», 1, Κοµοτηνή 1981, σελ. 75 επ. 96. Βλ. σχετ. Vosopivec, Widerhall der Kritischen Kriminologie in Jugoslavien, ό.π., σελ Βλ. σχετ. Ancel, La Defence Sociale Nouvelle, Parisw, 1966, σελ. 28 επ. 98. Βλ. σχετ. L. Bavcon, Le rôle de la decriminalization dans la politique criminelle. Communication, Helsinki 1982, σελ. 52 επ. 99. Βλ. σχετ. Vodopivec, Widerhall der Kritischen Kriminologie in Jugoslavien, ό.π., σελ

10 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Το επίµαχο σηµείο αυτής της ρήξης ήταν η θέση των Γιουγκοσλάβων, σύµφωνα µε την οποίαν, η γένεση της εγκληµατικότητας στο σοσιαλισµό αποτελεί ένα αναπότρεπτο γεγονός. Και τούτο, επειδή η εγκληµατικότητα είναι σύµφυτο φαινόµενο των κοινωνιών που έχουν διαδικασίες υψηλής βιοµηχανικής παραγωγής. Κατά τους Γιουγκοσλάβους, αυτό το στοιχείο απουσιάζει από την εγκληµατολογική προβληµατική των Ανατολικογερµανών -αλλά κι άλλων σοσιαλιστών- επειδή ακριβώς, αποκαλύπτει την εγκληµατογενή λειτουργία της Ανατολικογερµανικής κοινωνίας 100, και των άλλων βιοµηχανικών κοινωνιών της Ανατολικής Ευρώπης. Την επόµενη χρονιά (1963) ένας άλλος Γιουγκοσλάβος εγκληµατολόγος, ο Milan Milutinovic, διατύπωσε µια θέση, η οποία επέφερε (ένα) καίριο πλήγµα στις σοσιαλιστικές κοινωνίες ανατολικού τύπου. Υποστήριξε σχετικά ότι η εµφάνιση και η ανησυχητική αύξηση της εγκληµατικότητας στις σοσιαλιστικές χώρες, οφείλεται στο γεγονός ότι οι οικονοµικές δυνατότητες των ανθρώπων, δεν αντιστοιχούν -µε την έννοια ότι δεν εκπληρώνουν -τις πολύπλευρες ανάγκες τους. Η αναντιστοιχία αναγκών και µέσων ικανοποίησής τους, οφείλεται στη γενίκευση των αρνητικών γραφειοκρατικών τάσεων, οι οποίες παρατηρούνται σ όλες -ανεξαιρέτως- τις σοσιαλιστικές χώρες 101. Η Γιουγκοσλάβικη εγκληµατολογία είναι µια «ανοικτή» επιστήµη. Η διαφορά της προς την Ανατολικογερµανική εγκληµατολογία -που είναι κι αυτή επίσης, «ανοικτή»- έγκειται στο γεγονός ότι η Γιουγκοσλάβικη εγκληµατολογία «ανοίχτηκε» και σε θεωρίες, οι οποίες αµφισβητούν τον µαρξισµό από τ αριστερά και συγχρόνως, τον γονιµοποιούν µε τον κριτικό εγκληµατολογικό λόγο. Αξιοποιώντας λοιπόν την κριτική εγκληµατολογία -όπως αυτή θεµελιώθηκε κι εξελίχθηκε στην Ο.Δ. Γερµανία- προσπάθησε να την µετεµφυτεύσει στο δικό της επιστηµονικό «έδαφος». Έτσι, οι νεώτεροι Γιουγκοσλάβοι θεωρητικοί Zvekic (1976) και Jankonic ( ) είπαν ότι -εκτός από τη διαντιδραστική προσέγγιση και τη θεωρία της ετικέτας- πρέπει να δοθεί µεγάλη σηµασία και στη διαδικασία της εγκληµατοποίησης 102. Πρέπει λοιπόν, να ερευνηθούν εκείνοι οι λόγοι και οι µηχανισµοί -οικονο- µικοί, πολιτικοί και οικονοµικοί- οι οποίοι οδηγούν στην εγκληµατοποίηση. Παράλληλα, πρέπει να επισηµανθούν εκείνοι οι παράγοντες, οι οποίοι δεν 100. Βλ. σχετ. H.-J. Scheider, Kriminologie (Grundlagen) ό.π., σελ. 530 επ Βλ. σχετ. M. Milutinovic, Contemporary Criminological Thought: Main Trends in contemporaty Criminology, στο International journal of Criminology and Penology 1974, σελ. 213 επ. Πρβλ. H.-J. Schneider, Kriminologie (Crundlagen), ό.π. σελ Βλ. σχετ. Vodopivec, Widerhall der Kritischen Kriminologie in Jugoslavien, ό.π. σελ. 53 επ. 922

11 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ επιτρέπουν ή δεν δικαιολογούν τη διατήρηση ορισµένων εγκληµάτων, σε µια κοινωνία. Όταν λοιπόν, εγκληµατοποιούµε µια παρεκκλίνουσα συµπεριφορά, θα πρέπει να γνωρίζουµε προκαταβολικά -ισχυρίζεται ο Jankovic- ποια συµφέροντα αντιπροσωπεύουµε κι αν αυτά τα συµφέροντα ανταποκρίνονται στη βούληση της κοινωνίας Η Πολωνική εγκληµατολογία έχει µια µεγάλη παράδοση 104. Η παράδοση αυτή, χρονολογείται από το 1875 και η ενλόγω εγκληµατολογία γνώρισε µια µεγάλη ανάπτυξη από τότε, µέχρι και το Από το 1918 µέχρι την επικράτηση του σοσιαλιστικού καθεστώτος η Πολωνική εγκληµατολογία βρέθηκε σε ύφεση. Κατά την προσοσιαλιστική περίοδο, µεγάλης φήµης Πολωνοί συγγραφείς, διεδραµάτισαν αποφασιστικό ρόλο, στη διαµόρφωση της Πολωνικής, αλλά και της διεθνούς εγκληµατολογίας. Ο Adam Ettinger καθιερώθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα, ως ένας από τους καλύτερους κριτικούς της ανθρωπολογικής σχολής της εγκληµατολογίας 105. Ο Ettinger, διατύπωσε πέντε κριτικές θέσεις κατά της ανθρωπολογικής σχολής 106 : α. Δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος ανθρωπολογικός τύπος εγκληµατία και κανένα ειδικό ανατοµικό, βιολογικό και ψυχολογικό γνώρισµα εγκληµατία. Ο εγκληµατίας δεν έχει επίσης κανέναν πραγµατικό αταβισµό. β. Δεν υπάρχει κανείς εκ γενετής τύπος εγκληµατία, γιατί κανείς δεν είναι εκ γενετής κακός ή ανήθικος. γ. Ορισµένα άτοµα, τα οποία χαρακτηρίζει η σχολή του Lombroso σαν ιδιότυπες παραλλαγές της ανθρώπινης φύσης, σαν εκ γενετής κι αταβιστικούς εγκληµατίες, δεν είναι τίποτ άλλο, παρά φορείς σωµατικών και συχνά, ψυχικών εκφυλισµών. δ. Αυτός όµως, ο εκφυλισµός δεν πρέπει να ταυτίζεται ούτε µε τον «εγκληµατικό προκαθορισµό», ούτε µε την «εγκληµατική προδιάθεση». Οι παραπάνω αναφερθέντες σωµατικοί και ψυχικοί εκφυλισµοί είναι αποτελέσµατα των κοινωνικών συνθηκών διαβίωσης και του περιβάλλοντος Πρβλ., Vodopivec, ό.π., σελ. 55 επ Βλ. σχετ. A. Geberle / Ewa Weigend, Kriminologie und Kriminalitätsentwicklung in Polen, στο Mschrkrim 1980, σελ. 83 επ Βλ. A. Ettinger, Dac Verbrechensproblem in anthropologischer und soziologischer Beleuchtung, Πρβλ. K.-H. Hering, Der Weg der Kriminologie zur Seblständigen Wissenschaft, 1966, σελ. 141 επ. 923

12 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ε. Αυτοί οι δυο τύποι -σωµατικού και ψυχικού- εκφυλισµού, είναι άµεσες και έµµεσες συνέπειες της φυσικής εξέλιξης και της διάπλασης του ανθρώπινου σώµατος, της πνευµατικής καθυστέρησης, και των βλαβερών οικονοµικών και κοινωνικών όρων ζωής. Εκτός από τον Ettinger όµως, η Πολωνική εγκληµατολογική επιστήµη έχει να επιδείξει επίσης, τον Florian Znaniecki 107, ο οποίος δηµοσίευσε µαζί µε τον Αµερικανό W. Thomas, τη µελέτη The Polish Peasant in Europe and America, η οποία άσκησε επιρροή πάνω στην κοινωνιολογική σχολή της εγκληµατολογίας των Η.Π.Α. και την οποία παραπέµπουµε στην τέταρτη έκδοσή της 108. Πρέπει να σηµειώσουµε ακόµα, πως ο Znaniecki έχει αναφερθεί στους σύγχρονους πολιτικούς θεσµούς και στην πολιτική συµπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική κοινότητα λειτουργεί -κυρίως- µε τη µορφή του εθνικού κράτους 109. Εγκληµατολογικές έρευνες έχει διεξαγάγει επίσης και ο δηµιουργός της Πολωνικής ποινικής νοµοθεσίας του 1932, Juliusz Makarewicz 110. Μετά από ένα διάστηµα κάµψης, το επιστηµονικό ενδιαφέρον για την εγκλη- µατολογία αναζωπυρώνεται κατά τη δεκαετία του Έτσι, το 1955 ο Horosrowski έρχεται ν απαντήσει στο ζήτηµα -που βασάνιζε εκείνη την εποχή τους ειδικούς- της οριοθέτησης της περιοχής των προβληµάτων µε τα οποία πρέπει ν ασχολείται η εγκληµατολογία 112. Στο συστηµατικό του έργο λοιπόν, ο Horosrowski ορίζει ως αντικείµενο της εγκληµατολογικής επιστήµης την εγκληµατικότητα και τις άλλες µορφές αντικοινωνικών συµπεριφορών, τους παράγοντες από τους οποίους προέρχονται και τους παράγοντες που προκαλούν τη γέννηση των επιµέρους εγκληµάτων και παρεκκλινουσών συµπεριφορών 113. Έκτοτε, η Πολωνική εγκληµατολογία -σε αντίθεση µε την εξέλιξη της Γιουγκοσλάβικης εγκληµατολογίας- ακολούθησε το αιτιολογικό πρότυπο προσέγγισης του εγκληµατικού φαινοµένου. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Leszek Lernell -ίσως, ο κορυφαίος Πολωνός 107. Βλ. σχετ. F. Znaniecki, The Polish peasant in Europe and America, τόµ. 1-11, Βλ. σχετ. Clinard, Sociology of deviant behaviour, 1974, σελ Βλ. σχετ. Znaniecki, Modern Nationalities: A. Sociological Study, Urbana Βλ. J. Makarewicz, Das wesen des Verbechens. Eine Kriminalsoziologische Abhandlung, Πρβλ. K. Mannheim, Vergleichende Kriminologie, τόµ. 1, 1974, σελ. 24 επ Βλ. σχετ. Gaberle-Weigend, Kriminologie und Kriminalitätsentwicklung in Polen, ό.π., σελ Βλ. σχετ. Horoszowski, Kriminologie, 1965, σελ. 25 επ. 924

13 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ εγκληµατολόγος- προσδιόρισε σε τέσσερα, τα γνωστικά αντικείµενα της εγκλη- µατολογίας: Την αιτιολογία της εγκληµατικότητας, τη φαινοµενολογία του εγκλήµατος, τη δοµή της εγκληµατικότητας και την εξέλιξη των µεγεθών της εγκληµατικότητας 114. Σ αυτά τα πλαίσια κινούνται και άλλοι ερευνητές, όπως λ.χ. οι Holyst και Swida, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η εγκληµατολογία δεν πρέπει να εξετάζει µόνο τη γένεσή ή την εξέλιξη των µορφών του εγκληµατικού φαινοµένου, αλλά και τις δυνατότητες και τις µεθόδους καταστολής του 115. Η Πολωνική εγκληµατολογία εξηγεί το φαινόµενο της εγκληµατικότητας µε τη γνωστή -από τους Ανατολικογερµανούς εγκληµατολόγους- θεωρία των «αστικών καταλοίπων». Ο βασικός εκπρόσωπος της Πολωνικής εγκληµατολογίας Lernell, αναφέρει ότι η εγκληµατικότητα είναι ένα φαινόµενο, το οποίο δεν ταιριάζει µε τον ουµανιστικό χαρακτήρα των σοσιαλιστικών κοινωνιών. Πλην όµως, η εγκληµατικότητα έχει κάνει την εµφάνισή της σε όλες τις σοσιαλιστικές χώρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι διατηρήθηκαν και συνεχίζουν να διατηρούνται στις σοσιαλιστικές χώρες, κατάλοιπα από την προηγούµενη καπιταλιστική δοµή της κοινωνίας. Οι αλόγιστες κι άπληστες οικονοµικές επιδιώξεις, ο εγωισµός, η θρησκοληψία και η εσχατολογική πίστη, η αποξένωση και η αδιαφορία, είναι ορισµένες µορφές αυτών των καταλοίπων, που οδηγούν στις συγκρούσεις των ατόµων µε την κοινωνία και προκαλούν την εµφάνιση της εγκληµατικότητας 116. Ο εγκληµατίας είναι λοιπόν, ο ιδιώτης, ο αλλοτριωµένος, ο µη συνειδητοποιηµένος. Και η εγκληµατικότητα είναι ένα αρνητικό κοινωνικό φαινόµενο, το οποίο έλκει την προέλευσή του, στο προηγούµενο -από τον σοσιαλισµό- κοινωνικοπολιτικό καθεστώς. Πρέπει να σηµειωθεί επίσης, ότι -τελευταία- γνωρίζει µεγάλη ανάπτυξη στην Πολωνία, η θυµατολογική επιστήµη κι αυτό χάρη στον µεγάλο φήµης Πολωνό εγκληµατόλογο, Lech Falandysz Βλ. σχετ. Gaberle-Weigend, Kriminologie und Kriminalitätsentwicklung in Polen, ό.π., σελ Βλ. σχετ. Gaberle-Weigend, ό.π., σελ Βλ. σχετ. H.-J. Schneider, Kriminologie (Grundlagen), ό.π., σελ Για τις απόψεις του συγγραφέα και για ορισµένες άλλες -σύγχρονες- Πολωνικές εµπειρικές έρευνες στην εγκληµατολογία, βλ. εις Social Deviance and Social control, τόµ. 1, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1987, η έκδοση του οποίου, αποτελεί πρωτοβουλία του «Εργαστηρίου Εγκληµατολογίας» της Νοµικής Σχολής Θράκης και του διευθυντού του, καθηγητή Γιάννη Πανούση, ο οποίος -εξάλλου- προλογίζει και το έργο αυτό. 925

14 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ V. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Οι εγκληµατολογίες της Ανατολικής Γερµανίας, της Γιουγκοσλαβίας και της Πολωνίας έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε τη Σοβιετική εγκληµατολογία. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α. Η στράτευση της εγκληµατολογικής επιστήµης στην υπόθεση της επιβίωσης των σοσιαλιστικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό συνέβη, µέσω της διασύνδεσης της εγκληµατολογίας, µε τις (κρατικές) εγκληµατολογικές πολιτικές. β. Η γνωσιοθεωρητική και µεθοδολογική στήριξη αυτών των εγκληµατολογιών, στον λεγόµενο µαρξισµό-λενινισµό, ο οποίος -στην ουσία- είναι η επίσηµη πολιτικοκοινωνική θεωρία των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται δηλαδή, για ένα αποστεοποιηµένο δόγµα, για ένα κλειστό σύστηµα «αρχών», που δεν έχει καµιά σχέση µε τη «δυναµική» της µαρξιστικής θεωρίας. γ. Οι περισσότερες από τις εγκληµατολογικές θεωρίες -των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης- αναφορικά µε την αιτιολογία του εγκληµατικού φαινοµένου, «αναµασούν», το γνωστό «µύθο» των καταλοίπων της αστικής κοινωνίας. Αποδίδουν έτσι, το έγκληµα, σε παράγοντες έξω από τον κοινωνικό χώρο και τον ιστορικό χρόνο, αναζητώντας -ουσιαστικά- φανταστικούς εχθρούς. Η «θεωρία» των αστικών καταλοίπων, δεν διαθέτει την ελάχιστη επιστηµονική ισχύ, γιατί απλώς δεν ερευνά το έγκληµα µέσα στον χώρο και τον χρόνο. 2. Η εγκληµατολογική επιστήµη, στην Ανατολική Γερµανία και την Πολωνία - πρέπει να σηµειωθεί ότι- έχει κάποια θεωρητική σχέση µε τα πρώιµα έργα του Marx. Οι έννοιες του εγωισµού και της αλλοτρίωσης απαντώνται -πράγµατιτόσο στα «Οικονοµικά και Φιλοσοφικά χειρόγραφα», όσο και σε άλλα έργα. Η επίκληση αυτών των εννοιών όµως, γίνεται χωρίς τη στοιχειώδη επεξεργασία του εµπειρικού υλικού και των χωρών στις οποίες αναφέρονται. Έτσι, καταλήγουν φράσεις, κενές νοηµάτων. 3. Οι ενλόγω εγκληµατολογίες λοιπόν, δεν είναι ούτε µαρξιστικές, ούτε πολύ περισσότερο, ριζοσπαστικές ή κριτικές. 4. Η µόνη επιστήµη, που συγγενεύει άµεσα µε την -Γερµανικής κατεύθυνσηςκριτική εγκληµατολογία, είναι -για τους λόγους που αναφέραµε στην οικεία παράγραφο- η Γιουγκοσλαβική εγκληµατολογία των τελευταίων χρόνων. 926

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. Τα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 110398 2015-2016 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.4 Το σοσιαλιστικό σύστημα ή η σχεδιασμένη οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών

Διαβάστε περισσότερα

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις Το σύστηµα της ποινικής µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 21 Μαΐου 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας πραγματεύεται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την είσοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη

ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη Άντον Πάννεκουκ ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη Πηγή:http://sites.google.com/site/syrizaorizontia/in-thenews/ademosieutastaellenikaarthratouantonpanekouk ( ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Western Socialist,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική*

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* 2 Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* Πιστεύω, σ αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι, ότι ο προσδιορισμός του περιεχομένου της παρούσης ιστορικής περιόδου και, ειδικά, η ανάπτυξη του ύστερου καπιταλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Ηπόλη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι μια ιδέα του Διαφωτισμού Ο Ρομαντισμός την αμφισβήτησε Η Μετανεωτερικότητα την διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΙ ΑΠΩΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΙ ΑΠΩΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΙ ΑΠΩΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ «ΟΥΤΟΠΙΑ» ΤΟΥ THOMAS MORE Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Β. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α. 10.1 Εισαγωγή Η διατλαντική σχέση υπήρξε το κλειδί στην ασφάλεια και την ευηµερία µας από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μετά τον Β

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων.

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. 9 LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. «Βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά κατανοούμε με τα μάτια της συλλογικότητας». 6 Ένα από τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 4.1 Η πολιτική 4.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1/21 Η λέξη πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΝΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Το ευρωπαϊκό big-bang, η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η χρήση ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά

1. Η χρήση ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά 1. Η χρήση ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά Οι πράξεις οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση, διακίνηση και εμπορία τοξικών ουσιών θεωρούνται εδώ και πολλά χρόνια ως ένα μείζον πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3η: Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας και ο ρόλος του λόγου Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

«Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών / τριών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος 2003-2004 Ο σκοτεινός αριθμός. Λόγοι ύπαρξης και συνέπειες στην εγκληματολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΩΝΥΜΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Ρατσισμός ονομάζεται η στάση, κατά την οποία τα μέλη μιας φυλής ή εθνικής ομάδας θεωρούν ως μειονεκτούντα τα μέλη άλλης φυλής ή εθνικής ομάδας και ως συνέπεια αυτού αναπτύσσουν μία έντονη

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη 1. Κοινωνική ιάρθρωση, διαστρωµάτωση, ταξική σύνθεση Ερώτηση ανάπτυξης Nα προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους οι συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδευση της Παιδαγωγικής διαδικασίας. Μέσα Στιλ Αγωγής

Μεθόδευση της Παιδαγωγικής διαδικασίας. Μέσα Στιλ Αγωγής Μεθόδευση της Παιδαγωγικής διαδικασίας Μέσα Στιλ Αγωγής Σχέση σκοπών-μέσων και μεθόδων αγωγής Οι μέθοδοι, οι τεχνικές και τα μέσα της παιδαγωγικής διαδικασίας εξαρτώνται από τους σκοπούς της Σχέση σκοπών-μέσων

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57 Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας, με την οποία γίνεται από το μαρξισμό ο διαχωρισμός της αστικής κοινωνίας στο σύνολό της σε τάξεις, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον κλασικό ορισμό που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος 2003-2004 Ο σκοτεινός αριθμός. Λόγοι ύπαρξης και συνέπειες στην εγκληματολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ *

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ * ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ * του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών 1. Μετά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο και ιδίως από την εποχή της δεκαετίας του 60, ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

3. Κριτική προσέγγιση

3. Κριτική προσέγγιση Επιστημολογική προσέγγιση της σχέσης θεωρίας και πράξη 3. Κριτική προσέγγιση Καθηγητής Κώστας Χρυσαφίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΕΑΠΗ e.mail:kchrys@ecd.uoa.gr Θεωρία και Πράξη Κριτική Προσέγγιση Οι θετικιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Αξίες και τιμές παραγωγής. Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» Γιώργος Σταμάτης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Αξίες και τιμές παραγωγής. Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» Γιώργος Σταμάτης Άξιες και τιμές παραγωγής: Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» του Γιώργου Σταμάτη 1. Εισαγωγή Σκοπός μας δεν είναι να δείξουμε απλώς, ότι μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 Περιεχόµενα Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση Θεωρητικές προσεγγίσεις 30 1.1 Κοινωνικός αποκλεισµός 30 1.1.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε. ΕΠΟ 11: Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 4 η εργασία ακαδημαϊκού έτους 2012-13 Θέμα: «Συγκρίνετε τις οικονομικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971*

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη Σύγχρονη Βουλγαρία: Από το Ανατολικό Μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Το παρόν βιβλίο προέκυψε µέσα από συζητήσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του 2008 στη Σόφια γύρω από την αναγκαιότητα πρόσβασης του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ www.ucy.ac.cy SSH IN ERC Η ΑΝΑΒΑΘΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α Α α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. α) Το 1840 η χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 1 Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Η ποιοτική έρευνα έχει επιχειρηθεί να ορισθεί με αρκετούς και διαφορετικούς τρόπους εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς:

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: 1) Το πρώτο σύστημα είναι η καπιταλιστική οικονομία ή οικονομία της αγοράς:

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 2: Η μελέτη του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος αυτής της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012-2013 Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα 030012 Αρχές Κοινωνιολογίας Ι Α' 3 Υπ. Παπαρίζος Αντώνιος 09-09-2013 08:30-11:00 (Α-Β),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Αντικείµενο του βιβλίου αυτού είναι οι ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις οι οποίες αναλύονται τόσο στο θεωρητικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των συνθηκών του πραγµατικού κόσµου µε έµφαση στο σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δημοσιεύσεων Σπυρόπουλος, Φώτιος, Χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα Ποινική και εγκλημαtολογική προσέγγιση Αξιολόγηση της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας Έρευνα σε δείγμα νομικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα - Τεχνικές. Μέθοδοι της παιδαγωγικής διαδικασίας. Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Μέσα - Τεχνικές. Μέθοδοι της παιδαγωγικής διαδικασίας. Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013 Μέθοδοι της παιδαγωγικής διαδικασίας Μέσα - Τεχνικές http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Σχέση σκοπών-μέσων και μεθόδων αγωγής Οι μέθοδοι, οι τεχνικές και τα μέσα της παιδαγωγικής διαδικασίας εξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Παρεκκλίνουσα συμπεριφορά:

Παρεκκλίνουσα συμπεριφορά: Παρεκκλίνουσα συμπεριφορά: Μια σύντομη προσέγγιση της έννοιας καθώς και των θετικών και αρνητικών λειτουργιών της. 1. Σαν «παρεκκλίνουσα» ή «εκτροπή» ή «αντικοινωνική» ή «αποκλίνουσα» συμπεριφορά, χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η σχέση της ελληνικής κοινωνίας με την Ευρώπη και η στάση της κοινής γνώμης γύρω από το ζήτημα «Ευρώπη» είναι τόσο παλιά όσο και η συγκρότηση της ΕΟΚ στα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ 17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗ ΙΑΚΡΙΗ ΤΩΝ ΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ Απόσπασµα από το ύνταγµα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το Μαΐο του 1827 το αρ. 5 Η κυριαρχία ενυπάρχει στο Έθνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 2.3 Η γένεση της οικονομικής σκέψης (Ξενοφών, Αριστοτέλης) 2.3 Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο Κεφάλαιο Πρώτο Η διγλωσσία / πολυγλωσσία είναι ένα παλιό φαινόμενο. Πάει χέρι με χέρι με τις μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού]

Κείµενο [Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού] 41 Διαγώνισµα 81 Ανεργία Κείµενο [Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού] Πώς αντιδρούν τα περισσότερα άτοµα αν, από τη µια µέρα στην άλλη, βρεθούν χωρίς εργασία; Όταν µάλιστα, για λόγους εντελώς άσχετους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Σχεδιασµός Συγκέντρωση υλικού Διάγραµµα Εκπόνηση (υλοποίηση µε τεκµηρίωση) Αξιολόγηση (έρευνας) Εννοιολογική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [Αφορά όλους τους φοιτητές που φοιτούν στη Σχολή, σε οποιαδήποτε εξάμηνο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ωστόσο, για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στη Σχολή πριν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ

12 Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε γενικευμένη κρίση. Οικονομική κρίση, που την κάνει να ισορροπεί επικίνδυνα στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Πολιτική κρίση, με την άρση εμπιστοσύνης στα πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Φονξιοναλισµός και Κονστρουκτιβισµός

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Φονξιοναλισµός και Κονστρουκτιβισµός Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 20

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 1: Θεωρητική συγκρότηση της Αγροτικής Κοινωνιολογίας 1/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Επιστήμη.

Η Περιφερειακή Επιστήμη. VII. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η Περιφερειακή Επιστήμη. Τι είναι; Τι την συνέθεσε; ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δυνατότητες της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης είναι περιορισμένες. Η φύση των προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 20.3.2004 L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η κοινωνική αντίδραση στην οικονομική εγκληματικότητα Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9η: Ο λόγος της Πολιτικής Οικολογίας 2 Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Καλίτσης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θοδωρής Καλίτσης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 129 Β' 2009, 101-109 Θοδωρής Καλίτσης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιβεβαίωση ή η διάψευση μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες)

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) Αξίες αδιαµφισβήτητες από γενιά σε γενιά Οι σχέσεις καθορισµένες από ήθη και έθιµα Εξωτερική ηθική Κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός Ενότητα 2 Λειτουργισμός και θεωρίες κοινωνικής σύγκρουσης Δομολειτουργισμός ΗΠΑ, δεκαετία του 50 και μετά Επιρροές: λειτουργισμός, και ιδίως το έργο του Durkheim, και οργανικισμός Μελέτη μακρο- επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα