IV. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IV. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΑ"

Transcript

1 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ IV. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΑ 1. Στην Ανατολική Γερµανία, δεν µπορεί να γίνει λόγος για εγκληµατολογική επιστήµη πριν από τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο 56, αφού πριν από τη λήξη του, δεν υπάρχει ως κράτος η Ανατολική Γερµανία 57. Η εγκληµατολογική επιστήµη δηµιουργήθηκε, σχεδόν ταυτόχρονα, µε την ίδρυση του Ανατολικογερµανικού κράτους 58. Και αυτό είναι ευεξήγητο, αφού η εγκληµατολογία είχε µεγάλη παράδοση στην προπολεµική, ενιαία Γερµανία 59. Η εγκληµατολογία -στη χώρα αυτή- θεωρείται σαν µια επιστήµη που σκοπό έχει την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας µέσω της πολιτικής της 56. Βλ. σχετ. G. Sander, Kriminalität und Kriminologie in der DDR, στο Kriminologisches Journal 1982, σελ Η Γερµανία χωρίστηκε στα 2, ως εξής: Στις 8 Μαΐου 1845 έγινε η επίσηµη συνθηκολόγηση και παράδοση των γερµανικών στρατευµάτων. Τον Ιούλιο του 1945, πραγµατοποιείται η Διάσκεψη Πότσνταµ, µε συµµετοχή των Τρούµαν, Στάλιν και Τσόρτσιλ. Η Γερµανία χωρίζεται σε 4 διοικητικές ζώνες υπό την αντίστοιχη διοίκηση Αµερικανών, Άγγλων, Γάλλων, Σοβιετικών. Σε 4 ζώνες χωρίζεται και η πρωτεύουσα, το Βερολίνο. Η διάσπαση των συµµαχικών δυνάµεων κατά το 1946, οδηγεί στη σταδιακή δηµιουργία δύο διαφορετικών ζωών: Της δυτικής, µε την ενοποίηση της αµερικανικής, αγγλικής και γαλλικής ζώνης και της ανατολικής. Παράλληλα, διεξήχθησαν εκλογές, και στο µεν δυτικό τοµέα κυριάρχησε η Χριστιανοδηµοκρατική Ένωση, µε ισχυρή αντιπολίτευση το Σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα, στο δε ανατολικό τοµέα -επικράτησετο Ενοποιηµένο, από κοµµουνιστές και σοσιαλδηµοκράτες, Σοσιαλιστικό κόµµα. Στις 20 Ιουνίου 1948 οι τρεις δυτικές δυνάµεις αναγγέλλουν την έκδοση νέου νοµίσµατος για τον δυτικό τοµέα. Την ίδια ηµέρα, οι Σοβιετικοί, σε αντίποινα, προχωρούν στη διακοπή της επικοινωνίας µεταξύ των δύο τοµέων. Στις 23 Μαίου 1949, ανακηρύσσεται ως χωριστό κράτος η Γερµανική Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία στον δυτικό τοµέα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι -αρχικά- οι Γερµανοί αντέδρασαν στο σχηµατισµό δυο κρατών. Πείστηκαν όµως -τελικά- χάριν των οικονοµικών πλεονεκτηµάτων του Σχεδίου Μάρσαλ. Έτσι, στις 7 Οκτωβρίου 1949, ανακηρύσσεται η Γερµανική Λαοκρατική Δηµοκρατία στον ανατολικό τοµέα. Στις 13 Αυγούστου 1961, οι Σοβιετικοί ανεγείρουν το τείχος του Βερολίνου (τείχος του αίσχους), που διαχωρίζει τον ανατολικό από τον δυτικό του τοµέα. Αργότερα όµως οι πάγοι ανάµεσα στις δυο χώρες άρχισαν να λιώνουν. Έτσι, στις 21 Δεκεµβρίου 1972, αποκαθίστανται αµοιβαία στοιχειώδεις διακρατικές σχέσεις µεταξύ των δυο χωρών. Τέλος, στις 7 Σεπτεµβρίου 1987, ο πρόεδρος του κρατικού Συµβουλίου και γενικός γραµµατέας του ενοποιηµένου Σοσιαλιστικού κόµµατος της Γ.Λ.Δ. Έρικ Χόνεκερ επισκέπτεται για πρώτη φορά την Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας. 58. Βλ. σχετ. J. Lekschas, Zum Aufbau der Verbrechenslehre unserer demokratisichen Strafrechtswissenschaft, Berlin 1952, σελ. 11 επ. 59. Βλ. σχετ. Lekschas, Neue Probleme der Sozialistischen Kriminologie, Berlin 1967, σελ. 6 επ. 913

2 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ δικαιοσύνης 60. Βλέπουµε λοιπόν, ότι -όπως στη Σοβιετική Ένωση, έτσι και στην Ανατολική Γερµανία- η εγκληµατολογία διασυνδέεται µε την εγκληµατολογική πολιτική, ενώ η τελευταία, «νοηµατοδοτείται» από τους πολιτικούςπρογραµµατικούς στόχους του κράτους. Η εγκληµατολογική επιστήµη στην Ανατολική Γερµανία προσδιορίζεται ως σοσιαλιστική 61. Στο συλλογικό τους έργο, οι Buchholz, Hartmann, Lekschas και Stiller αναφέρουν ότι η σοσιαλιστική εγκληµατολογία είναι µια αυτόνοµη και σύνθετη κοινωνική επιστήµη, η οποία επεξεργάζεται τις κοινωνικές συγκρούσεις και διαθέτει ίδιο αντικείµενο, µέθοδο έρευνας και ειδικές γνώσεις 62. Ο σοσιαλιστικός χαρακτήρας της Ανατολικογερµανικής εγκληµατολογίας απορρέει από το καθήκον που έχει να συµβάλλει στην απάλειψη της εγκληµατικότητας από τη σοσιαλιστική κοινωνία Η εγκληµατολογία της Γερµανικής Λαοκρατικής Δηµοκρατίας -όπως προαναφέραµε- αποτελεί συνέχεια της εγκληµατολογίας της ενιαίας Γερµανίας 64. Η εξέλιξη όµως της εγκληµατολογίας της Ανατολικής Γερµανίας βασίστηκε - κυρίως- στην κριτική αντιπαράθεσή της, προς την «αστική-ιµπεριαλιστική» εγκληµατολογία -όπως αποκαλούν οι Ανατολικογερµανοί εγκληµατολόγοι, την εγκληµατολογία -της Δυτικής Γερµανίας 65. Δεν υπάρχει µάλιστα, ούτε ένα συστηµατικό έργο 66 ή µονογραφία 67 -όπως επίσης και πολλές εµπειρικές έρευνες- 68 που να µην αναφέρονται -κατ αντιπαράθεση- στην εγκληµατολογία της Ο.Δ. Γερµανίας. 60. Βλ. σχετ. E. Buchholz / R. Hartmann / J. Lekschas / G. Stiller, Sozialistische krimonologie. Ihre theoretische und methodologische Grundlegung. 2. Erweiterte Auflage, Berlin Βλ. σχετ. Buchhlolz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische kriminologie, ό.π., σελ. 74 επ. 62. Ό.π. 63. Βλ. σχετ. Buchholz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische Kriminologie, ό.π., σελ. 66 επ. 64. Βλ. σχετ. H.J. Schneider, Kriminologie (Grndlagen), στο A. Elster / H. Lingemann / R. Sieverts - 4. J. Schneider, Handwörterbuch der Kriminologie, τόµ. 2ος, 1977, σελ. 529 επ. 65. Βλ. σχετ. A. Freiburg / H. Schintzel, Zur Kriminalität von Jugendlichen und Erwachsenen in BRD und DDR, Deutschland Archiv 1971, σελ Lekschas / H. Harrland-Hartmann-G. Lehmann, Kriminologie, Berlin 1983, σελ. 234 επ. 66. Βλ. σχετ. Buchholz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische Kriminologie, ό.π., σελ. 137 επ. Πρβλ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ. 234 επ. 67. Βλ. σχετ. D. Seidel / G. Wiesel, krimineller Profit-Profitable Kriminalität, Berlin 1982, σελ. 171 επ. 68. Βλ. σχετ. Harrland, Zwanzig Jahre Kampf für die Zurückdrängund der Kriminalität in der DDR, στο Neue Justiz 1969, σελ H. Szewczyk, Untersuchungen zur Kriminellen Entwicklung Jugendlicher, στο Aktuelle Beiträge d. Staats-u. Réchtswissenschaft, Potsdam- Babelsberg 1972, σελ. 130 επ. 914

3 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στο σηµείο αυτό, θ αναφέρουµε εκείνες τις θέσεις των Δυτικογερµανικών εγκληµατολόγων, τις οποίες έχουν σχολιάσει -επικριτικά- οι Ανατολικογερ- µανοί. α. Όπως είναι γνωστό, τόσο στην προπολεµική Γερµανία, όσο και στη µετέπειτα Δυτική Γερµανία, το έγκληµα και ο εγκληµατίας αποτελούσαν τους θε- µελιακούς όρους και συγχρόνως, τα ερευνητικά πεδία της εγκληµατολογικής επιστήµης 69. Τ αντικείµενα αυτά προσεγγίζονται από την αιτιολογική σκοπιά, όπως αυτή γίνεται νοητή, στα πλαίσια της παραδοσιακής ή θετικιστικής ή του περάσµατος στην πράξη εγκληµατολογίας. Σύµφωνα µε τους Exner και Abrahamsen, η τέλεση του εγκλήµατος εξηγούνταν, άλλοτε από λόγους κληρονοµικής προδιάθεσης, άλλοτε από βιοψυχολογικούς λόγους κι άλλοτε από λόγους περιβαλλοντολογικούς 70. Οι Ανατολικογερµανοί εγκληµατολόγοι θεωρούν ότι οι παραπάνω βιοψυχολογικές απόψεις για την ερµηνεία του εγκλήµατος είναι αναπόδεικτες και γι αυτό, αντιεπιστηµονικές, ενώ κυοφορούν τον κοινωνικό ρατσισµό, πάνω στον οποίον οικοδοµήθηκε ο εκφασισµός της Γερµανίας 71. Όσον αφορά την επισήµανση των περιβαλλοντολογικών παραγόντων, θεωρούν ότι είναι ψευδοεπιστηµονική, αφού οι Δυτικογερµανοί εγκληµατολόγοι δεν τολµούν να πουν ευθέως, ότι το αστικό σύστηµα, είναι αυτό - τούτο το εγκληµατογενές περιβάλλον 72. β. Αργότερα, οι Δυτικοί εγκατέλειψαν τις µονιστικές θεωρίες για την αιτιολογία του εγκλήµατος και διατύπωσαν την υπόθεση του πολυπαραγοντισµού, σύµφωνα µε την οποία, το έγκληµα οφειλόταν στη συνδυασµένη επίδραση των ατοµικών (βιοψυχολογικών) και των κοινωνικών (περιβαλλοντολογικών) παραγόντων Βλ. σχετ. S. Bader, Stand und Aufgaben der Kriminologie, στο JZ 1952, σελ. 16 επ. 70. Βλ. σχετ. F. Exner, Kriminologie, Berlin 1949, σελ. 279 επ. D. Abrahamsen, The Psychology of Crime, New York 1960, σελ. 37 επ. 71. Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Κriminologie, ό.π., σελ. 229 επ. 72. Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ Κατά τον Willkins, ο πολυπαραγοντισµός -απέναντι στις θεωρίες των µοναδικών αιτίων- συνιστά µια Αντι-θεωρία. Βλ. σχετ. L.T. Willkins, New prediction and classification methods in Criminology, στο Journal of Research in Crime and Delinquency, (1964), σελ. 37 επ. Κριτική παρουσίαση της θεωρίας του Willkins, βλ. εις Αλεξιάδη, Η περί εγκληµατικών γενεών θεωρία του L.T. Willkins, ανατ. από το περιοδ. «Ποινική Επιθεώρησις» Θεσσαλονίκη Η υπόθεση ή η θεωρία ή -ακόµα- το σύστηµα του πολυπαραγοντισµού, εµφανίζεται µε τις ακόλουθες 3 µορφές: α. Με την Αγγλοαµερικάνικη µορφή του, η οποία περιλαµβάνει τις εξής, δυο ερµηνευτικές εκδοχές: Σύµφωνα µε την πρώτη, η συνδυασµένη λειτουργία των ψυχοπαθολογικών και κοινωνικών παραγόντων, ασκεί θεµελιώδη επίδραση, στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του εγκληµατία. Σύµφωνα µε τη δεύτερη, οι κοινωνικοί παράγο- 915

4 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι Ανατολικογερµανοί έκριναν την υπόθεση του πολυπαραγοντισµού, ως παρωχηµένη κι αµφίβολης επιστηµονικής βασιµότητας, αφού δεν απαντά συγκεκριµένα, σε ποιους παράγοντες οφείλεται ακριβώς, το έγκληµα 74. γ. Τις κοινωνικοψυχολογικές θεωρίες των Quensel 75 και Schneider 76, αλλά και τις λειτουργιστικές απόψεις των Merton 77, Lemert 78, Becker 79 κ.ά., οι Ανατολικογερµανικοί εγκληµατολόγοι, τις χαρακτηρίζουν ως αστικές, αφού -µε το να επιδιώκουν την προσαρµογή του εγκληµατία στην αστική κοινωνία- δεν κάνουν τίποτ άλλο, από το να θεωρούν την αστική κοινωνία και το ιµπεριαλιστικό σύστηµα, ότι δεν µετέχουν της διαδικασίας εγκληµατογένεσης 80. Επίσης, θεωρούν ότι η διαντιδραστική θεωρία του Parsons, η οποία θεµελίωσε -αργότερα- τη δοµολειτουργική ανάλυση του εγκληµατικού φαινοµένου, εξαντλείται στα όρια της καπιταλιστικής κοινωνίας 81. δ. Τέλος, οι Ανατολικογερµανοί εγκληµατολόγοι ασκούν δρυµεία κριτική και στη Δυτικογερµανική εκδοχή του labeling approach λέγοντας ότι η θεωρία αυτή παραλείπει να εξετάσει ένα σηµαντικό ζήτηµα, δηλαδή τους µηχανιντες αρκούν για τη θεµελίωση του πολυπαραγοντισµού, λόγω της πολλαπλότητάς τους. Βλ. σχετ. S. Glueck / E. Glueck, Toward a typology of juvenile offenders. Inplication for therapy and prevention, New York-London 1970 σελ. 21 επ. β. Στη Γαλλόφωνη βιβλιογραφία, το σύστηµα του πολυπαραγοντισµού αντιµετωπίζεται στα πλαίσια, της αιτιολογικής αντίληψης για την έννοια της επικινδυνότητας. Σύµφωνα µε αυτήν, τα βιολογικά και τα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητας, προδιαθέτουν -δυσµενώς- το άτοµο και του εµφυσούν το πέρασµα στην πράξη. Βλ. σχετ. D. Szabo, Criminologie, Montreal 1965, σελ. 37. γ. Στη Γερµανική µορφή του, το σύστηµα του πολυπαραγοντισµού διαµορφώθηκε µέσα από µια έρευνα που διεξήχθη στο Tübingen της Ο.Δ.Γ., το 1962, από µια οµάδα ερευνητών, υπό τη διεύθυνση του Göppinger. Κατ αυτήν, η συνδυασµένη δράση πολλών και διαφορετικών παραγόντων οδηγεί το άτοµο στο έγκληµα. Οι κοινωνίες που περιβάλλουν τ άτοµα, είναι υπεύθυνες για την εγκληµατικότητα. Βλ. σχετ. H. Göppinger, Kriminologie, 4. Aufl., München 1980, σελ. 76 επ. 74. Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ. 231 επ. 75. Βλ. σχετ. S. Quensel, Sozialpsychologische Aspekte der Kriminologie. Handlung, Situation und Persönlichkeit, Stuttgart 1964, σελ. 9 επ. 76. Βλ. σχετ. H.-J. Schneider, Kriminologie, 1987, σελ. 450 επ. 77. Βλ. R. Merton, Social theory and social Structure, Glencoe Βλ. σχετ. E.M. Lemert, Human deviance, Social problems and social control, New Jersey 1967, σελ. 11 επ. 79. Βλ. H.S. Becker, Outsiders, New York, Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ. 223 επ. 81. Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ. 244 επ. 916

5 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σµούς εκείνους που επιτρέπουν την εµφάνιση και τη λειτουργία των διαδικασιών ετικετοποίησης Η εγκληµατολογία της Ανατολικής Γερµανίας είναι η µόνη -από τις εγκλη- µατολογίες των σοσιαλιστικών χωρών- που «άνοιξε» από την πρώτη στιγµή της δηµιουργίας της, µόνιµο διάλογο µε την εγκληµατολογία του δυτικού κόσµου και ιδίως, µε την εγκληµατολογία της Ο.Δ. Γερµανίας και τούτο -φυσικάγια λόγους καταγωγής. Από την άποψη αυτή, µπορεί να υποστηριχτεί -βάσιµα- ότι οι Ανατολικογερµανοί εγκληµατολόγοι -σε αντίθεση µε τους Σοβιετικούς- είναι οι πλέον ενηµερωµένοι πάνω στις προόδους και στα τελευταία επιτεύγµατα, που έχει σηµειώσει η Δυτική εγκληµατολογία. Οι Ανατολικογερµανοί θεµελίωσαν κι ανέπτυξαν την εγκληµατολογία, στις αρχές του µαρξισµού-λενινισµού. Αν και στις δυο πρώτες δεκαετίες αποκαλούσαν την εγκληµατολογία (τους) σοσιαλιστική, τα τελευταία χρόνια, απέφευγαν να χρησιµοποιούν τον παραπάνω επιθετικό προσδιορισµό. Για την Ανατολικογερµανική εγκληµατολογία, 3 είναι τα γνωστικά της αντικείµενα: Η εγκληµατικότητα, τα αίτια του εγκληµατικού φαινοµένου και η προσωπικότητα του δράστη 83. Ειδικότερα, η εγκληµατικότητα αναλύεται ως εξής: 84. α. Η εγκληµατικότητα αποτελεί ένα ιδιοσυστασιακό γνώρισµα της καπιταλιστικής κοινωνίας κι ένα φαινόµενο ξένο προς την ουσία του σοσιαλισµού. Στη σοσιαλιστική κοινωνία δεν επιτρέπεται να υπάρχει ούτε ένας εγκληµατίας. β. Η εµφάνιση της εγκληµατικότητας στη σοσιαλιστική κοινωνία αποτελεί έκφραση καταλοίπων της καπιταλιστικής κοινωνίας, από την οποία -άλλωστεπροέρχεται ο σοσιαλισµός. γ. Η εγκληµατικότητα αποτελεί -στην ουσία- άρνηση της αστικής ιδιοκτησίας και της κοινωνικής τάξης του καπιταλισµού, κι από την άποψη αυτή, δεν συγχωρείται η παρουσία αυτού του φαινοµένου στο σοσιαλισµό. δ. Η εγκληµατικότητα παρουσιάζεται στην καπιταλιστική κοινωνία, επειδή σ αυτήν βασιλεύει η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, λόγω της ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής από τους αστούς. Από το γεγονός αυτό -εξάλλου- πηγάζει η αποξένωση, η απαλλοτρίωση και η σύγκρουση µεταξύ των ατόµων, όπως επίσης και ο ανταγωνισµός ατόµου-κοινωνίας. Τα παραπάνω, 82. Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ. 277 επ. 83. Βλ. Buchhlolz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische Kriminologie, ό.π. 84. Βλ. σχετ. Buchholz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische Kriminologie, ό.π., σελ. 175 επ. Πρβλ. H.-J. Schneider, Kriminologie (Gurndlagen), ό.π. σελ

6 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ µορφοποιούνται κι εκφράζονται µέσω της εγκληµατικότητας. Το φαινόµενο της εγκληµατικότητας αιτιολογείται στα πλαίσια της Ανατολικογερµανικής εγκληµατολογίας, ως εξής: α. Η -χρονικά- πρώτη ερµηνεία του φαινοµένου, έγινε από τον Lekschas, µε τη θεωρία της πάλης των τάξεων. Ο Lekschas υποστήριξε ότι η εγκληµατικότητα είναι το προϊόν των οικονοµικοκοινωνικών σχέσεων και των κοινωνικών συγκρούσεων, που εµφανίζονται σε µια -ιστορικά ξεπερασµένη- ανταγωνιστική κοινωνία. Η εµφάνιση του ίδιου φαινοµένου και σε µια διαφορετική -ιστορικοπολιτικά- κοινωνία, όπως είναι η σοσιαλιστική, σηµαίνει ότι δεν έχει -πλήρως- ξεπεραστεί η ανταγωνιστική βάση της κοινωνίας 85. β. Μετά από λίγα χρόνια, ένας άλλος θεωρητικός, ο Streit, διετύπωσε τη θεωρία του φίλου-εχθρού 86. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η θεωρία αυτή αιτιολογεί το εγκληµατικό φαινόµενο, όπως αυτό εµφανίζεται στη σοσιαλιστική κοινωνία και µόνον 87. Κατά τον Streit λοιπόν, το φαινόµενο της εγκληµατικότητας εµφανίζεται στη σοσιαλιστική κοινωνία, όταν αυτή βρίσκεται σε ανάπτυξη κι οφείλεται στις συγκρούσεις που εκτυλίσσονται µεταξύ των συνειδητοποιη- µένων πολιτών και συγχρόνως, µελών του πολιτικού φορέα που οργανώνει κι εκπροσωπεί -πολιτικά- αυτή την ανάπτυξη (= φίλων) και των ιδεολογικά καθυστερηµένων ατόµων (= εχθρών), οι οποίοι δεν µπορούν να κατανοήσουν τις συντελούµενες εξελίξεις και για τον λόγο αυτόν αντί να εναντιωθούν στην πολιτική εξουσία και το πολιτικοκοινωνικό σύστηµα, που προωθεί αυτές τις εξελίξεις, αντιδρούν κατά των πολιτών που µάχονται υπέρ αυτών των εξελίξεων 88. γ. Μια τρίτη θεωρία, που διατυπώθηκε αργότερα από τους Hartmann και Lekschas, βελτιώνει -κατά κάποιο τρόπο- τη θεωρία -για την αιτιολογία του εγκλήµατος- του τελευταίου. Όπως προαναφέρθηκε, ο Lekschas είχε αποδώσει -αρχικά- την εγκληµατικότητα, στα αστικά κατάλοιπα της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Σ αυτήν όµως, τη µεταγενέστερη προσέγγιση που πραγµατοποίησε µαζί µε τον Hartmann, αναφέρεται όχι µόνον σ εγκλήµατα, αλλά και σε παρεκκλίνουσες συµπεριφορές, οι οποίες είναι εννοιολογικά ευρύτερες των εγκληµάτων, καθώς αυτές προσβάλλουν τους καθιερωµένους κοινωνικούς κανόνες ατοµικής και συλλογικής δράσης, οι οποίοι όµως, δεν έχουν τη µορφή κανόνων του ποινικού δικαίου. 85. Βλ. σχετ. Zum Aufbau der Verbrechenslehre userer demokratischen Strafrechtswissenschaft, ό.π., σελ. 4 επ. 86. «Freund-Feind-Theorie». 87. Βλ. σχετ. Sander, Kriminalität und Kriminologie in der DDR, ό.π., σελ Βλ. σχετ. J. Streit, Klassenkampf und Verbrechen, στο Neue Justiz 1956, σελ. 494 επ. 918

7 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Οι Lekschas και Hartmann θεωρούν ότι το έγκληµα και η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά αποτελούν ένα ατοµικό και συγχρόνως, κοινωνικά -σύνθετο φαινόµενο, που οφείλεται στην αντιδιαλεκτική σχέση των ατόµων και φορέων της εγκληµατικής δράσης προς την κοινωνία. Αυτή η αντιδιαλεκτική σχέση εκδηλώνεται στα άτοµα- εγκληµατίες, µε µια νόθα συνείδηση, δηλαδή, µε µια ιδεολογικά εσφαλµένη απεικόνιση του περιβάλλοντος και της πραγµατικότητας, στον εσωτερικό τους κόσµο 89. Η θεωρία αυτή συµπληρώθηκε -αργότερα- από τους Friebel, Manecke και Orshkowski, µε τη θεωρία των «καταλοίπων της παλιάς κοινωνίας» 90. Κατά τη θεωρία αυτή, το έγκληµα και η ευρύτερη κοινωνική παρέκκλιση οφείλονται -πρωταρχικά- στη σύγκρουση των κοινωνικών προτύπων, τα οποία «φιλοξενούνται» στους κόλπους της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Συγκεκριµένα, στη σοσιαλιστική κοινωνία περιέχονται και ψήγµατα της προηγούµενης καπιταλιστικής, την οποία υπερέβη η σοσιαλιστική µε την ανατροπή της. Είναι φυσικό λοιπόν, να υπάρχουν πολίτες, δέσµιοι του παλιού καθεστώτος κι οπαδοί των παλιών κοινωνικών προτύπων. Στη σύγκρουση των κοινωνικών προτύπων, οφείλεται το εγκληµατικό και το παρεκκλιτικό φαινόµενο. δ. Οι Lekschas, Hartland, Hartmann και Lehmann, πρόσθεσαν -αργότεραστα προηγούµενα και την οικονοµική παράµετρο. Ισχυρίστηκαν δηλαδή, ότι το εγκληµατικό και το κοινωνικά παρεκκλιτικό φαινόµενο, πέραν από την ιδεολογική, πολιτική και κοινωνική, έχει και µια οικονοµική διάσταση. Η διάσταση αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι και στο σοσιαλιστικό σύστηµα -και µάλιστα, σ αυτό της Λαοκρατικής Γερµανικής Δηµοκρατίας- διατηρούνται, µε διαφορετική µορφή, βέβαια, από τον καπιταλισµό, ορισµένες οικονοµικές αντιθέσεις, οι οποίες οφείλονται είτε στην πληµµελή κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής είτε στην επανεµφάνιση συµπτωµάτων πλουτισµού σε ορισµένα άτοµα και στρώµατα της κοινωνίας. Έτσι, η οικονοµική κατάσταση της κοινωνίας, µπορεί να εξελιχθεί σ εγκληµατογενή παράγοντα 91. Πρέπει να σηµειωθεί όµως, ότι ο οικονοµικός παράγοντας δεν αρκεί από µόνος του για να προκαλέσει την έλευση ενός εγκλήµατος. Προσαπαιτούνται επίσης οι ιδεολογικοί και οι κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες, που επισηµάνθηκαν κι αναλύθηκαν, από τους παραπάνω θεωρητικούς. 89. Βλ. σχετ. Hartmann-Lekschas, Zur Theorie der Ursachen Bedingungen und Anlässe der Kriminalität in der DER, Berlin 1964, σελ. 53 επ. 90. Βλ. σχετ. W. Friebel-K. Manecke-W. Orschekowski, Gewalt und Sexual Kriminalität, Berlin 1970, σελ. 154 επ. 91. Βλ. σχετ. Lekschas / Harrland / Hartmann / Lehmann, Kriminologie, ό.π., σελ. 326 επ. 919

8 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Το τρίτο -κατά σειρά- γνωστικό αντικείµενο της Ανατολικογερµανικής εγκλη- µατολογίας είναι η έρευνα της προσωπικότητας του δράστη. Όπως αναφέρουν οι Buchholz, Hartmann, Lekschas και Stiller, ο άνθρωπος (Mensch) δεν είναι το προϊόν της προδιάθεσής (του) (Anlage) και του περιβάλλοντος (Umwelt), όπως ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι της «αστικής» εγκληµατολογίας και συνεπώς, η (µαθηµατική) σχέση M=A.U, δεν ισχύει 92. Το µοντέλο αυτό είναι στατικό, αφού κατανοεί τον άνθρωπο και κατ επέκταση τον δράστη ενός εγκλήµατος, σαν µια ποσοτική έκφραση των εσωτερικών και των εξωτερικών (= κοινωνικών) στοιχείων του. Η προσωπικότητα του ανθρώπου όµως, είναι µια έννοια δυναµική και η προσφορότερη µέθοδος για την κατανόησή της είναι η διαλεκτική. Από την άποψη αυτή λοιπόν η προσωπικότητα θα πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο κοινωνικό της πλαίσιο και να ειδωθεί µέσα από τις κοινωνικές της σχέσεις. Κατά τους Ανατολικογερµανούς εγκληµατολόγους, ο άνθρωπος και κατ επέκταση ο δράστης, καθορίζεται µέσα από τα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν τη συνείδησή του. Η συνείδηση του εγκληµατία είναι ταυτόσηµη µε την ποιότητα της δράσης του. Έτσι, συνείδηση και δράση συνέχονται διαλεκτικά, δηλαδή αλληλοπροσδιορίζονται µε τρόπο δυναµικό και συνεχόµενο. Όµως η διαλεκτική σχέση συνείδησης και δράσης, δεν είναι υπόθεση ατοµική. Είναι υπόθεση, προεξαρχόντως, κοινωνική. Γιαυτό τον λόγο, το περιεχόµενο της συνείδησης του ατόµου καθορίζεται -σχεδόν αποκλειστικά- από το κοινωνικό περιβάλλον και ειδικότερα, από τα µηνύµατα του τύπου και των λοιπών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, από τον πολιτισµό και την αγωγή. Η προσωπικότητα του ατόµου λοιπόν, είναι η εξατοµίκευση του κοινωνικού. Η ατοµική δράση, αποτελεί την αντίδραση στο περιβάλλον, καθ υπαγόρευση της συνείδησης. Έτσι λοιπόν, µια αλλοτριωµένη συνείδηση -προϊόν µιας αλλοτριωτικής κοινωνικοποίησης- θα προκαλέσει µια αλλοτριωµένη δράση 93. Από την άποψη αυτή, η εγκληµατολογική προσέγγιση του δράστη δεν µπορεί να είναι κλινική, αλλά -πρωτευόντως- κοινωνιολογική. 2. Όπως η Λαοκρατική Δηµοκρατία της Γερµανίας, έτσι και η Γιουγκοσλαβία πέρασε στο σοσιαλισµό, µετά το τέλος του β Παγκοσµίου Πολέµου. Έναντι των άλλων σοσιαλιστικών χωρών όµως, η Γιουγκοσλαβία -από τα πρώτα σοσιαλιστικά της βήµατα- παρουσίασε µια ιδιαιτερότητα. Συγκεκριµένα, το 1948 η Τιτοϊκή Γιουγκοσλαβία έρχεται σε ρήξη µε τη «διεθνιστική» πο- 92. Βλ. σχετ. Buchholz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische Kriminologie, ό.π., σελ. 232 επ. 93. Βλ. σχετ. Buchholz / Hartmann / Lekschas / Stiller, Sozialistische Kriminologie, ό.π., σελ. 342 επ. 920

9 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ λιτική της Μόσχας κι αποκηρύσσει το Σοβιετικό κοινωνικοπολιτικό µοντέλο σοσιαλισµού 94. Από τότε, οι Γιουγκοσλάβοι πολιτικοί κι επιστήµονες ισχυρίζονται ότι ακολουθούν το αυτοδιαχειριστικό σοσιαλιστικό πρότυπο. Αυτό το -µείζονος σηµασίας- κοινωνικοπολιτικό γεγονός, επηρέασε αποφασιστικά την εξέλιξη ολόκληρης της Γιουγκοσλάβικης επιστηµονικής σκέψης κι όπως ήταν επόµενο, επηρέασε και την ίδια την εγκληµατολογία. Ο επηρεασµός της Γιουγκοσλάβικης εγκληµατολογικής επιστήµης 95, συνίσταται, στο γεγονός ότι αυτή αναπτύχτηκε εντελώς αυτόνοµα κι ανεξάρτητα, από την Σοβιετική και την υπόλοιπη, λεγόµενη σοσιαλιστική εγκληµατολογία. Οι πρώτες εγκληµατολογικές έρευνες στη Γιουγκοσλαβία πραγµατοποιούνται το 1952, ενώ 2 χρόνια αργότερα, ιδρύεται το πρώτο Εγκληµατολογικό Ινστιτούτο 96. Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων χρόνων σοσιαλισµού, η Γιουγκοσλάβικη εγκληµατολογική επιστήµη επηρεάζεται απόλυτα από τις αρχές της Διεθνούς Κοινωνικής Άµυνας και ιδίως, από τις σκέψεις του σηµαιοφόρου της «δεξιάς» πτέρυγάς της, Γάλλου αρεοπαγίτη Marc Ancel 97. Το 1958 όµως, η Γιουγκοσλάβικη εγκληµατολογία µεταβάλλει στάση, υιοθετώντας τις µαρξιστικές θέσεις του L. Bavcon. Κατά τον συγγραφέα αυτόν, η εγκληµατικότητα έχει τις ρίζες της στις κοινωνικές αντιθέσεις και ιδίως, στους σοσιαλιστικούς όρους εµφάνισης αυτών των αντιθέσεων 98. Εδώ, ο Bavcon εντάσσει όλες εκείνες τις µορφές νόθευσης του αυτοδιαχειριστικού σοσιαλιστικού συστήµατος που έχουν ως αποτέλεσµα τη γένεση αλλοτριωτικών φαινοµένων. Η θέση αυτή, που υιοθετήθηκε αργότερα, από τους Γιουγκοσλάβους εγκληµατολόγους Skaberne και Vodopivec, οδήγησε σε πλήρη ρήξη µε τους Ανατολικογερµανούς εγκληµατολόγους Βλ. σχετ. K. Vodopivec, Widerhall der Kritischen kriminologie in Jugoslawien, στο Kriminalsoziologische Bibliografie 1985, σελ Βλ. σχετ. Vodopivec, Widerhall der Kritischen Kriminologie in Jugoslawien ό.π., σελ. 58 επ. όπου παρατίθεται η κυριότερη εγκληµατολογική βιβλιογραφία της Γιουγκοσλαβίας. Πρβλ. M. Ancel-N. Srzentic, Le droit penal nouveau de la Yougoslavie, έκδ. Institut de droit compare de l Université de Paris, 1952, Κεφ. ΧΙ, µε τίτλο, Η έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής του Andrija Pejovic, σελ (µετ.-επιµ. Β. Μπονάτσου-Αιµ. Φουντά), στο «Σωφρονιστικά Σπουδαστικά Μελετήµατα», 1, Κοµοτηνή 1981, σελ. 75 επ. 96. Βλ. σχετ. Vosopivec, Widerhall der Kritischen Kriminologie in Jugoslavien, ό.π., σελ Βλ. σχετ. Ancel, La Defence Sociale Nouvelle, Parisw, 1966, σελ. 28 επ. 98. Βλ. σχετ. L. Bavcon, Le rôle de la decriminalization dans la politique criminelle. Communication, Helsinki 1982, σελ. 52 επ. 99. Βλ. σχετ. Vodopivec, Widerhall der Kritischen Kriminologie in Jugoslavien, ό.π., σελ

10 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Το επίµαχο σηµείο αυτής της ρήξης ήταν η θέση των Γιουγκοσλάβων, σύµφωνα µε την οποίαν, η γένεση της εγκληµατικότητας στο σοσιαλισµό αποτελεί ένα αναπότρεπτο γεγονός. Και τούτο, επειδή η εγκληµατικότητα είναι σύµφυτο φαινόµενο των κοινωνιών που έχουν διαδικασίες υψηλής βιοµηχανικής παραγωγής. Κατά τους Γιουγκοσλάβους, αυτό το στοιχείο απουσιάζει από την εγκληµατολογική προβληµατική των Ανατολικογερµανών -αλλά κι άλλων σοσιαλιστών- επειδή ακριβώς, αποκαλύπτει την εγκληµατογενή λειτουργία της Ανατολικογερµανικής κοινωνίας 100, και των άλλων βιοµηχανικών κοινωνιών της Ανατολικής Ευρώπης. Την επόµενη χρονιά (1963) ένας άλλος Γιουγκοσλάβος εγκληµατολόγος, ο Milan Milutinovic, διατύπωσε µια θέση, η οποία επέφερε (ένα) καίριο πλήγµα στις σοσιαλιστικές κοινωνίες ανατολικού τύπου. Υποστήριξε σχετικά ότι η εµφάνιση και η ανησυχητική αύξηση της εγκληµατικότητας στις σοσιαλιστικές χώρες, οφείλεται στο γεγονός ότι οι οικονοµικές δυνατότητες των ανθρώπων, δεν αντιστοιχούν -µε την έννοια ότι δεν εκπληρώνουν -τις πολύπλευρες ανάγκες τους. Η αναντιστοιχία αναγκών και µέσων ικανοποίησής τους, οφείλεται στη γενίκευση των αρνητικών γραφειοκρατικών τάσεων, οι οποίες παρατηρούνται σ όλες -ανεξαιρέτως- τις σοσιαλιστικές χώρες 101. Η Γιουγκοσλάβικη εγκληµατολογία είναι µια «ανοικτή» επιστήµη. Η διαφορά της προς την Ανατολικογερµανική εγκληµατολογία -που είναι κι αυτή επίσης, «ανοικτή»- έγκειται στο γεγονός ότι η Γιουγκοσλάβικη εγκληµατολογία «ανοίχτηκε» και σε θεωρίες, οι οποίες αµφισβητούν τον µαρξισµό από τ αριστερά και συγχρόνως, τον γονιµοποιούν µε τον κριτικό εγκληµατολογικό λόγο. Αξιοποιώντας λοιπόν την κριτική εγκληµατολογία -όπως αυτή θεµελιώθηκε κι εξελίχθηκε στην Ο.Δ. Γερµανία- προσπάθησε να την µετεµφυτεύσει στο δικό της επιστηµονικό «έδαφος». Έτσι, οι νεώτεροι Γιουγκοσλάβοι θεωρητικοί Zvekic (1976) και Jankonic ( ) είπαν ότι -εκτός από τη διαντιδραστική προσέγγιση και τη θεωρία της ετικέτας- πρέπει να δοθεί µεγάλη σηµασία και στη διαδικασία της εγκληµατοποίησης 102. Πρέπει λοιπόν, να ερευνηθούν εκείνοι οι λόγοι και οι µηχανισµοί -οικονο- µικοί, πολιτικοί και οικονοµικοί- οι οποίοι οδηγούν στην εγκληµατοποίηση. Παράλληλα, πρέπει να επισηµανθούν εκείνοι οι παράγοντες, οι οποίοι δεν 100. Βλ. σχετ. H.-J. Scheider, Kriminologie (Grundlagen) ό.π., σελ. 530 επ Βλ. σχετ. M. Milutinovic, Contemporary Criminological Thought: Main Trends in contemporaty Criminology, στο International journal of Criminology and Penology 1974, σελ. 213 επ. Πρβλ. H.-J. Schneider, Kriminologie (Crundlagen), ό.π. σελ Βλ. σχετ. Vodopivec, Widerhall der Kritischen Kriminologie in Jugoslavien, ό.π. σελ. 53 επ. 922

11 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ επιτρέπουν ή δεν δικαιολογούν τη διατήρηση ορισµένων εγκληµάτων, σε µια κοινωνία. Όταν λοιπόν, εγκληµατοποιούµε µια παρεκκλίνουσα συµπεριφορά, θα πρέπει να γνωρίζουµε προκαταβολικά -ισχυρίζεται ο Jankovic- ποια συµφέροντα αντιπροσωπεύουµε κι αν αυτά τα συµφέροντα ανταποκρίνονται στη βούληση της κοινωνίας Η Πολωνική εγκληµατολογία έχει µια µεγάλη παράδοση 104. Η παράδοση αυτή, χρονολογείται από το 1875 και η ενλόγω εγκληµατολογία γνώρισε µια µεγάλη ανάπτυξη από τότε, µέχρι και το Από το 1918 µέχρι την επικράτηση του σοσιαλιστικού καθεστώτος η Πολωνική εγκληµατολογία βρέθηκε σε ύφεση. Κατά την προσοσιαλιστική περίοδο, µεγάλης φήµης Πολωνοί συγγραφείς, διεδραµάτισαν αποφασιστικό ρόλο, στη διαµόρφωση της Πολωνικής, αλλά και της διεθνούς εγκληµατολογίας. Ο Adam Ettinger καθιερώθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα, ως ένας από τους καλύτερους κριτικούς της ανθρωπολογικής σχολής της εγκληµατολογίας 105. Ο Ettinger, διατύπωσε πέντε κριτικές θέσεις κατά της ανθρωπολογικής σχολής 106 : α. Δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος ανθρωπολογικός τύπος εγκληµατία και κανένα ειδικό ανατοµικό, βιολογικό και ψυχολογικό γνώρισµα εγκληµατία. Ο εγκληµατίας δεν έχει επίσης κανέναν πραγµατικό αταβισµό. β. Δεν υπάρχει κανείς εκ γενετής τύπος εγκληµατία, γιατί κανείς δεν είναι εκ γενετής κακός ή ανήθικος. γ. Ορισµένα άτοµα, τα οποία χαρακτηρίζει η σχολή του Lombroso σαν ιδιότυπες παραλλαγές της ανθρώπινης φύσης, σαν εκ γενετής κι αταβιστικούς εγκληµατίες, δεν είναι τίποτ άλλο, παρά φορείς σωµατικών και συχνά, ψυχικών εκφυλισµών. δ. Αυτός όµως, ο εκφυλισµός δεν πρέπει να ταυτίζεται ούτε µε τον «εγκληµατικό προκαθορισµό», ούτε µε την «εγκληµατική προδιάθεση». Οι παραπάνω αναφερθέντες σωµατικοί και ψυχικοί εκφυλισµοί είναι αποτελέσµατα των κοινωνικών συνθηκών διαβίωσης και του περιβάλλοντος Πρβλ., Vodopivec, ό.π., σελ. 55 επ Βλ. σχετ. A. Geberle / Ewa Weigend, Kriminologie und Kriminalitätsentwicklung in Polen, στο Mschrkrim 1980, σελ. 83 επ Βλ. A. Ettinger, Dac Verbrechensproblem in anthropologischer und soziologischer Beleuchtung, Πρβλ. K.-H. Hering, Der Weg der Kriminologie zur Seblständigen Wissenschaft, 1966, σελ. 141 επ. 923

12 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ε. Αυτοί οι δυο τύποι -σωµατικού και ψυχικού- εκφυλισµού, είναι άµεσες και έµµεσες συνέπειες της φυσικής εξέλιξης και της διάπλασης του ανθρώπινου σώµατος, της πνευµατικής καθυστέρησης, και των βλαβερών οικονοµικών και κοινωνικών όρων ζωής. Εκτός από τον Ettinger όµως, η Πολωνική εγκληµατολογική επιστήµη έχει να επιδείξει επίσης, τον Florian Znaniecki 107, ο οποίος δηµοσίευσε µαζί µε τον Αµερικανό W. Thomas, τη µελέτη The Polish Peasant in Europe and America, η οποία άσκησε επιρροή πάνω στην κοινωνιολογική σχολή της εγκληµατολογίας των Η.Π.Α. και την οποία παραπέµπουµε στην τέταρτη έκδοσή της 108. Πρέπει να σηµειώσουµε ακόµα, πως ο Znaniecki έχει αναφερθεί στους σύγχρονους πολιτικούς θεσµούς και στην πολιτική συµπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική κοινότητα λειτουργεί -κυρίως- µε τη µορφή του εθνικού κράτους 109. Εγκληµατολογικές έρευνες έχει διεξαγάγει επίσης και ο δηµιουργός της Πολωνικής ποινικής νοµοθεσίας του 1932, Juliusz Makarewicz 110. Μετά από ένα διάστηµα κάµψης, το επιστηµονικό ενδιαφέρον για την εγκλη- µατολογία αναζωπυρώνεται κατά τη δεκαετία του Έτσι, το 1955 ο Horosrowski έρχεται ν απαντήσει στο ζήτηµα -που βασάνιζε εκείνη την εποχή τους ειδικούς- της οριοθέτησης της περιοχής των προβληµάτων µε τα οποία πρέπει ν ασχολείται η εγκληµατολογία 112. Στο συστηµατικό του έργο λοιπόν, ο Horosrowski ορίζει ως αντικείµενο της εγκληµατολογικής επιστήµης την εγκληµατικότητα και τις άλλες µορφές αντικοινωνικών συµπεριφορών, τους παράγοντες από τους οποίους προέρχονται και τους παράγοντες που προκαλούν τη γέννηση των επιµέρους εγκληµάτων και παρεκκλινουσών συµπεριφορών 113. Έκτοτε, η Πολωνική εγκληµατολογία -σε αντίθεση µε την εξέλιξη της Γιουγκοσλάβικης εγκληµατολογίας- ακολούθησε το αιτιολογικό πρότυπο προσέγγισης του εγκληµατικού φαινοµένου. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Leszek Lernell -ίσως, ο κορυφαίος Πολωνός 107. Βλ. σχετ. F. Znaniecki, The Polish peasant in Europe and America, τόµ. 1-11, Βλ. σχετ. Clinard, Sociology of deviant behaviour, 1974, σελ Βλ. σχετ. Znaniecki, Modern Nationalities: A. Sociological Study, Urbana Βλ. J. Makarewicz, Das wesen des Verbechens. Eine Kriminalsoziologische Abhandlung, Πρβλ. K. Mannheim, Vergleichende Kriminologie, τόµ. 1, 1974, σελ. 24 επ Βλ. σχετ. Gaberle-Weigend, Kriminologie und Kriminalitätsentwicklung in Polen, ό.π., σελ Βλ. σχετ. Horoszowski, Kriminologie, 1965, σελ. 25 επ. 924

13 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ εγκληµατολόγος- προσδιόρισε σε τέσσερα, τα γνωστικά αντικείµενα της εγκλη- µατολογίας: Την αιτιολογία της εγκληµατικότητας, τη φαινοµενολογία του εγκλήµατος, τη δοµή της εγκληµατικότητας και την εξέλιξη των µεγεθών της εγκληµατικότητας 114. Σ αυτά τα πλαίσια κινούνται και άλλοι ερευνητές, όπως λ.χ. οι Holyst και Swida, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η εγκληµατολογία δεν πρέπει να εξετάζει µόνο τη γένεσή ή την εξέλιξη των µορφών του εγκληµατικού φαινοµένου, αλλά και τις δυνατότητες και τις µεθόδους καταστολής του 115. Η Πολωνική εγκληµατολογία εξηγεί το φαινόµενο της εγκληµατικότητας µε τη γνωστή -από τους Ανατολικογερµανούς εγκληµατολόγους- θεωρία των «αστικών καταλοίπων». Ο βασικός εκπρόσωπος της Πολωνικής εγκληµατολογίας Lernell, αναφέρει ότι η εγκληµατικότητα είναι ένα φαινόµενο, το οποίο δεν ταιριάζει µε τον ουµανιστικό χαρακτήρα των σοσιαλιστικών κοινωνιών. Πλην όµως, η εγκληµατικότητα έχει κάνει την εµφάνισή της σε όλες τις σοσιαλιστικές χώρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι διατηρήθηκαν και συνεχίζουν να διατηρούνται στις σοσιαλιστικές χώρες, κατάλοιπα από την προηγούµενη καπιταλιστική δοµή της κοινωνίας. Οι αλόγιστες κι άπληστες οικονοµικές επιδιώξεις, ο εγωισµός, η θρησκοληψία και η εσχατολογική πίστη, η αποξένωση και η αδιαφορία, είναι ορισµένες µορφές αυτών των καταλοίπων, που οδηγούν στις συγκρούσεις των ατόµων µε την κοινωνία και προκαλούν την εµφάνιση της εγκληµατικότητας 116. Ο εγκληµατίας είναι λοιπόν, ο ιδιώτης, ο αλλοτριωµένος, ο µη συνειδητοποιηµένος. Και η εγκληµατικότητα είναι ένα αρνητικό κοινωνικό φαινόµενο, το οποίο έλκει την προέλευσή του, στο προηγούµενο -από τον σοσιαλισµό- κοινωνικοπολιτικό καθεστώς. Πρέπει να σηµειωθεί επίσης, ότι -τελευταία- γνωρίζει µεγάλη ανάπτυξη στην Πολωνία, η θυµατολογική επιστήµη κι αυτό χάρη στον µεγάλο φήµης Πολωνό εγκληµατόλογο, Lech Falandysz Βλ. σχετ. Gaberle-Weigend, Kriminologie und Kriminalitätsentwicklung in Polen, ό.π., σελ Βλ. σχετ. Gaberle-Weigend, ό.π., σελ Βλ. σχετ. H.-J. Schneider, Kriminologie (Grundlagen), ό.π., σελ Για τις απόψεις του συγγραφέα και για ορισµένες άλλες -σύγχρονες- Πολωνικές εµπειρικές έρευνες στην εγκληµατολογία, βλ. εις Social Deviance and Social control, τόµ. 1, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1987, η έκδοση του οποίου, αποτελεί πρωτοβουλία του «Εργαστηρίου Εγκληµατολογίας» της Νοµικής Σχολής Θράκης και του διευθυντού του, καθηγητή Γιάννη Πανούση, ο οποίος -εξάλλου- προλογίζει και το έργο αυτό. 925

14 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ V. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Οι εγκληµατολογίες της Ανατολικής Γερµανίας, της Γιουγκοσλαβίας και της Πολωνίας έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε τη Σοβιετική εγκληµατολογία. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α. Η στράτευση της εγκληµατολογικής επιστήµης στην υπόθεση της επιβίωσης των σοσιαλιστικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό συνέβη, µέσω της διασύνδεσης της εγκληµατολογίας, µε τις (κρατικές) εγκληµατολογικές πολιτικές. β. Η γνωσιοθεωρητική και µεθοδολογική στήριξη αυτών των εγκληµατολογιών, στον λεγόµενο µαρξισµό-λενινισµό, ο οποίος -στην ουσία- είναι η επίσηµη πολιτικοκοινωνική θεωρία των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται δηλαδή, για ένα αποστεοποιηµένο δόγµα, για ένα κλειστό σύστηµα «αρχών», που δεν έχει καµιά σχέση µε τη «δυναµική» της µαρξιστικής θεωρίας. γ. Οι περισσότερες από τις εγκληµατολογικές θεωρίες -των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης- αναφορικά µε την αιτιολογία του εγκληµατικού φαινοµένου, «αναµασούν», το γνωστό «µύθο» των καταλοίπων της αστικής κοινωνίας. Αποδίδουν έτσι, το έγκληµα, σε παράγοντες έξω από τον κοινωνικό χώρο και τον ιστορικό χρόνο, αναζητώντας -ουσιαστικά- φανταστικούς εχθρούς. Η «θεωρία» των αστικών καταλοίπων, δεν διαθέτει την ελάχιστη επιστηµονική ισχύ, γιατί απλώς δεν ερευνά το έγκληµα µέσα στον χώρο και τον χρόνο. 2. Η εγκληµατολογική επιστήµη, στην Ανατολική Γερµανία και την Πολωνία - πρέπει να σηµειωθεί ότι- έχει κάποια θεωρητική σχέση µε τα πρώιµα έργα του Marx. Οι έννοιες του εγωισµού και της αλλοτρίωσης απαντώνται -πράγµατιτόσο στα «Οικονοµικά και Φιλοσοφικά χειρόγραφα», όσο και σε άλλα έργα. Η επίκληση αυτών των εννοιών όµως, γίνεται χωρίς τη στοιχειώδη επεξεργασία του εµπειρικού υλικού και των χωρών στις οποίες αναφέρονται. Έτσι, καταλήγουν φράσεις, κενές νοηµάτων. 3. Οι ενλόγω εγκληµατολογίες λοιπόν, δεν είναι ούτε µαρξιστικές, ούτε πολύ περισσότερο, ριζοσπαστικές ή κριτικές. 4. Η µόνη επιστήµη, που συγγενεύει άµεσα µε την -Γερµανικής κατεύθυνσηςκριτική εγκληµατολογία, είναι -για τους λόγους που αναφέραµε στην οικεία παράγραφο- η Γιουγκοσλαβική εγκληµατολογία των τελευταίων χρόνων. 926

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. Τα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α. 10.1 Εισαγωγή Η διατλαντική σχέση υπήρξε το κλειδί στην ασφάλεια και την ευηµερία µας από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μετά τον Β

Διαβάστε περισσότερα

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων.

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. 9 LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. «Βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά κατανοούμε με τα μάτια της συλλογικότητας». 6 Ένα από τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΙ ΑΠΩΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΙ ΑΠΩΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΙ ΑΠΩΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ «ΟΥΤΟΠΙΑ» ΤΟΥ THOMAS MORE Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Β. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η χρήση ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά

1. Η χρήση ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά 1. Η χρήση ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά Οι πράξεις οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση, διακίνηση και εμπορία τοξικών ουσιών θεωρούνται εδώ και πολλά χρόνια ως ένα μείζον πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Ηπόλη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι μια ιδέα του Διαφωτισμού Ο Ρομαντισμός την αμφισβήτησε Η Μετανεωτερικότητα την διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος 2003-2004 Ο σκοτεινός αριθμός. Λόγοι ύπαρξης και συνέπειες στην εγκληματολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ *

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ * ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ * του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών 1. Μετά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο και ιδίως από την εποχή της δεκαετίας του 60, ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η σχέση της ελληνικής κοινωνίας με την Ευρώπη και η στάση της κοινής γνώμης γύρω από το ζήτημα «Ευρώπη» είναι τόσο παλιά όσο και η συγκρότηση της ΕΟΚ στα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο Κεφάλαιο Πρώτο Η διγλωσσία / πολυγλωσσία είναι ένα παλιό φαινόμενο. Πάει χέρι με χέρι με τις μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

3. Κριτική προσέγγιση

3. Κριτική προσέγγιση Επιστημολογική προσέγγιση της σχέσης θεωρίας και πράξη 3. Κριτική προσέγγιση Καθηγητής Κώστας Χρυσαφίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΕΑΠΗ e.mail:kchrys@ecd.uoa.gr Θεωρία και Πράξη Κριτική Προσέγγιση Οι θετικιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ www.ucy.ac.cy SSH IN ERC Η ΑΝΑΒΑΘΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 1 Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Η ποιοτική έρευνα έχει επιχειρηθεί να ορισθεί με αρκετούς και διαφορετικούς τρόπους εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Φονξιοναλισµός και Κονστρουκτιβισµός

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Φονξιοναλισµός και Κονστρουκτιβισµός Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε. ΕΠΟ 11: Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 4 η εργασία ακαδημαϊκού έτους 2012-13 Θέμα: «Συγκρίνετε τις οικονομικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός Ενότητα 2 Λειτουργισμός και θεωρίες κοινωνικής σύγκρουσης Δομολειτουργισμός ΗΠΑ, δεκαετία του 50 και μετά Επιρροές: λειτουργισμός, και ιδίως το έργο του Durkheim, και οργανικισμός Μελέτη μακρο- επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

Η μουσική ως ενέργεια και ως σύμβολο. Ernst Kurth (1886-1946) Susanne Langer (1895-1985)

Η μουσική ως ενέργεια και ως σύμβολο. Ernst Kurth (1886-1946) Susanne Langer (1895-1985) Η μουσική ως ενέργεια και ως σύμβολο Ernst Kurth (1886-1946) Susanne Langer (1895-1985) Επιρροές και βασική θέση της «ενεργητικής θεωρίας» του Kurth O μουσικολόγος E. Kurth διαμόρφωσε την «ενεργητική»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλελευθερισμός του Καρλ Πόππερ. Όμιλος Ανοιχτή Κοινωνία & Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 23 Οκτωβρίου 2014

Ο Φιλελευθερισμός του Καρλ Πόππερ. Όμιλος Ανοιχτή Κοινωνία & Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 23 Οκτωβρίου 2014 Ο Φιλελευθερισμός του Καρλ Πόππερ Όμιλος Ανοιχτή Κοινωνία & Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 23 Οκτωβρίου 2014 Τι ήταν ο Πόππερ Φιλελεύθερος; Σοσιαλδημοκράτης; Συντηρητικός; Ήταν ο Πόππερ φιλελεύθερος;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Καλίτσης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θοδωρής Καλίτσης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 129 Β' 2009, 101-109 Θοδωρής Καλίτσης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιβεβαίωση ή η διάψευση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα,

Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, Βασιλική Π. Μεσθανέως Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, 1949-1963 Πρόλογος Nικηφόρος ιαµαντούρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 49 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Αλ. Σιδηρόπουλος Θεσσαλονίκη, 9 6 2015 Τηλ. : 2310 99 1386 6532 Fax: 2310 99 6529 Αριθμ. Πρωτ.: 487 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 4-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο. Δευτέρα 7-9-2015 -Αστικό Δικονομικο Δίκαιο (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση)

Παρασκευή 4-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο. Δευτέρα 7-9-2015 -Αστικό Δικονομικο Δίκαιο (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη 3-9-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τετάρτη 2-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό

Διαβάστε περισσότερα

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη Σύγχρονη Βουλγαρία: Από το Ανατολικό Μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Το παρόν βιβλίο προέκυψε µέσα από συζητήσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του 2008 στη Σόφια γύρω από την αναγκαιότητα πρόσβασης του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Αποτελεί νέο στοιχείο στη ζωή μας η συνειδητοποίηση ότι ο φυλακισμένος, «εχθρός» της κοινωνίας, ο εκτός νόμου άνθρωπος του υπόκοσμου είναι μια ανθρώπινη οντότητα, που αντί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Σχεδιασµός Συγκέντρωση υλικού Διάγραµµα Εκπόνηση (υλοποίηση µε τεκµηρίωση) Αξιολόγηση (έρευνας) Εννοιολογική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Μανιαδάκη Πόπη

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Μανιαδάκη Πόπη ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19291 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2.11.2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Μανιαδάκη Πόπη Α Παρ. 1 η : Η αμφισβήτηση της κριτικής στάσης του τηλεθεατή και

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα, Γραφείο Η, Λαγουμιτζή 22, 2 ος Όροφος Τηλ. 210 9201879 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ 2 Γ Ε Ν Ι Κ Α Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο : Ο Ν Ο Μ Α : Τσουραµάνης Χρήστος Π Α Τ Ρ Ω Ν Υ Μ Ο : Ευστάθιος Η Μ Ε Ρ. Γ Ε Ν. : 11-3 - 1949 Τ Ο Π Ο Σ >> : Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται ή γεννιέται ένας εγκληματίας; Βιολογικές και εγκληματολογικές θεωρίες

Γίνεται ή γεννιέται ένας εγκληματίας; Βιολογικές και εγκληματολογικές θεωρίες Γίνεται ή γεννιέται ένας εγκληματίας; Βιολογικές και εγκληματολογικές θεωρίες Α Λυκειου Α Τετραμηνο 2012-2013 ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες.

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. Αξιολόγηση µαθήµατος: γραπτές εξετάσεις. ιαπολιτισµική κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η κοινωνική αντίδραση στην οικονομική εγκληματικότητα Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES

INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΩ Η οικονομική κρίση και η νεανική εγκληματικότητα: Εναλλακτικές Λύσεις 6/11/2011 Dr. Theo Gavrielides, Ιδρυτής και ιευθυντής Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),(

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),( ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη (Abstract),( στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Λέξεις κλειδιά Εισαγωγή Επικρατούσες απόψεις Ορισμοί Η Η επιστημονική υπόθεση Περιγραφή αιτιολόγηση της έρευνας ή εφαρμογής Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Αντεγκληµατική Πολιτική στην Ελλάδα (1995-2005) και ο ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Αντεγκληµατική Πολιτική στην Ελλάδα (1995-2005) και ο ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ :ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Αντεγκληµατική Πολιτική στην Ελλάδα (1995-2005) και ο ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα