ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) 1 Ιουλίου 2014

2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν µέρος του κοινού εναρµονισµένου προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG ECFIN) και τα αποτελέσµατά τους χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του δείκτη οικονοµικού κλίµατος σε Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δηµοσιεύονται αναλυτικά στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αναλύσεις που δηµοσιεύονται κάθε µήνα µε τη µορφή αυτής της έκδοσης στηρίζονται στα πρωτογενή, αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 1000 επιχειρήσεις και αντιπροσωπευτικό δείγµα 1500 καταναλωτών, όπως προκύπτουν από τις έρευνες που διεξάγει αποκλειστικά και µόνο το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επόµενο δελτίο: 1 Αυγούστου

3 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: EE-28, ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΕΛΛΑ Α Ε.Ε ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Μικρή επιδείνωση στο οικονοµικό κλίµα στην Ευρωζώνη, σταθερότητα στην ΕΕ Το οικονοµικό κλίµα τον Ιούνιο επιδεινώνεται ελαφρά στην Ευρωζώνη, αλλά παραµένει σταθερό στην ΕΕ, µε το σχετικό δείκτη να χάνει 0,6 µονάδες στην πρώτη περίπτωση και 0,1 στη δεύτερη, φθάνοντας αντίστοιχα στις 102,0 και 106,4 µονάδες, ανώτερα του µακροχρόνιου µέσου όρου του 1. Αναλυτικότερα: Στην Ευρωζώνη, η µικρή υποχώρηση του κλίµατος που φέρνει το σχετικό δείκτη στα επίπεδα του Απριλίου, εκπορεύεται λιγότερο από την κάµψη της καταναλωτικής εµπιστοσύνης και περισσότερο από την επιδείνωση των επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Κατασκευές και τη Βιοµηχανία. Στο Λιανικό Εµπόριο, το κλίµα παρέµεινε επί της ουσίας αµετάβλητο, ενώ οι Υπηρεσίες κατέγραψαν µικρή άνοδο. Συγκεκριµένα, στις Κατασκευές, ο δείκτης κλίµατος καταγράφει αρνητική µεταβολή που φθάνει τις -1,7 µονάδες, ενώ ελαφρώς µικρότερη είναι η αντίστοιχη πτώση στη Βιοµηχανία (-1,2). Στις Υπηρεσίες, η άνοδος του δείκτη είναι οριακή (+0,4), ενώ στο Λιανικό εµπόριο το κλίµα µεταβάλλεται αµελητέα (+0,3). Τέλος, η καταναλωτική εµπιστοσύνη χάνει κατά µέσο όρο 0,4 µονάδες, ενώ σε επίπεδο χωρών, από τις πέντε µεγαλύτερες οικονοµίες της ζώνης του ευρώ, οι συνολικές προσδοκίες βελτιώνονται στην Ολλανδία (+0,7) και την Ισπανία (+2,2) και επιδεινώνονται στην Γερµανία (-1,3), την Γαλλία (-12,) και την Ιταλία (-1,0). Στην ΕΕ το οικονοµικό κλίµα παραµένει σχετικά σταθερό, ενώ στο Ην. Βασίλειο, τη µία από τις δύο µεγαλύτερες οικονοµίες εκτός Ευρωζώνης, καταγράφει θετική µεταβολή (+2,2), µε τον αντίστοιχο δείκτη στην Πολωνία να µεταβάλλεται επίσης θετικά (+1,2). Σε τοµεακό επίπεδο, οι προσδοκίες στην ΕΕ βελτιώνονται σηµαντικά στις Υπηρεσίες, ενώ στη Βιοµηχανία και τις Κατασκευές, οι σχετικοί δείκτες επιδεινώνονται, όπως και στην Ευρωζώνη. Στο Λιανικό Εµπόριο σηµειώνεται επίσης πτώση στο σχετικό δείκτη, αντίθετα µε την Ευρωζώνη, ενώ τέλος, η καταναλωτική εµπιστοσύνη στην ΕΕ παραµένει εν πολλοίς σταθερή. Αναλυτικότερα: Στη Βιοµηχανία, οι δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών διαµορφώνονται στις -2,4 και τις -4,3 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής επιδεινώνονται ελαφρά και στις δύο ζώνες, εξέλιξη ανάλογη µε εκείνη στις εκτιµήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης στην Ευρωζώνη, µε τις αντίστοιχες στην ΕΕ να παραµένουν αµετάβλητες. Στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα καταγράφεται οριακή κλιµάκωση και στις δύο ζώνες. Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαµορφώνονται στις +9,7 και +4,2 µονάδες αντίστοιχα σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους δεν µεταβάλλονται στην ΕΕ, βαίνοντας ελαφρά επιδεινούµενες στην Ευρωζώνη, ενώ οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση χάνουν έδαφος σε αµφότερες τις ζώνες. Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης κερδίζουν αντίθετα 4-5 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη. 1 Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στη Γαλλία αναθεωρήθηκε ελαφρά τον Ιούνιο σε σύγκριση µε το δελτίο Τύπου του Μαΐου, προκαλώντας µια προς τα κάτω διόρθωση κατά µία δεκαδική µονάδα στο συνολικό δείκτη της Ευρωζώνης (στις 102,6 µονάδες). 3

4 Στο Λιανικό Εµπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαµορφώθηκαν στις +2,8 µονάδες στην ΕΕ και τις -2,1 µονάδες στην Ευρωζώνη. Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα επιχειρηµατική δραστηριότητα χάνουν 2 µονάδες στην ΕΕ και βελτιώνονται οριακά στην Ευρωζώνη, ενώ οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα υποδηλώνουν µικρή αποκλιµάκωση µόνο στην ΕΕ. Τέλος, πτωτικά κινείται ο δείκτης των προβλέψεων για τις πωλήσεις τους επόµενους µήνες και στις δύο ζώνες. Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών κινείται στις -26,1 και -31,8 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Στην ΕΕ, οι αρνητικές προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών εντείνονται ελαφρά στην ΕΕ, ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση αποδυναµώνονται και στις δύο ζώνες. Ο είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης διαµορφώνεται στις -4,3 και -7,5 µονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους δεν µεταβάλλονται στην ΕΕ, ενώ βελτιώνονται οριακά στην Ευρωζώνη, µε τις προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση της χώρας να βελτιώνονται ελαφρά µόνο στην ΕΕ. Οριακή είναι και η άνοδος της πρόθεσης για αποταµίευση και στις δύο ζώνες, ενώ οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας εντείνονται ελαφρά σε αµφότερες τις ζώνες. Τέλος, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες (δεν περιλαµβάνεται στο δείκτη οικονοµικού κλίµατος) αποδυναµώνεται ήπια και στις δύο ζώνες, φθάνοντας στις 20,8 (από 21,9) και τις 16,4 (από 17,1) µονάδες αντίστοιχα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Από τα επιµέρους στοιχεία, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και οι προβλέψεις της ζήτησης στο επόµενο τρίµηνο επιδεινώνονται σε αµφότερες τις ζώνες, ενώ αντίθετα οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης κινούνται ανοδικά, τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη. Πίνακας 1: είκτες Οικονοµικού Κλίµατος ( =100, εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) 1 Περιοχή Ακραίες τιµές 2 Μέσος όρος Min Max ΕΕ-28 67,2 114,1 Μαρ-09 Ιουν-07 99,0 79,6 101,9 101,3 91,0 95,9 Ευρωζώνη 70,0 113,5 Μαρ-09 Ιαν-01 98,4 80,8 101,4 102,2 90,8 93,8 Ελλάδα 74,4 111,9 Μαρ-09 Απρ-04 96,1 82,3 82,3 81,0 80,3 90,8 Περιοχή 2013 ΕΕ-28 91,3 91,8 91,6 89,9 91,0 92,8 95,3 98,4 100,9 101,9 102,4 103,8 Ευρωζώνη 90,1 90,8 90,5 89,0 89,8 91,7 92,9 95,7 97,3 98,1 98,8 100,4 Ελλάδα 86,1 87,3 88,5 89,5 94,2 94,0 92,1 89,7 93,6 91,7 91,6 91,4 Περιοχή 2014 ΕΕ ,8 105,0 105,3 106,3 106,5 106,4 Ευρωζώνη 101,0 101,2 102,5 102,0 102,6 102,0 Ελλάδα 92,6 94,8 97,5 95,4 99,1 103,7 1 Ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος είναι το σταθµισµένο άθροισµα των εικτών Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία, τις Κατασκευές, το Λιανικό Εµπόριο, τις Υπηρεσίες και του είκτη Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης. 2 Οι ακραίες τιµές αναφέρονται στην περίοδο , σε όλους τους πίνακες Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 4

5 ιάγραµµα 1: είκτες Οικονοµικού Κλίµατος Ε.Ε-28 και Ελλάδα ( =100, εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) Ιουν-01 εκ-01 Ιουν-02 εκ-02 Ιουν-03 εκ-03 Ιουν-04 εκ-04 Ιουν-05 εκ-05 Ιουν-06 εκ-06 Ιουν-07 εκ-07 Ιουν-08 εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ-11 Ιουν-12 εκ-12 Ιουν-13 εκ-13 Ιουν-14 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin EΕ Ευρωζώνη Ελλάδα Μέσος Όρος Ελλάδας ( ) 5

6 ΕΛΛΑ Α: Σηµαντική βελτίωση κλίµατος, µε ενίσχυση καταναλωτικής εµπιστοσύνης Ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα τον Ιούνιο διατηρεί την πρόσφατη ανοδική τάση του και διαµορφώνεται στις 103,7 (από 99,1) µονάδες, στην καλύτερη επίδοση από τον Απρίλιο του Η απαισιοδοξία πολιτών και επιχειρήσεων για την εξέλιξη της οικονοµικής δραστηριότητας στη χώρα συνεχώς αµβλύνεται: στις Υπηρεσίες καταγράφεται αισθητή ανάκαµψη προσδοκιών, ενώ και στη Βιοµηχανία, το Λιανικό Εµπόριο και τις Κατασκευές το κλίµα επίσης βελτιώνεται. Η καταναλωτική εµπιστοσύνη συνεχίζει να βελτιώνεται για τέταρτο διαδοχικό µήνα, στα λιγότερο αρνητικά επίπεδα των τελευταίων 4½ ετών, αντανακλώντας λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών και της χώρας. Όπως είναι εύλογο ένα µέρος της καταγραφόµενης βελτίωσης θα πρέπει να αποδοθεί στην ιδιαίτερα θετική πορεία του τουρισµού που µε τη σειρά της επηρεάζει διάφορους κλάδους της οικονοµίας ενώ στηρίζει εισοδηµατικά µεγάλο πλήθος νοικοκυριών, κυρίως στην περιφέρεια. Αναλυτικότερα: στη Βιοµηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής µεταβάλλονται θετικά, µε τις εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης να κερδίζουν ήπια έδαφος και το δείκτη για τα αποθέµατα να αποκλιµακώνεται. στις Υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους ανακάµπτουν αισθητά, όπως και εκείνες για την τρέχουσα ζήτηση, µε τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης να βελτιώνονται επίσης, αλλά ηπιότερα. στο Λιανικό Εµπόριο, οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αµβλύνονται, ενώ και οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές τους βελτιώνονται, µε το δείκτη των αποθεµάτων να κινείται ελαφρώς ανοδικά. στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώνονται ελαφρά, εξέλιξη ανάλογη µε εκείνη του δείκτη πρόβλεψης για την απασχόληση. στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού και εκείνες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο ενισχύονται σηµαντικά, ενώ οι προθέσεις για αποταµίευση επιδεινώνονται ελαφρά, όπως συµβαίνει και µε τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας. 6

7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Βελτίωση προσδοκιών µε ενίσχυση παραγωγής Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία κινείται ανοδικά και τον Ιούνιο, στις 99,9 (από 95,1) µονάδες, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών. Όλες οι βασικές µεταβλητές του δείκτη καταγράφουν µικρή βελτίωση τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι εκτιµήσεις παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης παραµένουν αρνητικές. Αναλυτικά: α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο σχετικός δείκτης, παρότι αρνητικός, εξοµαλύνεται, στις -22 µονάδες (από -27), µε το 27% (από 1/3) των επιχειρήσεων να δηλώνει χαµηλές για την εποχή παραγγελίες και το 5% να αναφέρει το αντίθετο. β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 µήνες, ο σχετικός δείκτης επίσης κινείται ανοδικά, στις +26 (από +21) µονάδες, µε το 36% (από 31%) των επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής του το επόµενο τρίµηνο και το 1/10 εκ νέου µείωσή της. γ) Πτωτική είναι η τάση που καταγράφεται στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα έτοιµων προϊόντων, µε το σχετικό ισοζύγιο να διαµορφώνεται στη -1 µονάδα (από +3). Το 12% (από 17%) των επιχειρήσεων αναφέρει υψηλά και το 12% (από 14%) χαµηλά για την εποχή αποθέµατα. δ) Οι τάσεις στους δείκτες που συνδέονται µε την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων είναι µικτές: οι εκτιµήσεις για τις εξαγωγές το τελευταίο τρίµηνο κερδίζουν έδαφος (+5 από -4 µον. το σχετικό ισοζύγιο), ενώ αντίθετα οι εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού (-21 από -15 µον. ο δείκτης) και οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς µήνες (+25 από +27 µον.) επιδεινώνονται ελαφρώς. ε) Οι προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς µήνες βελτιώνονται οριακά, µε το σχετικό ισοζύγιο να διαµορφώνεται στις +27 µονάδες και το 38% των επιχειρήσεων να αναµένει άνοδο πωλήσεων στο επόµενο διάστηµα. Εντονότερη είναι όµως η ανάκαµψη στις εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις, µε το σχετικό δείκτη να φθάνει στις +11 (από -8) µονάδες. στ) Οι µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής υποχωρούν τον Ιούνιο ελαφρά, φθάνοντας στους 4,3 (από 4,6), ενώ ως προς το ποσοστό χρησιµοποίησης εργοστασιακού δυναµικού, αυτό παραµένει στα ίδια επίπεδα (68,9%). ζ) Ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση µεταβάλλεται θετικά, φθάνοντας στις -2 (από -9) µονάδες, µε το 8% των επιχειρήσεων να προβλέπουν ενίσχυση της απασχόλησης εντός του προσεχούς τριµήνου και το 10% (από 18%) πτώση της. η) Στις προβλέψεις για τις µεταβολές των τιµών, ο σχετικός αρνητικός δείκτης παραµένει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο τον Ιούνιο, στις -13 µονάδες, µε το 86% (από 83%) των επιχειρήσεων να προβλέπει και πάλι σταθερότητα τιµών το επόµενο τρίµηνο και το 14% εκ νέου άνοδό τους. θ) Τέλος, στο τριµηνιαίο ερώτηµα σχετικά µε την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, οι εκτιµήσεις βελτιώνονται σε σχέση µε τη µέτρηση Μαρτίου ως προς την ελληνική αγορά (+16 από +10 µον. ο δείκτης) και την ΕΕ (+9 από +3 µον. το ισοζύγιο), ενώ αντίθετα επιδεινώνονται ελαφρά ως προς τις υπόλοιπες αγορές (+6 από +8 µον. το ισοζύγιο). 7

8 Σε επίπεδο βασικών τοµέων, οι επιχειρηµατικές προσδοκίες βελτιώνονται σε όλους και εντονότερα στα Ενδιάµεσα Αγαθά. Αναλυτικότερα: Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στα Καταναλωτικά Αγαθά µεταβάλλεται θετικά, αλλά ήπια και τον Ιούνιο, φθάνοντας στις 103,7 (από 100,7) µονάδες. Από τους βασικούς δείκτες, το αρνητικό ισοζύγιο παραγγελιών και εγχώριας ζήτησης βελτιώνεται στις -14 (από -23) µονάδες, ενώ η προβλεπόµενη παραγωγή παραµένει ουσιαστικά στα ίδια, αρκετά θετικά επίπεδα (στις +31 µον. ο δείκτης). Ο δείκτης των αποθεµάτων κινείται ελαφρώς πτωτικά, στις -4 (από -6) µονάδες, ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία, ο δείκτης των προβλέψεων για τις προβλεπόµενες εξαγωγές µεταβάλλεται αρνητικά, κατά 13 µονάδες (+11 µον.), ενώ αντίθετα οι παραγγελίες και ζήτηση εξωτερικού κερδίζουν 2 µονάδες (στις -11 το ισοζύγιο). Οι προβλέψεις για την απασχόληση παραµένουν αµετάβλητες (+3 µον. ο δείκτης), µε το 83% των επιχειρήσεων να αναµένουν σταθερότητα, εξέλιξη ανάλογη µε εκείνη στις τιµές (στις -16 µον. ο σχετικός δείκτης). Τέλος, στο τριµηνιαίο ερώτηµα για την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων, σηµειώνεται ανάκαµψη του σχετικού ισοζυγίου προς όλους τους προορισµούς. Πίνακας 2: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία Τοµέας Ακραίες τιµές Μέσος όρος Min Max Βιοµηχανία 62,8 109,5 ( =100) 90,7 72,1 75,8 76,9 77,2 87,8 Φεβ-09 Απρ ,7 84,4 87,1 90,3 92,6 88,8 86,2 88,0 96,1 88,4 84,6 83, ,7 89,9 95,5 91,9 95,1 99,9 Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις προβλέψεις παραγωγής, τις εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων και τις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση. Πηγή: IOBE ιάγραµµα 2: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία ( =100) Ιουν-01 εκ-01 Ιουν-02 εκ-02 Ιουν-03 εκ-03 Ιουν-04 εκ-04 Ιουν-05 εκ-05 Ιουν-06 εκ-06 Ιουν-07 εκ-07 Ιουν-08 εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ-11 Ιουν-12 εκ-12 Ιουν-13 εκ-13 Ιουν-14 Σύνολο Βιοµηχανίας Μέσος Όρος ( ) Πηγή: IOBE 8

9 Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά ανακάµπτει ελαφρώς τον Ιούνιο, µετά από ένα δίµηνο εξασθένισης, φθάνοντας τις 89,9 (από 87,4) µονάδες. Η µικρή ανάκαµψη εκπορεύεται από το διπλασιασµό του θετικού ισοζυγίου προβλέψεων για την παραγωγή (+16 µον.) και την έντονη πτώση στο δείκτη των εκτιµήσεων για τα αποθέµατα (-3 από +17 µον.). Τις εξελίξεις αυτές αντισταθµίζει εν πολλοίς η αισθητή επιδείνωση στις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση (στις -45 από -29 µον. ο σχετικός δείκτης). Ως προς τους εξαγωγικούς δείκτες, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες εξαγωγές και οι προβλέψεις εξαγωγών του επόµενου τριµήνου καταγράφουν σηµαντική άνοδο στα σχετικά τους ισοζύγια, µε τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού να σηµειώνουν αντίθετα επιδείνωση. Οι προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου βελτιώνονται (-8 από -41 µον. ο δείκτης), ενώ ως προς τις τιµές, ο σχετικός δείκτης παραµένει στις -9 µονάδες, µε το 1/10 των επιχειρήσεων να αναµένει µείωσή τους και οι υπόλοιπες σταθερότητα. Τέλος, στο τριµηνιαίο ερώτηµα για την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων καταγράφεται βελτίωση στην εγχώρια και την ευρωπαϊκή αγορά και σταθερότητα προς τους υπόλοιπους προορισµούς. Ανοδικά κινείται ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Ενδιάµεσα Αγαθά και τον Ιούνιο, φθάνοντας στις 97,2 (από 89,1) µονάδες. Ο δείκτης προβλέψεων για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής κερδίζει 10 µονάδες (στις +22 µον.), µε την αντίστοιχη θετική µεταβολή στις εκτιµήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση να είναι παρόµοια (-24 από -33 µον. το ισοζύγιο). Στα αποθέµατα καταγράφεται µικρή αποκλιµάκωση (στις +6 από +11 µον. το ισοζύγιο), ενώ στα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, ανοδική είναι η τάση στις τρέχουσες και προβλεπόµενες εξαγωγές του τοµέα. Ως προς την προβλεπόµενη απασχόληση, περισσότερες εξακολουθούν να είναι οι επιχειρήσεις που αναµένουν µείωσή της σε σχέση µε εκείνες που προβλέπουν άνοδο, µε το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο να παραµένει στις -9 µονάδες και το 78% (από 83%) να µην αναµένει µεταβολές. Στις τιµές, ο σχετικός δείκτης δεν µεταβάλλεται από τις -11 µονάδες, ενώ τέλος, οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την ανταγωνιστική τους θέση βελτιώνονται για την εγχώρια αγορά, αλλά επιδεινώνονται για τη διεθνή αγορά. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ανάκαµψη επιχειρηµατικών προσδοκιών, αλλά µε χαµηλή δραστηριότητα Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές επανέρχεται στην ανοδική του πορεία τον Ιούνιο, καθώς κινείται στις 84,2 µονάδες. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 5½ ετών - µετά από εκείνη του περσινού Σεπτεµβρίου - η οποία εκπορεύεται κυρίως από τα ηµόσια έργα, αλλά µε τους περισσότερους δείκτες δραστηριότητας απλώς να περιορίζουν το πολύ αρνητικό πρόσηµό τους. Οι αρνητικές προβλέψεις για το επίπεδο των προγραµµατισµένων εργασιών αµβλύνονται τον Ιούνιο, ιδιαίτερα στις Ιδιωτικές Κατασκευές, ενώ οι ήδη θετικές προβλέψεις για την απασχόληση ανακάµπτουν εκ νέου. Αναλυτικότερα, ο αρνητικός δείκτης προβλέψεων για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων κερδίζει 4 µονάδες (στις -60) τον Ιούνιο, αν και επτά στις δέκα επιχειρήσεις διατυπώνουν και πάλι απαισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών τους το επόµενο τρίµηνο και µόλις το 9% (από 7%) να αναφέρει το αντίθετο. Το ισοζύγιο προβλέψεων για την απασχόληση όµως κερδίζει 3 µονάδες και διαµορφώνεται στις +21 µονάδες, ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων επιδεινώνονται (-26 από -14 µονάδες ο σχετικός δείκτης). Οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας περιορίζονται στους 10,9 (από 11,5), ενώ σε επίπεδο τιµών, το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο διατηρείται ισχυρό στις -27 (από -31) µονάδες. Τέλος, περιορίζεται οριακά στο 10% (από 12%) το ποσοστό των επιχειρήσεων 9

10 του τοµέα που αναφέρουν απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, ενώ από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το 28% επισηµαίνει την ανεπαρκή χρηµατοδότηση, το 43% τη χαµηλή ζήτηση και το 17% παράγοντες όπως η γραφειοκρατία, η έλλειψη µεγάλων έργων και µελετών κ.α. ως τα βασικότερα εµπόδια που επηρεάζουν τη δραστηριότητά τους. Αναλυτικότερα στους επιµέρους κλάδους: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές κινείται ανοδικά και τον Ιούνιο, στις 63,0 (από 57,6) µονάδες τον προηγούµενο µήνα, πολύ υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περσινής του (33,5 µονάδες). Τόσο η µικρή βελτίωση στον αρνητικό δείκτη προβλέψεων για την απασχόληση (-1 από -6 µον.), όσο και η ανάλογη άµβλυνση στο χαµηλό επίπεδο προγραµµατισµένων εργασιών (-69 από -75 µον. το ισοζύγιο) συµβάλλουν στην άνοδο του συνολικού δείκτη. Από τα υπόλοιπα στοιχεία, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων επιδεινώνονται (-16 από +3 µον. ο σχετικός δείκτης), ενώ οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας υποχωρούν σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα, στους 2,5 (από 4,5 µήνες). Σε επίπεδο τιµών, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες φέρνουν το σχετικό δείκτη στις -16 (από -20) µονάδες, ενώ τέλος, µόνο 3% των επιχειρήσεων δεν αναφέρει προσκόµµατα στη λειτουργία του. Αντίθετα, το 63% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ως βασικότερο εµπόδιο τη χαµηλή ζήτηση, το 19% την ανεπάρκεια χρηµατοδότησης και το 13% τους λοιπούς παράγοντες. Επανέρχεται σε ανοδική τροχιά, µετά την πτώση του Μαΐου, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Κατασκευές ηµοσίων Έργων, ο οποίος φθάνει στις 93 (από 91,2) µονάδες. Η προγραµµατισµένη δραστηριότητα του κλάδου - εκπορευόµενη κυρίως από τα ανειληµµένα έργα στους αυτοκινητόδροµους, τα έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τις εργασίες των εγχώριων εταιριών στο εξωτερικό - περιορίζεται οριακά (στις -58 µον. το ισοζύγιο), ενώ αντίθετα στο δείκτη προβλέψεων για την απασχόληση καταγράφεται ελαφρά άνοδος (στις +28 µον.). Από τα υπόλοιπα στοιχεία, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες εργασίες των επιχειρήσεων επιδεινώνονται (-30 από -21 µον. το ισοζύγιο), ενώ στις τιµές, η αποπληθωριστική τάση αµβλύνεται ήπια (-30 από -35 µον. ο δείκτης). Τέλος, παραµένει στο 12% το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 18% να αναφέρει την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση, το 36% τη χαµηλή ζήτηση και το 31% την ελλιπή χρηµατοδότηση ως τα κυριότερα λειτουργικά εµπόδια. Πίνακας 3: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές Τοµέας Ακραίες τιµές Μέσος όρος Min Max Κατασκευές ( =100) 26,3 Μαρ ,8 Σεπ-03 78,6 65,5 47,4 34,2 43,2 65, ,5 55,0 47,1 61,5 65,7 69,5 72,3 75,9 89,7 73,6 74,4 56, ,2 80,4 83,2 81, ,2 Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις για το πρόγραµµα των εργασιών και τις προβλέψεις για την απασχόληση. Πηγή: ΙΟΒΕ ιάγραµµα 3: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές ( =100) 10

11 Ιουν-01 εκ-01 Ιουν-02 εκ-02 Ιουν-03 εκ-03 Ιουν-04 εκ-04 Ιουν-05 εκ-05 Ιουν-06 εκ-06 Ιουν-07 εκ-07 Ιουν-08 εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ-11 Ιουν-12 εκ-12 Ιουν-13 εκ-13 Ιουν-14 Σύνολο Κατασκευών Μέσος Όρος ( ) Πηγή: IOBE ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η βελτίωση των προβλέψεων για την πορεία της ζήτησης ενισχύει τις προσδοκίες Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο διαµορφώνεται τον Ιούνιο σε επίπεδο υψηλότερο από εκείνο του Μαΐου, στις 94,4 µονάδες (από 86,2) και αισθητά µεγαλύτερο από ότι πριν ένα χρόνο (73,9 µονάδες). Οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους ανακάµπτουν, µε τα αποθέµατα να εµφανίζονται ελαφρώς διογκωµένα για την εποχή. Σε κλαδικό επίπεδο, οι προσδοκίες βελτιώνονται σε όλους τους εξεταζόµενους κλάδους, εκτός των Οχηµάτων Ανταλλακτικών. Αναλυτικά, οι αρνητικές εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις τους αµβλύνονται, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις -2 (από -19) µονάδες και το 40% (από 44%) των επιχειρήσεων να αναφέρει χαµηλές πωλήσεις. Κατ αντιστοιχία, ο δείκτης προβλέψεων για την εξέλιξη των πωλήσεων το επόµενο τρίµηνο κερδίζει 18 µονάδες, κινούµενος στις +19 µονάδες, στην καλύτερη επίδοση των τελευταίων 4½ ετών. Στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα, ο σχετικός δείκτης αυξάνεται στις +4 (από -3) µονάδες, ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία, το αρνητικό ισοζύγιο στις παραγγελίες προς προµηθευτές αλλάζει πρόσηµο και διαµορφώνεται στις +8 (από -12) µονάδες. Αισθητή άνοδος καταγράφεται στις προβλέψεις για την απασχόληση (+42 από +3 µον. ο δείκτης), ενώ τέλος, στις τιµές, ο σχετικός αρνητικός δείκτης για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους αυξάνεται στη -1 µονάδα (από -14), µε το 76% των επιχειρήσεων να αναµένει εκ νέου σταθερότητα το επόµενο διάστηµα. Οι εξελίξεις σε επιµέρους κλάδους του Λιανικού εµπορίου είναι οι εξής: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Τρόφιµα Ποτά Καπνός ανακάµπτει και τον Ιούνιο, κινούµενος στις 93,4 (από 85,7) µονάδες, υψηλότερα και σε σχέση µε τον αντίστοιχο περυσινό µήνα (75,5 µονάδες). Ως προς τις τρέχουσες πωλήσεις, ο σχετικός δείκτης αυξάνεται στις +8 (από +2) µονάδες, ενώ σηµαντική άνοδο καταγράφει το ισοζύγιο των προβλεπόµενων πωλήσεων (+41 από +13 µον.). Στα αποθέµατα, ο σχετικός δείκτης υποδηλώνει χαµηλότερη ρευστοποίηση (+16 από +10 µον.), ενώ στις προβλέψεις των παραγγελιών προς προµηθευτές, αλλά και σε εκείνες για την απασχόληση, καταγράφονται έντονες θετικές µεταβολές (στις

12 από 0 και στις +67 από +32 µον. τα σχετικά ισοζύγια). Τέλος, στις τιµές, ο σχετικός αρνητικός δείκτης αµβλύνεται αισθητά στη +1 (από -30) µονάδα, µε το 1/5 (από 35%) των επιχειρήσεων να προβλέπει µείωση τιµών. Ανοδικά κινείται τον Ιούνιο και ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Υφάσµατα Ένδυση Υπόδηση, ο οποίος αγγίζει τις 108,5 (από 100,4) µονάδες, επίδοση υψηλότερη σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή (79,9 µον.). Από τα βασικά στοιχεία δραστηριότητας, οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις µεταβάλλονται θετικά (στις +4 από -10 µον. το σχετικό ισοζύγιο), ενώ αντίθετα ο δείκτης των προβλέψεων για τις πωλήσεις της επόµενης περιόδου υποχωρεί κατά 5 µονάδες, στις +16. Στα αποθέµατα υποδηλώνεται αποκλιµάκωση, µε τον αντίστοιχο δείκτη να κινείται στις -10 (από +6) µονάδες, ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, πτωτική είναι η τάση στις παραγγελίες προς προµηθευτές το επόµενο τρίµηνο (+2 από +11 µον. το ισοζύγιο) και ανοδική στις προβλέψεις για την απασχόληση (+9 από -4 µον. ο δείκτης). Τέλος, στις τιµές, οι αποπληθωριστικές τάσεις εξοµαλύνονται (στις -10 από -36 µον. ο δείκτης), µε το 1/10 (από 36%) των επιχειρήσεων να προβλέπει µείωσή τους και 9 στις 10 (από 64%) σταθερότητα. Πίνακας 4: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο Τοµέας Ακραίες τιµές Μέσος όρος Min Max Λιανικό Εµπόριο ( =100) 50,8 Ιούλ ,3 Μαι-07 88,4 80,4 59,2 58,9 57,1 70, ,6 60,3 64,2 65,4 79,5 73,9 72,4 72,9 69,4 71,2 74,6 75, ,9 82,4 79,5 80,1 86, Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις και τις προβλέψεις για τις πωλήσεις και τις εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων. Πηγή: ΙΟΒΕ ιάγραµµα 4: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο ( =100) 40 Ιουν-01 εκ-01 Ιουν-02 εκ-02 Ιουν-03 εκ-03 Ιουν-04 εκ-04 Ιουν-05 εκ-05 Ιουν-06 εκ-06 Ιουν-07 εκ-07 Ιουν-08 εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ-11 Ιουν-12 εκ-12 Ιουν-13 εκ-13 Ιουν-14 Σύνολο Λιανικού Εµπορίου Μέσος Όρος ( ) Πηγή: IOBE 12

13 Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισµού ενισχύονται και τον Ιούνιο, για τέταρτο διαδοχικό µήνα, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 88,1 (από 76,7) µονάδες, υψηλότερα σε σχέση µε τα αντίστοιχα περσινά του επίπεδα (55,1 µον.). Οι δυσµενείς εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αµβλύνονται (-9 από -47 µον. ο δείκτης), ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόµενης περιόδου αποδυναµώνονται ελαφρά (στις -6 από +1 µον. το σχετικό ισοζύγιο). Οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα υποδηλώνουν αποκλιµάκωση (-8 από -1 µον. το ισοζύγιο), ενώ ο αρνητικός δείκτης στις προβλέψεις των παραγγελιών προς προµηθευτές το επόµενο τρίµηνο κερδίζει 6 µονάδες και διαµορφώνεται στις -10. Οι προβλέψεις για την απασχόληση όµως παραµένουν σε δυσµενή επίπεδα, καθώς επιδεινώθηκαν περαιτέρω, κατά 2 µονάδες (-47 µον. ο δείκτης), ενώ τέλος, στις τιµές, το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο διευρύνεται ελαφρά στις -9 (από -7) µονάδες. Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Οχήµατα Ανταλλακτικά χάνει οριακά έδαφος τον Ιούνιο και διαµορφώνεται στις 114,5 (από 116,1) µονάδες, επίπεδο υψηλότερο του αντίστοιχου περυσινού (92,5 µον.). Το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου περιορίζεται στις +14 (από +22) µονάδες, ενώ αντίθετα άνοδο καταγράφει ο δείκτης στις προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόµενης περιόδου (+39 από +28 µον.). Στα αποθέµατα σηµειώνεται περαιτέρω κάµψη του σχετικού αρνητικού ισοζυγίου (στις -3 από -10 µον.), ενώ από τις υπόλοιπες µεταβλητές, βελτίωση καταγράφεται και πάλι στην προβλεπόµενη απασχόληση (+9 από -2 µον. το ισοζύγιο), µε το 85% (από 9/10) των επιχειρήσεων να αναµένουν σταθερότητα. Στις παραγγελίες προς προµηθευτές σηµειώνεται ανάκαµψη στο σχετικό ισοζύγιο, το οποίο κινείται στις +27 (από +8) µονάδες, ενώ τέλος, σε ότι αφορά τις τιµές, ο σχετικός δείκτης κινείται ανοδικά στις +13 (από +7) µονάδες. Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήµατα βελτιώνονται για δεύτερο κατά σειρά µήνα τον Ιούνιο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 76,2 (από 67,3) µονάδες, ανώτερα πάντως σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή τιµή του (67 µον.). Από τις βασικές µεταβλητές του δείκτη, οι έντονα αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξοµαλύνονται (στις -21 από - 56 µον. το ισοζύγιο), εξέλιξη παρόµοια µε εκείνη στις πωλήσεις της επόµενης περιόδου (στις -16 από -47 µον. το ισοζύγιο). Στις εκτιµήσεις των αποθεµάτων, το σχετικό ισοζύγιο υποδηλώνει επί της ουσίας κανονικό για την εποχή επίπεδο αποθεµάτων (στις +3 από -33 µον.), ενώ οι πολύ χαµηλές παραγγελίες προς προµηθευτές κερδίζουν έδαφος (-18 από -59 µον. το ισοζύγιο). Ως προς τις προβλέψεις απασχόλησης του κλάδου το επόµενο τρίµηνο, αυτές βελτιώνονται σηµαντικά τον Ιούνιο, ενώ τέλος, στις τιµές, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες εξοµαλύνονται, µε το σχετικό ισοζύγιο να ανέρχεται στις +2 (από -28) µονάδες. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εντυπωσιακή βελτίωση στις επιχειρηµατικές προσδοκίες, µε άνοδο της εκτιµώµενης ζήτησης Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες κινείται ανοδικά τον Ιούνιο σε σχέση µε τον Μάιο, φθάνοντας στις 94,2 (από 84,2) µονάδες, στην καλύτερη επίδοση των τελευταίων έξι ετών. Από τις συνιστώσες του δείκτη, η βελτίωση στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση και τη ζήτηση των επιχειρήσεων συνοδεύεται από ήπια άνοδο και στις προβλέψεις της βραχυπρόθεσµης ζήτησης. Αναλυτικότερα, ο δείκτης των εκτιµήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων κινείται ανοδικά, στις +17 (από +3) µονάδες, εξέλιξη ανάλογη µε αυτή στο ισοζύγιο των εκτιµήσεων για τη ζήτηση του τρέχοντος τριµήνου (στις +16 από -3 µον.). Αλλά και στις προβλέψεις για τη ζήτηση του επόµενου τριµήνου καταγράφεται επίσης θετική 13

14 µεταβολή, µε το σχετικό δείκτη να κερδίζει 4 µονάδες (στις +20 µον.) και το 27% των επιχειρήσεων του τοµέα να αναµένει εκ νέου άνοδο της ζήτησης, έναντι του 7% (από 12%) που προβλέπει πτώση της. Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, το ισοζύγιο για την απασχόληση παραµένει στα ίδια επίπεδα (+5 µον.), µε το 12% (από 14%) των επιχειρήσεων να αναµένει µείωση των θέσεων εργασίας και το 17% να προβλέπει και πάλι άνοδο. Ως προς τις τιµές, το σχετικό ισοζύγιο χάνει 3 µονάδες και διαµορφώνεται στις -7 µονάδες, ενώ αυξάνεται ελαφρά στο 27% (από 18%) το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία. Από τις υπόλοιπες, το 1/3 επισηµαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης ως βασικότερο εµπόδιο στη λειτουργία του, το ¼ την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 12% παράγοντες όπως η οικονοµική ύφεση, η καθυστέρηση εισπράξεων ηµοσίου, η υψηλή φορολογία, η ανεπάρκεια ρευστότητας, ο έντονος ανταγωνισµός, η υψηλή γραφειοκρατία κ.α. Σε επίπεδο βασικών κλάδων των Υπηρεσιών έλαβαν χώρα οι εξής βασικές µεταβολές: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Ξενοδοχεία Εστιατόρια Τουριστικά Πρακτορεία καταγράφει σηµαντική άνοδο και τον Ιούνιο κινούµενος στις 113,3 (από 102,4 τον προηγούµενο µήνα) µονάδες, σε επίπεδο υψηλότερο έναντι του αντίστοιχου περυσινού (98,7 µον.). Από τους βασικούς δείκτες, είναι οι εκτιµήσεις για την πορεία της τρέχουσας κατάστασης των επιχειρήσεων, αλλά και το ισοζύγιο για την τρέχουσα ζήτηση που βελτιώνονται αισθητά (+41 από +26 και +8 από -13 µον. οι δύο δείκτες αντίστοιχα) και έλκουν σε άνοδο το συνολικό δείκτη. Πάντως, και οι προβλέψεις βραχυπρόθεσµης ζήτησης παραµένουν στα ίδια, θετικά επίπεδα (+27 µον. το ισοζύγιο). Από τα υπόλοιπα στοιχεία, οι προβλέψεις για την απασχόληση επιδεινώνονται ελαφρά (στις +16 από +19 µον. ο δείκτης), ενώ στις τιµές, το σχετικό ισοζύγιο υποχωρεί στις +6 (από +13) µονάδες. Τέλος, διπλασιάζεται στο 30% το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 41% να κρίνει ως βασικότερο επιχειρηµατικό εµπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης και το 19% τα χαµηλά κεφάλαια κίνησης. Ανάκαµψη σηµειώνει και ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις ιάφορες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες, φθάνοντας στις 78,1 (από 64,5) µονάδες, υψηλότερα σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο (71,4 µονάδες). Σε επίπεδο βασικών δεικτών, το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων χάνει 2 µονάδες και διαµορφώνεται στις -13, ενώ αντίθετα οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση παρουσιάζουν άνοδο στους αντίστοιχους δείκτες τους (+3 από -24 και +15 από -14 µον. αντίστοιχα). Το αρνητικό ισοζύγιο στις προβλέψεις για την απασχόληση σχεδόν ισοσκελίζεται (-2 από -18 µον.), ενώ η αποπληθωριστική τάση παραµένει στις τιµές στα ίδια επίπεδα από τον Φεβρουάριο και µετά (-6 µον. ο δείκτης). Τέλος, ένα 13% των ερωτηθέντων δηλώνει εκ νέου απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε τις µισές επιχειρήσεις να αναφέρουν την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και την ανεπάρκεια ζήτησης (36%) ως τα βασικότερα εµπόδια της λειτουργίας τους. Μετά την πτώση του περασµένου διµήνου, τον Ιούνιο καταγράφεται ανάκαµψη στο δείκτη επιχειρηµατικών προσδοκιών στους Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς (δεν περιλαµβάνονται οι Τράπεζες), ο οποίος κινείται στις 73,3 (από 68,8) µονάδες, σε ελαφρώς χαµηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο περσινό (75,2 µον.). Από τις µεταβλητές του δείκτη, οι τρέχουσες εκτιµήσεις για την κατάσταση των επιχειρήσεων χάνουν έδαφος (στις -16 από -12 µον. ο δείκτης), πτώση η οποία αντισταθµίζεται από την ήπια άνοδο στις προβλέψεις της βραχυπρόθεσµης ζήτησης (-6 από -9 µον. το ισοζύγιο) και κυρίως στις εκτιµήσεις της τρέχουσας ζήτησης (+13 από -6 µον. ο δείκτης). Στις προσδοκίες για την απασχόληση, το σχετικό ισοζύγιο δεν µεταβάλλεται από τις -31 µονάδες, µε το δείκτη των τιµών να υποδηλώνει ελαφρά 14

15 αποπληθωριστική τάση (-6 από -9 µον.). Τέλος, αυξάνεται στο 66% (από 52%), το ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου που δηλώνουν ακώλυτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 30% να αναφέρει την ανεπαρκή ζήτηση ως σηµαντικότερο εµπόδιο και ένα 5% τους λοιπούς τρέχοντες παράγοντες. Πίνακας 5: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες Τοµέας Ακραίες τιµές Μέσος όρος Min Max Υπηρεσίες ( =100) 53,4 Φεβ ,5 γ τρίµ ,1 70,1 63,6 61,7 54,8 70, ,9 62,3 60,4 61,9 69,3 79,2 76,1 76,0 75,9 77,6 73,6 73, ,3 79,3 79,8 83,0 84, Σηµειώσεις:. Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση την κατάσταση της επιχείρησης, καθώς και τις εκτιµήσεις και τις προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης. Πηγή: IOBE ιάγραµµα 5: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ( =100) 40 Ιουν-03 εκ-03 Ιουν-04 εκ-04 Ιουν-05 εκ-05 Ιουν-06 εκ-06 Ιουν-07 εκ-07 Ιουν-08 εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ-11 Ιουν-12 εκ-12 Ιουν-13 εκ-13 Ιουν-14 Σύνολο Υπηρεσιών Μέσος Όρος ( ) Πηγή: IOBE Ανοδικά κινείται και ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισµικού, ο οποίος και διαµορφώνεται στις 100,6 (από 88,9) µονάδες, αισθητά υψηλότερα έναντι του αντίστοιχου περσινού µήνα (64,3 µον.). Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται, µε το σχετικό ισοζύγιο να φθάνει στις +41 (από +22) µονάδες, εξέλιξη ανάλογη µε εκείνη στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση (+55 από +38 µον. ο δείκτης.) και, σε µικρότερο βαθµό, στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση (+14 από +3 µον. το ισοζύγιο). Από τα υπόλοιπα στοιχεία, οι ισοσκελισµένες τον προηγούµενο µήνα προβλέψεις για την απασχόληση κερδίζουν 14 µονάδες, ενώ ως προς τις τιµές, το 21% των επιχειρήσεων (από 25%) αναµένει άνοδό τους και οι υπόλοιπες σταθερότητα. Τέλος, µειώνεται στο 41% (από 53%) το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 17% των υπολοίπων να επισηµαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 32% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 5% την έλλειψη εργατικού δυναµικού ως τα βασικά επιχειρηµατικά τους κωλύµατα. 15

16 Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Χερσαίες Μεταφορές ανακάµπτει σηµαντικά τον Ιούνιο, σκαρφαλώνοντας στις 126,5 (από 87,3) µονάδες, σε επίπεδο ανώτερο έναντι του αντίστοιχου περυσινού (104,3 µον.). Από τις κύριες µεταβλητές του δείκτη, όλες καταγράφουν βελτίωση: το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα δραστηριότητα κερδίζει 18 µονάδες (στις +29), ενώ το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση διαµορφώνεται στις +46 (από +14). Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση κερδίζουν επίσης έδαφος αισθητά, ενώ στα υπόλοιπα στοιχεία, ο δείκτης πρόβλεψης για την απασχόληση υποχωρεί στις -19 (από -4) µονάδες, µε το ισοζύγιο στις αναµενόµενες µεταβολές των τιµών του κλάδου να διαµορφώνεται στις -4 (από -1) µονάδες. Τέλος, αυξάνεται ήπια στο 16% (από 13%) το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει ανεµπόδιστη λειτουργία, µε το 1/3 να επισηµαίνει αµφότερες την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και ζήτησης, το 14% το ελλιπές εργατικό δυναµικό και ένα 6% την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση, ως τα βασικά επιχειρηµατικά τους προσκόµµατα. 16

17 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Νέα βελτίωση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης, µε το 1/3 των πολιτών να «βλέπει» οικονοµική σταθεροποίηση Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης κινείται ανοδικά και τον Ιούνιο, για τέταρτο κατά σειρά µήνα, διαµορφούµενος στις -49,8 (από -52,5) µονάδες, στην καλύτερη επίδοσή τους από τον Ιανουάριο του Η ανάκαµψη στο δείκτη προκύπτει ως αποτέλεσµα της αισθητής βελτίωσης των προβλέψεων των νοικοκυριών ως προς την οικονοµική τους κατάσταση και την οικονοµική κατάσταση της χώρας, αφού οι προβλέψεις για την ανεργία και η πρόθεση για αποταµίευση επιδεινώνονται. Τα θετικότερα µηνύµατα για την πορεία της οικονοµίας και οι εξελίξεις που συνδέονται µε την επιβράδυνση της ύφεσης, όπως αυτή αντανακλάται στα επίσηµα στοιχεία, βελτιώνουν τις πολύ χαµηλές ακόµη προσδοκίες των πολιτών. Ακόµη όµως οι Έλληνες παραµένουν οι πιο απαισιόδοξοι ευρωπαίοι, ενώ ακολουθούν οι Βούλγαροι (-36,0), οι Κροάτες (-34,3) και οι Ρουµάνοι (-30,6). Ο δείκτης κινείται ανοδικά σε 15 χώρες τον Ιούνιο (από 16 τον Μάιο), ενώ θετικοί δείκτες καταγράφονται πλέον σε 9 χώρες: σταθερά στις σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, Φινλανδία, ανία), αλλά και στην Ιρλανδία, την Ολλανδία, το Ην. Βασίλειο, την Γερµανία και δύο νέους παίκτες, το Λουξεµβούργο και την Μάλτα. Αναλυτικότερα για την Ελλάδα: Σηµαντική βελτίωση στις προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 µήνες ανακάµπτουν σηµαντικά τον Ιούνιο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στη λιγότερο αρνητική επίδοση των τελευταίων 4 ½ ετών, στις -38,7 (από -45,3) µονάδες. Το ποσοστό των πολιτών που αναµένουν ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονοµικής τους κατάστασης διαµορφώνεται στο 51% (από 57%), ενώ το ποσοστό εκείνων που προβλέπουν σταθερότητα αυξάνεται στο 31% (από 25%). Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώνονται στις -1,3 και -2,9 µονάδες. Ανοδικά κινούνται και οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση της χώρας Οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονοµική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12- µηνο κινούνται επίσης ανοδικά τον Ιούνιο, µε το σχετικό δείκτη να φθάνει στις -36,6 (από -46,3) µονάδες, στην καλύτερη επίδοσή του από τις αρχές του Το 51% (από 58%) των καταναλωτών προβλέπει µικρή ή αισθητή επιδείνωση, όταν το 17% (από 15%) κρίνει το αντίθετο. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώνονται στις +0,2 και -2,8 µονάδες. Περαιτέρω πτώση στην πρόθεση για αποταµίευση Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταµίευση τους προσεχείς 12 µήνες διαµορφώνεται χαµηλότερα τον Ιούνιο σε σχέση µε τον Μάιο, στις -77,9 (από -76,7) µονάδες. Το 91% (από 89%) των νοικοκυριών θεωρεί µη πιθανή έως καθόλου πιθανή την αποταµίευση στο επόµενο 12µηνο, έναντι του µόλις 7% (από 9%) που τη θεωρεί αρκετά ή πολύ πιθανή. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη επιδεινώνονται επίσης ελαφρά, στις -3,8 και -8,1 µονάδες. Επιδείνωση στις προβλέψεις για την πορεία της ανεργίας Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 µήνες επιδεινώνεται τον Ιούνιο, µετά από ένα τρίµηνο ανοδικής τάσης, κινούµενος στις +45,8 (από +41,8) µονάδες. Το ποσοστό των νοικοκυριών που προβλέπει αισθητή άνοδο αυξάνεται στο 43% (από 36%) και ένα 17

18 18% (από 15%) των ερωτηθέντων αναµένει σταθερότητα. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αυξάνονται επίσης, στις +12,4 και +16,2 µονάδες. Πίνακας 6: είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) Περιοχή Ακραίες τιµές Μέσοι όροι Min Max ΕΕ-28-31,9 0,8 Μαρ-09 Ιαν-01-13,2-23,1-13,2-15,5-21,4-16,4 Ευρωζώνη -34,2 1,0 Μαρ-09 Ιαν-01-14,5-24,8-14,2-14,3-22,3-18,6 Ελλάδα -83,8-16,9 Οκτ-11 Απρ-04-45,2-45,7-63,4-74,1-74,8-69,3 Περιοχή 2013 ΕΕ-28-21,8-21,5-21,5-20,3-20,1-17,4-14,7-12,7-11,6-11,6-12,3-10,9 Ευρωζώνη -23,7-23,4-23,3-22,1-21,7-18,7-17,3-15,5-14,8-14,4-15,3-13,5 Ελλάδα -71,9-71,4-71,2-71,8-63,4-66,5-70,9-76,6-72,2-66,2-66,7-63,3 Περιοχή 2014 ΕΕ-28-8,8-9,3-6,6-5,7-4,1-4,3 Ευρωζώνη -11,7-12,7-9,3-8,6-7,1-7,5 Ελλάδα -64,5-65,2-59,7-55,0-52,5-49,8 Σηµείωση: ο είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών υπολογίζεται µε βάση τις προβλέψεις για τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους, την πρόθεση αποταµίευσης και την πρόβλεψη για την ανεργία. Οι προβλέψεις κινούνται στο διάστηµα +100 (όλοι προβλέπουν αύξηση) έως 100 (όλοι προβλέπουν µείωση) και εµφανίζονται ως διαφορές θετικών-αρνητικών απαντήσεων. Αρνητική διαφορά σηµαίνει ότι το ποσοστό αυτών που προβλέπουν µείωση κάθε µεγέθους υπερτερεί του ποσοστού όσων προσδοκούν αύξηση και αντίστροφα. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin ιάγραµµα 6: είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0 Ιουν-01 εκ-01 Ιουν-02 εκ-02 Ιουν-03 εκ-03 Ιουν-04 εκ-04 Ιουν-05 εκ-05 Ιουν-06 εκ-06 Ιουν-07 εκ-07 Ιουν-08 εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ-11 Ιουν-12 εκ-12 Ιουν-13 εκ-13 Ιουν-14 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin E.E Ευρωζώνη Ελλάδα Μέσος Όρος Ελλάδας ( ) Βελτίωση στις προβλέψεις για µείζονες αγορές Η πρόθεση των καταναλωτών για σηµαντικές αγορές τους προσεχείς 12 µήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) βελτιώνεται τον Ιούνιο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται κατά 11 µονάδες υψηλότερα, στις -58,5 µονάδες. Το 65% (από 77%) των καταναλωτών προβλέπει ότι 18

19 θα προβεί σε λίγο ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ ένα 2% αναµένει εκ νέου ότι οι δαπάνες του θα αυξηθούν λίγο ή πολύ. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες παραµένουν στις -20,0 και -21,9 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Αποπληθωριστική τάση τιµών στις προβλέψεις των καταναλωτών Ο ισοσκελισµένος δείκτης πρόβλεψης µεταβολών των τιµών τους προσεχείς 12 µήνες του Μαΐου λαµβάνει αρνητικό πρόσηµο τον Ιούνιο, φθάνοντας στις -4,0 µονάδες. Το 1/3 των ερωτώµενων νοικοκυριών προβλέπει αύξηση τιµών µε τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθµό, ενώ ένα 42% αναµένει σταθερότητα. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη υποχωρούν οριακά στις +11,7 και +8,6 µονάδες. Ελαφρά µείωση του ποσοστού εκείνων που δηλώνουν ότι «αντλούν από τις αποταµιεύσεις τους» Μικρές µεταβολές καταγράφονται στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού: το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «µόλις τα βγάζει πέρα» αυξάνεται οριακά στο 64%, ενώ το ποσοστό εκείνων που αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταµιεύσεις τους περιορίζεται στο 10% (από 12%). Οι καταναλωτές που δηλώνουν ότι αποταµιεύουν λίγο εκφράζονται και πάλι από ένα 9%, ενώ, τέλος, όσοι αναφέρουν ότι έχουν χρεωθεί αυξάνονται οριακά στο 16% του συνόλου. ιάγραµµα 7: Βασικοί είκτες έρευνας καταναλωτών το επόµενο 12µηνο ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ δεν γνωρίζω 2% πολύ πιθανή 1% αρκετά πιθανή 6% όχι πιθανή 11% αµετάβλητη 19% ελαφρά µείωση 14% δεν γνωρίζω 4% αισθητή αύξηση 43% καθόλου πιθανή 80% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ελαφρά αύξηση 20% ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ δεν γνωρίζω 14% µείωση 4% αύξηση µε ταχύτερο ρυθµό 9% αύξηση µε τον ίδιο ρυθµό 23% δεν γνωρίζω 8% λίγο περισσότερες 2% σχεδόν αµετάβλητες 25% σχεδόν αµετάβλητες 42% αύξηση µε βραδύτερο ρυθµό 8% πολύ λιγότερες 52% λίγο λιγότερες 13% Πηγή: ΙΟΒΕ 19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙΔΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΙΑΣ ΜΑΙΙΟΣ 2009 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας Ιανουάριος 2009 ΙΟΒΕ - DG ECFIN H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 197 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ - DG ECFIN Έρευνα καταναλωτών Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2015 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2015 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 21 Απριλίου 2015 Τρέχον περιβάλλον: Ανάπτυξη και Ευθύνη Η εκκρεμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Γ Τρίμηνο 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Γ Τρίμηνο 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2009 Αθήνα, Οκτώβριος 2009 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Γ Τρίμηνο 2009 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΕΠΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ησημερινήεικόνατης Ελληνικής Οικονομίας. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ

Ησημερινήεικόνατης Ελληνικής Οικονομίας. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Ησημερινήεικόνατης Ελληνικής Οικονομίας Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Σεπτέμβριος 2009 Μάιος 2011 Ηύφεσηβάθυνε Ηύφεσηβάθυνε. Διαμορφώθηκε στο 4,8% το 1 ο τρίμηνο του 2011, από -3,5% το 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Ελληνική Οικονομία Οι βασικοί δείκτες οικονομικής συγκυρίας που σχετίζονται με την πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

συγκυρία & επιχειρήσεις

συγκυρία & επιχειρήσεις συγκυρία & επιχειρήσεις Μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας σελ. ΑΕΠ 2 Οικονομικό κλίμα 3 Οικονομική συγκυρία 4 Απασχόληση 5 Τιμές Αμοιβές 6 Χρηματοδότηση 7 Δημοσιονομικά στοιχεία 8 Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 28, Οκτώβριος 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονοµία 2/07

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονοµία 2/07 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονοµία 2/07 Τριµηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 48, Ιούνιος 2007 1 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονοµίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (A ΤΡΙΜΗΝΟ 2012) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009 - και σε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Πλαίσιο V.I Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά που ασκεί σηµαντική επίδραση στη χρηµατοοικονοµική και, κατ επέκταση, µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 03-2015

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 03-2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 03-2015 15 Οκτωβρίου 2015 Επίδραση πολλών επιμέρους δυναμικών στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ B.5.9 2 η Μελέτη Παρακολούθησης της Συγκυρίας και του Επιχειρηματικού Κλίματος Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μεταξία Κλάδη 210 322 43 01 6956 200 217 mkladis@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Δελτίο Τύπου Βίκυ Μπουλούκου

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Μάιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύμφωνα με τις οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΚΟΕ, το η Κυπριακή οικονομία θα διέλθει περίοδο ύφεσης ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα