Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα*"

Transcript

1 Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Σκοπός αυτής της προέρευνας είναι η αποτύπωση τον επιπέδου του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και, κυρίως, η κοινωνική πρόσληψη της τεχνολογίας από τις εμπλεκόμενες ομάδες στο χώρο του νοσοκομείου. Πιο αναλυτικά, είναι η διερεύνηση των στάσεων, γνώσεων, αντιλήψεων και προσλήψεων των ομάδων αυτών από την εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας στο χώρο του νοσοκομείου. Υλικό - Μέθοδος: Το δείγμα μας αποτέλεσαν εργαζόμενοι νοσοκομείων της Αθήνας (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό) στους οποίους δόθηκε ερωτηματολόγιο γενικών και ειδικών ερωτήσεων. Αυτό περιλάμβανε ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα, ερωτήσεις που αναφέρονταν στα εργασιακά τους στοιχεία (ειδικότητα, θέση, χρόνια υπηρεσίας) και άλλες που αφορούσαν την κοινωνική πρόσληψη της τεχνολογίας από τους εργαζόμενους στο χώρο του νοσοκομείου. Σε * Η προέρευνα έγινε με τη συνεργασία των Α. Μάινα (Τομε'ας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και Ε. Κιενά (Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας). Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Το Σύγχρονο Νοσοκομείο, 2 (3), 1996.

2 πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος και σε δεύτερη φάση η πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση για τον προσδιορισμό της πιθανής εξάρτησης: (α) της στάσης των εργαζομένων στην εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας σε σχέση με τα ειδικά τους χαρακτηριστικά και, (β) των πιστεύω τους σε σχέση με το εάν η εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας συμβάλλουν ή όχι στην καλή λειτουργία του νοσοκομείου-τμήματος λαμβάνοντας υπόψη πάλι τα ειδικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Αποτελέσματα: από τη διαμεταβλητή ανάλυση προέκυψε ότι η θετική στάση των εργαζομένων για την τεχνολογία ποσοστό 97,2% δεν συσχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων (φύλο, ηλικία, γνώσεις, βαθμός ενημέρωσης κ.ά.). Τα πιστεύω όμως των εργαζομένων για το εάν η τεχνολογία συμβάλλει στην καλή λειτουργία του νοσοκομείου-τμήματος, βρέθηκε να συσχετίζονται με τη συχνότητα χρήσης αυτής (ρ= 00006), με τις ανακατατάξεις που επιφέρει στο χώρο εργασίας (ρ=0019) και με το εάν ή όχι ενημερώνονται για τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας (ρ=0018). Κατά την πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν βρέθηκε να διαμορφώνει τα πιστεύω των εργαζομένων για τη συμβολή της τεχνολογίας στην καλή λειτουργία του τμήματος. Συμπεράσματα: Η εισαγωγή του μεγαλύτερου μέρους της τεχνολογίας έγινε στις δεκαετίες και κρίνοντας από τις στάσεις, τα πιστεύω, τις γνώσεις, το βαθμό αποτελεσματικότητας και τις ανακατατάξεις που δηλώνουν οι εργαζόμενοι από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών φάνηκε: (α) να έγινε απρογραμμάτιστα και (β) με πλήθος ελλείψεων.

3 Η θετική στάση των ερωτώμενων και η μη συσχέτιση της με αναμενόμενους παράγοντες φαίνεται να αποτελεί θεμελιακή θέση. Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να θεωρηθεί μια πρώτη προσέγγιση του θέματος και να αποτελέσει τη βάση μελλοντικής αναλυτικής μελέτης και έρευνας σχετικά με το ίδιο αντικείμενο. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νοσοκομείο, σιη μορφή που το αναγνωρίζουμε σήμερα, έχει τις ρίζες του στο Μεσαίωνα, τότε ακόμη που η φροντίδα («ιατρική» και μη) αποτελούσε Βοηθητικό κλάδο της εκκλησιαστικής αγαθοεργίας. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε και μετά το Μεσαίωνα. Τα νοσοκομειακά ιδρύματα/άσυλα προορίζονταν για τη σίτιση και τη στοιχειώδη ανακούφιση φτωχών, αναπήρων, τρελών, γερόντων κ.ά. Με την εγκαθίδρυση των αστικών κρατών, η επιρροή της εκκλησίας στα νοσοκομεία εξασθενεί. Το κράτος γίνεται ο φορέας ευθύνης της ιατρικής φροντίδας. Το χριστιανικό ήθος της «προσφοράς στον πλησίον» μετατρέπεται στο νέο ήθος της «προσφοράς υπηρεσίας» και της «πρόνοιας» (welfare) (Adam et Herzlich, 1994). To σύγχρονο νοσοκομείο οφείλει την ξεχωριστή ανάπτυξη του σε σχέση με τις προηγούμενες θεσμικές του μορφές, σε μια σειρά σημαντικών αλλαγών που συντελέστηκαν στη διάρκεια των δύο προηγούμενων αιώνων και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αποτελούν ισχυρούς «βηματοδότες» στο χώρο της περίθαλψης.

4 Μεταξύ των αλλαγών διακρίνονται η ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης και των επιστημών Δημόσιας Υγείας, με την κρίσιμη συμβολή της Επιδημιολογίας που καταδεικνύει τις αιτίες της υγείας και της αρρώστιας, η πρόοδος της υγιεινής και της πρόληψης, η αλλαγή των κοινωνικών συμπεριφορών απέναντι στην αρρώστια, η διεύρυνση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Οι κύριοι αυτοί παράγοντες συνέτειναν και καθιέρωσαν το νοσοκομείο ως θεσμό με σημαντική θέση μέσα στην κοινωνία από ιατρική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Το νοσοκομείο σήμερα είναι η Βασική λειτουργική και οργανωτική μονάδα των συστημάτων παροχής φροντίδων υγείας. Είναι μια Οργάνωση (Organisation) που βρίσκεται σε άμεση αλληλόδραση με το περιβάλλον του: διαμορφώνεται από τις κοινωνικές δυνάμεις και συνεισφέρει στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, γεγονός που επιτρέπει να λεχθεί ότι είναι μια «κοινωνία σε μικρογραφία». Το νοσοκομείο είναι ένας τόπος παραγωγής υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας. Είναι ένας δείκτης κοινωνικών και πολιτιστικών διεργασιών μέσα σε μια κοινωνία, ένας κόμβος στον οποίο συμβάλλουν πολλές άλλες δραστηριότητες, καθώς το ίδιο μπορεί να προκαλέσει διεργασίες και ανακατατάξεις σε διάφορους τόπους της συλλογικής ζωής (Αγραφιώτης, 1990). Το νοσοκομείο διαπλέκεται, δηλαδή, με όλες τις άλλες κοινωνικές δραστηριότητες για παράδειγμα, συνδέεται με την εκπαίδευση, τους νόμους, το συνδικαλισμό, το οικονομικό σύστημα κ.λπ. Με το πέρασμα του χρόνου και λόγω των διαπλοκών και διασυνδέσεων, το νοσοκομείο γίνεται ολοένα και περισσό-

5 τερο πολύπλοκη και συνθέτη Οργάνωση (για τη χρήση του όρου Οργάνωση βλ.: Κύκλος 6. Οργανώσεις, Αγραφιώτης, 1990, καθώς και το κείμενο 7 του πρώτου μέρους αυτού του Βιβλίου). Η δυναμική της εξέλιξης του υπαγορεύτηκε, υπαγορεύεται και θα υπαγορεύεται από τις δομικές αλλαγές της κοινωνίας και θα είναι πιο έντονη τα επόμενα χρόνια. Οι διάφορες ομάδες που δρουν μέσα στο νοσοκομείο και αυτές μπορεί να είναι και οι επαγγελματικές ομάδες (γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί κ.ά.) αλλά και οι ομάδες πίεσης (μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ενώσεις γιατρών ή αρρώστων κ.ά.) ενεργούν σε συνάρτηση με τη θέση τους μέσα στην παραγωγή υπηρεσιών υγείας και σε σχέση με στόχους και αξίες καθεμιάς από αυτές και έτσι έρχονται μεταξύ τους σε αντίθεση ή συνεργασία ή και σύγκρουση. Ουσιαστικά το νοσοκομείο μπορεί να θεωρηθεί θεσμός που ενεργοποιείται από πολλαπλούς και αντιφατικούς σκοπούς. Χαρακτηρίζεται από μια δυαδικότητα εξουσίας η οποία εμφανίζεται από τη μια στους γραφειοκρατικούς κανόνες μιας ιεραρχικής εξουσίας (κατά το σχήμα του Max Weber) φορέας της κρατικής βούλησης στον τομέα της υγείας και από την άλλη στην «αυθεντία» του ιατρικού σώματος. (Αυτή η «αυθεντία» βέβαια θα μοιράζεται όλο και πιο πολύ στο μέλλον με άλλες ειδικότητες και σίγουρα θα πάρει μια άλλη μορφή από τη σημερινή.) Αυτή η δυαδικότητα είναι αίτιο και αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας της νοσοκομειακής οργάνωσης πολυπλοκότητα που φαίνεται σε όλες τις συλλογικές δομές όπου η επαγγελματική αρμοδιότητα εξασκείται μέσα σε ένα «εκτελεστικό» διοικητικό πλαίσιο και στην ουσία, συνδέεται με τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών αρ-

6 χών-τύπων εξουσίας στο εσωτερικό του ίδιου θεσμού (Smith, 1990). Στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών και πολιτιστικών ανακατατάξεων αναδύονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο νέες μορφές αρρώστιας και διαμορφώνονται νέες αντιλήψεις για την υγεία. Το γεγονός αυτό απαιτεί τη χάραξη μιας πολιτικής υγείας η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε συστηματικές έρευνες, μελέτες και καλά θεμελιωμένη τεκμηρίωση. Στη νέα αυτή πολιτική υγείας, η τεχνο-επιστήμη (technoscience) παίζει πια κύριο ρόλο τόσο στη συνολική σύλληψη του συστήματος υγείας όσο και στην πραγμάτωση των λειτουργιών του στις σύγχρονες κοινωνίες. Το νοσοκομείο, ως κεντρικό στοιχείο του συστήματος υγείας και ως καίριο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής για την υγεία, αποτελεί σήμερα έναν από τους σπουδαιότερους χώρους, όπου εφαρμόζονται τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας (Αγραφιώτης, 1994). Η εισαγωγή, διάδοση και χρήση τους έχει σημαντικές επιπτώσεις στις οργανωτικές και λειτουργικές δομές καθώς και στις σχέσεις εξουσίας, στις μορφές αυτονομίας των θεσμών και των κοινωνικο-επαγγελματικών ομάδων. Στο χώρο των υπηρεσιών υγείας οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες (π.χ. εξελιγμένες μέθοδοι εφαρμογών τόσο σε διαγνωστικό όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο, πληροφορική υποστήριξη σε χρηματοδοτικές και διοικητικές διαδικασίες). Αναδύονται λοιπόν νέες σχέσεις εργασίας και νέα ζητήματα συνεργασίας ή και συγκρούσεων. Τίθενται τα ερωτήματα: πώς οι κοινωνικές ομάδες και οι κοινωνικοί φορείς θα μπορέσουν να συμβάλουν

7 στον κοινωνικό έλεγχο των νέων τεχνολογιών; πώς θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις ιδιοτυπίες της ζήτησης υπηρεσιών από άτομα και ομάδες; (Αγραφιώτης, 1994). Είναι προφανές ότι η διαπλοκή γίνεται σε πολλά επίπεδα και ένα πλήθος ζητημάτων και προβλημάτων αναδύονται με μεγάλη ένταση. Αυτή η προκαταρκτική έρευνα-πιλότος αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια που γίνεται από τον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση των κοινωνικο-πολιτιστικών διαστάσεων της τεχνολογίας και την κοινωνική της πρόσληψη από τις εμπλεκόμενες ομάδες στο χώρο αυτό. Σε αυτή την προέρευνα γίνεται προσπάθεια μιας αποτύπωσης του επιπέδου της τεχνολογίας των νοσοκομείων και δίνεται έμφαση, κυρίως, στην καταγραφή των γνώσεων, αντιλήψεων, προσλήψεων, φορτίσεων (διανοητικών και ψυχολογικών) των επαγγελματιών υγείας από την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών. Ακόμη, η ίδια προέρευνα στοχεύει στον προσδιορισμό των συνεπειών και των κοινωνικο-πολιτιστικών επιπτώσεων από την εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας στο χώρο του νοσοκομείου, καθώς και στη διερεύνηση των μηχανισμών στη λήψη αποφάσεων που καθορίζουν την εισαγωγή των τεχνολογικών καινοτομιών στο νοσοκομείο. Ωστόσο, η προέρευνα δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, καθώς τα τελευταία απαιτούν μακροχρόνια ερευνητική προσπάθεια. Η έρευνα-πιλότος περιορίζεται να διατυπώσει ένα σύνολο ερωτημάτων για τα προηγούμενα ζητήματα, να ελέγξει αυτή την προβληματική με μια εργασία πεδίου, να δοκιμάσει τη μέθοδο των ερωτηματολογίων, να

8 ελέγξει την καταλληλότητα της μεθόδου, να δώσει πρώτα στοιχεία απάντησης στα ερωτήματα και, κυρίως, να ετοιμάσει μια έρευνα μεγάλης κλίμακας που, στηριγμένη σε μια πιο αυστηρή δειγματοληψία, θα επιτρέψει την εξασφάλιση μεγαλύτερης αξιοπιστίας και γενίκευσης των αποτελεσμάτων στο μεθοδολογικό επίπεδο. 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Όπως ήδη αναφέρθηκε, η προέρευνα στηρίχτηκε σε ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από στελέχη των νοσοκομείων. Τα 106 ερωτηματολόγια τα οποία συλλέχθηκαν από τους σπουδαστές του τμήματος ΔΔΝ (Διοικητικών Διευθυντών Νοσοκομείων) της ΕΣΔΥ (Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας) κατά το ακαδημαϊκό έτος και τα συμπλήρωσαν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία όπου υπηρετούσαν, αφορούσε την τεχνολογία στα νοσοκομεία τους. Σημειώνεται εδώ ότι δεν καταρτίστηκε ειδικό σχέδιο επιλογής των νοσοκομείων και, στη συνέχεια, του προσωπικού που επιλέχτηκε για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, γεγονός που δεν επιτρέπει γενικεύσεις των αποτελεσμάτων. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στους εργαζόμενους των νοσοκομείων και στα τρία επίπεδα λειτουργίας του: ιατρικό, διοικητικό, νοσηλευτικό και αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα ανήκουν ερωτήσεις που αναφέρονται στα γενικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων όπως φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης. Η δεύτερη ενότητα ερωτήσεων αναφερόταν στα εργασιακά στοιχεία

9 τους, όπως ειδικότητα, θέση στο νοσοκομείο και χρόνια υπηρεσίας, ενώ η τρίτη ενότητα ακολουθεί τους επόμενους άξονες: (α) Γνώσεις για τη φύση των νέων τεχνολογιών και τις επιπτώσεις από αυτές. Βαθμός εξοικείωσης, τρόποι τεχνολογικής διαχείρισης. (6) Αντιλήψεις, προσλήψεις, στάσεις από την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών. Επενδύσεις-φορτίσεις, οικονομικές, ψυχολογικές και θεσμικές από τις νέες τεχνολογίες στο χώρο του νοσοκομείου. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας έρευνας, δηλαδή πρώτα την εξακρίβωση πιθανών σχέσεων μεταξύ των γενικών δημογραφικών, επαγγελματικών χαρακτηριστικών και των απαντήσεων από την τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στην τεχνολογία στο νοσοκομείο και, στη συνέχεια, με την εισαγωγή απαντήσεων αναφορικά με τη στάση και τα πιστεύω έναντι της τεχνολογίας σε υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτήσεις της τρίτης ενότητας: Η πρώτη αφορούσε τη θέση των εργαζομένων έναντι της τεχνολογίας, ενώ η δεύτερη το πιστεύω για το εάν η τεχνολογία συμβάλλει στην καλή λειτουργία του τμήματος όπου εργάζονται. Οι δύο αυτές ερωτήσεις αποτέλεσαν και τις εξαρτημένες μεταβλητές τού υπό χρησιμοποίηση υποδείγματος της λογιστικής παλινδρόμησης. Έτσι, ως μέθοδος ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε αρχικά ο χ-τετράγωνο έλεγχος για τη συλλογή εκείνων των ερωτήσεων που φανέρωναν σχέση με τις ανωτέρω δυο εξαρτημένες μεταβλητές (διαμεταβλητή ανάλυση). Στη συνέχεια,

10 μετά τη συλλογή των παραγόντων εκείνων που παρουσίασαν σχέση με τις εξαρτημένες μεταβλητές, χρησιμοποιήθηκε υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης (forward multiple logistic regression) όπου με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας (likelihood method) εκτιμήθηκαν οι συντελεστές του υποδείγματος. Στο υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν εκείνοι οι παράγοντες που κατά τη διαμεταβλητή ανάλυση παρουσίασαν σχέση στατιστικώς σημαντική με τις εξαρτημένες μεταβλητές με σκοπό τον καθορισμό του υποδείγματος και την εκτίμηση αυτού κατά την ταυτόχρονη παρουσία των συσχετιζόμενων παραγόντων, πολυπαραγοντική ανάλυση. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πρώτη στατιστική περιγραφή και αποτύπωση 3.1.Ο πληθυσμός Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία από μελέτη του Υπουργείου Πρόνοιας, το έτος 1992 υπήρχαν συνολικά ιατροί, εκ των οποίων οι άνδρες, δηλαδή ποσοστό 71%, και γυναίκες, δηλαδή ποσοστό 29%. Από το ιατρικό αυτό προσωπικό, ποσοστό 52,63% βρίσκεται στην Αθήνα. Ακόμη, το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί περίπου το 30% του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας. Όσον αφορά δε τις άλλες κατηγορίες προσωπικού, σύμ-

11 φωνα πάντα με τα στοιχεία αυτά, το διοικητικό προσωπικό αποτελείτο 5,8% και το υπόλοιπο προσωπικό (τεχνικοί, καθαριστές κ.λπ.) το 15,6% του συνόλου των απασχολουμένων στις υπηρεσίες υγείας. Πάνω από το 80% απασχολείται στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ αναλογικά με τη γεωγραφική κατανομή, το 60% του διοικητικού και άλλου προσωπικού απασχολείται στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη). (Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας, 1994). Στην προέρευνα μας, στο σύνολο των εργαζομένων το 45,1% ήταν άνδρες και το υπόλοιπο γυναίκες. Η πλειοψηφία αυτών ήταν ηλικίας ετών σε ποσοστό 42,5% ενώ δεύτερη κατά σειρά ομάδα ηλικίας ακολουθούσε αυτή των ετών. Το επίπεδο σπουδών των ερωτηθέντων ήταν: με απολυτήριο λυκείου το 11,3%, με πτυχίο ΑΕΙ το 50%, με πτυχίο ΤΕΙ το 31,1%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 7,5% ήταν απόφοιτοι ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών σχολών. Το 47,1% επί του αριθμού των ερωτώμενων με πτυχίο ΤΕΙ προερχόταν από διάφορα άλλα τμήματα. Από.τους πτυχιούχους των ΑΕΙ οι 32 ήταν γιατροί επί συνόλου 54, δηλαδή ποσοστό 59,3% και δεύτεροι κατά σειρά ήταν οι προερχόμενοι από οικονομικές σχολές (8 συνολικά άτομα), δηλαδή ποσοστό 14,8%. Διάφορα άλλα μικρότερα ποσοστά προέρχονταν από την οδοντιατρική, τις πολιτικές επιστήμες, το πολυτεχνείο, καθώς και από διάφορες άλλες σχολές. Από τους 106 συνολικά ερωτώμενους, μόνο 28 είχαν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, ποσοστό 26,4%, οι 13 είχαν διδακτορικό, οι 2 «Master's degree» και οι άλλοι 13 κάποια άλλη ειδίκευση. Ως προς τη χώρα όπου έλαβαν το μεταπτυχιακό τίτλο

12 απάντησαν μόνο 17 σε σύνολο 28 ατόμων και από αυτούς οι 13 είχαν μεταπτυχιακό τίτλο από την Ελλάδα, 2 από την Αγγλία, 1 από την Ελβετία και 1 από τις ΗΠΑ. Η διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ήταν ως επί το πλείστον ετήσια σε ποσοστό 60% και αφορούσε διάφορες ειδικότητες που δίνονται εντός της χώρας. Στο σύνολο των ερωτηθέντων, όσον αφορά την ειδικότητα τους στο νοσοκομείο, η κατανομή ήταν περίπου ίδια, δηλαδή το 19,2% ήταν διοικητικοί, το 30,2% γιατροί και το 31,1% νοσηλευτές/τριες, ενώ οι μαίες και οι παρασκευάστριες αποτελούσαν μια μικρή μειοψηφία ανερχόμενη στο 2,8%. Από τους διοικητικούς, το 17,6% ήταν διευθυντές ή υποδιευθυντές, το 32,4% τμηματάρχες και το υπόλοιπο 59% απλοί υπάλληλοι. Από τους γιατρούς η πλειοψηφία αυτών ήταν επιμελητές Α, ποσοστό 44,1%, το 17,6% επιμελητές Β, ενώ το ποσοστό των διευθυντών ήταν 26,5%. Μια ομάδα ήταν οι ειδικευόμενοι οι οποίοι αποτελούσαν το 12% περίπου. Από τους νοσηλευτές/τριες το 50% ήταν προϊστάμενοι/νες, το 40,3% απλές νοσοκόμες και το 10,7% διευθύνουσες ή υποδιευθύνουσες. Ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας, το 50% είχε χρόνια, το 35,6% 6-10 χρόνια, ενώ έως 5 χρόνια και άνω από 21 αποτελούσαν το 3% και 12,5%, αντίστοιχα Γνώσεις και στάσεις του πληθυσμού Η θέση απέναντι στην τεχνολογία κρίνεται θετική για το 97,2% των ερωτηθέντων, ενώ το 84% περίπου πιστεύει ότι

13 γνωρίζει αρκετά ή πολλά γι' αυτή και το υπόλοιπο λίγα, πολύ λίγα ή καθόλου. Ο χρόνος απόκτησης της τεχνολογίας στα διάφορα τμήματα το ήταν σε ποσοστό 45,9% και σε 36,8% μετά το 1990, ενώ πριν από το 1980 το ποσοστό τεχνολογικού εξοπλισμού άγγιζε το 15%. Οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι το τμήμα τους ανταποκρίνεται από πλευράς τεχνολογίας στα τελευταία πρότυπα σε ποσοστό 41,5% κατά πολύ, 42,5% κατά λίγο, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 15,1% που πιστεύει ότι καθόλου δεν ανταποκρίνεται. Το ποσοστό των ατόμων που χειρίζονται τον τεχνολογικό εξοπλισμό όλων των τμημάτων όλων των νοσοκομείων ανήλθε στο 72,8% στο σύνολο των εργαζομένων στα αντίστοιχα τμήματα-νοσοκομεία. Οι γνώσεις αυτών που χειρίζονται τον τεχνολογικό εξοπλισμό προέρχονται κατά κύριο λόγο από βασικές σπουδές σε ποσοστό 45,3% και κατά δεύτερο από τις εταιρείες πώλησης των μηχανημάτων σε ποσοστό 36,8%, ενώ άλλες πηγές γνώσεων παρατηρήθηκαν σε μικρότερες συχνότητες. Το 73,6% πιστεύει ότι κύριο εμπόδιο για την απόκτηση του εξοπλισμού αποτελείτο υψηλό κόστος και το 20% περίπου αναφέρει την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Ως προς τα ποσοστά ασφάλειας από την εισαγωγή της τεχνολογίας, το 84,8% πιστεύει ότι είναι πολύ μεγάλο ή μεγάλο και μόνο το 4,7% θεωρεί μικρό ή πολύ μικρό το βαθμό ασφάλειας. Σχεδόν στον ίδιο βαθμό (πολύ μεγάλο) θεωρούν το ποσοστό ασφάλειας οι ερωτώμενοι και για το χρήστη, το δέκτη, το περιβάλλον, ενώ αυτοί που απάντησαν «μεγάλο» στο

14 ποσοστό ασφάλειας δείχνουν προτίμηση περισσότερο στο χρήστη, μετέπειτα στο δέκτη και κατά τρίτο λόγο στο περιβάλλον. Η συχνότητα χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισμού είναι μεγάλη δηλώνει το 78,3%, μέτρια το 12,3%, μικρή το 3%, ενώ υπάρχει ένα 4% που δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιείται καθόλου. Το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ενημερώνεται για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, πηγή δε ενημέρωσης αποτελούν ο τύπος και τα συνέδρια σε ποσοστό 29,2% και 28,3% αντίστοιχα, το ραδιόφωνο και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σε ποσοστό 11,3%. Το 81,1% πιστεύει ότι η τεχνολογία έχει επιφέρει ανακατατάξεις στην εργασία, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην ιεραρχική δομή σε ποσοστό 36,8%, στις σχέσεις με τους συνεργάτες σε ποσοστό 19,8%, ενώ μικρό ποσοστό, 3,8%, εντοπίζει τις ανακατατάξεις στις σχέσεις με τους ασθενείς και τις ώρες απασχόλησης. Το 79,2% θεωρεί ότι η εισαγωγή και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας προσλαμβάνεται θετικά από τους ασθενείς ενώ το 20% δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν ή αρνήθηκαν να απαντήσουν. Οι ερωτηθέντες εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα από την εισαγωγή της τεχνολογίας συγχρόνως στους ασθενείς σε ποσοστό 16% και στους εργαζόμενους σε ποσοστό μόνο 8,5%. Τέλος, το 84% των ερωτώμενων πιστεύει ότι η εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει σημαντικά στην καλή λειτουργικότητα του τμήματος.

15 χ-τετράγωνο έλεγχος Η στάση των εργαζομένων απέναντι στην τεχνολογία (θετική σε ποσοστό 97,2%) συσχετίστηκε με το φύλο, το επίπεδο σπουδών, την ειδικότητα, τις γνώσεις για την τεχνολογία του τμήματος, την προέλευση των γνώσεων, το ποσοστό ασφάλειας από την εισαγωγή και χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού και τέλος με το εάν ή όχι ενημερώνονται για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Έτσι, η στάση των εργαζομένων δεν φαίνεται να εξαρτάται από το φύλο ρ=0,60, από το επίπεδο σπουδών ρ=0,51 και από το εάν ενημερώνονται για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Κατά την εξέταση της στάσης με τις υπόλοιπες μεταβλητές, η εφαρμογή του ελέγχου δεν κατέστη δυνατή λόγω μη εκπλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων εφαρμογής του ελέγχου. Συνεπώς, η στάση των εργαζομένων έναντι της τεχνολογίας είναι ανεξάρτητη από το φύλο άνδρες και γυναίκες έχουν την ίδια θέση απέναντι της από το επίπεδο σπουδών και από το εάν ενημερώνονται ή όχι για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Η θέση των εργαζομένων για το εάν συμβάλλει η τεχνολογία στην καλή λειτουργία του τμήματος συσχετίστηκε, εκτός από τους προαναφερόμενους παράγοντες, με τη γενική στάση για την τεχνολογία, τις ερωτήσεις για τη συχνότητα χρήσης του εξοπλισμού, καθώς και με το πιστεύω των εργαζομένων εάν η εισαγωγή κι η χρήση νέων τεχνολογιών επιφέρει ανακατατάξεις στην εργασία.

16 Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η συμβολή της τεχνολογίας στην καλή λειτουργία του τμήματος εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης αυτής στο τμήμα ρ=0,0006, από το πιστεύω περί των ανακατατάξεων που επιφέρει στην εργασία ρ=0,019 και όχι από το εάν ενημερώνονται για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας ρ=0,17, ούτε από το επίπεδο σπουδών ρ=0,27 αλλά ούτε και από την ειδικότητα. Κατά την εξέταση της σχέσης με τις υπόλοιπες μεταβλητές και πάλι η εφαρμογή του ελέγχου δεν κατέστη δυνατή λόγω μη εκπλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων Λογιστική παλινδρόμηση Κατά την εξέταση της στάσης των εργαζομένων απέναντι στην τεχνολογία δεν υπήρξε κανένας παράγοντας κατά τη διαμεταβλητή ανάλυση που να συσχετίζεται με τη θέση τους και, κατά συνέπεια, η λογιστική παλινδρόμηση δεν εφαρμόστηκε. Αντίθετα, κατά την εξέταση της στάσης των εργαζομένων για το εάν συμβάλλει η τεχνολογία στην καλή λειτουργία του τμήματος έδειξε ότι κανένας από τους παράγοντες της διαμεταβλητής ανάλυσης δεν εισήλθε στο υπόδειγμα. 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η εισαγωγή και χρήση της νέας τεχνολογίας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας έχει γίνει τον τελευταίο καιρό μια από τις πρώτες προτεραιότητες στο δημόσιο τομέα και αυτό διαπιστώνεται ήδη από τα δεδομένα αυτής της έρευνας-πι-

17 λότου όπου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της νέας τεχνολογίας εισήχθη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας Η εισαγωγή όμως αυτή φαίνεται ότι δεν υπακούει σε κάποια ιδιαίτερα κριτήρια προγραμματισμού, όπως διαπιστώνεται από την παρούσα προέρευνα, αν κρίνουμε από τα πιστεύω, τις στάσεις και τις γνώσεις, το βαθμό αποτελεσματικότητας και τις πιθανές ανακατατάξεις που δηλώνουν οι ερωτώμενοι ότι επέφερε η εισαγωγή της. Οι ίδιοι οι ερωτώμενοι, ενώ πιστεύουν στην πλειοψηφία τους ότι γνωρίζουν πολλά ή αρκετά για την τεχνολογία του τμήματος τους, ότι αυτή σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνεται στα πρότυπα των τελευταίων επιταγών, ότι πληροφορούνται και ενημερώνονται συχνά για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, δηλώνοντας ταυτόχρονα υψηλό βαθμό χρήσης και υψηλό ποσοστό εργαζομένων (περίπου 73%), εντούτοις δεν φαίνονται ή δεν υπάρχουν ή δεν γίνονται αντιληπτά τα αντίστοιχα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι λειτουργικές συνέπειες αυτής της εισαγωγής νέων τεχνολογιών. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι μόλις το 1,9% των ερωτηθέντων εντοπίζει τις ανακατατάξεις στο χώρο απασχόλησης, ενώ η πλειοψηφία αυτών ακόμη και σήμερα αναφέρει ως κύριο εμπόδιο για την εισαγωγή και χρήση της νέας τεχνολογίας το υψηλό κόστος αυτής, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι στην αποτελεσματικότητα που επιτεύχθηκε από την εισαγωγή της πιστεύει μόνο το 8,5%. Πιθανές ερμηνείες της παραπάνω κατάστασης μπορεί να είναι είτε η μη ικανοποιητική χρήση, παρ' όλο που δεν δηλώνεται κάτι ανάλογο ή η χρήση παλαιού και μη ανταπο-

18 κρινόμενου εξοπλισμού ή ακόμη, η χρησιμοποίηση ειδικευμένου προσωπικού. Η θέση ότι το σημαντικότερο εμπόδιο στην εισαγωγή και χρήση είναι το υψηλό κόστος μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στη γενική οικονομική πολιτική που αφορά το δημόσιο τομέα με περικοπές στις δημόσιες δαπάνες ή ακόμη σε λανθασμένα κριτήρια και διαδικασίες στην προμήθεια και εισαγωγή της νέας τεχνολογίας. Στην όλη κατάσταση συμβάλλει και το μεγάλο ποσοστό που δηλώνει ότι οι γνώσεις που απέκτησε το προσωπικό προέρχονται από τις εταιρείες πώλησης των μηχανημάτων (37%) και είναι σε όλους γνωστό το επίπεδο, η ποιότητα και η διάρκεια εκπαίδευσης για την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων. Την παραπάνω κατάσταση έρχεται να επιβεβαιώσει και το γεγονός του τι θεωρούν σύγχρονη τεχνολογία και τι συμπεριέλαβαν στον τεχνολογικό εξοπλισμό κάθε τμήματος, όπου παρατηρήθηκε να αναφέρουν, για παράδειγμα, το πιεσόμετρο, την αριθμομηχανή, το υπολογιστικό μηχάνημα μαζί με πραγματικά μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας όπως τους αξονικούς τομογράφους κ.λπ. Η θετική στάση που αναφέρει ένα υψηλό ποσοστό των εργαζομένων, 97,2%, με το γεγονός της μη σχέσης αυτής της στάσης με αναμενόμενους παράγοντες φαίνεται ότι αποτελεί θέση-θεσμό.

19 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σε ένα πρώτο επίπεδο τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν οδηγούν σε Βασικές υποθέσεις-διαπιστώσεις που απαιτούν επιβεβαίωση στην επόμενη φάση. (α) Η αναγνώριση της σημασίας της τεχνολογίας ή των νέων τεχνολογιών δεν συνδέεται με μια σαφή αντίληψη των προκλήσεων και των επιπτώσεων αυτών των τεχνολογιών. (β) Η προέρευνα αυτή έδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία έγινε κατά τη δεκαετία (γ) Η απουσία κριτηρίων και κανόνων στην εισαγωγή και διαχείριση των νέων τεχνολογιών τονίζει την αναγκαιότητα κατάρτισης ρυθμιστικού πλαισίου για την ορθολογική χρήση και την αποτελεσματική διαχείριση των νέων τεχνολογιών στο χώρο του νοσοκομείου - απαρχή ενός γενικότερου σχεδίου και προοπτικής στη διαχείριση των συνθηκών εισαγωγής και των επιπτώσεων τους. (δ) Η χρήση των ερωτηματολογίων χωρίς την ύπαρξη ειδικού σχεδίου επιλογής των νοσοκομείων αν και αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση της κατάστασης που επικρατεί στα νοσοκομεία σε σχέση με την τεχνολογία δεν επιτρέπει γενικεύσεις των αποτελεσμάτων. (ε) Η εμπειρία αυτής της έρευνας-πιλότου έδειξε ότι η μέθοδος των ερωτηματολογίων είχε ανταπόκριση τόσο από την άποψη συμπλήρωσης του αριθμού των ερωτημάτων όσο και από αυτή της συμμετοχής των ερωτηθέντων. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο των ερωτημάτων.

20 (στ) Προκειμένου όμως να προσδιοριστούν πολλαπλές μεταβλητές που υπεισέρχονται στη σχέση των νέων τεχνολογιών και του «χώρου» του νοσοκομείου, η διεξαγωγή μιας έρευνας μεγάλης κλίμακας, στηριγμένη σε μια περισσότερο επεξεργασμένη δειγματοληψία, παραμένει αναγκαία.

21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αγραφιώτης Δ., (1988), «Κύκλος 6. Οργανώσεις», στο βιβλίο Υγεία και αρρώστια. Κοινωνικο-πολιτιστικές διαστάσεις, Λίτσας, Αθήνα. 2. Αγραφιώτης Δ., Βαγιανού-Αγγελάκη Δ., Λινάρδος-Ρυλμόν Π., Μουνδρέα-Αγραφιώτη Α. (1991), Εκτίμηση/στάθμιση των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών στην ελληνική κοινωνία, Ε.Ο.Κ.-Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, MONITOR/FAST/ASSESS/DG XII-CEC, Αθήνα. 3. Αγραφιώτης Δ., (1990), Η σύγχρονη τεχνολογία και η κοινωνική της πρόσληψη, Ερευνητική Μονογραφία, No 3, Τομέας Κοινωνιολογίας, ΕΣΔΥ, Αθήνα. 4. Αγραφιώτης Δ., (1993), Πρόσληψη των οικονομικο-κοινωνικών επιπτώσεων από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, Ερευνητική Μονογραφία, No 7, Τομέας Κοινωνιολογίας, ΕΣΔΥ, Αθήνα. 5. Αγραφιώτης Δ., (1993), Η Τεχνολογική στάθμιση (Technology Assessment): μια συνολική θεώρηση, Βιοϊατρική τεχνολογία, τεύχος 3/1994: Αγραφιώτης Δ., (1994), «Κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις από την εισαγωγή της νέας βιοϊατρικής τεχνολογίας» (σελ ), (En. I. Κυριόπουλος et al., Διαχείριση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα), ΚΚΕΥ, Αθήνα. 7. Adam P., Herzlich Cl., (1994), Sociologie de la maladie et de la Médecine, Edition Nathan. 8. Έκθεση Ομάδας Εργασίας για το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (1992), Η υγεία του ελληνικού πληθυσμού, Αθήνα. 9. Κούμπη Κ., Πουρνάρα Π., (1991), Τεχνολογία και νοσοκομείο, Εργασία στον Τομέα Κοινωνιολογίας, ΕΣΔΥ, Αθήνα. 10.Πλουμπίδης Δ., (1995), Ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, Εξάντας.

22 11. Report by the Steering Committee on Future Health Scenarios, (1987), Anticipating and Assessing Health Care Technology, Vol. 1, General Considerations and Policy Conclusions, E.C. 12. Smith H, (1990), Ένα διπλό σύστημα εξουσίας: το δίλημμα του νοσοκομείου, Μετάφραση Τομέας Κοινωνιολογίας, ΕΣΔΥ. 13. Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας, (1994), Μελέτη για το σχεδιασμό και την οργάνωση υπηρεσιών υγείας, Αθήνα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα