Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα*"

Transcript

1 Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Σκοπός αυτής της προέρευνας είναι η αποτύπωση τον επιπέδου του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και, κυρίως, η κοινωνική πρόσληψη της τεχνολογίας από τις εμπλεκόμενες ομάδες στο χώρο του νοσοκομείου. Πιο αναλυτικά, είναι η διερεύνηση των στάσεων, γνώσεων, αντιλήψεων και προσλήψεων των ομάδων αυτών από την εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας στο χώρο του νοσοκομείου. Υλικό - Μέθοδος: Το δείγμα μας αποτέλεσαν εργαζόμενοι νοσοκομείων της Αθήνας (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό) στους οποίους δόθηκε ερωτηματολόγιο γενικών και ειδικών ερωτήσεων. Αυτό περιλάμβανε ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα, ερωτήσεις που αναφέρονταν στα εργασιακά τους στοιχεία (ειδικότητα, θέση, χρόνια υπηρεσίας) και άλλες που αφορούσαν την κοινωνική πρόσληψη της τεχνολογίας από τους εργαζόμενους στο χώρο του νοσοκομείου. Σε * Η προέρευνα έγινε με τη συνεργασία των Α. Μάινα (Τομε'ας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και Ε. Κιενά (Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας). Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Το Σύγχρονο Νοσοκομείο, 2 (3), 1996.

2 πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος και σε δεύτερη φάση η πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση για τον προσδιορισμό της πιθανής εξάρτησης: (α) της στάσης των εργαζομένων στην εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας σε σχέση με τα ειδικά τους χαρακτηριστικά και, (β) των πιστεύω τους σε σχέση με το εάν η εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας συμβάλλουν ή όχι στην καλή λειτουργία του νοσοκομείου-τμήματος λαμβάνοντας υπόψη πάλι τα ειδικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Αποτελέσματα: από τη διαμεταβλητή ανάλυση προέκυψε ότι η θετική στάση των εργαζομένων για την τεχνολογία ποσοστό 97,2% δεν συσχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων (φύλο, ηλικία, γνώσεις, βαθμός ενημέρωσης κ.ά.). Τα πιστεύω όμως των εργαζομένων για το εάν η τεχνολογία συμβάλλει στην καλή λειτουργία του νοσοκομείου-τμήματος, βρέθηκε να συσχετίζονται με τη συχνότητα χρήσης αυτής (ρ= 00006), με τις ανακατατάξεις που επιφέρει στο χώρο εργασίας (ρ=0019) και με το εάν ή όχι ενημερώνονται για τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας (ρ=0018). Κατά την πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν βρέθηκε να διαμορφώνει τα πιστεύω των εργαζομένων για τη συμβολή της τεχνολογίας στην καλή λειτουργία του τμήματος. Συμπεράσματα: Η εισαγωγή του μεγαλύτερου μέρους της τεχνολογίας έγινε στις δεκαετίες και κρίνοντας από τις στάσεις, τα πιστεύω, τις γνώσεις, το βαθμό αποτελεσματικότητας και τις ανακατατάξεις που δηλώνουν οι εργαζόμενοι από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών φάνηκε: (α) να έγινε απρογραμμάτιστα και (β) με πλήθος ελλείψεων.

3 Η θετική στάση των ερωτώμενων και η μη συσχέτιση της με αναμενόμενους παράγοντες φαίνεται να αποτελεί θεμελιακή θέση. Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να θεωρηθεί μια πρώτη προσέγγιση του θέματος και να αποτελέσει τη βάση μελλοντικής αναλυτικής μελέτης και έρευνας σχετικά με το ίδιο αντικείμενο. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νοσοκομείο, σιη μορφή που το αναγνωρίζουμε σήμερα, έχει τις ρίζες του στο Μεσαίωνα, τότε ακόμη που η φροντίδα («ιατρική» και μη) αποτελούσε Βοηθητικό κλάδο της εκκλησιαστικής αγαθοεργίας. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε και μετά το Μεσαίωνα. Τα νοσοκομειακά ιδρύματα/άσυλα προορίζονταν για τη σίτιση και τη στοιχειώδη ανακούφιση φτωχών, αναπήρων, τρελών, γερόντων κ.ά. Με την εγκαθίδρυση των αστικών κρατών, η επιρροή της εκκλησίας στα νοσοκομεία εξασθενεί. Το κράτος γίνεται ο φορέας ευθύνης της ιατρικής φροντίδας. Το χριστιανικό ήθος της «προσφοράς στον πλησίον» μετατρέπεται στο νέο ήθος της «προσφοράς υπηρεσίας» και της «πρόνοιας» (welfare) (Adam et Herzlich, 1994). To σύγχρονο νοσοκομείο οφείλει την ξεχωριστή ανάπτυξη του σε σχέση με τις προηγούμενες θεσμικές του μορφές, σε μια σειρά σημαντικών αλλαγών που συντελέστηκαν στη διάρκεια των δύο προηγούμενων αιώνων και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αποτελούν ισχυρούς «βηματοδότες» στο χώρο της περίθαλψης.

4 Μεταξύ των αλλαγών διακρίνονται η ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης και των επιστημών Δημόσιας Υγείας, με την κρίσιμη συμβολή της Επιδημιολογίας που καταδεικνύει τις αιτίες της υγείας και της αρρώστιας, η πρόοδος της υγιεινής και της πρόληψης, η αλλαγή των κοινωνικών συμπεριφορών απέναντι στην αρρώστια, η διεύρυνση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Οι κύριοι αυτοί παράγοντες συνέτειναν και καθιέρωσαν το νοσοκομείο ως θεσμό με σημαντική θέση μέσα στην κοινωνία από ιατρική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Το νοσοκομείο σήμερα είναι η Βασική λειτουργική και οργανωτική μονάδα των συστημάτων παροχής φροντίδων υγείας. Είναι μια Οργάνωση (Organisation) που βρίσκεται σε άμεση αλληλόδραση με το περιβάλλον του: διαμορφώνεται από τις κοινωνικές δυνάμεις και συνεισφέρει στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, γεγονός που επιτρέπει να λεχθεί ότι είναι μια «κοινωνία σε μικρογραφία». Το νοσοκομείο είναι ένας τόπος παραγωγής υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας. Είναι ένας δείκτης κοινωνικών και πολιτιστικών διεργασιών μέσα σε μια κοινωνία, ένας κόμβος στον οποίο συμβάλλουν πολλές άλλες δραστηριότητες, καθώς το ίδιο μπορεί να προκαλέσει διεργασίες και ανακατατάξεις σε διάφορους τόπους της συλλογικής ζωής (Αγραφιώτης, 1990). Το νοσοκομείο διαπλέκεται, δηλαδή, με όλες τις άλλες κοινωνικές δραστηριότητες για παράδειγμα, συνδέεται με την εκπαίδευση, τους νόμους, το συνδικαλισμό, το οικονομικό σύστημα κ.λπ. Με το πέρασμα του χρόνου και λόγω των διαπλοκών και διασυνδέσεων, το νοσοκομείο γίνεται ολοένα και περισσό-

5 τερο πολύπλοκη και συνθέτη Οργάνωση (για τη χρήση του όρου Οργάνωση βλ.: Κύκλος 6. Οργανώσεις, Αγραφιώτης, 1990, καθώς και το κείμενο 7 του πρώτου μέρους αυτού του Βιβλίου). Η δυναμική της εξέλιξης του υπαγορεύτηκε, υπαγορεύεται και θα υπαγορεύεται από τις δομικές αλλαγές της κοινωνίας και θα είναι πιο έντονη τα επόμενα χρόνια. Οι διάφορες ομάδες που δρουν μέσα στο νοσοκομείο και αυτές μπορεί να είναι και οι επαγγελματικές ομάδες (γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί κ.ά.) αλλά και οι ομάδες πίεσης (μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ενώσεις γιατρών ή αρρώστων κ.ά.) ενεργούν σε συνάρτηση με τη θέση τους μέσα στην παραγωγή υπηρεσιών υγείας και σε σχέση με στόχους και αξίες καθεμιάς από αυτές και έτσι έρχονται μεταξύ τους σε αντίθεση ή συνεργασία ή και σύγκρουση. Ουσιαστικά το νοσοκομείο μπορεί να θεωρηθεί θεσμός που ενεργοποιείται από πολλαπλούς και αντιφατικούς σκοπούς. Χαρακτηρίζεται από μια δυαδικότητα εξουσίας η οποία εμφανίζεται από τη μια στους γραφειοκρατικούς κανόνες μιας ιεραρχικής εξουσίας (κατά το σχήμα του Max Weber) φορέας της κρατικής βούλησης στον τομέα της υγείας και από την άλλη στην «αυθεντία» του ιατρικού σώματος. (Αυτή η «αυθεντία» βέβαια θα μοιράζεται όλο και πιο πολύ στο μέλλον με άλλες ειδικότητες και σίγουρα θα πάρει μια άλλη μορφή από τη σημερινή.) Αυτή η δυαδικότητα είναι αίτιο και αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας της νοσοκομειακής οργάνωσης πολυπλοκότητα που φαίνεται σε όλες τις συλλογικές δομές όπου η επαγγελματική αρμοδιότητα εξασκείται μέσα σε ένα «εκτελεστικό» διοικητικό πλαίσιο και στην ουσία, συνδέεται με τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών αρ-

6 χών-τύπων εξουσίας στο εσωτερικό του ίδιου θεσμού (Smith, 1990). Στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών και πολιτιστικών ανακατατάξεων αναδύονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο νέες μορφές αρρώστιας και διαμορφώνονται νέες αντιλήψεις για την υγεία. Το γεγονός αυτό απαιτεί τη χάραξη μιας πολιτικής υγείας η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε συστηματικές έρευνες, μελέτες και καλά θεμελιωμένη τεκμηρίωση. Στη νέα αυτή πολιτική υγείας, η τεχνο-επιστήμη (technoscience) παίζει πια κύριο ρόλο τόσο στη συνολική σύλληψη του συστήματος υγείας όσο και στην πραγμάτωση των λειτουργιών του στις σύγχρονες κοινωνίες. Το νοσοκομείο, ως κεντρικό στοιχείο του συστήματος υγείας και ως καίριο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής για την υγεία, αποτελεί σήμερα έναν από τους σπουδαιότερους χώρους, όπου εφαρμόζονται τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας (Αγραφιώτης, 1994). Η εισαγωγή, διάδοση και χρήση τους έχει σημαντικές επιπτώσεις στις οργανωτικές και λειτουργικές δομές καθώς και στις σχέσεις εξουσίας, στις μορφές αυτονομίας των θεσμών και των κοινωνικο-επαγγελματικών ομάδων. Στο χώρο των υπηρεσιών υγείας οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες (π.χ. εξελιγμένες μέθοδοι εφαρμογών τόσο σε διαγνωστικό όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο, πληροφορική υποστήριξη σε χρηματοδοτικές και διοικητικές διαδικασίες). Αναδύονται λοιπόν νέες σχέσεις εργασίας και νέα ζητήματα συνεργασίας ή και συγκρούσεων. Τίθενται τα ερωτήματα: πώς οι κοινωνικές ομάδες και οι κοινωνικοί φορείς θα μπορέσουν να συμβάλουν

7 στον κοινωνικό έλεγχο των νέων τεχνολογιών; πώς θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις ιδιοτυπίες της ζήτησης υπηρεσιών από άτομα και ομάδες; (Αγραφιώτης, 1994). Είναι προφανές ότι η διαπλοκή γίνεται σε πολλά επίπεδα και ένα πλήθος ζητημάτων και προβλημάτων αναδύονται με μεγάλη ένταση. Αυτή η προκαταρκτική έρευνα-πιλότος αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια που γίνεται από τον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση των κοινωνικο-πολιτιστικών διαστάσεων της τεχνολογίας και την κοινωνική της πρόσληψη από τις εμπλεκόμενες ομάδες στο χώρο αυτό. Σε αυτή την προέρευνα γίνεται προσπάθεια μιας αποτύπωσης του επιπέδου της τεχνολογίας των νοσοκομείων και δίνεται έμφαση, κυρίως, στην καταγραφή των γνώσεων, αντιλήψεων, προσλήψεων, φορτίσεων (διανοητικών και ψυχολογικών) των επαγγελματιών υγείας από την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών. Ακόμη, η ίδια προέρευνα στοχεύει στον προσδιορισμό των συνεπειών και των κοινωνικο-πολιτιστικών επιπτώσεων από την εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας στο χώρο του νοσοκομείου, καθώς και στη διερεύνηση των μηχανισμών στη λήψη αποφάσεων που καθορίζουν την εισαγωγή των τεχνολογικών καινοτομιών στο νοσοκομείο. Ωστόσο, η προέρευνα δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, καθώς τα τελευταία απαιτούν μακροχρόνια ερευνητική προσπάθεια. Η έρευνα-πιλότος περιορίζεται να διατυπώσει ένα σύνολο ερωτημάτων για τα προηγούμενα ζητήματα, να ελέγξει αυτή την προβληματική με μια εργασία πεδίου, να δοκιμάσει τη μέθοδο των ερωτηματολογίων, να

8 ελέγξει την καταλληλότητα της μεθόδου, να δώσει πρώτα στοιχεία απάντησης στα ερωτήματα και, κυρίως, να ετοιμάσει μια έρευνα μεγάλης κλίμακας που, στηριγμένη σε μια πιο αυστηρή δειγματοληψία, θα επιτρέψει την εξασφάλιση μεγαλύτερης αξιοπιστίας και γενίκευσης των αποτελεσμάτων στο μεθοδολογικό επίπεδο. 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Όπως ήδη αναφέρθηκε, η προέρευνα στηρίχτηκε σε ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από στελέχη των νοσοκομείων. Τα 106 ερωτηματολόγια τα οποία συλλέχθηκαν από τους σπουδαστές του τμήματος ΔΔΝ (Διοικητικών Διευθυντών Νοσοκομείων) της ΕΣΔΥ (Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας) κατά το ακαδημαϊκό έτος και τα συμπλήρωσαν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία όπου υπηρετούσαν, αφορούσε την τεχνολογία στα νοσοκομεία τους. Σημειώνεται εδώ ότι δεν καταρτίστηκε ειδικό σχέδιο επιλογής των νοσοκομείων και, στη συνέχεια, του προσωπικού που επιλέχτηκε για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, γεγονός που δεν επιτρέπει γενικεύσεις των αποτελεσμάτων. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στους εργαζόμενους των νοσοκομείων και στα τρία επίπεδα λειτουργίας του: ιατρικό, διοικητικό, νοσηλευτικό και αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα ανήκουν ερωτήσεις που αναφέρονται στα γενικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων όπως φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης. Η δεύτερη ενότητα ερωτήσεων αναφερόταν στα εργασιακά στοιχεία

9 τους, όπως ειδικότητα, θέση στο νοσοκομείο και χρόνια υπηρεσίας, ενώ η τρίτη ενότητα ακολουθεί τους επόμενους άξονες: (α) Γνώσεις για τη φύση των νέων τεχνολογιών και τις επιπτώσεις από αυτές. Βαθμός εξοικείωσης, τρόποι τεχνολογικής διαχείρισης. (6) Αντιλήψεις, προσλήψεις, στάσεις από την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών. Επενδύσεις-φορτίσεις, οικονομικές, ψυχολογικές και θεσμικές από τις νέες τεχνολογίες στο χώρο του νοσοκομείου. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας έρευνας, δηλαδή πρώτα την εξακρίβωση πιθανών σχέσεων μεταξύ των γενικών δημογραφικών, επαγγελματικών χαρακτηριστικών και των απαντήσεων από την τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στην τεχνολογία στο νοσοκομείο και, στη συνέχεια, με την εισαγωγή απαντήσεων αναφορικά με τη στάση και τα πιστεύω έναντι της τεχνολογίας σε υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτήσεις της τρίτης ενότητας: Η πρώτη αφορούσε τη θέση των εργαζομένων έναντι της τεχνολογίας, ενώ η δεύτερη το πιστεύω για το εάν η τεχνολογία συμβάλλει στην καλή λειτουργία του τμήματος όπου εργάζονται. Οι δύο αυτές ερωτήσεις αποτέλεσαν και τις εξαρτημένες μεταβλητές τού υπό χρησιμοποίηση υποδείγματος της λογιστικής παλινδρόμησης. Έτσι, ως μέθοδος ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε αρχικά ο χ-τετράγωνο έλεγχος για τη συλλογή εκείνων των ερωτήσεων που φανέρωναν σχέση με τις ανωτέρω δυο εξαρτημένες μεταβλητές (διαμεταβλητή ανάλυση). Στη συνέχεια,

10 μετά τη συλλογή των παραγόντων εκείνων που παρουσίασαν σχέση με τις εξαρτημένες μεταβλητές, χρησιμοποιήθηκε υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης (forward multiple logistic regression) όπου με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας (likelihood method) εκτιμήθηκαν οι συντελεστές του υποδείγματος. Στο υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν εκείνοι οι παράγοντες που κατά τη διαμεταβλητή ανάλυση παρουσίασαν σχέση στατιστικώς σημαντική με τις εξαρτημένες μεταβλητές με σκοπό τον καθορισμό του υποδείγματος και την εκτίμηση αυτού κατά την ταυτόχρονη παρουσία των συσχετιζόμενων παραγόντων, πολυπαραγοντική ανάλυση. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πρώτη στατιστική περιγραφή και αποτύπωση 3.1.Ο πληθυσμός Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία από μελέτη του Υπουργείου Πρόνοιας, το έτος 1992 υπήρχαν συνολικά ιατροί, εκ των οποίων οι άνδρες, δηλαδή ποσοστό 71%, και γυναίκες, δηλαδή ποσοστό 29%. Από το ιατρικό αυτό προσωπικό, ποσοστό 52,63% βρίσκεται στην Αθήνα. Ακόμη, το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί περίπου το 30% του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας. Όσον αφορά δε τις άλλες κατηγορίες προσωπικού, σύμ-

11 φωνα πάντα με τα στοιχεία αυτά, το διοικητικό προσωπικό αποτελείτο 5,8% και το υπόλοιπο προσωπικό (τεχνικοί, καθαριστές κ.λπ.) το 15,6% του συνόλου των απασχολουμένων στις υπηρεσίες υγείας. Πάνω από το 80% απασχολείται στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ αναλογικά με τη γεωγραφική κατανομή, το 60% του διοικητικού και άλλου προσωπικού απασχολείται στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη). (Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας, 1994). Στην προέρευνα μας, στο σύνολο των εργαζομένων το 45,1% ήταν άνδρες και το υπόλοιπο γυναίκες. Η πλειοψηφία αυτών ήταν ηλικίας ετών σε ποσοστό 42,5% ενώ δεύτερη κατά σειρά ομάδα ηλικίας ακολουθούσε αυτή των ετών. Το επίπεδο σπουδών των ερωτηθέντων ήταν: με απολυτήριο λυκείου το 11,3%, με πτυχίο ΑΕΙ το 50%, με πτυχίο ΤΕΙ το 31,1%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 7,5% ήταν απόφοιτοι ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών σχολών. Το 47,1% επί του αριθμού των ερωτώμενων με πτυχίο ΤΕΙ προερχόταν από διάφορα άλλα τμήματα. Από.τους πτυχιούχους των ΑΕΙ οι 32 ήταν γιατροί επί συνόλου 54, δηλαδή ποσοστό 59,3% και δεύτεροι κατά σειρά ήταν οι προερχόμενοι από οικονομικές σχολές (8 συνολικά άτομα), δηλαδή ποσοστό 14,8%. Διάφορα άλλα μικρότερα ποσοστά προέρχονταν από την οδοντιατρική, τις πολιτικές επιστήμες, το πολυτεχνείο, καθώς και από διάφορες άλλες σχολές. Από τους 106 συνολικά ερωτώμενους, μόνο 28 είχαν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, ποσοστό 26,4%, οι 13 είχαν διδακτορικό, οι 2 «Master's degree» και οι άλλοι 13 κάποια άλλη ειδίκευση. Ως προς τη χώρα όπου έλαβαν το μεταπτυχιακό τίτλο

12 απάντησαν μόνο 17 σε σύνολο 28 ατόμων και από αυτούς οι 13 είχαν μεταπτυχιακό τίτλο από την Ελλάδα, 2 από την Αγγλία, 1 από την Ελβετία και 1 από τις ΗΠΑ. Η διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ήταν ως επί το πλείστον ετήσια σε ποσοστό 60% και αφορούσε διάφορες ειδικότητες που δίνονται εντός της χώρας. Στο σύνολο των ερωτηθέντων, όσον αφορά την ειδικότητα τους στο νοσοκομείο, η κατανομή ήταν περίπου ίδια, δηλαδή το 19,2% ήταν διοικητικοί, το 30,2% γιατροί και το 31,1% νοσηλευτές/τριες, ενώ οι μαίες και οι παρασκευάστριες αποτελούσαν μια μικρή μειοψηφία ανερχόμενη στο 2,8%. Από τους διοικητικούς, το 17,6% ήταν διευθυντές ή υποδιευθυντές, το 32,4% τμηματάρχες και το υπόλοιπο 59% απλοί υπάλληλοι. Από τους γιατρούς η πλειοψηφία αυτών ήταν επιμελητές Α, ποσοστό 44,1%, το 17,6% επιμελητές Β, ενώ το ποσοστό των διευθυντών ήταν 26,5%. Μια ομάδα ήταν οι ειδικευόμενοι οι οποίοι αποτελούσαν το 12% περίπου. Από τους νοσηλευτές/τριες το 50% ήταν προϊστάμενοι/νες, το 40,3% απλές νοσοκόμες και το 10,7% διευθύνουσες ή υποδιευθύνουσες. Ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας, το 50% είχε χρόνια, το 35,6% 6-10 χρόνια, ενώ έως 5 χρόνια και άνω από 21 αποτελούσαν το 3% και 12,5%, αντίστοιχα Γνώσεις και στάσεις του πληθυσμού Η θέση απέναντι στην τεχνολογία κρίνεται θετική για το 97,2% των ερωτηθέντων, ενώ το 84% περίπου πιστεύει ότι

13 γνωρίζει αρκετά ή πολλά γι' αυτή και το υπόλοιπο λίγα, πολύ λίγα ή καθόλου. Ο χρόνος απόκτησης της τεχνολογίας στα διάφορα τμήματα το ήταν σε ποσοστό 45,9% και σε 36,8% μετά το 1990, ενώ πριν από το 1980 το ποσοστό τεχνολογικού εξοπλισμού άγγιζε το 15%. Οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι το τμήμα τους ανταποκρίνεται από πλευράς τεχνολογίας στα τελευταία πρότυπα σε ποσοστό 41,5% κατά πολύ, 42,5% κατά λίγο, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 15,1% που πιστεύει ότι καθόλου δεν ανταποκρίνεται. Το ποσοστό των ατόμων που χειρίζονται τον τεχνολογικό εξοπλισμό όλων των τμημάτων όλων των νοσοκομείων ανήλθε στο 72,8% στο σύνολο των εργαζομένων στα αντίστοιχα τμήματα-νοσοκομεία. Οι γνώσεις αυτών που χειρίζονται τον τεχνολογικό εξοπλισμό προέρχονται κατά κύριο λόγο από βασικές σπουδές σε ποσοστό 45,3% και κατά δεύτερο από τις εταιρείες πώλησης των μηχανημάτων σε ποσοστό 36,8%, ενώ άλλες πηγές γνώσεων παρατηρήθηκαν σε μικρότερες συχνότητες. Το 73,6% πιστεύει ότι κύριο εμπόδιο για την απόκτηση του εξοπλισμού αποτελείτο υψηλό κόστος και το 20% περίπου αναφέρει την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Ως προς τα ποσοστά ασφάλειας από την εισαγωγή της τεχνολογίας, το 84,8% πιστεύει ότι είναι πολύ μεγάλο ή μεγάλο και μόνο το 4,7% θεωρεί μικρό ή πολύ μικρό το βαθμό ασφάλειας. Σχεδόν στον ίδιο βαθμό (πολύ μεγάλο) θεωρούν το ποσοστό ασφάλειας οι ερωτώμενοι και για το χρήστη, το δέκτη, το περιβάλλον, ενώ αυτοί που απάντησαν «μεγάλο» στο

14 ποσοστό ασφάλειας δείχνουν προτίμηση περισσότερο στο χρήστη, μετέπειτα στο δέκτη και κατά τρίτο λόγο στο περιβάλλον. Η συχνότητα χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισμού είναι μεγάλη δηλώνει το 78,3%, μέτρια το 12,3%, μικρή το 3%, ενώ υπάρχει ένα 4% που δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιείται καθόλου. Το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ενημερώνεται για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, πηγή δε ενημέρωσης αποτελούν ο τύπος και τα συνέδρια σε ποσοστό 29,2% και 28,3% αντίστοιχα, το ραδιόφωνο και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σε ποσοστό 11,3%. Το 81,1% πιστεύει ότι η τεχνολογία έχει επιφέρει ανακατατάξεις στην εργασία, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην ιεραρχική δομή σε ποσοστό 36,8%, στις σχέσεις με τους συνεργάτες σε ποσοστό 19,8%, ενώ μικρό ποσοστό, 3,8%, εντοπίζει τις ανακατατάξεις στις σχέσεις με τους ασθενείς και τις ώρες απασχόλησης. Το 79,2% θεωρεί ότι η εισαγωγή και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας προσλαμβάνεται θετικά από τους ασθενείς ενώ το 20% δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν ή αρνήθηκαν να απαντήσουν. Οι ερωτηθέντες εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα από την εισαγωγή της τεχνολογίας συγχρόνως στους ασθενείς σε ποσοστό 16% και στους εργαζόμενους σε ποσοστό μόνο 8,5%. Τέλος, το 84% των ερωτώμενων πιστεύει ότι η εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει σημαντικά στην καλή λειτουργικότητα του τμήματος.

15 χ-τετράγωνο έλεγχος Η στάση των εργαζομένων απέναντι στην τεχνολογία (θετική σε ποσοστό 97,2%) συσχετίστηκε με το φύλο, το επίπεδο σπουδών, την ειδικότητα, τις γνώσεις για την τεχνολογία του τμήματος, την προέλευση των γνώσεων, το ποσοστό ασφάλειας από την εισαγωγή και χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού και τέλος με το εάν ή όχι ενημερώνονται για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Έτσι, η στάση των εργαζομένων δεν φαίνεται να εξαρτάται από το φύλο ρ=0,60, από το επίπεδο σπουδών ρ=0,51 και από το εάν ενημερώνονται για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Κατά την εξέταση της στάσης με τις υπόλοιπες μεταβλητές, η εφαρμογή του ελέγχου δεν κατέστη δυνατή λόγω μη εκπλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων εφαρμογής του ελέγχου. Συνεπώς, η στάση των εργαζομένων έναντι της τεχνολογίας είναι ανεξάρτητη από το φύλο άνδρες και γυναίκες έχουν την ίδια θέση απέναντι της από το επίπεδο σπουδών και από το εάν ενημερώνονται ή όχι για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Η θέση των εργαζομένων για το εάν συμβάλλει η τεχνολογία στην καλή λειτουργία του τμήματος συσχετίστηκε, εκτός από τους προαναφερόμενους παράγοντες, με τη γενική στάση για την τεχνολογία, τις ερωτήσεις για τη συχνότητα χρήσης του εξοπλισμού, καθώς και με το πιστεύω των εργαζομένων εάν η εισαγωγή κι η χρήση νέων τεχνολογιών επιφέρει ανακατατάξεις στην εργασία.

16 Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η συμβολή της τεχνολογίας στην καλή λειτουργία του τμήματος εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης αυτής στο τμήμα ρ=0,0006, από το πιστεύω περί των ανακατατάξεων που επιφέρει στην εργασία ρ=0,019 και όχι από το εάν ενημερώνονται για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας ρ=0,17, ούτε από το επίπεδο σπουδών ρ=0,27 αλλά ούτε και από την ειδικότητα. Κατά την εξέταση της σχέσης με τις υπόλοιπες μεταβλητές και πάλι η εφαρμογή του ελέγχου δεν κατέστη δυνατή λόγω μη εκπλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων Λογιστική παλινδρόμηση Κατά την εξέταση της στάσης των εργαζομένων απέναντι στην τεχνολογία δεν υπήρξε κανένας παράγοντας κατά τη διαμεταβλητή ανάλυση που να συσχετίζεται με τη θέση τους και, κατά συνέπεια, η λογιστική παλινδρόμηση δεν εφαρμόστηκε. Αντίθετα, κατά την εξέταση της στάσης των εργαζομένων για το εάν συμβάλλει η τεχνολογία στην καλή λειτουργία του τμήματος έδειξε ότι κανένας από τους παράγοντες της διαμεταβλητής ανάλυσης δεν εισήλθε στο υπόδειγμα. 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η εισαγωγή και χρήση της νέας τεχνολογίας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας έχει γίνει τον τελευταίο καιρό μια από τις πρώτες προτεραιότητες στο δημόσιο τομέα και αυτό διαπιστώνεται ήδη από τα δεδομένα αυτής της έρευνας-πι-

17 λότου όπου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της νέας τεχνολογίας εισήχθη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας Η εισαγωγή όμως αυτή φαίνεται ότι δεν υπακούει σε κάποια ιδιαίτερα κριτήρια προγραμματισμού, όπως διαπιστώνεται από την παρούσα προέρευνα, αν κρίνουμε από τα πιστεύω, τις στάσεις και τις γνώσεις, το βαθμό αποτελεσματικότητας και τις πιθανές ανακατατάξεις που δηλώνουν οι ερωτώμενοι ότι επέφερε η εισαγωγή της. Οι ίδιοι οι ερωτώμενοι, ενώ πιστεύουν στην πλειοψηφία τους ότι γνωρίζουν πολλά ή αρκετά για την τεχνολογία του τμήματος τους, ότι αυτή σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνεται στα πρότυπα των τελευταίων επιταγών, ότι πληροφορούνται και ενημερώνονται συχνά για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, δηλώνοντας ταυτόχρονα υψηλό βαθμό χρήσης και υψηλό ποσοστό εργαζομένων (περίπου 73%), εντούτοις δεν φαίνονται ή δεν υπάρχουν ή δεν γίνονται αντιληπτά τα αντίστοιχα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι λειτουργικές συνέπειες αυτής της εισαγωγής νέων τεχνολογιών. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι μόλις το 1,9% των ερωτηθέντων εντοπίζει τις ανακατατάξεις στο χώρο απασχόλησης, ενώ η πλειοψηφία αυτών ακόμη και σήμερα αναφέρει ως κύριο εμπόδιο για την εισαγωγή και χρήση της νέας τεχνολογίας το υψηλό κόστος αυτής, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι στην αποτελεσματικότητα που επιτεύχθηκε από την εισαγωγή της πιστεύει μόνο το 8,5%. Πιθανές ερμηνείες της παραπάνω κατάστασης μπορεί να είναι είτε η μη ικανοποιητική χρήση, παρ' όλο που δεν δηλώνεται κάτι ανάλογο ή η χρήση παλαιού και μη ανταπο-

18 κρινόμενου εξοπλισμού ή ακόμη, η χρησιμοποίηση ειδικευμένου προσωπικού. Η θέση ότι το σημαντικότερο εμπόδιο στην εισαγωγή και χρήση είναι το υψηλό κόστος μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στη γενική οικονομική πολιτική που αφορά το δημόσιο τομέα με περικοπές στις δημόσιες δαπάνες ή ακόμη σε λανθασμένα κριτήρια και διαδικασίες στην προμήθεια και εισαγωγή της νέας τεχνολογίας. Στην όλη κατάσταση συμβάλλει και το μεγάλο ποσοστό που δηλώνει ότι οι γνώσεις που απέκτησε το προσωπικό προέρχονται από τις εταιρείες πώλησης των μηχανημάτων (37%) και είναι σε όλους γνωστό το επίπεδο, η ποιότητα και η διάρκεια εκπαίδευσης για την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων. Την παραπάνω κατάσταση έρχεται να επιβεβαιώσει και το γεγονός του τι θεωρούν σύγχρονη τεχνολογία και τι συμπεριέλαβαν στον τεχνολογικό εξοπλισμό κάθε τμήματος, όπου παρατηρήθηκε να αναφέρουν, για παράδειγμα, το πιεσόμετρο, την αριθμομηχανή, το υπολογιστικό μηχάνημα μαζί με πραγματικά μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας όπως τους αξονικούς τομογράφους κ.λπ. Η θετική στάση που αναφέρει ένα υψηλό ποσοστό των εργαζομένων, 97,2%, με το γεγονός της μη σχέσης αυτής της στάσης με αναμενόμενους παράγοντες φαίνεται ότι αποτελεί θέση-θεσμό.

19 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σε ένα πρώτο επίπεδο τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν οδηγούν σε Βασικές υποθέσεις-διαπιστώσεις που απαιτούν επιβεβαίωση στην επόμενη φάση. (α) Η αναγνώριση της σημασίας της τεχνολογίας ή των νέων τεχνολογιών δεν συνδέεται με μια σαφή αντίληψη των προκλήσεων και των επιπτώσεων αυτών των τεχνολογιών. (β) Η προέρευνα αυτή έδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία έγινε κατά τη δεκαετία (γ) Η απουσία κριτηρίων και κανόνων στην εισαγωγή και διαχείριση των νέων τεχνολογιών τονίζει την αναγκαιότητα κατάρτισης ρυθμιστικού πλαισίου για την ορθολογική χρήση και την αποτελεσματική διαχείριση των νέων τεχνολογιών στο χώρο του νοσοκομείου - απαρχή ενός γενικότερου σχεδίου και προοπτικής στη διαχείριση των συνθηκών εισαγωγής και των επιπτώσεων τους. (δ) Η χρήση των ερωτηματολογίων χωρίς την ύπαρξη ειδικού σχεδίου επιλογής των νοσοκομείων αν και αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση της κατάστασης που επικρατεί στα νοσοκομεία σε σχέση με την τεχνολογία δεν επιτρέπει γενικεύσεις των αποτελεσμάτων. (ε) Η εμπειρία αυτής της έρευνας-πιλότου έδειξε ότι η μέθοδος των ερωτηματολογίων είχε ανταπόκριση τόσο από την άποψη συμπλήρωσης του αριθμού των ερωτημάτων όσο και από αυτή της συμμετοχής των ερωτηθέντων. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο των ερωτημάτων.

20 (στ) Προκειμένου όμως να προσδιοριστούν πολλαπλές μεταβλητές που υπεισέρχονται στη σχέση των νέων τεχνολογιών και του «χώρου» του νοσοκομείου, η διεξαγωγή μιας έρευνας μεγάλης κλίμακας, στηριγμένη σε μια περισσότερο επεξεργασμένη δειγματοληψία, παραμένει αναγκαία.

21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αγραφιώτης Δ., (1988), «Κύκλος 6. Οργανώσεις», στο βιβλίο Υγεία και αρρώστια. Κοινωνικο-πολιτιστικές διαστάσεις, Λίτσας, Αθήνα. 2. Αγραφιώτης Δ., Βαγιανού-Αγγελάκη Δ., Λινάρδος-Ρυλμόν Π., Μουνδρέα-Αγραφιώτη Α. (1991), Εκτίμηση/στάθμιση των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών στην ελληνική κοινωνία, Ε.Ο.Κ.-Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, MONITOR/FAST/ASSESS/DG XII-CEC, Αθήνα. 3. Αγραφιώτης Δ., (1990), Η σύγχρονη τεχνολογία και η κοινωνική της πρόσληψη, Ερευνητική Μονογραφία, No 3, Τομέας Κοινωνιολογίας, ΕΣΔΥ, Αθήνα. 4. Αγραφιώτης Δ., (1993), Πρόσληψη των οικονομικο-κοινωνικών επιπτώσεων από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, Ερευνητική Μονογραφία, No 7, Τομέας Κοινωνιολογίας, ΕΣΔΥ, Αθήνα. 5. Αγραφιώτης Δ., (1993), Η Τεχνολογική στάθμιση (Technology Assessment): μια συνολική θεώρηση, Βιοϊατρική τεχνολογία, τεύχος 3/1994: Αγραφιώτης Δ., (1994), «Κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις από την εισαγωγή της νέας βιοϊατρικής τεχνολογίας» (σελ ), (En. I. Κυριόπουλος et al., Διαχείριση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα), ΚΚΕΥ, Αθήνα. 7. Adam P., Herzlich Cl., (1994), Sociologie de la maladie et de la Médecine, Edition Nathan. 8. Έκθεση Ομάδας Εργασίας για το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (1992), Η υγεία του ελληνικού πληθυσμού, Αθήνα. 9. Κούμπη Κ., Πουρνάρα Π., (1991), Τεχνολογία και νοσοκομείο, Εργασία στον Τομέα Κοινωνιολογίας, ΕΣΔΥ, Αθήνα. 10.Πλουμπίδης Δ., (1995), Ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, Εξάντας.

22 11. Report by the Steering Committee on Future Health Scenarios, (1987), Anticipating and Assessing Health Care Technology, Vol. 1, General Considerations and Policy Conclusions, E.C. 12. Smith H, (1990), Ένα διπλό σύστημα εξουσίας: το δίλημμα του νοσοκομείου, Μετάφραση Τομέας Κοινωνιολογίας, ΕΣΔΥ. 13. Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας, (1994), Μελέτη για το σχεδιασμό και την οργάνωση υπηρεσιών υγείας, Αθήνα.

Άννα Μάινα Κοινωνιολόγος Υγείας Επιστ.Συνεργάτης Τοµέας Κοινωνιολογίας,ΕΣ Υ.

Άννα Μάινα Κοινωνιολόγος Υγείας Επιστ.Συνεργάτης Τοµέας Κοινωνιολογίας,ΕΣ Υ. Σχέσεις των επαγγελµατιών υγείας στο περιβάλλον του νοσοκοµείου. Κοινωνιολογική Προσέγγιση Άννα Μάινα Κοινωνιολόγος Υγείας Επιστ.Συνεργάτης Τοµέας Κοινωνιολογίας,ΕΣ Υ. Oι σύγχρονες κοινωνίες διαπνέονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα Δεκέμβριος 2013 Ο θεσμός των Δ.Σ. στην ελληνική κοινωνία Έρευνα από Πανηγυράκη & Βεντούρα (1999): το 47% έχει Τμήμα Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» εκατημόρια Εισοδήματος, συντελεστής ανισότητας Gini, και δείκτης S80/20 Δεκατημόρια Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας 1992 Πολιτιστικά πρότυπα σεξουαλικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα Συνεργαζόμενοι φορείς : Universal Encyclopedia of Sexuality Έναρξη : 1992 - Λήξη : 1993 Στόχος του έργου ήταν ο προσδιορισμός των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

.... ) :..././

.... ) :..././ Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Αγαπητέ κύριε, αγαπητή κυρία, Θα σας παρακαλούσαµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ TAKE CARE BOOKLET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυντών Υγείας... 5 Δραστηριότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

I. Εισαγωγή. II. Μεθοδολογία

I. Εισαγωγή. II. Μεθοδολογία I. Εισαγωγή Στο κείµενο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της πρωτογενούς έρευνας, στο πλαίσιο του έργου «Πρόκληση» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL», σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 1.386 ατόµων µε αναπηρία.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ)

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. του αντικειμένου προσεγγίσεων...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. του αντικειμένου προσεγγίσεων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή..................................................... 17 1.1 Νόηση και γνώση και η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα