Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα*"

Transcript

1 Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Σκοπός αυτής της προέρευνας είναι η αποτύπωση τον επιπέδου του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και, κυρίως, η κοινωνική πρόσληψη της τεχνολογίας από τις εμπλεκόμενες ομάδες στο χώρο του νοσοκομείου. Πιο αναλυτικά, είναι η διερεύνηση των στάσεων, γνώσεων, αντιλήψεων και προσλήψεων των ομάδων αυτών από την εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας στο χώρο του νοσοκομείου. Υλικό - Μέθοδος: Το δείγμα μας αποτέλεσαν εργαζόμενοι νοσοκομείων της Αθήνας (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό) στους οποίους δόθηκε ερωτηματολόγιο γενικών και ειδικών ερωτήσεων. Αυτό περιλάμβανε ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα, ερωτήσεις που αναφέρονταν στα εργασιακά τους στοιχεία (ειδικότητα, θέση, χρόνια υπηρεσίας) και άλλες που αφορούσαν την κοινωνική πρόσληψη της τεχνολογίας από τους εργαζόμενους στο χώρο του νοσοκομείου. Σε * Η προέρευνα έγινε με τη συνεργασία των Α. Μάινα (Τομε'ας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και Ε. Κιενά (Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας). Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Το Σύγχρονο Νοσοκομείο, 2 (3), 1996.

2 πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος και σε δεύτερη φάση η πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση για τον προσδιορισμό της πιθανής εξάρτησης: (α) της στάσης των εργαζομένων στην εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας σε σχέση με τα ειδικά τους χαρακτηριστικά και, (β) των πιστεύω τους σε σχέση με το εάν η εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας συμβάλλουν ή όχι στην καλή λειτουργία του νοσοκομείου-τμήματος λαμβάνοντας υπόψη πάλι τα ειδικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Αποτελέσματα: από τη διαμεταβλητή ανάλυση προέκυψε ότι η θετική στάση των εργαζομένων για την τεχνολογία ποσοστό 97,2% δεν συσχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων (φύλο, ηλικία, γνώσεις, βαθμός ενημέρωσης κ.ά.). Τα πιστεύω όμως των εργαζομένων για το εάν η τεχνολογία συμβάλλει στην καλή λειτουργία του νοσοκομείου-τμήματος, βρέθηκε να συσχετίζονται με τη συχνότητα χρήσης αυτής (ρ= 00006), με τις ανακατατάξεις που επιφέρει στο χώρο εργασίας (ρ=0019) και με το εάν ή όχι ενημερώνονται για τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας (ρ=0018). Κατά την πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν βρέθηκε να διαμορφώνει τα πιστεύω των εργαζομένων για τη συμβολή της τεχνολογίας στην καλή λειτουργία του τμήματος. Συμπεράσματα: Η εισαγωγή του μεγαλύτερου μέρους της τεχνολογίας έγινε στις δεκαετίες και κρίνοντας από τις στάσεις, τα πιστεύω, τις γνώσεις, το βαθμό αποτελεσματικότητας και τις ανακατατάξεις που δηλώνουν οι εργαζόμενοι από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών φάνηκε: (α) να έγινε απρογραμμάτιστα και (β) με πλήθος ελλείψεων.

3 Η θετική στάση των ερωτώμενων και η μη συσχέτιση της με αναμενόμενους παράγοντες φαίνεται να αποτελεί θεμελιακή θέση. Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να θεωρηθεί μια πρώτη προσέγγιση του θέματος και να αποτελέσει τη βάση μελλοντικής αναλυτικής μελέτης και έρευνας σχετικά με το ίδιο αντικείμενο. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νοσοκομείο, σιη μορφή που το αναγνωρίζουμε σήμερα, έχει τις ρίζες του στο Μεσαίωνα, τότε ακόμη που η φροντίδα («ιατρική» και μη) αποτελούσε Βοηθητικό κλάδο της εκκλησιαστικής αγαθοεργίας. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε και μετά το Μεσαίωνα. Τα νοσοκομειακά ιδρύματα/άσυλα προορίζονταν για τη σίτιση και τη στοιχειώδη ανακούφιση φτωχών, αναπήρων, τρελών, γερόντων κ.ά. Με την εγκαθίδρυση των αστικών κρατών, η επιρροή της εκκλησίας στα νοσοκομεία εξασθενεί. Το κράτος γίνεται ο φορέας ευθύνης της ιατρικής φροντίδας. Το χριστιανικό ήθος της «προσφοράς στον πλησίον» μετατρέπεται στο νέο ήθος της «προσφοράς υπηρεσίας» και της «πρόνοιας» (welfare) (Adam et Herzlich, 1994). To σύγχρονο νοσοκομείο οφείλει την ξεχωριστή ανάπτυξη του σε σχέση με τις προηγούμενες θεσμικές του μορφές, σε μια σειρά σημαντικών αλλαγών που συντελέστηκαν στη διάρκεια των δύο προηγούμενων αιώνων και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αποτελούν ισχυρούς «βηματοδότες» στο χώρο της περίθαλψης.

4 Μεταξύ των αλλαγών διακρίνονται η ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης και των επιστημών Δημόσιας Υγείας, με την κρίσιμη συμβολή της Επιδημιολογίας που καταδεικνύει τις αιτίες της υγείας και της αρρώστιας, η πρόοδος της υγιεινής και της πρόληψης, η αλλαγή των κοινωνικών συμπεριφορών απέναντι στην αρρώστια, η διεύρυνση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Οι κύριοι αυτοί παράγοντες συνέτειναν και καθιέρωσαν το νοσοκομείο ως θεσμό με σημαντική θέση μέσα στην κοινωνία από ιατρική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Το νοσοκομείο σήμερα είναι η Βασική λειτουργική και οργανωτική μονάδα των συστημάτων παροχής φροντίδων υγείας. Είναι μια Οργάνωση (Organisation) που βρίσκεται σε άμεση αλληλόδραση με το περιβάλλον του: διαμορφώνεται από τις κοινωνικές δυνάμεις και συνεισφέρει στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, γεγονός που επιτρέπει να λεχθεί ότι είναι μια «κοινωνία σε μικρογραφία». Το νοσοκομείο είναι ένας τόπος παραγωγής υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας. Είναι ένας δείκτης κοινωνικών και πολιτιστικών διεργασιών μέσα σε μια κοινωνία, ένας κόμβος στον οποίο συμβάλλουν πολλές άλλες δραστηριότητες, καθώς το ίδιο μπορεί να προκαλέσει διεργασίες και ανακατατάξεις σε διάφορους τόπους της συλλογικής ζωής (Αγραφιώτης, 1990). Το νοσοκομείο διαπλέκεται, δηλαδή, με όλες τις άλλες κοινωνικές δραστηριότητες για παράδειγμα, συνδέεται με την εκπαίδευση, τους νόμους, το συνδικαλισμό, το οικονομικό σύστημα κ.λπ. Με το πέρασμα του χρόνου και λόγω των διαπλοκών και διασυνδέσεων, το νοσοκομείο γίνεται ολοένα και περισσό-

5 τερο πολύπλοκη και συνθέτη Οργάνωση (για τη χρήση του όρου Οργάνωση βλ.: Κύκλος 6. Οργανώσεις, Αγραφιώτης, 1990, καθώς και το κείμενο 7 του πρώτου μέρους αυτού του Βιβλίου). Η δυναμική της εξέλιξης του υπαγορεύτηκε, υπαγορεύεται και θα υπαγορεύεται από τις δομικές αλλαγές της κοινωνίας και θα είναι πιο έντονη τα επόμενα χρόνια. Οι διάφορες ομάδες που δρουν μέσα στο νοσοκομείο και αυτές μπορεί να είναι και οι επαγγελματικές ομάδες (γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί κ.ά.) αλλά και οι ομάδες πίεσης (μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ενώσεις γιατρών ή αρρώστων κ.ά.) ενεργούν σε συνάρτηση με τη θέση τους μέσα στην παραγωγή υπηρεσιών υγείας και σε σχέση με στόχους και αξίες καθεμιάς από αυτές και έτσι έρχονται μεταξύ τους σε αντίθεση ή συνεργασία ή και σύγκρουση. Ουσιαστικά το νοσοκομείο μπορεί να θεωρηθεί θεσμός που ενεργοποιείται από πολλαπλούς και αντιφατικούς σκοπούς. Χαρακτηρίζεται από μια δυαδικότητα εξουσίας η οποία εμφανίζεται από τη μια στους γραφειοκρατικούς κανόνες μιας ιεραρχικής εξουσίας (κατά το σχήμα του Max Weber) φορέας της κρατικής βούλησης στον τομέα της υγείας και από την άλλη στην «αυθεντία» του ιατρικού σώματος. (Αυτή η «αυθεντία» βέβαια θα μοιράζεται όλο και πιο πολύ στο μέλλον με άλλες ειδικότητες και σίγουρα θα πάρει μια άλλη μορφή από τη σημερινή.) Αυτή η δυαδικότητα είναι αίτιο και αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας της νοσοκομειακής οργάνωσης πολυπλοκότητα που φαίνεται σε όλες τις συλλογικές δομές όπου η επαγγελματική αρμοδιότητα εξασκείται μέσα σε ένα «εκτελεστικό» διοικητικό πλαίσιο και στην ουσία, συνδέεται με τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών αρ-

6 χών-τύπων εξουσίας στο εσωτερικό του ίδιου θεσμού (Smith, 1990). Στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών και πολιτιστικών ανακατατάξεων αναδύονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο νέες μορφές αρρώστιας και διαμορφώνονται νέες αντιλήψεις για την υγεία. Το γεγονός αυτό απαιτεί τη χάραξη μιας πολιτικής υγείας η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε συστηματικές έρευνες, μελέτες και καλά θεμελιωμένη τεκμηρίωση. Στη νέα αυτή πολιτική υγείας, η τεχνο-επιστήμη (technoscience) παίζει πια κύριο ρόλο τόσο στη συνολική σύλληψη του συστήματος υγείας όσο και στην πραγμάτωση των λειτουργιών του στις σύγχρονες κοινωνίες. Το νοσοκομείο, ως κεντρικό στοιχείο του συστήματος υγείας και ως καίριο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής για την υγεία, αποτελεί σήμερα έναν από τους σπουδαιότερους χώρους, όπου εφαρμόζονται τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας (Αγραφιώτης, 1994). Η εισαγωγή, διάδοση και χρήση τους έχει σημαντικές επιπτώσεις στις οργανωτικές και λειτουργικές δομές καθώς και στις σχέσεις εξουσίας, στις μορφές αυτονομίας των θεσμών και των κοινωνικο-επαγγελματικών ομάδων. Στο χώρο των υπηρεσιών υγείας οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες (π.χ. εξελιγμένες μέθοδοι εφαρμογών τόσο σε διαγνωστικό όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο, πληροφορική υποστήριξη σε χρηματοδοτικές και διοικητικές διαδικασίες). Αναδύονται λοιπόν νέες σχέσεις εργασίας και νέα ζητήματα συνεργασίας ή και συγκρούσεων. Τίθενται τα ερωτήματα: πώς οι κοινωνικές ομάδες και οι κοινωνικοί φορείς θα μπορέσουν να συμβάλουν

7 στον κοινωνικό έλεγχο των νέων τεχνολογιών; πώς θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις ιδιοτυπίες της ζήτησης υπηρεσιών από άτομα και ομάδες; (Αγραφιώτης, 1994). Είναι προφανές ότι η διαπλοκή γίνεται σε πολλά επίπεδα και ένα πλήθος ζητημάτων και προβλημάτων αναδύονται με μεγάλη ένταση. Αυτή η προκαταρκτική έρευνα-πιλότος αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια που γίνεται από τον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση των κοινωνικο-πολιτιστικών διαστάσεων της τεχνολογίας και την κοινωνική της πρόσληψη από τις εμπλεκόμενες ομάδες στο χώρο αυτό. Σε αυτή την προέρευνα γίνεται προσπάθεια μιας αποτύπωσης του επιπέδου της τεχνολογίας των νοσοκομείων και δίνεται έμφαση, κυρίως, στην καταγραφή των γνώσεων, αντιλήψεων, προσλήψεων, φορτίσεων (διανοητικών και ψυχολογικών) των επαγγελματιών υγείας από την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών. Ακόμη, η ίδια προέρευνα στοχεύει στον προσδιορισμό των συνεπειών και των κοινωνικο-πολιτιστικών επιπτώσεων από την εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας στο χώρο του νοσοκομείου, καθώς και στη διερεύνηση των μηχανισμών στη λήψη αποφάσεων που καθορίζουν την εισαγωγή των τεχνολογικών καινοτομιών στο νοσοκομείο. Ωστόσο, η προέρευνα δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, καθώς τα τελευταία απαιτούν μακροχρόνια ερευνητική προσπάθεια. Η έρευνα-πιλότος περιορίζεται να διατυπώσει ένα σύνολο ερωτημάτων για τα προηγούμενα ζητήματα, να ελέγξει αυτή την προβληματική με μια εργασία πεδίου, να δοκιμάσει τη μέθοδο των ερωτηματολογίων, να

8 ελέγξει την καταλληλότητα της μεθόδου, να δώσει πρώτα στοιχεία απάντησης στα ερωτήματα και, κυρίως, να ετοιμάσει μια έρευνα μεγάλης κλίμακας που, στηριγμένη σε μια πιο αυστηρή δειγματοληψία, θα επιτρέψει την εξασφάλιση μεγαλύτερης αξιοπιστίας και γενίκευσης των αποτελεσμάτων στο μεθοδολογικό επίπεδο. 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Όπως ήδη αναφέρθηκε, η προέρευνα στηρίχτηκε σε ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από στελέχη των νοσοκομείων. Τα 106 ερωτηματολόγια τα οποία συλλέχθηκαν από τους σπουδαστές του τμήματος ΔΔΝ (Διοικητικών Διευθυντών Νοσοκομείων) της ΕΣΔΥ (Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας) κατά το ακαδημαϊκό έτος και τα συμπλήρωσαν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία όπου υπηρετούσαν, αφορούσε την τεχνολογία στα νοσοκομεία τους. Σημειώνεται εδώ ότι δεν καταρτίστηκε ειδικό σχέδιο επιλογής των νοσοκομείων και, στη συνέχεια, του προσωπικού που επιλέχτηκε για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, γεγονός που δεν επιτρέπει γενικεύσεις των αποτελεσμάτων. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στους εργαζόμενους των νοσοκομείων και στα τρία επίπεδα λειτουργίας του: ιατρικό, διοικητικό, νοσηλευτικό και αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα ανήκουν ερωτήσεις που αναφέρονται στα γενικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων όπως φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης. Η δεύτερη ενότητα ερωτήσεων αναφερόταν στα εργασιακά στοιχεία

9 τους, όπως ειδικότητα, θέση στο νοσοκομείο και χρόνια υπηρεσίας, ενώ η τρίτη ενότητα ακολουθεί τους επόμενους άξονες: (α) Γνώσεις για τη φύση των νέων τεχνολογιών και τις επιπτώσεις από αυτές. Βαθμός εξοικείωσης, τρόποι τεχνολογικής διαχείρισης. (6) Αντιλήψεις, προσλήψεις, στάσεις από την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών. Επενδύσεις-φορτίσεις, οικονομικές, ψυχολογικές και θεσμικές από τις νέες τεχνολογίες στο χώρο του νοσοκομείου. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας έρευνας, δηλαδή πρώτα την εξακρίβωση πιθανών σχέσεων μεταξύ των γενικών δημογραφικών, επαγγελματικών χαρακτηριστικών και των απαντήσεων από την τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στην τεχνολογία στο νοσοκομείο και, στη συνέχεια, με την εισαγωγή απαντήσεων αναφορικά με τη στάση και τα πιστεύω έναντι της τεχνολογίας σε υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτήσεις της τρίτης ενότητας: Η πρώτη αφορούσε τη θέση των εργαζομένων έναντι της τεχνολογίας, ενώ η δεύτερη το πιστεύω για το εάν η τεχνολογία συμβάλλει στην καλή λειτουργία του τμήματος όπου εργάζονται. Οι δύο αυτές ερωτήσεις αποτέλεσαν και τις εξαρτημένες μεταβλητές τού υπό χρησιμοποίηση υποδείγματος της λογιστικής παλινδρόμησης. Έτσι, ως μέθοδος ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε αρχικά ο χ-τετράγωνο έλεγχος για τη συλλογή εκείνων των ερωτήσεων που φανέρωναν σχέση με τις ανωτέρω δυο εξαρτημένες μεταβλητές (διαμεταβλητή ανάλυση). Στη συνέχεια,

10 μετά τη συλλογή των παραγόντων εκείνων που παρουσίασαν σχέση με τις εξαρτημένες μεταβλητές, χρησιμοποιήθηκε υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης (forward multiple logistic regression) όπου με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας (likelihood method) εκτιμήθηκαν οι συντελεστές του υποδείγματος. Στο υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν εκείνοι οι παράγοντες που κατά τη διαμεταβλητή ανάλυση παρουσίασαν σχέση στατιστικώς σημαντική με τις εξαρτημένες μεταβλητές με σκοπό τον καθορισμό του υποδείγματος και την εκτίμηση αυτού κατά την ταυτόχρονη παρουσία των συσχετιζόμενων παραγόντων, πολυπαραγοντική ανάλυση. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πρώτη στατιστική περιγραφή και αποτύπωση 3.1.Ο πληθυσμός Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία από μελέτη του Υπουργείου Πρόνοιας, το έτος 1992 υπήρχαν συνολικά ιατροί, εκ των οποίων οι άνδρες, δηλαδή ποσοστό 71%, και γυναίκες, δηλαδή ποσοστό 29%. Από το ιατρικό αυτό προσωπικό, ποσοστό 52,63% βρίσκεται στην Αθήνα. Ακόμη, το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί περίπου το 30% του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας. Όσον αφορά δε τις άλλες κατηγορίες προσωπικού, σύμ-

11 φωνα πάντα με τα στοιχεία αυτά, το διοικητικό προσωπικό αποτελείτο 5,8% και το υπόλοιπο προσωπικό (τεχνικοί, καθαριστές κ.λπ.) το 15,6% του συνόλου των απασχολουμένων στις υπηρεσίες υγείας. Πάνω από το 80% απασχολείται στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ αναλογικά με τη γεωγραφική κατανομή, το 60% του διοικητικού και άλλου προσωπικού απασχολείται στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη). (Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας, 1994). Στην προέρευνα μας, στο σύνολο των εργαζομένων το 45,1% ήταν άνδρες και το υπόλοιπο γυναίκες. Η πλειοψηφία αυτών ήταν ηλικίας ετών σε ποσοστό 42,5% ενώ δεύτερη κατά σειρά ομάδα ηλικίας ακολουθούσε αυτή των ετών. Το επίπεδο σπουδών των ερωτηθέντων ήταν: με απολυτήριο λυκείου το 11,3%, με πτυχίο ΑΕΙ το 50%, με πτυχίο ΤΕΙ το 31,1%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 7,5% ήταν απόφοιτοι ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών σχολών. Το 47,1% επί του αριθμού των ερωτώμενων με πτυχίο ΤΕΙ προερχόταν από διάφορα άλλα τμήματα. Από.τους πτυχιούχους των ΑΕΙ οι 32 ήταν γιατροί επί συνόλου 54, δηλαδή ποσοστό 59,3% και δεύτεροι κατά σειρά ήταν οι προερχόμενοι από οικονομικές σχολές (8 συνολικά άτομα), δηλαδή ποσοστό 14,8%. Διάφορα άλλα μικρότερα ποσοστά προέρχονταν από την οδοντιατρική, τις πολιτικές επιστήμες, το πολυτεχνείο, καθώς και από διάφορες άλλες σχολές. Από τους 106 συνολικά ερωτώμενους, μόνο 28 είχαν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, ποσοστό 26,4%, οι 13 είχαν διδακτορικό, οι 2 «Master's degree» και οι άλλοι 13 κάποια άλλη ειδίκευση. Ως προς τη χώρα όπου έλαβαν το μεταπτυχιακό τίτλο

12 απάντησαν μόνο 17 σε σύνολο 28 ατόμων και από αυτούς οι 13 είχαν μεταπτυχιακό τίτλο από την Ελλάδα, 2 από την Αγγλία, 1 από την Ελβετία και 1 από τις ΗΠΑ. Η διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ήταν ως επί το πλείστον ετήσια σε ποσοστό 60% και αφορούσε διάφορες ειδικότητες που δίνονται εντός της χώρας. Στο σύνολο των ερωτηθέντων, όσον αφορά την ειδικότητα τους στο νοσοκομείο, η κατανομή ήταν περίπου ίδια, δηλαδή το 19,2% ήταν διοικητικοί, το 30,2% γιατροί και το 31,1% νοσηλευτές/τριες, ενώ οι μαίες και οι παρασκευάστριες αποτελούσαν μια μικρή μειοψηφία ανερχόμενη στο 2,8%. Από τους διοικητικούς, το 17,6% ήταν διευθυντές ή υποδιευθυντές, το 32,4% τμηματάρχες και το υπόλοιπο 59% απλοί υπάλληλοι. Από τους γιατρούς η πλειοψηφία αυτών ήταν επιμελητές Α, ποσοστό 44,1%, το 17,6% επιμελητές Β, ενώ το ποσοστό των διευθυντών ήταν 26,5%. Μια ομάδα ήταν οι ειδικευόμενοι οι οποίοι αποτελούσαν το 12% περίπου. Από τους νοσηλευτές/τριες το 50% ήταν προϊστάμενοι/νες, το 40,3% απλές νοσοκόμες και το 10,7% διευθύνουσες ή υποδιευθύνουσες. Ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας, το 50% είχε χρόνια, το 35,6% 6-10 χρόνια, ενώ έως 5 χρόνια και άνω από 21 αποτελούσαν το 3% και 12,5%, αντίστοιχα Γνώσεις και στάσεις του πληθυσμού Η θέση απέναντι στην τεχνολογία κρίνεται θετική για το 97,2% των ερωτηθέντων, ενώ το 84% περίπου πιστεύει ότι

13 γνωρίζει αρκετά ή πολλά γι' αυτή και το υπόλοιπο λίγα, πολύ λίγα ή καθόλου. Ο χρόνος απόκτησης της τεχνολογίας στα διάφορα τμήματα το ήταν σε ποσοστό 45,9% και σε 36,8% μετά το 1990, ενώ πριν από το 1980 το ποσοστό τεχνολογικού εξοπλισμού άγγιζε το 15%. Οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι το τμήμα τους ανταποκρίνεται από πλευράς τεχνολογίας στα τελευταία πρότυπα σε ποσοστό 41,5% κατά πολύ, 42,5% κατά λίγο, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 15,1% που πιστεύει ότι καθόλου δεν ανταποκρίνεται. Το ποσοστό των ατόμων που χειρίζονται τον τεχνολογικό εξοπλισμό όλων των τμημάτων όλων των νοσοκομείων ανήλθε στο 72,8% στο σύνολο των εργαζομένων στα αντίστοιχα τμήματα-νοσοκομεία. Οι γνώσεις αυτών που χειρίζονται τον τεχνολογικό εξοπλισμό προέρχονται κατά κύριο λόγο από βασικές σπουδές σε ποσοστό 45,3% και κατά δεύτερο από τις εταιρείες πώλησης των μηχανημάτων σε ποσοστό 36,8%, ενώ άλλες πηγές γνώσεων παρατηρήθηκαν σε μικρότερες συχνότητες. Το 73,6% πιστεύει ότι κύριο εμπόδιο για την απόκτηση του εξοπλισμού αποτελείτο υψηλό κόστος και το 20% περίπου αναφέρει την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Ως προς τα ποσοστά ασφάλειας από την εισαγωγή της τεχνολογίας, το 84,8% πιστεύει ότι είναι πολύ μεγάλο ή μεγάλο και μόνο το 4,7% θεωρεί μικρό ή πολύ μικρό το βαθμό ασφάλειας. Σχεδόν στον ίδιο βαθμό (πολύ μεγάλο) θεωρούν το ποσοστό ασφάλειας οι ερωτώμενοι και για το χρήστη, το δέκτη, το περιβάλλον, ενώ αυτοί που απάντησαν «μεγάλο» στο

14 ποσοστό ασφάλειας δείχνουν προτίμηση περισσότερο στο χρήστη, μετέπειτα στο δέκτη και κατά τρίτο λόγο στο περιβάλλον. Η συχνότητα χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισμού είναι μεγάλη δηλώνει το 78,3%, μέτρια το 12,3%, μικρή το 3%, ενώ υπάρχει ένα 4% που δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιείται καθόλου. Το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ενημερώνεται για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, πηγή δε ενημέρωσης αποτελούν ο τύπος και τα συνέδρια σε ποσοστό 29,2% και 28,3% αντίστοιχα, το ραδιόφωνο και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σε ποσοστό 11,3%. Το 81,1% πιστεύει ότι η τεχνολογία έχει επιφέρει ανακατατάξεις στην εργασία, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην ιεραρχική δομή σε ποσοστό 36,8%, στις σχέσεις με τους συνεργάτες σε ποσοστό 19,8%, ενώ μικρό ποσοστό, 3,8%, εντοπίζει τις ανακατατάξεις στις σχέσεις με τους ασθενείς και τις ώρες απασχόλησης. Το 79,2% θεωρεί ότι η εισαγωγή και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας προσλαμβάνεται θετικά από τους ασθενείς ενώ το 20% δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν ή αρνήθηκαν να απαντήσουν. Οι ερωτηθέντες εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα από την εισαγωγή της τεχνολογίας συγχρόνως στους ασθενείς σε ποσοστό 16% και στους εργαζόμενους σε ποσοστό μόνο 8,5%. Τέλος, το 84% των ερωτώμενων πιστεύει ότι η εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει σημαντικά στην καλή λειτουργικότητα του τμήματος.

15 χ-τετράγωνο έλεγχος Η στάση των εργαζομένων απέναντι στην τεχνολογία (θετική σε ποσοστό 97,2%) συσχετίστηκε με το φύλο, το επίπεδο σπουδών, την ειδικότητα, τις γνώσεις για την τεχνολογία του τμήματος, την προέλευση των γνώσεων, το ποσοστό ασφάλειας από την εισαγωγή και χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού και τέλος με το εάν ή όχι ενημερώνονται για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Έτσι, η στάση των εργαζομένων δεν φαίνεται να εξαρτάται από το φύλο ρ=0,60, από το επίπεδο σπουδών ρ=0,51 και από το εάν ενημερώνονται για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Κατά την εξέταση της στάσης με τις υπόλοιπες μεταβλητές, η εφαρμογή του ελέγχου δεν κατέστη δυνατή λόγω μη εκπλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων εφαρμογής του ελέγχου. Συνεπώς, η στάση των εργαζομένων έναντι της τεχνολογίας είναι ανεξάρτητη από το φύλο άνδρες και γυναίκες έχουν την ίδια θέση απέναντι της από το επίπεδο σπουδών και από το εάν ενημερώνονται ή όχι για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Η θέση των εργαζομένων για το εάν συμβάλλει η τεχνολογία στην καλή λειτουργία του τμήματος συσχετίστηκε, εκτός από τους προαναφερόμενους παράγοντες, με τη γενική στάση για την τεχνολογία, τις ερωτήσεις για τη συχνότητα χρήσης του εξοπλισμού, καθώς και με το πιστεύω των εργαζομένων εάν η εισαγωγή κι η χρήση νέων τεχνολογιών επιφέρει ανακατατάξεις στην εργασία.

16 Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η συμβολή της τεχνολογίας στην καλή λειτουργία του τμήματος εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης αυτής στο τμήμα ρ=0,0006, από το πιστεύω περί των ανακατατάξεων που επιφέρει στην εργασία ρ=0,019 και όχι από το εάν ενημερώνονται για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας ρ=0,17, ούτε από το επίπεδο σπουδών ρ=0,27 αλλά ούτε και από την ειδικότητα. Κατά την εξέταση της σχέσης με τις υπόλοιπες μεταβλητές και πάλι η εφαρμογή του ελέγχου δεν κατέστη δυνατή λόγω μη εκπλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων Λογιστική παλινδρόμηση Κατά την εξέταση της στάσης των εργαζομένων απέναντι στην τεχνολογία δεν υπήρξε κανένας παράγοντας κατά τη διαμεταβλητή ανάλυση που να συσχετίζεται με τη θέση τους και, κατά συνέπεια, η λογιστική παλινδρόμηση δεν εφαρμόστηκε. Αντίθετα, κατά την εξέταση της στάσης των εργαζομένων για το εάν συμβάλλει η τεχνολογία στην καλή λειτουργία του τμήματος έδειξε ότι κανένας από τους παράγοντες της διαμεταβλητής ανάλυσης δεν εισήλθε στο υπόδειγμα. 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η εισαγωγή και χρήση της νέας τεχνολογίας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας έχει γίνει τον τελευταίο καιρό μια από τις πρώτες προτεραιότητες στο δημόσιο τομέα και αυτό διαπιστώνεται ήδη από τα δεδομένα αυτής της έρευνας-πι-

17 λότου όπου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της νέας τεχνολογίας εισήχθη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας Η εισαγωγή όμως αυτή φαίνεται ότι δεν υπακούει σε κάποια ιδιαίτερα κριτήρια προγραμματισμού, όπως διαπιστώνεται από την παρούσα προέρευνα, αν κρίνουμε από τα πιστεύω, τις στάσεις και τις γνώσεις, το βαθμό αποτελεσματικότητας και τις πιθανές ανακατατάξεις που δηλώνουν οι ερωτώμενοι ότι επέφερε η εισαγωγή της. Οι ίδιοι οι ερωτώμενοι, ενώ πιστεύουν στην πλειοψηφία τους ότι γνωρίζουν πολλά ή αρκετά για την τεχνολογία του τμήματος τους, ότι αυτή σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνεται στα πρότυπα των τελευταίων επιταγών, ότι πληροφορούνται και ενημερώνονται συχνά για τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, δηλώνοντας ταυτόχρονα υψηλό βαθμό χρήσης και υψηλό ποσοστό εργαζομένων (περίπου 73%), εντούτοις δεν φαίνονται ή δεν υπάρχουν ή δεν γίνονται αντιληπτά τα αντίστοιχα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι λειτουργικές συνέπειες αυτής της εισαγωγής νέων τεχνολογιών. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι μόλις το 1,9% των ερωτηθέντων εντοπίζει τις ανακατατάξεις στο χώρο απασχόλησης, ενώ η πλειοψηφία αυτών ακόμη και σήμερα αναφέρει ως κύριο εμπόδιο για την εισαγωγή και χρήση της νέας τεχνολογίας το υψηλό κόστος αυτής, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι στην αποτελεσματικότητα που επιτεύχθηκε από την εισαγωγή της πιστεύει μόνο το 8,5%. Πιθανές ερμηνείες της παραπάνω κατάστασης μπορεί να είναι είτε η μη ικανοποιητική χρήση, παρ' όλο που δεν δηλώνεται κάτι ανάλογο ή η χρήση παλαιού και μη ανταπο-

18 κρινόμενου εξοπλισμού ή ακόμη, η χρησιμοποίηση ειδικευμένου προσωπικού. Η θέση ότι το σημαντικότερο εμπόδιο στην εισαγωγή και χρήση είναι το υψηλό κόστος μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στη γενική οικονομική πολιτική που αφορά το δημόσιο τομέα με περικοπές στις δημόσιες δαπάνες ή ακόμη σε λανθασμένα κριτήρια και διαδικασίες στην προμήθεια και εισαγωγή της νέας τεχνολογίας. Στην όλη κατάσταση συμβάλλει και το μεγάλο ποσοστό που δηλώνει ότι οι γνώσεις που απέκτησε το προσωπικό προέρχονται από τις εταιρείες πώλησης των μηχανημάτων (37%) και είναι σε όλους γνωστό το επίπεδο, η ποιότητα και η διάρκεια εκπαίδευσης για την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων. Την παραπάνω κατάσταση έρχεται να επιβεβαιώσει και το γεγονός του τι θεωρούν σύγχρονη τεχνολογία και τι συμπεριέλαβαν στον τεχνολογικό εξοπλισμό κάθε τμήματος, όπου παρατηρήθηκε να αναφέρουν, για παράδειγμα, το πιεσόμετρο, την αριθμομηχανή, το υπολογιστικό μηχάνημα μαζί με πραγματικά μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας όπως τους αξονικούς τομογράφους κ.λπ. Η θετική στάση που αναφέρει ένα υψηλό ποσοστό των εργαζομένων, 97,2%, με το γεγονός της μη σχέσης αυτής της στάσης με αναμενόμενους παράγοντες φαίνεται ότι αποτελεί θέση-θεσμό.

19 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σε ένα πρώτο επίπεδο τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν οδηγούν σε Βασικές υποθέσεις-διαπιστώσεις που απαιτούν επιβεβαίωση στην επόμενη φάση. (α) Η αναγνώριση της σημασίας της τεχνολογίας ή των νέων τεχνολογιών δεν συνδέεται με μια σαφή αντίληψη των προκλήσεων και των επιπτώσεων αυτών των τεχνολογιών. (β) Η προέρευνα αυτή έδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία έγινε κατά τη δεκαετία (γ) Η απουσία κριτηρίων και κανόνων στην εισαγωγή και διαχείριση των νέων τεχνολογιών τονίζει την αναγκαιότητα κατάρτισης ρυθμιστικού πλαισίου για την ορθολογική χρήση και την αποτελεσματική διαχείριση των νέων τεχνολογιών στο χώρο του νοσοκομείου - απαρχή ενός γενικότερου σχεδίου και προοπτικής στη διαχείριση των συνθηκών εισαγωγής και των επιπτώσεων τους. (δ) Η χρήση των ερωτηματολογίων χωρίς την ύπαρξη ειδικού σχεδίου επιλογής των νοσοκομείων αν και αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση της κατάστασης που επικρατεί στα νοσοκομεία σε σχέση με την τεχνολογία δεν επιτρέπει γενικεύσεις των αποτελεσμάτων. (ε) Η εμπειρία αυτής της έρευνας-πιλότου έδειξε ότι η μέθοδος των ερωτηματολογίων είχε ανταπόκριση τόσο από την άποψη συμπλήρωσης του αριθμού των ερωτημάτων όσο και από αυτή της συμμετοχής των ερωτηθέντων. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο των ερωτημάτων.

20 (στ) Προκειμένου όμως να προσδιοριστούν πολλαπλές μεταβλητές που υπεισέρχονται στη σχέση των νέων τεχνολογιών και του «χώρου» του νοσοκομείου, η διεξαγωγή μιας έρευνας μεγάλης κλίμακας, στηριγμένη σε μια περισσότερο επεξεργασμένη δειγματοληψία, παραμένει αναγκαία.

21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αγραφιώτης Δ., (1988), «Κύκλος 6. Οργανώσεις», στο βιβλίο Υγεία και αρρώστια. Κοινωνικο-πολιτιστικές διαστάσεις, Λίτσας, Αθήνα. 2. Αγραφιώτης Δ., Βαγιανού-Αγγελάκη Δ., Λινάρδος-Ρυλμόν Π., Μουνδρέα-Αγραφιώτη Α. (1991), Εκτίμηση/στάθμιση των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών στην ελληνική κοινωνία, Ε.Ο.Κ.-Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, MONITOR/FAST/ASSESS/DG XII-CEC, Αθήνα. 3. Αγραφιώτης Δ., (1990), Η σύγχρονη τεχνολογία και η κοινωνική της πρόσληψη, Ερευνητική Μονογραφία, No 3, Τομέας Κοινωνιολογίας, ΕΣΔΥ, Αθήνα. 4. Αγραφιώτης Δ., (1993), Πρόσληψη των οικονομικο-κοινωνικών επιπτώσεων από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, Ερευνητική Μονογραφία, No 7, Τομέας Κοινωνιολογίας, ΕΣΔΥ, Αθήνα. 5. Αγραφιώτης Δ., (1993), Η Τεχνολογική στάθμιση (Technology Assessment): μια συνολική θεώρηση, Βιοϊατρική τεχνολογία, τεύχος 3/1994: Αγραφιώτης Δ., (1994), «Κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις από την εισαγωγή της νέας βιοϊατρικής τεχνολογίας» (σελ ), (En. I. Κυριόπουλος et al., Διαχείριση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα), ΚΚΕΥ, Αθήνα. 7. Adam P., Herzlich Cl., (1994), Sociologie de la maladie et de la Médecine, Edition Nathan. 8. Έκθεση Ομάδας Εργασίας για το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (1992), Η υγεία του ελληνικού πληθυσμού, Αθήνα. 9. Κούμπη Κ., Πουρνάρα Π., (1991), Τεχνολογία και νοσοκομείο, Εργασία στον Τομέα Κοινωνιολογίας, ΕΣΔΥ, Αθήνα. 10.Πλουμπίδης Δ., (1995), Ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, Εξάντας.

22 11. Report by the Steering Committee on Future Health Scenarios, (1987), Anticipating and Assessing Health Care Technology, Vol. 1, General Considerations and Policy Conclusions, E.C. 12. Smith H, (1990), Ένα διπλό σύστημα εξουσίας: το δίλημμα του νοσοκομείου, Μετάφραση Τομέας Κοινωνιολογίας, ΕΣΔΥ. 13. Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας, (1994), Μελέτη για το σχεδιασμό και την οργάνωση υπηρεσιών υγείας, Αθήνα.

Άννα Μάινα Κοινωνιολόγος Υγείας Επιστ.Συνεργάτης Τοµέας Κοινωνιολογίας,ΕΣ Υ.

Άννα Μάινα Κοινωνιολόγος Υγείας Επιστ.Συνεργάτης Τοµέας Κοινωνιολογίας,ΕΣ Υ. Σχέσεις των επαγγελµατιών υγείας στο περιβάλλον του νοσοκοµείου. Κοινωνιολογική Προσέγγιση Άννα Μάινα Κοινωνιολόγος Υγείας Επιστ.Συνεργάτης Τοµέας Κοινωνιολογίας,ΕΣ Υ. Oι σύγχρονες κοινωνίες διαπνέονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠHΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠHΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠHΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΦΑΣΗ ΔΙΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Εισαγωγή στην προαγωγή υγείας Δήμητρα Τριανταφύλλου Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Υγεία Παραδοσιακός Προσδιορισμός «Η υγεία είναι η απουσία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΟΗΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα