Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες)"

Transcript

1 Ηποσοτικήέρευνα (Θεμελιώδεις έννοιες) 1

2 Πειραματική έρευνα Ποσοτική έρευνα Πειραματική Ημι-πειραματική Αντιστροφής Περιγραφική Σύγκρισης Συσχέτισης Διαδοχικων Μ. 2 Μη Ισοδ..Ομ. Αντιστροφής

3 Πειραματική έρευνα (1) Η πειραματική έρευνα επιχειρεί να προσδιορίσει σχέση αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών. Στην πειραματική έρευνα επηρεάζουμε κάποιες μεταβλητές και μετά μετράμε την επίδραση αυτού του χειρισμού. Π.χ. βάζουμε μικρά παιδιά να παρακολουθήσουν σκηνές βίας και μετά παρακολουθούμε την συμπεριφορά τους. 3

4 Πειραματική έρευνα (2) Στην πειραματική έρευνα ο/η ερευνητής/τρια διατυπώνει μία ή περισσότερες υποθέσεις (hypothesis) και μέσα από το πείραμα προσπαθεί να τις επαληθεύσει ή απορρίψει. Στην πειραματική έρευνα ο/η ερευνητής προσπαθεί να ελέγξει τις υποθέσεις του μέσα από στατιστικές αναλύσεις. 4

5 Πειραματική έρευνα (3) ΠΡΟΣΟΧΗ. Η σχέση αιτίας-αποτελέσματος δεν τεκμηριώνεται από στατιστική ανάλυση αλλά από λογικές διαδικασίες. ΠΡΟΣΟΧΗ. Η πειραματική έρευνα είναι δύσκολη στον σχεδιασμό της. Δεν σας συστήνουμε να ακολουθήσετε ένα τέτοιο σχεδιασμό στο πλαίσιο της εκπόνησης της μεταπτυχιακής σας εργασίας. 5

6 Μη πειραματική (Περιγραφική/Descriptive) Η περιγραφική ποσοτική έρευνα συνιστά μελέτη της εκάστοτε κατάστασης και χρησιμοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση. Στην περιγραφική ποσοτική έρευνα χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, δημοσκοπήσεις. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι συγχρονικές/crosssectional και διαχρονικές/longitudinal έρευνες. Επίσης μια μελέτη περίπτωσης που στηρίζεται σε μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία της περιγραφικής ποσοτικής έρευνας. 6

7 Μη πειραματική (Συσχέτισης/Correlational) 7 Η έρευνα συσχέτισης διερευνά σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ δύο μεταβλητών. Π.χ. πως συσχετίζεται η μεταβλητή, απόδοση των μαθητών, με τη μεταβλητή, μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους Ο βαθμός σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών εκφράζεται με έναν συντελεστή συσχέτισης (correlation coefficient). Η έρευνα συσχέτιση έχει ως στόχο να γίνουν προβλέψεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ύπαρξη σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών δεν σημαίνει και ύπαρξη σχέσης αιτίας αποτελέσματος μεταξύ τους.

8 8 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα

9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Βασικέςέννοιεςτηςποσοτικήςέρευναςμέσααπό παραδείγματα (1) School uniform in urban public high schools VIRGINIA ANN BENDEL DRAA YOUNGSTOWN STATE UNIVESRITY

10 Υπόδειγμα περιεχομένων από το παράδειγμά Βασικέςέννοιεςτηςποσοτικήςέρευναςμέσααπό ένα παράδειγμα (2) Εισαγωγή Τοποθέτηση προβλήματος Σκοπός της εργασίας Ερευνητικά ερωτήματα Σημαντικότητα Περιορισμοί και οριοθετήσεις Ορισμοί εννοιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10

11 ένα ένα παράδειγμα (3) ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «Τοποθέτηση προβλήματος»; 11

12 ένα παράδειγμα (4) Μια ευρύτερη περιοχή της γνώσης Μια μικρότερη περιοχή που είναι μέρος της προηγούμενης και είναι προβληματική 12

13 ένα παράδειγμα (5) 13 Το να αναφέρει ο/η ερευνητής/τρια την προβληματική περιοχή και κυρίως να προσδιορίσει τη σχέση της με την ευρύτερη περιοχή είναι η τοποθέτηση του προβλήματος.

14 ένα παράδειγμα (6) Η τοποθέτηση του προβλήματος είναι αντικείμενο των πρώτων παραγράφων της εισαγωγής μιας εργασίας. 14

15 ένα παράδειγμα (7) 15 Υπόδειγμα τοποθέτησης προβλήματος από το παράδειγμα Τοποθέτηση του προβλήματος Η πολιτική της κοινής ενδυμασίας (κοινή σχολική ενδυμασία ΚΣΕ) είναι αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης των τελευταίων ετών. Οι υποστηρικτές επικαλούνται έρευνες που καταδεικνύουν οφέλη στην συμπεριφορά των μαθητών μέσα στο σχολείο (ΧΧΧ 2000), αλλά και στην σχολική απόδοση των μαθητών (ΖΖΖ 1998). Επίσης Από την άλλη μεριά οι σκεπτικιστές αντιτείνουν. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι τα εμπειρικά στοιχεία των ερευνών δεν είναι επαρκή για να υπάρξει ένα αξιόπιστο και έγκυρο συμπέρασμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης πολιτικής

16 ένα παράδειγμα (8) Η τοποθέτηση του προβλήματος (statement of the problem) συνήθως είναι τίτλος μιας ενότητας στην εισαγωγή που περιλαμβάνει όλο το σκεπτικό μέσααπότοοποίοπροέκυψετοπρόβλημα. Η τοποθέτηση του προβλήματος καταλήγει με την ρητή και συνοπτική διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος είτε ονομάζοντάς το ως τέτοιο είτε ονομάζοντάς το σκοπό της έρευνας. 16

17 ένα παράδειγμα (9) Υπόδειγμα διατύπωσης προβλήματος ή σκοπού εργασίας από το παράδειγμα Σκοπός Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις επιδράσεις της χρήσης κοινής σχολικής ενδυμασίας στην σχολική απόδοση σε σχολεία οκτώ μεγάλων περιοχών του Οχάιο. Συγκεκριμένα προσπαθεί να προσδιορίσει την επίδραση που έχει η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας σε δείκτες της σχολικής απόδοσης όπως τον βαθμό σχολικής παρακολούθησης, το ποσοστό αποφοίτων τη αποφοίτηση, τη σχολική επίδοση των μαθητών και την διαγωγή τους. 17

18 ένα παράδειγμα (10) Στην συνέχεια εξειδικεύομε το ερευνητικό μας πρόβλημα ορίζοντας τα συγκεκριμένα ερευνητικά μας ερωτήματα είτε τις υποθέσεις (hypothesis) είτε και τα δύο. Ποιο από δύο πρέπει να χρησιμοποιούμε και τι σημαίνει το καθένα από αυτά; 18

19 ένα παράδειγμα (11) Σεμιαποσοτικήέρευναανάλογαμετοπόσο γενικό ή συγκεκριμένο είναι το ερευνητικό μας πρόβλημα μπορούμε να θέσουμε και ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις εργασίας (hypothesis). Οι ποιοτικές έρευνες δεν έχουν υποθέσεις. 19

20 ένα παράδειγμα (12) Υποθέσεις εργασίας Πειραματικές Ποιοτικές Ημι-πειραματικές 20 Ερευνητικά ερωτήματα

21 ένα παράδειγμα (13) Υπόδειγμα διατύπωσης ερευνητικών ερωτημάτων από το παράδειγμα Βελτιώνει η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας το βαθμό σχολικής παρακολούθησης ; 2. Βελτιώνει η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας το ποσοστό αποφοίτων ; 3. Βελτιώνει η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας τη σχολική επίδοση των μαθητών ; 4. Βελτιώνει η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας την διαγωγή των μαθητών;

22 ένα παράδειγμα (14) Ακολουθεί η διατύπωση των υποθέσεων της εργασίας. Τι είναι «υπόθεση» ; ΕΝΑΙ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22

23 ένα παράδειγμα (15) 23 Υπόδειγμα διατύπωσης υποθέσεων από το παράδειγμα 1. Η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας αυξάνει το βαθμό σχολικής παρακολούθησης. 2. Η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας αυξάνει το ποσοστό αποφοίτων. 3. Η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας αυξάνει τη σχολική επίδοση των μαθητών. 4. Η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας βελτιώνει την διαγωγή των μαθητών.

24 ένα παράδειγμα (16) Παρατηρούμε ότι σε κάθε μία από τις υποθέσεις μας μελετάμε δύο παράγοντες. Απότηνμίαμεριάτηνχρήσητηςκοινήςσχολικήςενδυμασίας, και από την άλλη το βαθμό σχολικής παρακολούθησης ή το ποσοστό αποφοίτων κ.ά. Οι παράγοντες αυτοί στην ποσοτική έρευνα αποκαλούνται ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 24

25 ένα παράδειγμα (17) Οι Μεταβλητές (variables) είναιταπράγματαπου μετράμε, ελέγχουμε και χειριζόμαστε. Διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως στον ρόλο που διαδραματίζουν στην έρευνα και στο τρόπο που τα μετράμε. Οι μεταβλητές διακρίνονται σε: 1. εξαρτημένες (dependent) και 2. ανεξάρτητες (independent). 25

26 ένα παράδειγμα (18) Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι αυτή που χειριζόμαστε αυτή που εικάζουμε ως αιτία. Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι αυτή που μετράμε ή καταγράφουμε για να δούμε την επίδραση που έχει επάνω τους ο χειρισμός της ανεξάρτητης. H εξαρτημένη μεταβλητή είναι αυτή που θεωρούμε ως αποτέλεσμα. 26

27 ένα παράδειγμα (19) Η έννοια της ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής χρησιμοποιείται κυρίως στις πειραματικές έρευνες. Παρόλα αυτά οι έννοιες συναντώνται και στις περισσότερες από τις ημι-πειραματικές. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δούμε την διαφορά που πιθανώς έχουν οι άνδρες από τις γυναίκες στο βαθμό χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τότε θεωρούμε το φύλο ως ανεξάρτητη μεταβλητή και το βαθμό χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως εξαρτημένη. 27

28 ένα παράδειγμα (20) Στο προηγούμενο παράδειγμα θεωρήσαμε το φύλο ως ανεξάρτητη μεταβλητή. Επειδή αυτό το είδος της μεταβλητής, το φύλο δηλαδή, δεν μπορεί στην ουσία να γίνει αντικείμενο χειρισμού από τον ερευνητή, ονομάζεται εναλλακτικά αντί για ανεξάρτητη μεταβλητή, μετριαστική μεταβλητή (moderator variable). Τέτοιες μεταβλητές είναι εκτός από το φύλο, η ηλικία, η φυλή, η επαγγελματική κατάσταση κ.ά. 28

29 ένα παράδειγμα (21) Στο παράδειγμα που χρησιμοποιούμε, ηχρήσητηςκοινήςσχολικήςενδυμασίας είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 29

30 ένα παράδειγμα (22) Στην βιβλιογραφία θα συναντήσει κάποιος και την εξωτερική μεταβλητή (extraneous variable). Η εξωτερική μεταβλητή αναφέρεται σε παράγοντα που επηρεάζει τη σχέση μεταξύ ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής και δεν ελέγχεται από τον ερευνητή. Για παράδειγμα, σε ένα πείραμα για την απόδοση δύο ομάδων εκπαιδευόμενων μπορεί να παρουσιάζονται διαφορές εξαιτίας της ύπαρξης του πειραματιστή και όχι της ανεξάρτητης μεταβλητής. 30

31 ένα παράδειγμα (23) ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει και ο όρος μηδενική υπόθεση (null hypothesis). Ο όρος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την στατιστική εξέταση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. 31

32 ένα παράδειγμα (24) Ο ερευνητής δεν έχει όμως τελειώσει την εισαγωγή του. Οφείλει να μας ξεκαθαρίσει: 1. Τι εννοεί λέγοντας «Γυμνάσιο» 2. Τι εννοεί λέγοντας «χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας». 3. Τι εννοεί λέγοντας «βαθμός σχολικής παρακολούθησης» 4. Τι εννοεί λέγοντας «σχολική επίδοση μαθητών» 5. Τι εννοεί λέγοντας «διαγωγή μαθητών» 6. Τι εννοεί λέγοντας «..» ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ 32

33 ένα παράδειγμα (25) ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ: 1. Πως μετρά την «χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας». 1) Πως μετρά τον «βαθμό σχολικής παρακολούθησης» 2) Πως μετρά την «σχολική επίδοση μαθητών» 3) Πως μετρά την «διαγωγή μαθητών». Η διαδικασία με την οποία ο ερευνητής καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μετρά μια μεταβλητή ονομάζεται λειτουργικός ορισμός. 33

34 ένα παράδειγμα (26) Υπόδειγμα διατύπωσης λειτουργικών ορισμών από το παράδειγμα 34 Η σχολική διαγωγή των μαθητών αναφέρεται στην συμμόρφωσή τους στους κανόνες του σχολείου, [ορισμός]. Η σχολική διαγωγή μετριέται με το επί της εκατό ποσοστό αποβολών των μαθητών ανά σχολική μονάδα [λειτουργικός ορισμός].

35 ένα παράδειγμα (27) 35 Δύο ακόμη πράγματα έχουν μείνει για τον ερευνητή στην εισαγωγή της εργασίας του: 1. Να επιχειρηματολογήσει σχετικά με τις οριοθετήσεις και τους περιορισμούς της έρευνάς του. 2. Να επιχειρηματολογήσει για την σημαντικότητα της έρευνας ή της λύσης του ερευνητικού προβλήματος από επιστημονικής πρωτίστως και πρακτικής δευτερευόντως σκοπιάς.

36 ένα παράδειγμα (28) Οριοθετήσεις (Delimitations) Οι επιλογές που κάνει ένας ερευνητής για να καταστήσει την επίλυση ενός προβλήματος εφικτή. 36

37 ένα παράδειγμα (29) Υπόδειγμα διατύπωσης οριοθετήσεων από το παράδειγμα Η έρευνα έχει επικεντρωθεί στην συλλογή στοιχείων αποκλειστικά από τις οκτώ μεγαλύτερες περιοχές του Οχάιο της περιόδου

38 ένα παράδειγμα (30) Περιορισμοί (Limitations) Οι επιδράσεις που δεν μπορούν να ελεγχθούν ή οι αδυναμίες λόγω των οριοθετήσεων που τέθηκαν. 38

39 ένα παράδειγμα (31) Υπόδειγμα διατύπωσης περιορισμών από το παράδειγμα Εάν τα στοιχεία που ελήφθησαν σχετικά με την σχολική απόδοση των μαθητών από τις διευθύνσεις των σχολείων είναι ανακριβή, τότε είναι προβληματική η εκτίμηση ομοιοτήτων ή διαφορών μεταξύ των σχολείων. Εάν στις σχολικές μονάδες που μετρήθηκαν είχαν υπάρξει γεγονότα όπως αλλαγή της διεύθυνσης του σχολείου ή τότε 39

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: ekpmet1030@uom.gr

e-mail: ekpmet1030@uom.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ιπλωµατική Εργασία: «Ο αυτοπροσδιορισµός των µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θανάσης Καραλής Ο Θανάσης Καραλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς»

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Αγαλιώτης, Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα