Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων στην Ποινική Δικονομία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων στην Ποινική Δικονομία"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Νομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών α επιπέδου Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων στην Ποινική Δικονομία Επιβλέπων Καθηγητής: Μαργαρίτης Λάμπρος Φοιτήτρια: Βλέμμα Αναστασία Θεσσαλονίκη 2007

2 Περιεχόμενα Εισαγωγικές παρατηρήσεις σελ. 2 Επεκτατικό αποτέλεσμα: το ένδικο μέσο εκτείνεται και στους κατηγορούμενους που δεν το άσκησαν σελ. 3 Σκοπός της ρύθμισης σελ. 5 Πεδίο εφαρμογής σελ. 6 Προϋποθέσεις εφαρμογής σελ. 11 Επεκτατικό αποτέλεσμα σε περίπτωση άσκησης Ένδικου μέσου από πρόσωπο εκτός του κατηγορουμένου σελ. 23 Η δικαιοδοσία του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου σελ. 24 Η δικονομική θέση του ωφελούμενου από το επεκτατικό αποτέλεσμα σελ. 25 Επέκταση του ένδικου μέσου σελ. 26 Αντί επιλόγου σελ. 34 Βιβλιογραφία σελ. 35

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με την ελληνική βιβλιογραφία ως ένδικα μέσα ορίζονται «οι δικονομικές πράξεις με τις οποίες επιδιώκεται ο έλεγχος της ορθότητας και η επανάκριση ορισμένης δικαιοδοτικής κρίσης από ανώτερο όργανο» 1. Στην ποινική δικονομία σύμφωνα με το άρθρο 462 ΚΠΔ τα ένδικα μέσα, τα οποία παρέχονται τόσο κατά των βουλευμάτων όσο και κατά των αποφάσεων, είναι η έφεση και η αναίρεση, τα οποία και αποτελούν το έκτο αυτοτελές κεφάλαιο του ΚΠΔ. Στην πολιτική δικονομία, πέρα από τα προαναφερόμενα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης, ο νομοθέτης προβλέπει στο άρθρο 495 ΚΠολΔ και αυτά της ανακοπής ερημοδικίας και της αναψηλάφησης. Νομοθετικό έρεισμα της χορήγησης των ως άνω ενδίκων μέσων στην ποινική δίκη 2 αποτελεί η διάταξη του αυξημένης τυπικής ισχύος 3 άρθρου 2 παρ. 1 του 7 ου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., που κυρώθηκε από τη χώρα μας με το ν. 1705/1987. Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο «Κάθε πρόσωπο που καταδικάστηκε για αξιόποινη πράξη στο δικαστήριο, έχει το δικαίωμα της επανεξέτασης από ανώτερο δικαστήριο της απόφασης με την οποία κηρύχθηκε ένοχος ή της απόφασης με την οποία του επιβλήθηκε ποινή. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος και οι λόγοι για τους οποίους μπορεί αυτό να ασκηθεί, διέπονται από το νόμο». Η προσέγγιση με την οποία επιχειρείται θεμελίωση της χορήγησης ενδίκων μέσων στο άρθρο 20 παρ.1 θεωρείται νομολογιακά και κατά την κρατούσα στη θεωρία άποψη 1 Βλ. σχετ. Ανδρουλάκη, «Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης», 1994, σ.199 επ., Ζησιάδη, «Ποινική Δικονομία», Γ, 1977, σ. 87 επ., Καρρά, «Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο», 1998, σ. 715, Μαργαρίτη, «Ποινική Δικονομία-Ένδικα μέσα Ι», 2000, σ. 8., Παπαδαμάκη, «Ποινική Δικονομία, Θεωρία-Πράξη-Νομολογία», 2002, σ. 467, 2 Βλ. σχετ. Μαργαρίτη, ό.π. σ Βλ. άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος όπου ορίζεται ότι «Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της καθεμίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου». 2

4 λανθασμένη 4. Ενδεικτικά παρατίθεται απόσπασμα της απόφασης 3621/95 του ΣτΕ όπου και αναφέρεται ότι «εξ άρθρου 20 παρ. 1 δεν προκύπτει υποχρέωση του νομοθέτου προς θέσπισιν δύο βαθμών δικαιοδοσίας και ενδίκου μέσου εφέσεως κατά όλων των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, του ενδίκου τούτου μέσου δυναμένου, κατ αρχήν, να προβλέπεται ή όχι ή και να καταργείται ή περιορίζεται υπό του νομοθέτου» 5. Η χορήγηση της δυνατότητας άσκησης ενδίκων μέσων, μολονότι δε διαθέτει αυξημένης τυπικής ισχύος νομικό έρεισμα, εξυπηρετεί τον προφανή αλλά και γενικά παραδεκτό σκοπό του ελέγχου της ήδη απονεμειθήσας δικαιοσύνης, της οποίας τη βελτίωση επιζητεί 6, αποβλέποντας στην εν γένει ασφάλεια δικαίου που πρέπει να χαρακτηρίζει μία νομοκρατούμενη πολιτεία. Η άσκηση των ένδικων μέσων από τον κατηγορούμενο συνδέεται με μία σειρά από έννομες συνέπειες και αποτελέσματα, καθώς και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ένα από τα αποτελέσματα αυτά είναι το επεκτατικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων, το οποίο καθιερώνεται ρητά από το άρθρο 469 ΚΠΔ και συμπληρώνεται από τις διατάξεις των άρθρων 478 παρ. 1, 482 παρ. 1 και 493 ΚΠΔ, μία προσέγγιση του οποίου επιχειρεί η παρούσα. Για την εκπόνησή της επιστρατεύτηκαν τα μεθοδολογικά εργαλεία της διασταλτικής και ιστορικής ερμηνείας, αντιπαρατέθηκαν ερμηνευτικές προσεγγίσεις του επεκτατικού αποτελέσματος της έφεσης στην πολιτική δικονομία, στην οποία συχνά ανατρέχει η θεωρία προς άντληση επιχειρηματολογίας και λήφθηκαν παραδείγματα από την πρόσφατη νομολογία, προκειμένου να καταστεί σαφέστερη η θεωρία. ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΑΣΚΗΣΑΝ 4 Βλ. σχετ. Μαργαρίτη, ό.π. σ. 29, υποσ. 78 και 79, Παραρά, «Σύνταγμα και ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου», 2001, σ Βλ. σχετ. και ΣτΕ /78, 2941/88, 3095/95 6 Βλ. σχετ. Μαργαρίτη, ό. π. σ. 2, παραπ.2. 3

5 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 469 εδ. α` ΚΠΔ αν στο έγκλημα συμμετείχαν περισσότεροι ή αν η ποινική ευθύνη ενός κατηγορουμένου εξαρτάται σύμφωνα με τον νόμο από την ευθύνη του άλλου, το ένδικο μέσο που ασκεί κάποιος από τους κατηγορουμένους, ακόμη και όταν χορηγείται μόνο σ` αυτόν από το νόμο, καθώς και οι λόγοι τους οποίους προτείνει, αν δεν αναφέρονται αποκλειστικά στο πρόσωπό του, ωφελούν και τους υπολοίπους κατηγορουμένους. Κατά δε το εδάφ. β` του ίδιου άρθρου, στην περίπτωση συνάφειας (άρθρα 128 και 131) ισχύει ο ίδιος κανόνας, μόνο αν οι λόγοι που προβάλλονται με το ένδικο μέσο αφορούν παραβάσεις της διαδικασίας και δεν αρμόζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο εκείνου που το άσκησε, ενώ κατά το έδ. γ`, για τη συζήτηση του ένδικου μέσου δεν είναι αναγκαία η κλήτευση των ωφελουμένων κατηγορουμένων, οι οποίοι όμως μπορούν να εμφανισθούν και να συμμετάσχουν στη δίκη. Τέλος σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του ως άνω άρθρου, σε περίπτωση που το δικαστήριο παραλείψει ν` αποφανθεί για το επεκτατικό αποτέλεσμα του ενδίκου μέσου, μπορεί μετά από αίτηση αυτού ή του εισαγγελέα να επιληφθεί εκ νέου προς συμπλήρωση της αποφάσεώς του. Η ως άνω διάταξη αποτελεί μία από τις ελάχιστες διατάξεις, οι οποίες θεσπίστηκαν με τη θέση σε ισχύ του ΚΠΔ το έτος 1950 και έκτοτε παραμένουν αναλλοίωτες στο βασικό τουλάχιστον κορμό τους. Τη μόνη εξαίρεση αποτελεί η τροποποίηση που επέφερε στην παραπάνω διάταξη ο ν. 1941/1991 με τον οποίο προστέθηκαν τα δύο τελευταία, ως άνω περιγραφθέντα, εδάφια της διάταξης. Η προϊσχύσασα Ποινική Δικονομία δεν προέβλεπε ρητά το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων και ενόψει του κενού αυτού είχε διαμορφωθεί η άποψη που δεχόταν την ύπαρξή του με τη σκέψη ότι η απόφαση που αναγνωρίζει τη μη τέλεση ή το μη αξιόποινο της πράξης δημιουργεί δεδικασμένο εκτεινόμενο σε όλους τους συγκαταδικασθέντες παρά την έλλειψη ταυτότητας προσώπου 7, ενώ παράλληλα είχε διαπλαστεί και η αντίστοιχη «θεραπευτική» της ανισότητας νομολογία 8. Αν και η εν λόγω προτεινόμενη άποψη τελικά δεν επικράτησε, ωστόσο αποτέλεσε το 7 Βλ. Μαργαρίτη, ό.π. σ. 274, υποσ. 2 και τις εκεί παραπομπές. 8 Βλ. Μπουρόπουλο, «Επεκτατικό αποτέλεσμα του ένδικου μέσου», ΠοινΧρ

6 έναυσμα για την ορθή νομοθετική διευθέτηση του ζητήματος από τον ΚΠΔ και ειδικότερα από το άρθρο 469 ΚΠΔ, το οποίο ουσιαστικά συνιστά διάσπαση της υποκειμενικής ενέργειας του δεδικασμένου ή άλλως ανατροπή του μερικού δεδικασμένου 9. Η διάταξη διαμορφώθηκε με πρότυπο την αντίστοιχη διάταξη του Ιταλικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 203 και 204 του τότε ισχύοντος κώδικα), ενώ αντίστοιχη διάταξη απαντάται και στο Γερμανικό Δίκαιο (357 StPO), όπου όμως το επεκτατικό αποτέλεσμα συνδέεται μόνο με την άσκηση του ένδικου μέσου της αναίρεσης 10. Αντίθετα, στην ημεδαπή Πολιτική Δικονομία, όπου επίσης αναγνωρίζεται και ρυθμίζεται ρητά το επεκτατικό αποτέλεσμα, αυτό τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην έφεση και ειδικότερα στην απλή ομοδικία 11. Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι η ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζεται όλως εξαιρετικά, στο μέτρο που αυτή συνιστά, όπως προεκτέθηκε, ρήγμα στο δεδικασμένο. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 9 Βλ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής Σχολής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών επιστημών, «ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ», , σ. 21 σύμφωνα με την οποία το μερικό δεδικασμένο, που αναφέρεται στον συγκατηγορούμενο που δεν άσκησε ένδικο μέσο, μπορεί να μην ασκεί δεσμευτική επιρροή στη δίκη που εκκρεμεί ως προς τον άλλο συγκατηγορούμενο, αλλά αναπτύσσει όλα τα αποτελέσματα του δεδικασμένου, απαγορεύοντας έτσι την εκ νέου κρίση της υπόθεσης ως προς αυτόν. Ωστόσο το μερικό δεδικασμένο μπορεί να ανατραπεί, λόγω του επεκτατικού αποτελέσματος κατ άρθρο 469 του ΚΠΔ του, ασκηθέντος από τον άλλο συγκατηγορούμενο, ενδίκου μέσου και το οποίο ωφελεί και αυτόν που δεν το άσκησε. 10 Βλ. Γάφο, «Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων», ΠοινΧρ , όπου παρατίθεται η σχετική διδασκαλία. 11 Βλ. διάταξη του άρθρου 537 ΚΠολΔ σύμφωνα με την οποία «Αν περισσότεροι νικήθηκαν με την ίδια απόφαση και για τους ίδιους λόγους και ένας μόνο άσκησε έφεση, η απόφαση που δέχεται την έφεση ισχύει και υπέρ των ομοδίκων που δεν άσκησαν έφεση, εφόσον δεν αποδέχτηκαν την πρωτόδικη απόφαση». 5

7 Γενικά παραδεκτός 12 σκοπός της ρύθμισης και δικαιολογητική της βάση είναι αφενός η αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και αφετέρου η ικανοποίηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των συγκατηγορουμένων συμμετόχων. Ο παραπάνω σκοπός εξυπηρετείται και από πλήθος άλλων διατάξεων στην ελληνική έννομη τάξη τόσο στο ποινικό ουσιαστικό 13 και δικονομικό 14 δίκαιο, όσο και στην πολιτική 15 δικονομία, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι όχι μόνο το δικονομικό μας σύστημα δεν ανέχεται δίχως άλλο τις αντιφάσεις, αλλά περαιτέρω λαμβάνει πρόνοια για την κατά το δυνατόν αποφυγή τους, καθώς αυτές κλονίζουν το κύρος της δικαιοσύνης ανεπανόρθωτα. Επιπλέον, με την παραπάνω ρύθμιση και ειδικά στην περίπτωση της συνάφειας εξυπηρετείται, αν και αντανακλαστικά, και η οικονομία της δίκης 16, καθώς το αποδεικτικό υλικό ταυτίζεται ολικά ή έστω μερικά. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η επέκταση αφορά τα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης, τόσο όταν αυτά στρέφονται κατά βουλεύματος, όσο και κατά απόφασης 17, όπως άλλωστε προκύπτει αδιαφιλονίκητα από την ίδια τη διατύπωση του άρθρου 469 ΚΠΔ. Η επέκταση αφορά βέβαια και τα «οιονεί» ένδικα μέσα ή ένδικα βοηθήματα, εφόσον αυτό είναι συμβατό με τη φύση τους. Έτσι, για παράδειγμα, επεκτατικό αποτέλεσμα έχουν η προσφυγή κατά κλητηρίου 12 Βλ. Μαργαρίτη, ό.π., σ. 275, υποσ. 6 και τις εκεί παραπομπές 13 Βλ. άρθρο 366 παρ.2 ΠΚ. 14 Βλ. άρθρα 59 και ΚΠΔ. 15 Βλ. άρθρα 76 παρ. 1 και 544 αριθμ. 1 ΚΠολΔ. 16 Βλ. Ψαρούδα Μπενάκη, «Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων επί των συμμετόχων κατ άρθρον 469 ΚΠΔ», ΠοινΧρ και τη με αριθμό 6 παραπομπή. 17 Βλ. Μαργαρίτη, ό.π., σ. 275, υποσ. 9 και τις εκεί παραπομπές. 6

8 θεσπίσματος του άρθρου 322 ΚΠΔ 18, η αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας του άρθρου 341 ΚΠΔ 19 και η αίτηση ακύρωσης απόφασης του άρθρου 430 ΚΠΔ 20, ενώ αυτό εφαρμόζεται και στις αποφάσεις των στρατιωτικών δικαστηρίων 21. Μόλις που χρειάζεται να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι η διάταξη του άρθρου 469 ΚΠΔ δε βρίσκει πεδίο εφαρμογής στην περίπτωση ευδοκίμησης αίτησης αναστολής εκτέλεσης απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 471 ΚΠΔ, καθώς αυτή αντίκειται στη φύση της αίτησης 22. Σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 469 ΚΠΔ επέκταση επέρχεται σε τρεις περιπτώσεις: σε αυτήν της συμμετοχής, της εξάρτησης της ποινικής ευθύνης του ενός από την ευθύνη του άλλου καθώς και σε εκείνη της συνάφειας. Το περιεχόμενο του όρου συμμετοχή στα πλαίσια του επεκτατικού αποτελέσματος έχει απασχολήσει θεωρία 23 και νομολογία 24. Συγκεκριμένα, το ερώτημα που τίθεται στα πλαίσια της ερμηνείας του όρου «συμμετοχή» είναι το αν αυτή πρέπει να ερμηνευτεί συσταλτικά ή διασταλτικά. Η μέχρι πρόσφατα απολύτως κρατούσα άποψη στη νομολογία 25 αλλά και μία μερίδα θεωρητικών 26 δεχόταν τη συσταλτική ερμηνεία της 18 Βλ. ΣυμβΠλημΘεσ. 265/2002, ΠοινΔ/νη , ΕφΘράκης 177/1999, Υ , Ανδρουλάκη, ό.π., σ. 352, Καλφέλη, «Η προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης», 1990, σ. 138 επ., Μαργαρίτη, ό.π. σ. 276, υποσ. 11 και τις εκεί παραπομπές. 19 Βλ. ΑΠ 602/2002, ΠοινΛογ , ΝοΒ Βλ. Μαργαρίτη, «Ποινική δίκη και απών κατηγορούμενος», τεύχος Α, Αίτηση ακύρωσης διαδικασίας και απόφασης, σ. 85 και 131, Μαργαρίτη σε Καλφέλη-Μαργαρίτη, «Ποινική Δικονομία, Ειδικές Διαδικασίες», Α, 1998, σ.294 επ. και Βλ. Παπαδαμάκη, «Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο (θεωρητική θεμελίωση και συστηματική ερμηνεία του νέου στρατιωτικού ποινικού κώδικα)», 1997, σ. 484 επ. 22 Βλ. ΑΠ 957/2006 Α δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 374/2003, ΠοινΛογ , Δέτση, «Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων στην ποινική διαδικασία, (Με αφορμή την ΑΠ 915/1987 ΝοΒ )», ΝοΒ Βλ. ενδεικτικά Ψαρούδα Μπενάκη, ό.π., σ. 503, Σταμάτη Μπάκα, «Εφαρμογές Ποινικής Δικονομίας», 1987, σ. 356, Ανδρουλάκη, ό.π., σ. 412, Μαργαρίτη, ό.π., σ , Καρρά, ό.π., σ. 753, υποσ Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1476/1997, ΠοινΧρ , ΑΠ 1534/1999, ΠοινΧρ Βλ. Μαργαρίτη, ό.π., σ. 276, υποσ. 13 και τις εκεί παραπομπές 26 Βλ. Μαργαρίτη, ό.π., σ. 277, υποσ. 14 και τις εκεί παραπομπές 7

9 συμμετοχής, δηλαδή αυτήν που περιγράφεται στα άρθρα ΠΚ, και συγκεκριμένα αυτή της συναυτουργίας 27, της ηθικής αυτουργίας 28, της άμεσης 29 και απλής συνέργειας. Η άποψη αυτή σταδιακά άρχισε να μεταβάλλεται και να συντάσσεται ορθώς πλέον με αυτή της πλειοψηφίας των θεωρητικών 30, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν στην έννοια της συμμετοχής και τις περιπτώσεις κάθε μορφής αναγκαίας συμμετοχής 31, αλλά και εκείνη τη μορφή της παραυτουργίας 32, όπου λαμβάνει χώρα η τέλεση ενός μόνο εγκλήματος, το οποίο όμως προκλήθηκε αιτιωδώς από τη συγκλίνουσα δράση περισσότερων προσώπων είτε εκ δόλου είτε εξ αμελείας, χωρίς όμως να έχουν κοινό δόλο. Θεμελιώδες επιχείρημα υπέρ της συσταλτικής ερμηνείας του όρου «συμμετοχή» αποτελεί η επιβεβλημένη κατά τους κανόνες της νομικής λογικής αποφυγή δημιουργίας δύο παράλληλων έννομων καταστάσεων, ασυμβίβαστων μεταξύ τους, η οποία ουσιαστικά αντιστρατεύεται προς τη διάταξη του άρθρου 469 ΚΠΔ. Ένα παράδειγμα αποτελεί η παρακάτω περίπτωση του Α, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτόδικα για δωροληψία και «έχασε» την προθεσμία για άσκηση παραδεκτούς εφέσεως και της δευτεροβάθμιας αθώωσης του συγκαταδικασθέντος του, Β, για δωροδοκία, ο οποίος άσκησε παραδεκτή έφεση κατά της πρωτόδικης 27 ΑΠ 773/2002, ΠΛογ ΑΠ 1146/2003 (σε συμβούλιο), ΠΛογ ΑΠ 1526/2002, ΠΛογ Βλ. Ψαρούδα Μπενάκη, «Αναγκαία συμμετοχή και επεκτατικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων», ΠοινΧρ , Σταμάτη Μπάκα, ό.π., σ. 356, Ανδρουλάκη, ό.π., σ. 412, Μαργαρίτη, ό.π., σ. 277, Καρρά, ό.π., σ Πολυπρόσωπα εγκλήματα συγκλίνουσας και συναντώμενης δράσης & εγκλήματα αλληλοεξαρτώμενα και αλληλοαναφερόμενα, λ.χ. η στάση κρατουμένων (άρθρο 174 ΠΚ), η διατάραξη κοινής ειρήνης (άρθρο 189 ΠΚ), η συμπλοκή (άρθρο 313 ΠΚ), η αιμομιξία (άρθρο 345 ΠΚ), η ασέλγεια μεταξύ συγγενών (άρθρο 346 ΠΚ) καθώς και η δωροδοκία (άρθρα 235 & 236 ΠΚ). 32 ΑΠ 2244/2002, ΠΛογ : «..επεκτατικό αποτέλεσμα και για τους λοιπούς καταδικασθέντες, π α ρ α υ τ ο υ ρ γ ο ύ ς του εγκλήματος». Βλ. ωστόσο και τις πρόσφατες με αριθμούς ΑΠ 197/2006, Α δημοσίευση ΝΟΜΟΣ και ΣυμβΕφΛαρ 179/2004, ΠοινΔ/νη αποφάσεις, οι οποίες συντάσσονται με τη συσταλτική ερμηνεία του όρου συμμετοχή. 8

10 απόφασης, αυτή έγινε δεκτή αλλά το αποτέλεσμά της δεν επεκτάθηκε στον Α, λόγω του ότι η αναγκαία συμμετοχή δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις των άρθρων ΠΚ. Περιπτώσεις σαν τις παραπάνω δεν υπήρξαν σπάνιες στη νομολογιακή πρακτική, ωστόσο τα τελευταία χρόνια σημειώνεται πλέον μία ελπιδοφόρα μεταστροφή με την αφορμή κυρίως της τέλεσης του αδικήματος της μη εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με αυτήν «η έννοια του όρου «συμμετοχή» στο άρθρο 469 ΚΠΔ είναι ευρύτερη της αντίστοιχης των άρθρων του ΠΚ και περιλαμβάνει επομένως και τις περιπτώσεις της καλούμενης τυχαίας συναυτουργίας ή παραυτουργίας, όταν οι παραυτουργοί συμπαραπέμφθηκαν ή συνεκδικάστηκαν για ένα μόνο έγκλημα» 33. Η ευρεία αυτή αντίληψη υποστηρίζεται και με βάση την ιστορική ερμηνεία, καθώς αυτή την έννοια έχει η συμμετοχή στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 203 του προϋισχύσαντος Κώδικα Ιταλικής Ποινικής Δικονομίας 34. Παρά όμως τα προεκτεθέντα, η νομολογία 35 εξακολουθεί να αρνείται τη συμμετοχική δράση στα από αμέλεια παραραυτουργικώς τελούμενα από περισσότερους εγκλήματα, χωρίς να περιλαμβάνει στο αιτιολογικό της καμία ειδικότερη αιτιολογία. Η νομολογιακή αυτή στάση άρνηση επέκτασης - στερείται επιχειρηματολογικού ερείσματος, καθώς οι περιπτώσεις εξ αμελείας παραυτουργικής δράσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι λόγοι του ένδικου μέσου δεν αφορούν αποκλειστικά το πρόσωπο του ενός, δε διαφέρουν σε τίποτα από τις εκ δόλου παραυτουργικές, τις οποίες όμως έχει ήδη υπαγάγει στην ευρεία έννοια της συμμετοχής και στις οποίες έχει ήδη δεχθεί την ισχύ του επεκτατικού αποτελέσματος ΑΠ 1678/2000, ΠοινΧρ , ΑΠ 2244/2002 ΠΛογ Βλ. Μαργαρίτη, ό.π., σ. 277, υποσ Βλ. Οββαδία Ναμια, «Ζητήματα επεκτατικού αποτελέσματος ενδίκων μέσων», ΠοινΧρ , υποσ. 45 και τις εκεί παραπομπές. 36 Βλ. σχετικώς Μαργαρίτη, «Συμμετοχή και επεκτατικό αποτέλεσμα της έφεσης εναντίον καταδικαστικής αποφάσεως», Μελέτες για εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, τευχ. Α, 1990, σ

11 Η δεύτερη περίπτωση όπου εφαρμόζεται το επεκτατικό αποτέλεσμα είναι αυτή της αλληλεξάρτησης της ευθύνης του ενός συμμέτοχου από την ευθύνη του άλλου και εισήχθη με την παραδειγματική αναφορά στο άρθρο 1 εδ. 2 του ν. Γ π Ν του 1911, το οποίο καθιέρωνε αντικειμενική ποινική ευθύνη και του κατόχου του αυτοκινήτου για αδίκημα του οδηγού. Δυνητικά υπάγονται στην περίπτωση αυτή τα εγκλήματα εκείνα των οποίων η τέλεση προϋποθέτει την τέλεση άλλου προγενέστερου εγκλήματος από το οποίο εξαρτώνται ή στο οποίο αναφέρονται. Η νομολογιακή πρακτική, διασταλτικά ερμηνεύοντας, έχει υπαγάγει στην περίπτωση αυτή την απάτη και κλοπή (372 ΠΚ) και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος 37 (394 ΠΚ), την εισαγωγή και αγορά λαθρεμπορευμάτων 38 (άρθρο 155 παρ. 2 περ. ζ του ν. 2960/01 Τελ. Κωδ.), την πώληση και αγορά ναρκωτικών ουσιών 39, καθώς και την ευθύνη διευθυντή καφενείου και ευθύνη παικτών κατ άρθρο 7 ΒΔ 29/ , ενώ πρόσφατη περίπτωση αποτελεί και η περίπτωση του εγκλήματος της παθητικής δωροδοκίας στην περίπτωση ιατρού δημόσιου Νοσοκομείου, ο οποίος ζήτησε αμοιβή για τη χειρουργική επέμβαση και τις μετεγχειρητικές υπηρεσίες που προσέφερε και η παράβαση καθήκοντος για την οποία κατηγορήθηκε συνάδελφος του ιατρού, που συνέταξε συγκαλυπτικό πόρισμα ΕΔΕ για τον κατηγορούμενο 41. Αντίστοιχα δεν την εφάρμοσε στην περίπτωση της νόθευσης πιστοποιητικού και χρήσης αυτού. Στη θεωρία υποστηρίχθηκε και ορθά ότι θα πρέπει να υπαχθούν εδώ και οι περιπτώσεις της παραμέλησης 37 Βλ. ΠεντΕφΠειρ. 120/2000, Αρμ , ΑΠ 1683/1984, ΠοινΧρ ΑΠ 180/1969, ΠοινΧρ ΑΠ 977/1972, ΠοινΧρ , πρβλ. όμως και την ΑΠ 205/1975, ΠοινΧρ , που υπήγαγε αντίστοιχη περίπτωση στη συνάφεια. 40 ΑΠ 508/1984, ΠοινΧρ , ΑΠ 928/1990, ΠοινΧρ ΣυμβΕφΑθ 712/2003, ΠοινΔικ , όπου στη δεκτή εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι «.αφού δεν υφίσταται αξιόποινη δωροληψία, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί και η προαναφερθείσα παράβαση καθήκοντος καθώς, λόγω της συγκεκριμένης μορφής του δευτέρου αδικήματος, υπάρχει οιονεί εξάρτηση αυτού από το πρώτο και αντιστοίχως εξάρτηση της ποινικής ευθύνης του δευτέρου κατηγορουμένου από την ευθύνη του πρώτου, συνάμα δε υπάρχει και συνάφεια των δύο αδικημάτων κατά την έννοια του άρθρου 129 στοιχ. γ` περ. τελ. ΚΠΔ.». 10

12 εποπτείας ανηλίκου (360 ΠΚ), της υπόθαλψης εγκληματία (231 ΠΚ), καθώς και της παρασιώπησης εγκλημάτων (232 ΠΚ), σε σχέση με το εκάστοτε τελεσθέν έγκλημα 42. Ζήτημα προέκυψε στην περίπτωση δωροδοκίας δωροληψίας ( ΠΚ), καθώς η ελληνική νομολογιακή πρακτική - εσφαλμένα είτε αρνήθηκε εντελώς την επέκταση 43 είτε τη δέχθηκε περιορισμένα συσχετίζοντάς με τη συνάφεια 44. Η περίπτωση αυτή, για τους παραπάνω στην παράγραφο της συμμετοχής αναλυθέντες λόγους, θα έπρεπε να καλύπτεται από το επεκτατικό αποτέλεσμα στα πλαίσια είτε της συμμετοχής είτε της αλληλεξάρτησης 45. Τρίτη και τελευταία περίπτωση όπου εφαρμόζεται το επεκτατικό αποτέλεσμα αποτελεί η περίπτωση της συνάφειας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 129 ΚΠΔ, στην οποία όμως δεν πρέπει να περιλαμβάνονται τα εγκλήματα εκείνα τα οποία ανήκουν στις προηγούμενες περιπτώσεις της συμμετοχής ή της αλληλεξάρτησης της ευθύνης, καθώς στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η επωφελής επέκταση αναφέρεται τόσο σε ουσιαστικούς όσο και σε δικονομικούς μη προσωπικούς λόγους, ενώ αντίθετα στη συνάφεια χωρεί επέκταση μόνο για δικονομικούς, μη προσωπικούς λόγους. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Προκειμένου να εφαρμοστεί το επεκτατικό αποτέλεσμα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Να έχει εκδοθεί για όλους τους συγκατηγορούμενους ένα βούλευμα ή μία απόφαση. Συνεπώς, οι περισσότεροι συγκατηγορούμενοι θα πρέπει να έχουν συμπαραπεμφθεί ή συνεκδικαστεί και άρα δεν αρκεί η απλή ένωση 42 Βλ. Μαργαρίτη, ό.π., σ. 278, υποσ ΑΠ 452/1976, ΠοινΧρ ΑΠ 676/1975, ΠοινΧρ Έτσι και οι Καρράς, ό.π., Μαργαρίτης, ό.π., Μπιτζιλέκης, «Τα υπηρεσιακά εγκλήματα», 1993, σ. 202 επ., Παπαδαμάκη, ό.π., σ. 559, Ψαρούδα Μπενάκη, ό.π. 11

13 των υποθέσεων και η λόγω αυτής συνεκδίκασή τους 46. Αντίστοιχη προϋπόθεση υφίσταται για την επέκταση του ευνοϊκού δεδικασμένου στους ομοδίκους του εκκαλούντος, στο χώρο της Πολιτικής Δικονομίας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπήρχε δεσμός ομοδικίας αρχικής ή επιγενόμενης κατά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης και να ηττήθηκαν πρωτοδίκως οι περισσότεροι ομόδικοι με την ίδια απόφαση και για τους ίδιους λόγους, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ταυτότητα αιτιολογικού και διατακτικού της πρωτόδικης απόφασης ως προς όλους τους ομοδίκους 47. Η τασσόμενη όμως αυτή προϋπόθεση μπορεί να οδηγήσει σε δύο παράλληλες, αντίθετες μεταξύ τους, έννομες καταστάσεις όπως συμβαίνει στο επόμενο παράδειγμα: Ο Α κατηγορείται και καταδικάζεται πρωτοδίκως για το έγκλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος. Κατά την πρωτοβάθμια ακροαματική διαδικασία ανακύπτουν στοιχεία που δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Β για το έγκλημα της κλοπής των προϊόντων για την αποδοχή των οποίων καταδικάστηκε ήδη ο Α. Ο τελευταίος κατόπιν άσκησης παραδεκτούς έφεσης κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης απαλλάσσεται με το σκεπτικό ότι δεν έλαβε χώρα αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ο Β καταδικάζεται ωστόσο πρωτοδίκως στην ανεξάρτητη δίκη του, χάνοντας ταυτόχρονα την προθεσμία για την άσκηση αυτοτελούς έφεσης. Αν παραμείνει κάποιος «πιστός» στην προταχθείσα, απολύτως κρατούσα στη θεωρία και νομολογία, προϋπόθεση, πρέπει αναντίρρητα να δεχθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται καν ζήτημα επεκτατικού αποτελέσματος, καθώς οι Α και Β ούτε συμπαραπέμφθηκαν αλλά ούτε και 46 Βλ. Κονταξή, ό.π., σ. 1996, Καρρά, ό.π., σ. 755, Μαργαρίτη, ό.π., σ. 279, Παπαδάμακη, ό.π., σ Η έννοια του νόμου έγκειται στο ότι επεκτείνεται η ευεργετική ενέργεια της εφετειακής απόφασης στο μέτρο που οι περισσότεροι ομόδικοι καταδικάσθηκαν για τους ίδιους λόγους, χωρίς να ενδιαφέρει αν στην απόφαση υφίστανται και άλλα κεφάλαια για κάποιους από αυτούς, Σημασία έχει δηλαδή να προσβάλλονται με την έφεση εκείνα τα κεφάλαια της αποφάσεως, που περιέχουν το ίδιο αιτιολογικό και διατακτικό για τους περισσότερους ομόδικους. Βλ. Γέσιου-Φαλτσή, «Η ομοδικία εις την πολιτικήν δίκην», (Ανατύπωση 1998), σ

14 συνεκδικάστηκαν. Ωστόσο, η προϋπόθεση αυτή δεν περιγράφεται ρητά στο κείμενο της διάταξης του άρθρου 469 ΚΠΔ και ως εκ τούτου η παραπάνω συσταλτική ερμηνευτική προσέγγιση δεν καθίσταται δεσμευτική 48. Ταυτόχρονα, ο δικαιοπολιτικός λόγος πρόβλεψης και εφαρμογής του επεκτατικού αποτελέσματος προβάλλει και σε αυτή την περίπτωση υπαρκτός. Τίθεται, λοιπόν, υπό αμφισβήτηση η παραπάνω προϋπόθεση, και άποψη της παρούσας είναι ότι θα πρέπει να αναζητηθεί εκείνο το σημείο ισορροπίας μεταξύ δεδικασμένου και αποκατάστασης πρόδηλων αδικιών, το οποίο θα είναι ανεκτό από την έννομη τάξη, καθώς όσον αφορά το χώρο της απονομής ποινικής δικαιοσύνης, οι κυρώσεις προβάλλουν εξαιρετικά δυσβάσταχτες για την κοινωνική υπόσταση των καταδικασθέντων 49. Δεύτερη προϋπόθεση αποτελεί το να μην μπορούν οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι, εκτός εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο, να πετύχουν αυτό που η επίμαχη διάταξη τους προσφέρει με την άσκηση δικού τους δικαιώματος. Η εν λόγω προϋπόθεση, παρά το γεγονός ότι δεν προκύπτει ρητά από το ίδιο το κείμενο της διάταξης του άρθρου 469 ΚΠΔ, ωστόσο, είναι σύμφωνη με το διορθωτικό επικουρικό 50 χαρακτήρα της προστασίας που παρέχει το επεκτατικό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι θα πρέπει είτε να μη δικαιούνται εξ αρχής να ασκήσουν ένδικο μέσο 51, είτε να μη το άσκησαν αν και είχαν το δικαίωμα 52, είτε να το άσκησαν αλλά αυτό να απορρίφθηκε ως απαράδεκτο ή 48 Αντίθετα στο χώρο της Πολιτικής Δικονομίας η εν λόγω προϋπόθεση ορίζεται ρητά ακολούθως: «Αν περισσότεροι νικήθηκαν με την ίδια απόφαση και για τους ίδιους λόγους». 49 Βλ. αντίστοιχη προβληματική σε Οββαδία Ναμια, ό.π., σ Βλ. Μαργαρίτη, ό.π., σ Βλ. Μπουρόπουλο, ό.π., Καρρά, ό.π., Μαργαρίτη, ό.π., Παπαδαμάκη, ό.π., ΑΠ 915/1987, Νοβ , ΑΠ 1678/2000, ΠραξΛογΠΔ Βλ. Κονταξή, ό.π., Μπουρόπουλο, ό.π., Μαργαρίτη, ό.π., ΑΠ 665/1975, ΠοινΧρ , όπου απαιτείται να έχει παρέλθει άπρακτη και η προθεσμία άσκησής του. 13

15 ανυποστήρικτο 53. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως αν το ένδικο μέσο που άσκησαν περισσότεροι κατηγορούμενοι απορρίφθηκε για κάποιους μόνο από αυτούς ως ανυποστήρικτο ή απαράδεκτο, το για κάποιον γενόμενο δεκτό ένδικο μέσο επεκτείνεται και στους υπόλοιπους 54, ενώ αν το ένδικο μέσο άσκησαν δύο συγκατηγορούμενοι και μεν για τον ένα η συζήτηση αναβλήθηκε για δε τον άλλο το ένδικο μέσο απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτο, θέμα επέκτασης τίθεται κατά τη μετ αναβολή συζήτηση 55. Προβληματική εμφανίζεται πάντως η περίπτωση που κάποιος κατηγορούμενος παραιτήθηκε από το ένδικο μέσο, στο βαθμό που γίνεται δεκτό και από μέρος της θεωρίας 56, ότι για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο επεκτατικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει, με το επιχείρημα ότι με αυτό τον τρόπο αποδέχθηκε την απόφαση. Ενόψει του γεγονότος ότι έτσι αντιστρατεύεται η αρχή της οικονομίας της δίκης ενώ ταυτόχρονα ελλοχεύει ο κίνδυνος έκδοσης περιττών και αντιφατικών μεταξύ τους αποφάσεων, η συγκεκριμένη άποψη θα πρέπει να αποκρουστεί 57. Τέλος, γίνεται δεκτό από τη μεγαλύτερη μερίδα των θεωρητικών 58 και της νομολογίας 59, ότι προκειμένου να εφαρμοστεί το επεκτατικό αποτέλεσμα θα πρέπει ο επωφελούμενος συγκατηγορούμενος να μη διαθέτει ενεργό δικαίωμα άσκησης ενδίκου μέσου ή να μην το έχει ασκήσει και εκκρεμεί ή να μην κρίθηκε στην ουσία του. Η παραπάνω αρνητική προϋπόθεση βρίσκεται σε συμφωνία αφενός με την επικουρικότητα του χαρακτήρα της προστασίας που παρέχει το επεκτατικό αποτέλεσμα και αφετέρου με την παραδοχή ότι ο οποιοσδήποτε κατηγορούμενος έχει 53 Βλ. Ζησιάδη, ό.π., σ. 189, Καρρά, ό.π., 257, Μαργαρίτη, ό.π., σ. 280, Παπαδαμάκη, ό.π., 600, ΑΠ 202/2002, ΠοινΛογ Βλ. Μαργαρίτη, ό.π., σ Βλ. ΑΠ 608/1999: «Ποινική Νομολογία» ΑΠ 1999 σε: Βιβλιοθήκη ΠοινΔικ Βλ. Μπουρόπουλο, ό.π., σ. 150, Ζησιάδη, ό.π., σ. 188, Κονταξή, ό.π., σ Βλ. Μαργαρίτη, ό.π., σ. 281, Ζαχαριάδη, ό.π., σ Βλ. Δέτση, ό.π., Καρρά, ό.π., σ.757, Κονταξή, ό.π., σ , Μαργαρίτη, ό.π., σ. 280, Παπαδαμάκη, ό.π., σ Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 691/1993, Υπερ , ΑΠ 219/1987 ΠοινΧρ , ΕφΑθ /1981, ΠοινΧρ 1981/181, ΑΠ 1205/1982, ΠοινΧρ , ΑΠ 505/1971, ΠοινΧρ , ΕφΑθ 8/1984, ΠοινΧρ

16 δικαίωμα να απαιτήσει με την άσκηση δικού του αυτοτελούς δικαιώματος την παροχή δευτεροβάθμιας δικαστικής κρίσης. Ωστόσο, με την παραπάνω παραδοχή αναδύεται και πάλι ορατός ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων, κίνδυνος ο οποίος παρακάμπτεται στην πράξη με την αναβολή της εκδίκασης της χρονικά προγενέστερης υπόθεσης σε μεταγενέστερη δικάσιμο και συγκεκριμένα σε εκείνη για την οποία έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση του ένδικου μέσου, το οποίο άσκησε ο άλλος συγκαταδικασθείς, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συνεκδίκασή τους 60. Αντίθετα, στο χώρο της Πολιτικής Δικονομίας σε περίπτωση που κατά το χρόνο που εκδίδεται η απόφαση που κάνει δεκτή την έφεση του εκκαλούντος εκκρεμεί έφεση των ομοδίκων του που δεν έχει ακόμη συζητηθεί, τότε η τελευταία καθίσταται άνευ αντικειμένου και απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος, καθώς επεκτείνεται το ευνοϊκό δεδικασμένο υπέρ των ομοδίκων του εκκαλούντος 61. Σε κάθε περίπτωση όμως τίθεται το εύλογο ερώτημα γιατί θα πρέπει να βασιστεί η θεωρία στην πρακτική λύση της αναβολής, όσον αφορά τουλάχιστον το χώρο της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, και να μην προχωρήσει σε μία διασταλτική ερμηνεία της εφαρμογής του επεκτατικού αποτελέσματος, ώστε να αποφευχθούν οι δυσμενείς συνέπειες διαδικαστικών εμπλοκών, όπως αποτελεί η παρακάτω περίπτωση: Έστω ότι οι Α και Β συγκατηγορούμενοι για το αδίκημα της κλοπής του άρθρου 372 εδ. α ΠΚ κατά του Γ καταδικάζονται σε πρώτο βαθμό. Έστω ότι ο Α κατά την ακροαματική πρωτοβάθμια διαδικασία ήταν αγνώστου διαμονής και δικάστηκε ερήμην. Στον Β, γνωστής διαμονής, επιδίδεται η απόφαση και ασκεί το ένδικο μέσο της έφεσης, ενώ στον Α, άγνωστης διαμονής, δεν επιδίδεται η απόφαση και άρα δεν ξεκινά η προθεσμία για την 60 Βλ. Μαργαρίτη, ό.π. 61 Έχει υποστηριχθεί, όμως, και η αντίθετη άποψη σύμφωνα με την οποία εάν οι ομόδικοι του εκκαλούντος άσκησαν έφεση που εκκρεμεί θα πρέπει για να εφαρμοστεί το 537 ΚΠολΔ κατά το χρόνο έκδοσης της ευνοϊκής απόφασης επί της εφέσεως του εκκαλούντος να έχει ήδη απορριφθεί για τυπικούς λόγους η εκκρεμής έφεση των ομοδίκων. Βλ. Γέσιου-Φαλτσή, Η ομοδικία, σ

17 άσκηση της έφεσης. Η έφεση του Β προσδιορίζεται σε σύντομη δικάσιμο και εκδικάζεται, όπου και αθωώνεται για αντικειμενικούς λόγους, όπως για παράδειγμα επειδή αποδείχθηκε ότι τα φερόμενα ως κλοπιμαία είχαν πωληθεί νόμιμα στους Α και Β. Ακολούθως, επιδίδεται η πρωτόδικη απόφαση και στον Α, ο οποίος ασκεί αυτοτελώς έφεση κατά της απόφασης. Λογικά το δευτεροβάθμιο δικαστήριο επιλαμβανόμενο της μεταγενέστερης έφεσης του Α και έχοντας στο φάκελο της δικογραφίας την αθωωτική απόφαση του Β, θα εκδώσει απαλλακτική απόφαση για τον Α. Ωστόσο, ερωτάται: Γιατί θα πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου η έκδοση αθωωτικής δικαστικής απόφασης και να μη δεσμεύεται αυτό από ένα δικονομικό κανόνα που να επιβάλλει και εδώ την επέκταση του επωφελούς αποτελέσματος; Ή γιατί να πρέπει να επιβαρύνονται αφενός τα ήδη επιβεβαρυμένα πινάκια των ποινικών δικαστηρίων και αφετέρου οι δικαστικοί λειτουργοί με επιπλέον όγκο δικογραφιών; Εφόσον και στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει η ανάγκη της ικανοποίησης των λόγων για τους οποίους έχει θεσπιστεί το επεκτατικό αποτέλεσμα και από κανένα στοιχείο της διάταξης του άρθρου 469 ΚΠΔ δεν προκύπτει η αναγκαιότητα της ερμηνευτικής αυτής εκδοχής, ενώ επιπρόσθετα με την εφαρμογή του μπορεί να αποφορτιστεί από όγκο υποθέσεων η ποινική δικαιοσύνη, έστω και στο ελάχιστο βαθμό, θεωρούμε προκριτέα εκείνη την ερμηνεία με βάση την οποία η ωφέλεια πρέπει να επεκτείνεται και σε εκείνους τους συγκατηγορούμενους, οι οποίοι είχαν αυτοτελές ένδικο μέσο 62. Τρίτη προϋπόθεση αποτελεί το ότι το ένδικο μέσο που άσκησε ένας από τους κατηγορούμενους θα πρέπει να έχει συζητηθεί στην ουσία του. Όπως έχει ήδη ειπωθεί η ωφέλεια του μη ασκήσαντος το ένδικο μέσο συγκατηγορούμενου είναι αντανακλαστική - εξαρτώμενη και όχι αυτοδύναμη ανεξάρτητη. Συνεπώς το ένδικο μέσο θα πρέπει να έχει συζητηθεί στην ουσία του και να έχει γίνει δεκτό, διαφορετικά δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Αντίστοιχη προϋπόθεση τίθεται και στα πλαίσια του άρθρου 537 ΚΠολΔ, όπου απαιτείται να ασκήθηκε παραδεκτή έφεση από 62 Βλ. αντίστοιχες σκέψεις σε Οββαδία Ναμια, ό.π., σ. 488 και Δέτση Μιχάλη, «Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων στην ποινική διαδικασία», ΝοΒ 1987σ

18 έναν ή περισσότερους ομόδικους, όχι όμως από όλους, και στη συνέχεια να εκδόθηκε απόφαση που την έκανε δεκτή. Ειδικά στο χώρο της ποινικής δικονομίας η εν λόγω προϋπόθεση προβλέπεται ρητά από τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 3 ΚΠΔ, η οποία ορίζει ότι αν το ένδικο μέσο κηρυχθεί απαράδεκτο, παύει η επέκταση των αποτελεσμάτων του 63. Επέκταση επίσης δεν υπάρχει όταν εκείνος που άσκησε το ένδικο μέσο στη συνέχεια παραιτηθεί από αυτό 64, καθώς και όταν το ένδικο μέσο απορριφθεί ως ανυποστήρικτο 65. Ωστόσο, στην τελευταία περίπτωση, αν οι συμπαραπεμφθέντες ή συνεκδικασθέντες εμφανισθούν και συμμετάσχουν στη δίκη αποκτούν όλα τα δικαιώματα που έχει ο ασκήσας το ένδικο μέσο, μεταξύ των οποίων και το της προσβολής της εκδοθησόμενης απόφασης με ένδικο μέσο, και αυτής ακόμα που απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη 66. Τέλος, υποστηρίχθηκε η άποψη ότι σε περίπτωση θανάτου αυτού που άσκησε το ένδικο μέσο, διατηρείται το επεκτατικό αποτέλεσμα και αυτός που ευνοήθηκε μπορεί να παραστεί και να υποστηρίξει το ένδικο μέσο που άσκησε ο αποβιώσας 67. Ωστόσο, η άποψη αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή, καθώς σε περίπτωση επέλευσης θανάτου ενός από τους συγκατηγορουμένους το ένδικο μέσο δε συζητείται στην ουσία του αλλά το δικαστήριο με απόφασή του παύει οριστικά την ποινική δίωξή 68. Για να μπορέσει να λειτουργήσει το επεκτατικό αποτέλεσμα του ασκηθέντος από ένα συγκατηγορούμενο ένδικο μέσο, θα πρέπει, σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 469 ΚΠΔ, οι προτεινόμενοι λόγοι να είναι αντικειμενικοί, δηλαδή να μην αναφέρονται αποκλειστικά στο 63 ΑΠ 465/1984, ΠοινΧρ Βλ. Μαργαρίτη, ό.π., σ. 281, ΑΠ 125/2006, ΠοινΧρ , ΠεντΕφΛαρ. 6/2000, ΠραξκΛογ Βλ. Μαργαρίτη, ό.π., σ. 282, ΑΠ 1670/1988, ΠοινΧρ , ΑΠ 438/1998: «Ποινική Νομολογία» ΑΠ 1999 σε Βιβλιοθήκη ΠοινΔικ ΑΠ 125/2006, ΠοινΧρ Βλ. Δέτση, ό.π., Ζησιάδη, ό.π., σ. 232, Μπουρόπουλο, ό.π., σ. 149, Οικονομόπουλο, «Η κατ άρθρον 469 ΚΠΔ ωφέλεια του κατηγορούμενου εκ της υπό μόνου του συμμετόχου ασκήσεως ενδίκου μέσου», ΝοΒ Βλ. διάταξη άρθρου 370 στοιχ. β ΚΠΔ. 17

19 πρόσωπό του. Περαιτέρω, η συγκεκριμένη διάταξη διαχωρίζει τις περιπτώσεις της συμμετοχής και της αλληλεξάρτησης από αυτήν της συνάφειας ως εξής: Προκειμένου περί συμμετοχής ή αλληλεξάρτησης οι προβαλλόμενοι με το ένδικο μέσο λόγοι αρκεί να είναι αντικειμενικοί ανεξάρτητα από τη δικονομική ή ουσιαστική φύση τους. Προκειμένου περί συνάφειας οι προβαλλόμενοι λόγοι πέρα από το ότι θα πρέπει να είναι αντικειμενικοί θα πρέπει επιπλέον να αφορούν παραβιάσεις της διαδικασίας, με άλλα λόγια να είναι δικονομικοί. Στους αντικειμενικούς, δηλαδή τους μη αρμόζοντες αποκλειστικά στο πρόσωπο του ασκήσαντος το ένδικο μέσο, λόγους μπορούν να υπαχθούν οι παρακάτω περιπτώσεις: η μη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος 69, η τροποποίηση του νόμου προς το επιεικέστερο 70, η ανάκληση της έγκλησης ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου 71, το μη αξιόποινο της πράξης είτε εξ αρχής είτε ύστερα από την επέλευση νεότερου νόμου 72, η έλλειψη επαρκών ενδείξεων για όλους τους συγκατηγορούμενους 73, η ασάφεια ως προς την ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ενοχής για όλους τους συγκατηγορουμένους 74, η άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης 75, η τέλεση απόπειρας και όχι ολοκληρωμένου εγκλήματος Βλ. ΑΠ 197/2006, ΑΠ 1119/2005 Α δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ (σε συμβούλιο) 318/2002 ΠοινΛογ Βλ. ΑΠ 967/2006, ΑΠ 353/2006, ΝΟΜΟΣ, ΣυμβΕφΑθ. 712/2003, ΠοινΔ/νη , ΑΠ 471/2002, ΠοινΛογ , ΔΦορΝ , ΑΠ 2291/2002 ΠοινΛογ , ΑΠ 1693/2002 ΠοινΛογ , ΑΠ 1526/2002 ΠοινΛογ , ΝοΒ , ΑΠ 1510/2002, ΠοινΛογ Βλ. ΕφΘεσ. 1810/2002, Αρμ , ΝοΒ Βλ. ΕφΑθ. 2143/1991, ΕλλΔ/νη Βλ. ΣυμβΕφΘεσ. 104/2002, ΠοινΔ/νη Βλ. 347/2006, ΝΟΜΟΣ. 75 Βλ. ΑΠ 650/1981, ΠοινΧρ Βλ. Contra ΕφΘεσ. 1823/1986, Αρμ (με αντίθετες αλλά ορθές παρατηρήσεις Καλφέλη). 18

20 Στους υποκειμενικούς, δηλαδή τους αρμόζοντες αποκλειστικά στο πρόσωπο του ασκήσαντος το ένδικο μέσο, λόγους, οι οποίοι υπάγονται στο χώρο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, μπορούν να υπαχθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: η μετατροπή της επιβληθείσας ποινής σε χρηματική χωρίς προηγούμενη έρευνα για τη συνδρομή λόγων αναστολής 77, η έλλειψη δόλου 78 ή δόλιας προαίρεσης 79, η πλήρης ανικανότητα ή μειωμένη ικανότητα καταλογισμού 80, η πλάνη 81, η έμπρακτη μετάνοια 82 και η υπαναχώρηση από απόπειρα 83. Στο σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή, καθώς κάποιοι ουσιαστικοί λόγοι λειτουργούν άλλοτε αντικειμενικά και άλλοτε υποκειμενικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα λόγου ο οποίος λειτουργεί και με τους δύο τρόπους αποτελεί η παραγραφή, η οποία καταρχήν αποτελεί αντικειμενικό λόγο. Δεδομένου περαιτέρω ότι χρόνος τέλεσης της συμμετοχικής πράξης είναι ο χρόνος τέλεσης της κύριας πράξης από την οποία δανείζονται και τον αξιόποινο χαρακτήρα τους, είναι λογικό η οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής να επεκτείνεται και σε όσους δεν άσκησαν το ένδικο μέσο 84. Εξαίρεση στην αντικειμενικότητα του χαρακτήρα της παραγραφής θα πρέπει να γίνει δεκτή σε εκείνες τις περιπτώσεις, όπου είτε ο χρόνος παραγραφής είτε ο χρόνος της κατ άρθρο 113 ΠΚ αναστολής της παραγραφής είναι διαφορετικός Βλ. 957/2006, ΝΟΜΟΣ. 78 Βλ. ΑΠ 2190/2003, ΠοινΛογ , ΑΠ 602/2002, ΠοινΛογ 2002/710, ΝοΒ 2002/ Βλ. ΣυμβΕφΘεσ. 289/2001, ΠοινΔ/νη Βλ. 568/1977, ΠοινΧρ Βλ. ΑΠ 393/1980, ΠοινΧρ Βλ. Ανδρουλάκη, ό.π., Ζησιάδη, ό.π., σ.236, Κονταξή, ό.π., σ. 2011, Μαργαρίτη, ό.π., σ Βλ. Ανδρουλάκη, ό.π., Μαργαρίτη, ό.π. 84 Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 353/2006, ΝΟΜΟΣ, ΓΝΜΔ ΝΣΚ 85/2006, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ (σε συμβούλιο) 402/2005, ΠοινΛογ , ΑΠ 59/2004, ΠοινΛογ , ΑΠ (σε συμβούλιο) 1464/2003, ΠοινΛογ , ΑΠ 2291/2002, ΠοινΛογ , ΑΠ 1184/2002, ΠοινΛογ , ΝοΒ 2002/2055, ΑΠ (σε συμβούλιο) 618/2000, ΠοινΧρ Βλ. ΤρΠλΚαλαμάτας 555/2003, ΠοινΔ/νη , όπου η παραγραφή αντιμετωπίζεται ορθά ως υποκειμενικός λόγος, καθώς η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, η οποία επήλθε λόγω της έλλειψης ακριβούς καθορισμού της πράξης για την οποία κατηγορείται 19

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 και 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ - Τσαλαπάτης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (άρθρα 1-13 ΠΚ) Η έκταση ισχύος του άρθρου 2 2 ΠΚ (Υπεράσπιση 1999, 314)... 3 Η έννοια της «εµπορίας ναρκωτικών» στο άρθρο 8 ΠΚ (Υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΝΟΜΙΚΗΣ Η ποινική δικονομία είναι ένας μηχανισμός που προεκτείνει και εξατομικεύει το ποινικό δίκαιο. Ισχύουν οι ίδιες αρχές όπως και στο ποινικό δίκαιο. 1) αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα

Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα υπό Αντωνίου Αλαπάντα Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιώς, Δ.Ν. Σημ. Το παρόν άρθρο αποτέλεσε εισήγηση το 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθµ. Απόφ.: 1768/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Προς Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής Μεσογείων 96 115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. Γενικοί ορισμοί... 11. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. Γενικοί ορισμοί... 11. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Γενικοί ορισμοί... 11 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα... 11 Ποινική δικαιοδοσία... 11 Άρθρο 1. Ποινικά δικαστήρια... 11 Άρθρο 2. Εξαιρέσεις από την ποινική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Τι είναι η Ποινική Δικονομία και ποια η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στο υπ αριθµ. 5β-6 τεύχος του περιοδικού Πράξη και Λόγος Ποινικού ικαίου και στη σελίδα 595, δηµοσιεύτηκε κείµενο του εισαγγελέως κ. Ζύγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 20 παρ.1 Σ Εισαγωγή Η τήρηση του Συντάγματος από αυτούς που ασκούν την κρατική εξουσία, δηλαδή από τα όργανα του κράτους εξαρτάται κατά πολύ από το εάν υπάρχουν και λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 κ α ι 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A Α έκδοση Εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Αθήνα 27/05/2013 Αρ. Πρωτ.:Δ33Β5020140ΕΞ2013 33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Ασ. Δικηγόρος Αθηνών 2 η Συνάντηση- Σημειώσεις Δικαιοδοσία τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (άρθ. 1): 1) ιδιωτικές διαφορές (ύπαρξη ή ανυπαρξία έννομων σχέσεων και δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) Της Παναγιώτας Αποστολοπούλου του Αποστόλου, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ Δ.Σ.Α. 24.183),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-127 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-127 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-127 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας Αριθµός απόφασης: 540 Έτος: 2009 - Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Σώρευση αγωγών Αριθµός απόφασης: 448 - Σώρευση αγωγών στο ίδιο δικόγραφο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος του Θεόδωρου Π. Μαντά Ο N. 1608/1950 ανατρέπει την ισορροπία ολόκληρου του ποινικού (ουσιαστικού και oικονομικού) μας συστήματος. Και τούτο διότι: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις:

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπό Ιωάννου Διώτη α) Εισαγωγή Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: Από την μια πλευρά δηλαδή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Αριθμός απόφασης 108/2014

ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Αριθμός απόφασης 108/2014 ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμός απόφασης 108/2014 I ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Λάμπρο Καρέλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος Εφετών και τη γραμματέα Ζ&αστασία Βαρδάκα. Συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΗΝΥΣΗΣ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΗΝΥΣΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΗΝΥΣΗΣ. Αύξηση ποσού παραβόλου για κατάθεση μήνυσης. Το παράβολο μήνυσης, στοχεύοντας στον περιορισμό του μεγάλου όγκου αστήρικτων μηνύσεων, πρέπει να αποδίδεται σε εκείνον που το

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν αυτού, δεν εκδόθηκε απόφαση επί της αγωγής.

Κατόπιν αυτού, δεν εκδόθηκε απόφαση επί της αγωγής. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε του Αρείου Πάγου Όπως γνωρίζετε, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου άσκησε κατά του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από το γραφείο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου δίνεται το υπόμνημα που. κατέθεσε σήμερα στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από το γραφείο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου δίνεται το υπόμνημα που. κατέθεσε σήμερα στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το γραφείο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου δίνεται το υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την Υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει να βεβαιωθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα