Διαδικασι α Έκδοσης Αποτελεσμα των στο ΠΣ myschool

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδικασι α Έκδοσης Αποτελεσμα των στο ΠΣ myschool"

Transcript

1 Διαδικασι α Έκδοσης Αποτελεσμα των στο ΠΣ myschool Με το πέρας του Διδακτικού Έτους στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, απαιτείται μία σειρά από βήματα για την Προαγωγή και Απόλυση των Μαθητών της Σχολικής σας Μονάδας. Η διαδικασία αναφέρεται ως «Έκδοση Αποτελεσμάτων» και η λειτουργικότητα βρίσκεται στο ομώνυμο υπο-μενού της Καρτέλας ΜΑΘΗΤΕΣ. Εικόνα 1: ΜΑΘΗΤΕΣ > Έκδοση Αποτελεσμάτων Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για όλες τις Σχολικές Μονάδες εκτός από τα Νηπιαγωγεία. Η υπο-λειτουργικότητα της Έκδοσης Αποτελεσμάτων δεν απαιτείται από τις Σχολικές Μονάδες Τύπου Νηπιαγωγείου και μπορούν να αγνοήσουν τον Οδηγό. Έκδοση Αποτελεσμάτων Η Έκδοση Αποτελεσμάτων απαιτεί την ολοκλήρωση των βημάτων: Ενημέρωση Διαγωγής, Ενημέρωσης Φοίτησης και Τελικά Αποτελέσματα. Σε κάθε βήμα ακολουθείται κοινή λογική βοηθώντας στην γρήγορη εξοικείωση με το σύστημα. Συνοπτικά, σε κάθε βήμα οι ενέργειες μπορούν να ομαδοποιηθούν στην αναζήτηση των Μαθητών, επιλογή των Μαθητών και τον ορισμό των απαιτούμενων πεδίων. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι είναι αυστηρά Σελίδα 1

2 ορισμένη η σειρά με την οποία πρέπει να ολοκληρωθούν τα βήματα και καθένα προαπαιτεί την ολοκλήρωση του προηγούμενου. Επίσης, είναι υποχρεωτική η ολοκλήρωση όλων των βημάτων ενώ κάθε επιμέρους βήμα μπορεί να ολοκληρωθεί μαζικά ανά Τάξη, όχι, όμως, συγκεντρωτικά για το σύνολο των Μαθητών της Σχολικής Μονάδας. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι: Ενημέρωση Διαγωγής Σε αυτό το βήμα ορίζεται η Διαγωγή του Μαθητή. Αρχικά, αναζητείτε τους Μαθητές, καθορίζοντας κατάλληλα τα πεδία στο πάνω μέρος της σελίδας, και επιλέγετε «Αναζήτηση». Στη συνέχεια, ο πίνακας θα ενημερωθεί με τους Μαθητές και επιλέγετε τους Μαθητές για τους οποίους θα γίνει η Ενημέρωση Διαγωγής. Τέλος, επιλέγετε από το αριστερό κατακόρυφο μενού τον τύπο της Διαγωγής (Εξαίρετη για Πρωτοβάθμια και Επιμεμπτή/Κοσμία/Κοσμιοτάτη για Δευτεροβάθμια), ορίζετε τον Αριθμό Πράξης και επιλέγετε «Αποθήκευση» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς θα εμφανιστεί το κατάλληλο μήνυμα. Έτσι, για την ολοκλήρωση της Ενημέρωσης Διαγωγής θα πρέπει να: 1. Συμπληρώσετε τα Κριτήρια Αναζήτησης στο πάνω μέρος της σελίδας και να επιλέξετε Αναζήτηση. Θα πρέπει να καθορίσετε τιμή τουλάχιστον στο πεδίο Τάξη Εγγραφής. 2. Επιλέξετε τους Μαθητές από τον πίνακα 3. Ορίσετε Διαγωγή και Αριθμό Πράξης 4. Επιλέξετε Αποθήκευση Σελίδα 2

3 Η Ενημέρωση Διαγωγής ολοκληρώθηκε για τους επιλεγμένους Μαθητές Ενημέρωση Φοίτησης Με την Ενημέρωση Φοίτησης υπολογίζονται οι Απουσίες των Μαθητών σε συνδυασμό με την Προφορική Επίδοση του Μαθητή, ώστε να κριθεί η Φοίτησή τους Επαρκής, Ελλιπής ή Ανεπαρκής. Να τονίσουμε ότι, για την ορθή λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί ορθά οι Απουσίες (Σύνολο Απουσιών και Δικαιολογημένες Απουσίες) και οι Προφορικές Βαθμολογίες (σε κάθε Μάθημα για κάθε Τρίμηνο/Τετράμηνο) των Μαθητών. Το συγκεκριμένο βήμα δεν υλοποιείται για τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου προχωρούν με το επόμενο βήμα της Τελικής Επίδοσης. Όμοια με την Ενημέρωση Φοίτησης, η διαδικασία Ενημέρωση Διαγωγής απαιτεί αρχικά να αναζητήσετε τους Μαθητές, καθορίζοντας κατάλληλα τα πεδία στο πάνω μέρος της σελίδας, και επιλέγοντας «Αναζήτηση». Στη συνέχεια, ο πίνακας ενημερώνεται με τους Μαθητές και επιλέγετε τους Μαθητές για τους οποίους θα ολοκληρωθεί η Ενημέρωση Φοίτησης. Τέλος, ορίζετε στο αριστερό κατακόρυφο μενού Αριθμό Πράξης και επιλέγετε «Αποθήκευση». Η εφαρμογή, με τους κατάλληλους υπολογισμούς, για τους Μαθητές που έχετε επιλέξει θα χαρακτηρίσει τη Φοίτηση των Μαθητών (Επαρκής, Ελλιπής, Ανεπαρκής). Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς θα εμφανιστεί το κατάλληλο μήνυμα. Σελίδα 3

4 Συνοπτικά, για την Ενημέρωση Φοίτησης θα πρέπει να: 1. Συμπληρώσετε τα Κριτήρια Αναζήτησης στο πάνω μέρος της σελίδας και να επιλέξετε Αναζήτηση. Θα πρέπει να καθορίσετε τιμή τουλάχιστον στο πεδίο Τάξη Εγγραφής. 2. Επιλέξετε τους Μαθητές από τον πίνακα 3. Ορίσετε Αριθμό Πράξης 4. Επιλέξετε Αποθήκευση Σελίδα 4

5 Η Ενημέρωση Φοίτησης ολοκληρώθηκε για τους επιλεγμένους Μαθητές ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τελική απόφαση για την Προαγωγή, Παραπομπή ή Απόρριψη του Μαθητή, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό της Φοίτησή του, θα ληφθεί με την ολοκλήρωση του τελευταίου βήματος, Τελική Επίδοση. Σελίδα 5

6 Τελική Επίδοση Πρόκειται για το τελευταίο βήμα της Έκδοσης Αποτελεσμάτων. Σε αυτό το βήμα υπολογίζεται και ορίζεται η απόφαση για προαγωγή, απόλυση, παραπομπή ή απόρριψη του Μαθητή. Η διαδικασία της Τελικής Επίδοσης είναι όμοια με τις διαδικασίες Ενημέρωσης Διαγωγής και Ενημέρωσης Φοίτησης δηλαδή, ακολουθεί την ίδια «λογική» λειτουργίας (αναζήτηση και επιλογή Μαθητών, ορισμός Αρ. Πρωτοκόλλου και «Αποθήκευση») και προαπαιτεί την ολοκλήρωση των προηγούμενων βημάτων. Επομένως, για την Τελική Επίδοση των Μαθητών θα πρέπει να: 1. Συμπληρώσετε τα Κριτήρια Αναζήτησης στο πάνω μέρος της σελίδας και να επιλέξετε Αναζήτηση. Θα πρέπει να καθορίσετε τιμή τουλάχιστον στο πεδίο Τάξη Εγγραφής. 2. Επιλέξετε τους Μαθητές από τον πίνακα 3. Ορίσετε Αριθμό Πράξης 4. Επιλέξετε Αποθήκευση Σελίδα 6

7 Ενημέρωση Αριθμών Πρωτοκόλλου Η Ενημέρωση Αριθμών Πρωτοκόλλου είναι η απαραίτητη διαδικασία για τους Μαθητές οι οποίοι απολύονται από τη Σχολική σας Μονάδα. Με αυτή τη διαδικασία ορίζετε το μοναδικό αναγνωριστικό του Απολυτήριου εκάστοτε Μαθητή και εξασφαλίζεται η μοναδικότητα ενός Απολυτήριου στο σύστημα. Κύριο χαρακτηριστικό της διαδικασίας είναι ο ορισμός των πεδίων Αριθμός Πρωτοκόλλου και Βήμα. Με αυτά τα πεδία δηλώνετε το πρώτο αναγνωριστικό καθώς και την «απόσταση» (ενός Τίτλου από τον επόμενο) των Απολυτηρίων που πρόκειται να εκδώσετε. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι, η διαδικασία είναι απαραίτητη για την Προεπισκόπηση των Αναφορών Απολυτήριων Τίτλων της Μονάδας σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις Σχολικές Μονάδες τύπου Δημοτικού, στα πεδία Αρ. Πρωτοκόλλου και Βήμα εισάγετε τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών (Β.Π.Σ.) Όπως και με τις υπολειτουργίες της Έκδοσης Αποτελεσμάτων, έτσι και η Ενημέρωση Αριθμών Πρωτοκόλλου απαιτεί την αναζήτηση Μαθητών, την επιλογή αυτών που απολύονται και τον ορισμό των πεδίων Αρ. Πρωτοκόλλου και Βήμα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι: 1. Συμπληρώνετε τα Κριτήρια Αναζήτησης στο πάνω μέρος της σελίδας και επιλέγετε Αναζήτηση. Θα πρέπει να καθορίσετε τιμή τουλάχιστον στο πεδίο Τάξη Εγγραφής (ως Τάξη Εγγραφής μόνη επιλογή είναι η τελευταία Τάξη της Μονάδας σας). 2. Επιλέγετε τους Μαθητές από τον πίνακα 3. Ορίζετε την Ημερομηνία 4. Ορίζετε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου. Όπως περιγράφηκε και νωρίτερα, για τις Σχ. Μονάδες 5. Ορίζετε το Βήμα 6. Επιλέγετε Αποθήκευση Σελίδα 7

8 1 3 2 Η στήλη Αρ. Πρωτ. ενημερώνεται βάσει των πεδίων Αρ. Πρωτοκόλλου και Βήμα. Στον πρώτο Μαθητή αντιστοιχίζεται ο αριθμός που ορίσατε στο πεδίο Αρ. Πρωτοκόλλου και για τους υπόλοιπους Μαθητές ορισμός γίνεται αυτόματα από το σύστημα λαμβάνοντας υπ όψιν το Βήμα. Σελίδα 8

9 Σύντομες Παρατηρήσεις Εφόσον έχετε ξεκινήσει με τη διαδικασία Έκδοσης Αποτελεσμάτων, οποιαδήποτε αλλαγή γίνει εκ των υστέρων στα στοιχεία του Μαθητή, απαιτεί εκ νέου την ολοκλήρωση της διαδικασίας Έκδοσης Αποτελεσμάτων. Το σύστημα παράγει αυτόματα τις Κλίσεις Ονομάτων (Καρτέλα Μαθητή > Κλίσεις Ονομάτων), εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα Οικογενειακά Στοιχεία του Μαθητή. Ενδέχεται ορισμένα από τα πεδία των κλίσεων να μην συμπληρωθούν ορθά, μπορείτε να τα τροποποιήσετε. Η Ενημέρωση Αριθμών Πρωτοκόλλου απαιτεί την συμπλήρωση των Προσωπικών Στοιχείων του Μαθητή (στοιχεία Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων, καθώς αυτά αναγράφονται στους Απολυτήριους Τίτλους). Για τις Σχολικές Μονάδες τύπου Δημοτικού η Ενημέρωση Αριθμών Πρωτοκόλλου αναφέρεται στη διαδικασία ενημέρωσης του Βιβλίου Πιστοποιητικών Σπουδών (Β.Π.Σ.). Σελίδα 9

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προσωπικού της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος υποβολής αίτησης απόσπασης ιευθύνσεις και Γραφεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45%

Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45% 1 ο Βήμα: Αίτηση εγγραφής στο σύστημα Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να εντάξουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο σύστημα του ΟΑΕΔ, ακόμη και αν είχαν πραγματοποιήσει αυτή την διαδικασία στο παρελθόν. Μπαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.... 3 1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Taxis Receipts Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού (έκδοση 1.0) Cpyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Ευρετήριο Περιεχομένων ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή 2 Ιστορικό Εκδόσεων 3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα