Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης"

Transcript

1 Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης στην μορφή: Coright 25 b South-Wtrn a diviion of Thomon Larning. ll right rrvd. * d ( 2 n ) 2 * d 2 ( 2 n ) n * d n ( 2 n ) 2 Συναρτήσεις ζήτησης Ομοιογένεια Αν έχουμε μόνο δύο αγαθά ( και ): * ( ) * ( ) Οι τιμές και το εισόδημα είναι εξωγενή Τα άτομα δεν ελέγχουν αυτές τις παραμέτρους Αν διπλασιάσουμε όλες τις τιμές και το εισόδημα οι άριστες ζητούμενες ποσότητες δεν αλλάζουν Ο εισοδηματικός περιορισμός δεν αλλάζει i * d i ( 2 n ) d i (t t 2 t n t) Οι ατομικές συναρτήσεις ζήτησης είναι ομοιογενείς μηδενικού βαθμού για όλες τις τιμές και το εισόδημα 3 4 Ομοιογένεια Ομοιογένεια Με συν. χρησιμότητας Cobb-Dougla χρησιμότητα U().3.7 οι συναρτήσεις ζήτησης είναι.3 *.7 * Βλέπετε πως με διπλασιασμό των τιμών και του εισοδήματος τα * και * δεν αλλάζουν Με συνάρτηση χρησιμότητας CES χρησιμότητα U().5.5 οι συναρτήσεις ζήτησης είναι * * / / Βλέπετε πως με διπλασιασμό των τιμών και του εισοδήματος τα * και * δεν αλλάζουν 5 6

2 Μεταβολές στο εισόδημα Μια αύξηση του εισοδήματος απεικονίζεται με παράλληλη μετατόπιση του εισοδηματικού περιορισμού Εφόσον ο λόγος / δεν αλλάζει ο MRS μένει σταθερός καθώς το άτομο πετυχαίνει μεγαλύτερη χρησιμότητα (ικανοποίηση των στόχων του) Αύξηση εισοδήματος Αν αυξηθούν τα και με την αύξηση εισοδήματος τότε τα και είναι κανονικά αγαθά Ποσότητα του C B Καθώς αυξάνεται το εισόδημα το άτομο επιλέγει να καταναλώσει περισσότερο και U 3 U U 2 7 Ποσότητα του 8 Αύξηση εισοδήματος Κανονικά και κατώτερα αγαθά Αν το μειωθεί με την αύξηση εισοδήματος τότε το είναι κατώτερο αγαθό Ποσότητα του C B Καθώς αυξάνεται το εισόδημα το άτομο επιλέγει να καταναλώσει λιγότερο και U 3 U 2 U Βλέπετε πως οι καμπύλες αδιαφορίας δεν χρειάζεται να έχουν «περίεργο» σχήμα. Η υπόθεση του φθίνοντος MRS ισχύει. Ένα αγαθό i για το οποίο ισχύει i / είναι κανονικό αγαθό για αυτά τα εισοδήματα Ένα αγαθό i για το οποίο ισχύει i / < είναι κατώτερο αγαθό για αυτά τα εισοδήματα Ποσότητα του 9 ενός αγαθού του αγαθού Μια μεταβολή στην τιμή ενός αγαθού αλλάζει την κλίση του εισοδηματικού περιορισμού Αλλάζει και το MRS στο σημείο μεγιστοποίησης χρησιμότητας Όταν αλλάζει η τιμή υπάρχουν δύο επιδράσεις αποτέλεσμα υποκατάστασης αποτέλεσμα εισοδήματος Ακόμα και αν έμενε στην ίδια καμπύλη αδιαφορίας όταν αλλάξει η τιμή η άριστη επιλογή θα αλλάξει γιατί ο MRS εξισώνεται με τον εισοδηματικό περιορισμό αποτέλεσμα υποκατάστασης Η αλλαγή της τιμής αλλάζει το «πραγματικό» εισόδημα του ατόμου οπότε πρέπει να αλλάξει και η καμπύλη αδιαφορίας αποτέλεσμα εισοδήματος 2 2

3 του αγαθού του αγαθού Ποσότητα του Έστω ότι ο καταναλωτής μεγιστοποιεί την χρησιμότητα στο σημείο. B Συνολική αύξηση Αν η τιμή του μειωθεί ο καταναλωτής θα μεγιστοποιεί την χρησιμότητα στο B. U U 2 Ποσότητα του 3 Ποσότητα του C Για να απομονώσουμε το αποτέλεσμα υποκατάστασης κρατάμε το «πραγματικό» εισόδημα σταθερό αλλά αφήνοντας την σχετική τιμή του αγαθού να αλλάξει Το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι η μετακίνηση από το σημ. στο σημ. C Το άτομο υποκαθιστά το αγαθό για το αγαθό U επειδή τώρα είναι σχετικά φτηνότερο Ποσότητα του Αποτέλεσμα υποκατάστασης 4 Ποσότητα του Έχουμε το αποτέλεσμα εισοδήματος επειδή το «πραγματικό» εισόδημα αλλάζει με την μεταβολή της τιμής του Το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι η μεταβολή από το σημείο C στο B B Αν το είναι κανονικό C αγαθό το άτομο θα U 2 αγοράσει περισσότερο U γιατί το «πραγματικό» εισόδημα έχει αυξηθεί Ποσότητα του Αποτέλεσμα Εισοδήματος 5 Ποσότητα του B C Μια αύξηση στην τιμή του σημαίνει πως μεγαλώνει η κλίση του εισοδηματικού περ. Το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι η μεταβολή από το σημ. στο C U 2 Αποτέλεσμα υποκατάστασης Αποτέλεσμα εισοδήματος U Το αποτ. Εισοδήματος είναι η μεταβολή από το σημ C στο B Ποσότητα του 6 Μεταβολές τιμών για κανονικά αγαθά Αν τα αγαθά είναι κανονικά τα δύο αποτελέσματα έχουν την ίδια κατεύθυνση Όταν πέφτει η τιμή και τα δύο αποτελέσματα οδηγούν στην αύξηση της ζήτησης Όταν ανεβαίνει η τιμή και τα δύο αποτελέσματα οδηγούν στην μείωση της ζήτησης Μεταβολές τιμών για κατώτερα αγαθά Για κατώτερα αγαθά τα δύο αποτελέσματα έχουν αντίθετη κατεύθυνση Το τελικό αποτέλεσμα είναι απροσδιόριστο Όταν αυξάνεται η τιμή το αποτέλεσμα υποκατάσταση οδηγεί σε μείωση της ζήτησης αλλά το ΑΕ έχει την αντίθετη κατεύθυνση Όταν μειώνεται η τιμή το αποτέλεσμα υποκατάστασης οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης αλλά το ΑΕ έχει την αντίθετη κατεύθυνση 7 8 3

4 Το παράδοξο του Giffn Μια περίληψη Αν το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι αρκετά ισχυρό μπορεί να έχουμε θετική σχέση μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας Μια αύξηση στην τιμή δημιουργεί μια μείωση στο πραγματικό εισόδημα Για κατώτερο αγαθό η μείωση εισοδήματος προκαλεί αύξηση στην ζητούμενη ποσότητα Η μεγιστοποίηση χρησιμότητας σημαίνει (για κανονικά αγαθά) πως μια πτώση της τιμής θα οδηγήσει σε αύξηση της ζητούμενης ποσότητας το αποτέλεσμα υποκατάστασης σημαίνει αύξηση της ζητούμενης ποσότητας καθώς κινείται κατά μήκος της καμπύλης αδιαφορίας το αποτέλεσμα εισοδήματος οδηγεί στην αύξηση της ζητούμενης ποσότητας καθώς η μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη του ατόμου του επιτρέπει να ανέβει σε ψηλότερη καμπύλη αδιαφορίας 9 2 Μια περίληψη Η μεγιστοποίηση χρησιμότητας σημαίνει (για κανονικά αγαθά) πως μια αύξηση της τιμής θα οδηγήσει σε μείωση της ζητούμενης ποσότητας το αποτέλεσμα υποκατάστασης σημαίνει μείωση της ζητούμενης ποσότητας καθώς κινείται κατά μήκος της καμπύλης αδιαφορίας το αποτέλεσμα εισοδήματος οδηγεί στην μείωση της ζητούμενης ποσότητας καθώς η μικρότερη αγοραστική δύναμη του ατόμου τον αναγκάζει να κατέβει σε χαμηλότερη καμπύλη αδιαφορίας Μια περίληψη Η μεγιστοποίηση χρησιμότητας σημαίνει πως για κατώτερα αγαθά δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για την επίδραση μιας μεταβολής της τιμής του αγαθού το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το αποτέλεσμα εισοδήματος έχουν αντίθετη κατεύθυνση Αν το ΑΕ είναι μεγαλύτερο του ΑΥ έχουμε το παράδοξο του Giffn 2 22 Η ατομική καμπύλη ζήτησης Η ατομική καμπύλη ζήτησης Η ζήτηση ενός ατόμου για εξαρτάται από τις προτιμήσεις τις τιμές και το εισόδημα: * ( ) Συχνά βολεύει να παριστάνουμε το διάγραμμα ζήτησης για κρατώντας το εισόδημα και την τιμή του ( ) σταθερά Ποσότητα του Καθώς πέφτει η τιμή του... η ποσότητα της ζητούμενης ποσ. του αυξάνεται. U U 2 U Ποσότητα του Ποσότητα του

5 2 2 και σταθερά και σταθερά και σταθερά και σταθερά χ 2 2 και σταθερά 2 2 και σταθερά *( ) * *( ) *( )

6 2 και σταθερά 2 και σταθερά 2 2 *( ) * *( ) *( ) * *( ) *( ) *( ) 3 *( ) 32 2 και σταθερά 2 και σταθερά 2 2 *( ) *( ) * *( ) *( ) * *( ) *( ) *( ) *( ) 33 *( ) και σταθερά 2 2 και σταθερά Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης για το αγαθό *( ) *( ) *( ) * *( ) *( ) *( ) * *( ) *( ) *( ) *( ) *( ) 35 *( ) 36 6

7 (a) Καμπύλες αδιαφορίας και επ Κρασί 2. Η ατομική καμπύλη ζήτησης (b) Καμπύλη Ζήτησης b $ ανά μονάδα Τιμή-κατανάλωση L ( $2) b L2 ( b $6) L3 ( b $4) E 2 3 Μπύρα Η ατομική καμπύλη ζήτησης δείχνει την σχέση μεταξύ της τιμής του αγαθού και την ποσότητα που θέλει να αγοράσει το άτομο όταν υποθέτουμε πως όλοι οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση είναι σταθεροί 6. E 2 4. E 3 D Ζήτηση για μπύρα Μπύρα Μεταβολές στην καμπύλη ζήτησης (a) ndiffrn Curv and Budgt Contraint Win Gallon r ar L 3 L 2 Τρεις παράγοντες κρατούνται σταθεροί σε μια καμπύλη ζήτησης εισόδημα Οι τιμές μςάλλων αγαθών ( ) Οι προτιμήσεις του ατόμου Αν οποιοσδήποτε από αυτούς παράγοντες αλλάξει θα υπάρξει μεταβολή της καμπύλης ζήτησης σε νέα θέση L (b) Dmand Curv Pri of br $ r unit 2 () Engl Curv Y Budgt 2 3 nom-onumtion urv Br Gallon r ar E E 2 E Br Gallon r ar Engl urv for br D 3 D 2 D Y 3 $837 Y 2 $628 Y $49 E * E 2 * E 3 * Br Gallon r ar 4 (a) ndiffrn Curv and Budgt Contraint ll othr good r ar Y L 3 3 Μεταβολές στην καμπύλη ζήτησης Y L2 2 Y L (b) Engl Curv Y nom Y 3 Y 2 Y nom-onumtion urv Hamburgr r ar E 3 E 2 Engl urv E Μια μετακίνηση κατά μήκος της καμπύλης ζήτησης προέρχεται από μεταβολή της τιμής του αγαθού μια μεταβολή στην ζητούμενη ποσότητα Μια μεταβολή της καμπύλης ζήτησης προέρχεται από μεταβολή στο εισόδημα στις τιμές άλλων αγαθών ή των προτιμήσεων μια μεταβολή της ζήτησης Hamburgr r ar

8 Συναρτήσεις ζήτησης και καμπύλες Συναρτήσεις ζήτησης και καμπύλες Είδαμε νωρίτερα τις συναρτήσεις ζήτησης Οποιαδήποτε αλλαγή στο εισόδημα θα μεταβάλει την καμπύλη ζήτησης.3.7 * * Με εισόδημα $ οι συναρτήσεις γίνονται 3 * 7 * Αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης Η χρησιμότητα μεταβάλλεται κατά μήκος της καμπύλης ζήτησης Καθώς μειώνεται η τιμή του το άτομο βρίσκεται όλο και σε ψηλότερες καμπύλες αδιαφορίας Σε (Μαρσαλιανή) καμπύλη ζήτησης μένει σταθερό το ονομαστικό εισόδημα Αυτό σημαίνει πως το «πραγματικό» αυξάνεται καθώς πέφτει η τιμή του Αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης Μια εναλλακτική μέθοδος κρατάει την χρησιμότητα σταθερή ( πραγματικό εισόδημα) για μεταβολές τις τιμής Οι μεταβολές των τιμών «αντισταθμίζονται» έτσι ώστε να παραμείνει το άτομο στην ίδια καμπύλη αδιαφορίας Οι μεταβολές στην ζητούμενη ποσότητα αντικατοπτρίζουν μόνο το αποτέλεσμα υποκατάστασης Αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης Μια αντισταθμιστική (Hikian) καμπύλη ζήτησης δείχνει την σχέση της τιμής ενός αγαθού με την ποσότητα που διατίθεται να αγοράσει όταν κρατούνται σταθερές οι τιμές των άλλων αγαθών και η χρησιμότητα Η αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης είναι μια απεικόνιση στις δύο διαστάσεις την συνάρτησης * ( U) Αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης Ποσότητα του Κρατώντας σταθερή την χρησιμότητα καθώς μειώνεται η τιμή... ' κλίση '' κλίση ''' κλίση U 2 η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται. Ποσότητα του Ποσότητα του

9 Αντισταθμιστικές και μη-αντισταθ. καμπύλες ζήτησης Αντισταθμιστικές & μη-αντισταθ. καμπύλες ζήτησης Στο οι καμπύλες τέμνονται γιατί το εισόδημα του ατόμου είναι αρκετό για να πετύχει U 2 Σε τιμές ψηλότερες του 2 είναι θετική η εισοδηματική αντιστάθμιση γιατί το άτομο χρειάζεται ενίσχυση για καταφέρει να διατηρήσει το U 2 Ποσότητα του * Ποσότητα του 49 5 Αντισταθμιστικές και μη-αντισταθ. καμπύλες ζήτησης (a) Καμπύλες αδιαφορίας: κανονική ζήτηση και αντισταθμιστική ζήτηση Κρασί Τιμή-κατανάλωση Σε χαμηλότερες τιμές του 2 έχουμε αρνητική εισοδηματική αντιστάθμιση για να αποτρέψουμε μια αύξηση της χρησιμότητας με την φτηνή τιμή 2.8 (b) Καμπύλη Ζήτησης b $ ανά μονάδα L ( $2) b L3 ( b $4) Μπύρα 2. E *** Ποσότητα του 4. E 3 D Ζήτηση για μπύρα H αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης Μπύρα 52 Αντισταθμιστικές και μη-αντισταθ. καμπύλες ζήτησης Για κανονικό αγαθό η αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης έχει μεγαλύτερη απόλυτη κλίση (αντιδρά λιγότερο σε μεταβολές στις τιμές) από την Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης Η μη-αντισταθμιστική καμπύλη αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα υποκατάσταση και εισοδήματος Η αντισταθμιστική καμπύλη αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα υποκατάστασης μόνο Αντισταθμιστικές καμπύλες ζήτησης Έστω συνάρτηση χρησιμότητας: χρησιμότητα U().5.5 Οι Μαρσαλιανές συναρτήσεις ζήτησης: /2 /2 Η έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας: χρησιμότητα V( )

10 Αντισταθμιστικές καμπύλες ζήτησης Αντισταθμιστικές καμπύλες ζήτησης Για να βρούμε τις αντισταθμιστικές συναρτήσεις ζήτησης λύνουμε την έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας ως προς και μετά αντικαθιστούμε τις Μαρσαλιανές V V V V Η ζήτηση τώρα εξαρτάται από το (V) αντί του εισοδήματος Αυξήσεις στο μειώνουν την ζητούμενη ποσότητα του μόνο το αποτέλεσμα υποκατάστασης Μια μαθηματική ανάπτυξη Μια μαθηματική ανάπτυξη Θέλουμε να εξετάσουμε πώς η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού αλλάζει όταν αλλάζει το / Η διαφοροποίηση των συνθηκών πρώτης τάξης του προβλήματος μεγιστοποίησης της χρησιμότητας θα μας δώσει αυτήν την παράγωγο Όμως αυτή η διαδικασία είναι περίπλοκη και δεν μας βοηθάει να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει Θα προτιμήσουμε μια έμμεση προσέγγιση Θυμηθείτε την συνάρτηση δαπανών Ελάχιστες δαπάνες E( U) Εξ ορισμού ( U) [ E( U)] Η ζητούμενη ποσότητα είναι ίδια και για τις δύο συναρτήσεις όταν το εισόδημα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να πετύχουμε την συγκεκριμένη χρησιμότητα Μια μαθηματική ανάπτυξη Μια μαθηματική ανάπτυξη ( U) [ E( U)] ιαφοροποιώντας τις αντισταθμιστικές συναρτήσεις ζήτησης έχουμε E E E E 59 E E Ο πρώτος όρος είναι η κλήση της αντισταθμιστικής συνάρτησης χρησιμότητας Η μαθηματική μορφή του αποτελέσματος υποκατάστασης 6

11 Μια μαθηματική ανάπτυξη Η εξίσωση Slutk E E Ο δεύτερος όρος δείχνει το τρόπο που μια αλλαγή στο επηρεάζει την ζήτηση του μέσω της επίδρασης που έχει στο εισόδημα Η μαθηματική μορφή του αποτελέσματος εισοδήματος Το αποτέλεσμα υποκατάστασης αποτέλεσμα υποκατάστασης Το αποτέλεσμα εισοδήματος αποτέλεσμα εισοδήματος U ontant E E E 6 62 Η εξίσωση Slutk Η εξίσωση Slutk Προσέξετε πως το E/ μια αύξηση της τιμής κατά $ αυξάνει τις απαραίτητες δαπάνες κατά δολάρια $ παραπάνω πρέπει να ξοδευθεί για κάθε μονάδα που αγοράζεται Η υπόθεση της μεγιστοποίησης της χρησιμότητας δείχνει πως τα αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος που απορρέουν από την μεταβολή της τιμής μπορεί να γραφτεί με αυτό το τρόπο αποτ. υποκατ. αποτ. εισοδήματος U ontant Η εξίσωση Slutk Η εξίσωση Slutk U ontant Ο πρώτος όρος είναι το αποτ. υποκατάστασής Πάντα αρνητικός εφόσον ο MRS φθίνει Η κλίση της αντισταθμιστικής συνάρτησης ζήτησης είναι αρνητική U ontant Ο δεύτερος όρος είναι το αποτ. εισοδήματος Αν το είναι κανονικό αγαθό τότε / > Το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι αρνητικό αν είναι κατώτερο τότε / < Το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι θετικό 65 66

12 Παράδειγμα: Εξίσωση Slutk Παράδειγμα: Εξίσωση Slutk Μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος μελετόντας την επίδραση μιας μεταβολής της τιμής με την συνάρτηση Cobb-Dougla Η Μαρσαλιανή συνάρτηση ζήτησης για το που είχαμε βρει είναι.5 ( ) Η Χικσιανή (αντισταθμιστική) συνάρτηση ζήτησης για ήταν.5 V ( ) V.5 Η συνολική επίδραση της μεταβολής της τιμής στην ζητούμενη ποσότητα Παράδειγμα: Εξίσωση Slutk Παράδειγμα: Εξίσωση Slutk Το συνολικό αποτέλεσμα είναι η άθροιση των δύο αποτελεσμάτων Slutk Το αποτέλεσμα υποκατάστασης το βρίσκουμε διαφοροποιώντας την αντισταθμιστική συνάρτηση ζήτησης Μπορούμε να αντικαταστήσουμε την έμμεση συνάρτηση ζήτησης (V) (.5 ) αποτ. υποκατάστασης.5 2 αποτ. υποκατάστασης.5v Παράδειγμα: Εξίσωση Slutk Μαρσαλιανές Ελαστικότητες Ζήτησης Το αποτέλεσμα εισοδήματος αποτ. εισοδήματος 2 Παρατηρούμε πως με αυτήν την συνάρτηση τα δύο αποτελέσματα είναι ίδια Οι ελαστικότητας που χρησιμοποιούνται συχνότερα απορρέουν από την Μαρσαλιανή συνάρτηση ζήτησης ( ) Ελαστικότητα ζήτησης ( ) Δ / Δ /

13 Μαρσαλιανές Ελαστικότητες Ζήτησης Εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης ( ) Δ / Δ / σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ( ) Δ / Δ / Ελαστικότητα ως προς την τιμή της ζήτησης Η ελαστικότητα ως προς την τιμή της ζήτησης είναι αρνητική Η μόνη εξαίρεση είναι το παράδοξο του Giffn Το μέγεθος της ελαστικότητας έχει σημασία αν < - η ζήτηση είναι ελαστική αν > - η ζήτηση είναι ανελαστική αν - η ζήτηση είναι μοναδιαία ελαστική Ελαστικότητα ζήτησης και συνολικές δαπάνες Οι συνολικές δαπάνες για το είναι Συνολικές δαπάνες Με την ελαστικότητα μπορούμε να δούμε πως αλλάζουν οι συνολικές δαπάνες για το όταν αλλάζει η τιμή του ( ) [ ] Ελαστικότητα ζήτησης και συνολικές δαπάνες ( ) [ Το πρόσημο της παραγώγου εξαρτάται απο το αν η είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη του - αν > - είναι ανελαστική η ζήτηση οπότε η τιμή και οι συνολικές δαπάνες κινούνται στην ίδια κατεύθυνση αν < - είναι ελαστική η ζήτηση οπότε η τιμή και οι συνολικές δαπάνες κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις ] Αντισταθμισμένες Ελαστικότητες Είναι επίσης χρήσιμο να ορίσουμε ελαστικότητες που σχετίζονται με την αντισταθμισμένη συνάρτηση ζήτησης Αντισταθμισμένες Ελαστικότητες Αν η αντισταθμιστική συνάρτηση ζήτησης είναι ( U) μπορούμε να υπολογίσουμε Αντισταθμιστική ελαστικότητα ζήτησης ( ) Αντισταθμιστική σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ( )

14 Αντισταθμισμένες Ελαστικότητες Αντισταθμισμένες Ελαστικότητες Η αντισταθμιστική ελαστικότητα ζήτησης είναι ( ) Δ / Δ / Η αντισταθμιστική σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ( ) i Η σχέση μεταξύ Μαρσαλιανής και αντισταθμιστικής ελαστικότητα ζήτησης φαίνεται με την εξίσωση Slutk αν / τότε Δ / Δ / 79 8 Αντισταθμισμένες Ελαστικότητες Ομοιογένεια Η εξίσωση Slutk δείχνει πως οι Μαρσαλιανές και αντισταθμιστικές ελαστικότητες θα είναι όμοιες αν Το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται για είναι μικρό Η εισοδηματική ελαστικότητα του είναι μικρή Οι συναρτήσεις ζήτησης είναι ομοιογενείς μηδενικού βαθμού στις τιμές και στο εισόδημα Το θεώρημα του Eulr για ομοιογενείς συναρτήσεις δείχνει πως 8 82 Ομοιογένεια Άθροιση κατά Engl ιαιρώντας με έχουμε Όποια αναλογική μεταβολή σε όλες τις τιμές και στο εισόδημα θα αφήσει ανεπηρέαστη την ζητούμενη ποσότητα του O Nόμος του Engl υπονοεί πως η εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης για τρόφιμα είναι μικρότερη της μονάδας Που σημαίνει πως η εισοδηματική ελαστικότητα για όλα τα υπόλοιπα αγαθά είναι μεγαλύτερη της μονάδας

15 5 Άθροιση κατά Engl Το βλέπουμε αυτό παραγοντίζοντας τον εισοδηματικό περιορισμό ως προς το εισόδημα (διατηρώντας σταθερές τις τιμές) 85 Άθροιση κατά Cournot Το μέγεθος της σταυροειδούς επίδρασης μιας μεταβολής στην τιμή του στην ζητούμενη ποσότητα του είναι περιορισμένη λόγω του εισοδηματικού περιορισμού 86 Αυτό φαίνεται αν διαφοροποιήσουμε τον εισοδηματικό περιορισμό ως προς Άθροιση κατά Cournot 87 Ελαστικότητες ζήτησης Η συνάρτηση χρησιμότητας Cobb-Dougla είναι U() α β (αβ) Η συνάρτηση ζήτησης του και είναι 88 α β Ελαστικότητες ζήτησης Υπολογίζοντας τις ελαστικότητες βρίσκουμε 2 α α 89 α α Ελαστικότητες ζήτησης Μπορούμε να δείξουμε ομοιογένεια 9 Άθροιση κατά Engl α β β α Άθροιση κατά Cournot α β α ) (

16 Ελαστικότητες ζήτησης Ελαστικότητες ζήτησης Μπορούμε να κάνουμε χρήση της εξίσωσης Slutk για να βρούμε την αντισταθμιστική ελαστικότητα ζήτησης α () α β Η αντισταθμιστική ελαστικότητα ζήτησης εξαρτάται από το πόσο σημαντικό είναι το αγαθό () στην συνάρτηση χρησιμότητας Η CES συνάρτηση ζήτησης (με σ 2 5) είναι U().5.5 Οι συναρτήσεις ζήτησης για και είναι ( ) ( ) δ 9 92 Ελαστικότητες ζήτησης Ελαστικότητες ζήτησης Θα χρησιμοποιήσουμε την har latiit για να βρούμε την ελαστικότητα ζήτησης Σε αυτήν την περίπτωση Η ελαστικότητα μεριδίου είναι ( ( 2 ) ) Οπότε αν θέσουμε Ελαστικότητες ζήτησης Η CES συνάρτηση χρησιμότητας (με σ.5 δ -) είναι U() Το μερίδιο του αγαθού είναι.5.5 Ελαστικότητες ζήτησης Οπότε η ελαστικότητα μεριδίου δίνεται.5.5 ( Πάλι θέτοντας ) (.5.5 )

17 Το πλεόνασμα του καταναλωτή Το πλεόνασμα του καταναλωτή Ένα σημαντικό ζήτημα στα οικονομικά της ευημερίας είναι να αναπτύξουμε ένα χρηματικό μέτρο των ωφελειών και απωλειών που έχουν τα άτομα σαν αποτέλεσμα μεταβολών των τιμών Ένας τρόπος να εκτιμήσουμε την απώλεια ευημερίας από μια αύξηση της τιμής ( σε ) θα ήταν η σύγκριση των δαπανών που απαιτούνται για να επιτύχουμε ένα επίπεδο χρησιμότητας U στις δύο καταστάσεις απάνες στο E E( U ) απάνες στο E E( U ) Το πλεόνασμα του καταναλωτή Το πλεόνασμα του καταναλωτή Για να αποζημιωθεί το άτομο για μια αύξηση της τιμής θα χρειασθεί αντισταθμιστική μεταβολή [omnating variation (CV)] που είναι CV E( U ) - E( U ) Ποσότητα του B Έστω ότι ο καταναλωτής μεγιστοποιεί την χρησιμότητα στο σημείο. Αν αυξηθεί η τιμή του ο καταναλωτής θα μεγιστοποιεί την χρησιμότητα στο B. U Η χρησιμότητα του καταναλωτή πέφτει από το U στο U 2 U 2 Ποσότητα του 99 Το πλεόνασμα του καταναλωτή Το πλεόνασμα του καταναλωτή Ποσότητα του B C Ο καταναλωτής μπορεί να αποζημιωθεί ώστε να παραμείνει στο U CV είναι η ποσότητα της αποζημίωσης (το αντιστάθμισμα) U Η παράγωγος της συνάρτησης δαπανών ως προς την τιμή είναι η αντισταθμιστική συνάρτηση ζήτησης E( U ) ( U ) U 2 Ποσότητα του 2 7

18 Το πλεόνασμα του καταναλωτή Το πλεόνασμα του καταναλωτή Για να βρούμε το μέγεθος της CV ολοκληρώνουμε για μικρές μεταβολές της τιμής από το στο CV de ( U ) d Αντιστοιχεί με το εμβαδόν αριστερά από την αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης και μεταξύ της τιμής και Με την αύξηση της τιμής από το στο ο καταναλωτής έχει μια απώλεια ευημερίας Απώλεια ευημερίας ( U ) Ποσότητα του 3 4 Το πλεόνασμα του καταναλωτή Επειδή μια μεταβολή στην τιμή προκαλεί αποτέλεσμα εισοδήματος και υποκατάστασης δεν είναι ξεκάθαρο ποια αντισταθμιστική καμπύλη πρέπει να χρησιμοποιηθεί Χρησιμοποιούμε την καμπύλη της αρχικής χρησιμότητας ή της νέας χρησιμότητας μετά την μεταβολή της τιμής; Η έννοια του πλεονάσματος του καταναλωτή Μια άλλη προσέγγιση είναι να ρωτήσουμε πόσο θα ήταν διατεθειμένο το άτομο να πληρώσει για το δικαίωμα να καταναλώσει όσο ήθελε πριν από το αγαθό στην τιμή 5 6 Το πλεόνασμα του καταναλωτή Το πλεόνασμα του καταναλωτή Το εμβαδόν της περιοχής κάτω από την αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης και πάνω από την τιμή ονομάζεται πλεόνασμα του καταναλωτή Το επιπλέον όφελος που απολαμβάνει το άτομο για την δυνατότητα να αγοράζει το αγαθό στην συγκεκριμένη αγοραία τιμή Με την αύξηση της τιμής από στο η πραγματική αγοραία αντίδραση θα είναι μια μετακίνηση από το στο C C Η χρησιμότητα του καταναλωτή πέφτει από το U στο U (...U ) (...U ) ( ) Ποσότητα του 7 8 8

19 Το πλεόνασμα του καταναλωτή Το πλεόνασμα του καταναλωτή C D B Η απώλεια του καταναλωτή μπορεί να περιγραφεί ως B [με την χρήστη του (...U )] ή ως CD [με την χρήση του (...U )]? (...U ) Το επίπεδο U ή U είναι το σωστό σημείο αναφοράς; C Μπορούμε να κάνουμε χρήση της Μαρσαλιανής καμπύλης ζήτησης ως «συμβιβασμός» των δύο Η περιοχή B C έχει ενδιάμεσο μέγεθος ( σε σχέση με ) (...U ) και (...U ) D (...U ) (...U ) (...U ) Ποσότητα του Ποσότητα του 9 Πλεόνασμα του καταναλωτή Θα ορίσουμε ως πλεόνασμα του καταναλωτή την περιοχή μεταξύ της Μαρσαλιανής καμπύλης ζήτησης και της τιμής είχνει πως το άτομο θα ήταν διατεθειμένο να πληρώσει για το δικαίωμα να κάνει την ανταλλαγή σε αυτήν την τιμή Μεταβολές στο πλεόνασμα του καταναλωτή μετράει τις μεταβολές στην ευημερία που απορρέουν από μεταβολές στις τιμές Απώλεια ευημερίας από μια αύξηση της τιμής Έστω ότι η αντισταθμιστική συνάρτηση ζήτησης του είναι V ( V ).5.5 Η απώλεια ευημερίας από μια μεταβολή της τιμής από στο 4 είναι 4 CV V.5.5 2V X 2 Απώλεια ευημερίας από μια αύξηση της τιμής Αν υποθέσουμε ότι V 2 και 2 CV 222(4).5 222().5 8 Αν υποθέσουμε πως χρησιμότητα (V) πέφτει στο μετά την αύξηση της τιμής (και κάναμε χρήση αυτού του επιπέδου για τους υπολογισμούς) CV 22(4).5 22() Απώλεια ευημερίας από μια αύξηση της τιμής Αν χρησιμοποιούσαμε την Μαρσαλιανή συνάρτηση ζήτησης ( ).5 Η απώλεια ευημερίας από μια αύξηση της τιμής από το στο 4 είναι 4 - Α πώλεια.5 d.5ln

20 Απώλεια ευημερίας από μια αύξηση της τιμής Αν το εισόδξημα () είναι 8 απώλεια 4 ln(4) - 4 ln() 4 ln(4) 4(.39) 5.55 Αυτή η απώλεια που υπολογίσαμε με την Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης είναι ένας συμβιβασμός αυτών που υπολογίσαμε χρησιμοποιώντας τις αντισταθμιστικές συναρτήσεις ζήτησης Αποκαλυφθείσα προτίμηση και το αποτέλεσμα υποκατάστασης Η θεωρία της αποκαλυφθείσας προτίμησης παρουσιάστηκε από τον Paul Samulon στα τέλη του 94 Η θεωρία ορίζει μια αρχή της ορθολογικότητας που βασίζεται στις παρατηρήσεις της συμπεριφοράς. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μιας ατομική συνάρτησης χρησιμότητας. 5 6 Αποκαλυφθείσα προτίμηση και το αποτέλεσμα υποκατάστασης Έστω δύο καλάθια αγαθών: και B Αν το άτομο μπορεί να αγοράσει ή το ένα ή το άλλο αλλά επιλέγει το λέμε πως το έχει αποκαλυφθεί προτιμότερο του B Με οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό τιμώνεισοδήματος το B δεν μπορεί ποτέ να αποκαλυφθεί προτιμότερο του Αποκαλυφθείσα προτίμηση και το αποτέλεσμα υποκατάστασης Ποσότητα του Έστω πως με εισοδηματικό περιορισμό επιλέγεται το B Το πρέπει να παραμένει προτιμότερο του B όταν το εισόδημα γίνει 3 (επειδή και το και το B είναι εφικτά) Αν το B επιλεγεί ο εισοδηματικός περιορισμός πρέπει να είναι όμοιος με το 2 όπου το δεν είναι εφικτό Ποσότητα του 8 Αρνητικό αποτέλεσμα υποκατάστασης Αρνητικό αποτέλεσμα υποκατάστασης Έστω ότι το άτομο είναι αδιάφορο μεταξύ: C και D Έστω πως C C είναι οι τιμές του C που έχει επιλεγεί Έστω πως D D είναι οι τιμές που οδηγούν στην επιλογή του D Εφόσον το άτομο είναι αδιάφορο μεταξύ το C και D Όταν επιλέγεται το C το D πρέπει να κοστίζει το λιγότερο όσο το C C C C C C D C D Όταν επιλέγεται το D το C πρέπει να κοστίζει το λιγότερο όσο το D D D D D D C D C 9 2 2

21 Αρνητικό αποτέλεσμα υποκατάστασης Αρνητικό αποτέλεσμα υποκατάστασης Με αναδιάταξη έχουμε C ( C - D ) C ( C - D ) D ( D - C ) D ( D - C ) Προσθέτοντας έχουμε ( C D )( C - D ) ( C D )( C - D ) Έστω πως αλλάζει η τιμή μόνο του ( C D ) ( C D C D )( C - D ) Αυτό σημαίνει πως η τιμή και η ποσότητα κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις όταν μένει σταθερή η χρησιμότητα Το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι αρνητικό 2 22 Μαθηματική Γενίκευση Μαθηματική Γενίκευση Αν στις τιμές i το καλάθι i επιλεγεί αντί το i (και το i μπορεί να αγοραστεί) τότε n n i i i i i i Το καλάθι έχει «αποκαλυφθεί προτιμότερο» του Συνεπώς στις τιμές i )που ισχύουν όταν επιλέγεται το n n i i > i i Το καλάθι πρέπει να είναι πιο ακριβό από το i i Ισχυρό αξίωμα της αποκαλυφθείσας προτίμησης Αν το καλάθι αποκαλυφθεί προτιμότερο του και αν το καλάθι αποκαλυφθεί προτιμότερο ρ του 2 και το 2 αποκαλυφθεί προτιμότερο του 3 και το καλάθι K- αποκαλυφθεί προτιμότερο του K τότε το K δεν μπορεί να αποκαλυφθεί προτιμότερο του Σημαντικά σημεία: Αναλογικές μεταβολές στις τιμές και στο εισόδημα δεν μετακινούν τον εισοδηματικό περιορισμό και ως εκ τούτου δεν μεταβάλλουν το καλάθι αγαθών που επιλέγει το άτομο Οι συναρτήσεις ζήτησης είναι ομοιογενείς μηδενικού βαθμού στις τιμές και στο εισόδημα

22 Σημαντικά σημεία: Σημαντικά σημεία: Όταν αλλάζει η αγοραστική δύναμη (το εισόδημα αλλάζει χωρίς να αλλάξουν οι τιμές) ο εισοδηματικός περιορισμός μετατοπίζεται Για κανονικά αγαθά μια αύξηση του εισοδήματος θα οδηγήσει σε αύξηση της ζητούμενης ποσότητας Για κατώτερα αγαθά μια αύξηση του εισοδήματος σημαίνει πως λιγότερο θα αγοραστεί από το αγαθό Μια μείωση της τιμής προκαλεί αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος Για κανονικό αγαθό και τα δύο αποτελέσματα προκαλούν αύξηση της ζήτησης Για κατώτερο αγαθό τα αποτελέσματα έχουν αντίθετη κατεύθυνση εν μπορούμε να προβλέψουμε την τελική επίδραση Σημαντικά σημεία: Σημαντικά σημεία: Μια αύξηση της τιμής επίσης προκαλεί αποτέλεσμα υποκατάστασης και εισοδήματος Για κανονικά αγαθά θα μειωθεί θίη ζητούμενη ποσότητα Για κατώτερα αγαθά το τελικό αποτέλεσμα είναι αμφίβολο Η Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης δείχνει την επίδραση και των δύο αποτελεσμάτων για κάθε πιθανή τιμή Μεταβολές των τιμών προκαλούν μετακινήσεις κατά μήκος της καμπύλης Μεταβολές σε εισόδημα τιμές άλλων αγαθών και στις προτιμήσεις μπορούν να προκαλέσουν μετατόπιση της καμπύλης 29 3 Σημαντικά σημεία: Σημαντικά σημεία: Αντισταθμιστικές καμπύλες ζήτησης δείχνουν μετακινήσεις κατά μήκος μιας καμπύλης αδιαφορίας για διαφορετικές τιμές Κατασκευάζονται κρατώντας την χρησιμότητα σταθερή και μας δείχνουν μόνο το αποτέλεσμα υποκατάστασης μιας μεταβολής της τιμής Η κλίση τους είναι πάντα αρνητική (η μηδενική) Ελαστικότητες ζήτησης χρησιμοποιούνται συχνά για εμπειρική έρευνα για να συνοψίσουν την συμπεριφορά ατόμων σε μεταβολές τιμών Η ελαστικότητα ζήτησης είναι η σημαντικότερη Μετράει την αναλογική μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας που προκαλεί μια μεταβολή της τιμής κατά %

23 Σημαντικά σημεία: Σημαντικά σημεία: Υπάρχουν πολλές συσχετίσεις μεταξύ ελαστικοτήτων ζήτησης Οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή του ίδιου αγαθού καθορίζουν ρζ πως μια μεταβολή στην τιμή επηρεάζει τις συνολικές δαπάνες για το αγαθό Το αποτέλεσμα υποκατάστασης και εισοδήματος συνοψίζεται με την εξίσωση Slutk Έχουμε διάφορα αποτελέσματα αθροίσματος μεταξύ ελαστικοτήτων Οι επιπτώσεις στην ευημερία που προκαλούν οι μεταβολές στις τιμές μπορούν να μετρηθούν είτε με αντισταθμιστικές είτε με Μαρσαλιανές συναρτήσεις ζήτησης Τέτοιες αλλαγές επηρεάζουν το μέγεθος του πλεονάσματος του καταναλωτή που απολαμβάνουν οι καταναλωτές από την δυνατότητα να κάνουν αγοραίες συναλλαγές Σημαντικά σημεία: Το αρνητικό πρόσημο του αποτελέσματος υποκατάστασης είναι ένα από τα βασικά ευρήματα της θεωρίας της ζήτησης Μπορεί να αποδειχθεί με την θεωρία της αποκαλυφθείσας προτίμησης και δεν χρειάζεται απαραιτήτως την ύπαρξη συνάρτησης χρησιμότητας 35 23

Διάλεξη 7. Εξίσωση Slutsky. Οι επιδράσεις µιας µεταβολής της

Διάλεξη 7. Εξίσωση Slutsky. Οι επιδράσεις µιας µεταβολής της Οι επιδράσεις µιας µεταβολής της τιµής Διάλεξη 7 Εξίσωση Slutsk Τι θα συµβεί όταν µειωθεί η τιµή ενός αγαθού; Αποτέλεσµα υποκατάστασης : το αγαθό γίνεται σχετικά πιο φτηνό και γι αυτό ο καταναλωτής υποκαθιστά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σημείωση: Κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις θα λυθούν στην 6 η και 7 η διάλεξη του μαθήματος (στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα) και οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ένθετο Κεφάλαιο ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μικροοικονομική Ε. Σαρτζετάκης 1 Καταναλωτική συμπεριφορά Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία των επιλογών του καταναλωτή

Η θεωρία των επιλογών του καταναλωτή Η θεωρία των επιλογών του καταναλωτή Ο εισοδηµατικός περιορισµός του καταναλωτή Λίτρα Αριθµός από πίτσες απάνες για (σε ευρώ) απάνες για πίτσα (σε ευρώ) Συνολικές δαπάνες (σε ευρώ) 1 1. 1. 5 9 1 9 1. 1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος (Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στη Ζητούμενη Ποσότητα) () Διαγραμματική Παρουσίαση Α. Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στα Κανονικά Αγαθά M x / p (Π)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός Γενικά Διάλεξη Φορολογία και αποτελεσματικότητα ν η φορολογία από μηδέν που είναι τώρα αυξηθεί στο 0% π.χ., αυτό πως επηρεάζει την ευημερία του καταναλωτή; Σίγουρα η κατανάλωση θα μεταβληθεί λόγω της αύξησης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας της Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Κανονικά Αγαθά. Κατώτερα Αγαθά. Παράδοξο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ ΕΚΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική 5 Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Τέσσερα βασικά στοιχεία του υποδείγματος επιλογής του καταναλωτή Το εισόδημα του καταναλωτή. Οι τιμές των αγαθών. Οι προτιμήσεις του καταναλωτή. Η υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες καµπυλών ζήτησης

Ιδιότητες καµπυλών ζήτησης Ιδιότητες καµπυλών ζήτησης Διάλεξη 6 ΖΗΤΗΣΗ Συγκριτική στατική ανάλυση των συναρτήσεων της κανονικής ζήτησης είναι η µελέτη του πώς οι συναρτήσεις κανονικής ζήτησης (, 2,) και (, 2,) αλλάζουν όταν οι τιµές,

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Οικονοµική Βασίλης Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου µόνο Τµήµα Ι.

ηµόσια Οικονοµική Βασίλης Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου µόνο Τµήµα Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εξεταστική περίοδος Απριλίου Εξέταση στο µάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Δεύτερου Πακέτου Ασκήσεων

Λύσεις Δεύτερου Πακέτου Ασκήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Θεωρία Ι 2015-16 Λύσεις Δεύτερου Πακέτου Ασκήσεων 1. Αν οι προτιμήσεις της Κατερίνας είναι μονοτονικές (προτιμά δηλαδή μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Ζήτηση και προσφορά αγαθών Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης 3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως προσφορά εργασίας ορίζεται το σύνολο των ωρών εργασίας που προσφέρονται προς εκμίσθωση μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 4: Θεωρία Χρησιμότητας και Καταναλωτική Συμπεριφορά. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 4: Θεωρία Χρησιμότητας και Καταναλωτική Συμπεριφορά. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 4: Θεωρία Χρησιμότητας και Καταναλωτική Συμπεριφορά Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούµε πόσες φορές θα κάνουµε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Βασικές Υποθέσεις (i) Οι αγορές όλων των αγαθών είναι τέλεια ανταγωνιστικές. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας - Έστω x=(x 1,,x n ) ένας καταναλωτικός συνδυασμός, όπου x i η ποσότητα του αγαθού i που καταναλώνει

Ατομικές Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας - Έστω x=(x 1,,x n ) ένας καταναλωτικός συνδυασμός, όπου x i η ποσότητα του αγαθού i που καταναλώνει Ατομικές Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας - Έστω x=(x,,x n ) ένας καταναλωτικός συνδυασμός, όπου x i η ποσότητα του αγαθού i που καταναλώνει το άτομο (i =,,n). - Πρόβλημα καταναλωτή: Κάθε άτομο (καταναλωτής)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 2: Θεωρία Καταναλωτή

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 2: Θεωρία Καταναλωτή Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 2: Θεωρία Καταναλωτή Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

4. Σωστό ή Λάθος (εξηγείστε): Κάποια καταναλωτικά προϊόντα είναι αγαθά επιθυμητά για κάποιες ποσότητες και κακά ανεπιθύμητα για άλλες.

4. Σωστό ή Λάθος (εξηγείστε): Κάποια καταναλωτικά προϊόντα είναι αγαθά επιθυμητά για κάποιες ποσότητες και κακά ανεπιθύμητα για άλλες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Πρώτο πακέτο ασκήσεων και λύσεων 1. Σωστό ή Λάθος (εξηγείστε):

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον οποίο πόσοι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα.

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας για δύο αγαθά Χ και Υ έχει τη μορφή Cobb- Douglas U (X,Y) = X o,5 Y 0,5

Άσκηση 3: Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας για δύο αγαθά Χ και Υ έχει τη μορφή Cobb- Douglas U (X,Y) = X o,5 Y 0,5 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σημείωση: Κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις θα λυθούν στην 3 η και 4 η διάλεξη του μαθήματος (στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα) και οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εξέταση Φεβρουαρίου 2012 / ιάρκεια: 2 ώρες ιδάσκοντες: Μ. Αθανασίου, Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Ελαστικότητα και Εφαρμογές. Αρ. Διάλεξης: 5

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Ελαστικότητα και Εφαρμογές. Αρ. Διάλεξης: 5 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Αρ. Διάλεξης: 5 Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Εισαγωγή: Όπως γνωρίζουµε, το οικονοµικό πρόβληµα εστιάζεται στην αποτελεσµατική κατανοµή των ανεπαρκών οικονοµικών πόρων στις εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση Ι. Ανδρέας Δριχούτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μικροοικονομική Ανάλυση Ι. Ανδρέας Δριχούτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μικροοικονομική Ανάλυση Ι Ανδρέας Δριχούτης, h Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

0 χ1 χ2 Ι2 χ3 Ι5 Ι3 χ

0 χ1 χ2 Ι2 χ3 Ι5 Ι3 χ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΚΕ ΟΝΙΣ - ΤΜΗΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΣ ΕΛΕΝΤΖΣ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΥΠΟΚΤΣΤΣΗΣ ΚΙ ΕΙΣΟ ΗΜΤΟΣ Ι1 χ/ Ρ=0 χ/ Ρ>0 χ/ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα Αριθµός φυλάκων Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Άσκηση 1 Αξία ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Πρόσθετο όφελος από κάθε φρουρό 0 100 1000 1 70 700 300 2 50 500 200 3 40 400 100 4 32 320 80 5 25 250 70

Διαβάστε περισσότερα

Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου

Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου 1 Θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή Καμπύλη αδιαφορίας του καταναλωτή Όλοι οι συνδυασμοί κατανάλωσης δύο προϊόντων που προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Οι τιµές Στην οικονοµία οι τιµές παίζουν βασικό ρόλο. Κατανέµουν τους παραγωγικούς πόρους στις τοµείς όπου υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση µε το πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτό το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 4: Θεωρία Ζήτησης και Προσφοράς

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 4: Θεωρία Ζήτησης και Προσφοράς Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 4: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην αγορά αλληλενεργούν 2 δυνάμεις, η ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Προκαταρκτικές ασκήσεις για εξάσκησης)

2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Προκαταρκτικές ασκήσεις για εξάσκησης) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Προκαταρκτικές ασκήσεις για εξάσκησης) 1. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα που δείχνουν τις ζητούμενες ποσότητες του αγαθού Χ από τρεις διαφορετικούς καταναλωτές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος () Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος - Στα χωροθετικά υποδείγματα διαφοροποιημένου προϊόντος, οι καταναλωτές είναι ετερογενείς (δηλαδή έχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ τους ή βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική 4 Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή...μετράει την ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού σε μια μεταβολή της τιμής του. Ορίζεται ως: ποσοστιαία μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ζήτηση των αγαθών

ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ζήτηση των αγαθών ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ζήτηση των αγαθών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Στην αγορά ενός αγαθού συμμετέχουν δύο καταναλωτές, των οποίων οι ατομικές συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ερώτηση ίσως δέχεται διαφορετικές ερμηνείες για το τί ακριβώς εννοούμε

1. Η ερώτηση ίσως δέχεται διαφορετικές ερμηνείες για το τί ακριβώς εννοούμε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Θεωρία Ι 2015-16 Λύσεις Πρώτου Πακέτου Ασκήσεων 1. Η ερώτηση ίσως δέχεται διαφορετικές ερμηνείες για το τί ακριβώς εννοούμε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/29.12.2015 ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α) Λάθος β) Σωστό γ) Λάθος δ)σωστό ε) Λάθος Α2. δ Α3. δ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.α) Το εισόδημα των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ενότητα 3: Ο καταναλωτής επιλέγει να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μικροοικονομική. Ενότητα 3: Ο καταναλωτής επιλέγει να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μικροοικονομική Ενότητα 3: Ο καταναλωτής επιλέγει να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

E4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

E4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ E4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.Παραδείγματα αναλυτικά.παραδείγματα αριθμητικά 3.Ελαστικότητα ζήτησης 4.Ελαστικότητα προσφοράς 5. Έσοδο 6.Κέρδος μονοπωλίου. Παραδείγματα αναλυτικά Παράδειγμα. Σε μια οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η έννοια και πως ορίζεται το πλεόνασμα του καταναλωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Πρώτο πακέτο ασκήσεων Προθεσμία παράδοσης Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ MARSHALL ΚΑΙ HICKS. 1. Η καµπύλη Engel

ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ MARSHALL ΚΑΙ HICKS. 1. Η καµπύλη Engel ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ARSALL ΚΑΙ ICKS. Η καµπύλη Egel Η καµπύλη Egel παράγεται από την

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας 3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας Στην παράγραφο αυτή αίρουμε διαδοχικά τις υποθέσεις που κάναμε μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA Ορισμός της Οικονομίας Ανάγκες Αγαθά & Υπηρεσίες Καταμερισμός των έργων Αξία Ανταλλαγή και Χρήμα Αγορά Κοινωνικοί Θεσμοί και Οικονομικό Κύκλωμα Συντελεστές παραγωγής Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση του Κέρδους

Μεγιστοποίηση του Κέρδους Μεγιστοποίηση του Κέρδους - Έστω η συνάρτηση παραγωγής: f( K, L). - Η τιμή του παραγόμενου προϊόντος είναι p, ητιμήτηςεργασίας είναι w και η τιμή του κεφαλαίου είναι r. - Υπόθεση: Η επιχείρηση είναι αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

1. Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος . Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Ορισμός. Αν η αύξηση του επιπέδου ενός χαρακτηριστικού που διαφοροποιεί τα προϊόντα των επιχειρήσεων ωφελεί κάποιους καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Προσφορά των Αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Προσφορά των Αγαθών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προσφορά των Αγαθών Καμπύλη Προσφοράς Υποθέσεις 1. Η επιχείρηση είναι αποδέκτης τιμών (price taker) και όχι διαμορφωτής τιμών (price maker). 2. H επιχείρηση στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κέρδους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5 ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ Κεφάλαιο 5 Ελαστικότητα...... µετρά τον βαθµό αντίδρασης των καταναλωτών και των παραγωγών στις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς...... µας επιτρέπει να αναλύουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες οικονομικές αρχές βρίσκονται πίσω από την ζήτηση Θεωρία Συμπεριφοράς του. Καταναλωτή. Θεωρία της Απόλυτης. Θεωρία της Τακτικής Ωφέλειας

Ποιες οικονομικές αρχές βρίσκονται πίσω από την ζήτηση Θεωρία Συμπεριφοράς του. Καταναλωτή. Θεωρία της Απόλυτης. Θεωρία της Τακτικής Ωφέλειας Ποιες οικονομικές αρχές βρίσκονται ; πίσω από την ζήτηση Θεωρία Συμπεριφοράς του Καταναλωτή Θεωρία της Τακτικής Ωφέλειας Θεωρία της Απόλυτης Ωφέλειας Θεωρία των Επιλογών Θεωρία των επιλογών Οικουμενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου 2 ο Πακέτο Ασκήσεων Ημερομηνία παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Το αποτέλεσμα υποκατάστασης (όσο η τιμή μειώνεται τόσο λιγότερη ποσότητα

Το αποτέλεσμα υποκατάστασης (όσο η τιμή μειώνεται τόσο λιγότερη ποσότητα ΖΗΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Γιατί η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού ή υπηρεσίας αυξάνει όταν η τιμή αυτού του αγαθού ή υπηρεσίας μειώνεται; Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Το αποτέλεσμα εισοδήματος (όσο η τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Α. 2. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή, αξία (πρόθεση για πληρωµή) και µέτρα ευηµερίας του καταναλωτή

Τιµή, αξία (πρόθεση για πληρωµή) και µέτρα ευηµερίας του καταναλωτή 3: Μέτρα ευηµερίας του καταναλωτή Τιµή, αξία (πρόθεση για πληρωµή) και µέτρα ευηµερίας του καταναλωτή (Πλεόνασµα καταναλωτή Ισοδύναµη µεταβολή και µεταβολή αποζηµίωσης) Ο ορισµός της κοινωνικής ευηµερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών)

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) 4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τη ζήτηση των αγαθών, η οποία προέρχεται από τα νοικοκυριά (τους καταναλωτές). Τα αγαθά αυτά παράγονται και προσφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Η µεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε µια δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισµένη, µετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Σ β. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα