ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ. Πρακτικού 48/ ) ΛΑΜΙΑ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Άρθρο 1. Σκοπός - Χρηµατοδοτούµενες δραστηριότητες... 3 Άρθρο 2. Πηγές Χρηµατοδότησης... 3 Άρθρο 3. ιαδικασία προκήρυξης ερευνητικών έργων... 4 Άρθρο 4. Υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση... 4 Άρθρο 5. ιαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης ερευνητικού έργου... 4 Άρθρο 6. ιατάξεις για έργα που χρηµατοδοτούνται από άλλους φορείς... 5 Άρθρο 7. ιαδικασία παρακολούθησης, ελέγχου προόδου και περάτωσης έργου... 6 Άρθρο 8. ιαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης κονδυλίων... 6 Άρθρο 9. Υποχρεώσεις υπεύθυνου έργου Άρθρο 10. ιάδοση αποτελεσµάτων έρευνας Άρθρο 11. Οικονοµικός απολογισµός Έλεγχος Άρθρο 12. Γενικές διατάξεις Άρθρο 13. Ειδικές διατάξεις Άρθρο 14. Κανονισµός διάθεσης προϊόντων Άρθρο 15. Κανονισµός Λειτουργίας των Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Λαµίας για παροχή υπηρεσιών σελ. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 826, τ. Β ), η οποία αντικατέστησε την αριθµ. Β1/819/ (ΦΕΚ 920 τ. Β ) K.Y.A. «Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας», β) τις διατάξεις του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 13, τ. Α ) «Περί οµής και Λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα και γ) τη σχετική µε το αντικείµενο του οδηγού νοµοθεσία, συντάσσει και δηµοσιεύει σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. KA/679/96 τον παρόντα «Οδηγό Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού», που αποτελείται από τα άρθρα 1 έως 15. Ο οδηγός αυτός αντικαθιστά τον οδηγό χρηµατοδότησης που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Λαµίας αρ. πρακτ. 13/ καθώς και όλες τις επ αυτού τροποποιήσεις. Όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ε.Ε.Ε. σε εφαρµογή του προηγούµενου Οδηγού χρηµατοδότησης ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος οδηγού χρηµατοδότησης. Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. Λαµίας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας µε την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστηµονικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι. ή και µε τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστηµόνων. Άρθρο 2 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 1. Οι πηγές χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασµού που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος οδηγού είναι: α) Ετήσια επιχορήγηση από τον Τακτικό προϋπολογισµό του Κράτους, εντός του ύψους της Κρατικής Επιχορήγησης. β) Κονδύλια από τον Προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων που διατίθενται είτε µέσω των εκάστοτε προγραµµάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της έρευνας και της τεχνολογίας, είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. γ) Ειδικές εισφορές, επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις, άλλους δηµόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισµούς και δωρεές κάθε είδους µε πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία και ευρεσιτεχνίες του Λογαριασµού. ε) Κάθε είδους δάνεια. στ) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούµενα έργα. ζ) Έσοδα από τόκους κεφαλαίων χρηµατοδοτούµενων έργων και των αποθεµατικών του λογαριασµού. η) Κάθε άλλη πηγή που σύµφωνα µε την κρίση της Ε.Ε.Ε. κριθεί και γίνει αποδεκτή. Σε καµία περίπτωση η Ε.Ε.Ε. δεν µπορεί να υλοποιεί προγράµµατα για µη ειρηνικούς σκοπούς. 2. Κονδύλια που αφορούν Κατάρτιση, Ευρωπαϊκά Προγράµµατα (Socrates, Leonardo, Lincua, Tempus, κλπ.) και προγράµµατα των Κ.Π.Σ. υπάγονται και αυτά στη διαχείριση αρµοδιότητας του Ειδικού Λογαριασµού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 3

4 3. Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασµό έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν (α) το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν µε τα κονδύλια που διαθέτουν και (β) το χρόνο στον οποίο θα αναλωθούν τα κονδύλια. Άρθρο 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε.Ε.), στην προσπάθεια της να ενισχύσει την ερευνητική δραστηριότητα των Τµηµάτων και την ανάπτυξη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, προκηρύσσει κατά καιρούς τη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων ή µελετών που αφορούν την ανάπτυξη του ιδρύµατος. Η χρηµατοδότηση γίνεται από τα καθαρά διαθέσιµα (γενικές επιχορηγήσεις ή πλεόνασµα) του Λογαριασµού που προκύπτουν από τους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 µετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων των προγραµµάτων και των εξόδων λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασµού. Η διάθεση του ποσού του πλεονάσµατος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. KA/679/ Η Ε.Ε.Ε., ανάλογα µε το διαθέσιµο ποσό χρηµατοδότησης, καθορίζει κάθε φορά τον αριθµό και το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού των ερευνητικών έργων ή µελετών που θα υποβληθούν. 3. Οι προκηρύξεις γνωστοποιούνται µέσω των Τµηµάτων σε όλο το επιστηµονικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, προκειµένου να υποβληθούν προτάσεις. 4. Επιστηµονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών έργων ή µελετών είναι µόνο µέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Λαµίας. Άρθρο 4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1. Για την κατάρτιση και τεκµηρίωση των προτάσεων για χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος οδηγού, ακολουθούνται οι εξής γενικά καθιερωµένες αρχές: α) Αναφέρεται το διακριτό της πρότασης από την υπάρχουσα επιστηµονική και τεχνολογική γνώση, µε κατάλληλη βιβλιογραφική τεκµηρίωση. β) Εντοπίζεται µε σαφήνεια το αντικείµενο του προτεινόµενου έργου και τα αναµενόµενα αποτελέσµατά του και άλλα συναφή ερευνητικά οφέλη. γ) Περιγράφεται µε ακρίβεια η µέθοδος που θα ακολουθηθεί δ) Περιγράφονται µε σαφήνεια οι φάσεις και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου. ε) Αναφέρονται τα µέλη του επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού που θα συµµετάσχουν στην έρευνα µε περιγραφή του έργου και των παραδοτέων τους και επισυνάπτονται σύντοµα βιογραφικά. στ) Περιγράφεται αναλυτικά και αιτιολογείται ο προϋπολογισµός του έργου. ζ) Αναφέρεται η χρήση διαθέσιµου εξοπλισµού. Για το σκοπό αυτό ακολουθούνται οι οδηγίες και συµπληρώνεται το σχετικό έντυπο υποβολής πρότασης. 2. Υποβολή προτάσεων για ερευνητικά ή άλλα έργα σε έντυπα διαφορετικά από αυτά που χορηγεί η Ε.Ε.Ε. είναι δυνατή εφόσον το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από άλλο φορέα που διαθέτει ειδικά έντυπα για την τεκµηρίωση των προτάσεων. Άρθρο 5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Κάθε ερευνητικό ή άλλο έργο προκειµένου να εγκριθεί και να χρηµατοδοτηθεί από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και χρηµατοδότησης όπως περιγράφεται αναλυτικά στις επόµενες παραγράφους. 2. Η πρόταση συζητείται και κρίνεται από το Συµβούλιο του Τµήµατος µετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα που ανήκει ο συντονιστής του προγράµµατος. Το Συµβούλιο του Τµήµατος κρίνει: 4

5 α) Το επιστηµονικό, τεχνικό και οικονοµικό περιεχόµενο της πρότασης, καθώς και τη σπουδαιότητά της. β) Τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου σε σχέση µε την υπάρχουσα υποδοµή, τις µεθόδους που θα εφαρµοσθούν, το βαθµό απασχόλησης και την πείρα του προσωπικού. γ) Τη συµβολή της στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου µε την αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισµού, τον εµπλουτισµό µε γνώσεις και εµπειρίες του Ε.Π. και την αξιοποίηση σπουδαστών στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών και πρακτικής εξάσκησης. δ) Τη σύνδεση του προγράµµατος µε το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος. ε) Τη συµβατότητα του προγράµµατος µε την ερευνητική πολιτική του Ιδρύµατος και γενικά µε την αποστολή του Ιδρύµατος και τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Θετικές ή αρνητικές εισηγήσεις, απόλυτα αιτιολογηµένες, διαβιβάζονται στην Ε.Ε.Ε. για την τελική έγκριση ή απόρριψη της πρότασης. Στην περίπτωση που δεν έχει δοθεί έγκριση (θετική ή αρνητική) εντός 30 ηµερών από το Συµβούλιο του Τµήµατος, ο συντονιστής ή υπεύθυνος του προγράµµατος µπορεί να υποβάλλει την πρότασή του απευθείας στην Ε.Ε.Ε. κοινοποιώντας την στη Σχολή. Για τις περιπτώσεις ερευνητικών έργων που χρησιµοποιούνται εγκαταστάσεις άλλων Τµηµάτων απαιτείται έγκριση του Συµβουλίου του αντιστοίχου Τµήµατος. 3. Ο επιστηµονικός υπεύθυνος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι το προτεινόµενο έργο δεν έχει χρηµατοδοτηθεί ή δεν χρηµατοδοτείται από άλλη πηγή. 4. Η τελική έγκριση της πρότασης γίνεται από την Ε.Ε.Ε. που δύναται να αναθέσει την αξιολόγηση σε δύο κριτές. Οι κριτές µπορεί να είναι µέλη του Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή επιστήµονες από άλλους φορείς (Ερευνητικά, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Υπηρεσίες, Εταιρείες κ.λ.π.) µε επαγγελµατική, ερευνητική εµπειρία στο θέµα. Η ταυτότητα των κριτών τηρείται απόρρητη. Οι κριτές συµπληρώνουν έντυπο αξιολόγησης που χορηγείται από την Γραµµατεία του Λογαριασµού µε κριτήρια τη θεµελίωση της πρότασης, τη σύνθεση και πείρα του συντονιστή και των µελών της οµάδας, τη µεθοδολογία, τη χρονική κατανοµή και την προτεινόµενη δαπάνη σε σχέση µε τον όγκο και τη δυσκολία του έργου. Οι κριτές υποχρεούνται να υποβάλλουν την κρίση τους σε 15 ηµέρες από τη λήψη της πρότασης. Η πρόταση αποστέλλεται στους κριτές χωρίς την εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος. Οι απόψεις των κριτών και η εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα στηρίξει η Ε.Ε.Ε. την τελική της απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης. Τέλος, η Ε.Ε.Ε., πριν δώσει την τελική έγκριση, διατηρεί το δικαίωµα περικοπής δαπανών, ιεράρχησης των αιτήσεων και χρονικής µετάθεσης της χρηµατοδότησης. Η απόφαση της Ε.Ε.Ε. δεν επιτρέπεται να καθυστερήσει πέραν των 30 ηµερών από την υποβολή της πρότασης στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού. Άρθρο 6 ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 1. Προτάσεις που χρηµατοδοτούνται από άλλους φορείς, δεν κρίνονται από την Ε.Ε.Ε. για το επιστηµονικό-τεχνικό-οικονοµικό µέρος. Η Ε.Ε.Ε., πριν δώσει την τελική έγκριση για την υπογραφή των συµβάσεων, εξετάζει τη συµβατότητα της χρηµατοδότησης µε τις διατάξεις που διέπουν τον Ειδικό Λογαριασµό, αν έχουν προβλεφθεί κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού και αν υπάρχουν οικονοµικές δεσµεύσεις για το Ίδρυµα. Η πρόταση υποβάλλεται στη Γραµµατεία του Λογαριασµού µε συνοδευτικό έντυπο αποδοχής διαχείρισης του έργου. 2. Η τελική αποδοχή του έργου προϋποθέτει την υπογραφή σύµβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου µε την Ε.Ε.Ε., ή έγκριση και απόφαση χρηµατοδότησης του έργου από τον χρηµατοδότη στην οποία θα αναφέρεται και το όνοµα του υπευθύνου έργου. 3. Για τα έργα που προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν εξοπλισµοί και εγκαταστάσεις του Τµήµατος απαιτείται και έγκριση του Συµβουλίου του Τµήµατος µετά από εισήγηση του Τοµέα όπου ανήκει ο υπεύθυνος του έργου, που να αναφέρει ότι δεν παρακωλύεται το εκπαιδευτικό έργο. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Τµήµατος ο υπεύθυνος µπορεί να απευθυνθεί στο Συµβούλιο Σχολής ή το Συµβούλιο του ΤΕΙ. 5

6 4. Σε περίπτωση που τα χρονικά περιθώρια, δεν επιτρέπουν την έγκριση των έργων από τα όργανα του ΤΕΙ, πριν από την υποβολή της πρότασης για χρηµατοδότηση από άλλους φορείς, η υποβολή της πρότασης µπορεί να γίνει µε πρωτοβουλία του ενδιαφεροµένου µέλους Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθούν στη συνέχεια οι διαδικασίες έγκρισης που προβλέπονται και θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από την υπογραφή της σύµβασης και εξουσιοδοτείται ο εκάστοτε αρµόδιος να υπογράψει το έντυπο υποβολής πρότασης. 5. Για τη συµµετοχή µέλους Ε.Π. του ΤΕΙ Λαµίας σε έργα που υλοποιούνται από άλλους φορείς ισχύουν κατ αντιστοιχία τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1, 3 και 4 που παρόντος άρθρου. 6. Η Ε.Ε.Ε. αναλαµβάνει τη διαχείριση χρηµατοδοτούµενων έργων τα οποία απαιτούν την έγκριση του Συµβουλίου του ΤΕΙ το οποίο ορίζει τον επιστηµονικό υπεύθυνο ή και ιδρυµατικό υπεύθυνο έργου και τουλάχιστον τριµελή επιστηµονική επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένου του υπευθύνου έργου. Άρθρο 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. Για κάθε έργο, που εγκρίνεται για χρηµατοδότηση από πόρους του Λογαριασµού, συντάσσεται σχετική αναλυτική σύµβαση, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε. και τον επιστηµονικό υπεύθυνο. 2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος προόδου των έργων γίνεται από την Ε.Ε.Ε. σύµφωνα µε την υπογραφείσα σύµβαση. 3. Ο επιστηµονικός υπεύθυνος ανά εξάµηνο ή έτος, κατά την κρίση της Επιτροπής, υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε. έκθεση προόδου για το έργο που εκτελέστηκε, στην οποία θα περιλαµβάνεται και η εκτίµηση της πορείας του έργου σε σχέση µε τα οικονοµικά και χρονικά όρια. 4. Τροποποιήσεις σε ότι αφορά τον προϋπολογισµό ή το χρονοδιάγραµµα του έργου γίνονται µόνο µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του επιστηµονικού υπευθύνου του έργου και έγκριση της Ε.Ε.Ε.. 5. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο υπεύθυνος υποβάλλει τελική έκθεση µε τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου και τον οικονοµικό απολογισµό. Άρθρο 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ 1. Η χρηµατοδότηση έργων από τα διαθέσιµα κεφάλαια του λογαριασµού γίνεται ύστερα από απόφαση της Ε.Ε.Ε. που κοινοποιείται σε όλα τα Τµήµατα και θέτει εύλογη προθεσµία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. 2. Οι πόροι του λογαριασµού προέρχονται από τις πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/96. Επί του συνολικού προϋπολογισµού των ερευνητικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων καθώς και έργων παροχής υπηρεσιών προς τρίτους, που χρηµατοδοτούνται µέσω του Λογαριασµού και ειδικότερα από οποιοδήποτε πόρο του, γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/96 παρακράτηση για ενδεχόµενη χρήση του προσωπικού, εγκαταστάσεων και οργάνων κατά την εκτέλεση των έργων καθώς και για τα έξοδα λειτουργίας του Λογαριασµού. Ειδικότερα, ορίζεται το ακόλουθο ποσοστό παρακράτησης ανάλογα µε τη φύση και το φορέα χρηµατοδότησης: α) ποσοστό µέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισµού κάθε έργου που χρηµατοδοτείται µέσω του Λογαριασµού, παρακρατείται για τη διαχείριση των έργων, ανάλογα µε τη χρήση των εγκαταστάσεων και οργάνων κατά την εκτέλεση του χρηµατοδοτούµενου έργου και για έξοδα λειτουργίας του Λογαριασµού, σύµφωνα µε την εκάστοτε νοµοθεσία. Εξαίρεση µπορεί να αποτελέσουν προγράµµατα ιδιαίτερης σηµασίας για το Ίδρυµα και που αποδεδειγµένα ο φορέας χρηµατοδότησης δεν δύναται να καλύψει τα ανώτερα επίπεδα παρακράτησης. 6

7 β) προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από πόρους του Ειδικού Λογαριασµού απαλλάσσονται της παρακράτησης. γ) για παροχή υπηρεσιών τα ποσοστά παρακράτησης είναι εκτός από αυτά που ορίζονται στο εδ. α της παραγράφου αυτής για έξοδα διαχείρισης και ποσοστό από 5-15% που παρακρατείται από τον Ειδικό Λογαριασµό για λογαριασµό του Τµήµατος ή Εργαστηρίου, η διάθεση του οποίου γίνεται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε. 3. Η διάθεση των κονδυλίων κατά την εκτέλεση των έργων, των οποίων την οικονοµική διαχείριση έχει αναλάβει ο Ειδικός Λογαριασµός, υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4 της Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/96 και στις ακόλουθες ειδικότερες ρυθµίσεις: α) Υλοποίηση δαπάνης. Η πραγµατοποίηση κάθε δαπάνης απαιτεί Εντολή Πληρωµής απάνης Έργου (Ε.Π..Ε.) από τον υπεύθυνο του έργου και προϋποθέτει: i) τη ρητή πρόβλεψή της δαπάνης στον προϋπολογισµό του έργου, ii) την ύπαρξη διαθέσιµων κονδυλίων και iii) τη σύναψη της σχετικής σύµβασης ή και του σχετικού παραστατικού όπου αυτό απαιτείται. β) Συµβάσεις. Σύναψη σύµβασης απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις. i) Για την απασχόληση ερευνητικού και λοιπού προσωπικού στα διάφορα έργα και τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού. Η σύµβαση για τις προσλήψεις προσωπικού είναι τυποποιηµένη και τροποποιείται όπου χρειάζεται µετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε.. Η σύµβαση υπογράφεται από τον υπεύθυνο του έργου, τον Προϊστάµενο της Γραµµατείας του Λογαριασµού µετά από εξουσιοδότηση της Ε.Ε.Ε. και τον ενδιαφερόµενο. Στις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ή έργου καταβάλλονται σε βάρος του προϋπολογισµού του έργου και οι κάθε φύσης εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Για τη σύναψη των συµβάσεων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Οι προσλήψεις και τα κριτήρια που τίθενται για την πρόσληψη του προσωπικού των έργων και της Γραµµατείας του Λογαριασµού εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε. Ειδικότερα για τα έργα του ΕΠΕΑΕΚ και ΚΠΣ οι προσλήψεις και τα κριτήρια θα εγκρίνονται από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. ii) Για τις προµήθειες και εκτελέσεις έργων, όταν αυτές συµφωνείται να πραγµατοποιηθούν σε µακρό χρονικό διάστηµα. Η σύµβαση υπογράφεται από τον υπεύθυνο του έργου, τον Προϊστάµενο της Γραµµατείας και τον προµηθευτή ή τον ανάδοχο. iii) Για τις µισθώσεις ακινήτων, µεταφορικών µέσων και εργαστηριακού ή µηχανολογικού εξοπλισµού. Η σύµβαση υπογράφεται από τον υπεύθυνο του έργου, τον Προϊστάµενο της Γραµµατείας και τον εκµισθωτή. γ) Απασχόληση και αµοιβές προσωπικού. i) Αµοιβές µελών ΕΠ. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2188/1994 τα µέλη Ε.Π. που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα δικαιούνται να λαµβάνουν πρόσθετες αποδοχές ή αποζηµίωση ή οποιασδήποτε φύσης απολαβές οι οποίες δεν µπορούν να υπερβαίνουν κατά µήνα το σύνολο των µηνιαίων ακαθαρίστων αποδοχών που λαµβάνουν από τη θέση τους στο Ιδρυµα. Τα µέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Λαµίας δεν αµείβονται για ερευνητικά προγράµµατα ή µελέτες που χρηµατοδοτούνται από πόρους του Ειδικού Λογαριασµού του Ιδρύµατος. Τα µέλη Ε.Π. των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, σύµφωνα µε το Ν. 2530/1997 και τις τροποποιήσεις του Ν. 2817/2000 άρθρο 15 παρ. 1 α και την Υ.Α. ΙΒ/10506/2002 έχουν τη δυνατότητα: (εδαφ. γ): να αµείβονται από χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Ερευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του ΥΠΕΠΘ, (εδαφ. δ): να αµείβονται από κάθε είδους έργο, (εδαφ. ε): να ασκούν υπερωριακή απασχόληση εκτός του Ιδρύµατος, εφόσον δεν αµείβονται για τη θέση για την οποία παρέχουν την υπερωριακή τους απασχόληση, (εδαφ. στ): να ασκούν ελευθέριο επάγγελµα. 7

8 Για τις αµοιβές των παραπάνω εδαφ. γ, δ και ε, τα δικαιολογητικά είσπραξης ολοκλήρου του ποσού εκδίδονται και χορηγούνται από το Ειδικό Λογαριασµό του ΤΕΙ. Για τις αµοιβές του εδαφ. στ το παραστατικό είσπραξης εκδίδεται από το µέλος ΕΠ, το οποίο θα καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασµό το 15% (Ν. 2817/2000 άρθρο 15, παρ. 1 α). Η Ε.Ε.Ε. αποφασίζει κατά περίπτωση την ένταξη των αµοιβών των µελών Ε.Π. στις κατηγορίες των εδαφίων γ, δ και ε καθώς και τα ποσοστά παρακράτησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν. 2817/2000 (έως 10% για την κατηγορία γ και 10% για την κατηγορία δ). Οι αµοιβές των µελών ΕΠ που προέρχονται από τις δραστηριότητες των εδαφ. γ, δ και ε αποτελούν πρόσθετες αµοιβές, οι οποίες φορολογικά λογίζονται αµοιβές από εξαρτηµένη εργασία και υπόκεινται στις προβλεπόµενες κρατήσεις (20% για Φ.Μ.Υ. ). Οι κρατήσεις γίνονται από τη Γραµµατεία του λογαριασµού και αποδίδονται στην αρµόδια.ο.υ. Στο τέλος κάθε έτους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών από τον Ειδικό Λογαριασµό για τις φορολογικές υποχρεώσεις των µελών Ε.Π. Για την πληρωµή των δαπανών που αφορούν αµοιβές Ε.Π., απαιτείται να κατατεθεί από τον υπεύθυνο του έργου ή σχετική Ε.Π..Ε. στο πρωτόκολλο της Γραµµατείας του Λογαριασµού, συνοδευόµενη από τα παραδοτέα ή εκθέσεις πεπραγµένων του έργου εγκεκριµένα από τον υπεύθυνο έργου ή και την επιστηµονική επιτροπή του έργου εφόσον υπάρχει. Στην κατηγορία µελών Ε.Π. εντάσσονται και οι αµοιβές υπαλλήλων άλλων φορέων του ηµοσίου, για τους οποίους επιπλέον απαιτείται βεβαίωση της υπηρεσίας τους ότι η συµµετοχή τους στο έργο γίνεται σε χρόνο πέραν του υπηρεσιακού τους ωραρίου. ii) Αµοιβές ιοικητικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. Λαµίας. Το µόνιµο ιοικητικό και Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό του Ιδρύµατος µπορεί να απασχοληθεί, εκτός ωραρίου εργασίας, σε έργα που διαχειρίζεται η Ε.Ε.Ε. µε πρόσθετη αµοιβή, εφόσον αναφέρονται ονοµαστικά σε εγκεκριµένα από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. ή την Ε.Ε.Ε. έργα, ή µετά από πρόταση του υπευθύνου έργου και έγκριση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Η απασχόληση του προσωπικού δεν µπορεί να γίνεται σε ώρες εργασίας. Σύµφωνα µε το Ν. 2683/99, άρθρο 4, παρ. 2, οι παντός είδους πρόσθετες µηνιαίες αµοιβές δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 100% των ακαθαρίστων τακτικών µηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου. Το ποσό αυτό ισχύει αθροιστικά για όλες τις πιθανές πηγές, από τις οποίες προέρχονται πρόσθετες αµοιβές. Να σηµειωθεί ότι, οι αµοιβές από συµµετοχές σε συµβούλια, επιτροπές και οµάδες εργασίας δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 50% των ακαθαρίστων τακτικών µηνιαίων αποδοχών (Ν. 2606/98, άρθρο 7, παρ. 2 και Ν. 2703/99, άρθρο 15 και εγκύκλιος 2/47664/0022/1999 του Γ.Λ.Κ.). Για την πληρωµή των δαπανών που αφορούν αµοιβές προσωπικού του ΤΕΙ Λαµίας απαιτείται να κατατεθεί από τον υπεύθυνο έργου, στη Γραµµατεία του Λογαριασµού, η σχετική Ε.Π..Ε. συνοδευόµενη από τα παραδοτέα ή εκθέσεις πεπραγµένων του έργου, εγκεκριµένα από τον υπεύθυνο του έργου ή και την επιστηµονική επιτροπή του έργου εφόσον υπάρχει. iii) Αµοιβές Σπουδαστών Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. ΚΑ 679/96 άρθρο 7, παρ. 4 οι αµοιβές από απασχόληση σπουδαστών σε ερευνητικά ή άλλα έργα ή υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας θεωρούνται οικονοµική ενίσχυση. Η απασχόληση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 12 ώρες την εβδοµάδα. Η πρόσληψη σπουδαστών γίνεται µε εσωτερική προκήρυξη µετά από πρόταση της επιστηµονικής επιτροπής του έργου ή του υπεύθυνου έργου όταν αυτή δεν υπάρχει και έγκριση της Ε.Ε.Ε. Το ανώτατο ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης που µπορούν να λάβουν ετησίως οι σπουδαστές από τη συµµετοχή τους σε ένα ή περισσότερα έργα είναι 1467 ευρώ ( τιµές 1996 ). Το ποσό αυτό να αναπροσαρµόζεται για τα επόµενα έτη κατά τον επίσηµο δείκτη ετήσιου πληθωρισµού. Για την πληρωµή δαπανών που αφορούν αµοιβές σπουδαστών απαιτείται να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Γραµµατείας του Λογαριασµού: ή σχετική Ε.Π..Ε. από τον υπεύθυνο του έργου, συνοδευόµενη από τα παραδοτέα ή εκθέσεις πεπραγµένων του έργου εγκεκριµένες από τον υπεύθυνο ή και την επιστηµονική επιτροπή του έργου εφόσον υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του σπουδαστή περί αποδοχής της συµµετοχής του στο εν λόγω έργο καθώς και δήλωσης και ότι δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευµατία από άλλη αιτία, βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατος ότι είναι σπουδαστής. iv) Αµοιβές εξωτερικών συνεργατών Εξωτερικοί συνεργάτες µπορούν να απασχοληθούν σε προγράµµατα που διαχειρίζεται η Ε.Ε.Ε., εφόσον αναφέρονται ονοµαστικά σε εγκεκριµένα από το Συµβούλιο του ΤΕΙ ή την Ε.Ε.Ε. έργα ή µετά από πρόταση του υπευθύνου έργου και έγκριση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον προβλέπεται και 8

9 αιτιολογείται στον οικονοµικό προϋπολογισµό του έργου. Πρόσληψη υπαλλήλων µπορεί να γίνει και για τη στελέχωση της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού. Η απασχόληση αυτή γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή ανάθεσης έργου. Στις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου η πληρωµή γίνεται κάθε µήνα µε την έκδοση µισθοδοτικών καταστάσεων. Στις συµβάσεις έργου η πληρωµή γίνεται µε απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή µε απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης στην περίπτωση που ο συµβαλλόµενος δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευµατία από άλλη αιτία (άρθρο 15 Κ.Β.Σ, Π 134/1996) και όταν οι ετήσιες µεικτές αποδοχές από παροχή υπηρεσιών µε συµβάσεις έργου δεν ξεπερνούν τις ευρώ εκτός από µισθωτές υπηρεσίες. Για την πληρωµή των δαπανών που αφορούν αµοιβές εξωτερικών συνεργατών απαιτείται να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Γραµµατείας του Λογαριασµού: η σχετική Ε.Π..Ε. από τον υπεύθυνο του έργου, συνοδευόµενη από τη µισθοδοτική κατάσταση ή τα παραδοτέα και εκθέσεις πεπραγµένων, εγκεκριµένες από τον υπεύθυνο έργου ή και την επιστηµονική επιτροπή του έργου εφόσον υπάρχει, για τις συµβάσεις έργου, απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τις συµβάσεις έργου µε επιτηδευµατίες, ή απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευµατία από άλλη αιτία. δ) Μετακινήσεις. Μετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό πραγµατοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων εφόσον προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του έργου ή για τη διεκπεραίωση εργασιών της Ε.Ε.Ε. ή της Γραµµατείας του Λογαριασµού. Την εντολή µετακίνησης προσωπικού υπογράφει ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε., µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, εγκεκριµένη από τον υπευθύνου έργου, που κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασµό. Εάν πρόκειται για τακτικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, τη µετακίνηση εγκρίνει και ο Προϊστάµενος του οικείου Τµήµατος. Η µετακίνηση µπορεί να γίνεται µε µέσο µαζικής µεταφοράς ή ΙΧ αυτοκίνητο. Ως δαπάνες µετακίνησης δικαιολογούνται, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2685/99), τα εισιτήρια κάθε είδους, η χιλιοµετρική αποζηµίωση για µετακίνηση µε ΙΧ, τα έξοδα διοδίων, η ηµερήσια αποζηµίωση, τα έξοδα διανυκτέρευσης και τα έξοδα εγγραφής σε συνέδρια, ηµερίδες κλπ, όταν η µετακίνηση γίνεται για το λόγο αυτό. Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης και η χιλιοµετρική αποζηµίωση για τη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου στο εσωτερικό της χώρας καθορίζονται κάθε χρόνο µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.. Τα δικαιολογητικά για την καταβολή των δαπανών υποβάλλονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους δηµοσίους υπαλλήλους. Περιορισµοί στην αποζηµίωση των µετακινήσεων εκτός έδρας µπορεί να τίθενται από τον χρηµατοδότη του προγράµµατος. Οι ηµέρες εκτός έδρας των µετακινούµενων για τις ανάγκες συγκεκριµένου έργου δεν υπολογίζονται για τη συµπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου ηµερών µετακίνησης εκτός έδρας που ισχύει για το επιστηµονικό προσωπικό των Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.. Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.: Ε.Π..Ε. υπογεγραµµένη από τον υπεύθυνο έργου, ηµερολόγιο κίνησης στο οποίο να αναφέρεται συγκεκριµένα ο σκοπός της µετακίνησης και όχι αόριστα. αίτηση και εντολή µετακίνησης δικαιολογητικά µετακίνησης και διαµονής (εισιτήρια, αποδείξεις πληρωµής, αποδείξεις διοδίων, αποδείξεις ξενοδοχείων, αποδεικτικά συµµετοχής σε συνέδρια κλπ), δήλωση του νόµου 1599/86 που να αναφέρεται ο αριθµός του ΙΧ αυτοκινήτου που χρησιµοποιήθηκε και ο αριθµός αδείας διπλώµατος του µετακινούµενου. ε) Προµήθειες-εκτελέσεις εργασιών. Οι προµήθειες αναλωσίµων, ή µη υλικών, οργάνων, µηχανηµάτων, επίπλων και συσκευών, εργαστηριακού εξοπλισµού και βιβλίων και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως αυτές προβλέπονται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό πραγµατοποιούνται µετά από εντολή του υπεύθυνου του έργου, µε µέριµνα και ευθύνη του προσωπικού της Γραµµατείας του Λογαριασµού και µε τυχόν επικουρία των ειδικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαµίας µε τον ακόλουθο τρόπο. Επιλέξιµες δαπάνες µέχρι 800 ευρώ υπογράφονται και υλοποιούνται, απευθείας χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προσφορών, από τον υπεύθυνο του έργου µετά από έγκριση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.. 9

10 Επιλέξιµες δαπάνες από 800 ευρώ έως ευρώ εγκρίνονται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών µετά από εισήγηση του υπευθύνου έργου και έγκριση της επιστηµονικής επιτροπής του έργου εφόσον υπάρχει, ενώ υλοποιούνται από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο µετά από εκτίµηση των τιµών της αγοράς που τεκµηριώνεται από τη λήψη τριών προσφορών. Επιλέξιµες δαπάνες από ευρώ και άνω εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε. µετά από εισήγηση του υπευθύνου έργου και έγκριση της επιστηµονικής επιτροπής του έργου εφόσον υπάρχει. Η Ε.Ε.Ε. καθορίζει το είδος του διαγωνισµού και ορίζει την επιτροπή διενέργειας του, από τα µέλη Ε.Π., Ε.Τ.Π. και.π. του Ιδρύµατος και ορισµένα µέλη άλλων φορέων µε βάση τις διατάξεις που προβλέπει η σχετική νοµοθεσία. Η χρέωση των υλικών στο έργο γίνεται µε ευθύνη του επιστηµονικού υπευθύνου. Η παραλαβή των προµηθειών και εργασιών των έργων που υλοποιούνται από Τµήµατα του Ιδρύµατος, πραγµατοποιούνται από τις αντίστοιχες επιτροπές των Σχολών ή Παραρτηµάτων όπου υπάγεται το Τµήµα. Για τα έργα που αφορούν το Τ.Ε.Ι. καθώς και για τον Ειδικό Λογαριασµό η παραλαβή γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής του Τ.Ε.Ι. Για προµήθειες της Ε.Ε.Ε. ισχύουν τα παραπάνω και όπου αναφέρεται υπεύθυνος έργου εννοείται ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. Στις επιταγές υπογράφει ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. ή εξουσιοδοτηµένο από αυτόν µέλος της Ε.Ε.Ε. Για την πληρωµή των δαπανών υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε. σχετική Ε.Π..Ε. µε τα πρωτότυπα τιµολόγια θεωρηµένα από την οικεία εφορία. Στο τιµολόγιο πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα, η τιµή και ο ΦΠΑ υπογεγραµµένα. Το τιµολόγιο θα πρέπει να συνοδεύεται µε το αντίστοιχο πρακτικό παραλαβής και όταν απαιτείται, οι προσφορές ή και το πρακτικό κατοχύρωσης του διαγωνισµού. Για προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών από χώρες της Ε.Ε (δεν απαιτείται εκτελωνισµός) µαζί µε το τιµολόγιο επισυνάπτονται και οποιαδήποτε άλλα παραστατικά. Για την κάλυψη αναγκών του έργου µπορεί ο υπεύθυνος του έργου να ζητήσει από την Ε.Ε.Ε. την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής για ποσό έως 1500 ευρώ. Μεγαλύτερα ποσά επιτρέπονται για εντάλµατα προπληρωµής που αφορούν εκτελωνισµό ειδών. 4. Τροποποίηση του προϋπολογισµού για έργα που χρηµατοδοτούνται από άλλους φορείς είναι δυνατόν να ενεργείται υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι σύµφωνα µε τις συµβάσεις που έχουν υπογραφεί µεταξύ του φορέα και του ΤΕΙ. Για τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από τον Ειδικό Λογαριασµό: α) απαιτείται έγκριση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε για δαπάνες που δεν προβλέπονται από τον προϋπολογισµό και είναι στα πλαίσια του ύψους χρηµατοδότησης, β) είναι δυνατή µεταφορά κονδυλίων από µια κατηγορία δαπανών του προϋπολογισµού σε άλλη, ύστερα από πρόταση του επιστηµονικού υπεύθυνου και µέχρι 20% του κονδυλίου του οποίου γίνεται η µείωση. Η Επιτροπή υποχρεούται κατά διαστήµατα και εφόσον της ζητηθεί, να χορηγεί στοιχεία των χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων και επιµορφωτικών έργων, στους φορείς χρηµατοδότησης των αντίστοιχων έργων, µετά από έγγραφη αίτησή τους. 5. Στα ερευνητικά προγράµµατα και έργα, τους ειδικούς όρους απασχόλησης και αµοιβής των υπευθύνων του προγράµµατος και λοιπών ερευνητών, θα καθορίζει η Ε.Ε.Ε. µε την εγκριτική της απόφαση, αφού προηγηθεί σχετική ενηµέρωση των υπευθύνων για το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο. Οι όροι αυτοί περιλαµβάνονται στη σύµβαση ανάθεσης έργου. Οι αµοιβές του επιστηµονικού υπεύθυνου και των συνεργατών είναι ανάλογες µε τον προϋπολογισµό, την ποιότητα και ποσότητα του προσφεροµένου έργου, τη διάρκεια και τις ιδιαιτερότητες του προγράµµατος και καθορίζεται από την Ε.Ε.Ε. µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του επιστηµονικού υπεύθυνου. Στα επιµορφωτικά έργα ο καθορισµός της ακριβούς ωριαίας αποζηµίωσης γίνεται ανάλογα µε τα προσόντα, τον αριθµό των ωρών απασχόλησης και τις λοιπές σχετικές παραµέτρους, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του υπεύθύνου έργου. Η αµοιβή των επιστηµονικών υπευθύνων είναι ανάλογη µε τη διάρκεια του σεµιναρίου, το ύψος του προϋπολογισµού, τον αριθµό των εκπαιδευοµένων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του σεµιναρίου, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών έχει την ευχέρεια: α) Nα καταβάλλει τµηµατικά την αµοιβή ανάλογα µε την πρόοδο του έργου. β) Να εξοφλεί το υπόλοιπο της αµοιβής µετά την ολοκλήρωση του έργου. γ) Να αποζηµιώνει µε απόφασή της τους κριτές. 10

11 6. Πρέπει να επιδιώκεται η στελέχωση των ερευνητικών και επιµορφωτικών οµάδων µε προσωπικό του Ιδρύµατος, πριν ο υπεύθυνος απευθυνθεί σε τρίτους. Εξαίρεση µπορεί να αποτελέσει η διεξαγωγή αρκετά εξειδικευµένων ερευνητικών ή επιµορφωτικών έργων. 7. Τα Ερευνητικά και Επιµορφωτικά προγράµµατα πρέπει να συνδέονται µε το ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος και µε τις δυνατότητες των εργαστηρίων του ή του συνεργαζόµενου φορέα. Σε περίπτωση που το αντικείµενο του ερευνητικού ή επιµορφωτικού έργου ενδιαφέρει περισσότερα Τµήµατα ή ευρύτερα το ΤΕΙ, η έγκριση του προγράµµατος γίνεται από το Τµήµα που ανήκει ο υπεύθυνος και ζητείται η έγκριση των άλλων Τµηµάτων για τη χρησιµοποίηση προσωπικού και εγκαταστάσεων. Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Κάθε υπεύθυνος έργου είναι υπεύθυνος προς το Ίδρυµα, τόσο για τις συµβατικές υποχρεώσεις µε το χρηµατοδότη όσο και για την υψηλή επιστηµονική ποιότητα του εκτελούµενου έργου και το Ίδρυµα είναι υπεύθυνο απέναντι σε αυτόν για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση του έργου. Σε περίπτωση απουσίας του επιστηµονικού υπεύθυνου για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 2 µηνών, για λόγους µη σχετικούς µε το διεξαγόµενο έργο, ορίζεται από την Ε.Ε.Ε. αντικαταστάτης του µεταξύ των µελών της οµάδας έργου µετά από εισήγηση του επιστηµονικού υπεύθυνου. Αλλαγή (λόγω παραίτησης, διαφωνίας, κλπ.) υπεύθυνου, ερευνητών ή συνεργατών, ενός έργου είναι δυνατή µετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε. Για έργα που τη σύµβαση υπογράφει το ΤΕΙ οποιαδήποτε αντικατάσταση γίνεται µε απόφαση του Συµβουλίου του. 2. Ο υπεύθυνος έργου υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε. εκθέσεις προόδου όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος οδηγού. Με τη λήξη του έργου συντάσσεται από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο τελική έκθεση της έρευνας, που θα αναφέρεται στο σύνολο του έργου, στα αποτελέσµατα και σε τυχόν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Η έκθεση αυτή θα περιλαµβάνει ειδικό εµπεριστατωµένο κεφάλαιο για τις ενδεχόµενες δυνατότητες και προϋποθέσεις εφαρµογής των αποτελεσµάτων. Αντίτυπα της έκθεσης υποβάλλονται στην Ε.Ε.Ε. και στο Φορέα χρηµατοδότησης εφόσον απαιτείται. Άρθρο 10 ΙΑ ΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Όλα τα ερευνητικά προγράµµατα που διεξάγονται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού δηµοσιεύονται σε ειδική έκδοση του ΤΕΙ στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Η ειδική έκδοση περιλαµβάνει: α. Το αντικείµενο της έρευνας για κάθε πρόγραµµα. β. Το Τµήµα. γ. Τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο. δ. Τους άλλους συνεργάτες και την ιδιότητά τους. ε. Το φορέα χρηµατοδότησης και το ποσόν που χορηγήθηκε. στ. Το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια της έρευνας. ζ. Οτιδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο. 2. Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ σε συνεργασία µε τη Γραµµατεία του Λογαριασµού οργανώνει ειδικό τµήµα και ταξινοµεί κατ αντικείµενο τα αποτελέσµατα των Ερευνών. 3. Οι δαπάνες για τη διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας και µέχρι της τελικής έκθεσης θα πρέπει να προβλέπονται στον προϋπολογισµό του έργου. 4. Τα αποτελέσµατα του έργου ανακοινώνονται από την οµάδα του έργου σε επιστηµονικά περιοδικά και σε συνέδρια, σεµινάρια ή συµπόσια και γίνονται αντικείµενο συζητήσεων σε ειδικές ηµερίδες του εσωτερικού ή εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ο φορέας χρηµατοδότησης και η ιδιότητα του ερευνητή σαν µέλος του Τ.Ε.Ι. Λαµίας. Η Ε.Ε.Ε. είναι δυνατόν να χρηµατοδοτεί εκ των 11

12 υστέρων δαπάνες για αποτελέσµατα ερευνών, που παρουσιάστηκαν σε συνέδρια ή δηµοσιεύτηκαν, µε παραστατικά εξόδων. 5. Η Ε.Ε.Ε. µπορεί να καλύψει µέρος ή όλο το ποσόν των δαπανών για την απόκτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Το ποσόν της δαπάνης επιστρέφεται στον Ειδικό Λογαριασµό από την εκµετάλλευση της εφεύρεσης. Σε περίπτωση οικονοµικής εκµετάλλευσης, το Ίδρυµα αποφασίζει τους όρους και τα κίνητρα, σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία. 6. Η Ε.Ε.Ε. είναι δυνατόν να συµβάλλει στη χρηµατοδότηση έκδοσης µε τα αποτελέσµατα ερευνών. Το ποσό της δαπάνης αυτής επιστρέφεται στον Ειδικό Λογαριασµό από την εκµετάλλευση της έκδοσης. 7. Με σκοπό τη δηµοσίευση στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ι. των Ερευνητικών Προγραµµάτων και δραστηριοτήτων της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του Ιδρύµατος, θα πρέπει να συµπληρώνεται από τους Ερευνητές στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους ειδικό έντυπο που θα χορηγείται από την Ε.Ε.Ε. 8. Η Ε.Ε.Ε. κοινοποιεί τα προγράµµατα ερευνών και τα επιµορφωτικά έργα µε τα αποτελέσµατά τους: α) Στο Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. β) Στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. για να λάβουν γνώση. Άρθρο 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ.6 εδ. ε της Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/96, καταρτίζει ετήσιο επιστηµονικό και οικονοµικό απολογισµό κινήσεως του Λογαριασµού και παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση µε εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις προς: α. Τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. β. Τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. γ. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων δ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ε. Το Υπουργείο Οικονοµικών. στ. Άλλους ενδιαφερόµενους. 2. Τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του λογαριασµού και ο έλεγχος του ισολογισµού διενεργείται κάθε χρόνο από δύο ορκωτούς λογιστές σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/96. Αρθρο 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Σε περιπτώσεις που, κατά την κρίση της Ε.Ε.Ε., προκύπτουν θέµατα ερµηνείας και εφαρµογής του παρόντος Οδηγού Χρηµατοδότησης, αποφασίζει τελεσίδικα το Συµβούλιο του ΤΕΙ, ύστερα από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε. 2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του Λογαριασµού, τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία και λογιστικά βιβλία µεταβιβάζονται στο ΤΕΙ και για την τύχη τους αποφασίζει η Συνέλευση του ΤΕΙ ή το Συµβούλιο του ΤΕΙ. 3. Η Ε.Ε.Ε. προσλαµβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραµµατείας του Λογαριασµού. 4. Η Ε.Ε.Ε. επικουρεί τα όργανα και τις επιτροπές του ΤΕΙ στο συντονισµό των ερευνητικών δραστηριοτήτων. 12

13 Άρθρο 13 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο Ειδικός Λογαριασµός χορηγεί βεβαιώσεις στους χρηµατοδότες που το ζητούν για ποσά που κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασµό, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για φορολογικές ή άλλες απαλλαγές. 2. Ο Ειδικός Λογαριασµός χορηγεί βεβαιώσεις στους συµµετέχοντες στα προγράµµατα που υλοποίησε ή υλοποιεί. Τις βεβαιώσεις υπογράφει ο Προϊστάµενος του Ειδικού Λογαριασµού. 3. Η Ε.Ε.Ε. µπορεί να χρηµατοδοτεί επιστηµονικά συνέδρια, ηµερίδες ή άλλες επιστηµονικές δραστηριότητες που οργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από το ΤΕΙ Λαµίας. Επίσης µπορεί να ενισχύει και άλλα επιστηµονικά συνέδρια κατά την κρίση της. Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Πνευµατικά ικαιώµατα Το προϊόν των προγραµµάτων και έργων που εκπονούνται µε χρηµατοδότηση του Ειδικού Λογαριασµού, αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία του Εργαστηρίου και του προσωπικού, του συνεργάτη ή της οµάδας των συνεργατών που συνέπραξαν στο έργο. Οι όροι αυτής της συνιδιοκτησίας καθορίζονται από την Ε.Ε.Ε., ύστερα από πρόταση του επιστηµονικού υπεύθυνου. Σε ειδικές περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών προς τρίτους ή έρευνας, είναι δυνατόν τα πνευµατικά δικαιώµατα να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης, µεταξύ του πελάτη και του εργαστηρίου. Η ειδική αυτή συµφωνία εγκρίνεται από το Συµβούλιο του ΤΕΙ, ύστερα από εισήγηση του Επιστηµονικού Υπευθύνου. 2. Ποσοστό 5-15% από τη διάθεση προϊόντων προγραµµάτων και έργων παρακρατείται από την Ε.Ε.Ε. για λογαριασµό του Εργαστηρίου. Άρθρο 15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1) Γενικά. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λαµίας µπορεί να παρέχει, για λογαριασµό τρίτων, ερευνητικές, επιστηµονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες, όπως µελέτες, έρευνα, συµβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και προϊόντα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από εργαστήρια του ΤΕΙ ή µεµονωµένα άτοµα του Ε.Π. του ΤΕΙ, εφόσον διαπιστώνεται ότι: α. εν παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. β. Η παρεχόµενη υπηρεσία παρουσιάζει επιστηµονικό ενδιαφέρον και προάγει την επιστήµη στην πράξη και γ. Η παρεχόµενη υπηρεσία δεν έχει ως αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. 2) Εργαστήρια. α. Οι υπηρεσίες προς τρίτους παρέχονται κατά κανόνα από τα Εργαστήρια των Τµηµάτων. Για κάθε συγκεκριµένη παρεχόµενη υπηρεσία δηµιουργείται οµάδα εργασίας στην οποία ορίζεται ως επικεφαλής Επιστηµονικά Υπεύθυνος, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του κεφ. Α του παρόντος. Στην οµάδα εργασίας µπορεί να συµπεριληφθούν και εξωτερικοί επιστηµονικοί συνεργάτες. β. Κάθε εργαστήριο υπόκειται στις γενικές διατάξεις, Κεφ. Β, του παρόντος άρθρου και καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας του. 3) ιαδικασίες. Η παροχή υπηρεσιών από τα ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: 13

14 α. Ο ενδιαφερόµενος φορέας, ιδιώτης ή κάθε νοµικής µορφής οργανισµός ή και το ενδιαφερόµενο µέλος Ε.Π., υποβάλλει σχετική αίτηση στο οικείο Συµβούλιο του Τµήµατος ή της Σχολής ή του ΤΕΙ, ανάλογα µε το αν το αντικείµενο της ζητούµενης υπηρεσίας ανήκει στο γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος της Σχολής ή περισσότερων Σχολών του ΤΕΙ. β. Εάν το οικείο Συµβούλιο, µε βάση τα κριτήρια της παρ. 1 του παρόντος Κεφ. Α, αποφασίσει κατ αρχήν θετικά για την παροχή υπηρεσίας, ορίζει τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του έργου µεταξύ των ενδιαφερόµενων µελών του Ε.Π. Εάν η αίτηση για παροχή υπηρεσίας έχει υποβληθεί από ενδιαφερόµενο µέλος του Ε.Π., ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος ορίζεται το µέλος αυτό. γ. Ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος εισηγείται στο οικείο Συµβούλιο, προκειµένου αυτό να αποφασίσει τελικά για την παροχή υπηρεσίας, τα εξής: (i) Το ακριβές αντικείµενο, τη µέθοδο και το χρονοδιάγραµµα των εργασιών. (ii) Τα µέλη της οµάδας παροχής υπηρεσιών. (iii) Το συνολικό προϋπολογισµό της εργασίας. Ο προϋπολογισµός αυτός αναλύεται στα παρακάτω µέρη: - στις προβλεπόµενες δαπάνες για αγορά εξοπλισµού, αναλωσίµων, βιβλίων, εκδόσεις, µετακινήσεις, µισθώσεις κ.λπ.. - στις αµοιβές των µελών της οµάδας παροχής υπηρεσιών και του Επιστηµονικά Υπεύθυνου, - δαπάνες για έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7, παρ. 2 της ΚΑ/679/96 και τον παρόντα οδηγό χρηµατοδότησης, - στο κόστος χρήσης υποδοµής σε ποσοστό 5%-20% του προϋπολογισµού του έργου, ανάλογα µε τη χρήση της υποδοµής του Τµήµατος ή Εργαστηρίου. Σε περίπτωση συµµετοχής περισσότερων εργαστηρίων καθορίζεται το κόστος χρήσης υποδοµής των διαφόρων εργαστηρίων µε την πρόταση του έργου. δ. Μετά την οριστική έγκριση της παροχής της υπηρεσίας από την Ε.Ε.Ε., ο Πρόεδρός της υπογράφει τη σύµβαση µε τον επίσηµο εκπρόσωπο του ενδιαφερόµενου φορέα και τον επιστηµονικό υπεύθυνο. Στους όρους σύµβασης περιλαµβάνεται η διάρκεια της εργασίας, το ύψος της δαπάνης, ο τρόπος καταβολής της, οι απαραίτητες ρήτρες που διασφαλίζουν τα συµφέροντα του ΤΕΙ, καθώς και οι όροι που προκύπτουν στην περίπτωση που η υπηρεσία καταλήξει σε οποιασδήποτε µορφής εµπορική εκµετάλλευση. Οι συµβάσεις άνω των ευρώ. εγκρίνονται και από το Συµβούλιο του ΤΕΙ. ε. Εάν η προς παροχή υπηρεσία, όπως εκπόνηση ειδικών µελετών, κατάρτιση γνωµοδοτήσεων και εµπειρογνωµοσυνών, σύνταξη προδιαγραφών κ.λπ. δεν απαιτεί χρήση χώρων, συσκευών και εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι., το ενδιαφερόµενο µέλος Ε.Π. µπορεί να υποβάλλει απευθείας τη σχετική αίτηση στην Ε.Ε.Ε. Η αίτηση αυτή κοινοποιείται και στο Τµήµα του. 4) Τρόπος διάθεσης Εσόδων και Κρατήσεις. Η συνολική αµοιβή για την παροχή υπηρεσίας εισπράττεται από την Ε.Ε.Ε. και κατανέµεται ως ακολούθως: α) Στον Ειδικό Λογαριασµό αποδίδονται τα έξοδα διαχείρισης σύµφωνα µε τα ορισθέντα στην προηγούµενη παρ. 3. β) Ποσοστό 5%-20% παρακρατείται από την Ε.Ε.Ε. για λογαριασµό του Τµήµατος ή Εργαστηρίου, µε στόχο τη δηµιουργία κεφαλαίου για µελλοντική ανανέωση του εξοπλισµού ή της υποδοµής του εργαστηρίου. Η διάθεση των κονδυλίων του κεφαλαίου αυτού διενεργείται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε. γ) Καταβάλλονται οι δαπάνες για προµήθεια υλικών, εκδόσεις, µετακινήσεις, µισθώσεις καθώς και για αµοιβή τυχόν υπεργολαβικής ανάθεσης µέρους του έργου σε τρίτους. δ) Καταβάλλονται οι αµοιβές των µελών της οµάδας εργασίας και του Επιστηµονικού Υπεύθυνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1) Τιµολόγια υπηρεσιών και ιαδικασία προσφορών και εκπτώσεων. Όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες πληρώνονται µε Α.Π.Υ. του Ειδικού Λογαριασµού που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες τιµολογούνται ανά µονάδα παρεχόµενης υπηρεσίας ή ανά ανθρωποώρα απασχόλησης ή µικτά, ανάλογα µε το αντικείµενο. Υπάρχει η 14

15 δυνατότητα ειδικών τιµών σε φορείς που έχουν µακροχρόνια συνεργασία µε τα εργαστήρια, καθώς και δυνατότητα εκπτώσεων σε περιπτώσεις µεγάλου όγκου εργασιών οµοειδούς αντικειµένου. 2) Νοµική Ευθύνη, Σχέσεις µε τους πελάτες, Καθορισµός πνευµατικών δικαιωµάτων- ιαδικασία παραπόνων. α. Νοµική Ευθύνη του Εργαστηρίου i) Το Εργαστήριο έχει υποχρέωση έναντι των συναλλασσοµένων µαζί του, να εφαρµόζει µε συνέπεια τους όρους, που ρητά αναφέρονται στη σύµβαση συνεργασίας, και να τηρεί µε απόλυτη ακρίβεια τις διαδικασίες του κανονισµού λειτουργίας του. Οποιαδήποτε απόκλιση, µπορεί να εναχθεί, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά νοµικές διατάξεις. ii) Το Εργαστήριο ενάγεται στην έδρα του ΤΕΙ, δηλαδή την Λαµία, για όλες τις τυχόν διαφορές µε τρίτους, που συµβάλλονται µε αυτό, ακόµα και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας. β. Πνευµατικά ικαιώµατα i) Το προϊόν των προγραµµάτων και έργων που εκπονούνται στο Εργαστήριο, αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία του Εργαστηρίου και του προσωπικού, του συνεργάτη ή της οµάδας των συνεργατών που συνέπραξαν στο έργο. Οι όροι αυτής της συνιδιοκτησίας καθορίζονται από την Ε.Ε.Ε., ύστερα από πρόταση του Επιστηµονικά Υπεύθυνου. Σε ειδικές περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών προς τρίτους ή έρευνας, είναι δυνατό τα πνευµατικά δικαιώµατα να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης, µεταξύ του πελάτη και του Εργαστηρίου. Η ειδική αυτή συµφωνία εγκρίνεται από το συµβούλιο του ΤΕΙ, ύστερα από εισήγηση του Επιστηµονικά Υπευθύνου. ii) Τα δικαιώµατα αυτής της πνευµατικής ιδιοκτησίας του προσωπικού του Εργαστηρίου και τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας κατοχυρώνονται στο διεθνή χώρο µε έξοδα του Εργαστηρίου, µετά από έγκριση του Συµβουλίου του ΤΕΙ. Το ίδιο ισχύει και για την πνευµατική ιδιοκτησία που προέρχεται από διεθνή συνεργασία. iii) Σε περίπτωση διαφορετικής ρύθµισης από κανονισµούς ή πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ιεθνών Οργανισµών, στα πλαίσια των οποίων το Εργαστήριο αναλαµβάνει την εκτέλεση προγραµµάτων, χωρίς τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης των όρων πνευµατικής ιδιοκτησίας, δεν ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία, αλλά ενηµερώνεται το Συµβούλιο του ΤΕΙ, το οποίο µπορεί να αρνηθεί την υπογραφή τέτοιας σύµβασης. γ. ιαχείριση παραπόνων και διαφορών µε τρίτους. i) Κάθε συναλλασσόµενος που έχει βάσιµους λόγους να πιστεύει ότι η οµάδα εργασίας δεν τήρησε εν µέρει ή καθ ολοκληρίαν τους συµβατικούς όρους συνεργασίας ή τις διατάξεις του κανονισµού λειτουργίας του, µπορεί να καταθέσει στο Τµήµα που ανήκει ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος, ένσταση και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. ii) Ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος έχει υποχρέωση δια του Προϊσταµένου του, να απαντήσει εγγράφως στην ένσταση του συναλλασσόµενου, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες, από την κατάθεση της ένστασης. iii) Σε ειδικές περιπτώσεις επιστηµονικών διαφορών, ο συναλλασσόµενος µπορεί να ζητήσει από το Συµβούλιο του ΤΕΙ τη σύσταση ειδικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων, η οποία αποτελείται από τρεις (3) εκπαιδευτικούς του Ιδρύµατος ή άλλους επιστήµονες-τεχνικούς συναφών ειδικοτήτων. 3) Υποχρεώσεις εργαζοµένων στην παροχή υπηρεσιών. α. Κατηγορίες Προσωπικού. i) Το προσωπικό της οµάδας εργασίας διακρίνεται σε επιστηµονικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό. Με απόφαση του Συµβουλίου του αρµοδίου Τµήµατος, µπορεί να διατίθεται µόνιµο διοικητικό, τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό του Ιδρύµατος για µερική ή ολική απασχόληση στο Εργαστήριο, ύστερα από πρόταση του Επιστηµονικά Υπεύθυνου. Το προσωπικό αυτό θα απασχολείται εκτός ωρών εργασίας και θα αµείβεται από τις δαπάνες του έργου. ii) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να διατεθεί µόνιµο προσωπικό, προσλαµβάνονται ιδιώτες µε αντίστοιχα προσόντα, µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή ανάθεση έργου, αλλά µε την προϋπόθεση ότι το Εργαστήριο θα καλύψει τις δαπάνες πρόσληψης ή ανάθεσης µε δικά του έσοδα. β. Σύνδεση µε την Εκπαίδευση i) Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου επιδιώκεται και η συµµετοχή σπουδαστών, κυρίως για ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Η αµοιβή τους, όταν κρίνεται απαραίτητη, καθορίζεται, στα πλαίσια που ορίζει ο οδηγός χρηµατοδότησης, από τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο. 15

16 ii) Μέρος ή και ολόκληρο πρόγραµµα του Εργαστηρίου µπορεί να συνδέεται µε το ερευνητικό έργο που έχει σχέση µε µεταπτυχιακό τίτλο. γ. Υποχρεώσεις-Συµπεριφορά. Όλο το προσωπικό του Εργαστηρίου είναι υποχρεωµένο να δείχνει τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και να αφιερώνει σ αυτή ανεπιφύλακτα τις γνώσεις και την εµπειρία του. 4. Ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων - Προστασία χώρου. α) Ασφάλεια της Εργασίας. i) Το Εργαστήριο, µε ευθύνη του Επιστηµονικά Υπευθύνου, είναι υποχρεωµένο να εξασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια της εργασίας των εργαζοµένων και των εγκαταστάσεών του. Υποχρεούται επίσης να παρέχει στους εργαζόµενους όλα τα µέσα ασφάλειας και να διατηρεί τον εξοπλισµό του σε άριστη κατάσταση. ii) Το Εργαστήριο είναι υποχρεωµένο να διαθέτει όλα τα απαραίτητα µέσα για την παροχή, σε περίπτωση ανάγκης, πρώτων βοηθειών στους εργαζόµενους. iii). Κάθε Εργαστήριο έχει το δικό του Κανονισµό ασφάλειας. β) Υγιεινή των Εργαζοµένων - Προστασία Περιβάλλοντος. i) Το Εργαστήριο είναι υποχρεωµένο να φροντίζει µε συνέπεια για την τήρηση όλων των προβλεπόµενων κανόνων υγιεινής και καθαριότητας, τόσο στις εγκαταστάσεις του, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. ii) Οι εργαζόµενοι στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου υποχρεούνται, αν η φύση του έργου τους το επιβάλλει, να φέρουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους κατάλληλη ενδυµασία. iii) Σε περίπτωση που από τη λειτουργία του Εργαστηρίου δηµιουργούνται ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το ΤΕΙ έχει την υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών και τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Ασφάλεια πληροφοριών-επιχειρηµατικό απόρρητο. α) Ασφάλεια των Πληροφοριών Στοιχεία που έχουν σχέση µε τους συναλλασσόµενους µε το Εργαστήριο διασφαλίζονται µε ευθύνη του Επιστηµονικά Υπεύθυνου κάθε έργου. Στα στοιχεία αυτά µπορεί να έχει πρόσβαση περιορισµένος αριθµός προσωπικού σύµφωνα µε τη σύµβαση και στα πλαίσια αυτά είναι δυνατή ανακοίνωση ή δηµοσίευση στοιχείων που απορρέουν από το έργο. β). Τήρηση Επιχειρηµατικού Απορρήτου. i) Το προσωπικό του Εργαστηρίου δεν επιτρέπεται να πληροφορεί αναρµόδια πρόσωπα για κάθε είδους υποθέσεις και υπηρεσίες του Εργαστηρίου, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν του γνωστοποιήθηκαν. ii) Για όλα τα στοιχεία των συναλλασσόµενων, το Εργαστήριο έχει την υποχρέωση να τηρεί το επιχειρηµατικό απόρρητο, ειδικά όταν κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον πελάτη, αλλά πάντα µέσα στα πλαίσια των διατάξεων που ισχύουν γι αυτό. 6. Προµήθεια Υλικών, Εξοπλισµού και Υπεργολαβίες σε τρίτους. α) Οι προµήθειες αναλώσιµων ή µη υλικών, οργάνων, µηχανηµάτων, επίπλων και συσκευών, εργαστηριακού εξοπλισµού και βιβλίων, καθώς επίσης και οι µισθώσεις ακινήτων, µεταφορικών µέσων και εργαστηριακού ή µηχανολογικού εξοπλισµού και η εκτέλεση εργασιών που είναι αναγκαίες για την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση προγραµµάτων του Εργαστηρίου, πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ.4, της Υ.Α. ΚΑ/679/96 και τον παρόντα οδηγό χρηµατοδότησης, εφόσον δεν προβλέπεται στο παρόν άρθρο διαφορετική ρύθµιση. β) Για την προµήθεια εξοπλισµού που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο i, απαιτείται διαγωνισµός, όταν το ποσό της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στον παρόντα οδηγό χρηµατοδότησης. γ) Τα µη αναλώσιµα υλικά, κάθε είδους, των οποίων η προµήθεια πραγµατοποιείται για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων παροχής υπηρεσίας και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του κάθε έργου, διατίθενται, µετά το πέρας του έργου αυτού, στο αντίστοιχο Εργαστήριο, εφόσον δεν υφίστανται αντίθετες συµβατικές δεσµεύσεις. 16

17 δ) Όσον αφορά τις λοιπές διαδικασίες των προµηθειών, εφαρµόζονται όσα ισχύουν για τον Ειδικό Λογαριασµό του ΤΕΙ, από τον οποίο θα γίνεται και η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Εργαστηρίου. ε) Υπεργολαβική Ανάθεση Εργασιών σε Τρίτους i) Η Οµάδα Εργασίας, έχει το δικαίωµα να αναθέτει υπεργολαβικά τµήµατα κάποιων εργασιών σε τρίτους, µε απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. εφόσον δεν προβλέπονταν στην αρχική πρόταση, µετά από τεκµηριωµένη εισήγηση του Επιστηµονικά Υπεύθυνου. ii Το κόστος της υπεργολαβικής ανάθεσης κάποιας εργασίας σε τρίτους δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να ξεπερνά το 50% του συνολικού συµβατικού τµήµατος. iii Σε κάθε περίπτωση, η υπεργολαβική ανάθεση εργασιών σε τρίτους θα πρέπει αποδεδειγµένα να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πληροφοριών και την τήρηση του επιχειρηµατικού απορρήτου. στ) Συνεργασία µε τρίτους. Με πρόταση του Επιστηµονικά Υπεύθυνου είναι δυνατόν το έργο να αναληφθεί από κοινού µε άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή µε ιδιωτικούς φορείς. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων να υπογραφεί συµφωνητικό όπου θα καθορίζεται το έργο και η ευθύνη του κάθε φορέα, ως και η κατανοµή των πιστώσεων. Το συµφωνητικό εγκρίνεται από το Συµβούλιο του ΤΕΙ Λαµίας και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.. 7. ιαχείριση και Αποθήκευση Υλικών και Πληροφοριών α) ιαχείριση και Αποθήκευση Υλικών i) Τα υλικά που αγοράζονται για το έργο παρακολουθούνται µέσα από τις διαδικασίες αποθήκης που τηρούνται στο εργαστήριο. ii) Το προσωπικό που έχει ευθύνη της διαχείρισης των υλικών είναι υποχρεωµένο να λαµβάνει µέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους και τη διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση. iii) Αν για οποιοδήποτε λόγο το Εργαστήριο σταµατήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, όλα τα υλικά µεταβιβάζονται, µε απόφαση της Ε.Ε.Ε. στο αντίστοιχο εργαστήριο. β) ιαχείριση και Αποθήκευση Πληροφοριών i) Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το Εργαστήριο προς τρίτους, διατηρεί πλήρες µηχανογραφηµένο αρχείο πληροφοριών. ii) Οι πληροφορίες αυτές, στο βαθµό που δεν παραβιάζεται το επιχειρηµατικό απόρρητο και η ασφάλεια επαγγελµατικών στοιχείων συναλλασσοµένων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υλικό, σε διάφορα στατιστικά, πληροφοριακά κ.λ.π. έντυπα του ΤΕΙ ή του Εργαστηρίου, σε ενηµερωτικές εκδηλώσεις κ.α. 17

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Υπουργική Απόφαση Κ.Α./679/22-8-96. ΦΕΚ 826, των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων περί Σύστασης Ειδικού Λογαριασµού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φύλλου 826 10 Σεπτεµβρίου 1996 Αριθµός Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819/88

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΑΙΟΣ 2007 Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύμφωνα με το N. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α /28.06.2002) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/

ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/ ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819 "σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών 'Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιωάννινα, Σεπτέµβριος 2007 Περιεχόµενα Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ...3 Άρθρο 1. Εισαγωγή...3 Άρθρο 2. Σκοπός του Λογαριασµού και Όργανα ιοίκησης και ιαχείρισης...3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 3 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντοµίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2007 Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ...3 Άρθρο 1. Εισαγωγή...3 Άρθρο 2. Σκοπός του Λογαριασμού και Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης...3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρ. Λαδά 6 Πληροφορίες : Ε. Καφεντζή, Μ. Χατζάρα Τηλέφωνο : 210 368 9038, 727 5044

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Ι.Π.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Ι.Π. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Ι.Π. Επιμέλεια Μιλτιάδης Γ. Μπότσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2006 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Οδηγός Χρηματοδότησης Έργων. Περιεχόμενα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Οδηγός Χρηματοδότησης Έργων. Περιεχόμενα Έκδοση: 08 Έγκριση: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών Αρ.74, 21/10/2008 Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής Αρ.105, 21/10/2008 Τροποποίηση: Έναρξη Ισχύος: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών Αρ. 115, 28/9/2010 Συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

(SPIN OFF),ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α' 1. Σκοπός του παρόντος είναι η ενθάρρυνση της δηµιουργίας και της ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην

(SPIN OFF),ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α' 1. Σκοπός του παρόντος είναι η ενθάρρυνση της δηµιουργίας και της ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 17 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 14 20010131 Τέθηκε σε ισχύ: 31.01.2001 Ηµ.Υπογραφής: 29.01.2001 Για την χρηµατοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγός Χρηματοδότησης & ιαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης: 05 Έναρξη Ισχύος: 01/12/2008 Σελίδα 2 από 52

Αρ. Έκδοσης: 05 Έναρξη Ισχύος: 01/12/2008 Σελίδα 2 από 52 Έκδοση: 05 Επικαιροποίηση: 30-06-2014 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας... 4 3. Όργανα Διοίκησης Και Διαχείρισης Του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Γιάνναρης Κωνσταντίνος Στέλεχος Μονάδας Β - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) kgiannaris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ YΠOYPΓEIO ANAΠTYΞHΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Σέρρες 15/11/2016 Αριθμ.Πρωτ.: 7261 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 [1] Πίνακας περιεχομένων 1. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχολούμενων σε ερευνητικά προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ψαχνά, Μάιος 2004 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο βασικός σκοπός του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - 2010 - Πρόλογος Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας- Αθηνών, 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες 1-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 334 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 469 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Προμηθειών. Του Ενιαίου Δημοσιογραφικού. Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)

Κανονισμός Προμηθειών. Του Ενιαίου Δημοσιογραφικού. Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) Του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) Αθήνα, Νοέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Γενικά 3 Άρθρο 2: Εφαρμοστέο Δίκαιο... 4 Άρθρο 3: Σύνταξη και Υποβολή Αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 14SYMV001906849 2014-03-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ των Πράξεων ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα