Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, Αθήνα, Tηλ.: , Fax: , 11 Tsami Karatassou, Athens, Greece, Tel.: , Fax: «Ο κλάδος των ανανεώσιµων καυσίµων στην Ελλάδα: προβλήµατα και προοπτικές» Αθήνα εκέµβριος 2010

2 Το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής ερευνητικός οργανισµός. Ιδρύθηκε µε σκοπό να προωθεί την επιστηµονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόµενα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και να παρέχει αντικειµενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις οι οποίες είναι χρήσιµες στη διαµόρφωση πολιτικής Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (IOBE) Τσάµη Καρατάσσου 11, Αθήνα, Tηλ. ( ), Fax:( ) 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Πολιτικοί στόχοι προώθησης των βιοκαυσίµων στην Ελλάδα 1.2 Ανασκόπηση θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της Ελληνικής αγοράς βιοκαυσίµων 1.3 Κοινοτικές Οδηγίες 2009/28/ΕΚ & 2009/30/ΕΚ και εναρµόνιση µε εθνική νοµοθεσία 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.1 Εθνικοί στόχοι βιοκαυσίµων πρόγραµµα κατανοµής βιοντίζελ - µέγεθος αγοράς 2.2 Βαθµός επίτευξης εθνικών στόχων / αποκλίσεις στις ποσότητες απορρόφησης βιοντίζελ σε σχέση µε επίσηµες κατανοµές 2.3 Κατάταξη της Ελλάδας µεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. 2.4 Βασικά χαρακτηριστικά εγχώριας βιοµηχανίας βιοντίζελ 2.5 Πρώτες ύλες καθεστώς ενίσχυσης ενεργειακών καλλιεργειών 3. ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.1 Λόγοι αποκλίσεων απορρόφησης βιοντίζελ σε σχέση µε επίσηµες κατανοµές 3.2 Εγχώριο δυναµικό παραγωγής πρώτων υλών 3.3 Κόστος προµήθειας α υλών & τελικού προϊόντος 3.4 Ζήτηση πετρελαίου κίνησης & βιοντίζελ 4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 4.1 Προοπτικές και παράγοντες διαµόρφωσης της προσφοράς & ζήτησης 4.2 Ενίσχυση της αγροτικής οικονοµίας από την ανάπτυξη της αγοράς βιοκαυσίµων 4.3 Θέσπιση µηχανισµού ελέγχου ενεργειακών καλλιεργειών και παραγωγής βιοκαυσίµων 4.4 ιαµόρφωση ολοκληρωµένου πλαισίου προώθησης και ενίσχυσης της Ελληνική αγοράς βιοκαυσίµων 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Στόχοι και πολιτικές προώθησης των βιοκαυσίµων στην Ελλάδα Η εθνική πολιτική για την προώθηση των βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά ικανοποιεί αφενός τη δέσµευση της Ελλάδας για σύγκλισή της µε τους στόχους που διατυπώνονται στη Στρατηγική της Ε.Ε. για τα βιοκαύσιµα 1, και αφετέρου το στόχο για µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και ιδιαίτερα του CO 2 στον τοµέα των µεταφορών. Ως βασικά υγρά βιοκαύσιµα στη χώρα µας θεωρήθηκαν το βιοντίζελ ως υποκατάστατο του πετρελαίου κίνησης και η βιοαιθανόλη ως υποκατάστατο της βενζίνης. Οι βασικοί πολιτικοί στόχοι που εξυπηρετούνται από την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων στις µεταφορές αφορούν επίσης στη µείωση της εξάρτησης από τα συµβατικά (ορυκτά) καύσιµα, στην ενίσχυση της ασφάλειας της ενεργειακής τροφοδοσίας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην προοπτική ενίσχυσης της αγροτικής οικονοµίας µε την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών που αποτελούν την πρώτη ύλη για παραγωγή βιοκαυσίµων. Παράλληλα εξυπηρετείται ο στόχος ενίσχυσης της περιφερειακής οικονοµίας, στο βαθµό που η παραγωγή βιοκαυσίµων πραγµατοποιείται από µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε αγροτικές κυρίως περιοχές, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική κυβέρνηση προέβη: στην εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2003/30/ΕΚ για την εισαγωγή των βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά, στην υιοθέτηση του εθνικού στόχου διείσδυσης των βιοκαυσίµων στις µεταφορές σε ποσοστό 5,75% µέχρι τις , στην εφαρµογή του Προγράµµατος Κατανοµής Ποσοτήτων Βιοκαυσίµων, µε το οποίο καθιερώθηκε η υποχρέωση απορρόφησης συγκεκριµένων ποσοτήτων της εγχώριας παραγωγής βιοκαυσίµων από τα διυλιστήρια, στην παροχή κινήτρων, αφενός για τη δηµιουργία µονάδων παραγωγής βιοκαυσίµων από βιοµάζα (π.χ. ενίσχυση επενδύσεων µε τη µορφή 1 «Στρατηγική της Ε.Ε. για τα Βιοκαύσιµα», Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2006) 34, Άρθρο 8 του Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/ ). 4

5 επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004 3, του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα , καθώς και των νέων δράσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ ως επιλέξιµη δραστηριότητα 6 στον τοµέα της µεταποίησης), και αφετέρου για την προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών µε εφαρµογή του καθεστώτος της στρεµµατικής ενίσχυσης 7, στην εφαρµογή προγράµµατος αποφορολόγησης του αυτούσιου βιοντίζελ την τριετία , και τέλος, στην υιοθέτηση στο «Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» 8 του στόχου 10% για τη συµµετοχή των Α.Π.Ε. στις µεταφορές µέχρι το 2020, και στην επιλογή επίτευξης του στόχου κυρίως µέσω της αξιοποίησης του εγχώριου δυναµικού ενεργειακών καλλιεργειών για την παραγωγή βιοντίζελ. Εντούτοις, ο κλάδος παραγωγής βιοκαυσίµων στην Ελλάδα αντιµετωπίζει επίσης µια σειρά αδυναµιών και στρεβλώσεων στη λειτουργία της αγοράς, οι οποίες έχουν προκληθεί κυρίως από αµέλειες, παραλείψεις και καθυστερήσεις εκ µέρους της ελληνικής κυβερνητικής πολιτικής, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να παραµένει σε χαµηλά επίπεδα στην κατάταξη των κρατών µελών της Ε.Ε. ως προς τη χρήση των βιοκαυσίµων στις µεταφορές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συνεχείς καθυστερήσεις έκδοσης προσκλήσεων και αποφάσεων κατανοµής που οδήγησαν στην έλλειψη βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά, καθώς η πρόσφατη µείωση της ποσότητας κατανοµής αυτούσιου βιοντίζελ στα χιλιόλιτρα για το έτος Επίσης, παρατηρείται η αδυναµία ενσωµάτωσης της εγχώριας παραγωγής βιοκαυσίµων στον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό για την προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Ενδεικτική είναι η πρόσφατη επισήµανση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βιοντίζελ Ελλάδος (Σ.ΒΙ.Β.Ε.), ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δεν συµπεριέλαβε τα βιοκαύσιµα στην «Απόφαση για την επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος και την κατανοµή της στο χρόνο µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας», η οποία 3 Άρθρο 3 β, περ. (v) του Νόµου. 4 Μέτρο 6.5 «Προώθηση συστηµάτων Α.Π.Ε., συµπαραγωγής στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας εξοικονόµηση ενέργειας». 5 Π.χ. Πρόγραµµα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες». 6 Κ.Α «Παραγωγή βιοκαυσίµων (στέρεων, υγρών ή αέριων)». 7 Κ.Υ.Α / «Μέτρα εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για τις ενεργειακές καλλιέργειες στο πλαίσιο της νέας Κ.Α.Π.» (ΦΕΚ 444/Β/ ). 8 Το «Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» κατατέθηκε τον Ιούλιο 2010 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, σε εφαρµογή της σχετικής δέσµευσης στο πλαίσιο της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (άρθρο 4). 5

6 αναφέρεται µόνο στην παραγωγή ηλεκτρισµού από Ανανεώσιµες Πήγες Ενέργειας, ενώ δεν υπάρχει ουδεµία αναφορά στα βιοκαύσιµα. Επίσης, από το 2005 έως το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει σε 5 περιπτώσεις τις νοµικές διαδικασίες κατά της Ελλάδας για µη συµµόρφωση µε την Οδηγία 2003/30 (π.χ. για µη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ή την καθυστέρηση καθορισµό εθνικού στόχου σύµφωνα µε τις τιµές αναφοράς που προβλέπονται στην Οδηγία 9 ). Η έλλειψη ενός σταθερού και µακροπροθέσµου θεσµικού πλαισίου προώθησης των βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά στερεί στους εµπλεκόµενους φορείς (εταιρίες παραγωγής βιοκαυσίµων, αγρότες παραγωγούς ενεργειακών φυτών, διυλιστήρια, εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών) τη δυνατότητα έγκαιρου σχεδιασµού και διασφάλισης της βιωσιµότητας των επιχειρηµατικών τους εγχειρηµάτων, ενώ έχει συντελέσει στην αδυναµία διαµόρφωσης µίας υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς βιοκαυσίµων, που θα ενίσχυε την ένταξή τους στο ενεργειακό δυναµικό της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται το γεγονός, ότι οι αρχικές προσδοκίες των επενδυτών για την ανάπτυξη της εγχώριας ζήτησης βιοντίζελ οδήγησαν σε µια υπερωρίµανση της αγοράς µε τη δηµιουργία υπερβάλλουσας δυναµικότητας των Ελλήνων παραγωγών, µε αποτέλεσµα την υπολειτουργία και τον περιορισµό του βαθµού βιωσιµότητάς τους. 1.2 Ανασκόπηση θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της Ελληνικής αγοράς βιοκαυσίµων Με την Οδηγία 2003/30/ΕΚ 10 για τη χρήση των βιοκαυσίµων στις µεταφορές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ενδεικτικούς στόχους για τη συµµετοχή των βιοκαυσίµων στο σύνολο των καυσίµων των µεταφορών, µε υποχρέωση των κρατών µελών να εναρµονίσουν τις εθνικές νοµοθεσίες προκειµένου να αναπτυχθεί η παραγωγή και η χρήση των βιοκαυσίµων. Με την Οδηγία καθορίστηκε ειδικότερα τιµή αναφοράς 2% βάσει του ενεργειακού περιεχοµένου επί του συνόλου της 9 Έκθεση προόδου στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Έκθεση της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/77/ΕΚ, το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/30/ΕΚ και σχετικά µε την εφαρµογή του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοµάζα), COM (2009) 192, Βρυξέλλες, Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8 ης Μαΐου 2003 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές. 6

7 βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που διατίθεται προς χρήση στις µεταφορές έως τις και 5,75% έως τις Στην Ελλάδα, η Οδηγία 2003/30/ΕΚ ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο έγινε µε το Νόµο 3423/ για τη συµπλήρωση και τροποποίηση του Νόµου 3054/ , για την εφαρµογή του οποίου εκδόθηκε σειρά εκτελεστικών πράξεων από το 2006 έως σήµερα. Με το άρθρο 3 του Νόµου έγινε υποχρεωτική η παραλαβή από τα διυλιστήρια των ποσοτήτων αυτούσιων βιοκαυσίµων που προορίζονται για ανάµειξη µε προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου, καθώς και η διάθεσή τους από α) κατόχους άδειας διύλισης, και β) κατόχους άδειας εµπορίας κατηγορίας Α, εφόσον αυτοί πραγµατοποιούν εισαγωγές έτοιµων προϊόντων διύλισης αργού πετρελαίου. Το 2008 ψηφίστηκε ο Νόµος «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις», µε το άρθρο 55 του οποίου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 15α και 20 του Ν. 3054/2002 και ρυθµίστηκαν τα θέµατα της προς κατανοµή ποσότητας, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της αξιολόγησης και της απόφασης κατανοµής, ειδικά για το έτος Στη συνέχεια, ψηφίστηκε το 2009 ο Νόµος , µε το άρθρο 22 του οποίου αντικαταστάθηκε πάλι το άρθρο 15α του Ν. 3054/2002. Με τις διατάξεις του συγκεκριµένου Νόµου ουσιαστικά θεσπίζεται η εφαρµογή του προγράµµατος κατανοµής και πέραν της αρχικά προβλεπόµενης διάρκειας που ίσχυε µέχρι το Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόµου 3769/2009: Επιτρέπεται η διάθεση µιγµάτων βιοκαυσίµων µε προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου µε περιεκτικότητα σε βιοκαύσιµα πέραν του ορίου που καθορίζεται στις αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (ΑΧΣ), εφόσον οι λοιπές προδιαγραφές των µιγµάτων αυτών βρίσκονται εντός των ορίων των προδιαγραφών, όπως καθορίζονται στις ισχύουσες αποφάσεις του ΑΧΣ για το βιοκαύσιµο (παρ. 1). Ρυθµίζονται τα θέµατα της ετήσιας κατανοµής αυτούσιου βιοντίζελ σε ότι αφορά την πρόσκληση κατανοµής, τον υπολογισµό της ποσότητας, τον 11 Ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων» (ΦΕΚ 304/Α/ ). 12 Νόµος 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/A/ ). 13 ΦΕΚ 49/Α/ Νόµος 3769 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 105/Α/ ). 7

8 έλεγχο των αιτήσεων συµµετοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης και τέλος την απόφαση της κατανοµής. Η προς κατανοµή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ καθορίζεται µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία εκδίδεται κάθε έτος πριν την 15η Απριλίου, για την περίοδο από 1η Ιουλίου τρέχοντος έτους έως 30 Ιουνίου του επόµενου έτους (άρθρο 4, εδ. α). Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδίδεται κάθε έτος µέχρι την 1η Ιουνίου εγκρίνεται επίσης η κατανοµή της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ (παρ. 7). Προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, µε στόχο τη θέσπιση πλαισίου για την περαιτέρω προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων, στην οποία καθορίζονται τα προϊόντα αυτούσια ή σε µείγµατα, τα ποσοστά ανάµειξης, η διαδικασία και τα κίνητρα για την παραγωγή, τη διάθεση και την κατανάλωσή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια (παρ. 12). Με την ίδια απόφαση, σε ειδικές περιπτώσεις και πέραν της διαδικασίας της κατανοµής, είναι δυνατόν να καθορίζεται ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό ανάµειξης αυτούσιων βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων µε τα αντίστοιχα συµβατά προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, εφόσον αυτό είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (παρ. 12). Σύµφωνα µε τον τύπο, βάσει του οποίου γίνεται η αξιολόγηση των κριτηρίων για την ετήσια κατανοµή βιοντίζελ (παρ. 6), η ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ που προέρχεται από συµβολαιοποιηµένες ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες ανέρχεται σε ποσοστό 25% επί του συνόλου της κατανεµόµενης ποσότητας. Ειδικά για το έτος 2009, το ποσοστό αυτό µεταβάλλεται σε 35%. Παράλληλα, µε την Οδηγία 2003/96/ΕΚ 15 για τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη-µέλη να µειώσουν ή / και να εξαιρέσουν τα υγρά βιοκαύσιµα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ολική ή µερική αποφορολόγηση των βιοκαυσίµων). Επίσης, µε την Οδηγία 2003/17/ΕΚ 16 για την ποιότητα των υγρών βιοκαυσίµων τροποποιήθηκε η Οδηγία 98/70/ΕΚ και ενσωµατώθηκαν στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία οι προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών προτύπων για το ντίζελ κίνησης και τη βενζίνη, όπως και για το αυτούσιο βιοντίζελ, 15 Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27 ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. 16 Οδηγία 2003/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3 ης Μαρτίου 2003, για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ. 8

9 και τέθηκε ως επιτρεπτό όριο το 5% κατ' όγκο στην ανάµιξη βιοντίζελ και βιοαιθανόλης, αντίστοιχα, σε ντίζελ κίνησης και βενζίνη. Οι Οδηγίες 2003/96/ΕΚ και 2003/17/ΕΚ (για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/70/ΕΚ) ενσωµατώθηκαν στην Ελληνική νοµοθεσία µε το Νόµο 3336/ «περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης» και µε την Απόφαση 291/ του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (Α.Χ.Σ.) αντίστοιχα. Στην κατεύθυνση υιοθέτησης της πολιτικής για την ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση των βιοκαυσίµων εντάχθηκε επίσης στη συνέχεια σχετική διάταξη στο άρθρο 34 του Ν. 3340/ , µε την οποία καθορίστηκε απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για συγκεκριµένες κατ έτος ποσότητες βιοντίζελ για τα έτη 2005, 2006 και Σηµειώνεται, ότι το µίγµα βιοντίζελ µε πετρέλαιο κίνησης απαλλασσόταν από τον Ε.Φ.Κ κατά το κατ όγκο ποσοστό ανάµιξης του βιοντίζελ. Για την εφαρµογή της εν λόγω απαλλαγής εκδόθηκαν η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Φ.1643/820/ «Όροι και διατυπώσεις που διέπουν την παραγωγή, διακίνηση, ανάµιξη και θέση σε ανάλωση του αυτούσιου βιοντίζελ, της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει», καθώς και η ΚΥΑ Φ.1731/978/ που αντικατέστησε την προηγούµενη από 1 η Ιανουαρίου Το καθεστώς αποφορολόγησης του αυτούσιου βιοντίζελ έληξε στις (παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 3653/2008), και από το προϊόν φορολογείται πλέον µε τον ανάλογο συντελεστή Ε.Φ.Κ., σύµφωνα µε την περίπτωση κστ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 όπως ισχύει. Με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 513/2004 «Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003» ενσωµατώθηκαν στο εθνικό δίκαιο τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 590:2004 για το πετρέλαιο ντίζελ κίνησης και ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2004 για τη βενζίνη, σύµφωνα µε τα οποία επιτρέπεται η ανάµιξη βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης και βιοαιθανόλης στη βενζίνη σε ποσοστό 5% κατ όγκο. Οι προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ για το βιοντίζελ κίνησης υιοθετήθηκαν µε την Απόφαση 17 ΦΕΚ 96/Α/ ΦΕΚ 332/Β/ ΦΕΚ 112/Α/ ΦΕΚ 4/Β/ ΦΕΚ 1757/Β/

10 Α.Χ.Σ. 334/2004 «Καύσιµα αυτοκινήτων πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινητήρες ντίζελ Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών». Στη συνέχεια, µε την Απόφαση Α.Χ.Σ 460/ αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΝ 590:2004 για το πετρέλαιο ντίζελ κίνησης µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590:2009, και αυξήθηκε η µέγιστη περιεκτικότητα ανάµειξης του πετρελαίου κίνησης µε βιοντίζελ από 5% ν/ν σε 7% ν/ν. 1.3 Κοινοτικές Οδηγίες 2009/28/ΕΚ & 2009/30/ΕΚ και εναρµόνιση µε εθνική νοµοθεσία Στην Οδηγία 2009/28/ΕΚ 23, η οποία αποτελεί µέρος του νοµοθετικού πακέτου για την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 6 Απριλίου 2009, καθορίζονται δεσµευτικοί επιµέρους στόχοι για το συνολικό µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών στην ενεργειακή κατανάλωση, τους οποίους κάθε κράτος µέλος οφείλει να επιτύχει. Με τη νέα Οδηγία καταργήθηκε η Οδηγία 2003/30/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων και αναδιατυπώθηκε ο στόχος για τη συµµετοχή των βιοκαυσίµων στις µεταφορές, µε το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας να πρέπει να αντιπροσωπεύει ως το 2020 ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε όλες τις µορφές µεταφορών. Ο στόχος αυτός ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Νόµο 3851/ Επισηµαίνεται, ότι τα βιοκαύσιµα αποτελούν την κυριότερη µορφή ανανεώσιµης ενέργειας που χρησιµοποιείται στις οδικές µεταφορές. Με την ανωτέρω Οδηγία, καθώς και µε την Οδηγία 2009/30/ΕΚ 25 για την ποιότητα των καυσίµων, θεσπίστηκαν επίσης αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια για την παραγωγή ή την εισαγωγή βιοκαυσίµων («κριτήρια αειφορίας»), προκειµένου αυτά να προσµετρούνται στον εθνικό στόχο για την ανανεώσιµη ενέργεια 26. Σύµφωνα µε τα κριτήρια, προωθούνται µόνο βιοκαύσιµα που επιτυγχάνουν εξοικονόµηση αερίων θερµοκηπίου σε σύγκριση µε τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ δεν επιτρέπεται η παραγωγή βιοκαυσίµων από πρώτες ύλες που προέρχονται από περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας ή υψηλών αποθεµάτων σε άνθρακα ή που είχαν 22 ΦΕΚ 67/Β/ Οδηγία 2009/28/ΕΚ της 23 ης Απριλίου 2009 για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΕΕ L 140/28 της , σελ ). 24 ΦΕΚ 85/Α/ Οδηγία 2009/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της , σελ ). 26 Άρθρο 17 (παράγραφοι 2 έως 5) της Οδηγίας 2009/28 και άρθρο 7Β της Οδηγίας 2009/30. 10

11 χαρακτηριστεί τυρφώνες. Επίσης, οι γεωργικές ύλες που καλλιεργούνται για την παραγωγή βιοκαυσίµων πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που προβλέπονται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 73/ και σύµφωνα µε τις στοιχειώδεις απαιτήσεις καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης που καθορίζονται µε το άρθρο 6, παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού. Τα κράτη µέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται να διασφαλίσουν τη τήρηση των κριτηρίων αειφορίας στα βιοκαύσιµα που παράγονται ή εισάγονται, προκειµένου αυτά να µπορούν να: προσµετρηθούν για την επίτευξη των εθνικών στόχων όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2009/28, χρησιµοποιηθούν για την τήρηση των υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές, αποτελέσουν αντικείµενο χρηµατοδοτικής στήριξης για την κατανάλωσή τους (στο πλαίσιο εθνικού καθεστώτος στηρίξεων), προσµετρηθούν για την επίτευξη του στόχου µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, όπως ορίζεται στην Οδηγία 2009/30, αποτελέσουν αντικείµενο επενδυτικών ενισχύσεων ή / και ενισχύσεων λειτουργίας σύµφωνα µε τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/30, οι προµηθευτές καυσίµων υποχρεούνται να προβούν σε βαθµιαία µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην αλυσίδα παραγωγής των καυσίµων (κύκλο ζωής ανά µονάδα ενέργειας) 28. Αυτή η µείωση πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 6 % έως τις 31 εκεµβρίου 2020, σε σύγκριση µε το µέσο επίπεδο E.E. των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από ορυκτά καύσιµα το 2010, και να επιτευχθεί µέσω της χρήσης βιοκαυσίµων, εναλλακτικών καυσίµων και µειώσεων της καύσης και του εξαερισµού στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν από τους προµηθευτές να συµµορφωθούν προς στους ενδιάµεσους στόχους µείωσης κατά 2 % έως τις 31 εκεµβρίου 2014 και 4 % έως τις 31 εκεµβρίου Με τη Οδηγία 27 ιατάξεις υπό τον τίτλο «Περιβάλλον» στο µέρος Α και στο σηµείο 9 του παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 73/2009, σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς. 28 Άρθρο 1, παρ. 5 της Οδηγίας 2009/30. 11

12 ορίζονται επίσης επιπρόσθετοι ενδεικτικοί (µη δεσµευτικοί) στόχοι 2% + 2% έως τις 31 εκεµβρίου Παράλληλα ορίζεται ως κριτήριο αειφορίας, ότι η µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που επιτυγχάνεται µε τη χρήση βιοκαυσίµων, τα οποία λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 35 % σε σύγκριση µε τα ορυκτά καύσιµα (ποσοστό που αυξάνεται σε 50 % από τον Ιανουάριο του 2017 και σε 60 % από τον Ιανουάριο του 2018 για τις εγκαταστάσεις των οποίων η παραγωγή θα έχει αρχίσει το 2017 και εφεξής) 29. Τα βιοκαύσιµα που θα παράγονται από εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούσαν στις 23 Ιανουαρίου 2008 εξαιρούνται, µέχρι την 1η Απριλίου 2013, από την τήρηση του κριτηρίου που αφορά τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, προκειµένου να τους δοθεί άνεση χρόνου για να µπορέσουν προσαρµόσουν κατάλληλα τις διεργασίες τους. Τα κράτη µέλη οφείλουν να υποχρεώνουν τους οικονοµικούς φορείς να αποδεικνύουν ότι τα βιοκαύσιµα πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που αφορούν τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, υποβάλλοντας στην αρµόδια εθνική αρχή δεδοµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που έχει θεσπίσει το κράτος µέλος («εθνικό σύστηµα», που υποχρεούνται να διαθέτουν όλα τα κράτη µέλη), χρησιµοποιώντας «εθελοντικό σύστηµα», αναγνωρισµένο από την Επιτροπή για τον συγκεκριµένο σκοπό, και σύµφωνα µε τους όρους διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας που έχει συναφθεί από την Ένωση και έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για τον συγκεκριµένο σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, από 1ης Ιανουαρίου 2011, οι προµηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις στην αρµόδια εθνική αρχή, για την ένταση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου των καυσίµων που προµηθεύουν εντός κάθε κράτους µέλους, παρέχοντας πληροφορίες για τον συνολικό όγκο κάθε τύπου παρεχόµενου καυσίµου, αναφέροντας τον τόπο αγοράς και την προέλευσή του, καθώς και τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των καυσίµων ανά µονάδα ενέργειας. Προθεσµία µεταφοράς των κριτηρίων αειφορίας των Οδηγιών 2009/28 και 2009/30 στις εθνικές νοµοθεσίες είναι η 5 η και η 31η εκεµβρίου 2010 αντίστοιχα. Στην 29 Άρθρο 1, παρ. 6 της Οδηγίας 2009/30. 12

13 Ελλάδα ωστόσο, οι απαραίτητες διαδικασίες από το αρµόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικές Αλλαγής για την ενσωµάτωση των κριτηρίων αειφορίας στο Ελληνική δίκαιο δροµολογήθηκαν µόλις στα τέλη Αυγούστου 2009, µε τη συγκρότηση οµάδων εργασίας για την εναρµόνιση των Οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ. Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, η εφαρµογή των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιµα στην Ελλάδα προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µε τροποποίηση του Ν. 3769/2009, την πρόβλεψη όρου στις προσκλήσεις κατανοµής βιοκαυσίµων, µε τον οποίο θα υποχρεούνται οι δικαιούχοι να πιστοποιούν τη τήρηση των κριτηρίων, καθώς και µε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 α του Ν. 3054/2002. Το ΥΠΕΚΑ προτείνει επίσης το σχεδιασµό ενός συστήµατος πιστοποίησης της αειφορίας των βιοκαυσίµων από επιτροπή που θα επιβλέπεται από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και την πιστοποίηση των παραγωγών βιοντίζελ από φορείς πιστοποίησης που έχουν λάβει διαπίστευση από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης (ΕΣΥ ). Επίσης, µε τα άρθρα 18 και 19 της Οδηγίας ρυθµίζονται οι διαδικασίες επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και ο υπολογισµός του αντίκτυπου των βιοκαυσίµων και βιορευστών στα αέρια του θερµοκηπίου. Για την εφαρµογή των άρθρων της Οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις τις Ανακοινώσεις C160/01 «σχετικά µε τα εθελοντικά συστήµατα και τις προκαθορισµένες τιµές στο πλαίσιο του συστήµατος αειφορίας της Ε.Ε. για τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά» 30 και C160/02 «σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή του συστήµατος αειφορίας της Ε.Ε. για τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά και µε τους κανόνες προσµέτρησης για τα βιοκαύσιµα» 31. Στο πλαίσιο των ανωτέρω Ανακοινώσεων, η Επιτροπή ενθαρρύνει τη βιοµηχανία, τις κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ να συγκροτήσουν εκούσιους µηχανισµούς πιστοποίησης για τα βιοκαύσιµα, προκειµένου να πιστοποιείται ότι τα πάσης φύσεως βιοκαύσιµα που θα πωλούνται µε το σήµα αυτό (συµπεριλαµβανοµένων και των εισαγόµενων στην Ε.Ε.) είναι αειφόρα και παράγονται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Όλοι οι µηχανισµοί οφείλουν να διαθέτουν 30 Ανακοίνωση 2010/C 160/01, της Ανακοίνωση 2010/C 160/02, της

14 ανεξάρτητους ελεγκτές οι οποίοι επιθεωρούν ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα, από τον αγρότη έως τον έµπορο και τον προµηθευτή καυσίµων. Με την Οδηγία 30/2009 για την ποιότητα των καυσίµων, η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 70/98, προκειµένου να υλοποιηθεί η Οδηγία 28/2009, τροποποιήθηκαν οι προδιαγραφές στο ντίζελ (ΕΝ590) ώστε να µπορεί πλέον να διανέµεται µείγµα βιοντίζελ 7% (Β7), ενώ παράλληλα τέθηκαν και προδιαγραφές για την βενζίνη ως προς την τάση ατµών. Με την ίδια Οδηγία παροτρύνεται επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) να προβεί στην έκδοση προτύπου για το Β10. Η Οδηγία 30/2009 ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο µε την έκδοση της Απόφασης Α.Χ.Σ 460/ , µε την οποία αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΝ 590:2004 για το πετρέλαιο ντίζελ κίνησης µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ590:2009, και αυξήθηκε η µέγιστη περιεκτικότητα ανάµειξης του πετρελαίου κίνησης µε βιοντίζελ από 5% ν/ν σε 7% ν/ν. 32 ΦΕΚ 67/Β/

15 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.1 Εθνικοί στόχοι βιοκαυσίµων πρόγραµµα κατανοµής βιοντίζελ - µέγεθος αγοράς Σύµφωνα µε την πρώτη Οδηγία της Ε.Ε. για την προώθηση των βιοκαυσίµων (2003/30/ΕΚ), τα κράτη µέλη της Ε.Ε. έπρεπε να διασφαλίσουν ότι µια ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων θα διατίθεται στις αγορές τους και κλήθηκαν να υιοθέτησαν ενδεικτικούς στόχους χρήσης των βιοκαυσίµων στις µεταφορές, υπολογιζόµενους βάσει του ενεργειακού περιεχοµένου επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τα περισσότερα κράτη µέλη, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καθόρισαν ως τιµή αναφοράς για το 2010 τον προτεινόµενο από την Οδηγία στόχο του 5,75%, µε ενδιάµεση κλιµάκωση των ετήσιων στόχων υποκατάστασης των υγρών καυσίµων µε βιοκαύσιµα, όπως αναφέρονται στους πίνακες και Για την επίτευξη αυτών των στόχων διείσδυσης των βιοκαυσίµων στην Ελλάδα, καθιερώθηκε το «Πρόγραµµα Κατανοµής Ποσοτήτων Βιοκαυσίµων» 33 που διατίθενται στα διυλιστήρια για υποχρεωτική ανάµιξη µε τις ποσότητες βενζινών και πετρελαίου κίνησης που διακινούνται στην εγχώρια αγορά, έως και 5% κατ όγκο, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ228:2004 και ΕΝ 590:2004 αντίστοιχα (το πρότυπο ΕΝ 590:2004 για το βιοντίζελ ήταν σε ισχύ µέχρι τον Ιανουάριο 2010). Στην 1 η Εθνική Έκθεση για την προώθηση των βιοκαυσίµων στην Ελλάδα 34, προβλεπόταν ότι για να επιτευχθεί ο ενδεικτικός στόχος 5,75% έως το 2010, θα έπρεπε η ετήσια διατιθέµενη ποσότητα βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά να ανέλθει σε περίπου τόνους βιοντίζελ και τόνους βιοαιθανόλης. Για το 2005, ως πρώτο έτος εφαρµογής του προγράµµατος, ο στόχος 2% σε ενεργειακό περιεχόµενο, υπολογίστηκε ότι αντιστοιχούσε σε περίπου τόνους βιοντίζελ και τόνους βιοαιθανόλης (πίνακες και 2.1.2). Οι ποσότητες αυτές υπολογίστηκαν βάσει της εκτιµούµενης κατανάλωσης υγρών καυσίµων κατά την προβλεπόµενη περίοδο εφαρµογής του προγράµµατος ( ). 33 Άρθρο 6.4, Ν. 3423/ «1 η Εθνική Έκθεση σχετικά µε την προώθηση των βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για µεταφορές στην Ελλάδα την περίοδο », Υπουργείο Ανάπτυξης, Ιούλιος

16 Πίνακας 2.1.1: Εκτιµώµενες ποσότητες βιοντίζελ Έτος Εκτιµώµενη κατανάλωση πετρελαίου κίνησης ( 000 τόνοι) Ποσοστό υποκατάστασης (%) Απαιτούµενες ποσότητες βιοντίζελ (τόνοι) , , , , , , Πίνακας 2.1.2: Εκτιµώµενες ποσότητες βιοαιθανόλης Έτος Εκτιµώµενη κατανάλωση βενζινών ( 000 τόνοι) Ποσοστό υποκατάστασης (%) Απαιτούµενες ποσότητες βιοαιθανόλης (τόνοι) , , , , , , Η διάρκεια του προγράµµατος ορίστηκε αρχικά ως τα τέλη Εντούτοις, η κατανοµή βιοκαυσίµων από το 2005 έως σήµερα δεν έγινε βάσει ενός µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού, αλλά µε καθορισµό σε ετήσια βάση της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ που θα κατανεµόταν στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς ή εµπόρους εισαγωγείς, κατόπιν πρόσκλησης και µε έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Σύµφωνα πλέον µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3769/2009 η εφαρµογή του καθεστώτος ετήσιας κατανοµής του βιοντίζελ συνεχίζεται εσαεί. εδοµένης της έλλειψης εγχώριας παραγωγής βιοαιθανόλης, το πρόγραµµα που εφαρµόστηκε την εξαετία περιορίστηκε αποκλειστικά στην κατανοµή ποσοτήτων βιοντίζελ προς ανάµιξη µε το πετρέλαιο κίνησης. Το δυνητικό µέγεθος της Ελληνικής αγοράς βιοκαυσίµων σε όρους ποσότητας διαµορφώθηκε συνεπώς 16

17 από το πρόγραµµα ετήσιας κατανοµής ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ που εφαρµόστηκε από το 2005 έως σήµερα και σε εξάρτηση από την ετήσια κατανάλωση πετρελαίου κίνησης. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν εκτός από τους εγχώριους παραγωγούς και µονάδες παραγωγής βιοντίζελ εγκαταστηµένες σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε., καθώς και εισαγωγείς από εταιρίες παραγωγής βιοντίζελ εγκαταστηµένες στην Ε.Ε. (κάτοχοι αδειών διάθεσης βιοκαυσίµων). 2.2 Βαθµός επίτευξης εθνικών στόχων / αποκλίσεις στις ποσότητες απορρόφησης βιοντίζελ σε σχέση µε επίσηµες κατανοµές Το 2005, η Ελλάδα απείχε δραµατικά από τον ενδεικτικό στόχο του 2% για τη συµµετοχή των βιοκαυσίµων στις µεταφορές. Η διάθεση βιοντίζελ στην Ελληνική αγορά ξεκίνησε µόλις τον εκέµβριο 2005, όταν διακινήθηκαν οι πρώτες ποσότητες προς τα διυλιστήρια της χώρας, ενώ µίγµα 2% κατ όγκο βιοντίζελ σε πετρέλαιο κίνησης διατέθηκε στους τελικούς καταναλωτές για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο Το 2006, µετά και την ψήφιση του Ν. 3423/2005, το επιδειχθέν ενδιαφέρον της αγοράς για την ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής βιοκαυσίµων δηµιούργησε προσδοκίες για την επίτευξη των στόχων στα επόµενα έτη, αλλά και για τη δυνατότητα «υπερπαραγωγής» βιοκαυσίµων πέραν των ποσοτήτων που θα αντιστοιχούσαν στο όριο του 5,75% ως το 2010 (περίπου τόνοι βιοντίζελ και τόνοι βιοαιθανόλης σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης). Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, τα διυλιστήρια είναι υποχρεωµένα να απορροφούν κάθε χρόνο συγκεκριµένη ποσότητα βιοκαυσίµων για ανάµιξη µε τις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης. Όπως έχει προαναφερθεί, στην Ελλάδα διακινείται µέχρι σήµερα αποκλειστικά βιοντίζελ µέσω των διυλιστηρίων, τα οποία υποχρεούνται να το αναµιγνύουν µε το πετρέλαιο κίνησης που διαθέτουν στην εγχώρια αγορά σε ποσοστό µέχρι 5% κατ όγκο, και µέχρι 7% από Στον πίνακα παρουσιάζονται για κάθε έτος οι ποσότητες βιοντίζελ που διατέθηκαν στην Ελληνική αγορά και οι πραγµατοποιηθέντες στόχοι χρήσης βιοκαυσίµων, έναντι των αρχικά υπολογιζόµενων ποσοτήτων και ενδεικτικών στόχων, όπως αυτοί είχαν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως προκύπτει από την ανάγνωση του πίνακα, από το 2005, όταν ξεκίνησε η διάθεση βιοντίζελ στην Ελληνική αγορά, δεν µπόρεσαν να επιτευχθούν για κανένα έτος οι 17

18 στόχοι που το ίδιο το κράτος όριζε σε ετήσια βάση. Πολύ δε περισσότερο δεν επετεύχθη ο εθνικός στόχος διείσδυσης των βιοκαυσίµων σε ποσοστό 5,75% µέχρι το Το γεγονός αυτό αντανακλά τη µεγάλη καθυστέρηση της χώρας στην προώθηση της διείσδυσης των βιοκαυσίµων στις µεταφορές. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των ετήσιων εκθέσεων για την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων 35, κατά την πενταετία διατέθηκαν στην εγχώριο αγορά συνολικά περίπου χιλιόλιτρα βιοντίζελ έναντι προβλεπόµενης ποσότητας χιλιόλιτρων. Σηµειώνεται, ότι για το έτος 2010 έχει εγκριθεί η κατανοµή χιλιόλιτρων βιοντίζελ, ποσότητα που αντιστοιχεί στο στόχο χρήσης βιοκαυσίµων σε ποσοστό 2,02%. Πίνακας 2.2.1: Αρχικές εκτιµήσεις κατανάλωσης και εθνικοί στόχοι διάθεσης βιοντίζελ έναντι πραγµατοποιηθεισών στόχων 36 Έτος Εκτιµούµενες ποσότητες κατανάλωσης* Αρχικός στόχος ιατεθείσα ποσότητα* ΜΤ Χιλιόλιτρα ΜΤ Χιλιόλιτρα Πραγµατοποίηση στόχου ,7% ,01% ,15% ,75% ,40% ,29% ,47% ,01% ,59% n.a. 37 ΣΥΝΟΛΟ * Η µετατροπή ΜΤ σε χιλιόλιτρα υπολογίζεται µε ειδικό βάρος του βιοντίζελ 0,88 kg/lt. Στον πίνακα αναλύεται η ετήσια κατανοµή βιοντίζελ, αφενός στο συνολικό αριθµό δικαιούχων και αφετέρου σε εγχώριους παραγωγούς και εισαγωγείς, βάσει των ποσοτήτων που εγκρίθηκαν µε Υπουργικές Αποφάσεις στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος κατανοµής. Σηµειώνεται, ότι αυτές οι εγκεκριµένες ποσότητες διαφέρουν από τις προβλεπόµενες ποσότητες που δηµοσιευόντουσαν στις ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες υπολογίζονταν µε βάση τις τότε εκτιµήσεις κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης. Στον πίνακα συµπεριλαµβάνεται επίσης και το έτος 2010, για το οποίο έχει εγκριθεί η κατανοµή χιλιόλιτρων βιοντίζελ που θα 35 Ετήσιες Εθνικές Εκθέσεις σχετικά µε την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για µεταφορές στην Ελλάδα την περίοδο Πηγή: Ετήσιες Εθνικές Εκθέσεις σχετικά µε την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για µεταφορές στην Ελλάδα την περίοδο Το ποσοστό διείσδυσης του βιοντίζελ στην αγορά καυσίµων για το 2009 δεν έχει ακόµη υπολογιστεί επίσηµα, καθώς εκκρεµεί από το ΥΠΕΚΑ η επιβεβαίωση των τελικών στοιχείων κατανάλωσης υγρών καυσίµων του συγκεκριµένου έτους, βάσει των οποίων υπολογίζεται ο βαθµός πραγµατοποίησης του στόχου. 18

19 διατεθούν στην Ελληνική αγορά κατά το δωδεκάµηνο από Ιούλιο 2010 ως Ιούνιο Πίνακας 2.2.2: Εγκεκριµένες Ποσότητες Ετήσιας Κατανοµής Βιοντίζελ ( ) σε τόνους (ΜΤ) και Χιλιόλιτρα (ΧΛ) Έτος Ποσότητα κατανοµής* ΜΤ ΧΛ Συνολικός αριθµός δικαιούχων Αριθµός Εγχώρια παραγωγή Ποσότητα (ΧΛ) Αριθµός Εισαγωγές Ποσότητα (ΧΛ) ΣΥΝΟΛΟ * Η µετατροπή ΜΤ σε χιλιόλιτρα υπολογίζεται µε ειδικό βάρος του βιοντίζελ 0,88 kg/lt. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των ετήσιων εκθέσεων, το πρώτο έτος (2005), µετά από πρόσκληση για κατανοµή συνολικής ποσότητας χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, εγκρίθηκε τελικά η κατανοµή µόνο τόνων σε µια εταιρία, ενώ το 2006 κατανεµήθηκαν χιλιόλιτρα ποσοτήτων σε 14 συνολικά δικαιούχους (παραγωγούς και εισαγωγείς). Για το έτος 2007 η κατανοµή έφτασε τα χιλιόλιτρα σε 13 εταιρίες, το 2008 τα χιλιόλιτρα σε 17 εταιρίες, το 2009 τα χιλιόλιτρα σε 19 εταιρίες, και τέλος, το 2010 τα χιλιόλιτρα σε συνολικά 16 εταιρίες. Σηµειώνεται, ότι το 2008 συνέχισαν να διατίθενται ποσότητες βιοντίζελ, οι οποίες είχαν κατανεµηθεί για το έτος 2007 και δεν είχαν διατεθεί µέχρι και την Οι ποσότητες αυτές αφορούσαν στην ανακατανοµή για το έτος 2007 συνολικής ποσότητας χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 1/Α/879/ Κοινή Υπουργική Απόφαση 39, η οποία προέκυψε κατόπιν επιβολής κυρώσεων σε δικαιούχους που δεν συµµορφώθηκαν µε την απόφαση κατανοµής του έτους Λαµβάνεται υπόψη η Απόφαση 1/Α/12725/ του ΥΠΕΚΑ «για την τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 1/Α/25573/ για την κατανοµή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2009, λόγω απόκλισης της πρόβλεψης ζήτησης πετρελαίου για χρήση στις µεταφορές», βάσει της οποίας µειώθηκε η εγκεκριµένη ποσότητα βιοντίζελ από αρχικά χιλιόλιτρα σε χιλιόλιτρα. 39 ΦΕΚ 33/Β/

20 Ως προς τη συµµετοχή των προβλεπόµενων εισαγωγών στην κατανοµή βιοντίζελ για διάθεση στην εγχώρια αγορά, παρατηρούνται µεγάλες διακυµάνσεις σε ετήσια βάση, µε µηδενική συµµετοχή το πρώτο έτος (2005), όταν η περιορισµένη ποσότητα που κατανεµήθηκε στην αγορά αφορούσε αποκλειστικά στη προµήθεια βιοντίζελ από µια εγχώρια παραγωγική µονάδα. Την επόµενη πενταετία ( ), η ποσοστιαία συµµετοχή των εισαγωγών επί της εγκεκριµένης ποσότητας κατανοµής σηµείωσε συνεχή αύξηση (από 4,9% σε 11,4%). Σύµφωνα µε τα στοιχεία κατανοµής, εισαγωγές από την Ε.Ε. φαίνεται ότι πραγµατοποιούν οι εταιρίες «KATOIL Α.Ε.Β.Ε.» (από Αυστρία και Ιταλία), «BIODIESEL A.E.» (από Ιταλία και Κύπρο) και «MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (από Βουλγαρία), ενώ απευθείας εισαγωγές στην Ελλάδα η εταιρία «OIL.B S.R.L.». Επίσης, τα προηγούµενα έτη φαίνεται ότι πραγµατοποίησαν εισαγωγές και οι εταιρίες «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. (2006), ΕΤΒ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. (2007) από Γερµανία, και η «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ» (2006), και απευθείας εισαγωγές οι ιταλικές εταιρίες DP Lubrificanti SRL και CAFFARO CHΙMICA SRL και η Αυστριακή BIODIESEL VIENNA GmbH (2009). Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ανά έτος η κατανοµή ποσοτήτων βιοντίζελ ανά δικαιούχο, σύµφωνα µε τις αποφάσεις κατανοµής, καθώς και τα διαθέσιµα στοιχεία τελικής διάθεσης βιοντίζελ από τους δικαιούχους. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ)

(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα Άρθρο 15Α Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα 1. α) Τα Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ»

Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Υφ/γου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις» Με τις διατάξεις του παρόντος προσχεδίου νόμου εναρμονίζεται η εθνική

Διαβάστε περισσότερα

BIOENERGY CONFERENCE 2013

BIOENERGY CONFERENCE 2013 BIOENERGY CONFERENCE 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Χημικός Μηχανικός Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής ΓΓΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ: ΈΝΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη 1 Ευθύµιος Μουρατίδης Υπεύθυνος Ενέργειας & Περιβάλλοντος 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Σχέδιο ράσης Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Απεξάρτηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή των Βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά. ιαπιστώσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. από την εφαρµογή του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Εισαγωγή των Βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά. ιαπιστώσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. από την εφαρµογή του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου. Εισαγωγή των Βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά. ιαπιστώσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. από την εφαρµογή του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου. Επενδυτικά σχέδια της Εταιρείας. Απόστολος Ριζάκος Γενικός ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός. Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός. Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Ησηµασία της Βιοενέργειας 2004 2003 Ησηµασία της Βιοενέργειας Ησηµασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία κι εκπομπές ρύπων

Αειφορία κι εκπομπές ρύπων Το παρόν και το µέλλον των βιοκαυσίµων στην Ελλάδα Αειφορία κι εκπομπές ρύπων Σωτήρης Φώλιας Μέλος.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. Αθήνα, 25/11/2010 Από τον Ρ. Ντίζελ στο σήµερα... Το 1912 ο Ρούντολφ Ντίζελ προφητικά δηλώνει:

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Αργύριος Φαββατάς ιευθυντής Εργοστάσιου Αχλαδίου Φθιώτιδας Αντικείµενα ραστηριότητας: Επεξεργασία Ελαιούχων Σπόρων Βαµβακόσπορος > Βαµβακέλαιο > Βαµβακόπιττα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά 21 Απριλίου 2007 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» EXPOLINK 07 Ν. Ζαχαριάδης Περιεχόμενα Τι είναι βιοκαύσιμα Νομοθεσία για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά Τάσεις στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Μετατροπής

Τεχνολογίες Μετατροπής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Μιχαήλ Μαρουλάκης (ΕΛ.ΒΙ.) Αντιπρόεδρος Α Καθ. Δημήτριος Καρώνης (ΕΜΠ) Αντιπρόεδρος Β Άγγελος Λάππας (ΕΚΕΤΑ) Περιεχόμενα Παρουσίασης Εισαγωγή Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αγορές & Κανονισμοί. Πρόεδρος Δρ. Σπύρος Κιαρτζής (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αγορές & Κανονισμοί. Πρόεδρος Δρ. Σπύρος Κιαρτζής (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αγορές & Κανονισμοί Πρόεδρος Δρ. Σπύρος Κιαρτζής (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ) Αντιπρόεδρος Καθηγητής Ζήσης Σαμαράς (ΑΠΘ) Πρόεδρος Κιαρτζής Σπύρος ΕΛ.ΠΕ. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και δράσεις της ΕΕ για την βιοενέργεια

Στρατηγική και δράσεις της ΕΕ για την βιοενέργεια ιηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ «Τα βιοκαύσιµα κι ο αναπτυξιακός τους ρόλος για την βιοµηχανία και τον αγροτικό τοµέα» Θεσσαλονίκη, 3&4 Νοεµβρίου 2006 Στρατηγική και δράσεις της ΕΕ για την βιοενέργεια Λ. Γούτα Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε.

Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. 1η Ενότητα: «Το Παρόν και το Μέλλον των Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη» Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. Σύντομο Ιστορικό Οδηγία 2003/30/ΕΚ οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Κων. Θεοφύλακτος Μηχανολόγος Μηχ., MSc SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ Η πολιτική της ΕΕ στην Ενέργεια και το Περιβάλλον ( 20-20-20 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τ.Ε.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΛΟΗΣ ρ. Χηµικός Μηχανικός Καθηγητής Σχολής Χηµικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Project για το μάθημα: «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.: 2419 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΟΥΣ [αναγράφεται το έτος κατανομής] Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ60-ΒΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ60-ΒΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassousou Str.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ Η ελαιοκράµβη (Brassica spp.) είναι ετήσιο φυτό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος? Karl Str. 1/1 7373 Esslingen Germany Phone: +49 (711) 932583 Fax: +49 (3222) 11447 info@ingrees.com www.ingrees.com ΒΙΟΑΕΡΙΟ Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα Στόχοι της ΕΕ Μείωση των αέριων εκπομπών θερμοκηπίου κατά 20% το 2020 Μειωμένη εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie Alma Mater Studiorum Università

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παραρτήμα V της Οδηγίας 2009/28/EK και Παράρτημα IV της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 13 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των προηγμένων βιοκαυσίμων στην ενεργειακή και κλιματική στρατηγική της Ευρωπαικής Ένωσης Κυριάκος Μανιάτης PhD

Ο ρόλος των προηγμένων βιοκαυσίμων στην ενεργειακή και κλιματική στρατηγική της Ευρωπαικής Ένωσης Κυριάκος Μανιάτης PhD Ο ρόλος των προηγμένων βιοκαυσίμων στην ενεργειακή και κλιματική στρατηγική της Ευρωπαικής Ένωσης Κυριάκος Μανιάτης PhD Τομέας Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών, Καινοτομίας και Καθαρού Άνθρακα, Γενική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Έφη Τριτοπούλου, Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Λουκάς Γαβριήλ Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ Μ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ Μ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» Με επιτυχία διεξήχθη η Ημερίδα με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Τα ορυκτά καύσιμα τελειώνουν Τα ορυκτά

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα