Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014"

Transcript

1 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο του 2014 φτάσαμε σε ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθειά μας να καταστήσουμε τον ισολογισμό της Τράπεζας πιο ισχυρό. Ολοκληρώσαμε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δις, που αποτελείτο από την ιδιωτική τοποθέτηση ανάμεσα σε θεσμικούς επενδυτές από την Ευρώπη, την Β. Αμερική και την Ρωσία και την ανοικτή προσφορά προς τους υφιστάμενους μετόχους. Ως αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) της Τράπεζας αυξήθηκε στο 15,4% στις 30 Σεπτεμβρίου Το μέγεθος και η χρονική συγκυρία της αύξησης κεφαλαίου ενίσχυσαν την κεφαλαική βάση της Τράπεζας και διασφάλισαν την επιτυχία της Τράπεζας στη Συνολική Αξιολόγηση, αποδεικνύοντας ότι η Τράπεζα διέθετε ικανοποιητικά κεφάλαια ακόμα και για το σενάριο δυσμενών εξελίξεων. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου έχουμε σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Τα κέρδη μετά τη φορολογία, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το τρίτο τρίμηνο του 2014, ανήλθαν στα 6 εκατ. Λαμβάνοντας υπόψη τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιάρθρωσης, η Τράπεζα πραγματοποίησε ζημιές 5 εκατ. μετά τη φορολογία για το τρίτο τρίμηνο του Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και τα κέρδη μετά τη φορολογία για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν στα 84 εκατ. και 76 εκατ. αντίστοιχα. Οι επιδόσεις του Συγκροτήματος υποστηρίζονται κυρίως από τις δραστηριότητες στην Κύπρο, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική μας για απομόχλευση με σκοπό την ενίσχυση μέσω της πώλησης των μη κύριων δραστηριοτήτων. Κατά το τρίτο τρίμηνο μειώσαμε τον ισολογισμό κατά επιπλέον 1,1 δις. Η καταθετική μας βάση συνεχίζει να σταθεροποιείται με την Τράπεζα να έχει πελατειακές ροές καταθέσεων κατά τους πρόσφατους μήνες, παρόλο που έχουμε αποδεσμεύσει 1,2 δις δεσμευμένες καταθέσεις κατά τον Ιούλιο και Οκτώβριο του Η Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών («ΔΑΑΧ») σημειώνει πρόοδο στον περιορισμό της επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, παρά το δυσμενές νομικό πλαίσιο. Εντούτοις, η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά το δανειακό χαρτοφυλάκιο του τομέα ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε συνέχεια της αλλαγής στη μετοχική βάση της Τράπεζας, οι μέτοχοι στις 20 Νοεμβρίου, εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο φέρει σημαντική και πλούσια εμπειρία στα χρηματοοικονομικά και ικανότητες που θα είναι σημαντικής αξίας στην προσπάθεια μας για ενίσχυση της Τράπεζας ούτως ώστε να καταστεί ισχυρή για να στηρίξει και να επωφεληθεί από την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.» John Patrick Hourican, Group Chief Executive Officer Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα λειτουργεί μέσω 262 καταστημάτων, από τα οποία 126 λειτουργούν στη Ρωσία, 130 στην Κύπρο, 1 στην Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί καταστήματα αντιπροσωπείας στην Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί άτομα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε 27,5 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε 3,8 δις. 1

2 Σημειώσεις στα Οικονομικά Αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014: Μετά τις αποφάσεις του Eurogroup για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας με ίδια μέσα μέσω της μετατροπής καταθέσεων σε κεφάλαιο, η Τράπεζα τελούσε υπό καθεστώς εξυγίανσης από τις 25 Μαρτίου 2013 μέχρι τις 30 Ιουλίου 2013 διάστημα κατά το οποίο ανακεφαλαιοποιήθηκε και αναδιαρθρώθηκε με σειρά διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης: 1) Πώληση εργασιών στην Ελλάδα σύμφωνα με το Περί της Πώλησης Εργασιών των εν Ελλάδι εργασιών της Τράπεζας Κύπρου, Διάταγμα του ) Εξαγορά εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας σύμφωνα με τα Περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, Διατάγματα ) Αποζημίωση για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εξαγοράσθηκαν από την Λαϊκή Τράπεζα σύμφωνα με το Περί της Έκδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς Αποζημίωση της Λαϊκής Τράπεζας Διάταγμα ) Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου σύμφωνα με τα Περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Διατάγματα έως (Αρ. 3) του Ο υπολογισμός των μη ασφαλισμένων καταθέσεων έγινε βάσει των Διαταγμάτων. 5) Εξαγορά των εργασιών του υποκαταστήματος της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το Περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα του ) Πώληση των εργασιών της Τράπεζας στην Ρουμανία στην Marfin Bank Romania σύμφωνα με το Περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών στην Ρουμανία της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ, Διάταγμα του Λόγω των ανωτέρω, η σύγκριση των στοιχείων και οικονομικών αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος με προηγούμενες περιόδους δεν είναι δυνατή. Οι Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, δεν έχουν επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (στην Οδό Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος, Τ.Θ , 1398 Λευκωσία, Κύπρος) και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος (Σχέσεις Επενδυτών). Η ανακοίνωση και η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων, για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος (Σχέσεις Επενδυτών). 2

3 A. Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ισολογισμός Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) αυξήθηκε στο 15,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση με 11,3% στις 30 Ιουνίου 2014, κυρίως λόγω της αύξησης κεφαλαίου ύψους 1 δις που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 24,7 δις και 13,3 δις αντίστοιχα, και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις παρέμεινε στο 148%. Ο δανεισμός από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί σε 7,68 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 (σε σύγκριση με 8,78 δις στις 30 Ιουνίου 2014 και το υψηλό των 11,4 δις στο τέλος Απριλίου 2013) και αποτελεί το 28% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού. Ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε στα 920 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 από 1,4 δις στις 30 Ιουνίου Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ο δανεισμός από τον ELA και την ΕΚΤ μειώθηκε περαιτέρω κατά 180 εκατ. και 30 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 1 ανήλθαν σε εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, αντιπροσωπεύοντας το 52% του συνόλου των δανείων (δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών). Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά 3% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 (σε σύγκριση με 4% αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο του ), με το δανειακό χαρτοφυλάκιο του τομέα ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να επιδεινώνεται περαιτέρω κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 38%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών καλύπτονται πλήρως. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 790 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 4,03%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 244 εκατ. (σε σύγκριση με 279 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014) και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 3,83% (σε σύγκριση με 4,26% το δεύτερο τρίμηνο του 2014). Η μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή μέρος κρατικού ομολόγου ύψους 950 εκατ. από την Κυπριακή Δημοκρατία και στη μείωση του περιθωρίου κέρδους λόγω της μείωσης των δανειστικών επιτοκίων. Τα συνολικά έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 941 εκατ. Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 291 εκατ., σε σύγκριση με 310 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 47 εκατ. σε σύγκριση με 31 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του Τα μη επιτοκιακά έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2014 επηρεάστηκαν αρνητικά από την απομείωση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται 1 Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ορίζονται ως τα δάνεια με συγκεκριμένη πρόβλεψη (απομειωμένα δάνεια) και τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αλλά όχι απομειωμένα. 2 Αναπροσαρμοσμένο για την πώληση των εργασιών στην Ουκρανία και τα δάνεια στην Σερβία. 3

4 με την Λαϊκή και που είχαν μεταφερθεί στην Τράπεζα με βάση τα σχετικά διατάγματα τον Μάρτιο 2013, συνολικού ύψους 32 εκατ. Τα συνολικά έξοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 367 εκατ., και ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε στο 39%. Τα συνολικά έξοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε 122 εκατ., (σε σύγκριση με 121 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014). Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε στο 42% (σε σύγκριση με 39% το δεύτερο τρίμηνο του 2014). Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομείωση δανείων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 574 εκατ. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομείωση δανείων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 169 εκατ., σε σύγκριση με 189 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 492 εκατ., με τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των δανείων να ανέρχεται στο 2,6% σε ετησιοποιημένη βάση. Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 163 εκατ., (σε σύγκριση με 183 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014) αντιπροσωπεύοντας το 2,6% του συνόλου των δανείων σε ετησιοποιημένη βάση, (σε σύγκριση με 2,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2014). Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (που αφορούν τα έξοδα αναδιάρθρωσης, τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και το καθαρό κέρδος από την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων) για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν στα 84 εκατ. Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 6 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με το δεύτερο τρίμηνο του Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων στην Κύπρο για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 171 εκατ. Τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 32 εκατ. Οι ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 36 εκατ. Κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, καταγράφηκε κέρδος 60 εκατ. από την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων, (δηλ. τις εργασίες στην Ουκρανία, την επένδυση στη ρουμάνικη Banca Transilvania, τα δάνεια στην Σερβία και την πρόωρη αποπληρωμή κρατικού ομολόγου που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία). Τα κέρδη μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ανήλθαν στα 76 εκατ. Οι ζημιές μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 5 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους 50 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο του

5 Β. Ανάλυση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 B.1 Ανάλυση Ισολογισμού B.1.1 Κεφαλαιακή Βάση Τα ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 διαμορφώθηκαν σε εκατ., μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 1 δις που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) αυξήθηκε στο 15,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 (σε σύγκριση με 11,3% στις 30 Ιουνίου 2014). Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (χωρίς μεταβατικές διατάξεις) προσαρμοσμένος για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ανήλθε στο 14,9% στις 30 Σεπτεμβρίου Μετά την προληπτική ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, η Τράπεζα, όπως ανακοινώθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2014, πέρασε την Συνολική Αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η αύξηση κεφαλαίου ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας ούτως ώστε να περάσει και το σενάριο δυσμενών εξελίξεων που διενεργήθηκε από τις αρχές. Ως αποτέλεσμα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 1 δις, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR, εκτιμάται στο 11,53% (με τις μεταβατικές διατάξεις σε ισχύ από την ), ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το βασικό σενάριο εκτιμάται στο 11,62% (σε σύγκριση με το απαιτούμενο ελάχιστο όριο 8%) και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το δυσμενές σενάριο εκτιμάται στο 5,85% (σε σύγκριση με το απαιτούμενο ελάχιστο όριο 5,5%). Η Τράπεζα, σύμφωνα με την Τρίτη φάση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 3, θα προχωρήσει με τη Δημόσια Προσφορά μέχρι 100 εκατ. νέων συνήθη μετοχών για υποβολή αιτήσεων από υφιστάμενους μετόχους στην τιμή των 0,24. Η πλήρης κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς θα έχει θετική επίδραση 40 μονάδων βάσης (bps) στους δείκτες κεφαλαίου της Τράπεζας. Β.1.2 Καταθέσεις και Δάνεια Οι συνολικές καταθέσεις του Συγκροτήματος ανήλθαν στα εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση με εκατ. στις 30 Ιουνίου Η μείωση των καταθέσεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη απομόχλευση από μέρους των πελατών οι οποίοι χρησιμοποιούν καταθέσεις για μείωση του δανεισμού τους, την αποδέσμευση 600 εκατ. δεσμευμένων καταθέσεων στο τέλος Ιουλίου του 2014, τη δημόσια συζήτηση για το νομοθετικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις και το πλαίσιο αφερεγγυότητας και την εποχικότητα. Παρά τη μείωση των καταθέσεων, μετά τον Απρίλη του 2014, η Τράπεζα έχει καταγράψει πελατειακές εισροές 4 κάθε μήνα, με εξαίρεση τον Αύγουστο του Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, οι καταθέσεις στην Κύπρο αποτελούν το 84% του συνόλου των καταθέσεων του Συγκροτήματος, οι καταθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχονται στο 10% και οι καταθέσεις στην Ρωσία αποτελούν το 6%. Η Τράπεζα κατείχε μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις 5 στην Κύπρο ύψους 24,9% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 έναντι 25,5% στις 30 Ιουνίου Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εγκρίθηκε από τους μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου 2014 και οι Φάσεις 1 και 2 ολοκληρώθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου Οι πελατειακές ροές ορίζονται ως η διαφορά μεταξύ των αλλαγών στις καταθέσεις πελατών και των αλλαγών στα δάνεια πελατών. 5 Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 5

6 Οι καταθέσεις εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης του Συγκροτήματος και αποτελούσαν το 48% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου Ο δείκτης δανείων μετά τις προβλέψεις προς καταθέσεις ανήλθε σε 148% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε παρόμοιο επίπεδο με τον Ιούνιο του Εκτός από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στο ευρύτερο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, υπάρχουν επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στις καταθέσεις της Τράπεζας που περιλαμβάνονται στα Διατάγματα για την ανακεφαλαιοποίησή της 6. Από το σύνολο των 2,8 δις που ήταν αρχικά οι δεσμευμένες καταθέσεις, ποσό μεγαλύτερο από 2,5 δις αποδεσμεύτηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο, και το υπόλοιπο ποσό θα αποδεσμευτεί αυτόματα στη λήξη του στις 31 Ιανουαρίου Το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων που αποδεσμεύτηκαν παραμένουν με την Τράπεζα, γεγονός που αποδεικνύει την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταθετών της. Οι προσπάθειες απομόχλευσης της Τράπεζας συνεχίζονται, με τα δάνεια 7. να μειώνονται κατά 2,2% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε 24,7 δις στις 30 Σεπτεμβρίου Συνολικά τα δάνεια μειώθηκαν κατά 13% στην περίοδο 30 Ιουνίου 2013 με 30 Σεπτεμβρίου Τα δάνεια στην Κύπρο ανήλθαν σε 21,9 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και αντιπροσωπεύουν το 88% του συνόλου. Η Τράπεζα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος δανειστής στην Κύπρο με το μερίδιο αγοράς επί των δανείων 8 να ανέρχεται στο 40,5% στις 30 Σεπτεμβρίου Τα δάνεια στην Ρωσία ( 1,2 δις) και τα δάνεια στο Ηνωμένο Βασίλειο ( 1,1 δις) αντιπροσωπεύουν το 5% και 4% του συνόλου αντίστοιχα. Τα δάνεια του Συγκροτήματος σύμφωνα με τους νέους τομείς δραστηριοτήτων στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 αναλύονται ως εξής: τα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις 9 αντιπροσωπεύουν το 20% του συνόλου των δανείων, τα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 10 αντιπροσωπεύουν το 10% του συνόλου, ενώ τα οικιστικά και τα καταναλωτικά δάνεια αντιπροσωπεύουν το 16% και το 8% του συνόλου, αντίστοιχα. Η ΔΑΑΧ διαχειρίζεται το 46% του συνόλου των δανείων που αποτελούνται από: δάνεια σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις 22%, δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 6% και δάνεια στη διαδικασία ανάκτησης (recoveries) 18%. Ανά οικονομικό τομέα, τα δάνεια στον κατασκευαστικό τομέα και τα δάνεια στον τομέα ακινήτων και ανάπτυξης γης αντιπροσωπεύουν το 17% και το 15% του συνόλου των δανείων αντίστοιχα, στις 30 Σεπτεμβρίου B.1.3 Δανεισμός από το Ευρωσύστημα Ο δανεισμός της Τράπεζας από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σε 8,6 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και αποτελείται από 7,68 δις δανεισμό από τον ΕLA και 920 εκατ. δανεισμό από την ΕΚΤ. Η Τράπεζα χρησιμοποίησε τα έσοδα ύψους 1 δις από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 και τα έσοδα από την απομόχλευση, για τη μείωση του δανεισμού από τον ELA κατά 1,1 δις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014, σε 7,68 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 (που αντιπροσωπεύει το 28% των συνόλου των στοιχείων ενεργητικού) από 8,78 δις στις 30 Ιουνίου 2014 (που αντιπροσωπεύει το 31% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού) και 11,1 δις στις 30 Ιουνίου 2013 (που αντιπροσώπευε το 34% των συνόλου των στοιχείων ενεργητικού). Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 ο δανεισμός από την ΕΚΤ μειώθηκε κατά 480 εκατ. σε 920 εκατ στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 από 1,4 δις στις 30 Ιουνίου Μετά τις 30 6 Το Περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ Διάταγμα που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 30 Ιουλίου Καταθέσεις ύψους 2,8 δις (περίπου 37,4% των ανασφάλιστων καταθέσεων) παρέμειναν δεσμευμένες υπό μορφή 6-μηνων, 9-μηνων και 12-μηνων εμπρόθεσμων καταθέσεων με ημερομηνία έναρξής την 1 η Αυγούστου Η Τράπεζα είχε το δικαίωμα αυτόματης ανανέωσης για την ίδια περίοδο με το ίδιο επιτόκιο. Οι καταθέσεις αυτές μετά την αποδέσμευσή τους υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν κατά την αποδέσμευσή τους. 7 Τα δάνεια παρουσιάζονται πριν την αφαίρεση της αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Λαϊκής Τράπεζας, ύψους 1,6 δις. 8 Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 9 Μεγάλες επιχειρήσεις, για το κυπριακό χαρτοφυλάκιο, ορίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν συνολικές διευκολύνσεις πέραν των 6 εκατ. και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών πέραν των 10 εκατ. Ο τομέας των μεγάλων επιχειρήσεων περιλαμβάνει δάνεια κάτω από τον τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων και Institutional Wealth Management. 10 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το κυπριακό χαρτοφυλάκιο, ορίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν συνολικές διευκολύνσεις κάτω των 6 εκατ. και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 10 εκατ. 6

7 Σεπτεμβρίου 2014 ο δανεισμός από τον ELA και την ΕΚΤ μειώθηκε περαιτέρω κατά 180 εκατ. και 30 εκατ. αντίστοιχα. B.1.4 Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου Η συνεχιζόμενη ύφεση και η έλλειψη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου που δεν επιτρέπει την αποτελεσματική διαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες εξακολουθεί να επηρεάζει την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 11 ανήλθαν σε εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, και αντιπροσώπευαν το 52% του συνόλου των δανείων (δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών). Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά 3% ή 387 εκατ. κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με αύξηση 4% ή 459 εκατ. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 αναπροσαρμοσμένα για την πώληση των εργασιών στην Ουκρανία και τα δάνεια στην Σερβία. Η αύξηση στα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών σχετίζεται κυρίως με τις δραστηριότητες στην Κύπρο όπου η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση επηρεάζει αρνητικά το δανειακό χαρτοφυλάκιο του τομέα ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις 12 ανήλθε στο 38% στις 30 Σεπτεμβρίου Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών καλύπτονται πλήρως. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με βάση την οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) που εφαρμόστηκε από την 1 η Ιουλίου ανήλθαν σε εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 (σε σύγκριση με εκατ. στις 30 Ιουνίου 2014) και αποτελούν το 60% του συνόλου των δανείων. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 34% στις 30 Σεπτεμβρίου Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, τα ΜΕΔ ξεπερνούν τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών κατά εκατ. λόγω του γεγονότος ότι τα ρυθμισμένα δάνεια παραμένουν στην κατηγορία ΜΕΔ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ο δείκτης ΜΕΔ αποτελείται από (α) Ρυθμισμένα δάνεια και σε καθυστέρηση λιγότερη των 90 ημερών (αντιπροσωπεύουν το 9% του συνόλου των δανείων) και (β) Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών και Ρυθμισμένα δάνεια και σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών (αντιπροσωπεύουν το 51% του συνόλου των δανείων). 11 Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ορίζονται σαν τα δάνεια με συγκεκριμένες προβλέψεις [δηλ. απομειωμένα δάνεια] και δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αλλά όχι απομειωμένα) 12 Ποσοστό συσσωρευμένων προβλέψεων επί του συνόλου των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. 13 Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου: Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, ένα δάνειο θεωρείται ως μη εξυπηρετούμενο όταν παρουσιάζει καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ή αν έχει τύχει ρύθμισης και κατά την ημέρα της ρύθμισης παρουσίαζε καθυστερήσεις για περίοδο πέραν των 60 ημερών, ανεξαρτήτως εμπράγματων ή άλλων εξασφαλίσεων. Πιο συγκεκριμένα, ένα δάνειο ορίζεται ως ΜΕΔ όταν παρουσιάζει καθυστερήσεις (τόκους, κεφάλαιο ή χρεώσεις) για περίοδο πέραν των 90 ημερών, λογαριασμός παρατραβήγματος με χρεωστικό υπόλοιπο μεγαλύτερο του 5% του συμβατικού ορίου σε συνεχή βάση για περίοδο πέραν των 90 ημερών, (το όριο του 5% καταργείται από την 1/1/2014) και χορήγηση που έτυχε ρύθμισης και η οποία την ημέρα της ρύθμισης ήταν ταξινομημένη ως μη εξυπηρετούμενη ή παρουσίαζε καθυστέρηση/υπέρβαση για περίοδο πέραν των 60 ημερών. Χορηγήσεις που έτυχαν ρύθμισης παραμένουν ως ΜΕΔ για 6 μήνες από την έναρξη καταβολής δόσεων κεφαλαίου βάσει του νέου προγράμματος αποπληρωμής ή σε περίπτωση σταδιακής αύξησης της δόσης 6 μήνες μετά τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο η υψηλότερη δόση έχει οριστεί στο νέο πρόγραμμα αποπληρωμής. Σε περίπτωση κατά την οποία το τροποποιημένο πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει καταβολή εφ άπαξ ποσού στη λήξη της χορήγησης, τότε η χορήγηση παραμένει ως μη εξυπηρετούμενη μέχρι τη λήξη της. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), δημοσίευσε τα τελικά πρότυπα αναφοράς για τις ρυθμίσεις και τις μη εξυπηρετούμενες διευκολύνσεις. Αναμένεται ότι πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να ψηφιστούν σε νόμο και με την εφαρμογή τους, η ισχύουσα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον ορισμό των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και Αναδιαρθρωμένων Πιστωτικών Διευκολύνσεων θα ανασταλεί. Ως αποτέλεσμα, τα δεδομένα σχετικά με τα μηεξυπηρετούμενα δάνεια και τις Αναδιαρθρωμένες Πιστωτικές Διευκολύνσεις θα διαφέρουν. 7

8 ( εκατ.) % επί του % επί του συνόλου συνόλου δανείων ( εκατ.) δανείων Ανάλυση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (βάσει ΚΤΚ) Ρυθμισμένα δάνεια και σε καθυστέρηση λιγότερη των 90 ημερών % % Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών και Ρυθμισμένα δάνεια και σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών % % Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (βάσει ΚΤΚ) % % Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών (σύμφωνα με τον ορισμό στις οικονομικές καταστάσεις) % % B.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων B.2.1 Ανάλυση Εσόδων και Εξόδων Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Συγκροτήματος και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν στα 790 εκατ. και 4,03% αντίστοιχα. Τόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους, όσο και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο συνεχίζουν να επηρεάζονται από την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο και από την τρέχουσα σύνθεση της χρηματοδότησης του Συγκροτήματος, όπου 31% του ισολογισμού χρηματοδοτείται με δανεισμό από το Ευρωσύστημα (ΕΚΤ και ΕLA) στις 30 Σεπτεμβρίου Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το τρίτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε 244 εκατ. και 3,83% αντίστοιχα (σε σχέση με 279 εκατ. και 4,26% για το δεύτερο τρίμηνο του 2014). Η μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή μέρους κρατικού ομολόγου ύψους 950 εκατ. από την Κυπριακή Δημοκρατία και στην μείωση του περιθωρίου κέρδους λόγω της μείωσης των δανειστικών επιτοκίων. Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 47 εκατ. σε σύγκριση με 31 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014 και 73 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του Η διακύμανση στα μη επιτοκιακά έσοδα αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τα μη επιτοκιακά έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2014 επηρεάστηκαν αρνητικά από την απομείωση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Λαϊκή και που είχαν μεταφερθεί στην Τράπεζα με βάση τα σχετικά διατάγματα τον Μάρτιο 2013 (συνολικά 32 εκατ.). Τα συνολικά έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν στα 941 εκατ.. Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε 291 εκατ., σε σύγκριση με 310 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014, Τα συνολικά έξοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 367 εκατ., εκ των οποίων το 55% αφορά κόστος προσωπικού ( 202 εκατ.) και το 45% αφορά άλλα λειτουργικά έξοδα ( 165 εκατ.). Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε σε 39%. B.2.2 Προβλέψεις για απομείωση δανείων Η χρέωση προβλέψεων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε στα 492 εκατ., ενώ η ετησιοποιημένη χρέωση προβλέψεων ανήλθε σε 2,6% επί του συνόλου των δανείων, σε σύγκριση με 3,7% το Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, οι συσσωρευμένες προβλέψεις περιλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση του 14 Οι δείκτες υπολογίστηκαν πριν την αφαίρεση της αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση του δανειακού χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε από τη Λαϊκή Τράπεζα, ύψους 1,6 δις (σε σύγκριση με 1,8 δις στις 31 Μαρτίου 2014 και 1,9 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2013). 8

9 δανειακού χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε από την Λαϊκή Τράπεζα ανέρχονταν σε εκατ. (σε σύγκριση με εκατ. στις 30 Ιουνίου 2014 και εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013) και αντιστοιχούν σε 20,0% επί του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος (σε σύγκριση με 19,3% στις 30 Ιουνίου 2014 και 18,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2013). B.2.3 Κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων στοιχείων Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων στοιχείων (που αφορούν τα έξοδα αναδιάρθρωσης, τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την πώληση μη κυρίων δραστηριοτήτων), για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, διαμορφώθηκαν σε 84 εκατ. Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων στοιχείων για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 6 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με το δεύτερο τρίμηνο του 2014.Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων στην Κύπρο για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 171 εκατ. B.2.4 Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία Τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία (που αφορούν τα έξοδα αναδιάρθρωσης, τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την πώληση μη κυρίων δραστηριοτήτων) για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 8 εκατ. Τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 διαμορφώθηκαν στα 32 εκατ και αφορούν κυρίως πληρωμές σε εξωτερικούς συμβούλους και άλλα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και εξόδων για μεταβίβαση ακινήτων, σχετικά με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Οι ζημιές από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 36 εκατ. Τα καθαρά κέρδη από την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανέρχονται σε 60 εκατ. και περιλαμβάνουν 114 εκατ. ζημιές από την πώληση των εργασιών στην Ουκρανία, 47 εκατ. κέρδη από την πώληση της επένδυσης στην Ρουμάνικη Banca Transilvania, 27 εκατ. κέρδη από την πώληση δανείων στην Σερβία και 100 εκατ. κέρδη από την πρόωρη αποπληρωμή μέρους κρατικού ομολόγου που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία. B.2.5 Κέρδη μετά την φορολογία Τα κέρδη μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ανέρχονται στα 76 εκατ. Οι ζημιές μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 5 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους 50 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο του Τα κέρδη μετά την φορολογία του δευτέρου τριμήνου επηρεάστηκαν θετικά από κέρδη 60 εκατ. από την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων. 9

10 Γ. Προοπτικές Το Συγκρότημα εκπόνησε Σχέδιο Αναδιάρθρωσης το οποίο εγκρίθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τον Νοέμβριο του Το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης καθορίζει τη στρατηγική πορεία του Συγκροτήματος και διασφαλίζει την αποκατάσταση της βιωσιμότητάς του 15. Με τις δραστηριότητες στην Κύπρο να αντιπροσωπεύουν το 88% των δανείων και το 84% των καταθέσεων του Συγκροτήματος, οι οικονομικές επιδόσεις της Τράπεζας έχουν υψηλή συσχέτιση με τις οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο. Παρόλο που η οικονομική κατάσταση στην Κύπρο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, η οικονομία αποδεικνύεται σχετικά ανθεκτική. Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πραγματικό ΑΕΠ για το 2014 προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 2,8%, συρρίκνωση που είναι σημαντικά μικρότερη από τη συρρίκνωση κατά 4,8% που προβλεπόταν την άνοιξη. Η οικονομία αναμένεται να αποκτήσει δυναμική μέσα στο καθοδηγούμενη από τις καθαρές εξαγωγές ενώ η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα λόγω της μείωσης των μισθών και της συνεχιζόμενης απομόχλευσης. Η Τρόικα μετά την πέμπτη αξιολόγηση του προγράμματος που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014 σημειώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την έναρξη του προγράμματος και εστιάζει την προσοχή στις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται. Η Τρόικα υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων των τραπεζών και την επίσπευση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα. Η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι αναγκαία για την ενδυνάμωση του ισολογισμού των τραπεζών και τη μείωση του χρέους του ιδιωτικού τομέα. Μετά την προληπτική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δις τον Σεπτέμβριο του 2014, η Τράπεζα, όπως έχει ανακοινωθεί στις 26 Οκτωβρίου 2014, πέρασε την Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ. Η αύξηση κεφαλαίου ενίσχυσε σημαντικά κεφαλαιακά την Τράπεζα ούτως ώστε να περάσει και το σενάριο δυσμενών εξελίξεων που διενεργήθηκε από τις αρχές. Με την Τράπεζα, να προχωρεί με τη Δημόσια Προσφορά μέχρι 100 εκατ. νέων συνήθη μετοχών, θα υπάρξει θετική επίδραση 40 μονάδων βάσης (bps) στους δείκτες κεφαλαίου της Τράπεζας, υπό την προϋπόθεση ότι η Δημόσια Προσφορά καλυφθεί πλήρως. Η σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση και η επιτυχία της Τράπεζας στη Συνολική Αξιολόγηση αναμένεται να ενισχύσουν περισσότερο την εμπιστοσύνη των πελατών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών προς την Τράπεζα. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι διατηρεί τα κατάλληλα κεφάλαια που θα αντικατοπτρίζουν το οικονομικό περιβάλλον και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και είναι υψίστης σημασίας για την Διεύθυνση της Τράπεζας. Η δημιουργία της Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών (ΔΑΑΧ), έχει φέρει σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα διαχειρίζεται το προβληματικό της δανειακό χαρτοφυλάκιο. Από τη σύστασή της η ΔΑΑΧ έχει καθορίσει τις παραμέτρους για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των καθυστερήσεων στα αρχικά στάδια. Παρόλα αυτά, για να μπορέσει η Τράπεζα να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα προβλήματα στην ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα που θα αποτρέψουν στρατηγικές πτωχεύσεις και θα εισαγάγουν τον κατάλληλο ηθικό κίνδυνο στη σχέση της Τράπεζας με τους δανειολήπτες της. 15 Εξωγενείς παράγοντες, όπως η αδυναμία εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων όπως ζητήθηκαν από την Τρόικα, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν και/ή να καθυστερήσουν την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο, βαθύτερη και παρατεταμένη οικονομική ύφεση, περαιτέρω αύξηση της ανεργίας, ραγδαία μείωση στις τιμές των ακινήτων, καθώς και παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την εύθραυστη εμπιστοσύνη των πελατών και να καθυστερήσουν την επιστροφή της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. 10

11 Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και θα καθορίζονται από το ρυθμό αύξησης του ποσοστού αθέτησης υποχρεώσεων και από την πιθανή επιπρόσθετη μείωση στην αξία των εξασφαλίσεων. Με την κυπριακή οικονομία να αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω κατά το 2014 και με συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, όπως ο κατασκευαστικός και ο τομέας ακινήτων, να συνεχίζουν να είναι υποτονικοί, η δυνατότητα των δανειοληπτών να εξυπηρετούν τα δάνειά τους θα συνεχίσει να πιέζεται, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου. Μετά την ολοκλήρωση της Συνολικής του Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment), η οποία ήταν μια εποπτική άσκηση, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός («ΕΕΜ») έχει ζητήσει από το Συγκρότημα να επισκοπήσει ορισμένες από τις λογιστικές του εκτιμήσεις σε σχέση με τις προβλέψεις στα πλαίσια του ψηλότερου βαθμού συντηρητισμού που χρησιμοποιήθηκε στο AQR. Αν χρειαστεί, οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές σε εκτιμήσεις θα αντικατοπτριστούν στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι το ΑQR και η άσκηση προσομείωσης ακραίων καταστάσεων δεν κατέδειξαν οποιοδήποτε κεφαλαιακό έλλειμμα για το Συγκρότημα μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ο ΕΕΜ, ζήτησε, σε σχέση με το AQR, από την Τράπεζα να επισκοπήσει, σε μελλοντική βάση, ορισμένες από τις λογιστικές εκτιμήσεις τις οποίες προβαίνει, όπως αυτές που αφορούν τις προβλέψεις. Το γεγονός αυτό δύναται να επηρεάσει δυσμενώς την κεφαλαιακή βάση και τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας στο μέλλον. Σημειώνεται ότι από το συνολικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης του AQR προέκυψε αναπροσαρμογή ύψους 731 εκατ. στις προβλέψεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013, που κατανέμεται σε προβλέψεις σε ατομική βάση ύψους 277 εκατ. και συλλογικές προβλέψεις ύψους 454 εκατ. Η Τράπεζα θεωρεί ότι οι αναπροσαρμογές που έγιναν στη βάση της Συνολικής Αξιολόγησης, δεν υποδεικνύουν με οποιοδήποτε τρόπο ότι η Τράπεζα απέτυχε να εναρμονιστεί με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επιπλέον, αναφέρεται ότι δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη της Τράπεζας ότι στα πλαίσια του AQR εντοπίστηκαν οποιαδήποτε λογιστικά λάθη ή έχουν υιοθετηθούν πολιτικές που να μη συνάδουν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα του μάρκετινγκ, για την προσέλκυση νέων καταθέσεων και τη βελτίωση τη χρηματοδοτικής της δομής. Η σημαντικά ενδυναμωμένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας και η επιτυχία της στην Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ θα στηρίξουν τις προσπάθειες της Τράπεζας για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταθετών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών προς την Τράπεζα. Από το σύνολο των 2,8 δις που ήταν αρχικά οι δεσμευμένες καταθέσεις, ποσό μεγαλύτερο από 2,5 δις αποδεσμεύτηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο και το υπόλοιπο ποσό θα αποδεσμευτεί αυτόματα στην λήξη του στις 31 Ιανουαρίου Το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων που αποδεσμεύτηκαν παραμένουν με την Τράπεζα, γεγονός που αποδεικνύει την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταθετών της. Η σημαντική βελτίωση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας θα ενισχύσει τις επιλογές χρηματοδότησής της και θα διευκολύνει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές. Η Τράπεζα διαθέτει 1 δις καλυμμένο ομόλογο τα οποίο αποτελεί εξασφάλιση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για δανεισμό από τον ELA. Υπάρχει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο αυτό και η Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο διάθεσής του σε θεσμικούς επενδυτές στο εγγύς μέλλον αν το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές. Επιπρόσθετα, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές και το επενδυτικό ενδιαφέρον, η Τράπεζα θα αξιολογήσει την πιθανότητα έκδοσης ομολόγων κυρίου χρέους (senior unsecured bonds) που θα διατεθούν σε θεσμικούς επενδυτές. Τα έσοδα από την έκδοση ομολόγων θα βοηθήσουν στη μείωση της χρηματοδότησης από τον ELA. Στο πλαίσιο της στρατηγικής απομόχλευσής της και μέσω συγκεκριμένων και στοχευμένων ενεργειών στον κατάλληλο χρόνο, η Τράπεζα κατάφερε να μειώσει τον κίνδυνο στον ισολογισμό της, να ενισχύσει τη ρευστότητά της και να βελτιώσει την κεφαλαιακή της θέση. Το Συγκρότημα πώλησε τις δραστηριότητες του στην Ουκρανία, την επένδυσή στην ρουμάνικη Banca Transilvania και τα δάνεια στην Σερβία κατά το δεύτερο τρίμηνο του Οι πωλήσεις εμπίπτουν στη στρατηγική του 11

12 Συγκροτήματος για επικέντρωση σε κύριες αγορές και την πώληση μη κυρίων δραστηριοτήτων και υλοποιείται, σε ταχύτερους ρυθμούς από ότι αναμενόταν στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014, η Τράπεζα πώλησε περιουσιακά στοιχεία στην Ρουμανία (που σχετίζονται με τον ιδιοκτήτη του JW Marriott Bucharest Grand Hotel), ενισχύοντας τη ρευστότητα της κατά 95 εκατ. και καταγράφοντας μικρή θετική επίδραση στην κεφαλαιακή της θέση. Επιπρόσθετα μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, η Τράπεζα πώλησε δανειακό χαρτοφυλάκιο στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο είναι μέρος του ευρύτερου δανειακού χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε από το Συγκρότημα στο πλαίσιο της απόκτησης μέρους των εργασιών της Λαϊκής και αποτελείται ως επί το πλείστον από δάνεια εξασφαλισμένα από κατοικίες και εμπορικά ακίνητα. Η πώληση αυτή ενίσχυσε τη ρευστότητα της Τράπεζας και είχε μικρή θετική επίδραση στο δείκτη Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 λόγω της μείωσης στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης η Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία διάθεσης του υπόλοιπου δανειακού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ρουμανία. Επιπλέον, η Τράπεζα διόρισε συμβούλους για να αξιολογήσουν τις στρατηγικές επιλογές της αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζα στην Ρωσία. Τέλος, η Τράπεζα συνεχίζει τις προσπάθειες για διάθεση ακινήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η διάθεση μη κύριων στοιχείων ενεργητικού θα καθορίζεται από παράγοντες κεφαλαιακής θέσης και μείωσης κινδύνων. Στις 20 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») των μετόχων της Τράπεζας που εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο («ΔΣ»). Μετά το πέρας της ΕΓΣ, το ΔΣ συνεδρίασε και εξέλεξε τον Δρ. Josef Ackermann ως Πρόεδρο και τους κκ Wilbur Ross και Vladimir Strzhalkovskiy ως Αντιπροέδρους. Συνολικά, το νέο ΔΣ αποτελείται από 10 μέλη, και περιλαμβάνει δύο εκτελεστικά μέλη: τον κ. John Patrick Hourican, Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τον Δρ. Χριστόδουλο Πατσαλίδη, Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης. Ο αριθμός των διοικητικών συμβούλων και η σύνθεση του ΔΣ συνάδει με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά με τη σύνθεση Διοικητικών Συμβουλίων, σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των διοικητικών συμβούλων δεν πρέπει είναι μικρότερος των επτά ούτε μεγαλύτερος των δεκατριών και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εκτελεστικά μέλη. Η μεγάλη τραπεζική και επιχειρηματική εμπειρία των νέων διοικητικών συμβούλων, σε συνδυασμό με τη θέση τους στη διεθνή επενδυτική και τραπεζική σκηνή, θα βοηθήσει τις προσπάθειές της Τράπεζας για να ανακτήσει την εμποστοσύνη των πελατών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών. 12

13 Δ. Κύριοι Δείκτες Απόδοσης και Έκθεση προόδου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Μετά από διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχουν επιλεγεί οι ακόλουθοι Κύριοι Δείκτες Απόδοσης (Δείκτες), συμπεριλαμβανομένων των μεσοπρόθεσμων στόχων, που αντιπροσωπεύουν τις προτεραιότητες του Συγκροτήματος: Ποιότητα του Δανειακού Χαρτοφυλακίου, Χρηματοδότηση, Κεφάλαιο και Αποδοτικότητα. Οι Δείκτες αυτοί θα δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση, προκειμένου το κοινό να μπορεί να αξιολογεί την πρόοδο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και τις οικονομικές επιδόσεις του Συγκροτήματος. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τους προαναφερόμενους Δείκτες, τους μεσοπρόθεσμους στόχους για κάθε Δείκτη (καθορίστηκαν για τον Δεκέμβρη του 2017, που είναι το τέλος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης) και τα τελευταία στοιχεία για κάθε Δείκτη. Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου Δεκ-13 Σεπ-14 Μεσοπρόθεσμος Στόχος Δεκ-17 Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου Ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις Χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων (Cost of Risk) (σε ετήσια βάση) 38% 38% >50% 3,7% 2,6% <1,5% Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ( εκατ.) < Χρηματοδότηση Δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις 145% 148% <150% Κεφάλαιο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) Δείκτης Μόχλευσης (Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων/Ίδια Κεφάλαια) 10,4% 15,4% >10% 11,1x 7,3x <12x Αποδοτικότητα Δείκτης κόστος προς έσοδα (σε ετήσια βάση) 47% 39% <45% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (σε ετήσια βάση) 3,54% 4,03% >2,5% Καταστήματα στην Κύπρο Υπάλληλοι Συγκροτήματος στην Κύπρο <4.100 Δ.1 Σχόλια για την εξέλιξη των Κύριων Δεικτών Απόδοσης Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις αυξήθηκε στο 38% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε παρόμοιο επίπεδο όπως στις 31 Δεκεμβρίου Η ετησιοποιημένη χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε στο 2,6%, σε σχέση με τη χρέωση προβλέψεων ύψους 3,7% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Χρηματοδότηση Ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 148% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε σχέση με 145% στις 31 Δεκεμβρίου

14 Κεφάλαια Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) αυξήθηκε σε 15,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε σχέση με 10,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2013, όπως αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς των οδηγιών CRD IV/CRR - με μεταβατικές διατάξεις. Ο Δείκτης Μόχλευσης βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε σε 7,3x στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε σχέση με 11,1x στις 31 Δεκεμβρίου Αποδοτικότητα Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε σε 39%, σε σύγκριση με 47% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε σε 4,03%, σε σύγκριση με 3,54% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Το δίκτυο καταστημάτων στην Κύπρο μειώθηκε σε 130 καταστήματα κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση με 133 καταστήματα κατά τις 31 Δεκεμβρίου Ο αριθμός των υπαλλήλων στην Κύπρο ανερχόταν σε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 σε σύγκριση με στις 31 Δεκεμβρίου Δ.2 Σχόλια για την πρόοδο της υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, περισσότερες από 45 ξεχωριστές δέσμες έργων έχουν εντοπιστεί και υλοποιούνται. Τα Έργα Υψίστης Σημασίας που αφορούν τους πυλώνες στρατηγικής της Τράπεζας, καθώς και η πρόοδος που επιτεύχθηκε μέχρι στιγμής παραθέτονται πιο κάτω: Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών (ΔΑΑΧ) Συστάθηκε μια ανεξάρτητη, κεντροποιημένη, εξειδικευμένη διεύθυνση για να διαχειριστεί πελάτες με δάνεια σε καθυστέρηση σε όλο το δανειακό χαρτοφυλάκιο. Ο επικεφαλής προσλήφθηκε από το εξωτερικό για να ηγηθεί αυτού του κρίσιμου εγχειρήματος. Η ΔΑΑΧ είναι υπεύθυνη για την διαχείριση 11,4 δις μεγάλων και προβληματικών δανείων στην Κύπρο με δυναμικό της τάξης των 500 περίπου ατόμων. Από τη σύσταση της η ΔΑΑΧ έχει θέσει τις παραμέτρους για την αντιμετώπιση όλων των καθυστερήσεων στα αρχικά τους στάδια. Τα δάνεια Λιανικής αντιμετωπίζονται μέσω των Τηλεφωνικών Κέντρων Είσπραξης Χρεών, τα οποία εφαρμόζουν συγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας και τη Μονάδα Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Λιανικής Τραπεζικής, η οποία παρέχει λύσεις αναδιάρθρωσης στους βιώσιμους πελάτες. Κέντρα Στήριξης Επιχειρήσεων έχουν συσταθεί σε όλο το νησί για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ενώ οι μονάδες Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων της ΔΑΑΧ επικεντρώνονται στους μεγαλύτερους πελάτες. Ενδυνάμωση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης Η ανεξάρτητη και ενδυναμωμένη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων έχει ενισχυθεί με στόχο να καθορίσει ορθές πολιτικές που θα αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατα εγκριμένες πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και την έγκαιρη παρακολούθηση κινδύνων. Η Μονάδα αυτή είναι δομημένη με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι όλοι οι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί και τυγχάνουν αξιολόγησης και χειρισμού. Απλοποιημένο μοντέλο λειτουργίας Η νέα οργανωτική δομή του Συγκροτήματος έχει δημοσιοποιηθεί μαζί με αναλυτικές δομές για όλες τις διευθύνσεις. Η μείωση του δικτύου καταστημάτων στην Κύπρο έχει δρομολογηθεί με 73 καταστήματα να έχουν κλείσει. Η ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς στις αρχές Ιουνίου Μέσω του Σχεδίου Εθελούσιας Εξόδου και της μείωσης μισθών που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του 2013, ο αριθμός του προσωπικού έχει μειωθεί κατά 24% και τα έξοδα προσωπικού κατά 35% σε ετησιοποιημένη βάση. Επανάκτηση εμπιστοσύνης και ενδυνάμωση της καταθετικής βάσης Στην προσπάθεια διατήρησης των καταθέσεων έχει συσταθεί μηχανισμός παρακολούθησης των καταθέσεων. Έχει ξεκινήσει εκστρατεία για προσέλκυση νέων καταθέσεων και έχει ολοκληρωθεί το νέο πλάνο διαφήμισης/επικοινωνίας για όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Επίσης, έχουν εγκριθεί τα κριτήρια τμηματοποίησης πελατών της υπηρεσίας 14

15 Λιανικής Τραπεζικής που θα αποτελέσουν τη βάση στην οποία θα στηριχτεί η προσπάθεια για διατήρηση υφιστάμενων και προσέλκυση νέων καταθέσεων. Απομόχλευση Το Συγκρότημα προχώρησε στην πώληση των εργασιών στην Ουκρανία, της επένδυσης στην Ρουμάνικη Banca Transilvania και των δανείων στην Σερβία. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014, η Τράπεζα πώλησε περιουσιακά στοιχεία στην Ρουμανία (που σχετίζονται με τον ιδιοκτήτη του JW Marriott Bucharest Grand Hotel). Επιπρόσθετα μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, η Τράπεζα πώλησε δανειακό χαρτοφυλάκιο στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο είναι μέρος του ευρύτερου δανειακού χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε από το Συγκρότημα στο πλαίσιο της απόκτησης μέρους των εργασιών της Λαϊκής και αποτελείται ως επι το πλείστον από δάνεια εξασφαλισμένα από κατοικίες και εμπορικά ακίνητα, Επίσης, η Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία διάθεσης του υπόλοιπου δανειακού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ρουμανία. Επιπλέον, η Τράπεζα διόρισε συμβούλους για να αξιολογήσουν τις στρατηγικές επιλογές της αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζα στην Ρωσία. Τέλος η Τράπεζα συνεχίζει τις προσπάθειες για διάθεση ακινήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα. 15

16 Ε. Παράρτημα Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων εκατ Εννιάμηνο 2014 Γ Τρίμηνο 2014 Β Τρίμηνο 2014 Τριμηνιαία μεταβολή +% Α Τρίμηνο 2014 Καθαρά έσοδα από τόκους % 267 Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες % 45 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από άλλα χρηματοοικονομικά μέσα Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και προμήθειες (21) (5) (30) -81% % 13 Λοιπά έσοδα /(έξοδα) 6 (1) 6 δ/ε 1 Σύνολο εσόδων % 340 Κόστος προσωπικού (202) (67) (68) -1% (67) Άλλα λειτουργικά έξοδα (165) (55) (53) +1% (57) Σύνολο εξόδων (367) (122) (121) +0% (124) Κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομειώσεις δανείων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες % 216 Προβλέψεις για απομείωση δανείων (492) (163) (183) -11% (146) Μερίδιο στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών 2 (2) 2 δ/ε 2 Κέρδη πριν τη φορολογία, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες %% 72 Φορολογία (15) (5) (8) -27% (2) Ζημιές που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας Κέρδη μετά τη φορολογία, πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης, τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων % 72 Έξοδα αναδιάρθρωσης (32) (11) (16) - (5) Ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (36) (36) Καθαρά κέρδη από πωλήσεις μη κύριων περιουσιακών στοιχείων Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία 76 (5) 50 δ/ε 31 Εννιάμηνο 2014 Γ Τρίμηνο 2014 Β Τρίμηνο 2014 Τριμηνιαία μεταβολή +% Α Τρίμηνο 2014 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 4,03% 3,83% 4,26% -43 μ.β.* 3,99% Δείκτης κόστος προς έσοδα 39% 42% 39% +3 ε.μ.* 36% Απόδοση επί των περιουσιακών στοιχείων 0,3% (0,1%) 0,7% - 0,4% Απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων 3,2% (0,7%) 7,4% - 4,7% Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (σεντ) 1,54 (0,11) 1,06-1,17 σεντ 0,66 * μ.β. = μονάδες βάσης, ε.μ. = εκατοστιαίες μονάδες, 100 μονάδες βάσης = 1 εκατοστιαία μονάδα 16 Περιλαμβάνουν ζημιές από την πώληση των εργασιών στην Ουκρανία ( 114 εκατ.), κέρδη από την πώληση της επένδυσης στην Ρουμάνικη Banca Transilvania ( 47 εκατ.), κέρδη από την πώληση δανείων στην Σερβία ( 27 εκατ.) και κέρδη από την πρόωρη αποπληρωμή κρατικού ομολόγου που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία ( 100 εκατ.) 16

17 Συνοπτικός Ενοποιημένος Ισολογισμός εκατ % Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες % Τοποθετήσεις σε τράπεζες % Ομόλογα, κρατικά αξιόγραφα και μετοχές % Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες % Λοιπά περιουσιακά στοιχεία % Σύνολο περιουσιακών στοιχείων % Καταθέσεις από τράπεζες % Χρηματοδότηση από Κεντρικές Τράπεζες % Συμφωνίες Επαναγοράς % Καταθέσεις πελατών % Ομολογιακά δάνεια Άλλες υποχρεώσεις % Δανειακό κεφάλαιο μειωμένης εξασφάλισης Σύνολο υποχρεώσεων % Μετοχικό κεφάλαιο Μετοχές που υπόκεινται σε προσωρινά διατάγματα Αποθεματικό από μείωση κεφαλαίου και από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά Αδιανέμητα κέρδη/(συσσωρευμένες ζημιές) 234 (2.152) - Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρίας % Δικαιώματα μειοψηφίας % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων % 17

18 Κύρια Στοιχεία και Δείκτες Ισολογισμού % Συνολικά Δάνεια ( δις) 24,7 26,7-7% Καταθέσεις πελατών ( δις) 13,3 15,0-11% Δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις 148% 145% +3 ε.μ.* Ποσοστό δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 52,5% 48,6% +3,9 ε.μ.* Δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με 1 38% 38% - προβλέψεις Κεφάλαια Δείκτης κεφαλαίων Κοινών Μετοχών κατηγορίας 1 15,4% 10,4% +5 ε.μ.* Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την οδηγία CRD IV) 15,5% 10,6% +4,9 ε.μ.* Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (όπως υπολογίζονται σύμφωνα με την οδηγία CRD IV) ( εκατ.) % * μ.β. = μονάδες βάσης, ε.μ. = εκατοστιαίες μονάδες, 100 μονάδες βάσης = 1 εκατοστιαία μονάδα Σημ. 1: Οι δείκτες ποιότητας χαρτοφυλακίου και κάλυψης με προβλέψεις υπολογίστηκαν ως ποσοστό των συνολικών δανείων. 18

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2013 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «Τα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2015 Δήλωση Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

0001/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Παρουσίαση (Αγγλικό Αρχείο)

0001/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Παρουσίαση (Αγγλικό Αρχείο) 0001/00011057/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου 2013 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «Ο δείκτης κύριων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Λευκωσία, 27 Αυγούστου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To δεύτερο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Ανακοίνωση Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Κύρια στοιχεία λογαριασμού αποτελεσμάτων o Ζημιές μετά τη φορολογία 2.214 εκατ. (έναντι 1.359 εκατ. το 2011) o Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2015 Κύρια Σημεία Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη κερδοφορίας στο γ τρίμηνο Έσοδα από τόκους και προμήθειες 289 εκατ. (αύξηση 10% σε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2015

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 Περιεχόμενα ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00000610/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Eννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2013

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2013 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2013 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ENNIAMHNO ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ENNIAMHNO ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ENNIAMHNO ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 A. Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση με την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2011

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2011 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 2011 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για τη Σύνταξη των

Διαβάστε περισσότερα

% % % % (2.570) % % (3.711)

% % % % (2.570) % % (3.711) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κτίζοντας µια ισχυρότερη Τράπεζα, µε επικέντρωση στις στρατηγικές µας προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

<

< ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican Ετήσια Γενική Συνέλευση 29 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Καλημέρα σας. Είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι στους μετόχους της Τράπεζας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15%

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15% ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχουν επιλεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα