ΑΔΑ: 4ΑΓΤΟΡ1Ι-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΓΤΟΡ1Ι-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 5098/172 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΑ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Διεκ. Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79 Ταχ. Κώδ.: Μυτιλήνη Προς: Π.Α. Πληροφορίες: Tσίγγου Ρ. Τηλ.: ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 637/2005». ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Tην ΚΥΑ 451/2001 «Καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού πλαισίου στήριξης για επενδύσεις στις Γεωργικές εκμεταλλεύσεις» των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής οικονομίας και οικονομικών, Γεωργίας, και ιδιαίτερα τα άρθρα 26, 27, 28 και 29 αυτής. 2. Την ΚΥΑ 532/2003 «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 451/2001» όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Την 561/2003 «Τροποποίηση (Νο1) της ΚΥΑ 532/03 σχετικά με καθεστώτα ενισχύσεων του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 4. Την αριθμ. 637/ (ΦΕΚ 1507/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Περί Καθεστώτων Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά. 5. Την αρ. πρωτ /6485/ «Λεπτομέρειες Εφαρμογής των Καθεστώτων Ενίσχυσης της ΚΥΑ 532/03». 6. Την αρ. πρωτ /14449/ Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής της διαδικασίας παραλαβής των επενδύσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση καταβολής ενισχύσεων, στους δικαιούχους επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, στα πλαίσια της αριθμ. 532/03 και 561/03 ΚΥΑ, όπως τροποποιούμενες ισχύουν. 7. Την αριθμ / Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων περί «Ερμηνεία για την εγκατάσταση θερμοκηπίου σε ακίνητα εντός ορίων οικισμών». 8. Την αρ. πρωτ. 4938/ Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Συμπλήρωση της αριθμ /14449/ απόφασης για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής της διαδικασίας παραλαβής των επενδύσεων και των 1

2 δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση καταβολής ενισχύσεων, στους δικαιούχους επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στα πλαίσια της αριθμ. 532/03 και 561/03 ΚΥΑ, όπως ισχύουν κάθε φορά». 9. Την αριθμ / Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΚΥΑ 637/05-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β )». 10. Την αριθμ. 779/ Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής (2) του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΚΥΑ 637/05-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β )». 11. Την αρ. πρωτ / Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί Επιτροπές Παραλαβής άρθρων 26 και 27 της ΚΥΑ 637/ Την αρ. πρωτ. 1274/ (ΦΕΚ 239/Β/ ) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί τροποποίησης-συμπλήρωσης Υπουργικών Αποφάσεων Εφαρμογής του Μέτρου 1.1 (Σχέδια Βελτίωσης) του ΕΠΑΑ-ΑΥ και των αντίστοιχων μέτρων του ΠΕΠ. 13. Την αριθμ / Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 26,27,28,48 & 49 της ΚΥΑ 637/20005». 14. Την αριθμ / Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση, συμπλήρωση της ΥΑ 11937/ Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 26,27,28,48 & 49 της ΚΥΑ 637/2005». 15. Την αρ. πρωτ. 7807/ Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί καθορισμού λεπτομερειών που αφορούν τα δικαιολογητικά του Φακέλου Πληρωμής που υποβάλλεται για την καταβολή των δημοσίων οικονομικών ενισχύσεων των δικαιούχων του μέτρου 1.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ και των αντιστοίχων μέτρων των ΠΕΠ. 16. Την αριθμ. 680/2816/ ) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί τροποποίηση της ΚΥΑ 637/ Το αρ. πρωτ /10244/ έγγραφο του Υπ. Γεωργίας περί Καθορισμού Οργάνων, δικαιολογητικών, διαδικασιών και τρόπου πληρωμής των οικονομικών ενισχύσεων των γεωργικών προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ, κατά παρέκκλιση του Δημοσίου Λογιστικού. 18. Το αρ. πρωτ. 8314/ έγγραφο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί διαβίβαση Υ.Α. καθορισμού δικαιολογητικών πληρωμής για την εφαρμογή του μέτρου 1.1. του ΕΠΑΑ-ΑΥ και των αντιστοίχων μέτρων των ΠΕΠ. 19. Την αρ. πρωτ /3829/ Απόφαση περί Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης Ν.Α. της Π.Β.Α. σύμφωνα με την ΚΥΑ 637/ Το αρ. πρωτ. 1427/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 21. Το αρ. πρωτ. 3132/92/ έγγραφο της Δνσης Αγρ. Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου προς την Γεν. Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 22. Το αρ. πρωτ. 1362/ έγγραφο της Γεν. Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 23. Το αρ. πρωτ. 1798/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί σύστασης επιτροπής παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης. 24. Το αρ. πρωτ. 3713/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί σύστασης επιτροπής παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης για την παρακολούθηση της υλοποίησης, της παραλαβής των επενδύσεων καθώς και της 2

3 πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με την ΚΥΑ 637/2005 «Καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού πλαισίου στήριξης για επενδύσεις στις Γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Στην Επιτροπή συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ακόλουθες ειδικότητες: γεωπόνος πολιτικός μηχανικός κτηνίατρος και προαιρετικά η ειδικότητα Οικονομολόγου-Οικονομικού Δασολόγου Γεωλόγου Μηχανολόγου μηχανικού Αντίστοιχες ειδικότητες Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των ειδικοτήτων του γεωπόνου, του πολιτικού μηχανικού και του κτηνιάτρου. Η παραλαβή των επενδύσεων διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 27 της 637/2005 και των Απόφασεων αρ / , 11937/ και 7807/ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως ισχύουν κάθε φορά. o Για την παραλαβή των επενδύσεων, θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος πληρωμής όπως ορίζεται στις Αποφάσεις αρ / και 11937/ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της περιφερειακής ενότητας στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση υπαγωγής στο μέτρο 1.1. «Επενδύσεις στις Γεωργικές εκμεταλλεύσεις του ΕΠΑΑ-ΑΥ ή του αντίστοιχου 4.1 του ΠΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα συγκροτείται από μέλη της Επιτροπής «Ομάδα Έργου Παραλαβής Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης», εφεξής Ομάδα. Έργο της Ομάδας Έργου Παραλαβής Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης είναι: 1. Η διασφάλιση της μη επανυποβολής για συγχρηματοδότηση (ενίσχυση) των παραστατικών δαπανών που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής του Τελικού Αποδέκτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Απόφασης αρ / του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά. Για την αποτελεσματική διασφάλιση του συστήματος των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από Εθνικές ή/και Κοινοτικές πιστώσεις τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εξοφλητικών αποδείξεων, σφραγίζονται με την ένδειξη: ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. 1257/99: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΙΣ» ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3

4 Ο υπεύθυνος για την σφράγιση των πρωτοτύπων παραστατικών δαπανών στα προβλεπόμενα πεδία της ειδικής σφραγίδας, υπογράφει, σφραγίζει με την υπηρεσιακή του σφραγίδα, και καταχωρεί την ημερομηνία σφραγίσματος. 2. Η παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων και η σύνταξη τυποποιημένου Πρακτικού Παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Απόφασης αρ / του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Ο έλεγχος τήρησης των Κ.Ο.Γ.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Απόφασης αρ / του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Η ενημέρωση του Τελικού Αποδέκτη για το αποτέλεσμα της παραλαβής μέσω της συμπλήρωσης τυποποιημένου εγγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Απόφασης αρ / του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Η αποστολή στον Τελικό Δικαιούχο, κατά περίπτωση Επιχειρησιακού Προγράμματος (άρθρο 9 παραγρ. 1.5 της 11937/ Απόφασης): του πρωτότυπου αντίτυπου του φακέλου πληρωμής, του Πρακτικού Παραλαβής εις διπλούν, ένα πρωτότυπο και ένα ακριβές φωτοαντίγραφο, τα ακριβή αντίγραφα α) της Εντολής του Προέδρου της Επιτροπής για την συγκρότηση της Ομάδας, β) του Δελτίου Επιτόπιας Επίσκεψης, γ) της έγγραφης ενημέρωσης του Τελικού Αποδέκτη, καθώς και κάθε άλλο υπηρεσιακό έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε από την Ομάδα για την παραλαβή των επενδύσεων του Τελικού Αποδέκτη. Σύμφωνα με την 7 του άρθρου 8 και την 2 του άρθρου 9 της Απόφασης αρ / του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων συμπληρωματικά διευκρινίζουμε τα εξής: o Για την παραλαβή ζωικού κεφαλαίου απαιτείται η συμμετοχή στην Ομάδα γεωπόνου ή κτηνιάτρου, υπαλλήλου του αρμόδιου τμήματος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή υπαλλήλου του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. o Για την παραλαβή μελισσοσμηνών απαιτείται η συμμετοχή στην Ομάδα κτηνιάτρου του αρμόδιου τμήματος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. o Για την βεβαίωση της τήρησης των ελαχίστων προϋποθέσεων των σταβλικών εγκαταστάσεων απαιτείται η συμμετοχή στην Ομάδα γεωπόνου ή κτηνιάτρου υπαλλήλου του αρμόδιου τμήματος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. o Για την παραλαβή γεωργικών κτισμάτων (σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες) και κάθε άλλα κτιριακή υποδομή που είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης απαιτείται η συμμετοχή στην Ομάδα πολιτικού μηχανικού (ΠΕ ή ΤΕ) υπαλλήλου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ελλείψει ικανού αριθμού πολιτικών μηχανικών για τη στελέχωση των Ομάδων Έργου Παραλαβής, λόγω κλεισίματος του προγράμματος και για την επίσπευση των διαδικασιών αντί του 4

5 πολιτικού μηχανικού μπορεί να ορισθεί Τοπογράφος Μηχανικός ή ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός. o Τα παραστατικά προέλευσης εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση (άρθρο 7 παρ. 6δ της αρ. πρωτ. 7807/ Απόφαση του Υπ. Α.Α & Τ.). o Για την επένδυση του θερμοκηπίου, βεβαίωση από τον οικείο Δήμο ότι το αγροτεμάχιο στο οποίο γίνεται η επένδυση είναι εκτός οικισμού (αρ. πρωτ / Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ). o Τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών θα σφραγίζονται, για την αποτελεσματική διασφάλιση του συστήματος των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών, στην έμπροσθεν πλευρά εκεί όπου αναγράφονται και οι επενδύσεις. Τα αντίγραφα αυτών θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα (άρθρο 10 της αρ. πρωτ / Απόφαση του Υπ. Α.Α. & Τ.). o Να ελέγχεται αν έχουν υποβληθεί με το φάκελο πληρωμής τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Ειδικοί όροι έγκρισης Επενδυτικού Σχεδίου, της Απόφασης Έγκρισης του δικαιούχου/τελικού αποδέκτη. o Τα Πρακτικά Παραλαβής που δεν πιστοποιούν την ορθή εκτέλεση του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου των αιτούμενων προς παραλαβή επενδύσεων ή μέρους αυτών χωρίς την αναγραφή της σχετικής αιτιολογίας δεν θεωρείται ότι έχουν ορθά συνταχθεί, η σχετική παραλαβή δεν έχει ολοκληρωθεί και συνεπώς θα επιστρέφονται στην αρμόδια Επιτροπή για την ορθή συμπλήρωση του Πρακτικού Παραλαβής και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας (άρθρο 11 παραγρ. 7 της αρ. πρωτ. 7807/ Απόφαση του Υπ. Α.Α & Τ.). Η διαδικασία και τα αποτελέσματα της παραλαβής των επενδύσεων υπόκεινται σε έλεγχο από τα όργανα του νόμου 2860/2000. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση διατάξεις. Η Απόφαση Εντολή Πληρωμής εκδίδεται από τον Υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων ή τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα και θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: Τα ατομικά στοιχεία του ωφελούμενου Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Τον Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού όπως δηλώθηκε από τον φορολογούμενο Τους κωδικούς έργου και υποέργου Την ΣΑΕ/ΣΑΕΠ, την οποία βαρύνει η ενίσχυση αντίστοιχα Τον εγκεκριμένο επιλέξιμο προϋπολογισμό και το αντίστοιχο συνολικό ποσό ενίσχυσης-δέσμευσης δημόσιας δαπάνης Επιτροπή Παρακολούθησης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (αρ. πρωτ. 1798/ έγγραφο της Π.Β.Α.) Πρόεδρος Λαγουτάρης Γεώργιος - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας. Αναπληρωτής Πρόεδρος Ζαχαριάδης Δημήτριος - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας. 5

6 Μέλη Κουμπαρέλλη Εμμανουέλλα - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας. Παπάζογλου Γεώργιος - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας. Καρανικόλας Θεοφάνης - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας. Καράμαλης Νικόλαος - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας. Μάρκου Μαρία-Μυρσίνη Τεχν. Γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας. Λάγος Ευστράτιος Τεχν. Γεωπονίας της Δ/νσης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας. Χατζόγλου Χαράλαμπος Τεχν. Τροφίμων Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας. Ιατρού Νικόλαος- Κτηνίατρος της Δ/νσης Κτηνιατρικής. Τσακίρης Ιωάννης - Κτηνίατρος της Δ/νσης Κτηνιατρικής. Μπουριώτης Δημήτριος Κτηνίατρος της Δ/νσης Κτηνιατρικής. Σαραντινού Αγγελική - Πολιτ. Μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γουδέλλης Ιπποκράτης - Πολιτ. Μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Εγγλέζο Παρασκευά-ΤΕ Μηχανικό Δομικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Καλατζής Ιωάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Γουγούλας Γεώργιος - Μηχανολόγος Μηχανικός της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Μουχτής Νικόλαος - Μηχανολόγος Μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Πονηρέλλη Μαρία Οικονομικός της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας. Φιλιός Χρήστος - Οικονομικός της Δ/νσης Διοίκησης Κτηνιατρικής. Επιτροπή Παρακολούθησης Περιφερειακής Ενότητας Χίου (αρ. πρωτ. 3713/ έγγραφο της Π.Β.Α.) Πρόεδρος Γκολέμης Μάριος - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αναπληρωτής Πρόεδρος Φωκίδης Στέφανος - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μέλη Καραολάνης Συμεών - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Κλαδιάς Μιχαήλ - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Κρητικού Μαρία - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μαργαρίτης Ευάγγελος- Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αμέντας Ισίδωρος - Κτηνίατρος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Σταυρινούδης Αναστάσιος - Κτηνίατρος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ανδριώτης Αλέξανδρος Πολιτικός Μηχανικός Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 6

7 Κοιλούκου Θωμαΐς Δασολόγος της Δ/νσης Δασών Χίου. Επιτροπή Παρακολούθησης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (αρ. πρωτ. 3713/ έγγραφο της Π.Β.Α.) Πρόεδρος Καραδημητρίου Ζαφείρης - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αναπληρωτής Πρόεδρος Σταματούλης Χριστόδουλος - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μέλη Καλομοίρης Πέτρος - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τσαλαπατάνης Αλέξιος - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καμπούρης Χρήστος - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Γροντάς Δημήτριος - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Βέβας Στυλιανός - Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Μυρσιάδου Καλλιόπη- Γεωπόνος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μιχαλιάδης Μιχαήλ - Γεωλόγος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Καραγεωργίου Δημήτριος Κτηνίατρος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Παριανόπουλος Παναγιώτης Κτηνίατρος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Γεροντής Κων/νος Μηχανικός Έργων Υποδομής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Φραγκουλάκη Γεωργία Πολ. Μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Μανωλαράκης Ιωάννης, Μηχ. Μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τζιβάρας Σπύρος - Μηχαν. Μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Λυκουρίνος Ιωάννης - Μηχαν. Μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τσιμπέρης Παναγιώτης Δασολόγος της Δ/νσης Δασών Σάμου. Καραπατσούδη Ελένη Δασολόγος της Δ/νσης Δασών Σάμου. Ζαΐμης Δημήτριος ΠΕ Οικονομικός της Δνσης Διοικητικού και Προσωπικού Χατζηκωνσταντή Γραμματική ΠΕ Οικονομικός της Δνσης Διοικητικού και Προσωπικού. Η αρ. πρωτ /3829/ Απόφαση Συγκρότησης Επ. Παρακολούθησης του Γ.Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παύει να ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Καραντώνη 2, Μυτιλήνη Τ. Κ Λαγουτάρη Γεώργιο - Πρόεδρο της Επ. Παρακολούθησης Σχ. Βελτίωσης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (με την παράκληση ενημέρωσης των μελών αυτής). 3. Γκολέμη Μάριο - Πρόεδρο της Επ. Παρακολούθησης Σχ. Βελτίωσης Περιφερειακής Ενότητας Χίου (με την παράκληση ενημέρωσης των μελών αυτής). 4. Καραδημητρίου Ζαφείρη - Πρόεδρο της Επ. Παρακολούθησης Σχ. Βελτίωσης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (με την παράκληση ενημέρωσης των μελών αυτής). ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 2. Γενικό Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 3. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδική Γραμματεία Διοικητικού Τομέα και Κοινοτικών Υποδομών Ειδ. Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β1 Λεωφ. Αθηνών Αθήνα 8

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2954 22 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14357 Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης της Οικονομικής Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα