ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α."

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά Έσοδα o Ενίσχυση Εσόδων στην Ελλάδα, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας o Ανάπτυξη από νέες υπηρεσίες: TV, 4G, VDSL Ισχυρό περιθώριο EBITDA Ομίλου στο 34,7% χάρη στον έλεγχο του κόστους Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές: 53 εκατ. Καθαρός Δανεισμός σταθερός στα 1,1 δισ. ή 0,8 φορές το EBITDA, παρά τις επενδύσεις 228 εκατ. για ανάπτυξη & φάσμα Αθήνα, 13 Μαΐου - Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α τρίμηνο του, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής: Κύκλος Εργασιών 940,8 963,7-2,4% EBITDA 320,0 331,2-3,4% Προσαρμοσμένο EBITDA* 326,0 333,4-2,2% Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 34,7% 34,6% +0,1μον Καθαρά Κέρδη 40,4 55,8-27,6% Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη** 53,9 57,5-6,3% Βασικά Κέρδη ανά μετοχή ( ) 0,0827 0, ,0% Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες*** 212,8 108,4 +96,3% Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία*** 159,8 120,9 +32,2% Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές*** 53,0 (12,5) - Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Xρηματοοικονομικά & περιουσιακά στοιχεία 1.044, ,3-23,3% Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 1.135, ,7-28,3% * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης **Εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων/εξόδων-βλ. Πίνακα υπολογισμού προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας σελ. 3 *** Οι Ταμειακές ροές περιλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και/ή των πληρωμών για άδειες φάσματος Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Α τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Η χρονιά ξεκίνησε καταγράφοντας ένα ακόμα τρίμηνο ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα, με τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας να αυξάνονται σε ετήσια βάση και την πτώση στην κινητή να περιορίζεται. Στη Ρουμανία και την Αλβανία, οι επιδόσεις μας συνέχισαν να επηρεάζονται από τη μείωση των τελών τερματισμού. Συνολικά, η τάση σταθεροποίησης των εσόδων μας συνεχίζεται, χάρη και στην αυξημένη ανταπόκριση των πελατών μας στις νέες υπηρεσίες που προσφέρουμε για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους.» Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Ο έλεγχος του κόστους, η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και οι ταμειακές ροές, μας επέτρεψαν να συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά σε δίκτυα και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του τριμήνου, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική μας ευρωστία. Αναμένουμε αυτές οι τάσεις να συνεχιστούν καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.» Page 1 of 10

2 Προοπτικές Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι το, θα συνεχίσει τη σταθεροποίηση των επιδόσεών του στην Ελλάδα, και στη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία. Η σταθεροποίηση αυτή βασίζεται στη συνεχή επέκταση των νέων υπηρεσιών, στη σταθεροποίηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και στην ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης, υπό την αίρεση βελτιούμενων συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον. Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση των τελών τερματισμού θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις επιδόσεις σε Ρουμανία και Αλβανία. Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη συγκράτηση του κόστους συνεχίζουν να αποδίδουν, ενώ η εταιρεία θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Στόχος του ΟΤΕ είναι να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη των υποδομών Ελλάδας και Ρουμανίας στα ίδια επίπεδα με το 2014, με τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το να εκτιμώνται σε περίπου 500 εκατ., εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος. Λόγω των χαμηλότερων πληρωμών για τόκους και της ορθής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, o OTE αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές του θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. και το. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ (Εκατ, ) Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 372,4 371,3 +0,3% Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 293,7 294,7-0,3% Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 148,7 156,7-5,1% Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 103,2 118,2-12,7% Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 16,3 19,5-16,4% Λοιπά 118,7 104,2 +13,9% Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) (112,2) (100,9) +11,2% ΣΥΝΟΛΟ 940,8 963,7-2,4% Λοιπά έσοδα 16,1 10,2 +57,8% ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ (Εκατ, ) Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 149,1 144,1 +3,5% Περιθώριο EBITDA 40,0% 38,8% +1,2μον Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 100,4 105,6-4,9% Περιθώριο EBITDA 34,2% 35,8% -1,6μον Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 32,8 38,5-14,8% Περιθώριο EBITDA 22,1% 24,6% -2,5μον Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 22,4 26,7-16,1% Περιθώριο EBITDA 21,7% 22,6% -0,9μον Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 3,6 7,0-48,6% Περιθώριο EBITDA 22,1% 35,9% -13,8μον Λοιπά 17,7 11,4 +55,3% Περιθώριο EBITDA 14,9% 10,9% +4μον Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) 0,0 0,1 - Όμιλος OTE 326,0 333,4-2,2% Περιθώριο EBITDA 34,7% 34,6% +0,1μον Page 2 of 10

3 Το Α τρίμηνο του, ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο βελτιωμένες τάσεις στον κύκλο εργασιών σημειώνοντας μείωση 2,4% στα συνολικά έσοδα. Εξαιρουμένης της επίδρασης των πρόσφατων μειώσεων στα τέλη τερματισμού, κυρίως στη Ρουμανία από την 1 η Απριλίου 2014, τα έσοδα του Ομίλου θα είχαν αυξηθεί σε σχέση με το Α τρίμηνο του Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και μετά από επτά χρόνια μείωσης, τα έσοδα στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας σημείωσαν αύξηση, καταδεικνύοντας την επιτυχημένη μεταστροφή της σταθερής τηλεφωνίας. Οι συνεχείς προσπάθειες για ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη και των προϊόντων και υπηρεσιών αποδίδουν καρπούς. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα της COSMOTE παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από συσκευές, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 4,9%, τάση παρόμοια με τα προηγούμενα τρίμηνα. Στη Ρουμανία, τα έσοδα από τη σταθερή τηλεφωνία μειώθηκαν κατά 5,1% το πρώτο τρίμηνο του, κυρίως λόγω της πτώσης των εσόδων από χονδρική που οφείλεται στην περυσινή μείωση των τελών τερματισμού. Τα έσοδα στην κινητή τηλεφωνία Ρουμανίας που μειώθηκαν κατά 12,7%, θα είχαν αυξηθεί, εξαιρουμένης της επίδρασης των σημαντικών μειώσεων των τελών τερματισμού που εφαρμόστηκαν τον Απρίλιο του Παρομοίως, στην Αλβανία, τα έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 16,4%, ενώ θα είχαν αυξηθεί χωρίς την επίδραση της μείωσης των τελών τερματισμού. Τέλος, τα λοιπά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 118,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 13,9%, κυρίως λόγω των εσόδων από το έργο που ανέλαβε ο Όμιλος για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές. Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε 630,9 εκατ. το Α τρίμηνο του, μειωμένα κατά 1,5% σε σχέση με το Α τρίμηνο του Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,1% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, παρά το επιπρόσθετο κόστος των 3,0 εκατ. από την ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ, από αυτό το τρίμηνο. Τα λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένου του κόστους προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε 456,7 εκατ., μειωμένα κατά 2,0% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους διασύνδεσης και περιαγωγής στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Το Α τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 326,0 εκατ. σημειώνοντας μείωση 2,2%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε στο 34,7%, αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το Α τρίμηνο του Η επίδοση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δυνατής επίδοσης της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 17,3% στο τρίμηνο, σε 39,6 εκατ., λόγω μείωσης στον δανεισμό. Υπολογισμός προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας: (Εκατ, ) Καθαρά Κέρδη 40,4 55,8-27,6% Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης 4,5 1,7 - Επανεκτίμηση φόρου εισοδήματος ,0 0,0 - Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη 53,9 57,5-6,3% Σημείωση: Μετά από φόρους Page 3 of 10

4 Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 53,9 εκατ. το Α τρίμηνο του, μειωμένα κατά 6,3% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της χαμηλότερης κερδοφορίας EBITDA. Σύμφωνα με επανεκτίμηση του φόρου εισοδήματος για το 2014, μετά από διευκρινίσεις που εκδόθηκαν από τις ελληνικές φορολογικές αρχές, στο Α τρίμηνο του περιλήφθηκε φορολογική επιβάρυνση 9 εκατ. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α τρίμηνο του ανήλθαν σε 228,2 εκατ. (ή 159,8 εκατ. εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος), αποτέλεσμα των ενισχυμένων επενδύσεων στα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, σε συνδυασμό με τη μερική πληρωμή 53,9 εκατ. για την πρόσφατη απόκτηση φάσματος 4G στην Ελλάδα και την πληρωμή 14,5 εκατ. για την απόκτηση φάσματος στην Αλβανία. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε 46,0 εκατ. και 48,6 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 133,1 εκατ., εκ των οποίων 68,4 εκατ. αφορούν σε πληρωμές για άδειες φάσματος ( 53,9 εκατ. στην Ελλάδα και 14,5 εκατ. στην Αλβανία). Το Α τρίμηνο του, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε 212,8 εκατ., αυξημένες κατά 96,3% σε σχέση με το Α τρίμηνο του 2014, λόγω των χαμηλότερων πληρωμών κεφαλαίου κίνησης, φόρων και τόκων. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και με τις άδειες φάσματος) ανήλθαν στα 53 εκατ., σημαντικά βελτιωμένες σε σχέση με τις αρνητικές ταμειακές ροές των 12,5 εκατ. το Α τρίμηνο του Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. στις, μειωμένος κατά 28,3% σε σχέση με τις του 2014, που αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου. Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω: 31 Δεκεμβρίου (Εκατ, ) Βραχυπρόθεσμα: - Τραπεζικά δάνεια 0,0 0,0-0,0 - Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα: - Ομόλογα 2.014, ,6-18,5% 2.735,0-26,4% - Τραπεζικά δάνεια 166,2 165,9 +0,2% 210,0-20,9% Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 2.180, ,5-17,4% 2.945,0-26,0% Ταμειακά Διαθέσιμα 1.037, ,9-31,3% 1.344,3-22,9% Καθαρός Δανεισμός 1.143, ,6 +1,3% 1.600,7-28,6% Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 7,6 3,7 +105,4% 17,0-55,3% Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 1.135, ,9 +1,0% 1.583,7-28,3% Page 4 of 10

5 1. ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ PSTN συνδέσεις ,4% ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) ,1% Άλλες συνδέσεις (MSAN) ,7% Σύνολο Συνδέσεων γραμμής πρόσβασης ΟΤΕ (με WLR) ,5% Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR) ,9% Συνδέσεις Λιανικής ΟΤΕ εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ex-wlr) ,9% Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE ,8% Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής ,3% Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) ,6% Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο LLU (ενεργή) ,9% Το Α τρίμηνο του, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) έχασε γραμμές. Η σταθερή τηλεφωνία του ΟΤΕ στην Ελλάδα κατέγραψε καθαρή απώλεια γραμμών πρόσβασης έναντι γραμμών το Α τρίμηνο του 2014 και γραμμών το Δ τρίμηνο του Στο τρίμηνο, οι καθαρές νέες συνδέσεις που κατέγραψε ο ανταγωνισμός διαμορφώθηκαν σε σε σχέση με το Α τρίμηνο του 2014 και το Δ τρίμηνο του Το Α τρίμηνο του, ο ΟΤΕ προσέλκυσε νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 46% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, είχαν προσελκύσει πάνω από συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου. Ο ΟΤΕ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ενεργοποίηση νέων αστικών κέντρων και την εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών, με στόχο να διατηρήσει και να ενισχύσει την πελατειακή του βάση και το μέσο έσοδο ανά πελάτη. Η ζήτηση για VDSL αυξάνεται σταθερά στις περιοχές όπου παρέχεται η υπηρεσία. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα προγράμματα VDSL και η σταθερή προσπάθεια βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη, είναι το όχημα για την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ στις καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις. Επιπλέον, και το Α τρίμηνο του, ο ΟΤΕ συνέχισε να καταγράφει ικανοποιητική αύξηση πελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε , με την προσέλκυση νέων πελατών στο τρίμηνο. Η απόκτηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης για τρία χρόνια των αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου UEFA Champions League και UEFA Europa League αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους συνδρομητές OTE TV στο δεύτερο μισό του. Page 5 of 10

6 ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Κύκλος Εργασιών 372,4 371,3 +0,3% - Έσοδα λιανικής σταθερής 214,0 214,4-0,2% - Έσοδα χονδρικής σταθερής 81,3 85,1-4,5% - Λοιπά 77,1 71,8 +7,4% Λοιπά έσοδα καθαρά 4,5 0,3 - EBITDA 145,6 144,1 +1,0% Περιθώριο EBITDA % 39,1% 38,8% +0,3μον Προσαρμοσμένο EBITDA* 149,1 144,1 +3,5% Περιθώριο EBITDA % 40,0% 38,8% +1,2μον Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) 73,3 74,5-1,6% Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου (3,5) 0,0 - Αποσβέσεις (72,3) (69,6) +3,9% * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και εξόδων αναδιοργάνωσης Τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά από τις αρχές του 2013, και μετά από αρκετά χρόνια πτώσης, το Α τρίμηνο του αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα έσοδα λιανικής σταθερής έμειναν αμετάβλητα στο τρίμηνο, ενώ η πτώση στα έσοδα χονδρικής αντισταθμίστηκε για ακόμα μία φορά από υψηλότερα έσοδα ICT. Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε 227,8 εκατ. το Α τρίμηνο του, αμετάβλητα σε σχέση με το Α τρίμηνο του Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,1% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, παρά το επιπρόσθετο κόστος των 3 εκατ. από την ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ, από αυτό το τρίμηνο. Το περιθώριο EBITDA, κοντά στο 40%, βελτιώθηκε περαιτέρω στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, καταγράφοντας αύξηση 120 μονάδων βάσης σε σχέση με το Α τρίμηνο του Page 6 of 10

7 ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Συνδρομητές κινητής ,4% Έσοδα υπηρεσιών 228,9 240,8-4,9% Σύνολο Εσόδων 293,7 294,7-0,3% Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πλην αποσβέσεων,απομειώσεων, επίδρασης προγρ. εθελ. αποχώρησης & αναδιοργάνωσης) (193,9) (189,4) +2,4% Προσαρμοσμένο EBITDA* 100,4 105,6-4,9% Περιθώριο EBITDA % * Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης 34,2% 35,8% -1,6μον Στο τέλος του Α τριμήνου, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,3 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, μειωμένους κατά 1,4% σε σχέση με τις Το Α τρίμηνο, η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες ήταν 4,9%, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων. Από την 1 η Ιανουαρίου, τα τέλη τερματισμού κινητής μειώθηκαν περαιτέρω από 1,189 σε 1,10. Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για τη διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης, εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote έχει επενδύσει στη διατήρηση της υπεροχής του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Α τρίμηνο, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο σήμερα καλύπτει πάνω από το 70% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η εταιρεία διαθέτει ήδη κινητό ευρυζωνικό δίκτυο 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced, σε επιλεγμένες περιοχές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας. Μέσω του δικτύου καταστημάτων OTE-Cosmote-Γερμανός, η εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Ψηφιακής Αλληλεγγύης επιδοτούμενο από την Ε.Ε το οποίο παρέχει επιδοτούμενες συσκευές (tablets ή laptops), συνδέσεις στο διαδίκτυο και εκπαίδευση στο σπίτι των δικαιούχων του Κοινωνικού Μερίσματος Η συμμετοχή της Cosmote σε αυτό το πρόγραμμα έχει αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις συσκευών κατά το τρίμηνο, με τα έσοδα να διαμορφώνονται σε 45,8 εκατ., αυξημένα κατά 16,5% σε σχέση με το Α τρίμηνο του Η χρήση δεδομένων μέσω κινητών τηλεφώνων συνέχισε να ενισχύεται με ταχύ ρυθμό το Α τρίμηνο του. Ως αποτέλεσμα, η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, κυρίως λόγω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρει το δίκτυο, καθώς και της αυξημένης διείσδυσης των smartphones. Το Α τρίμηνο, ο δείκτης μικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας αυξήθηκε κατά 0,6% σε 292,8 λεπτά. Ο δείκτης μικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν 11,1, μειωμένος κατά 3,0% από το Α τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω της βελτίωσης της πελατειακής διάρθρωσης. Page 7 of 10

8 2. ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας (περιλαμβάνει CDMA) ,8% Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών (περιλαμβάνει CDMA BB) ,6% Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή) ,2% Κύκλος Εργασιών 148,7 156,7-5,1% -Έσοδα λιανικής σταθερής 86,5 91,9-5,9% -Έσοδα χονδρικής σταθερής 23,7 29,2-18,8% - Λοιπά 38,5 35,6 +8,1% Λοιπά έσοδα 6,9 9,5-27,4% EBITDA 32,4 37,8-14,3% Περιθώριο EBITDA % 21,8% 24,1% -2,3μον Προσαρμοσμένο EBITDA* 32,8 38,5-14,8% Περιθώριο EBITDA % 22,1% 24,6% -2,5μον Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) (EBIT) (0,1) 2,1 - (Κόστος) προγράμματος εθελούσιας εξόδου (0,4) (0,7) -42,9% Αποσβέσεις (32,5) (35,7) -9,0% * Εξαιρουμένης της επίδρασης Προγραμμάτων αναδιοργάνωσης Το Α τρίμηνο τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 5,1% σε σχέση με πέρσι, κυρίως λόγω της μείωσης των τελών τερματισμού που επιβλήθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές. Μέρος της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά 9,1% στα έσοδα τηλεόρασης, τη σημαντική ενίσχυση κατά 22% των εσόδων ICT και του υπερδιπλασιασμού των εσόδων από την κινητή, μετά το λανσάρισμα συνδυαστικών πακέτων σταθερής-κινητής το Σεπτέμβριο του Η μείωση κατά 18,8% στα έσοδα χονδρικής οφείλεται κυρίως στην πτώση των τελών τερματισμού. Τα έσοδα σταθερής μειώθηκαν κατά 15,1% το τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες internet έμειναν σταθερά. Σε σχέση με την 31 η Μαρτίου 2014, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών τηλεόρασης της Telekom Romania αυξήθηκε κατά 3,2%. Τους πρώτους τρεις μήνες του, ο αριθμός των πελατών που επέλεξαν ολοκληρωμένα συνδυαστικά πακέτα διπλασιάστηκαν, σε πάνω από Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, Page 8 of 10

9 μειώθηκαν κατά 3,8% το Α τρίμηνο του, σε σχέση με το Α τρίμηνο του 2014, με τα έξοδα προσωπικού να έχουν μειωθεί κατά 6,6% σε σχέση με το περυσινό τρίμηνο. ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Συνδρομητές κινητής ,3% Έσοδα υπηρεσιών 78,6 94,7-17,0% Σύνολο Εσόδων 103,2 118,2-12,7% Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πλην αποσβέσεων,απομειώσεων, επίδρασης προγρ. εθελ. αποχώρησης & (81,0) (91,6) -11,6% αναδιοργάνωσης) Προσαρμοσμένο EBITDA* 22,4 26,7-16,1% Περιθώριο EBITDA % 21,7% 22,6% -0,9μον * Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης Στο τέλος του Α τριμήνου του, οι πελάτες κινητής της Telekom Romania ανήλθαν σε 5,9 εκατ, εκ των οποίων 27,7% ήταν πελάτες συμβολαίου. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με το Α τρίμηνο του 2014, λόγω των στοχευμένων προσφορών της εταιρείας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και των συνεργιών με τη σταθερή υπό την επωνυμία «Telekom». Tα έσοδα από υπηρεσίες και το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκαν κατά 17,0% και 16,1% αντίστοιχα, σε σχέση με το A τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω των μειώσεων στα τέλη τερματισμού τον Απρίλιο του Ο δείκτης μικτού ΑRPU μειώθηκε κατά 14,5% το Α τρίμηνο του σε σχέση με το A τρίμηνο του 2014, λόγω του μειωμένου ARPU από εισερχόμενη κίνηση, καθώς επηρεάστηκε αρνητικά από τις μειώσεις των τελών διασύνδεσης και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο δείκτης μεικτού AMOU αυξήθηκε κατά 1,5%. 3. ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Συνδρομητές κινητής ,0% Έσοδα υπηρεσιών 15,7 18,8-16,5% Σύνολο Εσόδων 16,3 19,5-16,4% Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πλην αποσβέσεων,απομειώσεων, (12,7) (12,5) +1,6% επίδρασης προγρ. εθελ. αποχώρησης & αναδιοργάνωσης) Προσαρμοσμένο EBITDA* 3,6 7,0-48,6% Περιθώριο EBITDA % * Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης 22,1% 35,9% -13,8μον Page 9 of 10

10 Το Α τρίμηνο, η πελατειακή βάση της AMC παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρσι στα 2,1 εκατ., καθώς η εταιρεία διατήρησε επιτυχώς τη θέση της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της Αλβανίας. Η ΑMC κατέγραψε αύξηση 9% στα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων μέσω συσκευών κινητής σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της αποτελεσματικότητας του δικτύου της που καλύπτει το 96% του πληθυσμού. Η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού επέδρασε αρνητικά στην Αλβανική αγορά το Α τρίμηνο του. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συνολικά έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 16,4% και τα έσοδα από υπηρεσίες κατά 16,5%, σε σχέση με το Α τρίμηνο του Εξαιρουμένης της επίδρασης των μειώσεων στα τέλη τερματισμού, τα έσοδα από υπηρεσίες της AMC θα είχαν αυξηθεί. 4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του, η OTE PLC προχώρησε σε μερικές επαναγορές ονομαστικής αξίας 49,8 εκατ. των ομολόγων λήξεως Φεβρουαρίου, μαζί με πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων. Τα ομόλογα παραδόθηκαν για ακύρωση. Στις 12 Φεβρουαρίου η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού των 382,6 εκατ. του ομολόγου μαζί με πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων. 5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. Την 1 Απριλίου, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε ως νέα μέλη τους κ.κ. Μανούσο Μανουσάκη, Βασίλειο Καφούρο, Ιωάννη Μάργαρη, Αθανάσιο Μισδανίτη και Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Νικόλαου Καραβίτη, Στυλιανού Πέτσα, Θεόδωρου Ματάλα, Λεωνίδα Φιλιππόπουλου και Χρήστου Καστώρη για το υπόλοιπο της θητείας τους, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του. ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ Στις 7 Απριλίου, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι κατόπιν ανακοινώσεως της εταιρείας τον Ιούλιο 2014, η θυγατρική της εταιρεία OTE plc, προέβη σε επαναγορές ομολόγων συνολικού ονομαστικού ποσού 70,6 εκατ. από τα ομόλογα λήξεως 20 Μαΐου 2016 με κουπόνι 4,625% (ISIN: XS ). Τα επαναγορασθέντα ομόλογα έχουν παραδοθεί προς ακύρωση. Μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς το εναπομείναν ονομαστικό υπόλοιπο των ομολόγων ανέρχεται σε 629,5 εκατ. Page 10 of 10

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα