ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος, ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Ερυθράς/Ιλαράς ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Πολιοϊών/Εντεροϊών

2 Ερμηνεία αποτελεσμάτων εργαστηριακών ιολογικών εξετάσεων Οι διαγνωστικές εξετάσεις βοηθούν τον κλινικό να αναθεωρήσει (αύξηση ή μείωση) την προ-εργαστηριακή πιθανότητα παρουσίας ενός νοσήματος στον ασθενή του

3 Ερμηνεία αποτελεσμάτων εργαστηριακών ιολογικών εξετάσεων Οι διαγνωστικές εξετάσεις βοηθούν τον κλινικό να αναθεωρήσει (αύξηση ή μείωση) την προ-εργαστηριακή πιθανότητα παρουσίας ενός νοσήματος στον ασθενή του Merck Manual of Diagnosis and Therapy: Οι εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο εάν τα αποτελέσματά τους επηρεάζουν τις θεραπευτικές αποφάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, ένα θετικό αποτέλεσμα υποδεικνύει απόφαση για θεραπεία, ενώ ένα αρνητικό αποφυγή ή διακοπή θεραπείας

4 Ερμηνεία αποτελεσμάτων εργαστηριακών ιολογικών εξετάσεων Οι διαγνωστικές εξετάσεις βοηθούν τον κλινικό να αναθεωρήσει (αύξηση ή μείωση) την προ-εργαστηριακή πιθανότητα παρουσίας ενός νοσήματος στον ασθενή του Αιτιολογία εξετάσεως Παράδειγμα Επιβεβαίωση διαγνώσεως σε Π.χ. διάγνωση ιλαράς σε ασθενή με συμπτωματικούς ασθενείς εξάνθημα Merck Manual of Diagnosis and Therapy: Οι εργαστηριακές Εξετάσεις διαλογής (screening) σε Έλεγχος ερυθράς προ της εγκυμοσύνης δοκιμέςασυμπτωματικούς πρέπει ναασθενείς πραγματοποιούνται μόνο εάν τα αποτελέσματά τους επηρεάζουν Προγνωστικές πληροφορίες τις θεραπευτικές CD4+ αποφάσεις. ασθενείς με HIV Σε πολλές περιπτώσεις, Παρακολούθηση έναθεραπείας θετικό αποτέλεσμα CMV, HCV υποδεικνύει απόφαση για θεραπεία, ενώ ένα αρνητικό αποφυγή ή διακοπή θεραπείας Eπιβεβαίωση απουσίας νόσου Έλεγχος CMV στο αμνιακό υγρό

5 Πηγές χρήσιμες για την ερμηνεία των ιολογικών εξετάσεων Ένθετα μεθόδων Εγχειρίδια Κλινικής Μικροβιολογίας Άρθρα ανασκοπήσεων Εμπειρία ειδικών συναδέλφων Εμπειρία εργαστηριακού ιατρού και του προσωπικού του εργαστηρίου

6 Εισαγωγή Για την ερμηνεία πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν: To ιστορικό και οι κλινικές πληροφορίες για τον ασθενή Η γνώση της φυσικής εξέλιξης μιας ιώσεως Ο χρόνος δειγματοληψίας Η καταλληλότητα του δείγματος Η καταλληλότητα της μεθόδου Η απόδοση του εργαστηρίου Ιός ερυθράς

7 Εισαγωγή Για την ερμηνεία πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν: To ιστορικό και οι κλινικές πληροφορίες για τον ασθενή Η γνώση της φυσικής εξέλιξης μιας ιώσεως Ο χρόνος δειγματοληψίας Η καταλληλότητα του δείγματος Η καταλληλότητα της μεθόδου Η απόδοση του εργαστηρίου Ιός ερυθράς

8 Ενδείξεις ορολογικών εξετάσεων για διάγνωση του αιτίου της ιώσεως εν ενδείκνυνται RSV Adeno Parainfluenza Infuenza Ενδείκνυνται EBV Parvo B19 Iός ερυθράς Ιός ιλαράς HAV HBV HCV

9 Ερμηνεία ιολογικών εξετάσεων Ορολογικές δοκιμές

10 Προσδιορισμός IgG και IgM abs σε 2 ορούς με μεσοδιάστημα 2 εβδομάδων IgG IgM Λοίμωξη

11 Προσδιορισμός IgG και IgM abs σε 2 ορούς με μεσοδιάστημα 2 εβδομάδων IgG IgM Λοίμωξη (-) (-) Mη ενεργός

12 Προσδιορισμός IgG και IgM abs σε 2 ορούς με μεσοδιάστημα 2 εβδομάδων IgG IgM Λοίμωξη (-) Σταθερός τίτλος (-) (-) Mη ενεργός Mη ενεργός

13 Προσδιορισμός IgG και IgM abs σε 2 ορούς με μεσοδιάστημα 2 εβδομάδων IgG IgM Λοίμωξη (-) Σταθερός τίτλος (-) (-) Mη ενεργός Mη ενεργός Ορο-μεταστροφή (+) Eνεργός πρωτοπαθής

14 Προσδιορισμός IgG και IgM abs σε 2 ορούς με μεσοδιάστημα 2 εβδομάδων IgG IgM Λοίμωξη (-) Σταθερός τίτλος (-) (-) Mη ενεργός Mη ενεργός Ορο-μεταστροφή (+) Eνεργός πρωτοπαθής Σημαντική (+) ή (-) Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής

15 Σημαντική αύξηση IgG abs? Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αυξάνονται τα IgG abs παρά την ενεργό λοίμωξη (π.χ. CMV) υσκολίες ερμηνείας ορολογικών εξετάσεων Μικρή αξία σε περιπτώσεις ανοσοκαταστολής, σε πολυμεταγγιζόμενα άτομα και σε υπεργαμασφαιριναιμία Παραμονή IgM αντισωμάτων (Μόνο το 20% των IgM θετικών αποτελεσμάτων επιβεβαιώνεται σε κέντρα αναφοράς) Οι ορολογικές δοκιμές επηρεάζονται: παρουσία ρευματοειδούς παράγοντα, φαινόμενα προζώνης διασταυρούμενες αντιδράσεις λιπαιμικοί ή ικτερικοί οροί

16 Ερμηνεία ιολογικών εξετάσεων IgG avidity (λειτουργική συνάφεια)

17 Η λειτουργική συνάφεια αυξάνεται ανάλογα του χρόνου από την έναρξη της λοιμώξεως Avidity index (%) Ημέρες από την έναρξη της λοιμώξεως

18 Ερμηνεία IgG avidity συγγενείς λοιμώξεις Οι συγγενείς λοιμώξεις προκαλούν βλάβες στο έμβρυο όταν η πρωτοπαθής λοίμωξη συμβεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης Σε πρωτοπαθείς λοιμώξεις λίγο πριν τη σύλληψη ή δευτεροπαθείς λοιμώξεις, ο κίνδυνος συγγενών βλαβών είναι μικρός

19 ιαχωρισμός παλαιάς από πρόσφατη λοίμωξη σε συγγενείς λοιμώξεις Έγκυος, 4ος μήνας κυήσεως με τα ακόλουθα αποτελέσματα ορολογικού ελέγχου για ερυθρά: IgG 258 > 15 IU/mL IgM 1.75 > 1.20 (index) Avidity index 95% > 60% Λοίμωξη προ 6μήνου τουλάχιστον < 50% Πιθανή λοίμωξη εντός τελευταίου 6μήνου Πότε έγινε η πρωτοπαθής λοίμωξη; Προσδιορισμός IgG avidity

20 ιαχωρισμός παλαιάς από πρόσφατη λοίμωξη σε συγγενείς λοιμώξεις Έγκυος, 4ος μήνας κυήσεως με τα ακόλουθα αποτελέσματα ορολογικού ελέγχου για ερυθρά: IgG 258 > 15 IU/mL IgM 1.75 > 1.20 (index) Avidity index 95% > 60% Λοίμωξη προ 6μήνου τουλάχιστον < 50% Πιθανή λοίμωξη εντός τελευταίου 6μήνου

21 Σημεία προσοχής στην ερμηνεία IgG avidity Μετά την 21η εβδομάδα κυήσεως, η ευαισθησίατης μεθόδου μειώνεται. Σε μόλυνση εγκύου νωρίς στην εγκυμοσύνη, έχουν ήδη αναπτυχθεί αντισώματα μέτριας ή υψηλής avidity Τα αντισώματα που παράγονται κατά την δευτεροπαθή λοίμωξη έχουν υψηλό avidity index Ta αντισώματα που παράγονται από το νεογνό σε περίπτωση συγγενούς λοιμώξεως «ωριμάζουν» με βραδύτερο ρυθμό Η δοκιμή IgG avidity γίνεται άπαξ

22 Σημεία προσοχής στην ερμηνεία IgG avidity Μετά την 21η εβδομάδα κυήσεως, η ευαισθησίατης μεθόδου μειώνεται. Σε μόλυνση εγκύου νωρίς στην εγκυμοσύνη, έχουν ήδη αναπτυχθεί αντισώματα μέτριας ή υψηλής avidity Τα αντισώματα που παράγονται κατά την δευτεροπαθή λοίμωξη έχουν υψηλό avidity index Ευαισθησία μεθόδου IgG avidity CMV Ta αντισώματα Εβδομάδα που κυήσεως παράγονται Ευαισθησία από το νεογνό σε περίπτωση συγγενούς λοιμώξεως «ωριμάζουν» με βραδύτερο 16 η 18 ρυθμό η 100 % Η δοκιμή > 20 IgG avidity γίνεται άπαξ 62,5 %

23 Σημεία προσοχής στην ερμηνεία IgG avidity Μετά την 21η εβδομάδα κυήσεως, η ευαισθησίατης μεθόδου μειώνεται. Σε μόλυνση εγκύου νωρίς στην εγκυμοσύνη, έχουν ήδη αναπτυχθεί αντισώματα μέτριας ή υψηλής avidity Τα αντισώματα που παράγονται κατά την δευτεροπαθή λοίμωξη έχουν υψηλό avidity index Ta αντισώματα που παράγονται από το νεογνό σε περίπτωση συγγενούς λοιμώξεως «ωριμάζουν» με βραδύτερο ρυθμό Η δοκιμή IgG avidity γίνεται άπαξ

24 Σημεία προσοχής στην ερμηνεία IgG avidity Μετά την 21η εβδομάδα κυήσεως, η ευαισθησίατης μεθόδου μειώνεται. Σε μόλυνση εγκύου νωρίς στην εγκυμοσύνη, έχουν ήδη αναπτυχθεί αντισώματα μέτριας ή υψηλής avidity Τα αντισώματα που παράγονται κατά την δευτεροπαθή λοίμωξη έχουν υψηλό avidity index Ta αντισώματα που παράγονται από το νεογνό σε περίπτωση συγγενούς λοιμώξεως «ωριμάζουν» με βραδύτερο ρυθμό Η δοκιμή IgG avidity γίνεται άπαξ

25 Σημεία προσοχής στην ερμηνεία IgG avidity Μετά την 21η εβδομάδα κυήσεως, η ευαισθησίατης μεθόδου μειώνεται. Σε μόλυνση εγκύου νωρίς στην εγκυμοσύνη, έχουν ήδη αναπτυχθεί αντισώματα μέτριας ή υψηλής avidity Τα αντισώματα που παράγονται κατά την δευτεροπαθή λοίμωξη έχουν υψηλό avidity index Ta αντισώματα που παράγονται από το νεογνό σε περίπτωση συγγενούς λοιμώξεως «ωριμάζουν» με βραδύτερο ρυθμό Η δοκιμή IgG avidity γίνεται άπαξ

26 Ερμηνεία ιολογικών εξετάσεων Μοριακές μέθοδοι Προϋποθέσεις για τη σωστή ερμηνεία των μοριακών εξετάσεων Επιμολύνσεις πρόληψη αντιμετώπιση Βελτιστοποίηση μοριακών μεθόδων Επιβεβαίωση / επικύρωση μεθόδων Control που χρησιμοποιούνται

27 Ερμηνεία αποτελεσμάτων μοριακών μεθόδων Μη ανίχνευση νουκλεϊκού οξέος απουσία του ιού από το κλινικό δείγμα Ανίχνευση του νουκλεϊκού οξέος παρουσία του ιού στον ασθενή

28 Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα (αρνητικό αποτέλεσμα σε παρουσία ιού) Προ-αναλυτικά αίτια μη σωστή λήψη του δείγματος λήψη του δείγματος πολύ νωρίς κατά την εμφάνιση μιας λοίμωξης ή αρκετό χρόνο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων μεταφορά του δείγματος σε ακατάλληλες συνθήκες αριθμός των μικροοργανισμών στο κλινικό δείγμα είναι μικρότερος του ορίου ανιχνεύσεως διαφορά (έστω και μικρή) στην νουκλεοτιδική αλληλουχία ενός μικροοργανισμού Αναλυτικά αίτια αποτυχία εκχυλίσεως του νουκλεϊκού οξέος του μικροοργανισμού από το κλινικό δείγμα, παρουσία ανασταλτικών ουσιών μετά την εκχύλιση που παρεμποδίζουν την αντίδραση, χρησιμοποίηση ακατάλληλων αντιδραστηρίων μη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού

29

30 Ψευδώς θετικό αποτέλεσμα διασταυρούμενη αντίδραση με άλλο μικροοργανισμό επιμόλυνση

31 υσκολίες ερμηνείας αποτελεσμάτων μοριακών μεθόδων Η ανίχνευση του νουκλεϊκού οξέως ενός μικροοργανισμού δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι παθογόνος (διαφοροποίηση μεταξύ αποικισμού και λοιμώξεως) Λανθάνουσα λοίμωξη (HSV, CMV): Ανίχνευση στο ΕΝΥ ή το αίμα ατόμων χωρίς κλινικά συμπτώματα. Μικροοργανισμός είναι ζωντανός ήόχι. DNA του ιού απλού έρπητα (HSV) στο ΕΝΥ μπορεί να ανιχνεύεται για 2 ή περισσότερες εβδομάδες μετά την έναρξη χορήγησης acyclovir σε ασθενείς με εγκεφαλίτιδα. Γιατολόγοαυτό, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποιοτική PCR για την παρακολούθηση της θεραπείας.

32 Επίδραση αγωγής με οσελταμιβίρη στην ανίχνευση ιών εποχιακής γρίπης J INFECT DIS 2009

33 Ερμηνεία ιολογικών εξετάσεων Ερμηνεία ποσοτικής real time PCR

34 Ερμηνεία αποτελεσμάτων μοριακών μεθόδων Ποσοτική μέθοδος (π.χ. Real time PCR για CMV, και bdna για προσδιορισμό ιικού φορτίου HCV) Α. Όριο ανίχνευσης: Ο μικρότερος αριθμός αντιγράφων που δύνανται να ανιχνευθούν Ανίχνευση HCV RNA πλάσμα: 135 αντίγραφα/ml ορός: 162 αντίγραφα/ml ποσοτική μέθοδος (3.200 αντίγραφα/ml) Αρνητικό αποτέλεσμα σημαίνει είτε απουσία του μικροοργανισμού από το κλινικό δείγμα που ελέγχεται είτε παρουσία του ποσότητα κάτω από το όριο ανίχνευσης της μεθόδου. Β. Όριο ποσοτικοποιήσεως. Ο μικρότερος αριθμός αντιγράφων που μετρούνται αξιόπιστα. Όριο ποσοτικοποιήσεως HCV RNA Το όριο ανίχνευσης είναι αντίγραφα/ml, αλλά το όριο ποσοτικοποιήσεως είναι αντίγραφα/ml.

35 Ερμηνεία ιολογικών εξετάσεων Ταχείες δοκιμές

36 Evaluation of Rapid Influenza Diagnostic Tests for Detection of Novel Influenza A (H1N1) Virus United States, MMWR, 2009

37

38 Θετικό για γρίπη Α Αρνητικό για γρίπη Α ή Β Πιθανοί ιοί: Νέας Γρίπη Η1Ν1v, εν μπορεί να αποκλεισθεί γρίπη (ευαισθησία 40-70%) Εποχιακής Η1Ν1 ή Η3Ν2. Θεραπεία σε όσους ενδείκνυται, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα Θεραπεία αν απαιτείται Έλεγχος ανάγκης για: Επιβεβαιωτικές δοκιμές Αντιβιοτική θεραπεία Το αρνητικό αποτέλεσμα να μη χρησιμοποιείται για να στέλνονται συμπτωματικά παιδιά στο σχολείο, ή για αποκλεισμό παρουσίας γρίπης σε ιδρύματα Έλεγχος ανάγκης για: Επιβεβαιωτικές δοκιμές Αντιβιοτική θεραπεία WHO, 10 Aug 2009

39 Ερμηνεία ιολογικών εξετάσεων Αλγόριθμοι ερμηνείας συνδυασμού ορολογικών και μοριακών εξετάσεων

40 CDC

41 Αλγόριθμος συγγενών λοιμώξεων (ορολογικές vs μοριακές)

42 ISO 15189: Στελέχωση εργαστηρίου, επίβλεψη και συμβουλευτική... Εργαστηριακοίιατροίμεκατάλληληεκπαίδευση και εμπειρία πρέπει να είναι διαθέσιμοι να παρέχουν συμβουλές για τα ακόλουθα: Ποιότητα και επάρκεια αρχικού κλινικού δείγματος τα οποία μπορεί να έχουν επηρεάσει το αποτέλεσμα Την κλινική σημασία των αποτελεσμάτων Την ερμηνεία και συσχέτιση των εργαστηριακών δεδομένων Την καταλληλότητα των δοκιμών και διαδικασιών σε διάφορες κλινικές καταστάσεις Περαιτέρω εξετάσεις και διαδικασίες

43 Ερμηνεία ιολογικών εξετάσεων Γραπτή απάντηση αποτελεσμάτων

44 Results reporting ISO 15189: 2007 Στη γραπτή αναφορά των αποτελεσμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: j. Σχόλια και ερμηνεία των αποτελεσμάτων k. Άλλα σχόλια (αποτελέσματα/ερμηνείες από εργαστήρια αναφοράς κλπ).

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 μετάγγιση αποτελεί συνήθως ασφαλή θεραπευτική μέθοδο, και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μηδενικό κίνδυνο, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ προγεννητικός έλεγχος Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής Η γέννηση ενός υγιούς παιδιού αποτελεί όνειρο και επιδίωξη κάθε νέου ζευγαριού. Η ιατρική σήμερα διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Χρονία ηπατίτιδα B. Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας, Β Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο

Χρονία ηπατίτιδα B. Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας, Β Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Χρονία ηπατίτιδα B ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας, Β Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Περίληψη: Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας 1. Γενικά χαρακτηριστικά 1.1 Λοιμογόνος παράγοντας Η ηπατίτιδα Α είναι μια οξεία αυτοπεριοριζόμενη νόσος του ήπατος που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ Για την αδειοδότηση-λειτουργία των τραπεζών ΟΠΑ υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, προτείνονται οι προδιαγραφές πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών.

Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών. Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών. Τα μικρά παιδιά στην Ελλάδα μετρώνται με βλαπτικό τρόπο Η τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Helicobacter pylori Schnelltest της Diagnostik Nord (ολικό αίμα/ορός/πλάσμα) είναι μια γρήγορη χρωματογραφική ανοσοανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2004 L 91/25 Ο ΗΓΙΑ 2004/33/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2004 για την εφαρµογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένες τεχνικές απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης H Omnigen είναι µια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης βλαστοκυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών µε τη χρήση πρωτοποριακών µεθόδων, µε τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων Υπουργείο Υγείας

ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων Υπουργείο Υγείας ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων Υπουργείο Υγείας Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210-52.12.000, 210-52.12.133 Fax: 210-52.12.121, 210-52.12.130 www.keelpno.gr ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Θεραπείας Νεφρικής Ανεπάρκειας

Επιλογές Θεραπείας Νεφρικής Ανεπάρκειας Greek Επιλογές Θεραπείας Νεφρικής Ανεπάρκειας Κάνοντας τη Σωστή Επιλογή Επιλογές Θεραπείας Νεφρικής Ανεπάρκειας Κάνοντας τη Σωστή Επιλογή Πρόλογος Σας έχει δοθεί αυτό το εισαγωγικό βιβλιάριο επειδή σας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας 1 Disclaimer: This document is written on behalf of ERBP which is an official body of the ERA-EDTA (European Renal Association

Διαβάστε περισσότερα