Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014"

Transcript

1 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη και δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 4.259,1 εκ. ευρώ, έναντι 3.711,1 εκ. ευρώ το 2013 (αύξηση κατά 14,8%). Οι πωλήσεις το του 2014 έφτασαν τα 1.277,5 εκ. ευρώ επιδεικνύοντας θετική ποσοστιαία μεταβολή για 6ο συναπτό, παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον. Μικτά έσοδα (GGR) αυξημένα κατά 12,9% στα 1.377,7 εκ. ευρώ (2013: 1.219,9 εκ. ευρώ). Τα μικτά έσοδα (GGR) τριμήνου αυξήθηκαν κατά 20,5%, εμφανίζοντας βελτιωμένη τάση σε σχέση με την αύξηση των πωλήσεων. Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 346,5 εκ. ευρώ, έναντι 221,7 εκ. ευρώ το 2013 (αύξηση 56,3%) λόγω κυρίως της αύξησης των εσόδων και της βελτιστοποίησης του κόστους λειτουργίας. Τα EBITDA τριμήνου 2014 αυξήθηκαν κατά 125,6% στα 107,4 εκ. ευρώ. Σε προσαρμοσμένη βάση τα EBITDA τριμήνου 2014 αυξήθηκαν κατά 48,3%, καθώς το αντίστοιχο μέγεθος το 2013 είχε επηρεαστεί αρνητικά από έκτακτες χρεώσεις ύψους 24,8 εκ. ευρώ. Περιθώριο EBITDA 25,2% αυξημένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το Σε τριμηνιαία βάση, το περιθώριο EBITDA τριμήνου 2014 αυξήθηκε για 3ο συνεχές. Καθαρά κέρδη: 195,0 εκ. ευρώ έναντι 141,1 εκ. ευρώ το 2013 (αύξηση 38,2%). Τα καθαρά κέρδη το 2014 αυξήθηκαν κατά 158,5% σημειώνοντας επιπλέον βελτίωση έναντι της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας. Σε προσαρμοσμένη βάση (για τις προαναφερθείσες έκτακτες χρεώσεις) τα καθαρά κέρδη τριμήνου 2014 αυξήθηκαν κατά 59,1%. Κέρδη ανά μετοχή: 0,61 ευρώ, έναντι 0,44 ευρώ το 2013 (αύξηση 38,2%). Ισχυρή ταμειακή θέση στα 291,5 εκ. ευρώ. Μεικτό μέρισμα ανά μετοχή: 0,45 ευρώ έναντι 0,25 ευρώ το Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,20 ευρώ το υπόλοιπο μερίσματος 2014 ανέρχεται στα 0,25 ευρώ. 1. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) % Δ % Δ Πωλήσεις 1.277, ,2 19, , ,1 14,8 Μικτά έσοδα (GGR) 415,9 345,1 20, , ,9 12,9 EBITDA 107,4 47,6 125,6 346,5 221,7 56,3 Payout (%) 67,4% 67,7% 67,7% 67,1% Περιθώριο EBITDA (GGR) 25,8% 13,8% 25,2% 18,2% Καθαρά κέρδη 76,0 29,4 158,5 195,0 141,1 38,2 Περιθώριο Καθαρών κερδών (GGR) 18,3% 8,5% 14,2% 11,6% EPS 0,24 0,09 158,5 0,61 0,44 38,2 DPS - - 0,45 0,25 80,0 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

2 Πωλήσεις EBITDA Οι συνολικές πωλήσεις το 2014 αυξήθηκαν κατά 14,8% στα 4.259,1 εκ. ευρώ έναντι 3.711,1 εκ. ευρώ το 2013, κυρίως λόγω της επιτυχημένης πορείας των Ελληνικών Λαχείων και της σημαντικής αύξησης του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Οι πωλήσεις στο 2014 διαμορφώθηκαν σε 1.277,5 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,5% σε ετήσια βάση, παραμένοντας σε θετικό έδαφος για έκτο συνεχές, επιπλέον λόγω της αύξησης των εσόδων του ΤΖΟΚΕΡ. Αποτελέσματα έτους Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 346,5 εκ. ευρώ το 2014 έναντι 221,7 εκ. ευρώ το 2013 αυξημένα κατά 56,3% σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως των αυξημένων εσόδων και τον εξορθολογισμό του κόστους στα έξοδα πληροφορικής και διάθεσης. Αποτελέσματα τριμήνου Τα EBITDA τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 107,4 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 125,6% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των πωλήσεων και των ισχυρών περιθωρίων κερδοφορίας του ΤΖΟΚΕΡ. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα EBITDA δ τριμήνου 2014 αυξήθηκαν κατά 48,3%, καθώς το αντίστοιχο μέγεθος για το 2013 επηρεάστηκε από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιοργάνωσης ύψους 24,8 εκ. ευρώ, σχετικών με την απομείωση κατά 19,7 εκ. ευρώ της αξίας των τερματικών αυτόνομης χρήσης και εργοδοτικές αποζημιώσεις ύψους 5,1 εκ. ευρώ. * Τα μεγέθη περιλαμβάνουν το 100% του κύκλου εργασιών FY 2014 της Ελληνικά Λαχεία. Q4 2013*: Αναπροσαρμοσμένα μεγέθη μη συμπεριλαμβάνοντας μη επαναλαμβανόμενα κόστη αναδιοργάνωσης τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

3 Καθαρά κέρδη Τα καθαρά κέρδη το 2014 αυξήθηκαν κατά 38,2% σε ετήσια βάση, στα 195,0 εκ. ευρώ έναντι 141,1 εκ. ευρώ το Τα καθαρά κέρδη το 2014 έφθασαν τα 76,0 εκ. ευρώ έναντι 29,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα χρήσης 2014, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: «Το 2014, πρώτο έτος λειτουργίας της ΟΠΑΠ μετά την πλήρη ιδιωτικοποίησή της, τα οικονομικά της μεγέθη σημείωσαν ισχυρή άνοδο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία αξίας και σημαντικές αποδόσεις. Η εισαγωγή νέων παιχνιδιών σε συνδυασμό με την αναζωογόνηση των υφισταμένων, η βελτιστοποίηση του κόστους κάθε επιχειρησιακού τομέα και η σημαντική προσπάθεια που κατέβαλλαν οι άνθρωποί μας συνέβαλλαν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση των μεγεθών οδήγησε σε σημαντική αύξηση των αντίστοιχων εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο, καθιστώντας την ΟΠΑΠ την εταιρία που αποδίδει τους υψηλότερους φόρους στην Ελλάδα. Το 2015 αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, γεμάτη προκλήσεις. Εμείς στην ΟΠΑΠ, πιστεύουμε ότι θα αποδειχθεί έτος ευκαιριών και είμαστε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας, τόσο όσον αφορά στην εισαγωγή νέων προϊόντων, όσο και σε επίπεδο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων». τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

4 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε χιλ. ευρώ) % Δ % Δ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ , ,0 ΠΡΟΠΟ ( 52,0) ( 35,9) ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ( 41,8) ( 54,7) MONITOR GAMES ( 27,4) ( 20,1) GO LUCKY ( 55,0) ( 43,8) ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ , ,3 % στις συνολικές πωλήσεις 34,6 39,3-37,3 36,2 - KINO ( 3,8) ( 1,6) ΤΖΟΚΕΡ , ,5 ΛΟΤΤΟ ( 2,6) ( 16,8) Super ( 14,8) ( 12,7) PROTO ( 26,3) ( 10,8) Extra ( 6,9) ( 5,7) ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ , ,5 % στις συνολικές πωλήσεις 54,4 60,7-55,9 63,8 - Σκράτς Λαϊκό Εθνικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ % στις συνολικές πωλήσεις 11, ,9 - - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,8 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

5 Αθλητικός στοιχηματισμός Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού αυξήθηκαν κατά 18,3% στα 1.587,1 εκ. ευρώ στο 2014 έναντι 1.341,9 εκ. ευρώ στο 2013, που οφείλεται κυρίως στη άνοδο κατά 21% στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση του παιχνιδιού και την αύξηση του live betting, τα έσοδα του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το 2014, αυξήθηκαν για έκτο συνεχόμενο και κατά 7,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 426,5 εκ. ευρώ. Αριθμολαχεία Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία στο 2014 αυξήθηκαν κατά 0,5% στα 2.380,0 εκ. ευρώ έναντι 2.369,2 εκ. ευρώ στο Στο 2014, τα έσοδα από αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 7,1% σε σχέση με το 2013, λόγω της συνεχιζόμενης ισχυρής επίδοσης των Ελληνικών Λαχείων και του ΤΖΟΚΕΡ. Τα έσοδα του τελευταίου αυξήθηκαν κατά 142%, λόγω του υψηλού αριθμού τζακποτ και της επιτυχημένης διαφημιστικής καμπάνιας. Ελληνικά Λαχεία Οι πωλήσεις 1 των Ελληνικών Λαχείων ανήλθαν στα 393 εκ. ευρώ το Οι πωλήσεις στο 2014 έφθασαν στα 140,9 εκ. ευρώ και συνίστανται σε 100,2 εκ. ευρώ ΣΚΡΑΤΣ και 40,7 εκ. ευρώ Λαχεία. Τα έσοδα του β εξαμήνου αντανακλούν την ομαλοποίηση των πωλήσεων και εκτιμάται ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Αποδόσεις σε νικητές Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών (payout) στο 2014 διαμορφώθηκαν στα 2.881,4 εκ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 67,7% των συνολικών πωλήσεων έναντι 67,1% το Στο, για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, το ποσοστό που αποδόθηκε στους νικητές αυξήθηκε κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, στο 73,7%, λόγω της αύξησης του live betting και των μη αναμενόμενων αθλητικών αποτελεσμάτων το Νοέμβριο. Το KINO payout στο 2014 έφτασε το 69,0% σε σύγκριση με 68,6% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΝΙΚΗΤΕΣ 1 Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ενοποιήθηκε με την μέθοδο της καθαρής θέσης έως , ενώ η μέθοδος της πλήρους ενοποίησης εφαρμόστηκε από την εφεξής. τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

6 Κόστος παροχής υπηρεσιών τριμήνου και έτους 2014 και 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) % Δ % Δ Προμήθειες Πρακτόρων , ,9 Αποσβέσεις , ,5 Παροχές Τρίτων ( 2,7) ( 16,3) Προμήθεια Monitor Games , ,1 Κόστος Προσωπικού (6.772) ( 200,3) ( 20,0) Υπόλοιπο κόστος παροχής υπηρεσιών , ,6 Συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών , ,4 % των συνολικών πωλήσεων 13,9 13,6 13,6 14,2 Κόστος παροχής υπηρεσιών Το κόστος παροχής υπηρεσιών στο 2014 διαμορφώθηκε στα 578,0 εκ. ευρώ έναντι 528,2 εκ. ευρώ το 2013, αυξημένο κατά 9,4% σε ετήσια βάση. Η αύξηση του δ τριμήνου 2014 ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με το αντίστοιχο ετήσιο μέγεθος, λόγω της πλήρους ενοποίησης της Payzone και των Ελληνικών Λαχείων. Το υπόλοιπο κόστος παροχής υπηρεσιών το 2014 επιβαρύνθηκε από i) 12,9 εκ. ευρώ λόγω της ενοποίησης της Payzone ii) 11,9 εκ. ευρώ λόγω της αναταξινόμησης των αντιστοίχων εξόδων (που αφορούν κυρίως σε παλιότερες εργοδοτικές αποζημιώσεις) από το κόστος προσωπικού. Κόστος διάθεσης τριμήνου και έτους 2014 και 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) % Δ % Δ Διαφήμιση , ,4 Δωρεές Οικον. ενισχύσεις ( 75,0) ( 56,5) Χορηγίες Έξοδα εκθέσεων ( 34,6) ( 31,0) Μερικό Σύνολο , ( 16,4) Λοιπά έξοδα διάθεσης , ,2 Σύνολο κόστους διάθεσης , ( 12,3) τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

7 Κόστος διάθεσης Τα συνολικά έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν στο 2014 στα 89,0 εκ. ευρώ έναντι 101,4 εκ. ευρώ το 2013 μειωμένα κατά 12,3%, που αποδίδεται κυρίως στον εξορθολογισμό των εξόδων διαφήμισης και χορηγιών λαμβάνοντας υπόψη και την ενοποίηση των Ελληνικών Λαχείων. Τα έξοδα διάθεσης στο 2014 αυξήθηκαν κατά 17,6% στα 30,5 εκ. ευρώ, αποτυπώνοντας την αύξηση του διαφημιστικού κόστους σε σχέση με την εισαγωγή των νέων προϊόντων και την επιτυχημένη καμπάνια που υποστήριξε τα τζακποτ του ΤΖΟΚΕΡ. Κόστος διοίκησης τριμήνου και έτους 2014 και 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Συνολικό κόστος διοίκησης % Δ % Δ , ,8 Κόστος διοίκησης Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας το 2014 αυξήθηκαν κατά 21,8% στα 41,3 εκ. ευρώ. Στο 2014, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 25,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στα 14,2 εκ. ευρώ και λόγω της ενοποίησης των Ελληνικών Λαχείων. Ταμειακές ροές έτους 2014 και 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Δ% Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ,5 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) - Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( 2,7) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο 2014 αυξήθηκαν κατά 3,5% φτάνοντας στα 283,5 εκ. ευρώ έναντι 273,9 εκ. ευρώ το 2013, κυρίως λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας που αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των απαιτήσεων και το διαφορετικό χρονισμό καταβολής δόσεων φόρου GGR. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες το 2014 διαμορφώθηκαν σε εισροές 27,9 εκ. ευρώ και αντανακλούν κυρίως αύξηση στα χρηματικά διαθέσιμα που απορρέουν από την πλήρη ενοποίηση των τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

8 Ελληνικών Λαχείων. Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες στο 2014 ανήλθαν στα 262,0 εκ. ευρώ έναντι 269,2 εκ. ευρώ το ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Τακτική Γενική Συνέλευση & Διανομή Μερίσματος Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε στις να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη , τη διανομή για τη χρήση 2014 συνολικού μερίσματος 0,45 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,20, το υπόλοιπο μερίσματος που θα προταθεί ανέρχεται στα 0,25. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα λάβει χώρα την Τρίτη , ενώ η έναρξη πληρωμής την Τετάρτη Η Διοίκηση της Εταιρίας ενθαρρύνει τον διάλογο με τους επενδυτές και προσκαλεί τους μετόχους να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

9 Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Τρίτη, 31 Μαρτίου :00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης 2014, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρίας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) Συμμετέχοντες από Ελλάδα Συμμετέχοντες από ΗΠΑ Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: ή Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος Προϊστάμενος Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : Γιώργος Βιτωράκης - Υπεύθυνος Έργου Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 4. Κατάσταση ταμειακών ροών της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

10 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κυκλοφορούν ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Δεσμευμένα διαθέσιμα Αποθέματα Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Εμπορικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Φόροι Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

11 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλος εργασιών Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Καθαρά έσοδα προ φόρου (30%) Εισφορά επί των καθαρών εσόδων Καθαρά έσοδα μετά φόρου (30%) Άλλες πωλήσεις Κόστος παροχής υπηρεσιών Μικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα Δαπάνες διάθεσης Δαπάνες διοίκησης Άλλα λειτουργικά έξοδα Απομείωση αξίας παγίων Λειτουργικό αποτέλεσμα Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων Έσοδα / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις Αναστροφή απομείωσης επενδύσεων Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Μερίσματα από θυγατρικές Κέρδη προ φόρου εισοδήματος Τρέχων φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος Κέρδη μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Λοιπά συνολικά έσοδα κονδύλια τα οποία δε θα επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων Αναλογιστικά κέρδη Αναβαλλόμενος φόρος Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,6245 0,4424 0,6058 0,4472 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

12 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Αποθεματικά Μερίσματα πληρωθέντα Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Αποθεματικά Δικαιώματα μειοψηφίας Μερίσματα πληρωθέντα / προς διανομή Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Αποθεματικά Μερίσματα πληρωθέντα Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Αποθεματικά Μερίσματα πληρωθέντα / προς διανομή Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

13 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Άλλες προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές Αναστροφή απομείωσης από επιμέτρηση αξίας συγγενών Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες Απομείωση αξίας παγίων Σύνολο Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων Σύνολο Τόκοι έξοδα Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση παγίων Σύσταση θυγατρικής εταιρείας Σύσταση συγγενούς εταιρείας Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής Δεσμευμένες καταθέσεις Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις Μερίσματα από θυγατρικές Τόκοι έσοδα τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

14 Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και πρώτης ενοποίησης της PAYZONE Α.Ε. Δελτίο Τύπου Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνειο Πληρωμές δόσεων δανείου Πληρωμές εξόδων χρηματοδότησης δανείου Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων Μερίσματα πληρωθέντα Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα