Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ.: Προς: Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Έδρες τους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. Προς: Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Έδρες τους"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ. : Θεσσαλονίκη Ταχ. Θυρίδα : Τ.Κ Τηλέφωνο : FAX : Ιστοσελίδα : Προς: Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Έδρες τους ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση εκπαιδευτικών» ΣΧΕΤ: Π.Δ. 50/96 το οποίο τροποποιήθηκε με το Π.Δ.100/1997 (ΦΕΚ 45 τ.α ) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης» Εν όψει των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεων- βελτιώσεων εντός του ΠΥΣΔΕ, σας κοινοποιούμε τον καθορισμό των ομάδων περιοχών μετάθεσης Γ, Δ και Ε Θεσσαλονίκης με τις αντίστοιχες όμορες ομάδες και σας ενημερώνουμε συνοπτικά για τις ακολουθητέες διαδικασίες που προβλέπονται από τα παραπάνω σχετικά Προεδρικά Διατάγματα. Τα αρμόδια περιφερειακά Συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις, συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προκύπτουν κατά σχολική μονάδα από τη διαδικασία των μεταθέσεων. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

2 Α. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ: 1. Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο, όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ημερομηνία γνωστοποίησης των υπεραριθμιών των σχολικών μονάδων) αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. 2. Στη συνέχεια τα περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κατά σχολική μονάδα λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: α. από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 50/96. β. από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 50/96. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται από το αρμόδιο συμβούλιο να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται τα οργανικά κενά. Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96, τα ΠΥΣΔΕ, σε συνεδρίασή τους, αναμορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίων καθώς και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (

3 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ Τα περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση, στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες. Τα περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια συνεδριάζουν και αποφασίζουν για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την εξής σειρά: α. Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κών των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96 (πολύτεκνοι, ασθενείς ειδικών κατηγοριών) β. Τοποθετήσεις υπεράριθμων, τοποθετήσεις εκπ/κών από μετάθεση και βελτιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96. (βλ. σημείο Α. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ) Οι αιτήσεις για μετάθεση και οι δηλώσεις για τοποθέτηση των εκπ/κών της προηγούμενης παραγράφου συνεξετάζονται με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 16 του ΠΔ 50/96. Μετά την εξέταση των αιτήσεων κα δηλώσεων τα περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ανακοινώνουν τις θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση, εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολεία των προτιμήσεών τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσε σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 του ΠΔ 50/96. Οι αποφάσεις των συμβουλίων για μετάθεση ή τοποθέτηση αναρτώνται στους σχετικούς πίνακες στην πινακίδα ανακοινώσεών τους και

4 στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης ( για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπ/κών επανεξετάζονται από τα ίδια Συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσεις αυτές μέσα σε πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους τελεσίδικα. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί. Συνοδευτικά σας αποστέλλουμε: 1. Καταστάσεις με τις Σχολικές μονάδες κατά περιοχή μετάθεσης (Γ, Δ και Ε). 2. Καθορισμός των ομάδων περιοχών μετάθεσης Γ, Δ και Ε Θεσσαλονίκης και τις αντίστοιχες όμορες ομάδες. Δεν αναφέρονται τα Διαπολιτισμικά, Πειραματικά & Καλλιτεχνικά Σχολεία διότι οι μεταθέσεις στα εν λόγω σχολεία διενεργούνται με την ειδική διαδικασία μεταθέσεων μέσω ΚΥΣΔΕ. Ο Διευθυντής Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης MΑ Φιλόλογος- Θεολόγος

5 ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΑ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗ Γ' ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΜΟΡΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 1ο ΓΕ.Λ. 2ο ΓΕ.Λ. 1ο ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1 1ο 2ο 3ο 4ο 1ο ΓΕ.Λ. 2ο ΓΕ.Λ. 3ο ΓΕ.Λ. 1ο ΕΠΑΛ 2,3 ΣΥΚΕΩΝ 1ο 2ο 3ο 4ο 1ο ΓΕ.Λ. 2ο ΓΕ.Λ. 1ο ΕΠΑΛ 1ο 2ο 3ο 1ο ΓΕ.Λ. 2ο ΓΕ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 1ο ΕΠΑΛ 2 ΕΥΟΣΜΟΥ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 1ο ΓΕ.Λ. 2ο ΓΕ.Λ. 3ο ΓΕ.Λ. 3,1 ΕΥΟΣΜΟΥ 1ο ΕΠΑΛ 2ο ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 1ο 2ο 3ο 1ο ΓΕ.Λ. 2ο ΓΕ.Λ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 1ο ΓΕ.Λ. 2ο ΓΕ.Λ. 3ο ΓΕ.Λ. ΕΣΠ. ΕΣΠ.ΓΕ.Λ. 1ο ΕΠΑΛ 3 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ (Περιοχή ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) 4ο 5ο 6ο 7ο 3ο ΓΕ.Λ. 4ο ΓΕ.Λ. 2,1 1ο 2ο 3ο 1ο ΓΕ.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1ο ΕΠΑΛ 2ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΑΣ ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓOYNΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΥΣΔΕ

6 ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΑ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗ Δ' ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΜΟΡΕΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ) ΜΑΔΥΤΟΥ 1 ΓΕ.Λ. 1ο ΕΠΑΛ & Λ.Τ. ΓΕ.Λ. 2,3,4 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ) ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ) 2 ΓΕ.Λ. ΓΕ.Λ. 1,3,4 ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΛΑΧΑΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΠΡΩΗΝ ΔΡΥΜΟΥ) (ΠΡΩΗΝ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ) ΑΣΣΗΡΟΥ 3 1ο 2ο 3ο (ΠΡΩΗΝ ΚΟΛΧΙΚΟΥ) ΓΕ.Λ. 1ο ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΓΕ.Λ. ΓΕ.Λ. 2,4 ΣΟΧΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΦΗΤΗ) 4 1ο 2ο (ΠΡΩΗΝ ΑΣΚΟΥ) ΓΕ.Λ. 1,2,3

7 ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΑ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗ Ε' ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΜΟΡΕΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΕΥΚΩΝ 1 1ο (ΠΡΩΗΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ) 2ο (ΠΡΩΗΝ ΦΙΛΥΡΟΥ) 3ο (ΠΡΩΗΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗ) 1ο ΓΕ.Λ. (ΠΡΩΗΝ ΓΕ.Λ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ) 2ο ΓΕ.Λ. (ΠΡΩΗΝ ΓΕ.Λ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ) 3ο ΓΕ.Λ. (ΠΡΩΗΝ Λ.Τ. ΦΙΛΥΡΟΥ) ΓΕ.Λ. 2,3,4 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ) 2 1ο 2ο 3ο ΓΕ.Λ. 2ο ΓΕ.Λ. ΓΕ.Λ. 1,3,4 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ) 3 1ο (ΠΡΩΗΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) 2ο (ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ) 3ο (ΠΡΩΗΝ ΓΕΦΥΡΑΣ) 1ο ΓΕ.Λ. (ΠΡΩΗΝ ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) 2ο ΓΕ.Λ. (ΠΡΩΗΝ ΓΕ.Λ. ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ) ΕΠΑΛ 2ο 2ο ΓΕ.Λ. 1,2,4,5 (ΠΡΩΗΝ ΣΙΝΔΟΥ) ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ) ΣΙΝΔΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΑΞΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΥΜΙΝΩΝ) 4 2ο 1ο 1ο ΓΕ.Λ. 3ο 3ο ΓΕ.Λ. 1ο ΕΠΑΛ 1ο ΓΕ.Λ. ΕΠΑΛ ΓΕ.Λ. (ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ) 1,2,3,5 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 5 2ο 2ο ΓΕ.Λ. 1ο (ΠΡΩΗΝ 1ο ΓΕ.Λ. (ΠΡΩΗΝ ΓΕ.Λ. 1ο ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ 1ο ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 2ο (ΠΡΩΗΝ ΑΔΕΝΔΡΟΥ) 1ο ΓΕ.Λ. 2ο ΓΕ.Λ. (ΠΡΩΗΝ Λ.Τ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ) 3,4

8 ΣΧΟΛΕΙΑ Γ' ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1903 Γραφείο Περιγραφή Κύκλος Διεύθυνση Δήμος Μόρια Τηλέφωνο 1ο Γραφείο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ & ΑΡΕΤΗΣ 1 ΠΟΛΙΧΝΗ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΩΙ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 150 ΣΥΚΕΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ & ΑΡΕΤΗΣ 1-3 ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ (ΟΔ.ΦΩΚΑΣ) ΠΡΩΙ ΓΛΗΝΟΥ 13 ΣΥΚΕΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΡΩΙ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 129 ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΩΙ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ 24 ΣΥΚΕΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΡΩΙ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 129 ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΩΙ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 150 ΣΥΚΕΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ) ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΑΡΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΡΩΙ ΣΑΠΦΟΥΣ 3 ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΩΙ ΟΔΥΣ.ΦΩΚΑ 17 ΣΥΚΕΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ) ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΡΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΩΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & Γ.ΡΙΤΣΟΥ 2 ΣΥΚΕΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΠΡΩΙ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ 40 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΡΩΙ ΝΕΜΕΑΣ - ΘΑΛΕΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΠΡΩΙ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ 40 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ (ΑΡΧΕΛΑΟΣ) ΠΡΩΙ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 ΕΥΟΣΜΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΠΡΩΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ (Τ.Α.Δ.) ΠΡΩΙ ΠΕΤΜΕΖΑ-ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΠΡΩΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΡΙΔΗΣ) ΠΡΩΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 65 ΕΥΟΣΜΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΡΩΙ ΠΑΠΑΓΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΠΡΩΙ ΔΑΒΑΚΗ 18 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΡΩΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26 ΕΥΟΣΜΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΡΩΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26 ΕΥΟΣΜΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΡΩΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΜΑΒΙΛΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΡΩΙ ΠΑΠΑΓΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΑΣ 45 ΕΥΟΣΜΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΡΩΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΔΑΒΑΚΗ 1 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΩΙ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 29 ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 2 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ) ΠΡΩΙ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 54 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΩΙ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 33 ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΠΕΣ.ΗΡΩΩΝ 2 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΡΩΙ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 54 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Τ.Α.Δ.) ΠΡΩΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 58 ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1 (Α) Σελίδα 1 από 5

9 Γραφείο Περιγραφή Κύκλος Διεύθυνση Δήμος Μόρια Τηλέφωνο 3ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ) ΠΡΩΙ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 54 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ) ΠΡΩΙ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 33 ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΠΕΣ.ΗΡΩΩΝ 2 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΟΜΗΡΟΣ) ΠΡΩΙ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 12Α ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ) ΠΡΩΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 52 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΩΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 58 ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 26 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΙΘΑΚΗΣ-ΟΡΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΡΩΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 57 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ 4 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΡΩΙ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 54 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ 4 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ & ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) ο Γραφείο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΔΑΒΑΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 52 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α' ΤΑΞΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ - Β' & Γ' ΤΑΞΗ ΠΡΩΙ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 54 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΠΡΩΙ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ 40 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ 1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΡΩΙ ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ 1ο ΕΠΑΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Ν. ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ 56 ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ 1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΛΑΓΚΑΔΑ 197 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ 1ο ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & Γ.ΡΙΤΣΟΥ 2 ΣΥΚΕΩΝ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ 2ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΡΩΙ ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ 2ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΩΙ ΛΑΓΚΑΔΑ 197 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ ΕΠΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΡΩΙ ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ ΕΠΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΡ. ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ ΕΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 197 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ΒΡΑΔΥ ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΑΔΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 197 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 (Α) Σελίδα 2 από 5

10 ΣΧΟΛΕΙΑ Δ' ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1904 Γραφείο Περιγραφή Κύκλος Διεύθυνση Δήμος Μόρια Τηλέφωνο 1ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ) ΠΡΩΙ Θ. ΚΑΡΑΚΟΛΗ 50 ΣΟΧΟΥ 6 (ΣΤ) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΚΟΥ) ΠΡΩΙ ΑΣΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟΧΟΥ 6 (ΣΤ) ο Γραφείο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ) ΠΡΩΙ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ 5 (Ε) ο Γραφείο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ) ΠΡΩΙ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 4 (Δ) ο Γραφείο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ) ΠΡΩΙ Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 5 (Ε) ο Γραφείο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ) ΠΡΩΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 6 (ΣΤ) ο Γραφείο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΧΟΥ ΠΡΩΙ Θ. ΚΑΡΑΚΟΛΗ 50 ΣΟΧΟΥ 6 (ΣΤ) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΠΡΩΙ ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 7 (Ζ) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ) ΠΡΩΙ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 5 (Ε) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ Λ.Τ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ Λ.Τ. 1ο Γραφείο ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΠΡΩΙ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 (ΣΤ) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ) ΠΡΩΙ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ 5 (Ε) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ) ΠΡΩΙ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 4 (Δ) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ) ΠΡΩΙ Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 5 (Ε) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΠΡΩΙ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 5 (Ε) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ) ΠΡΩΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 6 (ΣΤ) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΩΙ ΛΟΥΤΡΩΝ 57 ΛΑΓΚΑΔΑ 2 (Β) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΩΙ ΛΟΥΤΡΩΝ 57 ΛΑΓΚΑΔΑ 2 (Β) ο Γραφείο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ) ΠΡΩΙ ΚΟΛΧΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 4 (Δ) ο Γραφείο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ) ΠΡΩΙ ΑΣΣΗΡΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ 4 (Δ) ο Γραφείο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΩΙ ΜΑΤΑΠΑ 25 ΛΑΓΚΑΔΑ 2 (Β) ο Γραφείο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ) ΠΡΩΙ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 40, ΔΡΥΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 3 (Γ) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ ΠΡΩΙ ΑΣΣΗΡΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ 4 (Δ) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΧΑΝΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ) ΠΡΩΙ ΞΥΛΟΠΟΛΗ ΛΑΧΑΝΑ 6 (ΣΤ) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΥΜΟΥ) ΠΡΩΙ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 40, ΔΡΥΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 3 (Γ) Γραφείο ΕΕ 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΩΙ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2 (Β) Γραφείο ΕΕ 1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΩΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 6 (ΣΤ) Γραφείο ΕΕ ΕΠΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΩΙ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2 (Β) Σελίδα 3 από 5

11 ΣΧΟΛΕΙΑ Ε' ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1905 Γραφείο Περιγραφή Κύκλος Διεύθυνση Δήμος Μόρια Τηλέφωνο 1ο Γραφείο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΡΩΙ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1 (Α) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΡΩΙ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ) ΠΡΩΙ ΛΟΥΣΤΡΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1 (Α) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ) ΠΡΩΙ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 41 ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2 (Β) ο Γραφείο 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΦΙΛΥΡΟ) ΠΡΩΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 10 ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2 (Β) ο Γραφείο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ) ΠΡΩΙ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1 (Α) ο Γραφείο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΠΡΩΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 13 ΠΕΥΚΩΝ 1 (Α) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΠΡΩΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΠΕΥΚΩΝ 1 (Α) ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 2ο Γραφείο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) ΠΡΩΙ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3 (Γ) ο Γραφείο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ) ΠΡΩΙ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 1, ΣΙΝΔΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 2 (Β) ο Γραφείο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΠΡΩΙ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 3 (Γ) ο Γραφείο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) ΠΡΩΙ ΚΙΜΩΝΟΣ 4, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 3 (Γ) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) ΠΡΩΙ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3 (Γ) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΝΔΟΥ) ΠΡΩΙ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΙΝΔΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 2 (Β) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ) ΠΡΩΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 58, ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 3 (Γ) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) ΠΡΩΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 2 (Β) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) ΠΡΩΙ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 3 (Γ) ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ 2ο Γραφείο ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΠΡΩΙ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 (Β) ο Γραφείο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ) ΠΡΩΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 2 ΕΧΕΔΩΡΟΥ 2 (Β) ο Γραφείο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) ΠΡΩΙ ΠΡΟΧΩΜΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 4 (Δ) ο Γραφείο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (Λ.Τ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ) ΠΡΩΙ ΑΔΕΝΔΡΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 3 (Γ) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ) ΠΡΩΙ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 (Β) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ) ΠΡΩΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8, ΙΩΝΙΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 2 (Β) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) ΠΡΩΙ ΠΡΟΧΩΜΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 4 (Δ) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ) ΠΡΩΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 3 (Γ) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ) ΠΡΩΙ ΑΔΕΝΔΡΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 3 (Γ) ο Γραφείο 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΡΩΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 3, ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ) ΠΡΩΙ ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3 (Γ) ο Γραφείο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΡΩΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 3, ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 1 (Α) ο Γραφείο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΞΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ) ΠΡΩΙ ΚΥΜΙΝΑ ΑΞΙΟΥ 3 (Γ) ο Γραφείο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ) ΠΡΩΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 (Β) ο Γραφείο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΠΡΩΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 2 (Β) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ) ΠΡΩΙ ΚΥΜΙΝΑ ΑΞΙΟΥ 3 (Γ) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΠΡΩΙ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4 (Δ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ - 2ο Γραφείο ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ) ΠΡΩΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 (Β) ο Γραφείο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΩΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 (Β) ο Γραφείο 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΩΙ ΟΛΥΜΠΟΥ 1 & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 (Β) ο Γραφείο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΩΙ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 19 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 (Β) Σελίδα 4 από 5

12 Γραφείο Περιγραφή Κύκλος Διεύθυνση Δήμος Μόρια Τηλέφωνο 3ο Γραφείο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΩΙ ΗΡΩΩΝ 1, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 (Β) ο Γραφείο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΩΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 (Β) ο Γραφείο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΠΡΩΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1 ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 1 (Α) Γραφείο ΕΕ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΠΡΩΙ ΤΕΡΜΑ ΤΖΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 3 (Γ) Γραφείο ΕΕ 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΔΟΥ ΠΡΩΙ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 2 (Β) Γραφείο ΕΕ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΙ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3 (Γ) Γραφείο ΕΕ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΠΡΩΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 2 (Β) Γραφείο ΕΕ ΕΠΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΠΡΩΙ ΤΕΡΜΑ ΤΖΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 3 (Γ) Σελίδα 5 από 5

Θεσσαλονίκη, 23-09-2015 Αρ. πρωτ.:12710

Θεσσαλονίκη, 23-09-2015 Αρ. πρωτ.:12710 Θεσσαλονίκη, 23-09-2015 Αρ. πρωτ.:12710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Υπολογισµός κενών και πλεονασµάτων σχολικών µονάδων εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2013-2014»

Θέµα: «Υπολογισµός κενών και πλεονασµάτων σχολικών µονάδων εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 23-04-2014 (ως προς τους πίνακες ΕΚ Δυτ. Θεσ/νίκης α/α 3 και Σερρών α/α 6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Θεσσαλονίκη: 17-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Υπολογισµός κενών µετά την τοποθέτηση των υπεράριθµων εκπαιδευτικών της ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υτικής Θεσσαλονίκης»

Θέµα: «Υπολογισµός κενών µετά την τοποθέτηση των υπεράριθµων εκπαιδευτικών της ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υτικής Θεσσαλονίκης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1 ο ΚΕΣΥΠ Διεύθυνση: Αγ. Στεφάνου 26 -Νεάπολη Τηλέφωνο - φαξ: 2310 550240 Εξυπηρετούμενα Σχολεία: 127 Μαθητικός πληθυσμός: 29.000 Σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ - Ο.Τ.Α ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails.

Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails. Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 1. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΡΑ / ΣΥΝΕΝ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕ Σ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Αριθµ. Πρωτ.: 22006

Θεσσαλονίκη: Αριθµ. Πρωτ.: 22006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση μαθημάτων λόγω καταλήψεων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ημαθίας

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση μαθημάτων λόγω καταλήψεων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ημαθίας ΑΔΑ: ΒΙΗΓ9-ΝΕ7 Θεσσαλονίκη:03-04-2014 Αρ. Πρωτ.: 6341 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 10-04-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΔΕ 30/7,8,9-9-2009 A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 163812 ΣΤΟΥΜΠΟΒΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0101 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2 201147 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ομαδοποίηση Σχολείων» Σύμφωνα με την υπ αριθμ.22/18-07-2014 Πράξη του, το Π.Υ.Σ.Δ.Ε Α Αθήνας:

ΘΕΜΑ: «Ομαδοποίηση Σχολείων» Σύμφωνα με την υπ αριθμ.22/18-07-2014 Πράξη του, το Π.Υ.Σ.Δ.Ε Α Αθήνας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε Α ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 16 Τ.Κ. Πόλη:115

Διαβάστε περισσότερα

Για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών της αιρετού Μαρίας Γιαννουλή Αιρετός ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας Τηλ

Για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών της αιρετού Μαρίας Γιαννουλή Αιρετός ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας Τηλ Για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών της αιρετού Μαρίας Γιαννουλή Αιρετός ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας Τηλ. 6970 968696 Email: giannoulimaria@hotmail.com Τα περιφερειακά συμβούλια, μετά από την ανακοίνωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας Σύσταση Υγειονοµικών Περιφερειών (.Υ.ΠΕ.), κατάργηση Περ/κών Συστηµάτων Υγείας & Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), µετατροπή των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 8315 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 8315 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς το θέμα και το ονομ/μο της Υποδιευθύντριας στο 4 ο Δημ. Σχ. Ωραιοκάστρου) 24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 23-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σφονδύλη ΕΚΠ/ΣΗΣ HΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρέβεζα 11/06/2012 Αρ.Πρωτ.: 3713 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Βασιλική Σφονδύλη ΕΚΠ/ΣΗΣ HΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρέβεζα 11/06/2012 Αρ.Πρωτ.: 3713 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Ανακοινοποίηση στο ορθό Πρέβεζα 12/06/2012 Η Διευθύντρια Βασιλική Σφονδύλη ΕΚΠ/ΣΗΣ HΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2. ΒΕΡΟΙΑΣ 1. Κατασκευή κτιρίου για ΕΕΕΕΚ Βέροιας. 2. Κατασκευή κτιρίου για Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Βέροιας 3. Κατασκευή 6 Νηπιαγωγείων 1. Προσθήκη 15 αιθουσών 2. Κατασκευή κλειστών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Οι εξετάσεις κατά ειδικό µάθηµα θα διενεργηθούν ως εξής:

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Οι εξετάσεις κατά ειδικό µάθηµα θα διενεργηθούν ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 24-08-2015 Αρ. πρωτ.:11127

Θεσσαλονίκη, 24-08-2015 Αρ. πρωτ.:11127 Θεσσαλονίκη, 24-08-2015 Αρ. πρωτ.:11127 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 6 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7 ΚΕΣΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧΒ9-ΜΔΞ Βαθμός Ασφαλείας:

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧΒ9-ΜΔΞ Βαθμός Ασφαλείας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 2. 2 ο Νηπιαγωγείο Μελίκης 3. 5 ο Νηπιαγωγείο 4. 6 ο Νηπιαγωγείο 5. 7 ο Νηπιαγωγείο 6. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 7. 3 ο Γυμνάσιο - Λύκειο 1. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 2. 2 ο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.

ΘΕΜΑ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων

Πανελλαδικές Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΔΑ: ΒΙΥΗ9-ΡΞ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:47

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:47 Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία για τις ανάγκες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) όλης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6378

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6378 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ AA ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΑ ΟΣ -2-1*, -1. 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ 1-1 *

ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ AA ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΑ ΟΣ -2-1*, -1. 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ 1-1 * ΠΥΣ ΥΤ. ΘΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΝΑ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ.. ΥΤ. ΘΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AA ΚΑΤ ΙΟΣ ΣΧΟΛΙΟ ΚΛΑΟΣ ΛΚΤΙΚΟ ΙΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡ 1-1 * 1ο ΝΙΑΙΟ ΛΥΚΙΟ ΛΥΘΡΙΟΥ - ΚΟΡΛΙΟΥ Π01 ΘΟΛΟΟΙ 2-1 2ο ΥΜΝΑΣΙΟ ΜΝΜΝΗΣ Π01 ΘΟΛΟΟΙ 3-1 * 2ο ΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ) 1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ) 1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Οι εξετάσεις στο ειδικό μάθημα των ΑΓΓΛΙΚΩΝ θα διενεργηθούν στα εξεταστικά κέντρα που έχουν οριστεί από την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 77679/E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 77679/E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α

Διαβάστε περισσότερα

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Α θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αμφίπολης

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Α θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αμφίπολης ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ Λειτουργούν όλα τα σχολεία του νομού Κιλκίς εκτός: 2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς θα πραγματοποιηθούν μαθήματα μόνο στη Γ τάξη Γυμνάσιο Καμπάνη ΓΕ.Λ. Καμπάνη Γυμνάσιο Ν.Γυναικοκάστρου Γυμνάσιο Χέρσου ΓΕ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 09/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 35.140 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 09/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 35.140 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 09/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 35.140 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Παπαγεωργίου 2 Τηλέφωνο : 23943 30 231 Προς: Όπως Πίνακας Fax: 23940 26113

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 29 Ιουλίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 224779(7095)

Θεσσαλονίκη 29 Ιουλίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 224779(7095) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 29 Ιουλίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 224779(7095) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος 2004-2005

Τηλεφωνικός Κατάλογος 2004-2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π.Ε. &.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 98

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 98 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Σταύρος Γιαννόπουλος, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής ΑΠΘ Ειρήνη Δημούδη, Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ορισμός Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 31-12-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 21545 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α] Κατατάσσει τις σχολικές µονάδες της Α /νσης.ε. Αθηνών σε οµάδες µετάθεσης, ως εξής : 4 η Οµάδα

Α] Κατατάσσει τις σχολικές µονάδες της Α /νσης.ε. Αθηνών σε οµάδες µετάθεσης, ως εξής : 4 η Οµάδα Α] Κατατάσσει τις σχολικές µονάδες της Α /νσης.ε. Αθηνών σε οµάδες µετάθεσης, ως εξής : 8 ο Γυµνάσιο Αθηνών 8 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών 19ο Γυµνάσιο Αθηνών 19ο Γενικό Λύκειο Αθηνών 41ο Γυµνάσιο Αθηνών 41ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τµηµα 2

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τµηµα 2 ΠΡΟΣ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τµηµα 2 ΚΟΙΝ: Φ. 437/ 1 / 37725 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ. 2313320830, FAX : 2310256823 Σ. 12667 Θεσ/νίκη, 05 Δεκ 2014 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΙΟΣ 2007 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 1 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 6 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7 ΚΕΣΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 05/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 05/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 05/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 30.838 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Παπαγεωργίου 2 Τηλέφωνο : 23943 30 231 Προς: Όπως Πίνακας Fax: 23940 26113

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ Περιφέρεια : Νομός : Κεντρικής Μακεδονίας Βαρακλή Αικατερίνη 392 "Μικρό Καράβι" Διεύθυνση: Αεροδρομίου 34 Τηλέφωνο: 2310 689940 Βαρακλή Αικατερίνη 392 "Μικρό Καράβι" Διεύθυνση: Αεροδρομίου 34 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τμημα 2 Ο Τηλ. 2313320830, FAX : 2310256823 ΚΟΙΝ: Φ. 437/ 1 / 37725 Σ. 12667 Θεσ/νίκη, 05 Δεκ 2014 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ & 1 Ο 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

2 Ο 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ & 1 Ο 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αποσπάσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2012-13 Η Διοικούσα Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

(Κρήτη) Πολιτιστικό Καλλιτεχνικό Σωματείο «Εταιρεία Θεάτρου Γ.Κ. Φωτιάδης» (Νησιά) Σύλλογος Κατοίκων Βυζαντίου

(Κρήτη) Πολιτιστικό Καλλιτεχνικό Σωματείο «Εταιρεία Θεάτρου Γ.Κ. Φωτιάδης» (Νησιά) Σύλλογος Κατοίκων Βυζαντίου Τελετή Έναρξης 18.00-18.30 Συγκέντρωση όλων των συλλόγων στο λιμάνι Θεσσαλονίκης 19.00-21.00 Άφιξη των συλλόγων στην εξέδρα και παρουσίασή τους 21.00 Χαιρετισμός του Νομάρχη Θεσσαλονίκης 21.15 Λαϊκό-Παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Δ./ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ Δήμος : Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Κωνσταντινίδου Μαρία - Μαγδαληνή 1688 Balloonland Διεύθυνση: 7,5 Χιλ/τρο Θεσ/νικης- Ασβεστ/ριου Τ.Κ. 56626 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 674008 Κωνσταντινίδου Μαρία - Μαγδαληνή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 ο Νηπιαγωγείο Πανταζοπούλου 10 Τ.Κ. 56121/ΟΛΟΗΜΕΡΟ, τηλ. 2310 734201 Διευθύντρια: Πατσιούρα Λεμονιά 2 ο Νηπιαγωγείο Σκεπάρνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ1404

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ1404 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ1404 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ 2 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ1802

Διαβάστε περισσότερα

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3. -Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.2011 από τον ΟΡ.ΘΕ./Χωρική Ενότητα Χαλκιδικής ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Νησιά-Κρήτη) Σύλλογος Έρευνας & Διάδοσης της Κρητικής Παράδοσης «ΙΔΑΙΑ ΓΗ» (Δρώμενο-Κρήτη) Παγκρήτια Αδελφότητα Μακεδονίας

(Νησιά-Κρήτη) Σύλλογος Έρευνας & Διάδοσης της Κρητικής Παράδοσης «ΙΔΑΙΑ ΓΗ» (Δρώμενο-Κρήτη) Παγκρήτια Αδελφότητα Μακεδονίας 16 Τελετή Έναρξης ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 18.00-18.30 Συγκέντρωση όλων των Συλλόγων στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης 19.00-21.00 Άφιξη των Συλλόγων στην εξέδρα και παρουσίασή τους 21.00 Χαιρετισμός του Νομάρχη Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 17/6/2014

Δελτίο Τύπου 17/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων» Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 27/5/2015

Δελτίο Τύπου 27/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ Α Τ Η ΓΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο Ρ Ι Α ΝΕΩΝ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

4o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

4o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 4o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Υπεραριθμίες: Αναλυτικές διευκρινίσεις και παραδείγματα Συνάδελφοι/συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

A. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ EMAIL ΤΗΛ/ΝΑ

A. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ EMAIL ΤΗΛ/ΝΑ A. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ EMAIL ΤΗΛ/ΝΑ 1 9100203 9100040 2 Ο 6/Θ Π.Π. Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ 1 Ο 6/Θ Π.Π. Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ mail@2dim-peirrodou.dod.sch.gr mail@1dim-peirrodou.dod.sch.gr 2241030985

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΠΡΑΞΗ 3/2015 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΠΡΑΞΗ 3/2015 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΠΡΑΞΗ 3/2015 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 561121 ΤΙΑΠΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 0,5 12 10ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ 9 21,5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων όλων των τύπων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων όλων των τύπων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 27 Τ.Κ. Πόλη: 50100

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεσσαλονίκη µπροστά στα περιβαλλοντικά της προβλήµατα

Η Θεσσαλονίκη µπροστά στα περιβαλλοντικά της προβλήµατα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η Θεσσαλονίκη µπροστά στα περιβαλλοντικά της προβλήµατα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Τσιµισκή 59, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 266 481

Διαβάστε περισσότερα

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Ιδρύσεις, επεκτάσεις,

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης Leader Νομού Θεσσαλονίκης Οι τίτλοι των κατηγοριών Υπομέτρων και Δράσεων του τοπικού προγράμματος στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση και οι αντίστοιχοι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 20/10/2014. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αρ. Πρωτ.: 46626 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επέτειος Μνήμης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 20/10/2014. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αρ. Πρωτ.: 46626 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επέτειος Μνήμης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 20/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αρ. Πρωτ.: 46626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επέτειος Μνήμης 1. Για την απελευθέρωση της πόλης του Λαγκαδά από τον τουρκικό ζυγό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Η συνολική δράση της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό περιλαμβάνει την υλοποίηση εβδομήντα πέντε (75) Σχολικών Μονάδων: Ο συνολικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 16REQ004402142 2016-05-17 ΙΕΥ/ΝΣΗ : /νση Κοινωνικής Προστασίας- Αµπελόκηποι, 17/05/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ ΟΣΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 2004ΕΠ00830029 90312 2 2005ΕΠ00830071 98432 3 2005ΕΠ00830073

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εορτασμός Επετείου 28 ης Οκτωβρίου 1940

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εορτασμός Επετείου 28 ης Οκτωβρίου 1940 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 21/10/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αρ. Πρωτ.: 33.989 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εορτασμός Επετείου 28 ης Οκτωβρίου 1940 1 Πέμπτη 27 η Οκτωβρίου Επετειακές εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Digitally signed by «Ανάθεση Υπηρεσιών Logistics για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού INFORMATICS Προγράμματος INFORMATICS Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA FEAD) για την Κοινωνική Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 28/5/2013

Δελτίο Τύπου 28/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 23/05/2013 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ι.Π. Μεσολογγίου 27/09/2013 Αριθ. πρωτ. ΦΔ 4/3 Α/10116

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ι.Π. Μεσολογγίου 27/09/2013 Αριθ. πρωτ. ΦΔ 4/3 Α/10116 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. διεύθυνση : Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Λακωνίας Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Λακωνίας Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 5/6/2014

Δελτίο Τύπου 5/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 50/1996 ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α /θμιας και Β /θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α /θμιας και Β /θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Φιρτινίδης Χρήστος Θήρα Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»

Φιρτινίδης Χρήστος Θήρα Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας» Υπεραριθμίες: Αναλυτικές διευκρινίσεις και παραδείγματα Διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα για τοποθετήσεις και αποσπάσεις, του αιρετού Χρήστου Φιρτινίδη Φιρτινίδης Χρήστος Θήρα 21 05 2012 Αιρετός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση ελτίου Απογραφής ( Α)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση ελτίου Απογραφής ( Α) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τμημα 2 Ο Τηλ. 2313320830, FAX : 2310256823 ΚΟΙΝ: Φ. 437/ 1 / 9683 Σ. 3472 Θεσ/νίκη, 02 Απρ 2015 Συν.: ύο (2) Φύλλα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) στην τοπική αγορά εργασίας

Πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) στην τοπική αγορά εργασίας Πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) στην τοπική αγορά εργασίας Εκπαίδευση Κατάρτιση και Απασχόληση ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Σύμβουλος ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμνασίου Συκεών 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ 2310 643 963, 2313 302 916, -960, -961 ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Νικ. Πλαστήρα 2 - Ευκαρπία

Διαβάστε περισσότερα