Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»"

Transcript

1 Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 1

2 1. Εισαγωγή Το παρόν κείµενο έχει σαν σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε την «Λειτουργία & Χρήση των GSMgateways στην Ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών». Οι συσκευές GSM-gateways (gws) είναι τερµατικές συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, οι οποίες λειτουργούν νοµίµως και κυκλοφορούν ελεύθερα στο εµπόριο στα πλαίσια της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του ΕΚ και του Συµβουλίου της 9 Μαρτίου Τα GSM-gws αποτελούν τερµατικές διατάξεις στις οποίες τοποθετούνται SIMs τα οποία ανήκουν σε εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και τα οποία δύνανται να διασυνδεθούν µε τηλεφωνικά κέντρα, µε FAX µε κέντρα µεταγωγής κ.α. Τα GSMgws χρησιµοποιούνται κυρίως από µεγάλους πελάτες των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, συµπεριλαµβανοµένου και των εναλλακτικών παρόχων προκειµένου να δροµολογήσουν κλήσεις οι οποίες εκκινούν από σταθερό σηµείο µε προορισµό συνδροµητές εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Η υποβολή απόψεων πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα από τις 16 Οκτωβρίου 2003 έως τις 24 Νοεµβρίου 2003 µε βάση το σχετικό κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης για την «Λειτουργία & Χρήση των GSM-gws στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» που δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, οι ερωτήσεις της ως άνω διαβούλευσης παρατίθενται στο παρόν, ακολουθούµενες από τις αντίστοιχες απαντήσεις των συµµετεχόντων. Στην Πρόσκληση Υποβολής Απόψεων ανταποκρίθηκαν, καταθέτοντας τις απόψεις τους, δεκαέξι (16) φορείς, ο λεπτοµερής κατάλογος των οποίων επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Α. Τα αποτελέσµατα δίνονται είτε µε την µορφή οµαδοποιηµένων ανά ερώτηµα σχολίων, όπως αυτά προκύπτουν από επεξεργασία των απαντήσεων των συµµετεχόντων είτε ανά φορέα. 2

3 2. Αποτελέσµατα ιαβούλευσης Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων θεωρεί το θέµα της «Λειτουργίας & Χρήσης των GSM-gws στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» σαν καίριο και σηµαντικό. Ορισµένοι από τους συµµετέχοντες δεν διατυπώνουν τις απαντήσεις τους κατ αντιστοιχία συγκεκριµένων ενοτήτων. Στην παρούσα έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν τα σχόλια των συµµετεχόντων στις αντίστοιχες ερωτήσεις, στο µέτρο που αυτό ήταν εφικτό. Ακολουθούν οι απαντήσεις των συµµετεχόντων ανά ερώτηµα του κειµένου της ιαβούλευσης. 3

4 Ε1. Θεωρείτε ότι η χρήση GSM-gws µπορεί να αντιµετωπιστεί ως χρήση των απονεµειθησών στους παρόχους κινητής συχνοτήτων ή αποτελεί απλή µεταπώληση αερόχρονου; Στο ερώτηµα αυτό απάντησαν όλοι οι συµµετέχοντες και συγκεκριµένα: Τρεις από τους συµµετέχοντες θεωρούν ότι η χρήση ηµόσιων GSM-gws συνιστά εµπορική εκµετάλλευση και χρήση των κατ αποκλειστικότητα απονεµειθησών συχνοτήτων στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Υποστηρίζουν ότι η εµπορική εκµετάλλευση του φάσµατος επιτρέπεται µόνο στις εταιρίες που δροµολογούν κλήσεις στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και έχουν αδειοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από την ΕΕΤΤ (άρθρο 6, παράγραφος 1 του Ν.2876/00). Θεωρούν παράνοµη τη χρήση ηµόσιων GSM-gws ως οδό διασύνδεσης δικτύων ενώ υποστηρίζουν ότι η χρήση Ιδιωτικών GSM-gws δεν αποτελεί άσκηση παράνοµης δραστηριότητας γιατί εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ίδιες ανάγκες φυσικών ή νοµικών προσώπων. Τονίζεται η αναγκαιότητα διαχωρισµού ηµόσιων & Ιδιωτικών GSMgws και η τοποθέτηση της ΕΕΤΤ επί της νοµιµότητας αυτών. Επίσης, υποστηρίζουν ότι στην περίπτωση µεταπώλησης των υπηρεσιών του GSM, απαιτείται η σύναψη ειδικής συµφωνίας µεταξύ του Μεταπωλητή & των νοµίµων αδειοδοτηµένων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων µε σκοπό την τήρηση των όρων & προϋποθέσεων των ειδικών αδειών. Επιπλέον θεωρούν ότι ο χρησιµοποιούµενος για την µεταπώληση εξοπλισµός των GSM-gws θα πρέπει να ανήκει κατά κυριότητα στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας (παρ. 6.7 εδ.στ. των ειδικών αδειών). Επτά συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι η χρήση υπηρεσιών GSM-gws συνιστά απλή µεταπώληση αερόχρονου. Οι συγκεκριµένοι συµµετέχοντες θεωρούν ότι τα GSM-gws είναι απλά µέσα τερµατισµού κίνησης προς τα δίκτυα εταιριών κινητής τηλεφωνίας λόγω του υψηλού κόστους τερµατισµού µέσω διασύνδεσης (ασφαλιστικά µέτρα υπ αριθµ.295/79 της ΕΕΤΤ, 5.1. (δ)). 4

5 Τονίζουν ότι εφόσον οι συχνότητες έχουν απονεµηθεί στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για δική τους χρήση, τότε και οι Πελάτες των εταιριών αυτών δικαιούνται να χρησιµοποιούν τις συχνότητες αυτές και ως συνέπεια τα GSM-gws. Επίσης, υποστηρίζουν ότι η χρήση υπηρεσιών λιανικής συµβάλλει στην ανάπτυξη της χρήσης της κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης συµβάλλουν και άλλες παρόµοιες συσκευές οι οποίες χρησιµοποιούν SIM cards για την λειτουργία τους, όπως τερµατικά πληρωµών κλπ. Εάν οι πάροχοι δικτύων κινητής απαγορεύσουν ή επιβάλλουν µη εύλογους περιορισµούς στη µεταπώληση του αερόχρονου αυτού, ουσιαστικά καταργούν πλήρως τη δυνατότητα των εναλλακτικών παρόχων να τους ανταγωνιστούν στην αγορά εκκίνησης κλήσεων από σταθερό σηµείο. Η πρακτική αυτή συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά τερµατισµού κλήσεων στο δίκτυο κάθε παρόχου κινητής (άρθρο 2 Ν.703/77) µε σκοπό την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εκκίνησης κλήσεων από σταθερό σηµείο. Τόσο βάσει του δικαίου του ανταγωνισµού, όσο και βάσει των διατάξεων της τηλεπικοινωνιακής νοµοθεσίας, οι πάροχοι δικτύων κινητής δεν δύνανται να επιβάλουν µη εύλογους περιορισµούς σχετικά µε την µεταπώληση του αερόχρονου (αποφάσεις ΕΕΤΤ 275/72 Β / , ΕΕΤΤ 278/65/ & άρθρο 4 παρ. 3 του π.δ. 165/99). Ένας συµµετέχων δήλωσε ότι η µαζική χρήση του πέραν του ενός χρήστη και η ειδική τεχνική υλοποίηση σηµαίνει χρήση συχνοτήτων. Η πώληση αερόχρονου γίνεται µόνο εάν η SIM κάρτα χρησιµοποιείται από µια συσκευή κινητού ξεχωριστά. Πέντε από τους συµµετέχοντες δήλωσαν ότι η χρήση των GSM-gws δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ως χρήση των απονεµειθησών στους παρόχους κινητής συχνοτήτων αλλά ούτε ως απλή µεταπώληση αερόχρονου. Η χρήση GSM-gws αποτελεί µία νέου τύπου βασική τεχνολογία διασύνδεσης (άρθρο 8 παράγραφος 3 του ν.2867/2000 καθώς και το π.δ. 169/19999). Οι συγκεκριµένοι φορείς δεν θεωρούν την χρήση των GSM-gws ως χρήση των απονεµειθησών στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας γιατί οι χρήστες κάνουν χρήση 5

6 της υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας και όχι αυτό κάθε αυτό χρήση των ραδιοσυχνοτήτων. Επίσης δεν θεωρούν τη χρήση των GSM-gws ως µεταπώληση αερόχρονου γιατί οι εναλλακτικοί πάροχοι χρησιµοποιούν τα GSM-gws για να µετατρέψουν µια κλήση σταθερό προς κινητό σε κλήση κινητό προς κινητό επιτυγχάνοντας έτσι άτυπη διασύνδεση µεταξύ του δικτύου τους και των δικτύων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. ο σταθερός πάροχος προσθέτει αξία στην υπηρεσία του κινητού π.χ. ενιαία τιµολόγηση του τερµατισµού κλήσεων που πραγµατοποιούνται σε όλα τα κινητά δίκτυα & µέσω σταθερής πρόσβασης, least cost routing κ.λ.π. Επίσης, θέτουν το ζήτηµα της αθέµιτης συµπίεσης τιµών κατά τη χρήση των GSMgws. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας χρησιµοποιούν το δίκτυό τους για να προσφέρουν σε µεγάλους πελάτες (εταιρικούς ως επί το πλείστον), στους οποίους απευθύνονται και οι ανταγωνιστές τους, τιµές τερµατισµού κλήσεων από σταθερά σε κινητά σε τιµές 2-3 φορές κάτω από τα τέλη διασύνδεσης µε τα οποία επιβαρύνουν τους ανταγωνιστές τους. Ένας εξ αυτών τονίζει ότι το ζήτηµα που πρέπει να εξεταστεί είναι η στρέβλωση του ανταγωνισµού και η πρακτική συµπίεσης τιµών που παρουσιάζεται στους όρους µε τους οποίους δίνουν τη χρήση του δικτύου τους οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, πρέπει να εξεταστεί η χρήση του ειδικού εξοπλισµού. Σύµφωνα µε τη σύµβαση διασύνδεσης τα συµβαλλόµενα µέρη δικαιούνται να επιλέγουν κάθε τεχνολογικά πρόσφορο τρόπο για την υλοποίηση της διασύνδεσης. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, εφόσον είναι δεδοµένο, ότι εξετάζεται η επικοινωνία του χρήστη του ενός οργανισµού µε τον χρήστη του άλλου οργανισµού, παρέπεται αναµφισβήτητα, ότι αποτελεί διασύνδεση. Και επειδή η διασύνδεση πραγµατοποιείται µε την χρήση τεχνολογικά µέχρι την πύλη GSM, µισθωµένων γραµµών ή ίνας ή ειδικού εξοπλισµού (Fixed Cellular Terminals - FCTs) παρέπεται, ότι η περίπτωση του ειδικού εξοπλισµού αφορά την διασύνδεση µε τον τρόπο αυτό, που συµφωνήθηκε άτυπα µεταξύ των µερών τροποποιηθείσης αναλόγως της συµφωνίας διασύνδεσης. Ο τρόπος όµως αυτός δεν έχει ρυθµιστεί ex ante, αλλά µε συµφωνία των µερών. 6

7 Επίσης, η ακριβής νοµική φύση αυτής της σχέσης ορίζεται ως «χρήση του δικτύου των εταιριών κινητής τηλεφωνίας στα πλαίσια της διασύνδεσης», όπως ρυθµίζεται και έχει συµφωνηθεί µεταξύ των διασυνδεόµενων οργανισµών. Τέλος, τίθεται η άποψη ότι η ΕΕΤΤ µπορεί να συµβάλλει στην επίλυση του ζητήµατος µε δύο προσεγγίσεις : είτε, ότι θα αναγνωριστεί, ότι πρόκειται για µορφή διασύνδεσης µε τιµή την τιµή του εταιρικού πελάτη, την οποία µάλιστα πρέπει να µειώσει περαιτέρω για να εξασφαλιστεί επίπεδο τιµών χονδρικής στους ανταγωνιστές των εταιριών κινητής τηλεφωνίας είτε, ότι θα πρέπει να απαγορεύσει στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να επιτρέπουν σε πελάτες τους άµεσα ή έµµεσα να πραγµατοποιούν κλήσεις από σταθερά σε κινητά σε τιµές µικρότερες των τελών διασύνδεσης, πλέον του περιθωρίου που οφείλουν να εξασφαλίσουν στους ανταγωνιστές τους. 7

8 Ε2. Υπάρχουν κατά την γνώµη σας, άλλα προβλήµατα από την χρήση των GSMgws; Αν ναι, περιγράψτε τα αναλυτικά. Στο ερώτηµα αυτό απάντησαν όλοι οι συµµετέχοντες. υο από τους συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στην µη αποτελεσµατική χρήση του ραδιοφάσµατος και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση από την χρήση των GSM-gws. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι κατά την πραγµατοποίηση κλήσης µέσω GSM-gws απαιτούνται δυο κανάλια του ραδιοφάσµατος GSM. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης της κλήσης εκτός GSM-gw, αυτή θα διοχετευόταν µέσω των ζεύξεων διασύνδεσης, καταλαµβάνοντας µόνο ένα κανάλι. Η πρακτική αυτή είναι αντίθετη µε την νοµοθεσία που επιβάλλει την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος (άρθρα 2 & 8 παρ.1 του νόµου Ν2876/2000 καθώς και Π.. 44/2002). Επίσης, η αυξανόµενη χρήση των GSM-gws απαιτεί επιπλέον επενδύσεις για την κάλυψη των αναγκών και την αύξηση της χωρητικότητας των επιβαρηµένων περιοχών πχ αύξηση του αριθµού των ποµποδεκτών ενός σταθµού βάσης, εγκατάσταση µεγαλύτερου αριθµού βάσεων µε συνέπειες στην αύξηση της ισχύος που εκπέµπει ο κάθε σταθµός. Έξι από τους συµµετέχοντες έθεσαν το πρόβληµα του υψηλού δείκτη συµφόρησης σε συγκεκριµένα σηµεία του δικτύου λόγω του µεγάλου όγκου της τηλεφωνικής κίνησης. Τα σοβαρά προβλήµατα που δηµιουργούνται στη διαστασιοποίηση, λειτουργία και διαχείριση του δικτύου προκαλούν υποβάθµιση στην ποιότητα συνοµιλίας. Τέσσερις συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στην αδυναµία µετάδοσης της ορθής πληροφορίας αναγνώρισης καλούσας γραµµής (CLI). Η χρήση των GSM-gws έχει ως αποτέλεσµα είτε την µη αναγνώριση του αριθµού των καλούντων συνδροµητών είτε την αλλοίωση της πληροφορίας Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής της κλήσης. Η αδυναµία µετάδοσης της πληροφορίας Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής εµποδίζει την παροχή ορισµένων υπηρεσιών, ενώ παραβιάζει βασικές διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων & και βασικές αρχές που διέπουν τη διασύνδεση δηµοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 8

9 Η έλλειψη Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής (CLI) έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία παροχής των ακολούθων υπηρεσιών: Ανάκληση αναπάντητων κλήσεων (callback). Αποστολή SMS. Χρήση του CLI για την διαχείριση του κόστους των κλήσεων όταν ο συνδροµητής βρίσκεται σε συνθήκες περιαγωγής. Άλλες υπηρεσίες που χρησιµοποιούν το CLI (υπηρεσίες δροµολόγησης κλήσεων κλπ). Άλλες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας και οι οποίες βασίζονται στην ορθή εµφάνιση του CLI, όπως για παράδειγµα η αναλυτική χρέωση για όλες τις κλήσεις. Η δυνατότητα απόρριψης ανεπιθύµητων κλήσεων. Η δυνατότητα επιλογής αποδοχής ή απόρριψης µιας κλήσης ανάλογα µε την ταυτότητα του καλούντα συνδροµητή σε περιπτώσεις περιαγωγής σε ξένο δίκτυο για λόγους ελέγχου του κόστους των εισερχόµενων roaming κλήσεων. υο από τους συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στην παράβαση των διατάξεων των προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Συγκεκριµένα η χρήση των GSM-gws παραβιάζει τις διατάξεις του Νόµου 2774/99 για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 6 σχετικά µε την ένδειξη της ταυτότητας και περιορισµό αναγνώρισης καλούσας και συνδεδεµένης γραµµής. υο από τους συµµετέχοντες έθεσαν το πρόβληµα παράβασης των αρχών που διέπουν τη διασύνδεση ηµοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές που διέπουν τη ιασύνδεση ηµοσίων Τηλεπικοινωνιακών ικτύων τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε την υπηρεσία Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής (CLI) διαµέσου του CCS No. 7. Επίσης, βάση του κανονιστικού πλαισίου της διασύνδεσης µε την χρήση των GSM-gws, δεν πραγµατοποιείται η δροµολόγηση κλήσεων µέσω 9

10 διασύνδεσης και ως αποτέλεσµα δεν καταβάλλονται τα κόστη τερµατισµού στα δίκτυα των κινητών. Ένας συµµετέχων ανέφερε το πρόβληµα αύξησης του χρόνου αποκατάστασης µιας κλήσης. Με την χρήση των GSM-gws, o χρόνος αποκατάστασης µιας κλήσης σε δίκτυο κινητής αυξάνει σηµαντικά. Οι χρήστες δεν γνωρίζουν ότι η αύξηση του χρόνου αποκατάστασης οφείλεται στην χρήση των GSM-gws και αποδίδει το πρόβληµα στην κακή ποιότητα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. υο από τους συµµετέχοντες έθεσαν το πρόβληµα της αύξησης του αριθµού των αποτυχηµένων κλήσεων. Ενώ τα GSM-gws χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατα της διασύνδεσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η µείωση στα τέλη τερµατισµού που καταβάλει ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος για να τερµατίσει κλήση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν αντανακλάται στις τιµές λιανικής που χρεώνονται οι πελάτες του. Η συµφόρηση λόγω της χρήσης των ηµοσίων GSM-gws επιφέρει την αύξηση των αποτυχηµένων κλήσεων είτε κλήσεων µέσω GSM-gws είτε κλήσεων που τερµατίζουν σε συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές πλησίον των ηµοσίων GSM-gws. Οι αποτυχηµένες κλήσεις σηµαίνουν τεράστιο overhead για τον πάροχο σταθερής τηλεφωνίας τόσο σε χρόνο συλλογής κλήσεων (π.χ. µέσω προπληρωµένων καρτών) όσο και σε κόστος χρήσης κυκλωµάτων διασύνδεσης. Ένας συµµετέχων ανέφερε το πρόβληµα της επιδείνωσης της ποιότητας φωνής. Η χρήση των GSM-gws επιδεινώνει την ποιότητα της φωνητικής τηλεφωνίας λόγω του επιπλέον σκέλους της κλήσης µε χρήση ραδιοδιαύλου GSM (διπλή κωδικοποίηση της φωνής). υο συµµετέχοντες δήλωσαν ότι µε την χρήση των GSM-gws δηµιουργούνται προβλήµατα στην περιαγωγή. 10

11 Οι χρήστες κινητών που κάνουν περιαγωγή στην Ελλάδα µπορεί να µη µπορούν να δεχτούν κλήσεις αν αυτές διοχετεύονται στα τοπικά δίκτυα κινητών µέσω των GSMgws. Επίσης σε ορισµένες περιπτώσεις η λήψη διεθνών κλήσεων από συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας µέσω GSM-gws είναι αδύνατη λόγω της κακής ποιότητας επικοινωνίας. Η αδυναµία ολοκλήρωσης της περιαγωγής δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και στρεβλώνει την εικόνα τους στα ξένα δίκτυα τηλεφωνίας. Επίσης δυο συµµετέχοντες έθεσαν το πρόβληµα που θα παρουσιαστεί µε την ολοκλήρωση του έργου της φορητότητας αριθµών. Η χρήση των GSM-gws ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα στην περίπτωση των σταθερών παρόχων εάν δεν διασφαλιστεί ο έλεγχος του δικτύου στον οποίο ανήκει ο καλούµενος αριθµός. Σε αυτή την περίπτωση το βάρος δροµολόγησης της κλήσης θα βρίσκεται στο κινητό δίκτυο µέσω του οποίου δροµολογείται η κλήση, το οποίο όµως µπορεί να είναι δίκτυο δότης για τον εν λόγω αριθµό. Ως αποτέλεσµα το κινητό δίκτυο θα επιβαρύνεται µε επιπρόσθετα τέλη τερµατισµού λόγω αδυναµίας του σταθερού παρόχου να δροµολογήσει σωστά την κλήση. υο συµµετέχοντες έθεσαν το θέµα της νόµιµης άρσης απορρήτου. Η απουσία ταυτότητας του καλούντος συνδροµητή µε την χρήση των GSM-gws συντελεί στην αδυναµία των εταιριών κινητής τηλεφωνίας να δώσουν πληροφορίες στις αρχές όταν απαιτείται για τον έλεγχο κλήσης που πραγµατοποιείται σε χρήστες κινητής τηλεφωνίας. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το θέµα αυτό εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων. Ένας συµµετέχων ανέφερε το θέµα ολοκλήρωσης κλήσεων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Λόγω της συµφόρησης του ικτύου από την ολοένα αυξανόµενη χρήση των ηµοσίων GSM-gws δεν εξυπηρετούνται µεταξύ άλλων και οι κλήσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σεισµοί, ατυχήµατα, γεγονότα υψηλού φορτίου πχ πρωτοχρονιά, ολυµπιακοί αγώνες κλπ). 11

12 Ένας συµµετέχων έθεσε την άποψη ότι τα GSM-gws που συνδέονται ως GSM trunk σε τηλεφωνικά κέντρα ή άλλες εφαρµογές, έχουν την επιλεκτική δυνατότητα να µεταδίδουν το CLI της γραµµής που έγινε χρήση, να µεταδίδουν SMS (πχ σύνδεση µε Outlook για οµαδικά αποστολή µηνυµάτων, όπως προειδοποίηση εκτάκτων αναγκών, έκτακτη ζήτηση νοσοκοµειακού προσωπικού κλπ). Επιπλέον η χρήση GSM-gws στα τηλεφωνικά κέντρα, αυξάνει την διαθεσιµότητα πρόσβασης προς τα δίκτυα και εξασφαλίζει εναλλακτική επικοινωνία στις περιπτώσεις προβληµάτων των καλωδίων του δηµόσιου δικτύου. Η ασφάλεια επίσης της επικοινωνίας είναι αυξηµένη (υποκλοπές κλπ) στοιχεία που οδηγούν πολλές επιχειρήσεις στην χρήση των GSM-gws. Η σηµερινή τεχνολογία επιτρέπει σε κλήση που γίνεται από SIM card να µεταδίδεται και ο αριθµός του εσωτερικού συνδροµητή ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου µε την διαδικασία κλήση συνδροµητή 69ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ #isdn αριθµός συνδροµητή. Σε αυτή την περίπτωση ο καλούµενος θα αναγνωρίσει στην οθόνη του κινητού του τον isdn αριθµό του συνδροµητή. Η δυνατότης αυτή είναι στην διακριτική ευχέρεια των εταιριών κινητής τηλεφωνίας να την διαθέσουν. Ένας συµµετέχων έθεσε την άποψη ότι η χρήση των GSM-gws θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται ως προς την πιθανότητα δηµιουργίας προβληµάτων σε συνδυασµό µε την πρακτική συµπίεσης περιθωρίων που δίνει στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σε βάρος των ανταγωνιστών τους στην αγορά τερµατισµού κλήσεων στα δίκτυα κινητής. Επίσης ζητήθηκε από την ΕΕΤΤ να καταγραφούν οποιαδήποτε άλλα προβλήµατα επισηµανθούν (τεχνικά κλπ) και να δοθεί η ευκαιρία σχολιασµού τους από τους υπόλοιπους Συµµετέχοντες. Ένας άλλος συµµετέχων θεωρεί ότι εκτός από τα αναφερόµενα το µεγαλύτερο πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι η µη ρήση υπηρεσίας από οποιονδήποτε πάροχο σταθερής τηλεφωνίας. Εάν δεν υπήρχαν τα GSM-gws η διαδροµή για οποιαδήποτε κλήση θα ήταν από τη συσκευή του συνδροµητή (ή από το τηλεφωνικό του κέντρο) σε ένα πάροχο σταθερής τηλεφωνίας και εν συνεχεία σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας 12

13 προκειµένου να τερµατίσει την κλήση. Με την χρήση τους όµως ειδικά από τους τελικούς (µεγάλους) πελάτες, δεν υπάρχει το σκέλος που εµπλέκεται ο πάροχος σταθερής τηλεφωνίας. Ένας συµµετέχων δήλωσε ότι οι τεχνικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται µε την χρήση GSM-gws είναι κοινές για τους τελικούς χρήστες-καταναλωτές που κάνουν χρήση τέτοιων διατάξεων και τους χρήστες-πελάτες παρόχων οι οποίοι κάνουν χρήση τέτοιων διατάξεων. Και στις δύο περιπτώσεις, ο τελικός χρήστης έχει επίγνωση τόσο της ποιότητας όσο και του κόστους που συνεπάγεται η χρήση τέτοιων διατάξεων και έχει επιλέξει την χρήση τους εφ όσον την βρίσκει συµφέρουσα και ικανοποιητική για τις ανάγκες του. Τέλος, τέσσερις από τους συµµετέχοντες δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν άλλα προβλήµατα εκτός από τα αναφερόµενα στην δηµόσια διαβούλευση. 13

14 E3. Ποια η επίδραση της χρήσης των GSM-gws στην αγορά της διασύνδεσης; Αιτιολογείστε αναλυτικά την απάντησή σας. Στο ερώτηµα αυτό απάντησαν όλοι οι συµµετέχοντες. Τέσσερις συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι η χρήση GSM-gws για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους από εναλλακτικούς παρόχους καταστρατηγεί το κανονιστικό πλαίσιο της ιασύνδεσης δεδοµένου ότι χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατα της απευθείας διασύνδεσης µεταξύ δικτύων. ύο από τους ανωτέρω συµµετέχοντες αναφέρουν επίσης ότι η χρήση των GSM-gws έχει ως αποτέλεσµα να στρεβλώνεται η απελευθέρωση της αγοράς αφού περιορίζει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, δεν ενθαρρύνεται ο υγιής ανταγωνισµός και η ανάπτυξη των τηλ. δικτύων και επιπλέον δηµιουργούνται τεράστια περιθώρια κέρδους για τους εναλλακτικούς παρόχους ενώ οι καταναλωτές γλιτώνουν 2-3 eurocent/min σε αντίτιµο της κακής ποιότητας. Ένας εκ των δύο σηµειώνει επίσης ότι η χρήση των GSM-gws δηµιουργεί σοβαρότατες οικονοµικές απώλειες µια και τα τέλη τερµατισµού των Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας για κλήσεις προερχόµενες από σταθερά δίκτυα είναι υψηλότερα από τα λιανικά on-net τιµολόγια. Ένας συµµετέχων αναφέρει ότι η χρήση των GSM-gws δηµιουργεί σοβαρότατες οικονοµικές απώλειες στους παρόχους που τερµατίζουν κίνηση στα κινητά δίκτυα µέσω διασύνδεσης και επιβαρύνουν σηµαντικά τα τιµολόγια της κλήσης σταθερό προς κινητό, γεγονός που δηµιουργεί και στρεβλώσεις στην εναλλαξιµότητα µεταξύ σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Τέσσερις συµµετέχοντες θεωρούν ότι ο µόνος τρόπος για να ανταγωνιστεί ο νέος πάροχος (Ν.Π.) τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και τα FCTs που εγκαθιστούν σε λιανικούς πελάτες είναι να καταφύγει και αυτός σαν απλός πελάτης στην λιανική αγορά, και να προµηθευτεί και αυτός FCTs. Με αυτόν τον τρόπο ο εναλλακτικός πάροχος έχει την πιθανότητα να προσελκύσει πελάτες στις υπηρεσίες του, ενώ έχει και ένα λογικό µεικτό κέρδος από την υπηρεσία κλήσεων προς κινητά. Η χρήση των FCTs λοιπόν µοιάζει να είναι σήµερα ο µόνος οικονοµικά βιώσιµος τρόπος για έναν Ν.Π. να διασυνδεθεί µε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Το αποτέλεσµα είναι να µην γίνεται τελικά διασύνδεση του Ν.Π. µε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας µε 14

15 κύρια συνέπεια την αδυναµία τερµατισµού κλήσεων από κινητά σε αριθµοδοτικούς πόρους του παρόχου, και άρα να µένει υπανάπτυκτη η συγκεκριµένη αγορά. Ένας από αυτούς αναφέρει ότι η επίδραση των GSM-gws κρίνεται σαν θετική για την αγορά διασύνδεσης γιατί αποτελεί λύση για τους εναλλακτικούς παρόχους και τους παρόχους καρτών προπληρωµένου χρόνου. Αυτή η λύση είναι οικονοµικότερη από αυτή µιας διασύνδεσης TDM, η οποία εάν ήταν επιβεβληµένη, θα αύξανε τα κόστη των εναλλακτικών παρόχων, µε αποτέλεσµα οι τελικοί χρήστες/καταναλωτές να µην απολαµβάνουν τις παρούσες τιµές για κλήσεις από σταθερό προς κινητό. Ο δεύτερος θεωρεί ότι οι πάροχοι δικτύων κινητής τηλεφωνίας που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά καταχρώνται τη διασύνδεση µε το να διατηρούν υψηλά τέλη διασύνδεσης και να απαιτούν αποτρεπτικούς για τους Εναλλακτικούς Παρόχους Σταθερής Τηλεφωνίας συµβατικούς όρους διασύνδεσης, όπως υψηλότατων σε αξία απαιτήσεων για εγγυητικές επιστολές. Η χρήση GSM gws είναι µονόδροµος για τους εναλλακτικούς παρόχους και είναι ο µόνος τρόπος να µικρύνουν την στρέβλωση που έχουν δηµιουργήσει οι κινητοί και να µπορέσουν να επιβιώσουν στον χώρο. Οι Εταιρίες Κινητής Τηλεφωνίας, σε ότι αφορά τους Μεγάλους Πελάτες (είτε µέσω GSM-gws, είτε µέσω VPNs) αλλά ακόµη και σε SMEs (small medium enterprises) όπως επίσης και σε SOHOs (small office home office) ήτοι περίπου το 10 % της αγοράς κινητής µέσω «Πακέτων», ανταγωνίζονται µεταξύ τους σε τιµές πολύ χαµηλότερες από αυτές των τελών διασύνδεσης, που φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις στο µείον 50%, 60% αλλά και ακόµη στο 70%. Κατά συνέπεια καταλήγει ο τελικός καταναλωτής να έχει χαµηλότερη τιµή από τους εναλλακτικούς παρόχους. H παραπάνω τηλεφωνική κίνηση αφορά κλήσεις µόνο από κινητό προς κινητό (ΚπΚ) και από κινητό προς σταθερό (ΚπΣ). Γεγονός που οδηγεί στην µεγάλη αντίφαση οι κλήσεις από σταθερό προς κινητό (ΣπΚ) να είναι πολύ ακριβότερες από ότι οι κλήσεις από ΚπΣ ή ΚπΚ για το 10 % της προαναφερθείσας αγοράς κινητής τουλάχιστον. Από ότι γνωρίζουµε δεν υπάρχει λογική κοστοστρέφειας που να δικαιολογεί την παραπάνω µεγάλη διαφορά τιµής µεταξύ δύο υπηρεσιών που χρησιµοποιούν ακριβώς τους ίδιους πόρους για την παροχή τους. Είναι γνωστό ότι η κίνηση από σταθερό προς κινητό (ΣπΚ) είναι υπερ-διπλάσια της κίνησης από κινητό προς κινητό (ΚπΚ) γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι Πάροχοι ικτύων Κινητής τηλεφωνίας χρηµατοδοτούν την δεύτερη από τις παραπάνω υπηρεσίες µε την πρώτη. Η κοινή λογική θα περίµενε και οι δύο υπηρεσίες να έχουν την ίδια τιµή. 15

16 Ο τρίτος από αυτούς θεωρεί ότι οι τιµές διασύνδεσης µειώθηκαν ελάχιστα αλλά και πάλι όχι στο βαθµό που θα καθιστούσε τη διασύνδεση µε τις Εταιρίες Κινητής Τηλεφωνίας ελκυστικότερη από τη χρήση των GSM-gws. Άρα οδηγούµαστε στη χρήση τους λόγω µειωµένων τιµών σε σχέση µε τη διασύνδεση (SS 7) σαν δεύτερο µέσο διασύνδεσης (non CLI). Ένας συµµετέχων αναφέρει ότι η ασάφεια που υπάρχει όσον αφορά το επενδυτικό πλάνο που πρέπει να κάνει ο νέος πάροχος για την διασύνδεση µε κινητά δίκτυα είναι ένα µεγάλο πρόβληµα. Η σηµερινή κατάσταση όπου η χονδρική τιµή είναι µεγαλύτερη από την λιανική, οδηγεί τους νέους παρόχους σε επενδύσεις σε GSM-gws οι οποίες µε µια απλή αλλαγή στην τιµολογιακή πολιτική των κινητών δικτύων, µπορεί να αποδειχθούν άχρηστες! Επίσης η ανυπαρξία transit υπηρεσίας µέχρι σήµερα από την µεριά του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, είναι ένας ακόµη λόγος να µην αναπτύσσεται ο νέος πάροχος µε δικούς του on-net πελάτες, ώστε σύντοµα να δηµιουργηθεί πραγµατικός ανταγωνισµός στην σταθερή τηλεφωνία. Ένας συµµετέχων αναφέρει ότι η αγορά της διασύνδεσης εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς από τους σκοπούς της πρόσβασης στο δίκτυο. Η σύνδεση στο δίκτυο συσκευών µέσω GSM-gws προωθεί την διάδοση της κινητής τηλεφωνίας η οποία µάλιστα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως last mile solution για αποµακρυσµένες περιοχές µε σύνδεση µέσω γραµµών DSL και τοπικών local base stations των 8 ή 16 ταυτόχρονων συνδέσεων. Η χρήση των GSM-gws από µεγάλες επιχειρήσεις απελευθερώνει την υποχρέωση των επιχειρήσεων να χρησιµοποιούν το δηµόσιο δίκτυο του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας ως µόνη οδό πρόσβασης προς τα νέα δίκτυα που δηµιουργεί περιβάλλον µονοπωλίου. ύο συµµετέχοντες αναφέρουν ότι τα τέλη καθώς επίσης και το κόστος συλλογής από το ίκτυο του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας αλλά και τα µηνιαία πάγια έξοδα γραµµών διασύνδεσης, κλπ, και το γεγονός ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας πρέπει να είναι ανταγωνιστικότεροι του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, καθιστούν τον τερµατισµό στα ίκτυα της Κινητής Τηλεφωνίας, µέσω ιασύνδεσης, ασύµφορη, δηλαδή ζηµιογόνο. 16

17 Ένας συµµετέχων αναφέρει ότι η αρχή της κοστοστρέφειας θα πρέπει να εφαρµοσθεί και για τις Εταιρίες Κινητής Τηλεφωνίας και να αρθεί η παραπάνω αναφερόµενη στρέβλωση τιµών. Τα τέλη διασύνδεσης για κίνηση από ΣπΚ αλλά και οι τιµές για κίνηση από ΚπΣ/ΚπΚ θα πρέπει να εξοµαλυνθούν έτσι ώστε όλοι οι εµπλεκόµενοι να µπορούν να λειτουργήσουν µε εύλογο επιχειρηµατικό κέρδος και όχι µε ζηµία όπως τώρα Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι η δυνατότητα χρήσης των GSM-gws, εφόσον βέβαια ακολουθούνται συγκεκριµένοι κανόνες ώστε να αποφεύγεται η καταχρηστική εκµετάλλευσή τους, κυρίως από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, µπορεί να αποτελέσει µοχλό πίεσης για την µείωση των τελών διασύνδεσης, µε την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα διασφαλιστεί η τεχνική δυνατότητα λειτουργίας τους χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα για τους τελικούς χρήστες αλλά και για τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις. Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι το κρισιµότερο στοιχείο αναφορικά µε τη σχέση µεταξύ της αγοράς διασύνδεσης και των GSM-gws είναι ότι η χρήση των τελευταίων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα τέλη τερµατισµού στα δίκτυα κινητής. Εποµένως, οποιαδήποτε ενέργεια της ΕΕΤΤ η οποία θα επιβάλει περιορισµούς ή θα επιτρέπει την επιβολή περιορισµών στη χρήση των GSM-gws, θα πρέπει να ληφθεί µόνο εφόσον τα τέλη τερµατισµού για κλήσεις από σταθερό σε κινητό είναι κοστοστρεφή. Για το σκοπό αυτό δεν αρκεί να επιβληθεί η σχετική υποχρέωση στους παρόχους, η οποία άλλωστε έχει ήδη επιβληθεί σε δύο εξ αυτών από το Φεβρουάριο του 2002 (δυνάµει της απόφασης που όρισε αυτούς ως έχοντες Σηµαντική Ισχύ στην Εθνική Αγορά ιασύνδεσης), αλλά απαιτείται και η υλοποίηση της υποχρέωσης αυτής από τους παρόχους. Εφόσον οι πάροχοι κινητής παράσχουν τερµατισµό στα δίκτυά τους σε τιµές κοστοστρεφείς, τότε οι ίδιοι οι εναλλακτικοί πάροχοι θα προτιµήσουν τη διασύνδεση από τη χρήση των GSM-gws για τον τερµατισµό των κλήσεών τους σε κινητά. ύο συµµετέχοντες αναφέρουν ότι η λειτουργία των GSM-gws αντικαθιστά την διασύνδεση µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τόσο σε τεχνικό όσο και σε εµπορικό 17

18 επίπεδο. Ένας από αυτούς αναφέρει επίσης ότι η χρήση GSM gws λειτουργεί υπό µορφή άτυπης σύµβασης µε την απόλυτη γνώση και σιωπηρή αποδοχή των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Στα πλαίσια της άτυπης αυτής σύµβασης όλα τα εµπλεκόµενα µέρη (δηλαδή τόσο οι εναλλακτικοί πάροχοι όσο και οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας) έχουν σιωπηρά συµφωνήσει και αποδεχθεί ότι το τέλος διασύνδεσης ισούται µε το κόστος λιανικής διάθεσης των καρτών SIM. Στα πλαίσια δε της απόφασης της ΕΕΤΤ 248/69 σύµφωνα µε την οποία το κόστος της διασύνδεσης οφείλει να είναι κατώτερο από το ελάχιστο κόστος λιανικής, πρέπει να εξασφαλιστεί και να ρυθµιστεί το αναγκαίο περιθώριο χονδρικής, ώστε οι τιµές στις οποίες θα παρέχεται ο εξοπλισµός (κάρτες SIM) να είναι µικρότερες τουλάχιστον κατά 30% από την τιµή διάθεσης αυτών των υπηρεσιών στους λιανικούς πελάτες των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Τα δε υψηλότατα τέλη διασύνδεσης που προσπαθούν να επιβάλουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας καθιστούν απαγορευτική τη δυνατότητα διασύνδεσης των εναλλακτικών παρόχων µε τον υπάρχοντα τεχνολογικό εξοπλισµό (SS7), προκαλούν στρέβλωση στην αγορά τερµατισµού κλήσεων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και επιτρέπουν τη δυνατότητα ανταγωνισµού των εναλλακτικών παρόχων µόνο µε τη χρήση των καρτών SIM, η οποία πρέπει να ρυθµιστεί ως νέο µέσο διασύνδεσης σε τιµές διάθεσης κατά πολύ κατώτερες από την τιµή της λιανικής. 18

19 E4. Πιστεύετε ότι οι καταναλωτές είναι ενηµερωµένοι για τα πιθανά προβλήµατα αναφορικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω GSM-gws; Στο ερώτηµα αυτό απάντησαν όλοι οι συµµετέχοντες. Τρεις συµµετέχοντες υποστηρίζουν πως είναι βέβαιο ότι οι καταναλωτές δεν ενηµερώνονται για την υποβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται. Κανένα στοιχείο άλλωστε δεν προκύπτει που να οδηγεί σε αντίθετο συµπέρασµα. Οι εναλλακτικοί πάροχοι που κάνουν χρήση των GSM-gws ως υποκατάστατων της διασύνδεσης για την εµπορική προώθηση υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες δεν ενηµερώνουν σχετικά τους καταναλωτές ούτε στα διαφηµιστικά έντυπα αλλά ούτε και στις ιστοσελίδες τους στο διαδίκτυο. ύο από τους ανωτέρω αναφέρουν επίσης πως τα συχνά προβλήµατα που παρουσιάζονται είναι φυσικό να τα αποδίδουν σε τεχνικές ανεπάρκειες των Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας. Ένας συµµετέχων αναφέρει πως οι µεγάλοι πελάτες που χρησιµοποιούν GSM-gws είναι εύλογο να υποτεθεί ότι αντιλαµβάνονται τα προβλήµατα ποιότητας που δηµιουργούνται από τη χρήση τους. Στην περίπτωση µάλιστα των µεγάλων πελατών η έλλειψη CLI δεν αποτελεί µείζον πρόβληµα, γιατί µπορεί να φαίνεται ο βασικός αριθµός του κέντρου τους στις κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα. Εντούτοις, οι καταναλωτές που χρησιµοποιούν GSM-gws πιθανότατα δεν γνωρίσουν ότι οι κλήσεις διεκπεραιώνονται µε αυτό το τρόπο και έτσι δεν γνωρίζουν τα προβλήµατα ποιότητας. ύο συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι των καταναλωτών οι οποίοι συνειδητά χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες των παρόχων µε GSM-gws είναι ενήµεροι για την διαφορά ποιότητας. Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι ο καταναλωτής καλείται να κάνει χρήση της υπηρεσίας και σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήµατα ή µειωµένη ποιότητα έχει τη δυνατότητα χρήσης άλλου παρόχου (γεγονός που ενισχύεται από την πολιτική των σταθερών παρόχων να µην υπάρχουν χρονικές δεσµεύσεις µε πάγιες χρεώσεις στον τελικό καταναλωτή). Τα τυχόν προβλήµατα δεν οφείλονται αποκλειστικά στο δίκτυο του κινητού παρόχου αλλά οφείλονται επιπλέον στην ποιότητα του 19

20 χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού και ειδικότερα των GSM-gws καθώς και στην ικανότητα του σταθερού χρόνου να διαχειρίζεται το τηλεπικοινωνιακό του δίκτυο. Προσπάθεια δηµιουργίας εντυπώσεων µε την ενηµέρωση των καταναλωτών για πιθανά προβλήµατα από τη χρήση GSM-gws θα δηµιουργήσει προκαταλήψεις έναντι των σταθερών παρόχων ασκώντας εµµέσως πιέσεις που θα έχουν ως αποτέλεσµα την αποδυνάµωση του ανταγωνισµού. ύο συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι οι καταναλωτές είναι ενηµερωµένοι για τα πιθανά προβλήµατα ποιότητας. Άλλωστε η έλλειψη οποιασδήποτε δέσµευσης του συνδροµητή από τους παρόχους κάνει την χρήση της υπηρεσίας εντελώς προαιρετική. Ο πελάτης µπορεί πρακτικά να συνάψει σύµβαση µε όλους τους παρόχους, και να επιλέγει ανά κλήση το προϊόν που επιθυµεί. Τρεις συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι οι καταναλωτές δε γνωρίζουν σχεδόν τίποτα για τα GSM-gws, αλλά σύµφωνα µε ένα από τους τρεις, αυτό δε φαίνεται να τους επηρεάζει καθόλου. Ένας από τους τρεις πάλι αναφέρει ότι τα προβλήµατα των GSM-gws είναι πανοµοιότυπα µε εκείνα των χρηστών κινητών τηλεφώνων και αφορούν κυρίως τα δίκτυα και το βαθµό κάλυψής τους. ύο συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι οι καταναλωτές δεν είναι ενηµερωµένοι για τη διαφορετική ποιότητα (κυρίως έλλειψη CLI) που προσφέρει η έννοια της πρόσβασης από την έννοια της διασύνδεσης. Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι οι καταναλωτές ενηµερώνονται ή είναι ενήµεροι για βασικά θέµατα όπως η µη ύπαρξη CLI, αλλά δεν µπορούν να γνωρίζουν πιθανά τεχνικά προβλήµατα κυρίως λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων και δεν είναι δυνατόν οι εναλλακτικοί να ενηµερώνουν τους πελάτες τους ότι έχουν «κατώτερης ποιότητας προϊόν», γιατί έτσι θα αντιληφθεί ο τελικός καταναλωτής την έκφραση «πιθανών προβληµάτων». Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι η διαδικασία ενηµέρωσης απαιτεί από τη πλευρά των εναλλακτικών πρόσθετες επενδύσεις σε προσωπικό και προβολή από τα µέσα ενηµέρωσης, οι οποίες τελικά θα αποβούν άκαρπες αφού µε τον ένα ή τον άλλο 20

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Εισήγησης σχετικά µε τις Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης µε θέµα : «Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης 2002 και λοιπά ζητήµατα ιασύνδεσης ενόψει της προετοιµασίας του ΥΠ 2003» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Σχολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθήνα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την προσφορά αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt.733.13-12-2012 ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Onephone Freephone ΟΤΕ

Onephone Freephone ΟΤΕ Υπηρεσίες ιασύνδεσης ικτύων Νοέµβριος 2009 Υπηρεσίες ιασύνδεσης Υπηρεσίες Τερµατισµού Κλήσεων Γεωγραφικοί Αριθµοί ΟΤΕ Σύντοµοι Κωδικοί Onephone Freephone ΟΤΕ Υπηρεσίες Εκκίνησης Κλήσεων Κωδικός Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz Μαρούσι, Απρίλιος 2013 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Σύνοψη... 2 Μέρος Α. Ισχύον νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-12-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 339/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 334/45/2004

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις πιο συνήθεις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία Επείγουσας Ανάγκης για βοήθεια. Βασίζονται στις εμπειρίες των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.». (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «KICK A.E ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Χάλκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση «Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών» στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των έργων των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET 1.1. Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet 1.1.1. Ο τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet θα περιλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για την έκδοση κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 2. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Φεβρουάριος 2014

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Φεβρουάριος 2014 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CYTA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CYTA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CYTA 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cyta 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό δίκτυο µέσω Συνδέσεων Υψηλής Χωρητικότητας (Primary

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15.02.2011 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-46314 Σελίδες : 5 Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Αιγυπτιάδου Δικηγόρος -Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν/μιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τις Αγορές ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων:

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τις Αγορές ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων: Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τις Αγορές ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων: α) Εκκίνησης κλήσεων στο δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση (αγορά υπ. αρ. 8, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Κανονισμός πρόσβασης & διασύνδεσης» Παρατήρηση νομικού περιεχομένου: Οι απόψεις που κατωτέρω διατυπώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 Παρουσίαση Προϊόντος Βασικές Πληροφορίες Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Ορισµός Οφέλη Ηδιασύνδεσηαποτελείτηφυσικήκαιλογική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση Σχεδίων ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις Τηλεπικοινωνίες

ιαµόρφωση Σχεδίων ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις Τηλεπικοινωνίες ιαµόρφωση Σχεδίων ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις Τηλεπικοινωνίες Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης Μαρούσι, 9 Σεπτεµβρίου 2003-09-09 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Το παρόν κείµενο ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

9 Σχόλια Παραρτήματος...7

9 Σχόλια Παραρτήματος...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Καθορισμό της μορφής των Καταλόγων συνδρομητών καθώς και τον προσδιορισμό του τρόπου και του κόστους διάθεσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑ ΕΕΤΤ Μαρούσι 28/11/2003

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα