ΑΔΑ: Μαρούσι, / 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : Μαρούσι Πληροφορίες:Δ. Καραχάλιος, Ε. Μαυρικάκης Τηλέφωνο: ΦΑΧ: ΑΔΑ: Μαρούσι, / 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Διαπίστωση παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ.74 τ.α / )» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περ.4 της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (Φ.Ε.Κ.222 τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 82 και του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ. Α / ) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4027/2013 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167 τ. Α ) όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4174/ (ΦΕΚ170 τ. Α ) 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύει. 1

2 5. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων Π.Δ.318/1992(Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις (Φ.Ε.Κ.74 τ.α / ). 6. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α /141) -Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 152 τ.α / )». 7. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 153 τ.α / )». 8. Την αριθμ.90595/στ5/ (Φ.Ε.Κ.1667 τ.β / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου». 9. Την αριθμ.διπιδ/β2.δ/188/οικ.7861/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Θέμα: «Παράταση Χρόνου Διαθεσιμότητας-Εκδοση Σχετικών Πράξεων Λύσης της Υπαλληλικής Σχέσης-Αποζημίωση». 10. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τους πίνακες των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης οι παρακάτω εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση μετάταξης/μεταφοράς σύμφωνα με τις αριθμ.6/2013, 8/2013 και 10/2014 Προκηρύξεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Διαπιστώνουμε: Την παράταση του χρόνου διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών, από 22 Μαρτίου 2014 μέχρι την έκδοση τελικών πινάκων διάθεσης από τα αρμόδια όργανα και μέχρι τη δημοσίευσή τους στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης μετάταξης/μεταφοράς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ.74 τ.α / ): A/A A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚ/ΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ

3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΗΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΟΥΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.06 ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΕΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΝΔΡΑΜΗ ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΓΑΝΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΒΑΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΑΣΕΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 3

4 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘΟΙ ΑΚΤΙΝ.) Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΘΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΛΑΓΚΑ ΔΟΜΝΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΤΙΒΑ ΝΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

5 ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗ-ΜΠΟΜΠΟΥ ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΡΑ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΥΡΙΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΖΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΣΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΔΟΜΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΜΠΟΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΝΤΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΜΩΝ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΝΤΑΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 5

6 ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΧΡΗΣΤ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΗΛΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΤΣΙΛΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΡΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΑΪΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΑΦΤΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΙΩΡΓΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΟΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΒΕΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΜΩΝΗ-ΔΕΒΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΟΥΡΜΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6

7 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΡΑΒΟΡΙΖΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΦΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΖΟΓΑΝΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΠΤΣΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΕΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΙΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ ΛΟΙΖΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΟΝΔΡΟΡΙΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.04 ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.04 ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΨΩΦΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 7

8 ΖΩΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΚΟΥ ΕΦΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥΒΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΣΑΡΚΑΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΥΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΙΔΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΡΑΠΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΡΑΠΤΗ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΨΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΡΕΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΞΕΝΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΦΩΤΟΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΠΕΤΡΟΒ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8

9 ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΡΔΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΑΡΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΣΩΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΟΥΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ-ΠΟΡΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΣΑΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΦΕΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΑΡΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14-06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9

10 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΡΔΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ(ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΜΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΥΜΕΩΝΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΜΠΑΡΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΓΝΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΠΑΠΠΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΟΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΑΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10

11 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΚΙΡΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΤΣΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ΖΗΣΗ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΒΑΝΗ ΑΝΝΑ ΗΛΙΑ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΟΥΛΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΖΑΓΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΓΟΡΑΚΗ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΖΙΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΖΙΩΓΑ ΑΓΑΘΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΣΗΦ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΠΑΚΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΝΙΚΛΗ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΕΩΝ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΛΟΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΝΤΖΑΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΗ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΦΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΥ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΒΑΛΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΩΡΟΘΕΟΥ ΓΙΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΥΡΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11

12 ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ01.02 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΗΜΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕΓΑΚΛΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ-ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΠΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΠΙΡΔΑ ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΝΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΚΥΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΤΕΜΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΤΖΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΤΩΝΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΥ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΡΛΙΓΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΤΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΙΠΙΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΛΑΚΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΙΝΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12

13 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣΗ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΕΙΤΑΝΙΔΟΥ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΕΡΜΕΤΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΙΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΥ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΥΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΥΡΜΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΦΙΝΤΙΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΡΤΕΜΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΖΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΙΝΤΙΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΙΤΣΙΛΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΝΕΦΥΤΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΟΥΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΩΤΣΙΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13

14 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΡΟΥΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΓΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΖΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΖΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ025 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΤΕ025 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΧΙΖΑ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ025 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΛΙΟΝΤΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΑΡΤΑΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΤΑΣ 14

15 ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΤΑΣ ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣΠΕΝΤΖΑ ΟΛΓΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΧΑΪΑΣ ΒΑΦΕΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΝΤΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΩΚΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΡΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΖΙΑΚΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΜΙΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΖΕΝΖΕΦΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΒΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΟΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΑΤΖΑΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΝΙΤΣΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ 15

16 ΜΠΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΜΠΟΥΛΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΦΡΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΚΟΛΥΡΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΘΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΛΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΒΕΛΑΕΤΗ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΜΠΙΘΕΛΗ ΡΟΥΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΖΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΝΔΙΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΡΜΕΛΑ ΙΩΣΗΦ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΗΤΡΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΑΡΟΥΔΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 16

17 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΑΓΕΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ ΣΕΙΡΗΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕΝΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ ΑΒΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΖΗΣΗΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΡΕΜΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΡΣΑΚΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΜΙΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 17

18 ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΙΣΣΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΣΧΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΡΝΑΒΟΥ ΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΛΕΚΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΝΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΤΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΡΛΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΘΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΕΝΤΖΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ

19 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΑΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΙΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΚΟΡΙΝΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΟΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΚΑΡΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΛΙΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΕΛΕΚΗ ΕΥΑΣΤΑΘΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΤΟΥΝΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΕΡΓΗ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ 19

20 ΒΑΛΒΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΣΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΟΥΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝΣ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΠΛΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΒΕΡΔΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΑΡΑΛ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΛΕΙΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΑΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΚΑΤΖΙΚΟΥ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ 20

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1016 3 Ιουνίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 87080/Ε2 Επαναφορά εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης στις θέσεις που κατείχαν

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2 Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αβραμίδου Χριστίνα Νικόλαος Αδαμούδη Δήμητρα Νικόλαος Αναγνώστου Βασίλειος Κωνσταντίνος Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Νικόλαος Αναστασιάδου Φωτεινή Διονύσιος Αποστολίδης Ανέστης Χαράλαμπος Αραμπατζή Μαρία Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 344 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ταχ.Δ/νση:Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ /0/0 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ Σελίδα 0 0 ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΑΡΓΙΤΣΑ ΣΥΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 10-06-2015 Αρ. Πρωτ. : Κ1/91541 Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. Οικονομίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη 1) ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παναγιώτη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Νικολάου 2 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Αρτίν 3 ΑΙΓΙΝΙΤΗ-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου 4 ΑΝΝΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 Α/Α Α.Γ.Μ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 1 0615106 ALBADDAWI ZAID HUSSEN 2 0615107 ALSHEHABAT HASSAN MOHAMMAD 3 0615071 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 0615128 ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Φορέας Υλοποίησης/ Επιμέρους Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (Γ.Γ.Ι.Φ.) Έδρα Υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Σελίδα 3 από 7

ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Σελίδα 3 από 7 ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 επιλεχθηκε 2 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. Δεσιοπούλου Χριστίνα-Ειρήνη 6641 Λαμπροπούλου Αρετή- Φωτεινή 6706 Άγχος - Διαπροσωπικές σχέσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. Δεσιοπούλου Χριστίνα-Ειρήνη 6641 Λαμπροπούλου Αρετή- Φωτεινή 6706 Άγχος - Διαπροσωπικές σχέσεις ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Δεσιοπούλου Χριστίνα-Ειρήνη 6641 Λαμπροπούλου Αρετή- Φωτεινή 6706 Άγχος - Διαπροσωπικές σχέσεις Καρπιτη Μαρια Α.Μ.:6674 Διατροφικές διαταραχές Σπυροπούλου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.00 2 ΒΕΝΕΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3 ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.30 4 ΤΣΟΥΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 ΚΑΓΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Μαρούσι, 31-7-2013 106520/ 2

ΑΔΑ: Μαρούσι, 31-7-2013 106520/ 2 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014)

Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014) 13/5/2014 1 2 3 4 5 6 α/α ΑΦΜ (συντετμημένο) Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα