ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 1. Ποιο ύψος εισφοράς του Ν.128/75 θα επιβαρύνει τα προτεινόμενα δάνεια 0,6% ή 0,12%;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 1. Ποιο ύψος εισφοράς του Ν.128/75 θα επιβαρύνει τα προτεινόμενα δάνεια 0,6% ή 0,12%;"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Ποιο ύψος εισφοράς του Ν.128/75 θα επιβαρύνει τα προτεινόμενα δάνεια 0,6% ή 0,12%; Το ύψος της εισφοράς σχετίζεται με τον σκοπό του δανείου. Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος αφορούν επισκευαστικές / κατασκευαστικές εργασίες και ως εκ τούτου το δανειακό προϊόν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «επισκευαστικό δάνειο». 2. Η εισφορά του Ν.128/75 θα καλυφθεί από τα κεφάλαια του «Ταμείου Εξοικονομώ Κατ οίκον»; Η εισφορά του Ν. 128/75 δεν καλύπτεται καταρχήν από τα κεφάλαια του «Ταμείου Εξοικονομώ Κατ οίκον». Τυχόν κάλυψή του θα καθοριστεί στον Οδηγό του Προγράμματος. 3. Να διευκρινιστεί το ποσοστό συμμετοχής του «Ταμείου Εξοικονομώ Κατ οίκον» στον κίνδυνο σε περίπτωση που καταγγελθεί το δάνειο Το ποσοστό συμμετοχής του «Ταμείου Εξοικονομώ Κατ οίκον» είναι το ποσοστό συμμετοχής του στο δανειακό κεφάλαιο, δηλαδή 33,3%, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω παράδειγμα: Παράδειγμα: Αρχικό εγκεκριμένο ποσό δανείου: (Συμμετοχή «Ταμείο Εξοικονομώ Κατ οίκον» 33,3% και Τράπεζας 66,7%) Ποσό δανείου μετά την επιχορήγηση με την μορφή απομείωσης του κεφαλαίου (ο δανειολήπτης ανήκει στην κατηγορία Α με 30% επιχορήγηση): Έστω ότι ο δανειολήπτης δεν αποπληρώνει καμία δόση του δανείου τότε το ποσοστό ανάληψης κινδύνου του Ταμείου Εξοικονομώ Κατ οίκον είναι * 33,3% Ποιες είναι οι συνέπειες όταν δεν καλύπτεται η ενεργειακή αναβάθμιση κατά την Β επιθεώρηση; Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος / δανειολήπτης δεν επιτύχει τον τεθέντα ενεργειακό στόχο της αίτησης ή δεν υλοποιήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση υπαγωγής: Δεν θα εκταμιεύεται το υπόλοιπο του δανείου (στην περίπτωση που έχει λάβει προκαταβολή) με τους ευνοϊκούς όρους του Προγράμματος Δεν θα καταβάλλονται τα κίνητρα του Προγράμματος Θα πρέπει να επιστραφεί το εκταμιευμένο δανειακό κεφάλαιο που αντιστοιχεί στην συμμετοχή του «Ταμείου Εξοικονομώ Κατ οίκον» και οι όροι του

2 δανείου θα χάσουν τον προνομιακό χαρακτήρα τους. Το δάνειο δύναται να μετατραπεί σε κανονικό δανειακό προϊόν της τράπεζας. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου με προϋπολογισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο βάσει της απόφασης υπαγωγής του ωφελούμενου, τροποποιείται ανάλογα η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρμόζονται τα κίνητρα καθώς και το ποσό με το οποίο ο δικαιούχος συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύμβαση όσον αφορά τους προνομιακούς όρους αναπροσαρμόζεται βάσει του νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης μεταξύ του «Ταμείου Εξοικονομώ Κατ οίκον» και των επιλεγμένων Τραπεζών και στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος, και κατ επέκταση θα καθορίζονται και στη δανειακή σύμβαση με τον ωφελούμενο / δανειολήπτη. 5. Πότε καταβάλλεται το κόστος των ενεργειακών επιθεωρητών; Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρητών καταβάλλεται από την τράπεζα μετά την 2 η ενεργειακή επιθεώρηση, την επίτευξη του ενεργειακού στόχου και την αποπληρωμή του έργου με την εξόφληση των δαπανών. 6. Ποιος καλύπτει τις δαπάνες δημοσιότητας; Οι δαπάνες δημοσιότητας και διαφήμισης του Προγράμματος από πλευράς της Τράπεζας καλύπτονται από την ίδια. Το ΥΠΕΚΑ αναπτύσσει δικό του πρόγραμμα δημοσιότητας για την προώθηση του προγράμματος που περιλαμβάνει την λειτουργία helpdesk, τη δημιουργία ιστοσελίδας, διαφήμιση στον τύπο και την οργάνωση ημερίδων. 7. Για θυγατρική ξένης τράπεζας στην Ελλάδα ποιο rating λαμβάνεται υπόψη; Λαμβάνεται υπόψη το rating της μητρικής Τράπεζας. 8. Διασφάλιση απορρήτου Κατά την επιλογή των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δεσμεύεται να σεβαστεί θεμελιώδεις αρχές, όπως ίση μεταχείριση, μη-διάκριση, εμπιστευτικότητα και διαφάνεια, όπως δηλαδή κάνει μέχρι σήμερα η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στην συνεργασία της επί 6 έτη με το σύνολο των τραπεζών της χώρας. 9. Το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ οίκον» επιδοτεί τους τόκους των άτοκων/χαμηλότοκων δανείων ή μόνο επιχορηγεί τον επιλέξιμο προϋπολογισμό με την μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου; ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - 1/3 Δανειακών κεφαλαίων - Πλήρης επιδότηση επιτοκίου - 1/3 Δανειακών κεφαλαίων - 1/3 Δανειακών κεφαλαίων

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - 30% επιχορήγηση με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου - Κόστος δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων - 15% επιχορήγηση με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου - Κόστος δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων - Κόστος δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων Για όλες τις κατηγορίες, το τελικό επιτόκιο θα είναι χαμηλό / ευνοϊκό λόγω του χαμηλού έως μηδενικού κόστους των προσφερόμενων κεφαλαίων ως συμμετοχή του «Ταμείου Εξοικονομώ Κατ οίκον». 10. Οι τελικοί ωφελούμενοι θα έχουν τους ίδιους τιμολογιακούς όρους (επιτόκιο, έξοδα δανείου) ανεξαρτήτως Τράπεζας επιλογής ή θα έχουν τους όρους που θα προσφέρει η κάθε Τράπεζα; Οι τελικοί ωφελούμενοι θα έχουν τους όρους που θα προσφέρει η κάθε επιλεγείσα Τράπεζα στην προσφορά της και θα εξειδικευτούν στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης μεταξύ της Τράπεζας και του «Ταμείου Εξοικονομώ Κατ οίκον». 11. Κάθε χρηματοπιστωτικός οργανισμός που εκταμιεύει γρηγορότερα την συμμετοχή του στο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ οίκον», απέχει από την διαδικασία μέχρι να εκταμιευθούν οι συμμετοχές όλων των επιλεγέντων οργανισμών και να αρχίσει πιθανή επανάληψη του προγράμματος; Η επαναπροκήρυξη του νέου κύκλου του Προγράμματος από το αρμόδιο Υπουργείο θα γίνει το ταχύτερο δυνατό. Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που θα έχουν απορροφήσει το ποσό που τους αναλογεί με βάση την παρούσα πρόσκληση θα μπορούν να συμμετέχουν στη νέα προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ οίκον». 12. Το ποσοστό ανάληψης κινδύνου που επιμερίζεται σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής Ταμείου/Τράπεζας (1/3 2/3) περιορίζεται μόνο στον πιστωτικό κίνδυνο; Το ποσοστό ανάληψης κινδύνου επιμερίζεται σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής του «Ταμείου Εξοικονομώ Κατ οίκον» (1/3) και της Τράπεζας (2/3). 13. Μεταξύ των εγγράφων σχετικά με το κατάλληλο αποδεικτικό έγγραφο για την εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου αρκεί το γενικό πληρεξούσιο των υπογραφόντων ή χρειάζεται ειδικό πληρεξούσιο για την εξουσιοδότησή τους να υπογράψουν τα έγγραφα για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό; Το νομικό έγγραφο που θα επιλεγεί από την Τράπεζα πρέπει να τη δεσμεύει σε όλα τα σημεία της προσφοράς της για την συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4 14. Σύμφωνα με Άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ 1828/2006) «τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής έχουν τη μορφή ενεργειών που πραγματοποιούν επιστρεπτέες επενδύσεις ή παρέχουν εγγυήσεις για επιστρεπτέες επενδύσεις». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΦΕΚ 1262/ 2010 που αφορά τη σύσταση του Ταμείου Εξοικονομώ Κατ Οίκον, «οι πόροι που επιστρέφονται στο Ταμείο, όπως πιστοποιούνται από την Επενδυτική Επιτροπή, επαναχρησιμοποιούνται για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς και διαδικασίες της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ καθώς και για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στο πλαίσιο παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με χρηματοδότηση από τρίτους (ΧΑΤ).» Τα παραπάνω αφορούν και τα κεφάλαια που θα συνεπενδύσει ο επιλεγμένος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός στο Ταμείο; Εάν ναι, το ύψος των κεφαλαίων αυτών μπορεί να μειωθεί σε βάθος χρόνου; Τα παραπάνω αφορούν τα κεφάλαια που συνεπενδύει το «Ταμείο Εξοικονομώ Κατ Οίκον». Η επαναχρησιμοποίηση των πόρων του Ταμείου θα γίνει με την προκήρυξη νέων ή αντίστοιχων δράσεων του αρμόδιου Υπουργείου και αντίστοιχη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς. 15. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελίδα 22, στο πεδίο επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα, αναφέρεται ότι στην περίπτωση ωφελούμενου Α κατηγορίας χορηγείται άτοκο δάνειο και επιχορήγηση 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ένας πολίτης αυτής της κατηγορίας «που θα λάβει δάνειο , θα αποπληρώσει άτοκα». Το ποσό των τόκων που αφορά το κεφάλαιο του δανείου καταβάλλεται στο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και πώς, πότε (με περιοδικότητα); Ο επιλεγμένος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός συμμετέχει στην επιδότηση του επιτοκίου; Εάν ναι, με ποιο τρόπο; Ο επιλεγμένος χρηματοπιστωτικός Οργανισμός δεν συμμετέχει στην επιδότηση επιτοκίου. Η επιδότηση επιτοκίου χρηματοδοτείται από το «Ταμείο Εξοικονομώ Κατ οίκον» και η διαδικασία καταβολής της θα οριστικοποιηθεί στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης με τον επιλεγμένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 16. Τα ποσά των τόκων που προκύπτουν από την εκταμίευση της προκαταβολής και μέχρι να δοθεί το β πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης επιδοτούνται; Εάν ναι, με ποια διαδικασία καταβάλλεται η επιδότηση αυτή από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό; Ναι, τα ποσά των τόκων που προκύπτουν από την εκταμίευση της προκαταβολής θα επιδοτούνται για την Α Κατηγορία με την προϋπόθεση της επίτευξης της

5 ενεργειακής αναβάθμισης που πιστοποιείται με το Β Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης. Η διαδικασία καταβολής τους θα οριστεί στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης με τον Χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 17. Ο ωφελούμενος υπογράφει σύμβαση για όλο το ποσό του δανείου; Ναι, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου με προϋπολογισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο βάσει της απόφασης υπαγωγής του ωφελούμενου, τροποποιείται ανάλογα η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρμόζονται τα κίνητρα καθώς και το ποσό με το οποίο ο δικαιούχος συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύμβαση όσον αφορά τους προνομιακούς όρους αναπροσαρμόζεται βάσει του νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού. 18. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελίδα 22, στο πεδίο ποσοστό ανάληψης κινδύνου, αναφέρεται ότι «το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ οίκον» θα καλύψει το κατά το ποσοστό συγχρηματοδότησής του (π.χ. 33,3%) ύψος των ζημιών του εναπομείναντος κεφαλαίου». Σε περίπτωση χορήγησης δανείου σε ωφελούμενο κατηγορίας Α, η κάλυψη του Ταμείου αναφέρεται στο 33,3% των ή των ; Για την απάντηση βλέπε Ερώτηση Εφόσον κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ο ωφελούμενος έχει επιτύχει τον ενεργειακό στόχο και έχει υλοποιήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των εργασιών, ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός έχει το δικαίωμα να πιστώσει άμεσα το λογαριασμό του δανείου του ωφελούμενου με το ποσό της επιχορήγησης, χρεώνοντας αντίστοιχα τον κοινό λογαριασμό του Ταμείου? Η διαδικασία καταβολών των ποσών των επιχορηγήσεων θα καθοριστεί στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης. 20. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον ωφελούμενο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση (μη ολοκλήρωση εργασιών, μη πληρωμή αναλογούντος κεφαλαίου), παρέχεται το δικαίωμα στον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό να εκδώσει διαταγή πληρωμής; Α) Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος / δανειολήπτης δεν επιτύχει τον τεθέντα ενεργειακό στόχο της αίτησης ή δεν υλοποιήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση υπαγωγής: Δεν θα εκταμιεύεται το υπόλοιπο του δανείου (στην περίπτωση που έχει λάβει προκαταβολή) με τους ευνοϊκούς όρους του Προγράμματος Δεν θα καταβάλλονται τα κίνητρα του Προγράμματος Θα πρέπει να επιστραφεί το εκταμιευμένο δανειακό κεφάλαιο που αντιστοιχεί στην συμμετοχή του «Ταμείου Εξοικονομώ Κατ οίκον» και οι όροι του δανείου θα χάσουν τον προνομιακό χαρακτήρα τους. Το δάνειο δύναται να μετατραπεί σε κανονικό δανειακό προϊόν της τράπεζας.

6 Β) Σε περίπτωση αθέτησης των όρων της δανειακής σύμβασης, ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του για τη διασφάλιση της είσπραξης των δανειακών κεφαλαίων. 21. Σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως ενιαίο κτήριο, ποια διαδικασία θα ακολουθείται ως προς τη σύμβαση, για δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης που αφορούν κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους; Όσον αφορά τους ιδιόκτητους χώρους θα υπογράφεται σύμβαση δανείου ξεχωριστά με κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο/ιδιοκτήτη. Όσον αφορά δαπάνες σε κοινόχρηστους χώρους θα επιμερίζονται και θα αθροίζονται με τις δαπάνες που αφορούν σε ιδιόκτητους χώρους. Το συνολικό ποσό ανά ιδιοκτήτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις και αντιστοιχεί στο ύψος της δανειακής σύμβασης. 22. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που το κτήριο στο οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι από παραχωρητήριο (π.χ. εργατικές κατοικίες); Εφόσον το παραχωρητήριο αποτελεί τίτλο παραχώρησης κυριότητας προς τον δικαιούχο, σε αυτήν την περίπτωση θα υπογράψει και την δανειστική σύμβαση. 23. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελίδα 24, στο πεδίο Ρήτρες και εξασφαλίσεις από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό αναφέρεται ότι «η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δύναται να θέσει ρήτρες και δεσμεύσεις στον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγυήσεις από τον επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενέχυρων ή άλλων εξασφαλίσεων». Σε ποια ενδεχόμενα μπορεί να τεθούν οι παραπάνω ρήτρες και δεσμεύσεις και τι άλλες εξασφαλίσεις μπορεί να ζητήσει η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ από τον επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό; Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγυήσεις από τον επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στο πλαίσιο διασφάλισης της διαχείρισης των κεφαλαίων που συνεπενδύει εντός της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης. 24. Υπάρχει περίπτωση συμμετοχής Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού στο πρόγραμμα με ποσό συνεπένδυσης χαμηλότερο των 95 εκατ. ευρώ; Όπως ορίζεται στην σελίδα 7της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το ποσό που θα πρέπει συνεπενδύσει ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός είναι από 95εκ - 380εκ..

7 25. Ποια είναι ακριβώς η υποχρέωση που αναλαμβάνει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συμμετέχοντας στο διαγωνισμό; Μπορεί να υπαναχωρήσει ένα συμμετέχον σχήμα κατά τη Φάση της Διαπραγμάτευσης της συμφωνίας; Ναι, ένας Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός δύναται να υπαναχωρήσει σε οποιαδήποτε φάση πριν από την Υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης. Η αποχώρηση θα πρέπει να γίνει εγγράφως προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 26. Η φθίνουσα σειρά στην οποία κατατάσσονται οι έως 5 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στην Φάση Γ της αξιολόγησης, τι πλεονέκτημα προσδίδει σε αυτούς που είναι υψηλότερα στη σειρά από τους υπόλοιπους; Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που είναι υψηλότερα στη σειρά από τους υπόλοιπους έχουν περισσότερες πιθανότητες να κατακυρωθεί το έργο σε αυτούς, εφόσον καλύψουν το ανώτατο ποσό των κεφαλαίων που συνεπενδύονται, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 27. Ποιος ο σκοπός της παρουσίασης στο φάκελο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος της «Τιμολογιακής πολιτικής και πολιτικής εξασφαλίσεων για δανειακά προϊόντα της περιόδου 01/01 31/08/2010» δεδομένου ότι αυτά δε βαθμολογούνται στο πλαίσιο των κριτηρίων τόσο της Φάσης Β όσο και της Φάσης Γ (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση); Υπάρχει ποινή και ποια είναι αυτή, στην περίπτωση που τελικά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν συμπεριληφθούν στοιχεία που ζητούνται στο διαγωνισμό αλλά δεν συμμετέχουν στη βαθμολόγηση κανενός κριτηρίου π.χ. για λόγους διατήρησης ανταγωνιστικού απορρήτου; Σκοπός της παρουσίασης στο φάκελο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος της «Τιμολογιακής πολιτικής και πολιτικής εξασφαλίσεων για δανειακά προϊόντα της περιόδου 01/01 31/08/2010» είναι η σύγκρισή τους με τους προτεινόμενους όρους της προσφοράς τόσο συνολικά όσο και με τον εκάστοτε Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. Για να θεωρηθεί πλήρης μις προσφορά θα πρέπει να απαντηθούν όλα τα ζητούμενα ανεξαρτήτως εάν βαθμολογούνται ή όχι. 28. Εξηγήστε ποια είναι ακριβώς η έννοια του «άτοκου δανείου» και του «χαμηλότοκου δανείου» στο πλαίσιο του νέου προϊόντος του προγράμματος, δεδομένου ότι καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσφέρουν συγκεκριμένο σταθερό επιτόκιο για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες του προγράμματος; Πρόκειται για άτοκο και χαμηλότοκο δάνειο για τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες, όμως σε αυτό το πλαίσιο είναι το επιτόκιο επιδοτούμενο από το ΤΕΜΠΜΕ/Ταμείο και αν ναι, σε ποιο ποσοστό; Μπορείτε να δώσετε κάποιο παράδειγμα;

8 Βλέπε απάντηση Ερώτησης Παρακαλούμε εξηγήστε αναλυτικότερα το «ποσοστό ανάληψης κινδύνου» της σελ. 22 της πρόσκλησης και ειδικά την έκφραση «λαμβάνοντας όμως υπόψη και την απομείωση από την επιχορήγηση επί του κεφαλαίου που έχει λάβει ο ωφελούμενος».αν είναι δυνατόν με κάποιο παράδειγμα. Βλέπε απάντηση Ερώτησης Δώστε ένα παράδειγμα ως προς το πιο έγγραφο μπορεί να θεωρηθεί «κατάλληλο» για το δικαιολογητικό «Κατάλληλο έγγραφο για την δυνατότητα του Χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή της κοινοπραξίας, της γεωγραφικής κάλυψης της χώρας με την ύπαρξη τουλάχιστον ενός υποκαταστήματος σε κάθε Νομό». Μία σχετική βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρείται κατάλληλο έγγραφο; Αρκεί η δήλωση/βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου. Εφόσον ζητηθεί αυτή θα τεκμηριώνεται σε σχετική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. 31. Εξηγήστε αναλυτικότερα τον τρόπο βαθμολόγησης όλων των επιμέρους κριτηρίων όπου υπάρχουν θολά σημεία πχ: a. Για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν διαθέτουν αξιολόγηση από τους 3 αποδεκτούς οίκους αξιολόγησης, ο ανώτατος βαθμός του κριτηρίου είναι 30; Και συνεπώς ο ανώτατος βαθμός που μπορούν να λάβουν στη Φάση Β είναι 70; Ο ανώτατος βαθμός του κριτηρίου για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν διαθέτουν αξιολόγηση από τους 3 αποδεκτούς οίκους αξιολόγησης είναι 30 και συνεπώς ο ανώτατος βαθμός που μπορούν να λάβουν στη Φάση Β είναι 70. b. Πως διαμορφώνεται ο τρόπος βαθμολόγησης του κριτηρίου 2.1 στην περίπτωση που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διαθέτει αξιολογήσεις από παραπάνω από έναν από τους 3 αποδεκτούς οίκους αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, ποια από τις τρεις αξιολογήσεις θα ληφθεί υπόψη στην βαθμολόγηση του κριτηρίου σε περίπτωση που υπάρχει αξιολόγηση και από τους 3 οίκους; Ο χρηματοπιστωτικός Οργανισμός που διαθέτει πάνω από μία αξιολογήσεις των παραπάνω οίκων, θα πρέπει να επιλέξει μία από αυτές για να την υποβάλλει στην προσφορά του. c. Στο κριτήριο 2.2 πως συμμετέχει η «αξία» και πως ο «αριθμός» των «υπολοίπων δανείων σε καθυστέρηση ως ποσοστό του συνόλου των υπολοίπων δανείων» στη βαθμολόγηση του 1 ου υποκριτηρίου του κριτηρίου που έχει ανώτατη βαθμολογία 15 σύμφωνα με την πρόσκληση;

9 Στη διαδικασία αξιολόγησης θα ληφθεί υπόψη ένα από τα δύο. 32. Παρακαλούμε διευκρινίστε τη διατύπωση "Προθεσμία εκταμίευσης συνολικού όγκου κατατεθειμένου κεφαλαίου (σε μήνες)" στην οποία ζητείται οι υποψήφιοι να δώσουν απάντηση, ως προς τα εξής: a. Στο πλαίσιο της ερώτησης ποιο ακριβώς θεωρείται το "κατατεθειμένο κεφάλαιο" για τον υποψήφιο? b. Η προθεσμία θα πρέπει να υπολογιστεί από ποια εκτιμώμενη ημερομηνία? Την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τους ωφελούμενους, που έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι τον Οκτώβριο 2010, παρόλο που δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ? Την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Συνεπένδυσης? Άλλη? c. Η απάντηση που θα δοθεί θα πρέπει να αφορά την περίπτωση που η ζήτηση για δάνεια υπερκαλύπτει την προσφορά και μάλιστα από θετικά αξιολογούμενους υποψήφιους ως προς την πιστοληπτικής τους ικανότητα? d. Πως επηρεάζει την ερώτηση το γεγονός ότι σύμφωνα με την πρόσκληση "η εκταμίευση του δανείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 14 μηνών από την υποβολή των αιτήσεων"? e. Πως επηρεάζει την ερώτηση το γεγονός ότι σύμφωνα με την πρόσκληση "σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετα κονδύλια θα υπάρξει δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων"? i. Πως επηρεάζει την ερώτηση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΕΣΠΑ ?" Το κατατεθειμένο κεφάλαιο είναι το συνολικό κεφάλαιο που έχει συνεπενδυθεί από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ οίκον». Συνεπώς, ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα πρέπει να εκτιμήσει και να αναφέρει το χρονικό διάστημα κεφαλαίου μέσα στο οποίο πιστεύει ότι μπορεί να διαθέσει στην αγορά το προτεινόμενο συνολικό κατατεθειμένο κεφάλαιο αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης. Σε περίπτωση αδιάθετων κεφαλαίων του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής θα υπάρχει Β κύκλος με αντίστοιχη διάρκεια.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 Γενικά: 1. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή νοµίµως επικυρωµένα. Σε περίπτωση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα