ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Βασικοί Ορισµοί 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 3. 0.1 Βασικοί Ορισµοί 3"

Transcript

1 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Βασικοί Ορισµοί Βασικά Συµπεράσµατα για τη ιεθνή Εµπειρία στην εξοικονόµηση νερού κατ οίκον (Σύνοψη 1 ου Παραδοτέου) Τρέχουσες ράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σύγκριση της ιεθνούς ράσης και Εµπειρίας Τεχνικοοικονοµική Αξιολόγηση εναλλακτικών συσκευών και εξοπλισµού (Σύνοψη 2 ου Παραδοτέου) Περιοχές Προτεραιότητας Σύνοψη 4 ου Παραδοτέου ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Μέτρο 1ο: Υποχρεωτική εγκατάσταση βασικού εξοπλισµού εξοικονόµησης νερού σε νέες κατοικίες και κατοικίες που ανακαινίζονται Μέτρο 2ο: Χρήση Οµβρίων Υδάτων για πότισµα ή άλλες δευτερεύουσες χρήσεις Μέτρο 3ο: Παροχή Οικονοµικών Κινήτρων Μέτρο 4ο: Θεσµοθέτηση Σήµατος Εξοικονόµησης Νερού Μέτρο 5ο: Ευαισθητοποίηση και ιεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των πολιτικών εξοικονόµησης Ενέργειες Ενηµέρωσης Ευαισθητοποίησης Ολοκληρωµένες Πιλοτικές Παρεµβάσεις Εξοικονόµησης σε δηµόσια κτήρια και εργατικές κατοικίες ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 54 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Π6-1

2 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ Εισαγωγή Το παρόν τεύχος αποτελεί το 6ο παραδοτέο των υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ». Αντικείµενο τους είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν σε συνάρτηση µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συνθήκες επιµέρους περιοχών της χώρας και η διαµόρφωση κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για την εφαρµογή µέτρων για την κατ οίκον εξοικονόµηση νερού. Τα µέτρα αυτά έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη χώρα µας, ιδίως σε περιοχές µε αρνητικό υδατικό ισοζύγιο Το έκτο παραδοτέο αφορά στο Πρόγραµµα µέτρων και το θεσµικό πλαίσιο για την κατ οίκον εξοικονόµηση νερού. Περιλαµβάνει επίσης µια σύνοψη των συµπερασµάτων των προηγούµενων παραδοτέων, εµπλουτισµένων µε τις σχετικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου. Π6-2

3 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύνοψη Προηγούµενων Παραδοτέων 0.1 Βασικοί Ορισµοί Το καταναλισκόµενο νερό αποτελεί ένα µέρος του νερού που εισέρχεται σε ένα σύστηµα ύδρευσης. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται ο ορισµός του «ισοζυγίου νερού» της IWA 1 για τη διαδροµή του από την είσοδο έως την έξοδο ενός συστήµατος ύδρευσης. Πίνακας 1-1: Ορισµός Ισοζυγίου Νερού IWA Νόµιµη κατανάλωση Νερό που καταναλώνεται και τιµολογείται µε µετρητές Νερό που αποδίδει Νερό που εισέρχεται στο σύστηµα ύδρευσης Νόµιµη κατανάλωση Απώλειες νερού που τιµολογείται Νόµιµη κατανάλωση που δεν τιµολογείται Εµφανείς Απώλειες Πραγµατικές Απώλειες Νερό που καταναλώνεται και τιµολογείται χωρίς µετρητές Νερό που δεν τιµολογείται αλλά η κατανάλωση µετριέται Νερό που δεν τιµολογείται και η κατανάλωση δεν µετριέται Παράνοµες συνδέσεις Λάθη στις µετρήσεις ιαρροές στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ιαρροές στις δεξαµενές ιαρροές στις συνδέσεις µε τον εισόδηµα Νερό που δεν αποδίδει εισόδηµα καταναλωτή Την τελευταία πενταετία έχουν διατυπωθεί προτάσεις µερικής τροποποίησης του ανωτέρω ορισµού, που δε διαφοροποιούν σηµαντικά τη γενική δοµή του. Η οικιακή κατανάλωση αποτελεί µέρος του καταναλισκόµενου νερού που τιµολογείται. Τα µέτρα διαχείρισης των υδατικών πόρων διακρίνονται σε: Μέτρα ιαχείρισης της Προσφοράς (Water Supply Management): οποιοδήποτε µέτρο σχετίζεται µε την εξασφάλιση προσφοράς νερού ύδρευσης (πχ η αφαλάτωση είναι ένα µέτρο διαχείρισης της προσφοράς νερού) Μέτρα ιαχείρισης της Ζήτησης (Water Demand Management): οποιοδήποτε µέτρο σχετίζεται µε τη µείωση της ζήτησης νερού ύδρευσης 1 Water Loss Task Force, 2003 Π6-3

4 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ Ένας λειτουργικός ορισµός της ιαχείριση της Ζήτησης έχει πέντε συνιστώσες 2 : (1) Μείωση της ποσότητας ή της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται για την επίτευξη του ίδιου στόχου. (2) Προσαρµογή των δραστηριοτήτων που καταναλώνουν νερού σε χαµηλότερες ποσότητες ή ποιότητα νερού. (3) Μείωση των απωλειών στη διαδροµή από την πηγή του νερού στον καταναλωτή. (4) Μεταβολές στην καταναλωτική συµπεριφορά έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αιχµές. (5) Αύξηση της δυνατότητας λειτουργίας ενός υδροσυστήµατος κατά τις περιόδους λειψυδρίας. Συνεπώς η Εξοικονόµηση Νερού κατ οίκον είναι από τα Mέτρα ιαχείρισης της Ζήτησης και στο στενό περιεχόµενο της περιλαµβάνονται δράσεις εγκατάστασης και χρήσης εξοπλισµού και συσκευών που χρησιµοποιούν περιορισµένες ποσότητες νερού, ο περιορισµός των διαρροών εντός της οικίας και η αλλαγή της συµπεριφοράς των καταναλωτών νερού. Στο ευρύτερο περιεχόµενο της περιλαµβάνονται µέτρα όπως η ανακύκλωση νερού και η συλλογή οµβρίων µε τα οποία εξασφαλίζεται νερό χαµηλότερης ποιότητας, κατάλληλο µόνο για κάποιες χρήσεις. 1.2 Βασικά Συµπεράσµατα για τη ιεθνή Εµπειρία στην εξοικονόµηση νερού κατ οίκον (Σύνοψη 1 ου Παραδοτέου) Σαν ένα γενικό συµπέρασµα αναφέρεται ότι τα περισσότερα κράτη µέλη δεν έχουν εφαρµόσει, µέχρι στιγµής, διατάξεις εθνικής νοµοθεσίας σχετικές για πρότυπα κατανάλωσης του νερού στα κτίρια ή για τις συσκευές οι οποίες χρησιµοποιούν νερό (WuPs). Το κράτος µέλος µε τη µεγαλύτερη δραστηριότητα στον τοµέα της εξοικονόµησης νερού είναι το Ηνωµένο Βασίλειο. Οι συνήθεις δράσεις εξοικονόµησης νερού µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: Πίνακας 1-2: Πλέγµα δράσεων εξοικονόµησης νερού Πρότυπα Απόδοσης Κανονισµοί Κτηριοδοµικοί Κώδικες Οδηγίες Σχεδιασµού Επιδοτήσεις/Επιχορηγήσεις Οικονοµικά Εργαλεία Φορολογικά κίνητρα άνεια χαµηλού επιτοκίου Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης Πληροφόρηση Σήµανση Εκπαίδευση/Κατάρτηση 2 Source: International Journal of Water Resources Development, Volume 22, Number 4, December 2006, pp (8) Π6-4

5 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ράσεις Επίδειξης Εθελοντικές Συµφωνίες Μονοµερείς πρωτοβουλίες από κατασκευαστές Συµφωνίες µεταξύ δηµοσίων αρχών και κατασκευαστών Τρέχουσες ράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Από το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιµάζει ένα πλέγµα κανονιστικών και µη δράσεων για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας και την εξοικονόµηση νερού. Το 21% των απολήψεων στην Ευρώπη αφορά στην ύδρευση ενώ το 60 80% της κατανάλωσης ύδρευσης αφορά κατοικίες (35% - 48% αφορά την κατ οίκον χρήση νερού στο µπάνιο). H προώθηση των τεχνολογιών και πρακτικών που προάγουν την αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων καθώς και µιας νοοτροπίας για την εξοικονόµηση νερού είναι ανάµεσα στις βασικές της προτεραιότητες. Τα αποτελέσµατα των τρεχουσών µελετών και ερευνών αναµένονται προς το τέλος 2011 καθώς και µέσα στο Κατά τη φάση σύνταξης της παρούσας γίνονται προπαρασκευαστικές δράσεις για τα ακόλουθα: Πρόταση Οδηγίας για την εξοικονόµηση νερού στα κτήρια. Κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος 6 ου Παραδοτέου κάποια πρώτα ανεπίσηµα συµπεράσµατα της σχετικής µελέτης που έχει ανατεθεί από τη DG Environment στη σύµπραξη Bio Intelligence Service - BRE ICLEI περιλαµβάνουν: Το θεσµικό πλαίσιο πιθανόν να αφορά: κατοικίες, επαγγελµατικά και δηµόσια κτήρια ενώ δεν αφορά τα κτήρια των βιοµηχανικών και αγροτικών εγκαταστάσεων. Σαν βασικές παραµέτρους διαφοροποίησης του προφίλ κατανάλωσης αναγνωρίζει τον αριθµό των µελών του νοικοκυριού, το εισόδηµα και το κλίµα. Στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, σε επίπεδο ΕΕ και τρίτων χωρών, διακρίνονται: Εθελοντικά Μέτρα Υποχρεωτικά Μέτρα Πληροφόρηση Κανονισµοί Πληροφόρηση Συστήµατα κατάταξης Σήµανση Κτηριοδοµικοί κανονισµοί Στρατηγικά Σχέδια και Οδηγίες Συστήµατα κατάταξης Σαν βασικά στοιχεία µια πολιτικής εξοικονόµησης νερού στα κτήρια αναφέρονται οι ακόλουθες εναλλακτικές: (1) Θεσµοθέτηση µιας ελάχιστης απόδοσης εξοικονόµησης νερού στα κτήρια και Υποχρεωτική αξιολόγηση και κατάταξη των κτηρίων / επιθεωρήσεις κτηρίων. Ως µέσα εξετάζονται εναλλακτικά: η παραγωγή µιας ειδικής κανονιστικής ρύθµισης, η τροποποίηση/επέκταση της οδηγίας για την ενεργειακή εξοικονόµηση στα κτήρια και η θεσµοθέτηση ενός υποχρεωτικού προτύπου απόδοσης για τα κτήρια που δε θα αφορά µόνο την εξοικονόµηση νερού. (2) Θεσµοθέτηση ελάχιστων αποδόσεων εξοικονόµησης για τον εξοπλισµό και τις συσκευές Επέκταση της Οδηγίας Ecodesign Π6-5

6 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ (3) Εθελοντική πιστοποίηση για την προαγωγή χρήσης εναλλακτικών πηγών νερού (επαναχρησιµοποίηση και συλλογή οµβρίων) (4) Χρηµατικά κίνητρα για την εγκατάσταση εξοπλισµού εξοικονόµησης (5) Εκστρατείες εκπαίδευσης και πληροφόρησης Πρόταση σήµατος ecolabel για εξοπλισµό που καταναλώνει/χρησιµοποιεί νερό καθώς και κτήρια. Οι λεπτοµέρειες απονοµής του σηµάτων βρίσκονται στο στάδιο της διαβούλευσης Σύγκριση της ιεθνούς ράσης και Εµπειρίας Στα διαγράµµατα που ακολουθούν δίνονται τα διαθέσιµα στοιχεία για τα υδατικά αποτυπώµατα, την µέση κατά κεφαλήν κατανάλωση και το προφίλ κατανάλωσης της Ελλάδας και των χωρών που παρουσιάζουν εµπειρία σε δράσεις εξοικονόµησης νερού m3/year capita l/capita day Υδατικό Αποτύπωµα Μέση Κατανάλωση ιάγραµµα 1-1 Υδατικό Αποτύπωµα και Μέση Κατανάλωση κρατών µε εµπειρία σε µέτρα εξοικονόµησης νερού. Π6-6

7 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ 100% 90% Λοιπές χρήσεις 80% 70% 60% 50% Πλυντήριο ρούχων/πιάτων και εσωτ. καθαριότητα Βρύσες+Ντους 40% 30% Καζανάκι 20% 10% 0% Ηνωµένο Βασίλειο Ιταλία Πορτογαλία Γερµανία Σουηδία Γαλλία Κύπρος Ελλάδα ιάγραµµα 1-2 ιαφοροποίηση Προφίλ Οικιακής Κατανάλωσης Νερού Από την επισκόπηση της διεθνούς εµπειρίας προκύπτει ότι οι δράσεις για την κατ οίκον εξοικονόµηση νερού µπορούν επιγραµµατικά να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: Κανονισµοί: είτε µε τη µορφή υποχρεωτικών κτηριοδοµικών κανονισµών είτε µε τη µορφή προτύπων κτηρίων. o Η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική όταν αφορά κτηριοδοµική ρύθµιση ενώ είναι συνήθως εθελοντική όταν αφορά κτηριακό πρότυπο (που επηρεάζει συνήθως την αξία µεταπώλησης ενός ακινήτου). o Μπορεί να αφορούν στην κατασκευή νέων κτηρίων ή εργασίες ανακαίνισης παλαιών κτηρίων. o Αφορούν κυρίως χρήση σύγχρονων συσκευών για τα καζανάκια, τις βρύσες και τις κεφαλές ντους. o Στις περιπτώσεις των κτηριοδοµικών κανονισµών το όριο αφορά την απόδοση της συσκευής ενώ στις περιπτώσεις των κτηριακών προτύπων η απόδοση αφορά συνήθως το σύνολο της επιταχυνόµενης κατανάλωσης σε µια κατοικία και είτε τίθεται ένας απόλυτος στόχος (πχ lt/κάτοικο,ηµέρα) είτε τίθεται ένας σχετικός στόχος (20-50% µείωση της κατανάλωσης σε σχέση µε ένα συµβατικό σπίτι). Οικονοµικά Εργαλεία: Είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή, κυρίως εκτός των ορίων της ευρωπαϊκής ένωσης και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: o Φορείς υλοποίησης τους είναι οι ίδιες οι εταιρείες ύδρευσης (στις περισσότερες περιπτώσεις) o Η συµµετοχή σε αυτά είναι εθελοντική και απευθύνεται συνήθως σε πελάτες και ιδιοκτήτες κατοικιών. Π6-7

8 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ o Αφορούν την εγκατάσταση εξοπλισµού όπως καζανάκια, βρύσες και µικρές οµβροδεξαµενές. o Η επιδότηση έχει τη µορφή: δωρεάν παροχής συγκεκριµένου εξοπλισµού, επιστροφής χρηµάτων στο λογαριασµό ύδρευσης, προσφοράς κουπονιών ή επιταγής. o Το ποσό της επιδότησης διαφοροποιείται ανά είδος εξοπλισµού ενώ το σύνολο της επιδότησης συνήθως δεν ξεπερνά τα 500 ανά νοικοκυριό. o Η εγκατάσταση του εξοπλισµού µπορεί να γίνεται από εξειδικευµένα συνεργία είτε δωρεάν είτε µε εξασφαλισµένες χαµηλές τιµές. o Ο έλεγχος της εγκατάστασης γίνεται είτε διοικητικά, είτε µε δειγµατοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους είτε µε 100% επιτόπιους ελέγχους. Πληροφόρηση: ιακρίνεται πληθώρα προσπαθειών, εντός και εκτός των ορίων της ευρωπαϊκής ένωσης, µε τη µορφή κυρίως σήµανσης προϊόντων, πληροφοριακών web portal και σχολικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Όσον αφορά τη σήµανση προϊόντων αναφέρονται τα ακόλουθα: o Είναι συνήθως εθελοντική (µε εξαίρεση χώρες όπως η Αυστραλία). o Φορέας υλοποίησης είναι είτε κάποια κρατική αρχή (υπουργείου περιβάλλοντος) είτε κάποια ΜΚΟ είτε κάποια ένωση κατασκευαστών o Αφορούν συνήθως καζανάκια και βρύσες µε πιο συχνά όρια: καζανάκια: l/χρήση βρύσες: 6-9 l/min κεφαλές ντους: 9-13 l/min Μέσα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα µε τη µεγαλύτερη εµπειρία σε θέµατα εξοικονόµησης νερού είναι το Ηνωµένο Βασίλειο, µε έµφαση σε κανονιστικές παρεµβάσεις και πληροφόρηση (σήµανση). Εκτός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερο έδαφος έχουν κερδίσει τα οικονοµικά εργαλεία (συµπληρώνοντας συνήθως κανονιστικά πλαίσια). Βασικός παρανοµαστής σε όλες τις εφαρµογές προγραµµάτων εξοικονόµησης νερού είναι η ύπαρξη µιας συνολικής, θεσµοθετηµένης, στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τον περιορισµό της κατανάλωσης πόσιµου νερού, µέρος της οποίας είναι και τα µέτρα εξοικονόµησης νερού κατ οικον. Η στρατηγική αυτή είναι συνήθως 5ετής ή 10ετής και περιλαµβάνει: Ένα στόχο που τίθεται είτε µε τη µορφή ποσοστού µείωσης της κατανάλωσης σε σχέση µε ένα έτος αφετηρία είτε µε την µορφή ενός απόλυτου µεγέθους (πχ 120 l/κατ ηµέρα). ράσεις εξοικονόµησης που αφορούν το σύνολο των χρηστών ύδρευσης (οικίες, κτήρια επαγγελµατικά και δηµόσια). Για κάθε επιµέρους δράση συνεκτιµάται η συνεισφορά της στην επίτευξη του στόχου. Ένα χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και µια εκτίµηση του κόστους και της ροής των εξόδων Μετρήσιµοι δείκτες παρακολούθησης, οι οποίοι αξιολογούνται περιοδικά και προτείνονται οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για την τελική επίτευξη του στόχου. Π6-8

9 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ Οι ολοκληρωµένες δράσεις για την εξοικονόµηση νερού κατ οίκον περιλαµβάνουν ένα πλέγµα κανονιστικών ρυθµίσεων, οικονοµικών εργαλείων, δράσεων πληροφόρησης και εµπλεκόµενων φορέων σε διάφορα επίπεδα. Μια απεικόνιση της συσχέτισης των ανωτέρω γίνεται στο ακόλουθο διάγραµµα. Φορέας Ανάπτυξης Πολιτικής Συνήθως το καθ ύλην αρµόδιο υπουργείο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων Προσδιορισµός Στόχου Προετοιµασία Στρατηγικής και Σχεδίου ράσης Θεσµοθέτηση Κανονισµών και Ρυθµίσεων Αξιολόγηση της επίτευξης των Στόχων Φορέας Υλοποίησης Κεντρική ή Περιφερειακή Κρατική Υπηρεσία Υλοποιεί και Ελέγχει τις προβλεπόµενες ράσεις Σε συνεργασία µε Τοπικές αρχές, Επιχειρήσεις Ύδρευσης φορείς Τυποποίησης/Πιστοποίησης Φορείς/Οµάδες που Συµµετέχουν στην εκτέλεση Παραγωγοί Κατασκευαστές Πωλητές Λιανικής ΜΚΟ Τράπεζες Καταναλωτές ιάγραµµα 1-3 : Συσχέτιση Εµπλεκοµένων Φορέων Βασική προϋπόθεση του οποιουδήποτε προγράµµατος που απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές είναι η ύπαρξη Σήµανσης/Τυποποίησης της απόδοσης του εξοπλισµού που χρησιµοποιεί νερό. 1.4 Τεχνικοοικονοµική Αξιολόγηση εναλλακτικών συσκευών και εξοπλισµού (Σύνοψη 2 ου Παραδοτέου) Συνοπτικά και από την πλευρά του καταναλωτή, η τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση των εναλλακτικών συσκευών και εξοπλισµού έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: Συστήµατα κεφαλών ντουσιέρας: Η επένδυση σε νέες κεφαλές ντους είναι οικονοµικά συµφέρουσα καθώς έχει θετική Καθαρή Παρούσα Αξία και ο χρόνος αποπληρωµής είναι συνήθως µικρότερος από 2 έτη για όλες τις κατηγορίες νοικοκυριών που εξετάστηκαν. Η επίδραση της αλλαγής της τιµής του νερού ή του κόστους επένδυσης δεν επηρεάζει σηµαντικά τη βιωσιµότητα της επένδυσης, η οποία σε κάθε περίπτωση παραµένει θετική, για την περίπτωση του νοικοκυριού των τεσσάρων ατόµων. Βρύσες: Η επένδυση σε νέες βρύσες είναι οικονοµικά συµφέρουσα µόνο στην περίπτωση του νοικοκυριού των 3 ατόµων, όπου η κατανάλωση είναι αυξηµένη αλλά ταυτόχρονα δεν απαιτείται η αντικατάσταση µεγαλύτερου αριθµού βρυσών. Ο χρόνος αποπληρωµής κυµαίνεται από 2 έως 10 έτη. Π6-9

10 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ Η επίδραση της αλλαγής της τιµής του νερού ή του κόστους επένδυσης είναι σηµαντική καθώς η επένδυση γίνεται βιώσιµη µε µείωση του κόστους επένδυσης κατά 50% ή ακόµα και µε αύξηση της τιµής του νερού κατά το ίδιο ποσοστό για την περίπτωση του νοικοκυριού των τεσσάρων ατόµων. Ακροφύσια εξοικονόµησης: Η επένδυση σε ακροφύσια εξοικονόµησης είναι οικονοµικά συµφέρουσα καθώς έχει θετική Καθαρή Παρούσα Αξία και ο χρόνος αποπληρωµής είναι µικρότερος από 2 έτη για όλες τις κατηγορίες νοικοκυριών που εξετάστηκαν. Η επίδραση της αλλαγής της τιµής του νερού ή του κόστους επένδυσης δεν επηρεάζει σηµαντικά τη βιωσιµότητα της επένδυσης, η οποία σε κάθε περίπτωση παραµένει θετική για την περίπτωση του νοικοκυριού των τεσσάρων ατόµων. Καζανάκια: Λόγω της αυξηµένης κατανάλωσης νερού στη συγκεκριµένη χρήση και της µεγάλης δυνατότητας εξοικονόµησης που προσφέρει η χρήση των νέων προϊόντων, η οποία είναι της τάξης του 60%, η επένδυση στα νέα προϊόντα είναι οικονοµικά συµφέρουσα και βιώσιµη καθώς έχει θετική Καθαρή Παρούσα Αξία και χρόνο αποπληρωµής συνήθως µικρότερο από 2 έτη για τις κατηγορίες νοικοκυριών που εξετάστηκαν. Η επίδραση της αλλαγής της τιµής του νερού ή του κόστους επένδυσης δεν επηρεάζει σηµαντικά τη βιωσιµότητα της επένδυσης, η οποία σε κάθε περίπτωση παραµένει θετική για την περίπτωση του νοικοκυριού των τεσσάρων ατόµων. Συσκευές µετατόπισης νερού: έχουν ιδιαίτερα µικρό χρόνο απόσβεσης µε σηµαντική εξοικονόµηση νερού σε κάθε περίπτωση. Η επίδραση της αλλαγής της τιµής του νερού ή του κόστους επένδυσης δεν επηρεάζει σηµαντικά τη βιωσιµότητα της επένδυσης, η οποία σε κάθε περίπτωση παραµένει θετική, για την περίπτωση του νοικοκυριού των τεσσάρων ατόµων. Η χρήση των συσκευών αυτών συνίσταται όταν υπάρχουν περιορισµένοι πόροι αλλά η λύση είναι µεσοπρόθεσµη ενώ δεν αποφεύγονται και οι διαρροές από το καζανάκι παλαιάς τεχνολογίας. Πλυντήρια ρούχων: Λόγω του αυξηµένου επενδυτικού κόστους των συσκευών νέας τεχνολογίας ο χρόνος αποπληρωµής των συσκευών αυτών είναι ιδιαίτερα µεγάλος και υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τον χρόνο ζωής των συσκευών, ενώ αντίστοιχα η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι αρνητική υποδεικνύοντας τη µη βιωσιµότητα της επένδυσης χωρίς πρόσθετα κίνητρα. Η επίδραση της αλλαγής του κόστους επένδυσης επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική αξιολόγηση της επένδυσης, η οποία γίνεται θετική µε την προϋπόθεση µείωσης του αρχικού κόστους κατά 50% για την περίπτωση του νοικοκυριού των τεσσάρων ατόµων. Πλυντήρια πιάτων: Λόγω του ιδιαίτερα αυξηµένου επενδυτικού κόστους των συσκευών νέας τεχνολογίας σε συνδυασµό µε το µικρό ποσοστό κατανάλωσης νερού που αντιστοιχεί στο πλύσιµο των πιάτων επί της συνολικής ηµερήσιας ποσότητας, χρόνος αποπληρωµής των συσκευών αυτών είναι ιδιαίτερα µεγάλος και υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τον χρόνο ζωής των συσκευών, ενώ αντίστοιχα η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι αρνητική υποδεικνύοντας τη µη βιωσιµότητα της επένδυσης χωρίς πρόσθετα κίνητρα. Η επίδραση της αλλαγής του κόστους επένδυσης επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική αξιολόγηση της επένδυσης, η οποία γίνεται θετική µε την προϋπόθεση µείωσης του αρχικού κόστους κατά 50% για την περίπτωση του νοικοκυριού των τεσσάρων ατόµων. Συστήµατα συλλογής οµβρίων υδάτων: Λόγω του ιδιαίτερα αυξηµένου επενδυτικού κόστους των συστηµάτων συλλογής οµβρίων, χρόνος αποπληρωµής των συσκευών αυτών είναι ιδιαίτερα υψηλός Π6-10

11 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ (10-20 ή και περισσότερα έτη) και υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τον χρόνο ζωής των εφαρµοζόµενων τεχνολογιών, ενώ αντίστοιχα η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι αρνητική υποδεικνύοντας τη µη βιωσιµότητα της επένδυσης χωρίς πρόσθετα κίνητρα. Η επίδραση της αλλαγής του κόστους επένδυσης επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική αξιολόγηση της επένδυσης, η οποία παρά ταύτα παραµένει αρνητική ακόµα και µε µείωση του αρχικού κόστους επένδυσης της τάξης του 50%. Συστήµατα ανακύκλωσης γκρίζου νερού: O χρόνος αποπληρωµής των συστηµάτων ανακύκλωσης γκρίζου νερού παραµένει ιδιαίτερα υψηλός ενώ αντίστοιχα η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι αρνητική υποδεικνύοντας τη µη βιωσιµότητα της επένδυσης χωρίς πρόσθετα κίνητρα. Η επίδραση της αλλαγής του κόστους επένδυσης και της τιµολόγησης του νερού επηρεάζει αρκετά την οικονοµική αξιολόγηση της επένδυσης, η οποία παρά ταύτα παραµένει αρνητική σε κάθε περίπτωση µεταβολής του κόστους του νερού ή του αρχικού κόστους επένδυσης. Η οικονοµική ανάλυση των προϊόντων εξοικονόµησης έδειξε µεγάλες διακυµάνσεις στο κόστος εφαρµογής των διαφόρων τεχνολογιών και στην αποτελεσµατικότητα των λύσεων σε σχέση µε τις υφιστάµενες καταναλωτικές συµπεριφορές. Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ετήσιο ανηγµένο κόστος επένδυσης κάθε τεχνολογίας ανά m 3 νερού που εξοικονοµείται ή ανακυκλώνεται/επαναχρησιµοποιείται καθώς και η % µείωση στην κατανάλωση του νερού που επιτυγχάνεται µε τη χρήση κάθε προϊόντος ,0 25 Κόστος/m3 εξοικονόμησης 30,0 % εξοικονόμηση 25,0 /m ,0 % εξοικονόμηση 15, ,0 5 5,0 0 Πλυντήρια πιάτων Συστ. Συλλογής Ομβρίων Πλυντ.ρούχων Συστ. Ανακ/σης γκρίζου νερού Βρύσες Κεφαλές ντους Καζανάκια Ακροφύσια Συσκευές μετατόπισης νερού 0,0 ιάγραµµα 1-3 Eτήσιο ανοιγµένο κόστος επένδυσης ανά ετήσιο κυβικό µέτρο νερό που εξοικονοµείται και αντίστοιχο % ποσοστό µείωσης της ηµερήσιας κατανάλωσης σε κατοικίες 4 ατόµων µε κήπο. Π6-11

12 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ Η χρήση νέου υδραυλικού εξοπλισµού (βρύσες, κεφαλές ντους, καζανάκια διπλής ροής) αλλά και οι συσκευές τροποποίησης του υφιστάµενου υδραυλικού εξοπλισµού (ακροφύσια βρυσών, συσκευές µετατόπισης νερού) αποτελούν οικονοµικές λύσεις µε ταυτόχρονα µεγάλη συνεισφορά στη µείωση της ηµερήσιας καταναλισκόµενης ποσότητας. Αποδοτικά, σε σχέση µε το ποσοστό νερού που εξοικονοµείται, είναι και τα συστήµατα συλλογής οµβρίων υδάτων και ανακύκλωσης γκρίζου νερού, µε αυξηµένο όµως διαφορικό κόστος. Τεχνολογίες όπως τα πλυντήρια πιάτων παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξηµένο κόστος επένδυσης µε πολύ µικρή αποτελεσµατικότητα στο ποσοστό της ηµερήσιας κατανάλωσης που εξοικονοµείται. Τα εναλλακτικά σενάρια αντικατάστασης εξοπλισµού ή εγκατάστασης νέου που διαµορφώθηκαν παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Π6-12

13 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ Πίνακας 1-3 ιαχειριστικά σενάρια τεχνολογιών εξοικονόµησης νερού Σενάριο Α1 Σενάριο Β1 Σενάριο Β2 Σενάριο Β3 Σενάριο Γ1 Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο Ε1 Τίτλος σεναρίου Συσκευές και εξαρτήµατα τροποποίησης Μερική αντικατάσταση υδραυλικού Ολοκληρωµένη αντικατάσταση υδραυλικού Ολοκληρωµένη αντικατάσταση υδραυλικού Εγκατάσταση συστήµατος γκρίζου νερού Μερική αντικατάσταση υδραυλικού Ολοκληρωµένη αντικατάσταση υδραυλικού Ολοκληρωµένη αντικατάσταση υδραυλικού Ολοκληρωµένη αντικατάσταση υδραυλικού υφιστάµενου υδραυλικού εξοπλισµού εξοικονόµησης εξοπλισµού εξοικονόµησης εξοπλισµού εξοικονόµησης και εξοπλισµού εξοικονόµησης εξοπλισµού εξοικονόµησης εξοπλισµού εξοικονόµησης εξοπλισµού εξοικονόµησης εξοπλισµού ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρικών συσκευών και και ηλεκτρικών συσκευών και σύστηµα γκρίζου νερού σύστηµα συλλογής οµβρίων Χαρακτηριστικά 4 ατόµων χωρίς 4 ατόµων χωρίς 4 ατόµων χωρίς 4 ατόµων χωρίς 4 ατόµων µε 4 ατόµων µε 4 ατόµων µε 4 ατόµων µε 4 ατόµων µε κατοικίας κήπο κήπο κήπο κήπο κήπο κήπο κήπο κήπο κήπο Χαρακτηριστικά 1.Ακροφύσια 1.Καζανάκια 1.Καζανάκια διπλής 1.Καζανάκια διπλής 1. Σύστηµα 1.Καζανάκια 1.Καζανάκια 1.Καζανάκια 1.Καζανάκια σεναρίου - εξοπλισµός εξοικονόµησης 2.Συσκευές µετατόπισης διπλής ροής 2.Κεφαλές ντουσιέρας ροής 2.Κεφαλές ντουσιέρας ροής 2.Κεφαλές ντουσιέρας ανακύκλωσης γκρίζου νερού διπλής ροής 2.Κεφαλές ντουσιέρας διπλής ροής 2.Κεφαλές ντουσιέρας διπλής ροής 2.Κεφαλές ντουσιέρας διπλής ροής 2.Κεφαλές ντους 3.Βρύσες νερού 3.Κεφαλές 3.Βρύσες µπάνιου/κουζίνας 3.Βρύσες µπάνιου/κουζίνας 3.Βρύσες µπάνιου/κουζίνας 3.Βρύσες 4.Πλυντήριο 4.Πλυντήριο ρούχων ντουσιέρας 4.Πλυντήριο ρούχων ρούχων 5.Πλυντ. πιάτων 5.Πλυντήριο πιάτων 5.Πλυντήριο πιάτων 6.Σύστηµα γκρίζου νερού 6Σύστηµα οµβρίων Π6-13

14 Το σενάριο Α1, το οποίο περιλαµβάνει την εγκατάσταση συσκευών και εξαρτηµάτων τροποποίησης εκσυγχρονισµού υφιστάµενου υδραυλικού εξοπλισµού (ακροφύσια βρυσών µπάνιου και κουζίνας και συσκευές µετατόπισης νερού για τα καζανάκια και νέες κεφαλές ντουσιέρας) αποτελεί ιδιαίτερα οικονοµική λύση µε επιτυγχανόµενο ποσοστό εξοικονόµησης της τάξης του 30%. Το σενάριο χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευκολία εφαρµογής καθώς δεν απαιτείται η χρήση ειδικού τεχνικού για την εφαρµογή των µέτρων. Η ανάλυση ευαισθησίας ως προς την τιµή του νερού δεν έδειξε σηµαντική διαφοροποίηση αναφορικά µε την οικονοµική βιωσιµότητα του σεναρίου Στο σενάριο Β1, το οποίο περιλαµβάνει µερική αντικατάσταση του υδραυλικού εξοπλισµού εξοικονόµησης (κεφαλές ντούς και καζανάκια διπλής ροής), το επιτυγχανόµενο ποσοστό εξοικονόµησης είναι της τάξης του 35% ενώ αποτελεί και την οικονοµικά πιο προσιτή λύση µε άµεσο οικονοµικό όφελος για το νοικοκυριό καθώς το ετήσιο κέρδος, µε την τρέχουσα τιµή του νερού υπερβαίνει την τιµή της ανηγµένης ετήσιας δαπάνης. Το ίδιο ισχύει και για το σενάριο Β2, το οποίο περιλαµβάνει επιπλέον των ενεργειών του σεναρίου Β1 και αντικατάσταση των βρυσών του µπάνιου και της κουζίνας µε αποτέλεσµα η συνολική εξοικονόµηση νερού να ανέρχεται στο 44% της ηµερήσιας κατανάλωσης. Το σενάριο το οποίο εξοικονοµεί τη µεγαλύτερη ποσότητα νερού, µε το αντίστοιχο ποσοστό να υπερβαίνει το 50% είναι το Β3 το οποίο περιλαµβάνει επιπλέον των ενεργειών του σεναρίου Β2 και την αντικατάσταση των ηλεκτρικών ειδών (πλυντήριο πιάτων και ρούχων), µε σηµαντική επιβάρυνση στο κόστος εφαρµογής. Η ανάλυση ευαισθησίας ως προς την τιµή του νερού δεν έδειξε σηµαντική διαφοροποίηση αναφορικά µε την οικονοµική βιωσιµότητα των παραπάνω σεναρίων. Το σενάριο Γ1, περιλαµβάνει αποκλειστικά εγκατάσταση συστήµατος γκρίζου νερού, χωρίς να µεταβληθούν οι λοιπές καταναλώσεις. Η επιτυγχανόµενη απόδοση του συστήµατος µπορεί να είναι της τάξης του 30%, µε αυξηµένο όµως κόστος επένδυσης. Το σενάριο 1 περιλαµβάνει τη µερική αντικατάσταση του υδραυλικού εξοπλισµού εξοικονόµησης (κεφαλές ντούς και καζανάκια διπλής ροής), το επιτυγχανόµενο ποσοστό εξοικονόµησης είναι της τάξης του 24% ενώ αποτελεί και την οικονοµικά πιο προσιτή λύση µε άµεσο οικονοµικό όφελος για το νοικοκυριό καθώς το ετήσιο κέρδος, µε την τρέχουσα τιµή του νερού υπερβαίνει την τιµή της ανηγµένης ετήσιας δαπάνης. Το ίδιο ισχύει και για το σενάριο 2, το οποίο περιλαµβάνει επιπλέον των ενεργειών του σεναρίου 1 και αντικατάσταση των βρυσών του µπάνιου και της κουζίνας µε αποτέλεσµα η συνολική εξοικονόµηση νερού να ανέρχεται στο 30% της ηµερήσιας κατανάλωσης. Το σενάριο το οποίο εξοικονοµεί τη µεγαλύτερη ποσότητα νερού, µε το αντίστοιχο ποσοστό να υπερβαίνει το 50% είναι το 3 το οποίο περιλαµβάνει επιπλέον των ενεργειών του σεναρίου 2 και την αντικατάσταση των ηλεκτρικών ειδών (πλυντήριο πιάτων και ρούχων), αλλά και την τοποθέτηση συστήµατος επεξεργασίας γκρίζου νερού µε σηµαντική επιβάρυνση στο κόστος εφαρµογής. Η ανάλυση ευαισθησίας ως προς την τιµή του νερού δεν έδειξε σηµαντική διαφοροποίηση αναφορικά µε την οικονοµική βιωσιµότητα των παραπάνω σεναρίων. Το σενάριο Ε1 περιλαµβάνει την ολοκληρωµένη αντικατάσταση του υδραυλικού εξοπλισµού εξοικονόµησης (κεφαλές ντους και καζανάκια διπλής ροής, βρύσες µπάνιου και κουζίνας), την αντικατάσταση των ηλεκτρικών ειδών (πλυντήριο πιάτων και ρούχων), και την εγκατάσταση συστήµατος συλλογής και αξιοποίησης οµβρίων. Η εφαρµογή της τεχνολογίας αυτής καθιστά το σενάριο µη βιώσιµο λόγω του αυξηµένου κόστους επένδυσης. Το συνολικό επιτυγχανόµενο ποσοστό εξοικονόµησης είναι Π6-14

15 παρόµοιο µε αυτό του σεναρίου 3 (που περιελάµβανε την εγκατάσταση συστήµατος επεξεργασίας γκρίζου νερού) και υπερβαίνει το 50% µε σηµαντική όµως επιβάρυνση στο κόστος εφαρµογής. Η ανάλυση ευαισθησίας ως προς την τιµή του νερού δεν έδειξε σηµαντική διαφοροποίηση αναφορικά µε την οικονοµική βιωσιµότητα των παραπάνω σεναρίων. Η οικονοµική διερεύνηση των διαφορετικών σεναρίων εξοικονόµησης νερού σε κατοικίες χωρίς κήπο έδειξε πως είναι εφικτή η εξοικονόµηση της τάξης του 35-45% µέσω οικονοµικών και εύκολα εφαρµόσιµων λύσεων, οι οποίες είναι όχι µόνο περιβαλλοντικά αλλά και οικονοµικά συµφέρουσες για ένα νοικοκυριό. Το αντίστοιχο ποσοστό µε την εφαρµογή των τεχνολογιών αυτών σε σπίτια µε κήπο είναι µικρότερο της τάξης του 30% καθώς σηµαντικό ποσοστό του νερού καταναλώνεται για την άρδευση των φυτών. Τέλος, σηµειώνεται πως στην προαναφερθείσα ανάλυση δεν έχουν συµπεριληφθεί εξωτερικά κόστη τα οποία σχετίζονται µε την εξοικονόµηση του κόστους µεταφοράς και επεξεργασίας των λυµάτων και γενικότερα τα οφέλη των επιπλέον αποθεµάτων νερού που παραµένουν στο περιβάλλον. 1.5 Περιοχές Προτεραιότητας Σύνοψη 4 ου Παραδοτέου Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον εντοπισµό των περιοχών προτεραιότητας δίνεται στο Παράρτηµα. Με εφαρµογή της µεθοδολογίας, πραγµατοποιήθηκε η ταξινόµηση των περιοχών σε αύξουσα σειρά σηµασίας για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης νερού κατ οίκον (µε βαθµολογίες που κυµαίνονται από 0-5). Στο ιάγραµµα 1-4 παρουσιάζεται η αθροιστική κατανοµή του πληθυσµού σε σχέση µε τη βαθµολογία που συγκέντρωσαν οι επιµέρους εξεταζόµενες περιοχές. Κατανοµή πληθυσµού ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΣΕΝΑΡΙΟ 3 12,00 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (εκατ. Κάτοικοι) 9,00 6,00 3,00 0,00 5,00 1,30 0,32 0,24 0,16 0,12 0,05 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ιάγραµµα 1-4: Κατανοµή Πληθυσµού ανά βαθµολογία πολυκριτηριακής ανάλυσης και σενάρια Π6-15

16 Αυτό που παρατηρούµε ότι σύµφωνα µε την κατάταξη, το ποσοστό του πληθυσµού που προσεγγίζει µια βαθµολόγηση µεγαλύτερη από 2.5/5.0 προσεγγίζει το 50%. Τα συµπεράσµατα που παρουσιάζονται στη συνέχεια έχουν εξαχθεί για τρία Σενάρια Εργασίας, ανάλογα µε το επιδιωκόµενο ποσοστό του πληθυσµού της χώρας, στο οποίο δύναται να εφαρµοσθούν µέτρα εξοικονόµησης νερού κατ οίκον. Τα σενάρια αυτά αφορούν στις περιπτώσεις εφαρµογής µέτρων εξοικονόµησης νερού από 50% έως και 70% του πληθυσµού. Σενάριο Ι Κάλυψη 50% του πραγµατικού πληθυσµού Το σενάριο Ι αφορά στην εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης νερού σε περιοχές προτεραιότητας µε συµµετοχή περίπου του 50% του πραγµατικού πληθυσµού της Επικράτειας. Λαµβάνοντας υπόψη την κατάταξη των περιοχών που έχει προηγηθεί, το εν λόγω σενάριο περιλαµβάνει 447 περιοχές µε συνολικό πραγµατικό πληθυσµό κατοίκων (οι περιοχές προτεραιότητας δίνονται αναλυτικά στο Παράρτηµα). Όπως προκύπτει από τη διοικητική υπαγωγή των εν λόγω περιοχών ανά περιφέρεια ( ιάγραµµα α), το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού που συµµετέχει είναι από την Περιφέρεια Αττικής (68%) και εν συνεχεία από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (8%) και του Νοτίου Αιγαίου. 0,99% 3,76% 1,22% 2,93% 3,73% 8,40% 5,17% 5,50% 0,41% 67,89% ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΕΛΛΑ Α ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ NOTIO ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ιάγραµµα α: Ποσοστό Κατανοµής Πληθυσµού ανά Περιφέρεια (Σενάριο Ι) Όπως παρουσιάζεται στο ιάγραµµα β, στο Σενάριο Ι συµµετέχει σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού της Περιφέρειας Αττικής (99,39%) δηλ. µε κατ. καθώς επίσης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. ( κατ.). Σηµαντικό πληθυσµιακό ισοδύναµο βρίσκεται και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας ( ιάγραµµα β), κατά βάση σε αστικές περιοχές, µε σχετικά µεγάλο πραγµατικό πληθυσµό. Η κατανοµή του πληθυσµού που συµµετέχει ως προς το µέγεθος των περιοχών (ως προς τον πραγµατικό τους πληθυσµό) δίνεται στο ιάγραµµα γ. Π6-16

17 Πληθυσµός 1ου σεναρίου Συνολικός πληθυσµός 4 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΚΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΟΙ) ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΕΛΛΑ Α ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ NOTIO ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ιάγραµµα β: Ποσοστό Κατανοµής Πληθυσµού ανά Περιφέρεια (Σενάριο Ι) ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ < > ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (κατ.) ιάγραµµα γ: Κατανοµή Πληθυσµού ανά µέγεθος περιοχών (Σενάριο Ι) Από την ανάλυση των χαρακτηριστικών των περιοχών που περιλαµβάνονται στο εξεταζόµενο σενάριο, ενδιαφέρον παρουσιάζει, δεδοµένης της διαφοροποίησης των προτεινόµενων µέτρων εξοικονόµησης, ο αστικός ή αγροτικός χαρακτήρας των περιοχών. Λαµβάνοντας υπόψη την προτεινόµενη από την ΕΛ. ΣΤΑΤ. κατηγοριοποίηση, αριθµητικά, η πλειονότητα των περιοχών που συµµετέχουν είναι αγροτικές, Π6-17

18 χωρίς ωστόσο αυτό να ισχύει σε ότι αφορά στον εξυπηρετούµενο πληθυσµό, ο οποίος είναι αστικός στη συντριπτική του πλειοψηφία. (βλ. ιαγράµµατα α και β). 14% 4% ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 86% 96% ιάγραµµα α: Ποσοστά κατανοµής αστικών και αγροτικών περιοχών ανά Περιφέρεια (Σενάριο Ι) ιάγραµµα β: Συµµετοχή αγροτικού και αστικού πληθυσµού (Σενάριο Ι) Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ανάλυση που παρουσιάζεται βασίζεται στην εφαρµογή των µέτρων εξοικονόµησης, τα οποία σύµφωνα µε την Τεχνικό-οικονοµική ανάλυση που έχει προηγηθεί (Παραδοτέο 2 ο ), εκτιµάται ότι µπορούν να οδηγήσουν στην καλύτερη δυνατή εξοικονόµηση νερού χωρίς να συνεπάγονται την ανάγκη υπερβολικού κόστους. (Αρχή BATNEEC- Best Available Technique not Entailing Excessive Cost). Με βάση την εν λόγω θεώρηση, η µέγιστη δυνητική εξοικονόµηση είναι 122 Ηm 3 /y για τις αστικές περιοχές και 10 Ηm3/y για τις αγροτικές και κατανέµεται ανά Περιφέρεια όπως φαίνεται στο ιάγραµµα α. ιάγραµµα α: Εξοικονοµούµενη ποσότητα νερού ανά περιφέρεια (Σενάριο Ι) Π6-18

19 Ένδειξη της αποτελεσµατικότητας του σεναρίου αποτελεί η επίδραση της εφαρµογή των µέτρων στο Υδατικό Ισοζύγιο και ειδικότερα στη συνιστώσα του Υδατικού Ισοζυγίου που αφορά τη ζήτηση σε νερό για ύδρευση. Στα ιαγράµµατα α και β παρουσιάζονται ποσοτικοποιηµένα η συµβολή από την εφαρµογή των µέτρων εξοικονόµησης νερού στο συνολικό Υδατικό Ισοζύγιο για κάθε ένα από τα Υδατικά ιαµερίσµατα της χώρας αλλά και ειδικότερα η βελτίωση του όρου της ζήτησης στης ύδρευση ανά Υδατικό ιαµέρισµα, στον έλεγχο της οποίας στοχεύουν τα εν λόγω µέτρα. Όπως είναι αναµενόµενο στα Υδατικά Ισοζύγια, όπου η ζήτηση νερού ύδρευσης είναι αυξηµένη (π.χ. Αττική) παρουσιάζονται και τα θεαµατικότερα αποτελέσµατα στη ζήτηση νερού. ιάγραµµα α: Επίπτωση στην ποσότητα νερού ζήτησης για ύδρευση (Σενάριο Ι) ιάγραµµα β: Επίδραση στο Υδατικό Ισοζύγιο ανά Υδατικό ιαµέρισµα (Σενάριο Ι) Το κόστος επένδυσης για την υλοποίηση του σεναρίου ανέρχεται σε 327 Μ και επιµερίζεται ανά Περιφέρεια όπως φαίνεται στο ιάγραµµα α. Π6-19

20 ιάγραµµα α: Κόστος επένδυσης ανά Περιφέρεια (Σενάριο Ι) Παράλληλα, στο ιάγραµµα β δίδεται ανά Περιφέρεια µια εκτίµηση για το οικονοµικό όφελος, ανηγµένο σε ετήσια βάση, που µπορεί να προκύψει από την εφαρµογή του σχετικών µέτρων εξοικονόµησης. Η εκτίµηση αυτή λαµβάνει υπόψη τον περιορισµό των δαπανών των νοικοκυριών για ύδρευση, αποχέτευση και ενέργεια. ιάγραµµα β: Ανηγµένο Όφελος Επένδυσης ανά Περιφέρεια (Σενάριο Ι) Π6-20

21 Σενάριο ΙI- Πληθυσµιακή κάλυψη 60% Το σενάριο αυτό αφορά στην εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης νερού, µε συµµετοχή περίπου του 60% του πραγµατικού πληθυσµού της Επικράτειας. Σε σχέση µε το προηγούµενο το εν λόγω σενάριο περιλαµβάνει 68 πρόσθετες περιοχές, µε συνολικό πραγµατικό πληθυσµό κατοίκων. Όπως προκύπτει από τη διοικητική υπαγωγή των εν λόγω περιοχών ανά περιφέρεια ( ιάγραµµα α), το µεγαλύτερο ποσοστό πληθυσµού που συµµετέχει εξακολουθεί να αφορά στην Περιφέρεια Αττικής (57,04%) και εν συνεχεία στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (14,43%), αλλά εµφανίζεται σχετικά περιορισµένο αυτή τη φορά. 14,43% 5,79% 1,25% 3,94% 3,12% 1,03% 3,13% 4,60% 1,09% 1,52% 3,07% 57,04% ΑΜΘ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΕΛΛΑ Α ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ NOTIO ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα α: Ποσοστό Κατανοµής Πληθυσµού ανά Περιφέρεια (Σενάριο ΙΙ) Όπως παρουσιάζεται στο ιάγραµµα β, στο σενάριο ΙΙ συµµετέχει το σύνολο του πληθυσµού των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου. Η κατανοµή του πραγµατικού πληθυσµού ανά µέγεθος περιοχής (µε βάση πληθυσµιακά κριτήρια) παρουσιάζεται στο ιάγραµµα γ

22 Πληθυσµός 2ου σεναρίου Συνολικός πληθυσµός ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΚΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΟΙ) ΑΜΘ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΕΛΛΑ Α ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ NOTIO ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα 4.6-β: Ποσοστό Κατανοµής Πληθυσµού ανά Περιφέρεια (Σενάριο ΙΙ) ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ < > ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (κατ.) ιάγραµµα4. 6-γ: Κατανοµή Πληθυσµού ανά µέγεθος περιοχών (Σενάριο ΙΙ) Συγκριτικά µε το Σενάριο Ι στο Σενάριο ΙΙ έχουµε µια αύξηση του πλήθους των αγροτικών περιοχών που συµµετέχουν χωρίς όµως αυτό να αντανακλάται σε µεγέθη πληθυσµού (βλ. ιαγράµµατα α και β).

23 22% 4% ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 78% 96% ιάγραµµα α: Ποσοστά κατανοµής αστικών και ιάγραµµα β: Συµµετοχή αγροτικών περιοχών ανά Περιφέρεια (Σενάριο ΙΙ) αγροτικού και αστικού πληθυσµού (Σενάριο ΙΙ) Το ετήσιο επίπεδο εξοικονόµησης είναι της τάξης των 146 Hm3/y για τις αστικές περιοχές και 12 m3/y για τις αγροτικές. Η συνολική δυνητική εξοικονοµούµενη ποσότητα νερού είναι της τάξης των 158 Ηm3/y και κατανέµεται ανά Περιφέρεια όπως φαίνεται στο ιάγραµµα α. ιάγραµµα1.4.8-α: Εξοικονοµούµενη ποσότητα νερού ανά περιφέρεια (Σενάριο ΙΙ)

24 ιάγραµµα α: Επίπτωση στην ποσότητα νερού ζήτησης για ύδρευση (Σενάριο ΙΙ) ιάγραµµα β: Συµβολή µέτρων εξοικονόµησης στις Υ µε θετικό ισοζύγιο τον Ιούλιο (Σενάριο ΙΙ)

25 ιάγραµµα γ: Συµβολή µέτρων εξοικονόµησης στις Υ µε αρνητικό ισοζύγιο τον Ιούλιο (Σενάριο ΙΙ) Το πώς συµβάλλει η εισαγωγή των µέτρων εξοικονόµησης νερού στο συνολικό Υδατικό Ισοζύγιο και στη ζήτηση νερού ύδρευσης για κάθε ένα από τα Υδατικά ιαµερίσµατα της χώρας παρουσιάζεται στα διαγράµµατα α έως γ. Όπως και στο Σενάριο Ι στο Υδατικό ιαµέρισµα της Αττικής παρουσιάζονται θεαµατικά αποτελέσµατα µείωσης στην ποσότητα ζήτησης νερού για ύδρευση ενώ σηµαντικά κρίνονται και τα αποτελέσµατα για το Υ Κρήτης. Τέλος, το κόστος επένδυσης για την υλοποίηση του Σεναρίου ΙΙ ανέρχεται σε 513 Μ. Στα δύο διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται το κόστος επένδυσης και το ανηγµένο ετήσιο όφελος ανά Περιφέρεια. ιάγραµµα 4.10-α: Κόστος επένδυσης ανά Περιφέρεια (Σενάριο ΙΙ)

26 ιάγραµµα β: Ανηγµένο Όφελος ανά Περιφέρεια (Σενάριο ΙΙ) Σενάριο ΙIΙ- Πληθυσµιακή κάλυψη 70% Το σενάριο αυτό αφορά στη θεωρητική συµµετοχή του 70% του πραγµατικού πληθυσµού της Επικράτειας. Το εν λόγω σενάριο περιλαµβάνει συνολικά 1987 περιοχές µε συνολικό πραγµατικό πληθυσµό κατοίκων. Όπως προκύπτει από τη διοικητική υπαγωγή των εν λόγω περιοχών ανά περιφέρεια ( ιάγραµµα α), το µεγαλύτερο ποσοστό πληθυσµού προτεραιότητας εξακολουθεί να βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής (48%) και ακολουθεί η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (14%).

27 8% 4% 2% 2% 14% 3% 5% 2%1% 4% 3% 4% ΑΜΘ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΕΛΛΑ Α. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 48% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ NOTIO ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα α: Ποσοστό Κατανοµής Πληθυσµού ανά Περιφέρεια (Σενάριο ΙΙΙ) Σε αυτό το τρίτο σενάριο, εκτός από τον πληθυσµό των Περιφερειών Αττικής, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, σηµαντική είναι και η συµµετοχή του πληθυσµού και από τις υπόλοιπες Περιφέρειες (βλ. ιάγραµµα β). Η κατανοµή του πραγµατικού πληθυσµού ανά µέγεθος περιοχής (µε πληθυσµιακά κριτήρια) παρουσιάζεται στο ιάγραµµα γ Πληθυσµός 3ου σεναρίου Συνολικός πληθυσµός ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΚΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΟΙ) ΑΜΘ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΕΛΛΑ Α. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ NOTIO ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα β: Ποσοστό Κατανοµής Πληθυσµού ανά Περιφέρεια (Σενάριο ΙΙΙ)

28 ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ < > ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (κατ.) ιάγραµµα γ: Κατανοµή Πληθυσµού ανά µέγεθος περιοχών (Σενάριο ΙΙΙ) Όπως και στα προηγούµενα σενάρια η πλειονότητα των περιοχών που συµµετέχουν είναι αγροτικές ενώ ο πληθυσµός που συµµετέχει είναι κυρίως αστικός, µε µια σχετική ενίσχυση της παρουσίας του αγροτικού πληθυσµού. (βλ. ιαγράµµατα α και β). 11% ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 89% ιάγραµµα α: Ποσοστά κατανοµής αστικών και αγροτικών περιοχών ανά Περιφέρεια (Σενάριο ΙΙΙ) ιάγραµµα β: Συµµετοχή αστικού και αγροτικού πληθυσµού (Σενάριο ΙΙΙ) Στο Σενάριο ΙΙΙ, το εκτιµώµενο επίπεδο εξοικονόµησης είναι της τάξης των 163 Hm3/y για τις αστικές περιοχές και 29 Hm3/y για τις αγροτικές. Η συνολική δυνητική εξοικονοµούµενη ποσότητα νερού από την καθολική εφαρµογή των µέτρων εξοικονόµησης στις προτεινόµενες περιοχές είναι της τάξης των 192 Ηm3/y και κατανέµεται ανά Περιφέρεια όπως φαίνεται στο ιάγραµµα α.

29 ιάγραµµα α: Εξοικονοµούµενη ποσότητα νερού ανά περιφέρεια (Σενάριο ΙΙΙ) ιάγραµµα α: Επίπτωση στην ποσότητα νερού ζήτησης για ύδρευση (Σενάριο ΙΙΙ)

30 ιάγραµµα β: Συµβολή µέτρων εξοικονόµησης στις Υ µε θετικό ισοζύγιο τον Ιούλιο (Σενάριο ΙΙΙ) ιάγραµµα γ: Συµβολή µέτρων εξοικονόµησης στις Υ µε αρνητικό ισοζύγιο τον Ιούλιο (Σενάριο ΙΙΙ)

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΟΔΟΣ Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατοικίας. Β. Τύπος κτιρίου Μονοκατοικία Πολυκατοικία Εξοχική. 6. Α. Αριθμός μπάνιων Β. Αριθμός wc

Στοιχεία κατοικίας. Β. Τύπος κτιρίου Μονοκατοικία Πολυκατοικία Εξοχική. 6. Α. Αριθμός μπάνιων Β. Αριθμός wc Στοιχεία κατοικίας 1. Περιοχή κατοικίας: Αττική Βόλος Γιάννενα Ηράκλειο Κρήτης Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Κοζάνη Λαμία Ξάνθη Πάτρα Ρόδος 2. Αριθμός μελών νοικοκυριού άτομα 3. Υπάρχουν παιδιά στο σπίτι Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θέλω να

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Ε.ΥΔ.Α.Π. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Ι. Απολογισµός και Εκτίµηση Αναγκών σε Έργα ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

Παράρτηµα Ι. Απολογισµός και Εκτίµηση Αναγκών σε Έργα ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον Μονάδα Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Παράρτηµα Ι Απολογισµός και Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Integrated water resources management)

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό. 22 Μαρτίου «Νερό για τις Πόλεις: Ανταποκρινόµενοι στην Αστική Πρόκληση»

Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό. 22 Μαρτίου «Νερό για τις Πόλεις: Ανταποκρινόµενοι στην Αστική Πρόκληση» Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό 22 Μαρτίου 2011 «Νερό για τις Πόλεις: Ανταποκρινόµενοι στην Αστική Πρόκληση» Σήµερα, 22 Μαρτίου 2011, γιορτάζουµε την Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό, ένα θεσµό που, για 18 η χρονιά,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1251/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήµανση συσκευών Η ενεργειακή σήµανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο µε την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 180/1994, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 2000/60/ΕΚ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ιαχείριση ΠΟΡΩΝ Υδάτινων Πόρων και Προστασία Διεθνών Υδάτων: Το Ευρωπαϊκό Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Ημερίδες REGEOCITIES : Αβαθής Γεωθερμία και Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Σ. Καρύτσας ΚΑΠΕ Σκοπός ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ. Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ. Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ ε λ ί δ α 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές διαστάσεις τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού. Ιωάννα Αναγνώστου

Περιβαλλοντικές διαστάσεις τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού. Ιωάννα Αναγνώστου τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού Ιωάννα Αναγνώστου Στόχοι έρευνας Πως μπορεί να επιτευχθεί η μείωση της κατανάλωσης νερού στον οικιστικό τομέα? Ποιες είναι οι συσκευές και οι τεχνολογίες αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Επιµορφωτικό Σεµινάριο των Τεχνικών στις Μεθόδους και τα Συστήµατα και Συλλογής Όµβριων Υδάτων και Επανάχρησης Νερού

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Επιµορφωτικό Σεµινάριο των Τεχνικών στις Μεθόδους και τα Συστήµατα και Συλλογής Όµβριων Υδάτων και Επανάχρησης Νερού ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Επιµορφωτικό Σεµινάριο των Τεχνικών στις Μεθόδους και τα Συστήµατα και Συλλογής Όµβριων Υδάτων και Επανάχρησης Νερού διοργανώνεται από το διεθνή µη-κερδοσκοπικό οργανισµό Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Αγάθη Χατζηπαντελή Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ρβ Το νερό είναι ζωή Το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης για τη χρήση νερού και εναλλακτικών πηγών. Κ. Νουτσόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ

Αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης για τη χρήση νερού και εναλλακτικών πηγών. Κ. Νουτσόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης για τη χρήση νερού και εναλλακτικών πηγών Κ. Νουτσόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος «Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Σ. Καρύτσας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση νερού. Μια σύγχρονη πρόκληση εν όψει της κλιματικής αλλαγής

Εξοικονόμηση νερού. Μια σύγχρονη πρόκληση εν όψει της κλιματικής αλλαγής Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Εξοικονόμηση νερού. Μια σύγχρονη πρόκληση εν όψει της κλιματικής αλλαγής Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 Επιτακτική η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ημερίδα : «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών» Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υλοποίηση δράσεων και µέτρων για την προώθηση του Ενεργειακού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Μεγέθη σχεδιασμού υδρευτικών έργων Ταμιευτήρας Μηνιαίες υδατικές ανάγκες Μέση παροχή ημέρας αιχμής Υδατικές ανάγκες ημέρας αιχμής, χρονική κατανομή εισροών-εκροών Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση νερού και διαφήμιση

Εξοικονόμηση νερού και διαφήμιση Α Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου Το Νερό στη Φύση Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Γλέζου Κατερίνα - Δρίλλια Αθανασία Εξοικονόμηση νερού και διαφήμιση Ομάδα «Σταγόνα ζωής» ΜΕΛΗ: ΔΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε.

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 3. Οι απόψεις του αρμοδίου για τον ανταγωνισμό στην Ε.Ε. Joaquín Almunia 4. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή Νερό» Πρόγραµµα Μη Συµβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο

«Αποστολή Νερό» Πρόγραµµα Μη Συµβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο «Αποστολή Νερό» Πρόγραµµα Μη Συµβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο 2013-2015 Μαριέλα Αντωνακοπούλου, MSc. Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ: Υδατική Ασφάλεια στον Κόσµο Επαρκές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα