ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ: ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΠΕΡΟΤ ΥΩΣΟ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ: ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΠΕΡΟΤ ΥΩΣΟ»"

Transcript

1 ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ: ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΠΕΡΟΤ ΥΩΣΟ» Πανιερώτατε, Μητροπολίτα Κύκκου καὶ Σηλλυρίας, εβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Σαμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς καὶ Μεσαορίας Ἅγιοι πατέρες τῆς ἀειθαλοῦς μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Κύκκου, Κυρίες καὶ Κύριοι, Μ ὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ἀποδέχτηκα τὴν τιμὴ νὰ συμπράξω στὴν παρουσίαση τοῦ λαμπροῦ τόμου: Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου: Εἰκὼν ἀνεσπέρου φωτός, *Εἰκὼν 1:Ἐξώφυλλο θήκης] ὁ ὁποῖος ἀπεικονίζει τὴν ἱστορία καὶ παράδοση, τὴν ἐθνικὴ συμβολὴ καὶ τὴ σημερινὴ ἀναγέννηση τῆς ἀειθαλοῦς μονῆς Κύκκου, ἡ ὁποία ἐπὶ δέκα σχεδὸν αἰῶνες κοσμεῖ τὴν ὀρθοδοξία καὶ στηρίζει τὸν ἑλληνισμὸ τῆς Κύπρου σὲ καιροὺς χαλεπούς, ποιμαίνει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς νήσου στὴν πάτριο θρησκεία καὶ ἐξυψώνει τὸ ἐθνικὸ φρόνημα, στηρίζοντας τὴν ἑλληνικὴ παιδεία. Ἡ μακρὰ ἱστορία τῆς γεραρᾶς βασιλικῆς καὶ σταυροπηγιακῆς μονῆς Κύκκου χάνεται μέσα στὸν χρόνο καὶ τὴ λήθη τὴν ὁποία οἱ δυσκολίες τῶν καιρῶν ἐδημιούργησαν στὴ μεγαλόνησο, ἡ ὁποία, ὡς προκεχωρημένο φυλάκιο τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ὀρθοδοξίας στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἀπετέλεσε κατὰ τοὺς μετὰ Φριστὸν αἰῶνες καὶ μέχρι τὴν σήμερον στόχο τῆς ἰσλαμικῆς καὶ δυτικῆς βουλιμίας. Ἔτσι, ἡ ἵδρυση τῆς μονῆς μὲ τὴ χορηγία τοῦ αὐτοκράτορος Ἀλεξίου Α Κομνηνοῦ στὰ τέλη τοῦ 11ου αἰ. καὶ οἱ πρῶτοι αἰῶνες τῆς ὕπαρξής της στηρίζονται σὲ μεταγενέστερες ἢ περιστασιακὲς πηγές, καθὼς καὶ στὴ ζῶσα παράδοση. Ἡ ἱστορία αὐτὴ ἀποδίδεται ἐν συντομία ὡς ἀκολούθως: Ὁ βυζαντινὸς διοικητὴς τῆς νήσου Μανουὴλ Βουτουμίτης, ὁ ὁποῖος κατέστειλε τὴν ἐπανάσταση τοῦ Ραψομάτη στὴν Κύπρο περὶ τὸ 1092, μετεχειρίσθη σκαιῶς τὸν ἀναχωρητὴ Ἠσαΐα καὶ περιέπεσε σὲ σοβαρὴ ἀσθένεια ἀπὸ τὴν ὁποία τὸν ἐθεραπευσε ὁ μοναχός. Ὡς ἀντάλλαγμα ὁ

2 2 ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ Βουτουμίτης ἀνέλαβε νὰ ἱκανοποιήσει τὸ αἴτημα τοῦ ὁσίου γιὰ μεταφορὰ στὴ νῆσο ἀπὸ τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσης, μιᾶς ἐκ τῶν τριῶν αἱ ὁποῖαι ἀπεδίδοντο στὸν εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ. *Εἰκὼν 2: Αἴτηση τῆς εἰκόνος+ Σοῦτο θὰ ἐπιτευχθεῖ μετὰ καὶ τὴν ἀποθεραπεία τῆς θυγατέρας τοῦ αὐτοκράτορος ἀπὸ τὸν μοναχὸ Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη γιὰ τὴ μεταφορὰ τῆς εἰκόνος. Ἡ εἰκὼν θὰ ἀποσταλεῖ ἀπὸ τὸν Ἀλέξιο Κομνηνὸ μαζὶ μὲ τὰ ἀναγκαῖα χρήματα γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τῆς βασιλικῆς μονῆς τῆς Θεοτόκου εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κύκκου. [Εἰκὼν 3: Ἄφιξη εἰκόνος+ Ἡ πυρκαγιά, ὅμως, τοῦ 1365, ἡ ὁποία ἀπετέφρωσε τὴ μονὴ, σωζομένης τῆς θαυματουργῆς εἰκόνος, ἐξήλειψε καὶ τὸ χρυσόβουλλο, τὸ τυπικὸ καὶ τὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς. Ἔτσι τὴ Διήγησι τῆς μεταφορᾶς τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος καὶ τῆς ἱδρύσεως τῆς μονῆς κατέγραψε ἀνώνυμος ὀλιγογράμματος μοναχὸς σύμφωνα μὲ ταὴν ἀπὸ μνήμης ἀφήγηση τοῦ γέροντος Γρηγορίου τὸ ἔτος 1421/22. 1 Σὸ περιεχόμενο αὐτὸ τῆς Διηγήσεως περιέλαβε στὸ κείμενο τοῦ Χρονικοῦ του ὁ Λεόντιος Μαχαιρᾶς μία γενεὰ ἀργότερα. 2 Αὐτὴ ἡ χειρόγραφη Διήγησις, ἡ ὁποία σώζεται σὲ πέντε τουλάχιστον χειρόγραφα, ἀπετέλεσε τὸν πυρήνα τῆς ἱστορίας τὴν ὁποία ἀφηγοῦντο στοὺς προσκυνητὲς τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος οἱ πατέρες τῆς μονῆς μέχρι τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰῶνος. 3 [Εἰκὼν 4: Διήγησι Vat. Gr. 2313] Σότε κατέφθασε στὴν Κύπρο ὁ μεγάλος λόγιος, Ἐφραὶμ ὁ Ἀθηναῖος, ὁ ὁποῖος συνέδεσε τὸ ὄνομά του μὲ τὴν πνευματικὴ ἀναβάθμιση τῆς νήσου καὶ τῆς μονῆς Κύκκου, στὴ νεοσυσταθεῖσα σχολὴ τῆς ὁποίας ἐδίδαξε καὶ ἀνέδειξε ἄξιους μαθητές. 4 Ὁ Ἐφραίμ, μετὰ ἀπὸ παράκληση τῶν πατέρων, θὰ ἀποσκυβαλίσει τὴ μυθολογία τῆς Διηγήσεως καὶ θὰ ἑτοιμάσει τὴν πρώτη ἔντυπη Περιγραφὴ τῆς μονῆς καὶ τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τοῦ Κύκκου, ἡ ὁποία θὰ τυπωθεῖ στὴ Βενετία ὑπὸ μορφὴ Προσκυνηταρίου τὸ [Εἰκ. 5: Ἐξώφυλλο Περιγραφῆς Ἐφραὶμ 1751]

3 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ: ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΠΕΡΟΤ ΥΩΣΟ 3 Ἡ μονὴ θὰ ἐπανεκδώσει ἄλλες τρεῖς φορὲς (1782, 1817 καὶ 1819) μὲ συμπληρώσεις τὴν Περιγραφὴ τοῦ Ἐφραίμ, ἡ ὁποία θα μεταγλωττισθεῖ καὶ στὰ καραμανλίδικα πρὸς χάριν τῶν τουρκοφώνων χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 6 *Εἰκ. 6: Ἡ Περιγραφὴ στὰ Καραμανλίδικα, Βενετία Θὰ προχωρήσει ἀκόμη καὶ σὲ ἐκτυπώσεις σὲ χάρτινες εἰκόνες τόσο τῆς ἴδιας τῆς μονῆς [Εἰκ. 7: Ἐπιζωγραφισμένη Φάρτινη εἰκόνα τῆς μονῆς Κύκκου, ἔργο τοῦ Μιχαὴλ Ἀποστόλη, Βενετία, 1778] ὅσο κυρίως τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Θεοτόκου, 7 *Εἰκ. 8: Ἐπιζωγραφισμένη Φάλκογραφία τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσης τοῦ Κύκκου, ἔργο Ἰ. Γ. Πλατύ, Ἀθήνα, 1851] ποὺ θὰ προσφέρονται ὡς εὐλογία στοὺς πολυπληθεῖς προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ μεταφέρουν στὰ πέρατα τοῦ κόσμου, μέχρι τὴ Μολδοβλαχία καὶ τὴ μακρινὴ Ρωσία, τὴ φήμη τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος καὶ τοῦ τύπου τῆς Κυκκώτισσας. 8 *Εἰκ. 9: Ρωσικὴ εἰκόνα τῆς Κυκκώτισσας, ἔτους 1668, ἔργο τοῦ Pimin Feodorof (=Simon Ushakov), Μόσχα, Κρατικὴ Πινακοθήκη Σρετιάκοφ ] Ἡ φήμη αὐτὴ θὰ διευκολύνει τὴν ἵδρυση μετοχίων τῆς Θεοτόκου Κυκκωτίσσης σὲ πολλὲς χῶρες, τὰ ὁποῖα θὰ συνεισφέρουν μὲ τὴ σειρά τους στὴν εὐημερία τῆς τροφοῦ μονῆς καὶ τὴν ἐξύψωση τοῦ κύρους της σὲ ὁλόκληρο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο. 9 Πολλοὶ περιηγητὲς θὰ τὴν ἐπισκεφθοῦν καὶ θὰ μᾶς ἀφήσουν σχέδια καὶ ἀναφορὲς γιὰ τὴ μονὴ στὰ δύσκολα χρόνια τῆς Σουρκοκρατίας. 10 Οἱ πολιτικο-κοινωνικὲς συνθῆκες θὰ βελτιωθοῦν μὲ τὴν ἄφιξη τῶν Ἄγγλων στὴν Κύπρο τὸ 1878 *Εἰκ. 10: Ὕψωση τῆς Ἀγγλικῆς σημαίας στὸ Μετόχι τοῦ Ἁγίου Προκοπίου+ καὶ θὰ ἀλλάξουν ἄρδην μετὰ τὸ πέρας τοῦ μεγάλου πολέμου. 11 Σότε οἱ πατέρες τοῦ Κύκκου, ὑπὸ τὸν πεφωτισμένο καὶ διορατικὸ ἡγούμενο Φρυσόστομο, *Εἰκ. 11: Ὁ ἡγ. Φρυσόστομος συλλαμβάνεται ὑπὸ τῶν Ἄγγλων+ θὰ ἐπιδιώξουν νὰ δώσουν μία νέα ἱστορία τῆς μονῆς, ἡ ὁποία θὰ ἀνταποκρινόταν στὸ νέο πνεῦμα καὶ τὶς κοινωνικὲς καὶ ἄλλες δραστηριότητές της στὸ ἀστικὸ περιβάλλον τῆς Λευκωσίας καὶ τοῦ

4 4 ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Προκοπίου, τὸ ὁποῖο σταδιακὰ μετετράπη στὸ διοικητικό της κέντρο. *Εἰκ. 12: Σὸ Μετόχι Ἁγίου Προκοπίου] Κύπριοι ἐρευνητὲς ἀνέλαβαν νὰ ἐκδώσουν καὶ νὰ σχολιάσουν τὴν ἀρχαία Διήγησι τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος, 12 ἐνῶ ἡ γενναιόδωρη μονὴ προέβαινε στὴν οἰκοδόμηση καὶ συντήρηση ἱερατικῆς σχολῆς πρὸς ἐπιμόρφωση τοῦ κατωτέρου κλήρου καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνακήρυξη τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας τὸ 1960 στὴν οἰκοδόμηση δύο σχολείων μέσης ἐκπαιδεύσεως στὸν εὐρύτερο ἰδιόκτητο χῶρο τοῦ Μετοχίου τῆς Λευκωσίας. 13 Μετὰ ἀπὸ δύο αἰῶνες ἐπέστη ὁ χρόνος τῆς ἀντικαταστάσεως τῆς σπουδαίας Περιγραφῆς τοῦ Ἐφραὶμ μὲ ἕνα νέο Προσκυνητάριο, ὅπου ἔμελλε νὰ ἀποτυπωθοῦν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἡγούμενο Φρυσόστομο τόσο ἡ μακρὰ ἱστορία τῆς μονῆς καὶ τῆς ἁγίας εἰκόνος, *Εἰκ. 13: Ὁ τίτλος τοῦ ὅσο καἰ οἱ νέες δράσεις τῆς μονῆς στὴ νεοσύστατη Κυπριακὴ πολιτεία, τὰ ἡνία τῆς ὁποίας ἀνέλαβε ὁ προλογίζων τὸ ἔργο Κυκκώτης Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἐθνάρχης Μακάριος. 14 *Εἰκ. 14: Ὁ Ἐθνάρχης Μακάριος+ Ἡ Σουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974 καὶ ἡ στρατιωτικὴ κατοχὴ τῆς βόρειας Κύπρου ἀπὸ λαὸ ἀλλότριο ἐπέβαλε νέους ρόλους καὶ εὐθύνες γιὰ τὴ γεραρὰ μονὴ Κύκκου, ἡ ὁποία μετὰ τὴν ἐξισορρόπηση τῶν δεινῶν τῆς κατοχῆς καὶ τῆς ἐπανόδου στὴ νῆσο μιᾶς ἀνεκτῆς οἰκονομικῆς εὐημερίας, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση ἑνὸς ἐκ τῶν πλέον πεφωτισμένων προηγουμένων εἰς τὴν λαύρα τῆς Θεομήτορος τῆς Κυκκωτίσσης, τοῦ Νικηφόρου Β ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ 2004 ἀνεδείχθη καὶ σὲ ποιμένα Κύκκου καὶ Σηλλυρίας, *Εἰκ. 15: Νικηφόρος Β Κύκκου καὶ Σηλλυρίας+ ἐστράφη σὲ νέες πνευματικὲς κατὰ τὸ πλεῖστον δράσεις. Ἔτσι, τὸ 1986 ἱδρύθηκε σὲ ἀναπαλαιωμένα κτήρια τῆς μονῆς Ἀρχαγγέλου τὸ Κέντρο Μελετῶν τῆς ἱερᾶς μονῆς Κύκκου, ὅπου ἀπασχολοῦνται μία πλειάδα ἐρευνητῶν. τὸν χῶρο ἱδρύθηκε μεγάλη ἐξειδικευμένη βιβλιοθήκη, καὶ ἀκολούθως τὸ Πολιτιστικὸ Ἵδρυμα Ἀρχάγγελος, στὸ ὁποῖο καὶ ἐνσωματώθηκαν τὰ ἐργαστήρια συντηρήσεως εἰκόνων, μετάλλου καὶ χάρτου καὶ οἰκοδομήθηκε νέα λαμπρὴ αἴθουσα

5 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ: ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΠΕΡΟΤ ΥΩΣΟ 5 τελετῶν γιὰ τὴ φιλοξενία ἐπιστημονικῶν υνεδρίων καὶ ἄλλων ἐκδηλώσεων. Ἡ ἴδια ἡ γεραρὰ μονὴ ὑπέστη μία ριζικὴ ἀνακαίνιση καὶ ἀναπαλαίωση, τὸ καθολικὸ καὶ οἱ λοιποὶ χῶροι ὑπεδέχθησαν τοιχογραφίες καὶ λαμπρὰ ψηφιδωτά, *Εἰκ. 16: Ἡ ἀδελφότητα Κύκκου τὸ ἐνῶ στὸν χῶρο τῆς μονῆς οἰκοδομήθηκε τὸ λαμπρὸ μουσεῖο, ὅπου ὁ ἐπισκέπτης προσκυνητὴς παρακολουθεῖ μέσα ἀπὸ τὰ ἐκθέματα τὴ μακρὰ πορεία καὶ ἱστορία τῆς μονῆς. Αὐτὴ τὴ νέα πραγματικότητα καὶ τὶς πνευματικὲς δραστηριότητες τῆς ἡγέτιδος ἐπὶ αἰῶνες μονῆς τῆς νήσου, ἡ ὁποία διαφυλάττει ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τὴν θαυματουργὸ καὶ πολυτελῶς κεκαλυμμένην καὶ ἀθέατον εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσης, [Εἰκ. 17: Ἡ θαυματουργὸς εἰκόνα] φιλοδοξεῖ νὰ καλύψει τὸ νέο πολυτελὲς Προσκυνητάριο τῆς ἱερᾶς μονῆς Κύκκου, 15 τὸ ἱστορικὸ καὶ φιλολογικὸ τμῆμα τοῦ ὁποίου θὰ σᾶς παρουσιάσω ἐπιτροχάδην στὰ ἑπόμενα λίγα λεπτά. τὴ λαμπρὴ καὶ πολυτελῆ αὐτὴ ἔκδοση συμμετέχουν μὲ κείμενά τους 17 ἐρευνητὲς καὶ συνεργάτες τοῦ Κέντρου Μελετῶν τῆς μονῆς Κύκκου, οἱ ὁποῖοι ἀπευθύνονται στὸ εὐρὺ μορφωμένο κοινό. Σὸ κεφάλαιο: «Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της ἕως τὸ τέλος τῆς Λατινοκρατίας (τέλη 11ου αἰ )», (σσ ) πραγματεύεται ὁ Δρ Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος δίδει μία σύντομη ἀναφορὰ στὴν ἵδρυση τῆς μονῆς ἀπὸ τὸν Ἀλέξιο Α Κομνηνὸ στὰ τέλη τοῦ 11ου αἰ. καὶ τὴ μεταφορὰ στὴ νῆσο τῆς ἀποδιδόμενης στὸν εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς βρεφοκρατούσης Θεοτόκου Ἐλεούσης, καθὼς καὶ τῆς ἱστορίας τῆς μονῆς κατὰ τὰ χρόνια τῆς Λατινοκρατίας ( ). Σὴν ἱστορία τῆς ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου ἐπὶ Σουρκοκρατίας ἐξετάζει μὲ γοργό, ἔγκυρο καὶ πλήρως ἐνημερωμένο τρόπο ὁ Δρ Ἀνδρέας Ν. Μιτσίδης (σσ ).

6 6 ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ύντομη, γοργὴ καὶ ἐνημερωμένη εἶναι ἡ μελέτη τῆς ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου κατὰ τὴν Ἀγγλοκρατία ( ) τοῦ Δρος Θεοχάρη ταυρίδη, (σσ ) ἡ ὁποία συνοδεύεται ἀπὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ τῆς ἐποχῆς. υνοπτικὸ καὶ μὲ χρήσιμες πληροφορίες γιὰ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἑκατὸν καὶ πλέον χειρόγραφα τῆς μονῆς τῆς πλουσιότερης μοναστηριακῆς συλλογῆς τῆς νήσου [Εἰκ. 18: Φειρόγραφο εἰλητάριο τοῦ 14ου αἰ.] εἶναι τὸ κείμενο τοῦ κ. Ἀνδρέα Γιακόβλεβιτς, (σσ ) ὁ ὁποῖος ἐξετάζει τοὺς χειρόγραφους κώδικες τῆς μονῆς. Σὰ Ἑλληνικὰ Ἔγγραφα τοῦ Ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου παρουσιάζει μὲ γνώση καὶ εὐρύτητα ὁ κ. τυλιανὸς Περδίκης (σσ ). [Εἰκ. 19: Ἔγγραφο τοῦ 1713, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Ἰακώβου, μὲ τὸ ὁποῖο πωλεῖ τὴ Μονὴ Ἀρχαγγέλου στὴν Μονὴ Κύκκου ] Σὸ πολύτιμο αὐτὸ ὑλικὸ διασώθηκε σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ παρὰ τὶς τέσσερεις καταστροφικὲς πυρκαγιὲς οἱ ὁποῖες κατέκαυσαν τὴ μονή, καὶ ἡ συνεχιζόμενη ἔκδοσή του προσφέρει σημαντικὰ στοιχεῖα ὄχι μόνο γιὰ τὴν τοπικὴ ἱστορία, τὶς οἰκονομικὲς καὶ ἄλλες δραστηριότητες τῆς μονῆς, ἀλλὰ καταδεικνύει τὸν σημαίνοντα ρόλο τῆς μονῆς Κύκκου σὲ ὁλόκληρο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο στὰ δίσεκτα χρόνια τῆς Σουρκοκρατίας. 16 Σὸ ὑλικὸ διανθίζεται ἀπὸ προσεγμένες φωτογραφίες ἀπὸ τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο ἔγγραφο τοῦ 1619, μέχρι τὴν ἐπιστολὴ τοῦ ἐθνομάρτυρος Κυπριανοῦ πρὸς τοὺς πατέρες τῆς μονῆς τοῦ *Εἰκ. 20: Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ+ Ὁ ἐξειδικευμένος στὴν Ὀθωμανικὴ Παλαιογραφία καθηγητής, κ. Ἰωάννης Θεοχαρίδης, παρουσιάζει μὲ γοργὸ καὶ καταληπτὸ τρόπο τὰ 1464 Ὀθωμανικὰ ἔγγραφα τῆς μονῆς, (σσ ) *Εἰκ. 21: Ἔγγραφο τοῦ διοικητῆ Κύπρου Μεχμὲτ Πασᾶ τοῦ 1572 γιὰ νὰ ἀποδοθοῦν στὴν Μονὴ Κύκκου τὰ ἁρπαγέντα κτήματα ποὺ τῆς ἀνῆκαν] τὰ ὁποῖα περιλαμβάνουν πολύτιμα ὀθωμανικὰ φερμάνια, προκληθέντα ἀπὸ παρεμβάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν ὕστερα ἀπὸ αἰτήματα τῶν πατέρων τῆς σταυροπηγιακῆς μονῆς Κύκκου, καθὼς καὶ ἄλλα ποικίλου περιεχομένου, τὰ ὁποῖα καὶ

7 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ: ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΠΕΡΟΤ ΥΩΣΟ 7 ἐξέδωσε ὁ ἴδιος σὲ ἑπτὰ ὀγκώδεις τόμους. 17 Σὰ Ὀθωμανικὰ αὐτὰ ἔγγραφα ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸ 1572 ἕως τὸ 1912, «ἀποτελοῦν σημαντικὴ πρωτογενῆ ἱστορικὴ πηγή, τεκμηριώνουν ἀνεξερεύνητες πτυχὲς τῆς οἰκονομικῆς πρωτίστως ζωῆς καὶ προσφέρουν πλούσιες καὶ ἄγνωστες πληροφορίες ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱστορία τῆς Κύπρου γενικότερα». 18 Ὁ κ. Φαράλαμπος τρόππος, Διευθυντὴς τῆς Βιβλιθήκης τοῦ Κέντρου Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, παρουσιάζει τὴν ἐξειδικευμένη καὶ διαρκῶς ἐμπλουτιζόμενη βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου, (σσ ) ἡ ὁποία ἔχει ὑπερβεῖ τοὺς τόμους, περιλαμβανομένων καὶ παλαιῶν καὶ σπάνιων ἐκδόσεων, [Εἰκ. 22: Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς] ὅπως ἡ βίβλος Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τοῦ Θεοφίλου Κορυδαλλέως, νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα, σπουδῇ μὲν καὶ δαπάνῃ τοῦ Πανιερωτάτου μητροπολίτου Πάφου Παναρέτου, ἐπιστασίᾳ δὲ Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτου Κυπρίου, Βενετία Ἡ Βιβλιοθήκη εἶναι ἠλεκτρονικὰ συνδεδεμένη μὲ τὴν πλούσια βιβλιοθήκη τῆς ἱερᾶς μονῆς Κύκκου, ἡ ὁποία διαθέτει πέραν τῶν 20,000 τόμων, περιλαμβανομένων καὶ 3,500 περίπου δειγμάτων τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας, 120 ἑλληνικῶν χειρογράφων καὶ πέραν τῶν 2,500 λυτῶν ἐγγράφων στὴν ἑλληνικὴ καὶ τουρκική. Σέλος, τὸ Κέντρον Θησαυροῦ τῆς Κυπριακῆς Ἑλληνικῆς, τὸ ὁποῖο στέγάζεται σὲ περίβλεπτον ξυλίνην οἰκίαν [Εἰκ. 23: Κέντρο Θησαυροῦ τῆς Κυπριακῆς ἑλληνικῆς γλώσσης] στὸν χῶρο τοῦ Ἀρχαγγέλου, παρουσιάζει ὁ χαλκέντερος γλωσσολόγος, κ. Μενέλαος Ν. Φριστοδούλου, (σσ ) ὁ ὁποῖος ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν συγκεντρώνει ἠλεκτρονικὰ ὅλο τὸ ἀναγκαῖο ὑλικὸ, τὸ ὁποῖο καὶ ἀναμένεται νὰ ἀποδώσει τὸ Ἱστορικό, Τοπωνυμικὸ καὶ Ὀνομαστικὸ Λεξικὸ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας τῆς Κύπρου. Ἀκόμη καὶ ἐάν τις μωμοσκόπος πόρρω γέ μοι ἐπεθύμει τὀ ἔργον εἰς τὸ πολυτονικὸν σύστημα, εἴ τις ἕτερος ἕνα εἰδικὸν κεφάλαιον διὰ τὴν

8 8 ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ θαυματουργὸν εἰκόνα καὶ τὰς Διηγήσεις της, τὸ συνολικὸν ἀποτέλεσμα εἶναι λαμπρὸν καὶ ὁ ἔπαινος ἀποδοθείτω στοὺς συντελεστὲς τοῦ μεγάλου ἐγχειρήματος. Πρωτίστως, ὅμως, στοὺς πατέρες τῆς μονῆς καὶ τὸν Πανιερώτατον μητροπολίτην Κύκκου καὶ Σηλλυρίας, οἱ ὁποῖοι συντηροῦν τὴ μεγάλη πνευματικὴ παράδοση τῆς ἀειθαλοῦς μονῆς καὶ τὸ ἀνέσπερον φῶς τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Θεοτόκου Κυκκωτίσης. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Γιὰ τὴ Διήγησι, τὴ χειρόγραφη παράδοση καὶ τὴν ἔκδοση τῶν σωζομένων μεταγενεστέρων παραλλαγῶν της τοῦ 17ου καὶ 18ου αἰ. βλ. τώρα Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης, Ἡ Διήγησις τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου κατὰ τὸν ἑλληνικὸν κώδικα 2313 τοῦ Βατικανοῦ, (Πηγὲς τῆς ἱστορίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, IV), Λευκωσία, 2002, βλ. ἰδ. σσ , 18-20, καὶ τὴν ἔκδοση καὶ σχολιασμὸ τῶν τεσσάρων παραλλαγῶν αὐτόθι, σσ Γιὰ τὸ κείμενο μιᾶς πέμπτης παραλλαγῆς τῆς Διηγήσεως τοῦ ἔτους 1740, βλ. Ἀθ. Παπαγεωργίου, «Μία ἀνέκδοτη Διήγηση γιὰ τὶς εἰκόνες ποὺ ζωγράφισε, κατὰ τὴν παράδοση, ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς καὶ τὴν ἵδρυση τῆς μονῆς Κύκκου», Ἐπετηρίδα Κέντρου Μελετῶν ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 6 (2004), 9-60 (κείμενο σσ ). 2 Βλ. Leontios Makhairas, Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled Chronicle, edited with a Translation and Notes by R. M. Dawkins, τόμ. Ι ΙΙ, Ὀξφόρδη, 1932, Ι, 37, σσ Οἱ προσθῆκες τοῦ κώδικα τῆς Ὀξφόρδης τοῦ Χρονικοῦ τοῦ Μαχαιρᾶ (i.e. Oxford, Selden, Supra 14) ἀναπαράγονται ἀπὸ τὸν Κωνσταντινίδη, Διήγησις, ὅ.π., σσ Μὲ χρονολογικὴ σειρὰ τὰ χειρόγραφα αὐτὰ εἶναι: α) κῶδ. Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας 176 (366), τοῦ ἔτους 1614, β) κῶδ. Vaticanus Graecus 2313, τοῦ ἔτους 1661, γ) κῶδ. Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Παναγίου Σάφου 328, τοῦ ἔτους 1695, δ) κῶδιξ Μονῆς Κύκκου, Μουσεῖον Ρ 12, (olim Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου), τῶν ἀρχῶν τοῦ 18ου αἰ. ε) κῶδιξ Μητροπόλεως Κιτίου (λανθάνει σήμερον) τοῦ ἔτους Γιὰ τὸν Ἐφραὶμ Ἀθηναῖο βλ. τώρα Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Κυπριακὴ Λογιοσύνη , (Κέντρο Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν, Πηγὲς καὶ Μελέτες τῆς Κυπριακῆς Ἱστορίας, XLIII), Λευκωσία, 2002, σσ , ὅπου καὶ ἄλλη βιβλιογραφία. 5 Ἡ Περιγραφὴ τῆς σεβασμίας καὶ βασιλικῆς μονῆς τοῦ Κύκκου, ἤτοι Διήγησις περὶ τῆς ἐν Κύπρῳ ἀποκομίσεως τῆς θαυματουργοῦ ἁγίας εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς λεγομένης Κυκκιοτίσσης, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα, σπουδῇ μὲν καὶ προτροπῇ τῶν ἐν τῇ αὐτῇ μονῇ πατέρων καὶ γερόντων τῆς συνάξεως, εἰς εὐεργεσίαν δὲ καὶ ὠφέλειαν τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν, Ἐνετίησιν, 1751 (παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι). Προσεκτικὴ ἀναπαραγωγὴ τῆς Περιγραφῆς βλ. τώρα Κωνσταντινίδης, Διήγησις, ὅ.π., σσ Γιὰ τὶς ἐπανεκδόσεις μὲ προσθῆκες τῆς Περιγραφῆς τοῦ Ἐφραὶμ τῶν ἐτῶν 1782, 1817, 1819, ποὺ ἔγιναν στὴ Βενετία μὲ τὴ φροντίδα καὶ δαπάνη τῆς μονῆς Κύκκου, ἀλλὰ καὶ τὶς ἄλλες ποὺ ἀκολούθησαν τῶν ἐτῶν 1904 (Ἀθήνα), 1928 (Κάϊρο) καὶ 1951 (Λευκωσία), βλ. Κωνσταντινίδης, Διήγησις, ὅ.π., σσ , ὅπου καὶ ὅλη ἡ σχετικὴ βιβλιογραφία. Πρόσφατα ἀναπαρήχθησαν οἱ ἐπανεκδόσεις τῆς Περιγραφῆς ἀπὸ τὸ Κέντρο Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκκου, μὲ εἰσαγωγὴ καὶ ἐπιμέλεια τῶν Ἰ. Θεοχαρίδη καὶ Κ.

9 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ: ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΠΕΡΟΤ ΥΩΣΟ 9 Κοκκινόφτα, Λευκωσία, Ἔγιναν ἐπίσης τρεῖς ἐκδόσεις τῆς Περιγραφῆς τοῦ Ἐφραὶμ στὰ καραμανλίδικα, τὸ 1753 (Βόρτολις), τὸ 1782 (Γλυκής) καὶ τὸ 1816 (ἐκυκλοφόρησε τὸ 1817) (Γλυκής). 7 Γιὰ τὶς χαλκογραφίες καὶ μονόφυλλα τῆς μονῆς Κύκκου καὶ τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας βλ. Ντόρη Παπαστράτου, Χάρτινες Εἰκόνες, Ὀρθόδοξα Θρησκευτικὰ Χαρακτικά, , τόμ. Α -Β, Ἀθήνα, 1986, τ. Β, ἀρ , σσ καὶ 589. Βλ. ἐπίσης τ. Κ. Περδίκης, «Ἡ περιγραφὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου σὲ μία χαλκογραφία τοῦ 1778», Ἐπετηρίδα Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 1 (1990), (μὲ 17 πίνακες). Πρβλ. Κωνσταντινίδης, Διήγησις, σσ Βλ. τώρα Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου: Εἰκὼν ἀνεσπέρου φωτός, Ἀθήνα, 2010, σσ Βλ. A. Litov and Galina Sidorenko, The miraculous image. The Icons of Our Lady in the Tretyakov Gallery, Μόσχα, 1999, ἀρ. 26, σ. 56 καὶ εἰκόνα 57. Βλ. καὶ Annemarie Weyl Carr, «Reflections on the Life of an Icon: The Eleousa of Kykkos», Ἐπετηρίδα Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 6 (2004), ( ), σ. 120 καὶ σημ Γιὰ τὰ μετόχια τῆς μονῆς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Κύπρου βλ. Ἡγουμένου Κύκκου Φρυσοστόμου, Ἡ Ἱερὰ Βασιλικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τοῦ Κύκκου, Πρόλογος ὑπὸ τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου Μακαρίου Γ, Κύπρος 1969, σσ Βλ. καὶ Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Κυκκώτου, Ἀνέκδοτα ἔγγραφα τοῦ ἐν Γεωργίᾳ Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, (Ἀρχεῖον Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, ΙΙΙ), Λευκωσία, Βλ. τώρα Μακαρίου Σηλλυρίδη, Μητροπολίτη Κένυας, «Σὰ Μετόχια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου», Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου: Εἰκὼν ἀνεσπέρου φωτός, ὅ.π., σσ Βλ.. ωφρονίου, «Ξένοι ἐπισκέπτες στὴ Μονὴ Κύκκου», Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου: Εἰκὼν ἀνεσπέρου φωτός, ὅ.π., σσ Βλ. καὶ Κωνσταντινίδης, Διήγησις, ὅ.π., σσ Βλ. Ἡγουμένου Κύκκου Φρυσοστόμου, Ἡ Ἱερὰ Βασιλικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Κύκκου, ὅ.π., σσ Βλ. ἐπίσης Θ. ταυρίδης, «Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου κατὰ τὴν Ἀγγλοκρατία», Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου: Εἰκὼν ἀνεσπέρου φωτός, ὅ.π., σσ Κ. Κοκκινόφτας, Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου στὸν Κυπριακὸ τύπο ( ), Λευκωσία, Σοῦ ἰδίου, Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου στὸν Κυπριακὸ τύπο ( ), Λευκωσία, Σοῦ ἰδίου, Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου στὸν Κυπριακὸ τύπο ( ), Λευκωσία, Σοῦ ἰδίου, Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου στὸν Κυπριακὸ τύπο ( ), Λευκωσία, Ν. Φριστοδούλου, Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου στὰ Ἀγγλικὰ Ἀρχεῖα ( ), Λευκωσία, Θ. ταυρίδης, Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου στὰ Βρετανικὰ Ἀποικιακὰ Ἀρχεῖα, , Λευκωσία, 2000, Σοῦ ἰδίου, Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου στὰ Βρετανικὰ Ἀποικιακὰ Ἀρχεῖα, , Λευκωσία, Κ. πυριδάκι, «Ἡ Περιγραφὴ τῆς μονῆς Κύκκου ἐπὶ τῇ βάσει ἀνεκδότου χειρογράφου», Κυπριακαὶ Σπουδαί 13 (1949), 1-28 (κείμενο 19-28). Κ. Φατζηψάλτης, «Σὸ ἀνέκδοτο κείμενο τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ κώδικος 176 (366). Παραδόσεις καὶ ἱστορία τῆς μονῆς Κύκκου», Κυπριακαὶ Σπουδαί 14 (1950), (κείμενο 49-69). 13 Βλ. Θ. ταυρίδη, «Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου καὶ ἡ μόρφωση τοῦ Κυπριακοῦ κλήρου κατὰ τὴν Σουρκοκρατία καὶ τὴν Ἀγγλοκρατία», Ἐπετηρίδα Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 5 (2001), Ν. Φριστοδούλου, «Ἡ προσφορὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου στὴν παιδεία τὴν περίοδο τῆς Ἀγγλοκρατίας», Ἐπετηρίδα Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 3 (1996), Βλ. τώρα τ.. Υωτίου, «Ἡ προσφορὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου στὴν κυπριακὴ ἐκπαίδευση», Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου: Εἰκὼν ἀνεσπέρου φωτός, ὅ.π., σσ Ἡγουμένου Κύκκου Φρυσοστόμου, Ἡ Ἱερὰ Βασιλικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τοῦ Κύκκου, Πρόλογος ὑπὸ τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου Μακαρίου Γ, Κύπρος 1969, σσ Σὸ Β Μέρος τοῦ τόμου Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου: Εἰκὼν ἀνεσπέρου φωτός, Ἀθήνα, 2010, σσ , μὲ εἰσαγωγικὸ σημείωμα ἀπὸ τὸν Διευθυντή του τ. Κ. Περδίκη, εἶναι ἀφιερωμένο στὸ λαμπρὸ Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου. Ὁ ἴδιος καταγράφει τὸ

10 10 ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ συνοδευτικὸ κείμενο τῶν ἀναπαραγομένων στὸν τόμο ἐκθεμάτων. Βλ. ἐπίσης τ. Κ. Περδίκης, Ὁδηγὸς ἐπισκεπτῶν Μουσείου Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου (Μουσεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου), Λευκωσία, Βλ. καὶ τ. Κ. Περδίκης, Δικαιοπρακτικὰ ἔγγραφα Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου ( ), τόμ. Α -Β, Λευκωσία, 1998, Γιὰ περιγραφὲς καὶ ἐκδόσεις τῶν Ὀθωμανικῶν ἐγγράφων τῆς μονῆς Κύκκου βλ. Π. Φιδίρογλου, Ὀθωμανικὰ ἔγγραφα τῆς ἐν Κύπρῳ μονῆς Κύκκου, (Κέντρον Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν, Πηγαὶ καὶ Μελέται τῆς Κυπριακῆς Ἱστορίας, V), Λευκωσία, Ἰ. Π. Θεοχαρίδης, Ὀθωμανικὰ Ἔγγραφα, τόμοι Α -Ε, (Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, Ι), Λευκωσία, Σοῦ ἰδίου, Ὀθωμανικὰ Ἔγγραφα , τόμοι Α -Β, (Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, V), Λευκωσία, Βλ. Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου: Εἰκὼν ἀνεσπέρου φωτός, Ἀθήνα, 2010, σσ

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ του

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Ἐνίσχυσις τῆς Ἑνότητός μας μὲ τὴν Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ΕΦΕΤΙΝΗ συμμετοχὴ μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων H στὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Μητροπολιτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρε,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρε, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τ. Καθηγητής Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρε, σεβαστοί Πατέρες,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στὴ Μεγαλόνησο πραγματοποίησε

Επίσκεψη στὴ Μεγαλόνησο πραγματοποίησε Ἡ Μονὴ τοῦ Κύκκου ἐνημερώνει Εὐρωβουλευτὲς γιὰ τὴ θρησκευτικὴ κατάσταση στὰ Κατεχόμενα l Τοῦ Δρος Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου Διευθυντοῦ τοῦ Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΟΣ Α ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Ἐπεί δέ κατά κανονικήν ἀκολουθίαν εἰκός ἦν ἡμᾶς ἀναλαβέσθαι καί σταυροπήγιον ἐπί τῆ ἀνεγέρσει καί καθιερώσει τοῦ θείου ναοῦ, τοῦτο δή καί πεποιήκαμεν. Καί σταυροπήγιον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α. Μνημόσυνο. Ἕνα ἔτος ἀπὸ τὴν κοίμησή του 21 Δεκεμβρίου Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Βασίλειος

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α. Μνημόσυνο. Ἕνα ἔτος ἀπὸ τὴν κοίμησή του 21 Δεκεμβρίου Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Βασίλειος ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Μνημόσυνο Ἕνα ἔτος ἀπὸ τὴν κοίμησή του 21 Δεκεμβρίου 2008 Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Βασίλειος «Κλίνω εὐλαβῶς τὸν αὐχένα καὶ ἀναλαμβάνω τὸν βαρύν τῆς ἀποστολῆς μου

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ὁ θόρυβος ποὺ προηγήθηκε τοὺς προηγούμενους μῆνες ἔχει ἀρχίσει νὰ κατασιγάζεται καὶ ἔτσι δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ προβάλλει σιγὰ σιγὰ ἡ ἀλήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ περιοχὴ τῆς Τριχωνίδος στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου. Ἡ σχέση τοῦ Ἀν. Γορδίου μὲ τὸν ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Μυρτιᾶς Γεννάδιο

Ἡ περιοχὴ τῆς Τριχωνίδος στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου. Ἡ σχέση τοῦ Ἀν. Γορδίου μὲ τὸν ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Μυρτιᾶς Γεννάδιο Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης Ἡ περιοχὴ τῆς Τριχωνίδος στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου Ἡ σχέση τοῦ Ἀν. Γορδίου μὲ τὸν ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Μυρτιᾶς Γεννάδιο Ἀναστάσιος Γόρδιος (1654-1729) Ε.Β.Ε. Κῶδ. 2188

Διαβάστε περισσότερα

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Διοργάνωση Σχολείον Ψαλτικής Yπό τη αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ International Conference ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ of Musicology 1814-2014: 1814-2014: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 200 YEARS FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρήστου Κ. Οικονόμου Καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ Ένα βιβλίο σταθμός στην

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας

Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας Η Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας (11/24.01.2014 ἕως 17/30.01.2014) ἑβδομάδα πρὶν ἀπὸ τὴν 11η Ἰανουαρίου 2014 κύλησε μέσα σὲ κλῖμα βαθειᾶς προσευχῆς, περισυλλογῆς καὶ περισκέψεως,

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος 1 Κυριακὴ 11.00, Ἡμερίδα γιὰ τὴν Εὐθανασία Πολιτιστικὸ Κέντρο Ἀρχάγγελος Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος Ἡ σημερινὴ Ἡμερίδα ἐγκαινιάζει τὶς δραστηριότητες τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος ( )

27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος ( ) 27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος (1995-2014) 337 27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος (1995-2014) 1. «Τό θεραπευτικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἀπό βιβλικοπατερική ἄποψη», σέ Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου Eκκλησια Γνησιων OΡΘΟΔΟΞΩΝ χριστιανων EλλαδΟΣ ΙΕΡΑ ΜηΤΡΟΠΟΛΙΣ ωρωπου ΚΑῚΙ φυλησ Ἕδρα: Φυλὴ Ἀττικῆς Ἡ Ἕνωσις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ )

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Πρόλογος/Εισαγωγή στο νέο βιβλίο του κ. Κώστα Παπαγεωργίου Ἡ βυζαντινή ἁγιογραφία στήν Κύπρο συνεχίζεται καί κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1570-1878).

Διαβάστε περισσότερα

Μαργαρίτα Πανουργιᾶ & Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2012 ISBN 978-960-9527-42-2

Μαργαρίτα Πανουργιᾶ & Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2012 ISBN 978-960-9527-42-2 Μαργαρίτα Πανουργιᾶ & Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2012 ISBN 978-960-9527-42-2 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΔΕΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ Παντελεήμονος, (Μητρ. Σάμου καὶ Ἰκαρίας), Ἐργάτες στὸν ἀμπελώνα Του, Ἀθῆναι, Ἔκδοση τοῦ πέρ. «Μεταμόρφωσις», χ.χ. (1983), 138 σ. 2. ΓΟΥΣΙΔΗ Ἀλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΜΙΝΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΣΑΛΑΜΙΝΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Κατὰ τὸ τρέχον ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2011-2012 λειτουργεῖ, γιὰ πρώτη χρονιά, τὸ Σαλαμίνειο Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο Ἀμμοχώστου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου

Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου Στιγμιότυπο από το Συνέδριο. Τηλλυρία: Μνήμες, Ιστορία και Αρχαιολογία Συνέδριο στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου είναι η πολύπλευρη ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν I. Ψυχανάλυση καὶ ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ἡ ψυχανάλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον

Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Καλοπαναγιώτη [Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου], Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, Λευ κωσία 2007,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα