Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΔΟΜΟΚΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

2 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

3 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» (Α.Δ. 635) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α.1.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.1.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.3 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Θ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {ΣΤ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.5 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Ι} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ Α.6 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Κ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.7 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Λ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Β. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ Α.1 (ΟΔΟ Α-1) ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟ Α.2 (ΟΔΟ Α-2) ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΑΡΘΡΟ Α.3 (Ν ΟΔΟ Α-2.1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ), ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΡΥΞΗΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Α-3) ΑΡΘΡΟ Α.4 (ΟΔΟ Α-3.1) ΟΡΥΞΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ - ΟΡΥΞΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Α.5 (ΟΔΟ Α-3.2) ΟΡΥΞΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΟΡΥΞΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Α.6 (ΟΔΟ Α-3.3) Σελίδα 2

4 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΟΡΥΞΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ - ΟΡΥΞΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ ΑΡΘΡΟ Α.7 (ΟΔΟ Α-4.1) ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΑΡΘΡΟ Α.8 (ΟΔΟ Α-4.2) ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΑΡΘΡΟ Α.9 (ΟΔΟ Α-4.3) ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΟ ΦΡΥΔΙ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Α-5) ΑΡΘΡΟ Α.10 (ΟΔΟ Α-5.1) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 4,0M ΑΡΘΡΟ Α.11 (ΟΔΟ Α-5.2) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 4,0M ΑΡΘΡΟ Α.12 (ΟΔΟ Α-6) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ Κ.Λ.Π ΑΡΘΡΟ Α.13 (ΟΔΟ Α-7) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΡΘΡΟ Α.14 (ΟΔΟ Α-8) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΑΡΘΡΟ Α.15 (ΟΔΟ Α-9) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Α.16 (ΟΔΟ Α-10) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΡΘΡΟ Α.17 (ΟΔΟ Α-12) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Α.18 (ΟΔΟ Α-13) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Α.19 (ΟΔΟ Α-14) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Η ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ ΑΡΘΡΟ Α.20 (ΟΔΟ Α-15) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3,0M ΑΡΘΡΟ Α.21 (ΟΔΟ Α-16) ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ ΑΡΘΡΟ Α.22 (ΟΔΟ Α-17) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Α-18) ΑΡΘΡΟ Α.23 (ΟΔΟ Α-18.1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΣΥΝΗΘΗ ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε1 ΕΩΣ Ε ΑΡΘΡΟ Α.24 (ΟΔΟ Α-18.2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΔΑΝΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΑΡΘΡΟ Α.25 (ΟΔΟ Α-18.3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΔΑΝΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε Σελίδα 3

5 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Α.26 (Ν ΟΔΟ Α ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Α.27 (Ν ΟΔΟ Α ) ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ Α.28 (ΟΔΟ Α-19) ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΧΛΣΤ ΑΡΘΡΟ A.29 (Ν ΟΔΟ Α-19.1) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ A.30 (Ν ΟΔΟ Α-20.1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ A.31 (ΟΔΟ Α-20) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Α.32 (ΟΔΟ Α-21) ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ CUT & COVER ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΑΡΘΡΟ Α33 ( Ν ΥΔΡ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ/ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ) ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Α.34 (ΟΔΟ Α-22) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Α.35 (ΟΔΟ Α-23) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΑΡΘΡΟ Α.36 (Ν ΟΔΟ Α-23.1) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Η ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΑΡΘΡΟ Α.37 (Ν ΟΔΟ Α-23.2) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 20 CM ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Α.38 (Ν ΟΔΟ Α-19.2) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 8.04) ΑΡΘΡΟ Α.39 (ΥΔΡ ) ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ - ΜΕ ΛΙΘΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΟΥΣ, ΒΑΡΟΥΣ 5 ΕΩΣ 20 KG (ΚΡΟΚΑΛΕΣ) ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΑΡΘΡΟ Α.40 (ΟΔΟ Α-24.1) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΘΡΟ Α.41 (ΟΔΟ Α-24.2) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΑΙΟΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΘΡΟ Α.42 (ΟΔΟ Α-25) ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΑΡΘΡΟ Α.43 (Ν ΟΔΟ Α-25.1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Α.44 (Ν ΟΔΟ Α-25.2) ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ - ΘΑΜΝΩΝ ΑΡΘΡΟ Α.45 (Ν ΠΡΣ Ε ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ Α.46 (ΟΔΟ Α-26) Σελίδα 4

6 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ Α.47 (ΟΔΟ Α-27) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΡΗΓΜΑΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟ Α.48 (ΟΔΟ Α-28) ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Α.49 (ΟΔΟ Α-29) ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟ ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΝΟΙΚΤΑ) ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ B.1 (ΟΔΟ Β-1) ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 3,00 M ΑΡΘΡΟ B.2 (ΟΔΟ Β-3) ΕΚΣΚΑΦΗ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΡΘΡΟ B.3 (ΟΔΟ Β-4.1) ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΑΡΘΡΟ B.4 (ΟΔΟ Β-4.2) ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΘΡΟ B.5 (ΥΔΡ- 5.03) ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ B.6 (ΥΔΡ- 5.04) ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ B.7 (Ν ΟΔΟ Β-4.2.1) ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟ B.8 (ΟΔΟ Β-7) ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ Κ.Λ.Π ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ (ΟΔΟ B-11) ΑΡΘΡΟ B.9 (ΟΔΟ B-11.1) ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ - ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ ΥΨΟΥΣ Η<=4M ΑΡΘΡΟ B.10 (ΟΔΟ Β-11.2) ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ - ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ ΥΨΟΥΣ Η=4-8M ΑΡΘΡΟ Β.11 (ΟΔΟ Β-11.3) ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ - ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ ΥΨΟΥΣ Η=8-12M ΑΡΘΡΟ Β.12 (ΟΔΟ Β-11.4) ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ - ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ ΥΨΟΥΣ Η>12M ΑΡΘΡΟ Β.13 (Ν ΟΔΟ Β ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΙΟΥΤΑΣ Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β.12) ΑΡΘΡΟ Β.14 (ΟΔΟ Β-12.3) ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΓΕΩΠΛΕΓΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ TULT 80 KN/M ΑΡΘΡΟ B.15 (ΟΔΟ Β-12.6) ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΓΕΩΠΛΕΓΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ TULT 160 KN/M ΑΡΘΡΟ B.16 (ΟΔΟ Β-12.7) ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΓΕΩΠΛΕΓΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ TULT 200 KN/M ΑΡΘΡΟ B.17 (Ν ΟΔΟ B-13.1) ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Η ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΣΠΟΡΑ ΑΡΘΡΟ B.18 (ΟΔΟ B-14) Σελίδα 5

7 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-15) 125 ΑΡΘΡΟ B.19 (ΟΔΟ B-15.4) ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ - ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 140 KN/Μ ΑΡΘΡΟ B.20 (Ν ΟΔΟ B-16.1) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΡΑΧΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-18) ΑΡΘΡΟ B.21 (ΟΔΟ B-18.17) ΦΡΑΧΤΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ - ΦΡΑΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 3000ΚJ ΥΨΟΥΣ 6Μ ΑΡΘΡΟ B.22 (ΥΔΡ 3.04) ΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 5.09) ΑΡΘΡΟ Β.23 (ΥΔΡ ) ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΑΡΘΡΟ B.24 (ΟΔΟ B-19) ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SELF DRILLING ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟ B.25 (Ν ΥΔΡ ) ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΓΚΥΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΙΝΩΝ ΥΑΛΟΥ (FIBER GLASS) ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 200ΚN ΑΡΘΡΟ B.26 (Ν ΥΔΡ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΡΦΟΧΑΛΥΒΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΒΡΑΧΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 25 Μ.) (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-20) ΑΡΘΡΟ B.27 (ΟΔΟ B-20.1) ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 25 Μ.) - ΦΟΡΤΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΒΡΑΧΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-21) ΑΡΘΡΟ B.28 (ΟΔΟ B-21.1) ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ΦΟΡΤΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KN ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ <=ΤΩΝ 20M ΑΡΘΡΟ B.29 (Ν ΟΔΟ B ) ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ΦΟΡΤΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 100 KN ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ <=ΤΩΝ 20M ΑΡΘΡΟ B.30 (Ν ΟΔΟ B ) ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ΦΟΡΤΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 600 KN ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ <=ΤΩΝ 20M ΑΡΘΡΟ B.31 (Ν ΟΔΟ B ) ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ΦΟΡΤΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 600 KN ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ >ΤΩΝ 20M ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΟΛΟΣΩΜΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-23) 133 ΑΡΘΡΟ B.32 (ΟΔΟ B-23.1) Σελίδα 6

8 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΓΚΥΡΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 200 KΝ ΜΕ Φ25 (S500S) ΑΡΘΡΟ B.33 (Ν ΟΔΟ B-24.1) ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΘΡΟ B.34 (Ν ΟΔΟ B-24.2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΑΡΘΡΟ B.35 (ΟΔΟ B-25) ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ (SOIL NAIL) ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ Κ.Λ.Π ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-26) ΑΡΘΡΟ B.36 (ΟΔΟ B-26.1) ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ - ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ Φ0,60M ΑΡΘΡΟ B.37 (ΟΔΟ B-26.2) ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ - ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ Φ0,80M ΑΡΘΡΟ B.38 (ΟΔΟ B-26.3) ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ - ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ Φ1,00M ΑΡΘΡΟ B.39 (ΟΔΟ B-26.4) ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ - ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ Φ1,20M ΑΡΘΡΟ B.40 (ΟΔΟ B-26.5) ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ - ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ Φ1,50M ΑΡΘΡΟ B.41 (Ν ΟΔΟ Β ) ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ - ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ Φ1,50Μ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/ ΑΡΘΡΟ B.42 (ΟΔΟ B-26.6) ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ - ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ Φ1,80M ΑΡΘΡΟ B.43 (Ν ΟΔΟ B-26.7) ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ - ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ Φ2,00M ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/ ΑΡΘΡΟ B.44 (ΟΔΟ B-27) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΑΡΘΡΟ B.45 (ΟΔΟ B-28) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΨΗΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΡΘΡΟ B.46 (ΟΔΟ B-71) ΕΔΑΦΟΠΑΣΣΑΛΟΙ (JET GROUTING) Φ0,40M ΑΡΘΡΟ B.47 (Ν ΟΔΟ Β-72.1) ΧΑΛΙΚΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 0,80 Μ ΑΡΘΡΟ B.48 (Ν ΟΔΟ Β ) ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ Φ 0,40 Μ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ Β-29) ΑΡΘΡΟ B.49 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10 (B5 Ή Β10) - AΟΠΛΟ C8/10 (Β5) ΑΡΘΡΟ B.50 (Ν ΟΔΟ Β ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10 (Β5 Ή Β10) Η ΠΟΡΩΔΕΣ - ΑΟΠΛΟ C8/10 (Β10) ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟ B.51 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10 Ή Β15) - ΑΟΠΛΟ C12/15 (Β10) ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟ B.52 (ΟΔΟ B ) Σελίδα 7

9 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10 Ή Β15) - C12/15 (Β10) ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟ B.53 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10 Ή Β15) - C12/15 (Β15) ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟ B.54 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 - C16/20 ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟ B.55 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C16/20, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟ B.56 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C16/20 ΠΛΑΚΩΝ ΠΛΗΡΩΝ, ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΒΑΘΡΩΝ, ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΟΧΕΤΩΝ, ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΩΝ ΑΡΘΡΟ B.57 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 - C16/20 ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΛΠ) ΑΡΘΡΟ B.58 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 - C20/25 ΡΕΙΘΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ B.59 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C20/25 ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ OΧΕΤΩΝ ΑΡΘΡΟ B.60 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 - C20/25 ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΘΡΟ B.61 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C20/25 ΒΑΘΡΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΟΙΧΩΝ, ΘΩΡΑΚΙΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟ B.62 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C20/25 ΚΟΡΜΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ ΜΕ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ Η ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ ΞΥΛΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ B.63 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C20/25 ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ, ΘΩΡΑΚΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΔΟΚΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ, ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΩΝ Κ.Λ.Π ΑΡΘΡΟ B.64 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C20/25 ΠΛΑΚΩΝ ΠΛΗΡΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΨΟΥΣ), ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ ΑΡΘΡΟ B.65 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C20/25 ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΨΟΥΣ) ΑΡΘΡΟ B.66 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 - C20/25 ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ C.A.C ΑΡΘΡΟ B.67 (N ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/37- ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C30/37 ΒΑΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 10M ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΘΩΡΑΚΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΔΟΚΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ, ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ C&C Κ.Λ.Π ΑΡΘΡΟ B.68 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/37 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C30/37 ΒΑΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10M ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΘΩΡΑΚΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΔΟΚΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ, ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΩΝ Κ.Λ.Π Σελίδα 8

10 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ B.69 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/37 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C30/37 ΒΑΘΡΩΝ, ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΩΝ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΨΟΥΣ ΑΡΘΡΟ B.70 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/37 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C30/37 ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ ΜΕ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ/ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ ΞΥΛΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ B.71 (N ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/37 ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΡΕΙΘΡΩΝ ΣΧΙΣΜΗΣ, ΚΑΠΑΚΙΩΝ, ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Κ.Λ.Π.) ΑΡΘΡΟ B.72 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ C30/37 ΠΛΑΚΩΝ, ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ - ΥΨΟΥΣ Η<=7,00M ΑΡΘΡΟ B.73 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ C30/37 ΠΛΑΚΩΝ, ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ - ΥΨΟΥΣ Η>7,00M ΑΡΘΡΟ B.74 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ C30/37 ΠΛΑΚΩΝ, ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ - ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ C30/37 ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΞΥΛΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ B.75 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ C30/37 ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΥΨΟΥΣ Η<=7,00M ΑΡΘΡΟ Β.76 (ΟΔΟ Β ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ C30/37 ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΦΟΡΕΩΝ -ΥΨΟΥΣ 7,00M<Η<=15,00M ΑΡΘΡΟ B.77 (N ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C35/45 ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΥΨΟΥΣ 7,00M<Η 15,00M ΑΡΘΡΟ B.78 (Ν ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C40/50 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C40/50 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ ΑΡΘΡΟ B.79 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C40/50 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C40/50 ΚΟΡΜΩΝ, ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ ΜΕ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ Η ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ ΞΥΛΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ B.80 (Ν ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C35/45 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C35/45 ΚΟΡΜΩΝ, ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ ΜΕ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ Η ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ ΞΥΛΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ B.81 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C40/50 - ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ C40/50 ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ - ΥΨΟΥΣ Η<=7,00 Μ ΑΡΘΡΟ B.82 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C40/50 - ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ C40/50 ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ - ΥΨΟΥΣ 7,00 Μ.<Η <=15,00 Μ ΑΡΘΡΟ B.83 (Ν ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C40/50 - ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ C40/50 ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΛΑΚΑΣ - ΥΨΟΥΣ 7,00 Μ.<Η <=15,00 Μ ΑΡΘΡΟ B.84 (ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C40/50 - ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ C40/50 ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΡΘΡΟ B.85 (Ν ΟΔΟ B ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C45/55 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C45/55 (B55) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΡΘΡΟ Β.86 (ΟΔΟ Β-29.7) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σελίδα 9

11 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Β.87 (Ν ΟΔΟ Β ) ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C30/37 (Β35) ΠΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΛΗΡΩΝ, ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Β.88 (Ν ΟΔΟ Β ) ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C30/37 (Β35) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ B.89 (ΟΔΟ B-30.2) ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ STIII (S400) Ή STIV (S500S) ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ B.90 (ΟΔΟ B-30.3) ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ STIV (S500S) ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ B.91 (N ΟΔΟ B ) ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ST IV (ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ) ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΑΡΘΡΟ Β.92 (ΟΔΟ B-30.4) ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΙΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-31) ΑΡΘΡΟ B.93 (ΟΔΟ B-31.1) ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ - ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ 150/ ΑΡΘΡΟ B.94 (ΟΔΟ B-31.2) ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ - ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ 170/ ΑΡΘΡΟ B.95 (ΟΔΟ Β-30.1) ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ STI (S220) ΑΡΘΡΟ B.96 (Ν ΟΔΟ Β ) ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ST IV (S-500S, S-500) Ή ST IΙΙ (S-400S, S-400) ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ ΑΡΘΡΟ B.97 (ΟΔΟ B-32) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΑΡΘΡΟ B.98 (ΟΔΟ B-35) ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΑΡΘΡΟ B.99 (ΟΔΟ B-36) ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΑΡΘΡΟ B.100 (ΟΔΟ B-37.1) ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΙΣΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Α ΑΡΘΡΟ B.101 (ΟΔΟ B-37.2) ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΑΡΘΡΟ B.102 (Ν ΟΔΟ B-38.1) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ B.103 (ΟΔΟ B-39) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΑΧΟΥΣ>2ΧΛΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ C&C ΑΡΘΡΟ B.104 (ΟΔΟ B-40) ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΚΑDRAIN ST ΑΡΘΡΟ B.105 (Ν ΟΔΟ B-40.1) ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ DELTA-MS-DRAIN ΑΡΘΡΟ B.106 (ΟΔΟ B-41) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ/ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΚΑDRAIN CK ΑΡΘΡΟ B.107 (ΟΔΟ B-43.1) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ - ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΜΕ PLASTIC 77 Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΡΘΡΟ B.108 (ΟΔΟ B-43.2) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ - ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ - ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ ΜΕ PLASTI JOINT Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ Σελίδα 10

12 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ B.109 (ΟΔΟ B-43.3) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 12MM ΤΥΠΟΥ FLEXCELL Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.110 (ΟΔΟ B-44) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ HYDROFOIL PVC Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.111 (Ν ΥΔΡ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΠΛΑΤΟΥΣ 23 CM, 2 ΔΙΟΓΚΩΣΕΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ HYDROFOΙL) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΡΘΡΟ B.112 (Ν ΥΔΡ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ WATER STOP (ΜΠΕΤΟΝΙΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ) ΑΡΘΡΟ B.113 (ΟΔΟ B-45) ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ - ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 60MM ΑΡΘΡΟ B.114 (Ν ΟΔΟ B-45.1) ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΑ, 60/250 ΤΗΣ FIP Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.115 (Ν ΟΔΟ B-45.2) ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ MAURER DB40, 50 MM Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.116 (Ν ΟΔΟ B-45.3) ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ MAURER "OPEN'' RAILWAY EXPANSION JOINTS ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 160 MM Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.117 (Ν ΟΔΟ B-45.4) ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ MAURER "OPEN'' RAILWAY EXPANSION JOINTS ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 260 MM Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.118 (Ν ΟΔΟ B-45.5) ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ MAURER "OPEN'' RAILWAY EXPANSION JOINTS ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 350 MM Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.119 (Ν ΟΔΟ B-45.6) ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ MAURER "OPEN'' RAILWAY EXPANSION JOINTS ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 520 MM Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.120 (Ν ΟΔΟ B-45.7) ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ALGAFLEX T200 Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.121 (Ν ΟΔΟ B-45.8) ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ALGAFLEX T330 Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.122 (Ν ΟΔΟ Β-45.9) ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ MAURER DB 200 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 200 ΜΜ Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.123 (Ν ΟΔΟ Β ) ΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΡΘΡΟ B.124 (Ν ΟΔΟ Β-45.10) ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 200 ΜΜ ΑΡΘΡΟ B.125 (Ν ΟΔΟ Β-45.11) ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΑΡΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΥΠΟΥ GLACIER GMBH SOLLINGER HUTTE, ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 70/140 ΜΜ Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.126 (Ν ΟΔΟ Β-45.12) ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ALGAFLEX TW 60/130 Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.127 (Ν ΟΔΟ Β-45.13) Σελίδα 11

13 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ALGAFLEX ACME II-2 ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ >20ΜΜ Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.128 (Ν ΟΔΟ Β ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ HDPE ΠΑΧΟΥΣ 1MM ΑΡΘΡΟ B.129 (Ν ΟΔΟ Β-41.2) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΥΠΟΟΜAΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΡΘΡΟ B.130 (ΟΔΟ B-46.1) ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ - ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Ή ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΑΡΘΡΟ B.131 (ΟΔΟ B-46.2) ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ - ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΑΡΘΡΟ B.132 (Ν ΟΔΟ B ) ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΤΥΠΟΥ MAURER ΗΚΕ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ KΝ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ +290/-180 MM Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.133 (Ν ΟΔΟ Β ) ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΤΥΠΟΥ MAURER KGA, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ KN ΜΕ IKANOTHTA ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΚIΝΗΣΗΣ +430/-240 MM Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.134 (Ν ΟΔΟ Β ) ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΤΥΠΟΥ MAURER SIP-MSM, R=2235MM, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KN, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ Μ=4% ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ 13000KN, ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ +/- 250MM ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 3000 KN Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.135 (Ν ΟΔΟ Β ) ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΤΥΠΟΥ MAURER SIP-MSM, R=2235MM, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KN, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ Μ=4% ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ 13000KN, ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ +/- 200MM ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 3000 KN Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.136 (Ν ΟΔΟ Β ) ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΤΡΙΒΗΣ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KN ΚΑΙ KN ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ, R=1.880 MM ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΗΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ +/-350MM, Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΡΘΡΟ B.137 (Ν ΟΔΟ Β ) ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΤΡΙΒΗΣ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KN ΚΑΙ KN ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ, R=1.880 MM ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΗΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ +/-350MM, Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΡΘΡΟ B.138 (Ν ΟΔΟ Β ) ΕΦΕΔΡΑΝΑ MAURER SIP-S, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ KN (ULS), ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ R=1.000 MM, ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ Μ=3% ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ +/-200 MM Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.139 (Ν ΟΔΟ Β ) ΕΦΕΔΡΑΝΑ MAURER SIP-S, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ KN (ULS), ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ R=1.000 MM, ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ Μ=3% ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ +/-180 MM Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.140 (Ν ΟΔΟ Β ) ΕΦΕΔΡΑΝΑ MAURER SIP-G, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ KN (ULS), ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KN, ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ R=1.000 MM, ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ Μ=3% ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ +/-200 MM Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.141 (Ν ΟΔΟ Β ) Σελίδα 12

14 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΦΕΔΡΑΝΑ MAURER SIP-S, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ KN (ULS), ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ R=1.000 MM, ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ Μ=3% ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ +/-180 MM Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.142 (Ν ΟΔΟ Β ) ΕΛΑΣΤΟΜΕΡH ΕΦEΔΡΑΝΑ NEOPREN - PTFE (2MM) ΑΡΘΡΟ B.143 (Ν ΟΔΟ Β ) ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PNM ALGAPOT 380/500/85 Ή AΝΑΛOΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.144 (Ν ΟΔΟ Β ) ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ RF ALGASISM FSK Ή AΝΑΛOΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.145 (Ν ΟΔΟ Β ) ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ RU ALGASISM MSK Ή AΝΑΛOΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΡΘΡΟ B.146 (Ν ΟΔΟ B ) ΙΞΩΔΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MAURER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ F=1200KN, ΕΚΘΕΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 0,015 ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ +260/-180MM, Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΡΘΡΟ B.147 (Ν ΟΔΟ B ) ΙΞΩΔΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MAURER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ F=1300KN, ΕΚΘΕΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΗΤΑΣ 0,015 ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ +170/-170MM, Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΡΘΡΟ B.148 (Ν ΟΔΟ B ) ΙΞΩΔΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚOI ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ MHD (F=2.000KN, D=±100MM, ΕΚΘΕΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 0,015) Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.149 (Ν ΟΔΟ B ) ΙΞΩΔΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚOI ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ MAURER (F=750KN, D=±85MM, ΕΚΘΕΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 0,015) Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ B.150 (Ν ΟΔΟ B ) ΙΞΩΔΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚOI ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ MAURER (F=3.000KN, D=±150MM, ΕΚΘΕΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 0,015) Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ PASSAVANT ΑΡΘΡΟ B.151 (Ν ΟΔΟ B-47.1) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PASSAVANT DN ΑΡΘΡΟ B.152 (Ν ΟΔΟ B-47.2) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PASSAVANT DN ΑΡΘΡΟ B.153 (Ν ΟΔΟ B-47.3) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PASSAVANT DN ΑΡΘΡΟ B.154 (Ν ΟΔΟ B-48.1) ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΡΘΡΟ B.155 (ΟΔΟ B-49) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΡΘΡΟ B.156 (Ν ΟΔΟ B-50.1) ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ, ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ S ΑΡΘΡΟ B.157 (ΥΔΡ 11.09) ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 11.07) ΑΡΘΡΟ B.158 (ΥΔΡ ) ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗΣ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ (RUST PRIMER) Σελίδα 13

15 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ B.159 (ΥΔΡ ) ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (HOT DIP GALVANIZING) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΒΑΦΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 11.08) ΑΡΘΡΟ B.160 (ΥΔΡ ) ΒΑΦΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ ΑΡΘΡΟ B.161 (ΟΙΚ 61.24) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ B.162 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ B.163 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ Σ.Σ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ Σ.Σ. ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΡΘΡΟ B.164 (Ν ΟΙΚ ) ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ S 355Ν J2G3 ΚΑΙ K2G3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΘΡΟ B.165 (Ν ΟΙΚ ) ΧΑΛΥΒΑΣ S355NL ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ B.166 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΑΘΡΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ S275JR Ή/ΚΑΙ S ΑΡΘΡΟ Β.167 (Ν ΟΙΚ ) ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ ΑΡΘΡΟ B.168 (Ν ΟΙΚ ) ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,75 MM ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 42 MM ΑΡΘΡΟ B.169 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΠΑΤΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 8MM ΑΡΘΡΟ B.170 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ FE360 ΚΑΤΑ ΕΝ ΑΡΘΡΟ B.171 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΦΥΛΛΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΙ KSH 35/3=0, ΑΡΘΡΟ B.172 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SANDWICH ΑΡΘΡΟ B.173 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΛΥΨΗ ΟΠΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΑΡΘΡΟ B.174 (ΟΔΟ Β-47) ΣΤΟΜΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΡΘΡΟ B.175 (Ν ΟΔΟ Β ) ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Φ ΑΡΘΡΟ B.176 (Ν ΟΔΟ Β ) ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΟΥΣ (ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ) ΑΡΘΡΟ B.177 (ΟΔΟ Β-50) ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΑΡΘΡΟ B.178 (Ν ΥΔΡ ΦΡΓ/ΣΗΡ ) ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ B.179 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 1,10M ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΤΥΠΟΥ ASCO ΑΡΘΡΟ B.180 (Ν ΟΙΚ ) Σελίδα 14

16 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 1,10 M ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΡΘΡΟ B.181 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ, ΣΤΕΓΑΝΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400X400X40 MM, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ASCO ΑΡΘΡΟ B.182 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ, ΣΤΕΓΑΝΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 800X800X40 MM, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ASCO ΑΡΘΡΟ B.183 (Ν ΟΙΚ ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΑΡΘΡΟ B.184 (Ν ΟΙΚ ) ΣΚΑΛΑ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΚΛΩΒΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ B.185 (Ν ΥΔΡ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΩΝ ΑΡΘΡΟ B.186 (Ν ΟΙΚ ) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΓ ΑΡΘΡΟ B.187 (Ν ΥΔΡ ) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΑΡΘΡΟ B.188 (ΟΔΟ B-51) ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ 0,15X0,30M ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΡΘΡΟ B.189 (ΟΔΟ B-52) ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ Κ.Λ.Π ΑΡΘΡΟ B.190 (ΟΙΚ 73.92) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΘΡΟ B.191 (Ν ΟΙΚ ) ΜΟΡΦΩΣΗ ΛΩΡΙΔΩΝ ''ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ'', ΠΛΑΤΟΥΣ 30CM ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30X30 CM, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ) ΑΡΘΡΟ B.192 (Ν ΟΙΚ ) ΜΟΡΦΩΣΗ ΛΩΡΙΔΩΝ ''ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ'', ΠΛΑΤΟΥΣ 40CM ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40X40 CM ΑΡΘΡΟ B.193 (Ν ΟΙΚ ) ΜΟΡΦΩΣΗ ΛΩΡΙΔΩΝ ''ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΖΩΝΗΣ'' ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ 30 CM ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30Χ30CM ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΦΟΛΙΔΕΣ) ΑΡΘΡΟ B.194 (Ν ΟΙΚ ) ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 60CM ΑΡΘΡΟ B.195 (Ν ΟΙΚ ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΑΣΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 30 CM ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30Χ30 CM ΑΡΘΡΟ B.196 (Ν ΟΙΚ ) ΜΟΡΦΩΣΗ ΧΤΕΝΙΣΤΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΛΕΠΤΕΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ), ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ ΑΡΘΡΟ B.197 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MASTERTOP 1210 ΣΕ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΩΛΗΝΕΣ Σελίδα 15

17 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C16/20 (Β15) (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-53) ΑΡΘΡΟ B.198 (ΟΔΟ B-53.1) ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C16/20 (Β15) - ΑΟΠΛΟΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ0,20M ΑΡΘΡΟ B.199 (ΟΔΟ B-53.3) ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C16/20 (Β15) - ΑΟΠΛΟΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ0,40M ΑΡΘΡΟ B.200 (ΟΔΟ B-53.4) ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C16/20 (Β15) - ΑΟΠΛΟΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ0,50M ΑΡΘΡΟ B.201 (ΟΔΟ B-53.5) ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C16/20 (Β15) - ΑΟΠΛΟΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ0,60M ΑΡΘΡΟ B.202 (ΟΔΟ B-53.6) ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C16/20 (Β15) - ΑΟΠΛΟΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ0,80M ΑΡΘΡΟ B.203 (ΟΔΟ B-53.8) ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C16/20 (Β15) - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΣΕΙΡΑΣ 75 Φ1,00M ΑΡΘΡΟ B.204 (Ν ΟΔΟ B ) ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C16/20 (Β15) - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΣΕΙΡΑΣ 75 Φ 0,80 Μ ΑΡΘΡΟ B.205 (Ν ΟΔΟ B ) ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C16/20 (Β15) - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΣΕΙΡΑΣ 75 Φ 0,60 Μ ΑΡΘΡΟ B.206 (Ν ΟΔΟ B ) ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C16/20 (Β15) - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΣΕΙΡΑΣ 75 Φ 0,40 Μ ΑΡΘΡΟ B.207 (ΟΔΟ B-53.9) ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C16/20 (Β15) - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΣΕΙΡΑΣ 75 Φ1,20M ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ (ΑΡΘΡΟ Β- 54) 222 ΑΡΘΡΟ B.208 (ΟΔΟ B-54.2) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ - ΑΓΩΓΟΣ Φ0,60Μ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΘΡΟ B.209 (ΟΔΟ B-54.3) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ - ΑΓΩΓΟΣ Φ0,80Μ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΘΡΟ B.210 (ΟΔΟ B-54.4) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ - ΑΓΩΓΟΣ Φ1,00Μ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΘΡΟ B.211 (ΟΔΟ B-54.5) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ - ΑΓΩΓΟΣ Φ1,20Μ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΘΡΟ B.212 (ΟΔΟ B-54.6) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ - ΑΓΩΓΟΣ Φ2,00Μ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Σελίδα 16

18 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC 6 ATM (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-56) ΑΡΘΡΟ B.213 (ΟΔΟ B-56.1) ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ΑΤΜ - ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ ΑΡΘΡΟ B.214 (ΟΔΟ B-56.3) ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ΑΤΜ - ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ ΑΡΘΡΟ B.215 (ΟΔΟ B-56.8) ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ΑΤΜ - ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ ΑΡΘΡΟ B.216 (ΟΔΟ B-56.10) ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ΑΤΜ - ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ ΑΡΘΡΟ B.217 (ΟΔΟ B-56.11) ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ΑΤΜ - ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 12.13) ΑΡΘΡΟ B.218 (ΥΔΡ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 ATΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D355 MM ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β- 57) ΑΡΘΡΟ B.219 (ΟΔΟ B-57.1) ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC - ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ ΑΡΘΡΟ B.220 (ΟΔΟ B-57.2) ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC - ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ ΑΡΘΡΟ B.221 (ΟΔΟ B-57.3) ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC - ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ ΑΡΘΡΟ B.222 (ΟΔΟ B-57.6) ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC - ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6 ΑΤΜ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-58) ΑΡΘΡΟ B.223 (ΟΔΟ B-58.2) ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6 ΑΤΜ - ΣΩΛΗΝΕΣ Φ ΑΡΘΡΟ B.224 (ΟΔΟ B-58.3) ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6 ΑΤΜ - ΣΩΛΗΝΕΣ Φ ΑΡΘΡΟ B.225 (ΟΔΟ B-59) ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-60) 231 ΑΡΘΡΟ B.226 (ΟΔΟ B-60.1) ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ6 ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4,5 MM ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 75 (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 12.02) 231 ΑΡΘΡΟ B.227 (ΥΔΡ ) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D400 MM ΑΡΘΡΟ B.228 (ΥΔΡ ) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D600 MM ΑΡΘΡΟ B.229 (ΥΔΡ ) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D800 MM ΑΡΘΡΟ B.230 (ΥΔΡ ) Σελίδα 17

19 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D1000 MM ΑΡΘΡΟ B.231 (ΥΔΡ ) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D1200 MM ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 150 (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 12.04) ΑΡΘΡΟ B.232 (ΥΔΡ ) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 150 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D400 MM ΑΡΘΡΟ B.233 (ΥΔΡ ) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 150 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D600 MM ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 12.14) ΑΡΘΡΟ B.234 (ΥΔΡ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE) CE 100, ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, MRS 10 (MINIMUM REQUIRED STRENGTH = EΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ = 10 MPA), ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 110 MM / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΡΝ 12,5 ATM ΑΡΘΡΟ B.235 (ΥΔΡ 5.07) ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ B.236 (ΥΔΡ 5.08) ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ ΟΡΥΧΕΙΟΥ Η ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ (DUCTTILE IRON) (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 12.16) ΑΡΘΡΟ B.237 (ΥΔΡ ) ΔIΚΤΥΑ ΥΠΟΝOΜΩΝ ΑΠO ΣΩΛHΝΕΣ ΕΛΑΤΟY ΧΥΤΟΣΙΔHΡΟΥ (DUCTILE IRON) - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚHΣ ΔΙΑΜEΤΡΟΥ DN 200 MM ΑΡΘΡΟ B.238 (ΥΔΡ ) ΔIΚΤΥΑ ΥΠΟΝOΜΩΝ ΑΠO ΣΩΛHΝΕΣ ΕΛΑΤΟY ΧΥΤΟΣΙΔHΡΟΥ (DUCTILE IRON) - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚHΣ ΔΙΑΜEΤΡΟΥ DN 250 MM ΑΡΘΡΟ B.239 (Ν ΥΔΡ ) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΑ Φ 550 MM ΑΡΘΡΟ B.240 (Ν ΥΔΡ ) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΑ Φ 600 ΜΜ ΑΡΘΡΟ B.241 (Ν ΥΔΡ ) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΑ Φ 1200 ΜΜ ΑΡΘΡΟ B.242 (ΟΔΟ Β-60.2) ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ΑΡΘΡΟ B.243 (ΟΔΟ Β-56.6) ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ΑΤΜ - ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ ΑΡΘΡΟ B.244 (Ν ΟΔΟ Β ) ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ΑΤΜ - ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ ΑΡΘΡΟ B.245 (ΟΔΟ Β-56.7) ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ΑΤΜ - ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ ΑΡΘΡΟ B.246 (Ν ΟΔΟ Β ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 ΑΤΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D250MM ΑΡΘΡΟ B.247 (Ν ΗΛΜ 8.1) Σελίδα 18

20 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΑΡΘΡΟ B.248 (Ν ΥΔΡ ) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 150, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D 800MM ΑΡΘΡΟ B.249 (Ν ΥΔΡ ) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 150, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D 1000MM ΑΡΘΡΟ B.250 (Ν ΥΔΡ ) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 150, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D 1200MM ΑΡΘΡΟ B.251 (Ν ΥΔΡ ) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 150, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D 1400MM ΑΡΘΡΟ B.252 (Ν ΥΔΡ ) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 150, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D 1500MM ΑΡΘΡΟ B.253 (Ν ΥΔΡ ) ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ (ΚΑΝΑΛΕΤΤΑ) ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΥΠΟΥ Α ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-61) ΑΡΘΡΟ B.254 (ΟΔΟ B-61.1) ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ Φ0,20M ΑΡΘΡΟ B.255 (ΟΔΟ B-61.3) ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ Φ0,40M ΑΡΘΡΟ B.256 (ΟΔΟ B-61.4) ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ Φ0,60M ΑΡΘΡΟ B.257 (ΟΔΟ B-62) ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ B.258 (ΟΔΟ B-63) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ ΑΡΘΡΟ B.259 (Ν ΟΔΟ B-63.1) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΨΟΣ ΑΡΘΡΟ B.260 (Ν ΥΔΡ ) ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ B.261 (Ν ΟΔΟ Β ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΥΣ, ΒΑΘΡΑ, ΣΩΛΗΝΩΤΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 50CMΧ50CM ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΑ - ΦΑΤΝΕΣ ΑΡΘΡΟ B.262 (ΟΔΟ B-64.1) ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟ B.263 (ΟΔΟ B-64.2) ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ B.264 (ΟΔΟ B-64.3) ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΕ "ΜΑΛΑΚΑ ΕΔΑΦΗ" ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ C.A.C. (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-64.4) ΑΡΘΡΟ B.265 (ΟΔΟ B ) ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ CAC - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΒΑΡΟΥΣ 300 GR/M² ΑΡΘΡΟ B.266 (Ν ΟΔΟ B ) ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 500 GR/M2,ΤΥΠΟΥ STRATUM Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ Σελίδα 19

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ) Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ενιαίου Τιµολογίου έργων Οδοποιϊας για τα µικρά έργα προϋπολογισµού κάτω των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ενιαίου Τιµολογίου έργων Οδοποιϊας για τα µικρά έργα προϋπολογισµού κάτω των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ( 17) Τµήµα : α Ταχ. /νση : Χαρ. Τρικούπη 182

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 26 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για αυτοστέγα ση λόγω των πυρκαγιών του Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2012 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤ/ΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 7-9 -2016 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ : Tους Αποδέκτες Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Σελίδα 1 από 6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Σελίδα 1 από 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (σύμφωνα με το Ν.3263/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010, 2063Β'/16-9-11 & 315Β'/14-2-2012) Οι τιμές μονάδος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "ΚΟΥΤΙΧΑ", "ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 2.201.700 Οκτώβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών Κωδ. net οδο A. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ : "Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα