Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00"

Transcript

1 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία) Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Δάνεια Έξοδα Διεκπεραίωσης δανείων με εγγυητές Έξοδα Διεκπεραίωσης δανείων με κατάθεση Έξοδα Διεκπεραίωσης δανείων με Τραπεζική Εγγύηση/Εκχώρηση Συμβολαίου/Άλλες Εξασφαλίσεις Έξοδα Διεκπεραίωσης δανείων με υποθήκη 35 Έξοδα Διεκπεραίωσης τροποποιητικών εγγράφων δανείων Αγορά Μετοχών - Ελάχιστος αριθμός μετοχών 100 μετοχές προς 1 ονομαστικής αξίας 1 έκαστη 1 πρόσθετη μετοχή ονομαστικής αξίας 1 - Για κάθε δανειοδότησης πέραν των έκαστη Προεξόφληση δανείου Τέλη Χαρτοσήμου - Κύριο Έγγραφο Δεν χρεώνεται τέλος χαρτοσήμου ούτε το κόστος Για Δάνεια αντίγραφου του Κύριου Έγγραφου Για Δάνεια ,15% κατ'αξία κεφαλαίου Για Δάνεια πέραν των ,20% κατ'αξία κεφαλαίου - Δευτερεύον Έγγραφο 2έκαστο - Αντίγραφα 2έκαστο Αν το τέλος χαρτοσήμου στο οποίο υπόκειται το κυρίως έγγραφο δεν υπερβαίνει τα 2, θα καταβάλλεται για το αντίγραφο το ίδιο τέλος που καταβάλλεται για το κυρίως έγγραφο 2. Όρια πίστωσης σε τρεχούμενο λογαριασμό Έξοδα Διεκπεραίωσης ορίου με εγγυητές Έξοδα Διεκπεραίωσης ορίου με δέσμευση κατάθεσης Έξοδα Διεκπεραίωσης ορίου με υποθήκη 35 Έξοδα Διεκπεραίωσης με άλλες εξασφαλίσεις Τέλη Χαρτοσήμου - Κύριο Έγγραφο Για Όρια Παρατραβήγματος Για Όρια Παρατραβήγματος Δεν χρεώνεται τέλος χαρτοσήμου ούτε το κόστος αντίγραφου του Κύριου Έγγραφου 0,15% κατ'αξία κεφαλαίου ή στο ποσό της αύξησης του ορίου (ότι ισχύει) 0,20% κατ'αξία κεφαλαίου ή στο ποσό της αύξησης του ορίου (ότι ισχύει) Για Όρια Παρατραβήγματος πέραν των Δευτερεύον Έγγραφο 2έκαστο - Αντίγραφα 2έκαστο Αν το τέλος χαρτοσήμου στο οποίο υπόκειται το κυρίως έγγραφο δεν υπερβαίνει τα 2, θα καταβάλλεται για το αντίγραφο το ίδιο τέλος που καταβάλλεται για το κυρίως έγγραφο Γ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Έξοδα Τήρησης Λογαριασμών Τρεχουμένων - Ετήσια Ανάλογα με το πλήθος των πράξεων Μέχρι 5 κινήσεις 10,00 Μέχρι 50 κινήσεις 20,00 Μέχρι 100 κινήσεις 30,00 Μέχρι 150 κινήσεις 35,00 Πέραν των 150 κινήσεων 40,00 2. Έξοδα Τήρησης Λογαριασμών Δανείων- Ετήσια Ανάλογα με το υπόλοιπο του δανείου Με υπόλοιπο από 1 μέχρι ,00 Με υπόλοιπο από μέχρι ,00 Με υπόλοιπο από μέχρι ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΚ V /6

2 Με υπόλοιπο από μέχρι ,00 Με υπόλοιπο από και άνω 40,00 3. Υπέρβαση ορίου (Τόκος υπερημερίας) Κανένας Τόκος Υπερημερίας 4. Καθυστερήσεις Δανείων (Τόκος Υπερημερίας) Κανένας Τόκος Υπερημερίας 5. Επιστολές Καθυστερήσεων 2,00 με μέγιστο 10,00 για κάθε επιστολή για κάθε Πιστωτική Διευκόλυνση. 6. Διαιτησία-Δικαστικά Μέτρα Έξοδα Χρέωση με όλα τα δικαστικά, δικηγορικά κτλ, έξοδα, όταν λαμβάνονται μέτρα κατά του οφειλέτη. Τόκος Χρέωση με τόκο σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική της εταιρείας, από την ημερομηνία που το ποσό κατέστη πληρωτέο μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης. 7. Επιταγές Τρεχουμένου Επιστροφή επιταγών για άλλους σκοπούς 2,00 Επιστροφή επιταγής λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου 10,00 Επιστροφή επιταγής λόγω stop payment 3,00 Εντολή ακύρωσης πληρωμής επιταγής τρεχούμενου λογ/σμού (stop payment) Έκδοση βιβλιαρίων επιταγών 8,54 Δ. Γενικές υπηρεσίες 1. Εξόφληση λογαριασμών Εξόφληση λογαριασμών κοινής οφελείας στα ταμεία (πχ ΑΗΚ, ΑΤΗΚ) Εξόφληση λογαριασμών κοινής οφελείας με εντολή άμεσης χρέωσης (Direct Debit) 2. Εντολή άμεσης χρέωσης (Direct Debit) Χαρτόσημο για άνοιγμα της εντολής 1,00 3. Πάγια Τραπεζική εντολή (standing order)/ Χαρτόσημο για άνοιγμα της εντολής 1,00 Άνοιγμα εντολής Διεκπεραίωση προς λογαριασμό εντός Ταμιευτηρίου Διεκπεραίωση προς λογαριασμό προς άλλα ΣΠΙ Διεκπεραίωση προς λογαριασμό προς άλλες Τράπεζες (στην Κύπρο & λοιπές χώρες SEPA) 4. Εξερχόμενα Εμβάσματα Εξερχόμενα Εμβάσματα προς άλλα ΣΠΙ Εξερχόμενα Εμβάσματα SEPA προς άλλες Τράπεζες (στην Κύπρο και λοιπές χώρες SEPA ) 5. Ανάληψη μετρητών Ανάληψη μετρητών από τα ταμεία του Ταμιευτηρίου Ανάληψη μετρητών από τα ταμεία άλλου ΣΠΙ 6. Εξαργύρωση επιταγών άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Άλλων ΣΠΙ Άλλων Τραπεζών 7. Εκδοση τραπεζικών επιταγών Έκδοση τραπεζικής επιταγής (Bankers' Draft) 8. Έκδοση κατάστασης λογαριασμών Έκδοση κατάστασης λογαριασμού (statement), μηνιαία/ετήσια 1,75 για κάθε πράξη 0,15% επί του ποσού του εμβάσματος με ελάχιστο ποσό 4 και μέγιστο ποσό 10 Έκδοση κατάστασης λογαριασμού (statement), μετά από αίτηση του πελάτη 9. Έκδοση πιστοποιητικών Έκδοση Πιστοποιητικού τόκων & υπολοίπου Έκδοση Πιστοποιητικού Ομαδικής Ασφάλειας Ζωής Έκδοση Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πυρός Έκδοση Γενικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων Ε. Χρεωστικές/ Πιστωτικές κάρτες 1. Πρώτη έκδοση χρεωστικής κάρτας (ΣΥΝ, ΣΥΝ STUDENT) 2. Πρώτη έκδοση πιστωτικής κάρτας 3. Επανέκδοση χρεωστικής κάρτας (ΣΥΝ, ΣΥΝ STUDENT) 2,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΚ V /6

3 4. Επανέκδοση πιστωτικής κάρτας 6,00 5. Αντικατάσταση χρεωστικής κάρτας 2,00 (ΣΥΝ, ΣΥΝ STUDENT) 6. Αντικατάσταση πιστωτικής κάρτας 7. Ανανέωση χρεωστικής κάρτας (ΣΥΝ, ΣΥΝ STUDENT) 8. Ανανέωση πιστωτικής κάρτας 9. Ετήσια Συνδρομή Χρεωστικής Κάρτας (ΣΥΝ, ΣΥΝ STUDENT) 10. Ετήσια Συνδρομή πιστωτικής κάρτας (CLASSIC,WEB,WELCOME, STUDENT,) 11. Ετήσια Συνδρομή πιστωτικής κάρτας (GOLD) 45, Ετήσια Συνδρομή επιπρόσθετης πιστωτικής κάρτας 20,00 (GOLD) 13. Ετήσια Συνδρομή επιπρόσθετης χρεωστικής κάρτας (ΣΥΝ, ΣΥΝ STUDENT) 14. Επανέκδοση PIN 15. Μηνιαία κατάσταση Λογαριασμού πιστωτικής κάρτας 16. Αντίγραφο Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασμού πιστωτικής κάρτας 17. Χρέωση καθυστερήσεων πιστωτικών καρτών 2% μηνιαίως επί του καθυστερημένου ποσού ((CLASSIC,WEB,STUDENT,GOLD) 18. Δικαιώματα ανάληψης μετρητών: ΚΥΠΡΟΣ ΑΤΜ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ: Πιστωτικές Κάρτες (CLASSIC, GOLD, WELCOME) 3,33% επί του ποσού (Ελάχιστη Χρέωση 3) Πιστωτικές Κάρτες (STUDENT, WEB) Xρεωστικές Κάρτες (ΣΥΝ, ΣΥΝ STUDENT) ΚΥΠΡΟΣ ΑΤΜ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: Πιστωτικές Κάρτες (CLASSIC, GOLD, WELCOME) 3,33% επί του ποσού (Ελάχιστη Χρέωση 3) Πιστωτικές Κάρτες (STUDENT) Xρεωστικές Κάρτες ΣΥΝ 2 για κάθε ανάληψη Xρεωστικές Κάρτες ΣΥΝ STUDENT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Πιστωτικές Κάρτες (CLASSIC, GOLD, WELCOME) 3,33% επί του ποσού (Ελάχιστη Χρέωση 3) Πιστωτικές Κάρτες (STUDENT) Xρεωστικές Κάρτες ΣΥΝ 2 για κάθε ανάληψη Xρεωστικές Κάρτες ΣΥΝ STUDENT 19. Έξοδα μετατροπής στο νόμισμα της Κάρτας Για πράξεις εκτός Ευρώπης (Inter Region) 2% πάνω στο ποσό συναλλαγής Για πράξεις εντός Ευρώπης (Intra Region) 1% πάνω στο ποσό συναλλαγής Για πράξεις εντός ευρωζώνης 20. Επιτόκιο Πιστωτικές Κάρτες (CLASSIC, GOLD, WELCOME WEB) 10% Πιστωτικές Κάρτες (STUDENT) 7% 21. Χαρτόσημα Για Δεν χρεώνεται τέλος χαρτοσήμου - Σε όρια Πιστωτικής κάρτας- Κύριο Έγγραφο ούτε το κόστος αντίγραφου Κύριου Έγγραφου. Για ,15% κατ'αξία κεφαλαίου ή στο ποσό της αύξησης του ορίου (ότι ισχύει) - Δευτερεύον Έγγραφο 2 έκαστο 2 έκαστο Αν το τέλος χαρτοσήμου στο οποίο υπόκειται το κυρίως έγγραφο δεν υπερβαίνει τα 2, θα καταβάλλεται για το αντίγραφο το ίδιο τέλος που - Αντίγραφα καταβάλλεται για το κυρίως έγγραφο Ζ. Ασφαλιστικά προϊόντα 1. Ασφάλεια ζωής Ασφαλιστική κάλυψη για μέλη ηλικίας μέχρι και 70 ετών: ΕΠΙΛΟΓΗ Α: ,00 πλέον 0,75 εγγυημένο κεφάλαιο ΕΠΙΛΟΓΗ Β: ,00 πλέον 1,50 εγγυημένο κεφάλαιο ΕΠΙΛΟΓΗ Γ: ,00 πλέον 3,00 εγγυημένο κεφάλαιο ΕΠΙΛΟΓΗ Δ: ,00 πλέον 4,50 εγγυημένο κεφάλαιο ΕΠΙΛΟΓΗ Ε: ,00 πλέον 5,25 εγγυημένο κεφάλαιο ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΚ V /6

4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤ: ,00 πλέον 6,00 εγγυημένο κεφάλαιο ΕΠΙΛΟΓΗ Ζ: ,00 πλέον 6,75 εγγυημένο κεφάλαιο Ασφαλιστική κάλυψη για μέλη ηλικίας 71 μέχρι και 73 ετών: ΕΠΙΛΟΓΗ Η: ,00 πλέον 1,30 εγγυημένο κεφάλαιο 2. Ασφάλεια πυρός και κλοπής 1,44 για κάθε ασφαλισμένου κεφαλαίου 3. Άλλα είδη Ασφαλειών Ανάλογα με το προϊόν Η. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Εκτίμηση Από 70,00 μέχρι 90,00 Επανεκτίμηση Από 50,00 μέχρι 70,00 Θ. Εγγυητικές Έκδοση εγγυητικών 5 επί τους μήνες επί του ποσού της εγγυητικής με ελάχιστο ποσό χρέωσης 10,00 Ανανέωση εγγυητικών 5 επί τους μήνες επί του ποσού της εγγυητικής με ελάχιστο ποσό χρέωσης 10,00 Ι. Internet Banking. Εγγραφή Συνδρομητή. Μεταφορές/πληρωμές σε λογαριασμούς Εμπορικών Τραπεζών εντός και εκτός Κύπρου 0,15% με ελάχιστο ποσό 2 και μέγιστο ποσό 4 (για κάθε πράξη). Άλλες Πράξεις μέσω Internet-Banking Κ. Ξένο Συνάλλαγμα Πώληση ξένων χαρτονομισμάτων 0,4% με ελάχιστο 2,00 και μέγιστο 30,00 Αγορά χαρτονομισμάτων 1,25% με ελάχιστο 2,50 Λ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 1. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ SEPA* Φοιτητικά α. Έξοδα Διεκπεραίωσης 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης (SEPA) γ. Έξοδα Διαβίβασης (SWIFT για ταχύτερη εκτέλεση) 6,50 Άλλα Μέχρι α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 0,15% min 4,00 max 10,00 β. Έξοδα Διαβίβασης (SEPA) γ. Έξοδα Διαβίβασης (SWIFT για ταχύτερη εκτέλεση) 8,00 Πέραν των α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 0,1% max 300,00 β. Έξοδα Διαβίβασης (SWIFT/SEPA) 9,00 Έξοδα για διόρθωση/τροποποίηση εντολής 25,00 Same day value α. Φοιτητικά 10,00 β. Άλλα: 0,05% min 20,00 charges our (μόνο για swift) α. Μέχρι ,00 β μέχρι ,00 γ. Πέραν των ,00 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ SEPA α. Εντολές που λαμβάνονται στα Κατ/ματα του Ταμ : 0,15% min 4,00 max 10,00 β. Εντολές που λαμβάνονται μέσω I-Banking : 0,15% min 2,00 max 4,00 ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ SEPA* Φοιτητικά α. Handling commission:0,1% min 5,00 max 170,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΚ V /6

5 β. Έξοδα Διεκπεραίωσης 4,50 γ. Έξοδα Διαβίβασης 7,50 Άλλα α. Handling commission:0,1% min 5,00 β. Έξοδα Διεκπαιρέωσης - μέχρι ,50 - πέραν των ,50 γ. Έξοδα Διαβίβασης 9,00 Έξοδα για διόρθωση/τροποποίηση εντολής 25,00 Same day value α. Φοιτητικά 10,00 β. Άλλα: 0,05% min 20,00 charges our(μόνο για swift) α. Μέχρι ,00 β μέχρι ,00 γ. Πέραν των ,00 2. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Με χρέωση λογαριασμού σε ευρώ ή σε άλλο ξένο νόμισμα Φοιτητικά α.συναλλαγματική Προμήθεια:0,5% min 4,00 β. Έξοδα Διεκπεραίωσης 4,50 γ. Έξοδα Διαβίβασης 7,50 Άλλα α. Συναλλαγματική Προμήθεια: - μέχρι ,5% min 5,00 - πέραν των ,4% max 170,00 β. Έξοδα Διεκπεραίωσης - μέχρι ,50 - πέραν των ,50 γ. Έξοδα Διαβίβασης 9,00 Με χρέωση Foreign Currency Account (ιδίου νομίσματος) α. Handling commission:0,1% min 5,00 β. Έξοδα Διαβίβασης 9,00 Έξοδα για διόρθωση/τροποποίηση εντολής 25,00 Same day value α. Φοιτητικά 10,00 β. Άλλα: 0,05% min 20,00 charges our - μέχρι , μέχρι ,00 - πέραν των ,00 Μ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ STP/ΝΟΝ STP ΑΠΌ ΧΩΡΕΣ SEPA* Έξοδα Διεκπεραίωσης - μέχρι μέχρι , μέχρι , μέχρι , μέχρι ,00 - πέραν των ,00 ΑΠΌ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ SEPA* - μέχρι ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΚ V /6

6 - πέραν των ,00 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ SEPA - μέχρι μέχρι , μέχρι , μέχρι , μέχρι ,00 - πέραν των ,00 2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε Ευρώ/σε τρίτο νόμισμα α.συναλλαγματική Προμήθεια: - μέχρι ,5% min 5,00 - πέραν των ,4% min 170,00 β. Έξοδα Διεκπεραίωσης - μέχρι , μέχρι ,00 - πέραν των ,00 Πίστωση λογαριασμού που τηρείται στο ίδιο Ξένο νόμισμα Έξοδα Διεκπεραίωσης - μέχρι , μέχρι ,00 - πέραν των ,00 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟ/ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Διόρθωση/τροποποίηση εντολής 25,00 Ακύρωση/διερεύνηση εντολής 25,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Ο παρών πίνακας παρουσιάζει τα δικαιώματα και τις χρεώσεις που είναι σε ισχύ. Το Ταμιευτήριο διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τον πίνακα αυτό από καιρό εις καιρό και να εφαρμόζει διαφορετικά δικαιώματα σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του. 2. Όπου προνοείται από τη Νομοθεσία το Ταμιευτήριο θα εισπράττει Τέλη Χαρτοσήμου για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΚ V /6

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EUROBANK 23.03.2015 ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (Statement/Βιβλιάριο) Για ανοίγματα λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 924/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα