1. Γενικές Οδηγίες. Κάθε λήμμα, ανεξάρτητα από το θέμα το οποίο πραγματεύεται, αποτελείται από τα εξής μέρη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Γενικές Οδηγίες. Κάθε λήμμα, ανεξάρτητα από το θέμα το οποίο πραγματεύεται, αποτελείται από τα εξής μέρη:"

Transcript

1 1.1. Σύνθεση Λήμματος 1. Γενικές Οδηγίες Κάθε λήμμα, ανεξάρτητα από το θέμα το οποίο πραγματεύεται, αποτελείται από τα εξής μέρη: Δελτίο λήμματος Περιλαμβάνει περίληψη με τα σημαντικότερα στοιχεία του λήμματος όχι μεγαλύτερη των 70 λέξεων. Ανάλογα με τον τύπο του λήμματος, περιλαμβάνει μεμονωμένα τεκμηριωτικά στοιχεία όπως ημερομηνία γέννησης, θανάτου, κλπ. (βλ. ειδικές οδηγίες ανά τύπο) Κυρίως λήμμα Πρόκειται για ρέον κείμενο δομημένο σε κεφάλαια και υποκεφάλαια Προτεινόμενη βιβλιογραφία Πρόκειται για κατάλογο με έμφαση στην πρόσφατη βιβλιογραφία. Περιλαμβάνονται τα κύρια έργα για το θέμα, καθώς και έργα που κατά την κρίση του συγγραφέα βοηθούν τον αναγνώστη στην κατανόηση του θέματος ή του ιστορικού πλαισίου εν γένει. Η βιβλιογραφία μπορεί να αποτελεί υπερσύνολο ή υποσύνολο των βιβλιογραφικών παραπομπών που δίνονται στις υποσημειώσεις Γλωσσάρι Πρόκειται για την επεξήγηση όρων, των οποίων η κατανόηση από το μέσο χρήστη δεν θεωρείται δεδομένη Οπτικοακουστικές πηγές Πρόκειται για προτεινόμενο οπτικοακουστικό υλικό κάθε είδους κατά την κρίση του συγγραφέα που είτε τεκμηριώνει ή/και συμπληρώνει το λήμμα (π.χ. διάγραμμα, χάρτης, μουσική, κλπ.), είτε εικονογραφεί κατάλληλα το λήμμα (π.χ. απεικόνιση προσώπου, αντικειμένου ή χώρου). Απαραίτητη είναι η προσθήκη βιβλιογραφικής παραπομπής από τον συγγραφέα Κειμενικές πηγές (προαιρετικές) Πρόκειται για κειμενικά αποσπάσματα που κατά την κρίση του συγγραφέα μπορούν να συμπληρώσουν με οποιοδήποτε τρόπο το λήμμα, φέρνοντας π.χ. το σημερινό αναγνώστη κοντά στο λόγο της εποχής ή φωτίζοντας πτυχές που δεν είναι δυνατό να αναλυθούν στο κυρίως κείμενο. Απαραίτητη είναι η προσθήκη βιβλιογραφικής παραπομπής από τον συγγραφέα Χρονολόγιο (όπου αυτό είναι δυνατό) Πρόκειται για καταγραφή πληροφοριών σε χρονολογική σειρά. Το χρονολόγιο έχει χαρακτήρα επικουρικό ως προς το κυρίως λήμμα, δομεί την πληροφορία σε εύκολα ανιχνεύσιμη μορφή και μπορεί να περιλάβει ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο ρέον κείμενο Βοηθητικοί κατάλογοι ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1

2 Πρόκειται για πληροφορία σε μορφή καταλόγου, όπως εργογραφία, γενεαλογία, κλπ Οδηγίες Συγγραφής και Τεκμηρίωσης Δομή του κυρίως λήμματος Το κυρίως λήμμα δομείται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια, τα οποία προσδιορίζονται σε σχέση με το είδος του λήμματος. Κάθε (υπο)κεφάλαιο έχει ιδιαίτερο (υπό)τίτλο Τεκμηρίωση Στο κείμενο δε δίνονται επεξηγηματικές πληροφορίες για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο θέμα του λήμματος. Εφόσον ο συγγραφέας το κρίνει απολύτως απαραίτητο, μπορεί να προσθέσει μια σύντομη υποσημείωση. Οι πληροφορίες που δίνονται στο κείμενο τεκμηριώνονται με βιβλιογραφικές παραπομπές σε μορφή υποσημειώσεων. Για τον τρόπο της παραπομπής βλ. «Οδηγίες Βιβλιογραφικών Αναφορών». Σημειωτέον ότι σε κάθε υποσημείωση οι βιβλιογραφικές παραπομπές εμφανίζονται πλήρεις, χωρίς τη χρήση συντομογραφιών, ασχέτως του αν έχει προηγηθεί αναφορά των ίδιων έργων σε προηγούμενη υποσημείωση. Σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση στις πηγές ή στη βιβλιογραφία ως προς κάποια επιμέρους πληροφορία, ο συγγραφέας επιλέγει την κατά την κρίση του ορθότερη εκδοχή και την ενσωματώνει στο κείμενο. Παράλληλα όμως παραθέτει σε υποσημείωση τις κυριότερες άλλες απόψεις, τεκμηριώνοντάς τες βιβλιογραφικά Ύφος και Γλώσσα Το κείμενο γράφεται στη δημοτική γλώσσα σε μονοτονικό. Η γλώσσα είναι απλή, όχι όμως απλουστευτική. Το κείμενο απευθύνεται στο ευρύ πεπαιδευμένο κοινό, χωρίς όμως να εκλαϊκεύει σε βάρος της επιστημονικής επάρκειας. Αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο μακροπερίοδος λόγος και οι αλλεπάλληλες υποτακτικές προτάσεις. Αποφεύγεται η καλολογία και οι κάθε είδους αξιολογικές κρίσεις Ορολογία Όπου είναι αναπόφευκτη η χρήση ειδικών όρων, χρησιμοποιείται η ελληνική ορολογία. Εάν δεν υπάρχουν δόκιμοι ελληνικοί όροι, χρησιμοποιούνται οι διεθνείς. Ανθρωπωνύμια, τοπωνύμια, ονομασίες διοικητικών ενοτήτων κλπ. παρατίθενται στη μορφή, η οποία θεωρείται δόκιμη από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Εάν υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του ίδιου ονόματος, ο συγγραφέας επιλέγει την κατά την κρίση του ορθότερη ή πιο δόκιμη εκδοχή και την ενσωματώνει στο κείμενο. Παράλληλα όμως παραθέτει την άλλη ή τις άλλες εκδοχές σε παρένθεση, π.χ. Ταμερλάνος (Timur). Εάν πρόκειται για οικισμό ή γεωγραφικό σχήμα, το οποίο υπάρχει και σήμερα, δίνεται σε παρένθεση η σημερινή του ονομασία π.χ. Έδεσσα (σημ. Urfa). Τα ονόματα φύλων, λαών ή κρατών παρατίθενται στη δόκιμη εκδοχή Γλωσσάρι Επεξηγούνται λέξεις που είτε απουσιάζουν από τη σημερινή γλώσσα (π.χ. δρουγγάριος) είτε έχουν διαφοροποιηθεί νοηματικά (π.χ. στρατηγός). ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2

3 Οι όροι, οι οποίοι επεξηγούνται, μπορεί να αναφέρονται σε αξιώματα (π.χ. επώνυμος άρχων), θεσμούς (π.χ. θέμα), πάσης φύσεως αντικείμενα (π.χ. προσκυνητάρια) κλπ. ή να αποτελούν μέρος της επιστημονικής ορολογίας (π.χ. κοροπλαστική). Το κείμενο είναι σύντομο και περιεκτικό, αποφεύγει την επανάληψη του όρου που επεξηγείται και δεν περιέχει άλλους όρους, οι οποίοι επίσης χρήζουν επεξήγησης Εικονικές Πηγές Κάθε προτεινόμενη εικονική πηγή συνοδεύεται από λεζάντα. Εάν η σύνδεση της εικόνας με το λήμμα δεν είναι προφανής στον μη ειδικό, γίνεται μια πολύ σύντομη επεξήγηση. Εάν ο συγγραφέας έχει φωτοτυπήσει τη σχετική εικόνα από κάποιο έντυπο, δίνει πλήρη βιβλιογραφική παραπομπή. Εάν ο συγγραφέας προτείνει την απεικόνιση ενός μουσειακού αντικειμένου ή υλικού, του οποίου η φωτοτύπηση δεν είναι δυνατή, κάνει μια σύντομη περιγραφή της εικονικής πηγής και δίνει τα απαραίτητα στοιχεία για την ταύτιση και την ανεύρεσή της. Σημειώνεται ο φορέας (μουσείο, βιβλιοθήκη, πινακοθήκη κλπ.) στον οποίο ανήκει το αντικείμενο που απεικονίζεται, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν Κειμενικές πηγές Κάθε απόσπασμα κειμενικής πηγής συνοδεύεται από λεζάντα και πλήρη βιβλιογραφική παραπομπή. Εάν η σύνδεση του αποσπάσματος με το λήμμα δεν είναι προφανής στον μη ειδικό, γίνεται μια πολύ σύντομη επεξήγηση Οδηγίες Βιβλιογραφίας και Παραπομπών Πηγές Αρχαίοι συγγραφείς Ομ. Οδ Παυσ Στησιχ. PMG 217. Θουκ , Vitr. De arch Χειρόγραφα Cod. Vat. lat fol. 42v. Επιγραφές IG II 2, 15, στίχος 87. SIG 3, 598 D, στίχοι Νεότερη έκδοση πηγής Τερτυλλιανός, De monogamia, επιμ. G.F. Diercks, στο Tertulliani Opera, τομ. 2, (Corpus Christianorum, series latina 2, Turnhout 1954). Mesavrites, N., Epitaphios, επιμ. A. Heisenberg, Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertums und der Kirchenunion, I : Der Epitaphios des Nikolaos Mesarites auf seinen Bruder Johannes. (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-philologische und historische Klasse, München 1992) Βιβλιογραφία Μονογραφία Συλλογικός τόμος Lanckoronski, K., Städte Pamphyliens und Pisidiens (Wien 1892) σελ , πίν. I III. ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 3

4 Stillwell, A.N., Benson, J.L., Corinth XV.3: The Potters Quarter: The Pottery (Princeton 1984) σελ. 99. Shelmerdine, C.W., Palaima, T.G. (επιμ.), Pylos Comes Alive: Industry and Administration in a Mycenaean Palace (New York 1984). Βιβλίο με τυποποιημένη συντομογραφία ARV CVA British Museum 6, πιν. 84.2a-c. Βιβλίο σε σειρά που συντομογραφείται Roueché, C., Performers and Partisans at Aphrodisias in the Roman and Late Roman Periods (JRS Monograph 6, London 1993) σελ Johansen, K.F., Exochi: Ein frührhodisches Gräberfeld (ActaArch 28, Kopenhagen 1958) εικ Βιβλίο σε σειρά που δε συντομογραφείται Wiggermann, F.A.M., Mesopotamian Protective Spirits: The Ritual Texts (Cuneiform Monographs 1, Groningen 1992) σελ. 48. Zanker, P., The Masks of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity (Sather Classical Lectures 59, Berkeley 1995) σελ Βιβλίο ως παράρτημα περιοδικού Klijn, A.F.G., The Acts of [Judas] Thomas, Supplement Novum Testamentum 5 (Leyden 1962) Βιβλίο που υπάρχει σε πολλές εκδόσεις Bhaskar, R., A Realist Theory of Science 2 (Atlantic Highlands 1978). Schweitzer, B.L., Greek Geometric Art (London 1971) [Die geometrische Kunst Griechenlands (Κöln 1969)]. Lawrence, A.W., Greek Architecture 4 (αναθεωρημένο από τον R.A. Tomlinson, New Haven 1983) σελ. 24. Βιβλίο περισσοτέρων του ενός τόμων Richter, G.M.A., The Portraits of the Greeks 1 (London 1965) σελ Βιβλίο περισσοτέρων του ενός τόμων (με διαφορετικούς υπότιτλους) Bar-Yosef, O., Gopher A. (επιμ.), An Early Neolithic Village in the Jordan Valley 1: The Archaeology of Netiv Hagdud (Cambridge, Mass. 1997) σελ Βιβλίο με περισσότερους τόπους έκδοσης Harvey, A., Economic expansion in the Byzantine Empire (Cambridge - New York - Port Chester - Melbourne - Sydney 1989) Βιβλίο σε επανεκτύπωση Myres, J.L., The Metropolitan Museum of Art. Handbook of the Cesnola Collection of Antiquities from Cyprus (New York 1914, επανεκτύπωση 1974) σελ Άρθρο σε περιοδικό που συντομογραφείται Cherry J.F. et al., Archaeological Survey in an Artifact-Rich Landscape: A Middle Neolithic Example from Nemea, Greece, AJA 92 (1988) σελ Άρθρο σε περιοδικό που δεν συντομογραφείται Winter, I.J., Royal Rhetoric and the Development of Historical Narrative in Neo-Assyrian Reliefs, Studies in Visual Communication 7:2 (1981) σελ Sućeska, A., Bosna Eyaleti nde Tekâlif-i şakka, Tarih Enstitüsü Dergisi 12 (1981) σελ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 4

5 Salzmann, A., An Ancient Régime Revisited: Privatization and Political Economy in the Eighteenth-Century Ottoman Empire, Politics & Society 21 (1993) σελ Άρθρο σε τιμητικό τόμο Young, F.M., The Gods of the Greeks and the Nature of Religious Language, στο Schoedel W.R., Wilken, R.L. (επιμ.), Early Christian Literature and the Classical Intellectual Tradition: In Honorem Robert M. Grant (Paris 1979). Άρθρο σε συλλογικό τόμο Aravantinos, V.L., The Use of Sealings in the Administration of Mycenaean Palaces, στο C.W. Shelmerdine, T.G. Palaima (επιμ.), Pylos Comes Alive: Industry and Administration in a Mycenaean Palace (New York 1984) σελ Kahil, L., La déesse Artemis: Mythologie et iconographie, στο Acta of the XI International Congress of Classical Archaeology 1978 (London 1979) σελ Άρθρο σε εγκυκλοπαίδεια ή σε γενικό έργο CAH XII σελ. 329 (N.H. Baynes). PECS σελ , βλ.λ. Cosa (F.E. Brown). RE 2 (1894) στήλες , βλ.λ. Antilochus (R. Wagner). Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή Whitcomb, D.S., Trade and Tradition in Medieval Southern Iran (Diss. University of Chicago 1979) σελ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 5

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες

Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες Παναγιώτης Θανασάς Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες www.thanassas.gr Οι παρούσες σημειώσεις εκπονήθηκαν πριν από αρκετά χρόνια, για τις ανάγκες εξαμηνιαίου πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πειραιάς 2012 Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους. Α. Κανόνες για μια σωστή μεταπτυχιακή εργασία - Κατανοήστε και απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ.: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών Θάνος Κριεμάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Ο ΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Ο ΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1/14 Η πτυχιακή εργασία αποτελεί µελέτη επί ενός εξειδικευµένου αντικειµένου της επιστήµης και τεχνολογίας και ωθεί τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στην εργασία αυτή περιγράφονται,

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. (Γ.Μ.Σαρηγιάννης) Οκτώβριος 2009 Η εκπόνηση µιάς ερευνητικής εργασίας, κανονικά ακολουθεί την ψυχοσύνθεση του συγγραφέα, αλλιώς εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές. Οδηγός σύνταξης πτυχιακών εργασιών

Προδιαγραφές. Οδηγός σύνταξης πτυχιακών εργασιών Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Προδιαγραφές Οδηγός σύνταξης πτυχιακών εργασιών Συντάκτης: Γιώργος Ζαχαρής Επιστημονικός υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 1848 ΑΘΗΝΑ 1932) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ»

«ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 1848 ΑΘΗΝΑ 1932) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ» Βασιλική Μήσιου Περί Μεταφράσεως Ποιητών: Θεωρητικές Τοποθετήσεις Ελλήνων Ποιητών του 19ου και 20ού Αιώνα και η Επίδρασή τους στο Μεταφραστικό τους Έργο «ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

308 Βιβλιοκρισίες. Επίτιμη Διευθύντρια του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΝΕΛΛΗ ΜΕΛΙΔΟΥ-ΚΕΦΑΛΑ

308 Βιβλιοκρισίες. Επίτιμη Διευθύντρια του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΝΕΛΛΗ ΜΕΛΙΔΟΥ-ΚΕΦΑΛΑ 308 Βιβλιοκρισίες ται λίπασμα στους οπωρώνες που συχνά συνδυάζονταν με τα βυρσοδεψεία και αποτελούσαν συμπληρωματική απασχόληση, όπως στο χωριό Πεδουλάς. Μολονότι το χρονολογικό κριτήριο αποτελεί την οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα