Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα"

Transcript

1 ΖΗΣΙΜΟΣ Χ. ΣΥΝΟ ΙΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ- ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ Υποδιεύθυνση Ιστορικού Αρχείου Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα Μια συνάντηση των εκπροσώπων των βιβλιοθηκών των ελληνικών τραπεζών είναι πράγµατι µια κίνηση αρκετά ελκυστική, ενός χώρου που συνέβαλε, και συνεχίζει να συµβάλει, στο πνευµατικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας µας. Ιδιαίτερα µάλιστα σήµερα που οι ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες βρίσκονται σε «ψηφιακό σταυροδρόµι», όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην έκδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης PULMAN (Europe s Network of Excellence for public libraries, museums & archives) του Ίσως θα ήταν ακόµη πιο ενδιαφέρουσα, και πολύ χρήσιµη θα προσέθετα, αυτή η πρωτοβουλία να επεκταθεί στον ευρύτερο πολιτιστικό τοµέα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Μια συνάντηση δηλαδή των εκπροσώπων όλων των ιστορικών αρχείων, βιβλιοθηκών, µορφωτικών-πολιτιστικών ιδρυµάτων και µουσείων των ελληνικών τραπεζών, όπου από κοινού θα µπορούσαµε να εξετάσουµε αρκετά κρίσιµα ζητήµατα γενικής πολιτικής, λειτουργίας, στελέχωσης, χρηµατοδότησης, και κυρίως τις δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ µας κάτω από κοινά προγράµµατα και στόχους. Μια πρόταση η οποία, όσον αφορά τα αρχεία, έχει ως ένα βαθµό τύχει κάποιας επεξεργασίας από τον επιστηµονικό σύλλογο των Ελλήνων αρχειονόµων, την «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία». Κίνητρο για τη δική µου µικρή συµβολή στην παρούσα εκδήλωση αποτέλεσε αφενός η µακρόχρονη σχέση µου µε το φορέα και η εµπλοκή µου στην εποπτεία διαχείρισης της βιβλιοθήκης του, αφετέρου η βιβλιοφιλία και η πολυετής εµπειρία µου στα αρχεία και στην έρευνα, που µε κατέστησαν τακτικό και «προνοµιούχο» χρήστη της. Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας στεγάζεται στο Μέγαρο ιοµήδη, στο αναπαλαιωµένο κτίριο της οδού 3ης Σεπτεµβρίου όπου από το 2002 λειτουργεί το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας, πλήρως εξοπλισµένο µε τα πιο σύγχρονα µέσα εγκατάστασης και διατήρησης του υλικού, αναβαθµισµένο οργανωτικά και στελεχωµένο µε έµπειρο προσωπικό. 1 PULMAN (Europe s Network of Excellence for public libraries, museums & archives), Κατευθυντήριες Οδηγίες για Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία, απόδοση και επιµέλεια κειµένων: Εύα Σεµερτζάκη, Βέροια, ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, 2004, σ

2 εν θα αναφερθώ στις δραστηριότητες και το σπουδαίο µέχρι σήµερα έργο του Ιστορικού Αρχείου της Ε.Τ.Ε. Αυτά είναι πλέον γνωστά στην ερευνητική και την αρχειακή κοινότητα. Από το απλό τραπεζικό αρχείο του τέλους της δεκαετίας 1970 φθάσαµε σήµερα, όπως έχουµε υποστηρίξει 2, σε ένα πολυδύναµο κέντρο τεκµηρίωσης της οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας, το σηµαντικότερο Ιστορικό Αρχείο τράπεζας στη χώρα µας και ένα από τα σπουδαιότερα σε διεθνές επίπεδο. Σηµαντικό υποστηρικτικό έργο στις σύγχρονες, ποικίλες δραστηριότητες του Ι.Α./ΕΤΕ επιτελεί η πλούσια βιβλιοθήκη του, παρέχοντας στους επισκέπτες, ερευνητές, οικονοµολόγους, ιστορικούς, αρχειονόµους και στελέχη της Τράπεζας, ένα πραγµατικό ορυχείο γνώσεων και πληροφοριών, κυρίως σε θέµατα οικονοµικής, κοινωνικής, νοµισµατικής και τραπεζικής ιστορίας. Ο πυρήνας της συγκεκριµένης βιβλιοθήκης διαµορφώνεται µε τη σύσταση του Ιστορικού Αρχείου στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ενώ κάποια βιβλία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Τράπεζας που αφορούν την οικονοµική και κοινωνική ιστορία της χώρας µας πρέπει να αποκτήθηκαν µε αφορµή την ίδρυση (1938) και τη µετέπειτα δράση του Γραφείου Ιστορίας της Ε.Τ.Ε. 3 Μετά την επαναλειτουργία του Ιστορικού Αρχείου, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, άρχισε να σχηµατίζεται, µε κάποιες αγορές και προσκτήσεις από την κεντρική βιβλιοθήκη των Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας, η βιβλιοθήκη που θα εξυπηρετούσε τους πρώτους χρήστες του Αρχείου, τους αρχειονόµους και τους ερευνητές των ερευνητικών προγραµµάτων της Επιτροπής Ιστορίας της Τράπεζας. Στην πορεία η Βιβλιοθήκη του Ι.Α./ΕΤΕ ακολούθησε την ανάπτυξη του Αρχείου. Ενσωµάτωσε µεγάλο όγκο βιβλιακού υλικού από την κεντρική βιβλιοθήκη και εµπλουτίσθηκε µε σπάνιες παλαιές εκδόσεις, δωρεές παλαιών διοικητών και 2 Ζήσιµος Χ. Συνοδινός, «Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας. Από τραπεζικό αρχείο σε ένα πολυδύναµο κέντρο τεκµηρίωσης της οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας», περιοδικό Εµείς & Η Τράπεζα της Ε.Τ.Ε, τχ. 21/ Μάιος 2003 (αφιέρωµα στο Ι.Α./ΕΤΕ), σ Για την ίδρυση του Γραφείου Ιστορίας, την εξέλιξη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και τη δράση του, βλ. στο αφιέρωµα «Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας» του περιοδικού της Ε.Τ.Ε. Εµείς, ο κόσµος της Εθνικής, τχ. 14/ εκέµβριος 1987, σ και κυρίως στο Χρονολόγιο του Γ.(εράσιµου) Ν.(οταρά), σ. 15 κ.ε. Βλ. επίσης: α) Ζήσιµος Χ. Συνοδινός, «Τα αρχεία της Εθνικής Τράπεζας από την ίδρυσή της µέχρι την επανασύσταση του Ιστορικού Αρχείου της ( )», περιοδικό της Ε.Τ.Ε. Η Τράπεζα, τχ. 7/ Ιούλιος 1996, σ , β) Το αφιέρωµα στο Ι.Α./ΕΤΕ που δηµοσίευσε το περιοδικό Εµείς & Η Τράπεζα της Ε.Τ.Ε, τχ. 21, ό.π., 17-48, γ) Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ιστορικό Χρονολόγιο , Αθήνα 2001, σ και δ) Ευάγγελος. Πρόντζας, «Οικονοµία, ιστορία και οικονοµική ιστορία. Από τα προβλήµατα στην ανάλυση», στην έκδοση Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, ιεθνές Συνέδριο Ιστορίας, Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας , Πρακτικά (επιµέλεια Πασχάλης Μ. Κιτροµηλίδης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης), τόµος Β, Αθήνα 2004, σ , κυρίως σ

3 διευθυντών της ΕΤΕ, ενώσεων, ιδιωτών ακόµη και υπαλλήλων της, µε στόχο τη στήριξη των πρωτογενών ερευνών και των ποικίλων τεκµηριωτικών δραστηριοτήτων του Ιστορικού Αρχείου. Σήµερα περιλαµβάνει περισσότερους από τόµους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, δεµένων εφηµερίδων και περιοδικών. Επισηµαίνουµε µερικές πολύ χρήσιµες σειρές όπως: - Ελληνικές-ξένες στατιστικές και απογραφές για την Ελλάδα. Επίσης µελέτες εκθέσεις και στατιστικές διεθνών οργανισµών και ιδρυµάτων για όλο τον κόσµο - Οι ετήσιοι προϋπολογισµοί και απολογισµοί του ελληνικού κράτους - ηµοσιεύµατα διαφόρων ελληνικών υπουργείων, τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισµών καθώς και ξένων πιστωτικών ιδρυµάτων από ολόκληρο τον κόσµο - Μερικά από τα σηµαντικότερα ξενόγλωσσα περιοδικά των δύο περασµένων αιώνων (πάνω από 80 τίτλοι), που αφορούν τη νοµοθεσία, τις κοινωνικές επιστήµες, τα τραπεζικά, νοµισµατικά και χρηµατοοικονοµικά θέµατα - Τα δεµένα σώµατα ελληνικών εφηµερίδων, Αθήνας-επαρχίας 19ου και 20ού αι. (πάνω από 20 τίτλοι). Άλλες σαράντα περίπου εφηµερίδες διατίθενται σε µικροφωτογραφικές αναπαραγωγές από πρωτότυπα φύλλα που διατηρούν άλλα ιδρύµατα, όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Μπενάκειος Βιβλιοθήκη της Βουλής, το ΕΛΙΑ, ενώ από τις ξένες υπάρχουν δεµένα σώµατα πάνω από δεκαπέντε ξένων έγκριτων τίτλων. - Οι επίσηµες εκδόσεις της Κοινωνίας των Εθνών (Société des Nations, SDN) και του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (Bureau Internationale du Travail, BIDT), από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960 περίπου. Επίσης το Ι.Α./Ε.Τ.Ε. διαθέτει πλήρη σειρά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως από την αρχή της κυκλοφορίας της, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των νοµοθετικών σωµάτων του 19ου αι., κωδικοποιήσεις νόµων και συλλογές νοµικών κειµένων των δύο προηγούµενων αιώνων, τις επίσηµες απογραφές και στατιστικές της ΕΣΥΕ κ.ά. Αξίζει τέλος να σηµειωθεί ότι η Βιβλιοθήκη του Ι.Α./ΕΤΕ δεν είναι µόνον αναδροµική. Εµπλουτίζεται µε βιβλιογραφικούς καταλόγους, εκδόσεις Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Τραπεζών, νέα βιβλία, ιστορικά και αρχειονοµικά, καθώς και µε διάφορα έγκυρα περιοδικά, ελληνικά και ξένα. Έρχεται έτσι να συµπληρώσει, οργανικά δίπλα στο αρχειακό υλικό, ένα σηµαντικό corpus πληροφοριών που ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες και της πιο απαιτητικής σύγχρονης έρευνας. 3

4 Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για µια αρκετά µεγάλη, εξειδικευµένη βιβλιοθήκη που χρειάζεται προσωπικό και υποδοµή για τη σωστή λειτουργία της. Ένα µεγάλο µέρος της Βιβλιοθήκης έχει αρχειοθετηθεί ηλεκτρονικά µε µια βιβλιοθηκονοµική εφαρµογή, που έχει συµπεριληφθεί στο Σύστηµα Αρχειονοµικών & Ιστορικών Πληροφοριών του Ι.Α./ΕΤΕ, το οποίο ολοκλήρωσε η Εθνοdata, θυγατρική εταιρεία της ΕΤΕ. Πρόκειται για ένα µεγάλο και ευέλικτο πρόγραµµα βάσης δεδοµένων, το Microsoft SQL Server 2000, που λειτουργεί µε την πιο διαδεδοµένη γλώσσα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων, την SQL (Structured Query Language=δοµηµένη γλώσσα ερωτηµάτων), προσαρµοσµένο κυρίως στα διεθνή πρότυπα της αρχειονοµίας. Όσον αφορά τη διαχείριση της Βιβλιοθήκης, το ηλεκτρονικό δελτίο συµπεριλαµβάνει όλα τα βασικά βιβλιογραφικά πεδία καθώς και ορισµένα που έχουν σχέση µε την εποπτεία, την ασφάλεια και τον έλεγχο του όλου συστήµατος. Η ηλεκτρονική διαχείριση είναι εύκολη και απλή, όπως απλούστατη είναι για το χρήστη η αναζήτηση και ανεύρεση των εκδόσεων ή των πληροφοριών που τον ενδιαφέρουν. Στην αναζήτηση µάλιστα είναι ενεργοποιηµένα, µεµονωµένα ή συνδυαστικά, µε ανίχνευση λέξεων τα πεδία: α/α καταλόγου, ηµεροµηνία εισαγωγής, τίτλος βιβλίου, συγγραφέας, εκδότης, έτος έκδοσης, κωδικός DDC και ISBN. Στις δύο παρακάτω εικόνες βλέπουµε την οθόνη του όλου Συστήµατος του Ι.Α./ΕΤΕ και τη δοµή του ηλεκτρονικού βιβλιοθηκονοµικού δελτίου. 4

5 Πρόσφατα είναι σε εξέλιξη πρόγραµµα της ηλεκτρονικής αναδιοργάνωσης της Βιβλιοθήκης, ώστε στο µέλλον να µπορεί να ανταποκριθεί σε σύνθετες υπηρεσίες όπως διάθεση, µέσω της πλούσιας ιστοσελίδας του Ι.Α./ΕΤΕ (www.nbg.gr/dp/hanbg/), του πλήρους αυτοµατοποιηµένου καταλόγου της βιβλιοθήκης σε µορφή OPAC (On line Public Access Catalog), χρήση του διεθνούς πρωτοκόλλου αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών Ζ39.50 και ένταξη σε δίκτυα ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, ανταλλαγή βιβλιογραφικών πληροφοριών µέσω βιβλιοθηκονοµικών δικτύων ή γενικότερη εξυπηρέτηση των ερευνητών από απόσταση. Είναι γνωστό ότι σήµερα προκύπτουν µια σειρά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη χρήση και την αναπαραγωγή πληροφοριών από τις βιβλιοθήκες, ζητήµατα κυρίως ευρύτερης διάδοσης της γνώσης µέσω ψηφιακών αναπαραγωγών βιβλιακού και λοιπού πληροφοριακού υλικού στο διαδίκτυο και τα συνεπαγόµενα προβλήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 4. 4 Πρβλ. την ανακοίνωση της καθηγήτριας της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ιονυσίας Καλλινίκου «Αρχεία, βιβλιοθήκες και πνευµατική ιδιοκτησία» στο πρόσφατο επιστηµονικό συνέδριο µε θέµα Αρχεία, Βιβλιοθήκες και ίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, που οργάνωσαν το ΥΠ.Ε.Π.Θ., το Νοµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία στην Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2006, στον δικτυακό κόµβο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας 5

6 Όλοι µας κατανοούµε ότι το διαδίκτυο και ο ψηφιακός κόσµος είναι πλέον µονόδροµος, όπως ότι ασύλληπτες είναι και οι δυνατότητες που απελευθερώνουν οι τεχνολογίες της γνώσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Αναπόφευκτα, λοιπόν, πρέπει να κινηθούµε προς τη συνάφεια των συστηµάτων. Σε ένα δικτυωµένο περιβάλλον πληροφοριών, ώστε να µπορούµε να αξιοποιούµε την τεράστια και διαρκώς αυξανόµενη ποσότητα των διανεµηµένων ψηφιακών πληροφοριών που διακινούνται στον παγκόσµιο ιστό. Η εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες είναι ζήτηµα µεγάλης σπουδαιότητας, άρα αναγκαία η διαλειτουργικότητα των βιβλιοθηκονοµικών συστηµάτων, η οποία, ως γνωστόν, εξασφαλίζεται µε τη χρήση προτύπων. Τα παραπάνω φαινόµενα επιφέρουν νέα ήθη και νέες πρακτικές στην έρευνα. Καθιστούν επίσης κοµβικό το ρόλο του βιβλιοθηκονόµου στις τράπεζες, αναβαθµίζοντας τη δηµόσια εικόνα του, αφού ουσιαστικά τον µεταµορφώνουν σε υπεύθυνο διαχειριστή ορισµένων συστηµάτων πληροφόρησης του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος στο οποίο υπηρετεί. Με βάση τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να προτείνουµε (και πρόκειται για εντελώς προσωπικές απόψεις) ένα πλαίσιο συνεργασίας των κυριότερων βιβλιοθηκών του χρηµατοπιστωτικού χώρου, το οποίο θα στηρίζεται ακριβώς στο συντονισµό των ενδιαφερόµενων φορέων, στη διαλειτουργικότητα και την ενιαία πρόσβαση. Στόχος µας θα είναι η ανάδειξη των βασικών πηγών που αφορούν τη διάρθρωση και εξέλιξη του πιστωτικού µας συστήµατος, καθώς και η γενικότερη προβολή του ιστορικού ρόλου των ελληνικών τραπεζών, της παρέµβασής τους στην ελληνική κοινωνία και της συµβολής τους στην οικονοµική ανάπτυξη του τόπου, στην έρευνα και τον πολιτισµό. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσουµε κατά προτεραιότητα συνεργασίες που αφορούν την άµεση πρόσβαση και τη χρήση δεδοµένων από απόσταση σε βασικά µεγέθη του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους µέχρι σήµερα, όπως π.χ. κοινό πρόγραµµα ψηφιοποίησης των ετήσιων εκθέσεων και απολογισµών των ελληνικών τραπεζών (παλαιότερων και σύγχρονων), ορισµένων οικονοµικών δελτίων και λοιπών χρήσιµων εκδόσεών τους, σηµαντικών οικονοµικών φύλλων και περιοδικών του παρελθόντος, ώστε να επιτευχθεί µέσα από τις ιστοσελίδες τους ευρεία πρόσβαση. Τέλος, οι βιβλιοθήκες των ελληνικών τραπεζών ως πολιτιστικοί οργανισµοί µπορούν να ενθαρρύνουν και συνεργασίες εκτός συνόρων, κυρίως µε αντίστοιχες βιβλιοθήκες ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυµάτων. Αθήνα, 24 Νοεµβρίου

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη 3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας -Σπουδές... 5 Απορρόφηση Αποφοίτων Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στην εργασία αυτή περιγράφονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα 04 2014 EL Το DesignView καθ οδόν Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα Εξορθολογισμός των υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΑ 1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΑ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΑ 1 Εκτύπωση: Τυπογραφείο Τheopress Ltd ISBN 978-9963-42-975-2 Copyright Λευκωσία 2011, Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου Εισαγωγικό Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης

Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης 2012 Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης Αθήνα, Μάιος 2013 16/05/2013 Τράπεζα της Ελλάδος. Βιβλιοθήκη Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2012. Αθήνα, Μάιος 2013, σ. 34 Διαθέσιμη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Κυβερνητική Πληροφορία και Βιβλιοθήκες: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση», 13 Ιουνίου 2014

Ημερίδα «Κυβερνητική Πληροφορία και Βιβλιοθήκες: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση», 13 Ιουνίου 2014 Ημερίδα «Κυβερνητική Πληροφορία και Βιβλιοθήκες: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση», 13 Ιουνίου 2014 Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) μέσω της Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Αναλύσεων &

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 Αθήνα, Δεκέμβριος 1993 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 4 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 1.1. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 549 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Κατσανδρή Αικατερίνη Φιλόλογος ΤΕΕ Αμοργού ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές :

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : http://www.e-yliko.gr/htmls/libraries/vivl_eis.aspx http://www.infolibraries.gr Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα