ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Δικαιούχος Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π.) Οδός ΚΑΛΟΥΔΗ Αριθμός 8Β Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τηλ website : epsep.gr Συμπράττων Φορέας: Περιφέρεια Ηπείρου «ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ, ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ, ΑμΕΑ, κ.λ.π. ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». ΓΕΝΙΚΑ Το έργο αφορά στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης με την πρόσληψη 110 ατόμων, στα πλαίσια δημιουργίας μίας ολοκληρωμένης δράσης κοινωνικής προστασίας, παροχής κατ οίκον φροντίδας και βοήθειας σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας (ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών), πάσχοντες από άνοια και σε άτομα μη ή και μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα, με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, ΑμΕΑ (ενήλικες και παιδιά), ψυχικά πάσχοντες, κ.α., που χρήζουν υποστηρικτικών, συμβουλευτικών ή νοσηλευτικών υπηρεσιών. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης θα απευθύνεται τόσο στα ίδια τα εξυπηρετούμενα άτομα, όσο και στα εξαρτώμενα από το πρόβλημά τους μέλη των οικογενειών τους. Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί, με σχεδιασμό- συντονισμό και εποπτεία των δράσεων από την διοικητική έδρα και την δημιουργία ενός πλήρους και οργανωμένου Δικτύου παροχής υπηρεσιών και περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία καθώς καλύπτει για πρώτη φορά μεγάλο φάσμα των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, αφού δεν στοχεύει να καλύψει μόνο καθημερινές ανάγκες ηλικιωμένων αλλά σχεδιάστηκε επιπλέον να απευθύνεται σε άτομα που πάσχουν από κάθε μορφής αναπηρία (ψυχική, νοητική, κινητική κ.τ.λ.) με παροχή υπηρεσιών, νοσηλευτικής φροντίδας και αποκατάστασης καθώς και συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους. Επιπλέον, θα συμβάλλει στη βελτίωση της διασύνδεσης και της δικτύωσης των κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων σε τοπικό επίπεδο, τους οποίους και θα υποστηρίξει για τον εμπλουτισμό και την επέκταση του έργου τους μέσω της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, θα συμβάλλει στη βελτίωση της διασύνδεσης και της δικτύωσης των κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων σε τοπικό επίπεδο, τους οποίους και θα υποστηρίξει για τον εμπλουτισμό και την επέκταση του έργου τους μέσω της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων. Το έργο μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο φάσμα των υφιστάμενων δράσεων παροχής κοινωνικής φροντίδας και προστασίας ειδικών ομάδων πληθυσμού. Το έργο θα έχει τοπική αναφορά και εμβέλεια, με ωφελουμένους του προγράμματος ανέργους που είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα υλοποιηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα συμβάλει κατ αρχήν στην αύξηση της απασχόλησης της περιοχής, μιας που ενισχύεται η πρόσβαση στην απασχόληση και η ένταξη στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων, στην πρόληψη της ανεργίας, ιδίως 1

2 της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων και ειδικών κοινωνικών ομάδων, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, και στην αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας όπως επίσης στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς των εξυπηρετούμενων ατόμων και των οικογενειών τους και ταυτόχρονα θα ενισχυθεί σημαντικά και η κοινωνική συνοχή. ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός της πράξης είναι η απασχόληση ανέργων συγκεκριμένα, για χρονικό διάστημα έως 5 μήνες, μέσω πρόσληψης τους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στο πλαίσιο της συνεργασίας τοπικών φορέων και μη κερδοσκοπικών φορέων. Στόχοι της προτεινόμενης Πράξης Κοινωφελούς εργασίας είναι: Καταρχήν η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η αύξηση της απασχόλησης της περιοχής, η πρόληψη της ανεργίας και η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. H ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης Η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων. Βελτίωση των της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης Προώθηση του σκοπού της κοινωφελούς εργασίας Η οικονομική ενίσχυση των μακροχρονίως ανέργων Η ενίσχυση των πλέον ευάλωτων τμημάτων των ανέργων. Απασχόληση με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η προώθηση κουλτούρας συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση κοινών στόχων Ενίσχυση της Κοινωνικής συνοχής και ευημερίας ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η στήριξη των εξυπηρετούμενων ατόμων και των οικογενειών τους στο δικό τους, οικείο, περιβάλλον και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων από το Πρόγραμμα ατόμων, η υποβοήθηση και η ανακούφιση των οικογενειών τους και η αποφυγή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών για την αξιοπρεπή διαβίωση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η προαγωγή, προστασία και αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας. Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αυξημένων λειτουργικών αναγκών και η υποστήριξη της οικογένειας ώστε να κρατήσει κοντά της τα ηλικιωμένα / ανάπηρα μέλη της. Η παροχή προσωπικών υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μελών της οικογένειας ώστε να διαχειριστούν τα συναισθήματα που προκαλεί το κοινωνικό στίγμα ή/και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 2

3 Βελτίωση και υποστήριξη της ανάγκης διασύνδεσης και δικτύωσης όλων των κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων σε τοπικό επίπεδο, ειδικά ύστερα από την νέα (καλλικρατική) δομή της αυτοδιοίκησης. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται μέσω της Κοινωφελούς Εργασίας είναι: 1) Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη των εξυπηρετούμενων ατόμων για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής τους με την αντιμετώπιση και βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων και τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς με στόχο την κοινωνική επανένταξη των ατόμων. 2) Υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, που αφορούν αμιγώς σε κατ οίκον επισκέψεις στους εξυπηρετούμενους για τη μέτρηση και καταγραφή ζωτικών στοιχείων (αρτηριακή πίεση, σάκχαρο, κ.λ.π.), τη συνοδεία σε Υπηρεσίες Υγείας και φροντίδας. 3) Νοσηλευτική μέριμνα. 4) Παροχή Οικογενειακής Βοήθειας με τη φροντίδα της ατομικής τους υγιεινής και τη διεκπεραίωση εξωτερικών της οικίας τους εργασιών, την πληρωμή λογαριασμών, την πραγματοποίηση μικροαγορών και προμήθειας ειδών άμεσης ανάγκης. Επιπλέον Η πιο σημαντική κατά την κρίση μας προσφορά των εργαζομένων στο έργο θα είναι η συντροφιά και η φροντίδα που θα προσφέρουν στους εξυπηρετούμενους του Προγράμματος, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και συμβάλλοντας στην αποφυγή της ιδρυματοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής που δικαιούνται να έχουν. Ο σχεδιασμός του έργου βασίστηκε σε 2 επισκέψεις κατ οίκον κάθε εργαζόμενου κατά μέσο όρο ανά εβδομάδα για κάθε εξυπηρετούμενο άτομο και θα τηρείται αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων ανά εργαζόμενο, που θα εκπονείται με τη συνεργασία του Συμπράττοντα φορέα και του Επιστημονικού υπευθύνου του έργου ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πράξης, καθ όλη τη διάρκεια της, ως ουσιαστικοί συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας της, θα χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας. Ως Ομάδα στόχος ορίζονται οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (που δεν ωφελούνται από άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα π.χ. Βοήθεια στο σπίτι) και οι οικογένειες τους. Ενδεικτικά, ηλικιωμένοι, πάσχοντες από άνοια, ψυχικώς πάσχοντες, ΑμΕΑ, κλπ. 700 περίπου ατόμων και των οικογενειών τους Ο σχεδιασμός του έργου βασίστηκε σε 2 επισκέψεις κατ οίκον κάθε εργαζόμενου κατά μέσο όρο ανά εβδομάδα για κάθε εξυπηρετούμενο άτομο και θα τηρείται αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων ανά εργαζόμενο, που θα εκπονείται με τη συνεργασία του Συμπράττοντα φορέα και του Επιστημονικού υπευθύνου του έργου και το οποίο θα συμπεριλαμβάνει επαρκές τρόπο ορθής αποτίμησης της τήρησης του 3

4 προγράμματος (π.χ. σε κάθε επίσκεψη κατ οίκον ο εξυπηρετούμενος θα υπογράφει με το τέλος της επίσκεψης του εργαζόμενου για την παρεχόμενη εργασία). Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου θα γίνεται μηνιαίως από τον Συμπράττοντα φορέα (Περιφέρεια) προς την Ε.Ψ.Ε.Π. με την έκδοση βεβαίωσης για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου το συγκεκριμένο μήνα. Η υλοποίηση, θα παρακολουθείται και θα αποτιμάται σε κάθε της στάδιο, σύμφωνα πάντα με την καθοδήγηση της Εποπτεύουσας αρχής και της κειμένης νομοθεσίας. Ο δικαιούχος θα αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Επίσης, θα λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Με την ολοκλήρωση του έργου θα εξαχθούν συμπληρωμένα από τους εξυπηρετούμενους και κατάλληλα δομημένα, αναφορικά με τα ποιοτικά στοιχεία των παρεχόμενων υπηρεσιών, ερωτηματολόγια, τα οποία θα συνεισφέρουν στην ποιοτική αξιολόγηση του έργου. Ο δικαιούχος θα τηρεί στοιχεία και θα ενημερώσει την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ σχετικά με τους εγγεγραμμένους ανέργους που θα ωφεληθούν από την παρούσα πράξη και θα βρουν / παραμείνουν σε θέση εργασίας 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση αυτής. Το προτεινόμενο έργο, επικουρικά, θα συντονίζεται από δύο (2) στελέχη (Επιστημονικό και Διοικητικό Υπεύθυνο) για τον συντονισμό και την πληρέστερη και ποιοτικότερη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την κοινότητα. Η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων πραγματοποιήθηκε με τους όρους που η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ και τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με την συμμετοχή του ΑΣΕΠ στην διαδικασία. Φάκελος φυσικού αντικειμένου (Οδηγός Υλοποίησης ΕΠΑΝΑΔ) Ο φάκελος περιλαμβάνει: (1). το Αναλυτικό πλάνο/σχεδιασμό στο οποίο θα καταγράφονται ακριβείς διευθύνσεις στις οποίες θα λάβουν χώρα οι δράσεις, λεπτομερής περιγραφή των έργων καθώς και τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων που θα απασχοληθούν σε κάθε συμπράττοντα φορέα και σε κάθε δράση. (2) Γενικά σε όλες τις δράσεις πρέπει να υπάρχει επαρκές υλικό που να αποδεικνύει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις τεχνικών έργων, επαρκές αποδεικτικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες) του χώρου όπως ήταν πριν ξεκινήσουν οι εργασίες και όπως διαμορφώθηκε μετά το πέρας των εργασιών. Στις περιπτώσεις ενημέρωσης του κοινού, η τήρηση αποδεικτικού υλικού μπορεί να περιλαμβάνει φυλλάδια, αφίσες, προσκλήσεις σε ημερίδες κ.λπ., φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ. (3) Βεβαιώσεις υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από τους συμπράττοντες φορείς. 4

5 Παρακολούθηση Υλοποίησης των Υποέργων της Πράξης (Οδηγός Υλοποίησης ΕΠΑΝΑΔ) ανά Δράση Ο Συμπράττων Φορέας (Περιφέρεια Δήμος), ο οποίος επωφελείται από τις δράσεις κοινωφελούς εργασίας, οφείλει πριν την έναρξη της υλοποίησης των δράσεων που αποτελούν το υποέργο να υποβάλει στο Δικαιούχο: 1. Κατάσταση εργαζομένων που θα απασχοληθεί στην κάθε δράση του υποέργου 2. Κατάρτιση πλάνου εργασιών που θα περιλαμβάνει τον χώρο υλοποίησης και τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν 3. Δήλωση για τη διαδικασία εποπτείας της ορθής υλοποίησης της δράσης Επισημαίνεται, ότι ο προσληφθείς ωφελούμενος άνεργος δεν μπορεί να απασχολείται σε δραστηριότητα διαφορετική από αυτή για την οποία προσλήφθηκε ή να καλύπτει άλλου είδους ανάγκες του φορέα. Κατά την υλοποίηση κάθε δράσης που αποτελεί το υποέργο πρέπει να τηρείται στον τόπο υλοποίησης απαραιτήτως: Ημερήσιο Βιβλίο παρουσίας των απασχολουμένων, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε ωφελούμενου, η ώρα προσέλευσης και αναχώρησης καθώς και η περιγραφή της υπηρεσίας. Το Βιβλίο αυτό τηρείται για όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, υπογράφεται δε καθημερινά με ευθύνη του δικαιούχου τόσο από τον υπεύθυνο του προγράμματος όσο και από τον ωφελούμενο. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Το έργο αφορά στην πρόσληψη 110 ανέργων (?), διαφόρων ειδικοτήτων και εργασιακών καθηκόντων για την φροντίδα 700 (?) περίπου ατόμων και των οικογενειών τους, που χρήζουν βοήθειας, κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, αριθμό εξυπηρετούμενων ατόμων που αποτελεί τον (αρχικώς) καθορισμένο στόχο εξυπηρετούμενου πληθυσμού του Προγράμματος με βάση τις ήδη χαρτογραφημένες και υπαρκτές ανάγκες του Συμπράττοντα φορέα. Ειδικότερα, θα προσληφθούν και θα απασχοληθούν 7 άτομα με την ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού, 4 άτομα με την ειδικότητα Κοινωνιολόγου-Κοινωνικού Ανθρωπολόγου, 5 άτομα με την ειδικότητα του Ψυχολόγου, 14 άτομα με την ειδικότητα του Νοσηλευτή, 14 άτομα με την ειδικότητα του Βοηθού Νοσηλευτή, 3 άτομα με την ειδικότητα Λογοθεραπευτή, 1 άτομο με την ειδικότητα του Εργοθεραπευτή, 2 άτομα με την ειδικότητα του Φυσιοθεραπευτή και 45 άτομα με την ειδικότητα του Οικογενειακού Βοηθού και Φροντιστή. Ένας μικρός αριθμός από τους παραπάνω ωφελούμενους και επιπλέον 2 άτομα πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων Κοινωνικής Διοίκησης και 2 άτομα πτυχιούχοι πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας θα απασχοληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του συμπράττοντα φορέα (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και στα τμήματά της) για να υποστηρίζουν τις ανάγκες διασύνδεσης και δικτύωσης των ατόμων που χρήζουν βοήθειας και φροντίδας, των κοινωνικών υπηρεσιών και των φορέων παροχής των υπηρεσιών αυτών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Επίσης, πέραν των ανωτέρω ατόμων, θα απασχοληθούν και 11 άτομα, στις υπηρεσίες της ΑμΚΕ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», που δραστηριοποιείται στον Ν. Ιωαννίνων και στην οποία σημαντικός εταίρος και 5

6 χρηματοδότης είναι η Π.Ε. Ιωαννίνων (πρώην Ν.Α. Ιωαννίνων), προκειμένου να ενισχυθούν οι λειτουργίες των Δομών της, αφού πολλά από τα άτομα που απευθύνονται σ αυτές είναι ΑμΕΑ σε νεαρές ηλικίες και η παρακολούθηση προγραμμάτων απασχόλησης βοηθά στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και στην κοινωνική τους επανένταξη. Αναλυτικά οι ειδικότητες θα αφορούν, Ειδικούς Παιδαγωγούς - Απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (2 άτομα), Παιδαγωγούς (1 Δάσκαλο, 2 Φιλολόγους και 1 Νηπιαγωγό), Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμων (2 άτομα), Γυμναστές (2 άτομα) και Οδηγό (1 άτομο). ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Κοινωνικοί Λειτουργοί 7 Κοινωνιολόγοι-Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι 4 Ψυχολόγοι 5 Νοσηλευτές 14 Βοηθοί Νοσηλευτές 14 Λογοθεραπευτές 3 Εργοθεραπευτές 1 Φυσιοθεραπευτές 2 Οικογενειακοί Βοηθοί 15 Φροντιστές 30 Πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων Κοινωνικής Διοίκησης 2 Πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 2 Ειδικοί Παιδαγωγοί - Απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής 2 Παιδαγωγοί (Πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης) 1 Φιλόλογοι 2 Νηπιαγωγοί 1 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων 2 Γυμναστές 2 Οδηγός 1 Σύνολο 110 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου)των μισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ που θα καταρτισθεί με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η καταβαλλόμενη αμοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις(άρθρο 89 του Ν.3996/2011(ΦΕΚ 170 Α / ). Οι Δικαιούχοι, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα. Σημείωση : 110 (90) άτομα εργαζόμενοι 700 περίπου ωφελούμενοι Π.Ε. Ιωαννίνων 100 (84) άτομα εργαζόμενοι 650 περίπου ωφελούμενοι Π.Ε. Άρτας 65 (46) άτομα εργαζόμενοι 400 περίπου ωφελούμενοι Π.Ε. Θεσπρωτίας 50 (40)άτομα εργαζόμενοι 700 περίπου ωφελούμενοι Π.Ε. Πρέβεζας 6

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία»

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2011 Τοπάλη 97/Γαλλίας Βόλος ΤΚ 38221 Αρ. Πρωτ: 192 Τηλ.& Fax: 24210 29576 Προς Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων». Αθήνα, 20.12.2013 Α.Π. 4459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ Νοέμβριος 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ... 4 Α.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΑΘΗΝΑ 2013 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων με τη στήριξη του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα